Кількість абзаців - 140 Таблиця поправок


"Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (доопрацьований)
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. «Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив»
 
   «Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив»
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади виробництва і споживання біологічних палив на основі використання джерел відновлюваної сировини та біохімічних методів її переробки і спрямований на створення необхідних умов для організації та правового регулювання обігу таких палив в Україні.
 
   Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади виробництва і споживання біологічних палив на основі використання біологічної енергетичної сировини та біохімічних методів її переробки і спрямований на створення необхідних умов для організації та правового регулювання обігу таких палив в Україні.
 
4. Закон передбачає забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в питаннях виробництва і споживання біологічних палив та має на меті сприяння просуванню таких палив на національний та світовий ринки моторних палив, підвищення енергетичної безпеки, поліпшення екологічної ситуації та розвиток агропромислового виробництва в Україні.
 
   Закон передбачає забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в питаннях виробництва і споживання біологічних палив та має на меті сприяння просуванню таких палив на національний та світовий ринки моторних палив, підвищення енергетичної безпеки, поліпшення екологічної ситуації та розвиток агропромислового виробництва в Україні.
 
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:
 
8. сфера обігу біопалив ( сфера діяльності, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням і споживанням біологічних палив;
 
   біоводень ( водень, отриманий з біологічної енергетичної сировини;
 
9. біологічні палива (біопалива) ( палива, виготовлені з біологічної енергетичної сировини, які можуть використовуватися як пальне у чистому вигляді або як сировина для виробництва інших палив чи компонент для змішування з традиційними видами палива у пропорціях, встановлених відповідною нормативно-технічною документацією;
 
   біогаз ( суміш газів (переважно метану і вуглекислого газу), отримана шляхом біоконверсії біологічної енергетичної сировини;
 
10. біологічна енергетична сировина - відновлювана біомаса рослинного і тваринного походження, продукти і відходи її переробки (в тому числі біомаса промислових та побутових відходів), енергетичний ресурс яких забезпечує придатність для виробництва біопалива;
 
   біоетанол ( продукт біоконверсії біологічної енергетичної сировини з регламентованою кількістю супутніх та денатуруючих домішок;
 
11. біохімічні методи переробки (біоконверсія) ( методи переробки сировини із застосуванням біологічних агентів (мікроорганізмів, ферментів);
 
   біологічна енергетична сировина - відновлювана біомаса рослинного та/або тваринного походження, продукти і відходи її переробки (у тому числі біомаса промислових та побутових відходів), енергетичний ресурс яких забезпечує придатність для виробництва біопалива;
 
12. сумішеві палива - види палива, отримані в результаті змішування біопалива (біопалив) з компонентом (компонентами) традиційного палива у пропорціях, що встановлюються відповідною нормативно-технічною документацією, використання яких забезпечує зменшення забруднення довкілля порівняно зі споживанням традиційних видів палива;
 
   біологічні палива (біопалива) ( палива, виготовлені з біологічної енергетичної сировини, які можуть використовуватися як пальне у чистому вигляді або як сировина для виробництва інших палив чи компонент для змішування з традиційними видами палива у пропорціях, встановлених нормативними документами;
 
13. біоетанол ( продукт біоконверсії біологічної енергетичної сировини з регламентованою кількістю супутніх та денатуруючих домішок;
 
   біопаливо дизельне - паливо, виготовлене з використанням етилових або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій та/або тваринних жирів;
 
14. біопаливо дизельне - паливо, виготовлене з використанням етилових або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій та/або тваринних жирів;
 
   біохімічні методи переробки (далі - біоконверсія) ( методи переробки сировини із застосуванням біологічних агентів (мікроорганізмів, ферментів);
 
15. біогаз ( суміш газів (переважно метану і вуглекислого газу), отримана шляхом біоконверсії біологічної енергетичної сировини;
 
   ЕТБЕ ( етил-трет-бутиловий ефір, виготовлений шляхом синтезу на основі біоетанолу та ізобутилену;
 
16. біоводень ( водень, вироблений з біологічної енергетичної сировини;
 
   сумішеві палива - види палива, отримані у результаті змішування біопалива (біопалив) з компонентом (компонентами) традиційного палива у пропорціях, що встановлюються нормативними документами, використання яких забезпечує зменшення забруднення довкілля порівняно зі споживанням традиційних видів палива;
 
17. ЕТБЕ ( етил-трет-бутиловий ефір, виготовлений шляхом синтезу на основі біоетанолу та ізобутилену;
 
   сфера обігу біопалив ( діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням і споживанням біологічних палив;
 
18. традиційні види палива ( види палива та паливні компоненти, що отримуються в результаті переробки викопної сировини - нафти, газу, вугілля і відповідають державним стандартам на ці продукти.
 
   традиційні види палива ( види палива та паливні компоненти, що отримуються в результаті переробки викопної сировини (нафти, газу, вугілля) і відповідають національним стандартам, технічним регламентам на ці продукти.
 
19. Стаття 2. Основні засади державної політики у сфері виробництва та споживання біопалив
 
   Стаття 2. Основні засади державної політики у сфері виробництва та споживання біопалив
 
20. Основними засадами державної політики у сфері виробництва та споживання біопалив є:
 
   1. Основними засадами державної політики у сфері виробництва та споживання біопалив є:
 
21. сприяння розробці та раціональному використанню відновлювальних джерел енергії;
 
   сприяння розробці та раціональному використанню відновлюваних джерел енергії;
 
22. економічне стимулювання виробників та споживачів біологічних палив з метою широкого запровадження цих палив в Україні;
 
   економічне стимулювання виробників та споживачів біологічних палив з метою широкого запровадження цих палив в Україні;
 
23. запровадження поетапного збільшення нормативно визначеної обов’язкової частки застосування біопалив у складі загального виробництва моторних палив в Україні;
 
   запровадження поетапного збільшення нормативно визначеної обов’язкової частки застосування біопалив у складі загального виробництва моторних палив в Україні;
 
24. розроблення нормативно-правової бази регулювання ринку біопалив в Україні;
 
   розроблення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку біопалив в Україні;
 
25. зменшення негативного впливу на довкілля;
 
   зменшення негативного впливу на довкілля;
 
26. визначення перспективної політики держави щодо виробництва та споживання біопалив з метою економії традиційних видів палива, забезпечення сировини для хімічної промисловості та зменшення залежності України від їх імпорту;
 
   визначення перспективної політики держави щодо виробництва та споживання біопалив з метою економії традиційних видів палива, забезпечення сировини для хімічної промисловості та зменшення залежності України від їх імпорту;
 
27. інформування споживачів і виробників біопалив про їх економічні, екологічні, соціальні та інші переваги;
 
   інформування споживачів і виробників біопалив про їх економічні, екологічні, соціальні та інші переваги;
 
28. підтримка інвестиційної діяльності у виробництві та споживанні біопалив шляхом законодавчого забезпечення відносин у цій сфері господарської діяльності, встановлення спеціальних податкових, митних та інших пільг і державних гарантій;
 
   підтримка інвестиційної діяльності у виробництві та споживанні біопалив шляхом законодавчого забезпечення відносин у цій сфері господарської діяльності, встановлення податкових, митних та інших пільг і державних гарантій;
 
29. розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання міжнародної кооперації у виробництві та споживанні біопалив;
 
   розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання міжнародної кооперації у виробництві та споживанні біопалива;
 
30. сприяння розвитку науково-технічної бази виробництва біопалив, пропаганда науково-технічних досягнень у цій сфері;
 
   сприяння розвитку науково-технічної бази виробництва біопалив, пропагування науково-технічних досягнень у цій сфері;
 
31. гармонізація вітчизняного законодавства у сфері виробництва та застосування біопалив із законодавством Європейського Союзу.
 
   гармонізація вітчизняного законодавства у сфері виробництва та застосування біопалив із законодавством Європейського Союзу.
 
32. Розділ ІІ. ОЗНАКИ БІОПАЛИВА. ВИРОБНИКИ І СПОЖИВАЧІ БІОПАЛИВА. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ БІОПАЛИВА
 
   Розділ ІІ. ОЗНАКИ БІОПАЛИВА. ВИРОБНИКИ І СПОЖИВАЧІ БІОПАЛИВА. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ БІОПАЛИВА
 
33. Стаття 3. Ознаки біопалива
 
   Стаття 3. Ознаки біопалива
 
34. Біопаливо, сумішеві палива виготовляються в установленому законодавством порядку згідно з державними стандартами або нормативно технічною документацією затвердженою в установленому порядку.
 
   1. Біопаливо, сумішеві палива виготовляються в установленому законодавством порядку згідно з національними стандартами, технічними регламентами, затвердженими в установленому порядку.
 
35. Нормативи безпеки біопалив для довкілля та здоров’я людини мають відповідати законодавчо встановленим нормативам.
 
   2. Нормативи екологічної безпеки біопалив і наслідки їх застосування для довкілля та здоров’я людини мають відповідати вимогам, встановленим законодавством для традиційних видів палива.
 
36. Цим Законом до біологічних палив віднесені:
 
   3. Цим Законом до біологічних палив віднесені:
 
37. біоетанол;
 
   біоетанол;
 
38. біопаливо моторне;
 
   біопаливо моторне;
 
39. біопаливо дизельне;
 
   біопаливо дизельне;
 
40. сумішеві палива;
 
   сумішеві палива;
 
41. компоненти, виготовлені з біологічної енергетичної сировини, для змішування з традиційними видами палива;
 
   компоненти, виготовлені з біологічної енергетичної сировини, для змішування з традиційними видами палива;
 
42. біоводень;
 
   біоводень;
 
43. біогаз;
 
   біогаз;
 
44. ЕТБЕ, виготовлений з використанням біоетанолу.
 
   ЕТБЕ, виготовлений з використанням біоетанолу.
 
45. Законом до біопалив можуть бути віднесені інші палива, виготовлені з відновлюваної сировини.
 
   Законом до біопалив можуть бути віднесені інші види палива, виготовлені з відновлюваної сировини.
 
46. Стаття 4. Виробники біопалива
 
   Стаття 4. Виробники біопалива
 
47. Виробники біопалив ( підприємства усіх форм власності, що виробляють біопаливо з відновлюваної біологічної сировини чи паливо, отримане шляхом використання біопалив як сировини та/або компонента у пропорціях, встановлених нормативно-технічною документацією.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 4 у частині першій слово: «підприємства» змінити словами: «суб’єкти господарювання».
 
Враховано   1. Виробники біопалив ( суб’єкти господарювання усіх форм власності, що виробляють біопаливо з біологічної енергетичної сировини чи паливо, отримане шляхом використання біопалив як сировини та/або компонента у пропорціях, встановлених нормативними документами.
 
48. Виробництво біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови отримання ліцензії на відповідний вид діяльності.
 
   2. Виробництво біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови отримання ліцензії на відповідний вид діяльності.
 
49. Виробництво інших видів біологічних палив зазначених у статті 3 цього Закону не потребує отримання ліцензії.
 
   Виробництво інших видів біологічних палив, зазначених у статті 3 цього Закону, не потребує отримання ліцензії.
 
50. Стаття 5. Порядок визначення палива із відновлювальних джерел енергії
 
   Стаття 5. Порядок ідентифікації біопалив
 
51. Належність палива до біологічного підтверджується документом про ідентифікацію палива, що видається уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Термін видачі документа про ідентифікацію палива не повинен перевищувати 10 днів з дня подання відповідних документів.
 
   1. Належність палива до біологічного підтверджується документом про ідентифікацію палива, що видається уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Термін видачі документа про ідентифікацію палива не повинен перевищувати 10 днів з дня подання відповідних документів.
 
52. Біологічні види палива, призначені для реалізації споживачу біопалив як товарна продукція, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства.
 
   2. Біологічні види палива, призначені для реалізації споживачу біопалив як товарна продукція, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства.
 
53. Виробниками біологічних палив вважаються суб'єкти господарювання всіх форм власності, що виготовляють рідке та газове паливо з біомаси.
 
   3. Виробниками біологічних палив вважаються суб'єкти господарювання всіх форм власності, що виготовляють рідке та газове паливо з біологічної енергетичної сировини.
 
54. Суб'єкти господарської діяльності, які реалізують свою продукцію, на вимогу покупця надають документ, що підтверджує якість палива та його належність до біологічних палив.
 
   4. Суб'єкти господарської діяльності, які реалізують свою продукцію, на вимогу покупця надають документи, що підтверджують якість палива та його належність до біологічних палив.
 
55. Стаття 6. Споживачі біопалив
 
   Стаття 6. Споживачі біопалив
 
56. Споживачами біопалив є юридичні та фізичні особи, які використовують біопалива та сумішеві види пального для технічних засобів, котельних агрегатів, печей, інших енергетичних агрегатів, установок і машин відповідно до нормативно-технічної документації на ці види біопалив.
 
   1. Споживачами біопалив є юридичні та фізичні особи, які використовують біопалива та сумішеві види пального для технічних засобів, котельних агрегатів, печей, інших енергетичних агрегатів, установок і машин відповідно до нормативних документів на ці види біопалив.
 
57. Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на біологічних паливах та порядок підтвердження придатності технічного засобу до використання біопалив
 
-2- Калєтнік І.Г.
Назву та зміст статті 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Використання біопалив в технічних засобах
Використання біопалив в технічних та інших засобах здійснюється відповідно до рекомендацій виробника такого засобу.
Технічні засоби можуть бути переобладнані для роботи на біопаливі у порядку встановленому законодавством.»
 
Враховано   Стаття 7. Використання біопалив в технічних засобах
1. Використання біопалив в технічних та інших засобах здійснюється відповідно до рекомендацій виробника такого засобу.
2. Технічні засоби можуть бути переобладнані для роботи на біопаливі у порядку, встановленому законодавством.
 
58. До технічних засобів, що працюють на біологічних паливах, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи на біологічному паливі або на суміші традиційного палива з біологічним.
 
      
59. Технічні засоби можуть бути переобладнані для роботи на біопаливі у разі, якщо при цьому не погіршуються норми безпеки щодо експлуатації цих технічних засобів.
 
      
60. Не здійснюється переобладнання транспортних засобів при використанні власниками транспортних засобів та іншими споживачами біопалив у суміші з традиційними видами палива у пропорціях, встановлених відповідно до нормативно-технічних документів.
 
      
61. Стаття 8. Державне регулювання виробництва та споживання біопалив, що виробляються в Україні
 
   Стаття 8. Державне регулювання виробництва та споживання біопалив, що виробляються в Україні
 
62. 1. Держава забезпечує розвиток виробництва та споживання біопалив шляхом вжиття заходів з економічного стимулювання споживання біопалив виробниками та споживачами в Україні.
 
-3- Калєтнік І.Г.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Держава забезпечує розвиток виробництва та споживання біопалив шляхом реалізації організаційно-економічних заходів щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив визначених положеннями цього Закону та інших законодавчих актів.»
 
Враховано   1. Держава забезпечує розвиток виробництва та споживання біопалив шляхом реалізації організаційно-економічних заходів щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив, визначених цим Законом та іншими законодавчими актами.
 
    -4- Кармазін Ю.А.
У статті 8 частину першу викласти в наступній редакції:
«1. З метою розвитку виробництва та споживання біопалив в Україні держава економічно стимулює споживання біопалив виробниками та споживачами шляхом надання пільг, дотацій, субвенцій, державних кредитів та інших переваг.»
 
