Кількість абзаців - 3476 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний бюджет України на 2012 рік (Перше читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про Державний бюджет України на 2012 рік
 
3.

 
4.

 
5. Затвердити на 2012 рік:
 
6. повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.336.439,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 3.976.591,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 8.359.848,3 тис. гривень;
 
7. надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 12.436.894,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 784.684,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 11.652.210,3 тис. гривень.
 
8. Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 24.129.484,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.244.850,8 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.884.633,3 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.
 
9. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2012 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.
 
10. Затвердити на 2012 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.
 
11. Затвердити на 2012 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів згідно з додатком № 6 до цього Закону.
 
12. Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2012 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
 
13. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать доходи державного бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України.
 
14. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать:
 
15. 1) плата за надання адміністративних послуг;
 
16. 2) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;
 
17. 3) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;
 
18. 4) плата за оформлення посвідчення закордонного українця.
 
19. Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2012 році відповідно до Закону України "Про Національний банк України" щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.600.000 тис. гривень.
 
20. Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині доходів є:
 
21. 1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
22. 2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
23. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
24. 4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 
25. 5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
26. 6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;
 
27. 7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України;
 
28. 8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту;
 
29. 9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
30. 10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 
31. 11) 50 відсотків портового (адміністративного) збору;
 
32. 12) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;
 
33. 13) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 29 цієї статті);
 
34. 14) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 
35. 15) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
 
36. 16) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 
37. 17) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки;
 
38. 18) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
 
39. 19) платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
40. 20) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 
41. 21) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
42. 22) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;
 
43. 23) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;
 
44. 24) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
45. 25) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
46. 26) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
47. 27) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 24 цієї статті);
 
48. 28) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 
49. 29) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;
 
50. 30) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно);
 
51. 31) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;
 
52. 32) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 
53. 33) надходження судового збору.
 
54. Стаття 5. Установити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг державного боргу в сумі 415.565.120,9 тис. гривень.
 
55. Стаття 6. Установити, що у 2012 році державні гарантії надаються на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки.
 
56. Стаття 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині фінансування є:
 
57. 1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);
 
58. 2) невикористаний залишок коштів, що зберігають своє цільове призначення, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
59. 3) залишок коштів у сумі не менше 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
 
60. 4) надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
 
61. Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині кредитування є:
 
62. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
 
63. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
 
64. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;
 
65. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
 
66. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;
 
67. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;
 
68. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 
69. 8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;
 
70. 9) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;
 
71. 10) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;
 
72. 11) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу.
 
73. Стаття 9. Установити, що у 2012 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 4, 7 і 8 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
 
74. 1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у містах Запоріжжі та Черкасах; погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 
75. 2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 
76. 3) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);
 
77. 4) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);
 
78. 5) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);
 
79. 6) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);
 
80. 7) виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічній галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);
 
81. 8) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);
 
82. 9) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);
 
83. 10) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);
 
84. 11) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);
 
85. 12) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);
 
86. 13) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим - двадцять першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);
 
87. 14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону, та 90 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 
88. 15) обслуговування державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 4 цього Закону, та 10 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 
89. 16) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
90. 17) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 4 цього Закону);
 
91. 18) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4, пунктом 3 статті 7 та пунктом 9 статті 8 цього Закону);
 
92. 19) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);
 
93. 20) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);
 
94. 21) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4 цього Закону);
 
95. 22) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);
 
96. 23) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);
 
97. 24) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
98. 25) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
99. 26) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
100. 27) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);
 
101. 28) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 та пунктом 2 статті 7 цього Закону);
 
102. 29) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів;
 
103. 30) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);
 
104. 31) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);
 
105. 32) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);
 
106. 33) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
107. 34) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону);
 
108. 35) державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);
 
109. 36) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 7 цього Закону);
 
110. 37) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);
 
111. 38) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);
 
112. 39) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 8 цього Закону);
 
113. 40) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 і 5 статті 8 цього Закону);
 
114. 41) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 8 цього Закону);
 
115. 42) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);
 
116. 43) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 7 та пунктом 7 статті 8цього Закону);
 
117. 44) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього Закону);
 
118. 45) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону);
 
119. 46) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);
 
120. 47) забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису та інше (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону).
 
121. Стаття 10. Установити, що у 2012 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
 
122. 1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64 – 66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
123. 2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 11 цього Закону);
 
124. 3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
125. Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2012 році є:
 
126. 1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
127. 2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";
 
128. 3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
129. 4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
130. 5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
 
131. 6) субвенції з інших місцевих бюджетів.
 
132. Стаття 12. Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1.017 гривень, з 1 квітня – 1.037 гривень, з 1 липня – 1.044 гривень, з 1 жовтня – 1.060 гривня, з 1 грудня – 1.095 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 
133. дітей віком до 6 років: з 1 січня –- 893 гривні, з 1 квітня – 911 гривень, з 1 липня – 917 гривень, з 1 жовтня – 930 гривень, з 1 грудня – 961 гривня;
 
134. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1.112 гривень, з 1 квітня – 1.134 гривні, з 1 липня – 1.144 гривень, з 1 жовтня – 1.161 гривень, з 1 грудня – 1.197 гривень;
 
135. працездатних осіб: з 1 січня – 1.073 гривні, з 1 квітня – 1.094 гривні, з 1 липня – 1.102 гривні, з 1 жовтня – 1.118 гривень, з 1 грудня – 1.134 гривні;
 
136. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 822 гривні, з 1 квітня – 838 гривень, з 1 липня – 844 гривень, з 1 жовтня - 856 гривень, з 1 грудня – 884 гривень.
 
137. Стаття 13. Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату:
 
138. у місячному розмірі: з 1 січня – 1.073 гривень, з 1 квітня – 1.094 гривень, з 1 липня – 1.102 гривень, з 1 жовтня – 1.118 гривень, з 1 грудня – 1.134 гривні;
 
139. у погодинному розмірі: з 1 січня – 6,43 гривні, з 1 квітня – 6,56 гривні, з 1 липня – 6,61 гривні, з 1 жовтня – 6,7 гривні, з 1 грудня – 6,8 гривні.
 
140. Стаття 14. Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 80 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
 
141. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
 
142. Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 120 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 230 гривень.
 
143. Збільшити на 2012 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
 
144. Стаття 15. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.
 
145. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України.
 
146. Стаття 16. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.
 
147. Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 12.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
 
148. Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, в сумі 5.000.000 тис. гривень з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування у межах обсягів, встановлених додатком № 4 до цього Закону.
 
149. Випуск та погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення до кінця 2012 року здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
150. Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії державного підприємства Національна енергетична компанія "Укренерго" та публічного акціонерного товариство "Укргідроенерго".
 
151. Стаття 20. Затвердити на 2012 рік обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції, згідно з додатком № 10 до цього Закону.
 
152. Стаття 21. Установити, що у 2012 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання – виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Міністерством оборони України разом з Міністерством фінансів України.
 
153. Стаття 22. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені додатком N 2 цього Закону, у сумі не менше 2.000.000 тис. гривень спрямовуються на Державний фонд регіонального розвитку у порядку, визначеному законом.
 
154. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
155. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
156. 2. Додатки №№ 1 – 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
 
157. 3. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками Ікварталу 2012 року внести пропозиції щодо можливості підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення.
 
158. Додаток № 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
159. Доходи Державного бюджету України на 2012 рік
 
160. Код
Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
 
161. Разом доходів:
337 556 920,4
291 444 234,3
46 112 686,1
 
162. 40000000
Офіційні трансферти
3 523 622,8
3 523 622,8
 
163. 41010100
Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів
3 523 622,8
3 523 622,8
 
164. Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
334 033 297,6
287 920 611,5
46 112 686,1
 
165. 10000000
Податкові надходження
288 641 431,8
269 806 829,8
18 834 602,0
 
166. 11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
60 223 655,2
60 223 655,2
 
167. 11010000
Податок на доходи фізичних осіб
7 397 655,2
7 397 655,2
 
168. 11020000
Податок на прибуток підприємств
52 826 000,0
52 826 000,0
 
169. 13000000
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
2 131 312,2
2 131 312,2
 
170. 13010000
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
88 862,5
88 862,5
 
171. 13010100
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
88 862,5
88 862,5
 
172. 13020000
Збір за спеціальне використання води
571 592,9
571 592,9
 
173. 13030000
Плата за користування надрами
1 470 856,8
1 470 856,8
 
174. 13030100
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення
1 422 131,2
1 422 131,2
 
175. 13030400
Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
48 725,6
48 725,6
 
176. 14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
190 066 000,0
175 299 000,0
14 767 000,0
 
177. 14010000
Податок на додану вартість
146 643 000,0
145 761 000,0
882 000,0
 
178. 14010100
Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
91 464 000,0
91 464 000,0
 
179. 14010200
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
-48 400 000,0
-48 400 000,0
 
180. 14010300
Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів
102 697 000,0
102 697 000,0
 
181. Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно)
882 000,0
882 000,0
 
182. 14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
36 149 000,0
27 990 000,0
8 159 000,0
 
183. 14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)
7 274 000,0
1 548 000,0
5 726 000,0
 
184. 15000000
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
12 052 000,0
10 240 000,0
1 812 000,0
 
185. 15010000
Ввізне мито
11 660 000,0
9 848 000,0
1 812 000,0
 
186. 15020000
Вивізне мито
392 000,0
392 000,0
 
187. 17000000
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси
21 081 018,4
21 081 018,4
 
188. 17010000
Рентна плата
16 182 810,1
16 182 810,1
 
189. 17010100
Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні
8 501 678,5
8 501 678,5
 
190. 17010200
Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні
2 154 048,9
2 154 048,9
 
191. 17010300
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні
3 119 622,2
3 119 622,2
 
192. 17010700
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України
2 168 909,2
2 168 909,2
 
193. 17010800
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України
164 744,1
164 744,1
 
194. 17010900
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
73 807,2
73 807,2
 
195. 17050000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками
2 500 000,0
2 500 000,0
 
196. 17060000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
2 398 208,3
2 398 208,3
 
197. 19000000
Інші податки та збори
3 087 446,0
831 844,0
2 255 602,0
 
198. 19010000
Екологічний податок
1 180 602,0
«
 
199. 19060000
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
1 075 000,0
1 075 000,0
 
200. 19070000
Збір за користування радіочастотним ресурсом України
830 656,0
830 656,0
 
201. 19090000
Податки та збори, не віднесені до інших категорій
1 188,0
1 188,0
 
202. 20000000
Неподаткові надходження
43 610 756,3
17 697 436,2
25 913 320,1
 
203. 21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
15 222 445,6
14 374 079,5
848 366,1
 
204. 21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність
2 419 302,9
2 419 302,9
 
205. 21020000
Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
9 600 000,0
9 600 000,0
 
206. 21030000
Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей
73 380,6
73 380,6
 
207. 21040000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
174 538,4
174 538,4
 
208. 21080000
Інші надходження
2 955 223,7
2 106 857,6
848 366,1
 
209. 22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
3 614 437,3
1 642 860,8
1 971 576,5
 
210. 22010000
Плата за ліцензії
196 684,0
196 684,0
 
211. 22010400
Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
3 139,0
3 139,0
 
212. 22011200
Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги
23 439,0
23 439,0
 
213. 22011400
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій
130 000,0
130 000,0
 
214. 22011500
Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики
33 706,0
33 706,0
 
215. 22011700
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
6 400,0
6 400,0
 
216. 22030000
Судовий збір
1 878 248,8
1 878 248,8
 
217. 22060000
Кошти, отримані за вчинення консульських дій
234 764,5
211 436,8
23 327,7
 
218. 22070000
Виконавчий збір
140 000,0
70 000,0
70 000,0
 
219. 22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
660 000,0
660 000,0
 
220. 22090000
Державне мито
211 740,0
211 740,0
 
221. 22110000
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
210 000,0
210 000,0
 
222. 22200000
Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
83 000,0
83 000,0
 
223. 24000000
Інші неподаткові надходження
7 620 852,0
1 680 495,9
5 940 356,1
 
224. 24010000
Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду
49 281,0
49 281,0
 
225. 24010300
Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
49 281,0
49 281,0
 
226. 24020000
Плата за адміністративні послуги
513 651,6
513 651,6
 
227. 24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
8 037,0
8 037,0
 
228. 24040000
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України
50,0
50,0
 
229. 24050000
Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака Ан-70
1 496 138,8
1 496 138,8
 
230. 24060000
Інші надходження
1 203 473,1
686 825,0
516 648,1
 
231. 24060200
Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність
5 500,0
5 500,0
 
232. 24060300
Інші надходження
392 499,0
392 499,0
 
233. 24060400
Надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
5 275,0
5 275,0
 
234. 24060500
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
556,0
556,0
 
235. 24060900
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
260 000,0
260 000,0
 
236. 24061000
Плата за виділення номерного ресурсу
2 000,0
2 000,0
 
237. 24061100
Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
18 000,0
18 000,0
 
238. 24061200
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
135,0
135,0
 
239. 24061500
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
104 000,0
20 800,0
83 200,0
 
240. 24061700
Плата за оформлення посвідчення закордонного українця
60,0
60,0
 
241. 24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
9 215,1
9 215,1
 
242. 24062400
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
112 833,0
112 833,0
 
243. 24063100
Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки
283 400,0
283 400,0
 
244. 24063500
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
10 000,0
10 000,0
 
245. 24090000
Портовий (адміністративний) збір
78 301,0
39 150,5
39 150,5
 
246. 24110000
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
384 750,8
383 550,8
1 200,0
 
247. 24110100
Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії
146 562,9
146 562,9
 
248. 24110200
Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою
236 262,9
236 262,9
 
249. 24110400
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
1 200,0
1 200,0
 
250. 24110800
Плата за користування кредитом з державного бюджету
725,0
725,0
 
251. 24130000
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
152 798,0
152 798,0
 
252. 24140000
Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
3 734 370,7
3 734 370,7
 
253. 24140200
Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння
57 309,3
57 309,3
 
254. 24140300
Збір при відчуженні легкових автомобілів
1 191 498,1
1 191 498,1
 
255. 24140500
Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна
341 203,6
341 203,6
 
256. 24140600
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку
2 144 359,7
2 144 359,7
 
257. 25000000
Власні надходження бюджетних установ
17 153 021,4
17 153 021,4
 
258. 25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
17 121 687,3
17 121 687,3
 
259. 25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
17 121 687,3
17 121 687,3
 
260. 25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
31 334,1
31 334,1
 
261. 25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
31 334,1
31 334,1
 
262. 30000000
Доходи від операцій з капіталом
841 400,5
263 785,5
577 615,0
 
263. 31000000
Надходження від продажу основного капіталу
15 983,0
15 983,0
 
264. 31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
12 083,0
12 083,0
 
265. 31010100
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування
12 083,0
12 083,0
 
266. 31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
3 900,0
3 900,0
 
267. 32000000
Надходження від реалізації державних запасів товарів
577 615,0
577 615,0
 
268. 32010000
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
576 615,0
576 615,0
 
269. 32020000
Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
1 000,0
1 000,0
 
270. 33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
247 802,5
247 802,5
 
271. 40000000
Офіційні трансферти
762 379,0
152 560,0
609 819,0
 
272. 42000000
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
762 379,0
152 560,0
609 819,0
 
273. 42010000
Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях
152 879,0
152 560,0
319,0
 
274. 42030000
Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу
609 500,0
609 500,0
 
275. 50000000
Цільові фонди
177 330,0
177 330,0
 
276. 50070000
Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів
177 330,0
177 330,0
 
277. Додаток № 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
278. Фінансування Державного бюджету України на 2012 рік
 
279. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
280. Загальне фінансування
24 129 484,1
20 244 850,8
3 884 633,3
 
281. 400000
Фінансування за борговими операціями
32 585 000,0
23 244 850,8
9 340 149,2
 
282. 401000
Запозичення
91 871 097,1
81 739 172,9
10 131 924,2
 
283. 401100
Внутрішні запозичення
54 339 172,9
49 339 172,9
5 000 000,0
 
284. 401200
Зовнішні запозичення
37 531 924,2
32 400 000,0
5 131 924,2
 
285. 402000
Погашення
-59 286 097,1
-58 494 322,1
-791 775,0
 
286. 402100
Внутрішні зобов'язання
-44 237 495,6
-44 237 495,6
 
287. 402200
Зовнішні зобов'язання
-15 048 601,5
-14 256 826,5
-791 775,0
 
288. 500000
Надходження від приватизації державного майна
10 000 000,0
10 000 000,0
 
289. 501000
Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
10 000 000,0
10 000 000,0
 
290. 600000
Фінансування за активними операціями
-18 455 515,9
-13 000 000,0
-5 455 515,9
 
291. 601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
-13 460 515,9
-13 000 000,0
-460 515,9
 
292. 601200
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів
-13 460 515,9
-13 000 000,0
-460 515,9
 
293. 602000
Зміни обсягів бюджетних коштів
5 000,0
5 000,0
 
294. 602100
На початок періоду
5 000,0
5 000,0
 
295. 603000
Фінасування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
-5 000 000,0
-5 000 000,0
 
296. Додаток №3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
297. Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2012 рік
 
298. Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
299. ВСЬОГО:
314 880 992,1
46 704 957,4
361 585 949,5
 
300. 0110000
Апарат Верховної Ради України
780 172,5
84 898,7
865 071,2
 
301. 0111000
Апарат Верховної Ради України
780 172,5
84 898,7
865 071,2
 
302. 0111010
0111
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
460 295,2
460 295,2
 
303. 0111020
0111
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
286 948,3
5 650,0
292 598,3
 
304. 0111070
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України
7 875,6
79 248,7
87 124,3
 
305. 0111090
0830
Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"
25 053,4
25 053,4
 
306. 0300000
Державне управління справами
1 289 131,2
148 435,2
1 437 566,4
 
307. 0301000
Апарат Державного управління справами
1 278 689,4
148 435,2
1 427 124,6
 
308. 0301020
0111
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
329 658,5
5 402,0
335 060,5
 
309. 0301050
0133
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
9 246,6
9 246,6
 
310. 0301060
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами
102 696,1
10 336,0
113 032,1
 
311. 0301080
0150
Прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
48 348,2
2 265,2
50 613,4
 
312. 0301110
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами
5 186,6
5 749,5
10 936,1
 
313. 0301130
0950
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
90 079,7
87 832,2
177 911,9
 
314. 0301140
0520
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції
43 947,1
10 035,3
53 982,4
 
315. 0301170
0731
Медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади
354 620,8
26 815,0
381 435,8
 
316. 0301360
0850
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", фінансова підтримка інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
16 212,8
16 212,8
 
317. 0301380
0133
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
187 912,0
187 912,0
 
318. 0301460
0829
Виплата Державних премій України
2 300,0
2 300,0
 
319. 0301810
0133
Будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів Державного управління справами
88 481,0
88 481,0
 
320. 0304000
Національна служба посередництва і примирення України
10 441,8
10 441,8
 
321. 0304010
0412
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
10 441,8
10 441,8
 
322. 0410000
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
245 826,3
9 401,4
255 227,7
 
323. 0411000
Секретаріат Кабінету Міністрів України
245 826,3
9 401,4
255 227,7
 
324. 0411010
0111
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
198 256,5
9 401,4
207 657,9
 
325. 0411070
0830
Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"
5 622,7
5 622,7
 
326. 0411130
0133
Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади
36 979,0
36 979,0
 
327. 0411140
0840
Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті
4 968,1
4 968,1
 
328. 0500000
Державна судова адміністрація України
2 098 943,0
1 846 300,0
3 945 243,0
 
329. 0501000
Апарат Державної судової адміністрації України
2 098 943,0
1 846 300,0
3 945 243,0
 
330. 0501010
0330
Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи
40 091,1
33 311,6
73 402,7
 
331. 0501020
0330
Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами
171 047,5
135 965,9
307 013,4
 
332. 0501030
0330
Здійснення правосуддя апеляційними судами
380 897,1
299 404,6
680 301,7
 
333. 0501040
0330
Здійснення правосуддя місцевими судами
1 111 315,7
1 104 514,1
2 215 829,8
 
334. 0501080
0330
Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами
86 018,0
57 673,5
143 691,5
 
335. 0501100
0330
Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
37 659,8
37 659,8
 
336. 0501110
0950
Організація практичної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України
19 477,3
19 477,3
 
337. 0501150
0330
Виконання рішень судів на користь суддів
10 000,0
10 000,0
 
338. 0501160
0330
Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами
99 681,2
99 123,6
198 804,8
 
339. 0501170
0330
Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами
142 755,3
116 306,7
259 062,0
 
340. 0600000
Верховний Суд України
103 518,8
142,8
103 661,6
 
341. 0601000
Апарат Верховного Суду України
103 518,8
142,8
103 661,6
 
342. 0601010
0330
Здійснення правосуддя Верховним Судом України
103 518,8
142,8
103 661,6
 
343. 0650000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
161 519,0
7 345,9
168 864,9
 
344. 0651000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
161 519,0
7 345,9
168 864,9
 
345. 0651010
0330
Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
161 519,0
7 345,9
168 864,9
 
346. 0700000
Вищий господарський суд України
112 230,7
23 850,1
136 080,8
 
347. 0701000
Вищий господарський суд України
112 230,7
23 850,1
136 080,8
 
348. 0701010
0330
Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України
112 230,7
23 850,1
136 080,8
 
349. 0750000
Вищий адміністративний суд України
106 856,2
709,5
107 565,7
 
350. 0751000
Апарат Вищого адміністративного суду України
106 856,2
709,5
107 565,7
 
351. 0751010
0330
Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України
106 856,2
709,5
107 565,7
 
352. 0800000
Конституційний Суд України
63 130,3
63 130,3
 
353. 0801000
Конституційний Суд України
63 130,3
63 130,3
 
354. 0801010
0330
Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні
63 130,3
63 130,3
 
355. 0900000
Генеральна прокуратура України
2 476 401,6
1 131,2
2 477 532,8
 
356. 0901000
Генеральна прокуратура України
2 476 401,6
1 131,2
2 477 532,8
 
357. 0901010
0360
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді
2 447 777,6
131,2
2 447 908,8
 
358. 0901020
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
28 624,0
1 000,0
29 624,0
 
359. 1000000
Міністерство внутрішніх справ України
12 627 750,9
1 806 893,3
14 434 644,2
 
360. 1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
11 035 032,0
1 533 576,6
12 568 608,6
 
361. 1001010
0310
Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ
301 472,7
301 472,7
 
362. 1001050
0310
Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції
9 539 815,2
1 120 758,8
10 660 574,0
 
363. 1001060
0310
Створення та впровадження єдиної системи цифрового зв'язку органів та підрозділів внутрішніх справ
213 000,0
213 000,0
 
364. 1001070
0380
Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях
10 571,2
319,0
10 890,2
 
365. 1001080
0942
Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
473 382,5
272 825,3
746 207,8
 
366. 1001100
0721
Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ
425 071,5
129 469,3
554 540,8
 
367. 1001130
0910
Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
54 069,8
10 204,2
64 274,0
 
368. 1001200
0810
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів
17 649,1
17 649,1
 
369. 1003000
Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
1 154 488,0
120 198,6
1 274 686,6
 
370. 1003010
0310
Керівництво та управління внутрішніми військами
44 469,3
44 469,3
 
371. 1003020
0310
Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та особливо важливих об'єктів
1 110 018,7
120 198,6
1 230 217,3
 
372. 1004000
Державна міграційна служба України
438 230,9
153 118,1
591 349,0
 
373. 1004010
0380
Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
30 418,1
30 418,1
 
374. 1004020
0380
Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
213 297,7
153 118,1
366 415,8
 
375. 1004040
0380
Створення та впровадження єдиної національної бази даних управління міграційними потоками
193 700,0
193 700,0
 
376. 1004070
0113
Внески до Міжнародної організації міграції
815,1
815,1
 
377. 1100000
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
10 014 221,1
47 938,0
10 062 159,1
 
378. 1101000
Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
10 014 221,1
47 938,0
10 062 159,1
 
379. 1101010
0434
Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості
39 658,7
1 600,0
41 258,7
 
380. 1101030
0483
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості
54 151,8
54 151,8
 
381. 1101070
0431
Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості
1 289 590,3
9 708,2
1 299 298,5
 
382. 1101080
0434
Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"
60 000,0
60 000,0
 
383. 1101090
0942
Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості
75 006,5
23 312,8
98 319,3
 
384. 1101100
0320
Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
417 600,0
417 600,0
 
385. 1101110
0431
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції
6 801 847,8
6 801 847,8
 
386. 1101140
0434
Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
45 500,0
45 500,0
 
387. 1101190
0434
Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
15 000,0
15 000,0
 
388. 1101200
0431
Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств, а також заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації у сумі 65 000 тис. гривень
690 300,0
690 300,0
 
389. 1101390
0433
Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій
525 566,0
525 566,0
 
390. в тому числі на будівництво нової електропідстанції у м. Запоріжжя
20 000,0
20 000,0
 
391. 1101630
0433
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
8 317,0
8 317,0
 
392. 1101660
0433
Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
5 000,0
5 000,0
 
393. 1200000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
2 503 494,2
664 429,2
3 167 923,4
 
394. 1201000
Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
276 167,1
2 933,6
279 100,7
 
395. 1201010
0132
Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі
181 173,9
206,4
181 380,3
 
396. 1201020
0411
Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД
33 345,7
33 345,7
 
397. 1201030
0411
Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
12 283,7
12 283,7
 
398. 1201070
0481
Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
13 905,2
2 506,7
16 411,9
 
399. 1201090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва
5 181,0
220,5
5 401,5
 
400. 1201120
0830
Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель
3 410,8
3 410,8
 
401. 1201220
0481
Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та европейськими
19 315,5
19 315,5
 
402. 1201340
0490
Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні
3 563,8
3 563,8
 
403. 1201370
0113
Підготовка та проведення Міжнародного чемпіонату із стратегічного менеджменту в Україні
1 793,3
1 793,3
 
404. 1201380
0470
Державний метрологічний нагляд
2 194,2
2 194,2
 
405. 1202000
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
88 357,5
88 357,5
 
406. 1202010
0411
Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів
31 483,2
31 483,2
 
407. 1202060
0470
Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
6 874,3
6 874,3
 
408. 1202110
0444
Створення національної системи геомоніторингу та дистанційного зондування землі
50 000,0
50 000,0
 
409. 1203000
Державне агентство резерву України
162 743,5
618 706,7
781 450,2
 
410. 1203010
0220
Керівництво та управління у сфері державного резерву
9 748,3
9 748,3
 
411. 1203020
0220
Обслуговування державного матеріального резерву
52 995,2
99 453,2
152 448,4
 
412. 1203040
0220
Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву
100 000,0
519 253,5
619 253,5
 
413. 1206000
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
525 609,6
6 000,0
531 609,6
 
414. 1206010
0434
Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів
21 698,9
21 698,9
 
415. 1206020
0483
Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження
1 210,7
1 210,7
 
416. 1206040
0411
Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів
6 000,0
6 000,0
 
417. 1206060
0470
Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки
502 700,0
502 700,0
 
418. 1207000
Державна служба статистики України
1 431 604,2
36 788,9
1 468 393,1
 
419. 1207010
0132
Керівництво та управління у сфері статистики
449 353,8
21 029,1
470 382,9
 
420. 1207020
0132
Статистичні спостереження та переписи
975 483,4
975 483,4
 
421. 1207030
1090
Обстеження умов життя домогосподарств
4 262,3
4 262,3
 
422. 1207040
0150
Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики
2 184,7
2 184,7
 
423. 1207600
0132
Реформування державної статистики
320,0
15 759,8
16 079,8
 
424. 1208000
Державна служба експортного контролю України
19 012,3
19 012,3
 
425. 1208010
0411
Керівництво та управління у сфері експортного контролю
14 606,6
14 606,6
 
426. 1208020
0481
Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю
4 405,7
4 405,7
 
427. 1210000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)
45 251,3
45 251,3
 
428. 1211000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)
45 251,3
45 251,3
 
429. 1211020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування комплексних пілотних проектів з реформування системи надання адміністративних послуг
20 744,8
20 744,8
 
430. 1211050
0220
Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України
24 506,5
24 506,5
 
431. 1400000
Міністерство закордонних справ України
1 261 866,9
34 188,0
1 296 054,9
 
432. 1401000
Апарат Міністерства закордонних справ України
1 261 866,9
34 188,0
1 296 054,9
 
433. 1401010
0113
Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин
75 287,1
75 287,1
 
434. 1401020
0113
Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів
150 000,0
150 000,0
 
435. 1401030
0113
Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ
986 619,8
32 667,7
1 019 287,5
 
436. 1401050
0113
Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України
9 000,0
9 000,0
 
437. 1401060
0113
Забезпечення головування України у міжнародних інституціях
11 700,0
11 700,0
 
438. 1401100
0950
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої-сьомої категорій державних службовців
9 600,0
1 520,3
11 120,3
 
439. 1401110
0113
Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України
5 160,0
5 160,0
 
440. 1401130
0113
Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
14 500,0
14 500,0
 
441. 1700000
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1 102 558,2
143 320,2
1 245 878,4
 
442. 1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
1 102 558,2
143 320,2
1 245 878,4
 
443. 1701010
0830
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
17 361,5
170,0
17 531,5
 
444. 1701020
0840
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
5 570,8
1 550,0
7 120,8
 
445. 1701030
0830
Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення
350 120,0
350 120,0
 
446. 1701040
0950
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
3 035,4
822,5
3 857,9
 
447. 1701050
0850
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності
9 221,4
4,0
9 225,4
 
448. 1701080
0830
Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "ЕurоNеws"
674 416,3
140 773,7
815 190,0
 
449. 1701110
0830
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
40 000,0
40 000,0
 
450. 1701130
0850
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі
1 920,0
1 920,0
 
451. 1701170
0850
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері
912,8
912,8
 
452. 1800000
Міністерство культури України
2 008 682,4
209 352,7
2 218 035,1
 
453. 1801000
Апарат Міністерства культури України
1 885 907,4
209 352,7
2 095 260,1
 
454. 1801010
0829
Загальне керівництво та управління у сфері культури
28 929,6
28 929,6
 
455. 1801020
0840
Прикладні розробки у сфері розвитку культури
8 486,1
2 990,0
11 476,1
 
456. 1801030
0921
Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
69 398,2
768,7
70 166,9
 
457. 1801050
0941
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
33 667,8
3 008,5
36 676,3
 
458. 1801060
0942
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
431 339,5
104 338,7
535 678,2
 
459. 1801070
0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
13 025,2
35 944,3
48 969,5
 
460. 1801100
0829
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
11 277,1
11 277,1
 
461. 1801110
0821
Фінансова підтримка національних театрів
446 382,5
446 382,5
 
462. 1801120
0822
Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій
298 369,7
298 369,7
 
463. 1801130
0829
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва
7 557,7
7 557,7
 
464. 1801170
0829
Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови
61 826,8
61 826,8
 
465. 1801190
0824
Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності
288 655,2
16 165,2
304 820,4
 
466. 1801260
0829
Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин
4 500,3
4 500,3
 
467. 1801300
0850
Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців
7 951,9
7 951,9
 
468. 1801490
0827
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини
174 539,8
46 137,3
220 677,1
 
469. 1806000
Державне агентство України з питань кіно
122 775,0
122 775,0
 
470. 1806010
0823
Керівництво та управління у сфері кінематографії
1 767,9
1 767,9
 
471. 1806030
0823
Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"
114 640,0
114 640,0
 
472. 1806050
0829
Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України
5 367,1
5 367,1
 
473. 1806060
0829
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії
1 000,0
1 000,0
 
474. 2100000
Міністерство оборони України
15 185 700,0
2 216 483,6
17 402 183,6
 
475. 2101000
Апарат Міністерства оборони України
15 185 700,0
2 216 483,6
17 402 183,6
 
476. 2101010
0210
Керівництво та військове управління Збройними Силами України
201 234,7
2 500,0
203 734,7
 
477. 2101020
0210
Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ
11 419 303,3
963 038,3
12 382 341,6
 
478. 2101080
0260
Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни
764 729,5
300 900,0
1 065 629,5
 
479. 2101100
0240
Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді
763 652,5
114 652,0
878 304,5
 
480. 2101150
0210
Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України
1 438 030,0
441 772,5
1 879 802,5
 
481. 2101190
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України
400 000,0
200 000,0
600 000,0
 
482. 2101210
0512
Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України
198 750,0
193 620,8
392 370,8
 
483. 2200000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
15 442 886,0
6 312 119,6
21 755 005,6
 
484. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14 033 328,3
6 303 429,1
20 336 757,4
 
485. 2201010
0990
Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту
28 584,3
28 584,3
 
486. 2201040
0980
Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії
442 161,9
122 217,5
564 379,4
 
487. 2201080
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки
13 811,3
13 811,3
 
488. 2201100
0922
Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації
117 021,0
6 175,7
123 196,7
 
489. 2201120
0960
Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей
58 572,3
9 632,9
68 205,2
 
490. 2201130
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення
1 035 372,0
141 094,3
1 176 466,3
 
491. 2201150
0941
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
2 370 314,1
610 543,1
2 980 857,2
 
492. 2201160
0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
9 114 754,9
5 391 939,9
14 506 694,8
 
493. 2201170
0970
Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів
646 389,4
1 865,7
648 255,1
 
494. 2201180
0990
Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти
8 000,0
8 000,0
 
495. 2201200
0990
Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті
38 000,0
38 000,0
 
496. 2201250
0950
Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості
50 770,0
3 057,9
53 827,9
 
497. 2201270
0824
Функціонування музеїв
6 030,9
740,0
6 770,9
 
498. 2201360
0990
Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном
14 700,0
14 700,0
 
499. 2201470
0990
Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами
88 000,0
15 956,8
103 956,8
 
500. 2201510
0990
Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
846,2
205,3
1 051,5
 
501. 2202000
Державна служба інтелектуальної власності України
9 519,2
9 519,2
 
502. 2202010
0411
Керівництво у сфері інтелектуальної власності
9 519,2
9 519,2
 
503. 2203000
Державна інспекція навчальних закладів України
2 480,0
2 480,0
 
504. 2203010
0990
Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів
2 480,0
2 480,0
 
505. 2204000
Державна служба молоді та спорту України
971 175,0
5 182,4
976 357,4
 
506. 2204010
1040
Керівництво та управління у сфері молоді та спорту
12 240,4
12 240,4
 
507. 2204070
1040
Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій
17 436,1
17 436,1
 
508. 2204110
0810
Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація
108 722,7
108 722,7
 
509. 2204120
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх
154 700,5
154 700,5
 
510. 2204220
0810
Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту
541 864,8
5 182,4
547 047,2
 
511. 2204280
0810
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування
61 990,2
61 990,2
 
512. 2204320
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх
74 220,3
74 220,3
 
513. 2209000
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України
426 383,5
3 508,1
429 891,6
 
514. 2209010
0111
Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації
10 421,2
10 421,2
 
515. 2209020
0487
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
39 150,2
300,0
39 450,2
 
516. 2209030
0470
Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"
134 407,4
134 407,4
 
517. 2209070
0150
Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням
137 757,1
3 130,0
140 887,1
 
518. 2209080
0150
Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
79 665,5
79 665,5
 
519. 2209090
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки
3 784,6
3 784,6
 
520. 2209120
0470
Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
21 197,5
78,1
21 275,6
 
521. 2210000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)
18 900,0
18 900,0
 
522. 2211000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)
18 900,0
18 900,0
 
523. 2211160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році
18 900,0
18 900,0
 
524. 2300000
Міністерство охорони здоров'я України
5 232 969,7
1 835 149,1
7 068 118,8
 
525. 2301000
Апарат Міністерства охорони здоров'я України
5 027 416,8
1 835 149,1
6 862 565,9
 
