Кількість абзаців - 25 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України «Про охорону праці» (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
про внесення змін до статей 19 та 43
Закону України «Про охорону праці»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 49, ст. 668; 2003, № 2, ст. 10) такі зміни:
 
4. 1. Частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
 
5. «Для підприємств, незалежно від форм власності, за винятком підприємств, установ та організації, що утримуються за рахунок бюджету, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції, робіт, товарів, послуг на рік.»
 
6. 2. У статті 43:
 
7. 1) Частину першу викласти в такій редакції:
 
8. «За порушення законодавства про охорону праці та невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, порушення порядку та строків надання звітності, юридичні або фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Сплата штрафу не позбавляє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.»
 
9. 2) Частину другу викласти в такій редакції:
 
10. «Максимальний розмір штрафу за одне порушення, не може перевищувати суму, що дорівнює п'яти відсоткам від середньомісячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи за попередній рік, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, за винятком порушення, яке виявлено повторно. Сума штрафу за порушення, яке виявлено повторно, збільшується у два рази. Порушення, яке не було усунуто у встановлені строки, вважається повторним порушенням.»
 
11. 3) Після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
12. «За порушення законодавства про охорону праці, передбаченого статтею 19 цього закону, юридична або фізична особа, яка використовує найману працю, сплачує штраф з розрахунку 25 відсотків від від’ємної різниці між фактичною сумою витрат на охорону праці звітного періоду та розрахунковою мінімальною сумою цих витрат на звітний період. Якщо порушення не усунуто протягом місяця з моменту його виявлення, розмір штрафу збільшується у 4 рази.»
 
13. У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.
 
14. 4) Частину четверту викласти в такій редакції:
 
15. «Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу, тягне за собою нарахування пені з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє в період несплати штрафу, на несплачену суму штрафу за кожний день прострочення.»
 
16. 5) З частини п’ятої останнє речення виключити.
 
17. 6) Частину шосту викласти в такій редакції:
 
18. «Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено у вищестоящому структурному підрозділі Центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці у місячний строк, або у судовому порядку згідно законодавству України.»
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня опублікування цього Закону:
 
22. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
23. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.
 
24. Голова Верховної Ради України