Відхилено Організаційно-економічні заходи визначені у статті 9 законопроекту.   
63. 2. Для здійснення експортно-імпортних операцій біопалив надаються коди УКТ ЗЕД в порядку, визначеному чинним законодавством.
 
   2. Для здійснення експортно-імпортних операцій видами біопалив надаються коди УКТ ЗЕД в порядку, визначеному законодавством.
 
64. 3. Виробництво біоетанолу на спиртових заводах, що виробляють спирт етиловий заборонено
 
   3. Виробництво біоетанолу на спиртових заводах, що виробляють спирт етиловий, заборонено.
 
65. Забороняється зберігання та промислове використання спирту етилового на заводах з виробництва біоетанолу, крім спирту-етилового сирцю, що є сировиною для виробництва біоетанолу, в установленому законодавством порядку.
 
   Забороняється зберігання та промислове використання спирту етилового на заводах з виробництва біоетанолу, крім спирту етилового-сирцю, що є сировиною для виробництва біоетанолу, в установленому законодавством порядку.
 
66. 4. Держава сприяє виробництву дизельного біопалива із вмістом етилових або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій і тваринних жирів, в таких пропорціях до загального обсягу виробництва дизпалива в Україні:
 
-5- Калєтнік І.Г.
Частину четверту статті 8 після слова «Держава» доповнити словами: «шляхом реалізації організаційно-економічних заходів, визначених у статті 9 цього Закону,»
 
Враховано   4. Держава шляхом реалізації організаційно-економічних заходів, визначених у статті 9 цього Закону, сприяє виробництву дизельного біопалива із вмістом етилових або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій і тваринних жирів, у таких пропорціях до загального обсягу виробництва дизпалива в Україні:
 
    -6- Кармазін Ю.А.
У статті 8 в частині четвертій перед словом: «Держава» доповнити словами: «Шляхом надання державних кредитів та позик в межах та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України,».
 
Відхилено Організаційно-економічні заходи визначені у статті 9 законопроекту.   
67. у 2012 році - не менш як 2 відсотків;
 
   у 2012 році - не менш як 2 відсотки;
 
68. у 2013 році - не менш як 5, 75 відсотка;
 
   у 2013 році - не менш як 5, 75 відсотка;
 
69. у 2014 році - не менш як 10 відсотків;
 
   у 2014 році - не менш як 10 відсотків;
 
70. у 2015 році - не менш як 20 відсотків.
 
   у 2015 році - не менш як 20 відсотків.
 
71. 5. Держава сприяє виробництву сумішевих бензинів та моторних палив із вмістом біоетанолу в таких пропорціях до загального обсягу виробництва бензинів в Україні:
 
-7- Калєтнік І.Г.
Частину п’яту статті 8 після слова «Держава» доповнити словами: «шляхом реалізації організаційно-економічних заходів, визначених у статті 9 цього Закону,»
 
Враховано   5. Держава шляхом реалізації організаційно-економічних заходів, визначених у статті 9 цього Закону, сприяє виробництву сумішевих бензинів та моторних палив із вмістом біоетанолу у таких пропорціях до загального обсягу виробництва бензинів в Україні:
 
    -8- Кармазін Ю.А.
У статті 8 в частині п’ятій перед словом: «Держава» доповнити словами: «Шляхом надання державних кредитів та позик в межах та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України,».
 
Відхилено Організаційно-економічні заходи визначені у статті 9 законопроекту.   
72. у 2012 році - не менш як 2 відсотки;
 
   у 2012 році - не менш як 2 відсотки;
 
73. у 2013 році - не менш як 5, 75 відсотка;
 
   у 2013 році - не менш як 5, 75 відсотка;
 
74. у 2014 році - не менш як 15 відсотків;
 
   у 2014 році - не менш як 15 відсотків;
 
75. у 2015 році- не менш як 20 відсотків.
 
   у 2015 році- не менш як 20 відсотків.
 
76. 6. У місті Києві та містах з населенням більш як 500 тис. осіб, а також у рекреаційних зонах місцеві органи виконавчої влади сприяють забезпеченню роботи транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння на біопаливі з урахуванням таких пропорцій у реалізації біопалива в загальному обсязі до реалізації традиційних палив:
 
-9- Кармазін Ю.А.
У статті 8 частину шосту доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Перелік дій та заходів, які зобов’язані вчиняти місцеві органи виконавчої влади для сприяння у забезпеченні роботи транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння на біопаливі у місті Києві та містах з населенням більш як 500 тис. осіб, а також у рекреаційних зонах визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено Організаційно-економічні заходи визначені у статті 9 законопроекту.  6. У місті Києві та містах з населенням більше 500 тисяч осіб, а також у рекреаційних зонах місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню роботи транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння на біопаливі з урахуванням таких пропорцій реалізації біопалива у загальному обсязі реалізації традиційних палив:
 
77. у 2012 році ( 5 відсотків;
 
   у 2012 році ( 5 відсотків;
 
78. у 2013 році ( 10 відсотків;
 
   у 2013 році ( 10 відсотків;
 
79. у 2014 році ( 15 відсотків;
 
   у 2014 році ( 15 відсотків;
 
80. у 2015 році ( 30 відсотків.
 
   у 2015 році ( 30 відсотків.
 
81. 7. У зв’язку з негативним впливом МТБЕ виробники бензинів в Україні зменшують його застосування, замінивши на ЕТБЕ:
 
   7. У зв’язку з негативним впливом метил-трет-бутилового ефіру для життя, здоров’я людей та довкілля виробники бензинів в Україні зменшують його застосування, замінивши на ЕТБЕ:
 
82. у 2012 році ( на 10 відсотків;
 
   у 2012 році ( на 10 відсотків;
 
83. у 2013 році ( на 20 відсотків;
 
   у 2013 році ( на 20 відсотків;
 
84. у 2014 році ( на 50 відсотків;
 
   у 2014 році ( на 50 відсотків;
 
85. у 2015 році ( на 80 відсотків.
 
-10- Калєтнік І.Г.
Статтю 8 доповнити новими пунктами такого змісту:
«8. Виробництво біопалив здійснюється відповідно до стандартів, гармонізованих із стандартами Європейського Союзу, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання.
9. Виробництво біологічних палив здійснюється з використанням відновлюваної біомаси вирощеної сільськогосподарськими товаровиробниками з дотриманням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах та критеріїв стабільності для виробництва біопалив.
Нормативи оптимального співвідношення культур та критеріїв стабільності для виробництва біопалив, а також порядок перевірки їх дотримання, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
10. Обчислення частки біопалив в загальному обсязі палив, що виробляються та споживаються в Україні, а також розрахунок зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від споживання біопалив, здійснюється на основі методики, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
11. Розпорядники державних коштів при здійсненні закупівель пального для технічних засобів за рахунок державних коштів виходять з того, що частка біопалив в такому пальному обов’язково має становити:
у 2012 році - не менше 1 відсотка;
у 2013 році - не менше 2 відсотків;
у 2014 році - не менше 3 відсотків;
у 2015 році - не менше 4 відсотків.
Недотримання вищезазначених норм розпорядниками державних коштів допускається виключно у випадках відсутності пропозиції такого палива на ринку, якщо експлуатація технічних засобів не можлива з використанням біопалив, або в інших випадках передбачених нормативно-правовими актами.
12. Кабінет Міністрів України через уповноважений ним центральний орган виконавчої влади забезпечує моніторинг виробництва та споживання біопалив, включаючи наслідки економічні, соціальні та екологічні, зокрема, вплив на використання земель, розвиток сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості, зміну цін на сировинні товари у зв’язку з використанням біомаси для виробництва біопалив, а також будь-які позитивні чи негативні наслідки пов’язані з їх використанням.
Цей моніторинг забезпечується на основі звітів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, інформації від неурядових організацій, наукових досліджень та інших джерел інформації.
Узагальнений звіт, з висновками та пропозиціями, Кабінет Міністрів України щорічно, до 1 квітня наступного за звітним року, подає на розгляд Верховної Ради України та оприлюднює у засобах масової інформації.»
 
Враховано   у 2015 році ( на 80 відсотків.
8. Виробництво біопалив здійснюється відповідно до стандартів, гармонізованих із стандартами Європейського Союзу.
9. Виробництво біологічних палив здійснюється з використанням біомаси, вирощеної сільськогосподарськими товаровиробниками з дотриманням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах та критеріїв стабільності для виробництва біопалива.
Нормативи оптимального співвідношення культур та критерії стабільності для виробництва біопалив, а також порядок перевірки центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства їх дотримання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
10. Обчислення частки біопалив в загальному обсязі палив, що виробляються та споживаються в Україні, а також розрахунок зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря внаслідок споживання біопалив, здійснюються на основі методики, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
11. Розпорядники державних коштів при здійсненні закупівель пального для технічних засобів за рахунок державних коштів виходять з того, що частка біопалив в такому пальному обов’язково має становити:
у 2012 році - не менше 1 відсотка;
у 2013 році - не менше 2 відсотків;
у 2014 році - не менше 3 відсотків;
у 2015 році - не менше 4 відсотків.
Недотримання вищезазначених норм розпорядниками державних коштів допускається виключно у випадках відсутності пропозиції такого палива на ринку, якщо експлуатація технічних засобів неможлива з використанням біопалив або в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами.
12. Кабінет Міністрів України через центральний органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства забезпечує моніторинг виробництва та споживання біопалива, включаючи економічні, соціальні та екологічні наслідки, зокрема вплив на використання земель, розвиток сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості, зміну цін на сировинні товари у зв’язку з використанням біологічної енергетичної сировини для виробництва біопалив, а також будь-які позитивні чи негативні наслідки пов’язані з їх використанням для життя, здоров’я людей та довкілля.
Цей моніторинг забезпечується на основі інформації Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, а також інформації від громадських організацій, наукових установ та інших джерел інформації.
Узагальнений звіт з висновками та пропозиціями Кабінет Міністрів України щорічно, до 1 квітня наступного за звітним року, подає на розгляд Верховної Ради України та оприлюднює в засобах масової інформації.
 
86. Розділ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ БІОПАЛИВА
 
   Розділ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ БІОПАЛИВ
 
87. Стаття 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив
 
   Стаття 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив
 
88. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив включають:
 
   1. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив включають:
 
89. визначення джерел і напрямів фінансування у галузі виробництва біопалив;
 
   визначення джерел і напрямів фінансування у галузі виробництва біопалив;
 
90. створення системи державних стандартів у сфері виробництва та споживання біопалив і нормативно-технічних показників споживчої якості, енергетичної цінності та екологічної безпеки біопалив;
 
   створення системи національних стандартів, технічних регламентів у сфері виробництва та споживання біопалив, які містять нормативно-технічні показники споживчої якості та нормативи екологічної безпеки біопалив;
 
91. застосування економічних стимулів для підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з виробництвом біопалив, розробленням і впровадженням маловідходних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, машин, механізмів, інших технічних засобів, що працюють на біопаливі;
 
   застосування економічних стимулів для підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з виробництвом біопалив, розробленням і впровадженням маловідходних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, машин, механізмів, інших технічних засобів, що працюють на біопаливі;
 
92. стимулювання інвестиційної діяльності у сфері виробництва біопалив;
 
   стимулювання інвестиційної діяльності у галузі виробництва біопалив;
 
93. створення інформаційного фонду для збору та поширення інформації про виробництво і споживання біопалив в Україні;
 
-11- Кармазін Ю.А.
У статті 9 абзац 6 після слів: «в Україні» через кому доповнити словами: «статус якого, порядок створення і діяльності та джерела фінансування визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   створення інформаційного фонду для збору та поширення інформації про виробництво і споживання біопалив в Україні, статус якого, порядок створення і діяльності та джерела фінансування визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
94. застосування економічних стимулів для споживачів, що заохочують використання біопалив, маловідходних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, машин, механізмів, інших технічних засобів, що працюють на біопаливі.
 
-12- Калєтнік І.Г.
Частину першу статті 9 доповнити абзацами такого змісту:
«державної підтримки програм створення органами місцевого самоврядування автопарків громадського транспорту, які використовують біопалива вищої концентрації;
фінансування за рахунок коштів державного бюджету наукових досліджень та науково-дослідних розробок, пов’язаних з виробництвом та споживанням біологічних палив, в першу чергу, біопалив наступних поколінь.»
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту:
«Основними завданнями інформаційного фонду, створеного відповідно до частини першої цієї статті, є:
оприлюднення нормативно-правових актів щодо виробництва та споживання біопалив, державних стандартів та технологічних регламентів;
розміщення інформації щодо переліку технічних засобів, що можуть працювати на біопаливі;
висвітлення інформації стосовно організаційно-економічних заходів щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив, які вживаються на виконання цього Закону;
опублікування державних та регіональних програм розвитку виробництва та споживання біопалив;
розміщення статистичної, аналітичної та іншої інформації щодо розвитку виробництва та споживання біопалив в Україні та за кордоном;
розміщення пропозицій щодо співробітництва в сфері виробництва та споживання біопалив і інформації щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у цій сфері;
оприлюднення результатів наукових досліджень та науково-дослідних розробок, пов’язаних з виробництвом та споживанням біологічних палив;
розміщення звітів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також даних моніторингу щодо виробництва та споживання біопалив;
здійсненні інших заходів направлених на розвиток виробництва та споживання біологічних палив в Україні.»
 
Враховано   застосування економічних стимулів для споживачів, що заохочують використання біопалива, маловідходних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, машин, механізмів, інших технічних засобів, що працюють на біопаливі;
державну підтримку програм створення місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування автопарків громадського транспорту, які використовують біопалива вищої концентрації;
фінансування за рахунок коштів державного бюджету наукових досліджень та науково-дослідних розробок, пов’язаних з виробництвом та споживанням біологічних палив, насамперед біопалива «нового покоління».
2. Основними завданнями інформаційного фонду, створеного відповідно до частини першої цієї статті, є оприлюднення на його офіційному веб-сайті:
нормативно-правових актів, національних стандартів, технічних регламентів щодо виробництва та споживання біопалив;
інформації про технічні засоби, що можуть працювати на біопаливі;
інформації про організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив, які вживаються відповідно до цього Закону;
державних та регіональних програм розвитку виробництва та споживання біопалив;
розміщення статистичної, аналітичної та іншої інформації щодо розвитку виробництва та споживання біопалив в Україні та за кордоном;
пропозицій щодо співробітництва у сфері виробництва та споживання біопалив та інформації про реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги у цій галузі;
результатів наукових досліджень та науково-дослідних розробок, пов’язаних з виробництвом та споживанням біологічних палив;
інформації Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також даних моніторингу щодо виробництва та споживання біопалив.
Інформаційний фонд може здійснювати інші заходи, спрямовані на розвиток виробництва та споживання біологічних палив в Україні.
 
95. Стаття 10. Фінансування заходів з виробництва та споживання біопалив
 
   Стаття 10. Фінансування заходів з виробництва та споживання біопалив
 
96. Фінансування заходів з виробництва та споживання біопалив здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, державного та місцевого бюджетів, інших не заборонених законом джерел.
 
   1. Фінансування заходів з виробництва та споживання біопалив здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, державного та місцевого бюджетів, інших не заборонених законом джерел.
 
97. Стаття 11. Стандартизація та технічне регулювання виробництва та споживання біопалив
 
   Стаття 11. Стандартизація і технічне регулювання виробництва та споживання біопалив
 
98. Об’єктами стандартизації та/або технічного регулювання виробництва та споживання біопалив є якісні характеристики кожного виду біопалива, нормативи їх екологічної безпечності, матеріали, обладнання, технології, що використовуються при їх виробництві, та послуги, що надаються в цій сфері.
 
