Кількість абзаців - 156 Таблиця поправок


Про особливості приватизації вугледобувних підприємств (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про особливості приватизації
вугледобувних підприємств
 
   Про особливості приватизації
вугледобувних підприємств
 
3. Цей Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання приватизації державного майна вугледобувних підприємств та особливості їх діяльності у післяприватизаційний період.
 
   Цей Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання приватизації державного майна вугледобувних підприємств та особливості їх діяльності у післяприватизаційний період.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
6. 1) вугледобувне підприємство — гірниче підприємство, основним видом економічної діяльності якого є підземне або відкрите добування вугілля, до складу якого можуть входити шахти, шахтоуправління, розрізи та інші відокремлені підрозділи, що виконують допоміжні функції;
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 1 законопроекту:
1) у пункті 1 слова: "можуть входити шахти, шахтоуправління, розрізи та інші відокремлені підрозділи, що виконують допоміжні функції" замінити на слова: "входять структурні підрозділи, які здійснюють добування вугілля, а також виконують допоміжні функції;"
 
Відхилено   1) вугледобувне підприємство — гірниче підприємство, основним видом економічної діяльності якого є підземне або відкрите добування вугілля, до складу якого можуть входити шахти, шахтоуправління, розрізи та інші відокремлені підрозділи, що виконують допоміжні функції;
 
7. 2) завершення приватизації — оформлення документів, що підтверджують право власності покупця на єдиний майновий комплекс або усі акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, за винятком тих, що продаються працівникам підприємства згідно з умовами пільгового продажу;
 
   2) завершення приватизації — оформлення документів, що підтверджують право власності покупця на єдиний майновий комплекс або усі акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, крім тих, що продаються працівникам підприємства згідно з умовами пільгового продажу;
 
8. 3) інвестиційний конкурс — спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким переможцем визначається претендент, що запропонував максимальну величину приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражену в грошовому еквіваленті, згідно з бізнес-планом або техніко-економічним обґрунтуванням, та сплатив за нього 1 гривню до Державного бюджету України;
 
-2- Корж П.П.
У пункті 3) частини 1 статті 1 проекту Закону слова "або техніко-економічним обґрунтуванням" замінити словами "інвестиційного проекту та техніко-економічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об'єкта".
 
Враховано   3) інвестиційний конкурс — спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким переможцем визначається претендент, що запропонував максимальну величину приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражену в грошовому еквіваленті, згідно з бізнес-планом інвестиційного проекту та техніко-економічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об'єкта, та сплатив за нього одну гривню до Державного бюджету України;
 
    -3- Кармазін Ю.А.
2) у пункті 3 після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
"Інвестор повинен мати фінансові ресурси та висококваліфіковані кадри, матеріальну базу та досвід діяльності у цій сфері не менше 3 років".
 
Відхилено    
9. 4) розріз — вугледобувне підприємство або відокремлений підрозділ вугледобувного підприємства з видобутку вугілля відкритим способом;
 
-4- Кармазін Ю.А.
3) виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів, пункти 4 та 5, а саме:
"4) розріз — вугледобувне підприємство або відокремлений підрозділ вугледобувного підприємства з видобутку вугілля відкритим способом;
5) шахта (шахтоуправління) - вугледобувне підприємство або відокремлений підрозділ вугледобувного підприємства з видобутку вугілля підземним способом."
 
Відхилено   4) розріз — вугледобувне підприємство або відокремлений підрозділ вугледобувного підприємства з видобутку вугілля відкритим способом;
 
10. 5) шахта (шахтоуправління) — вугледобувне підприємство або відокремлений підрозділ вугледобувного підприємства з видобутку вугілля підземним способом.
 
   5) шахта (шахтоуправління) — вугледобувне підприємство або відокремлений підрозділ вугледобувного підприємства з видобутку вугілля підземним способом.
 
11. Стаття 2. Особливі умови приватизації вугледобувних підприємств
 
   Стаття 2. Особливі умови приватизації вугледобувних підприємств
 
12. 1. Особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є:
 
   1. Особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є:
 
13. продаж усіх акцій, які належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств;
 
   продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств;
 
14. збереження існуючих умов оплати спожитої електроенергії для вугледобувних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію або триває передприватизаційна підготовка, до завершення приватизації;
 
-5- Глущенко І.М.
Виключити абзац третій частини 1 статті 2 проекту Закону такого змісту:
"збереження існуючих умов оплати спожитої електроенергії для вугледобувних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію або триває передприватизаційна підготовка, до завершення приватизації;"
 
Враховано      
    -6- Корж П.П.
Виключити абзац третій частини 1 статті 2 проекту Закону такого змісту:
"збереження існуючих умов оплати спожитої електроенергії для вугледобувних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію або триває передприватизаційна підготовка, до завершення приватизації;"
 
Враховано    
15. установлення на строк до трьох років з моменту завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації;
 
-7- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 2:
1) у абзаці четвертому після слів: "що утворилися на момент завершення приватизації" доповнити словами: "та стосується лише тих вугледобувних підприємств, умовою договору купівлі-продажу яких є взяття на себе покупцем зобов'язання сплатити відповідні борги, в тому числі шляхом їх реструктуризації, реалізація мораторію на примусову реалізацію майна може бути здійснена для виконання судових рішень щодо стягнення заробітної плати та інших виплат працівникам у зв'язку з трудовими відносинами, а також заборгованості по внескам на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.".
 
