Кількість абзаців - 659 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину четверту статті 404 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
   1. Частину четверту статті 404 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
6. „З метою забезпечення виховного впливу вироку в необхідних випадках, а також якщо особа внаслідок засудження підлягає звільненню з роботи, суд надсилає копію вироку підприємству, установі, організації за місцем роботи засудженого».
 
   „З метою забезпечення виховного впливу вироку в необхідних випадках, а також якщо особа внаслідок засудження підлягає звільненню з роботи, суд надсилає копію вироку підприємству, установі, організації за місцем роботи засудженого».
 
7. 2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
   2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
8. 1) у статті 36:
 
   1) у статті 36:
 
9. частину першу доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
10. „7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
-1- Скибінецький О.М.
Після слова „відповідальності» доповнити словами „крім працівників робітничої професії».
 
Відхилено Працівників робітничих професій не віднесено до числа суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.  „7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення. При цьому припинення трудового договору здійснюється лише з посади, у зв
’язку з заняттям якої вчинено корупційне правопорушення»;
 
    -2- Бевз В.А.
Доповнити пункт таким реченням: „При цьому припинення трудового договору здійснюється лише з посади, у зв’язку з заняттям якої вчинено корупційне правопорушення».
 
Враховано    
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-3- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„після частини першої доповнити новою частиною такого змісту» та доповнити нову частину абзацом такого змісту:
„У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою».
 
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
12. „У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
   „У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
13. 2) у статті 41:
 
   2) у статті 41:
 
14. частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
15. „4) перебування всупереч вимогам Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи»;
 
-4- Бевз В.А.
Доповнити підпункт абзацом такого змісту:
„у частині третій цифри і слово „2 і 3» замінити цифрами і словом „2, 3 і 4».
 
Враховано   „4) перебування всупереч вимогам Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи»;
у частині третій цифри і слово „2 і 3» замінити цифрами і словом „2, 3 і 4»;
 
16. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-5- Бевз В.А.
Слова „статтю частиною» замінити словами „частиною четвертою».
 
Враховано   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
17. „Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу».
 
   „Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу».
 
18. 3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288):
 
   3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288):
 
19. 1) статтю 412 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 412 викласти в такій редакції:
 
20. „Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 
   „Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 
21. На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.
 
   На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.
 
22. Стосовно осіб, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Стосовно осіб, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
23. Особи, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, регулюються відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
    -7- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
24. Не може бути прийнята на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
-8- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано Пропозиція відповідає положенням статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 4 частини другої статті 15 Закону України „Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4950-VІ.  Не може бути прийнята на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено   
    -10- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
25. Посадові особи митної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним митним органом, спеціалізованою митною установою чи організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
   Посадові особи митної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним митним органом, спеціалізованою митною установою чи організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
26. Посадові особи митної служби України зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та законами України»;
 
   Посадові особи митної служби України зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та законами України»;
 
27. 2) у статті 415:
 
   2) у статті 415:
 
28. назву статті викласти в такій редакції:
 
-11- Бевз В.А.
Слово „статті» виключити.
 
Враховано   назву викласти в такій редакції:
 
29. „Стаття 415. Обмеження в роботі посадових осіб митної служби України»;
 
   „Стаття 415. Обмеження в роботі посадових осіб митної служби України»;
 
30. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-12- Бевз В.А.
Слова „статтю частинами» замінити словами „частинами другою і третьою».
 
Враховано   доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
31. „На посадових осіб митної служби України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „На посадових осіб митної служби України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
32. Посадові особи митної служби України подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-13- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому» замінити словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Посадові особи митної служби України подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
33. 3) статтю 416 викласти в такій редакції:
 
-14- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Не відповідає вимогам частини другої статті 14 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».  3) статтю 416 викласти в такій редакції:
 
34. „Стаття 416. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 416. Врегулювання конфлікту інтересів
 
35. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа митної служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи митної служби України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа митної служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи митної служби України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
36. Посадові особи митної служби України, спеціалізованих митних установ та організацій не можуть:
 
   Посадові особи митної служби України, спеціалізованих митних установ та організацій не можуть:
 
37. мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 
   мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 
38. обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі їм особи;
 
   обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі їм особи;
 
39. брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
40. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пунктів 1 і 2 частини другої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-15- Бевз В.А.
Слово „моменту» замінити словом „дня».
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пунктів 1 і 2 частини другої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
41. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
42. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування», „близька особа» і „конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування», „близька особа» і „конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
43. 4. У Законі України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3455-VІ):
 
-16- Бевз В.А.
Слова і цифри „Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3455-VІ» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано   4. У Законі України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами):
 
44. 1) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
45. „Стаття 17. Прийняття на службудо міліції
 
   „Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
 
46. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. Під час прийняття на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
 
-17- Бевз В.А.
Післі слова „громадяни» доповнити словами „України, які досягли 18-річного віку», а після слів „прийняття на службу» – словами „до міліції».
 
Враховано   На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. Під час прийняття на службу до міліції може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
 
47. Стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
48. Особи, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено . Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
    -19- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
49. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
   Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
50. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
-20- Бевз В.А.
Слово „моменту» замінити словом „дня».
 
Враховано   У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
51. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
52. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
   Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
53. Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
-21- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
    -22- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на службу особа, яка має непогашену судимість, або на яку протягом року після дня закінчення виконання стягнення було накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -23- Міщенко С.Г.
Слова „протягом трьох останніх років» замінити словами „протягом року».
 
Враховано    
54. Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
55. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
   Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
56. 2) у статті 18:
 
   2) у статті 18:
 
57. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
58. „Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь»;
 
   „Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь»;
 
59. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
-24- Бевз В.А.
Слова „статтю частинами» замінити словами „частинами дванадцятою –п’ятнадцятою».
 
Враховано   доповнити частинами дванадцятою –п’ятнадцятою такого змісту:
 
60. „На працівників міліції поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „На працівників міліції поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
61. Кодекс професійної етики та поведінки працівників міліції затверджується Міністром внутрішніх справ України.
 
   Кодекс професійної етики та поведінки працівників міліції затверджується Міністром внутрішніх справ України.
 
62. Працівники міліції подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-25- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому» замінити словами „за минулий рік за формою і у порядку, встановлених».
 
Враховано   Працівники міліції подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік ха формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
63. Працівники міліції, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
   Працівники міліції, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
64. 3) доповнити Закон статтею 18-1 такого змісту:
 
-26- Бевз В.А.
Слово „Закон» виключити.
 
Враховано   3) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
 
65. „Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
   „Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
66. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник міліції зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник працівника міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник міліції зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник працівника міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
67. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
68. 5. У Законі України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 1995 р., № 34, ст. 268; 2001 р., № 44, ст. 233; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
-27- Бевз В.А.
Слова і цифри „1993 р., № 50, ст. 474; 1995 р., № 34, ст. 268; 2001 р., № 44, ст. 233; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ» замінити словами „із наступними змінами».
 
Враховано   5. У Законі України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами):
 
69. 1) у назві та частині першій статті 10 слова „по боротьбі із злочинністю» замінити словами «з питань протидії злочинності і корупції»;
 
   1) у назві та частині першій статті 10 слова „по боротьбі із злочинністю» замінити словами „з питань протидії злочинності і корупції»;
 
70. 2) у статті 46:
 
   2) у статті 46:
 
71. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
-28- Бевз В.А.
Абзац викласти у такій редакції:
„після частини третьої двома новими частинами такого змісту».
 
Враховано   після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
72. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
73. Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб»;
 
-29- Кармазін Ю.А.
Частину викласти у такій редакції:
„Питання проведення спеціальної перевірки та подання декларацій про майно і доходи стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, регулюється відповідно до статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено Пропозиція лише частково торкається питань фінансового контролю і носить редакційний характер.  Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції», та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб».
 
    -30- Бевз В.А.
Слова „в порядку, встановленому законом» замінити словами „за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корпції».
 
Враховано    
74. У зв’язку з цим частини четверту–сьому вважати відповідно частинами шостою–дев’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту –сьому вважати відповідно частинами шостою – дев’ятою;
 
75. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
76. „Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного право-порушення»;
 
-31- Вернидубов І.В.
Частину викласти у такій редакції:
„Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   „Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення»;
 
    -32- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
77. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
-33- Бевз В.А.
Слова„статтючастинами»замінитисловами„частинамидесятоютаодинадцятою».
 
Враховано   доповнитичастинамидесятоютаодинадцятоютакогозмісту:
 
78. „Напрокурорівтаслідчихпрокуратурипоширюютьсяіншіобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „Напрокурорівтаслідчихпрокуратурипоширюютьсяіншіобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
79. Прокуроритаслідчіпрокуратуриподаютьщорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-34- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   Прокуроритаслідчіпрокуратуриподаютьщорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
80. 3)устатті46-2:
 
   3)устатті46-2:
 
81. участинідругій:
 
   участинідругій:
 
82. вабзаціпершомуслова„можутьбутизвільнені»замінитисловами„підлягаютьзвільненню»;
 
   вабзаціпершомуслова„можутьбутизвільнені»замінитисловами„підлягаютьзвільненню»;
 
83. доповнитипунктами7і8такогозмісту:
 
   доповнитипунктами7і8такогозмісту:
 
84. „7)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогопрацівникапритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
   „7)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогопрацівникапритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
85. 8)уразінеможливостіабовідсутностізгодинапереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   8)уразінеможливостіабовідсутностізгодинапереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
86. доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
   доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
87. „Прокурориабослідчіпрокуратури,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботи (служби)утриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомпрокуратурикопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили»;
 
   „Прокурориабослідчіпрокуратури,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботи (служби)утриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомпрокуратурикопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили»;
 
88. 4)доповнитистаттями46-3,46-4і48-1такогозмісту:
 
-35- Кармазін Ю.А.
Цифри„46-4»виключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».  4)доповнитистаттями46-3,46-4і48-1такогозмісту:
 
89. „Стаття46-3.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
   „Стаття46-3.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
90. Прокурорабослідчийпрокуратуринеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
   Прокурорабослідчийпрокуратуринеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
91. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.Уразінеможливостітакогопереведенняабовідсутностізгодинаньогоособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюзроботи (служби).
 
-36- Бевз В.А.
Післяслів„місячнийстрок»доповнитисловами„зднявиникненняобставин»,аостаннєреченнявикластиякокремучастину.
 
Враховано   Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
Уразінеможливостітакогопереведенняабовідсутностізгодинаньогоособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюзроботи (служби).
 
92. Прокуроруабослідчомупрокуратуризабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтаубудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
   Прокуроруабослідчомупрокуратуризабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
93. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції.
 
-37- Кармазін Ю.А.
Текстстаттівикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодопорядкуішляхівврегулюванняконфліктуінтересів.  Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
94. Стаття46-4.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   Стаття46-4.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
95. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпрокурорабослідчийпрокуратуризобов’язанийнегайнодоповістипроцебезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпрокурорабослідчийпрокуратуризобов’язанийнегайнодоповістипроцебезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
96. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
97. „Стаття48-1.Кодекспрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратури
 
-38- Кармазін Ю.А.
Статтювикластиутакійредакції:
„Стаття48-1.Правилапрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратури
ПравилапрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуривстановлюєтьсяЗакономУкраїни„Пропрокуратуру».
Прокуроритаслідчіпрокуратурипривиконаннісвоїхпрофесійнихобов’язківспираютьсянаправилапрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуриякусвоїйслужбовійдіяльності,такіпозанею».
 
Відхилено едакційноуточнено. Пропозиціюдоцільно1 прирозглядіпроектуновоїредакціїЗаконуУкраїни„Пропрокуратуру».  „Стаття48-1.Кодекспрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратури
 
98. КодекспрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратурисхвалюєтьсявсеукраїнськоюконференцієюпрацівниківпрокуратуриізатверджуєтьсяГенераль-нимпрокуроромУкраїни.
 
   КодекспрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратурисхвалюєтьсявсеукраїнськоюконференцієюпрацівниківпрокуратуриізатверджуєтьсяГенераль-нимпрокуроромУкраїни.
 
99. Прокуроритаслідчіпрокуратуризобов’язанінеухильнодотримуватисявимогКодексупрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуриякусвоїйслужбовійдіяльності,такіпозанею.
 
   Прокурориіслідчіпрокуратуризобов’язанінеухильнодотримуватисявимогКодексупрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуриусвоїйслужбовійдіяльностітапозанею.
 
100. ПорушенняпрокуроромвимогКодексупрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуритягнезасобоювідповідальність,встановленузаконом»;
 
-39- Бевз В.А.
Післяслова„прокурором»доповнитисловами„таслідчимпрокуратури».частину.
 
Враховано   ПорушенняпрокуророміслідчимпрокуратуривимогКодексупрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуритягнезасобоювідповідальність,встановленузаконом»;
 
101. 5)удругомуреченнічастиниодинадцятоїстатті50-1слово„діяння»замінитисловом„правопорушення»;
 
   5)удругомуреченнічастиниодинадцятоїстатті50-1слово„діяння»замінитисловом„правопорушення»;
 
102. 6)статтю56післяцифр„46-1»доповнитисловоміцифрами„статтях46-2–46-4»,апісляцифр„48»–цифрами„48-1».
 
   6)статтю56післяцифр„46-1»доповнитисловоміцифрами„статтях46-2–46-4»,апісляцифр„48»–цифрами„48-1».
 
103. 6.УДисциплінарномустатутіпрокуратуриУкраїни,затвердженомуПостановоюВерховноїРадиУкраїни„ПрозатвердженняДисциплінарногостатутупрокуратуриУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№4,ст.15):
 
-40- Кармазін Ю.А.
Пунктвиключити.
 
Відхилено міненорубрикаціюпунктів. ЗатвердженняДисциплінарногостатутупрокуратуриУкраїниВерховноюРадоюУкраїнипередбаченостаттею48ЗаконуУкраїни„Пропрокуратуру». Аналізактівзаконодавствасвідчитьпропоширеністьпрактикивнесеннязаконамизмінчивизнаннятакими,щовтратиличинність,окремихнормПостановВерховноїРадиУкраїни.  43.УДисциплінарномустатутіпрокуратуриУкраїни,затвердженомуПостановоюВерховноїРадиУкраїнивід6листопада1991року№1796-ХІІ (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№4,ст.15):
 
    -41- Бевз В.А.
Слова„ПрозатвердженняДисциплінарногостатутупрокуратуриУкраїни»замінитисловамиіцифрами„від6листопада1991року№1796-ХІІ».
 
Враховано    
104. 1)статтю11доповнитичастиноютакогозмісту:
 
-42- Бевз В.А.
Післяслова„частиною»доповнитисловом„другою».
 
Враховано   1)статтю11доповнитичастиноюдругоютакогозмісту:
 
105. „Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїзарішеннямкерівникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідуваннявідповіднодопорядкупроведенняслужбовогорозслідуванняворганахпрокуратуриУкраїни»;
 
   „Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїзарішеннямкерівникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідуваннявідповіднодопорядкупроведенняслужбовогорозслідуванняворганахпрокуратуриУкраїни»;
 
106. 2)статтю12викластивтакійредакції:
 
   2)статтю12викластивтакійредакції:
 
107. „Стаття12.Дисциплінарнестягненнязастосовуєтьсяпротягомодногомісяцязднявиявленняпроступку,нерахуючичасуслужбовоїперевірки,тимчасовоїнепрацездатностіпрацівникатаперебуванняйогоувідпустці,аленепізнішеодногорокузднявчиненняпроступку.Строкпроведенняслужбовоїперевіркинеможеперевищуватидвохмісяців.
 
-43- Бевз В.А.
Слово„рахуючи»замінитисловом„враховуючи».
 
Враховано   „Стаття12.Дисциплінарнестягненнязастосовуєтьсяпротягомодногомісяцязднявиявленняпроступку,невраховуючичасуслужбовоїперевірки,тимчасовоїнепрацездатностіпрацівникатаперебуванняйогоувідпустці,аленепізнішеодногорокузднявчиненняпроступку.Строкпроведенняслужбовоїперевіркинеможеперевищуватидвохмісяців.
 
108. Заодинітойсамийпроступокможебутинакладенетількиоднедисциплінарнестягнення.
 
   Заодинітойсамийпроступокможебутинакладенетількиоднедисциплінарнестягнення.
 
109. Прокурорабослідчий,щодоякоговинесенопостановупропритягненняякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїтапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
-44- Бевз В.А.
Післяслова„притягнення»доповнитисловом„його».
 
Враховано   Прокурорабослідчий,щодоякоговинесенопостановупропритягненняйогоякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїтапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
110. Прокурорабослідчий,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийкерівникомвідповідногоорганупрокуратуривідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
   Прокурорабослідчий,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийкерівникомвідповідногоорганупрокуратуривідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
111. Уразівчиненняпрацівникомдіяння,несумісногозперебуваннямнароботіворганахпрокуратури,йогозвільненняпроводитьсянезалежновідчасувчиненняпроступку.
 
   Уразівчиненняпрацівникомдіяння,несумісногозперебуваннямнароботіворганахпрокуратури,йогозвільненняпроводитьсянезалежновідчасувчиненняпроступку.
 
112. Прокурорабослідчий,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимпрацівникомпрокуратури,неможебутизвільненийчизмушенийдозвільненнязроботи,абопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   Прокурорабослідчий,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимпрацівникомпрокуратури,неможебутизвільненийчизмушенийдозвільненнязроботиабопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
113. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпрокурораабослідчогоіззазначенихмотивівможебутиоскарженеувстановленомузакономпорядку».
 
-45- Бевз В.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
114. 7.УЗаконіУкраїни„Просоціальнийіправовийзахиствійськовослужбовцівтачленівїхсімей» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№15,ст.190;1997р.,№12,ст.103;1999р.,№48,ст.410;2004р.,№36,ст.444,ст.446;2005р.,№27,ст.361;2006р.,№37,ст.318,№51,ст.519;2007р.,№33,ст.442;2008р.,№5–8,ст.78;2010р.,№19,ст.151;іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід8липня2011року№3668-VІ):
 
   6.УЗаконіУкраїни„Просоціальнийіправовийзахиствійськовослужбовцівтачленівїхсімей» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№15,ст.190;1997р.,№12,ст.103;2006р.,№37,ст.318,№51,ст.519;2007р.,№33,ст.442;2010р.,№19,ст.151;іззмінами,внесенимизаконамиУкраїнивід8липня2011року№3668-VІта18жовтня2011року№3917-VІ):
 
115. 1)абзацпершийпункту2статті8викластивтакійредакції:
 
   1)абзацпершийпункту2статті8викластивтакійредакції:
 
116. „2.Військовослужбовці (крімвійськовослужбовцівстроковоївійськовоїслужби)неможутьбутизвільненізвійськовоїслужбидонабуттяправанапенсіюзавислугуроків,крімвипадків,колиїхняслужбаприпиняється (розривається)узв’язкуіззакінченнямстрокуконтракту,узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособіабоузв’язкуізсистематичнимневиконаннямумовконтрактукомандуваннямчиузв’язкуізсистематичнимневиконаннямумовконтрактувійськовослужбовцем,завіком,завласнимбажанням,застаномздоров’я,черезслужбовуневідповідність,узв’язкуізскороченнямштатівабопроведенняморганізаційнихзаходів,узв’язкузобвинувальнимвирокомсуду,щонабравзаконноїсили,якимпризначенопокаранняувиглядіпозбавленнячиобмеженняволі,позбавленнявійськовогозвання,позбавленняправазайматипевніпосади,узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізакорупційнеправопорушення,узв’язкузпозбавленнямвійськовогозваннявдисциплінарномупорядку,атакожчерезсімейніобставиниабозіншихповажнихпричин,перелікякихвизначаєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни»;
 
   „2.Військовослужбовці (крімвійськовослужбовцівстроковоївійськовоїслужби)неможутьбутизвільненізвійськовоїслужбидонабуттяправанапенсіюзавислугуроків,крімвипадків,колиїхняслужбаприпиняється (розривається)узв’язкуіззакінченнямстрокуконтракту,узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособіабоузв’язкуізсистематичнимневиконаннямумовконтрактукомандуваннямчиузв’язкуізсистематичнимневиконаннямумовконтрактувійськовослужбовцем,завіком,завласнимбажанням,застаномздоров’я,черезслужбовуневідповідність,узв’язкуізскороченнямштатівабопроведенняморганізаційнихзаходів,узв’язкузобвинувальнимвирокомсуду,щонабравзаконноїсили,якимпризначенопокаранняувиглядіпозбавленнячиобмеженняволі,позбавленнявійськовогозвання,позбавленняправазайматипевніпосади,узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізакорупційнеправопорушення,узв’язкузпозбавленнямвійськовогозваннявдисциплінарномупорядку,атакожчерезсімейніобставиниабозіншихповажнихпричин,перелікякихвизначаєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни»;
 
117. 2)устатті10-1:
 
   2)устатті10-1:
 
118. абзациперший,другийічетвертийпункту14післяслів„станомздоров’я»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   абзациперший,другийічетвертийпункту14післяслів„станомздоров’я»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
119. абзацпершийпункту15післяслів„позбавленняправазайматипевніпосади»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопору-шення»;
 
   абзацпершийпункту15післяслів„позбавленняправазайматипевніпосади»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопору-шення»;
 
120. 3)упункті2статті15:
 
   3)упункті2статті15:
 
121. другереченняабзацупершогопісляслів„строкуконтракту»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   другереченняабзацупершогопісляслів„строкуконтракту»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
122. абзацтретійпісляслів„зобвинувальнимвирокомсуду,щонабравзаконноїсили»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення».
 
   абзацтретійпісляслів„зобвинувальнимвирокомсуду,щонабравзаконноїсили»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення».
 
123. 8.УЗаконіУкраїни„ПроСлужбубезпекиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№27,ст.382):
 
-46- Бевз В.А.
Післяцифр„382»доповнитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   7.УЗаконіУкраїни„ПроСлужбубезпекиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№27,ст.382ізнаступнимизмінами):
 
124. 1)устатті19:
 
   1)устатті19:
 
125. участинітретійслова„вмежахвстановленогобюджету»замінитисловами„тавмежахвидатків,передбаченихнаутриманняСлужбибезпекиУкраїнивДержавномубюджетіУкраїни»;
 
   участинітретійслова„вмежахвстановленогобюджету»замінитисловами„тавмежахвидатків,передбаченихнаутриманняСлужбибезпекиУкраїнивДержавномубюджетіУкраїни»;
 
126. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
-47- Бевз В.А.
Слова„статтючастинами»замінитисловами„частинамичетвертою–одинадцятою».
 
Враховано   доповнитичастинамичетвертою–одинадцятоютакогозмісту:
 
127. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбуворганахСлужбибезпекиУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбуворганахСлужбибезпекиУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
128. Особи,якіпретендуютьнаслужбуворганахСлужбибезпекиУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
-48- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано   Особи,якіпретендуютьнаслужбуворганахСлужбибезпекиУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
129. НаслужбуворганиСлужбибезпекиУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
-49- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„НаслужбуворганиСлужбибезпекиУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   НаслужбуворганиСлужбибезпекиУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення.
 
    -50- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -51- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
130. СпівробітникиСлужбибезпекиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-52- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбуворганахСлужбибезпекиУкраїни,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  СпівробітникиСлужбибезпекиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
    -53- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано    
131. НаспівробітниківСлужбибезпекиУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   НаспівробітниківСлужбибезпекиУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
132. ПрацівникиСлужбибезпекиУкраїни (крімвійськовослужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільня-ютьсяізслужбиутриденнийстрокздняодержаннявідповідниморганомСлужбибезпекиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціСлужбибезпекиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби.
 
   ПрацівникиСлужбибезпекиУкраїни (крімвійськовослужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільня-ютьсяізслужбиутриденнийстрокздняодержаннявідповідниморганомСлужбибезпекиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціСлужбибезпекиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби.
 
133. СпівробітникСлужбибезпекиУкраїни,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимспівробітником,неможебутизвільненийізслужбичизмушенийдозвільненняабопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   СпівробітникСлужбибезпекиУкраїни,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимспівробітником,неможебутизвільненийізслужбичизмушенийдозвільненняабопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
134. РішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіспівробітникаСлужбибезпекиУкраїниіззазначенихмотивівможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
-54- Бевз В.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку»;
 
135. 2)доповнитистаттями19-1і19-2такогозмісту:
 
-55- Кармазін Ю.А.
Цифри„19-1»виключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».  2)доповнитистаттями19-1і19-2такогозмісту:
 
136. „Стаття19-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття19-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
137. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьспівробітникСлужбибезпекиУкраїнизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.БезпосереднійначальникспівробітникаСлужбибезпекиУкраїнизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьспівробітникСлужбибезпекиУкраїнизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.БезпосереднійначальникспівробітникаСлужбибезпекиУкраїнизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
138. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
139. Стаття19-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
   Стаття19-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
140. СпівробітникиСлужбибезпекиУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
-56- Кармазін Ю.А.
Текстстаттівикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодопорядкуішляхівврегулюванняконфліктуінтересів.  СпівробітникиСлужбибезпекиУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
141. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
-57- Бевз В.А.
Слово„моменту»замінитисловом„дня».
 
Враховано   Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
142. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабоізслужби.
 
   Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабоізслужби.
 
143. СпівробітникуСлужбибезпекиУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихйомуосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
   СпівробітникуСлужбибезпекиУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихйомуосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
144. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
145. 9.Устатті9ЗаконуУкраїни„Пропенсійнезабезпеченняосіб,звільненихзвійськовоїслужби,тадеякихіншихосіб» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№29,ст.399;2006р.,№37,ст.318;2007р.,№33,ст.442;2009р.,№24,ст.296;іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід8липня2011року№3668-VІ):
 
-58- Бевз В.А.
Словаіцифри„2009р.,№24,ст.296;іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід8липня2011року№3668-VІ»замінитисловамиіцифрами„іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід18жовтня2011року№3917-VІ».
 
Враховано   8.Устатті9ЗаконуУкраїни„Пропенсійнезабезпеченняосіб,звільненихзвійськовоїслужби,тадеякихіншихосіб» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№29,ст.399;2006р.,№37,ст.318;2007р.,№33,ст.442;іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід18жовтня2011року№3917-VІ):
 
146. 1)другереченнячастинипершоїпісляслів„організаційнихзаходів»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
-59- Бевз В.А.
Слова„організаційнихзаходів»замінитисловами„строкуконтракту».
 
Враховано   1)другереченнячастинипершоїпісляслів„строкуконтракту»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
147. 2)частинутретюпісляслів„законноїсили»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопору-шення».
 
   2)частинутретюпісляслів„законноїсили»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопору-шення».
 
148. 10.Устатті20ЗаконуУкраїни„Прооб’єднаннягромадян» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№34,ст.504;2008р.,№25,ст.240;2010р.,№37,ст.496):
 
   9.Устатті20ЗаконуУкраїни„Прооб’єднаннягромадян» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№34,ст.504;2008р.,№25,ст.240;2010р.,№37,ст.496):
 
149. 1)частинупершудоповнитиабзацомтакогозмісту:
 
   1)частинупершудоповнитиабзацомтакогозмісту:
 
150. „братиучастьузаходахщодозапобіганнятапротидіїкорупції,передбаченихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   „братиучастьузаходахщодозапобіганнятапротидіїкорупції,передбаченихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
151. 2)доповнитистаттюпіслячастинипершоїновоючастиноютакогозмісту:
 
-60- Бевз В.А.
Пунктвикластиутакійредакції:
„2)післячастинипершоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту».
 
Враховано   2)післячастинипершоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
 
152. „Об’єднаннюгромадяннеможебутивідмовленовнаданнідоступудоінформації,зокремаусферізапобіганняіпротидіїкорупції,завиняткомобмежень,встановленихзаконом».
 
-61- Бевз В.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Об’єднаннюгромадяннеможебутивідмовленовнаданнідоступудоінформаціїстосовнокомпетенціїсуб’єктів,якіздійснюютьзаходищодозапобіганняіпротидіїкорупції,атакожстосовноосновнихнапрямівїхдіяльності.Такаінформаціянадаєтьсявпорядку,встановленомузаконом».
 
Враховано   „Об’єднаннюгромадяннеможебутивідмовленовнаданнідоступудоінформаціїстосовнокомпетенціїсуб’єктів,якіздійснюютьзаходищодозапобіганняіпротидіїкорупції,атакожстосовноосновнихнапрямівїхдіяльності.Такаінформаціянадаєтьсявпорядку,встановленомузаконом».
 
153. Узв’язкузцимчастинидругу–четвертувважативідповідночастинамитретьою–п’ятою.
 
   Узв’язкузцимчастинидругу–четвертувважативідповідночастинамитретьою–п’ятою.
 
154. 11.УЗаконіУкраїни„Пронотаріат» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1993р.,№39,ст.383;2000р.,№32,ст.257;2009р.,№13,ст.161;2011р.,№5,ст.29):
 
-62- Бевз В.А.
Словаіцифри„2011р.,№5,ст.29»виключити.
 
Враховано   10.УЗаконіУкраїни„Пронотаріат» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1993р.,№39,ст.383;2000р.,№32,ст.257;2009р.,№13,ст.161):
 
155. 1)доповнитистаттю3післячастинидругоїновоючастиноютакогозмісту:
 
-63- Бевз В.А.
Пунктвикластиутакійредакції:
„1)статтю3післячастинидругоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту».
 
Враховано   1)статтю3післячастинидругоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
 
156. „Нотаріусузабороняєтьсявикористо-вуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянкичипропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб».
 
   „Нотаріусузабороняєтьсявикористо-вуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянкичипропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб».
 
157. Узв’язкузцимчастинутретювважатичастиноючетвертою;
 
   Узв’язкузцимчастинутретювважатичастиноючетвертою;
 
158. 2)частинупершустатті30доповнитипунктом8-1такогозмісту:
 
-64- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„2)статтю30доповнитипунктом8-1такогозмісту».
 
Враховано   2)статтю30доповнитипунктом8-1такогозмісту:
 
159. „8-1)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогонотаріусапритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопо-рушення».
 
   „8-1)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогонотаріусапритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопо-рушення».
 
160. 12.УЗаконіУкраїни„Продержавнуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1993р.,№52,ст.490;1995р.,№34,ст.268;2011р.,№23,ст.160,іззмінами,внесенимиЗаконамиУкраїнивід7квітня2011року№3207-VІтавід8липня2011року№3668-VІ):
 
-65- Бевз В.А.
Словаіцифри„1995р.,№34,ст.268;2011р.,№23,ст.160,іззмінами,внесенимиЗаконамиУкраїнивід7квітня2011року№3207-VІтавід8липня2011року№3668-VІ»замінитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   11.УЗаконіУкраїни„Продержавнуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1993р.,№52,ст.490ізнаступнимизмінами):
 
161. 1)устатті12:
 
   1)устатті12:
 
162. абзацитретійічетвертийвикластивтакійредакції:
 
   абзацитретійічетвертийвикластивтакійредакції:
 
163. „маютьнезнятуабонепогашенусудимістьзавчиненняумисногозлочинуабонаякихпротягомтрьохостанніхроківнакладалосьадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення;
 
-66- Вернидубов І.В.
Абзацвикластиутакійредакції:
„маютьнезнятуабонепогашенусудимістьзавчиненнязлочинуабонаякихпротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   „маютьнезнятуабонепогашенусудимістьзавчиненнязлочинуабонаякихпротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення;
 
    -67- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
    -68- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„трьохостанніхроків»замінитисловами„останньогороку».
 
Враховано    
164. уразіприйняттянаслужбуперебуватимутьвумовахбезпосередньогопідпорядкуваннязблизькимиїмособами»;
 
-69- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„уразіприйняттянаслужбубудутьбезпосередньопідпорядкованіблизькимїмособам»;
 
Враховано   уразіприйняттянаслужбубудутьбезпосередньопідпорядкованіблизькимїмособам»;
 
165. доповнитиприміткоютакогозмісту:
 
   доповнитиприміткоютакогозмісту:
 
166. „Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   „Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
167. 2)статтю13викластивтакійредакції:
 
   2)статтю13викластивтакійредакції:
 
168. „Стаття13.Фінансовийконтроль
 
   „Стаття13.Фінансовийконтроль
 
169. Особа,якапретендуєназайняттяпосадидержавногослужбовця,подаєзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.
 
-70- Кармазін Ю.А.
Текстстаттівикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходипідчасприйняттяособинадержавнуслужбурегулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  Особа,якапретендуєназайняттяпосадидержавногослужбовця,подаєзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.
 
170. Державнийслужбовецьзобов’язанийщорокудо1квітняподаватизамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.
 
-71- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
„Державнийслужбовецьзобов’язанийщорокудо1квітняподаватизамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов'язанняфінансовогохарактерузаминулийрікудвохпримірниках.Другийпримірникдеклараціїпередаєтьсядоорганудержавноїподатковоїслужби,вякомудержавнийслужбовецьперебуваєнаоблікуякплатникподатків».
 
Відхилено оданнядеклараціїпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеру,відповіднодовимогстатей11та12ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»запровадженозметоювиявленняконфліктуінтересів,анезметоюконтролюзасплатоюподатків. Обов’язокперевірятизазначенідеклараціїпокладенонаДержавнуподатковуслужбуУкраїнилишеуразіпроведенняспеціальноюперевірки. УхваленняцьогозаконопроектуусуненеобхідністьподанняокремоїдеклараціїдоДержавноїподатковоїслужбиУкраїни.  Державнийслужбовецьзобов’язанийщорокудо1квітняподаватизамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.
 
171. Деклараціяпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеруподаєтьсязаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-72- Бевз В.А.
Слова„заформою,встановленою»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано   Деклараціяпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеруподаєтьсязаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
172. 3)статтю15доповнитичастиноютакогозмісту:
 
-73- Бевз В.А.
Післяслова„частиною»доповнитисловом„шостою».
 
Враховано   3)статтю15доповнитичастиноюшостоютакогозмісту:
 
173. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнадержавнуслужбу,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Уразіприйняттянадержавнуслужбунаконкурснійосновіспеціальнаперевіркапроводитьсяпісляпроведенняконкурсустосовноосіб,якіуспішносклалиіспиттарекомендованідляпризначеннянапосадучизарахуваннядокадровогорезерву»;
 
-74- Бевз В.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадидержавногослужбовця,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Уразіприйняттянадержавнуслужбунаконкурснійосновіспеціальнаперевіркапроводитьсяпісляпроведенняконкурсустосовноосіб,якірекомендованідляпризначеннянапосаду»;
 
Враховано   „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадидержавногослужбовця,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Уразіприйняттянадержавнуслужбунаконкурснійосновіспеціальнаперевіркапроводитьсяпісляпроведенняконкурсустосовноосіб,якірекомендованідляпризначеннянапосаду»;
 
174. 4)статтю16викластивтакійредакції:
 
-75- Бевз В.А.
Підпунктвикластиутакійредакції:
„4)участинітретійстатті16слова„законодавчимиактамиУкраїни»замінитисловом„законом».
 
Враховано   „4)участинітретійстатті16слова„законодавчимиактамиУкраїни»замінитисловом„законом»;
 
175. „Стаття16.Обмеження,пов’язанізпроходженнямдержавноїслужби
 
      
176. Надержавнихслужбовцівпоширю-ютьсяобмеження,передбаченіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
      
177. Державніслужбовцінеможуть:
 
      
178. братиучастьустрайкахтавчинятиіншідії,щоперешкоджаютьнормальномуфункціонуваннюдержавногооргану;
 
      
179. мативбезпосередньомупідпорядку-ванніабобутибезпосередньопідпоряд-кованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам;
 
      
180. братиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
      
181. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогипункту2частинидругоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
-76- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Враховано частково     
182. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
-77- Кармазін Ю.А.
Частинувиключити.
 
Враховано      
183. Іншіобмеження,пов’язанізпроходженнямдержавноїслужбиокремимикатегоріямидержавнихслужбовців,встановлюютьсявиключнозаконодавчимиактамиУкраїни.
 
-78- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„законодавчимиактами»замінитисловом„законами».
 
Враховано редакційно уточнено.     
184. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
      
185. 5)доповнитиЗаконстаттею16-1такогозмісту:
 
-79- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   5)доповнитистаттею16-1такогозмісту:
 
    -80- Кармазін Ю.А.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
186. „Стаття16-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття16-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
187. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьдержавнийслужбовецьзобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникдержавногослужбовцязобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншомудержавномуслужбовцю,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьдержавнийслужбовецьзобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникдержавногослужбовцязобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншомудержавномуслужбовцю,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
188. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-81- Бережна І.Г.
Абзацидругийтатретійстатті25викластиутакійредакції:
„першакатегорія–посадипершихзаступниківміністрів,керівниківцентральнихорганіввиконавчоївлади,якінеєчленамиУрядуУкраїни,їхпершихзаступників,голівтачленівдержавнихколегіальнихорганів,ПостійногоПредставникаПрезидентаУкраїнивАвтономнійРеспубліціКрим,голівобласних,КиївськоїтаСевастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій,керівниківАдміністраціїПрезидентаУкраїни,АпаратуВерховноїРадиУкраїни,заступниківкерівниківАдміністраціїПрезидентаУкраїни,АпаратуВерховноїРадиУкраїни,радниківПрезидентаУкраїни,іншіприрівнянідонихпосад;
другакатегорія–посадикерівниківсекретаріатівкомітетівВерховноїРадиУкраїни,структурнихпідрозділівАдміністраціїПрезидентаУкраїни,АпаратуВерховноїРадиУкраїни,СекретаріатуКабінетуМіністрівУкраїни,радниківтапомічниківГоловиВерховноїРадиУкраїни,Прем’єр-міністраУкраїни,заступниківміністрів,заступниківіншихкерівниківцентральнихорганіввиконавчоївлади,першогозаступникаПостійногоПредставникаПрезидентаУкраїнивАвтономнійРеспубліціКрим,першихзаступниківголівобласних,КиївськоїтаСевастопольськоїміськихдержавнихадміністраційтаіншіприрівнянідонихпосади».
 
Відхилено Пропозиціяневідповідаєположеннямчастинипершоїстатті116РегламентуВерховноїРадиУкраїни (нерозглянутоупершомучитанні).  Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
189. 6)устатті30:
 
   6)устатті30:
 
190. участиніпершій:
 
   участиніпершій:
 
191. упункті2частинипершоїсловаіцифри„передбаченихстаттею16цьогоЗакону»замінитисловамиіцифрами„передбаченихстаттями16і16-1цьогоЗакону»;
 
-82- Кармазін Ю.А.
Абзацвиключити.
 
Відхилено Оскільки2 пропозицію80 (позиція185).  упункті2словаіцифри„передбаченихстаттею16цьогоЗакону»замінитисловамиіцифрами„передбаченихстаттями16і16-1цьогоЗакону»;
 
192. пункт7виключити;
 
-83- Бевз В.А.
Абзацвикластивтакійредакції:
„пункт7викластивтакійредакції:
„7)притягненнядержавногослужбовцядокримінальноїабоадміністративноївідповідальностізакорупційніправопорушення,пов’язанізпорушеннямобмежень,передбаченихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Враховано   пункт7викластивтакійредакції:
„7)притягненнядержавногослужбовцядокримінальноїабоадміністративноївідповідальностізакорупційніправопорушення,пов’язанізпорушеннямобмежень,передбаченихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
193. доповнитистаттючастиноютакогозмісту:
 
-84- Бевз В.А.
Абзацвикластивтакійредакції:
„післячастинипершоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту».
 
Враховано   післячастинипершоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
 
194. „Припиненнядержавноїслужбиузв’язкузпритягненнямособидовідповідальностізавчиненнякорупційногоправопорушенняздійснюєтьсяутриденнийстрокздняотриманняорганом,вякомупрацюєособа,копіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили»;
 
-85- Бевз В.А.
Частинувикластивтакійредакції:
„Припиненнядержавноїслужбивідповіднодопункту7частинипершоїцієїстаттіздійснюєтьсяутриденнийстрокздняотриманняорганом,вякомупрацюєдержавнийслужбовець,копіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
Узв’язкузцимчастинидругуітретювважативідповідночастинамитретьоюічетвертою».
 
Враховано   „Припиненнядержавноїслужбивідповіднодопункту7частинипершоїцієїстаттіздійснюєтьсяутриденнийстрокздняотриманняорганом,вякомупрацюєдержавнийслужбовець,копіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
Узв’язкузцимчастинидругуітретювважативідповідночастинамитретьоюічетвертою;
 
195. 7)упершомуреченнічастинидванадцятоїстатті37слова„вчиненнямкорупційногодіяння»замінитисловами„притягненнямдовідповідальностізавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
-86- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„довідповідальності»замінитисловами„докримінальноївідповідальності».
 
Враховано   7)упершомуреченнічастинидванадцятоїстатті37слова„вчиненнямкорупційногодіяння»замінитисловами„притягненнямдокримінальноївідповідальностізавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
196. 13.УЗаконіУкраїни„Прозабезпеченнябезпекиосіб,якіберутьучастьукримінальномусудочинстві» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№11,ст.51;2003р.,№16,ст.124;2005р.,№11,ст.198;2009р.,№36-37,ст.511):
 
-87- Бевз В.А.
Пунктвиключити.
 
Враховано Зміненорубрикацію.     
197. 1)назвуЗаконудоповнитисловами„таосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
      
198. 2)устатті1:
 
      
199. назвустаттідоповнитисловами„таосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
      
200. післяслів„усудовомурозглядікримінальнихсправ»доповнитисловами„таосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
      
201. 3)статтю2викластивтакійредакції:
 
      
202. „Стаття2.Особи,якімаютьправоназабезпеченнябезпеки
 
      
203. Правоназабезпеченнябезпекишляхомзастосуваннязаходів,зазначенихустаттях1і7цьогоЗакону,занаявностівідповіднихпідставмають:
 
      
204. а)особа,яказаявиладоправоохоронногоорганупрозлочинабовіншійформібралаучастьчисприялаувиявленні,попередженні,припиненніірозкриттізлочинів;
 
      
205. б)потерпілийтайогопредставникукримінальнійсправі;
 
      
206. в)підозрюваний,обвинувачений,захисникиізаконніпредставники;
 
      
207. г)цивільнийпозивач,цивільнийвідповідачтаїхпредставникиусправіпровідшкодуванняшкоди,завданоїзлочином;
 
      
208. д)свідок;
 
      
209. е)експерт,спеціаліст,перекладачіпонятий;
 
      
210. є)особи,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції;
 
      
211. ж)членисімейтаблизькіродичіосіб,переліченихупунктах„а»-„є»цієїстатті,якщошляхомпогрозабоіншихпротиправнихдійщодонихроблятьсяспробивплинутинаучасниківкримінальногосудочинстваабоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
      
212. 4)устатті3:
 
      
213. частинудругупісляслів„ірозкриттізлочинів»доповнитисловами
 
      
214. „атаксамоспеціальноуповноваженимсуб’єктомусферіпротидіїкорупціїщодоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
      
215. частинутретюдоповнитиабзацомтакогозмісту:
 
      
216. „Заходибезпекищодоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,здійснюютьсяспеціальноуповноваженимсуб’єктомусферіпротидіїкорупції,упровадженніякогоперебуваєсправапроадміністративнекорупційнеправопорушення.Безпекаосіб,якихберутьпідзахист,якщосправаперебуваєупровадженніспеціальногопідрозділупоборотьбізорганізованоюзлочинністюподатковоїміліції,прокуратуриабосуду,здійснюєтьсязаїхрішеннямвідповідноорганамиСлужбибезпекиУкраїни,органамивнутрішніхсправ»;
 
      
217. 5)статтю4викластивтакійредакції:
 
      
218. „Стаття4.Правоваосновазабезпеченнябезпекиосіб,якіберутьучастьукримінальномусудочинствіабоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції
 
      
219. Правовоюосновоюзабезпеченнябезпекиосіб,якіберутьучастьукримінальномусудочинствітаосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,єКонституціяУкраїни,цейЗакон,КримінальнийіКримінально-процесуальнийкодексиУкраїни,ЗаконУкраїни„Прооперативно-розшуковудіяльність»,ЗаконУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,іншізакони»;
 
      
220. 6)устатті6:
 
      
221. пункт„в»частинидругоївикластивтакійредакції:
 
      
222. „в)звертатисядоорганудізнання,слідчого,прокурора,спеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,суду,упровадженніякогоперебуваєкримінальнасправаабосправапроадміністративнекорупційнеправопорушення,зклопотаннямщодоприйняттярішенняпрозастосуваннязаходівбезпекипідчаспровадженняпроцесуальнихдійабопроскасуванняздійснюванихзаходів»;
 
      
223. пункт„а»частинитретьоїпісляслова„судочинству»доповнитисловами„абонаданнямдопомогивзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
      
224. 7)пункт„а»статті15викластивтакійредакції:
 
      
225. „а)обмеженнявідомостейпроособувматеріалахпровадженняпрокорупційнеправопорушення,матеріалахперевірки (заявах,поясненняхтощо),протоколахслідчихдійісудовихзасідань,замінипрізвища,імені,побатьковівцихдокументахпсевдонімамизапостановоюорганудізнання,слідчого,прокурора,посадовоїособиспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїабозаухвалоюсудупрозмінуанкетнихданих.Ціпостанови (ухвали)доматеріалівсправинеприєднуються,азберігаютьсяокремоворгані,упровадженніякогоперебуваєкримінальнасправаабосправапроадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
      
226. 8)частинупершустатті17післяслів„укримінальномусудочинстві»доповнитисловами„абоособи,яканадаєдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
      
227. 9)частинудругустатті20викластивтакійредакції:
 
      
228. „2.Приводомдлявжиттязаходівзабезпеченнябезпекиучасниківкримінальногосудочинства,осіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейтаблизькихродичівможебути:
 
      
229. а)заяваучасникакримінальногосудочинства,особи,яканадаєдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейабоблизькихродичів;
 
      
230. б)зверненнякерівникавідповідногодержавногооргану;
 
      
231. в)отриманняоперативноїтаіншоїінформаціїпронаявністьзагрозижиттю,здоров’ю,житлуімайнузазначенихосіб»;
 
      
232. 10)частинудругустатті21викластивтакійредакції:
 
      
233. „2.Приводомдляскасуваннязаходівзабезпеченнябезпекиучасниківкримінальногосудочинства,осіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейтаблизькихродичівможебути:
 
      
234. а)заяваучасникакримінальногосудочинства,особи,яканадаєдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейабоблизькихродичів,щодоякихбулизастосованізаходибезпеки;
 
      
235. б)отриманнядостовірноїінформаціїпроусуненнязагрозижиттю,здоров’ю,житлуімайнузазначенихосіб»;
 
      
236. 11)устатті22:
 
      
237. першереченняабзацупершогочастинидругоїпісляслів„слідчий,прокурор»доповнитисловами„посадоваособаспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції»;
 
      
238. абзацдругийчастинитретьоївикластивтакійредакції:
 
      
239. „Провжитізаходибезпекитаїхрезультатиорган,якийздійснюєзаходи,інформуєоргандізнання,слідчого,прокурора,спеціальноуповноваженийсуб’єктусферіпротидіїкорупції,судабосуддю,упровадженніякогоперебуваєкримінальнасправаабосправапроадміністративнекорупційнеправопорушення,авразіусуненнязагрозиподаєвідповідномуорганузамісцемперебуванняособи,взятоїпідзахист,клопотанняпроскасуваннязаходівбезпеки»;
 
      
240. абзацпершийчастинип’ятоїпісляслів„слідчим,прокурором»доповнитисловами„посадовоюособоюспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції»;
 
      
241. 12)частинипершуідругустатті28післяслів„учасниківкримінальногосудочинства»доповнитисловами„осіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції».
 
      
242. 14.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуподатковуслужбувУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№15,ст.84;1998р.,№29,ст.190;2010р.,№29,ст.392):
 
-88- Бевз В.А.
Словаіцифри„1998р.,№29,ст.190;2010р.,№29,ст.392»замінитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   12.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуподатковуслужбувУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№15,ст.84ізнаступнимизмінами):
 
243. 1)статтю15викластивтакійредакції:
 
   1)статтю15викластивтакійредакції:
 
244. „Стаття15.Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужби
 
   „Стаття15.Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужби
 
245. Посадовоюособоюорганудержавноїподатковоїслужбиможебутиособа,якамаєосвітузафахомтавідповідаєкваліфікаційнимвимогам,установленимДержавноюподатковоюадміністрацієюУкраїни.
 
   Посадовоюособоюорганудержавноїподатковоїслужбиможебутиособа,якамаєосвітузафахомтавідповідаєкваліфікаційнимвимогам,установленимДержавноюподатковоюадміністрацієюУкраїни.
 
246. Уразіприйняттянароботупосадовійособіможебутивстановленовипробувальнийстроквідшестимісяцівдоодногороку.
 
   Уразіприйняттянароботупосадовійособіможебутивстановленовипробувальнийстроквідшестимісяцівдоодногороку.
 
247. Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиворганахдержавноїподатковоїслужби,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиворганахдержавноїподатковоїслужби,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
248. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахдержавноїподатковоїслужби,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
-89- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано   Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахдержавноїподатковоїслужби,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
249. Нароботудоорганівдержавноїподатковоїслужби,крімподатковоїміліції,неможебутиприйнятаособа,яказасуджуваласязавчиненняумисногозлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
-90- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„Нароботудоорганівдержавноїподатковоїслужби,крімподатковоїміліції,неможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   Нароботудоорганівдержавноїподатковоїслужби,крімподатковоїміліції,неможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення.
 
    -91- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -92- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
250. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбинемаютьправазайматисяпідприємницькоюдіяльністю,атакожпрацюватизасумісництвомнапідприємствах,вустановахіорганізаціях (крімнауковоїтавикладацькоїдіяльності).
 
-93- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиворганахдержавноїподатковоїслужби,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціяпосутінеторкаєтьсяположеньцієїчастини.     
251. Напосадовихосіборганівдержавноїподатковоїслужбипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Напосадовихосіборганівдержавноїподатковоїслужбипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
252. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбипідлягаютьатестації.ПорядокатестаціївизначаєтьсяДержавноюподатковоюслужбоюУкраїни.
 
   Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбипідлягаютьатестації.ПорядокатестаціївизначаєтьсяДержавноюподатковоюслужбоюУкраїни.
 
253. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбиподаютьщорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-94- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбиподаютьщорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
254. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужби,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсяізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомдержавноїподатковоїслужбикопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
   Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужби,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсяізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомдержавноїподатковоїслужбикопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
255. Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
256. Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногоорганудержавноїподатковоїслужбивідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
   Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногоорганудержавноїподатковоїслужбивідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
257. Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюпосадовоюособою,неможебутизвільненазроботичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюпосадовоюособою,неможебутизвільненазроботичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
258. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпосадовихосіборганудержавноїподатковоїслужбиіззазначенихмотивівможебутиоскарженевустановленомузакономпорядку»;
 
-95- Бевз В.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку»;
 
259. 2)доповнитиЗаконстаттями15-1і15-2такогозмісту:
 
-96- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   2)доповнитистаттями15-1і15-2такогозмісту:
 
    -97- Кармазін Ю.А.
Цифри„15-2»виключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
260. „Стаття15-1.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
   „Стаття15-1.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
261. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
-98- Кармазін Ю.А.
Текстстаттівикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодопорядкуішляхівврегулюванняконфліктуінтересів.  Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
262. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнонеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
   Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнонеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
263. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабозроботи.
 
   Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабозроботи.
 
264. Посадовимособамдержавноїподатковоїслужбизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
   Посадовимособамдержавноїподатковоїслужбизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
265. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
266. Стаття15-2.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   Стаття15-2.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
267. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпосадоваособадержавноїподатковоїслужбизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникпосадовоїособидержавноїподатковоїслужбизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпосадоваособадержавноїподатковоїслужбизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникпосадовоїособидержавноїподатковоїслужбизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
268. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
269. 3)абзацчетвертийчастинидругоїстатті19викластивтакійредакції:
 
   3)абзацчетвертийчастинидругоїстатті19викластивтакійредакції:
 
270. „запобігання,виявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушеньворганахдержавноїподатковоїслужби»;
 
   „запобігання,виявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушеньворганахдержавноїподатковоїслужби»;
 
271. 4)статтю23доповнитичастиноютакогозмісту:
 
-99- Бевз В.А.
Післяслова„частиною»доповнитисловом„четвертою».
 
Враховано   4)статтю23доповнитичастиноючетвертоютакогозмісту:
 
272. „Наслужбудоподатковоїміліціїнеможебутиприйнятаособа,яказасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.».
 
-100- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.  „Наслужбудоподатковоїміліціїнеможебутиприйнятаособа,яказасуджуваласязавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
    -101- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
    -102- Бевз В.А.
Слова„завинятком»замінитисловом„крім».
 
Враховано    
273. 15.УЗаконіУкраїни„Просудовуекспертизу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№28,ст.232;2005р.,№1,ст.14):
 
   13.УЗаконіУкраїни„Просудовуекспертизу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№28,ст.232;2005р.,№1,ст.14):
 
274. 1)статтю10доповнитичастиноютакогозмісту:
 
-103- Бевз В.А.
Післяслова„частиною»доповнитисловом„четвертою».
 
Враховано   1)статтю10доповнитичастиноючетвертоютакогозмісту:
 
275. „Судовомуекспертузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб»;
 
   „Судовомуекспертузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянкитапропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб»;
 
276. 2)частинупершустатті11викластивтакійредакції:
 
   2)частинупершустатті11викластивтакійредакції:
 
277. „Неможезалучатисядовиконанняобов’язківсудовогоекспертаособа,визнанавустановленомузакономпорядкунедієздатною,атакожта,якамаєнезнятуабонепогашенусудимість,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушенняабодисциплінарнестягненняувиглядіпозбавленнякваліфікаціїсудовогоексперта».
 
-104- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможезалучатисядовиконанняобов’язківсудовогоекспертаособа,визнанавустановленомузакономпорядкунедієздатною,атакожта,якамаєнезнятуабонепогашенусудимість,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушенняабодисциплінарнестягненняувиглядіпозбавленнякваліфікаціїсудовогоексперта».
 
Враховано   „Неможезалучатисядовиконанняобов’язківсудовогоекспертаособа,визнанавустановленомузакономпорядкунедієздатною,атакожта,якамаєнезнятуабонепогашенусудимість,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушенняабодисциплінарнестягненняувиглядіпозбавленнякваліфікаціїсудовогоексперта».
 
    -105- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
278. 16.Статтю4.5Положенняпропомічника–консультантанародногодепутатаУкраїни,затвердженогоПостановоюВерховноїРадиУкраїни„ПрозатвердженняПоложенняпропомічника–консультантанародногодепутатаУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1995р.,№37,ст.283;2004р.,№23,ст.320),доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
-106- Кармазін Ю.А.
Пунктвиключити.
 
Відхилено міненорубрикаціюпунктів. ЗатвердженняПоложенняпропомічника-консультантанародногодепутатаУкраїниВерховноюРадоюУкраїнипередбаченостаттею34ЗаконуУкраїни„ПростатуснародногодепутатаУкраїни». Аналізактівзаконодавствасвідчитьпропоширеністьпрактикивнесеннязаконамизмінчивизнаннятакими,щовтратиличинність,окремихнормПостановВерховноїРадиУкраїни.  44.Статтю4.5Положенняпропомічника-консультантанародногодепутатаУкраїни,затвердженогоПостановоюВерховноїРадиУкраїнивід13жовтня1995року№379/95-ВР (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1995р.,№37,ст.283;2004р.,№23,ст.320),доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
    -107- Бевз В.А.
Слова„ПрозатвердженняПоложенняпропомічника-консультантанародногодепутатаУкраїни»замінитисловамиіцифрами„від13травня1995року№379/95-ВР».
 
Враховано    
    -108- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Пунктвиключити.
 
Відхилено ив.позицію278.   
279. „3.Помічник–консультантнародногодепутатаУкраїни,якогопритягнутодовідповідальностізакорупційнеправопорушення,підлягаєзвільненнюзпосадиутриденнийстрокздняотриманнякерівникомАпаратуВерховноїРадиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
   „3.Помічник-консультантнародногодепутатаУкраїни,якогопритягнутодовідповідальностізакорупційнеправопорушення,підлягаєзвільненнюзпосадиутриденнийстрокздняотриманнякерівникомАпаратуВерховноїРадиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
280. 17.Статтю16ЗаконуУкраїни„ПроКонституційнийСудУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1996р.,№49,ст.272)доповнитичастинамитакогозмісту:
 
-109- Бевз В.А.
Післяслова„частинами»доповнитисловами„третьоюічетвертою».
 
Враховано   14.Статтю16ЗаконуУкраїни„ПроКонституційнийСудУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1996р.,№49,ст.272)доповнитичастинамитретьоюічетвертоютакогозмісту:
 
281. „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-110- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньпроведенняспеціальноїперевіркиіноситьредакційнийхарактер.  „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
282. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом».
 
-111- Кармазін Ю.А.
Частинувиключити.
 
Відхилено Оскільки2 пропозицію110 (позиція281).  Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
    -112- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
    -113- Гордієнко С.В.
Пунктвикластиутакійредакції:
„17.УЗаконіУкраїни„ПроКонституційнийСудУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1996р.,№49,ст.272):
1)статтю16доповнитичастинамитакогозмісту:
„Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом»;
2)частинупершустатті23доповнитиновимпунктом6такогозмісту:
„6)набраннязаконноїсилисудовогорішенняпропритягненняйогодовідповідальностізакорупційнеправопорушення».
 
Відхилено Оскількипункт1пропозиціїповторюєредакціюзаконопроекту,апункт2невідповідаєположеннямчастинипершоїстатті116РегламентуВерховноїРадиУкраїни (нерозглянутоупершомучитанні).   
283. 18.УЗаконіУкраїни„ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1997р.,№24,ст.170;2005р.,№9,ст.172;2009р.,№6,ст.19,№19,ст.260;2010р.,№37,ст.496):
 
-114- Бевз В.А.
Словаіцифри„2005р.,№9,ст.172;2009р.,№6,ст.19,№19,ст.260;2010р.,№37,ст.496»замінитисловамиіцифрами„2009р.,№19,ст.260».
 
Враховано   15.УЗаконіУкраїни„ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1997р.,№24,ст.170;2009р.,№19,ст.260):
 
284. 1)участинічетвертійстатті12слова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїроботиупозаробочийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток»замінитисловами„іншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»;
 
-115- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„іншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльно-сті,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»замінитисловами„ (крімроботинавиборнихпосадахвоб’єднанняхгромадян),іншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю,одержуватиприбутоквнаслідокволодінняпідприємством,акціямиабоіншимикорпоративнимиправамивідпідприємства,щознаходитьсянатериторіївідповідногосела,селища,міста,абоуякогоздійснюєтьсязакупівлятоварівчипослугвнаслідокрішеньвідповіднихорганівмісцевогосамоврядування».
 
Враховано частково   1)участинічетвертійстатті12слова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїроботиупозаробочийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток»замінитисловами„ (крімроботинавиборнихпосадахвоб’єднанняхгромадян),іншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»;
 
285. 2)участинідругійстатті50слова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїроботивпозаурочнийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток,якщоіншенепередбаченозаконом»замінитисловами»,займатисяіншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»;
 
-116- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„займатисяіншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»замінитисловами„ (крімроботинавиборнихпосадахвоб’єднанняхгромадян),займатисяіншоюоплачуваноюроботою (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю,одержуватиприбутоквнаслідокволодінняпідприємством,акціямиабоіншимикорпоративнимиправамивідпідприємства,щознаходитьсянатериторіївідповідногосела,селища,міста,абоуякогоздійснюєтьсязакупівлятоварівчипослугвнаслідокрішеньвідповіднихорганівмісцевогосамоврядування».
 
Враховано частково   2)участинідругійстатті50слова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїроботивпозаурочнийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток,якщоіншенепередбаченозаконом»замінитисловами„ (крімроботинавиборнихпосадахвоб’єднанняхгромадян),займатисяіншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»;
3)устатті55:
участинітретійслова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїупозаробочийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток»замінитисловамислова„ (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту),утомучислінагромадськихзасадах (крімроботинавиборнихпосадахвоб’єднанняхгромадян),абопідприємницькоюдіяльністю»;
 
    -117- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Доповнитипунктпідпунктомтакогозмісту:
„3)устатті55:
участинітретійслова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїупозаробочийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток»замінитисловамислова„ (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту),утомучислінагромадськихзасадах (крімроботинавиборнихпосадахвоб’єднанняхгромадян),абопідприємницькоюдіяльністю,одержуватиприбутоквнаслідокволодінняпідприємством,акціямиабоіншимикорпоративнимиправамивідпідприємства,щознаходитьсянатериторіївідповідноїрайону,області,абоуякогоздійснюєтьсязакупівлятоварівчипослугвнаслідокрішеньвідповіднихорганівмісцевогосамоврядування».
Змінитирубрикаціюпідпунктів.
 
