Кількість абзаців - 98 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-1- Яворівський В.О.
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів)» відхилити;
 
Відхилено   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; 2011 р., № 10, ст. 63; зі змінами, внесеними Законами України від 7 липня 2011 року № 3614-VI та від 6 жовтня 2011 року № 3828-VI):
 
-2- Яценюк А.П.
частину першу законопроекту вилучити (абзац перший частини першої статті 21, назву та частину першу статті 33, частину першу статті 52, пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої та частину третю статті 109 Бюджетного кодексу України залишити в чинній редакції);
 
Відхилено   1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
 
4. 1) у абзаці першому частини першої статті 21:
 
   1) в абзаці першому частини першої статті 21:
 
5. слова "Міністерства економіки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань економічного розвитку";
 
-3- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту слова «економічного розвитку» замінити словами «економічної політики»;
 
Враховано   слова "Міністерства економіки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";
 
    -4- Кармазін Ю.А.
у абзаці першому частини першої статті 21 Бюджетного кодексу України слова «економічного розвитку» замінити на слова «економічної політики»;
 
Враховано    
6. доповнити абзац після слів "який грунтується на" словами "щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
-5- Яворівський В.О.
в абзаці першому частини першої статті 21 Бюджетного кодексу України вилучити слова: «щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» (тобто абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   після слів "який ґрунтується на" доповнити словами "щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
    -6- Кармазін Ю.А.
у абзаці першому частини першої статті 21 Бюджетного кодексу України виключити слова «щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» і далі - за текстом (тобто абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -7- Ганущак Ю.І.
в абзаці першому частини першої статті 21 Бюджетного кодексу України слова «щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, « виключити (тобто абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -8- Чорноволенко О.В.
у абзаці першому частини першої статті 21 Бюджетного кодексу України: після слів «який ґрунтується на» слова «щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
7. 2) у статті 33:
 
-9- Кармазін Ю.А.
статтю 33 Бюджетного кодексу України залишити у чинній редакції (тобто підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   2) у статті 33:
 
8. назву статті після слова "Визначення" доповнити словами "Основних напрямів";
 
   назву після слова "Визначення" доповнити словами "Основних напрямів";
 
9. частину першу після слова "розробляє" доповнити словами "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики на плановий період";
 
-10- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
в абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова «на плановий період» виключити;
 
Враховано   частину першу після слова "розробляє" доповнити словами "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики";
 
    -11- Томенко М.В.
у частині першій статті 33 Бюджетного кодексу України виключити слова: «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики на плановий період» (тобто абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -12- Яворівський В.О.
у частині першій статті 33 Бюджетного кодексу України вилучити слова: «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики на плановий період» (тобто абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -13- Ганущак Ю.І.
у частині першій статті 33 Бюджетного кодексу України після слова «розробляє» слова «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики на плановий період» виключити (тобто абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -14- Чорноволенко О.В.
у статті 33 Бюджетного кодексу України: «частину першу після слова «розробляє» слова «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики» вилучити (тобто абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
10. 3) частину першу статті 52 після слів "зміни структури витрат державного бюджету" доповнити словами "уточнення пріоритетів бюджетної політики";
 
-15- Кармазін Ю.А.
у першому реченні частини першої статті 52 Бюджетного кодексу України виключити слова «уточнення пріоритетів бюджетної політики» і далі - за текстом (тобто підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   3) частину першу статті 52 після слів "зміни структури витрат державного бюджету" доповнити словами "уточнення пріоритетів бюджетної політики";
 
    -16- Ганущак Ю.І.
у частині першій статті 52 Бюджетного кодексу України виключити слова «уточнення пріоритетів бюджетної політики» (тобто підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -17- Чорноволенко О.В.
у статті 52 Бюджетного кодексу України слова початку статті від: «1. Зміни до закону…» до слів: «уточнення пріоритетів бюджетної політики та в інших випадках передбачених цим кодексом» замінити словами: «1. Зміни до закону про державний бюджет можуть вноситись Верховною Радою України за пропозицією суб’єктів законодавчої ініціативи»;
 
