Кількість абзаців - 158 Таблиця поправок


Про порядок організації і проведення мирних заходів (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок організації і проведення мирних заходів
 
-1- Кармазін Ю.А.
Змінити назву закону з « Про порядок і організацію мирних заходів» на «Про порядок організації й проведення й проведення мирних зібрань».
Пронумерувати всі окремі частини тексту, аби не створювати проблеми при посиланні на ті чи інші норми цього акту.
 
Враховано частково мінена назва Закону  Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про свободу мирних зібрань
 
1. Цей Закон спрямований на реалізацію встановленого Конституцією України права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування, походи.
 
-2- Таран В.В.
Назву Закону викласти у такій редакції: „Про свободу мирних зібрань»
 
Враховано      
2.

 
-3- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
1. Назву проекту викласти в такій редакції: «Закон України «Про свободу мирних зібрань». Далі у тексті проекту слова «мирний захід» замінити словами «мирне зібрання» у відповідних відмінках.
 
Враховано      
3.

 
-4- Таран В.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань.».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань.
 
4.

 
-5- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
2. Преамбулу викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади здійснення та захисту свободи мирних зібрань як однієї з основ демократії, метою якої, зокрема, є вплив на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільство шляхом вираження поглядів, агітації за свої погляди, підтримки поглядів інших осіб чи виступу проти поглядів інших осіб».
 
Враховано частково      
5. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Сфера дії Закону
 
      
7. 1. Закон регулює відносини, пов’язані з організацією і проведенням мирних заходів.
 
-6- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 1 після слова «проведення» доповнити словом «громадянами».
 
Відхилено змінена редакція статті 2  Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) мирне зібрання – публічний захід, що проводиться в публічному місці мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу або в будь-якому поєднанні цих форм чи в інших не заборонених законом формах для вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань;
2) публічне місце – відкрита для вільного доступу територія, будівля чи споруда або їх частина;
3) одночасні мирні зібрання – мирні зібрання, що проводяться в один час і в одному місці, або в безпосередній близькості;
4) контрзібрання – одночасне мирне зібрання, що має на меті вираження незгоди з позицією учасників іншого мирного зібрання;
5) спонтанне мирне зібрання – мирне зібрання, спричинене подією, яку неможливо було завчасно передбачити, щоб повідомити про намір проведення зібрання у строки, визначені цим Законом.
 
    -7- Таран В.В.
Статтю першу викласти в такій редакції
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) мирне зібрання – публічний захід, що проводиться у публічному місці мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу або у будь-якому іншому поєднанні цих форм чи інших не заборонених законом формах для вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань;
2) публічне місце – відкрита для вільного доступу територія, будівля чи споруда або їхня частина;
3) одночасне мирне зібрання – мирне зібрання, що проводиться у той самий час і у тому самому місці, або поруч з іншим мирним зібранням;
4) контрзібрання – одночасне мирне зібрання, що має на меті вираження незгоди з поглядами учасників іншого мирного зібрання;
5) спонтанне мирне зібрання – мирне зібрання, спричинене подією, яку неможливо було завчасно передбачити, щоб повідомити про намір проведення зібрання у строки, визначені цим Законом.»
Статтю першу вважати статтею другою цього Закону.
 
Враховано    
8. 2. Порядок організації і проведення мирних заходів, визначений цим Законом, не поширюється на:
 
      
9. зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україніі»;
 
      
10. збори трудових колективів, засідання статутних органів управління, об’єднань громадян, зустрічі виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України;
 
-8- Писаренко В.В.
У абз. 3 ч. 2 ст. 1 слова «засідання статутних органів управління» замінити словами «профспілок та їх об’єднань, засідання органів управління юридичних осіб».
 
Враховано частково в п 3 ч.2 ст. 2     
11. мирні заходи з метою відпочинку, громадські розважальні заходи, спортивні змагання, весільні процесії, народні свята, похорони;
 
-9- Писаренко В.В.
У абз. 4 ч. 2 ст. 1 після слова «заходи» доповнити словами «що проводяться».
 
Враховано в п.. 4 частини другої ст..2     
12. релігійні обряди і церемонії у випадках, передбачених Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».
 
-10- Одарченко Ю.В.
Частину 2 статті 1 доповнити абзацом наступного змісту:
«Збори громадян з метою ініціювання всеукраїнського чи місцевого референдуму, відкликання депутата місцевої ради, висунення кандидатів до органів державної влади».
 