Враховано частково Зміненорубрикацію.   
286. 3)частинуп’ятустатті55ічастинучетвертустатті56доповнитипунктом3такогозмісту:
 
-118- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„частинуп’ятудоповнитиабзацомчетвертимтакогозмісту».
 
Враховано   частинуп’ятудоповнитиабзацомчетвертимтакогозмісту:
 
287. „3)набраннязаконноїсилирішеннямсудупропритягненняйогодокримінальноїабоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
 
-119- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„кримінальноїабо»виключити.
 
Враховано   „3)набраннязаконноїсилирішеннямсудупропритягненняйогодоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
4)участинічетвертійстатті56:
вабзаціпершомуслова„можутьбутитакождостроковоприпинені»замінитисловами„такожвважаютьсядостроковоприпиненими»;
доповнитиабзацомчетвертимтакогозмісту:
„3)набраннязаконноїсилирішеннямсудупропритягненняйогодоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
 
    -120- Бевз В.А.
Доповнитипідпунктомтакогозмісту:
„4)участинічетвертійстатті56:
вабзаціпершомуслова„можутьбутитакождостроковоприпинені»замінитисловами„такожвважаютьсядостроковоприпиненими»;
доповнитиабзацомчетвертимтакогозмісту:
„3)набраннязаконноїсилирішеннямсудупропритягненняйогодоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
 
Враховано    
288. 4)упункті3частинипершоїстатті79слова„обвинувальнимвирокомщодонього»замінитисловами„рішеннямсудупропритягненняйогодокримінальноїабоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення».
 
-121- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Підпунктвикластиутакійредакції:
„4)частинупершустатті79післяпункту3доповнитиновимпунктомтакогозмісту:
„3-1)набраннязаконноїсилирішеннямсудупропритягненняйогодоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.  5)частинупершустатті79доповнитипунктом3-1такогозмісту:
„3-1)набраннязаконноїсилирішеннямсудупропритягненняйогодоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення».
 
    -122- Омельченко О.О.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті22ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
289. 19.УЗаконіУкраїни„ПроУповноваженогоВерховноїРадиУкраїнизправлюдини» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№20,ст.99):
 
   16.УЗаконіУкраїни„ПроУповноваженогоВерховноїРадиУкраїнизправлюдини» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№20,ст.99):
 
290. 1)статтю5викластивтакійредакції:
 
   1)статтю5викластивтакійредакції:
 
291. „Стаття5.ВимогидокандидатанапосадуУповноваженоготапризначеннянапосадуУповноваженого
 
   „Стаття5.ВимогидокандидатанапосадуУповноваженоготапризначеннянапосадуУповноваженого
 
292. УповноваженийпризначаєтьсянапосадуізвільняєтьсязпосадиВерховноюРадоюУкраїнитаємнимголосуваннямшляхомподаннябюлетенів.
 
   УповноваженийпризначаєтьсянапосадуізвільняєтьсязпосадиВерховноюРадоюУкраїнитаємнимголосуваннямшляхомподаннябюлетенів.
 
293. УповноваженимможебутипризначеногромадянинаУкраїни,якийнаденьобраннядосяг40років,володієдержавноюмовою,маєвисокіморальніякості,досвідправозахисноїдіяльностітапротягомостанніхп’ятироківпроживаєвУкраїні.
 
   УповноваженимможебутипризначеногромадянинаУкраїни,якийнаденьобраннядосяг40років,володієдержавноюмовою,маєвисокіморальніякості,досвідправозахисноїдіяльностітапротягомостанніхп’ятироківпроживаєвУкраїні.
 
294. Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиУповноваженого,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-123- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиУповноваженого,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньпроведенняспеціальноїперевіркиіноситьредакційнийхарактер.  Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиУповноваженого,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
295. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадиУповноваженого,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗаконом.
 
-124- Кармазін Ю.А.
Частинувиключити.
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньпроведенняспеціальноїперевіркиіноситьредакційнийхарактер.  Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадиУповноваженого,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
    -125- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
296. ОрганізаціяпроведенняспеціальноїперевіркипокладаєтьсянавідповіднийкомітетВерховноїРадиУкраїни.
 
-126- Кармазін Ю.А.
Частинувиключити.
 
Відхилено ВідповіднодоположеньЗаконуУкраїни„ПрокомітетиВерховноїРадиУкраїни»зазначеніпитаннявіднесенодопредметавіданнякомітетівВерховноїРадиУкраїни.  ОрганізаціяпроведенняспеціальноїперевіркипокладаєтьсянавідповіднийкомітетВерховноїРадиУкраїни.
 
297. НеможебутипризначеноУповноваженимособу,яказасуджуваласязавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
-127- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„НеможебутипризначеноУповноваженимособу,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   НеможебутипризначеноУповноваженимособу,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення.
 
    -128- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„НеможебутипризначеноУповноваженимособу,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -129- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
298. Уповноваженийпризначаєтьсястрокомнап’ятьроків,якийпочинаєтьсяздняскладеннянимприсягинасесіїВерховноїРадиУкраїни.
 
-130- Бевз В.А.
Слово„сесії»замінитисловами„пленарномузасіданні».
 
Враховано   Уповноваженийпризначаєтьсястрокомнап’ятьроків,якийпочинаєтьсяздняскладеннянимприсягинапленарномузасіданніВерховноїРадиУкраїни.
 
299. НаУповноваженогопоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   НаУповноваженогопоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
300. 2)другереченнячастинипершоїстатті6післяслів„комітетВерховноїРадиУкраїни»доповнитисловами»зарезультатамиспеціальноїперевірки,передбаченоїстаттею5цьогоЗакону».
 
   2)другереченнячастинипершоїстатті6післяслів„комітетВерховноїРадиУкраїни»доповнитисловами»зарезультатамиспеціальноїперевірки,передбаченоїстаттею5цьогоЗакону».
 
301. 20.УЗаконіУкраїни„ПроВищурадуюстиції» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№25,ст.146;2010р.,№26,ст.272,№41–45,ст.529;2011р.,№23,ст.160):
 
   17.УЗаконіУкраїни„ПроВищурадуюстиції» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№25,ст.146;2010р.,№26,ст.272,№№41–45,ст.529;2011р.,№23,ст.160):
 
302. 1)статтю19доповнитичастиноютакогозмісту:
 
-131- Бевз В.А.
Післяслова„частиною»доповнитисловом„четвертою».
 
Враховано   1)статтю19доповнитичастиноючетвертоютакогозмісту:
 
303. „НачленівВищоїрадиюстиціїпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   „НачленівВищоїрадиюстиціїпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
304. 2)пункт6частинидругоїстатті29викластивтакійредакції:
 
   2)пункт6частинидругоїстатті29викластивтакійредакції:
 
305. „6)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-132- Бевз В.А.
Слова„формою,встановленою»замінитисловами„минулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   „6)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
306. 3)абзацтретійчастинидругоїстатті32викластивтакійредакції:
 
   3)абзацтретійчастинидругоїстатті32викластивтакійредакції:
 
307. „недотриманнясуддеювимогтаобмежень,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „недотриманнясуддеювимогтаобмежень,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
308. 21.УЗаконіУкраїни„ПродержавнуохоронуорганівдержавноївладиУкраїнитапосадовихосіб» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№35,ст.236):
 
-133- Бевз В.А.
Доповнитиабзацсловамиіцифрами»2003р.,№27,ст.209;2005р.,№5,ст.116;2006р.,№51,ст.519;2008р.,№№5–8,ст.78;2009р.,№10–11,ст.137».
 
Враховано   18.УЗаконіУкраїни„ПродержавнуохоронуорганівдержавноївладиУкраїнитапосадовихосіб» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№35,ст.236;2003р.,№27,ст.209;2005р.,№5,ст.116;2006р.,№51,ст.519;2008р.,№№5–8,ст.78;2009р.,№10–11,ст.137):
 
309. 1)устатті16:
 
   1)устатті16:
 
310. частинутретювикластивтакійредакції:
 
   частинутретювикластивтакійредакції:
 
311. „НеможебутиприйнятийнаслужбувУправліннядержавноїохорониУкраїнигромадянин,якийранішезасуджувавсязавчиненняумисногозлочину,завиняткомреабілітованого,абонаякогопротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення,іякомувідповіднодовимогзаконодавстванеможебутинаданодопускдодержавноїтаємниці»;
 
-134- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„НеможебутиприйнятийнаслужбувУправліннядержавноїохорониУкраїнигромадянин,якиймаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованого,абонаякогопротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення,абоякомувідповіднодовимогзаконодавстванеможебутинаданодопускдодержавноїтаємниці».
 
Враховано   „НеможебутиприйнятийнаслужбувУправліннядержавноїохорониУкраїнигромадянин,якиймаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованого,абонаякогопротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення,абоякомувідповіднодовимогзаконодавстванеможебутинаданодопускдодержавноїтаємниці»;
 
    -135- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„НеможебутиприйнятийнаслужбувУправліннядержавноїохорониУкраїниособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -136- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
312. доповнитистаттюпіслячастинитретьоїновимичастинамитакогозмісту:
 
-137- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„післячастинитретьоїдоповнитип’ятьмановимичастинамитакогозмісту».
 
Враховано   післячастинитретьоїдоповнитип’ятьмановимичастинамитакогозмісту:
 
313. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувУправліннідержавноїохорониУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-138- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувУправліннідержавноїохорониУкраїни,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено . Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньпроведенняспеціальноїперевіркиіноситьредакційнийхарактер.  „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувУправліннідержавноїохорониУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
314. Особи,якіпретендуютьнаслужбувУправліннідержавноїохорониУкраїни,подаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
-139- Кармазін Ю.А.
Частинувиключити.
 
Відхилено . Оскільки2 пропозицію138 (позиція313).  Особи,якіпретендуютьнаслужбувУправліннідержавноїохорониУкраїни,подаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
    -140- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
315. ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-141- Бевз В.А.
Слова„впорядкувстановленому»замінитисловами„заминулийрікформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
316. НавійськовослужбовцівУправліннядержавноїохорониУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   НавійськовослужбовцівУправліннядержавноїохорониУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
317. ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинузпризначеннямпокаранняувидіпозбавленняволі,обмеженняволі,позбавленнявійськовогозваннячипозбавленняправазайматипевніпосади,абозавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушенняпідлягаютьзвільненнюізслужби».
 
   ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинузпризначеннямпокаранняувидіпозбавленняволі,обмеженняволі,позбавленнявійськовогозваннячипозбавленняправазайматипевніпосадиабозавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушенняпідлягаютьзвільненнюізслужби».
 
318. Узв’язкузцимчастиничетверту-дев’ятувважативідповідночастинамидев’ятою-чотирнадцятою;
 
   Узв’язкузцимчастиничетверту–дев’ятувважативідповідночастинамидев’ятою–чотирнадцятою;
 
319. 2)доповнитиЗаконстаттями16-1і16-2такогозмісту:
 
-142- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   2)доповнитистаттями16-1і16-2такогозмісту:
 
    -143- Кармазін Ю.А.
Цифри„16-1»виключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
320. „Стаття16-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття16-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
321. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовослужбовецьУправліннядержавноїохорониУкраїнизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовослужбовецьУправліннядержавноїохорониУкраїнизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
322. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
323. Стаття16-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
   Стаття16-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
324. ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
-144- Кармазін Ю.А.
Текстстаттівикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодопорядкуішляхівврегулюванняконфліктуінтересів.  ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
325. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабоізслужби.
 
-145- Бевз В.А.
Слово„моменту»замінитисловом„дня»,аостаннєреченнявикластиокремоючастиною.
 
Враховано   Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабоізслужби.
 
326. ВійськовослужбовцямУправліннядержавноїохорониУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
   ВійськовослужбовцямУправліннядержавноїохорониУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
327. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
328. 22.УСтатутівнутрішньоїслужбиЗбройнихСилУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроСтатутвнутрішньоїслужбиЗбройнихСилУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№22–23,ст.194;2005р.,№3,ст.76):
 
   19.УСтатутівнутрішньоїслужбиЗбройнихСилУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроСтатутвнутрішньоїслужбиЗбройнихСилУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№22–23,ст.194;2005р.,№3,ст.76):
 
329. 1)статтю59післяабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
   1)статтю59післяабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
330. „негайнодоповідатистаршомукомандиру (начальнику)прозлочин,корупційнеправопорушення,вчиненепідлеглимвійськовослужбовцем,акомандир (начальник)військовоїчастини (установи)–негайноповідомлятипроцевійськовомупрокурору,авразівчиненнязлочинучикорупційногоправопорушеннявійськовослужбовцемЗбройнихСилУкраїни–начальникувідповідногоорганууправлінняВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїнизодночаснимнадсиланнямйомувідповіднихматеріалівдлявивченнятаприйняттярішеннявпорядку,визначеномузаконом».
 
-146- Бевз В.А.
Слово„надсиланням»замінитисловом„направленням».
 
Враховано   „негайнодоповідатистаршомукомандиру (начальнику)прозлочин,корупційнеправопорушення,вчиненепідлеглимвійськовослужбовцем,акомандир (начальник)військовоїчастини (установи)–негайноповідомлятипроцевійськовомупрокурору,авразівчиненнязлочинучикорупційногоправопорушеннявійськовослужбовцемЗбройнихСилУкраїни–начальникувідповідногоорганууправлінняВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїнизодночаснимнаправленнямйомувідповіднихматеріалівдлявивченнятаприйняттярішеннявпорядку,визначеномузаконом».
 
331. Узв’язкузцимабзацитретій–двадцятьдругийвважативідповідноабзацамичетвертим–двадцятьтретім;
 
   Узв’язкузцимабзацитретій–двадцятьдругийвважативідповідноабзацамичетвертим–двадцятьтретім;
 
332. 2)вабзацівісімнадцятомустатті67слово„діяння»замінитисловом„правопорушення».
 
   2)вабзацівісімнадцятомустатті67слово„діяння»замінитисловом„правопорушення».
 
333. 23.УДисциплінарномустатутіЗбройнихСилУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутЗбройнихСилУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№22–23,ст.197;2005р.,№3,ст.76):
 
-147- Бевз В.А.
Словаіцифри„2005р.,№3,ст.76»замінитисловамиіцифрами„2001р.,№9,ст.38;2002р.,№2,ст.6;2003р.,№27,ст.209;2005р.,№3,ст.76;2009р.,№41,ст.600;2010р.,№19,ст.151».
 
Враховано   20.УДисциплінарномустатутіЗбройнихСилУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутЗбройнихСилУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№22–23,ст.197;2001р.,№9,ст.38;2002р.,№2,ст.6;2003р.,№27,ст.209;2005р.,№3,ст.76;2009р.,№41,ст.600;2010р.,№19,ст.151):
 
334. 1)частинудругустатті45викластивтакійредакції:
 
   1)частинудругустатті45викластивтакійредакції:
 
335. „ЗавчиненняадміністративнихправопорушеньвійськовослужбовцінесутьдисциплінарнувідповідальністьзацимСтатутом,аувипадках,передбаченихКодексомУкраїнипроадміністративніправопорушення-такожадміністративнувідповідальність»;
 
   „ЗавчиненняадміністративнихправопорушеньвійськовослужбовцінесутьдисциплінарнувідповідальністьзацимСтатутом,аувипадках,передбаченихКодексомУкраїнипроадміністративніправопорушення,–такожадміністративнувідповідальність»;
 
336. 2)статтю84доповнитичастиноютакогозмісту:
 
-148- Бевз В.А.
Післяслова„частиною»доповнитисловом„другою».
 
Враховано   2)статтю84доповнитичастиноюдругоютакогозмісту:
 
337. „УкожномувипадкувчиненнякорупційногоправопорушенняабоневиконаннявійськовимипосадовимиособамивимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»зметоювиявленняпричинтаумов,щосприялийоговчиненню,службоверозслідуванняпризначаєтьсякомандиромсамостійноабопроводитьсязайогорішеннямзаподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції»;
 
   „УкожномувипадкувчиненнякорупційногоправопорушенняабоневиконаннявійськовимипосадовимиособамивимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»зметоювиявленняпричинтаумов,щосприялийоговчиненню,службоверозслідуванняпризначаєтьсякомандиромсамостійноабопроводитьсязайогорішеннямзаподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції»;
 
338. 3)статтю85доповнитичастинамитакогозмісту:
 
-149- Бевз В.А.
Післяслова„частинами»доповнитисловами„п’ятоюішостою».
 
Враховано   3)статтю85доповнитичастинамип’ятоюішостоютакогозмісту:
 
339. „Якщопідчасслужбовогорозслідуваннябудез’ясовано,щоправопорушеннявійськовослужбовцяміститьознакиадміністративногокорупційногоправопорушення,чиодержаноінформаціюпровчиненнятакогоправопорушеннявійськовослужбовцем,командирвійськовоїчастинизобов’язанийумежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайнописьмовоповідомитипройоговчиненнявійськовомупрокуроровітаспеціальноуповноваженомусуб’єктовіусферіпротидіїкорупції.
 
   „Якщопідчасслужбовогорозслідуваннябудез’ясовано,щоправопорушеннявійськовослужбовцяміститьознакиадміністративногокорупційногоправопорушення,чиодержаноінформаціюпровчиненнятакогоправопорушеннявійськовослужбовцем,командирвійськовоїчастинизобов’язанийумежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайнописьмовоповідомитипройоговчиненнявійськовомупрокуроровітаспеціальноуповноваженомусуб’єктовіусферіпротидіїкорупції.
 
340. УразіколиознакиадміністративногокорупційногоправопорушеннявстановленопідчаспроведенняслужбовогорозслідуваннящодовійськовослужбовцяЗбройнихСилУкраїничиодержаноінформаціюпровчиненнянимтакогоправопорушення,командирвійськовоїчастинизобов’язанийумежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайнописьмовоповідомитипройоговчиненнявійськовомупрокуроровітаначальниковівідповідногоорганууправлінняВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни»;
 
-150- Бевз В.А.
Слово„коли»замінитисловом„якщо».
 
Враховано   УразіякщоознакиадміністративногокорупційногоправопорушеннявстановленопідчаспроведенняслужбовогорозслідуваннящодовійськовослужбовцяЗбройнихСилУкраїничиодержаноінформаціюпровчиненнянимтакогоправопорушення,командирвійськовоїчастинизобов’язанийумежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайнописьмовоповідомитипройоговчиненнявійськовомупрокуроровітаначальниковівідповідногоорганууправлінняВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни»;
 
341. 4)доповнитиЗаконстаттями87-1та91-1такогозмісту:
 
-151- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   4)доповнитистаттями87-1та91-1такогозмісту:
 
342. „87-1.Військовослужбовець,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимвійськовослужбовцем,неможебутизвільненийзпосадиабоізслужбичизмушенийдозвільненняабопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   „87-1.Військовослужбовець,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимвійськовослужбовцем,неможебутизвільненийзпосадиабоізслужбичизмушенийдозвільненняабопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
343. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностівійськовослужбовцяіззазначенихмотивівможебутиоскарженовустановленомузакономпорядку»;
 
-152- Бевз В.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностівійськовослужбовцяоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностівійськовослужбовцяоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку»;
 
344. „91-1.Військовослужбовець,щодоякоговинесенопостановупропритягненняякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьвпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.Військовослужбовець,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийвідвиконанняслужбовихповноваженьзарішеннямкомандирадозакінченнярозглядусправисудом».
 
   „91-1.Військовослужбовець,щодоякоговинесенопостановупропритягненняйогоякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьупорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.Військовослужбовець,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийвідвиконанняслужбовихповноваженьзарішеннямкомандирадозакінченнярозглядусправисудом».
 
345. 24.УЗаконіУкраїни„Провідновленняплатоспроможностіборжникаабовизнанняйогобанкрутом» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№42–43,ст.378;2002р.,№33,ст.235;2003р.,№28,ст.210;2004р.,№6,ст.38;2006р.,№1,ст.18,№8,ст.88):
 
-153- Бевз В.А.
Словаіцифри„2002р.,№33,ст.235;2003р.,№28,ст.210;2004р.,№6,ст.38;2006р.,№1,ст.18,№8,ст.88»замінитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   21.УЗаконіУкраїни„Провідновленняплатоспроможностіборжникаабовизнанняйогобанкрутом» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№42–43,ст.378ізнаступнимизмінами):
 
346. 1)устатті1:
 
   1)устатті1:
 
347. вабзацідвадцятьтретьомуслова„ДляцілейцьогоЗаконузаінтересованимиособамистосовнокеруючогосанацієючикредиторіввизначаютьсяособивтакомужпереліку,якізаінтересованіособистосовноборжника»виключити;
 
-154- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„останнєреченняабзацудвадцятьтретьоговиключити».
 
Враховано   останнєреченняабзацудвадцятьтретьоговиключити;
 
348. доповнитистаттюновимабзацомтакогозмісту:
 
-155- Бевз В.А.
Слова„статтюновим»виключити.
 
Враховано   доповнитиабзацомтакогозмісту:
 
349. „заінтересованіособистосовноарбітражногокеруючого-юридичнаособа,утвореназаучастюарбітражногокеруючого,подружжя,діти,батьки,ріднібратиісестри,дід,баба,онуки,усиновлювачі,усиновлені,атакожіншіособи,якіспільнопроживають,пов’язаніспільнимпобутомімаютьвзаємніправатаобов’язкизарбітражнимкеруючим»;
 
   „заінтересованіособистосовноарбітражногокеруючого–юридичнаособа,утвореназаучастюарбітражногокеруючого,подружжя,діти,батьки,ріднібратиісестри,дід,баба,онуки,усиновлювачі,усиновлені,атакожіншіособи,якіспільнопроживають,пов’язаніспільнимпобутомімаютьвзаємніправатаобов’язкизарбітражнимкеруючим»;
 
350. 2)устатті3-1:
 
   2)устатті3-1:
 
351. частинутретюпісляабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
   частинутретюпісляабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
352. „особи,якімаютьконфліктінтересів-особи,уякихвиникаєсуперечністьміжособистимиінтересамитаповноваженнямиарбітражногокеруючого,щоможутьвплинутинаоб’єктивністьабонеупередженістьприйняттярішень,атакожнавчиненнячиневчиненнядійпідчасвиконанняповноваженьарбітражногокеруючого».
 
   „особи,якімаютьконфліктінтересів,–особи,уякихвиникаєсуперечністьміжособистимиінтересамитаповноваженнямиарбітражногокеруючого,щоможевплинутинаоб’єктивністьабонеупередженістьприйняттярішень,атакожнавчиненнячиневчиненнядійпідчасвиконанняповноваженьарбітражногокеруючого».
 
353. Узв’язкузцимабзацичетвертий–шостийвважативідповідноабзацамип’ятим–сьомим;
 
-156- Бевз В.А.
Слово„четвертий»замінитисловом„третій»,аслово„п’ятим»–словом„четвертим».
 
Враховано   Узв’язкузцимабзацитретій–шостийвважативідповідноабзацамичетвертим–сьомим;
 
354. частинуп’ятупісляабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
   частинуп’ятупісляабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
355. „уживатизаходівдонедопущеннябудь-якоїможливостівиникненняконфліктуінтересівтаневідкладноповідомлятисудупронаявністьконфліктуінтересів».
 
   „уживатизаходівдонедопущеннябудь-якоїможливостівиникненняконфліктуінтересівтаневідкладноповідомлятисудупронаявністьконфліктуінтересів».
 
356. Узв’язкузцимабзацитретій–п’ятийвважативідповідноабзацамичетвертим–шостим;
 
-157- Бевз В.А.
Слово„п’ятий»замінитисловом„шостий»,аслово„шостим»–словом„сьомим».
 
Враховано   Узв’язкузцимабзацитретій–шостийвважативідповідноабзацамичетвертим–сьомим;
 
357. доповнитистаттюпіслячастинишостоїновимичастинамисьомоюівосьмоютакогозмісту:
 
-158- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„післячастинишостоїдоповнитидвомановимичастинамитакогозмісту».
 
Враховано   післячастинишостоїдоповнитидвомановимичастинамитакогозмісту:
 
358. „7.Підчасреалізаціїсвоїхправтаобов’язківарбітражнийкеруючийзобов’язанийдодержуватисявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодообмеженнявикористаннясвоїхповноваженьзметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб,одержаннядарунків (пожертв).
 
   „7.Підчасреалізаціїсвоїхправтаобов’язківарбітражнийкеруючийзобов’язанийдодержуватисявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодообмеженнявикористаннясвоїхповноваженьзметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянкичипропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб,одержаннядарунків (пожертв).
 
359. 8.НедотриманняарбітражнимкеруючимвимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,атакожвиникненняконфліктуінтересівпідчасздійсненняйогоповноваженьєпідставоюдляусуненняйоговідвиконанняобов’язківарбітражногокеруючогопідчаспровадженняусправіпробанкрутство,прощогосподарськийсудвиноситьухвалу».
 
   8.НедотриманняарбітражнимкеруючимвимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,атакожвиникненняконфліктуінтересівпідчасздійсненняйогоповноваженьєпідставоюдляусуненняйоговідвиконанняобов’язківарбітражногокеруючогопідчаспровадженняусправіпробанкрутство,прощогосподарськийсудвиноситьухвалу».
 
360. Узв’язкузцимчастинисьому–п’ятнадцятувважативідповідночастинамидев’ятою–сімнадцятою.
 
   Узв’язкузцимчастинисьому–п’ятнадцятувважативідповідночастинамидев’ятою–сімнадцятою.
 
361. 25.УЗаконіУкраїни„Прослужбуворганахмісцевогосамоврядування» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№33,ст.175;2010р.,№4,ст.18;2011р.,№23,ст.160):
 
-159- Бевз В.А.
Словаіцифри„2010р.,№4,ст.18;2011р.,№23,ст.160»замінитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   22.УЗаконіУкраїни„Прослужбуворганахмісцевогосамоврядування» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№33,ст.175ізнаступнимизмінами):
 
362. 1)статтю5доповнитичастинамитакогозмісту:
 
-160- Бевз В.А.
Післяслова„частинами»доповнитисловами„третьоюічетвертою».
 
Враховано   1)статтю5доповнитичастинамитретьоюічетвертоютакогозмісту:
 
363. „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахмісцевогосамоврядування,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-161- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„посадворганахмісцевогосамоврядування»замінитисловами„зазначенихвабзацахтретьомутачетвертомустатті3цьогоЗаконупосадворганахмісцевогосамоврядування».
 
Враховано   „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттязазначенихвабзацахтретьомутачетвертомустатті3цьогоЗаконупосадворганахмісцевогосамоврядуваннязаїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
364. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахмісцевогосамоврядування,подаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
-162- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахмісцевогосамоврядування,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  Особи,зазначенівчастинітретійцієїстатті,подаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб»;
 
    -163- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
    -164- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„якіпретендуютьназайняттяпосадворганахмісцевогосамоврядування»замінитисловами„зазначенівчастинітретійцієїстатті».
 
Враховано редакційно уточнено.   
365. 2)устатті12:
 
-165- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„2)частинипершуідругустатті12викластивтакійредакції».
 
Враховано   2)частинипершуідругустатті12викластивтакійредакції:
 
366. частинупершувикластивтакійредакції:
 
      
367. „Наслужбуворганимісцевогосамоврядуваннянеможутьбутиприйнятіособи:
 
   „Наслужбуворганимісцевогосамоврядуваннянеможутьбутиприйнятіособи:
 
368. 1)визнанісудомнедієздатними;
 
   1)визнанісудомнедієздатними;
 
369. 2)якімаютьсудимістьзавчиненняумисногозлочину,якщоцясудимістьнепогашенаабонезнятавустановленомузакономпорядку;
 
   2)якімаютьсудимістьзавчиненняумисногозлочину,якщоцясудимістьнепогашенаабонезнятавустановленомузакономпорядку;
 
370. 3)якінапідставізаконупозбавленіправазайматипосадиворганахдержавноївладитаїхапаратіабоворганахмісцевогосамоврядуванняпротягомустановленогостроку;
 
-166- Бевз В.А.
Слова„напідставізакону»замінитисловами„зарішеннямсуду».
 
Враховано   3)якізарішеннямсудупозбавленіправазайматипосадиворганахдержавноївладитаїхапаратіабоворганахмісцевогосамоврядуванняпротягомустановленогостроку;
 
371. 4)наякихпротягомтрьохостанніхроківнакладалисяадміністративністягненнязавчиненняадміністративнихкорупційнихправопорушень;
 
-167- Вернидубов І.В.
Пунктвикластиутакійредакції:
„4)наякихпротягомостанньогорокунакладалисяадміністративністягненнязавчиненнякорупційнихправопорушень».
 
Враховано   4)наякихпротягомостанньогорокунакладалисяадміністративністягненнязавчиненнякорупційнихправопорушень;
 
    -168- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
    -169- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„трьохостанніхроків»замінитисловами„останньогороку».
 
Враховано    
372. 5)якіуразіприйняттянаслужбуворганимісцевогосамоврядуваннябудутьбезпосередньопідпорядкованіабопідлегліблизькимособам»;
 
-170- Бевз В.А.
Слова„абопідлеглі»виключити.
 
Враховано   5)якіуразіприйняттянаслужбуворганимісцевогосамоврядуваннябудутьбезпосередньопідпорядкованіблизькимособам.
 
373. частинудругувикластивтакійредакції:
 
      
374. „Напосадовихосібмісцевогосамоврядуванняпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-171- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„вимоги,встановлені»замінитисловами„вимогивобсязі,встановленому».
 
Відхилено Пропозиціяноситьредакційнийхарактер.  Напосадовихосібмісцевогосамоврядуванняпоширюютьсяобмеження,заборонитавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
    -172- Бевз В.А.
Післяслова„обмеження»доповнитисловом„заборони».
 
Враховано    
375. 3)доповнитиЗаконстаттею12-1такогозмісту:
 
-173- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   3)доповнитистаттею12-1такогозмісту:
 
    -174- Кармазін Ю.А.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
376. „Стаття12-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття12-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
377. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпосадоваособамісцевогосамоврядуваннязобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникпосадовоїособимісцевогосамоврядуваннязобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
-175- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частинувикластиутакійредакції:
„Уразівиникненняконфліктуінтересівпротягомчасуздійсненняповноваженьсільський,селищний,міськийголова,секретарсільської,селищнної,міськоїради,глолова,заступникголовиобласної,районноїрадизобов’язанийнегайнодоповістипроцевідповіднійрадітавжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів.
Уразівиникненняконфліктуінтересівпротягомчасуперебуваннянапосадіпосадоваособамісцевогосамоврядування,крімпосадовихосіб,зазначенихвчастиніпершійцієїстатті,зобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникпосадовоїособимісцевогосамоврядуваннязобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством».
 
Враховано редакційно уточнено.  Уразівиникненняконфліктуінтересівпротягомстрокуздійсненняповноваженьсільський,селищний,міськийголова,секретарсільської,селищної,міськоїради,голова,заступникголовиобласної,районноїрадизобов’язанийнегайнодоповістипроцевідповіднійрадітавжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів.
Уразівиникненняконфліктуінтересівпротягомчасуперебуваннянапосадіпосадоваособамісцевогосамоврядування,крімпосадовихосіб,зазначенихучастиніпершійцієїстатті,зобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникпосадовоїособимісцевогосамоврядуваннязобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
378. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».»;
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
379. 4)статтю13викластивтакійредакції:
 
   4)статтю13викластивтакійредакції:
 
380. „Стаття13.Фінансовийконтрользадоходамитавитратамипосадовихосібмісцевогосамоврядування
 
   „Стаття13.Фінансовийконтрользадоходамитавитратамипосадовихосібмісцевогосамоврядування
 
381. Посадовіособимісцевогосамоврядуваннящорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)подаютьдеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоютавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-176- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частинувикластиутакійредакції:
„Посадоваособамісцевогосамовряду-ваннящорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)подаєудвохпримірникахдеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов'язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоютавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Другийпримірникдеклараціїпередаєтьсядоорганудержавноїподатковоїслужби,вякомупосадоваособамісцевогосамоврядуванняперебуваєнаоблікуякплатникподатків».
 
Відхилено Пропозиціяневідповідаєвимогамстатті12ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іноситьредакційнийхарактер.  Посадовіособимісцевогосамоврядуваннящорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)подаютьдеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
382. 5)статтю20післячастинипершоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
„Посадовіособимісцевогосамоврядування,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганоммісцевогосамоврядуваннякопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
Узв’язкузцимчастинидругуітретювважативідповідночастинамитретьоюічетвертою.
 
-177- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Підпунктвикластиутакійредакції:
„5)статтю20післячастинипершоїдоповнитидвомановимичастинамитакогозмісту:
„Посадовіособимісцевогосамоврядування,зазначенівабзацахтретьомутачетвертомустатті3цьогоЗакону,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюзпосадиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганоммісцевогосамоврядуваннякопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
Посадовіособимісцевогосамоврядування,крімпосадовихосіб,зазначенихвчастинідругійцієїстатті,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюзпосадиупорядку,визначеномуЗакономУкраїни„ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні».
Узв’язкузцимчастинидругуітретювважативідповідночастинами четвертоюіп’ятою».
 
Враховано редакційно уточнено.  5)статтю20післячастинипершоїдоповнитидвомановимичастинамитакогозмісту:
„Посадовіособимісцевогосамоврядування,зазначенівабзацахтретьомутачетвертомустатті3цьогоЗакону,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюзпосадиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганоммісцевогосамоврядуваннякопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
Посадовіособимісцевогосамоврядування,крімпосадовихосіб,зазначенихучастинідругійцієїстатті,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюзпосадиупорядку,визначеномуЗакономУкраїни„ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні».
Узв’язкузцимчастинидругуітретювважативідповідночастинами четвертоюіп’ятою».
 
383. 26.Статтю25ЗаконуУкраїни„ПростатуснародногодепутатаУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№42,ст.212;2011р.,№23,ст.160)викластивтакійредакції:
 
   23.Статтю25ЗаконуУкраїни„ПростатуснародногодепутатаУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№42,ст.212;2011р.,№23,ст.160)викластивтакійредакції:
 
384. „Стаття25.Декларуваннямайновогостану,доходів,витратізобов’язаньфінансовогохарактерународногодепутатаУкраїни
 
   „Стаття25.Декларуваннямайновогостану,доходів,витратізобов’язаньфінансовогохарактерународногодепутатаУкраїни
 
385. НароднийдепутатУкраїнизобов’язанийпідчасоформленнянароботууВерховнуРадуУкраїни,апотімщорокупротягомздійсненнясвоїхповноважень,аленепізніше1квітняподаватизамісцемроботидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоютаупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-178- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„ПитанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходипідчасприйняттянароботууВерховнуРадуУкраїнинародногодепутатаУкраїнирегулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  НароднийдепутатУкраїнизобов’язанийпідчасоформленнянароботууВерховнуРадуУкраїни,апотімщорокупротягомздійсненнясвоїхповноважень,аленепізніше1квітняподаватизамісцемроботидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоютаупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
    -179- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частинувикластиутакійредакції:
„НароднийдепутатУкраїнизобов’язанийпідчасоформленнянароботууВерховнуРадуУкраїниподатидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.НароднийдепутатУкраїнизобов’язанийщорокупротягомздійсненнясвоїхповноважень,аленепізніше1квітняподаватизамісцемроботиудвохпримірникахдеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.Другийпримірникдеклараціїпередаєтьсядоорганудержавноїподатковоїслужби,вякомународнийдепутатУкраїниперебуваєнаоблікуякплатникподатків.
Деклараціяпромайно,доходи,витратиізобов'язанняфінансовогохарактеруподаєтьсязаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціяневідповідаєвимогамстатті12ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іноситьредакційнийхарактер.   
    -180- Гордієнко С.В.
Пунктвикластиутакійредакції:
„26.УЗаконіУкраїни„ПростатуснародногодепутатаУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№42,ст.212;2011р.,№23,ст.160):
1)устатті20:
частинудванадцятудоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
„Особазчислаколишніхнароднихдепутатів,якапрацює,абоякуобранонапосаду,віднесенудосуб’єктіввідповідальностізакорупційніправопорушення,уразіпритягненнядовідповідальностізавчиненнякорупційногоправопорушенняпозбавляєтьсяправанаодержанняпенсії,передбаченоїцієючастиноютапов’язаноїзістатусомнародногодепутатаУкраїни,атакожіншихвидівпенсій,передбаченихспеціальнимизаконами.Втакихвипадкахпенсіяколишньомународномудепутатупризначаєтьсяназагальнихпідставах»;
частинусімнадцятупісляслів„звуженііншимизаконодавчимиактами»доповнитисловами„окрімзаконівзпитаньзапобіганняіпротидіїкорупції»;
2)статтю25викластивтакійредакції:
„Стаття25.Декларуваннямайновогостану,доходів,витратізобов’язаньфінансовогохарактерународногодепутатаУкраїни
НароднийдепутатУкраїнизобов’язанийпідчасоформленнянароботууВерховнуРадуУкраїни,апотімщорокупротягомздійсненнясвоїхповноважень,аленепізніше1квітняподаватизамісцемроботидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоютаупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціяневідповідаєположеннямчастинипершоїстатті116РегламентуВерховноїРадиУкраїни (внесеннязміндостатті20нерозглянутоупершомучитанні).   
386. 27.Устатті6ЗаконуУкраїни„Прооцінкумайна,майновихправтапрофесійнуоціночнудіяльністьвУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№47,ст.251):
 
   24.Устатті6ЗаконуУкраїни„Прооцінкумайна,майновихправтапрофесійнуоціночнудіяльністьвУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№47,ст.251):
 
387. 1)частинудругувикластивтакійредакції:
 
   частинудругувикластивтакійредакції:
 
388. „Оцінювачемнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнякорисливогозлочинуабонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
-181- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„Оцінювачемнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочинуабонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   „Оцінювачемнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочинуабонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення»;
 
    -182- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
389. 2)доповнитистаттючастиноютакогозмісту:
 
-183- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„2)доповнитичастиноючетвертоютакогозмісту».
 
Враховано   доповнитичастиноючетвертоютакогозмісту:
 
390. „Оцінювачузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб».
 
   „Оцінювачузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянкичипропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб».
 
391. 28.УЗаконіУкраїни„Продипломатичнуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№5,ст.29;2011р.,№31,ст.296):
 
   25.УЗаконіУкраїни„Продипломатичнуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№5,ст.29ізнаступнимизмінами):
 
392. 1)статтю9післячастинидругоїдоповнитиновимичастинамитакогозмісту:
 
-184- Бевз В.А.
Післяслова„доповнити»доповнитисловом„двома».
 
Враховано   1)статтю9післячастинидругоїдоповнитидвомановимичастинамитакогозмісту:
 
393. „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадвсистеміорганівдипломатичноїслужби,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадусистеміорганівдипломатичноїслужби,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
394. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадвсистеміорганівдипломатичноїслужби,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб».
 
-185- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадвсистеміорганівдипломатичноїслужби,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадусистеміорганівдипломатичноїслужби,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб».
 
    -186- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
395. Узв’язкузцимчастинитретю–шостувважативідповідночастинамип’ятою–восьмою;
 
   Узв’язкузцимчастинитретю–шостувважативідповідночастинамип’ятою–восьмою;
 
396. 2)устатті28:
 
   2)устатті28:
 
397. першереченнячастинидругоїпісляслів„тривалостіслужбовогорозслідування»доповнитисловами„крімвипадків,визначенихчастинамичетвертоюіп’ятоюцієїстатті»;
 
-187- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„першереченнячастинидругоїдоповнитисловами„крімвипадків,визначенихчастинамичетвертоюіп’ятоюцієїстатті».
 
Враховано   першереченнячастинидругоїдоповнитисловами„крімвипадків,визначенихчастинамичетвертоюіп’ятоюцієїстатті»;
 
398. частинутретюпісляслів„виконанняповноваженьзапосадою»доповнитисловами„крімвипадків,передбаченихчастинамичетвертоюіп’ятоюцієїстатті»;
 
   частинутретюпісляслів„виконанняповноваженьзапосадою»доповнитисловами„крімвипадків,передбаченихчастинамичетвертоюіп’ятоюцієїстатті»;
 
399. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
-188- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту».
 
Враховано   доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту:
 
400. „Працівникдипломатичноїслужби,щодоякоговинесенопостановупропритягненняякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняслужбовихповноваженьзапосадоювпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   „Працівникдипломатичноїслужби,щодоякоговинесенопостановупропритягненняйогоякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняслужбовихповноваженьзапосадоювпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
401. Працівникдипломатичноїслужби,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийвідвиконанняслужбовихповноваженькерівникомвідповідногоорганудипломатичноїслужбидозакінченнярозглядусправисудом»;
 
   Працівникдипломатичноїслужби,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийвідвиконанняслужбовихповноваженькерівникомвідповідногоорганудипломатичноїслужбидозакінченнярозглядусправисудом»;
 
402. 3)статтю31викластивтакійредакції:
 
   3)статтю31викластивтакійредакції:
 
403. „Стаття31.Обмеження,пов’язанізперебуваннямнадипломатичнійслужбі
 
   „Стаття31.Обмеження,пов’язанізперебуваннямнадипломатичнійслужбі
 
404. Напрацівниківдипломатичноїслужбипоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Працівникидипломатичноїслужбинеможутьбратиучастіустрайкахтавчинятиіншідії,щоперешкоджаютьнормальнійдіяльностіорганівдержавноївладиабопорушуютьправилабезпекипідчасперебуванняудовготерміновомувідрядженні»;
 
   Напрацівниківдипломатичноїслужбипоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Працівникидипломатичноїслужбинеможутьбратиучастіустрайкахтавчинятиіншідії,щоперешкоджаютьнормальнійдіяльностіорганівдержавноївладиабопорушуютьправилабезпеки,підчасперебуванняудовготерміновомувідрядженні»;
 
405. 4)доповнитистаттею31-1такогозмісту:
 
-189- Кармазін Ю.А.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».  4)доповнитистаттею31-1такогозмісту:
 
406. „Стаття31-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття31-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
407. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпрацівникдипломатичноїслужбизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпрацівникдипломатичноїслужбизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
408. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномууЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
409. 5)статтю32викластивтакійредакції:
 
   5)статтю32викластивтакійредакції:
 
410. „Стаття32.Декларуваннядоходівпрацівниківдипломатичноїслужби
 
   „Стаття32.Декларуваннядоходівпрацівниківдипломатичноїслужби
 
411. Декларуваннядоходівтавитратпрацівниківдипломатичноїслужбитаосіб,щопретендуютьназайняттяпосадидипломатичногопрацівникаабоадміністративно-технічногопрацівника,здійснюєтьсявідповіднодоЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Декларуваннядоходівтавитратпрацівниківдипломатичноїслужбитаосіб,щопретендуютьназайняттяпосадидипломатичногопрацівникаабоадміністративно-технічногопрацівника,здійснюєтьсявідповіднодоЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
412. 29.УЗаконіУкраїни„ПроВійськовуслужбуправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№32,ст.225;2005р.,№3,ст.76;2010р.,№19,ст.151):
 
-190- Бевз В.А.
Словаіцифри„2010р.,№19,ст.151»виключити.
 
Враховано   26.УЗаконіУкраїни„ПроВійськовуслужбуправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№32,ст.225;2005р.,№3,ст.76):
 
413. 1)статтю1післяслів„працівниківЗбройнихСилУкраїни»доповнитисловами„длявиявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушень,вчиненихвійськовимипосадовимиособамиЗбройнихСилУкраїни»;
 
   1)статтю1післяслів„працівниківЗбройнихСилУкраїни»доповнитисловами„длявиявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушень,вчиненихвійськовимипосадовимиособамиЗбройнихСилУкраїни»;
 
414. 2)частинупершустатті3післяабзацуп’ятогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
   2)частинупершустатті3післяабзацуп’ятогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
415. „здійсненнявмежахсвоєїкомпетенціїзаходівщодовиявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушень».
 
   „здійсненнявмежахсвоєїкомпетенціїзаходівщодовиявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушень».
 
416. Узв’язкузцимабзацишостий-дванадцятийвважативідповідноабзацамисьомим-тринадцятим;
 
   Узв’язкузцимабзацишостий–дванадцятийвважативідповідноабзацамисьомим–тринадцятим;
 
417. 3)пункт2частинип’ятоїстатті5доповнитиабзацомтакогозмісту:
 
-191- Бевз В.А.
Післяслова„абзацом»доповнитисловом„сьомим».
 
Враховано   3)пункт2частинип’ятоїстатті5доповнитиабзацомсьомимтакогозмісту:
 
418. „спеціальнихпідрозділівпоборотьбізкорупцією;
 
   „спеціальнихпідрозділівпоборотьбізкорупцією;
 
419. 4)статтю7доповнитипунктом17-1такогозмісту:
 
   4)статтю7доповнитипунктом17-1такогозмісту:
 
420. „17-1)проводитивмежахкомпетенціїспеціальнуперевіркустосовноосіб,якіпретендуютьназайняттявійськовихпосадуЗбройнихСилахУкраїни,пов’язанихзвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністративно-господарськихобов’язків»;
 
   „17-1)проводитивмежахкомпетенціїспеціальнуперевіркустосовноосіб,якіпретендуютьназайняттявійськовихпосадуЗбройнихСилахУкраїни,пов’язанихзвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністративно-господарськихобов’язків»;
 
421. 5)статтю8доповнитипунктом5-1такогозмісту:
 
   5)статтю8доповнитипунктом5-1такогозмісту:
 
422. „5-1)інформуватигромадськістьпровжитізаходидозапобіганнятапротидіїкорупціїтапроосіб,притягнутихдовідповідальностізавчиненнякорупційнихправопорушень».
 
   „5-1)інформуватигромадськістьпровжитізаходищодозапобіганняіпротидіїкорупціїтапроосіб,притягнутихдовідповідальностізавчиненнякорупційнихправопорушень».
 
423. 30.УЗаконіУкраїни„Простатусдепутатівмісцевихрад» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№40,ст.290;2004р.,№22,ст.316;2007р.,№13,ст.134):
 
-192- Бевз В.А.
Словаіцифри„2007р.,№13,ст.134»виключити.
 
Враховано   27.УЗаконіУкраїни„Простатусдепутатівмісцевихрад» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№40,ст.290;2004р.,№22,ст.316):
 
424. 1)пункт7частинипершоїстатті5післяслів„допозбавленняволі»доповнитисловами„абонабраннязаконноїсилирішеннямсудущодопритягненняйогодовідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
 
-193- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„довідповідальності»замінитисловами„докримінальноївідповідальності».
 
Враховано редакційно уточнено.  1)пункт7частинипершоїстатті5доповнитисловами„абонабраннязаконноїсилирішеннямсудущодопритягненняйогодокримінальноївідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
 
425. 2)статтю8доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
   2)статтю8доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
426. „3.Надепутатівмісцевихрадпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-194- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„вимогивстановлені»замінитисловами„вобсязі,встановленому».
 
Відхилено ропозиціяноситьредакційнийхарактер.  „3.Надепутатівмісцевихрадпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
427. 31.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуприкордоннуслужбуУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2003р.,№27,ст.208;2007р.,№33,ст.442):
 
-195- Бевз В.А.
Словаіцифри„2007р.,№33,ст.442»замінитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   28.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуприкордоннуслужбуУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2003р.,№27,ст.208ізнаступнимизмінами):
 
428. 1)статтю14викластивтакійредакції:
 
   1)статтю14викластивтакійредакції:
 
429. „Стаття14.ОсобовийскладДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни
 
   „Стаття14.ОсобовийскладДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни
 
430. ДоособовогоскладуДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнивходятьвійськовослужбовцітапрацівникиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни.
 
   ДоособовогоскладуДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнивходятьвійськовослужбовцітапрацівникиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни.
 
431. Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
432. Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
-196- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
    -197- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
433. НаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїнинеможебутиприйнятаособа,яказасуджуваласязавчиненняумисногозлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
-198- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„НаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   НаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення.
 
    -199- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможебутиприйнятийнаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -200- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
434. КомплектуванняДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнивійськовослужбовцямиіпроходженнянимивійськовоїслужбиздійснюютьсянапідставіЗаконуУкраїни„Провійськовийобов’язоківійськовуслужбу».УповноваженіпосадовіособиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнипопередньовивчаютьскладпризовниківтаздійснюютьїхдобірувійськовихкомісаріатах.
 
   КомплектуванняДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнивійськовослужбовцямиіпроходженнянимивійськовоїслужбиздійснюютьсянапідставіЗаконуУкраїни„Провійськовийобов’язоківійськовуслужбу».УповноваженіпосадовіособиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнипопередньовивчаютьскладпризовниківтаздійснюютьїхдобірувійськовихкомісаріатах.
 
435. ТрудовівідносинипрацівниківДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнирегулюютьсязаконодавствомпропрацю,державнуслужбутаукладенимитрудовимидоговорами (контрактами).ПерелікпосадпрацівниківДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,яківідповіднодоїхслужбовихповноваженьможутьзалучатисядооперативно-службовоїдіяльності,визначаєтьсяГоловоюДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни.
 
   ТрудовівідносинипрацівниківДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнирегулюютьсязаконодавствомпропрацю,державнуслужбутаукладенимитрудовимидоговорами (контрактами).ПерелікпосадпрацівниківДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,яківідповіднодоїхслужбовихповноваженьможутьзалучатисядооперативно-службовоїдіяльності,визначаєтьсяГоловоюДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни.
 
436. Навійськовослужбовців,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,ДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   НавійськовослужбовцівДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,поширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
437. Військовослужбовці,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,ДержавноїприкордонноїслужбиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-201- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   ВійськовослужбовціДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,подаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
438. ПосадовіособиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни (крімвійськововслужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботиутриденнийстрокздняодержанняорганомДержавноїприкордонноїслужбиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби»;
 
   ПосадовіособиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни (крімвійськовослужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботиутриденнийстрокздняодержанняорганомДержавноїприкордонноїслужбиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби»;
 
439. 2)доповнитиЗаконстаттею14-1такогозмісту:
 
-202- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   2)доповнитистаттею14-1такогозмісту:
 
    -203- Кармазін Ю.А.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
440. „Стаття14-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття14-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
441. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовослужбовціДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнизобов’язанінегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовослужбовціДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнизобов’язанінегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
442. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
443. 32.Вабзацішістдесятсьомомучастинидругоїстатті8ЗаконуУкраїни„ПроосновинаціональноїбезпекиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2003р.,№39,ст.351)слова„боротьбизкорупцією»замінитисловами»запобіганняіпротидіїкорупції».
 
-204- Бевз В.А.
Пунктвикластиутакійредакції:
„32.Абзацшістдесятсьомийчастинидругоїстатті8ЗаконуУкраїни„ПроосновинаціональноїбезпекиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2003р.,№39,ст.351)викластивтакійредакції:
„активнезалученнязасобівмасовоїінформаціїдозапобіганняіпротидіїкорупції,зловживаннямслужбовимстановищем,іншимявищам,якізагрожуютьнаціональнійбезпеціУкраїни».
 
Враховано   29.Абзацшістдесятсьомийчастинидругоїстатті8ЗаконуУкраїни„ПроосновинаціональноїбезпекиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2003р.,№39,ст.351;2010р.,№40,ст.527)викластивтакійредакції:
„активнезалученнязасобівмасовоїінформаціїдозапобіганняіпротидіїкорупції,зловживаннямслужбовимстановищем,іншимявищам,якізагрожуютьнаціональнійбезпеціУкраїни».
 
    -205- Бевз В.А.
Післяцифр„351»доповнитисловамиіцифрами„2010р.,№40,ст.527».
 
Враховано    
444. 33.Статтю5ЗаконуУкраїни„ПроДержавнуспеціальнуслужбутранспорту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№19,ст.269;2006р.,№26,ст.215)викластивтакійредакції:
 
   30.Статтю5ЗаконуУкраїни„ПроДержавнуспеціальнуслужбутранспорту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№19,ст.269;2006р.,№26,ст.215)викластивтакійредакції:
 
445. „Стаття5.КомплектуванняособовогоскладуДержавноїспеціальноїслужбитранспорту
 
   „Стаття5.КомплектуванняособовогоскладуДержавноїспеціальноїслужбитранспорту
 
446. ДоособовогоскладуДержавноїспеціальноїслужбитранспортувходятьпрацівникиівійськовослужбовці.
 
   ДоособовогоскладуДержавноїспеціальноїслужбитранспортувходятьпрацівникиівійськовослужбовці.
 
447. Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадуДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадуДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
448. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадвДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
-206- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадвДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадвДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
    -207- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
449. ВійськовослужбовціДержавноїспеціальноїслужбитранспортукомплектуютьсянадобровільнійосновізаконтрактомтакадровимскладом,атакожзапризовом.
 
   ВійськовослужбовціДержавноїспеціальноїслужбитранспортукомплектуютьсянадобровільнійосновізаконтрактомтакадровимскладом,атакожзапризовом.
 
450. Перелікпосад,якіпідлягаютьзаміщеннюпрацівникамиівійськовослужбовцями,затверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїнизаподаннямкерівникацентральногоорганувиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктури,погодженимзГенеральнимштабомЗбройнихСилУкраїни.
 
   Перелікпосад,якіпідлягаютьзаміщеннюпрацівникамиівійськовослужбовцями,затверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїнизаподаннямкерівникацентральногоорганувиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктури,погодженимзГенеральнимштабомЗбройнихСилУкраїни.
 
451. Відносини,пов’язанізприйняттямгромадяннароботу,виконаннямнимислужбовихобов’язків,звільненнямзроботиуДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,регулюютьсязаконодавствомУкраїни.
 
   Відносини,пов’язанізприйняттямгромадяннароботу,виконаннямнимислужбовихобов’язків,звільненнямзроботиуДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,регулюютьсязаконодавствомУкраїни.
 
452. ПорядокпроходженняслужбивійськовослужбовцямиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,присвоєнняіпозбавленнявійськовихзваньвизначаютьсяПоложенням,якеподаєтьсяцентральниморганомвиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктуриізатверджуєтьсяУказомПрезидентаУкраїни.ВстановленняформиодягуізнаківрозрізненнявизначаєтьсяПоложенням,розробленимцентральниморганомвиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктуриізатвердженимКабінетомМіністрівУкраїни.
 
   ПорядокпроходженняслужбивійськовослужбовцямиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,присвоєнняіпозбавленнявійськовихзваньвизначаютьсяПоложенням,якеподаєтьсяцентральниморганомвиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктуриізатверджуєтьсяУказомПрезидентаУкраїни.ВстановленняформиодягуізнаківрозрізненнявизначаєтьсяПоложенням,розробленимцентральниморганомвиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктуриізатвердженимКабінетомМіністрівУкраїни.
 
453. НавійськовослужбовцівДержавноїспеціальноїслужбитранспортупоширюєтьсядіявійськовихстатутівЗбройнихСилУкраїни.
 
   НавійськовослужбовцівДержавноїспеціальноїслужбитранспортупоширюєтьсядіявійськовихстатутівЗбройнихСилУкраїни.
 
454. УмирнийчасособовийскладДержавноїспеціальноїслужбитранспорту (крімпідрозділівохорони)немаєправаноситизброю.
 
   УмирнийчасособовийскладДержавноїспеціальноїслужбитранспорту (крімпідрозділівохорони)немаєправаноситизброю.
 
455. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспортунеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
   ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспортунеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
456. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинидесятоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
-208- Бевз В.А.
Слово„моменту»замінитисловом„дня».
 
Враховано   Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинидесятоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
457. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
   Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
458. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспортуподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-209- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспортуподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
459. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту (крімвійськовослужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботиутриденнийстрокздняодержанняорганомДержавноїспеціальноїслужбитранспортукопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби.
 
   ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту (крімвійськовослужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботиутриденнийстрокздняодержанняорганомДержавноїспеціальноїслужбитранспортукопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби.
 
460. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,щодоякихвинесенопостановупропритягненняякобвинуваченихувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаютьвідстороненнювідвиконанняповноваженьвпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,щодоякихвинесенопостановупропритягненняїхякобвинуваченихувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаютьвідстороненнювідвиконанняповноваженьупорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
461. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,щодоякихскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можутьбутивідстороненікерівникомвідповідногооргану,загону,підрозділу,підприємствачиустановиДержавноїспеціальноїслужбитранспортувідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
   ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,щодоякихскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можутьбутивідстороненікерівникомвідповідногооргану,загону,підрозділу,підприємствачиустановиДержавноїспеціальноїслужбитранспортувідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
462. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,якіповідомилипропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимипосадовимиособами,неможутьбутизвільненіізслужбичизмушенідозвільненняабопритягнутідодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,якіповідомилипропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимипосадовимиособами,неможутьбутизвільненіізслужбичизмушенідозвільненняабопритягнутідодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
463. РішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпосадовихосібДержавноїспеціальноїслужбитранспортуіззазначенихмотивівможебутиоскарженевустановленомузакономпорядку.
 
-210- Бевз В.А.
Частинувикластивтакійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку.
 
464. НавійськовослужбовцівтаіншихпосадовихосібДержавноїспеціальноїслужбитранспортупоширюютьсяіншівимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   НавійськовослужбовцівтаіншихпосадовихосібДержавноїспеціальноїслужбитранспортупоширюютьсяіншівимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
465. Примітка.Термін„безпосереднєпідпорядкування»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Термін„безпосереднєпідпорядкування»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
466. 34.УЗаконіУкраїни„ПроЦентральнувиборчукомісію» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№36,ст.448):
 
-211- Бевз В.А.
Післяцифр„448»доповнитисловамиіцифрами
„іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід17листопада2011року№4061-VІ».
 
Враховано   31.УЗаконіУкраїни„ПроЦентральнувиборчукомісію» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№36,ст.448;іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід17листопада2011року№4061-VІ):
 
467. 1)устатті7:
 
   1)устатті7:
 
468. частинудругувикластивтакійредакції:
 
   частинудругувикластивтакійредакції:
 
469. „2.НеможебутипризначенийдоскладуКомісіїгромадянинУкраїни,якиймаєсудимістьзавчиненнязлочину,якщоцясудимістьнепогашенаінезнятавустановленомузакономпорядку,чинаякогопротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційнихправопорушень,абоякийвизнанийувстановленомупорядкунедієздатнимчиобмеженодієздатним»;
 
-212- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„2.НеможебутипризначенийдоскладуКомісіїгромадянинУкраїни,якиймаєсудимістьзавчиненнязлочину,якщоцясудимістьнепогашенаінезнятавустановленомузакономпорядку,чинаякогопротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційнихправопорушень,абоякийвизнанийувстановленомупорядкунедієздатнимчиобмеженодієздатним».
 
Враховано   „2.НеможебутипризначенийдоскладуКомісіїгромадянинУкраїни,якиймаєсудимістьзавчиненнязлочину,якщоцясудимістьнепогашенаінезнятавустановленомузакономпорядку,чинаякогопротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційнихправопорушень,абоякийвизнанийувстановленомупорядкунедієздатнимчиобмеженодієздатним»;
 
    -213- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
    -214- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„трьохостанніхроків»замінитисловами„останньогороку».
 
Враховано    
470. доповнитистаттючастинамишостоюісьомоютакогозмісту:
 
-215- Бевз В.А.
Слово„статтю»виключити.
 
Враховано   доповнитичастинамишостоюісьомоютакогозмісту:
 
471. „6.Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „6.Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
472. 7.Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб»;
 
-216- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  7.Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьдооргану,якийвноситьпропозиціїщодоїхпризначення,деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитиоргану,якийвноситьпропозиціїщодоїхпризначення,проблизькихїмосіб,якієчленамиКомісіїабопрацютьуСекретаріатіКомісії,СлужбірозпорядникаДержавногореєструвиборців»;
 
    -217- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
    -218- Гуменюк І.М.
Слова„замісцеммайбутньоїслужби»замінитисловами„Президентуукраїни».
 
Відхилено ОскількиневідповідаєположеннямКонституціїУкраїнищодоповноваженьПрезидентаУкраїни.   
    -219- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Частинувикластиутакійредакції:
„7.Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьдооргану,якийвноситьпропозиціїщодоїхпризначення,деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитиоргану,якийвноситьпропозиціїщодоїхпризначення,проблизькихїмосіб,якієчленамиКомісіїабопрацютьуСекретаріатіКомісії,СлужбірозпорядникаДержавногореєструвиборців».
 
Враховано    
473. 2)устатті30:
 
   2)устатті30:
 
474. частинучетвертудоповнитипунктом10такогозмісту:
 
   частинучетвертудоповнитипунктом10такогозмісту:
 
475. „10)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогочленаКомісіїпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
   „10)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогочленаКомісіїпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
476. участинішостійцифри„2,3,4,5,6,7,8,9»замінитицифрами„2–10»;
 
-220- Бевз В.А.
Слова„частинішостій»замінитисловами„частинахшостійісьомій».
 
Враховано   участинахшостійісьомійцифри„2,3,4,5,6,7,8,9»замінитицифрами„2–10»;
 
477. доповнитистаттюпіслячастинисьомоїновоючастиноювосьмоютакогозмісту:
 
-221- Бевз В.А.
Абзацвикластивтакійредакції:
„післячастинисьомоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту».
 
Враховано   післячастинисьомоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
 
478. „8.Поданняпродостроковеприпиненняповноваженьзпідстав,передбаченихпунктами6і10частиничетвертоїцієїстатті,вноситьсяГоловоюКомісіїабозаступникомГоловиКомісіїПрезидентовіУкраїниутриденнийстрокздняотриманнякопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
   „8.Поданняпродостроковеприпиненняповноваженьзпідстав,передбаченихпунктами6і10частиничетвертоїцієїстатті,вноситьсяГоловоюКомісіїабозаступникомГоловиКомісіїПрезидентовіУкраїниутриденнийстрокздняотриманнякопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
479. Узв’язкузцимчастинивосьму-одинадцятувважативідповідночастинамидев’ятою-дванадцятою.
 
   Узв’язкузцимчастинивосьму–одинадцятувважативідповідночастинамидев’ятою–дванадцятою.
 
480. 35.УЗаконіУкраїни„Проправовізасадицивільногозахисту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№39,ст.488):
 
-222- Бевз В.А.
Доповнитиабзацсловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   32.УЗаконіУкраїни„Проправовізасадицивільногозахисту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№39,ст.488ізнаступнимизмінами):
 
481. 1)статтю42доповнитичастинамишостою–восьмоютакогозмісту:
 
   1)статтю42доповнитичастинамишостою–восьмоютаприміткоютакогозмісту:
 
482. „6.Особирядовогоіначальницькогоскладуцивільногозахистунеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
-223- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодопорядкуішляхівврегулюванняконфліктуінтересів.  „6.Особирядовогоіначальницькогоскладуцивільногозахистунеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
483. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинип’ятоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
-224- Бевз В.А.
Слова„частинип’ятоїцієїстатті»замінитисловами„абзацупершогоцієїчастини»,аслово„моменту»–словом„дня».
 
Враховано   Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогиабзацупершогоцієїчастини,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
484. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
   Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
485. 7.Особирядовогоіначальницькогоскладуцивільногозахиступодаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-225- Кармазін Ю.А.
Частинувиключити.
 
Відхилено Оскільки2 пропозицію223 (позиція484).  7.Особирядовогоіначальницькогоскладуцивільногозахиступодаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
    -226- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано    
486. 8.Наосібрядовогоіначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахиступоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-227- Кармазін Ю.А.
Частинувиключити.
 
Відхилено Оскільки2 пропозицію223 (позиція484).  8.Наосібрядовогоіначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахиступоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
487. Примітка.Термін„безпосереднєпідпорядкування»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„безпосереднєпідпорядкування»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
488. 2)устатті46:
 
   2)устатті46:
 
489. частинутретювикластивтакійредакції:
 
   частинутретювикластивтакійредакції:
 
490. „3.Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якапідлягаєпризовунастроковувійськовуслужбудоЗбройнихСилУкраїнитаіншихутворенихвідповіднодозаконівУкраїнивійськовихформувань,атакожособа,якаранішезасуджуваласязавчиненняумисногозлочину,якщоцясудимістьнепогашенаабонезнятавустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
-228- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„3.Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якапідлягаєпризовунастроковувійськовуслужбудоЗбройнихСилУкраїнитаіншихутворенихвідповіднодозаконівУкраїнивійськовихформувань,атакожособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,якщоцясудимістьнепогашенаабонезнятавустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   „3.Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якапідлягаєпризовунастроковувійськовуслужбудоЗбройнихСилУкраїнитаіншихутворенихвідповіднодозаконівУкраїнивійськовихформувань,атакожособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,якщоцясудимістьнепогашенаабонезнятавустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення»;
 
    -229- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможебутиприйнятийнаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -230- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
491. доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту:
 
   доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту:
 
492. „4.Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахіпідрозділахцивільногозахисту,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „4.Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахіпідрозділахцивільногозахисту,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
493. 5.Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахіпідрозділахцивільногозахисту,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
-231- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахіпідрозділахцивільногозахисту,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  5.Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахіпідрозділахцивільногозахисту,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
    -232- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
494. 3)доповнитиЗаконстаттею46-1такогозмісту:
 
-233- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   3)доповнитистаттею46-1такогозмісту:
 
    -234- Кармазін Ю.А.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
495. „Стаття46-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття46-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
496. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогоіначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахистузобов’язанінегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособирядовогоіначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахистузобов’язанінегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
497. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
498. 4)устатті51:
 
   4)устатті51:
 
499. участинідругій:
 
   участинідругій:
 
500. пункт8викластивтакійредакції:
 
   пункт8викластивтакійредакції:
 
501. „8)узв’язкузнабраннямзаконноїсилиобвинувальнимвирокомсудуабосудовимрішенням,відповіднодоякогоособурядовогоіначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
   „8)узв’язкузнабраннямзаконноїсилиобвинувальнимвирокомсудуабосудовимрішенням,відповіднодоякогоособурядовогочиначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
502. доповнитичастинупунктом9такогозмісту:
 
-235- Бевз В.А.
Слово„частину»виключити.
 
Враховано   доповнитипунктом9такогозмісту:
 
503. „9)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   „9)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
504. участинітретій:
 
   участинітретій:
 
505. пункт6викластивтакійредакції:
 
   пункт6викластивтакійредакції:
 
506. „6)узв’язкуізнабраннямзаконноїсилиобвинувальнимвирокомсудуабосудовимрішенням,відповіднодоякогоособуначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
   „6)узв’язкузнабраннямзаконноїсилиобвинувальнимвирокомсудуабосудовимрішенням,відповіднодоякогоособуначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
507. доповнитичастинупунктом7такогозмісту:
 
-236- Бевз В.А.
Слово„частину»виключити.
 
Враховано   доповнитипунктом7такогозмісту:
 
508. „7)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   „7)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
509. доповнитистаттючастиноючетвертоютакогозмісту:
 
-237- Бевз В.А.
Слово„статтю»виключити.
 
Враховано   доповнитичастиноючетвертоютакогозмісту:
 
510. „4.Увипадку,передбаченомупунктом8частинидругоїтапунктом7частинитретьоїцієїстатті,особирядовогоіначальницькогоскладупідлягаютьзвільненнюзпосадутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабопідрозділомцивільногозахистукопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
   „4.Увипадках,передбаченихпунктом8частинидругоїтапунктом7частинитретьоїцієїстатті,особирядовогоіначальницькогоскладупідлягаютьзвільненнюзпосадутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабопідрозділомцивільногозахистукопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
511. 36.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнукримінально-виконавчуслужбуУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2005р.,№30,ст.409):
 
-238- Бевз В.А.
Післяцифр„409»доповнитисловамиіцифрами„2006р.,№51,ст.519;2008р.,№№5–8,ст.78;2009р.,№36–37,ст.511;2011р.,№10,ст.63».
 
Враховано   33.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнукримінально-виконавчуслужбуУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2005р.,№30,ст.409;2006р.,№51,ст.519;2008р.,№№5–8,ст.78;2009р.,№36–37,ст.511;2011р.,№10,ст.63):
 
512. 1)устатті14:
 
   1)устатті14:
 
513. частинудругудоповнитиабзацамитакогозмісту:
 
-239- Бевз В.А.
Післяслова„абзацами»доповнитисловами„другимітретім».
 
Враховано   частинудругудоповнитиабзацамидругимітретімтакогозмісту:
 
514. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійкримінально-виконавчійслужбіУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійкримінально-виконавчійслужбіУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
515. Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійкримінально-виконавчійслужбіУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
-240- Кармазін Ю.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійкримінально-виконавчійслужбіУкраїни,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійкримінально-виконавчійслужбіУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
    -241- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
516. останнєреченнячастинитретьоївикластивтакійредакції:»Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
-242- Вернидубов І.В.
Абзацвикластиутакійредакції:
„останнєреченнячастинитретьоївикластивтакійредакції:„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   останнєреченнячастинитретьоївикластивтакійредакції:„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення»;
 
    -243- Кармазін Ю.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„останнєреченнявикластиутакійредакції:„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -244- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
517. частинувосьмудоповнитиабзацамитакогозмісту:
 
-245- Бевз В.А.
Післяслова„абзацами»доповнитисловами„третім–дев’ятим».
 
Враховано   частинувосьмудоповнитиабзацамитретім–дев’ятимтакогозмісту:
 
518. „НаосібрядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїнипоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „НаосібрядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїнипоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
519. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-246- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
520. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабоустановоювиконанняпокаранькопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
   ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабоустановоювиконанняпокаранькопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
521. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,щодоякихвинесенопостановупропритягненняякобвинуваченихувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаютьвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,щодоякихвинесенопостановупропритягненняякобвинуваченихувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаютьвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
522. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,щодоякихскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можутьбутивідстороненікерівникомвідповідногооргануабоустановивиконанняпокараньвідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
   ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,щодоякихскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можутьбутивідстороненікерівникомвідповідногооргануабоустановивиконанняпокараньвідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
523. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,якіповідомилипропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимиособамирядовогоіначальницькогоскладу,неможутьбутизвільненіізслужбичизмушенідозвільненняабопритягнутідодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,якіповідомилипропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимиособамирядовогочиначальницькогоскладу,неможутьбутизвільненіізслужбичизмушенідозвільненняабопритягнутідодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
524. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
-247- Бевз В.А.
Абзацвикластиутпкійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку»;
 
525. 2)доповнитиЗаконстаттею14-1такогозмісту:
 
-248- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   2)доповнитистаттею14-1такогозмісту:
 
    -249- Кармазін Ю.А.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
526. „Стаття14-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття14-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
527. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїнизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогочиначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїнизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
528. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномууЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
529. 3)статтю15післячастинидругоїдоповнитиновоючастиноютретьоютакогозмісту:
 
-250- Бевз В.А.
Слово„третьою»виключити.
 
Враховано   3)статтю15післячастинидругоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
 
530. „3.ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
-251- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодопорядкуішляхівврегулюванняконфліктуінтересів.  „3.ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
531. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.Уразінеможливостітакогопереведенняабовідсутностізгодинаньогоособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
-252- Бевз В.А.
Слова„частинипершоїцієїстатті»замінитисловами„абзацупершогоцієїчастини,апісляслів„місячнийстрок»доповнитисловами„зднявиникненняобставин».Останнєреченнявикластиякокремийабзац.
 
Враховано   Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогиабзацупершогоцієїчастини,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
Уразінеможливостітакогопереведенняабовідсутностізгодинаньогоособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
532. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
533. Узв’язкузцимчастинутретювважатичастиноючетвертою.
 
   Узв’язкузцимчастинутретювважатичастиноючетвертою.
 
534. 37.УДисциплінарномустатутімитноїслужбиУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутмитноїслужбиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2005р.,№42,ст.467):
 
   34.УДисциплінарномустатутімитноїслужбиУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутмитноїслужбиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2005р.,№42,ст.467):
 
535. 1)статтю4післяабзацутретьогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
   1)статтю4післяабзацутретьогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
536. „додержуватисявимогтаобмежень,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „додержуватисявимогтаобмежень,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
537. Узв’язкузцимабзацичетвертий-одинадцятийвважативідповідноабзацамип’ятим-дванадцятим;
 
   Узв’язкузцимабзацичетвертий–одинадцятийвважативідповідноабзацамип’ятим–дванадцятим;
 
538. 2)устатті28:
 
   2)устатті28:
 
539. вабзацідругомупункту3слова»відповіднодоположеннястатті7ЗаконуУкраїни„Проборотьбузкорупцією»виключити;
 
   вабзацідругомупункту3слова»відповіднодоположеннястатті7ЗаконуУкраїни„Проборотьбузкорупцією»виключити;
 
540. доповнитистаттюпунктами8і9такогозмісту:
 
-253- Бевз В.А.
Слово„статтю»виключити.
 
Враховано   доповнитипунктами8і9такогозмісту:
 
541. „8)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогопосадовуособумитноїслужбипритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
   „8)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогопосадовуособумитноїслужбипритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
542. 9)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   9)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
543. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
-254- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„доповнитичастинамидругою–четвертоютакогозмісту».
 
Враховано   доповнитичастинамидругою–четвертоютакогозмісту:
 
544. „Увипадку,передбаченомупунктом8цієїстатті,посадовіособимитноїслужбипідлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнямитниморганом,спеціалізованоюмитноюустановою,організацієюкопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
   „Увипадку,передбаченомупунктом8цієїстатті,посадовіособимитноїслужбипідлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнямитниморганом,спеціалізованоюмитноюустановою,організацієюкопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
545. Посадоваособамитноїслужби,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюпосадовоюособою,неможебутизвільненазроботичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   Посадоваособамитноїслужби,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюпосадовоюособою,неможебутизвільненазроботичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
546. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпосадовоїособимитноїслужбиіззазначенихмотивівможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
-255- Бевз В.А.
Частинувикластивтакійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку»;
 
547. 3)статтю33доповнитичастинамитакогозмісту:
 
-256- Бевз В.А.
Пунктвикластиутакійредакції:
„3)статтю33доповнитичастинамитретьоюічетвертоютакогозмісту».
 
Враховано   3)статтю33доповнитичастинамитретьоюічетвертоютакогозмісту:
 
548. „Посадоваособамитноїслужби,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняслужбовихповноваженьзапосадоювпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   „Посадоваособамитноїслужби,щодоякоївинесенопостановупропритягненняїїякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняслужбовихповноваженьзапосадоювпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
549. Посадоваособамитноїслужби,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногомитногооргану,спеціалізованоїмитноїустановитаорганізаціївідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
   Посадоваособамитноїслужби,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногомитногооргану,спеціалізованоїмитноїустановичиорганізаціївідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
550. 38.УДисциплінарномустатутіорганіввнутрішніхсправУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатуторганіввнутрішніхсправУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№29,ст.245):
 
   35.УДисциплінарномустатутіорганіввнутрішніхсправУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатуторганіввнутрішніхсправУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№29,ст.245):
 
551. 1)статтю14доповнитичастинамитакогозмісту:
 
-257- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„1)статтю14доповнитичастинамишістнадцятою–вісімнадцятоютакогозмісту».
 
Враховано   1)статтю14доповнитичастинамишістнадцятою–вісімнадцятоютакогозмісту:
 
552. „Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганувнутрішніхсправ,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимпрацівникомміліції,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадотакогозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
   „Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганувнутрішніхсправ,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимпрацівникомміліції,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадотакогозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
553. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібіззазначенихмотивівможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку.
 
-258- Бевз В.А.
Частинувикластивтакійредакції:
„Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
Враховано   Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку.
 
554. Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,зарішеннямначальникаоргану,якиймаєправоприйматиабозвільнятиізслужбиособу,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування»;
 
   Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушенняабоневиконаннювимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїзарішеннямначальникаоргану,якиймаєправоприйматиабозвільнятиізслужбиособу,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування»;
 
555. 2)статтю17доповнитичастинамитакогозмісту:
 
-259- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„1)статтю17доповнитичастинамип’ятоюішостоютакогозмісту».
 
Враховано   2)статтю17доповнитичастинамип’ятоюішостоютакогозмісту:
 
556. „Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   „Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоївинесенопостановупропритягненняїїякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
557. Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоїскладенопротоколпрокорупційнеадміністративнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногоорганувнутрішніхсправвідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
   Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоїскладенопротоколпрокорупційнеадміністративнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногоорганувнутрішніхсправвідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
558. 39.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуслужбуспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№30,ст.258;2009р.,№24,ст.296,№32-33,ст.485,№41,ст.601):
 
-260- Бевз В.А.
Словаіцифри„2009р.,№24,ст.296,№32-33,ст.485,№41,ст.601»замінитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   36.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуслужбуспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№30,ст.258ізнаступнимизмінами):
 
559. 1)устатті10:
 
   1)устатті10:
 
560. частинучетвертудоповнитиабзацамитакогозмісту:
 
-261- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„частинучетвертудоповнитиабзацамидругим–четвертимтакогозмісту».
 
Враховано   частинучетвертудоповнитиабзацамидругим–четвертимтакогозмісту:
 
561. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійслужбіспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійслужбіспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
562. Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійслужбіспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,назайняттяпосадивякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
-262- Кармазін Ю.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„Питанняпроведенняспеціальноїперевіркитаподаннядеклараційпромайноідоходистосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійслужбіспеціальногозв’язкутазахистуінформаціївУкраїні,регулюєтьсявідповіднодостатті11ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Пропозиціялишечастковоторкаєтьсяпитаньфінансовогоконтролюіноситьредакційнийхарактер.  Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійслужбіспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,назайняттяпосадивякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
    -263- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленомузаконом»замінитисловами„заформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорпції».
 
Враховано    
563. НаслужбувДержавнуслужбуспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
-264- Вернидубов І.В.
Абзацвикластиутакійредакції:
„НаслужбувДержавнуслужбуспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   НаслужбувДержавнуслужбуспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення»;
 
    -265- Кармазін Ю.А.
Частинувикластиутакійредакції:
„Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якамаєнепогашенусудимість,абонаякупротягомрокупісляднязакінченнявиконаннястягненнябулонакладеноадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення».
 
Враховано редакційно уточнено.   
    -266- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
564. частинушостудоповнитиабзацомтакогозмісту:
 
-267- Бевз В.А.
Післяслова„абзацом»доповнитисловом„другим».
 
Враховано   частинушостудоповнитиабзацомдругимтакогозмісту:
 
565. „ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-268- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитсловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених»
 
Враховано   „ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
566. 2)доповнитиЗаконстаттями10-1і10-2такогозмісту:
 
-269- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   2)доповнитистаттями10-1і10-2такогозмісту:
 
    -270- Кармазін Ю.А.
Цифри„10-1»виключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
567. „Стаття10-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття10-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
568. 1.УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогоабоначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.
 
   1.УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогоабоначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.
 
569. БезпосереднійначальникособирядовогоабоначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   БезпосереднійначальникособирядовогоабоначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
570. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
571. Стаття10-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
   Стаття10-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
572. 1.ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
-271- Кармазін Ю.А.
Текстстаттівикластиутакійредакції:
„Обмеженнящодороботиблизькихосібвстановлюєтьсявідповіднодостатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодопорядкуішляхівврегулюванняконфліктуінтересів.  1.ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
573. 2.Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
-272- Бевз В.А.
Слово„моменту»замінитисловом„дня».
 
Враховано   2.Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
574. 3.Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
   3.Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
575. 4.ОсобамрядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
   4.ОсобамрядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
576. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
577. 3)участинідругійстатті12:
 
   3)участинідругійстатті12:
 
578. доповнитичастинупунктами10і11такогозмісту:
 
-273- Бевз В.А.
Слово„частину»виключити.
 
Враховано   доповнитипунктами10і11такогозмісту:
 
579. „10)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогоособурядовогоіначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення;
 
   „10)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогоособурядовогочиначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізакорупційнеправопорушення;
 
580. 11)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   11)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
581. доповнитичастинуабзацомтакогозмісту:
 
-274- Бевз В.А.
Слово„частину»виключити.
 
Враховано   доповнитиабзацомтакогозмісту:
 
582. „Увипадку,передбаченомупунктом10цієїчастини,особирядовогоіначальницькогоскладупідлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабопідрозділомДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїникопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
   „Увипадку,передбаченомупунктом10цієїчастини,особирядовогоіначальницькогоскладупідлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабопідрозділомДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїникопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
583. 40.УЗаконіУкраїни„Провійськовийобов’язоківійськовуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№38,ст.324;2009р.,№30,ст.418,№36–37,ст.512;2010р.,№12,ст.117;іззмінами,внесенимизаконамиУкраїнивід12травня2011року№3353-VІівід19травня2011року№3409-VІ):
 
-275- Бевз В.А.
Словаіцифри„2009р.,№30,ст.418,№36–37,ст.512;2010р.,№12,ст.117;іззмінами,внесенимизаконамиУкраїнивід12травня2011року№3353-VІівід19травня2011року№3409-VІ»замінитисловами„ізнаступнимизмінами».
 
Враховано   37.УЗаконіУкраїни„Провійськовийобов’язоківійськовуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№38,ст.324ізнастпнимизмінами):
 
584. 1)участинітретійстатті5слова„військовихсудівіпрокуратур»замінитисловами„військовихпрокуратур,підрозділівдізнання,атакожспеціальнихпідрозділівпоборотьбізкорупцієюВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни»;
 
-276- Бевз В.А.
Слова„судіві»виключити.
 