Відхилено    
11. 4) у статті 109:
 
   4) у статті 109:
 
12. пункт 1 частини першої виключити;
 
-18- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у пункті 1 частини першої після слова «визначення» доповнити словами «Основних напрямів»;
 
Враховано   пункт 1 частини першої після слова «визначення» доповнити словами «Основних напрямів»;
 
    -19- Томенко М.В.
пункт 1 частини першої статті 109 Бюджетного кодексу України викласти в такій редакції:
«1) визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
 
Враховано    
    -20- Яворівський В.О.
пункт 1 статті 109 Бюджетного кодексу України залишити в чинній редакції:
«1) визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
 
Враховано частково    
    -21- Кармазін Ю.А.
пункт 1 частини першої статті 109 Бюджетного кодексу України залишити в чинній редакції (тобто абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Враховано частково    
    -22- Ганущак Ю.І.
пункт 1 частини першої статті 109 Бюджетного кодексу України залишити в чинній редакції (тобто абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту виключити);
 
Враховано частково    
    -23- Чорноволенко О.В.
статтю 109 Бюджетного кодексу України доповнити пунктом:
«1. Верховна Рада України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства у процесі:
1) визначення бюджетної політики на наступний період»;
 
Враховано частково    
13. пункт 1 частини другої після слів "підготовка питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів";
 
   пункт 1 частини другої після слів "підготовка питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів";
 
14. частину третю після слів "питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів".
 
   частину третю після слів "питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів".
 
15. 2. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2010 р., № 37, ст. 496, № 40, ст. 524):
 
   4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2010 р., № 37, ст. 496, № 40, ст. 524):
 
16. 1) у частині першій статті 6:
 
-24- Кармазін Ю.А.
статтю 6 Закону залишити в чинній редакції (тобто підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   1) частину першу статті 6
 
    -25- Яценюк А.П.
пункт 1 частини другої законопроекту вилучити (частину першу статті 6 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
17. після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів";
 
-26- Томенко М.В.
у частині першій статті 6 Закону виключити слова: «щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів» (тобто абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів",
 
    -27- Яворівський В.О.
у частині першій статті 6 Закону слова «щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -28- Ганущак Ю.І.
у частині першій статті 6 Закону слова «щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів» виключити (тобто абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -29- Чорноволенко О.В.
у частині першій статті 6 Закону: слова «щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
18. слова "та інших центральних органів виконавчої влади" виключити;
 
-30- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«після слів «та інших центральних органів виконавчої влади» доповнити словами «які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання»;
 
Враховано   а після слів "та інших центральних органів виконавчої влади" доповнити словами «які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання»;
 
19. 2) частину другу статті 7 після слів "актами Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами";
 
-31- Томенко М.В.
у частині другій статті 7 Закону виключити слова: «щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами» (тобто підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   2) частину другу статті 7 після слів "актами Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами";
 
    -32- Яворівський В.О.
у частині другій статті 7 Закону слова «щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -33- Кармазін Ю.А.
частину другу статті 7 Закону залишити в чинній редакції (тобто підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -34- Ганущак Ю.І.
у частині другій статті 7 Закону слова «щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами» виключити (тобто підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -35- Яценюк А.П.
пункт 2 частини другої законопроекту вилучити (частину другу статті 7 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
    -36- Чорноволенко О.В.
у частині другій статті 7 Закону слова «щорічним посланням президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
20. 3) у пункті 8 статті 17 слова "державних програм соціального та економічного розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";
 
-37- Кармазін Ю.А.
пункт 8 статті 17 Закону залишити в чинній редакції (тобто підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   3) у пункті 8 статті 17 слова "державних програм соціального та економічного розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";
 
    -38- Яценюк А.П.
пункт 3 частини другої законопроекту вилучити (пункт 8 статті 17 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
21. 4) пункт 1 статті 18 після слова "складає" доповнити словами "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів";
 
