Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до законів України такі зміни:
 
5. 1. Частину четверту статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) виключити.
 
6. 2. Частину другу статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:
 
7. «забезпечує доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації до відомостей з Єдиного державного реєстру та встановлює перелік таких відомостей».
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.