Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. У частині четвертій статті 151 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова “погодження місця розташування об’єкта не проводиться” замінити словами “а також для потреб, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до отриманих спеціальних дозволів чи гірничих відводів, погодження місця розташування об’єкта не проводиться”.
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.