   1. Об’єктами стандартизації та/або технічного регулювання виробництва та споживання біопалив є якісні характеристики кожного виду біопалива, нормативи їх екологічної безпеки, матеріали, обладнання, технології, що використовуються у їх виробництві, та послуги, що надаються в цій сфері.
 
99. Розділ ІV. ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БІОПАЛИВА
 
   Розділ ІV. ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ БІОПАЛИВ
 
100. Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та споживання біопалив
 
   Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та споживання біопалив
 
101. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері виробництва та споживання біопалив, несуть відповідальність згідно із законом.
 
-13- Калєтнік І.Г.
Статтю 12 доповнити новими абзацами такого змісту:
Відповідальність за порушення законодавства щодо розвитку виробництва та споживання біологічних палив несуть особи, винні у:
порушенні затверджених в установленому порядку нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах і критеріїв сталості для виробництва біопалив;
реалізації біопалива, склад якого не відповідає встановленим стандартам та технічним регламентам;
недотриманні виробниками біопалив вимог пунктів 4 та 5 статті 8 цього Закону;
виробництві біоетанолу без отримання відповідної ліцензії;
виробництві біологічних палив з порушенням вимог встановлених чинним законодавством;
перевищенні, під час експлуатації технічних засобів, технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин, що затверджуються в установленому порядку з урахуванням пунктів 4 та 5 статті 8 цього Закону;
Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення у сфері виробництва і споживання біологічних палив.»
 
Враховано   1. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері виробництва та споживання біологічних палив, несуть відповідальність згідно із законом.
2. Відповідальність за порушення законодавства щодо розвитку виробництва та споживання біопалива несуть особи, винні у:
порушенні затверджених в установленому порядку нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах і критеріїв стабільності для виробництва біопалив;
реалізації біопалива, склад якого не відповідає національним стандартам, технічним регламентам;
недотриманні при виробництві біопалива нормативних документів затверджених з урахуванням вимог пунктів 4 та 5 статті 8 цього Закону;
виробництві біоетанолу без отримання відповідної ліцензії;
виробництві біологічних палив з порушенням вимог, встановлених законодавством;
перевищенні під час експлуатації технічних засобів технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин, що затверджуються в установленому порядку з урахуванням пунктів 4 та 5 статті 8 цього Закону.
Законами України може бути встановлено відповідальність також за інші правопорушення у сфері виробництва і споживання біологічних палив.
 
102. Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА (ВИДОБУТКУ) ТА СПОЖИВАННЯ БІОПАЛИВА
 
-14- Калєтнік І.Г.
У назві розділу V слово в дужках « (видобутку)» вилучити.
 
Враховано   Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ БІОПАЛИВ
 
103. Стаття 13. Міжнародне співробітництво
 
   Стаття 13. Міжнародне співробітництво
 
104. Україна бере участь у міжнародному співробітництві щодо впровадження, виробництва та споживання біопалив відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.
 
   1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві щодо впровадження, виробництва та споживання біопалив відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.
 
105. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлюються цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що встановлюються цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
106. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
107. Стаття 14. Прикінцеві положення
 
-15- Круць М.Ф.
У розділі VІ проекту слова і цифри «Стаття 14. Прикінцеві положення» виключити.
 
Враховано      
108. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-16- Круць М.Ф.
Пункт 1 розділу VІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
109. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
   2. Внести зміни до таких законів України:
 
110. 1) частини четверту статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; із наступними змінами) виключити;
 
-17- Калєтнік І.Г.
У пункті 2 розділу VІ частину першу викласти в такій редакції:
«1) у статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168 із наступними змінами):
частину четверту виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Виробництво біоетанолу здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.»
 
Враховано   1) у статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168 із наступними змінами):
частину четверту виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Виробництво біоетанолу здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.»
 
111. 2) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
   2) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
112. абзац шостий статті 1 виключити;
 
   абзац шостий статті 1 виключити;
 
113. в абзаці першому статті 2 слова "а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій" виключити.
 
   у частині першій статті 2 слова "а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій" виключити;
 
114. 3) у статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; із наступними змінами) пункт 45 виключити та доповнити статтю новим пунктом такого змісту:
 
   4) пункт 45 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2011 р., № 11, ст. 69) викласти в такій редакції:
 
115. "45) виробництво біоетанолу";
 
   "45) виробництво біоетанолу";
 
116. 4) у Митному тарифі України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 36-43, ст. 508 із наступними змінами):
 
   5) пункт 3 Додаткових приміток Групи 27 "Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні" розділу V Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (в редакції Закону України від 21 грудня 2010 року № 2829-VІ) викласти в такій редакції:
 
117. підпункт 3 пункту "Додаткові примітки України: " Групи 27 "Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні" викласти у такій редакції:
 
      
118. "3. У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає продукт біоконверсії біологічної енергетичної сировини з регламентованою кількістю супутніх та денатуруючих домішок, призначений для використання як компонент палива товарна позиція 3811 код 3811 19 00 00";
 