526. 2301010
0763
Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я
29 197,4
1 033,5
30 230,9
 
527. 2301020
0150
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
66 486,5
23 899,7
90 386,2
 
528. 2301070
0942
Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
682 297,9
1 112 079,9
1 794 377,8
 
529. 2301080
0950
Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я
121 689,5
48 257,3
169 946,8
 
530. 2301110
0732
Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я
961 499,7
38 807,6
1 000 307,3
 
531. 2301120
0941
Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 842,2
10 147,7
19 989,9
 
532. 2301170
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
447 600,9
13 101,3
460 702,2
 
533. 2301180
0734
Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями
392 900,2
79 586,4
472 486,6
 
534. 2301200
0722
Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я
76 886,0
17 335,5
94 221,5
 
535. 2301250
0740
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд, дезінфекційні заходи та заходи по боротьбі з епідеміями
1 559 875,5
488 448,4
2 048 323,9
 
536. 2301280
0763
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів
178 118,7
178 118,7
 
537. 2301350
0763
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я
95 905,3
1 650,6
97 555,9
 
538. 2301360
0763
Лікування громадян України за кордоном
14 011,9
14 011,9
 
539. 2301400
0763
Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
94 132,9
94 132,9
 
540. 2301410
0824
Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини
16 972,2
801,2
17 773,4
 
541. 2301840
0942
Виконання робіт із будівництва об'єктів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
70 000,0
70 000,0
 
542. 2301850
0732
Реконструкція і розширення Національного інституту раку
200 000,0
200 000,0
 
543. 2301860
0732
Розроблення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реконструкції будівель та споруд Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантології ендокринних органів і тканин
10 000,0
10 000,0
 
544. 2302000
Державна служба України з лікарських засобів
189 567,8
189 567,8
 
545. 2302010
0763
Керівництво та управління у сфері лікарських засобів
189 567,8
189 567,8
 
546. 2303000
Державна служба України з контролю за наркотиками
12 884,3
12 884,3
 
547. 2303010
0763
Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками
12 884,3
12 884,3
 
548. 2304000
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
1 490,5
1 490,5
 
549. 2304010
0763
Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби
1 490,5
1 490,5
 
550. 2305000
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
1 610,3
1 610,3
 
551. 2305010
0763
Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
1 610,3
1 610,3
 
552. 2310000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
2 810 584,9
2 810 584,9
 
553. 2311000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
2 810 584,9
2 810 584,9
 
554. 2311160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я
150 000,0
150 000,0
 
555. 2311190
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання
56 000,0
56 000,0
 
556. 2311290
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
327 000,0
327 000,0
 
557. 2311300
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги
323 115,1
323 115,1
 
558. 2311310
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру
1 763 969,8
1 763 969,8
 
559. 2311320
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва
190 500,0
190 500,0
 
560. 2400000
Міністерство екології та природних ресурсів України
2 381 924,3
1 305 006,3
3 686 930,6
 
561. 2401000
Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України
247 724,9
521 771,9
769 496,8
 
562. 2401010
0540
Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів
65 519,7
23 901,8
89 421,5
 
563. 2401040
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
9 217,4
1 658,0
10 875,4
 
564. 2401090
0950
Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів
8 780,6
9 342,5
18 123,1
 
565. 2401270
0540
Здійснення природоохоронних заходів
140 656,5
486 869,6
627 526,1
 
566. 2401450
0411
Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону
23 550,7
23 550,7
 
567. 2402000
Державне агентство екологічних інвестицій України
6 363,8
112 833,0
119 196,8
 
568. 2402010
0540
Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій
6 043,8
6 043,8
 
569. 2402020
0511
Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
112 833,0
112 833,0
 
570. 2402030
0540
Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій
320,0
320,0
 
571. 2404000
Державна служба геології та надр України
505 605,2
16 000,0
521 605,2
 
572. 2404010
0441
Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
5 605,2
16 000,0
21 605,2
 
573. 2404020
0444
Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин
500 000,0
500 000,0
 
574. 2405000
Державна екологічна інспекція України
150 380,6
57 066,3
207 446,9
 
575. 2405010
0540
Керівництво та управління у сфері екологічного контролю
90 380,6
17 066,3
107 446,9
 
576. 2405020
0540
Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів
60 000,0
40 000,0
100 000,0
 
577. 2406000
Національна комісія з радіаційного захисту населення України
615,8
615,8
 
578. 2406010
0540
Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення
615,8
615,8
 
579. 2407000
Державне агентство водних ресурсів України
1 471 234,0
597 335,1
2 068 569,1
 
580. 2407010
0421
Керівництво та управління у сфері водного господарства
6 486,0
6 486,0
 
581. 2407020
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства
785,5
785,5
 
582. 2407040
0950
Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства
2 550,7
1 259,7
3 810,4
 
583. 2407050
0421
Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
1 098 095,9
506 075,4
1 604 171,3
 
584. 2407070
0511
Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь
90 000,0
90 000,0
 
585. 2407080
0511
Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області
100 000,0
100 000,0
 
586. 2407130
0511
Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію
263 315,9
263 315,9
 
587. 2500000
Міністерство соціальної політики України
49 489 385,2
4 029 792,0
53 519 177,2
 
588. 2501000
Апарат Міністерства соціальної політики України
4 031 696,5
112 626,1
4 144 322,6
 
589. 2501010
0412
Керівництво та управління у сфері соціальної політики
60 113,7
3 564,8
63 678,5
 
590. 2501040
1080
Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері соціальної політики
19 961,8
549,9
20 511,7
 
591. 2501050
0941
Підготовка кадрів для галузі соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
15 518,5
333,5
15 852,0
 
592. 2501060
0950
Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді, спорту, соціального захисту
1 514,7
94,6
1 609,3
 
593. 2501070
0732
Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності
12 431,3
55,0
12 486,3
 
594. 2501080
0734
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів
107 370,3
7 793,7
115 164,0
 
595. 2501090
1090
Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту
3 734,5
3 734,5
 
596. 2501120
1070
Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України
25 000,0
25 000,0
 
597. 2501130
1050
Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", одноразова матеріальна допомога інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам
385 957,9
385 957,9
 
598. 2501150
1030
Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань
610 003,9
610 003,9
 
599. 2501160
1030
Довічні державні стипендії
4 139,4
4 139,4
 
600. 2501200
1070
Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2 592 701,1
2 592 701,1
 
601. 2501410
1010
Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами
2 200,0
2 200,0
 
602. 2501420
1050
Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем
25 000,0
25 000,0
 
603. 2501440
1040
Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей
3 469,4
3 469,4
 
604. 2501450
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"
161 630,0
161 630,0
 
605. 2501630
1090
Вдосконалення системи соціальної допомоги
950,0
100 234,6
101 184,6
 
606. 2503000
Державна інспекція України з питань праці
44 726,9
44 726,9
 
607. 2503010
0412
Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю
44 726,9
44 726,9
 
608. 2505000
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
137 873,9
137 873,9
 
609. 2505010
1010
Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів
12 021,3
12 021,3
 
610. 2505030
1030
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років
74 952,6
74 952,6
 
611. в тому числі "видатки на фінансову підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих
35 897,5
35 897,5
 
612. 2505050
1060
Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів
50 900,0
50 900,0
 
613. 2506000
Пенсійний фонд України
44 528 673,3
3 734 370,7
48 263 044,0
 
614. 2506020
1020
Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами
42 328 746,0
3 734 370,7
46 063 116,7
 
615. 2506050
1020
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій
2 199 927,3
2 199 927,3
 
616. 2507000
Фонд соціального захисту інвалідів
746 414,6
182 795,2
929 209,8
 
617. 2507030
1010
Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів
720 623,8
182 759,2
903 383,0
 
618. 2507040
1010
Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів
25 790,8
36,0
25 826,8
 
619. 2510000
Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
353 015,0
254,7
353 269,7
 
620. 2511000
Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
353 015,0
254,7
353 269,7
 
621. 2511040
0180
Субвенція з державного бюджету бюджету м. Києва на капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти"
9 000,0
9 000,0
 
622. 2511060
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»
254,7
254,7
 
623. 2511110
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
344 015,0
344 015,0
 
624. 2600000
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном
1 180 781,3
90,0
1 180 871,3
 
625. 2601000
Апарат Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном
1 180 781,3
90,0
1 180 871,3
 
626. 2601010
0442
Керівництво та управління у сфері управління державними корпоративними правами та майном
11 588,1
11 588,1
 
627. 2601040
0484
Прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері управління державними корпоративними правами та майном
26 550,0
26 550,0
 
628. 2601050
0824
Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки та Державного металургійного музею України
2 672,3
90,0
2 762,3
 
629. 2601080
0513
Консервація виробничих потужностей промислових підприємств
19 500,0
19 500,0
 
630. 2601090
0441
Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди
95 370,9
95 370,9
 
631. 2601170
0484
Державна підтримка виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них, в тому числі через механізм здешевлення кредитів
600 000,0
600 000,0
 
632. 2601190
0441
Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
45 000,0
45 000,0
 
633. 2601210
0260
Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках
8 500,0
8 500,0
 
634. 2601400
0513
Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"
11 300,0
11 300,0
 
635. 2601440
0490
Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних напрямах галузей промисловості, визначених Концепцією проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року, в тому числі через механізм здешевлення кредитів
356 091,1
356 091,1
 
636. 2601450
0490
Поповнення статутних фондів казенних підприємств для забезпечення їх діяльності
4 208,9
4 208,9
 
637. 2750000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
1 012 185,9
47 947,0
1 060 132,9
 
638. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
924 766,8
41 197,0
965 963,8
 
639. 2751010
0443
Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства
53 039,3
53 039,3
 
640. 2751030
0484
Розробка схем та проектних рішень масового застосування, дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування стандартизації у сфері будівництва та житлової політики
26 750,3
26 750,3
 
641. 2751050
0620
Питна вода України
200 000,0
200 000,0
 
642. 2751060
0829
Відзначення Державною премією у сфері архітектури та фінансова підтримка творчих спілок
541,0
541,0
 
643. 2751070
0824
Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки
2 708,4
97,0
2 805,4
 
644. 2751120
0942
Підготовка фахівців для органів місцевого самоврядування
3 088,8
3 088,8
 
645. 2751190
1060
Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла
200 000,0
200 000,0
 
646. 2751220
0620
Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води
100 000,0
100 000,0
 
647. 2751230
0829
Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій
2 000,0
2 000,0
 
648. 2751330
0620
Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії
200 000,0
200 000,0
 
649. 2751370
1060
Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
5 600,0
1 200,0
6 800,0
 
650. 2751380
1060
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
111 039,0
111 039,0
 
651. 2751420
1060
Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом
34 000,0
34 000,0
 
652. 2751610
0620
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури
5 900,0
5 900,0
 
653. 2751800
0827
Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври
20 000,0
20 000,0
 
654. 2752000
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
87 419,1
6 750,0
94 169,1
 
655. 2752010
0443
Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю
87 419,1
6 750,0
94 169,1
 
656. 2760000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
151 755,0
152 798,0
304 553,0
 
657. 2761000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
151 755,0
152 798,0
304 553,0
 
658. 2761020
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Івано-Франківська на відзначення 350-річчя міста Івано-Франківська
20 475,0
20 475,0
 
659. 2761150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
26 880,0
26 880,0
 
660. 2761240
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича
4 500,0
4 500,0
 
661. 2761350
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
152 798,0
152 798,0
 
662. 2761490
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на здійснення природоохоронних заходів по оздоровленню басейну річки Сіверський Донець та реконструкцію каналу Сіверський Донець-Донбас
99 900,0
99 900,0
 
663. 2800000
Міністерство аграрної політики та продовольства України
6 946 063,9
5 100 363,4
12 046 427,3
 
664. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України
3 664 286,1
3 674 284,5
7 338 570,6
 
665. 2801010
0421
Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу
35 698,7
35 698,7
 
666. 2801050
0482
Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу
136 512,3
29 875,0
166 387,3
 
667. 2801070
0960
Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу
10 000,0
10 000,0
 
668. 2801080
0941
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
811 992,8
218 524,3
1 030 517,1
 
669. 2801100
0942
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1 076 200,8
682 305,7
1 758 506,5
 
670. 2801130
0930
Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу
21 916,3
13 179,5
35 095,8
 
671. 2801180
0421
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі
1 177 376,3
5 000,0
1 182 376,3
 
672. 2801200
0421
Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин
34 000,0
34 000,0
 
673. 2801250
0421
Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду
765 500,0
765 500,0
 
674. 2801290
0421
Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу
5 000,0
5 000,0
 
675. 2801300
0620
Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості
7 000,0
7 000,0
 
676. 2801310
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду
25 588,9
25 588,9
 
677. 2801350
0421
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними
1 075 000,0
1 075 000,0
 
678. 2801360
0421
Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях
70 000,0
70 000,0
 
679. 2801470
0482
Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу
10 000,0
2 900,0
12 900,0
 
680. 2801500
0810
Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення
9 000,0
9 000,0
 
681. 2801520
0421
Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції
200 000,0
200 000,0
 
682. 2801540
0421
Державна підтримка галузі тваринництва
882 000,0
882 000,0
 
683. 2801800
0513
Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинськогосолерудника Тячівського району Закарпатської області
34 000,0
34 000,0
 
684. 2802000
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
1 150 733,5
876 984,8
2 027 718,3
 
685. 2802010
0421
Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України
119 469,0
119 469,0
 
686. 2802020
0421
Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро
103 752,0
103 752,0
 
687. 2802030
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини, охорони прав на сорти рослин та агропромислового комплексу з карантину рослин
927 364,9
876 984,8
1 804 349,7
 
688. 2802080
0421
Участь у міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин (УПОВ)
147,6
147,6
 
689. 2803000
Державне агентство земельних ресурсів України
902 205,8
232 102,1
1 134 307,9
 
690. 2803010
0421
Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів
567 405,8
567 405,8
 
691. 2803030
0421
Проведення земельної реформи
333 534,9
333 534,9
 
692. 2803600
0421
Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості
1 265,1
232 102,1
233 367,2
 
693. 2804000
Державне агентство рибного господарства України
281 731,1
34 280,9
316 012,0
 
694. 2804010
0423
Керівництво та управління у сфері рибного господарства
6 701,9
6 701,9
 
695. 2804020
0423
Організація діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів
143 140,2
500,0
143 640,2
 
696. 2804030
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері рибного господарства
3 556,2
3 556,2
 
697. 2804040
0941
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
24 054,0
14 163,2
38 217,2
 
698. 2804050
0942
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
24 278,8
18 467,2
42 746,0
 
699. 2804070
0423
Селекція у рибному господарстві та відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні
79 080,0
79 080,0
 
700. 2804090
0423
Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства
920,0
1 150,5
2 070,5
 
701. 2805000
Державне агентство лісових ресурсів України
680 073,3
39 750,7
719 824,0
 
702. 2805010
0422
Керівництво та управління у сфері лісового господарства
42 550,9
20,1
42 571,0
 
703. 2805020
0150
Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства
10 052,2
2 396,1
12 448,3
 
704. 2805050
0941
Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
50 986,3
11 620,4
62 606,7
 
705. 2805060
0422
Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
576 483,9
25 714,1
602 198,0
 
706. 2806000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
80 000,0
80 000,0
 
707. 2806020
0421
Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг"для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу
80 000,0
80 000,0
 
708. 2807000
Державна інспекція сільського господарства України
267 034,1
162 960,4
429 994,5
 
709. 2807010
0421
Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства
81 658,6
29 312,1
110 970,7
 
710. 2807020
0421
Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної інспекції сільського господарства України
185 375,5
133 648,3
319 023,8
 
711. 3100000
Міністерство інфраструктури України
5 670 561,2
13 912 187,3
19 582 748,5
 
712. 3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
186 841,8
130 074,7
316 916,5
 
713. 3101010
0455
Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури
46 992,5
46 992,5
 
714. 3101030
0485
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі та туризму
2 903,7
2 903,7
 
715. 3101050
0941
Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 062,2
2 528,6
11 590,8
 
716. 3101060
0942
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
127 883,4
127 546,1
255 429,5
 
717. 3102000
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
57 565,9
57 565,9
 
718. 3102010
0451
Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті
57 565,9
57 565,9
 
719. 3103000
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
71 954,4
38 000,0
109 954,4
 
720. 3103010
0452
Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті
38 000,0
38 000,0
 
721. 3103030
0452
Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів
31 954,4
31 954,4
 
722. 3103080
0452
Забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України
40 000,0
40 000,0
 
723. 3104000
Державна адміністрація залізничного транспорту
796 423,4
243 446,7
1 039 870,1
 
724. 3104020
0941
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
87 457,0
48 674,0
136 131,0
 
725. 3104040
0731
Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту
708 966,4
194 772,7
903 739,1
 
726. 3105000
Державна спеціальна служба транспорту
179 098,6
57 215,9
236 314,5
 
727. 3105010
0220
Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту
179 098,6
57 215,9
236 314,5
 
728. 3106000
Державне агентство автомобільних доріг України
10 191,1
10 225 290,0
10 235 481,1
 
729. 3106010
0456
Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
10 191,1
10 191,1
 
730. 3106020
0456
Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі та Черкасах
4 477 708,7
4 477 708,7
 
731. 3106030
0456
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування
5 747 581,3
5 747 581,3
 
732. 3107000
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
4 353 981,7
3 132 460,0
7 486 441,7
 
733. 3107010
0810
Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 418,3
6 418,3
 
734. 3107090
0456
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
3 132 460,0
3 132 460,0
 
735. 3107250
0470
Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
3 289 900,0
3 289 900,0
 
736. 3107260
0810
Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України"
200 000,0
200 000,0
 
737. 3107280
0810
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
857 663,4
857 663,4
 
738. 3108000
Державна авіаційна служба України
7 738,4
85 700,0
93 438,4
 
739. 3108010
0454
Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
83 200,0
83 200,0
 
740. 3108020
0731
Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам
7 738,4
2 500,0
10 238,4
 
741. 3109000
Державне агентство України з туризму та курортів
6 765,9
6 765,9
 
742. 3109010
0470
Керівництво та управління у сфері туризму та курортів
4 328,8
4 328,8
 
743. 3109020
0470
Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні
2 437,1
2 437,1
 
744. 3120000
Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні витрати)
2 357 250,0
2 357 250,0
 
745. 3121000
Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні витрати)
2 357 250,0
2 357 250,0
 
746. 3121030
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
2 357 250,0
2 357 250,0
 
747. 3200000
Міністерство надзвичайних ситуацій України
4 283 000,3
1 026 830,9
5 309 831,2
 
748. 3201000
Апарат Міністерства надзвичайних ситуацій України
3 320 990,0
439 541,7
3 760 531,7
 
749. 3201010
0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
57 981,6
50,0
58 031,6
 
750. 3201050
0320
Авіаційні роботи з пошуку і рятування
11 280,9
11 280,9
 
751. 3201060
0511
Гідрометеорологічна діяльність
172 352,2
25 608,3
197 960,5
 
752. 3201070
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, цивільного захисту і пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів
30 924,3
3 643,7
34 568,0
 
753. 3201200
1060
Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
50 000,0
50 000,0
 
754. 3201280
0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту
2 719 462,0
373 652,5
3 093 114,5
 
755. 3201350
0512
Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі
10 245,0
10 245,0
 
756. 3201360
0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту
244 608,1
36 587,2
281 195,3
 
757. 3201510
0320
Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області)
24 135,9
24 135,9
 
758. 3202000
Державне агентство України з управління зоною відчуження
526 972,1
580 602,0
1 107 574,1
 
759. 3202010
0513
Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження
5 361,4
5 361,4
 
760. 3202040
0513
Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР
95 951,2
95 951,2
 
761. 3202050
0512
Будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів
9 072,9
9 072,9
 
762. 3202060
0763
Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
21 300,0
21 300,0
 
763. 3202070
0513
Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
4 861,0
4 861,0
 
764. 3202080
0530
Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
3 499,4
3 499,4
 
765. 3202090
0512
Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій
3 924,0
29 903,7
33 827,7
 
766. 3202110
0513
Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
32 393,1
205 000,0
237 393,1
 
767. 3202120
0513
Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
359 682,0
336 625,4
696 307,4
 
768. 3208000
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
395 927,7
3 500,0
399 427,7
 
769. 3208010
0412
Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки
138 900,6
138 900,6
 
770. 3208030
0481
Прикладні розробки у сфері промислової безпеки та охорони праці
5 027,1
3 500,0
8 527,1
 
771. 3208040
0431
Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) та проектів модернізації цих систем
220 000,0
220 000,0
 
772. 3208050
0431
Створення Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості
30 000,0
30 000,0
 
773. 3208060
0431
Створення Центру навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)
2 000,0
2 000,0
 
774. 3209000
Державна інспекція техногенної безпеки України
39 110,5
3 187,2
42 297,7
 
775. 3209010
0320
Керівництво та управління у сфері техногенної безпеки
5 890,2
3 187,2
9 077,4
 
776. 3209020
0320
Забезпечення діяльності підрозділів техногенної безпеки
33 220,3
33 220,3
 
777. 3210000
Міністерство надзвичайних ситуацій України (загальнодержавні витрати)
13 500,0
13 500,0
 
778. 3211000
Міністерство надзвичайних ситуацій України (загальнодержавні витрати)
13 500,0
13 500,0
 
779. 3211030
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води
13 500,0
13 500,0
 
780. 3500000
Міністерство фінансів України
42 588 156,0
989 437,2
43 577 593,2
 
781. 3501000
Апарат Міністерства фінансів України
35 823 130,7
366 093,7
36 189 224,4
 
782. 3501010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансів
657 259,8
521,2
657 781,0
 
783. 3501040
0941
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
11 390,8
2 251,5
13 642,3
 
784. 3501050
0942
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
109 597,3
32 435,2
142 032,5
 
785. 3501100
0490
Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні
5 819,4
10 200,0
16 019,4
 
786. 3501120
0150
Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів
38 359,4
360,0
38 719,4
 
787. 3501140
0113
Внески до міжнародних організацій
239 500,0
239 500,0
 
788. 3501170
0170
Обслуговування державного боргу
30 004 142,4
30 004 142,4
 
789. 3501220
0829
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи
6 162,2
1 311,6
7 473,8
 
790. 3501230
0470
Здійснення м. Києвом функцій столиці
4 600 000,0
4 600 000,0
 
791. 3501410
0113
Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі
24 000,0
24 000,0
 
792. 3501440
0112
Оплата послуг радників та проведення інших заходів, пов'язаних з продажем корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава
20 000,0
20 000,0
 
793. 3501660
0112
Модернізація державних фінансів
106 899,4
319 014,2
425 913,6
 
794. 3502000
Фонд державного майна України
154 935,2
399,0
155 334,2
 
795. 3502010
0411
Керівництво та управління у сфері державного майна
146 671,3
399,0
147 070,3
 
796. 3502020
0411
Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
8 263,9
8 263,9
 
797. 3503000
Державна пробірна служба України
4 776,1
829,8
5 605,9
 
798. 3503010
0112
Керівництво та управління у сфері пробірного контролю
4 776,1
829,8
5 605,9
 
799. 3504000
Державна казначейська служба України
721 577,0
5 193,8
726 770,8
 
800. 3504010
0112
Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування
691 577,0
5 193,8
696 770,8
 
801. 3504030
1070
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб
30 000,0
30 000,0
 
802. 3505000
Державна фінансова інспекція України
452 023,0
8,0
452 031,0
 
803. 3505010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів
452 023,0
8,0
452 031,0
 
804. 3506000
Державна митна служба України
1 437 993,0
20 905,5
1 458 898,5
 
805. 3506010
0112
Керівництво та управління у сфері митної справи
1 147 258,5
4 575,0
1 151 833,5
 
806. 3506020
0112
Розбудова та модернізація об'єктів митної системи
180 801,0
180 801,0
 
807. 3506030
0942
Підготовка кадрів для митної служби, прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби
50 301,0
16 330,5
66 631,5
 
808. 3506040
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби
9 857,8
9 857,8
 
809. 3506070
0112
Впровадження системи захисту транзитних переміщень
49 774,7
49 774,7
 
810. 3507000
Державна податкова служба України
3 964 336,4
595 052,5
4 559 388,9
 
811. 3507010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства
3 745 849,1
445 702,1
4 191 551,2
 
812. 3507020
0150
Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби
19 640,2
123,2
19 763,4
 
813. 3507030
0941
Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 446,9
6 760,2
16 207,1
 
814. 3507040
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби
180 843,6
53 311,3
234 154,9
 
815. 3507050
0950
Підвищення кваліфікації керівних кадрів та працівників органів державної податкової служби
8 538,4
2 500,0
11 038,4
 
816. 3507600
0112
Модернізація податкової служби
18,2
86 655,7
86 673,9
 
817. 3509000
Державна служба фінансового моніторингу України
29 384,6
954,9
30 339,5
 
818. 3509010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу
27 674,9
27 674,9
 
819. 3509020
0950
Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
1 709,7
954,9
2 664,6
 
820. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
103 417 071,9
657 227,1
104 074 299,0
 
821. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
103 417 071,9
657 227,1
104 074 299,0
 
822. 3511030
0133
Резервний фонд
1 500 000,0
1 500 000,0
 
823. 3511050
0180
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам
52 318 208,7
52 318 208,7
 
824. 3511060
0180
Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
1 289 302,7
1 289 302,7
 
825. 3511070
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я
797 500,0
797 500,0
 
826. 3511090
0133
Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України
2 000 000,0
2 000 000,0
 
827. 3511150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
7 388 300,0
7 388 300,0
 
828. 3511160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
47 727,1
47 727,1
 
829. 3511210
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2 695 423,5
2 695 423,5
 
830. 3511230
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
724 419,7
724 419,7
 
831. 3511250
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2 039 640,0
2 039 640,0
 
832. 3511270
1060
Пайова участь у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави
90 000,0
90 000,0
 
833. 3511340
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
30 211 777,3
30 211 777,3
 
834. 3511420
0180
Субвенція з державного бюджету бюджету міста Дніпропетровську на продовження будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровськ на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине
300 000,0
300 000,0
 
835. 3511440
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
62 500,0
62 500,0
 
836. 3511460
1070
Державний фонд регіонального розвитку
2 000 000,0
2 000 000,0
 
837. 3511650
0433
Реалізація програм допомоги Європейського союзу
609 500,0
609 500,0
 
838. 3600000
Міністерство юстиції України
4 270 921,3
500 233,7
4 771 155,0
 
839. 3601000
Апарат Міністерства юстиції України
1 243 124,0
315 555,5
1 558 679,5
 
840. 3601010
0380
Керівництво та управління у сфері юстиції
1 014 664,0
271 800,2
1 286 464,2
 
841. 3601020
0380
Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт
2 086,0
2 086,0
 
842. 3601070
0370
Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз
39 850,5
43 364,1
83 214,6
 
843. 3601090
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції
2 747,1
391,2
3 138,3
 
844. 3601150
0133
Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України
81 157,8
81 157,8
 
845. 3601160
0380
Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави
1 855,7
1 855,7
 
846. 3601170
0133
Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України
100 762,9
100 762,9
 
847. 3602000
Державна реєстраційна служба України
21 004,0
21 004,0
 
848. 3602010
0380
Керівництво та управління у сфері державної реєстрації
21 004,0
21 004,0
 
849. 3604000
Державна виконавча служба України
8 062,2
7 630,0
15 692,2
 
850. 3604010
0380
Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби
8 062,2
7 630,0
15 692,2
 
851. 3606000
Державна пенітенціарна служба України
2 908 747,9
163 280,0
3 072 027,9
 
852. 3606010
0340
Керівництво та управління у пенітенціарній сфері
164 690,0
540,0
165 230,0
 
853. 3606020
0340
Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби
2 706 990,0
162 740,0
2 869 730,0
 
854. 3606080
1060
Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби
33 500,0
33 500,0
 
855. 3606090
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань
3 567,9
3 567,9
 
856. 3608000
Державна служба України з питань захисту персональних даних
8 829,5
8 829,5
 
857. 3608010
0380
Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних
8 829,5
8 829,5
 
858. 3609000
Державна архівна служба України
81 153,7
13 768,2
94 921,9
 
859. 3609010
0133
Керівництво та управління у сфері архівної справи
9 632,5
9 632,5
 
860. 3609020
0150
Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації
7 358,2
214,2
7 572,4
 
861. 3609030
0133
Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації
64 163,0
13 554,0
77 717,0
 
862. 5270000
Державна інспекція ядерного регулювання України
20 419,3
20 419,3
 
863. 5271000
Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України
20 419,3
20 419,3
 
864. 5271010
0434
Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання
18 999,3
18 999,3
 
865. 5271020
0530
Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання
1 420,0
1 420,0
 
866. 5340000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
2 514 998,7
47 337,6
2 562 336,3
 
867. 5341000
Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України
2 480 828,0
47 337,6
2 528 165,6
 
868. 5341010
0310
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
58 757,0
58 757,0
 
869. 5341030
0310
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу
2 083 043,7
40 277,1
2 123 320,8
 
870. 5341060
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України
97 573,6
3 060,5
100 634,1
 
871. 5341070
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України
70 000,0
2 000,0
72 000,0
 
872. 5341100
0310
Облаштування та реконструкція державного кордону
131 453,7
131 453,7
 
873. 5341800
0310
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України
40 000,0
2 000,0
42 000,0
 
874. 5342000
Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України
34 170,7
34 170,7
 
875. 5342010
0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону
34 170,7
34 170,7
 
876. 5500000
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
24 271,8
24 271,8
 
877. 5501000
Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
24 271,8
24 271,8
 
878. 5501010
0112
Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг
24 271,8
24 271,8
 
879. 5560000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
29 486,5
29 486,5
 
880. 5561000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
29 486,5
29 486,5
 
881. 5561010
0460
Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку
29 486,5
29 486,5
 
882. 5960000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
458 912,5
2 905,2
461 817,7
 
883. 5961000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
458 912,5
2 905,2
461 817,7
 
884. 5961010
0260
Розвідувальна діяльність у сфері оборони
458 912,5
2 905,2
461 817,7
 
885. 5980000
Вища рада юстиції
16 540,4
16 540,4
 
886. 5981000
Апарат Вищої ради юстиції
16 540,4
16 540,4
 
887. 5981010
0330
Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю
16 540,4
16 540,4
 
888. 5990000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
18 998,7
18 998,7
 
889. 5991000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
18 998,7
18 998,7
 
890. 5991010
0111
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини
18 998,7
18 998,7
 
891. 6010000
Антимонопольний комітет України
61 628,1
2 852,9
64 481,0
 
892. 6011000
Апарат Антимонопольного комітету України
61 628,1
2 852,9
64 481,0
 
893. 6011010
0411
Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
59 884,1
2 852,9
62 737,0
 
894. 6011020
0481
Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права
1 744,0
1 744,0
 
895. 6120000
Національне агентство України з питань державної служби
67 072,2
682,8
67 755,0
 
896. 6121000
Апарат Національного агентства України з питань державної служби
67 072,2
682,8
67 755,0
 
897. 6121010
0131
Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
18 506,3
682,8
19 189,1
 
898. 6121020
0950
Підготовка державних службовців V-VІІ категорій, підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби
40 670,6
40 670,6
 
899. 6121040
0150
Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу
7 895,3
7 895,3
 
900. 6150000
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
43 567,4
43 567,4
 
901. 6151000
Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
43 567,4
43 567,4
 
902. 6151010
0411
Керівництво та управління у сфері фондового ринку
43 567,4
43 567,4
 
903. 6300000
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
186 159,1
186 159,1
 
904. 6301000
Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України
186 159,1
186 159,1
 
905. 6301010
0111
Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами
28 877,1
28 877,1
 
906. 6301030
0411
Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України
47 282,0
47 282,0
 
907. 6301130
0732
Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням
110 000,0
110 000,0
 
908. 6370000
Національна комісія регулювання електроенергетики України
34 479,7
60,0
34 539,7
 
909. 6371000
Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України
34 479,7
60,0
34 539,7
 
910. 6371010
0433
Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики
34 479,7
60,0
34 539,7
 
911. 6380000
Державне космічне агентство України
822 687,6
15 429,7
838 117,3
 
912. 6381000
Апарат Державного космічного агентства України
822 687,6
15 429,7
838 117,3
 
913. 6381010
0470
Керівництво та управління у сфері космічної діяльності
11 336,7
50,0
11 386,7
 
914. 6381020
0487
Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України
112 746,6
50,0
112 796,6
 
915. 6381030
0960
Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України
3 800,0
225,0
4 025,0
 
916. 6381050
0470
Управління та випробування космічних засобів
124 800,0
5 104,7
129 904,7
 
917. 6381120
0512
Утилізація твердого ракетного палива
219 675,1
10 000,0
229 675,1
 
918. 6381130
0470
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"
349 329,2
349 329,2
 
919. 6381160
0434 Реєстр.картка №
)
1 000,0
1 000,0
 
920. 6440000
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
21 935,5
0,4
21 935,9
 
921. 6441000
Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
21 935,5
0,4
21 935,9
 
922. 6441010
0830
Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення
21 935,5
0,4
21 935,9
 
923. 6450000
Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України
23 714,2
23 714,2
 
924. 6451000
Апарат Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України
23 714,2
23 714,2
 
925. 6451010
0620
Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг
23 714,2
23 714,2
 
926. 6500000
Рада національної безпеки і оборони України
21 791,9
21 791,9
 
927. 6501000
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
21 791,9
21 791,9
 
928. 6501010
0350
Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони
21 791,9
21 791,9
 
929. 6510000
Рахункова палата
84 210,4
84 210,4
 
930. 6511000
Апарат Рахункової палати
84 210,4
84 210,4
 
931. 6511010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету
84 210,4
84 210,4
 
932. 6520000
Служба безпеки України
3 130 131,0
127 854,5
3 257 985,5
 
933. 6521000
Центральне управління Служби безпеки України
3 120 338,9
127 854,5
3 248 193,4
 
934. 6521010
0350
Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України
2 689 675,1
18 861,1
2 708 536,2
 
935. 6521030
0370
Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки
252,7
252,7
 
936. 6521040
0113
Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади
2 088,9
2 088,9
 
937. 6521050
0734
Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України
134 339,8
101 326,0
235 665,8
 
938. 6521070
0942
Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
158 831,9
7 167,4
165 999,3
 
939. 6521100
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України
100 000,0
500,0
100 500,0
 
940. 6521200
0350
Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України
30 323,5
30 323,5
 
941. 6521220
0350
Боротьба з тероризмом на території України
4 827,0
4 827,0
 
942. 6524000
Антитерористичний центр Служби безпеки України
9 792,1
9 792,1
 
943. 6524010
0350
Координація діяльності у запобіганні терористичним актам
9 792,1
9 792,1
 
944. 6540000
Національна академія наук України
2 496 456,6
539 409,0
3 035 865,6
 
945. 6541000
Національна академія наук України
2 496 456,6
539 409,0
3 035 865,6
 
946. 6541020
0150
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України
69 773,3
8 010,0
77 783,3
 
947. 6541030
0150
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання
2 285 477,0
525 411,5
2 810 888,5
 
948. 6541080
0942
Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
5 834,7
85,1
5 919,8
 
949. 6541100
0731
Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України
35 800,0
902,2
36 702,2
 
950. 6541140
0530
Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
32 317,7
3 634,8
35 952,5
 
951. 6541180
0824
Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
62 000,9
1 151,4
63 152,3
 
952. 6541200
0950
Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України
5 253,0
214,0
5 467,0
 
953. 6550000
Національна академія педагогічних наук України
170 729,5
22 203,2
192 932,7
 
954. 6551000
Національна академія педагогічних наук України
170 729,5
22 203,2
192 932,7
 
955. 6551020
0980
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України
16 592,3
857,5
17 449,8
 
956. 6551030
0150
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання
123 529,3
3 779,7
127 309,0
 
957. 6551060
0950
Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
16 133,0
16 235,1
32 368,1
 
958. 6551070
0930
Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
13 571,8
1 330,9
14 902,7
 
959. 6551100
0824
Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики
903,1
903,1
 
960. 6560000
Національна академія медичних наук України
2 174 750,7
70 198,3
2 244 949,0
 
961. 6561000
Національна академія медичних наук України
2 174 750,7
70 198,3
2 244 949,0
 
962. 6561040
0750
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання
222 230,8
40 472,2
262 703,0
 
963. 6561060
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України
1 287 759,8
29 714,1
1 317 473,9
 
964. 6561090
0750
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України
10 664,5
12,0
10 676,5
 
965. 6561850
0732
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Академії Медичних наук України
654 095,6
654 095,6
 
966. 6570000
Національна академія мистецтв України
19 860,9
19 860,9
 
967. 6571000
Національна академія мистецтв України
19 860,9
19 860,9
 
968. 6571020
0840
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України
11 468,1
11 468,1
 
969. 6571030
0150
Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства
8 392,8
8 392,8
 
970. 6580000
Національна академія правових наук України
38 307,5
3 360,5
41 668,0
 
971. 6581000
Національна академія правових наук України
38 307,5
3 360,5
41 668,0
 
972. 6581020
0370
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України
12 412,9
358,7
12 771,6
 
973. 6581040
0370
Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
18 844,6
3 001,8
21 846,4
 
974. 6581070
0830
Фінансова підтримка видання журналу "Право України"
7 050,0
7 050,0
 
975. 6590000
Національна академія аграрних наук України
512 468,4
185 095,1
697 563,5
 
976. 6591000
Національна академія аграрних наук України
512 468,4
185 095,1
697 563,5
 
977. 6591020
0482
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України
23 461,6
1 825,1
25 286,7
 
978. 6591060
0482
Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання
470 600,9
181 770,0
652 370,9
 
979. 6591080
0421
Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств
9 796,6
9 796,6
 
980. 6591100
0520
Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"
8 609,3
1 500,0
10 109,3
 
981. 6600000
Управління державної охорони України
351 500,7
2 000,0
353 500,7
 
982. 6601000
Управління державної охорони України
351 500,7
2 000,0
353 500,7
 
983. 6601020
0350
Державна охорона органів державної влади та посадових осіб
317 500,7
2 000,0
319 500,7
 
984. 6601030
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України
34 000,0
34 000,0
 
985. 6620000
Служба зовнішньої розвідки України
482 034,2
5 690,0
487 724,2
 
986. 6621000
Служба зовнішньої розвідки України
482 034,2
5 690,0
487 724,2
 
987. 6621010
0350
Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном
456 304,1
5 690,0
461 994,1
 
988. 6621020
0734
Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України
1 954,1
1 954,1
 
989. 6621030
1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України
5 000,0
5 000,0
 
990. 6621040
0942
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
18 776,0
18 776,0
 
991. 6640000
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
631 692,8
120 816,5
752 509,3
 
992. 6641000
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
631 692,8
120 816,5
752 509,3
 
993. 6641010
0380
Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації
448 266,4
12 139,7
460 406,1
 
994. 6641020
0350
Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації
16 000,0
16 000,0
 
995. 6641050
0942
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
87 962,5
54 910,2
142 872,7
 
996. 6641060
1060
Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
3 000,0
3 000,0
 
997. 6641080
0486
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням, фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку, розвиток цифрового телерадіомовлення
1 000,0
1 000,0
 
998. 6641090
0941
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації
30 209,2
10 221,3
40 430,5
 
999. 6641100
0460
Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань
7 800,0
7 800,0
 
1000. 6641110
0113
Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну
3 874,0
3 874,0
 
1001. 6641120
0460
Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади
33 580,7
43 545,3
77 126,0
 
1002. 6730000
Центральна виборча комісія
873 153,8
873 153,8
 
1003. 6731000
Апарат Центральної виборчої комісії
873 153,8
873 153,8
 
1004. 6731010
0160
Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
43 512,8
43 512,8
 
1005. 6731020
0160
Проведення виборів народних депутатів України
817 500,0
817 500,0
 
1006. 6731050
0160
Функціонування Державного реєстру виборців
12 141,0
12 141,0
 
1007. 6740000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
1008. 6741000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
1009. 6741020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
19 000,0
19 000,0
 
1010. 7710000
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
51 331,7
139,5
51 471,2
 
1011. 7711000
Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим
51 331,7
139,5
51 471,2
 
1012. 7711010
0111
Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
51 331,7
139,5
51 471,2
 
1013. 7720000
Вінницька обласна державна адміністрація
106 255,6
3 989,8
110 245,4
 
1014. 7721000
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
106 255,6
3 989,8
110 245,4
 
1015. 7721010
0111
Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області
106 255,6
3 989,8
110 245,4
 
1016. 7730000
Волинська обласна державна адміністрація
67 384,7
2 465,6
69 850,3
 
1017. 7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
67 384,7
2 465,6
69 850,3
 
1018. 7731010
0111
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
67 384,7
2 465,6
69 850,3
 
1019. 7740000
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
97 771,4
5 455,9
103 227,3
 
1020. 7741000
Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації
97 771,4
5 455,9
103 227,3
 
1021. 7741010
0111
Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
97 771,4
5 455,9
103 227,3
 
1022. 7750000
Донецька обласна державна адміністрація
88 158,3
4 071,1
92 229,4
 
1023. 7751000
Апарат Донецької обласної державної адміністрації
88 158,3
4 071,1
92 229,4
 
1024. 7751010
0111
Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
88 158,3
4 071,1
92 229,4
 
1025. 7760000
Житомирська обласна державна адміністрація
90 746,1
799,7
91 545,8
 
1026. 7761000
Апарат Житомирської обласної державної адміністрації
90 746,1
799,7
91 545,8
 
1027. 7761010
0111
Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
90 746,1
799,7
91 545,8
 
1028. 7770000
Закарпатська обласна державна адміністрація
68 694,5
1 698,4
70 392,9
 
1029. 7771000
Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації
68 694,5
1 698,4
70 392,9
 
1030. 7771010
0111
Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області
68 694,5
1 698,4
70 392,9
 
1031. 7780000
Запорізька обласна державна адміністрація
79 556,0
2 602,8
82 158,8
 
1032. 7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
79 556,0
2 602,8
82 158,8
 
1033. 7781010
0111
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
79 556,0
2 602,8
82 158,8
 
1034. 7790000
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
71 339,8
3 779,3
75 119,1
 
1035. 7791000
Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації
71 339,8
3 779,3
75 119,1
 
1036. 7791010
0111
Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області
71 339,8
3 779,3
75 119,1
 
1037. 7800000
Київська обласна державна адміністрація
106 981,6
2 930,7
109 912,3
 
1038. 7801000
Апарат Київської обласної державної адміністрації
106 981,6
2 930,7
109 912,3
 
1039. 7801010
0111
Здійснення виконавчої влади у Київській області
106 981,6
2 930,7
109 912,3
 
1040. 7810000
Кіровоградська обласна державна адміністрація
78 840,9
3 474,9
82 315,8
 
1041. 7811000
Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації
78 840,9
3 474,9
82 315,8
 
1042. 7811010
0111
Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області
78 840,9
3 474,9
82 315,8
 
1043. 7820000
Луганська обласна державна адміністрація
78 599,7
2 775,2
81 374,9
 
1044. 7821000
Апарат Луганської обласної державної адміністрації
78 599,7
2 775,2
81 374,9
 
1045. 7821010
0111
Здійснення виконавчої влади у Луганській області
78 599,7
2 775,2
81 374,9
 
1046. 7830000
Львівська обласна державна адміністрація
90 226,5
3 240,2
93 466,7
 
1047. 7831000
Апарат Львівської обласної державної адміністрації
90 226,5
3 240,2
93 466,7
 
1048. 7831010
0111
Здійснення виконавчої влади у Львівській області
90 226,5
3 240,2
93 466,7
 
1049. 7840000
Миколаївська обласна державна адміністрація
71 089,3
3 093,5
74 182,8
 
1050. 7841000
Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації
71 089,3
3 093,5
74 182,8
 
1051. 7841010
0111
Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області
71 089,3
3 093,5
74 182,8
 
1052. 7850000
Одеська обласна державна адміністрація
106 346,8
7 018,8
113 365,6
 
1053. 7851000
Апарат Одеської обласної державної адміністрації
106 346,8
7 018,8
113 365,6
 
1054. 7851010
0111
Здійснення виконавчої влади в Одеській області
106 346,8
7 018,8
113 365,6
 
1055. 7860000
Полтавська обласна державна адміністрація
85 272,5
3 740,6
89 013,1
 
1056. 7861000
Апарат Полтавської обласної державної адміністрації
85 272,5
3 740,6
89 013,1
 
1057. 7861010
0111
Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
85 272,5
3 740,6
89 013,1
 
1058. 7870000
Рівненська обласна державна адміністрація
68 621,5
4 141,7
72 763,2
 
1059. 7871000
Апарат Рівненської обласної державної адміністрації
68 621,5
4 141,7
72 763,2
 
1060. 7871010
0111
Здійснення виконавчої влади у Рівненській області
68 621,5
4 141,7
72 763,2
 
1061. 7880000
Сумська обласна державна адміністрація
73 308,7
1 996,9
75 305,6
 
1062. 7881000
Апарат Сумської обласної державної адміністрації
73 308,7
1 996,9
75 305,6
 
1063. 7881010
0111
Здійснення виконавчої влади у Сумській області
73 308,7
1 996,9
75 305,6
 
1064. 7890000
Тернопільська обласна державна адміністрація
91 888,1
2 588,5
94 476,6
 
1065. 7891000
Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації
91 888,1
2 588,5
94 476,6
 
1066. 7891010
0111
Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області
91 888,1
2 588,5
94 476,6
 
1067. 7900000
Харківська обласна державна адміністрація
115 404,2
4 533,2
119 937,4
 
1068. 7901000
Апарат Харківської обласної державної адміністрації
115 404,2
4 533,2
119 937,4
 
1069. 7901010
0111
Здійснення виконавчої влади у Харківській області
115 404,2
4 533,2
119 937,4
 
1070. 7910000
Херсонська обласна державна адміністрація
66 409,0
2 505,1
68 914,1
 
1071. 7911000
Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
66 409,0
2 505,1
68 914,1
 
1072. 7911010
0111
Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
66 409,0
2 505,1
68 914,1
 
1073. 7920000
Хмельницька обласна державна адміністрація
80 674,7
426,8
81 101,5
 
1074. 7921000
Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації
80 674,7
426,8
81 101,5
 
1075. 7921010
0111
Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області
80 674,7
426,8
81 101,5
 
1076. 7930000
Черкаська обласна державна адміністрація
78 027,1
5 615,8
83 642,9
 
1077. 7931000
Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
78 027,1
5 615,8
83 642,9
 
1078. 7931010
0111
Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
78 027,1
5 615,8
83 642,9
 
1079. 7940000
Чернівецька обласна державна адміністрація
49 475,1
3 648,9
53 124,0
 
1080. 7941000
Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації
49 475,1
3 648,9
53 124,0
 
1081. 7941010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області
49 475,1
3 648,9
53 124,0
 
1082. 7950000
Чернігівська обласна державна адміністрація
80 107,4
3 841,1
83 948,5
 
1083. 7951000
Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
80 107,4
3 841,1
83 948,5
 
1084. 7951010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області
80 107,4
3 841,1
83 948,5
 
1085. 7970000
Севастопольська міська державна адміністрація
36 604,3
6 981,6
43 585,9
 
1086. 7971000
Апарат Севастопольської міської державної адміністрації
36 604,3
6 981,6
43 585,9
 
1087. 7971010
0111
Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі
36 604,3
6 981,6
43 585,9
 
1088. Додаток № 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
1089. Повернення кредитів
до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2012 році
 
1090. Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Надання кредитів
Повернення кредитів
Кредитування-всього
 
1091. ВСЬОГО:
12 436 894,7
-12 336 439,7
100 455,0
 
1092. 1100000
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1 148 568,1
1 148 568,1
 
1093. 1101000
Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
1 148 568,1
1 148 568,1
 
1094. 1101600
0433
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
180 000,0
180 000,0
 
1095. 1101640
0433
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
490 765,0
490 765,0
 
1096. 1101650
0433
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
407 243,1
407 243,1
 
1097. 1101670
0433
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська
50 000,0
50 000,0
 
1098. 1101680
0433
Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)
8 560,0
8 560,0
 
1099. 1101690
0433
Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
12 000,0
12 000,0
 
1100. 1200000
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
10 300,0
10 300,0
 
1101. 1201000
Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
10 300,0
10 300,0
 
1102. 1201360
0490
Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
1103. 2200000
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
5 700,0
-700,0
5 000,0
 
1104. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
5 700,0
-700,0
5 000,0
 
1105. 2201210
0990
Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти
5 000,0
5 000,0
 
1106. 2201460
1060
Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
700,0
700,0
 
1107. 2201480
1060
Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня
-700,0
-700,0
 
1108. 2750000
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
588 949,6
-89 000,0
499 949,6
 
1109. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
588 949,6
-89 000,0
499 949,6
 
1110. 2751360
1060
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня
-34 000,0
-34 000,0
 
1111. 2751390
1060
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
60 000,0
60 000,0
 
1112. 2751430
1060
Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників
55 000,0
55 000,0
 
1113. 2751440
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам
-55 000,0
-55 000,0
 
1114. 2751600
0620
Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві
473 949,6
473 949,6
 
1115. 2800000
Міністерство аграрної політики та продовольства України
7 457 824,2
-8 083 324,2
-625 500,0
 
1116. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України
7 457 824,2
-8 003 324,2
-545 500,0
 
1117. 2801120
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
-2 965 500,0
-2 965 500,0
 
1118. 2801380
0421
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років
-5 000,0
-5 000,0
 
1119. 2801390
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для закупівлі племеннихнетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу
-5 024,2
-5 024,2
 
1120. 2801400
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам
-27 800,0
-27 800,0
 
1121. 2801460
0421
Надання кредитів фермерським господарствам
27 800,0
27 800,0
 
1122. 2801490
0421
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу
230 024,2
230 024,2
 
1123. 2801530
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для кредитування Аграрного фонду
-5 000 000,0
-5 000 000,0
 
1124. 2801560
0421
Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
7 200 000,0
7 200 000,0
 
1125. 2806000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
-80 000,0
-80 000,0
 
1126. 2806040
0421
Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу
-68 000,0
-68 000,0
 
1127. 2806050
0421
Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання
-12 000,0
-12 000,0
 
1128. 3100000
Міністерство інфраструктури України
2 500 007,4
2 500 007,4
 
1129. 3106000
Державне агентство автомобільних доріг України
2 500 007,4
2 500 007,4
 
1130. 3106600
0456
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
2 500 007,4
2 500 007,4
 
1131. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
725 545,4
-3 986 299,6
-3 260 754,2
 
1132. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
725 545,4
-3 986 299,6
-3 260 754,2
 
1133. 3511530
0442
Повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу
-10 711,8
-10 711,8
 
1134. 3511540
0454
Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки
-10 800,0
-10 800,0
 
1135. 3511550
0490
Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати
-1 100,0
-1 100,0
 
1136. 3511560
0431
Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
-9 708,2
-9 708,2
 
1137. 3511600
0490
Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії
484 384,4
484 384,4
 
1138. 3511620
0490
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
241 161,0
241 161,0
 
1139. 3511630
0490
Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
-3 949 079,6
-3 949 079,6
 
1140. 3511660
0470
Повернення бюджетних коштів наданих на поворотній основі
-4 900,0
-4 900,0
 
1141. 6300000
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
-177 115,9
-177 115,9
 
1142. 6301000
Апарат Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України
-177 115,9
-177 115,9
 
1143. 6301090
0470
Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива
-177 115,9
-177 115,9
 
1144. Додаток № 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
1145. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
 
1146.
п/п
Адміністративно-територальні одиниці
2201170
з них:
Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості
 
1147. 1.
Автономна Республіка Крим
9 881,20
17 715,0
 
1148. 2.
Вінницька область
7 972,40
13 253,0
 
1149. 3.
Волинська область
6 130,60
11 027,0
 
1150. 4.
Дніпропетровська область
16 357,70
14 195,0
 
1151. 5.
Донецька область
17 847,80
14 660,0
 
1152. 6.
Житомирська область
6 835,20
15 717,0
 
1153. 7.
Закарпатська область
7 613,50
10 437,0
 
1154. 8.
Запорізька область
8 936,70
13 957,0
 
1155. 9.
Івано-Франківська область
7 462,40
12 083,0
 
1156. 10.
Київська область
9 075,90
13 139,0
 
1157. 11.
Кіровоградська область
4 703,50
13 139,0
 
1158. 12.
Луганська область
8 841,80
15 480,0
 
1159. 13.
Львівська область
14 605,90
11 731,0
 
1160. 14.
Миколаївська область
5 907,40
14 660,0
 
1161. 15.
Одеська область
12 159,90
16 536,0
 
1162. 16.
Полтавська область
7 112,10
16 069,0
 
1163. 17.
Рівненська область
7 294,60
11 379,0
 
1164. 18.
Сумська область
4 944,90
13 605,0
 
1165. 19.
Тернопільська область
5 776,70
12 083,0
 
1166. 20.
Харківська область
11 091,00
15 717,0
 
1167. 21.
Херсонська область
5 775,70
14 660,0
 
1168. 22.
Хмельницька область
6 499,90
12 787,0
 
1169. 23.
Черкаська область
5 607,00
17 240,0
 
1170. 24.
Чернівецька область
4 877,90
12 435,0
 
1171. 25.
Чернігівська область
4 823,50
14 660,0
 
1172. 26.
м.Київ
23 161,00
 
1173. 27.
м.Севастополь
1 903,80
3 636,0
 
1174. Всього:
233 200,0
352 000,0
 
1175. Додаток № 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
1176. Міжбюджетні трансферти
(дотацій вирівнювання з державного бюджету і кошти, що передаються до державного бюджету) та інші показники міжбюджетних відносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами на 2012 рік
 
1177. Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
Міжбюджетні трансферти
Дотація вирівнювання з державного бюджету
Кошти, що передаються до державного бюджету
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відрахування
( у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)-*
 
1178. 05202000000
м. Авдіївка
57 018,4
14 089,1
24,71
 
1179. 01202000000
м. Алушта
53 928,0
30 347,8
0,71
 
1180. 12202000000
м. Алчевськ
179 145,9
4 643,1
2,59
 
1181. 12203000000
м. Антрацит
66 603,5
51 918,2
0,71
 
1182. 01203000000
м. Армянськ
32 581,7
14 448,8
0,34
 
1183. 05203000000
м. Артемівськ
142 552,2
10 078,9
8,10
 
1184. 10202000000
м. Біла Церква
161 923,8
192 668,2
0,95
 
1185. 06202000000
м. Бердичів
62 754,5
78 395,9
1,36
 
1186. 08202000000
м. Бердянськ
97 361,8
84 358,1
0,91
 
1187. 07202000000
м.Берегове
30 110,7
7 542,4
0,30
 
1188. 10201000000
м. Березань
14 750,8
17 843,3
0,09
 
1189. 15202000000
м. Білгород-Дністровський
59 764,2
43 813,4
0,26
 
1190. 09202000000
м. Болехів
8 229,1
39 516,8
0,97
 
1191. 13202000000
м. Борислав
35 103,9
32 749,5
0,36
 
1192. 10203000000
м. Бориспіль
167 639,8
95 014,0
56,68
 
1193. 10204000000
м. Бровари
109 577,5
1 867,8
0,01
 
1194. 12204000000
м. Брянка
28 308,8
44 738,9
0,61
 
1195. 10211000000
м. Буча
18 816,9
28 275,1
0,14
 
1196. 10205000000
м. Васильків
43 606,5
4 724,4
0,02
 
1197. 23202000000
м. Ватутіне
7 559,7
23 530,6
0,61
 
1198. 04202000000
м. Вільногірськ
38 854,0
7 932,0
20,41
 
1199. 02201000000
м. Вінниця
457 650,9
621,7
0,14
 
1200. 14202000000
м. Вознесенськ
33 520,8
40 250,5
1,06
 
1201. 03202000000
м. Володимир-Волинський
30 273,9
37 734,2
1,45
 
1202. 05204000000
м. Вугледар
34 848,1
12 722,7
36,51
 
1203. 18202000000
м.Глухів
22 806,7
43 936,5
0,55
 
1204. 05205000000
м. Горлівка
290 256,4
17 919,2
0,06
 
1205. 05206000000
м. Дебальцеве
90 471,6
29 748,9
37,19
 
1206. 01204000000
м. Джанкой
44 794,6
93,5
0,21
 
1207. 05207000000
м. Дзержинськ
63 122,6
25 397,5
0,09
 
1208. 05208000000
м. Димитров
55 574,5
17 255,6
0,06
 
1209. 04203000000
м. Дніпродзержинськ
337 044,0
16 099,2
4,78
 
1210. 04201000000
м. Дніпропетровськ
1 865 939,0
692 969,3
37,14
 
1211. 05209000000
м. Добропілля
85 483,2
12 010,6
0,04
 
1212. 05210000000
м. Докучаєвськ
32 620,8
3 536,3
10,84
 
1213. 05201000000
м. Донецьк
2 121 230,8
1 020 912,9
48,20
 
1214. 13203000000
м. Дрогобич
73 777,5
92 326,7
1,03
 
1215. 05211000000
м. Дружківка
61 600,5
15 551,6
0,05
 
1216. 17202000000
м. Дубно
29 212,1
37 064,6
1,40
 
1217. 08203000000
м. Енергодар
182 959,8
106 338,6
58,12
 
1218. 01205000000
м. Євпаторія
107 863,8
84 307,8
1,97
 
1219. 05212000000
м. Єнакієве
165 972,4
14 262,3
9,34
 
1220. 05213000000
м. Жданівка
32 510,9
14 074,2
43,29
 
1221. 06201000000
м. Житомир
384 782,9
81 080,9
1,41
 
1222. 02202000000
м. Жмеринка
61 331,2
7 072,6
11,53
 
1223. 04204000000
м. Жовті Води
52 433,9
3 027,7
0,01
 
1224. 08201000000
м. Запоріжжя
1 339 535,0
158 556,1
11,84
 
1225. 11202000000
м. Знам'янка
62 398,7
23 025,2
36,96
 
1226. 23203000000
м. Золотоноша
26 384,9
23 642,5
0,62
 
1227. 09201000000
м. Івано-Франківськ
321 038,8
73 067,5
1,80
 
1228. 15203000000
м. Ізмаїл
92 522,3
41 254,3
0,25
 
1229. 20202000000
м. Ізюм
25 639,1
74 843,1
0,37
 
1230. 15204000000
м. Іллічівськ
156 076,7
74 375,3
47,65
 
1231. 10206000000
м. Ірпінь
100 932,9
14 086,0
0,07
 
1232. 09203000000
м. Калуш
65 069,7
82 727,6
2,04
 
1233. 22202000000
м. Кам"янець-Подільський
72 191,8
101 752,9
4,34
 
1234. 23204000000
м. Канів
31 387,5
852,7
2,72
 
1235. 21202000000
м. Каховка
33 884,5
8 543,3
0,47
 
1236. 01206000000
м. Керч
135 908,3
84 099,6
1,97
 
1237. 11201000000
м. Кіровоград
294 794,0
129 583,0
8,23
 
1238. 12205000000
м. Кіровськ
11 101,9
39 454,3
0,54
 
1239. 05214000000
м. Кіровське
50 684,6
17 940,5
35,40
 
1240. 03203000000
м. Ковель
57 860,1
74 018,4
2,84
 
1241. 02203000000
м. Козятин
61 694,5
21 642,6
35,08
 
1242. 09204000000
м. Коломия
41 222,6
28 766,7
0,71
 
1243. 16202000000
м. Комсомольськ
106 139,6
8 303,4
7,84
 
1244. 18203000000
м. Конотоп
95 541,6
48 419,1
0,61
 
1245. 06203000000
м. Коростень
76 121,6
39 110,3
0,68
 
1246. 05215000000
м. Костянтинівка
68 315,8
30 078,9
0,11
 
1247. 15205000000
м. Котовськ
46 425,9
36 028,5
0,22
 
1248. 05216000000
м. Краматорськ
236 618,8
12 378,2
5,25
 
1249. 05217000000
м. Красний Лиман
56 748,4
5 401,4
0,02
 
1250. 12206000000
м. Красний Луч
106 167,1
69 090,3
0,95
 
1251. 05218000000
м. Красноармійськ
186 437,9
82 626,6
48,45
 
1252. 12207000000
м. Краснодон
66 991,8
96 399,9
1,32
 
1253. 01207000000
м. Красноперекопськ
41 660,5
14 060,3
0,33
 
1254. 16203000000
м. Кременчук
435 156,2
59 921,9
13,77
 
1255. 04205000000
м. Кривий Ріг
1 218 763,5
316 540,3
25,97
 
1256. 17203000000
м. Кузнецовськ
114 618,6
47 526,1
41,46
 
1257. 20203000000
м. Куп'янськ
64 218,3
46 401,6
0,23
 
1258. 02204000000
м. Ладижин
35 300,8
2 694,0
7,63
 
1259. 18204000000
м. Лебедин
16 832,9
12 123,8
0,15
 
1260. 12208000000
м. Лисичанськ
126 328,9
46 475,2
0,64
 
1261. 20204000000
м. Лозова
65 576,4
47 495,2
0,24
 
1262. 16204000000
м. Лубни
41 356,2
44 890,1
0,28
 
1263. 12201000000
м. Луганськ
684 876,4
489,4
0,07
 
1264. 03201000000
м. Луцьк
252 466,2
139 808,6
5,36
 
1265. 13201000000
м. Львів
1 257 725,9
72 554,2
5,79
 
1266. 20205000000
м. Люботин
15 185,3
21 781,6
0,11
 
1267. 06205000000
м. Малин
30 480,6
21 368,1
0,37
 
1268. 05219000000
м. Макіївка
404 620,1
16 379,4
0,06
 
1269. 04206000000
м. Марганець
39 352,3
27 028,7
0,08
 
1270. 05220000000
м. Маріуполь
767 459,3
209 957,6
27,38
 
1271. 08204000000
м. Мелітополь
118 562,3
126 206,7
1,36
 
1272. 14201000000
м. Миколаїв
633 273,7
125 799,0
3,32
 
1273. 16205000000
м. Миргород
43 052,9
1 798,8
0,01
 
1274. 02205000000
м. Могилів-Подільський
22 435,8
22 306,9
0,73
 
1275. 13204000000
м. Моршин
11 132,0
1 670,0
0,02
 
1276. 07203000000
м. Мукачеве
105 745,3
52 685,7
2,10
 
1277. 04207000000
м. Нікополь
183 210,5
19 398,9
10,59
 
1278. 22203000000
м. Нетішин
71 995,8
23 741,9
32,98
 
1279. 25202000000
м. Ніжин
59 677,5
58 737,4
0,70
 
1280. 21203000000
м. Нова Каховка
63 417,9
57 194,2
3,13
 
1281. 13205000000
м. Новий Розділ
12 576,3
36 454,8
0,41
 
1282. 03204000000
м. Нововолинськ
44 069,6
54 489,4
2,09
 
1283. 06204000000
м. Новоград-Волинський
51 185,8
49 881,9
0,87
 
1284. 05221000000
м. Новогродівка
21 204,7
357,5
1,69
 
1285. 24202000000
м. Новодністровськ
9 508,0
11 939,5
0,69
 
1286. 04208000000
м. Новомосковськ
47 198,4
44 880,2
0,13
 
1287. 10212000000
м. Обухів
63 965,2
3 282,8
5,13
 
1288. 15201000000
м. Одеса
1 364 331,3
220 008,1
1,32
 
1289. 11203000000
м. Олександрія
47 352,3
106 205,1
6,74
 
1290. 04209000000
м. Орджонікідзе
52 521,4
6 225,5
0,02
 
1291. 17204000000
м. Острог
13 179,9
4 727,9
0,18
 
1292. 18205000000
м.Охтирка
56 715,3
36 092,2
0,45
 
1293. 14203000000
м. Очаків
12 527,9
13 362,4
0,35
 
1294. 04210000000
м. Павлоград
117 547,2
24 173,2
0,07
 
1295. 12209000000
м. Первомайськ (Луганська обл.)
70 310,3
28 964,3
0,40
 
1296. 14204000000
м. Первомайськ (Миколаївська обл.)
36 898,9
79 605,2
2,10
 
1297. 20206000000
м. Первомайський
14 544,4
48 263,7
0,24
 
1298. 10207000000
м. Переяслав-Хмельницький
29 841,2
5 053,7
0,03
 
1299. 04211000000
м. Першотравенськ
44 831,0
3 536,5
7,89
 
1300. 16201000000
м. Полтава
497 386,2
16 439,3
3,31
 
1301. 25203000000
м. Прилуки
93 092,0
7 798,6
0,09
 
1302. 17201000000
м. Рівне
320 716,6
94 114,1
3,56
 
1303. 10208000000
м. Ржищев
6 256,7
7 505,3
0,04
 
1304. 12210000000
м. Ровеньки
101 052,6
40 378,6
0,55
 
1305. 18206000000
м. Ромни
40 424,1
48 515,7
0,61
 
1306. 12211000000
м. Рубіжне
47 546,1
44 325,2
0,61
 
1307. 01208000000
м. Саки
32 064,8
15 434,0
0,36
 
1308. 13206000000
м. Самбір
36 298,2
8 143,8
0,09
 
1309. 12212000000
м. Свердловськ
112 473,6
68 711,1
0,94
 
1310. 11204000000
м. Світловодськ
31 261,1
61 535,0
3,91
 
1311. 05222000000
м. Селидове
40 151,8
23 343,1
0,08
 
1312. 12213000000
м. Сєверодонецьк
121 542,5
60 914,7
0,84
 
1313. 04212000000
м. Синельникове
33 629,8
1 760,1
0,01
 
1314. 01201000000
м. Сімферополь
604 264,9
10 420,4
0,24
 
1315. 22204000000
м. Славута
34 351,1
12 021,3
0,51
 
1316. 10209000000
м. Славутич
80 865,2
29 302,8
36,24
 
1317. 05223000000
м. Слов'янськ
137 018,8
27 953,7
0,10
 
1318. 23205000000
м. Сміла
68 894,1
42 751,1
1,12
 
1319. 05224000000
м. Сніжне
58 838,0
19 537,4
0,07
 
1320. 22205000000
м. Старокостянтинів
33 252,4
35 764,8
1,52
 
1321. 12214000000
м. Стаханов
58 816,8
79 227,3
1,09
 
1322. 13207000000
м. Стрий
64 872,8
40 179,1
0,45
 
1323. 01209000000
м. Судак
28 450,5
27 709,3
0,65
 
1324. 18201000000
м. Суми
455 024,6
14 789,7
3,25
 
1325. 15206000000
м. Теплодар
4 633,5
12 731,3
0,08
 
1326. 04213000000
м. Тернівка
44 219,4
3 325,8
7,52
 
1327. 19201000000
м. Тернопіль
285 664,0
108 080,5
5,33
 
1328. 08205000000
м. Токмак
20 407,2
36 086,1
0,39
 
1329. 05225000000
м. Торез
55 812,9
37 547,0
0,13
 
1330. 13208000000
м. Трускавець
30 267,4
14 052,4
0,16
 
1331. 07201000000
м. Ужгород
184 776,1
35 165,7
1,40
 
1332. 23206000000
м. Умань
73 220,3
75 276,5
1,96
 
1333. 10210000000
м. Фастів
73 236,6
12 164,4
16,61
 
1334. 01210000000
м. Феодосія
111 292,9
53 667,1
1,26
 
1335. 20201000000
м. Харків
2 069 540,7
8 716,4
0,42
 
1336. 05226000000
м. Харцизьк
124 077,7
1 339,5
 
1337. 21201000000
м. Херсон
350 643,3
201 891,1
11,06
 
1338. 22201000000
м. Хмельницький
314 377,3
139 890,5
5,97
 
1339. 02206000000
м. Хмільник
20 344,8
10 876,7
0,35
 
1340. 07204000000
м. Хуст
27 890,0
26 101,7
1,04
 
1341. 13209000000
м. Червоноград
63 031,0
80 005,0
0,89
 
1342. 23201000000
м. Черкаси
393 761,3
54 398,4
1,42
 
1343. 24201000000
м. Чернівці
295 057,8
129 709,1
7,46
 
1344. 25201000000
м. Чернігів
317 889,8
158 372,4
1,88
 
1345. 07205000000
м. Чоп
21 219,8
9 258,5
43,63
 
1346. 20207000000
м. Чугуїв
26 879,4
11 533,9
0,06
 
1347. 05227000000
м. Шахтарськ
60 671,9
16 811,4
0,06
 
1348. 22206000000
м. Шепетівка
47 147,2
21 799,5
0,93
 
1349. 18207000000
м. Шостка
51 067,9
85 472,4
1,08
 
1350. 15207000000
м. Южне
100 461,9
48 370,4
48,15
 
1351. 14205000000
м. Южноукраїнськ
104 837,1
55 315,7
52,76
 
1352. 01211000000
м. Ялта
178 421,5
30 789,7
0,72
 
1353. 09205000000
м. Яремче
14 853,8
35 367,4
0,87
 
1354. 05228000000
м. Ясинувата
69 346,8
23 982,8
34,58
 
1355. 05301000000
Амвросіївський р-н
32 296,6
33 073,0
0,12
 
1356. 15301000000
Ананьївський р-н
14 003,2
46 160,7
0,28
 
1357. 06301000000
Андрушівський р-н
17 306,1
57 237,7
1,00
 
1358. 12301000000
Антрацитівський р-н
14 208,1
37 748,9
0,52
 
1359. 04301000000
Апостолівський р-н
45 658,6
48 141,5
0,14
 
1360. 14301000000
Арбузинський р-н
14 753,8
33 232,5
0,88
 
1361. 05302000000
Артемівський р-н
24 742,3
42 045,7
0,15
 
1362. 15302000000
Арцизський р-н
18 514,6
77 362,1
0,46
 
1363. 20301000000
Балаклійський р-н
97 079,9
58 078,9
0,29
 
1364. 15303000000
Балтський р-н
20 921,4
66 426,7
0,40
 
1365. 06302000000
Баранівський р-н
16 970,8
73 309,0
1,28
 
1366. 20302000000
Барвінківський р-н
15 247,7
35 892,9
0,18
 
1367. 10301000000
Баришівський р-н
22 283,8
56 699,7
0,28
 
1368. 02301000000
Барський р-н
28 790,4
61 600,1
2,00
 
1369. 25301000000
Бахмацький р-н
32 917,6
58 147,7
0,69
 
1370. 01301000000
Бахчисарайський р-н
42 813,6
115 975,7
2,72
 
1371. 14302000000
Баштанський р-н
23 358,8
62 695,2
1,65
 
1372. 06303000000
Бердичівський р-н
15 804,7
49 715,6
0,87
 
1373. 08301000000
Бердянський р-н
14 834,5
40 333,1
0,43
 
1374. 07301000000
Берегівський р-н
14 339,5
120 613,6
4,82
 
1375. 19301000000
Бережанський р-н
17 813,6
71 858,7
3,55
 
1376. 14303000000
Березанський р-н
15 111,8
38 513,0
1,02
 
1377. 15304000000
Березівський р-н
18 647,2
56 435,4
0,34
 
1378. 17301000000
Березнівський р-н
22 683,0
142 812,9
5,40
 
1379. 14304000000
Березнегуватський р-н
11 132,1
35 610,0
0,94
 
1380. 21301000000
Бериславський р-н
22 313,3
74 549,6
4,08
 
1381. 02302000000
Бершадський р-н
29 678,7
80 627,2
2,62
 
1382. 15305000000
Білгород-Дністровський р-н
28 675,4
100 970,8
0,60
 
1383. 12302000000
Біловодський р-н
13 936,7
36 258,3
0,50
 
1384. 01302000000
Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим)
22 765,1
98 325,4
2,30
 
1385. 22301000000
Білогірський р-н (Хмельницька обл.)
14 094,6
55 151,0
2,35
 
1386. 21302000000
Білозерський р-н
27 329,5
112 788,5
6,18
 
1387. 12303000000
Білокуракинський р-н
13 280,2
27 742,5
0,38
 
1388. 18301000000
Білопільський р-н
22 616,4
76 853,7
0,97
 
1389. 10302000000
Білоцерківський р-н
39 265,3
66 252,4
0,33
 
1390. 15306000000
Біляївський р-н
46 617,1
145 622,0
0,87
 
1391. 20303000000
Близнюківський р-н
10 517,6
37 051,8
0,19
 
1392. 11301000000
Бобринецький р-н
14 889,4
42 723,9
2,71
 
1393. 25302000000
Бобровицький р-н
21 999,2
50 215,2
0,60
 
1394. 20304000000
Богодухівський р-н
21 069,8
53 833,9
0,27
 
1395. 09301000000
Богородчанський р-н
32 935,5
125 466,5
3,09
 
1396. 10303000000
Богуславський р-н
20 447,2
55 034,5
0,27
 
1397. 15307000000
Болградський р-н
23 057,4
113 675,6
0,68
 
1398. 25303000000
Борзнянський р-н
17 991,7
53 522,2
0,64
 
1399. 10304000000
Бориспільський р-н
131 743,7
9 635,6
0,05
 
1400. 20305000000
Борівський р-н
10 400,6
27 842,4
0,14
 
1401. 10305000000
Бородянський р-н
27 411,0
82 097,3
0,41
 
1402. 19302000000
Борщівський р-н
24 035,5
115 022,1
5,67
 
1403. 14305000000
Братський р-н
10 838,3
33 750,2
0,89
 
1404. 10306000000
Броварський р-н
74 287,5
120 402,3
0,60
 
1405. 13301000000
Бродівський р-н
35 633,8
93 163,8
1,04
 
1406. 06304000000
Брусилівський р-н
8 066,5
27 649,9
0,48
 
1407. 18302000000
Буринський р-н
12 907,5
47 308,3
0,60
 
1408. 13302000000
Буський р-н
23 136,5
78 286,4
0,87
 
1409. 19303000000
Бучацький р-н
21 265,2
124 516,4
6,14
 
1410. 20306000000
Валківський р-н
19 757,7
44 646,6
0,22
 
1411. 25304000000
Варвинський р-н
17 225,7
20 533,2
0,24
 
1412. 08302000000
Василівський р-н
69 868,0
55 902,5
0,60
 
1413. 04302000000
Васильківский р-н (Дніпропетровська обл.)
15 117,3
38 743,0
0,11
 
1414. 10307000000
Васильківський р-н (Київська обл.)
38 700,7
104 908,7
0,52
 
1415. 16301000000
Великобагачанський р-н
17 779,8
37 344,3
0,23
 
1416. 07302000000
Великоберезнянський р-н
14 159,8
48 435,9
1,93
 
1417. 08303000000
Великобілозерський р-н
6 217,8
11 946,8
0,13
 
1418. 20307000000
Великобурлуцький р-н
15 592,2
36 159,2
0,18
 
1419. 21303000000
Великолепетиський р-н
11 318,7
26 434,1
1,45
 
1420. 15308000000
Великомихайлівський р-н
11 110,8
57 255,4
0,34
 
1421. 05303000000
Великоновосілківський р-н
22 685,8
50 244,5
0,18
 
1422. 21304000000
Великоолександрівський р-н
12 666,2
46 929,4
2,57
 
1423. 18303000000
Великописарівський р-н
9 160,0
35 136,2
0,44
 
1424. 04303000000
Верхньодніпровський р-н
41 857,4
35 081,8
0,10
 
1425. 21305000000
Верхньорогачицький р-н
5 697,1
20 171,5
1,11
 
1426. 09302000000
Верховинський р-н
13 457,6
83 740,8
2,06
 
1427. 14306000000
Веселинівський р-н
11 578,4
40 485,8
1,07
 
1428. 08304000000
Веселівський р-н
13 520,7
33 384,3
0,36
 
1429. 24301000000
Вижницький р-н
18 904,8
111 390,9
6,42
 
1430. 07303000000
Виноградівський р-н
58 071,0
192 698,2
7,69
 
1431. 21306000000
Високопільський р-н
7 347,1
25 063,1
1,37
 
1432. 10308000000
Вишгородський р-н
103 692,3
35 333,1
0,17
 
1433. 08305000000
Вільнянський р-н
32 929,1
56 010,4
0,60
 
1434. 11302000000
Вільшанський р-н
7 638,7
23 931,0
1,52
 
1435. 02303000000
Вінницький р-н
50 867,6
60 730,6
1,98
 
1436. 22302000000
Віньковецький р-н
9 991,3
46 887,5
2,00
 
1437. 20308000000
Вовчанський р-н
29 837,5
65 971,7
0,33
 
1438. 14307000000
Вознесенський р-н
12 107,7
53 131,4
1,40
 
1439. 05304000000
Волноваський р-н
87 205,1
48 962,1
0,17
 
1440. 07304000000
Воловецький р-н
12 566,2
56 799,8
2,27
 
1441. 05305000000
Володарський р-н (Донецька обл.)
19 763,1
27 766,0
0,10
 
1442. 10309000000
Володарський р-н (Київська обл.)
15 229,8
26 987,2
0,13
 
1443. 06305000000
Володарсько-Волинський р-н
25 990,0
53 483,5
0,93
 
1444. 03301000000
Володимир-Волинський р-н
8 752,0
46 885,9
1,80
 
1445. 17302000000
Володимирецький р-н
18 804,0
154 570,0
5,84
 
1446. 22303000000
Волочиський р-н
36 339,3
78 474,9
3,35
 
1447. 14308000000
Врадіївський р-н
8 624,8
36 553,6
0,96
 
1448. 16302000000
Гадяцький р-н
47 989,4
57 955,4
0,36
 
1449. 11303000000
Гайворонський р-н
19 577,6
56 778,6
3,61
 
1450. 02304000000
Гайсинський р-н
35 167,8
70 760,6
2,30
 
1451. 09303000000
Галицький р-н
54 742,9
70 925,3
1,75
 
1452. 21307000000
Генічеський р-н
28 834,5
88 109,9
4,83
 
1453. 24302000000
Герцаївський р-н
9 640,2
65 698,8
3,79
 
1454. 24303000000
Глибоцький р-н
22 492,6
142 565,5
8,21
 
1455. 16303000000
Глобинський р-н
44 902,2
56 573,2
0,35
 
1456. 18304000000
Глухівський р-н
12 144,7
25 104,4
0,32
 
1457. 11304000000
Голованівський р-н
24 745,7
43 121,3
2,74
 
1458. 21308000000
Голопристанський р-н
23 324,3
102 771,6
5,63
 
1459. 21309000000
Горностаївський р-н
12 542,0
30 799,0
1,69
 
1460. 09304000000
Городенківський р-н
20 277,9
97 420,7
2,40
 
1461. 23301000000
Городищенський р-н
21 637,9
60 294,9
1,57
 
1462. 25305000000
Городнянський р-н
15 684,9
46 898,0
0,56
 
1463. 13303000000
Городоцький р-н (Львівська обл.)
32 975,4
103 549,6
1,15
 
1464. 22304000000
Городоцький р-н (Хмельницька обл.)
18 303,7
91 691,3
3,92
 
1465. 03302000000
Горохівський р-н
18 193,5
96 825,7
3,71
 
1466. 17303000000
Гощанський р-н
16 944,6
61 398,2
2,32
 
1467. 16304000000
Гребінківський р-н
25 241,9
22 803,6
0,14
 
1468. 08306000000
Гуляйпільський р-н
22 000,0
36 258,4
0,39
 
1469. 19304000000
Гусятинський р-н
34 097,7
95 954,7
4,74
 
1470. 20309000000
Дворічанський р-н
9 741,3
31 063,9
0,16
 
1471. 17304000000
Демидівський р-н
5 934,3
29 901,2
1,13
 
1472. 22305000000
Деражнянський р-н
14 281,0
55 839,3
2,39
 
1473. 20310000000
Дергачівський р-н
59 717,0
93 621,3
0,47
 
1474. 01303000000
Джанкойський р-н
21 663,2
150 585,5
3,53
 
1475. 16305000000
Диканський р-н
21 504,9
22 521,9
0,14
 
1476. 04304000000
Дніпропетровський р-н
82 016,4
27 416,6
0,08
 
1477. 05306000000
Добропільський р-н
9 826,2
14 988,3
0,05
 
1478. 11305000000
Добровеличківський р-н
38 382,7
37 021,9
2,35
 
1479. 09305000000
Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)
73 094,5
105 628,6
2,60
 
1480. 11306000000
Долинський р-н (Кіровоградська обл.)
23 627,3
49 806,2
3,16
 
1481. 14309000000
Доманівський р-н
12 262,8
43 409,2
1,15
 
1482. 23302000000
Драбівський р-н
17 473,0
64 009,6
1,67
 
1483. 13304000000
Дрогобицький р-н
14 877,6
118 533,6
1,32
 
1484. 17305000000
Дубенський р-н
16 807,5
78 653,2
2,97
 
1485. 17306000000
Дубровицький р-н
16 939,3
102 465,1
3,87
 
1486. 22306000000
Дунаєвецький р-н
26 242,7
117 488,9
5,01
 
1487. 14310000000
Єланецький р-н
7 993,0
27 906,0
0,74
 
1488. 06307000000
Ємільчинський р-н
13 144,8
73 836,4
1,29
 
1489. 23303000000
Жашківський р-н
22 611,9
72 016,8
1,88
 
1490. 13305000000
Жидачівський р-н
33 141,3
104 178,5
1,16
 
1491. 06308000000
Житомирський р-н
45 187,3
76 401,0
1,33
 
1492. 02305000000
Жмеринський р-н
10 194,8
51 544,0
1,68
 
1493. 13306000000
Жовківський р-н
49 349,9
181 889,1
2,02
 
1494. 14311000000
Жовтневий р-н
45 670,5
61 452,8
1,62
 
1495. 19305000000
Заліщицький р-н
16 060,4
92 739,4
4,58
 
1496. 08307000000
Запорізький р-н
25 456,2
73 266,2
0,79
 
1497. 17307000000
Зарічненський р-н
10 148,4
73 964,9
2,79
 
1498. 24304000000
Заставнівський р-н
14 328,5
103 401,1
5,96
 
1499. 20311000000
Зачепилівський р-н
8 125,8
26 095,1
0,13
 
1500. 19306000000
Збаразький р-н
19 651,6
95 157,9
4,70
 
1501. 19307000000
Зборівський р-н
15 844,7
79 406,3
3,92
 
1502. 23304000000
Звенигородський р-н
25 697,1
73 057,4
1,91
 
1503. 10310000000
Згурівський р-н
18 360,2
24 046,0
0,12
 
1504. 17308000000
Здолбунівський р-н
39 537,5
74 891,8
2,83
 
1505. 16306000000
Зінківський р-н
28 648,3
45 625,6
0,28
 
1506. 20312000000
Зміївський р-н
55 493,5
76 963,9
0,39
 
1507. 11307000000
Знам'янський р-н
14 426,5
52 262,5
3,32
 
1508. 23305000000
Золотоніський р-н
30 019,5
60 650,8
1,58
 
1509. 13307000000
Золочівський р-н (Львівська обл.)
29 051,5
111 677,5
1,24
 
1510. 20313000000
Золочівський р-н (Харківська обл.)
14 008,6
42 452,6
0,21
 
1511. 03303000000
Іваничівський р-н
23 039,1
54 465,1
2,09
 
1512. 15309000000
Іванівський р-н (Одеська обл.)
11 009,9
48 825,1
0,29
 
1513. 21310000000
Іванівський р-н (Херсонська обл.)
7 996,2
26 052,0
1,43
 
1514. 15310000000
Ізмаїльський р-н
14 355,7
86 829,6
0,52
 
1515. 10311000000
Іванківський р-н
51 049,4
17 127,5
0,08
 
1516. 20314000000
Ізюмський р-н
11 086,9
21 943,5
0,11
 
1517. 22307000000
Ізяславський р-н
24 079,6
72 132,9
3,08
 
1518. 02306000000
Іллінецький р-н
24 545,1
52 544,7
1,71
 
1519. 07305000000
Іршавський р-н
26 078,4
213 056,4
8,50
 
1520. 25306000000
Ічнянський р-н
20 785,1
47 335,5
0,56
 
1521. 10312000000
Кагарлицький р-н
24 675,7
49 298,4
0,24
 
1522. 14312000000
Казанківський р-н
12 762,3
34 895,8
0,92
 
1523. 21311000000
Каланчацький р-н
12 230,4
38 285,4
2,10
 
1524. 02307000000
Калинівський р-н
31 997,7
69 134,2
2,25
 
1525. 09306000000
Калуський р-н
11 745,6
70 787,0
1,74
 
1526. 22308000000
Кам"янець-Подільський р-н
32 515,3
102 632,8
4,38
 
1527. 08308000000
Кам"янсько-Дніпровський р-н
15 605,8
63 617,4
0,68
 
1528. 03304000000
Камінь-Каширський р-н
17 294,9
136 615,7
5,24
 
1529. 13308000000
Кам'янка-Бузький р-н
47 750,0
75 524,7
0,84
 
1530. 23306000000
Кам'янський р-н
17 782,1
47 820,3
1,25
 
1531. 23307000000
Канівський р-н
28 116,2
33 031,7
0,86
 
1532. 16307000000
Карлівський р-н
22 242,4
49 649,6
0,31
 
1533. 23308000000
Катеринопільський р-н
17 873,8
37 197,6
0,97
 
1534. 21312000000
Каховський р-н
17 644,2
79 773,5
4,37
 
1535. 20315000000
Кегичівський р-н
16 690,5
29 442,3
0,15
 
1536. 24305000000
Кельменецький р-н
13 576,9
72 215,0
4,17
 
1537. 10313000000
Києво-Святошинський р-н
260 711,4
29 396,1
0,15
 
1538. 03305000000
Ківерцівський р-н
26 385,1
118 267,6
4,53
 
1539. 15311000000
Кілійський р-н
22 084,9
84 475,9
0,51
 
1540. 11308000000
Кіровоградський р-н
33 091,6
45 768,8
2,91
 
1541. 01304000000
Кіровський р-н
19 209,5
79 003,4
1,85
 
1542. 24306000000
Кіцманський р-н
25 817,8
116 461,6
6,72
 
1543. 16308000000
Кобеляцький р-н
24 613,3
64 657,8
0,40
 
1544. 03306000000
Ковельський р-н
14 510,8
76 024,0
2,91
 
1545. 15312000000
Кодимський р-н
10 898,2
51 555,4
0,31
 
1546. 25307000000
Козелецький р-н
32 703,5
65 284,0
0,78
 
1547. 16309000000
Козельщинський р-н
12 966,6
29 289,6
0,18
 
1548. 19308000000
Козівський р-н
12 538,7
69 031,0
3,41
 
1549. 02308000000
Козятинський р-н
16 892,2
57 002,7
1,85
 
1550. 20316000000
Коломацький р-н
3 788,5
11 896,2
0,06
 
1551. 09307000000
Коломийський р-н
28 358,5
209 825,3
5,17
 
1552. 15313000000
Комінтернівський р-н
83 958,3
40 672,5
0,24
 
1553. 11309000000
Компаніївський р-н
9 522,6
26 982,1
1,72
 
1554. 18305000000
Конотопський р-н
11 630,6
40 572,8
0,51
 
1555. 17309000000
Корецький р-н
11 528,8
66 743,4
2,52
 
1556. 25308000000
Коропський р-н
11 440,9
46 419,7
0,55
 
1557. 06309000000
Коростенський р-н
20 816,0
40 586,8
0,71
 
1558. 06310000000
Коростишівськийр-н
22 604,9
64 460,5
1,12
 
1559. 23309000000
Корсунь-Шевченківський р-н
29 370,8
59 965,2
1,57
 
1560. 25309000000
Корюківський р-н
22 396,5
37 828,5
0,45
 
1561. 09308000000
Косівський р-н
27 492,2
188 783,6
4,65
 
1562. 17310000000
Костопільський р-н
30 915,7
107 271,1
4,05
 
1563. 05307000000
Костянтинівський р-н
19 609,3
20 643,5
0,07
 
1564. 16326000000
Котелевський р-н
14 304,2
29 966,1
0,18
 
1565. 15314000000
Котовський р-н
8 910,6
33 781,7
0,20
 
1566. 22309000000
Красилівський р-н
35 716,5
87 925,2
3,75
 
1567. 05308000000
Красноармійський р-н
19 352,6
25 781,6
0,09
 
1568. 01305000000
Красногвардійський р-н
51 440,1
114 589,8
2,68
 
1569. 20317000000
Красноградський р-н
64 149,4
23 159,3
0,12
 
1570. 12304000000
Краснодонський р-н
71 832,7
19 619,2
39,52
 
1571. 20318000000
Краснокутський р-н
16 666,3
39 706,6
0,20
 
1572. 15315000000
Красноокнянський р-н
9 646,4
39 046,1
0,23
 
1573. 01306000000
Красноперекопський р-н
9 302,3
47 313,8
1,11
 
1574. 18306000000
Краснопільський р-н
14 378,6
48 007,6
0,61
 
1575. 19309000000
Кременецький р-н
28 667,9
115 222,5
5,69
 
1576. 16310000000
Кременчуцький р-н
15 599,0
56 001,1
0,34
 
1577. 12305000000
Кремінський р-н
20 626,0
52 205,3
0,72
 
1578. 14313000000
Кривоозерський р-н
12 713,0
42 853,7
1,13
 
1579. 04305000000
Криворізький р-н
32 579,1
36 198,0
0,10
 
1580. 02309000000
Крижопільський р-н
21 632,9
39 970,4
1,30
 
1581. 04306000000
Криничанський р-н
24 442,7
35 592,0
0,10
 
1582. 18307000000
Кролевецький р-н
19 385,5
61 602,0
0,78
 
1583. 08309000000
Куйбишевський р-н
14 606,9
31 208,5
0,34
 
1584. 25310000000
Куликівський р-н
9 918,5
28 566,0
0,34
 
1585. 20319000000
Куп'янський р-н
8 125,4
29 709,6
0,15
 
1586. 19310000000
Лановецький р-н
12 810,9
59 769,2
2,95
 
1587. 18308000000
Лебединський р-н
8 157,2
53 626,4
0,68
 
1588. 01307000000
Ленінський р-н
23 570,7
86 766,5
2,03
 
1589. 22310000000
Летичівський р-н
14 911,7
49 279,1
2,10
 
1590. 02310000000
Липовецький р-н
14 450,3
52 960,1
1,72
 
1591. 18309000000
Липоводолинський р-н
10 886,2
33 606,0
0,42
 
1592. 23310000000
Лисянський р-н
13 496,3
45 216,2
1,18
 
1593. 02311000000
Літинський р-н
17 670,0
49 907,7
1,62
 
1594. 20320000000
Лозівський р-н
13 985,4
49 636,3
0,25
 
1595. 03307000000
Локачинський р-н
8 404,0
50 137,5
1,92
 
1596. 16311000000
Лохвицький р-н
42 743,7
43 368,0
0,27
 
1597. 16312000000
Лубенський р-н
13 649,7
43 790,0
0,27
 
1598. 06311000000
Лугинський р-н
8 213,7
32 707,8
0,57
 
1599. 12306000000
Лутугинський р-н
59 310,8
57 073,8
0,78
 
1600. 03308000000
Луцький р-н
46 012,5
76 215,8
2,92
 
1601. 06312000000
Любарський р-н
15 959,4
47 268,7
0,82
 
1602. 15316000000
Любашівський р-н
12 826,0
53 782,5
0,32
 
1603. 03309000000
Любешівський р-н
11 217,7
81 973,6
3,14
 
1604. 03310000000
Любомльський р-н
19 337,2
81 336,6
3,12
 
1605. 05309000000
Мар'їнський р-н
68 590,0
48 974,3
0,17
 
1606. 04307000000
Магдалинівський р-н
29 842,6
36 991,4
0,11
 
1607. 10314000000
Макарівський р-н
51 827,9
39 359,1
0,19
 
1608. 06313000000
Малинський р-н
14 299,4
30 685,3
0,53
 
1609. 11310000000
Маловисківський р-н
33 535,7
51 384,9
3,26
 
1610. 03311000000
Маневицький р-н
20 835,7
118 059,6
4,52
 
1611. 23311000000
Маньківський р-н
16 492,6
49 400,6
1,29
 
1612. 12307000000
Марківський р-н
11 990,7
21 701,2
0,30
 
1613. 16313000000
Машівський р-н
27 559,2
15 506,4
0,10
 
1614. 04308000000
Межівський р-н
14 566,8
28 872,0
0,08
 
1615. 08310000000
Мелітопольський р-н
22 134,3
72 632,8
0,78
 
1616. 25311000000
Менський р-н
21 593,7
60 077,2
0,71
 
1617. 13309000000
Миколаївський р-н (Львівська обл.)
30 517,0
89 165,6
0,99
 
1618. 14314000000
Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)
21 360,1
46 311,3
1,22
 
1619. 15317000000
Миколаївський р-н (Одеська обл.)
8 543,3
31 516,2
0,19
 
1620. 16314000000
Миргородський р-н
15 593,3
75 371,0
0,46
 
1621. 10315000000
Миронівський р-н
66 223,6
6 462,9
0,03
 
1622. 08311000000
Михайлівський р-н
14 484,1
40 242,5
0,43
 
1623. 07306000000
Міжгірський р-н
18 395,8
109 375,5
4,37
 
1624. 12308000000
Міловський р-н
6 836,6
23 158,0
0,32
 
1625. 17311000000
Млинівський р-н
16 906,1
73 308,0
2,77
 
1626. 02312000000
Могилів-Подільський р-н
9 192,7
44 510,3
1,45
 
1627. 23312000000
Монастерищенський р-н
17 349,4
67 681,1
1,77
 
1628. 19311000000
Монастириський р-н
9 545,7
52 166,3
2,57
 
1629. 13310000000
Мостиський р-н
22 991,1
98 167,4
1,09
 
1630. 07307000000
Мукачівський р-н
26 992,3
188 853,8
7,54
 
1631. 02313000000
Мурованокуриловецький р-н
11 574,2
35 774,7
1,16
 
1632. 04309000000
Нікопольський р-н
26 587,1
40 357,6
0,12
 
1633. 09309000000
Надвірнянський р-н
67 915,8
196 060,7
4,83
 
1634. 06314000000
Народицький р-н
5 514,1
18 955,0
0,33
 
1635. 18310000000
Недригайлівський р-н
11 562,6
40 405,8
0,51
 
1636. 02314000000
Немирівський р-н
40 720,5
44 618,1
1,45
 
1637. 01308000000
Нижньогірський р-н
19 234,9
74 315,2
1,74
 
1638. 21313000000
Нижньосірогозький р-н
6 865,9
28 467,8
1,56
 
1639. 25312000000
Ніжинський р-н
9 502,2
49 605,0
0,59
 
1640. 11311000000
Новгородківський р-н
10 210,3
26 923,2
1,71
 
1641. 25313000000
Новгород-Сіверський р-н
16 641,9
39 417,6
0,47
 
1642. 05310000000
Новоазовський р-н
24 467,2
32 457,6
0,11
 
1643. 12309000000
Новоайдарський р-н
14 357,4
28 719,1
0,39
 
1644. 11312000000
Новоархангельський р-н
13 490,5
42 348,1
2,69
 
1645. 14315000000
Новобузький р-н
15 349,3
54 205,3
1,43
 
1646. 20321000000
Нововодолазький р-н
18 792,1
45 137,7
0,23
 
1647. 21314000000
Нововоронцовський р-н
10 453,2
35 625,4
1,95
 
1648. 06315000000
Новоград-Волинський р-н
27 246,6
82 742,8
1,44
 
1649. 08312000000
Новомиколаївський р-н
12 703,0
20 228,8
0,22
 
1650. 11313000000
Новомиргородський р-н
14 881,9
48 157,3
3,06
 
1651. 04310000000
Новомосковський р-н
53 918,4
58 877,5
0,17
 
1652. 14316000000
Новоодеський р-н
18 580,8
53 421,1
1,41
 
1653. 12310000000
Новопсковський р-н
20 459,1
44 004,4
0,60
 
1654. 16315000000
Новосанжарський р-н
35 981,1
40 743,8
0,25
 
1655. 24307000000
Новоселицький р-н
22 896,2
139 416,2
8,04
 
1656. 21315000000
Новотроїцький р-н
18 844,1
56 971,5
3,12
 
1657. 11314000000
Новоукраїнський р-н
24 043,6
68 897,0
4,38
 
1658. 22311000000
Новоушицький р-н
11 298,5
55 533,0
2,37
 
1659. 25314000000
Носівський р-н
18 747,3
47 826,7
0,57
 
1660. 10316000000
Обухівський р-н
38 886,2
38 674,4
0,19
 
1661. 15318000000
Овідіопольський р-н
58 942,4
75 198,3
0,45
 
1662. 06316000000
Овруцький р-н
36 078,0
85 073,0
1,48
 
1663. 06317000000
Олевський р-н
17 958,0
80 703,1
1,40
 
1664. 05311000000
Олександрівський р-н (Донецька обл.)
10 798,6
22 729,9
0,08
 
1665. 11315000000
Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)
20 510,1
42 177,8
2,68
 
1666. 11316000000
Олександрійський р-н
21 532,4
58 691,7
3,73
 
1667. 11317000000
Онуфріївський р-н
8 665,4
29 931,9
1,90
 
1668. 02315000000
Оратівський р-н
10 813,4
36 171,6
1,18
 
1669. 16317000000
Оржицький р-н
17 438,5
43 646,0
0,27
 
1670. 08313000000
Оріхівський р-н
25 495,0
64 857,5
0,70
 
1671. 17312000000
Острозький р-н
7 209,0
69 814,3
2,64
 
1672. 18311000000
Охтирський р-н
20 879,0
25 807,2
0,33
 
1673. 14317000000
Очаківський р-н
9 052,8
28 077,4
0,74
 
1674. 04311000000
Павлоградський р-н
86 501,9
37 211,2
64,35
 
1675. 05312000000
Першотравневий р-н
21 357,4
16 110,5
0,06
 
1676. 01309000000
Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим)
12 325,2
51 798,7
1,21
 
1677. 14318000000
Первомайський р-н (Миколаївська обл.)
17 366,5
50 364,8
1,33
 
1678. 20322000000
Первомайський р-н (Харківська обл.)
12 488,2
11 887,6
0,06
 
1679. 12311000000
Перевальський р-н
52 188,7
50 974,4
0,70
 
1680. 13311000000
Перемишлянський р-н
17 162,4
74 269,5
0,83
 
1681. 07308000000
Перечинський р-н
19 303,7
48 754,9
1,95
 
1682. 10317000000
Переяслав-Хмельницький р-н
23 341,6
59 076,1
0,29
 
1683. 04312000000
Петриківський р-н
17 981,9
17 709,2
0,05
 
1684. 11318000000
Петрівський р-н
20 316,2
32 757,4
2,08
 
1685. 04313000000
Петропавлівський р-н
28 865,6
18 425,7
0,05
 
1686. 20323000000
Печенізький р-н
4 753,7
15 887,4
0,08
 
1687. 16318000000
Пирятинський р-н
20 644,7
45 380,4
0,28
 
1688. 19312000000
Підволочиський р-н
21 845,3
75 846,2
3,74
 
1689. 19313000000
Підгаєцький р-н
6 629,3
36 048,6
1,78
 
1690. 02316000000
Піщанський р-н
12 297,9
24 702,9
0,80
 
1691. 02317000000
Погребищенський р-н
13 698,0
42 600,0
1,39
 
1692. 04314000000
Покровський р-н
20 440,8
37 364,1
0,11
 
1693. 10318000000
Поліський р-н
3 366,1
15 926,9
0,08
 
1694. 08314000000
Пологівський р-н
42 645,3
39 072,7
0,42
 
1695. 22312000000
Полонський р-н
20 452,9
73 547,7
3,13
 
1696. 16319000000
Полтавський р-н
39 378,6
65 780,6
0,41
 
1697. 12312000000
Попаснянський р-н
38 775,9
26 617,8
0,36
 
1698. 06318000000
Попільнянськийр-н
20 364,6
53 954,7
0,94
 
1699. 08315000000
Приазовський р-н
17 260,5
48 319,4
0,52
 
1700. 25315000000
Прилуцький р-н
19 192,4
51 806,1
0,62
 
1701. 08316000000
Приморський р-н
19 196,5
46 246,2
0,50
 
1702. 13312000000
Пустомитівський р-н
72 157,7
131 562,0
1,46
 
1703. 18312000000
Путивльський р-н
12 758,1
41 127,9
0,52
 
1704. 24308000000
Путильський р-н
12 307,8
72 254,0
4,17
 
1705. 04315000000
П'ятихатський р-н
33 315,9
40 010,0
0,11
 
1706. 13313000000
Радехівський р-н
26 317,0
85 302,8
0,95
 
1707. 17313000000
Радивилівський р-н
17 364,0
71 458,2
2,70
 
1708. 06319000000
Радомишльський р-н
18 174,0
58 369,4
1,02
 
1709. 03312000000
Ратнівський р-н
14 831,4
110 539,1
4,24
 
1710. 07309000000
Рахівський р-н
29 982,9
196 054,0
7,82
 
1711. 15319000000
Ренійський р-н
21 265,0
52 842,5
0,32
 
1712. 16320000000
Решетилівський р-н
19 734,3
41 800,2
0,26
 
1713. 17314000000
Рівненський р-н
52 277,4
125 023,9
4,72
 
1714. 25316000000
Ріпкинський р-н
15 739,5
40 975,6
0,49
 
1715. 09310000000
Рогатинський р-н
18 279,8
71 331,7
1,76
 
1716. 03313000000
Рожищенський р-н
12 596,7
82 640,6
3,17
 
1717. 09311000000
Рожнятівський р-н
25 793,7
135 384,3
3,33
 
1718. 15320000000
Роздільнянський р-н
27 335,7
79 945,5
0,48
 
1719. 01310000000
Роздольненський р-н
15 143,7
50 283,5
1,18
 
1720. 08317000000
Розівський р-н
6 138,0
14 155,8
0,15
 
1721. 17315000000
Рокитнівський р-н
21 203,6
120 753,3
4,56
 
1722. 10319000000
Рокитнянський р-н
24 810,8
41 164,8
0,20
 
1723. 06306000000
Романівський р-н
14 617,8
52 995,4
0,92
 
1724. 18313000000
Роменський р-н
18 404,2
48 893,1
0,62
 
1725. 06320000000
Ружинськийр-н
15 592,9
50 919,0
0,89
 
1726. 15321000000
Савранський р-н
7 902,3
32 851,2
0,20
 
1727. 01311000000
Сакський р-н
32 897,9
106 176,3
2,49
 
1728. 13314000000
Самбірський р-н
15 652,4
156 184,5
1,74
 
1729. 15322000000
Саратський р-н
21 563,1
88 965,2
0,53
 
1730. 17316000000
Сарненський р-н
50 364,7
181 497,2
6,86
 
1731. 20324000000
Сахновщинський р-н
12 152,1
37 826,7
0,19
 
1732. 07310000000
Свалявський р-н
28 969,4
83 623,7
3,34
 
1733. 12313000000
Сватівський р-н
25 830,9
44 026,8
0,60
 
1734. 11319000000
Світловодський р-н
7 281,4
19 566,8
1,24
 
1735. 16321000000
Семенівський р-н (Полтавська обл.)
13 332,4
41 960,5
0,26
 
1736. 25317000000
Семенівський р-н (Чернігівська обл.)
11 877,2
32 239,8
0,38
 
1737. 18314000000
Середино-Будський р-н
9 234,3
26 516,5
0,33
 
1738. 04316000000
Синельниківський р-н
23 268,3
49 805,0
0,14
 
1739. 01312000000
Сімферопольский р-н
75 977,1
186 274,6
4,36
 
1740. 21316000000
Скадовський р-н
20 802,7
71 286,2
3,91
 
1741. 10320000000
Сквирський р-н
32 434,6
53 440,4
0,26
 
1742. 13315000000
Сколівський р-н
23 472,8
105 532,4
1,17
 
1743. 22313000000
Славутський р-н
13 908,9
85 174,6
3,63
 
1744. 12314000000
Слов'яносербський р-н
31 785,3
54 751,3
0,75
 
1745. 05313000000
Слов'янський р-н
17 573,4
33 228,6
0,12
 
1746. 23313000000
Смілянський р-н
12 637,3
51 473,3
1,34
 
1747. 14319000000
Снігурівський р-н
24 164,0
70 827,9
1,87
 
1748. 09312000000
Снятинський р-н
20 745,2
121 129,1
2,98
 
1749. 01313000000
Совєтський р-н
12 934,1
50 427,1
1,18
 
1750. 13316000000
Сокальський р-н
72 589,5
109 063,5
1,21
 
1751. 24309000000
Сокирянський р-н
16 197,1
78 686,6
4,54
 
1752. 04317000000
Солонянський р-н
26 622,8
45 001,1
0,13
 
1753. 25318000000
Сосницький р-н
10 934,1
30 512,8
0,36
 
1754. 04318000000
Софіївський р-н
14 917,3
28 093,4
0,08
 
1755. 25319000000
Срібнянський р-н
7 644,5
17 656,8
0,21
 
1756. 05314000000
Старобешівський р-н
61 452,3
15 334,0
0,05
 
1757. 10321000000
Ставищенський р-н
14 441,7
47 702,4
0,24
 
1758. 12315000000
Станично-Луганський р-н
27 488,8
59 895,4
0,82
 
1759. 12316000000
Старобільський р-н
27 804,0
62 260,0
0,85
 
1760. 03314000000
Старовижівський р-н
8 794,1
62 533,3
2,40
 
1761. 22314000000
Старокостянтинівський р-н
10 690,6
57 072,3
2,43
 
1762. 13317000000
Старосамбірський р-н
23 387,4
169 174,3
1,88
 
1763. 22315000000
Старосинявський р-н
9 646,2
37 910,5
1,62
 
1764. 24310000000
Сторожинецький р-н
26 180,4
201 679,1
11,63
 
1765. 13318000000
Стрийський р-н
69 161,7
54 148,3
0,60
 
1766. 18315000000
Сумський р-н
25 656,9
90 182,3
1,14
 
1767. 25320000000
Талалаївський р-н
8 946,7
21 530,5
0,26
 
1768. 23314000000
Тальнівський р-н
24 604,8
58 363,4
1,52
 
1769. 10322000000
Таращанський р-н
17 294,9
51 677,9
0,26
 
1770. 15323000000
Тарутинський р-н
14 377,9
81 065,5
0,49
 
1771. 15324000000
Татарбунарський р-н
15 061,7
67 143,0
0,40
 
1772. 05315000000
Тельманівський р-н
22 199,5
28 010,7
0,10
 
1773. 22316000000
Теофіпольський р-н
15 700,8
55 673,9
2,38
 
1774. 02318000000
Теплицький р-н
12 966,2
44 098,9
1,43
 
1775. 19314000000
Теребовлянський р-н
27 142,1
105 099,9
5,19
 
1776. 19315000000
Тернопільський р-н
41 076,2
70 476,7
3,48
 
1777. 10323000000
Тетіївський р-н
15 126,3
66 512,4
0,33
 
1778. 02319000000
Тиврівський р-н
20 985,0
65 306,6
2,12
 
1779. 09313000000
Тисменицький р-н
21 013,9
127 262,3
3,13
 
1780. 09314000000
Тлумацький р-н
14 678,8
96 028,6
2,36
 
1781. 08318000000
Токмацький р-н
14 603,2
34 773,5
0,37
 
1782. 04319000000
Томаківський р-н
14 863,3
27 816,3
0,08
 
1783. 02320000000
Томашпільський р-н
18 880,4
43 054,1
1,40
 
1784. 12317000000
Троїцький р-н
14 301,1
29 478,3
0,40
 
1785. 02321000000
Тростянецький р-н (Вінницька обл.)
17 197,4
43 348,1
1,41
 
1786. 18316000000
Тростянецький р-н (Сумська обл.)
29 422,2
42 342,9
0,53
 
1787. 02322000000
Тульчинський р-н
30 497,1
60 432,8
1,97
 
1788. 03315000000
Турійський р-н
9 634,0
55 870,4
2,14
 
1789. 13319000000
Турківський р-н
18 318,1
120 931,3
1,34
 
1790. 07311000000
Тячівський р-н
47 211,5
336 709,9
13,44
 
1791. 07312000000
Ужгородський р-н
54 867,8
74 337,4
2,96
 
1792. 11320000000
Ульяновський р-н
10 488,1
46 327,6
2,94
 
1793. 23315000000
Уманський р-н
27 572,9
72 175,2
1,88
 
1794. 11321000000
Устинівський р-н
9 004,3
22 014,9
1,40
 
1795. 10324000000
Фастівський р-н
11 590,0
80 283,6
0,40
 
1796. 15325000000
Фрунзівський р-н
7 242,5
38 555,0
0,23
 
1797. 20325000000
Харківський р-н
114 092,3
165 343,4
0,83
 
1798. 22317000000
Хмельницький р-н
23 400,0
90 936,8
3,88
 
1799. 02323000000
Хмільницький р-н
15 597,2
65 950,9
2,14
 
1800. 16322000000
Хорольський р-н
28 278,8
43 946,7
0,27
 
1801. 24311000000
Хотинський р-н
19 973,8
120 032,4
6,92
 
1802. 23316000000
Христинівський р-н
28 226,3
52 308,1
1,37
 
1803. 07313000000
Хустський р-н
17 994,7
210 359,0
8,40
 
1804. 04320000000
Царичанський р-н
13 447,8
30 381,9
0,09
 
1805. 21317000000
Цюрупинський р-н
29 235,1
109 214,2
5,98
 
1806. 21318000000
Чаплинський р-н
18 936,3
62 616,8
3,43
 
1807. 22318000000
Чемеровецький р-н
20 987,5
68 063,2
2,91
 
1808. 06321000000
Червоноармійський р-н
8 089,7
47 138,3
0,82
 
1809. 23317000000
Черкаський р-н
49 461,3
99 124,6
2,59
 
1810. 02324000000
Чернівецький р-н
9 138,9
30 395,2
0,99
 
1811. 08319000000
Чернігівський р-н (Запорізька обл.)
10 865,9
30 111,1
0,32
 
1812. 25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
28 851,8
72 153,6
0,86
 
