Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки. Додаток 1-1 (витяг, розділи з пропозиціями) (Друге читання)

0. 1.1.1. Модернізація інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади
Захід
Механізми виконання
Виконавець
Потреба у фінансовому забезпеченні зі Зведеного бюджету (тис.грн.)
Очікуване фінансування з інших джерел (тис.грн.)
Інформація щодо інших джерел
Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
 
1. 1.1.1.1. Впровадження системи та інструментів державного стратегічного планування
Нормативно-правове та методичне забезпечення реалізації Закону України «Про державне стратегічне планування»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
0,00
0,00
0,00
0,00
Апробація нових підходів до державного планування шляхом розроблення, затвердження та оприлюднення центральними органами виконавчої влади планів діяльності на 2013-2015 роки
Центральні органи виконавчої влади
0,00
0,00
0,00
0,00
Визначення організаційно-методичних засад узгодження проектів планів діяльності центральних органів виконавчої влади та проведення щорічної оцінки виконання таких планів з використанням системи показників результативності
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
0,00
0,00
0,00
310,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
310,00
Очікувані результати виконання заходу
Впровадження цілісної взаємоузгодженої системи державного стратегічного планування розвитку країни, а також моделі планування та оцінки роботи кожного центрального органу виконавчої влади, що забезпечить збалансування ресурсного, інформаційного та кадрового забезпечення досягнення цілей його діяльності
 
2. 1.1.1.2. Рефомування системи центальних органів виконавчої влади
Розроблення та прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового регламенту виконання державних функцій міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади"
Міністерство юстиції України
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо обєднання фондів соціального та пенсійного страхування та управління соціальною допомогою
Міністерство соціальної політики України
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Розроблення та прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про типову структуру міністерств та інших центральних органів виконавчої влади"
Міністерство юстиції України
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Проведення процесного аналізу сфери управління фондами соціального та пенсійного страхування та управління соціальною допомогою і підготовка відповідних змін до неї
Міністерство соціальної політики України
0,00
0,00
0,00
0,00

 
3.  
4. 1.5.1.1. Створення системи оперативного обміну інформацією між органами державного нагляду (контролю) та митними органами про виявлення небезпечних, неякісних та фальсифікованих товарів
Придбання спецобладнання та комп’ютерної техніки
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1 395,60
1 395,60
0,00
0,00
 
Створення єдиного вікна для подання електронної звітності
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
91 000,00
91 000,00
0,00
0,00
 
Всього по заходу:
92 395,60
92 395,60
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Створення Системи оперативного обміну інформації
 
5. 1.7.2.2. Створенням Системи оперативного обміну інформацією між органами державного нагляду (контролю) та митними органами про виявлені небезпечні, неякісні та фальсифіковані товари. Придбання спецообладнення та комп’ютерної техніки
Створенням Системи оперативного обміну інформацією між органами державного нагляду (контролю) та митними органами про виявлені небезпечні, неякісні та фальсифіковані товари
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
1 395,60
1 395,60
0,00
0,00
Всього по заходу:
1 395,60
1 395,60
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Зменшення кількості небезпечної нехарчової продукції на споживчому ринку
%
20,00
31.12.2012
 
6. 1.7.4.1. Зменшення кількості дозволів у сфері господарської діяльності
Розроблення та прийняття законодавчих актів щодо приведення у відповідність до вимог Закону України `Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності`, в тому числі щодо скасування документів дозвільного характеру
Центральні органи виконавчої влади
0,00
0,00
0,00
0,00
Запровадження видачі дозволів за принципом "організаційної єдності"
Центральні органи виконавчої влади
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Скорочення часу підприємців на входження та вихід з бізнесу
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Доведення структури державного сектору економіки до оптимальних розмірів
 
