Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (щодо вдосконалення механізму повернення) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України
"Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України"
 
   Про внесення змін до Закону України
"Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 8, ст. 60, ст. 61; 1998 р., № 35, ст. 240) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 8, ст. 60, ст. 61; 1998 р., № 35, ст. 240; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
у частині першій слова «цінні папери: « замінити словами «цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі»;
у частині другій слова «на рахунках Ощадного банку України» замінити словами «на рахунках зазначених установ»;
 
-1- Стоян О.М.
Підпункт 1 пункту 1 викласти в наступній редакції:
"1) Статтю 1 викласти в такій редакції:
Стаття 1. На підставі цього Закону встановлюються зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.
Компенсації підлягають також грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років і які знаходились на рахунках зазначених установ не менше одного повного календарного року в період 1992 - 1995 років.
Чинність цього Закону поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які за станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України.
 
Враховано   1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. На підставі цього Закону встановлюються зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.
Компенсації підлягають також грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років і які знаходились на рахунках зазначених установ не менше одного повного календарного року в період 1992 - 1995 років.
Чинність цього Закону поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які за станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України".
 
6. частини четверту - шосту виключити;
 
-2- Джоджик Я.І.
У статті 1: 1) додати нову частину четверту такого змісту: "Зобов'язання колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами Україні в розмірі 84,3 млрд. руб., що були станом на 1 січня 1991 року акумульовані в Ощадному банку СРСР, є власністю громадян України, визнаються заборгованістю Російської Федерації та підлягають стягненню";
2) додати нову частину п’яту такого змісту: "Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо врегулювання взаємовідносин з питань, що стосуються розподілу між державами зобов'язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами та повернення в державу вилучених фінансових активів громадян України".
 
Відхилено      
7. 2) у статті 6:
частину першу замінити частинами такого змісту:
 
-3- Стоян О.М.
Підпункт 2 пункту 1 викласти у наступній редакції:
"2) Статті 6-8 викласти в такій редакції:
Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України та інших формах відповідно до законодавства.
Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в таких установах, проводиться їх власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему «Реєстр вкладників заощаджень громадян» відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунку. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно.
Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються в Державному бюджеті України окремою статтею.
Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у Державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху, визначається Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі кошти, залучені до Державного бюджету України через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.
Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум, визначених у Державному бюджеті України.
Стаття 7. Заощадження повертаються поетапно, залежно від суми вкладу у межах коштів, передбачених для цього Державним бюджетом України на поточний рік.
Перелік груп вкладників і порядок проведення виплат проіндексованих грошових заощаджень, а також обсяг виплат згідно із статтею 8 цього Закону у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом."
 
Враховано   2. Статті 6-8 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України та інших формах відповідно до законодавства.
Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в таких установах, проводиться їх власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему «Реєстр вкладників заощаджень громадян» відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунку. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно.
Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються в Державному бюджеті України окремою статтею.
Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у Державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху, визначається Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, у тому числі кошти, залучені до Державного бюджету України через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.
Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум, визначених у Державному бюджеті України.
 
8. «Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України та інших формах відповідно до законодавства.
 
-4- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту у статті 6 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"
1) у частині першій виключити слова: "та інших формах відповідно до законодавства"
 
Відхилено      
    -5- Джоджик Я.І.
У статті шість: 1) Частину першу викласти таким чином: "Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів отриманих від повернення Російською Федерацією заборгованості Ощадного банку СРСР перед фізичними особами України та їх спадкоємцями, та інших джерел відповідно до законодавства";
 
Відхилено    
9. Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в таких установах, проводиться їх власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему «Реєстр вкладників заощаджень громадян» відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунка. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно».
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину другу після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту: "До таких відомостей належать: ім’я, прізвище та по-батькові, місце народження, місце проживання та ідентифікаційних код"
 
Відхилено      
10. У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;
 
-7- Джоджик Я.І.
У частині третій після слів "окремою статтею" додати слова: "у розмірі, не меншому 1% валового внутрішнього продукту одержаного за рік, що передує даному бюджетному року".
 
Відхилено      
11. частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
12. «Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у Державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
-8- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій слова: "Кабінетом Міністрів України" замінити на слова: "у розмірі 3000 гривень щорічної виплати з урахуванням інфляції та проводиться в обов’язковому порядку."
 
Відхилено      
13. у частині п’ятій слова «та залучення коштів з Офіційного валютного резерву Національного банку України» виключити;
 
-9- Джоджик Я.І.
Частину п’яту виключити як таку, що суперечить Бюджетному та Податковому кодексам України.
 
Відхилено      
14. 3) у статті 7:
 
-10- Стоян О.М.
Підпункт 3 пункту 1 виключити.
 
Враховано      
15. у частині першій слова «віку вкладника, « та «інших обставин, « виключити;
 
      
16. у частині другій слово «черговість» замінити словами «порядок проведення»;
 
-11- Аржевітін С.М.
Третій абзац підпункту 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"частину третю викласти в такій редакції:
"Перелік груп вкладників і порядок проведення виплат проіндексованих грошових заощаджень, а також обсяг виплат згідно із статтею 8 цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   Стаття 7. Заощадження повертаються поетапно, залежно від суми вкладу в межах коштів, передбачених для цього Державним бюджетом України на поточний рік.
Перелік груп вкладників і порядок проведення виплат проіндексованих грошових заощаджень, а також обсяг виплат згідно із статтею 8 цього Закону у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
17. 4) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
-12- Стоян О.М.
Підпункт 4 пункту 1 виключити.
 
Враховано      
18. «Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, сума якої визначається Кабінетом Міністрів України, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів».
 
   Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом".
 
19. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-13- Стоян О.М.
Пункт 2 виключити та доповнити законопроект розділом ІІ, який викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу 10 пункту 2 розділу першого цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. У 2012 році у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу десятого пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. У 2012 році у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів.