Кількість абзаців - 149 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, з наступними змінами):
 
6. 1) статтю 121 викласти в такій редакції:
 
7. "Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
 
8. Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнані з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, -
 
9. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, -
 
11. тягне за собою накладення штрафу від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
12. Керування водіями транспортними засобами, що підлягають обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшли, -
 
13. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті, -
 
15. тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.
 
16. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
17. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
18. Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, -
 
19. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
20. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цієї статті, -
 
21. тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
 
22. Під транспортними засобами у статтях 121 - 126, 127-1 - 128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій - четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
23. 2) назву і частину першу статті 126 викласти в такій редакції:
 
24. "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів на право керування такими транспортними засобами або не пред'явили їх для перевірки
 
25. Керування транспортними засобами особами, які не пред'явили для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
26. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
27. 3) статтю 127-1 викласти в такій редакції:
 
28. "Стаття 127-1. Порушення порядку здійснення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу
 
29. Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю, та видача відповідного документа про його технічну справність -
 
30. тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за проведення перевірки технічного стану, від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
31. Видача відповідного документа про технічну справність транспортного засобу, який підлягає обов'язковому технічному контролю, без проведення перевірки його технічного стану -
 
32. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
33. Укладення без відповідного документа про технічну справність транспортного засобу договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, та видача спеціального знака державного зразка -
 
34. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
35. 4) в абзаці першому частини першої статті 128 слова "державного технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю", а слова "відміток у дорожньому листі про" виключити;
 
36. 5) у статті 221:
 
37. слова та цифри "частинами третьою та шостою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою та сьомою статті 121";
 
38. слова та цифри "частиною другою статті 127-1" замінити словом та цифрами "статтею 127-1";
 
39. 6) у статті 222:
 
40. а) у частині першій:
 
41. слова та цифри "четверта і п'ята статті 121" замінити словами та цифрами "третя, п'ята і шоста статті 121";
 
42. слова та цифри "частина перша статті 127-1" виключити;
 
43. слово та цифри "стаття 133-1" замінити словами та цифрами "частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133-1";
 
44. б) у частині другій:
 
45. у пункті 2 слова та цифри "частиною першою статті 127-1" виключити;
 
46. у пункті 3 слова та цифри "четвертою і п'ятою статті 121" замінити словами та цифрами "третьою, п'ятою і шостою статті 121";
 
47. 7) у частині першій статті 255:
 
48. а) в абзаці другому пункту 1:
 
49. слова та цифри "частини третя і шоста статті 121" замінити словами та цифрами "частини четверта і сьома статті 121";
 
50. доповнити абзац після слів і цифр "частина четверта статті 127" словами та цифрами "частини перша і друга статті 127-1";
 
51. б) у пункті 11 слова та цифри "частина друга статті 127-1" замінити словами та цифрами "частина третя статті 127-1";
 
52. 8) у частинах першій і другій статті 260 та частині першій статті 267 слова "талона про проходження державного технічного огляду" виключити;
 
53. 9) у частині першій статті 265-2 слова та цифри "частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121";
 
54. 10) статтю 265-3 викласти в такій редакції:
 
55. "Стаття 265-3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб
 
56. У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів без посвідчення водія відповідної категорії, а також при здійсненні пасажирських перевезень направлення в рейс одного водія на автобусний маршрут протяжністю понад п'ятсот кілометрів працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
 
57. Про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України".
 
58. 2. Частину четверту статті 828 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356; 2009 р., № 29, ст. 393) після слів "позички транспортного засобу" доповнити словами " (крім наземних самохідних транспортних засобів)".
 
59. 3. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2000 р., № 10, ст. 79, № 27, ст. 213; 2002 р., № 26, ст. 176; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 36, ст. 434; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 34, ст. 292; 2009 р., № 6, ст. 23, № 10 - 11, ст. 137; 2010 р., № 10, ст. 107, № 31, ст. 414, зі змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2010 року № 2852-VІ):
 
60. 1) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів" виключити;
 
61. 2) у частині першій статті 11:
 
62. а) у пункті 21:
 
63. в абзаці першому:
 
64. слова "зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою" виключити;
 
65. слова "перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи" замінити словами "перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб";
 
66. абзац другий викласти в такій редакції:
 
67. "організовувати при необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб, тимчасово вилучати посвідчення водія, ліцензійну картку на транспортний засіб";
 
68. б) доповнити частину пунктом 21-1 такого змісту:
 
69. "21-1) зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; якщо характер руху транспортного засобу викликає підозру у спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму); відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; наявності ознак, які прямо свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до скоєння дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди, вчинення адміністративного правопорушення, злочину, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні адміністративних матеріалів; проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Працівник підрозділу міліції повинен повідомити водієві про причину зупинення транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення".
 
70. 4. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2002 р., № 26, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 6, ст. 38; 2005 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 10 - 11, ст. 137, зі змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ):
 
71. 1) у тексті Закону слова "уповноважений орган Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку;
 
72. 2) абзац тринадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
 
73. "визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення обов'язкового технічного контролю, визначення переліку обладнання, необхідного для одержання суб'єктами господарювання права на здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - суб'єкти проведення обов'язкового технічного контролю), та переліку документів, які подаються для одержання такого права";
 
74. 3) абзац другий статті 10 після слова "утримання" доповнити словами "у справному технічному стані";
 
75. 4) в абзаці п'ятому частини другої статті 12 слова "державного технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю";
 
76. 5) у частині другій статті 16:
 
77. в абзаці другому слова "посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях)" замінити словами "посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб";
 
78. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
79. "своєчасно подавати транспортний засіб, що підлягає обов'язковому технічному контролю, на такий контроль";
 
80. 6) у частині першій статті 29 слова "і пройшли державний технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду)" замінити словами "а у випадках, коли транспортний засіб за цим Законом підлягає обов'язковому технічному контролю, також пройшли обов'язковий технічний контроль";
 
81. 7) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
82. "Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів
 
83. Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до цієї статті.
 
84. Обов'язковому технічному контролю не підлягають:
 
85. 1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім автомобілів таксі та тих, що використовуються у комерційних цілях), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;
 
86. 2) легкові автомобілі, що використовуються у комерційних цілях, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3, 5 тонни, причепи до них - зі строком експлуатації до двох років.
 
87. Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
 
88. Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
89. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, які мають на праві власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.
 
90. Переліки обладнання, необхідного для одержання права на здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, та документів, які подаються суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю для одержання такого права, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
91. Періодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить:
 
92. для легкових автомобілів, що використовуються у комерційних цілях, вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3, 5 тонни, причепів до них зі строком експлуатації понад два роки - кожні два роки;
 
93. для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3, 5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації - щорічно;
 
94. для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.
 
95. На кожний транспортний засіб, що пройшов обов'язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, суб'єктом проведення обов'язкового технічного контролю складається протокол перевірки його технічного стану, примірник якого видається водієві транспортного засобу. У протоколі зазначається строк чергового проходження обов'язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною восьмою цієї статті.
 
96. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу є документом суворого обліку.
 
97. Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
98. Забезпечення суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, а також доступом до загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюється на платній основі. Порядок забезпечення суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів, доступом до зазначеної загальнодержавної бази даних та розмір плати за надання таких послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
99. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, що належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, покладається на ці формування та органи.
 
100. Обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
101. Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі створює і веде реєстр суб'єктів господарювання, які проводять обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в цій сфері.
 
102. На кожний трактор, самохідне шасі, самохідну сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машину, одиницю сільськогосподарської техніки, інший механізм, що пройшов обов'язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки технічного стану визнаний технічно справним, уповноваженим суб'єктом господарювання видається примірник протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.
 
103. Порядок проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням цих органів";
 
104. 8) у статті 37:
 
105. у частині першій слова "а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу" замінити словами "транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, але не пройшли його, а також";
 
106. у частині другій слова "а талон про проходження державного технічного огляду вилучається" виключити;
 
107. 9) у статті 52-1:
 
108. а) у частині першій:
 
109. в абзаці третьому слова "проведення державного технічного огляду транспортних засобів" виключити;
 
110. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
111. "ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері";
 
112. після абзацу чотирнадцятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
113. "формування у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, яка надається суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю, яка надається страховиками".
 
114. У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим;
 
115. б) у частині другій слова "талон про проходження державного технічного огляду" виключити.
 
116. 5. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105; 2009 р., № 10 - 11, ст. 137):
 
117. 1) у тексті Закону слова "дорожній лист" виключити;
 
118. 2) у статті 1:
 
119. абзац тридцять другий виключити;
 
120. в абзаці п'ятдесят сьомому слова "технічного огляду" замінити словами "обов'язкового технічного контролю";
 
121. 3) у статті 23:
 
122. слова "державний технічний огляд" у всіх відмінках замінити словами "обов'язковий технічний контроль" у відповідному відмінку;
 
123. у частині другій слово "уповноважені" замінити словами "визначені Законом України "Про дорожній рух";
 
124. частину четверту виключити;
 
125. 4) в абзаці п'ятому частини третьої статті 30 слова "технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування" замінити словами "обов'язковий технічний контроль транспортного засобу в установленому порядку".
 
126. 6. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50):
 
127. 1) статтю 18 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
128. "Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", укладаються страховиками за умови проходження транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними. Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух".
 
129. У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;
 
130. 2) частину першу статті 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
131. "7) надавати Державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ України інформацію про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю".
 
132. 7. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2009 р., № 10 - 11, ст. 137):
 
133. 1) у пункті 1.6 статті 1 слово "довіреності" виключити;
 
134. 2) пункт 17.1 статті 17 доповнити двома абзацами такого змісту:
 
135. "Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", укладаються страховиками за умови проходження зазначеними транспортними засобами обов'язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані технічно справними.
 
136. Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух";
 
137. 3) в абзаці другому пункту 21.2 статті 21 слова "під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також" виключити.
 
138. ІІ. Прикінцеві положення
 
139. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
 
140. 2. Установити, що:
 
141. протягом року з дня набрання чинності цим Законом суб'єкти господарювання, уповноважені до набрання чинності цим Законом у встановленому порядку на проведення державного технічного огляду транспортних засобів, проводять обов'язковий технічний контроль відповідно до цього Закону, нарівні з суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, визначених цим Законом;
 
142. договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх дії;
 
143. транспортні засоби, що пройшли державний технічний огляд до набрання чинності цим Законом і відповідно до цього Закону підлягають обов'язковому технічному контролю, вперше проходять обов'язковий технічний контроль після закінчення строків дії талонів державного технічного огляду.
 
144. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного опублікування цього Закону:
 
145. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
146. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
147. ужити заходів щодо вдосконалення системи обліку даних про автомобілі, що знаходяться в розшуку, передбачивши можливість автоматичного доступу до цих даних працівників Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, які працюють на патрульних автомобілях і та стаціонарних постах;
 
148. урегулювати порядок здійснення контролю за проходженням водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів чи вантажів, щозмінного передрейсового медичного огляду.