Кількість абзаців - 220 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок
та речових прав на нерухоме майно
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних
ділянок та речових прав на нерухоме майно
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7—93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
-1- Шаров І.Ф.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7—93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
6. «49) органи державної влади (посадові особи) — за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно».
 
-2- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7—93 «Про державне мито» доповнити пунктом 50 такого змісту:
«органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – за державну реєстрацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки, яке виникло в силу закону».
 
Враховано   «49) органи державної влади (посадові особи) — за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно;
50) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – за державну реєстрацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки, яке виникло в силу закону».
 
7. 2. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):
 
   2. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):
 
8. 1) у статті 28:
 
   1) у статті 28:
 
9. частину першу після слів «нотаріальної дії» доповнити словами «здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
   частину першу після слів «нотаріальної дії» доповнити словами «здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
10. частину другу після слів «нотаріальної діяльності» доповнити словами «, функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно»;
 
   частину другу після слів «нотаріальної діяльності» доповнити словами «, функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно»;
 
11. у частині четвертій слова «сто п’ятдесят» замінити словом «п’ятсот»;
 
-3- Кармазін Ю.А.
У абзаці четвертому пункту 1 частини другої слово «п’ятсот» замінити словом: «тисячі».
 
Враховано   у частині четвертій слова «сто п’ятдесят» замінити словом «тисячу»;
 
12. 2) доповнити Закон статтею 46-1 такого змісту:
 
   2) доповнити Закон статтею 46-1 такого змісту:
 
13. «Стаття 46-1. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
   «Стаття 46-1. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
14. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», і має печатку такого реєстратора.
 
   Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», і має печатку такого реєстратора.
 
15. Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.
 
   Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.
 
16. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.».
 
   Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.».
 
17. 3. Частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 45 такого змісту:
 
   3. Частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 45 такого змісту:
 
18. «45) страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса».
 
   «45) страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса».
 
19. 4. Друге речення частини першої статті 4 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134; 2009 р., № 38, ст. 535) виключити.
 
   4. Друге речення частини першої статті 4 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134; 2009 р., № 38, ст. 535) виключити.
 
20. 5. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61):
 
   5. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61):
 
21. 1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
22. «Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень у випадках, установлених законом, проводиться у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей правового статусу такого об’єкта.»;
 
   «Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень у випадках, установлених законом, проводиться у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей правового статусу такого об’єкта.»;
 
23. 2) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
24. частину другу після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
   частину другу після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
25. частину третю після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
   частину третю після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
26. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
27. абзац перший після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
   абзац перший після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
28. абзац другий після слів «реєстрація прав», «виникнення прав» і «таких прав» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
   абзац другий після слів «реєстрація прав», «виникнення прав» і «таких прав» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
29. доповнити частину п’яту абзацами такого змісту:
 
   доповнити частину п’яту абзацами такого змісту:
 
30. «Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія.
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.»;
 
   «Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія.
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.»;
 
31. у частині шостій слова «укладаються, якщо право власності» замінити словами «вчиняються, якщо право власності чи інше речове право»;
 
-4- Писаренко В.В.
Абзац десятий підпункту 2 пункту 5 Розділу І викласти у такій редакції:
«частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) вчиняються, якщо право власності чи інше речове право на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону, крім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті».
 
Враховано   частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) вчиняються, якщо право власності чи інше речове право на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону, крім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті»;
 
32. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
33. слово «прав» замінити словами «права власності та інших речових прав»;
 
   слово «прав» замінити словами «права власності та інших речових прав»;
 
34. після слів «орган державної реєстрації прав» доповнити словами «, крім випадків, установлених абзацами другим та третім частини п’ятої цієї статті»;
 
   після слів «орган державної реєстрації прав» доповнити словами «, крім випадків, установлених абзацами другим та третім частини п’ятої цієї статті»;
 
35. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
36. «Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна»;
 
   «Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна»;
 
37. 3) частину третю статті 4 викласти у такій редакції:
 
   3) частину третю статті 4 викласти у такій редакції:
 
38. «3. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.
Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), в яких вони розташовані.»;
 
   «3. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.
Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), в яких вони розташовані.»;
 
39. 4) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
40. «Стаття 5. Об’єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться державна реєстрація прав
 
   «Стаття 5. Об’єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться державна реєстрація прав
 
41. 1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.
 
   1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.
 
42. 2. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна, державна реєстрація прав на такий об’єкт проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку.»;
 
   2. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна, державна реєстрація прав на такий об’єкт проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку.»;
 
43. 5) у статті 6:
 
   5) у статті 6:
 
44. частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
 
   частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
 
45. «1. Систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав»;
 
-5- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій абзац третій пункту 5 викласти у такій редакції:
«1. Систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та органи державної реєстрації прав.»
 