1813. 06322000000
Черняхівський р-н
13 238,4
57 958,1
1,01
 
1814. 02325000000
Чечельницький р-н
9 282,5
31 341,4
1,02
 
1815. 23318000000
Чигиринський р-н
16 027,5
42 895,0
1,12
 
1816. 23319000000
Чорнобаївський р-н
34 063,8
59 147,0
1,54
 
1817. 01314000000
Чорноморський р-н
41 953,2
19 124,9
0,45
 
1818. 16323000000
Чорнухинськийр-н
6 731,6
21 626,2
0,13
 
1819. 19316000000
Чортківський р-н
34 524,5
117 927,0
5,82
 
1820. 20326000000
Чугуївський р-н
30 017,6
77 561,3
0,39
 
1821. 06323000000
Чуднівський р-н
20 170,3
63 069,9
1,10
 
1822. 16324000000
Чутівський р-н
11 762,8
38 754,4
0,24
 
1823. 02326000000
Шаргородський р-н
19 383,5
91 502,8
2,98
 
1824. 05316000000
Шахтарський р-н
16 382,3
12 750,3
0,05
 
1825. 03316000000
Шацький р-н
6 889,2
32 276,1
1,24
 
1826. 20327000000
Шевченківський р-н
13 932,4
27 550,4
0,14
 
1827. 22319000000
Шепетівський р-н
13 928,3
98 917,9
4,22
 
1828. 04321000000
Широківський р-н
14 206,1
30 667,5
0,09
 
1829. 15326000000
Ширяївський р-н
11 938,8
52 671,6
0,32
 
1830. 16325000000
Шишацький р-н
25 514,2
18 215,5
0,11
 
1831. 18317000000
Шосткинський р-н
8 252,2
24 012,6
0,30
 
1832. 23320000000
Шполянський р-н
27 066,1
67 015,4
1,75
 
1833. 19317000000
Шумський р-н
11 943,5
67 664,4
3,34
 
1834. 25322000000
Щорський р-н
15 112,0
36 515,2
0,43
 
1835. 04322000000
Юр'ївський р-н
8 706,5
19 013,2
0,05
 
1836. 13320000000
Яворівський р-н
57 149,4
187 352,6
2,08
 
1837. 10325000000
Яготинський р-н
29 901,3
49 626,1
0,25
 
1838. 08320000000
Якимівський р-н
17 075,9
50 935,9
0,55
 
1839. 02327000000
Ямпільський р-н (Вінницька обл.)
17 373,3
52 385,1
1,70
 
1840. 18318000000
Ямпільський р-н (Сумська обл.)
15 984,2
33 664,3
0,42
 
1841. 22320000000
Ярмолинецький р-н
17 828,3
56 005,7
2,39
 
1842. 05317000000
Ясинуватський р-н
23 950,2
11 001,3
0,04
 
1843. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
1 433 575,6
148 032,8
3,47
 
1844. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
432 852,1
1 283 384,3
41,74
 
1845. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
238 421,6
499 356,6
19,14
 
1846. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
2 148 837,6
1 530 504,8
4,37
 
1847. 05100000000
Обласний бюджет Донецької області
2 460 636,1
2 629 267,0
9,30
 
1848. 06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
379 517,8
557 468,7
9,70
 
1849. 07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
277 150,3
504 039,9
20,13
 
1850. 08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
855 923,1
549 458,4
5,90
 
1851. 09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
368 704,9
461 024,9
11,35
 
1852. 10100000000
Обласний бюджет Київської області
757 081,3
253 832,7
1,26
 
1853. 11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
309 668,2
410 223,4
26,01
 
1854. 12100000000
Обласний бюджет Луганської області
910 428,8
736 394,8
10,09
 
1855. 13100000000
Обласний бюджет Львівської області
871 770,5
823 749,2
9,16
 
1856. 14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
416 864,6
510 282,1
13,46
 
1857. 15100000000
Обласний бюджет Одеської області
838 999,0
628 368,6
3,76
 
1858. 16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
841 955,3
200 362,1
1,23
 
1859. 17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
323 052,0
467 864,3
17,67
 
1860. 18100000000
Обласний бюджет Сумської області
464 163,3
378 671,5
4,77
 
1861. 19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
233 857,1
474 200,4
23,40
 
1862. 20100000000
Обласний бюджет Харківської області
1 247 589,2
469 998,6
2,35
 
1863. 21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
278 151,3
516 066,4
28,27
 
1864. 22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
362 598,1
596 314,8
25,44
 
1865. 23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
402 333,1
449 809,8
11,74
 
1866. 24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
189 250,4
369 400,7
21,28
 
1867. 25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
361 732,5
390 018,1
4,63
 
1868. 26000000000
Міський бюджет міста Києва
7 637 741,3
35 215,6
0,46
 
1869. 27000000000
Міський бюджет міста Севастополя
734 634,2
98 054,6
11,39
 
1870. ВСЬОГО
67 279 251,6
52 318 208,7
3 523 622,8
 
1871. Додаток № 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
1872. Міжбюджетні трансферти
(додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2012 рік
 
1873. Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
 
1874. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
 
1875. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
 
1876. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
 
1877. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
 
1878. 05100000000
Обласний бюджет Донецької області
 
1879. 06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
 
1880. 07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
 
1881. 08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
 
1882. 09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
 
1883. 10100000000
Обласний бюджет Київської області
 
1884. 11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
 
1885. 12100000000
Обласний бюджет Луганської області
 
1886. 13100000000
Обласний бюджет Львівської області
 
1887. 14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
 
1888. 15100000000
Обласний бюджет Одеської області
 
1889. 16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
 
1890. 17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
 
1891. 18100000000
Обласний бюджет Сумської області
 
1892. 19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
 
1893. 20100000000
Обласний бюджет Харківської області
 
1894. 21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
 
1895. 22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
 
1896. 23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
 
1897. 24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
 
1898. 25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
 
1899. 26000000000
Міський бюджет міста Києва
 
1900. 27000000000
Міський бюджет міста Севастополя
 
1901. 12202000000
м. Алчевськ
 
1902. 05203000000
м. Артемівськ
 
1903. 08202000000
м. Бердянськ
 
1904. 10202000000
м. Біла Церква
 
1905. 02201000000
м. Вінниця
 
1906. 18202000000
м.Глухів
 
1907. 05205000000
м. Горлівка
 
1908. 04203000000
м. Дніпродзержинськ
 
1909. 04201000000
м. Дніпропетровськ
 
1910. 05209000000
м. Добропілля
 
1911. 05201000000
м. Донецьк
 
1912. 01205000000
м. Євпаторія
 
1913. 04204000000
м. Жовті Води
 
1914. 08201000000
м. Запоріжжя
 
1915. 09201000000
м. Івано-Франківськ
 
1916. 10206000000
м. Ірпінь
 
1917. 11201000000
м. Кіровоград
 
1918. 18203000000
м. Конотоп
 
1919. 06203000000
м. Коростень
 
1920. 05217000000
м. Красний Лиман
 
1921. 04205000000
м. Кривий Ріг
 
1922. 12201000000
м. Луганськ
 
1923. 03201000000
м. Луцьк
 
1924. 13201000000
м. Львів
 
1925. 05219000000
м. Макіївка
 
1926. 05220000000
м. Маріуполь
 
1927. 14201000000
м. Миколаїв
 
1928. 06204000000
м. Новоград-Волинський
 
1929. 04208000000
м. Новомосковськ
 
1930. 04207000000
м. Нікополь
 
1931. 15201000000
м. Одеса
 
1932. 04210000000
м. Павлоград
 
1933. 16201000000
м. Полтава
 
1934. 10209000000
м. Славутич
 
1935. 05224000000
м. Сніжне
 
1936. 08205000000
м. Токмак
 
1937. 01210000000
м. Феодосія
 
1938. 20201000000
м. Харків
 
1939. 05226000000
м. Харцизьк (в тому числі для м.Зугрес - 55958,0 тис.грн.)
 
1940. 24201000000
м. Чернівці
 
1941. 25201000000
м. Чернігів
 
1942. 20207000000
м. Чугуїв
 
1943. 01211000000
м. Ялта
 
1944. 05302000000
Артемівський р-н
 
1945. 06302000000
Баранівський р-н
 
1946. 08301000000
Бердянський р-н
 
1947. 10303000000
Богуславський р-н (для м. Богуслав)
 
1948. 08304000000
Веселівський р-н
 
1949. 22303000000
Волочиський р-н
 
1950. 06307000000
Ємільчинський р-н
 
1951. 03306000000
Ковельський р-н (для с. Голоби)
 
1952. 05308000000
Красноармійський р-н
 
1953. 08309000000
Куйбишевський р-н
 
1954. 08311000000
Михайлівський р-н
 
1955. 06315000000
Новоград-Волинський р-н
 
1956. 04311000000
Павлоградський р-н
 
1957. 08315000000
Приазовський р-н
 
1958. 25315000000
Прилуцький р-н
 
1959. 08316000000
Приморський р-н
 
1960. 08317000000
Розівський р-н
 
1961. 01312000000
Сімферопольский р-н
 
1962. 15323000000
Тарутинський р-н
 
1963. 08318000000
Токмацький р-н
 
1964. 06321000000
Червоноармійський р-н
 
1965. 25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
 
1966. 08319000000
Чернігівський р-н (Запорізька обл.)
 
1967. 05316000000
Шахтарський р-н (в тому числі для с. Розівка - 25000,0 тис.грн., с. Степанівка - 13705,0 тис.грн.)
 
1968. 08320000000
Якимівський р-н
 
1969. ВСЬОГО
 
1970. Додаток №8
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
1971. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів
 
1972. Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування суду
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
1973. ВСЬОГО
1 991 714,8
1 812 988,4
3 804 703,2
 
1974. 0501020
0330
Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами
171 047,5
135 965,9
307 013,4
 
1975. 0330
Господарський суд Автономної Республіки Крим
7 463,5
5 860,8
13 324,3
 
1976. 0330
Господарський суд Вінницької області
4 262,9
3 910,4
8 173,3
 
1977. 0330
Господарський суд Волинської області
3 853,2
2 800,6
6 653,8
 
1978. 0330
Господарський суд Дніпропетровської області
10 566,8
8 976,0
19 542,8
 
1979. 0330
Господарський суд Донецької області
11 759,4
8 823,9
20 583,3
 
1980. 0330
Господарський суд Житомирської області
4 378,2
3 480,0
7 858,2
 
1981. 0330
Господарський суд Закарпатської області
3 953,5
2 856,1
6 809,6
 
1982. 0330
Господарський суд Запорізької області
7 944,4
6 673,7
14 618,1
 
1983. 0330
Господарський суд Івано-Франківської області
5 330,7
4 036,2
9 366,9
 
1984. 0330
Господарський суд Київської області
5 680,4
4 332,9
10 013,3
 
1985. 0330
Господарський суд Кіровоградської області
3 731,4
2 720,4
6 451,8
 
1986. 0330
Господарський суд Луганської області
8 126,3
6 179,0
14 305,3
 
1987. 0330
Господарський суд Львівської області
8 219,6
7 092,7
15 312,3
 
1988. 0330
Господарський суд Миколаївської області
4 604,9
4 019,7
8 624,6
 
1989. 0330
Господарський суд Одеської області
8 281,6
6 158,2
14 439,8
 
1990. 0330
Господарський суд Полтавської області
4 862,4
4 071,0
8 933,4
 
1991. 0330
Господарський суд Рівненської області
4 472,3
3 104,1
7 576,4
 
1992. 0330
Господарський суд Сумської області
4 629,7
3 961,6
8 591,3
 
1993. 0330
Господарський суд Тернопільської області
4 204,5
3 078,6
7 283,1
 
1994. 0330
Господарський суд Харківської області
10 294,1
10 509,7
20 803,8
 
1995. 0330
Господарський суд Херсонської області
4 071,0
3 017,8
7 088,8
 
1996. 0330
Господарський суд Хмельницької області
5 037,1
3 618,5
8 655,6
 
1997. 0330
Господарський суд Черкаської області
3 990,9
2 874,6
6 865,5
 
1998. 0330
Господарський суд Чернівецької області
3 546,1
2 529,0
6 075,1
 
1999. 0330
Господарський суд Чернігівська області
5 049,8
3 810,4
8 860,2
 
2000. 0330
Господарський суд міста Києва
19 438,0
14 893,4
34 331,4
 
2001. 0330
Господарський суд міста Севастополя
3 294,8
2 576,6
5 871,4
 
2002. 0501030
0330
Здійснення правосуддя апеляційними судами
380 897,1
299 404,6
680 301,7
 
2003. 0330
Апеляційний суд Автономної Республіки Крим
19 962,1
15 666,1
35 628,2
 
2004. 0330
Апеляційний суд Вінницької області
12 644,2
8 336,2
20 980,4
 
2005. 0330
Апеляційний суд Волинської області
8 583,9
6 875,7
15 459,6
 
2006. 0330
Апеляційний суд Дніпропетровської області
25 012,2
21 400,5
46 412,7
 
2007. 0330
Апеляційний суд Донецької області
29 336,7
22 220,5
51 557,2
 
2008. 0330
Апеляційний суд Житомирської області
10 867,2
7 830,4
18 697,6
 
2009. 0330
Апеляційний суд Закарпатської області
8 212,7
5 887,7
14 100,4
 
2010. 0330
Апеляційний суд Запорізької області
15 647,4
11 881,4
27 528,8
 
2011. 0330
Апеляційний суд Івано-Франківської області
11 131,6
7 715,3
18 846,9
 
2012. 0330
Апеляційний суд Київської області
14 628,4
11 645,0
26 273,4
 
2013. 0330
Апеляційний суд Кіровоградської області
12 093,8
9 441,0
21 534,8
 
2014. 0330
Апеляційний суд Луганської області
18 951,2
13 518,5
32 469,7
 
2015. 0330
Апеляційний суд Львівської області
14 660,3
10 340,9
25 001,2
 
2016. 0330
Апеляційний суд Миколаївської області
12 596,4
8 567,6
21 164,0
 
2017. 0330
Апеляційний суд Одеської області
19 051,2
14 243,7
33 294,9
 
2018. 0330
Апеляційний суд Полтавської області
13 092,1
10 329,2
23 421,3
 
2019. 0330
Апеляційний суд Рівненської області
7 516,4
5 238,6
12 755,0
 
2020. 0330
Апеляційний суд Сумської області
10 415,3
7 903,4
18 318,7
 
2021. 0330
Апеляційний суд Тернопільської області
10 747,2
7 551,7
18 298,9
 
2022. 0330
Апеляційний суд Харківської області
21 208,6
16 210,6
37 419,2
 
2023. 0330
Апеляційний суд Херсонської області
12 372,6
9 411,7
21 784,3
 
2024. 0330
Апеляційний суд Хмельницької області
11 328,1
8 107,6
19 435,7
 
2025. 0330
Апеляційний суд Черкаської області
10 104,0
7 270,0
17 374,0
 
2026. 0330
Апеляційний суд Чернівецької області
8 585,3
5 873,9
14 459,2
 
2027. 0330
Апеляційний суд Чернігівської області
11 425,2
8 888,5
20 313,7
 
2028. 0330
Апеляційний суд міста Києва
24 753,9
32 682,6
57 436,5
 
2029. 0330
Апеляційний суд міста Севастополя
5 969,1
4 366,3
10 335,4
 
2030. 0501040
0330
Здійснення правосуддя місцевими судами
1 111 315,7
1 104 514,1
2 215 829,8
 
2031. 0330
Алуштинський міський суд Автономної Республіки Крим
1 829,7
1 874,2
3 703,9
 
2032. 0330
Армянський міський суд Автономної Республіки Крим
837,3
910,7
1 748,0
 
2033. 0330
Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим
2 028,3
2 022,2
4 050,5
 
2034. 0330
Білогірський районний суд Автономної Республіки Крим
1 466,4
1 515,3
2 981,7
 
2035. 0330
Джанкойськийміськрайонний суд Автономної Республіки Крим
2 836,7
2 789,9
5 626,6
 
2036. 0330
Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим
3 135,5
3 006,0
6 141,5
 
2037. 0330
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
3 720,9
3 636,1
7 357,0
 
2038. 0330
Кіровський районний суд Автономної Республіки Крим
1 183,3
1 233,5
2 416,8
 
2039. 0330
Красногвардійський районний суд Автономної Республіки Крим
1 539,1
1 657,7
3 196,8
 
2040. 0330
Красноперекопський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
1 865,2
1 874,6
3 739,8
 
2041. 0330
Ленінський районний суд Автономної Республіки Крим
1 797,6
1 856,5
3 654,1
 
2042. 0330
Нижньогірський районний суд Автономної Республіки Крим
1 171,0
1 219,2
2 390,2
 
2043. 0330
Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим
861,1
941,4
1 802,5
 
2044. 0330
Роздольненський районний суд Автономної Республіки Крим
1 188,7
1 259,9
2 448,6
 
2045. 0330
Сакськийміськрайонний суд Автономної Республіки Крим
2 754,7
2 737,7
5 492,4
 
2046. 0330
Сімферопольський районний суд Автономної Республіки Крим
2 746,6
2 691,7
5 438,3
 
2047. 0330
Совєтський районний суд Автономної Республіки Крим
1 241,1
1 350,4
2 591,5
 
2048. 0330
Судацький міський суд Автономної Республіки Крим
947,2
1 053,4
2 000,6
 
2049. 0330
Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим
2 888,6
2 791,4
5 680,0
 
2050. 0330
Чорноморський районний суд Автономної Республіки Крим
989,0
963,7
1 952,7
 
2051. 0330
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
3 557,4
3 222,3
6 779,7
 
2052. 0330
Залізничний районний суд м.Сімферополя
2 829,7
2 721,0
5 550,7
 
2053. 0330
Київський районний суд м.Сімферополя
3 297,9
3 064,7
6 362,6
 
2054. 0330
Центральний районний суд м.Сімферополя
2 812,8
2 729,8
5 542,6
 
2055. 0330
Барський районний суд Вінницької області
1 088,2
1 262,6
2 350,8
 
2056. 0330
Бершадський районний суд Вінницької області
1 498,4
1 240,6
2 739,0
 
2057. 0330
Вінницький районний суд Вінницької області
1 561,9
1 990,3
3 552,2
 
2058. 0330
Гайсинський районний суд Вінницької області
1 203,9
1 272,8
2 476,7
 
2059. 0330
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
1 886,7
1 882,5
3 769,2
 
2060. 0330
Замостянський районний суд м.Вінниці
2 851,9
1 711,3
4 563,2
 
2061. 0330
Іллінецький районний суд Вінницької області
1 150,8
1 090,6
2 241,4
 
2062. 0330
Калинівський районний суд Вінницької області
1 568,9
1 275,4
2 844,3
 
2063. 0330
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
1 851,5
1 958,1
3 809,6
 
2064. 0330
Крижопільський районний суд Вінницької області
1 041,5
1 000,2
2 041,7
 
2065. 0330
Ладижинський міський суд Вінницької області
770,6
816,8
1 587,4
 
2066. 0330
Ленінський районний суд м.Вінниці
3 985,7
3 371,5
7 357,2
 
2067. 0330
Липовецький районний суд Вінницької області
948,2
1 003,5
1 951,7
 
2068. 0330
Літинський районний суд Вінницької області
976,2
1 075,0
2 051,2
 
2069. 0330
Могилів - Подільський міськрайонний суд Вінницької області
2 280,8
2 064,6
4 345,4
 
2070. 0330
Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області
767,4
903,8
1 671,2
 
2071. 0330
Немирівський районний суд Вінницької області
1 688,5
1 383,1
3 071,6
 
2072. 0330
Оратівський районний суд Вінницької області
743,8
890,0
1 633,8
 
2073. 0330
Піщанський районний суд Вінницької області
955,3
985,2
1 940,5
 
2074. 0330
Погребищенський районний суд Вінницької області
1 008,3
1 078,6
2 086,9
 
2075. 0330
Староміський районний суд м.Вінниці
1 571,5
2 244,6
3 816,1
 
2076. 0330
Теплицький районний суд Вінницької області
964,2
1 006,8
1 971,0
 
2077. 0330
Тиврівський районний суд Вінницької області
864,7
993,6
1 858,3
 
2078. 0330
Томашпільський районний суд Вінницької області
1 028,0
1 000,3
2 028,3
 
2079. 0330
Тростянецький районний суд Вінницької області
1 029,1
1 135,0
2 164,1
 
2080. 0330
Тульчинський районний суд Вінницької області
1 344,9
1 288,1
2 633,0
 
2081. 0330
Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
1 804,7
1 871,3
3 676,0
 
2082. 0330
Чернівецький районний суд Вінницької області
667,1
891,4
1 558,5
 
2083. 0330
Чечельницький районний суд Вінницької області
854,2
973,3
1 827,5
 
2084. 0330
Шаргородський районний суд Вінницької області
950,0
1 065,6
2 015,6
 
2085. 0330
Ямпільський районний суд Вінницької області
954,5
972,4
1 926,9
 
2086. 0330
Володимир-Волинський міський суд Волинської області
1 686,6
1 658,8
3 345,4
 
2087. 0330
Горохівський районний суд Волинської області
1 054,2
1 014,7
2 068,9
 
2088. 0330
Іваничівський районний суд Волинської області
845,5
803,1
1 648,6
 
2089. 0330
Камінь-Каширський районний суд Волинської області
1 074,0
1 037,6
2 111,6
 
2090. 0330
Ківерцівський районний суд Волинської області
1 213,9
1 175,4
2 389,3
 
2091. 0330
Ковельський міськрайонний суд Волинської області
2 894,0
2 904,6
5 798,6
 
2092. 0330
Локачинський районний суд Волинської області
789,5
769,0
1 558,5
 
2093. 0330
Луцький міськрайонний суд Волинської області
5 046,6
5 209,5
10 256,1
 
2094. 0330
Любешівський районний суд Волинської області
998,5
974,8
1 973,3
 
2095. 0330
Любомльський районний суд Волинської області
1 192,0
1 177,8
2 369,8
 
2096. 0330
Маневицький районний суд Волинської області
880,3
819,8
1 700,1
 
2097. 0330
Нововолинський міський суд Волинської області
1 422,4
1 433,3
2 855,7
 
2098. 0330
Ратнівський районний суд Волинської області
1 013,5
991,5
2 005,0
 
2099. 0330
Рожищенський районний суд Волинської області
989,4
968,7
1 958,1
 
2100. 0330
Старовижівський районний суд Волинської області
741,6
733,3
1 474,9
 
2101. 0330
Турійський районний суд Волинської області
958,4
946,7
1 905,1
 
2102. 0330
Шацький районний суд Волинської області
2 586,7
689,7
3 276,4
 
2103. 0330
Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська
2 228,7
2 254,3
4 483,0
 
2104. 0330
Апостолівський районний суд Дніпропетровської області
1 284,3
1 262,6
2 546,9
 
2105. 0330
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
2 628,3
2 694,5
5 322,8
 
2106. 0330
Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська
1 684,5
1 745,5
3 430,0
 
2107. 0330
Васильківський районний суд Дніпропетровської області
808,8
730,5
1 539,3
 
2108. 0330
Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
1 178,4
1 145,1
2 323,5
 
2109. 0330
Вільногірський міський суд Дніпропетровської області
941,1
988,9
1 930,0
 
2110. 0330
Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу
1 993,0
2 064,2
4 057,2
 
2111. 0330
Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
1 862,4
1 912,6
3 775,0
 
2112. 0330
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
1 610,9
1 632,4
3 243,3
 
2113. 0330
Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
1 812,8
1 811,9
3 624,7
 
2114. 0330
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
2 845,5
2 727,0
5 572,5
 
2115. 0330
Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу
2 459,1
2 460,5
4 919,6
 
2116. 0330
Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області
1 781,0
1 806,9
3 587,9
 
2117. 0330
Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
2 037,0
2 044,0
4 081,0
 
2118. 0330
Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу
1 484,8
1 402,2
2 887,0
 
2119. 0330
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська
2 448,6
2 568,8
5 017,4
 
2120. 0330
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
2 169,8
2 109,1
4 278,9
 
2121. 0330
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
2 697,7
2 623,4
5 321,1
 
2122. 0330
Криворізький районний суд Дніпропетровської області
1 077,0
1 081,8
2 158,8
 
2123. 0330
Криничанський районний суд Дніпропетровської області
781,1
754,2
1 535,3
 
2124. 0330
Ленінський районний суд м.Дніпропетровська
2 894,9
2 921,2
5 816,1
 
2125. 0330
Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області
925,2
878,5
1 803,7
 
2126. 0330
Марганецький міський суд Дніпропетровської області
1 335,6
1 324,3
2 659,9
 
2127. 0330
Межівський районний суд Дніпропетровської області
824,4
884,6
1 709,0
 
2128. 0330
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
3 277,0
3 214,6
6 491,6
 
2129. 0330
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
2 659,1
2 642,0
5 301,1
 
2130. 0330
Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області
1 191,3
1 140,2
2 331,5
 
2131. 0330
П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області
1 087,6
1 005,6
2 093,2
 
2132. 0330
Павлоградськийміськрайонний суд Дніпропетровської області
3 566,8
3 577,9
7 144,7
 
2133. 0330
Першотравенський міський суд Дніпропетровської області
977,1
901,2
1 878,3
 
2134. 0330
Петриківський районний суд Дніпропетровської області
1 059,5
1 064,0
2 123,5
 
2135. 0330
Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області
963,2
950,0
1 913,2
 
2136. 0330
Покровський районний суд Дніпропетровської області
749,3
746,7
1 496,0
 
2137. 0330
Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу
2 379,1
2 424,2
4 803,3
 
2138. 0330
Самарський районний суд м.Дніпропетровська
1 883,0
1 796,5
3 679,5
 
2139. 0330
Синельниківськийміськрайонний суд Дніпропетровської області
2 172,1
1 926,2
4 098,3
 
2140. 0330
Солонянський районний суд Дніпропетровської області
1 067,8
1 004,9
2 072,7
 
2141. 0330
Софіївський районний суд Дніпропетровської області
947,2
927,6
1 874,8
 
2142. 0330
Тернівський міський суд Дніпропетровської області
977,4
976,8
1 954,2
 
2143. 0330
Тернівський районний суд м.Кривого Рогу
1 625,1
1 653,9
3 279,0
 
2144. 0330
Томаківський районний суд Дніпропетровської області
930,5
893,0
1 823,5
 
2145. 0330
Царичанський районний суд Дніпропетровської області
929,3
852,7
1 782,0
 
2146. 0330
Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
2 034,2
2 038,2
4 072,4
 
2147. 0330
Широківський районний суд Дніпропетровської області
806,4
776,3
1 582,7
 
2148. 0330
Юр’ївський районний суд Дніпропетровської області
917,3
905,2
1 822,5
 
2149. 0330
Авдіївський міський суд Донецької області
1 060,6
952,0
2 012,6
 
2150. 0330
Амвросіївський районний суд Донецької області
1 811,1
1 734,9
3 546,0
 
2151. 0330
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
3 801,4
3 165,4
6 966,8
 
2152. 0330
Будьоннівський районний суд м.Донецька
2 004,4
1 549,8
3 554,2
 
2153. 0330
Великоновосілківський районний суд Донецької області
1 027,7
765,9
1 793,6
 
2154. 0330
Волноваський районний суд Донецької області
1 917,9
1 365,7
3 283,6
 
2155. 0330
Володарський районний суд Донецької області
1 034,1
2 401,5
3 435,6
 
2156. 0330
Ворошиловський районний суд м.Донецька
2 773,5
2 157,7
4 931,2
 
2157. 0330
Вугледарський міський суд Донецької області
793,2
872,3
1 665,5
 
2158. 0330
Гірницький районний суд м.Макіївки
2 016,4
1 596,9
3 613,3
 
2159. 0330
Дебальцевський міський суд Донецької області
1 558,5
1 285,3
2 843,8
 
2160. 0330
Дзержинський міський суд Донецької області
2 223,6
1 647,4
3 871,0
 
2161. 0330
Дмитровський міський суд Донецької області
1 313,1
939,0
2 252,1
 
2162. 0330
Добропільськийміськрайонний суд Донецької області
2 455,1
3 120,7
5 575,8
 
2163. 0330
Докучаєвський міський суд Донецької області
1 019,3
987,6
2 006,9
 
2164. 0330
Дружківський міський суд Донецької області
1 818,9
1 499,1
3 318,0
 
2165. 0330
Єнакіївський міський суд Донецької області
2 950,1
2 133,2
5 083,3
 
2166. 0330
Жданівський міський суд Донецької області
1 087,5
827,9
1 915,4
 
2167. 0330
Жовтневий районний суд м.Маріуполя
3 291,8
2 682,9
5 974,7
 
2168. 0330
Іллічівський районний суд м.Маріуполя
2 419,8
1 689,5
4 109,3
 
2169. 0330
Калінінський районний суд м.Горлівки
2 537,0
2 844,1
5 381,1
 
2170. 0330
Калінінський районний суд м.Донецька
2 228,1
1 735,7
3 963,8
 
2171. 0330
Київський районний суд м.Донецька
3 026,0
10 814,3
13 840,3
 
2172. 0330
Кіровський міський суд Донецької області
1 207,2
1 171,7
2 378,9
 
2173. 0330
Кіровський районний суд м.Донецька
2 690,2
2 430,2
5 120,4
 
2174. 0330
Кіровський районний суд м.Макіївки
1 834,6
1 717,0
3 551,6
 
2175. 0330
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
2 778,2
5 408,9
8 187,1
 
2176. 0330
Краматорський міський суд Донецької області
3 510,6
3 181,0
6 691,6
 
2177. 0330
Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
2 498,6
1 834,4
4 333,0
 
2178. 0330
Краснолиманський міський суд Донецької області
1 540,1
1 488,5
3 028,6
 
2179. 0330
Куйбишевський районний суд м.Донецька
2 489,7
3 272,1
5 761,8
 
2180. 0330
Ленінський районний суд м.Донецька
2 193,9
1 538,6
3 732,5
 
2181. 0330
Мар’їнський районний суд Донецької області
1 339,8
1 032,9
2 372,7
 
2182. 0330
Микитівський районний суд м.Горлівки
1 942,1
7 997,0
9 939,1
 
2183. 0330
Новоазовський районний суд Донецької області
1 179,1
1 132,4
2 311,5
 
2184. 0330
Новогродівський міський суд Донецької області
880,1
789,4
1 669,5
 
2185. 0330
Олександрівський районний суд Донецької області
900,1
1 682,1
2 582,2
 
2186. 0330
Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
2 336,2
1 708,5
4 044,7
 
2187. 0330
Першотравневий районний суд Донецької області
1 114,0
1 781,6
2 895,6
 
2188. 0330
Петровський районний суд м.Донецька
2 082,5
1 566,8
3 649,3
 
2189. 0330
Приморський районний суд м.Маріуполя
1 988,8
2 077,3
4 066,1
 
2190. 0330
Пролетарський районний суд м.Донецька
2 315,6
1 695,7
4 011,3
 
2191. 0330
Селидівський міський суд Донецької області
1 798,1
1 585,4
3 383,5
 
2192. 0330
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
4 121,9
3 443,7
7 565,6
 
2193. 0330
Сніжнянський міський суд Донецької області
1 661,2
1 617,2
3 278,4
 
2194. 0330
Совєтський районний суд м.Макіївки
1 705,0
1 407,0
3 112,0
 
2195. 0330
Старобешівський районний суд Донецької області
1 179,2
1 009,3
2 188,5
 
2196. 0330
Тельманівський районний суд Донецької області
973,8
920,1
1 893,9
 
2197. 0330
Торезький міський суд Донецької області
2 077,6
1 829,7
3 907,3
 
2198. 0330
Харцизький міський суд Донецької області
2 681,7
3 386,3
6 068,0
 
2199. 0330
Центрально-Міський районний суд м.Горлівки
2 583,9
2 420,8
5 004,7
 
2200. 0330
Центрально-Міський районний суд м.Макіївки
1 895,5
1 886,2
3 781,7
 
2201. 0330
Червоногвардійський районний суд м.Макіївки
1 886,9
1 813,4
3 700,3
 
2202. 0330
Шахтарський міськрайонний суд Донецької області
2 659,3
2 292,7
4 952,0
 
2203. 0330
Ясинуватськийміськрайонний суд Донецької області
2 124,7
1 833,6
3 958,3
 
2204. 0330
Андрушівський районний суд Житомирської області
880,8
1 024,2
1 905,0
 
2205. 0330
Баранівський районний суд Житомирської області
854,1
965,7
1 819,8
 
2206. 0330
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
2 928,2
2 115,8
5 044,0
 