Враховано частково   установлення на строк до трьох років з дня завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації. Мораторій не застосовується щодо рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також щодо рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу;
 
    -8- Глущенко І.М.
Абзац четвертий частини 1 статті 2 проекту Закону викласти у
такій редакції:
"установлення на строк до трьох років з моменту завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації. Мораторій не застосовується щодо рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також щодо рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу;"
 
Враховано    
    -9- Корж П.П.
Абзац четвертий частини 1 статті 2 проекту Закону викласти у такій редакції:
"установлення на строк до трьох років з моменту завершення приватизації акцій, що належать державі у статутному капіталі такого підприємства, мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації, з обов'язком щомісячного погашення заборгованості протягом такого строку мораторію. Вугледобувне підприємство може укладати договори про реструктуризацію заборгованості на термін, який не перевищує терміну мораторію. Мораторій не розповсюджується на рішення про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також на рішення про стягнення заборгованості за газ, теплову та електричну енергію, послуги з їх передачі та розподілу, послуги водопостачання та водовід ведення;"
 
Враховано по суті   
16. переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення аукціону.
 
-10- Кармазін Ю.А.
2) абзац п'ятий після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
"Відповідний дозвіл видається користувачу надр - акціонерному товариству, створеному шляхом перетворення державного вугледобувного підприємства або шляхом виділення чи поділу із такого підприємства. Створення користувача надрами шляхом виділення або поділу переоформлення на нього відповідного дозволу можливо лише у випадку, якщо акціонерне товариство, з якого виділився такий користувач, або інші товариства, які утворилися внаслідок поділу відповідного вугледобувного підприємства, не користуватимуться ділянкою надр, на яку оформлюється спеціальний дозвіл.".
 
Відхилено   переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення аукціону.
 
17. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
18. 1. Приватизація вугледобувних підприємств здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   1. Приватизація вугледобувних підприємств здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
19. Стаття 4. Об’єкти приватизації
 
   Стаття 4. Об’єкти приватизації
 
20. 1. До об’єктів приватизації належать:
 
   1. До об’єктів приватизації належать:
 
21. вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси;
 
   вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси;
 
22. шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси;
 
   шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси;
 
23. розрізи як єдині майнові комплекси;
 
   розрізи як єдині майнові комплекси;
 
24. акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 4 після частини першої доповнити новими частинами другою та третьою такого змісту:
"2. До об'єктів приватизації належить майно вугледобувних підприємств як єдиних майнових комплексів, а також майно структурних підрозділів таких підприємств, які здійснюють добування вугілля, якщо вони здатні функціонувати як єдиний майновий комплекс та у разі їх виділення не порушується технологічна єдність підприємства, з складу якого вони виділяються.
3. Вугледобувні підприємства, передані у концесію чи оренду, не підлягають приватизації до закінчення строку дії відповідних договорів. Підприємства та їх структурні підрозділи, що включені до затвердженого Верховною Радою України Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягає приватизації підлягають приватизації тільки після їх виключення з даного переліку.".
 
Відхилено   акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.
 
25. Стаття 5. Суб’єкти приватизації
 
   Стаття 5. Суб’єкти приватизації
 
26. 1. Суб’єктами приватизації є:
 
   1. Суб’єктами приватизації є:
 
27. державні органи приватизації;
 
   державні органи приватизації;
 
28. покупці (інвестори) та їх представники;
 
   покупці (інвестори) та їх представники;
 
29. посередники;
 
   посередники;
 
30. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі (далі — орган, уповноважений управляти державним майном).
 
-12- Кармазін Ю.А.
У статті 5 виключити абзац п'ятий, а саме:
"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі (далі — орган, уповноважений управляти державним майном)."
 
Відхилено   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі (далі — орган, уповноважений управляти державним майном).
 
31. Стаття 6. Заходи з передприватизаційної підготовки
 
   Стаття 6. Заходи з передприватизаційної підготовки
 
32. 1. Орган, уповноважений управляти державним майном, здійснює заходи з передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств та проводить реорганізацію підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості. Передприватизаційна підготовка здійснюється за рахунок коштів вугледобувних підприємств, що приватизуються відповідно до цього Закону.
 
   1. Орган, уповноважений управляти державним майном, здійснює заходи з передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств та проводить реорганізацію підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості. Передприватизаційна підготовка здійснюється за рахунок коштів вугледобувних підприємств, що приватизуються відповідно до цього Закону.
 
33. Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств включає:
 
-13- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом
третім такого змісту:
"перетворення державного вугледобувного підприємства у публічне акціонерне товариство, виділення із складу вугледобувних підприємств об'єктів соціальної інфраструктури та передача їх відповідним територіальним громадам. У разі виділення з складу вугледобувного підприємства структурних підрозділів як самостійних об’єктів приватизації на їх базі утворюються відповідні акціонерні товариства."
 
Відхилено   Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств включає:
 
34. проведення інвентаризації;
 
   проведення інвентаризації;
 
35. впорядкування технічної та будівельної документації щодо об’єкта приватизації;
 
   упорядкування технічної та будівельної документації щодо об’єкта приватизації;
 
36. виділення земельної ділянки, закріпленої за об’єктом приватизації, у натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації;
 
   виділення земельної ділянки, закріпленої за об’єктом приватизації, у натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації;
 
37. визначення заходів соціального захисту працівників.
 
   визначення заходів соціального захисту працівників.
 
38. Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств може включати виділення із складу підприємств структурних підрозділів, які не порушують технологічної єдності виробництва та технологічних циклів, і здійснення інших заходів.
 
   Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств може включати виділення із складу підприємств структурних підрозділів, що не порушують технологічної єдності виробництва та технологічних циклів, і здійснення інших заходів.
 
39. 2. Орган, уповноважений управляти державним майном, формує перелік об’єктів приватизації для затвердження Кабінетом Міністрів України переліку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації.
 
-14- Корж П.П.
У частині 2 статті 6 проекту Закону після першого речення
додати нове речення такого змісту:
"Рішення про приватизацію вугледобувних підприємств, цілісні майнові комплекси яких до моменту набрання чинності цим Законом були передані у концесію або оренду, може бути прийнято тільки за згодою концесіонерів або орендарів цілісних майнових комплексів таких вугледобувних підприємств."
 
Враховано   2. Орган, уповноважений управляти державним майном, формує перелік об’єктів приватизації для затвердження Кабінетом Міністрів України переліку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації. Рішення про приватизацію вугледобувних підприємств, цілісні майнові комплекси яких до дня набрання чинності цим Законом були передані у концесію або оренду, може бути прийнято лише за згодою концесіонерів або орендарів цілісних майнових комплексів таких вугледобувних підприємств.
 
40. 3. Управління вугледобувними підприємствами, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, або пакетами акцій акціонерних товариств, які утворені на базі вугледобувних підприємств, здійснюється органом, уповноваженим управляти державним майном, до моменту завершення приватизації.
 
   3. Управління вугледобувними підприємствами, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, або пакетами акцій акціонерних товариств, які утворені на базі вугледобувних підприємств, здійснюється органом, уповноваженим управляти державним майном, до моменту завершення приватизації.
 
41. У разі утворення акціонерного товариства в процесі приватизації функції з управління корпоративними правами держави передаються від державних органів приватизації до органу, уповноваженого управляти державним майном, у встановленому порядку до моменту завершення приватизації.
 
   У разі утворення акціонерного товариства в процесі приватизації функції з управління корпоративними правами держави передаються від державних органів приватизації до органу, уповноваженого управляти державним майном, у встановленому порядку до моменту завершення приватизації.
 
42. Стаття 7. Способи приватизації
 
   Стаття 7. Способи приватизації
 
43. 1. Приватизація об’єктів, зазначених у статті 4 цього Закону, здійснюється такими способами:
 
   1. Приватизація об’єктів, зазначених у статті 4 цього Закону, здійснюється такими способами:
 
44. продаж на аукціоні;
 
   продаж на аукціоні;
 
45. продаж на інвестиційному конкурсі;
 
   продаж на інвестиційному конкурсі;
 
46. іншими способами, передбаченими законодавством з питань приватизації.
 
-15- Корж П.П.
Абзац четвертий частини 1 статті 7 проекту Закону доповнити фразою ", у тому числі шляхом викупу орендарями або концесіонерами цілісних майнових комплексів вугледобувних підприємств, які були передані у концесію або оренду до моменту набрання чинності цим Законом".
 
Враховано   іншими способами, передбаченими законодавством з питань приватизації, у тому числі шляхом викупу орендарями або концесіонерами цілісних майнових комплексів вугледобувних підприємств, які були передані в концесію або оренду до дня набрання чинності цим Законом.
 
47. 2. Визначення способу приватизації об’єкта приватизації, включеного до переліку об’єктів приватизації, здійснюється державними органами приватизації разом з органом, уповноваженим управляти державним майном, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
-16- Кармазін Ю.А.
У статті 7 після частини другої доповнити новою частиною третьою
такого змісту:
"3. До пакету акцій, які продаються на аукціоні та на інвестиційному конкурсі, включаються всі акції, які належать державі у відповідному акціонерному товаристві, або та їх кількість, яка дозволяє акціонеру контролювати діяльність такого товариства.".
 
Відхилено   2. Визначення способу приватизації об’єкта приватизації, включеного до переліку об’єктів приватизації, здійснюється державними органами приватизації спільно з органом, уповноваженим управляти державним майном, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
48. Стаття 8. Продаж на аукціоні
 
   Стаття 8. Продаж на аукціоні
 
49. 1. Порядок проведення аукціону з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Порядок проведення аукціону з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
50. 2. Переможцем аукціону визнається учасник, який у ході проведення аукціону запропонував найвищу ціну за об’єкт приватизації та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.
 
   2. Переможцем аукціону визнається учасник, який у ході проведення аукціону запропонував найвищу ціну за об’єкт приватизації та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.
 
51. 3. У разі коли аукціон не відбувся через відсутність покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон удруге із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 30 відсотків.
 
   3. У разі якщо аукціон не відбувся через відсутність покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон удруге із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 30 відсотків.
 
52. 4. У разі коли аукціон повторно не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 30 відсотків, державний орган приватизації оголошує аукціон утретє із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 50 відсотків.
 
   4. У разі якщо аукціон повторно не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 30 відсотків, державний орган приватизації оголошує аукціон утретє із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 50 відсотків.
 
53. 5. У разі коли аукціон не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 50 відсотків, об’єкт приватизації передається для продажу на інвестиційному конкурсі.
 
   5. У разі якщо аукціон не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 50 відсотків, об’єкт приватизації передається для продажу на інвестиційному конкурсі.
 
54. Стаття 9. Продаж на інвестиційному конкурсі
 
   Стаття 9. Продаж на інвестиційному конкурсі
 
55. 1. Положення про порядок проведення інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
 
   1. Положення про порядок проведення інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
 
56. Для забезпечення проведення відбору інвестиційних проектів Фонд державного майна разом з органом, уповноваженим управляти державним майном, утворює конкурсну комісію, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики економічного розвитку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету.
 