Відхилено   «1. Систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав»;
 
46. у частині другій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав — Міністерство юстиції України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав»;
 
   у частині другій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав — Міністерство юстиції України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав»;
 
47. 6) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
   6) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
48. «Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав
 
   «Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав
 
49. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав:
 
50. 1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері державної реєстрації прав та реалізує її;
 
   1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері державної реєстрації прав та реалізує її;
 
51. 2) забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав;
 
   2) забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав;
 
52. 3) організовує роботу з державної реєстрації прав;
 
   3) організовує роботу з державної реєстрації прав;
 
53. 4) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;
 
   4) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;
 
54. 5) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор);
 
   5) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор);
 
55. 6) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
 
   6) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
 
56. 7) у статті 9:
 
   7) у статті 9:
 
57. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти у такій редакції:
 
58. «1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж юридичної роботи не менш як два роки. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт.»;
 
   «1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж юридичної роботи не менш як два роки. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт.»;
 
59. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
60. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
61. абзац перший після слів «нерухоме майно» доповнити словами «та їх обтяженнями»;
 
   абзац перший після слів «нерухоме майно» доповнити словами «та їх обтяженнями»;
 
62. в абзаці третьому слова «, та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав» замінити словами «прав та їх обтяжень»;
 
   в абзаці третьому слова «, та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав» замінити словами «прав та їх обтяжень»;
 
63. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
64. «наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог цього Закону;»;
 
   «наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог цього Закону;»;
 
65. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти у такій редакції:
 
66. «2) приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації, її зупинення, внесення змін до Державного реєстру прав;»;
 
-6- Кармазін Ю.А.
Абзац дванадцятий пункту 7 після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Нотаріус не може здійснювати функції державного реєстратора, передбачені пунктами 4, 6 і 8-1 цієї частини.»
 
Враховано частково та редакційно  «2) приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації, її зупинення, внесення змін до Державного реєстру прав;»;
 
67. у пункті 7 слово «витяги» замінити словом «інформацію», а слово «їх» — словом «її»;
 
   у пункті 7 слово «витяги» замінити словом «інформацію», а слово «їх» — словом «її»;
 
68. доповнити частину пунктом 8-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 8-1 такого змісту:
 
69. «8-1) під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 липня 2012 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов’язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки;»;
 
-7- Воропаєв Ю.М.
У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61):
у пункті 8-1 частини другої статті 9 слова «до 1 липня 2012 року» замінити на слова «до 1 січня 2013 року».
 
Враховано   «8-1) під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про правонабувача або про нерухоме майно. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов’язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки;»;
 
    -8- Зварич Р.М.
- у пункті 8-1 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» цифри і слова «1 липня 2012 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2013 року»
 
Враховано    
    -9- Гордієнко С.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 7 пункту 5 Розділу І законопроекту, що стосується змісту пункту 81 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викласти в такій редакції:
«На відповідний запит державного реєстратора під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2013 року для реєстрації прав та їх обтяжень бюро технічної інвентаризації, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, надають довідку-характеристику об’єкта нерухомого майна протягом трьох робочих днів після оплати зацікавленою особою довідки-характеристики».
 
Відхилено    
    -10- Писаренко В.В.
Абзац 15 підпункту 7 пункту 5 Розділу І після слів та цифр «1 липня 2012 року» доповнити словами та цифрами «а щодо речових прав на земельні ділянки до - 1 січня 2013 року»
 
Враховано редакційно    
    -11- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У пункті 8-1 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» після слів: «та їх обтяжень» доповнити словами: «якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про правонабувача або про нерухоме майно».
У пункті 8-1 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» цифри і слова «1 липня 2012 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2013 року»;
 
Враховано    
70. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
71. «Нотаріус як спеціальний суб’єкт здійснює функції державного реєстратора, крім тих, що передбачені пунктами 4 і 6 частини другої статті 9 цього Закону.»;
 
   «Нотаріус як спеціальний суб’єкт здійснює функції державного реєстратора, крім тих, що передбачені пунктами 4 і 6 частини другої статті 9 цього Закону.»;
 
72. перше речення частини третьої та абзац перший частини четвертої після слів «рішення про державну реєстрацію прав» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
   перше речення частини третьої та абзац перший частини четвертої після слів «рішення про державну реєстрацію прав» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
73. 8) у статті 10:
 
   8) у статті 10:
 
74. у першому реченні частини першої слова «, і картографічні (графічні) дані» виключити;
 