2207. 0330
Богунський районний суд м.Житомира
4 463,4
2 047,9
6 511,3
 
2208. 0330
Брусилівський районний суд Житомирської області
682,1
803,6
1 485,7
 
2209. 0330
Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області
880,8
1 025,0
1 905,8
 
2210. 0330
Ємільчинський районний суд Житомирської області
879,8
1 027,7
1 907,5
 
2211. 0330
Житомирський районний суд Житомирської області
1 385,4
1 570,8
2 956,2
 
2212. 0330
Корольовський районний суд м.Житомира
4 343,0
1 979,5
6 322,5
 
2213. 0330
Коростенськийміськрайонний суд Житомирської області
2 808,1
1 997,3
4 805,4
 
2214. 0330
Коростишівський районний суд Житомирської області
1 134,7
1 316,2
2 450,9
 
2215. 0330
Лугинський районний суд Житомирської області
803,2
958,0
1 761,2
 
2216. 0330
Любарський районний суд Житомирської області
854,3
968,3
1 822,6
 
2217. 0330
Малинський районний суд Житомирської області
1 253,0
1 433,5
2 686,5
 
2218. 0330
Народицький районний суд Житомирської області
857,2
1 009,9
1 867,1
 
2219. 0330
Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області
2 254,8
2 472,9
4 727,7
 
2220. 0330
Овруцький районний суд Житомирської області
1 716,3
1 843,1
3 559,4
 
2221. 0330
Олевський районний суд Житомирської області
906,0
1 026,8
1 932,8
 
2222. 0330
Попільнянський районний суд Житомирської області
1 002,5
1 123,9
2 126,4
 
2223. 0330
Радомишльський районний суд Житомирської області
913,9
1 073,9
1 987,8
 
2224. 0330
Романівський районний суд Житомирської області
854,1
988,5
1 842,6
 
2225. 0330
Ружинський районний суд Житомирської області
854,6
995,5
1 850,1
 
2226. 0330
Червоноармійський районний суд Житомирської області
708,3
854,7
1 563,0
 
2227. 0330
Черняхівський районний суд Житомирської області
933,0
1 101,2
2 034,2
 
2228. 0330
Чуднівський районний суд Житомирської області
911,5
1 103,7
2 015,2
 
2229. 0330
Великоберезнянський районний суд Закарпатської області
709,4
684,3
1 393,7
 
2230. 0330
Берегівський районний суд Закарпатської області
1 179,0
1 094,6
2 273,6
 
2231. 0330
Виноградівський районний суд Закарпатської області
1 647,7
1 504,9
3 152,6
 
2232. 0330
Воловецький районний суд Закарпатської області
879,6
810,9
1 690,5
 
2233. 0330
Іршавський районний суд Закарпатської області
1 413,8
1 299,9
2 713,7
 
2234. 0330
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
4 256,7
3 875,6
8 132,3
 
2235. 0330
Перечинський районний суд Закарпатської області
953,8
911,0
1 864,8
 
2236. 0330
Рахівський районний суд Закарпатської області
1 186,2
1 072,1
2 258,3
 
2237. 0330
Свалявський районний суд Закарпатської області
1 189,0
1 121,5
2 310,5
 
2238. 0330
Тячівський районний суд Закарпатської області
1 893,4
1 738,8
3 632,2
 
2239. 0330
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
4 945,2
4 442,7
9 387,9
 
2240. 0330
Хустський районний суд Закарпатської області
1 883,4
1 708,3
3 591,7
 
2241. 0330
Міжгірський районний суд Закарпатської області
880,2
805,4
1 685,6
 
2242. 0330
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
3 848,8
4 080,0
7 928,8
 
2243. 0330
Василівський районний суд Запорізької області
1 575,2
1 709,6
3 284,8
 
2244. 0330
Великобілозерський районний суд Запорізької області
684,4
770,0
1 454,4
 
2245. 0330
Веселівський районний суд Запорізької області
932,1
1 045,3
1 977,4
 
2246. 0330
Вільнянський районний суд Запорізької області
1 652,9
1 753,9
3 406,8
 
2247. 0330
Гуляйпільський районний суд Запорізької області
931,1
1 028,6
1 959,7
 
2248. 0330
Енергодарський міський суд Запорізької області
1 519,1
1 597,8
3 116,9
 
2249. 0330
Жовтневий районний суд м.Запоріжжя
2 554,0
2 639,1
5 193,1
 
2250. 0330
Заводський районний суд м.Запоріжжя
1 663,5
1 987,6
3 651,1
 
2251. 0330
Запорізький районний суд Запорізької області
1 367,8
1 555,5
2 923,3
 
2252. 0330
Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області
1 160,9
1 393,7
2 554,6
 
2253. 0330
Комунарський районний суд м.Запоріжжя
2 647,9
2 744,4
5 392,3
 
2254. 0330
Куйбишевський районний суд Запорізької області
845,8
874,5
1 720,3
 
2255. 0330
Ленінський районний суд м.Запоріжжя
2 901,7
2 871,0
5 772,7
 
2256. 0330
Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
4 835,7
5 305,5
10 141,2
 
2257. 0330
Михайлівський районний суд Запорізької області
908,9
947,3
1 856,2
 
2258. 0330
Новомиколаївський районний суд Запорізької області
882,4
904,9
1 787,3
 
2259. 0330
Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя
2 576,9
2 718,3
5 295,2
 
2260. 0330
Оріхівський районний суд Запорізької області
1 339,0
1 545,8
2 884,8
 
2261. 0330
Пологівський районний суд Запорізької області
1 152,9
1 543,8
2 696,7
 
2262. 0330
Приазовський районний суд Запорізької області
897,7
970,7
1 868,4
 
2263. 0330
Приморський районний суд Запорізької області
930,2
938,5
1 868,7
 
2264. 0330
Розівський районний суд Запорізької області
705,3
770,2
1 475,5
 
2265. 0330
Токмацький районний суд Запорізької області
1 464,2
1 602,0
3 066,2
 
2266. 0330
Хортицький районний суд м.Запоріжжя
2 216,1
2 442,5
4 658,6
 
2267. 0330
Чернігівський районний суд Запорізької області
940,1
949,8
1 889,9
 
2268. 0330
Шевченківський районний суд м.Запоріжжя
3 239,2
3 264,4
6 503,6
 
2269. 0330
Якимівський районний суд Запорізької області
1 299,0
1 467,5
2 766,5
 
2270. 0330
Богородчанський районний суд Івано-Франківської області
962,2
1 022,7
1 984,9
 
2271. 0330
Болехівський міський суд Івано-Франківської області
910,3
856,4
1 766,7
 
2272. 0330
Верховинський районний суд Івано-Франківської області
929,5
882,7
1 812,2
 
2273. 0330
Галицький районний суд Івано-Франківської області
1 087,7
1 181,8
2 269,5
 
2274. 0330
Городенківський районний суд Івано-Франківської області
991,9
1 195,1
2 187,0
 
2275. 0330
Долинський районний суд Івано-Франківської області
1 645,6
1 758,3
3 403,9
 
2276. 0330
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
2 300,4
2 843,9
5 144,3
 
2277. 0330
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
3 941,6
4 508,8
8 450,4
 
2278. 0330
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
2 111,9
2 576,7
4 688,6
 
2279. 0330
Косівський районний суд Івано-Франківської області
1 623,1
1 601,8
3 224,9
 
2280. 0330
Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області
1 814,9
1 786,3
3 601,2
 
2281. 0330
Рогатинський районний суд Івано-Франківської області
918,9
1 022,2
1 941,1
 
2282. 0330
Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
934,0
1 194,7
2 128,7
 
2283. 0330
Снятинський районний суд Івано-Франківської області
963,1
1 063,2
2 026,3
 
2284. 0330
Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
941,3
1 060,2
2 001,5
 
2285. 0330
Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
965,1
1 251,4
2 216,5
 
2286. 0330
Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
925,3
870,7
1 796,0
 
2287. 0330
Баришівський районний суд Київської області
1 032,3
1 452,4
2 484,7
 
2288. 0330
Березанський міський суд Київської області
1 087,8
1 446,2
2 534,0
 
2289. 0330
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
4 796,6
4 233,1
9 029,7
 
2290. 0330
Богуславський районний суд Київської області
1 073,0
1 503,7
2 576,7
 
2291. 0330
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
2 196,9
2 821,7
5 018,6
 
2292. 0330
Бородянський районний суд Київської області
1 168,2
1 589,3
2 757,5
 
2293. 0330
Броварський міськрайонний суд Київської області
3 017,6
3 584,9
6 602,5
 
2294. 0330
Васильківський міськрайонний суд Київської області
2 062,7
2 186,8
4 249,5
 
2295. 0330
Вишгородський районний суд Київської області
2 062,5
2 036,5
4 099,0
 
2296. 0330
Володарський районний суд Київської області
905,8
1 403,8
2 309,6
 
2297. 0330
Згурівський районний суд Київської області
859,5
1 449,7
2 309,2
 
2298. 0330
Іванківський районний суд Київської області
1 183,5
1 708,9
2 892,4
 
2299. 0330
Ірпінський міський суд Київської області
2 277,7
2 018,9
4 296,6
 
2300. 0330
Кагарлицький районний суд Київської області
1 038,9
1 379,2
2 418,1
 
2301. 0330
Києво-Святошинський районний суд Київської області
2 731,1
2 627,9
5 359,0
 
2302. 0330
Макарівський районний суд Київської області
907,3
1 403,7
2 311,0
 
2303. 0330
Миронівський районний суд Київської області
1 097,3
1 395,2
2 492,5
 
2304. 0330
Обухівський районний суд Київської області
2 554,2
1 744,9
4 299,1
 
2305. 0330
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
2 544,8
1 717,9
4 262,7
 
2306. 0330
Ржищевський міський суд Київської області
730,6
1 256,1
1 986,7
 
2307. 0330
Рокитнянський районний суд Київської області
920,7
1 455,7
2 376,4
 
2308. 0330
Сквирський районний суд Київської області
1 144,9
1 682,6
2 827,5
 
2309. 0330
Славутицький міський суд Київської області
960,7
1 398,4
2 359,1
 
2310. 0330
Ставищенський районний суд Київської області
1 122,5
1 549,8
2 672,3
 
2311. 0330
Таращанський районний суд Київської області
1 180,8
1 438,7
2 619,5
 
2312. 0330
Тетіївський районний суд Київської області
1 234,5
1 388,2
2 622,7
 
2313. 0330
Фастівський міськрайонний суд Київської області
2 422,4
1 995,5
4 417,9
 
2314. 0330
Яготинський районний суд Київської області
1 183,2
1 227,9
2 411,1
 
2315. 0330
Бобринецький районний суд Кіровоградської області
1 226,8
1 055,2
2 282,0
 
2316. 0330
Вільшанський районний суд Кіровоградської області
761,8
835,0
1 596,8
 
2317. 0330
Гайворонський районний суд Кіровоградської області
980,9
908,9
1 889,8
 
2318. 0330
Голованівський районний суд Кіровоградської області
1 042,4
957,8
2 000,2
 
2319. 0330
Добровеличківський районний суд Кіровоградської області
1 034,6
948,3
1 982,9
 
2320. 0330
Долинський районний суд Кіровоградської області
1 196,0
1 040,5
2 236,5
 
2321. 0330
Знам’янськийміськрайонний суд Кіровоградської області
1 914,6
1 578,0
3 492,6
 
2322. 0330
Кіровоградський районний суд Кіровоградської області
1 358,4
1 362,3
2 720,7
 
2323. 0330
Кіровський районний суд м.Кіровограда
3 867,2
3 988,2
7 855,4
 
2324. 0330
Компаніївський районний суд Кіровоградської області
738,9
781,7
1 520,6
 
2325. 0330
Ленінський районний суд м.Кіровограда
2 969,7
3 188,7
6 158,4
 
2326. 0330
Маловисківський районний суд Кіровоградської області
1 222,7
1 123,8
2 346,5
 
2327. 0330
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
781,7
796,4
1 578,1
 
2328. 0330
Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
771,1
781,9
1 553,0
 
2329. 0330
Новомиргородський районний суд Кіровоградської області
894,0
894,7
1 788,7
 
2330. 0330
Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області
1 472,2
1 324,9
2 797,1
 
2331. 0330
Олександрівський районний суд Кіровоградської області
926,7
964,4
1 891,1
 
2332. 0330
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
3 191,7
2 678,8
5 870,5
 
2333. 0330
Онуфріївський районний суд Кіровоградської області
954,6
817,7
1 772,3
 
2334. 0330
Петрівський районний суд Кіровоградської області
1 066,5
952,8
2 019,3
 
2335. 0330
Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області
2 400,7
2 322,0
4 722,7
 
2336. 0330
Ульяновський районний суд Кіровоградської області
774,8
797,4
1 572,2
 
2337. 0330
Устинівський районний суд Кіровоградської області
784,2
760,8
1 545,0
 
2338. 0330
Алчевський міський суд Луганської області
2 560,0
2 545,2
5 105,2
 
2339. 0330
Антрацитівськийміськрайонний суд Луганської області
2 446,0
2 664,1
5 110,1
 
2340. 0330
Артемівський районний суд м.Луганська
3 004,1
3 048,2
6 052,3
 
2341. 0330
Біловодський районний суд Луганської області
757,4
635,8
1 393,2
 
2342. 0330
Білокуракинський районний суд Луганської області
916,0
894,9
1 810,9
 
2343. 0330
Брянківський міський суд Луганської області
1 746,1
1 525,8
3 271,9
 
2344. 0330
Жовтневий районний суд м.Луганська
3 422,7
3 210,7
6 633,4
 
2345. 0330
Кам’янобрідський районний суд м.Луганська
1 664,6
1 458,0
3 122,6
 
2346. 0330
Кіровський міський суд Луганської області
1 412,4
1 242,7
2 655,1
 
2347. 0330
Краснодонський міськрайонний суд Луганської області
2 784,4
2 886,4
5 670,8
 
2348. 0330
Краснолуцький міський суд Луганської області
3 002,0
3 091,9
6 093,9
 
2349. 0330
Кремінський районний суд Луганської області
1 329,7
1 235,3
2 565,0
 
2350. 0330
Ленінський районний суд м.Луганська
2 874,8
3 028,5
5 903,3
 
2351. 0330
Лисичанський міський суд Луганської області
2 465,4
2 457,7
4 923,1
 
2352. 0330
Лутугинський районний суд Луганської області
2 305,8
2 168,5
4 474,3
 
2353. 0330
Марківський районний суд Луганської області
805,6
683,6
1 489,2
 
2354. 0330
Міловський районний суд Луганської області
680,6
721,7
1 402,3
 
2355. 0330
Новоайдарський районний суд Луганської області
892,1
878,5
1 770,6
 
2356. 0330
Новопсковський районний суд Луганської області
1 056,4
1 020,8
2 077,2
 
2357. 0330
Первомайський міський суд Луганської області
1 830,4
1 812,2
3 642,6
 
2358. 0330
Перевальський районний суд Луганської області
1 936,6
1 843,6
3 780,2
 
2359. 0330
Попаснянський районний суд Луганської області
1 280,0
1 188,9
2 468,9
 
2360. 0330
Ровеньківський міський суд Луганської області
2 016,5
1 982,6
3 999,1
 
2361. 0330
Рубіжанський міський суд Луганської області
2 408,4
2 259,2
4 667,6
 
2362. 0330
Сватівський районний суд Луганської області
1 334,4
1 208,3
2 542,7
 
2363. 0330
Свердловський міський суд Луганської області
2 916,7
2 993,3
5 910,0
 
2364. 0330
Сєвєродонецький міський суд Луганської області
2 673,1
2 447,6
5 120,7
 
2365. 0330
Слов’яносербський районний суд Луганської області
1 398,7
1 306,6
2 705,3
 
2366. 0330
Станично-Луганський районний суд Луганської області
1 160,3
1 068,8
2 229,1
 
2367. 0330
Старобільський районний суд Луганської області
1 701,4
1 479,5
3 180,9
 
2368. 0330
Стахановський міський суд Луганської області
2 590,1
2 551,7
5 141,8
 
2369. 0330
Троїцький районний суд Луганської області
704,3
758,5
1 462,8
 
2370. 0330
Галицький районний суд м.Львова
1 740,2
1 440,4
3 180,6
 
2371. 0330
Залізничний районний суд м.Львова
2 652,6
2 072,3
4 724,9
 
2372. 0330
Личаківський районний суд м.Львова
2 114,3
1 653,2
3 767,5
 
2373. 0330
Франківський районний суд м.Львова
2 447,7
2 044,8
4 492,5
 
2374. 0330
Шевченківський районний суд м.Львова
2 641,1
1 914,2
4 555,3
 
2375. 0330
Сихівський районний суд м.Львова
2 086,0
1 641,3
3 727,3
 
2376. 0330
Бориславський міський суд Львівської області
974,3
1 105,1
2 079,4
 
2377. 0330
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
2 600,2
1 945,0
4 545,2
 
2378. 0330
Самбірський міськрайонний суд Львівської області
1 853,8
1 326,8
3 180,6
 
2379. 0330
Стрийськийміськрайонний суд Львівської області
2 557,6
2 408,6
4 966,2
 
2380. 0330
Трускавецький міський суд Львівської області
806,8
652,4
1 459,2
 
2381. 0330
Червоноградський міський суд Львівської області
1 569,2
1 787,3
3 356,5
 
2382. 0330
Бродівський районний суд Львівської області
971,1
758,0
1 729,1
 
2383. 0330
Буський районний суд Львівської області
909,3
1 222,8
2 132,1
 
2384. 0330
Городоцький районний суд Львівської області
1 194,1
1 278,1
2 472,2
 
2385. 0330
Жидачівський районний суд Львівської області
1 039,8
911,1
1 950,9
 
2386. 0330
Жовківський районний суд Львівської області
1 252,7
1 127,2
2 379,9
 
2387. 0330
Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області
928,9
708,3
1 637,2
 
2388. 0330
Миколаївський районний суд Львівської області
1 304,7
994,5
2 299,2
 
2389. 0330
Мостиський районний суд Львівської області
1 150,6
929,0
2 079,6
 
2390. 0330
Золочівський районний суд Львівської області
1 029,2
957,9
1 987,1
 
2391. 0330
Перемишлянський районний суд Львівської області
759,5
720,8
1 480,3
 
2392. 0330
Пустомитівський районний суд Львівської області
1 333,7
1 526,5
2 860,2
 
2393. 0330
Радехівський районний суд Львівської області
943,3
752,3
1 695,6
 
2394. 0330
Сколівський районний суд Львіської області
1 038,2
809,9
1 848,1
 
2395. 0330
Сокальський районний суд Львівської області
1 152,8
1 023,4
2 176,2
 
2396. 0330
Старосамбірський районний суд Львівської області
1 178,6
880,4
2 059,0
 
2397. 0330
Турківський районний суд Львівської області
882,3
744,7
1 627,0
 
2398. 0330
Яворівський районний суд Львівської області
1 545,6
1 958,7
3 504,3
 
2399. 0330
Арбузинський районний суд Миколаївської області
902,3
925,1
1 827,4
 
2400. 0330
Баштанський районний суд Миколаївської області
974,9
872,5
1 847,4
 
2401. 0330
Березанський районний суд Миколаївської області
1 018,7
1 011,2
2 029,9
 
2402. 0330
Березнегуватський районний суд Миколаївської області
808,3
637,6
1 445,9
 
2403. 0330
Братський районний суд Миколаївської області
743,6
751,9
1 495,5
 
2404. 0330
Веселинівський районний суд Миколаївської області
1 060,9
1 087,8
2 148,7
 
2405. 0330
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
2 579,7
2 213,2
4 792,9
 
2406. 0330
Врадіївський районний суд Миколаївської області
959,3
778,7
1 738,0
 
2407. 0330
Доманівський районний суд Миколаївської області
1 001,0
832,4
1 833,4
 
2408. 0330
Єланецький районний суд Миколаївської області
782,3
679,7
1 462,0
 
2409. 0330
Жовтневий районний суд Миколаївської області
1 235,4
1 131,9
2 367,3
 
2410. 0330
Казанківський районний суд Миколаївської області
908,2
883,6
1 791,8
 
2411. 0330
Кривоозерський районний суд Миколаївської області
882,3
925,3
1 807,6
 
2412. 0330
Миколаївський районний суд Миколаївської області
1 370,5
1 132,6
2 503,1
 
2413. 0330
Новобузький районний суд Миколаївської області
992,6
1 024,2
2 016,8
 
2414. 0330
Новоодеський районний суд Миколаївської області
968,1
1 130,0
2 098,1
 
2415. 0330
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
1 787,3
1 679,4
3 466,7
 
2416. 0330
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
2 573,8
2 527,7
5 101,5
 
2417. 0330
Снігурівський районний суд Миколаївської області
1 231,6
1 501,1
2 732,7
 
2418. 0330
Заводський районний суд м.Миколаєва
2 654,0
2 396,7
5 050,7
 
2419. 0330
Корабельний районний суд м.Миколаєва
2 344,8
2 625,9
4 970,7
 
2420. 0330
Ленінський районний суд м.Миколаєва
2 748,2
2 518,9
5 267,1
 
2421. 0330
Центральний районний суд м.Миколаєва
2 879,6
3 030,9
5 910,5
 
2422. 0330
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
1 444,3
1 213,2
2 657,5
 
2423. 0330
Ананьївський районний суд Одеської області
822,1
808,8
1 630,9
 
2424. 0330
Арцизький районний суд Одеської області
1 050,0
942,9
1 992,9
 
2425. 0330
Балтський районний суд Одеської області
1 282,6
1 120,8
2 403,4
 
2426. 0330
Березівський районний суд Одеської області
986,6
879,1
1 865,7
 
2427. 0330
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
2 805,4
2 507,7
5 313,1
 
2428. 0330
Біляївський районний суд Одеської області
2 321,9
2 059,1
4 381,0
 
2429. 0330
Болградський районний суд Одеської області
1 463,6
1 316,2
2 779,8
 
2430. 0330
Великомихайлівський районний суд Одеської області
824,4
737,1
1 561,5
 
2431. 0330
Іванівський районний суд Одеської області
730,9
653,6
1 384,5
 
2432. 0330
Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області
3 011,0
2 686,7
5 697,7
 
2433. 0330
Іллічівський міський суд Одеської області
1 595,3
1 396,9
2 992,2
 
2434. 0330
Кілійський районний суд Одеської області
1 144,0
1 031,2
2 175,2
 
2435. 0330
Кодимський районний суд Одеської області
910,0
755,2
1 665,2
 
2436. 0330
Комінтернівський районний суд Одеської області
1 757,5
1 585,5
3 343,0
 
2437. 0330
Котовськийміськрайонний суд Одеської області
2 214,7
1 918,3
4 133,0
 
2438. 0330
Красноокнянський районний суд Одеської області
776,5
664,3
1 440,8
 
2439. 0330
Любашівський районний суд Одеської області
1 002,5
872,6
1 875,1
 
2440. 0330
Миколаївський районний суд Одеської області
728,3
632,7
1 361,0
 
2441. 0330
Овідіопольський районний суд Одеської області
1 736,3
1 548,9
3 285,2
 
2442. 0330
Ренійський районний суд Одеської області
962,6
863,9
1 826,5
 
2443. 0330
Роздільнянський районний суд Одеської області
1 528,0
1 308,6
2 836,6
 
2444. 0330
Савранський районний суд Одеської області
686,0
603,5
1 289,5
 
2445. 0330
Саратський районний суд Одеської області
1 182,7
990,4
2 173,1
 
2446. 0330
Тарутинський районний суд Одеської області
1 074,7
923,8
1 998,5
 
2447. 0330
Татарбунарський районний суд Одеської області
1 298,0
1 107,3
2 405,3
 
2448. 0330
Теплодарський міський суд Одеської області
822,5
721,5
1 544,0
 
2449. 0330
Фрунзівський районний суд Одеської області
730,5
650,5
1 381,0
 
2450. 0330
Ширяївський районний суд Одеської області
822,3
720,2
1 542,5
 
2451. 0330
Южний міський суд Одеської області
774,2
646,5
1 420,7
 
2452. 0330
Київський районний суд м.Одеси
5 592,8
5 068,3
10 661,1
 
2453. 0330
Малиновський районний суд м.Одеси
6 001,1
5 711,8
11 712,9
 
2454. 0330
Приморський районний суд м.Одеси
6 873,4
6 689,3
13 562,7
 
2455. 0330
Суворовський районний суд м.Одеси
5 375,3
5 143,8
10 519,1
 
2456. 0330
Автозаводський районний суд м.Кременчука
3 044,7
4 034,7
7 079,4
 
2457. 0330
Великобагачанський районний суд Полтавської області
1 031,5
886,3
1 917,8
 
2458. 0330
Гадяцький районний суд Полтавської області
1 419,8
1 766,7
3 186,5
 
2459. 0330
Глобинський районний суд Полтавської області
1 129,7
908,6
2 038,3
 
2460. 0330
Гребінківський районний суд Полтавської області
878,5
992,5
1 871,0
 
2461. 0330
Диканський районний суд Полтавської області
918,1
703,1
1 621,2
 
2462. 0330
Зіньківський районний суд Полтавської області
1 071,2
1 237,9
2 309,1
 
2463. 0330
Карлівський районний суд Полтавської області
873,1
645,1
1 518,2
 
2464. 0330
Київський районний суд м.Полтави
2 633,7
2 966,2
5 599,9
 
2465. 0330
Кобеляцький районний суд Полтавської області
1 159,5
1 054,8
2 214,3
 
2466. 0330
Козельщинський районний суд Полтавської області
1 055,2
1 259,8
2 315,0
 
2467. 0330
Комсомольський міський суд Полтавської області
1 210,9
1 493,6
2 704,5
 
2468. 0330
Котелевський районний суд Полтавської області
1 087,8
856,6
1 944,4
 
2469. 0330
Кременчуцький районний суд Полтавської області
1 455,3
1 752,6
3 207,9
 
2470. 0330
Крюківський районний суд м.Кременчука
2 283,7
2 327,3
4 611,0
 
2471. 0330
Ленінський районний суд м.Полтави
1 819,0
1 652,7
3 471,7
 
2472. 0330
Лохвицький районний суд Полтавської області
1 047,2
774,3
1 821,5
 
2473. 0330
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
2 034,2
1 626,5
3 660,7
 
2474. 0330
Машівський районний суд Полтавської області
915,7
859,6
1 775,3
 
2475. 0330
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
1 667,4
1 440,6
3 108,0
 
2476. 0330
Новосанжарський районний суд Полтавської області
904,1
1 148,3
2 052,4
 
2477. 0330
Октябрський районний суд м.Полтави
3 001,0
3 114,7
6 115,7
 
2478. 0330
Оржицький районний суд Полтавської області
778,2
737,7
1 515,9
 
2479. 0330
Пирятинський районний суд Полтавської області
931,6
878,7
1 810,3
 
2480. 0330
Полтавський районний суд Полтавської області
1 811,0
1 680,0
3 491,0
 
2481. 0330
Решетилівський районний суд Полтавської області
789,8
597,7
1 387,5
 
2482. 0330
Семенівський районний суд Полтавської області
894,8
1 064,6
1 959,4
 
2483. 0330
Хорольський районний суд Полтавської області
963,4
986,4
1 949,8
 
2484. 0330
Чорнухинський районний суд Полтавської області
770,6
903,3
1 673,9
 
2485. 0330
Чутівський районний суд Полтавської області
902,0
798,2
1 700,2
 
2486. 0330
Шишацький районний суд Полтавської області
874,6
850,1
1 724,7
 
2487. 0330
Березнівський районний суд Рівненської області
914,4
867,3
1 781,7
 
2488. 0330
Володимирецький районний суд Рівненської області
942,1
893,2
1 835,3
 
2489. 0330
Гощанський районний суд Рівненської області
707,7
712,9
1 420,6
 
2490. 0330
Демидівський районний суд Рівненської області
731,4
716,7
1 448,1
 
2491. 0330
Дубровицький районний суд Рівненської області
717,6
744,3
1 461,9
 
2492. 0330
Дубенськийміськрайонний суд Рівненської області
1 918,7
1 789,6
3 708,3
 
2493. 0330
Зарічненський районний суд Рівненської області
859,4
821,6
1 681,0
 
2494. 0330
Здолбунівський районний суд Рівненської області
1 534,9
1 547,7
3 082,6
 
2495. 0330
Корецький районний суд Рівненської області
947,4
866,6
1 814,0
 
2496. 0330
Костопільський районний суд Рівненської області
1 116,2
1 045,5
2 161,7
 
2497. 0330
Млинівський районний суд Рівненської області
869,3
853,6
1 722,9
 
2498. 0330
Острозький районний суд Рівненської області
1 094,1
996,4
2 090,5
 
2499. 0330
Радивилівський районний суд Рівненської області
925,7
867,4
1 793,1
 
2500. 0330
Рівненський районний суд Рівненської області
1 707,3
1 636,6
3 343,9
 
2501. 0330
Рокитнівський районний суд Рівненської області
930,5
869,9
1 800,4
 
2502. 0330
Сарненський районний суд Рівненської області
1 598,1
1 531,4
3 129,5
 
2503. 0330
Кузнецовський міський суд Рівненської області
1 391,4
1 167,1
2 558,5
 
2504. 0330
Рівненський міський суд Рівненської області
4 902,8
3 998,8
8 901,6
 
2505. 0330
Білопільський районний суд Сумської області
1 203,3
1 343,8
2 547,1
 
2506. 0330
Буринський районний суд Сумської області
1 042,0
997,3
2 039,3
 
2507. 0330
Великописарівський районний суд Сумської області
859,4
801,8
1 661,2
 
2508. 0330
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
1 800,8
1 645,4
3 446,2
 
2509. 0330
Зарічний районний суд м.Суми
2 795,8
3 195,4
5 991,2
 
2510. 0330
Ковпаківський районний суд м.Суми
2 727,7
3 173,8
5 901,5
 
2511. 0330
Конотопський міськрайонний суд Сумської області
2 806,2
2 708,3
5 514,5
 
2512. 0330
Краснопільський районний суд Сумської області
889,1
847,1
1 736,2
 
2513. 0330
Кролевецький районний суд Сумської області
1 353,9
1 346,3
2 700,2
 
2514. 0330
Лебединський районний суд Сумської області
1 127,9
1 079,5
2 207,4
 
2515. 0330
Липоводолинський районний суд Сумської області
855,1
745,8
1 600,9
 
2516. 0330
Недригайлівський районний суд Сумської області
766,0
758,3
1 524,3
 
2517. 0330
Охтирський міськрайонний суд Сумської області
2 317,0
2 168,9
4 485,9
 
2518. 0330
Путивльський районний суд Сумської області
1 006,0
876,6
1 882,6
 
2519. 0330
Роменський міськрайонний суд Сумської області
2 264,9
2 203,8
4 468,7
 
2520. 0330
Середино-Будський районний суд Сумської області
819,2
713,7
1 532,9
 
2521. 0330
Сумський районний суд Сумської області
1 212,7
1 118,1
2 330,8
 
2522. 0330
Тростянецький районний суд Сумської області
1 193,9
1 143,0
2 336,9
 
2523. 0330
Шосткинськийміськрайонний суд Сумської області
2 324,3
2 336,5
4 660,8
 
2524. 0330
Ямпільський районний суд Сумської області
1 223,6
1 093,6
2 317,2
 
2525. 0330
Бережанський районний суд Тернопільської області
1 170,4
895,9
2 066,3
 
2526. 0330
Борщівський районний суд Тернопільської області
1 041,3
732,7
1 774,0
 
2527. 0330
Бучацький районний суд Тернопільської області
1 078,7
805,3
1 884,0
 
2528. 0330
Гусятинський районний суд Тернопільської області
1 152,2
868,1
2 020,3
 
2529. 0330
Заліщицький районний суд Тернопільської області
817,5
660,6
1 478,1
 
2530. 0330
Збаразький районний суд Тернопільської області
1 222,9
937,8
2 160,7
 
2531. 0330
Зборівський районний суд Тернопільської області
1 041,6
868,3
1 909,9
 
2532. 0330
Козівський районний суд Тернопільської області
829,6
640,8
1 470,4
 
2533. 0330
Кременецький районний суд Тернопільської області
1 204,7
945,2
2 149,9
 
2534. 0330
Лановецький районний суд Тернопільської області
1 012,3
769,2
1 781,5
 
2535. 0330
Монастириський районний суд Тернопільської області
828,9
693,5
1 522,4
 
2536. 0330
Підволочиський районний суд Тернопільської області
1 094,1
769,2
1 863,3
 
2537. 0330
Підгаєцький районний суд Тернопільської області
770,7
669,9
1 440,6
 
2538. 0330
Теребовлянський районний суд Тернопільської області
1 116,7
843,5
1 960,2
 
2539. 0330
Тернопільський місьрайонний суд Тернопільської області
5 073,0
11 364,8
16 437,8
 
2540. 0330
Чортківський районний суд Тернопільської області
1 462,1
1 083,4
2 545,5
 
2541. 0330
Шумський районний суд Тернопільської області
895,0
560,7
1 455,7
 
2542. 0330
Балаклійський районний суд Харківської області
2 146,9
2 451,1
4 598,0
 
2543. 0330
Барвінківський районний суд Харківської області
854,3
898,9
1 753,2
 
2544. 0330
Близнюківський районний суд Харківської області
792,9
820,1
1 613,0
 
2545. 0330
Богодухівський районний суд Харківської області
1 201,5
1 146,9
2 348,4
 
2546. 0330
Борівський районний суд Харківської області
992,4
1 182,2
2 174,6
 
2547. 0330
Валківський районний суд Харківської області
1 023,5
823,6
1 847,1
 
2548. 0330
Великобурлуцький районний суд Харківської області
807,1
823,7
1 630,8
 
2549. 0330
Вовчанський районний суд Харківської області
1 349,8
1 395,3
2 745,1
 
2550. 0330
Дворічанський районний суд Харківської області
797,7
791,3
1 589,0
 
2551. 0330
Дергачівський районний суд Харківської області
1 949,3
1 844,6
3 793,9
 
2552. 0330
Дзержинський районний суд м.Харкова
4 166,4
5 064,3
9 230,7
 
2553. 0330
Жовтневий районний суд м.Харкова
2 980,1
2 916,1
5 896,2
 
2554. 0330
Зачепилівський районний суд Харківської області
822,3
731,8
1 554,1
 
2555. 0330
Зміївський районний суд Харківської області
1 557,5
1 679,1
3 236,6
 
2556. 0330
Золочівський районний суд Харківської області
874,5
871,3
1 745,8
 
2557. 0330
Ізюмський міськрайонний суд Харківської області
2 436,5
2 073,6
4 510,1
 
2558. 0330
Кегичівський районний суд Харківської області
789,7
1 034,9
1 824,6
 
2559. 0330
Київський районний суд м.Харкова
3 639,4
4 507,1
8 146,5
 
2560. 0330
Коломацький районний суд Харківської області
666,5
807,0
1 473,5
 
2561. 0330
Комінтернівський районний суд м.Харкова
3 116,5
2 962,9
6 079,4
 
2562. 0330
Красноградський районний суд Харківської області
1 579,1
1 553,6
3 132,7
 
2563. 0330
Краснокутський районний суд Харківської області
792,9
786,1
1 579,0
 
2564. 0330
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області
2 666,0
2 486,7
5 152,7
 
2565. 0330
Ленінський районний суд м.Харкова
3 050,5
2 886,0
5 936,5
 
2566. 0330
Лозівськийміськрайонний суд Харківської області
2 514,0
2 697,5
5 211,5
 
