Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр
 
   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України такі зміни:
 
-1- Кінах А.К.
Недоцільним є механічне збільшення адміністративних штрафів за порушення законодавства про охорону праці та охорону надр, вони є незбалансованими порівняно з розміром шкоди, завданої протиправними діями
 
Відхилено Поправка не містить конкретних пропозицій  І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) у статті 41:
 
   1) у статті 41:
 
7. в абзаці другому частини другої слова «від двох до п’яти» та «від п’яти до десяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від двадцяти до сорока»;
 
-2- Швець В.Д.
у частині другій статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення абзац перший доповнити словами «крім порушень передбачених частиною третьою цієї статті»;
 
Враховано   у частині другій:
абзац перший доповнити словами «крім порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті»;
в абзаці другому слова «від двох до п’яти» замінити словами «від чотирьох до десяти», а слова «від п’яти до десяти» – словами «від двадцяти до сорока»;
 
    -3- Кармазін Ю.А.
У статті 41:
- абзац другий частини другої викласти у наступній редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб – підприємців – від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено Суперечить концепції проекту   
8. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
9. «Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний випадок на виробництві -
 
-4- Швець В.Д.
доповнити статтю 41 частиною третьою такого змісту: «Неповідомлення (ненадання інформації) або порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний випадок на виробництві –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Враховано частково   «Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний випадок на виробництві -
 
10. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-5- Кармазін Ю.А.
- абзац другий частини третьої викласти у наступній редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб – підприємців від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Враховано частково   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
11. 2) абзац другий статті 47 викласти в такій редакції:
 
-6- Швець В.Д.
в абзаці другому статті 47 замінити слова «від чотирьох до шести» на слова «від десяти до тридцяти», а слова «від десяти до чотирнадцяти» замінити словами «від тридцяти до ста»;
 
Враховано   2) в абзаці другому статті 47 слова «від чотирьох до шести» замінити словами «від десяти до тридцяти», а слова «від десяти до чотирнадцяти» – словами «від тридцяти до ста»;
 
12. «тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
 
-7- Кармазін Ю.А.
У статті 47 абзац другий залишити у чинній редакції
 
Відхилено Суперечить концепції проекту     
13. посадових осіб - від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-8- Кінах А.К.
Згідно зі ст. 57 Кодексу України про адміністративні правопорушення, максимальний розмір штрафів, передбачених у ст. 57 КУпАП, наближається до максимального розміру штрафів, передбачених Загальною частиною Кримінального кодексу України, що є нелогічним та розмиває межу між принципами адміністративної та кримінальної відповідальності.
Пропонується визначати розмір адміністративних штрафів за порушення законодавства про охорону праці та охорону надр, в двократному розмірі від розміру завданої шкоди.
 
Відхилено Не містить конкретних пропозицій     
14. 3) в абзаці другому статті 58 слова «від десяти до чотирнадцяти» замінити словами «від тридцяти до ста»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
У статті 58 абзац другий викласти у такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та юридичних осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено Суперечить концепції проекту  3) в абзаці другому статті 58 слова «від десяти до чотирнадцяти» замінити словами «від тридцяти до ста»;
 
15. 4) в абзаці другому статті 93 слова «від двох до п’яти» та «від п’яти до десяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від двадцяти до сорока»;
 
-10- Швець В.Д.
в абзаці другому статті 93 слова «від двох до п’яти» та «від п’яти до десяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від двадцяти до сорока», а слова "громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;
 
Враховано   4) в абзаці другому статті 93 слова «від двох до п’яти» замінити словами «від чотирьох до десяти», слова «від п’яти до десяти» –словами «від двадцяти до сорока», а слова "громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;
 
    -11- Кармазін Ю.А.
У статті 93 абзац другий викласти у такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено Суперечить концепції проекту   
    -12- Савченко І.В.
Підпункт 4 викласти в наступній редакції: " в абзаці другому статті 93 слова «від двох до п’яти» та «від п’яти до десяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від двадцяти до сорока», слова "громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;;"
 
Враховано    
16. 5) в абзаці другому статті 94 слова «від двох до п’яти» та «від десяти до чотирнадцяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від тридцяти до ста»;
 
-13- Швець В.Д.
в абзаці другому статті 94 слова «від двох до п’яти» замінити словами «від чотирьох до десяти», слова «від десяти до чотирнадцяти» замінити словами «від тридцяти до ста», а слова "громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;
 
Враховано   5) в абзаці другому статті 94 слова «від двох до п’яти» замінити словами «від чотирьох до десяти», слова «від десяти до чотирнадцяти» – словами «від тридцяти до ста», а слова "громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;
 
    -14- Савченко І.В.
Підпункт 5 викласти в наступній редакції: " в абзаці другому статті 94 слова «від двох до п’яти» та «від десяти до чотирнадцяти» замінити відповідно словами «від чотирьох до десяти» та «від тридцяти до ста»,; слова "громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб" виключити;;"
 
Враховано    
17. 6) в абзаці другому статті 188-4 слова «від трьох до п’яти» та «від восьми до чотирнадцяти» замінити відповідно словами «від шести до десяти» та «від тридцяти до ста»;
 
-15- Кармазін Ю.А.
) У статті 188-4 абзац другий залишити у чинній редакції
 
Відхилено Суперечить концепції проекту  6) в абзаці другому статті 188-4 слова «від трьох до п’яти» замінити словами «від шести до десяти», а слова «від восьми до чотирнадцяти» – словами «від тридцяти до ста»;
 
18. 7) частину другу статті 231 викласти в такій редакції:
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 231 залишити у чинній редакції
 
Відхилено Суперечить концепції проекту  7) у статті 231:
у частині першій слова та цифри « (частина друга статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)» замінити словами та цифрами « (частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41»;
частину другу викласти в такій редакції:
 
    -17- Швець В.Д.
у статті 231:
у частині першій слова « (частина друга статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм),» замінити словами « (частини другої (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) та третьої статті 41»
 
Враховано    
19. «Від імені органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
   «Від імені органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
20. 1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами другою та третьою статті 41, статтею 93:
 
   1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами другою (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третьою статті 41, статтею 93:
 
21. державні інспектори - штраф до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   державні інспектори - штраф до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
22. головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
23. начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
24. керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
25. 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47, 58, 94 і 188-4:
 
   2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47, 58, 94 і 188-4:
 
26. державні інспектори - штраф до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   державні інспектори - штраф до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
27. головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
28. начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до шістдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до шістдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
29. керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
30. 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:
державні інспектори - штраф до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
-18- Швець В.Д.
частину третю статті 231 викласти в такій редакції:
"3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:
державні інспектори - штраф до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:
державні інспектори - штраф до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та їх заступники - штраф до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники - штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
31. 2. В абзаці другому частини першої статей 267, 271, 272 і 275 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від ста до двохсот».
 
-19- Кармазін Ю.А.
У статті 267 абзац другий частини першої залишити у чинній редакції
У статті 271 абзац другий частини першої залишити у чинній редакції
У статті 272 абзац другий частини першої залишити у чинній редакції
У статті 275 абзац другий частини першої залишити у чинній редакції
 
Відхилено Суперечить концепції проекту  2. В абзацах других частин перших статей 267, 271, 272 і 275 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від ста до двохсот».
 
32. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-20- Кармазін Ю.А.
. Розділ ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.