   у першому реченні частини першої слова «, і картографічні (графічні) дані» виключити;
 
75. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
76. частину п’яту після слів «органи державної реєстрації прав» доповнити словами «, державні реєстратори»;
 
   частину п’яту після слів «органи державної реєстрації прав» доповнити словами «, державні реєстратори»;
 
77. 9) статтю 12 виключити;
 
   9) статтю 12 виключити;
 
78. 10) частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
 
   10) частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
 
79. «1. Реєстрація заяв і запитів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, проводиться в базі даних про реєстрацію заяв і запитів»;
 
   «1. Реєстрація заяв і запитів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, проводиться в базі даних про реєстрацію заяв і запитів»;
 
80. 11) у частині четвертій статті 14 слова «за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи» виключити;
 
   11) у частині четвертій статті 14 слова «за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи» виключити;
 
81. 12) у статті 15:
 
   12) у статті 15:
 
82. в абзаці першому частини другої слово «зобов’язаний» замінити словами «, державні реєстратори зобов’язані»;
 
-12- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У підпункті 12 пункту 5 Розділу І законопроекту:
- частину 3 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викласти в наступній редакції: «Державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, окрім випадків, коли заява про державну реєстрацію прав подається не пізніше ніж через дванадцять місяців з моменту проведення останньої технічної інвентаризації об’єкта.»
 
Відхилено   в абзаці першому частини другої слово «зобов’язаний» замінити словами «, державні реєстратори зобов’язані»;
 
83. частину четверту після слова «права» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
   частину четверту після слова «права» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
84. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти у такій редакції:
 
85. «5. Державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в строк, що не перевищує п’яти робочих днів (крім випадків, установлених частиною сьомою цієї статті) з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію і передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.
Державна реєстрація права власності (надання відмови в ній) на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, коли їй передує видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів»;
 
-13- Зварич Р.М.
пункту 5 Розділу І законопроекту частину 3 статті 15 Закону України - «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викласти в наступній редакції: «Державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, окрім випадків, коли заява про державну реєстрацію прав подається не пізніше ніж через дванадцять місяців з моменту проведення останньої інвентаризації «
 
Відхилено   «5. Державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в строк, що не перевищує п’яти робочих днів (крім випадків, установлених частиною сьомою цієї статті) з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію і передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.
Державна реєстрація права власності (надання відмови в ній) на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, коли їй передує видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів»;
 
86. у частині шостій слова «встановлено, що до органу державної реєстрації прав» замінити словами «державним реєстратором встановлено, що»;
 
   у частині шостій слова «встановлено, що до органу державної реєстрації прав» замінити словами «державним реєстратором встановлено, що»;
 
87. у частині сьомій слова «одноденний строк з дня надходження до органу державної реєстрації прав» замінити словами «день надходження»;
 
   у частині сьомій слова «одноденний строк з дня надходження до органу державної реєстрації прав» замінити словами «день надходження»;
 
88. у першому реченні частини восьмої слова «до органу державної реєстрації прав» і «у зазначеному органі» виключити;
 
   у першому реченні частини восьмої слова «до органу державної реєстрації прав» і «у зазначеному органі» виключити;
 
89. доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
90. «9. Державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії.».
 
-14- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину дев'яту, якою пропонується доповнити статтю 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», доповнити словами: «крім випадків, коли правочином, який передбачає перехід речового права не встановлено більш пізній строк набуття такого права або коли правонабувач заперечує проти здійснення державної реєстрації речового права нотаріусом».
 
Відхилено   «9. Державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії».
 
91. У зв’язку з цим частини дев’яту — дванадцяту вважати відповідно частинами десятою — тринадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини дев’яту — дванадцяту вважати відповідно частинами десятою — тринадцятою;
 
92. у першому реченні частини десятої слова «майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено,» замінити словами «майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва»;
 
   у першому реченні частини десятої слова «майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено,» замінити словами «майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва»;
 
93. у частині одинадцятій слова «передбаченому для державної реєстрації прав на нерухоме майно» замінити словами «визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
   у частині одинадцятій слова «передбаченому для державної реєстрації прав на нерухоме майно» замінити словами «визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
94. у частині дванадцятій слова «в органі державної реєстрації прав» виключити;
 
   у частині дванадцятій слова «в органі державної реєстрації прав» виключити;
 
95. у частині тринадцятій слово «витягів» замінити словом «інформації»;
 
   у частині тринадцятій слово «витягів» замінити словом «інформації»;
 
96. доповнити статтю частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
97. «14. Форма і вимоги до заповнення заяв та запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв’язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з Державного реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства»;
 
   «14. Форма і вимоги до заповнення заяв та запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв’язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з Державного реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства»;
 
98. 13) у статті 16:
 
   13) у статті 16:
 
99. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
100. слова «, на території якого розміщений об’єкт нерухомого майна або більша за площею його частина» замінити словами «в паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Законом»;
 
   слова «, на території якого розміщений об’єкт нерухомого майна або більша за площею його частина» замінити словами «в паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Законом»;
 
101. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
   доповнити частину абзацами такого змісту:
 
102. «Якщо об’єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, заява про державну реєстрацію прав подається до одного з таких органів, обраного заявником.
 
-15- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Перший абзац, яким пропонується доповнити частину другу статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викласти у такій редакції: «якщо об’єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, заява про державну реєстрацію права власності, яка здійснюється вперше, подається до одного з таких органів, обраного заявником».
 
Відхилено   «Якщо об’єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, заява про державну реєстрацію прав подається до одного з таких органів, обраного заявником.
 
103. Заява про державну реєстрацію прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчиняється така дія.
 
   Заява про державну реєстрацію прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчиняється така дія.
 
104. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчинено таку дію.
 
   Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчинено таку дію.
 
105. Заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку подається державним кадастровим реєстратором, яким здійснено державну реєстрацію такої земельної ділянки.»;
 
-16- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Останній абзац, яким пропонується доповнити частину другу статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викласти у такій редакції:
«Заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку, права оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності, за письмовою заявою правонабувача, може подаватись державним кадастровим реєстратором, яким здійснено державну реєстрацію такої земельної ділянки;»
 
Враховано   Заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку, права оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності, за письмовою заявою правонабувача, може подаватись подається державним кадастровим реєстратором, яким здійснено державну реєстрацію такої земельної ділянки.»;
Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі може подаватися виключно державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем.
 
    -17- Воропаєв Ю.М.
Доповнити частину першу статті 16 абзацом наступного змісту:
«Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі може подаватися виключно державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем».
 
Враховано    
106. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
107. «3. Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.
 
   «3. Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.
 
108. У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подаються оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.»;
 
   У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подаються оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.»;
 
109. у частині п’ятій слово «подання» замінити словом «реєстрації»;
 
   у частині п’ятій слово «подання» замінити словом «реєстрації»;
 
110. у частині шостій слова «рішення державним реєстратором» замінити словами «державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації»;
 
   у частині шостій слова «рішення державним реєстратором» замінити словами «державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації»;
 
111. частини сьому і восьму викласти у такій редакції:
 
   частини сьому і восьму викласти у такій редакції:
 
112. «7. Державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви власника, іншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим Законом.
 
   «7. Державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви власника, іншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим Законом.
 
113. 8. Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи.»;
 
   8. Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи.»;
 
114. доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
115. «9. Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.
 
   «9. Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.
 
116. У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державна реєстрація припинення іпотеки проводиться на підставі заяви державного виконавця»;
 
   У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державна реєстрація припинення іпотеки проводиться на підставі заяви державного виконавця»;
 
117. У зв’язку з цим частини дев’яту і десяту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини дев’яту і десяту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
118. частину десяту після слів «орган державної реєстрації прав» доповнити словами «, державного реєстратора»;
 
   частину десяту після слів «орган державної реєстрації прав» доповнити словами «, державного реєстратора»;
 
119. у частині одинадцятій:
 
   у частині одинадцятій:
 
120. перше речення після слів «їх обтяжень» доповнити словами «в паперовій формі», а після слів «юридичної особи —» — словом «також»;
 
   перше речення після слів «їх обтяжень» доповнити словами «в паперовій формі», а після слів «юридичної особи —» — словом «також»;
 
121. у другому реченні слова «разі потреби» замінити словами «випадках, установлених законом,»;
 
   у другому реченні слова «разі потреби» замінити словами «випадках, установлених законом,»;
 
122. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
123. «Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника»;
 
   «Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника»;
 
124. 14) у статті 17:
 
   14) у статті 17:
 
125. частину третю після слів «нерухоме майно» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
   частину третю після слів «нерухоме майно» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
126. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
127. «4. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
 
   «4. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
 
128. Відповідальність за відповідність електронних копій оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі несе особа, що подає заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі.»;
 
   Відповідальність за відповідність електронних копій оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі несе особа, що подає заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі.»;
 
129. 15) у частині другій статті 18 слово «прав» виключити;
 
   15) у частині другій статті 18 слово «прав» виключити;
 
130. 16) частину третю статті 20 виключити;
 
   16) частину третю статті 20 виключити;
 
