Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу)
 
3. І. Верховна Рада України постановляє :
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про рекламу» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181)від 01.07.2009
 
6. 1) Статтю 8, частину 1 доповнити абзацом наступного змісту:
 
7. «рекламувати окультно-містичні послуги знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил.»
 
8. 2. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1)
 
9. 1) У Статті 3, після абзацу 4 добавити абзац 5 наступного місту: «розповсюдження інформації про окультно-містичні послуги знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил»
 
10. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» № 3759-12, від 15.09.2009
 
11. 1) У Статті 6, частина 2, після абзацу 6 добавити абзац 7 наступного змісту:
 
12. «трансляції програм або їх відеосюжетів, в яких у прямому ефірі відбувається надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил;»
 
13. 4. Прикінцеві положення
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
15. 2. Кабінету Міністрів у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
16. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
17. - розглянути питання, щодо доцільності знаходження в Державному класифікаторі України класифікаторі професій ДК 003-2005 наступних видів професій: 515 – Астрологи та ворожки; 5152 – Ворожки та хіроманти, у зв’язку з тим, що дані види професій не мають ні критеріїв атестації, ні навчальних програм, щодо підготовки відповідних спеціалістів, а потрапили до Класифікатора професій випадково, внаслідок ратифікації Верховною Радою України Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;
 
18. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.