Кількість абзаців - 214 Розмітка (ліва колонка)


"Про судовий збір" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про судовий збір
 
2. Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
 
3. Стаття 1. Поняття судового збору
 
4. 1. Судовий збір — це збір, який справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів, та включається до складу судових витрат.
 
5. Стаття 2. Платники судового збору
 
6. 1. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи — підприємці, що звертаються до суду.
 
7. Стаття 3. Об’єкти справляння судового збору
 
8. 1. Судовий збір справляється:
 
9. за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
 
10. за подання до суду апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
 
11. за видачу судами документів.
 
12. 2. Судовий збір не справляється за подання:
 
13. 1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
 
14. 2) заяви про скасування судового наказу;
 
15. 3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 
16. 4) заяви про поворот виконання судового рішення;
 
17. 5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
 
18. 6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
 
19. 7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 
20. 8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
21. 9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 
22. 10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 
23. 11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 
24. 12) заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 
25. 13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
 
26. 14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у випадках, коли представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.
 
27. Стаття 4. Розміри ставок судового збору
 
28. 1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
 
29. 2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
 
30. Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збірСтавка судового збору
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 
31. 2) позовної заяви немайнового характеру 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
32. 3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
 
33. про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 
34. 4) заяви про видачу судового наказу 50 відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження
 
35. 5) заяви у справах окремого провадження 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
36. 6) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту
 
37. 7) заяви про перегляд заочного рішення0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
38. 8) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
39. 9) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
40. 10) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
41. 11) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
42. 12) апеляційної скарги на судовий наказ50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні
 
43. 13) заяви про забезпечення доказів або позову 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
44. 14) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
45. 15) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду1 розмір мінімальної заробітної плати
 
46. 16) заяви про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду
1 розмір мінімальної заробітної плати
 
47. 2. За подання до господарського суду:
1) позовної заяви майнового характеру2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат
 
48. 2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір мінімальної заробітної плати
 
49. 3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову 1,5 розміру мінімальної заробітної плати
 
50. 4) апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
51. 5) касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
52. 6) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
53. 7) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
54. 8) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду 0,5 розміру мінімальної заробітної плати
 
55. 9) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду2 розміри мінімальної заробітної плати
 
56. 10) заяви про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду2 розміри мінімальної заробітної плати
 
57. 3. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
 
58. майнового характеру 1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат
 
59. немайнового характеру 0,03 розміру мінімальної заробітної плати
 
60. 2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
61. 3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
4) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
62. 5) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
63. 6) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду0,05 розміру мінімальної заробітної плати
 
64. 7) заяви про забезпечення доказів або позову0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
65. 4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового рішення 1 гривня за кожний аркуш копії
 
66. 2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа 5 гривень
 
67. 3) за роздрукування технічного запису судового засідання 5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4
 
68. 4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання30 гривень
 
69. 5) за виготовлення копії судового рішення у разі, коли особа, що не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень». 1 гривня за кожний аркуш копії
 
70. Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
 
71. 1. Від сплати судового збору звільняються:
 
72. 1) позивачі — за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
 
73. 2) позивачі — за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
 
74. 3) позивачі — за подання позовів про стягнення аліментів;
 
75. 4) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
 
76. 5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
 
77. 6) позивачі — за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;
 
78. 7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі — за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав;
 
79. 8) позивачі — інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 
80. 9) позивачі — інваліди Іта ІІ групи;
 
81. 10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
82. 11) органи прокуратури — при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді;
 
83. 12) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель;
 
84. 13) Міністерство юстиції України — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
 
85. 14) позивачі — за подання позовів про уточнення списку виборців;
 
86. 15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з позовів щодо спорів, пов’язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
 
87. 16) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, — щодо позовів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку;
 
88. 17) позивачі — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян.
 
89. Стаття 6. Порядок сплати судового збору
 
90. 1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв’язку. Документ про сплату судового збору дійсний протягом року з дня сплати.
 
91. За позовами, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується в гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.
 
92. 2. У разі коли судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, який визначається з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає фактичній вартості спірного майна або на момент подання позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.
 
93. Якщо розмір позовних вимог збільшено або висунуто нові позовні вимоги, то недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.
 
94. У разі коли позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову.
 
95. 3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового характеру, а також для позовних заяв немайнового характеру.
 
96. За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється як за розірвання шлюбу, так і за поділ майна.
 
97. 4. За повторно подані позови, які раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі коли сума судового збору підлягала поверненню у зв’язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору, якщо не минув рік з дня його сплати.
 
98. 5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.
 
99. У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір сплачений не був.
 
100. У разі роз’єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз’єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.
 
101. 6. Якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється виходячи із загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.
 
102. Судовий збір справляється виходячи із загальної суми позову також у разі:
 
103. подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;
 
104. об’єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.
 
105. 7. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюється відповідно до процесуального законодавства.
 
106. Стаття 7. Повернення судового збору
 
107. 1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:
 
108. 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 
109. 2) повернення заяви або скарги;
 
110. 3) відмови у відкритті провадження у справі;
 
111. 4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадку, коли такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);
 
112. 5) закриття провадження у справі.
 
113. 2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається у розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, — повністю.
 
114. 3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
 
115. Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати
 
116. 1. Ураховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.
 
117. 2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.
 
118. Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України
 
119. 1. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
120. 2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису та інше.
 