Враховано частково в редакції п.3 ч.2 ст. 2  .
;  
    -11- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
3.Статтю 1 розділу І проекту вважати статтею 2 і викласти її текст в такій
редакції:
«Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на будь-які правовідносини, пов'язані зі здійсненням та захистом свободи мирних зібрань на території України.
2. Цей Закон захищає свободу зібрань, які мають мирний характер. Таким, що не має мирного характеру або втратило його, є зібрання, учасники якого масово умисно застосовують фізичну силу, зброю чи інші небезпечні засоби для заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб.
3. Дія цього Закону не поширюється на зібрання, що проходять у непублічному місці.
4. Дія цього Закону не поширюється на приватні чи невідкриті для громадськості зібрання, концертні, спортивні чи інші видовищні заходи розважального характеру, якщо вони не є складовою мирного зібрання.
5.Особливості організації та проведення зустрічей виборців із народними
депутатами, проведення громадських слухань, зборів органів самоорганізації
громадян та інших спеціальних форм мирних зібрань визначаються
спеціальним законодавством з урахуванням положень цього Закону».
 
Враховано редакції ст. 2,   
13. Стаття 2. Визначення основних термінів
 
-12- Писаренко В.В.
У назві ст. 2 виключити слово «основних».
 
Враховано у назві ст.1     
14. 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
-13- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
4. Статтю 2 вважати статтею 1 і викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі наведені терміни вживаються у такому значенні:
1) мирне зібрання - збори, мітинг, хода, демонстрація чи інша форма зібрань, що проводиться в публічному місці мирно та без зброї з метою вільного вираження учасниками зібрання своїх поглядів та доведення їх до відома органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суспільства чи іншого адресата, а також з метою агітації за свої погляди, підтримки поглядів інших осіб чи виступу проти поглядів інших осіб, чи з метою здійснення інших прав і свобод;
2) одночасне мирне зібрання - мирне зібрання, що відбувається у той же час і у тому ж місці, що й інше (інші) мирне зібрання, у тому числі контрзібрання;
3) контрзібрання - мирне зібрання, яке відбувається біля або поблизу іншого мирного зібрання, та метою якого є виступ проти цілей іншого мирного зібрання або вираження поглядів протилежних до поглядів, що висловлюють учасники іншого мирного зібрання;
4) стихійне мирне зібрання - мирне зібрання, для якого завчасне
сповіщення відповідно до вимог цього закону було обґрунтовано неможливим;
5) публічне місце - відкрита для вільного та рівного доступу людини частина території, будівлі чи споруди;
6) організатор (організатори) мирного зібрання - фізичні або юридичні особи, об'єднання громадян, релігійні організації, які подали повідомлення про проведення мирного зібрання відповідно до вимог цього Закону або у разі неподання повідомлення вчиняли дії, спрямовані на фактичну підготовку та проведення мирного зібрання;
7) учасники мирного зібрання - особи, які добровільно та свідомо беруть участь у мирному зібранні; не є учасниками мирного зібрання журналісти, які перебувають на мирному зібранні у зв'язку із виконанням своїх професійних обов'язків, а також інші спостерігачі за мирним зібранням;
8) повідомлення про проведення мирного зібрання - документ, за
допомогою якого організатор чи організатори мирного зібрання завчасно
сповіщають відповідні органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування про проведення мирного зібрання; завчасним сповіщенням є
подання повідомлення про проведення мирного зібрання у строки та у порядку,
визначені цим Законом;
9) відповідні органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
- органи, до яких належить подавати повідомлення про проведення мирного зібрання:
- виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради у випадку, якщо
мирне зібрання відбувається на території відповідного села, селища, міста;
- районна державна адміністрація у випадку, якщо мирне зібрання відбувається на території відповідного району та/або на території, яка виходить за межі одного села, селища або міста, яке належить до відповідного району, але не виходить за межі відповідного району;
- обласна державна адміністрація у випадку, якщо мирне зібрання відбувається на території більше, ніж одного району відповідної області;
- Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація, якщо мирне зібрання відбувається на території міста Києва чи Севастополя;
- Рада міністрів Автономної Республіки Крим у випадку, якщо мирні
зібрання відбуваються на території більше ніж одного району Автономної
Республіки Крим;
- Кабінет Міністрів України у випадку, якщо мирні зібрання відбуваються на території більше, ніж однієї області, Автономної Республіки Крим або виходять за межі міст Києва або Севастополя».
 