2567. 0330
Люботинський міський суд Харківської області
675,8
648,3
1 324,1
 
2568. 0330
Московський районний суд м.Харкова
4 555,3
4 166,3
8 721,6
 
2569. 0330
Нововодолазький районний суд Харківської області
911,0
946,8
1 857,8
 
2570. 0330
Орджонікідзевський районний суд м.Харкова
2 807,3
2 596,4
5 403,7
 
2571. 0330
Первомайський міськрайонний суд Харківської області
2 222,0
2 148,7
4 370,7
 
2572. 0330
Печенізький районний суд Харківської області
675,5
777,3
1 452,8
 
2573. 0330
Сахновщинський районний суд Харківської області
811,2
773,7
1 584,9
 
2574. 0330
Фрунзенський районний суд м.Харкова
2 671,8
2 870,7
5 542,5
 
2575. 0330
Харківській районний суд Харківської області
2 609,5
2 502,8
5 112,3
 
2576. 0330
Червонозаводський районний суд м.Харкова
2 869,9
2 835,8
5 705,7
 
2577. 0330
Чугуївський міський суд Харківської області
2 027,3
2 138,5
4 165,8
 
2578. 0330
Шевченківський районний суд Харківської області
802,2
811,1
1 613,3
 
2579. 0330
Білозерський районний суд Херсонської області
1 361,9
1 336,2
2 698,1
 
2580. 0330
Бериславський районний суд Херсонської області
1 195,2
1 187,5
2 382,7
 
2581. 0330
Великолепетиський районний суд Херсонської області
744,5
718,5
1 463,0
 
2582. 0330
Верхньорогачицький районний суд Херсонської області
824,4
923,2
1 747,6
 
2583. 0330
Великоолександрівський районний суд Херсонської області
944,2
931,9
1 876,1
 
2584. 0330
Горностаївський районний суд Херсонської області
738,0
730,5
1 468,5
 
2585. 0330
Іванівський районний суд Херсонської області
735,1
722,4
1 457,5
 
2586. 0330
Цюрупинський районний суд Херсонської області
1 371,3
1 395,5
2 766,8
 
2587. 0330
Скадовський районний суд Херсонської області
1 204,5
1 167,7
2 372,2
 
2588. 0330
Каховський міськрайонний суд Херсонської області
2 079,8
2 005,7
4 085,5
 
2589. 0330
Новокаховський міський суд Херсонської області
1 760,7
1 760,9
3 521,6
 
2590. 0330
Високопільський районний суд Херсонської області
757,1
743,1
1 500,2
 
2591. 0330
Генічеський районний суд Херсонської області
1 637,5
1 607,6
3 245,1
 
2592. 0330
Голопристанський районний суд Херсонської області
1 433,7
1 387,5
2 821,2
 
2593. 0330
Каланчацький районний суд Херсонської області
947,8
941,6
1 889,4
 
2594. 0330
Нижньосірогозький районний суд Херсонської області
721,3
720,0
1 441,3
 
2595. 0330
Нововоронцовський районний суд Херсонської області
765,8
746,9
1 512,7
 
2596. 0330
Новотроїцький районний суд Херсонської області
975,0
950,5
1 925,5
 
2597. 0330
Чаплинський районний суд Херсонської області
1 028,6
994,1
2 022,7
 
2598. 0330
Дніпровський районний суд м.Херсона
2 632,7
2 658,9
5 291,6
 
2599. 0330
Комсомольський районний суд м.Херсона
2 786,3
2 920,7
5 707,0
 
2600. 0330
Суворовський районний суд м.Херсона
3 551,8
3 611,0
7 162,8
 
2601. 0330
Білогірський районний суд Хмельницької області
728,3
779,9
1 508,2
 
2602. 0330
Віньковецький районний суд Хмельницької області
783,1
830,6
1 613,7
 
2603. 0330
Волочиський районний суд Хмельницької області
1 228,9
1 305,2
2 534,1
 
2604. 0330
Городоцький районний суд Хмельницької області
919,6
904,6
1 824,2
 
2605. 0330
Деражнянський районний суд Хмельницької області
764,6
610,2
1 374,8
 
2606. 0330
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
994,6
919,7
1 914,3
 
2607. 0330
Ізяславський районний суд Хмельницької області
1 427,5
1 496,1
2 923,6
 
2608. 0330
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області
3 467,1
3 265,4
6 732,5
 
2609. 0330
Красилівський районний суд Хмельницької області
963,6
891,4
1 855,0
 
2610. 0330
Летичівський районний суд Хмельницької області
778,5
828,5
1 607,0
 
2611. 0330
Нетішинський міський суд Хмельницької області
1 162,5
995,0
2 157,5
 
2612. 0330
Новоушицький районний суд Хмельницької області
790,7
798,1
1 588,8
 
2613. 0330
Полонський районний суд Хмельницької області
913,7
879,9
1 793,6
 
2614. 0330
Славутськийміськрайонний суд Хмельницької області
1 486,1
1 405,1
2 891,2
 
2615. 0330
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
1 500,5
1 394,9
2 895,4
 
2616. 0330
Старосинявський районний суд Хмельницької області
732,7
790,9
1 523,6
 
2617. 0330
Теофіпольський районний суд Хмельницької області
766,5
788,5
1 555,0
 
2618. 0330
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
7 085,5
7 268,8
14 354,3
 
2619. 0330
Чемеровецький районний суд Хмельницької області
787,6
832,6
1 620,2
 
2620. 0330
Шепетівськийміськрайонний суд Хмельницької області
2 080,0
2 000,0
4 080,0
 
2621. 0330
Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
900,7
812,9
1 713,6
 
2622. 0330
Ватутінський міський суд Черкаської області
744,7
862,8
1 607,5
 
2623. 0330
Городищенський районний суд Черкаської області
1 087,0
982,6
2 069,6
 
2624. 0330
Драбівський районний суд Черкаської області
929,7
1 060,7
1 990,4
 
2625. 0330
Жашківський районний суд Черкаської області
979,3
955,4
1 934,7
 
2626. 0330
Звенигородський районний суд Черкаської області
1 223,0
1 188,1
2 411,1
 
2627. 0330
Золотоніськийміськрайонний суд Черкаської області
1 873,1
1 607,2
3 480,3
 
2628. 0330
Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області
933,7
2 578,1
3 511,8
 
2629. 0330
Кам’янський районний суд Черкаської області
943,0
1 009,4
1 952,4
 
2630. 0330
Канівський міськрайонний суд Черкаської області
1 643,5
1 578,6
3 222,1
 
2631. 0330
Катеринопільський районний суд Черкаської області
896,8
652,3
1 549,1
 
2632. 0330
Лисянський районний суд Черкаської області
953,3
691,1
1 644,4
 
2633. 0330
Маньківський районний суд Черкаської області
887,1
1 626,2
2 513,3
 
2634. 0330
Монастирищенський районний суд Черкаської області
907,5
846,7
1 754,2
 
2635. 0330
Придніпровський районний суд м.Черкаси
3 610,4
3 563,0
7 173,4
 
2636. 0330
Соснівський районний суд м.Черкаси
3 650,7
2 628,6
6 279,3
 
2637. 0330
Черкаський районний суд Черкаської області
1 471,2
1 206,4
2 677,6
 
2638. 0330
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
2 755,6
2 273,0
5 028,6
 
2639. 0330
Тальнівський районний суд Черкаської області
897,6
680,5
1 578,1
 
2640. 0330
Уманський міськрайонний суд Черкаської області
3 336,4
2 965,1
6 301,5
 
2641. 0330
Христинівський районний суд Черкаської області
773,2
834,8
1 608,0
 
2642. 0330
Чигиринський районний суд Черкаської області
773,7
3 046,1
3 819,8
 
2643. 0330
Чорнобаївський районний суд Черкаської області
1 234,7
1 026,4
2 261,1
 
2644. 0330
Шполянський районний суд Черкаської області
962,6
806,8
1 769,4
 
2645. 0330
Шевченківський районний суд м.Чернівці
2 513,8
2 108,6
4 622,4
 
2646. 0330
Першотравневий районний суд м.Чернівці
1 781,6
1 598,3
3 379,9
 
2647. 0330
Садгірський районний суд м.Чернівці
1 164,3
1 238,5
2 402,8
 
2648. 0330
Вижницький районний суд Чернівецької області
964,3
1 047,7
2 012,0
 
2649. 0330
Герцаївський районний суд Чернівецької області
881,0
830,7
1 711,7
 
2650. 0330
Глибоцький районний суд Чернівецької області
1 089,7
1 046,1
2 135,8
 
2651. 0330
Заставнівський районний суд Чернівецької області
972,0
1 078,9
2 050,9
 
2652. 0330
Кельменецький районний суд Чернівецької області
911,6
817,7
1 729,3
 
2653. 0330
Кіцманський районний суд Чернівецької області
934,1
1 196,7
2 130,8
 
2654. 0330
Новоселицький районний суд Чернівецької області
915,4
1 037,8
1 953,2
 
2655. 0330
Путильський районний суд Чернівецької області
986,0
1 000,3
1 986,3
 
2656. 0330
Сокирянський районний суд Чернівецької області
1 097,0
974,4
2 071,4
 
2657. 0330
Сторожинецький районний суд Чернівецької області
1 441,6
1 375,5
2 817,1
 
2658. 0330
Хотинський районний суд Чернівецької області
1 383,2
1 205,8
2 589,0
 
2659. 0330
Бахмацький районний суд Чернігівської області
1 426,8
1 516,5
2 943,3
 
2660. 0330
Бобровицький районний суд Чернігівської області
1 008,9
1 200,7
2 209,6
 
2661. 0330
Борзнянський районний суд Чернігівської області
947,3
1 177,1
2 124,4
 
2662. 0330
Варвинський районний суд Чернігівської області
855,3
888,4
1 743,7
 
2663. 0330
Городнянський районний суд Чернігівської області
954,8
938,3
1 893,1
 
2664. 0330
Деснянський районний суд м.Чернігова
4 152,5
4 287,4
8 439,9
 
2665. 0330
Ічнянський районний суд Чернігівської області
987,0
964,2
1 951,2
 
2666. 0330
Козелецький районний суд Чернігівської області
1 484,5
1 509,7
2 994,2
 
2667. 0330
Коропський районний суд Чернігівської області
709,7
800,8
1 510,5
 
2668. 0330
Корюківський районний суд Чернігівської області
953,3
953,2
1 906,5
 
2669. 0330
Куликівський районний суд Чернігівської області
589,8
981,0
1 570,8
 
2670. 0330
Менський районний суд Чернігівської області
1 210,6
1 347,0
2 557,6
 
2671. 0330
Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
2 820,6
2 920,7
5 741,3
 
2672. 0330
Новозаводський районний суд м.Чернігова
2 993,1
3 004,3
5 997,4
 
2673. 0330
Носівський районний суд Чернігівської області
1 002,7
990,7
1 993,4
 
2674. 0330
Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області
973,8
934,9
1 908,7
 
2675. 0330
Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
2 703,9
2 824,9
5 528,8
 
2676. 0330
Ріпкинський районний суд Чернігівської області
973,2
989,7
1 962,9
 
2677. 0330
Семенівський районний суд Чернігівської області
792,0
817,7
1 609,7
 
2678. 0330
Сосницький районний суд Чернігівської області
784,6
830,5
1 615,1
 
2679. 0330
Срібнянський районний суд Чернігівської області
783,6
798,9
1 582,5
 
2680. 0330
Талалаївський районний суд Чернігівської області
745,6
766,0
1 511,6
 
2681. 0330
Чернігівський районний суд Чернігівської області
1 433,1
1 771,1
3 204,2
 
2682. 0330
Щорський районний суд Чернігівської області
974,8
959,8
1 934,6
 
2683. 0330
Голосіївський районний суд м.Києва
5 063,3
4 436,7
9 500,0
 
2684. 0330
Дарницький районний суд м.Києва
5 852,5
5 467,1
11 319,6
 
2685. 0330
Дніпровський районний суд м.Києва
7 006,4
6 302,9
13 309,3
 
2686. 0330
Деснянський районний суд м.Києва
6 391,5
5 606,2
11 997,7
 
2687. 0330
Оболонський районний суд м.Києва
5 670,0
5 048,8
10 718,8
 
2688. 0330
Печерський районний суд м.Києва
7 644,3
6 722,6
14 366,9
 
2689. 0330
Подільський районний суд м.Києва
4 396,6
3 922,6
8 319,2
 
2690. 0330
Святошинський районний суд м.Києва
7 042,6
6 454,4
13 497,0
 
2691. 0330
Солом’янський районний суд м.Києва
6 698,9
5 948,3
12 647,2
 
2692. 0330
Шевченківський районний суд м.Києва
7 629,6
7 176,2
14 805,8
 
2693. 0330
Балаклавський районний суд м.Севастополя
1 454,1
1 433,8
2 887,9
 
2694. 0330
Гагарінський районний суд м.Севастополя
2 805,9
2 845,7
5 651,6
 
2695. 0330
Ленінський районний суд м.Севастополя
3 328,2
3 338,5
6 666,7
 
2696. 0330
Нахімовський районний суд м.Севастополя
2 200,8
2 241,5
4 442,3
 
2697. 0501080
0330
Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами
86 018,0
57 673,5
143 691,5
 
2698. 0330
Дніпропетровський апеляційний господарський суд
9 037,4
7 050,2
16 087,6
 
2699. 0330
Донецький апеляційний господарський суд
9 241,8
6 853,0
16 094,8
 
2700. 0330
Київський апеляційний господарський суд
27 162,6
12 164,4
39 327,0
 
2701. 0330
Львівський апеляційний господарський суд
7 474,6
5 535,8
13 010,4
 
2702. 0330
Одеський апеляційний господарський суд
9 052,5
7 050,3
16 102,8
 
2703. 0330
Рівненський апеляційний господарський суд
6 977,9
4 910,9
11 888,8
 
2704. 0330
Харківський апеляційний господарський суд
10 050,1
8 637,1
18 687,2
 
2705. 0330
Севастопольський апеляційний господарський суд
7 021,1
5 471,8
12 492,9
 
2706. 0501160
0330
Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами
99 681,2
99 123,6
198 804,8
 
2707. 0330
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд
13 918,7
13 250,8
27 169,5
 
2708. 0330
Донецький апеляційний адміністративний суд
12 363,8
15 536,9
27 900,7
 
2709. 0330
Київський апеляційний адміністративний суд
15 237,0
15 282,5
30 519,5
 
2710. 0330
Львівський апеляційний адміністративний суд
15 652,2
19 860,0
35 512,2
 
2711. 0330
Одеський апеляційний адміністративний суд
9 487,0
7 471,6
16 958,6
 
2712. 0330
Харківський апеляційний адміністративний суд
11 106,5
10 722,5
21 829,0
 
2713. 0330
Севастопольський апеляційний адміністративний суд
5 646,1
4 954,6
10 600,7
 
2714. 0330
Вінницький апеляційний адміністративний суд
8 779,7
6 180,0
14 959,7
 
2715. 0330
Житомирський апеляційний адміністративний суд
7 490,2
5 864,7
13 354,9
 
2716. 0501170
0330
Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами
142 755,3
116 306,7
259 062,0
 
2717. 0330
Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим
6 384,1
5 280,4
11 664,5
 
2718. 0330
Вінницький окружний адміністративний суд
5 195,5
4 358,5
9 554,0
 
2719. 0330
Волинський окружний адміністративний суд
5 612,9
2 723,5
8 336,4
 
2720. 0330
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
9 439,8
7 765,9
17 205,7
 
2721. 0330
Донецький окружний адміністративний суд
12 558,8
10 090,9
22 649,7
 
2722. 0330
Житомирський окружний адміністративний суд
4 119,5
3 735,4
7 854,9
 
2723. 0330
Закарпатський окружний адміністративний суд
2 860,3
2 243,9
5 104,2
 
2724. 0330
Запорізький окружний адміністративний суд
5 749,9
4 743,5
10 493,4
 
2725. 0330
Івано-Франківський окружний адміністративний суд
4 516,2
4 459,4
8 975,6
 
2726. 0330
Київський окружний адміністративний суд
4 585,3
4 258,7
8 844,0
 
2727. 0330
Кіровоградський окружний адміністративний суд
3 291,0
2 497,8
5 788,8
 
2728. 0330
Луганський окружний адміністративний суд
7 636,1
6 601,3
14 237,4
 
2729. 0330
Львівський окружний адміністративний суд
6 374,2
5 165,8
11 540,0
 
2730. 0330
Миколаївський окружний адміністративний суд
3 316,2
2 923,1
6 239,3
 
2731. 0330
Одеський окружний адміністративний суд
6 389,4
5 079,4
11 468,8
 
2732. 0330
Полтавський окружний адміністративний суд
6 522,6
3 843,1
10 365,7
 
2733. 0330
Рівненський окружний адміністративний суд
3 303,1
2 721,2
6 024,3
 
2734. 0330
Сумський окружний адміністративний суд
3 336,5
3 127,8
6 464,3
 
2735. 0330
Тернопільський окружний адміністративний суд
3 291,3
2 435,4
5 726,7
 
2736. 0330
Харківський окружний адміністративний суд
8 260,5
7 044,1
15 304,6
 
2737. 0330
Херсонський окружний адміністративний суд
3 291,1
2 858,5
6 149,6
 
2738. 0330
Хмельницький окружний адміністративний суд
3 911,4
3 607,7
7 519,1
 
2739. 0330
Черкаський окружний адміністративний суд
3 911,1
3 806,3
7 717,4
 
2740. 0330
Чернівецький окружний адміністративний суд
2 666,3
1 934,7
4 601,0
 
2741. 0330
Чернігівський окружний адміністративний суд
3 291,2
2 621,0
5 912,2
 
2742. 0330
Окружний адміністративний суд міста Києва
10 057,1
7 764,0
17 821,1
 
2743. 0330
Окружний адміністративний суд міста Севастополя
2 883,9
2 615,4
5 499,3
 
2744. Додаток № 9
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
2745. Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)
 
2746. Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту), що реалізується за рахунок кредиту (позики)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Обсяг залучення кредиту (позики) у 2012 році (тис. грн.)
 
2747. Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку:
 
2748. Проект "Модернізація державної податкової служби
України - 1"
3507600
86 655,7
 
2749. Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру"
2803600
232 102,1
 
2750. Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень
3001600
15 759,8
 
2751. Проект реабілітації гідроелектростанцій
1101600
100 000,0
1101630
8 317,0
 
2752. Проект удосконалення системи соціальної допомоги
2501630
100 234,6
2511060
254,7
 
2753. Проект модернізації державних фінансів
3501660
319 014,2
 
2754. Проект розвитку міської інфраструктури
2751600
416 949,6
2751610
5 900,0
 
2755. Проект з передачі електроенергії
1101640
490 765,0
 
2756. Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху
3111600
1 304 978,9
 
2757. Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій
1101600
52 000,0
 
2758. Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху
3111600
202 500,0
 
2759. Кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку:
 
2760. Фінансування Української ЕСКО (друга фаза)
3511620
39 161,0
 
2761. Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп"
3111600
104 113,2
 
2762. Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"
1101600
22 000,0
 
2763. Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"
1101650
203 621,5
 
2764. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"
1101670
25 000,0
 
2765. Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"
1101690
10 000,0
 
2766. Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва"
3111600
444 207,7
 
2767. Кредитор - Європейський інвестиційний банк:
 
2768. Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"
2751620
57 000,0
 
2769. Проект "Україна - Проект реабілітації ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"
1101600
6 000,0
 
2770. Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
1101650
203 621,6
 
2771. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"
1101670
25 000,0
 
2772. Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"
1101690
2 000,0
 
2773. Україна - Європейські дороги України ІІ (Проект «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва»)»
3111600
444 207,6
 
2774. Кредитор - Кредитна установа для відбудови:
 
2775. Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)"
1101680
8 560,0
 
2776. Проект «Програма з фінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості»
3511620
20 000,0
 
2777. Проект «Підтримка малих і середніх підпиємств»
3511620
2 000,0
 
2778. Кредитор - Японський банк міжнародного співробітництва:
 
2779. Проект розвитку Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль"
3511620
180 000,0
 
2780. Разом
5 131 924,2
 
2781. Додаток № 10
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
 
2782. Обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її місячних відрахувань у 2012 році
 
2783. Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Норматив щомісячних відрахувань від суми доходів, визначених як джерела фінансування дорожнього господарства, %
Розрахунковий обсяг субвенції, тис.грн.
 
2784. 05202000000
м. Авдіївка
0,0064
1 005,8
 
2785. 01202000000
м. Алушта
0,0108
1 697,2
 
2786. 12202000000
м. Алчевськ
0,0190
2 985,9
 
2787. 12203000000
м. Антрацит
0,0122
1 917,2
 
2788. 01203000000
м. Армянськ
0,0037
581,5
 
2789. 05203000000
м. Артемівськ
0,0183
2 875,8
 
2790. 10202000000
м. Біла Церква
0,0349
5 484,5
 
2791. 06202000000
м. Бердичів
0,0203
3 190,1
 
2792. 08202000000
м. Бердянськ
0,0201
3 158,7
 
2793. 07202000000
м.Берегове
0,0051
801,5
 
2794. 10201000000
м. Березань
0,0040
628,6
 
2795. 15202000000
м. Білгород-Дністровський
0,0127
1 995,8
 
2796. 09202000000
м. Болехів
0,0037
581,5
 
2797. 13202000000
м. Борислав
0,0077
1 210,1
 
2798. 10203000000
м. Бориспіль
0,0166
2 608,7
 
2799. 10204000000
м. Бровари
0,0256
4 023,0
 
2800. 12204000000
м. Брянка
0,0067
1 052,9
 
2801. 10211000000
м. Буча
0,0064
1 005,8
 
2802. 10205000000
м. Васильків
0,0087
1 367,2
 
2803. 23202000000
м. Ватутіне
0,0036
565,7
 
2804. 04202000000
м. Вільногірськ
0,0051
801,5
 
2805. 02201000000
м. Вінниця
0,1187
18 653,7
 
2806. 14202000000
м. Вознесенськ
0,0078
1 225,8
 
2807. 03202000000
м. Володимир-Волинський
0,0083
1 304,3
 
2808. 05204000000
м. Вугледар
0,0022
345,7
 
2809. 18202000000
м.Глухів
0,0054
848,6
 
2810. 05205000000
м. Горлівка
0,0377
5 924,6
 
2811. 05206000000
м. Дебальцеве
0,0062
974,3
 
2812. 01204000000
м. Джанкой
0,0066
1 037,2
 
2813. 05207000000
м. Дзержинськ
0,0079
1 241,5
 
2814. 05208000000
м. Димитров
0,0072
1 131,5
 
2815. 04203000000
м. Дніпродзержинськ
0,0418
6 568,9
 
2816. 04201000000
м. Дніпропетровськ
0,3232
50 790,9
 
2817. 05209000000
м. Добропілля
0,0091
1 430,1
 
2818. 05210000000
м. Докучаєвськ
0,0053
832,9
 
2819. 05201000000
м. Донецьк
0,3345
52 566,7
 
2820. 13203000000
м. Дрогобич
0,0192
3 017,3
 
2821. 05211000000
м. Дружківка
0,0096
1 508,6
 
2822. 17202000000
м. Дубно
0,0498
7 826,1
 
2823. 08203000000
м.Енергодар
0,0108
1 697,2
 
2824. 01205000000
м. Євпаторія
0,0212
3 331,6
 
2825. 05212000000
м. Єнакієве
0,0191
3 001,6
 
2826. 05213000000
м. Жданівка
0,0013
204,3
 
2827. 06201000000
м. Житомир
0,0910
14 300,7
 
2828. 02202000000
м. Жмеринка
0,0067
1 052,9
 
2829. 04204000000
м. Жовті Води
0,0074
1 162,9
 
2830. 08201000000
м. Запоріжжя
0,1931
30 345,7
 
2831. 11202000000
м. Знам'янка
0,0045
707,2
 
2832. 23203000000
м. Золотоноша
0,0065
1 021,5
 
2833. 09201000000
м. Івано-Франківськ
0,0809
12 713,4
 
2834. 15203000000
м. Ізмаїл
0,0169
2 655,8
 
2835. 20202000000
м. Ізюм
0,0086
1 351,5
 
2836. 15204000000
м. Іллічівськ
0,0230
3 614,5
 
2837. 10206000000
м. Ірпінь
0,0113
1 775,8
 
2838. 09203000000
м. Калуш
0,0247
3 881,6
 
2839. 22202000000
м. Кам'янець-Подільський
0,0204
3 205,9
 
2840. 23204000000
м. Канів
0,0059
927,2
 
2841. 21202000000
м. Каховка
0,0083
1 304,3
 
2842. 01206000000
м. Керч
0,0204
3 205,9
 
2843. 11201000000
м. Кіровоград
0,0603
9 476,1
 
2844. 12205000000
м. Кіровськ
0,0039
612,9
 
2845. 05214000000
м. Кіровське
0,0042
660,0
 
2846. 03203000000
м. Ковель
0,0716
11 251,9
 
2847. 02203000000
м. Козятин
0,0043
675,7
 
2848. 09204000000
м. Коломия
0,0244
3 834,5
 
2849. 16202000000
м. Комсомольськ
0,0152
2 388,7
 
2850. 18203000000
м.Конотоп
0,0131
2 058,7
 
2851. 06203000000
м. Коростень
0,0094
1 477,2
 
2852. 05215000000
м. Костянтинівка
0,0111
1 744,4
 
2853. 15205000000
м. Котовськ
0,0072
1 131,5
 
2854. 05216000000
м. Краматорськ
0,0310
4 871,7
 
2855. 05217000000
м. Красний Лиман
0,0064
1 005,8
 
2856. 12206000000
м. Красний Луч
0,0196
3 080,1
 
2857. 05218000000
м. Красноармійськ
0,0130
2 043,0
 
2858. 12207000000
м. Краснодон
0,0149
2 341,5
 
2859. 01207000000
м. Красноперекопськ
0,0048
754,3
 
2860. 16203000000
м. Кременчук
0,0473
7 433,2
 
2861. 04205000000
м. Кривий Ріг
0,1297
20 382,4
 
2862. 17203000000
м. Кузнецовськ
0,0061
958,6
 
2863. 20203000000
м. Куп'янськ
0,0101
1 587,2
 
2864. 02204000000
м.Ладижин
0,0045
707,2
 
2865. 18204000000
м.Лебедин
0,0044
691,5
 
2866. 12208000000
м. Лисичанськ
0,0171
2 687,3
 
2867. 20204000000
м. Лозова
0,0095
1 492,9
 
2868. 16204000000
м. Лубни
0,0091
1 430,1
 
2869. 12201000000
м. Луганськ
0,1162
18 260,8
 
2870. 03201000000
м. Луцьк
0,1306
20 523,8
 
2871. 13201000000
м. Львів
0,3010
47 302,2
 
2872. 20205000000
м. Люботин
0,0039
612,9
 
2873. О6205000000
м. Малин
0,0042
660,0
 
2874. 05219000000
м. Макіївка
0,0557
8 753,3
 
2875. 04206000000
м. Марганець
0,0076
1 194,3
 
2876. 05220000000
м. Маріуполь
0,0801
12 587,7
 
2877. 08204000000
м. Мелітополь
0,0264
4 148,8
 
2878. 14201000000
м. Миколаїв
0,1164
18 292,3
 
2879. 16205000000
м. Миргород
0,0075
1 178,6
 
2880. 02205000000
м. Могилів-Подільський
0,0069
1 084,3
 
2881. 13204000000
м.Моршин
0,0021
330,0
 
2882. 07203000000
м. Мукачеве
0,0215
3 378,7
 
2883. 04207000000
м. Нікополь
0,0203
3 190,1
 
2884. 22203000000
м. Нетішин
0,0065
1 021,5
 
2885. 25202000000
м. Ніжин
0,0122
1 917,2
 
2886. 21203000000
м. Нова Каховка
0,0131
2 058,7
 
2887. 13205000000
м.Новий Розділ
0,0046
722,9
 
2888. 03204000000
м. Нововолинськ
0,0125
1 964,4
 
2889. 06204000000
м. Новоград-Волинський
0,0110
1 728,7
 
2890. 05221000000
м. Новогродівка
0,0016
251,4
 
2891. 24202000000
м. Новодністровськ
0,0020
314,3
 
2892. 04208000000
м. Новомосковськ
0,0139
2 184,4
 
2893. 10212000000
м. Обухів
0,0022
345,7
 
2894. 15201000000
м. Одеса
0,3143
49 392,2
 
2895. 11203000000
м. Олександрія
0,0139
2 184,4
 
2896. 04209000000
м. Орджонікідзе
0,0076
1 194,3
 
2897. 17204000000
м. Острог
0,0036
565,7
 
2898. 18205000000
м.Охтирка0,0103
1 618,6
 
2899. 14203000000
м. Очаків
0,0025
392,9
 
2900. 04210000000
м. Павлоград
0,0207
3 253,0
 
2901. 12209000000
м. Первомайськ (Луганська область)
0,0096
1 508,6
 
2902. 14204000000
м. Первомайськ (Миколаївська область)
0,0126
1 980,1
 
2903. 20206000000
м. Первомайський
0,0046
722,9
 
2904. 10207000000
м. Переяслав-Хмельницький
0,0089
1 398,6
 
2905. 04211000000
м. Першотравенськ
0,0037
581,5
 
2906. 16201000000
м. Полтава
0,0796
12 509,1
 
2907. 25203000000
м. Прилуки
0,0133
2 090,1
 
2908. 17201000000
м. Рівне
0,1360
21 372,4
 
2909. 10208000000
м. Ржищев
0,0028
440,0
 
2910. 12210000000
м. Ровеньки
0,0123
1 932,9
 
2911. 18206000000
м.Ромни
0,0088
1 382,9
 
2912. 12211000000
м. Рубіжне
0,0079
1 241,5
 
2913. 01208000000
м. Саки
0,0052
817,2
 
2914. 13206000000
м. Самбір
0,0115
1 807,2
 
2915. 12212000000
м. Свердловськ
0,0166
2 608,7
 
2916. 11204000000
м. Світловодськ
0,0096
1 508,6
 
2917. 05222000000
м. Селидове
0,0068
1 068,6
 
2918. 12213000000
м. Сєверодонецьк
0,0195
3 064,4
 
2919. 04212000000
м. Синельникове
0,0053
832,9
 
2920. 01201000000
м. Сімферополь
0,1160
18 229,4
 
2921. 22204000000
м. Славута
0,0060
942,9
 
2922. 10209000000
м. Славутич
0,0033
518,6
 
2923. 05223000000
м. Слов'янськ
0,0212
3 331,6
 
2924. 23205000000
м. Сміла
0,0111
1 744,4
 
2925. 05224000000
м. Сніжне
0,0096
1 508,6
 
2926. 22205000000
м. Старокостянтинів
0,0147
2 310,1
 
2927. 12214000000
м. Стаханов
0,0144
2 263,0
 
2928. 13207000000
м. Стрий
0,0363
5 704,5
 
2929. 01209000000
м. Судак
0,0063
990,0
 
2930. 18201000000
м.Суми
0,0675
10 607,6
 
2931. 15206000000
м. Теплодар
0,0024
377,2
 
2932. 04213000000
м. Тернівка
0,0035
550,0
 
2933. 19201000000
м. Тернопіль
0,0892
14 017,8
 
2934. 08205000000
м. Токмак
0,0058
911,5
 
2935. 05225000000
м. Торез
0,0113
1 775,8
 
2936. 13208000000
м. Трускавець
0,0052
817,2
 
2937. 07201000000
м. Ужгород
0,0413
6 490,3
 
2938. 23206000000
м. Умань
0,0174
2 734,4
 
2939. 10210000000
м. Фастів
0,0069
1 084,3
 
2940. 01210000000
м. Феодосія
0,0187
2 938,7
 
2941. 20201000000
м. Харків
0,4503
70 764,6
 
2942. 05226000000
м. Харцизьк
0,0155
2 435,8
 
2943. 21201000000
м. Херсон
0,0895
14 064,9
 
2944. 22201000000
м. Хмельницький
0,0942
14 803,5
 
2945. 02206000000
м. Хмільник
0,0059
927,2
 
2946. 07204000000
м. Хуст
0,0115
1 807,2
 
2947. 13209000000
м. Червоноград
0,0143
2 247,2
 
2948. 23201000000
м. Черкаси
0,0734
11 534,8
 
2949. 24201000000
м. Чернівці
0,1225
19 250,9
 
2950. 25201000000
м. Чернігів
0,0696
10 937,6
 
2951. О7205000000
м.Чоп
0,0016
251,4
 
2952. 20207000000
м. Чугуєв
0,0058
911,5
 
2953. 05227000000
м. Шахтарськ
0,0094
1 477,2
 
2954. 22206000000
м. Шепетівка
0,0079
1 241,5
 
2955. 18207000000
м.Шостка
0,0116
1 822,9
 
2956. 15207000000
м. Южне
0,0062
974,3
 
2957. 14205000000
м. Южноукраїнськ
0,0077
1 210,1
 
2958. 01211000000
м. Ялта
0,0310
4 871,7
 
2959. 09205000000
м. Яремче
0,0039
612,9
 
2960. 05228000000
м. Ясинувата
0,0061
958,6
 
2961. 05301000000
Амвросіївський р-н
0,0077
1 210,1
 
2962. 15301000000
Ананьївський р-н
0,0036
565,7
 
2963. 06301000000
Андрушівський р-н
0,0045
707,2
 
2964. 12301000000
Антрацитівський р-н
0,0037
581,5
 
2965. 04301000000
Апостолівський р-н
0,0094
1 477,2
 
2966. 14301000000
Арбузинський р-н
0,0032
502,9
 
2967. 05302000000
Артемівський р-н
0,0054
848,6
 
2968. 15302000000
Арцизський р-н
0,0080
1 257,2
 
2969. 20301000000
Балаклійський р-н
0,0152
2 388,7
 
2970. 15303000000
Балтський р-н
0,0059
927,2
 
2971. 06302000000
Баранівський р-н
0,0052
817,2
 
2972. 20302000000
Барвінківський р-н
0,0035
550,0
 
2973. 10301000000
Баришівський р-н
0,0066
1 037,2
 
2974. 02301000000
Барський р-н
0,0086
1 351,5
 
2975. 25301000000
Бахмацький р-н
0,0066
1 037,2
 
2976. 01301000000
Бахчисарайський р-н
0,0155
2 435,8
 
2977. 14302000000
Баштанський р-н
0,0059
927,2
 
2978. 06303000000
Бердичівський р-н
0,0041
644,3
 
2979. 08301000000
Бердянський р-н
0,0042
660,0
 
2980. 07301000000
Берегівський р-н
0,0068
1 068,6
 
2981. 19301000000
Бережанський р-н
0,0055
864,3
 
2982. 14303000000
Березанський р-н
0,0036
565,7
 
2983. 15304000000
Березівський р-н
0,0053
832,9
 
2984. 17301000000
Березнівський р-н
0,0101
1 587,2
 
2985. 14304000000
Березнегуватський р-н
0,0029
455,7
 
2986. 21301000000
Бериславський р-н
0,0070
1 100,1
 
2987. 02302000000
Бершадський р-н
0,0114
1 791,5
 
2988. 15305000000
Білгород-Дністровський р-н
0,0085
1 335,8
 
2989. 12302000000
Біловодський р-н
0,0036
565,7
 
2990. 01302000000
Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим)
0,0099
1 555,8
 