131. 17) у статті 22:
 
   17) у статті 22:
 
132. назву статті викласти у такій редакції:
 
   назву статті викласти у такій редакції:
 
133. «Стаття 22. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень»;
 
   «Стаття 22. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень»;
 
134. у частині другій слова «на відповідний строк» замінити словами «з урахуванням часу, що минув до його зупинення»;
 
   у частині другій слова «на відповідний строк» замінити словами «з урахуванням часу, що минув до його зупинення»;
 
135. 18) статтю 23 викласти у такій редакції:
 
   18) статтю 23 викласти у такій редакції:
 
136. «Стаття 23. Зупинення державної реєстрації прав
 
   «Стаття 23. Зупинення державної реєстрації прав
 
137. 1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
 
   1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
 
138. 2. Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника у п’ятиденний строк.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий пункту 18 після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Державний реєстратор повідомляє заявника про зупинення державної реєстрації не пізніше наступного дня після прийняття ним відповідного рішення.».
 
Враховано   2. Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника не пізніше наступного дня після прийняття ним відповідного рішення.
 
139. 3. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення»;
 
   3. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення»;
 
140. 19) у статті 24:
 
   19) у статті 24:
 
141. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
142. у пункті 2 слова «або більша його частина розміщені» замінити словом «, розміщений»;
 
   у пункті 2 слова «або більша його частина розміщені» замінити словом «, розміщений»;
 
143. доповнити частину пунктами 5-1—5-5 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктами 5-1—5-5 такого змісту:
 
144. «5-1) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 
   «5-1) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 
145. 5-2) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, подано за відсутності державної реєстрації права власності, крім випадків, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону;
 
   5-2) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, подано за відсутності державної реєстрації права власності, крім випадків, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону;
 
146. 5-3) під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким правонабувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;
 
   5-3) під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким правонабувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;
 
147. 5-4) після завершення п’ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття такого рішення;
 
   5-4) після завершення п’ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття такого рішення;
 
148. 5-5) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, яким вчинено таку дію;»;
 
-19- Воропаєв Ю.М.
Доповнити частину першу статті 24 пунктом 5-6 такого змісту:
«заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, що не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем;»
 
Враховано   5-5) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, яким вчинено таку дію;»;
5-6) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, що не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем;
 
149. пункт 6 викласти у такій редакції:
 
   пункт 6 викласти у такій редакції:
 
150. «6) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлено право та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.»
 
   «6) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлено право та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.»
 
151. у частині другій слова «оформлюється рішення за зразком, встановленим Міністерством юстиції України» замінити словами «державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень»;
 
   у частині другій слова «оформлюється рішення за зразком, встановленим Міністерством юстиції України» замінити словами «державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень»;
 
152. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
153. слово і цифру «пункті 4» замінити словом і цифрами «пунктах 4, 5-2—5-5»;
 
-20- Воропаєв Ю.М.
Слова та цифри «пунктах 4, 5-2—5-5» у частині третій статті 24 замінити словами та цифрами «пунктах 4, 5-2—5-6»;
 
Враховано   слово і цифру «пункті 4» замінити словом і цифрами «пунктах 4, 5-2—5-6»;
 
154. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
155. «Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, не може здійснюватися у разі, коли об’єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, одним з таких органів, обраним заявником, а також у разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.»;
 
-21- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину третю статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
«Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, не може здійснюватися у разі наявності помилки у Державному земельному кадастрі, які виникли після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів)».
 
Враховано   «Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, не може здійснюватися у разі, коли об’єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, одним з таких органів, обраним заявником, а також у разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.
Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, не може здійснюватися у разі наявності помилки у Державному земельному кадастрі, які виникли після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів)»;
 
156. 20) у статті 26:
 
   20) у статті 26:
 
157. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти у такій редакції:
 
158. «2. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вносяться записи про відміну державної реєстрації прав.»;
 
   «2. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вносяться записи про відміну державної реєстрації прав.»;
 
159. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
160. 21) частину четверту статті 27 викласти у такій редакції:
 
   21) частину четверту статті 27 викласти у такій редакції:
 
161. «4. Якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п’ятиденний строк письмово повідомляє таких осіб про виправлення технічної помилки.»;
 
   «4. Якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п’ятиденний строк письмово повідомляє таких осіб про виправлення технічної помилки.»;
 
162. 22) у статті 28:
 
   22) у статті 28:
 
163. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
164. «Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється нотаріусом у формі витягу у результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.»;
 
-22- Кармазін Ю.А.
Абзац третій пункту 22 після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«За потреби нотаріус може надавати інформацію з Державного реєстру у інший час, ніж час вчинення відповідної нотаріальної дії.»
 