Враховано частково в редакції ст. 1, 4, 6, 7  Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані із здійсненням та захистом права на свободу мирних зібрань.
2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, пов’язані з організацією і проведенням:
1) загальних зборів жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2) зборів (конференцій) жителів, що проводяться відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»;
3) зборів трудових колективів, засідань статутних органів управління юридичних осіб, об’єднань громадян, зустрічей виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України, зборів ініціативних груп з організації референдуму;
4) зібрань, що проводяться з метою відпочинку, а також громадських святкових заходів, концертів та інших розважальних заходів, якщо вони не є складовою мирного зібрання;
5) весільних процесій, похорон, якщо вони не є складовою мирного зібрання;
6) релігійних обрядів і церемоній у випадках, передбачених Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».
 
    -14- Таран В.В.
Статтю другу викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Сфера дії цього Закону
1. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані із здійсненням та захистом права на свободу мирних зібрань .
2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, пов’язані з організацією і проведенням:
1) загальних зборів жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2) зборів (конференцій) жителів, що проводяться відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»;
3) зборів трудових колективів, засідань статутних органів управління юридичних осіб, об’єднань громадян, зустрічей виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України, зборів ініціативних груп з організації референдуму;
4) зібрань, що проводяться з метою відпочинку, а також громадських святкових заходів, концертів та інших розважальних заходів, якщо вони не є складовою мирного зібрання;
5) весільних процесій, похорон, якщо вони не є складовою мирного зібрання;
6) релігійних обрядів і церемоній у випадках, передбачених Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».
 
Враховано    
15. 1) демонстрація - специфічний вид мітингу, що проводиться, як правило, у вигляді організованого пересування учасників за заздалегідь визначеним маршрутом та передбачає використання плакатів, транспарантів та інших засобів наочної агітації;
 
-15- Писаренко В.В.
У п. 1 ч. 1 ст. 2 слова «специфічний вид мітингу» замінити словами «вид мирного заходу».
 
Відхилено мінена редакція статті     
16. 2) збори - мирний захід, що проводиться, як правило, у спеціально відведеному і пристосованому для цього місці з метою колективного обговорення і вирішення будь-яких професійних, організаційних, соціально-побутових та інших питань;
 
-16- Писаренко В.В.
У п. 2 ч. 1 ст. 2 слова «мирний захід» замінити словами «вид мирного заходу».
 
Відхилено мінена редакція статті     
    -17- Семинога А.І.
Пункт другий частини першої ст..2 викласти в такій редакції:
„2) збори - мирний захід, що проводиться, як правило, у заздалегідь відведеному або пристосованому для цього місці з метою колективного обговорення і вирішення будь-яких професійних, організаційних, соціально-побутових, суспільно-політичних та інших питань; ";
 
Відхилено мінена редакція статті   
    -18- Павленко Е.І.
У пункті другому частини першої ст.. 2 виключити слова «як правило, у спеціально відведеному і пристосованому для цього місці» (оскільки поняття «спеціально відведене» і «пристосоване» не визначені).
 
Відхилено мінена редакція статті   
17. 3) мирний захід - вільне, публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з різноманітних питань суспільного життя, на доступному кожному зібранні, що проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування або у будь-якому різному поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних осіб;
 
-19- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції:
«3) мирний захід – вільне, публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з різноманітних питань суспільного життя, на доступному кожному зібранні, що проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування, або в будь-якому різному поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних осіб, громадських організацій, легалізованих через повідомлення про заснування;»
 
Враховано частково в редакції п.1 частини першої ст.1     
18. 4) мітинг - мирний захід, що проводиться для підтримки вимог, резолюцій, інших звернень у заздалегідь визначеному відкритому місці;
 
-20- Писаренко В.В.
У п. 4 ч. 1 ст. 2 слова «мирний захід» замінити словами «вид мирного заходу».
 
Відхилено змінена редакція статті     
    -21- Павленко Е.І.
У пункті четвертому частини першої статті 2 виключити наступні слова: «інших» (оскільки зазначені раніше «вимоги» і «резолюції» не є зверненнями), «заздалегідь» (оскільки можливе довільне тлумачення терміну), «відкритому» (оскільки мітинг може проводитися і у достатньо великому приміщенні).
 
Відхилено змінена редакція статті   
19. 5) пікетування - специфічний вид мітингу поблизу будинку, споруди чи іншого об’єкта, в яких розміщені підприємства, установи, організації, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, які, на думку учасників заходу, можуть сприяти вирішенню висловлених ними вимог;
 
-22- Писаренко В.В.
У п. 5 ч. 1 ст. 2 слова «специфічний вид мітингу» замінити словами «вид мирного заходу, що проводиться».
 
Відхилено змінена редакція статті     
    -23- Павленко Е.І.
У пункті п’ятому частини першої статті 2 слово «можуть» замінити словом «мають» (оскільки пікетування - це форма протесту щодо дій або бездіяльності структур, які зобов’язані вирішувати питання, що порушуються учасниками мирних заходів).
 
