Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Центральної виборчої комісії (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо повноважень Центральної виборчої комісії
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007 p., № 20, ст. 282; 2009 p., № 50, ст. 754; 2011р., №5, ст. 34):
 
4. 1) частину другу статті 14 доповнити після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:
 
5. "3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру";
 
6. у зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 4 - 8;
 
7. 2. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448):
 
8. 1) у статті 26:
 
9. у пунктах 1, 8 частини другої слова "її Секретаріатом", "Секретаріату Комісії" замінити відповідно словами "Секретаріатом, Службою розпорядника Державного реєстру виборців", "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
 
10. у частинах третій та четвертій статті 26 слова "та її Секретаріату" замінити словами "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
 
11. 2) пункт 7 частини другої статті 29 доповнити словами "Служби розпорядника Державного реєстру виборців".
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. Голова Верховної Ради України