Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про теплопостачання" щодо передачі майна, що використовується для вироблення теплової енергії (об'єктів теплопостачання) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі майна, що використовується для вироблення теплової енергії (об’єктів теплопостачання)
 
   Про внесення змін до статті 22 Закону України «Про теплопостачання»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити статтю 22 Закону України “Про теплопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 28, ст. 373) частинами такого змісту:
 
-1- Романюк М.П.
1. Назву статті 22 Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373) викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Умови зміни права власності та особливості правонаступництва зобов’язань у сфері теплопостачання».
2. Доповнити статтю 22 Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 частинами такого змісту:
 
Враховано   1. У статті 22 Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373):
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Умови зміни права власності та особливості правонаступництва зобов’язань у сфері теплопостачання»;
доповнити частинами третьою – п’ятою такого змісту:
 
5. «У разі реорганізації теплопостачальної організації, в якої на момент реорганізації залишилася заборгованість з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування, правонаступником за зазначеними борговими зобов’язаннями у повному обсязі визнається суб’єкт господарювання, до якого перейшли майнові права стосовно теплогенеруючого обладнання і обов’язки реорганізованої теплопостачальної організації.
 
-2- Олійник В.М.
Частину першу виключити
 
Враховано      
    -3- Кармазін Ю.А.
частину першу викласти у такій редакції:
«У разі реорганізації теплопостачальної організації порядок правонаступництва щодо заборгованості за спожиті енергоносії такої юридичної особи встановлюється згідно з чинним законодавством.»
 
Відхилено у зв’язку із врахуванням поправки № 2 Н.д.Олійника В.М.   
6. Якщо в результаті реорганізації теплопостачальної організації утворюється два і більше суб’єктів господарювання, до яких частково переходять майнові права стосовно теплогенеруючого обладнання і обов’язки реорганізованої теплопостачальної організації, правонаступниками за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування визнаються всі зазначені суб’єкти господарювання у відповідних частках майнових прав і обов’язків згідно з роздільним актом (балансом).
 
-4- Олійник В.М.
Частину другу виключити
 
Враховано      
    -5- Кармазін Ю.А.
Частину другу виключити.
 
Враховано    
7. У разі коли суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, лізинг, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).
 
-6- Олійник В.М.
Частини 3-6 виділити в окрему статтю 25-1 «Особливості правонаступництва зобов’язань теплопостачальних організацій».
 
Відхилено згідно із ст. 116 Регламенту  «У разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).
 
    -7- Романюк М.П.
У третій частині і далі по тексту після слова «транспортування» додати слова «і постачання»
 
Враховано    
8. Договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування за попередній період.
 
-8- Романюк М.П.
У четвертій частині після слів «реорганізованої теплопостачальної» додати слова «та/або теплогенеруючої»
 
Враховано   Договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання за попередній період.
 
9. У разі реорганізації теплопостачальної організації або передачі теплогенеруючого обладнання у користування (оренду, лізинг, концесію, управління тощо) іншому суб’єкту господарювання, заборгованість з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування, правонаступником якої є такий суб’єкт господарювання, визначається без врахування пені, штрафних та фінансових санкцій (трьох відсотків річних та індексу інфляції). У подальшому на таку заборгованість пеня, штрафні та фінансові санкції (три відсотки річних та індекс інфляції) у разі дотримання порядку її погашення не нараховуються.
 
-9- Кармазін Ю.А.
частину п’яту виключити.
 
Враховано      
10. Ліквідація теплопостачальної організації проводиться у разі відсутності у неї заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв. У разі коли вартість майна теплопостачальної організації є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, теплопостачальна організація ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».».
 
-10- Кармазін Ю.А.
у частині шостій виключити речення перше, а саме:
«Ліквідація теплопостачальної організації проводиться у разі відсутності у неї заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв.»
 
Відхилено у зв’язку із врахуванням поправки № 11 Н.д.Романюка М.П.  Учасник (засновник) теплопостачальної або теплогенеручої організації у разі прийняття рішення про її ліквідацію забезпечує погашення боргу такої організації перед постачальниками енергоносіїв».
 
    -11- Романюк М.П.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«Учасник (засновник) теплопостачальної або теплогенеручої організації у разі прийняття рішення про її ліквідацію, забезпечує погашення боргу такої організації перед постачальниками енергоносіїв».
 
Враховано    
11. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-12- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.