Відхилено змінена редакція статті   
20. 6) повідомлення про проведення мирного заходу - документ, яким в установленому цим Законом порядку орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування сповіщається про проведення мирного заходу;
 
-24- Гнаткевич Ю.В.
Пункт шостий частини першої. статті 2 вилучити, оскільки в законопроекті є окрема стаття 7, що визначає цей термін
 
Враховано      
21. 7) похід - мирний захід у вигляді масового організованого руху вулицями та дорогами за заздалегідь визначеним маршрутом.
 
-25- Писаренко В.В.
У п. 7 ч. 1 ст. 2 слова «мирний захід» замінити словами «вид мирного заходу».
 
Відхилено змінена редакція статті     
22. Стаття 3. Законодавство України про мирні заходи
 
   Стаття 3. Законодавство України про свободу мирних зібрань
 
23. 1. Законодавство України про мирні заходи ґрунтується на Конституції України, загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права і складається з цього Закону та інших законодавчих актів, що забезпечують право на проведення мирних заходів.
 
-26- Гнаткевич Ю.В.
Статтію 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Законодавство України про свободу мирних зібрань
1. Законодавство України про свободу мирних зібрань складається з Конституції України, цього та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»
 
Враховано   1. Законодавство України про свободу мирних зібрань складається з Конституції України, цього Закону та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -27- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
5. Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Законодавство про свободу мирних зібрань
1.Законодавство про свободу мирних зібрань складається з Конституції
України, цього Закону та інших законів України, міжнародних договорів, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
2.Здійснення свободи мирних зібрань не може бути визначеним
підзаконними правовими актами, у тому числі рішеннями органів місцевого
самоврядування».
 