   "3. У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає продукт біоконверсії біологічної енергетичної сировини з регламентованою кількістю супутніх та денатуруючих домішок, призначений для використання як компонент палива (товарна позиція 3811 код 3811 19 00 00)";
 
119. 5) У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N12, ст. 94 із наступними змінами):
 
   3) у Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94; 2009 р., № 40, ст. 577):
 
120. у статті 1 викласти в новій редакції:
 
   абзаци сьомий, десятий, дванадцятий, тринадцятий та чотирнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
 
121. абзац сьомий:
 
      
122. "біологічні палива (біопалива) ( палива, виготовлені з відновлюваної біологічної енергетичної сировини, які можуть використовуватися як пальне у чистому вигляді або як сировина для виробництва інших палив чи компонент для змішування з традиційними видами палива у пропорціях, встановлених відповідною нормативно-технічною документацією";
 
   "біологічні палива (біопалива) ( палива, виготовлені з біологічної енергетичної сировини, які можуть використовуватися як пальне у чистому вигляді або як сировина для виробництва інших палив чи компонент для змішування з традиційними видами палива у пропорціях, встановлених нормативними документами;";
 
123. абзац десятий:
 
      
124. "біоетанол ( продукт біоконверсії біологічної енергетичної сировини з регламентованою кількістю супутніх та денатуруючих домішок";
 
   "біоетанол ( продукт біоконверсії біологічної енергетичної сировини з регламентованою кількістю супутніх та денатуруючих домішок";
 
125. абзаци дванадцятий, тринадцятий та чотирнадцятий:
 
      
126. "біопаливо дизельне - паливо, виготовлене з використанням етилових або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій та/або тваринних жирів;
 
   "біопаливо дизельне - паливо, виготовлене з використанням етилових або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій та/або тваринних жирів;
 
127. біогаз ( суміш газів (переважно метану і вуглекислого газу), отримана шляхом біоконверсії біологічної енергетичної сировини;
 
   біогаз ( суміш газів (переважно метану і вуглекислого газу), отримана шляхом біоконверсії біологічної енергетичної сировини;
 
128. біоводень ( водень, вироблений з біологічної енергетичної сировини";
 
   біоводень ( водень, отриманий з біологічної енергетичної сировини";
 
129. у статті 4 абзац 3 викласти в новій редакції:
 
   абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
 
130. "біоетанол, біопаливо дизельне, чиста олія та інші види рідкого палива отримані з біомаси";
 
   "біоетанол, біопаливо дизельне, чиста олія та інші види рідкого палива, отримані з біомаси";
 
131. у статті 8 абзаци третій, четвертий, п’ятий та шостий виключити.
 
   Частини третю - шосту статті 8 виключити.
 
132. 3. Кабінету Міністрів України з дня опублікування цього Закону:
 
-18- Калєтнік І.Г.
Пункт 3 розділу VІ доповнити новими пунктами та викласти в такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України з дня опублікування цього Закону:
у місячний строк, в установленому порядку, внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання перепрофілювання недозавантажених потужностей майнових комплексів спиртової промисловості на виробництво біологічних палив;
у двомісячний строк:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актяв, передбачених цим Законом;
у шестимісячний строк:
забезпечити розроблення та введення у дію державних стандартів на біопалива, визначених цим Законом, гармонізованих із стандартами Європейського Союзу;
з метою розвитку ринку біопалив в Україні розробити та затвердити державну цільову програму розвитку виробництва і споживання біопалив;
щорічно при підготовці проекту Державного бюджету України передбачати, на основі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, і відповідно до затверджених державних програм, кошти, зокрема отримані від продажу квот на викиди парникових газів, на розвиток виробництва і споживання біологічних палив.»
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:
у місячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання перепрофілювання незавантажених потужностей майнових комплексів спиртової промисловості на виробництво біологічних палив;
у двомісячний строк:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
у шестимісячний строк:
забезпечити розроблення та прийняття національних стандартів, технічних регламентів на біопалива, визначених цим Законом, гармонізованих із стандартами Європейського Союзу;
з метою розвитку ринку біопалив в Україні розробити та затвердити державну цільову програму розвитку виробництва і споживання біологічних палив;
щорічно при підготовці проекту Державного бюджету України на основі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування і відповідно до затверджених державних програм передбачати кошти, зокрема отримані від продажу квот на викиди парникових газів, на розвиток виробництва і споживання біологічних палив.
 
133. у двомісячний строк подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
      
134. у місячний строк прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом. Забезпечити розроблення та затвердження державних стандартів на біоетанол та на інші біопалива, визначені цим Законом;
 
      
135. у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
136. у двомісячний строк забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
      
137. у шестимісячний строк розробити та затвердити Державну програму розвитку виробництва і споживання біопалив.
 
      
138. 4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України створити спеціальний орган виконавчої влади з питань розвитку виробництва та споживання біологічних палив шляхом реорганізації Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів.
 
-19- Калєтнік І.Г.
Пункт 4 розділу VІ викласти у такій редакції:
#102069
 
Враховано   4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України створити у структурі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства департамент, основним завданням якого визначити забезпечення розвитку виробництва та споживання біологічних палив.
 
139. 5. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

-20- Калєтнік І.Г.
Пункт 5 розділу VІ виключити.
 
Враховано