-17- Кармазін Ю.А.
У статті 9:
1) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"Для забезпечення проведення відбору інвестиційних проектів Фонд державного майна утворює конкурсну комісію, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики економічного розвитку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету, органу, уповноваженого управляти державним майном в вугільно-промисловому комплексі, органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері екології."
 
Відхилено   Для забезпечення проведення відбору інвестиційних проектів Фонд державного майна спільно з органом, уповноваженим управляти державним майном, утворює конкурсну комісію, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики економічного розвитку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету.
 
57. 2. Для участі в інвестиційному конкурсі потенційні інвестори попередньо подають органові, уповноваженому управляти державним майном, інвестиційний проект об’єкта приватизації.
 
   2. Для участі в інвестиційному конкурсі потенційні інвестори попередньо подають органу, уповноваженому управляти державним майном, інвестиційний проект об’єкта приватизації.
 
58. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає протягом 30 днів у встановленому ним порядку поданий на розгляд інвестиційний проект об’єкта приватизації та письмово інформує потенційного інвестора про прийняте ним рішення. Після надходження погодження органу, уповноваженого управляти державним майном, потенційні інвестори подають до державних органів приватизації конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи.
 
   Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає протягом 30 днів у встановленому ним порядку поданий на розгляд інвестиційний проект об’єкта приватизації та письмово інформує потенційного інвестора про прийняте ним рішення. Після надходження погодження органу, уповноваженого управляти державним майном, потенційні інвестори подають до державних органів приватизації конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи.
 
59. Конкурсні інвестиційні пропозиції подаються особисто претендентами або уповноваженими ними особами та реєструються державними органами приватизації в момент їх подачі.
 
   Конкурсні інвестиційні пропозиції подаються особисто претендентами або уповноваженими ними особами та реєструються державними органами приватизації в момент їх подачі.
 
60. Конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи повинні містити:
 
   Конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи повинні містити:
 
61. підписану і скріплену печаткою заяву на участь у конкурсі у вільній формі (справжність підпису на заяві фізичних осіб, які не мають печатки, підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню);
 
-18- Корж П.П.
Після абзацу п'ятого частини 2 статті 9 проекту Закону додати чотири нові абзаци такого змісту:
"інвестиційний проект та техніко-економічне обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об'єкта;
документи, які підтверджують повноваження особи, яка підписала заявку на участь у конкурсі;
засвідчені нотаріально або іншим уповноваженим державним органом копії статуту, інших установчих документів претендента, а також осіб, які здійснюють безпосередній та/або опосередкований контроль над претендентом до бенефіціарних власників;
інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників (учасників) претендента, яка дає змогу встановити бенефіціарних власників, які безпосередньо або опосередковано володіють 25 % і більше акцій (часток, паїв) у статутному капіталі претендента, а також здійснюють безпосередньо або опосередковано контроль над претендентом;"
 
Відхилено   підписану і скріплену печаткою заяву на участь у конкурсі у вільній формі (справжність підпису на заяві фізичних осіб, які не мають печатки, підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню);
 
62. документи, які підтверджують внесення застави і реєстраційного внеску за подання заяви на участь у конкурсі в установленому законодавством розмірі на зазначений в інформаційному повідомленні розрахунковий рахунок;
 
   документи, що підтверджують внесення застави і реєстраційного внеску за подання заяви на участь у конкурсі в установленому законодавством розмірі на зазначений в інформаційному повідомленні розрахунковий рахунок;
 
63. належним чином оформлені документи, що підтверджують:
 
-19- Корж П.П.
Після абзацу сьомого частини 2 статті 9 проекту Закону
додати новий абзац такого змісту:
"- дату та місце державної реєстрації претендента та найменування органу державної реєстрації претендента;"
 
Враховано   належним чином оформлені документи, що підтверджують:
- дату та місце державної реєстрації претендента та найменування органу державної реєстрації претендента;
 
64. - прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або представника юридичної особи та їх повноваження;
 
-20- Корж П.П.
У абзаці восьмому частини 2 статті 9 проекту Закону після слів "фізичної особи" та після слів "юридичної особи" додати слово "претендента".
 
Враховано   - прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або представника юридичної особи - претендента та їх повноваження;
 
65. - декларацію про доходи (у разі, коли учасник інвестиційного конкурсу — фізична особа);
 
   - декларацію про доходи (у разі, якщо учасник інвестиційного конкурсу — фізична особа);
 
66. - для інвесторів, які є юридичними особами, — нотаріально засвідчені копії статутних документів;
 
   - для інвесторів, які є юридичними особами, — нотаріально засвідчені копії статутних документів;
 
67. короткий опис інвестиційного проекту;
 
-21- Корж П.П.
Виключити абзац одинадцятий частини 2 статті 9 проекту Закону такого змісту:
"- короткий опис інвестиційного проекту;"
 
Відхилено   короткий опис інвестиційного проекту;
 
68. довідку про фінансування реалізації інвестиційного проекту із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора (у разі їх наявності);
 
   довідку про фінансування реалізації інвестиційного проекту із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора (у разі їх наявності);
 
69. інформацію про спосіб забезпечення виконання зобов’язань з фінансування інвестиційного проекту (банківська гарантія, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов’язання покладається на будь-який банк, а також депозити та векселі або будь-яке інше забезпечення виконання зобов’язань, передбачене законодавством);
 
   інформацію про спосіб забезпечення виконання зобов’язань з фінансування інвестиційного проекту (банківська гарантія, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов’язання покладається на будь-який банк, а також депозити та векселі або будь-яке інше забезпечення виконання зобов’язань, передбачене законодавством);
 
70. копію бізнес-плану інвестиційного проекту або техніко-економічного обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта;
 
-22- Корж П.П.
В абзаці чотирнадцятому частини 2 статті 9 проекту Закону виключити слово "копію", а слова "бізнес-плану" та "техніко- економічного обґрунтування" замінити у відповідному відмінку на "бізнес-план" та "техніко-економічне обґрунтування".
 
Враховано   бізнес-план інвестиційного проекту або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта;
 
    -23- Корж П.П.
Після абзацу чотирнадцятого частини 2 статті 9 проекту Закону додати новий абзац такого змісту:
"інформацію про наявність (відсутність) у претендента простроченої заборгованості із заробітної плати перед працівниками;"
 
Відхилено    
71. довідку фінансової установи про наявність необхідних для інвестування коштів на рахунку інвестора;
 
-24- Корж П.П.
Абзац п'ятнадцятий частини 2 статті 9 проекту Закону викласти у такій редакції:
"документи, які підтверджують фінансову спроможність претендента реалізувати заходи, заявлені ним в інвестиційному проекті, у тому числі інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість претендента за останні три роки;"
 
Враховано   документи, що підтверджують фінансову спроможність претендента реалізувати заходи, заявлені ним в інвестиційному проекті, у тому числі інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість претендента за останні три роки;
 
72. довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент відкриття пропозиції конкурсних торгів.
 
-25- Корж П.П.
В абзаці шістнадцятому частини 2 статті 9 проекту Закону перед словами "довідку відповідного органу" додати слова "відомості про реєстрацію претендента як платника податку та".
 
Відхилено   довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент відкриття пропозиції конкурсних торгів.
 
    -26- Кармазін Ю.А.
2) у частині другій після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
"відомості щодо осіб, які контролюють інвестора чи мають на нього вирішальний вплив."
 
Відхилено    
    -27- Корж П.П.
Після абзацу шістнадцятого частини 2 статті 9 проекту Закону додати новий абзац такого змісту: 6
"Для цілей цього Закону бенефіціарним власником є фізична особа, держава (відповідний державний орган), територіальна (місцева) громада особисто або в особі відповідного органу місцевого самоврядування. Термін "контроль" використовується у розумінні, визначеному у Законі України "Про захист економічної конкуренції". Пов'язаними відносинами контролю з претендентом вважаються особи, які: здійснюють безпосередній або опосередкований (через інших осіб) контроль над претендентом; або перебувають під безпосереднім або опосередкованим контролем претендента; або перебувають разом із претендентом під безпосереднім або опосередкованим контролем іншої особи (декількох пов'язаних осіб)."
 
Відхилено    
73. 3. Для участі в конкурсі не приймаються інвестиційні проекти потенційних інвесторів, що:
 
   3. Для участі в конкурсі не приймаються інвестиційні проекти потенційних інвесторів, що:
 
74. визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення або мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 
   визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення або мають заборгованість із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 
75. за результатами діяльності протягом трьох останніх років є збитковими.
 
   за результатами діяльності протягом трьох останніх років є збитковими.
 
76. 4. Критерієм визначення попереднього і остаточного переможця інвестиційного конкурсу є запропонована учасниками конкурсу максимальна величина приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражена в грошовому еквіваленті.
 
-28- Кармазін Ю.А.
3) у абзаці першому частини четвертої виключити слова: "попереднього і остаточного" і далі - за текстом.
 
Враховано   4. Критерієм визначення переможця інвестиційного конкурсу є запропонована учасниками конкурсу максимальна величина приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражена у грошовому еквіваленті.
 
77. Переможцем інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств визнається учасник, який запропонував найбільшу величину приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражену у грошовому еквіваленті, та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.
 
   Переможцем інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств визнається учасник, який запропонував найбільшу величину приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражену у грошовому еквіваленті, та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.
 
78. 5. У разі невиконання покупцем інвестиційного плану, а також умов договору купівлі-продажу орган приватизації має право розірвати укладений договір купівлі-продажу в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про приватизацію державного майна".
 
-29- Кармазін Ю.А.
4) у частині п'ятій слова: "має право" замінити на слово: "зобов'язаний" і далі - за текстом.
 
Відхилено   5. У разі невиконання покупцем інвестиційного плану, а також умов договору купівлі-продажу орган приватизації має право розірвати укладений договір купівлі-продажу в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про приватизацію державного майна".
 
79. Стаття 10. Соціальні гарантії працівникам підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства
 
-30- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію статей, статтю 10, а саме:
"Стаття 10. Соціальні гарантії працівникам підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства
З дня прийняття рішення про приватизацію розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, за винятком звільнення на підставі пунктів 1, 3 і 5—7 статті 36, пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 зазначеного Кодексу.
Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з моменту завершення приватизації.
3. Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюються відповідно до законодавства та положень галузевої угоди.".
 
Відхилено   Стаття 10. Соціальні гарантії працівникам підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства
 
80. 1. З дня прийняття рішення про приватизацію розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, за винятком звільнення на підставі пунктів 1, 3 і 5—7 статті 36, пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 зазначеного Кодексу.
 
   1. З дня прийняття рішення про приватизацію розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім звільнення на підставі пунктів 1, 3 і 5—7 статті 36, пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України .
 
81. 2. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з моменту завершення приватизації.
 
   2. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з моменту завершення приватизації.
 
82. 3. Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюються відповідно до законодавства та положень галузевої угоди.
 
   3. Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюються відповідно до законодавства та положень галузевої угоди.
 
83. Стаття 11. Пільги працівників підприємства, що приватизується
 
   Стаття 11. Пільги працівників підприємства, що приватизується
 
84. 1. Кожному з працівників підприємства, що приватизується, надається право на першочергове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   1. Кожному з працівників підприємства, що приватизується, надається право на першочергове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
85. 2. Крім пільг працівникам вугледобувного підприємства, яке приватизується, передбачених Законом України "Про приватизацію державного майна", право пільгового придбання акцій, передбачене частиною першою цієї статті, поширюється також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв’язку з каліцтвом або професійним захворюванням, працівників, звільнених у зв’язку із станом здоров’я, спадкоємців першої черги загиблих на виробництві працівників.
 
   2. Крім пільг працівникам вугледобувного підприємства, що приватизується, передбачених Законом України "Про приватизацію державного майна", право пільгового придбання акцій, передбачене частиною першою цієї статті, поширюється також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з дня звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв’язку з каліцтвом або професійним захворюванням, працівників, звільнених у зв’язку із станом здоров’я, спадкоємців першої черги загиблих на виробництві працівників.
 
86. 3. Ціна однієї акції у разі пільгового продажу, передбаченого цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.
 
   3. Ціна однієї акції у разі пільгового продажу, передбаченого цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.
 
87. 4. Державною програмою приватизації можуть встановлюватися додаткові умови пільгового продажу об’єктів приватизації.
 
-31- Осика С.Г.
У статті 11 частину четверту викласти в такій редакції: "Додаткові умови пільгового продажу об’єктів приватизації можуть встановлюватися іншими законами."
 
Враховано   4. Додаткові умови пільгового продажу об’єктів приватизації можуть встановлюватися іншими законами.
 
    -32- Кармазін Ю.А.
У статті 11 виключити частину четверту, а саме:
"4. Державною програмою приватизації можуть встановлюватися додаткові умови пільгового продажу об'єктів приватизації.".
 
Відхилено    
88. Стаття 12. Оцінка вартості об’єкта приватизації
 
   Стаття 12. Оцінка вартості об’єкта приватизації
 
89. 1. Вартість об’єктів приватизації визначається згідно з методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей приватизації таких об’єктів, визначених цим Законом. При цьому вартість промислових запасів корисних копалин не враховується.
 
   1. Вартість об’єктів приватизації визначається згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей приватизації таких об’єктів, визначених цим Законом. При цьому вартість промислових запасів корисних копалин не враховується.
 
90. Вартість об’єкта приватизації включає залишкову вартість спеціальних дозволів на видобування корисних копалин за умови безоплатної передачі покупцю (інвестору) цих дозволів.
 
   Вартість об’єкта приватизації включає залишкову вартість спеціальних дозволів на видобування корисних копалин за умови безоплатної передачі покупцю (інвестору) цих дозволів.
 
91. Стаття 13. Запобігання банкрутству вугледобувних підприємств
 
   Стаття 13. Запобігання банкрутству вугледобувних підприємств
 
92. 1. З метою недопущення банкрутства вугледобувних підприємств і збереження сировинної бази металургійного та енергетичного комплексів з моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства до моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств.
 
   1. З метою недопущення банкрутства вугледобувних підприємств і збереження сировинної бази металургійного та енергетичного комплексів з моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства до моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств.
 
93. 2. На строк до трьох років з моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.
 
-33- Глущенко І.М.
У статті 13 проекту Закону додати нову частину такого змісту:
"3. Передбачений цією статтею мораторій не застосовується у випадках, встановлених статтею другою цього Закону."
 
Відхилено   2. На строк до трьох років з моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.
 
    -34- Корж П.П.
У статті 13 проекту закону додати нову частину такого змісту:
"3. Вугледобувні підприємства, до яких застосовуються норми цієї статті, здійснюють погашення заборгованості, яка утворилася на момент завершення приватизації, шляхом щомісячного погашення заборгованості протягом строку не більше трьох років."
 
Відхилено    
94. Стаття 14. Умови договорів купівлі-продажу
 
   Стаття 14. Умови договорів купівлі-продажу
 
95. 1. До договору купівлі-продажу включаються зобов’язання, передбачені планом приватизації, зобов’язання сторін, які були визначені умовами конкурсу, аукціону, конкурсу інвестиційних проектів щодо:
 
   1. До договору купівлі-продажу включаються зобов’язання, передбачені планом приватизації, зобов’язання сторін, які були визначені умовами конкурсу, аукціону, конкурсу інвестиційних проектів щодо:
 
96. 1) у виробничій діяльності підприємства:
 
   1) у виробничій діяльності підприємства:
 
97. виконання програм технічного переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій;
 
   виконання програм технічного переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій;
 
98. здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності виробництва та технологічних циклів;
 
   здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності виробництва та технологічних циклів;
 
99. здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду в обсязі та у строки, що погоджуються сторонами;
 
   здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду в обсязі та строки, що погоджуються сторонами;
 
100. забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля;
 
   забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля;
 
101. забезпечення фіксованого гарантованого обсягу видобутку вугілля протягом строку, встановленого органом, уповноваженим управляти державним майном;
 
   забезпечення фіксованого гарантованого обсягу видобутку вугілля протягом строку, встановленого органом, уповноваженим управляти державним майном;
 
102. дотримання основних вимог під час розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини, визначених законодавством у сфері користування надрами;
 
   дотримання основних вимог під час розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини, визначених законодавством у сфері користування надрами;
 
103. здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій на вугледобувному підприємстві і стихійних явищ;
 
   здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій на вугледобувному підприємстві і стихійних явищ;
 
104. виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
   виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
105. забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану довкілля в межах гірничого відводу;
 
   забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану довкілля в межах гірничого відводу;
 
106. забезпечення виконання екологічних вимог у сфері проведення гірничих робіт, інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища, та розв’язання екологічно-гідрогеологічних проблем, які виникають у процесі експлуатації вугледобувних підприємств;
 
   забезпечення виконання екологічних вимог у сфері проведення гірничих робіт, інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища, та розв’язання екологічно-гідрогеологічних проблем, які виникають у процесі експлуатації вугледобувних підприємств;
 
107. забезпечення подання у встановлені строки відповідним органам, визначеним законодавством, форм державної статистичної звітності щодо видобутку вугілля, стану запасів та втрат вугілля в надрах, стану та протяжності гірничих виробок тощо;
 
   забезпечення подання у встановлені строки відповідним органам, визначеним законодавством, форм державної статистичної звітності щодо видобутку вугілля, стану запасів та втрат вугілля в надрах, стану та протяжності гірничих виробок тощо;
 
108. здійснення підробки будівель, споруд та природних об’єктів згідно з вимогами нормативних документів, які погоджуються з користувачем цих об’єктів;
 
   здійснення підробки будівель, споруд та природних об’єктів згідно з вимогами нормативних документів, що погоджуються з користувачем цих об’єктів;
 
109. 2) в економічній діяльності підприємства:
 
   2) в економічній діяльності підприємства:
 
110. забезпечення щорічного інвестування підприємства в обсязі та у строки не менше встановлених у договорі купівлі-продажу;
 
   забезпечення щорічного інвестування підприємства в обсязі та строки не менше встановлених у договорі купівлі-продажу;
 
111. подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України;
 
   подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України;
 
112. виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;
 
-35- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 частини першої статті 14 виключити абзаци четвертий - шостий, а саме:
"виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;
забезпечення своєчасної сплати податків і зборів, передбачених законодавством, та страхових внесків;
забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам підприємства відповідно до законодавства;".
 
Відхилено   виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;
 
113. забезпечення своєчасної сплати податків і зборів, передбачених законодавством, та страхових внесків;
 
   забезпечення своєчасної сплати податків і зборів, передбачених законодавством, та страхових внесків;
 
114. забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам підприємства відповідно до законодавства;
 
-36- Корж П.П.
У пункті 2) частини 1 статті 14 проекту Закону після абзацу шостого додати новий абзац такого змісту:
"погашення заборгованості за спожиту електроенергію та забезпечення повної та своєчасної оплати поточного споживання електричної енергії;"
 
Відхилено   забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам підприємства відповідно до законодавства;
 
115. забезпечення погашення покупцем заборгованості із заробітної плати та інших виплат працівникам у зв’язку з трудовими відносинами, а також заборгованості за внесками на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що утворилися на момент продажу, протягом передбаченого договором купівлі-продажу строку;
 
   забезпечення погашення покупцем заборгованості із заробітної плати та інших виплат працівникам у зв’язку з трудовими відносинами, а також заборгованості за внесками на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що утворилися на момент продажу, протягом передбаченого договором купівлі-продажу строку;
 
116. забезпечення виконання вимог галузевої угоди та колективного договору;
 
   забезпечення виконання вимог галузевої угоди та колективного договору;
 
117. вжиття заходів щодо недопущення банкрутства підприємства;
 
   вжиття заходів щодо недопущення банкрутства підприємства;
 
118. обов’язкового здійснення заходів з ліквідації (фізичної, юридичної) вугледобувного підприємства у разі виникнення обґрунтованої економічної необхідності;
 
   обов’язкового здійснення заходів з ліквідації (фізичної, юридичної) вугледобувного підприємства у разі виникнення обґрунтованої економічної необхідності;
 
119. 3) у соціальній діяльності підприємства:
 
   3) у соціальній діяльності підприємства:
 
120. здійснення заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища;
 
   здійснення заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього природного середовища;
 
121. утримання об’єктів соціально-побутового призначення;
 
   утримання об’єктів соціально-побутового призначення;
 
122. збереження та раціонального використання робочих місць;
 
   збереження та раціонального використання робочих місць;
 
123. забезпечення належного рівня безпеки проведення гірничих робіт та охорони праці;
 
   забезпечення належного рівня безпеки проведення гірничих робіт та охорони праці;
 
124. забезпечення медичного та санітарно-побутового обслуговування працівників гірничих підприємств;
 
   забезпечення медичного та санітарно-побутового обслуговування працівників гірничих підприємств;
 
125. забезпечення безоплатного надання вугілля для побутових потреб працівникам та пенсіонерам згідно із законодавством.
 
   забезпечення безоплатного надання вугілля для побутових потреб працівникам та пенсіонерам згідно із законодавством.
 
126. Строк дії зобов’язань, зазначених у договорі купівлі-продажу, за винятком виконання встановлених мобілізаційних та екологічних завдань, не повинен перевищувати п’яти років.
 
   Строк дії зобов’язань, зазначених у договорі купівлі-продажу, крім виконання встановлених мобілізаційних та екологічних завдань, не повинен перевищувати п’яти років.
 
127. 2. Установлення інших умов приватизації, ніж передбачені цим Законом та Законом України "Про приватизацію державного майна", під час приватизації вугледобувних підприємств не допускається.
 