Враховано частково    
    -28- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
6. Доповнити розділ І статтями такого змісту:
«Стаття 4. Принципи здійснення та захисту свободи мирних зібрань
1. Свободу мирних зібрань належить здійснювати та захищати відповідно до таких принципів:
1) презумпції проведення мирних зібрань;
2) добровільності участі у мирному зібранні;
3) законності при обмеженні здійснення свободи мирних зібрань;
4) рівності та недопущення дискримінації при обмеженні свободи мирних зібрань;
5) пропорційності обмеження свободи мирних зібрань.
Стаття 5. Презумпція проведення мирних зібрань
1. Свободу мирних зібрань здійснюють у будь-якій формі та у будь-який
спосіб, за винятком пропорційних обмежень, застосованих відповідно до цього
Закону.
2. Відповідні органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування зобов'язані вжити всіх необхідних заходів для сприяння
проведенню мирного зібрання, крім випадків заборони мирного зібрання судом.
3. Неподання повідомлення про проведення мирного зібрання не може бути підставою для припинення мирного зібрання чи його заборони або застосування інших обмежень здійснення свободи мирних зібрань.
4. Завчасне сповіщення про проведення мирного зібрання зобов'язує відповідні органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування сприяти проведенню мирного зібрання та забезпечити захист учасників мирного зібрання.
5. Посадові і службові особи органів виконавчої влади чи органів
місцевого самоврядування, інші особи не можуть перешкоджати учасникам
мирного зібрання висловлювати у будь-який спосіб свою думку, якщо такий
спосіб не суперечить закону.
Стаття 6. Добровільність участі у мирних зібраннях
1. Мирні зібрання організовують і проводять на засадах добровільності. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у мирних зібраннях.
2. Особи не можуть бути притягнуті до відповідальності, на них не може бути накладено будь-яких стягнень чи застосовано до них інший тиск у зв'язку з їхньою участю чи відмовою брати участь у мирних зібраннях.
Стаття 7. Законність обмеження свободи мирних зібрань
1. Свобода мирних зібрань може бути обмежена судом лише на підставі Конституції України та цього Закону, якщо це є необхідним у демократичному суспільстві, в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання масовим заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав інших людей.
2. Для цілей цього Закону під обмеженням свободи мирних зібрань в інтересах національної безпеки слід розуміти пропорційне та обґрунтоване обмеження, застосоване з метою захисту державного суверенітету та захисту від незаконних посягань на територіальну цілісність, але не з метою запобігання лише локальній або відносно ізольованій загрозі правопорядку.
3. Для цілей цього Закону під обмеженням свободи мирних зібрань в інтересах громадського порядку слід розуміти пропорційне та обґрунтоване обмеження, застосоване з метою забезпечення основоположних принципів і норм, що гарантують життєдіяльність суспільства, безпеку людей, їхнє життя і фізичне здоров'я, а також запобігання заподіянню значної шкоди майну.
4. Для цілей цього Закону під обмеженням свободи мирних зібрань для охорони здоров'я населення слід розуміти пропорційне та обґрунтоване обмеження, застосоване з метою усунення серйозної загрози здоров'ю населенню чи окремих осіб з урахуванням міжнародних стандартів охорони здоров'я, прийнятих Всесвітньою організацією здоров'я.
5. Для цілей цього Закону під обмеженням свободи мирних зібрань для захисту прав інших людей слід розуміти пропорційне та обґрунтоване обмеження, застосоване з метою захисту основоположних прав і свобод людей, передусім тих прав і свобод, що не можуть бути обмежені.
6. Свобода мирних зібрань у випадку введення надзвичайного стану може бути обмежена виключно з метою захисту та дотримання прав людини, якщо про це вказано в указі Президента України про введення надзвичайного стану, затвердженому Верховною Радою України відповідно до Конституції України та закону про правовий режим надзвичайного стану.
7. Не можуть бути підставою для обмеження свободи мирних зібрань шляхом заборони такі обставини:
1) місце проведення мирного зібрання;
2) час проведення мирного зібрання;
3) тривалість мирного зібрання;
4) чисельність учасників мирного зібрання;
5) відсутність організатора чи організаторів мирного зібрання у випадку стихійного мирного зібрання;
6) відсутність або несвоєчасність повідомлення про проведення мирного зібрання;
7) проведення одночасного мирного зібрання, у тому числі контрзібрання;
8) проведення одночасно із мирним зібранням заходів святкового та спортивного характеру, концертів, фестивалів, народних свят, візитів посадових осіб, інших суспільних і державних подій;
9) обговорення під час мирного зібрання питань відставки будь-яких посадових осіб, зміни законним способом влади, конституційного порядку, адміністративного устрою чи територіальної цілісності, заклики до проведення всеукраїнського або місцевих референдумів, дострокових виборів будь-якого державного органу чи органу місцевого самоврядування або до бойкоту референдумів чи виборів;
10) тимчасове блокування вулиць і доріг або обмеження для проведення мирного зібрання руху ним інших осіб чи транспорту;
11)твердження про неспроможність органів внутрішніх справ забезпечити охорону громадського порядку під час проведення мирного зібрання;
12) захист репутації у випадку, якщо обмеження застосовується з метою захисту держави, державних службовців чи юридичних осіб від громадської думки чи критики.
8. Суд не може ґрунтувати свої рішення про обмеження свободи мирних зібрань на припущеннях і повинен вказати на докази, що свідчать про реальність загрози інтересам, зазначеним у частині першій цієї статті, та докази неможливості усунення чи зменшення загрози.
Стаття 8. Рівність та недопущення дискримінації при обмеженні свободи мирних зібрань
1. Заборонено обмежувати свободи мирних зібрань чи надання переваг у її здійсненні через політичні та інші переконання, стать, вік, національність, мову, сповідування певної релігії, належність до національних меншин чи інші обставини.
Стаття 9. Пропорційність обмеження свободи мирних зібрань
1. Суд, приймаючи рішення про обмеження свободи мирних зібрань, керується принципом пропорційності, відповідно до якого свобода мирних зібрань може бути обмежена лише до тієї міри, яка є мінімально необхідною для пропорційного захисту інтересів, зазначених у частині першій статі 7 цього Закону.
2. Суд може обмежити свободу мирних зібрань лише, коли доведено, що загрозу інтересам, зазначеним у частині першій статі 7 цього Закону, не можливо усунути чи зменшити в інший спосіб».
 
Враховано частково в редакції ст.. ст. 5 , 6, 7, 12, 14, 16 Закону   
24. Розділ ІІ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗАХОДУ
 
-29- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
7. Назву розділу ІІ проекту викласти в такій редакції: «Здійснення свободи мирних зібрань».
 
