Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів) (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
Мірошниченком Ю.Р. (№ 142)
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо заборони реклами, спонсорства та
стимулювання продажу тютюнових виробів)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У статті 22 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст.181; 2008, № 18, ст.197):
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Будь яка реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється, крім реклами в спеціалізованих виданнях тютюнової галузі та на спеціальних виставкових заходах тютюнових виробів, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів.»;
 
7. 2) у частині третій:
в абзаці першому слова «та тютюнових виробів» виключити;
 
8. в абзаці четвертому слова «паління тютюнових виробів або» виключити;
в абзаці шостому слова «паління або» виключити;
 
9. в абзаці сьомому слова «чи паління тютюнових» виключити;
 
10. в абзаці восьмому слова «чи тютюнові» виключити;
в абзаці дев’ятому слова «чи тютюнопаління» і «тютюнових виробів та» відповідно виключити;
в абзаці одинадцятому слова «палить або» виключити;
 
11. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
12. «5. Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів.»;
 
13. 4) в абзацах першому і третьому частини шостої слова «та тютюнових виробів» і «тютюнові вироби та» відповідно виключити;
 
14. 5) в абзаці першому частини сьомої слова «тютюнових виробів та» і «Куріння може викликати захворювання на рак» відповідно виключити;
 
15. 6) у частині восьмій слова «та тютюнових виробів», «тютюнопаління та» і «тютюнових виробів та» відповідно виключити;
7) у частині дев’ятій слова «тютюнових виробів»,»тютюнові вироби» і «паління або» відповідно виключити.
 
16. 2. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 52, ст. 565):
 
17. 1) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«реклама й стимулювання продажу тютюну – будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії з метою, результатом або ймовірним результатом стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи побічно;
 
18. спонсорство тютюну – будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу з метою, результатом або ймовірним результатом стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи побічно.»;
 
19. 2) статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів
Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, в тому числі:
– проведення заходів з безоплатної роздачі, в тому числі для маркетингових досліджень та дегустації, обміну тютюнових виробів на тютюнові вироби чи будь які інші товари, роботи, послуги;
– використання тютюнових виробів з метою отримання товарів, робіт, послуг; пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання або використання тютюнових виробів;
 
20. – пропонування або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов’язаних з тютюновими виробами, або якщо умовою надання, або участі в яких, є придбання або вживання тютюнових виробів;
– продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами;
– розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них;
– розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на тютюнових виробах та/або їх упаковці, в тому числі: малюнків та інших зображень, які не є частиною захищеної торгової марки; адрес веб-сайтів, електронної пошти; вкладень до упаковки тютюнових виробів; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки тютюнових виробів;
– розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби в місцях проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах та обладнанні;
– надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор, розміщення інформації в мережі Інтернет з метою стимулювання продажу тютюнових виробів;
– продаж, пропонування для продажу, поставка чи реклама нетютюнових виробів, послуг, реклама чи упаковка яких містять напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, повідомлення, які повністю або в частині ідентифікуються чи асоціюються з тютюновим виробом, знаком для тютюнових товарів і послуг чи з виробником тютюнових виробів;
– інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну.
Забороняється спонсорство тютюну, в тому числі:
– спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;
– надання виробниками тютюнових виробів або пов’язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам всіх форм власності;
– проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов’язаних з ними організацій.»;
 
21. 3) частину другу статті 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«порушення заборони щодо реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів – від тридцяти тисяч гривень до п’ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.».
 
22. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
1) Главу 12 доповнити новою статтею 156-3 такого змісту:
«Стаття 156-3. Порушення заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів
Реклама тютюнових або стимулювання продажу виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби (крім спеціалізованих видань тютюнової галузі та спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів, що проводяться виключно для виробників та оптових продавців тютюнових виробів) –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реклама будь-яких товарів або послуг, яка містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спонсорство будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби –
 
23. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
24. 2) статтю 221 після слів і цифр «третьою і четвертою статті 156» доповнити словом і цифрами «статтею 156-3»;
 
25. 3) частину першу статті 244-4 після цифр «156-2» доповнити цифрами «156-3»;
4) у частині першій статті 255:
 
26. в абзаці другому пункту 1 після цифр «156-2» доповнити цифрами «156-3»;
пункт 2 після цифр «156» доповнити цифрами «156-3».
 
27. ІІ. Прикінцеві положення:
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
29. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;