Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) доповнити абзацом такого змісту:
 
6. «актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги».
 
7. 2. У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 49, ст. 571):
 
8. частину другу статті 31 доповнити абзацом такого змісту:
 
9. «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства»;
 
10. частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
 
11. «5. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів».
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.