7. 1.8.2.2. Прискорення приватизації державного майна
Сприяння масовому залученню до приватизації земельних ділянок, на яких рознашовані державні об’єкти, які підлягають приватизації
Фонд державного майна України
0,00
0,00
0,00
0,00
Впровадження приватизації об’єктів стратегічних галузей з урахуванням галузевих програм та створення умов ефективного розвитку підприємств після приватизації (у тому числі приватизація рекапіталізованих державою банків)
Фонд державного майна України
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведення приватизації державного майна на принципах відкритості і прозорості відповідно до процедури, визначеної законодавством
Фонд державного майна України
80 263,90
80 263,90
0,00
0,00
Всього по заходу:
80 263,90
80 263,90
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України
млн. грн.
10 000,00
31.12.2011
Сприяння масовому залученню до приватизації земельних ділянок, на яких розташовані державні об’єкти, які підлягають приватизації
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
80 263,90
80 263,90
0,00
0,00
 
8. 2.1.3.9. Виготовлення обладнання для модернізації комунального господарства
Розроблення та заміна парових турбін потужністю 12 МВт на малих об‘єктах енергетики та живильних насосів для парових турбін
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
235 000,00
Кошти підприємтв
Розроблення та впровадження теплонасосної техніки потужністю понад 400 кВт на комунальних об‘єктах (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал та інш.)
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
80 000,00
Кошти підприємтв
Підвищення енергоефективності очисних споруд комунальних об‘єктах із заміною повітродувок та аераторів (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал, Київводоканал та інш.)
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
60 000,00
Кошти підприємтв
Виготовлення автопідйомників телескопичних з висотою підйому від 14 до 28 м
Підприємства Мінжитлокомунгоспа
0,00
0,00
0,00
60 000,00
Кошти підприємтв
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
435 000,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Розроблення та впровадження теплонасосної техніки потужністю понад 400 кВт на комунальних об‘єктах (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал та інш.)
кількісних одиниць
80,00
31.12.2012
Підвищення енергоефективності очисних споруд комунальних об‘єктах із заміною повітродувок та аераторів (Луганськводоканал, Сумиміськводоканал, Київводоканал та інш.)
кількісних одиниць
60,00
31.12.2012
Розроблення та заміна парових турбін потужністю 12 МВт на малих об‘єктах енергетики та живильних насосів для парових турбін
кількісних одиниць
8,00
31.12.2012
Виготовлення автопідіймачів телескопичних з висотою підйому від 14 до 28 м
кількісних одиниць
180,00
31.12.2012
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
7 362 200,00
 
9. Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
8 135 300,00
8 135 300,00
0,00
1 318 480,00
 
10. Потреба у фінансовому забезпеченні зі Зведеного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
Очікуване фінансування з інших джерел (тис.грн.)
1 744 391,20
1 744 391,20
0,00
342 000,00
 
11. 3.2.6.1. Забезпечення якості вищої освіти відповідно до потреб економіки
Оптимізація функціонування підрозділів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників: створення бази даних про студентів і випускників, накопичення банку потенційних роботодавців
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Удосконалення нормативної бази з питань післядипломної освіти: розроблення та затвердження Положення про післядипломну освіту та Типового положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами Іі ІІ рівнів акредитації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
Розробка державних стандартів вищої педагогічної освіти, модернізація змісту підготовки педагогічних працівників
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Розроблення та впровадження індикаторів якості та ефективності закладів післядипломної освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
0,00
Придбання наукового обладнання для 20 ВНЗ
Центральні органи виконавчої влади
6 042 788,00
15 000,00
6 027 788,00
0,00
Забезпечення технічної і технологічної модернізації навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах: здійснення комп’ютеризації навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
5 350,00
Поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності вчителя: підготовка і видання комплекту навчально-виробничих посібників серії «Бібліотека вчителя» для вихователів дошкільних закладів та учителів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
0,00
0,00
0,00
300,00
Всього по заходу:
6 050 788,00
23 000,00
6 027 788,00
5 650,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Нормативно-правовий акт
кількісних одиниць
1,00
31.12.2012
Підрозділи вищих навчальних закладів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників
кількісних одиниць
138,00
31.12.2012
Вищі педагогічні навчальні заклади, оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням
кількісних одиниць
29,00
31.12.2012
Найменування підручників, навчальних посібників, навчально-методичних і довідкових матеріалів
кількісних одиниць
20,00
31.12.2012
Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу в закладах післядипломної освіти та структурних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють післядипломну освіту
кількісних одиниць
1,00
31.12.2012
Педагогічні і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, охоплені підвищенням кваліфікації та стажуванням
%
20,00
31.12.2012
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
6 050 788,00
23 000,00
6 027 788,00
5 650,00
 
12. 3.4.2.1. Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
Забезпечення контролю за вмістом радіонуклідів у сільгосппродукції на всіх етапах її виробництва у населених пунктах зон безумовного (обов’язкового), гарантованого добровільного відселення, посиленого радіоекологічного контролю
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Проведення комплексу робіт з реабілітації територій
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
3 000,00
Придбання радіометричного обладнання
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
750,00
Підготовка кадрів з питань радіологічного захисту населення
Державне агентство України з управління зоною відчуження
0,00
0,00
0,00
200,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
4 950,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Охоплення території, що зазнала радіологічного забруднення, системою радіологічного контролю
%
100,00
31.12.2012
 
13. Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
4 950,00
 
14. Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
3.4.3.1. Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
Реалізація Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
Міністерство надзвичайних ситуацій України
0,00
0,00
0,00
693 829,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
693 829,00
Очікувані результати виконання заходу
Підтримка зупинених енергоблоків ЧАЕС у безпечному стані, контроль за станом об'єкта "Укриття" і зниження ядерної, радіаційної, пожежної і загальнотехнічної небезпеки, обумовленої його існуванням
Всього по завданню (без урахування комплексних заходів):
0,00
0,00
0,00
693 829,00
Потреба у фінансовому забезпеченні зі Зведеного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з Державного бюджету (тис.грн.)
Зокрема, потреба у фінансуванні з місцевих бюджетів (тис.грн.)
Очікуване фінансування з інших джерел (тис.грн.)
0,00
0,00
0,00
699 379,00
 
15. 3.5.4.1. Формування екомережі
Розроблення та затвердження регіональних схем та програм екомережі
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Регіональні та місцеві схеми та програми екомережі
кількісних одиниць
27,00
31.12.2012
 
16. 3.5.4.2. Збереження та відтворення біо- та ландшафтного різноманіття
Впровадження адміністративно-правових механізмів щодо збереження, невиснажливого використання та відтворення мігруючих видів диких тварин та їх середовища існування
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
0,00
Розроблення нормативно-правової бази щодо збереження та накопичення мертвої деревини у лісах під час проведення лісогосподарських заходів
Державне агентство лісових ресурсів України
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Збільшення обсягів відтворення біо- та ландшафтного різноманіття
 
17. 3.5.4.3. Створення системи біобезпеки генетично-модифікованих організмів
Розбудова системи інформування населення щодо поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
0,00
Очікувані результати виконання заходу
Наявність і ефективне функціонування системи інформування населення щодо поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності
 
18. 3.5.4.4. Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих на суходолі і морській акваторії
Розроблення проектів створення та розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
2 000,00
Збереження та розвиток об’єктів та територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Міністерство екології та природних ресурсів України
0,00
0,00
0,00
55 808,10
Всього по заходу:
0,00
0,00
0,00
57 808,10
Очікувані результати виконання заходу
Назва показника ефективності заходу
Одиниця виміру
Показник
Орієнтовна дата виконання показнику
Збережені види тварин, занесені до Червоної книги
кількісних одиниць
223,00
31.12.2012
Збережені види рослин, занесені до Червоної книги
кількісних одиниць
214,00
31.12.2012