Відхилено   «Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється нотаріусом у формі витягу у результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.»;
 
165. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти у такій редакції:
 
166. «2. Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
 
   «2. Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
 
167. 1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
 
   1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
 
168. 2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;
 
   2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;
 
169. 3) спадкоємець (правонаступник — для юридичної особи) або уповноважена ним особа.
 
   3) спадкоємець (правонаступник — для юридичної особи) або уповноважена ним особа.
 
170. Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.»;
 
   Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.»;
 
171. 23) у статті 28-1:
 
   23) у статті 28-1:
 
172. пункт 3 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
 
   пункт 3 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
 
173. «У разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначаються умови використання та цільове призначення такої земельної ділянки;»;
 
-23- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Абзац, яким пропонується доповнити пункт третій частини першої статті 28-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», виключити.
 
Враховано частково   «У разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки;»;
 
174. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
175. «4. Державний кадастровий реєстратор, який здійснив державну реєстрацію земельної ділянки, після видачі державного акта на право власності на таку земельну ділянку за заявою особи, яка має право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо такої земельної ділянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрації прав відповідну заяву в електронній формі, наявні оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або наявні електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.
 
-24- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У частині четвертій, якою пропонується доповнити статтю 28-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» слова: «видачі державного акта на право власності на таку земельну ділянку» замінити словами: «прийняття рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність».
 
Враховано   «4. Державний кадастровий реєстратор, який здійснив державну реєстрацію земельної ділянки, після прийняття рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність за заявою особи, яка має право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо такої земельної ділянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрації прав відповідну заяву в електронній формі, наявні оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або наявні електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.
 
176. За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви, та у випадку, встановленому статтею 18 цього Закону, свідоцтво про право власності на нерухоме майно для їх видачі заявнику.»;
 
   За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви, та у випадку, встановленому статтею 18 цього Закону, свідоцтво про право власності на нерухоме майно для їх видачі заявнику.»;
 
177. 24) доповнити Закон статтею 28-2 такого змісту:
 
   24) доповнити Закон статтею 28-2 такого змісту:
 
178. «Стаття 28-2. Взаємодія органів державної реєстрації прав та державних виконавців у сфері державної реєстрації прав
 
   «Стаття 28-2. Взаємодія органів державної реєстрації прав та державних виконавців у сфері державної реєстрації прав
 
179. 1. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав.
 
   1. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав.
 
180. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав і за його результатом формує інформаційну довідку з Державного реєстру прав, яка залишається у виконавчому провадженні державного виконавця.
 
   Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав і за його результатом формує інформаційну довідку з Державного реєстру прав, яка залишається у виконавчому провадженні державного виконавця.
 
181. 2. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону подає до органу державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в паперовій або електронній формі.
 
   2. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону подає до органу державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в паперовій або електронній формі.
 
182. 3. Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру прав установлюється Міністерством юстиції України.»;
 
   3. Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру прав установлюється Міністерством юстиції України.»;
 
183. 25) у статті 29:
 
   25) у статті 29:
 
184. у назві статті слова «надання витягів» замінити словами «внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації»;
 
   у назві статті слова «надання витягів» замінити словами «внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації»;
 
185. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
186. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
187. «3. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, що допущена не з вини державного реєстратора, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «3. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, що допущена не з вини державного реєстратора, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
188. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
189. слова «, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом» виключити;
 
   слова «, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом» виключити;
 
190. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
191. «Органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно»;
 
   «Органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно»;
 
192. 26) текст статті 30 після слів «державний реєстратор» у всіх відмінках і формах числа доповнити словами «державний кадастровий реєстратор» у відповідному відмінку і числі.
 
-25- Воропаєв Ю.М.
У тексті статті 30 після слів «державний кадастровий реєстратор» у всіх відмінках та формах числа доповнити словами «нотаріус» та «державний виконавець» у відповідному відмінку і числі.
 
Враховано   26) текст статті 30 після слів «державний реєстратор» у всіх відмінках і формах числа доповнити словами «державний кадастровий реєстратор, нотаріус, державний виконавець»« у відповідному відмінку і числі.
 
193. 6. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
 
-26- Осика С.Г.
У пункті 6 розділу І проекту Закону слова та цифри «1 липня 2012 року» замінити словами та цифрами «1 листопада 2012 року» а слова та цифри «30 червня 2012 року» замінити словами та цифрами «31 жовтня 2012 року».
 