-39- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -40- Томенко М.В.
у пункті 1 статті 18 Закону виключити слова: «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів» (тобто підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Враховано    
    -41- Яворівський В.О.
у пункті 1 статті 18 Закону слова «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів» вилучити (тобто підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Враховано    
    -42- Кармазін Ю.А.
пункт 1 статті 18 Закону залишити у чинній редакції (тобто підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Враховано    
    -43- Ганущак Ю.І.
у пункті 1 статті 18 Закону слова «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів» замінити словами «відповідно до Основних напрямів бюджетної політики»;
 
Відхилено    
    -44- Яценюк А.П.
пункт 4 частини другої законопроекту вилучити (пункт 1 статті 18 Закону залишити в чинній редакції);
 
Враховано    
    -45- Чорноволенко О.В.
у пункті 1 статті 18 Закону слова «відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє зовнішнє становище України пріоритетів» виключити (тобто підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Враховано    
22. 5) статтю 30 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-46- Кармазін Ю.А.
у статті 30 Закону виключити запропоновану нову частину третю (тобто підпункт 5 пункту 2 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   4) статтю 30 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
23. "Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання виданих Президентом України актів, реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, виконання наданих Президентом України доручень, актів Кабінету Міністрів України".
 
-47- Яворівський В.О.
у частині третій, якою пропонується доповнити статтю 30 Закону, слова «реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити;
 
Відхилено   "Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання виданих Президентом України актів, реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, виконання наданих Президентом України доручень, актів Кабінету Міністрів України".
 
    -48- Яценюк А.П.
в абзаці другому пункту 5 частини другої законопроекту слова «реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, виконання наданих Президентом України доручень» вилучити (нову частину третю статті 30 Закону викласти в такій редакції: «Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання виданих Президентом України актів, актів Кабінету Міністрів України»);
 
Відхилено    
    -49- Чорноволенко О.В.
Статтю 30 Закону після частини другої доповнення нової частини викласти у такій редакції: «Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання виданих Президентом України актів та актів Кабінету Міністрів України»;
 
Відхилено    
24. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
   У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
25. 3. У Законі України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195):
 
-50- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) у другому реченні преамбули слова «програм економічного і соціального розвитку України» замінити словами «програм економічного і соціального розвитку»;
 
Враховано   5. У Законі України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195):
1) у другому реченні преамбули слова «програм економічного і соціального розвитку України» замінити словами «програм економічного і соціального розвитку»;
 
26. 1) у статті 1:
 
   2) у статті 1:
 
27. абзац третій викласти в такій редакції:
 
-51- Кармазін Ю.А.
абзац третій статті 1 Закону залишити у чинній редакції (тобто абзаци другий-третій підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   абзац третій викласти в такій редакції:
 
    -52- Яценюк А.П.
абзаци другий та третій пункту 1 частини третьої законопроекту вилучити (абзац третій статті 1 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
28. "програма економічного і соціального розвитку – державні цільові програми економічного, соціального розвитку, програми економічного, соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст";
 
-53- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
в абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова «програма» замінити словом «програми»;
 
Враховано   "програми економічного і соціального розвитку – державні цільові програми економічного, соціального розвитку, програми економічного, соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст";
 
    -54- Чорноволенко О.В.
у статті 1 Закону абзац третій викласти в такій редакції:
«програма економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення на основі балансування державних цільових програм економічного, соціального розвитку, програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст, районів з урахуванням багатоваріантних прогнозів розвитку»;
 
Відхилено    
29. в абзаці п'ятому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
   в абзаці п'ятому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
30. 2) у статті 2:
 
   3) у статті 2:
 
31. у назві та абзаці першому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
   у назві та абзаці першому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
32. абзац другий доповнити словами "і на більш тривалий період";
 
-55- Яворівський В.О.
в абзаці другому статті 2 Закону слова «і на більш тривалий період» замінити на «довгостроковий період»;
 
Відхилено   абзац другий доповнити словами "і на більш тривалий період";
в абзаці третьому слова «економічного і соціального розвитку України» замінити словами «економічного і соціального розвитку»;
 
    -56- Кармазін Ю.А.
в абзаці другому частини першої статті 2 Закону слова «і на більш тривалий період» замінити на слова «і на довгостроковий період»;
 
Відхилено    
    -57- Яценюк А.П.
абзац третій пункту 2 частини третьої законопроекту вилучити (абзац другий статті 2 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
    -58- Чорноволенко О.В.
у статті 2 Закону в абзаці другому кінець абзацу викласти: «на коротко-, середньо-, та довготривалий періоди»;
 
Відхилено    
    -59- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«в абзаці третьому слова «економічного і соціального розвитку України» замінити словами «економічного і соціального розвитку»;
 
Враховано    
33. 3) у назві та тексті статті 3 слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
   4) у назві та тексті статті 3 слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
34. 4) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
   5) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
35. "Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку складається з:
 
   "Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку складається з:
 
36. прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;
 
   прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;
 
37. прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період;
 
   прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період;
 
38. загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;
 
-60- Чорноволенко О.В.
частину першу статті 4 Закону доповнити абзацом четвертим:
«Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період»;
 
Відхилено   загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;
 
    -61- Сухий Я.М.
Богуслаєв В.О.
Пункт 4 частини 3 розділу І законопроекту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«програм державної підтримки виробників вітчизняної високотехнологічної продукції, що забезпечують виконання зобов'язань з цивільної і військової безпеки та міжнародним контрактам (автомобілебудування, суднобудування, ракетобудування, літакобудування та інше); «
Відповідно абзаци шостий та сьомий вважати абзацами сьомим восьмим.
 
Відхилено    
39. прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період;
 
   прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період;
 
40. програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період".
 
   програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період";
 
41. 5) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
   6) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
42. "Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку розробляються у строки та у порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України";
 
   "Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку розробляються у строки та у порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України";
 
43. 6) у частині третій статті 7 слова "Державної програми економічного і соціального розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";
 
-62- Яценюк А.П.
пункт 6 частини третьої законопроекту вилучити (частину третю статті 7 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено   7) у частині третій статті 7 слова "Державної програми економічного і соціального розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";
 
44. 7) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
-63- Чорноволенко О.В.
Статтю 8 Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Державна програма економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми.
Державна програма економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з проектом Державного бюджету Країни на відповідний рік.
Порядок розроблення, затвердження і виконання загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм визначається Законом України «Про державні цільові програми»;
 
Відхилено   8) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
45. "Стаття 8. Загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми
 
   "Стаття 8. Загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми
 
46. Порядок розроблення, затвердження і виконання загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм визначається Законом України "Про державні цільові програми";
 
-64- Яценюк А.П.
пункт 7 частини третьої законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«Державна програма економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.
Державна програма економічного і соціального розвитку України на наступний рік подається до Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.
Після затвердження Верховною Радою України Державна програма економічного і соціального розвитку України публікується в офіційних виданнях Верховної Ради України та газеті "Урядовий кур'єр"«;
 
Відхилено   Порядок розроблення, затвердження і виконання загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм визначається Законом України "Про державні цільові програми";
 
47. 8) у статті 11:
 
      
48. частину першу викласти в такій редакції:
 
-65- Ганущак Ю.І.
частину першу статті 11 Закону викласти у такій редакції:
«Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік»;
 
Відхилено   9) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
49. "Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста Києва, Севастополя на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
-66- Яворівський В.О.
у частині першій статті 11 Закону слова «з щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити, а статтю викласти у такій редакції:
«Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста Києва, Севастополя на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з загальнодержавними програмами економічного, соціального розвитку»;
 
Відхилено   "Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста Києва, Севастополя на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
    -67- Кармазін Ю.А.
частину першу статті 11 Закону викласти в такій редакції:
«Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста, міст Києва та Севастополя на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з загальнодержавними програмами економічного, соціального розвитку»;
 
Відхилено    
    -68- Яценюк А.П.
в абзаці третьому пункту 8 частини третьої законопроекту слова «щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» замінити словами «проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік» (чинну редакцію частини першої статті 11 Закону після слова «міста» доповнити словами «Києва, Севастополя»);
 