   2. Установлення інших умов приватизації, ніж передбачені цим Законом та Законом України "Про приватизацію державного майна", під час приватизації вугледобувних підприємств не допускається.
 
128. Стаття 15. Державний контроль вугледобувних підприємств після приватизації
 
   Стаття 15. Державний контроль вугледобувних підприємств після приватизації
 
129. 1. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу та моніторинг економічної ефективності діяльності об’єкта приватизації здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу та моніторинг економічної ефективності діяльності об’єкта приватизації здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
130. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, за винятком виконання встановлених мобілізаційних та екологічних завдань, не повинен перевищувати п’яти років.
 
   Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, крім виконання встановлених мобілізаційних та екологічних завдань, не повинен перевищувати п’яти років.
 
131. Зазначений порядок, зокрема, повинен передбачати:
 
   Зазначений порядок, зокрема, повинен передбачати:
 
132. закріплення сфер відповідальності за органами, що здійснюють контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу;
 
   закріплення сфер відповідальності за органами, що здійснюють контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу;
 
133. заходи щодо організації моніторингу виконання умов договорів;
 
   заходи щодо організації моніторингу виконання умов договорів;
 
134. порядок проведення таких заходів та оформлення результатів;
 
   порядок проведення таких заходів та оформлення результатів;
 
135. установлення нормативів економічної ефективності діяльності об’єкта.
 
   установлення нормативів економічної ефективності діяльності об’єкта.
 
136. 2. Перепрофілювання, консервація або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу здійснюються виключно після погодження з державними органами приватизації та органом, уповноваженим управляти державним майном, згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Перепрофілювання, консервація або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу здійснюються виключно після погодження з державними органами приватизації та органом, уповноваженим управляти державним майном, згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
137. Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення
 
138. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
-37- Кармазін Ю.А.
У статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення":
1) частину першу викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
139. 2. Дія норм статей 2 і 13 цього Закону поширюється виключно на вугледобувні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію після набрання чинності цим Законом, та вугледобувні підприємства, приватизовані після набрання чинності цим Законом.
 
   2. Дія норм статей 2 і 13 цього Закону поширюється виключно на вугледобувні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію після набрання чинності цим Законом, та вугледобувні підприємства, приватизовані після набрання чинності цим Законом.
 
140. 3. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   3. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
141. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
142. 1) статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити частиною такого змісту:
 
   1) статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
143. "Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне вугледобувне підприємство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, наданих зазначеному вугледобувному підприємству, на ім’я суб’єкта господарювання, який його приватизував, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення аукціону.";
 
   "Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне вугледобувне підприємство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, наданих зазначеному вугледобувному підприємству, на ім’я суб’єкта господарювання, який його приватизував, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення аукціону";
 
144. 2) пункт 1 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2004 р., № 22, ст. 312; 2005 р., № 33, ст. 430; 2009 р., № 42, ст. 633; 2010 р., № 9, ст. 88) доповнити абзацом такого змісту:
 
-38- Кармазін Ю.А.
2) у частині четвертій виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів, пункт 2, а саме:
"2) пункт 1 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2004 р., № 22, ст. 312; 2005 р., № 33, ст. 430; 2009 р., № 42, ст. 633; 2010 р., № 9, ст. 88) доповнити абзацом такого змісту:
"Справи про банкрутство вугледобувних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", не порушуються протягом трьох років з моменту завершення приватизації.";".
 
Відхилено   2) пункт 1 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2004 р., № 22, ст. 312; 2005 р., № 33, ст. 430; 2009 р., № 42, ст. 633; 2010 р., № 9, ст. 88) доповнити абзацом такого змісту:
 
145. "Справи про банкрутство вугледобувних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", не порушуються протягом трьох років з моменту завершення приватизації.";
 
   "Справи про банкрутство вугледобувних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств", не порушуються протягом трьох років з моменту завершення приватизації";
 
146. 3) частину третю статті 6 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) після слів "У разі приватизації підприємств гірничодобувної промисловості" доповнити словами ", крім тих, що приватизуються відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств";
 
   3) частину третю статті 6 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) після слів "У разі приватизації підприємств гірничодобувної промисловості" доповнити словами "крім тих, що приватизуються відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств";
 
147. 4) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142):
 
   4) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142):
 
148. частину першу статті 37 доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
   частину першу статті 37 доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
149. "16) прийняття рішення про приватизацію вугледобувних підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" протягом трьох років з моменту завершення приватизації.";
 
   "16) прийняття рішення про приватизацію вугледобувних підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" протягом трьох років з моменту завершення приватизації";
 
150. частину другу статті 39 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу статті 39 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
151. "у випадках, передбачених пунктом 16 статті 37, — на строк три роки з моменту завершення приватизації вугледобувних підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств.".
 
-39- Корж П.П.
Частину 4 статті 16 проекту Закону доповнити пунктом 5) такого змісту:
"5) у Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 41 (15.10.99), ст. 372):
частину сьому статті 3 після слів "не підлягають приватизації протягом дії концесійного договору" доповнити словами "без згоди концесіонера".
 
Враховано   "пунктом 16 статті 37, — на строк три роки з моменту завершення приватизації вугледобувних підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств.".
5) частину сьому статті 3 Закону України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372) доповнити словами "без згоди концесіонера".
 
152. 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
153. привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
154. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим Законом;
 
155. підготувати та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, в тому числі щодо переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без оплати та проведення аукціону.

   підготувати та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, в тому числі щодо переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без оплати та проведення аукціону.