Відхилено   6. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
 
    -27- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У пункті 6 розділу І законопроекту:
- у пунктах 1, 2, 3, абзаці 1 та 3 пункту 5 Розділу ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» цифри і слова «1 липня 2012 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2013 року»;
- в абзаці 2 пункту 5 Розділу ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» цифри і слова «30 червня 2012 року» замінити цифрами і словами «31 грудня 2012 року»;
 
Враховано редакційно    
    -28- Зварич Р.М.
розділу І законопроекту у пунктах 1, 2, 3, абзаці 1 та 3 пункту 5 Розділу - ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» цифри і слова «1 липня 2012 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2013 року»
 
Враховано    
194. 1) у пункті 1 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року»;
 
-29- Воропаєв Ю.М.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
Пункти 1-3 Закону залишити у діючій редакції закону, тобто вважати, що всі зміни здійснюються з 1 січня 2013 року.
У зв’язку з цим пункти 1-3 частини 6 законопроекту вилучити, пункт 4 вважати відповідно пунктом 1.
 
Враховано      
    -30- Гордієнко С.В.
Підпункт 1 пункту 6 Розділу І законопроекту, що стосується зміни дати з 1 січня 2013 року на 1 липня 2012 року виключити.
 
Враховано    
195. 2) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
-31- Гордієнко С.В.
У підпункті 2 пункту 6 Розділу І законопроекту слова та цифри «з 1 липня 2012 року» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2013 року».
 
Враховано      
196. «2. Встановити, що державна реєстрація прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснюється з 1 липня 2012 року.»;
 
-32- Писаренко В.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 6 Розділу І після слів та цифр «1 липня 2012 року» доповнити словами та цифрами «а щодо речових прав на земельні ділянки - з 1 січня 2013 року».
 
Враховано редакційно      
197. 3) у пункті 3 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року»;
 
-33- Писаренко В.В.
Підпункт 3 пункту 6 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Встановити, що державна реєстрація:
права власності та права користування (сервітут) на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; права власності на об'єкти незавершеного будівництва, а також облік безхазяйного нерухомого майна, довірче управління нерухомим майном до 1 липня 2012 року проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації, створеними до набрання чинності цим Законом та підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно;
права власності, права користування (сервітут) земельними ділянками, права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій) до 1 січня 2013 року проводиться територіальними органами земельних ресурсів;
правочинів, іпотек, відомостей про обтяження нерухомого майна (окрім обтяжень земельних ділянок) до 1 липня 2012 року проводиться нотаріусами, реєстраторами юридичної особи, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України».
 
Відхилено      
    -34- Гордієнко С.В.
Підпункт 3 пункту 6 Розділу І законопроекту, що стосується зміни дати з 1 січня 2013 року на 1 липня 2012 року виключити.
 
Враховано    
198. 4) доповнити розділ пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
-35- Гордієнко С.В.
У підпункті 4 пункту 6 Розділу І законопроекту слова та цифри «1 липня 2012 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2013 року», слова та цифри «30 червня 2012 року» замінити словами та цифрами «31 грудня 2012 року».
 
Враховано   1) доповнити розділ пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
199. «5. Встановити, що державна реєстрація в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, надання інформації із зазначених реєстрів здійснюються до 1 липня 2012 року.
 
-36- Воропаєв Ю.М.
У пункті 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «до 1 липня 2012 року» замінити на слова «до 1 січня 2013 року», а слова «до 30 червня 2012 року» замінити на слова «до 30 грудня 2012 року»
 
Враховано   «5. Встановити, що державна реєстрація в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, надання інформації із зазначених реєстрів здійснюються до 1 січня 2013 року.
 
200. Заяви чи повідомлення, подані у зв’язку з державною реєстрацією в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, а також заяви та запити, подані у зв’язку з отриманням інформації із зазначених реєстрів, розглядаються до 30 червня 2012 року.
 
-37- Зварич Р.М.
пункту 5 Розділу ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» цифри і слова «30 червня 2012 року» замінити цифрами і словами «31 грудня 2012 року»;
 
Враховано   Заяви чи повідомлення, подані у зв’язку з державною реєстрацією в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, а також заяви та запити, подані у зв’язку з отриманням інформації із зазначених реєстрів, розглядаються до 30 грудня 2012 року.
 
201. Державний реєстратор, нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», мають починаючи з 1 липня 2012 року доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек і використовують під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційні дані зазначених реєстрів.
 
   Державний реєстратор, нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», мають починаючи з 1 січня 2013 року доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек і використовують під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційні дані зазначених реєстрів.
 
202. Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
   Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
203. 6. Встановити, що фізичні та юридичні особи звільняються від сплати державного мита під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».».
 
   6. Встановити, що фізичні та юридичні особи звільняються від сплати державного мита під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».».
 
204. 7. У пункті 3 частини першої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142) слова «за наявності» виключити, а після слів « (для фізичних осіб — платників податків)» доповнити словами «або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб — громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України».
 
   7. У пункті 3 частини першої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142) слова «за наявності» виключити, а після слів « (для фізичних осіб — платників податків)» доповнити словами «або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб — громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України».
 
205. 8. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
 
   8. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
 
206. 1) абзац третій частини десятої статті 24 виключити;
 
-38- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Положення щодо виключення абзацу третього частини десятої статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» виключити із законопроекту.
 
Враховано      
207. 2) у статті 30:
 
   1) у статті 30:
 
208. пункт «в» частини другої доповнити абзацом такого змісту:
 
   пункт «в» частини другої доповнити абзацом такого змісту:
 
209. «У разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначаються умови використання та цільове призначення такої земельної ділянки;»;
 
-39- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Положення щодо доповнення пункту «в» частини другої статті 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр» новим абзацом виключити.
 
Враховано частково   «У разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки;»;
 
210. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
211. «4. Державний кадастровий реєстратор, яким здійснено державну реєстрацію земельної ділянки, після видачі державного акта на право власності на таку земельну ділянку за заявою особи, яка має право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо такої земельної ділянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрації прав відповідну заяву в електронній формі, наявні оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або наявні електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.
 
-40- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У частині четвертій статті 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр» слова: «видачі державного акта на право власності на таку земельну ділянку» замінити словами: «прийняття рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність».
 
Враховано   «4. Державний кадастровий реєстратор, яким здійснено державну реєстрацію земельної ділянки, після прийняття рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність за заявою особи, яка має право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо такої земельної ділянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрації прав відповідну заяву в електронній формі, наявні оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або наявні електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.
 
212. За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви, та у випадку, встановленому статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», свідоцтво про право власності на нерухоме майно для їх видачі заявнику.»;
 
   За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви, та у випадку, встановленому статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», свідоцтво про право власності на нерухоме майно для їх видачі заявнику.»;
 
213. 3) у розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
-41- Осика С.Г.
У пункті 8 розділу І проекту Закону слова та цифри «1 липня 2012 року» замінити словами та цифрами «1 листопада 2012 року».
 
Відхилено      
    -42- Воропаєв Ю.М.
У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
 
Враховано частково    
214. в абзаці першому пункту 1 та абзаці другому пункту 4 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року»;
 
-43- Вилучити всі зміни до розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення», а саме:
Пункти 1, 4 та 12 залишити в діючій редакції, тобто вважати, що всі зміни здійснюються з 1 січня 2013 року.
Пункт 11 залишити в діючій редакції.
 
Немає висновку   3) у розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пункт 11 виключити».
 
    -44- Писаренко В.В.
Підпункт 3 пункту 8 Розділу І викласти у такій редакції:
«3) у розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» пункт 11 виключити».
 
Враховано    
    -45- Борисов В.Д.
У підпункті 3) пункту 8 розділу І проекту (зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр») абзац третій виключити (стосовно виключення пункту 11 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 
Відхилено    
    -46- Гордієнко С.В.
Підпункт 3 пункту 8 законопроекту виключити, залишивши в силі раніше прийняті терміни набрання чинності положень Закону України «Про Державний земельний кадастр».
 
Враховано частково    
215. пункт 11 виключити;
 
-47- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Зміни до розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» виключити.
 
Враховано частково      
216. у підпункті 2 пункту 12 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року».
 
      
217. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
218. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 і 4 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2012 року, та абзаців четвертого — шостого підпункту 12 пункту 5 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
 
-48- Воропаєв Ю.М.
У частині першій та другій слова «з 1 липня 2012 року» замінити на слова «з 1 січня 2013року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 і 4 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2013 року, та абзаців четвертого — шостого підпункту 12 пункту 5 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
 
    -49- Осика С.Г.
У розділі ІІ проекту Закону слова та цифри «1 липня 2012 року» замінити словами та цифрами «1 листопада 2012 року».
 
Відхилено    
    -50- Зварич Р.М.
2 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення» законопроекту цифри і - слова «1 липня 2012 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2013 року».
 
Враховано    
219. 2. Установити, що заяви в електронній формі подаються до органу державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з 1 липня 2012 року.

-51- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У пункті 1, 2 розділу ІІ Прикінцеві і перехідні положення» законопроекту цифри і слова «1 липня 2012 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2013 року».
 
Враховано   2. Установити, що заяви в електронній формі подаються до органу державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з 1 січня 2013 року.