Відхилено    
    -69- Чорноволенко О.В.
у статті 11 Закону абзац другий після слів «взаємоузгоджується…» викласти у такій редакції «з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік»;
 
Відхилено    
50. в абзаці першому частини другої слово "міста" замінити словами "міста Києва, Севастополя, іншого міста";
 
-70- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац четвертий підпункту 8 пункту 3 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
51. 9) назву Розділу ІV викласти в такій редакції:
 
   10) назву розділу ІV викласти в такій редакції:
 
52. "Розділ ІV
 
   "Розділ ІV
 
53. Прогнози розвитку галузей економіки";
 
   Прогнози розвитку галузей економіки";
 
54. 10) у статті 12:
 
   11) у статті 12:
 
55. у назві статті слова "та програм" виключити;
 
   у назві слова "та програм" виключити;
 
56. у частині першій слова "і програми розвитку галузей економіки" виключити;
 
   у частині першій слова "і програми розвитку галузей економіки" виключити;
 
57. у частині другій слова "та програми" виключити;
 
   у частині другій слова "та програми" виключити;
 
58. 11) статтю 14 виключити;
 
   12) статтю 14 виключити;
 
59. 12) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
-71- Кармазін Ю.А.
Статтю 15 Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля
Верховна Рада України відповідно до Конституції України затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля»;
 
Відхилено   13) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
60. "Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку
 
   "Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку
 
61. Верховна Рада України відповідно до Конституції України затверджує загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку";
 
   Верховна Рада України відповідно до Конституції України затверджує загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку";
 
62. 13) у статті 16:
 
   14) у статті 16:
 
63. у назві статті слова "та розроблення програм економічного і соціального розвитку" виключити;
 
-72- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац другий підпункту 13 пункту 3 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -73- Яценюк А.П.
абзац другий пункту 13 частини третьої законопроекту викласти в такій редакції: «у назві статті після слів «та розроблення» доповнити словом «загальнодержавних» (чинну редакцію назви статті 16 Закону доповнити словом «загальнодержавних»);
 
Відхилено    
64. в абзаці другому слова "розробляє і здійснює Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, організовує" та "і програм розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
-74- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац третій підпункту 13 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці другому: слова «і здійснює Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік» замінити словами «загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми», слова «і програм розвитку окремих галузей економіки» виключити»;
 
Враховано   в абзаці другому слова «і здійснює Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік» замінити словами «загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми», а слова «і програм розвитку окремих галузей економіки» виключити;
 
    -75- Яценюк А.П.
абзац третій пункту 13 частини третьої законопроекту вилучити (абзац другий статті 16 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
    -76- Чорноволенко О.В.
у статті 16 Закону абзац другий після слів «на середньостроковий період» доповнити словами «розробляє, здійснює Державну програму економічного і соціального України на наступний рік, а також схвалює її і подає на розгляд Верховної Ради України, забезпечує та контролює виконання Державної програми соціального і економічного розвитку України»;
 
Відхилено    
65. в абзаці третьому слова "і програмних" виключити;
 
-77- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац четвертий підпункту 13 пункту 3 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -78- Яценюк А.П.
абзац четвертий пункту 13 частини третьої законопроекту вилучити (абзац третій статті 16 Закону залишити в чинній редакції);
 
Враховано    
66. абзац четвертий виключити;
 
-79- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац п’ятий підпункту 13 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці четвертому слова «проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік та подає її» замінити словами «проекти загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку та подає їх»;
 
Враховано   в абзаці четвертому слова «проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік та подає її» замінити словами «проекти загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку та подає їх»;
 
    -80- Яворівський В.О.
абзац четвертий статті 16 Закону викласти в такій редакції:
«схвалює проекти загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку України на наступний рік та подає їх на розгляд Верховної Ради України»;
 
Враховано    
    -81- Яценюк А.П.
абзац п’ятий пункту 13 частини третьої законопроекту вилучити (абзац четвертий статті 16 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
67. в абзаці п'ятому слова "затверджує програми розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
-82- Яценюк А.П.
абзац шостий пункту 13 частини третьої законопроекту вилучити (абзац п’ятий статті 16 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено   в абзаці п'ятому слова "затверджує програми розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
68. абзац шостий виключити;
 
-83- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац сьомий підпункту 13 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці шостому слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України і програм розвитку окремих галузей економіки» замінити словами «загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм»;
 
Враховано   в абзаці шостому слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України і програм розвитку окремих галузей економіки» замінити словами «загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм»;
 
    -84- Яценюк А.П.
абзац сьомий пункту 13 частини третьої законопроекту вилучити (абзац шостий статті 16 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
69. 14) у статті 17:
 
   15) у статті 17:
 
70. а) у назві статті слова "та розроблення програм економічного і соціального розвитку" виключити;
 
-85- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
підпункт »а» підпункту 14 пункту 3 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -86- Яценюк А.П.
абзац другий пункту 14 частини третьої законопроекту викласти в такій редакції: «у назві статті після слів «та розроблення» доповнити словами «і здійснення загальнодержавних» (чинну редакцію назви статті 17 Закону доповнити словами «і здійснення загальнодержавних»);
 
Відхилено    
71. б) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
72. в абзаці першому слова "та підготовки програм економічного і соціального розвитку програми" виключити;
 
-87- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац другий підпункту »б» підпункту 14 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці першому слово «програми» виключити;
 
Враховано   в абзаці першому слово «програми» виключити;
 
    -88- Яценюк А.П.
абзац четвертий пункту 14 частини третьої законопроекту викласти в такій редакції: «в абзаці першому після слів «та підготовки» доповнити словом «загальнодержавних» (чинну редакцію статті 17 Закону доповнити словом «загальнодержавних»);
 
Відхилено    
73. в абзаці другому слова "Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України" та "і Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, здійснює щоквартальний моніторинг її виконання" виключити;
 
-89- Яценюк А.П.
в абзаці п’ятому пункту 14 частини третьої законопроекту слова «та «і Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, здійснює щоквартальний моніторинг її виконання» вилучити (з чинної редакції абзацу другого частини першої статті 17 Закону вилучити слова «Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України»);
 
Відхилено   в абзаці другому слова "Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України" та "і Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, здійснює щоквартальний моніторинг її виконання" виключити;
 
74. в абзаці третьому слова "і проекти програм розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
-90- Яценюк А.П.
абзац шостий пункту 14 частини третьої законопроекту вилучити (абзац третій частини першої статті 17 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено   в абзаці третьому слова "і проекти програм розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
75. в абзаці четвертому слова "та програмних" виключити;
 
-91- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац п’ятий підпункту »б» підпункту 14 пункту 3 розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -92- Яценюк А.П.
абзац сьомий пункту 14 частини третьої законопроекту вилучити (абзац четвертий частини першої статті 17 Закону залишити в чинній редакції);
 
Враховано    
76. в) у частині другій:
 
-93- Яценюк А.П.
абзаци восьмий - десятий пункту 14 частини третьої законопроекту вилучити (абзаци другий, третій частини другої статті 17 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено   б) у частині другій:
 
77. в абзаці другому слова "і Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, у відповідних галузях економіки та сферах діяльності" виключити;
 
-94- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац другий підпункту »в» підпункту 14 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці другому слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою» замінити словами «загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечують виконання завдань, визначених цими програмами»;
 
Враховано   в абзаці другому слова «Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою» замінити словами «загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечують виконання завдань, визначених цими програмами»;
 
78. в абзаці третьому слова "та програми" виключити;
 
   в абзаці третьому слова "та програми" виключити;
 
79. 15) у частині другій статті 18 слова "і Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, на відповідній території" замінити словами "і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечують виконання завдань, визначених цими програмами, на відповідній території".
 
   16) у частині другій статті 18 слова "і Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, на відповідній території" замінити словами "і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечують виконання завдань, визначених цими програмами, на відповідній території".
 
