Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 11 Закону України ''Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів'' щодо сидру і перрі (без додання спирту) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо сидру і перрі (без додання спирту)
 
   Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо сидру і перрі (без додання спирту)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. . 1. Частину другу статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-1- Гєллєр Є.Б.
Абзац перший пункту 1 законопроекту замінити трьома абзацами такого змісту:
«1. У частині другій статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
абзац двадцятий після слів «виноробної продукції» доповнити словами « (крім сидру і перрі (без додання спирту)»;
після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:»
 
Враховано   1. У частині другій статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
абзац двадцятий після слів «виноробної продукції» доповнити словами « (крім сидру і перрі (без додання спирту)»;
після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
4. частину другу статті 11 після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-2- Гєллєр Є.Б.
Абзац другий пункту 1 законопроекту
виключити.
 
Враховано      
    -3- Шаров І.Ф.
Абзац другий пункту 1 законопроекту
виключити.
 
Враховано у правці Н.д.Гєллєра Є. Б.   
    -4- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту:
виключити абзац другий, а саме:
«частину другу статті 11 після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту»
 
Враховано у правці Н.д.Гєллєра Є. Б.   
5. «Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу «Теtrа-Раk» і «Ваg іn bох». Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється у тару (посуд) місткістю 0, 05 л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 275 л, 0, 3 л, 0, 33 л, 0, 35 л, 0, 375 л, 0, 4 л, 0, 45 л, 0, 5 л, 0, 61 л, 0, 68 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 0, 8 л, 1, 0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додання спирту) не застосовуються».
 
-5- Гєллєр Є.Б.
У першому реченні абзацу третього пункту 1 законопроекту після слів «марки ПЕТФ» слова «а також у» виключити.
 
Враховано   «Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу «Теtrа-Раk» і «Ваg іn bох». Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється у тару (посуд) місткістю 0, 05 л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 275 л, 0, 3 л, 0, 33 л, 0, 35 л, 0, 375 л, 0, 4 л, 0, 45 л, 0, 5 л, 0, 61 л, 0, 68 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 0, 8 л, 1, 0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додання спирту) не застосовуються».
У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим.
 
    -6- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту:
у першому реченні абзацу третього після слів: «скляну тару» виключити слова: «а також» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті у правці Н.д.Гєллєра Є. Б.   
    -7- Шаров І.Ф.
Абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
«Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу «Теtrа-Раk» і «Ваg іn bох». Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється у тару (посуд) місткістю 0, 05 л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 275 л, 0, 3 л, 0, 33 л, 0, 35 л, 0, 375 л, 0, 4 л, 0, 45 л, 0, 5 л, 0, 61 л, 0, 68 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 0, 8 л, 1, 0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додання спирту) не застосовуються».
 
Враховано частково .   
    -8- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту:
у першому реченні абзацу третього слова: «металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ» замінити на слова: «тару із склопластику» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -9- Гєллєр Є.Б.
Доповнити пункт 1 законопроекту новим абзацом такого змісту:
«У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим»
 
Враховано    
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-10- Кінах А.К.
Пункт 2 проекту викласти у такій редакції:
«2. Прикінцеві положення:
1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2) Встановити, що виробництво, імпорт та торгівлю тютюновими виробами з основним та додатковим медичними попередженнями, що супроводжуються кольоровим малюнком (малюнками) та/або піктограмою (піктограмами), відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» від 21 січня 2010 року № 1824-VІ, дозволяється розпочати до 4 жовтня 2012 року»
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.