121. Стаття 10. Прикінцеві та перехідні положення
 
122. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
123. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
124. 1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 6, ст. 56):
 
125. у статтях 43-3, 43-5, 47, 57, 63, 80, 81, 84, 88, 94, 97, 111, 111-3, 113 та 116 слова «державне мито» в усіх відмінках замінити словами «судовий збір» у відповідному відмінку;
 
126. у статті 44 слова «державного мита» замінити словами «судового збору», а слова «, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;
 
127. статтю 45 викласти в такій редакції:
 
128. «Стаття 45. Судовий збір
 
129. За подання позовної заяви, заяв про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду, заяв про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду справляється судовий збір.
 
130. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом.»;
 
131. у статті 46:
 
132. у назві статті слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;
 
133. у частині першій слова «Державне мито» замінити словами «Судовий збір»;
 
134. у частині другій слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;
 
135. у частині третій слова «державного мита» і «цього мита» замінити словами «судового збору»;
 
136. статтю 47-1, пункт 3-1 частини першої статті 57, пункт 10 частини першої статті 63 виключити;
 
137. у статті 49:
 
138. у частинах першій — третій слова «державне мито» в усіх відмінках, а у частині четвертій слово «мито» замінити словами «судовий збір» у відповідному відмінку;
 
139. в абзаці першому частини п’ятої слова «, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;
 
140. статтю 81-1 доповнити частиною такого змісту:
 
141. «Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.»;
 
142. частину другу статті 111-19 викласти в такій редакції:
 
143. «До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.»;
 
144. статтю 120 доповнити частиною такого змісту:
 
145. «За видачу стягувачу дубліката судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
146. 2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., № 40—42, ст. 492):
 
147. пункт 1 частини третьої статті 79 та статтю 81 виключити;
 
148. у частині першій статті 82 слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
149. статтю 83 викласти в такій редакції:
 
150. «Стаття 83. Сплата та повернення судового збору
 
151. 1. Особа, яка звертається до суду з позовною заявою, заявою про видачу судового наказу, заявою у справах окремого провадження, заявою про забезпечення доказів або позову, заявою про перегляд заочного рішення, апеляційною і касаційною скаргами, заявою про приєднання до апеляційної і касаційної скарги, заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заявою про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду, заявою про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду, повинна сплатити судовий збір.
 
152. 2. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:
 
153. 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж це встановлено законом;
 
154. 2) повернення заяви або скарги;
 
155. 3) відмови у відкритті провадження у справі;
 
156. 4) залишення заяви або скарги без розгляду;
 
157. 5) закриття провадження у справі.»;
 
158. у частині п’ятій статей 98 і 119 слова «та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
159. у статті 99:
 
160. частину першу викласти в такій редакції:
 
161. «1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
162. у першому реченні частини другої слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
163. у статті 121:
 
164. у частині першій слова «чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
165. у першому реченні частини другої слова «а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи,» виключити;
 
166. частину першу статті 133 доповнити реченням такого змісту: «До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору.»;
 
167. останнє речення частини четвертої статті 151 після слів «вжити заходи забезпечення позову» доповнити словами «, та документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову»;
 
168. частину шосту статті 197 викласти у такій редакції:
 
169. «6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.»;
 
170. у пункті 8 частини першої статті 207 слова «чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
171. частину шосту статті 229 викласти в такій редакції:
 
172. «6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору.»;
 
173. у частині другій статей 297 і 327 слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
174. частину третю статті 299 викласти в такій редакції:
 
175. «3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
176. частину третю статті 329 викласти в такій редакції:
 
177. «3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
178. у частині другій статті 358:
 
179. у першому реченні слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
180. у другому реченні слова «та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не сплачуються» замінити словами «не сплачується»;
 
181. частину третю статті 364 викласти в такій редакції:
 
182. «3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.»;
 
183. частину третю статті 370 викласти в такій редакції:
 
184. «3. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
185. 3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446):
 
186. частину третю статті 44 викласти в такій редакції:
 
187. «3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.»;
 
188. частину першу статті 75 доповнити реченням такого змісту: «До заяви про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору.»;
 
189. частину першу статті 89 викласти в такій редакції:
 
190. «1. Особа, яка звертається до адміністративного суду із позовною заявою, заявою про забезпечення доказів або позову, апеляційною чи касаційною скаргою, заявою про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги, заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України, повинна сплатити судовий збір.»;
 
191. частину другу статті 192 викласти в такій редакції:
 
192. «2. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
193. частину другу статті 217 викласти в такій редакції:
 
194. «2. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
195. частину четверту статті 260 викласти в такій редакції:
 
196. «4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
197. 4) У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7—93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
 
198. пункти 1 і 2 статті 2 виключити;
 
199. пункти 1 і 2 статті 3 виключити;
 
200. у частині першій статті 4:
 
201. пункти 1—12, абзаци другий і третій пункту 15, пункти 27, 30, 31, 33, 36—44, 46—48 виключити;
 
202. у пункті 28 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також» виключити;
 
203. у пункті 35 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов’язаних із захистом майнових інтересів держави, та» виключити;
 
204. у статті 6:
 
205. у частині першій слова «з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також» виключити;
 
206. частину другу виключити;
 
207. у частині другій статті 7 слова «З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також» виключити;
 
208. у частині першій статті 8:
 
209. у пункті 2 слова «повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також» виключити;
 
210. пункти 3 і 4 виключити;
 
211. 5) у частині третій статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 7, ст. 84) слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;
 
212. 6) частину шосту статті 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 15, ст. 128) викласти в такій редакції:
 
213. «6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.».