80. 4. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352):
 
   11. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352):
 
81. 1) у статті 4:
 
-95- Яценюк А.П.
пункт 1 частини четвертої законопроекту вилучити (абзац другий частини першої, частина третя статті 4 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено   1) у статті 4:
 
82. у частині першій абзац другий виключити;
 
   абзац другий частини першої виключити;
 
83. у частині третій слова "у складі проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та" виключити;
 
   у частині третій слова "у складі проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та" виключити;
 
84. 2) частину першу статті 9 після слів "розробляється на основі" доповнити словами "прогнозів економічного і соціального розвитку України, прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період";
 
   2) частину першу статті 9 після слів "розробляється на основі" доповнити словами "прогнозів економічного і соціального розвитку України, прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період";
 
85. 3) абзац п'ятий статті 18 та абзац четвертий статті 21 виключити.
 
-96- Яценюк А.П.
пункт 3 частини четвертої законопроекту вилучити (абзац п’ятий статті 18, абзац четвертий статті 21 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено   3) абзац п'ятий статті 18 та абзац четвертий статті 21 виключити.
 
86. 5. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384):
 
   15. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384):
 
87. 1) частину другу статті 25 доповнити словами "та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
-97- Яворівський В.О.
у частині другій статті 25 Закону вилучити слова «та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України" (тобто підпункт 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   1) частину другу статті 25 доповнити словами "та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
    -98- Кармазін Ю.А.
у частині другій статті 25 Закону виключити слова «та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України" (тобто підпункт 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -99- Яценюк А.П.
пункт 1 частини п’ятої законопроекту вилучити (частину другу статті 25 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
    -100- Чорноволенко О.В.
у частині другій статті 25 Закону слова «та щорічні послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто підпункт 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
88. 2) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
89. "1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля";
 
   "1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля";
 
90. 3) частину першу статті 50 після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".
 
-101- Томенко М.В.
у частині першій статті 50 Закону виключити слова: «щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» (тобто підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   3) частину першу статті 50 після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".
 
    -102- Яворівський В.О.
у частині першій статті 50 Закону вилучити слова «щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» (тобто підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -103- Кармазін Ю.А.
у частині першій статті 50 Закону виключити слова «щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» (тобто підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -104- Яценюк А.П.
пункт 3 частини п’ятої законопроекту вилучити (частину першу статті 50 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
    -105- Чорноволенко О.В.
у частині першій статті 50 Закону слова «щорічне послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
91. 6. Частину першу статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) після слів "актами та дорученнями Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".
 
-106- Яворівський В.О.
у частині першій статті 3 Закону вилучити слова «щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» (тобто пункт 6 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено   17. Частину першу статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) після слів "актами та дорученнями Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".
2. У другому реченні статті 41 Закону України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) слова «що включаються в Державну програму соціального та економічного розвитку України» виключити.
3. У частині першій статті 23 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) слова «відповідно до Державної програми економічного і соціального розвитку України, державних гідрометеорологічних програм» замінити словами «згідно з відповідними державними цільовими програмами».
7. У пункті 3 Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 7, ст. 35) слова «проектів Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік» замінити словами «проекту закону про Державний бюджет України».
9. В абзаці другому пункту 3 розділу VІ «Механізм забезпечення реалізації Програми» Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 25, ст. 172), слова «проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та» виключити.
10. В абзаці дванадцятому підрозділу «Стимулювання державою соціально-економічного розвитку малих міст» розділу ІІІ «Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих міст» Загальнодержавної програми розвитку малих міст, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 24, ст. 332), слова «та щорічно – до Державної програми економічного і соціального розвитку України» виключити.
12. В абзаці восьмому частини другої статті 45 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 449; 2010 р., № 33, ст. 471) слова «та Державної програми економічного і соціального розвитку України» виключити.
6. У Законі України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 47, ст. 405):
1) в абзаці третьому пункту 3 слова «проектів Державного бюджету України і Державної програми економічного і соціального розвитку України» замінити словами «проекту Державного бюджету України»;
2) абзац третій підрозділу 10 «Фінансове забезпечення» розділу ІІІ «Механізм забезпечення реалізації Програми» виключити.
8. В абзаці п’ятому частини третьої статті 6 Закону України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101; 2005 р., № 9, ст. 175) слова «проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України» замінити словом «проекту».
18. В абзаці третьому підрозділу «Етапи виконання Програми» розділу ІV «Механізм виконання програм» Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 44, ст. 457), слова «на основі формування та виконання щорічних планів соціального та економічного розвитку» виключити.
16. В абзаці другому частини першої статті 4 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168) слова «державними програмами економічного і соціального розвитку України» замінити словами «програмами Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України».
13. У частині першій статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 548) слова «державних програм економічного і соціального розвитку України» виключити.
14. Абзац другий пункту 2 Закону України «Про загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 636) виключити.
 
    -107- Кармазін Ю.А.
у частині першій статті 3 Закону виключити слова «щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» (тобто пункт 6 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -108- Яценюк А.П.
частину шосту законопроекту вилучити (частину першу статті 3 Закону залишити в чинній редакції);
 
Відхилено    
    -109- Чорноволенко О.В.
у частині першій статті 3 Закону слова: «щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» вилучити (тобто пункт 6 розділу І законопроекту виключити);
 
Відхилено    
    -110- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«__. У другому реченні статті 41 Закону України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) слова «що включаються в Державну програму соціального та економічного розвитку України» виключити.
 
Враховано    
    -111- __. У частині першій статті 23 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) слова «відповідно до Державної програми економічного і соціального розвитку України, державних гідрометеорологічних програм» замінити словами «згідно з відповідними державними цільовими програмами».
 
Немає висновку    
    -112- __. У пункті 3 Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 7, ст. 35) слова «проектів Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік» замінити словами «проекту закону про Державний бюджет України».
 
Немає висновку    
    -113- __. В абзаці другому пункту 3 розділу VІ «Механізм забезпечення реалізації програми» Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 25, ст. 172), слова «проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та» виключити.
 
Немає висновку    
    -114- __. В абзаці дванадцятому підрозділу «Стимулювання державою соціально-економічного розвитку малих міст» розділу ІІІ «Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих міст» Загальнодержавної програми розвитку малих міст, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 24, ст. 332), слова «та щорічно - до Державної програми економічного і соціального розвитку України» виключити.
 
Немає висновку    
    -115- __. В абзаці восьмому частини другої статті 45 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 449; 2010 р., № 33, ст. 471) слова «та Державної програми економічного і соціального розвитку України» виключити».
 
Немає висновку    
    -116- __. У Законі України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 47, ст. 405):
в абзаці третьому пункту 3 слова «проектів Державного бюджету України і Державної програми економічного і соціального розвитку України» замінити словами «проекту Державного бюджету України»;
абзац третій підрозділу 10 «Фінансове забезпечення» розділу ІІІ «Механізм забезпечення реалізації програм» виключити.
 
Немає висновку    
    -117- __. В абзаці п’ятому частини третьої статті 6 Закону України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101; 2005 р., № 9, ст. 175) слова «проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України» замінити словом «проекту».
 
Немає висновку    
    -118- __. В абзаці третьому підрозділу «Етапи виконання Програми» розділу ІV «Механізм виконання програм» Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 44, ст. 457), слова «на основі формування та виконання щорічних планів соціального та економічного розвитку» виключити.
 
Немає висновку    
    -119- __. В абзаці другому частини першої статті 4 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168) слова «державними програмами економічного і соціального розвитку України» замінити словами «програмами Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України».
 
Немає висновку    
    -120- __. У частині першій статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 548) слова «державних програм економічного і соціального розвитку України» виключити.
 
Немає висновку    
    -121- __. Абзац другий пункту 2 Закону України «Про загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 636) виключити»;
 
Немає висновку    
92. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
93. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-122- Чорноволенко О.В.
Цей закон набирає чинності з 1 січня 2016 року після проведення чергових виборів Президента України в разі прийняття Верховною Радою таких змін до Конституції України, що знімуть невідповідності цього закону Конституції України;
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
94. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
-123- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом»;
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
95. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
96. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
97. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.