Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії торгівлі людьми (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії торгівлі людьми
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину третю статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299) доповнити пунктом 46 наступного змісту:
 
6. «діяльність пов’язана зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства».
 
7. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122) доповнити статтею 164-15 наступного змісту :
 
8. «Стаття 164-15. Провадження діяльності, що пов’язана зі збором та/або розповсюдженням інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства без одержання ліцензії, а також порушення ліцензійних умов ведення такої діяльності
 
9. Провадження юридичною особою або фізичною особою-підприємцем господарської діяльності пов’язаної зі збором та/або розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства без одержання спеціального дозволу (ліцензії), а також порушення умов ведення такої діяльності, -
 
10. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь діяльності чи без такої.»
 
11. 2.1. Частину 1 статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити формулюванням «164-15» та викласти у такій редакції:
 
12. «222. Органи внутрішніх справ (міліція).
 
13. Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення:
 
14. про порушення громадського порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту,правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, статті 110, 111, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, четверта і п'ята статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 127-1, статті 128-129, частини перша, друга та п’ята статті 133, стаття 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, 164-15, 173, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195, статті 197-201).
 
15. ІІ. Прикінцеві положення:
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з моменту його опублікування.
 
17. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
18. -розробити та затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності пов’язаної зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства;
 
19. -визначити та затвердити орган ліцензування господарської діяльності пов’язаної зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства;
 
20. -визначити орган контролю, розробити та затвердити порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності пов’язаної зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства.