Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 23 Закону України ''Про державну службу'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про державну службу”
 
-1- Одарченко Ю.В.
Назву Закону викласти у наступній редакції:
«Закон України «Про надання Азарову М.Я. права продовжувати займати посади Прем’єр міністра України».
 
Відхилено   Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про державну службу»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Статтю 23 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; із змінами, внесеними Законами України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ і від 9 грудня 2011 року № 4161-VІ) доповнити частиною такого змісту:
 
   1. Статтю 23 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ і від 9 грудня 2011 року № 4161-VІ) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
5. «Державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними шістдесятип’ятирічного віку за їх згодою у зв’язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом.».
 
-2- В'язівський В.М.
Кармазін Ю.А.
В частині 1 законопроекту слова «які займають посади першої категорії» виключити.
 
Відхилено   «Державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними граничного віку перебування на державній службі за їх згодою у зв’язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом».
 
    -3- Ковзель М.О.
В абзаці другому частини першої замість слів «першої категорії» записати слова «першої – третьої категорій», - і далі по тексту.
 
Відхилено    
    -4- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 23 викласти в наступній редакції:
«Державним службовцям, які займають посади першої категорії, керівників, їх заступників другої, третьої, четвертої, п’ятої, шостої категорій, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними шістдесятип’ятирічного віку за їх згодою у зв’язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом».
 
Відхилено    
    -5- Гуменюк О.І.
Виключити статтю 23, якою передбачається встановлення граничного віку перебування на державній службі.
 
Відхилено    
    -6- Ганущак Ю.І.
У частині другій статті 1 слова «займають посади першої категорії» замінити словами «які входять до складу Уряду».
 
Відхилено    
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-7- Одарченко Ю.В.
Доповнити проект закону пунктом 3 наступного змісту:
«Цей закон не поширюється на особу, яка займає посаду Прем’єр-міністра України на момент набрання ним чинності».
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.