Враховано   1)участинітретійстатті5слова„військовихпрокуратур»замінитисловами„військовихпрокуратур,підрозділівдізнання,атакожспеціальнихпідрозділівпоборотьбізкорупцієюВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни»;
 
585. 2)статтю6післячастинидесятоїдоповнитиновоючастиноюодинадцятоютакогозмісту:
 
-277- Бевз В.А.
Слова„одинадцятою»виключити.
 
Враховано   2)статтю6післячастинидесятоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
 
586. „11.Військовіпосадовіособи–військовослужбовці,якіобіймаютьштатніпосади,пов’язанізвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністра-тивно-господарськихобов’язків,абоякіспеціальноуповноваженінавиконаннятакихобов’язківзгідноіззаконодав-ством».
 
   „11.Військовіпосадовіособи–цевійськовослужбовці,якіобіймаютьштатніпосади,пов’язанізвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністра-тивно-господарськихобов’язків,абоякіспеціальноуповноваженінавиконаннятакихобов’язківзгідноіззаконодав-ством».
 
587. Узв’язкузцимчастинуодинадцятувважатичастиноюдванадцятою;
 
   Узв’язкузцимчастинуодинадцятувважатичастиноюдванадцятою;
 
588. 3)статтю20доповнитичастинамитретьою-п’ятоютаприміткоютакогозмісту:
 
   3)статтю20доповнитичастинамитретьою-п’ятоютаприміткоютакогозмісту:
 
589. „3.Військовіпосадовіособинеможутьперебуватизблизькимиособамиувідносинахпрямоїорганізаційноїтаправовоїзалежностіпідлеглоїособивідїїначальника,втомучислічерезвирішення (участьувирішенні)питаньприйняттянаслужбу,звільненняізслужби,застосуваннязаохочень,дисциплінарнихстягнень,наданнявказівок,доручень,контролюзаїхвиконанням,зблизькимиїмособами.
 
-278- Бевз В.А.
Слова„зблизькимиїмособами»виключити.
 
Враховано   „3.Військовіпосадовіособинеможутьперебуватизблизькимиособамиувідносинахпрямоїорганізаційноїтаправовоїзалежностіпідлеглоїособивідїїначальника,утомучислічерезвирішення (участьувирішенні)питаньприйняттянаслужбу,звільненняізслужби,застосуваннязаохочень,дисциплінарнихстягнень,наданнявказівок,доручень,контролюзаїхвиконанням.
 
    -279- Міщенко С.Г.
Частинудоповнитиреченням:„Зазначенеобмеженнянезастосовуєтьсящодоблизькихосіб,якієпрацівникамиЗбройнихСилукраїни».
 
Відхилено скількиневідповідаєвимогамстатті9ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції». Крімтого,навійськовихпосадовихосібнепоширюєтьсяобмеженнящодоспільноїроботиблизькихосіб,якщовійськовачастинарозташованавгірськійабосільськіймісцевості. Також,дружинамвійськовослужбов-ців,якінепрацювалиузв’язкузвідсутністюможливостіпрацевлашту-вання,рокитакоговимушеногобезробіттязараховуютьсявзагальнийстаж.Прицьомутакоїпільгипозбавленіміліціонери,посадовіособимісцевогосамоврядування,державніслужбовцітощо.   
590. 4.Стосовнокандидатівназайняттявійськовихпосад,пов’язанихзвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністративно-господарськихобов’язків,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   4.Стосовнокандидатівназайняттявійськовихпосад,пов’язанихзвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністративно-господарськихобов’язків,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
591. 5.Військовіпосадовіособи,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,подаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-280- Бевз В.А.
Слова„впорядку,встановленому»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   5.Військовіпосадовіособи,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,подаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
592. Навійськовихпосадовихосібпоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   Навійськовихпосадовихосібпоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
593. Примітка.Термін„близькіособи»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„близькіособи»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
594. 4)доповнитиЗаконстаттею20-1такогозмісту:
 
-281- Бевз В.А.
Слово„Закон»виключити.
 
Враховано   4)доповнитистаттею20-1такогозмісту:
 
    -282- Кармазін Ю.А.
Підпунктвиключити.
 
Відхилено Невідповідаєвимогамчастинидругоїстатті14ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
595. „Стаття20-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
   „Стаття20-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
596. 1.Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовапосадоваособазобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальниквійськовоїпосадовоїособизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
   1.Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовапосадоваособазобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальниквійськовоїпосадовоїособизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
597. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
598. 5)устатті26:
 
   5)устатті26:
 
599. частинушостудоповнитипунктами„і»та„ї»такогозмісту:
 
   частинушостудоповнитипунктами„і»та„ї»такогозмісту:
 
600. „і)узв’язкузнабраннямзаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякоговійськовослужбовцяпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
   „і)узв’язкузнабраннямзаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякоговійськовослужбовцяпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
601. ї)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
   ї)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
602. частинусьомудоповнитипунктами„з»та„и»такогозмісту:
 
   частинусьомудоповнитипунктами„з»та„и»такогозмісту:
 
603. „з)узв’язкузнабраннямзаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякоговійськовослужбовцяпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
   „з)узв’язкузнабраннямзаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякоговійськовослужбовцяпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
604. и)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі».
 
   и)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі».
 
605. 41.УЗаконіУкраїни„Проаудиторськудіяльність» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№44,ст.432):
 
   38.УЗаконіУкраїни„Проаудиторськудіяльність» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№44,ст.432):
 
606. 1)устатті4:
 
   1)устатті4:
 
607. частинуп’ятувикластивтакійредакції:
 
   частинуп’ятувикластивтакійредакції:
 
608. „Аудиторомнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзакорисливийзлочинабонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
-283- Вернидубов І.В.
Частинувикластиутакійредакції:
„Аудиторомнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочинуабонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   „Аудиторомнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнязлочинуабонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення»;
 
    -284- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
609. доповнитистаттючастиноютакогозмісту:
 
-285- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„доповнитичастиноюшостоютакогозмісту».
 
Враховано   доповнитичастиноюшостоютакогозмісту:
 
610. „Аудиторузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб»;
 
   „Аудиторузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянкичипропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб»;
 
611. 2)пункт1статті19післяслів„цьогоЗакону»доповнитисловами„ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   2)пункт1статті19післяслів„цьогоЗакону»доповнитисловами„ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
612. 3)статтю20доповнитиприміткоютакогозмісту:
 
   3)статтю20доповнитиприміткоютакогозмісту:
 
613. „Примітка.Прямимиродиннимистосункамиєродинністосункизблизькимиособами,зазначенимивЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
   „Примітка.Прямимиродиннимистосункамиєродинністосункизблизькимиособами,зазначенимивЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
614. 42.УДисциплінарномустатутіДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2009р.,№9,ст.114):
 
   39.УДисциплінарномустатутіДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2009р.,№9,ст.114):
 
615. 1)частинудругустатті8післяслів„виявленняпорушеньзаконодавства»доповнитисловами„корупційногоправопорушеннячиодержанняінформаціїпровчиненнятакогоправопорушення»;
 
   1)частинудругустатті8післяслів„виявленняпорушеньзаконодавства»доповнитисловами„корупційногоправопорушеннячиодержанняінформаціїпровчиненнятакогоправопорушення»;
 
616. 2)статтю9доповнитичастиноюп’ятоютакогозмісту:
 
   2)статтю9доповнитичастиноюп’ятоютакогозмісту:
 
617. „5.ГоловаДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,начальникирегіональнихорганів,територіальнихпідрозділів,закладівтаустановДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїниуразівиявленнякорупційногоправопорушення,вчиненогоособоюрядовогочиначальницькогоскладу,зобов’язанівмежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайноповідомитипройоговчиненняспеціальноуповноваженомусуб’єктуусферіпротидіїкорупції»;
 
   „5.ГоловаДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,начальникирегіональнихорганів,територіальнихпідрозділів,закладівтаустановДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїниуразівиявленнякорупційногоправопорушення,вчиненогоособоюрядовогочиначальницькогоскладу,зобов’язанівмежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайноповідомитипройоговчиненняспеціальноуповноваженомусуб’єктуусферіпротидіїкорупції»;
 
618. 3)статтю15доповнитичастинамисімнадцятоюівісімнадцятоютакогозмісту:
 
   3)статтю15доповнитичастинамисімнадцятоюівісімнадцятоютакогозмісту:
 
619. „17.Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,зарішеннямначальникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування.
 
-286- Бевз В.А.
Слова„абоневиконання»замінитисловом„недотримання».
 
Враховано   „17.Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,недотриманнявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїзарішеннямначальникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування.
 
620. 18.ОсобарядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюособоюрядовогоіначальницькогоскладу,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
-287- Бевз В.А.
Слова„можебутиоскаржено»замінитисловом„оскаржується».
 
Враховано   18.ОсобарядовогоабоначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюособоюрядовогоабоначальницькогоскладу,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку»;
 
621. 4)статтю18доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту:
 
   4)статтю18доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту:
 
622. „4.Особарядовогоіначальницькогоскладу,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   „4.Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоївинесенопостановупропритягненняїїякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
623. 5.Особарядовогоіначальницькогоскладу,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногооргану,підрозділу,закладучиустановиДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнивідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
   5.Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногооргану,підрозділу,закладучиустановиДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнивідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
624. 43.Дисциплінарнийстатутслужбицивільногозахисту,затвердженийЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутслужбицивільногозахисту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2009р.,№29,ст.398),доповнитистаттею85-1такогозмісту:
 
   40.Дисциплінарнийстатутслужбицивільногозахисту,затвердженийЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутслужбицивільногозахисту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2009р.,№29,ст.398),доповнитистаттею85-1такогозмісту:
 
625. „85-1.Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,зарішеннямначальникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування.
 
-288- Бевз В.А.
Слова„абоневиконання»замінитисловом„недотримання».
 
Враховано   „85-1.Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,недотриманнявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїзарішеннямначальникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування.
 
626. Особа,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
   Особа,щодоякоївинесенопостановупропритягненняїїякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
627. Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахисту,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногооргануцивільногозахистувідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
   Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахисту,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногооргануцивільногозахистувідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
628. Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахисту,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюособоюрядовогоабоначальницькогоскладу,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадотакогозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням».
 
-289- Бевз В.А.
Слова„можебутиоскаржено»замінитисловом„оскаржується».
 
Враховано Зміненорубрикаціюстатті.  Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахисту,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюособоюрядовогоабоначальницькогоскладу,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадотакогозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиоскаржуєтьсявустановленомузакономпорядку».
 
629. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиможебутиоскарженовустановленомузакономпорядку».
 
      
630. 44.УЗаконіУкраїни„Просудоустрійістатуссуддів» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2010р.,№41–45,ст.529;2011р.,№23,ст.160):
 
   41.УЗаконіУкраїни„Просудоустрійістатуссуддів» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2010р.,№№41–45,ст.529;2011р.,№23,ст.160):
 
631. 1)устатті54:
 
   1)устатті54:
 
632. участинічетвертій:
 
   участинічетвертій:
 
633. пункт6викластивтакійредакції:
 
   пункт6викластивтакійредакції:
 
634. „6)виконувативимогитадотримуватисяобмежень,щовстановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;»;
 
   „6)виконувативимогитадотримуватисяобмежень,щовстановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
635. пункт7виключити;
 
   пункт7виключити;
 
636. частинуп’ятувиключити;
 
   частинуп’ятувиключити;
 
637. 2)частинупершустатті67доповнитипунктами8–10такогозмісту:
 
-290- Бевз В.А.
Абзацвикласитивтакійредакції:
„2)частинупершустатті67післяабзацувосьмогодоповнититрьомановимиабзацамитакогозмісту».
 
Враховано   2)частинупершустатті67післяабзацувосьмогодоповнититрьомановимиабзацамитакогозмісту:
 
638. „8)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеру,втомучислізакордоном,заформою,передбаченоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-291- Бевз В.А.
Слова„втомучислізакордоном,заформою,передбаченою»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   „8)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
639. 9)копіювійськовогоквитка (длявійськовослужбовцівабовійськовозобов’язаних);
 
   9)копіювійськовогоквитка (длявійськовослужбовцівабовійськовозобов’язаних);
 
640. 10)довідкупродопускдодержавноїтаємниці (уразійогонаявності)»;
 
-292- Бевз В.А.
Добовнитиабзацомтакозозмісту:
„Узв’язкузцимабзацидев’ятийтадесятийвважативідповідноабзацамидванадцятимтатринадцятим».
 
Враховано   10)довідкупродопускдодержавноїтаємниці (уразійогонаявності)».
Узв’язкузцимабзацидев’ятийтадесятийвважативідповідноабзацамидванадцятимтатринадцятим;
 
641. 3)пункт7частиничетвертоїстатті75викластивтакійредакції:
 
   3)пункт7частиничетвертоїстатті75викластивтакійредакції:
 
642. „7)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеру,втомучислізакордоном,заформою,передбаченоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
-293- Бевз В.А.
Слова„втомучислізакордоном,заформою,передбаченою»замінитисловами„заминулийрікзаформоюіупорядку,встановлених».
 
Враховано   „7)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
    -294- Гордієнко С.В.
Доповнитипунктпідпунктомутакійредакції:
„4)статтю106викластиутакійредакції:
„Стаття106.Звільненнясуддізпосадиуразінабраннязаконноїсилиобвинувальнимвирокомщодоньогоабосудовогорішенняпропритягненняйогодовідповідальностізакорупційнеправопорушення
1.Суд,якийухваливобвинувальнийвирокщодосуддіабоприйняврішенняпропритягненняйогодовідповідальностізакорупційнеправопорушення,негайноповідомляєпроцеВищукваліфікаційнукомісіюсуддівУкраїни.
2.УразінабраннязаконноїсилиобвинувальнимвирокомсудуабосудовогорішенняпропритягненнядовідповідальностізакорупційнеправопорушеннящодосуддіВищакваліфікаційнакомісіясуддівУкраїниповідомляєпроцеВищурадуюстиції,якавноситьподанняпрозвільненнясуддізпосади.
3.Суддя,щодоякогообвинувальнийвироксудуабосудоверішенняпропритягненняйогодовідповідальностізакорупційнеправопорушеннянабрализаконноїсили,неможепродовжуватиздійснюватисвоїповноваженняівтрачаєпередбаченізакономгарантіїнезалежностіінедоторканностісудді,правонагрошоветаіншезабезпечення».
 
Відхилено Пропозиціяневідповідаєположеннямчастинипершоїстатті116РегламентуВерховноїРадиУкраїни (нерозглянутоупершомучитанні).   
643. 45.УЗаконіУкраїни„ПроКабінетМіністрівУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2011р.,№9,ст.58,№23,ст.160,№38,ст.384):
 
   42.УЗаконіУкраїни„ПроКабінетМіністрівУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2011р.,№9,ст.58,№23,ст.160):
 
644. 1)устатті7:
 
   1)устатті7:
 
645. другереченнячастинипершоївикластивтакійредакції:„НеможебутипризначенанапосадучленаКабінетуМіністрівУкраїниособа,якамаєсудимість,непогашенуабонезнятувустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
-295- Вернидубов І.В.
Абзацвикластивтакійредакції:
„другереченнячастинипершоївикластивтакійредакції:„НеможебутипризначенанапосадучленаКабінетуМіністрівУкраїниособа,якамаєсудимість,непогашенуабонезнятувустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
Враховано   другереченнячастинипершоївикластивтакійредакції:„НеможебутипризначенанапосадучленаКабінетуМіністрівУкраїниособа,якамаєсудимість,непогашенуабонезнятувустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомостанньогорокунакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційногоправопорушення»;
 
    -296- Міщенко С.Г.
Слова„протягомтрьохостанніхроків»замінитисловами„протягомроку».
 
Враховано    
    -297- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„трьохостанніхроків»замінитисловами„останньогороку».
 
Враховано    
646. доповнитистаттючастиноючетвертоютакогозмісту:
 
-298- Бевз В.А.
Слово„статтю»виключити.
 
Враховано   доповнитичастиноючетвертоютакогозмісту:
 
647. „4.НачленівКабінетуМіністрівУкраїнипоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-299- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Омельченко О.О.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Петренко В.М.
Слова„обмеженнявстановлені»замінитисловами„вобсязі,встановленому».
 
Відхилено ропозиціяноситьредакційнийхарактер.  „4.НачленівКабінетуМіністрівУкраїнипоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
648. 2)пункт4частинитретьоїстатті8викластивтакійредакції:
 
   2)пункт4частинитретьоїстатті8викластивтакійредакції:
 
649. „4)декларацієюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-300- Бевз В.А.
Слово„встановленою»замінитисловами„іупорядку,встановлених».
 
Враховано   „4)деклараціяпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
650. 3)пункт4частинип’ятоїстатті9викластивтакійредакції:
 
   3)пункт4частинип’ятоїстатті9викластивтакійредакції:
 
651. „4)декларацієюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
-301- Бевз В.А.
Слово„встановленою»замінитисловами„іупорядку,встановлених».
 
Враховано   „4)декларацієюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоюіупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
652. 4)частинупершустатті19післяслів„свободлюдинитагромадянина»доповнитисловами„запобіганняі»;
 
   4)частинупершустатті19післяслів„свободлюдинитагромадянина»доповнитисловами„запобіганняі»;
 
653. 5)упункті3частинипершоїстатті20:
 
   5)упункті3частинипершоїстатті20:
 
654. абзацчетвертийпісляслів„боротьбиіззлочинністю»доповнитисловами„запобіганняі»;
 
   абзацчетвертийпісляслів„боротьбиіззлочинністю»доповнитисловами„запобіганняі»;
 
655. доповнитипунктабзацомтакогозмісту:
 
-302- Бевз В.А.
Абзацвикластиутакійредакції:
„доповнитиабзацомдев’ятимтакогозмісту».
 
Враховано   доповнитиабзацомдев’ятимтакогозмісту:
 
656. „забезпечуєкоординаціюіконтрользадіяльністюорганіввиконавчоївладищодозапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
   „забезпечуєкоординаціюіконтрользадіяльністюорганіввиконавчоївладищодозапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
657. 6)участинічетвертійстатті45слова„діяньта»замінитисловами„правопорушеньабо»,аслово„сумлін-ної»–словом„етичної».
 
-303- Бевз В.А.
Слово„сумлінної»замінитисловом„до».
 
Враховано   6)участинічетвертійстатті45слова„діяньта»замінитисловами„правопорушеньабо»,аслово„сумлін-ної»–словом„до».
 
    -304- Гордієнко С.В.
Підпунктвикластиутакійредакції:
„6)участинічетвертійстатті45слова„діяньта»замінитисловами„правопору-шеньабо»,слово„сумлінний»–словом„етичний»,слова„можутьбутизвільненіПрезидентомУкраїнивпорядку,визначеномучастиноюпершоюстатті18цьогоЗакону»–словами„маютьбутизвільненіПрезидентомУкраїнивпорядку,передбаченомупунктом1частинипершої,частинамипершою,другоюстатті18цьогоЗаконуутриденнийстрокздняотриманняПрезидентомУкраїникопіївідповідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
Відхилено Невідповідаєвимогамстатті22ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».   
    -305- Гордієнко С.В.
Доповнитипунктпідпунктом7такогозмісту:
„7)статтю58доповнитиновимичастинамидругоютатретьоютакогозмісту:
„2.Особа,звільненазпосадичленаКабінетуМіністрівУкраїнизавчиненнякорупційногоправопорушення,позбавля-єтьсяправанапенсію,передбаченучастиноюпершоюцієїстатті.
3.ОсобазчислаколишніхчленівКабінетуМіністрівУкраїни,якапрацює,абоякуобранонапосаду,віднесенудосуб’єктіввідповідальностізакорупційніправопорушення,уразіпритягненнядовідповідальностізавчиненнякорупцій-ногоправопорушенняпозбавляєтьсяправанаодержанняпенсії,передбаченоїчастиноюпершоюцієїстаттітапов’язаноїзістатусомчленаКабінетуМіністрівУкраїни,атакожіншихвидівпенсій,передбаченихспеціальнимизаконами.ВтакихвипадкахпенсіяколишньомучленуКабінетуМіністрівУкраїнипризначаєтьсяназагальнихпідставах».
 
Відхилено Пропозиціяневідповідаєположеннямчастинипершоїстатті116РегламентуВерховноїРадиУкраїни (нерозглянутоупершомучитанні).   
658. ІІ.ЦейЗаконнабираєчинностічерез30днівздняйогоопублікування.

   ІІ.ЦейЗаконнабираєчинностічерез30днівздняйогоопублікування.