Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) частину першу статті 133 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27) доповнити абзацом такого змісту:
 
6. «У заставу земельна ділянка або право на неї можуть бути передані за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового номера.»;
 
7. 2) друге речення пункту 3 частини першої статті 18 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 38, ст. 535) після слова «призначення» доповнити словами «та кадастровий номер».
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.