2991. 22301000000
Білогірський р-н (Хмельницька обл.)
0,0036
565,7
 
2992. 21302000000
Білозерський р-н
0,0098
1 540,1
 
2993. 12303000000
Білокуракинський р-н
0,0029
455,7
 
2994. 18301000000
Білопільський р-н
0,0064
1 005,8
 
2995. 10302000000
Білоцерківський р-н
0,0092
1 445,8
 
2996. 15306000000
Біляївський р-н
0,0190
2 985,9
 
2997. 20303000000
Близнюківський р-н
0,0026
408,6
 
2998. 11301000000
Бобринецький р-н
0,0041
644,3
 
2999. 25302000000
Бобровицький р-н
0,0050
785,8
 
3000. 20304000000
Богодухівський р-н
0,0058
911,5
 
3001. 09301000000
Богородчанський р-н
0,0103
1 618,6
 
3002. 10303000000
Богуславський р-н
0,0049
770,0
 
3003. 15307000000
Болградський р-н
0,0097
1 524,4
 
3004. 25303000000
Борзнянський р-н
0,0046
722,9
 
3005. 10304000000
Бориспільський р-н
0,0110
1 728,7
 
3006. 20305000000
Борівський р-н
0,0025
392,9
 
3007. 10305000000
Бородянський р-н
0,0078
1 225,8
 
3008. 19302000000
Борщівський р-н
0,0093
1 461,5
 
3009. 14305000000
Братський р-н
0,0023
361,4
 
3010. 10306000000
Броварський р-н
0,0166
2 608,7
 
3011. 13301000000
Бродівський р-н
0,0147
2 310,1
 
3012. 06304000000
Брусилівський р-н
0,0023
361,4
 
3013. 18302000000
Буринський р-н
0,0037
581,5
 
3014. 13302000000
Буський р-н
0,0072
1 131,5
 
3015. 19303000000
Бучацький р-н
0,0167
2 624,4
 
3016. 20306000000
Валківський р-н
0,0049
770,0
 
3017. 25304000000
Варвинський р-н
0,0032
502,9
08302000000
Василівський р-н
0,0101
1 587,2
 
3018. 04302000000
Васильківский р-н (Дніпропетровська обл.)
0,0049
770,0
 
3019. 10307000000
Васильківський р-н (Київська обл.)
0,0135
2 121,5
 
3020. 16301000000
Великобагачанський р-н
0,0047
738,6
 
3021. 07302000000
Великоберезнянський р-н
0,0031
487,2
 
3022. 08303000000
Великобілозерський р-н
0,0010
157,2
 
3023. 20307000000
Великобурлуцький р-н
0,0035
550,0
 
3024. 21303000000
Великолепетиський р-н
0,0026
408,6
 
3025. 15308000000
Великомихайлівський р-н
0,0039
612,9
 
3026. 05303000000
Великоновосілківський р-н
0,0066
1 037,2
 
3027. 21304000000
Великоолександрівський р-н
0,0037
581,5
 
3028. 18303000000
Великописарівський р-н
0,0026
408,6
 
3029. 04303000000
Верхньодніпровський р-н
0,0082
1 288,6
 
3030. 21305000000
Верхньорогачицький р-н
0,0015
235,7
 
3031. 09302000000
Верховинський р-н
0,0044
691,5
 
3032. 14306000000
Веселинівський р-н
0,0035
550,0
 
3033. 08304000000
Веселівський р-н
0,0036
565,7
 
3034. 24301000000
Вижницький р-н
0,0077
1 210,1
 
3035. 07303000000
Виноградівський р-н
0,0209
3 284,4
 
3036. 21306000000
Високопільський р-н
0,0020
314,3
 
3037. 10308000000
Вишгородський р-н
0,0180
2 828,7
 
3038. 08305000000
Вільнянський р-н
0,0084
1 320,1
 
3039. 11302000000
Вільшанський р-н
0,0023
361,4
 
3040. 02303000000
Вінницький р-н
0,0148
2 325,8
 
3041. 22302000000
Віньковецький р-н
0,0046
722,9
 
3042. 20308000000
Вовчанський р-н
0,0071
1 115,8
 
3043. 14307000000
Вознесенський р-н
0,0041
644,3
 
3044. 05304000000
Волноваський р-н
0,0139
2 184,4
 
3045. 07304000000
Воловецький р-н
0,0031
487,2
 
3046. 05305000000
Володарський р-н (Донецька обл.)
0,0046
722,9
 
3047. 10309000000
Володарський р-н (Київська обл.)
0,0033
518,6
 
3048. 06305000000
Володарсько-Волинський р-н
0,0060
942,9
 
3049. 03301000000
Володимир-Волинський р-н
0,0041
644,3
 
3050. 17302000000
Володимирецький р-н
0,0073
1 147,2
 
3051. 22303000000
Волочиський р-н
0,0081
1 272,9
 
3052. 14308000000
Врадіївський р-н
0,0027
424,3
 
3053. 16302000000
Гадяцький р-н
0,0097
1 524,4
 
3054. 11303000000
Гайворонський р-н
0,0073
1 147,2
 
3055. 02304000000
Гайсинський р-н
0,0104
1 634,4
 
3056. 09303000000
Галицький р-н
0,0126
1 980,1
 
3057. 21307000000
Генічеський р-н
0,0095
1 492,9
 
3058. 24302000000
Герцаївський р-н
0,0043
675,7
 
3059. 24303000000
Глибоцький р-н
0,0107
1 681,5
 
3060. 16303000000
Глобинський р-н
0,0087
1 367,2
 
3061. 18304000000
Глухівський р-н
0,0027
424,3
 
3062. 11304000000
Голованівський р-н
0,0044
691,5
 
3063. 21308000000
Голопристанський р-н
0,0098
1 540,1
 
3064. 21309000000
Горностаївський р-н
0,0029
455,7
 
3065. 09304000000
Городенківський р-н
0,0082
1 288,6
 
3066. 23301000000
Городищенський р-н
0,0065
1 021,5
 
3067. 25305000000
Городнянський р-н
0,0039
612,9
 
3068. 13303000000
Городоцький р-н (Львівська обл.)
0,0113
1 775,8
 
3069. 22304000000
Городоцький р-н (Хмельницька обл.)
0,0079
1 241,5
 
3070. 03302000000
Горохівський р-н
0,0089
1 398,6
 
3071. 17303000000
Гощанський р-н
0,0049
770,0
 
3072. 16304000000
Гребінківський р-н
0,0029
455,7
 
3073. 08306000000
Гуляйпільський р-н
0,0045
707,2
 
3074. 19304000000
Гусятинський р-н
0,0097
1 524,4
 
3075. 20309000000
Дворічанський р-н
0,0024
377,2
 
3076. 17304000000
Демидівський р-н
0,0020
314,3
 
3077. 22305000000
Деражнянський р-н
0,0047
738,6
 
3078. 20310000000
Дергачівський р-н
0,0166
2 608,7
 
3079. 01303000000
Джанкойський р-н
0,0082
1 288,6
 
3080. 16305000000
Диканський р-н
0,0033
518,6
 
3081. 04304000000
Дніпропетровський р-н
0,0235
3 693,0
 
3082. 05306000000
Добропільський р-н
0,0025
392,9
 
3083. 11305000000
Добровеличківський р-н
0,0051
801,5
 
3084. 09305000000
Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)
0,0182
2 860,1
 
3085. 11306000000
Долинський р-н (Кіровоградська обл.)
0,0048
754,3
 
3086. 14309000000
Доманівський р-н
0,0038
597,2
 
3087. 23302000000
Драбівський р-н
0,0048
754,3
 
3088. 13304000000
Дрогобицький р-н
0,0105
1 650,1
 
3089. 17305000000
Дубенський р-н
0,0155
2 435,8
 
3090. 17306000000
Дубровицький р-н
0,0055
864,3
 
3091. 22306000000
Дунаєвецький р-н
0,0120
1 885,8
 
3092. 14310000000
Єланецький р-н
0,0023
361,4
 
3093. 06307000000
Ємільчинський р-н
0,0045
707,2
 
3094. 23303000000
Жашківський р-н
0,0067
1 052,9
 
3095. 13305000000
Жидачівський р-н
0,0121
1 901,5
 
3096. 06308000000
Житомирський р-н
0,0118
1 854,4
 
3097. 02305000000
Жмеринський р-н
0,0045
707,2
 
3098. 13306000000
Жовківський р-н
0,0214
3 363,0
 
3099. 14311000000
Жовтневий р-н
0,0080
1 257,2
 
3100. 19305000000
Заліщицький р-н
0,0058
911,5
 
3101. 08307000000
Запорізький р-н
0,0089
1 398,6
 
3102. 17307000000
Зарічненський р-н
0,0046
722,9
 
3103. 24304000000
Заставнівський р-н
0,0094
1 477,2
 
3104. 20311000000
Зачепилівський р-н
0,0024
377,2
 
3105. 19306000000
Збаразький р-н
0,0085
1 335,8
 
3106. 19307000000
Зборівський р-н
0,0051
801,5
 
3107. 23304000000
Звенигородський р-н
0,0077
1 210,1
 
3108. 10310000000
Згурівський р-н
0,0031
487,2
 
3109. 17308000000
Здолбунівський р-н
0,0143
2 247,2
 
3110. 16306000000
Зінківський р-н
0,0059
927,2
 
3111. 20312000000
Зміївський р-н
0,0109
1 712,9
 
3112. 11307000000
Знам'янський р-н
0,0031
487,2
 
3113. 23305000000
Золотоніський р-н
0,0063
990,0
 
3114. 13307000000
Золочівський р-н (Львівська обл.)
0,0122
1 917,2
 
3115. 20313000000
Золочівський р-н (Харківська обл.)
0,0042
660,0
 
3116. 03303000000
Іваничівський р-н
0,0050
785,8
 
3117. 15309000000
Іванівський р-н (Одеська обл.)
0,0049
770,0
 
3118. 21310000000
Іванівський р-н (Херсонська обл.)
0,0023
361,4
 
3119. 15310000000
Ізмаїльський р-н
0,0071
1 115,8
 
3120. 10311000000
Іванківський р-н
0,0060
942,9
 
3121. 20314000000
Ізюмський р-н
0,0023
361,4
 
3122. 22307000000
Ізяславський р-н
0,0061
958,6
 
3123. 02306000000
Іллінецький р-н
0,0059
927,2
 
3124. 07305000000
Іршавський р-н
0,0220
3 457,3
 
3125. 25306000000
Ічнянський р-н
0,0051
801,5
 
3126. 10312000000
Кагарлицький р-н
0,0056
880,0
 
3127. 14312000000
Казанківський р-н
0,0033
518,6
 
3128. 21311000000
Каланчацький р-н
0,0036
565,7
 
3129. 02307000000
Калинівський р-н
0,0135
2 121,5
 
3130. 09306000000
Калуський р-н
0,0143
2 247,2
 
3131. 22308000000
Кам"янець-Подільський р-н
0,0122
1 917,2
 
3132. 08308000000
Кам"янсько-Дніпровський р-н
0,0062
974,3
 
3133. 03304000000
Камінь-Каширський р-н
0,0092
1 445,8
 
3134. 13308000000
Кам'янка-Бузький р-н
0,0112
1 760,1
 
3135. 23306000000
Кам'янський р-н
0,0043
675,7
 
3136. 23307000000
Канівський р-н
0,0025
392,9
 
3137. 16307000000
Карлівський р-н
0,0057
895,8
 
3138. 23308000000
Катеринопільський р-н
0,0034
534,3
 
3139. 21312000000
Каховський р-н
0,0049
770,0
 
3140. 20315000000
Кегичівський р-н
0,0033
518,6
 
3141. 24305000000
Кельменецький р-н
0,0067
1 052,9
 
3142. 10313000000
Києво-Святошинський р-н
0,0443
6 961,7
 
3143. 03305000000
Ківерцівський р-н
0,0124
1 948,7
 
3144. 15311000000
Кілійський р-н
0,0083
1 304,3
 
3145. 11308000000
Кіровоградський р-н
0,0061
958,6
 
3146. 01304000000
Кіровський р-н
0,0079
1 241,5
 
3147. 24306000000
Кіцманський р-н
0,0154
2 420,1
 
3148. 16308000000
Кобеляцький р-н
0,0067
1 052,9
 
3149. 03306000000
Ковельський р-н
0,0149
2 341,5
 
3150. 15312000000
Кодимський р-н
0,0036
565,7
 
3151. 25307000000
Козелецький р-н
0,0075
1 178,6
 
3152. 16309000000
Козельщинський р-н
0,0028
440,0
 
3153. 19308000000
Козівський р-н
0,0048
754,3
 
3154. 02308000000
Козятинський р-н
0,0057
895,8
 
3155. 20316000000
Коломацький р-н
0,0011
172,9
 
3156. 09307000000
Коломийський р-н
0,0194
3 048,7
 
3157. 15313000000
Комінтернівський р-н
0,0137
2 153,0
 
3158. 11309000000
Компаніївський р-н
0,0024
377,2
 
3159. 18305000000
Конотопський р-н
0,0034
534,3
 
3160. 17309000000
Корецький р-н
0,0055
864,3
 
3161. 25308000000
Коропський р-н
0,0035
550,0
 
3162. 06309000000
Коростенський р-н
0,0048
754,3
 
3163. 06310000000
Коростишівськийр-н
0,0092
1 445,8
 
3164. 23309000000
Корсунь-Шевченківський р-н
0,0081
1 272,9
 
3165. 25309000000
Корюківський р-н
0,0043
675,7
 
3166. 09308000000
Косівський р-н
0,0168
2 640,1
 
3167. 17310000000
Костопільський р-н
0,0169
2 655,8
 
3168. 05307000000
Костянтинівський р-н
0,0026
408,6
 
3169. 16326000000
Котелевський р-н
0,0035
550,0
 
3170. 15314000000
Котовський р-н
0,0032
502,9
 
3171. 22309000000
Красилівський р-н
0,0108
1 697,2
 
3172. 05308000000
Красноармійський р-н
0,0041
644,3
 
3173. 01305000000
Красногвардійський р-н
0,0129
2 027,2
 
3174. 20317000000
Красноградський р-н
0,0099
1 555,8
 
3175. 12304000000
Краснодонський р-н
0,0032
502,9
 
3176. 20318000000
Краснокутський р-н
0,0047
738,6
 
3177. 15315000000
Красноокнянський р-н
0,0024
377,2
 
3178. 01306000000
Красноперекопський р-н
0,0034
534,3
 
3179. 18306000000
Краснопільський р-н
0,0037
581,5
 
3180. 19309000000
Кременецький р-н
0,0120
1 885,8
 
3181. 16310000000
Кременчуцький р-н
0,0042
660,0
 
3182. 12305000000
Кремінський р-н
0,0057
895,8
 
3183. 14313000000
Кривоозерський р-н
0,0037
581,5
 
3184. 04305000000
Криворізький р-н
0,0073
1 147,2
 
3185. 02309000000
Крижопільський р-н
0,0063
990,0
 
3186. 04306000000
Криничанський р-н
0,0056
880,0
 
3187. 18307000000
Кролевецький р-н
0,0055
864,3
 
3188. 08309000000
Куйбишевський р-н
0,0038
597,2
 
3189. 25310000000
Куликівський р-н
0,0023
361,4
 
3190. 20319000000
Куп'янський р-н
0,0027
424,3
 
3191. 19310000000
Лановецький р-н
0,0043
675,7
 
3192. 18308000000
Лебединський р-н
0,0027
424,3
 
3193. 01307000000
Ленінський р-н
0,0086
1 351,5
 
3194. 22310000000
Летичівський р-н
0,0046
722,9
 
3195. 02310000000
Липовецький р-н
0,0069
1 084,3
 
3196. 18309000000
Липоводолинський р-н
0,0028
440,0
 
3197. 23310000000
Лисянський р-н
0,0037
581,5
 
3198. 02311000000
Літинський р-н
0,0063
990,0
 
3199. 20320000000
Лозівський р-н
0,0033
518,6
 
3200. 03307000000
Локачинський р-н
0,0050
785,8
 
3201. 16311000000
Лохвицький р-н
0,0064
1 005,8
 
3202. 16312000000
Лубенський р-н
0,0054
848,6
 
3203. 06311000000
Лугинський р-н
0,0022
345,7
 
3204. 12306000000
Лутугинський р-н
0,0095
1 492,9
 
3205. 03308000000
Луцький р-н
0,0133
2 090,1
 
3206. 06312000000
Любарський р-н
0,0041
644,3
 
3207. 15316000000
Любашівський р-н
0,0052
817,2
 
3208. 03309000000
Любешівський р-н
0,0043
675,7
 
3209. 03310000000
Любомльський р-н
0,0078
1 225,8
 
3210. 05309000000
Мар'їнський р-н
0,0117
1 838,7
 
3211. 04307000000
Магдалинівський р-н
0,0063
990,0
 
3212. 10314000000
Макарівський р-н
0,0073
1 147,2
 
3213. 06313000000
Малинський р-н
0,0031
487,2
 
3214. 11310000000
Маловисківський р-н
0,0063
990,0
 
3215. 03311000000
Маневицький р-н
0,0080
1 257,2
 
3216. 23311000000
Маньківський р-н
0,0047
738,6
 
3217. 12307000000
Марківський р-н
0,0026
408,6
 
3218. 16313000000
Машівський р-н
0,0044
691,5
 
3219. 04308000000
Межівський р-н
0,0033
518,6
 
3220. 08310000000
Мелітопольський р-н
0,0082
1 288,6
 
3221. 25311000000
Менський р-н
0,0059
927,2
 
3222. 13309000000
Миколаївський р-н (Львівська обл.)
0,0125
1 964,4
 
3223. 14314000000
Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)
0,0055
864,3
 
3224. 15317000000
Миколаївський р-н (Одеська обл.)
0,0026
408,6
 
3225. 16314000000
Миргородський р-н
0,0031
487,2
 
3226. 10315000000
Миронівський р-н
0,0078
1 225,8
 
3227. 08311000000
Михайлівський р-н
0,0047
738,6
 
3228. 07306000000
Міжгірський р-н
0,0073
1 147,2
 
3229. 12308000000
Міловський р-н
0,0023
361,4
 
3230. 17311000000
Млинівський р-н
0,0058
911,5
 
3231. 02312000000
Могилів-Подільський р-н
0,0042
660,0
 
3232. 23312000000
Монастерищенський р-н
0,0058
911,5
 
3233. 19311000000
Монастириський р-н
0,0036
565,7
 
3234. 13310000000
Мостиський р-н
0,0092
1 445,8
 
3235. 07307000000
Мукачівський р-н
0,0162
2 545,8
 
3236. 02313000000
Мурованокуриловецький р-н
0,0037
581,5
 
3237. 04309000000
Нікопольський р-н
0,0062
974,3
 
3238. 09309000000
Надвірнянський р-н
0,0200
3 143,0
 
3239. 06314000000
Народицький р-н
0,0011
172,9
 
3240. 18310000000
Недригайлівський р-н
0,0034
534,3
 
3241. 02314000000
Немирівський р-н
0,0094
1 477,2
 
3242. 01308000000
Нижньогірський р-н
0,0067
1 052,9
 
3243. 21313000000
Нижньосірогозький р-н
0,0023
361,4
 
3244. 25312000000
Ніжинський р-н
0,0038
597,2
 
3245. 11311000000
Новгородківський р-н
0,0023
361,4
 
3246. 25313000000
Новгород-Сіверський р-н
0,0037
581,5
 
3247. 05310000000
Новоазовський р-н
0,0050
785,8
 
3248. 12309000000
Новоайдарський р-н
0,0032
502,9
 
3249. 11312000000
Новоархангельський р-н
0,0040
628,6
 
3250. 14315000000
Новобузький р-н
0,0052
817,2
 
3251. 20321000000
Нововодолазький р-н
0,0062
974,3
 
3252. 21314000000
Нововоронцовський р-н
0,0033
518,6
 
3253. 06315000000
Новоград-Волинський р-н
0,0066
1 037,2
 
3254. 08312000000
Новомиколаївський р-н
0,0026
408,6
 
3255. 11313000000
Новомиргородський р-н
0,0039
612,9
 
3256. 04310000000
Новомосковський р-н
0,0126
1 980,1
 
3257. 14316000000
Новоодеський р-н
0,0058
911,5
 
3258. 12310000000
Новопсковський р-н
0,0042
660,0
 
3259. 16315000000
Новосанжарський р-н
0,0052
817,2
 
3260. 24307000000
Новоселицький р-н
0,0129
2 027,2
 
3261. 21315000000
Новотроїцький р-н
0,0058
911,5
 
3262. 11314000000
Новоукраїнський р-н
0,0056
880,0
 
3263. 22311000000
Новоушицький р-н
0,0047
738,6
 
3264. 25314000000
Носівський р-н
0,0044
691,5
 
3265. 10316000000
Обухівський р-н
0,0162
2 545,8
 
3266. 15318000000
Овідіопольський р-н
0,0194
3 048,7
 
3267. 06316000000
Овруцький р-н
0,0090
1 414,4
 
3268. 06317000000
Олевський р-н
0,0060
942,9
 
3269. 05311000000
Олександрівський р-н (Донецька обл.)
0,0026
408,6
 
3270. 11315000000
Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)
0,0036
565,7
 
3271. 11316000000
Олександрійський р-н
0,0050
785,8
 
3272. 11317000000
Онуфріївський р-н
0,0026
408,6
 
3273. 02315000000
Оратівський р-н
0,0033
518,6
 
3274. 16317000000
Оржицький р-н
0,0041
644,3
 
3275. 08313000000
Оріхівський р-н
0,0067
1 052,9
 
3276. 17312000000
Острозький р-н
0,0052
817,2
 
3277. 18311000000
Охтирський р-н
0,0038
597,2
 
3278. 14317000000
Очаківський р-н
0,0022
345,7
 
3279. 04311000000
Павлоградський р-н
0,0041
644,3
 
3280. 05312000000
Першотравневий р-н
0,0045
707,2
 
3281. 01309000000
Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим)
0,0055
864,3
 
3282. 14318000000
Первомайський р-н (Миколаївська обл.)
0,0041
644,3
 
3283. 20322000000
Первомайський р-н (Харківська обл.)
0,0024
377,2
 
3284. 12311000000
Перевальський р-н
0,0095
1 492,9
 
3285. 13311000000
Перемишлянський р-н
0,0050
785,8
 
3286. 07308000000
Перечинський р-н
0,0040
628,6
 
3287. 10317000000
Переяслав-Хмельницький р-н
0,0045
707,2
 
3288. 04312000000
Петриківський р-н
0,0040
628,6
 
3289. 11318000000
Петрівський р-н
0,0034
534,3
 
3290. 04313000000
Петропавлівський р-н
0,0043
675,7
 
3291. 20323000000
Печенізький р-н
0,0014
220,0
 
3292. 16318000000
Пирятинський р-н
0,0052
817,2
 
3293. 19312000000
Підволочиський р-н
0,0071
1 115,8
 
3294. 19313000000
Підгаєцький р-н
0,0030
471,5
 
3295. 02316000000
Піщанський р-н
0,0030
471,5
 
3296. 02317000000
Погребищенський р-н
0,0044
691,5
 
3297. 04314000000
Покровський р-н
0,0054
848,6
 
3298. 10318000000
Поліський р-н
0,0007
110,0
 
3299. 08314000000
Пологівський р-н
0,0073
1 147,2
 
3300. 22312000000
Полонський р-н
0,0068
1 068,6
 
3301. 16319000000
Полтавський р-н
0,0094
1 477,2
 
3302. 12312000000
Попаснянський р-н
0,0055
864,3
 
3303. 06318000000
Попільнянськийр-н
0,0061
958,6
 
3304. 08315000000
Приазовський р-н
0,0045
707,2
 
3305. 25315000000
Прилуцький р-н
0,0050
785,8
 
3306. 08316000000
Приморський р-н
0,0048
754,3
 
3307. 13312000000
Пустомитівський р-н
0,0257
4 038,8
 
3308. 18312000000
Путивльський р-н
0,0037
581,5
 
3309. 24308000000
Путильський р-н
0,0043
675,7
 
3310. 04315000000
П'ятихатський р-н
0,0066
1 037,2
 
3311. 13313000000
Радехівський р-н
0,0083
1 304,3
 
3312. 17313000000
Радивилівський р-н
0,0356
5 594,5
 
3313. 06319000000
Радомишльський р-н
0,0058
911,5
 
3314. 03312000000
Ратнівський р-н
0,0074
1 162,9
 
3315. 07309000000
Рахівський р-н
0,0135
2 121,5
 
3316. 15319000000
Ренійський р-н
0,0046
722,9
 
3317. 16320000000
Решетилівський р-н
0,0066
1 037,2
 
3318. 17314000000
Рівненський р-н
0,0361
5 673,1
 
3319. 25316000000
Ріпкинський р-н
0,0039
612,9
 
3320. 09310000000
Рогатинський р-н
0,0068
1 068,6
 
3321. 03313000000
Рожищенський р-н
0,0089
1 398,6
 
3322. 09311000000
Рожнятівський р-н
0,0159
2 498,7
 
3323. 15320000000
Роздільнянський р-н
0,0088
1 382,9
 
3324. 01310000000
Роздольненський р-н
0,0051
801,5
 
3325. 08317000000
Розівський р-н
0,0014
220,0
 
3326. 17315000000
Рокитнівський р-н
0,0078
1 225,8
 
3327. 10319000000
Рокитнянський р-н
0,0064
1 005,8
 
3328. 06306000000
Романівський р-н
0,0042
660,0
 
3329. 18313000000
Роменський р-н
0,0053
832,9
 
3330. 06320000000
Ружинськийр-н
0,0040
628,6
 
3331. 15321000000
Савранський р-н
0,0029
455,7
 
3332. 01311000000
Сакський р-н
0,0120
1 885,8
 
3333. 13314000000
Самбірський р-н
0,0103
1 618,6
 
3334. 15322000000
Саратський р-н
0,0079
1 241,5
 
3335. 17316000000
Сарненський р-н
0,0180
2 828,7
 
3336. 20324000000
Сахновщинський р-н
0,0030
471,5
 
3337. 07310000000
Свалявський р-н
0,0084
1 320,1
 
3338. 12313000000
Сватівський р-н
0,0053
832,9
 
3339. 11319000000
Світловодський р-н
0,0022
345,7
 
3340. 16321000000
Семенівський р-н (Полтавська обл.)
0,0035
550,0
 
3341. 25317000000
Семенівський р-н (Чернігівська обл.)
0,0026
408,6
 
3342. 18314000000
Середино-Будський р-н
0,0025
392,9
 
3343. 04316000000
Синельниківський р-н
0,0055
864,3
 
3344. 01312000000
Сімферопольский р-н
0,0260
4 085,9
 
3345. 21316000000
Скадовський р-н
0,0078
1 225,8
 
3346. 10320000000
Сквирський р-н
0,0061
958,6
 
3347. 13315000000
Сколівський р-н
0,0059
927,2
 
3348. 22313000000
Славутський р-н
0,0033
518,6
 
3349. 12314000000
Слов'яносербський р-н
0,0067
1 052,9
 
3350. 05313000000
Слов'янський р-н
0,0043
675,7
 
3351. 23313000000
Смілянський р-н
0,0046
722,9
 
3352. 14319000000
Снігурівський р-н
0,0053
832,9
 
3353. 09312000000
Снятинський р-н
0,0119
1 870,1
 
3354. 01313000000
Совєтський р-н
0,0051
801,5
 
3355. 13316000000
Сокальський р-н
0,0141
2 215,8
 
3356. 24309000000
Сокирянський р-н
0,0066
1 037,2
 
3357. 04317000000
Солонянський р-н
0,0058
911,5
 
3358. 25318000000
Сосницький р-н
0,0027
424,3
 
3359. 04318000000
Софіївський р-н
0,0040
628,6
 
3360. 25319000000
Срібнянський р-н
0,0017
267,2
 
3361. 05314000000
Старобешівський р-н
0,0090
1 414,4
 
3362. 10321000000
Ставищенський р-н
0,0041
644,3
 
3363. 12315000000
Станично-Луганський р-н
0,0077
1 210,1
 
3364. 12316000000
Старобільський р-н
0,0076
1 194,3
 
3365. 03314000000
Старовижівський р-н
0,0052
817,2
 
3366. 22314000000
Старокостянтинівський р-н
0,0047
738,6
 
3367. 13317000000
Старосамбірський р-н
0,0118
1 854,4
 
3368. 22315000000
Старосинявський р-н
0,0030
471,5
 
3369. 24310000000
Сторожинецький р-н
0,0207
3 253,0
 
3370. 13318000000
Стрийський р-н
0,0399
6 270,3
 
3371. 18315000000
Сумський р-н
0,0081
1 272,9
 
3372. 25320000000
Талалаївський р-н
0,0020
314,3
 
3373. 23314000000
Тальнівський р-н
0,0052
817,2
 
3374. 10322000000
Таращанський р-н
0,0051
801,5
 
3375. 15323000000
Тарутинський р-н
0,0055
864,3
 
3376. 15324000000
Татарбунарський р-н
0,0062
974,3
 
3377. 05315000000
Тельманівський р-н
0,0044
691,5
 
3378. 22316000000
Теофіпольський р-н
0,0052
817,2
 
3379. 02318000000
Теплицький р-н
0,0045
707,2
 
3380. 19314000000
Теребовлянський р-н
0,0090
1 414,4
 
3381. 19315000000
Тернопільський р-н
0,0133
2 090,1
 
3382. 10323000000
Тетіївський р-н
0,0056
880,0
 
3383. 02319000000
Тиврівський р-н
0,0077
1 210,1
 
3384. 09313000000
Тисменицький р-н
0,0181
2 844,4
 
3385. 09314000000
Тлумацький р-н
0,0080
1 257,2
 
3386. 08318000000
Токмацький р-н
0,0035
550,0
 
3387. 04319000000
Томаківський р-н
0,0041
644,3
 
3388. 02320000000
Томашпільський р-н
0,0051
801,5
 
3389. 12317000000
Троїцький р-н
0,0032
502,9
 
3390. 02321000000
Тростянецький р-н (Вінницька обл.)
0,0059
927,2
 
3391. 18316000000
Тростянецький р-н (Сумська обл.)
0,0049
770,0
 
3392. 02322000000
Тульчинський р-н
0,0096
1 508,6
 
3393. 03315000000
Турійський р-н
0,0054
848,6
 
3394. 13319000000
Турківський р-н
0,0055
864,3
 
3395. 07311000000
Тячівський р-н
0,0349
5 484,5
 
3396. 07312000000
Ужгородський р-н
0,0128
2 011,5
 
3397. 11320000000
Ульяновський р-н
0,0039
612,9
 
3398. 23315000000
Уманський р-н
0,0064
1 005,8
 
3399. 11321000000
Устинівський р-н
0,0017
267,2
 
3400. 10324000000
Фастівський р-н
0,0047
738,6
 
3401. 15325000000
Фрунзівський р-н
0,0029
455,7
 
3402. 20325000000
Харківський р-н
0,0326
5 123,1
 
3403. 22317000000
Хмельницький р-н
0,0094
1 477,2
 
3404. 02323000000
Хмільницький р-н
0,0051
801,5
 
3405. 16322000000
Хорольський р-н
0,0046
722,9
 
3406. 24311000000
Хотинський р-н
0,0117
1 838,7
 
3407. 23316000000
Христинівський р-н
0,0049
770,0
 
3408. 07313000000
Хустський р-н
0,0164
2 577,3
 
3409. 04320000000
Царичанський р-н
0,0045
707,2
 
3410. 21317000000
Цюрупинський р-н
0,0125
1 964,4
 
3411. 21318000000
Чаплинський р-н
0,0052
817,2
 
3412. 22318000000
Чемеровецький р-н
0,0060
942,9
 
3413. 06321000000
Червоноармійський р-н
0,0030
471,5
 
3414. 23317000000
Черкаський р-н
0,0128
2 011,5
 
3415. 02324000000
Чернівецький р-н
0,0030
471,5
 
3416. 08319000000
Чернігівський р-н (Запорізька обл.)
0,0029
455,7
 
3417. 25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
0,0077
1 210,1
 
3418. 06322000000
Черняхівський р-н
0,0038
597,2
 
3419. 02325000000
Чечельницький р-н
0,0031
487,2
 
3420. 23318000000
Чигиринський р-н
0,0041
644,3
 
3421. 23319000000
Чорнобаївський р-н
0,0068
1 068,6
 
3422. 01314000000
Чорноморський р-н
0,0054
848,6
 
3423. 16323000000
Чорнухинськийр-н
0,0033
518,6
 
3424. 19316000000
Чортківський р-н
0,0103
1 618,6
 
3425. 20326000000
Чугуївський р-н
0,0063
990,0
 
3426. 06323000000
Чуднівський р-н
0,0059
927,2
 
3427. 16324000000
Чутівський р-н
0,0026
408,6
 
3428. 02326000000
Шаргородський р-н
0,0085
1 335,8
 
3429. 05316000000
Шахтарський р-н
0,0030
471,5
 
3430. 03316000000
Шацький р-н
0,0029
455,7
 
3431. 20327000000
Шевченківський р-н
0,0026
408,6
 
3432. 22319000000
Шепетівський р-н
0,0037
581,5
 
3433. 04321000000
Широківський р-н
0,0041
644,3
 
3434. 15326000000
Ширяївський р-н
0,0040
628,6
 
3435. 16325000000
Шишацький р-н
0,0041
644,3
 
3436. 18317000000
Шосткинський р-н
0,0025
392,9
 
3437. 23320000000
Шполянський р-н
0,0070
1 100,1
 
3438. 19317000000
Шумський р-н
0,0047
738,6
 
3439. 25322000000
Щорський р-н
0,0033
518,6
 
3440. 04322000000
Юр'ївський р-н
0,0018
282,9
 
3441. 13320000000
Яворівський р-н
0,0223
3 504,4
 
3442. 10325000000
Яготинський р-н
0,0072
1 131,5
 
3443. 08320000000
Якимівський р-н
0,0053
832,9
 
3444. 02327000000
Ямпільський р-н (Вінницька обл.)
0,0061
958,6
 
3445. 18318000000
Ямпільський р-н (Сумська обл.)
0,0033
518,6
 
3446. 22320000000
Ярмолинецький р-н
0,0045
707,2
 
3447. 05317000000
Ясинуватський р-н
0,0042
660,0
 
3448. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
0,1959
30 785,7
 
3449. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
0,1661
26 102,6
 
3450. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
0,2114
33 221,5
 
3451. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
0,3655
57 438,3
 
3452. 05100000000
Обласний бюджет Донецької області
0,2818
44 284,9
 
3453. 06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
0,1275
20 036,6
 
3454. 07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
0,1499
23 556,8
 
3455. 08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
0,1592
25 018,3
 
3456. 09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
0,1961
30 817,1
 
3457. 10100000000
Обласний бюджет Київської області
0,8953
140 696,4
 
3458. 11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
0,0808
12 697,7
 
3459. 12100000000
Обласний бюджет Луганської області
0,1470
23 101,1
 
3460. 13100000000
Обласний бюджет Львівської області
0,2555
40 151,8
 
3461. 14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
0,0989
15 542,1
 
3462. 15100000000
Обласний бюджет Одеської області
0,2620
41 173,3
 
3463. 16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
0,1526
23 981,1
 
3464. 17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
0,2470
38 816,1
 
3465. 18100000000
Обласний бюджет Сумської області
0,0873
13 719,2
 
3466. 19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
0,1080
16 972,2
 
3467. 20100000000
Обласний бюджет Харківської області
0,1199
18 842,3
 
3468. 21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
0,0978
15 369,3
 
3469. 22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
0,1444
22 692,5
 
3470. 23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
0,1187
18 653,7
 
3471. 24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
0,1153
18 119,4
 
3472. 25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
0,0866
13 609,2
 
3473. 26000000000
Міський бюджет міста Києва
0,9432
148 223,9
 
3474. 27000000000
Міський бюджет міста Севастополя
0,1272
19 989,5
 
3475. ВСЬОГО
15,0
2 357 250,0