Враховано частково   Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗІБРАННЯ
 
    -30- Таран В.В.
Назву Розділ ІІ викласти в такій редакції:.
«Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗІБРАННЯ»
 
Враховано    
25. Стаття 4. Організатори (організатор) мирного заходу
 
-31- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
8. Статтю 4 вважати статтею 12 і викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Організатори мирних зібрань
1. Організатором мирного зібрання може бути фізична особа, якій виповнилося чотирнадцять років, юридична особа, об'єднання громадян, релігійна організація незалежно від наявності у них статусу юридичної особи.
2. Фізична особа, якій на момент організації мирного зібрання не виповнилося 14 років, може бути організатором мирного зібрання за згодою одного з батьків або усиновлювачів чи опікунів.
3. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена судом у встановленому порядку може бути організатором мирного зібрання за згодою свого піклувальника. Відмова піклувальника надати згоду на участь в організації мирного зібрання може бути оскаржена до органу опіки та піклування чи до суду.
4. Юридична особа, об'єднання громадян або релігійна організація можуть відповідно до цього Закону бути організаторами мирного зібрання незалежно від того, чи зазначено це право у їхньому статуті (положенні).
5. Організатори мирного зібрання можуть діяти самостійно або через своїх представників».
 
Враховано частково   Стаття 4. Організатор мирного зібрання
 
26. 1. Організаторами (організатором) мирного заходу є фізичні чи юридичні особи, що подають повідомлення про проведення мирного заходу в установленому цим Законом порядку.
 
-32- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Організаторами (організатором) мирного заходу є фізичні чи юридичні особи, громадські організації, легалізовані через повідомлення про заснування, які подають повідомлення про проведення мирного заходу в установленому цим Законом порядку.»
 
Враховано частково   1. Організатором мирного зібрання може бути фізична особа, яка є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, юридична особа, а також громадське об’єднання незалежно від наявності у нього статусу юридичної особи.
 
    -33- Таран В.В.
Назву статті 4 і першу її частину викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Організатор мирного зібрання
1. Організатором мирного зібрання може бути фізична особа, якає є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, юридична особа, а також громадське об’єднання, незалежно від наявності у нього статусу юридичної особи.
 
Враховано    
    -34- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 4 і першу її частину викласти в такій редакції:
«1. Організатором мирного зібрання може бути особа віком від 14 років яка є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, юридична особа, а також громадське об’єднання, незалежно від наявності у нього статусу юридичної особи,.»
 
Враховано частково    
    -35- Забарський В.В.
Статтю . 4 викласти в такій редакції:
«1. Організатором мирного зібрання може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, юридична особа, а також громадське об’єднання, незалежно від наявності у нього статусу юридичної особи.
2. Фізична особа, яка не набула повної цивільної дієздатності, обмежено дієздатна та недієздатна особа може бути співорганізатором мирного зібрання, якщо хоча б одним з інших співорганізаторів є фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
3. Не можуть бути організатором мирного зібрання державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.»
 
Враховано частково    
27. 2. Не може бути організатором мирного заходу:
 
-36- Таран В.В.
Частину другу ст. 4 викласти в такій редакції:
«2. Фізична особа, яка не досягла 16 років або є недієздатною може бути організатором мирного зібрання, якщо хоча б одним з інших співорганізаторів є фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.»
 
Враховано   2. Фізична особа, яка не досягла 16 років або є недієздатною, може бути організатором мирного зібрання, якщо хоча б одним із співорганізаторів є фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
 
28. особа, яка не досягла вісімнадцяти років;
 
-37- Семинога А.І.
У абзаці другому частини другої ст..4 після слів „особа, яка не досягла вісімнадцяти років" доповнити словами „крім випадків коли мирні заходи організовані молодіжними громадськими організаціями ";
 
Відхилено   3. Не можуть бути організатором мирного зібрання державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.
 
    -38- Гнаткевич Ю.В.
Доповнити статтю 4 новою частиною третьою такого змісту:
«3. Не можуть бути організатором мирного зібрання державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим», органи місцевого самоврядування .»
 
Враховано    
29. особа, визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, а також особа, яка піддана адміністративному арешту, утримується під вартою або знаходиться в місці позбавлення волі за вироком суду;
 
-39- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 2 статті 4 абзацом 4 такого змісту:
«громадянин іноземних держав та особа без громадянства».
 
Відхилено      
    -40- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 4 доповнити абзацом:
«особа, яка засуджена або має не погашену чи не зняту судимість за перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій».
 
Відхилено    
30. об’єднання громадян, щодо якого в установленому порядку прийнято рішення про тимчасову заборону проводити мирні заходи або діяльність якого в установленому порядку тимчасово заборонено чи зупинено.
 
      
31. Стаття 5. Права та обов’язки організаторів (організатора) мирного заходу
 
-41- Гнаткевич Ю.В.
Назву ст.. 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Права та обов’язки організатора мирного зібрання»
 
Враховано   Стаття 5. Права та обов’язки організатора мирного зібрання
1. Мирні зібрання організовуються на засадах добровільності.
 
    -42- Гнаткевич Ю.В.
Доповнити статтю 5 новою частиною першою такого змісту :
«1. Мирні зібрання організовуються на засадах добровільності.»
 
Враховано    
32. 1. Організатори (організатор) мирного заходу мають право:
проводити мітинги, демонстрації, пікетування чи походи в місцях і в час, зазначені у повідомленні або змінені відповідно до пропозиції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а також збори - у спеціально відведених або пристосованих для цього місцях, де можна забезпечити під час їх проведення безпеку громадян;
 
-43- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 5 вважати частиною другою .
Абзац другий ч. 1 ст. 5 вважати п. 1 ч. 2 ст. 5 і викласти його в такій редакції
2. Організатор мирного зібрання має право:
1) проводити мирне зібрання в будь-якій формі за умови додержання закону;
 
Враховано   2. Організатор мирного зібрання має право:
1) проводити мирне зібрання у будь-якій формі за умови додержання закону;
 
33. вести попередню агітацію на підтримку мети мирного заходу через засоби масової інформації шляхом розповсюдження листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в іншій не забороненій законодавством формі;
 
-44- Гнаткевич Ю.В.
Абзац третій ч. 1 ст. 5 вилучити
 
Враховано передбачено в ст.10     
34. Уповноважувати окремих учасників мирного заходу виконувати розпорядчі функції з його організації і проведення;
 
-45- Гнаткевич Ю.В.
Абзац четвертий ч. 1 ст. 5 вважати п. 2 ч. 2 ст. 5 і викласти його в такій редакції
2) уповноважувати окремих учасників мирного зібрання виконувати розпорядчі функції щодо організації і проведення цього зібрання;
 
Враховано   2) уповноважувати окремих учасників мирного зібрання виконувати розпорядчі функції щодо організації та проведення зазначеного зібрання;
 
35. організовувати збирання добровільних пожертв, підписів під резолюціями, вимогами та іншими зверненнями громадян;
 
-46- Гнаткевич Ю.В.
Абзац п’ятий ч. 1 ст. 5 вилучити
 
Враховано      
36. встановлювати на місці проведення мирних заходів намети, сцени та інші тимчасові споруди.
 
-47- Писаренко В.В.
Абз. 6 ч. 1 ст. 5 доповнити словами «у встановленому законом порядку».
 
Відхилено   3) встановлювати без спеціального дозволу на час проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди на місці або маршруті проведення мирного зібрання;
4) використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;
5) використовувати під час проведення мирного зібрання звукопідсилювальну та іншу апаратуру, транспортні та інші технічні засоби, крім випадків, передбачених цим Законом;
6) на участь або на відмову від участі в переговорах щодо узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань;
7) здійснювати інші дії, не заборонені законом.
 
    -48- Гнаткевич Ю.В.
Абзац шостий ч. 1 ст. 5 вважати п. 3 ст. 5 і викласти його в такій редакції
«3) встановлювати без спеціального дозволу на час проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди на місці або маршруті проведення мирного зібрання;»
 
Враховано    
    -49- Гнаткевич Ю.В.
Доповнити ст. 5 ч. 1 новими абзацами 7-10 відповідно вважати їх пп. 4 , 5,6 і 7 частини другої ст.5 і викласти їх в такій редакції:
«4) використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;
5) використовувати під час проведення мирного зібрання звукопідсилювальну та іншу апаратуру, транспортні та інші технічні засоби, крім випадків, передбачених цим Законом;
6) взяти участь або відмовитися від участі в переговорах щодо узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань;
7) здійснювати інші дії, не заборонені Законом».
 
Враховано    
    -50- Забарський В.В.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«. Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Права та обов’язки організатора мирного зібрання
1. Мирні зібрання організовуються на засадах добровільності.
2. Організатор мирного зібрання має право:
1) проводити мирне зібрання в будь-якій формі за умови додержання закону;
2) уповноважувати окремих учасників мирного зібрання виконувати розпорядчі функції щодо організації і проведення цього зібрання;
3) встановлювати без спеціального дозволу на час проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди на місці або маршруті проведення мирного зібрання;
4) використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;
5) використовувати під час проведення мирного зібрання звукопідсилювальну та іншу апаратуру, транспортні та інші технічні засоби, крім випадків, передбачених цим Законом;
6) взяти участь або відмовитися від участі в переговорах щодо узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань;
7) здійснювати інші дії, не заборонені Законом.
3. Організатор мирного зібрання зобов’язаний:
1) дотримуватися порядку та строків повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання;
2) вимагати від учасників мирного зібрання дотримання громадського порядку та оголошених умов проведення мирного зібрання.
3) повідомляти у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, протягом 24 годин орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про свою згоду щодо зміни місця або часу проведення мирного зібрання чи досягнення згоди з організатором іншого мирного зібрання про їх одночасне проведення;
4) забезпечувати спільно з учасниками мирного зібрання і органами внутрішніх справ проїзд транспортних засобів оперативних і спеціальних служб;
5) мати при собі під час проведення мирного зібрання документ, що посвідчує особу, крім випадків, коли організатором є особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку;
6) здійснювати демонтаж встановлених ним наметів, сцен та інших тимчасових споруд після завершення проведення мирного зібрання.»
 
Враховано    
37. 2. Організатори (організатор) мирного заходу зобов’язані:
 
-51- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу статті 5 вважати частиною третьою і викласти її в такій редакції:
«3. Організатор мирного зібрання зобов’язаний:
 
Враховано   3. Організатор мирного зібрання зобов’язаний:
 
38. подати до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про проведення мирного заходу;
 
-52- Гнаткевич Ю.В.
Абзац другий ч.2 ст. 5 вважати п.1 ч.3 ст.5 і викласти його в такій редакції:
1) дотримуватися порядку та строків повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання;
 
Враховано   1) дотримуватися порядку та строків повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання;
 
39. негайно інформувати у письмовій формі орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про прийняття (неприйняття) пропозиції цього органу щодо зміни місця або часу проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні;
 
-53- Гнаткевич Ю.В.
Абзац третій ч.2 ст. 5 вважати п. 2 ч.3 ст.5 і викласти його в такій редакції:
«2) вимагати від учасників мирного зібрання дотримання громадського порядку та оголошених умов проведення мирного зібрання.»
 
Враховано   2) вимагати від учасників мирного зібрання дотримання громадського порядку та визначених у повідомленні умов проведення мирного зібрання;
 
40. забезпечувати додержання умов проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні про його проведення або змінених відповідно до пропозиції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;
 
-54- Гнаткевич Ю.В.
Абзац четвертий ч.2 ст. 5 вважати п.3 ч.3 ст.5 і викласти його в такій редакції:
«3) повідомляти у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, протягом 24 годин орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про свою згоду щодо зміни місця або часу проведення мирного зібрання чи досягнення згоди з організатором іншого мирного зібрання про їх одночасне проведення;»
 
Враховано   3) повідомляти у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, протягом 24 годин орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про свою згоду щодо зміни місця або часу проведення мирного зібрання чи про досягнення згоди з організатором іншого мирного зібрання про їх одночасне проведення;
 
41. вимагати від учасників мирного заходу додержання громадського порядку, оголошених умов його проведення та недопущення перевищення встановленого санітарними нормами рівня шуму у разі використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо;
 
-55- Гнаткевич Ю.В.
Абзац п’ятий ч.2 ст. 5 вважати п.4 ч.3 ст.5 і викласти його в такій редакції:
«4) забезпечувати спільно з учасниками мирного зібрання і органами внутрішніх справ проїзд транспортних засобів оперативних і спеціальних служб;»
 
Враховано   4) забезпечувати спільно з учасниками мирного зібрання та органами внутрішніх справ проїзд транспортних засобів оперативних і спеціальних служб;
 
42. забезпечувати громадський порядок і безпеку людей під час проведення мирного заходу в межах своєї компетенції, а у випадках, передбачених цим Законом, - разом з уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування та уповноваженим представником органу внутрішніх справ, виконуючи при цьому їх законні вимоги;
 
-56- Гнаткевич Ю.В.
Абзац шостий ч.2 ст. 5 вважати п.5 ч.3 ст.5 і викласти його в такій редакції:
«5) мати при собі під час проведення мирного зібрання документ, що посвідчує особу, крім випадків, коли організатором є особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку;»
 
Враховано   5) мати при собі під час проведення мирного зібрання документ, що посвідчує особу, крім випадків, коли організатором є особа, яка не досягла 16 років;
 
43. зупиняти або припиняти проведення мирного заходу у разі вчинення його учасниками протиправних дій чи порушення умов проведення заходу;
 
-57- Одарченко Ю.В.
Абзац 7 частини 2 статті 5 виключити.
 
Враховано   6) здійснювати демонтаж встановлених ним наметів, сцен та інших тимчасових споруд після завершення мирного зібрання.
 
44. забезпечувати збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, обладнання, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення мирного заходу, додержуватись вимог державних санітарних норм та правил;
 
-58- Гнаткевич Ю.В.
Абзац 8 частини другої статті 5 вилучити
 
Враховано      
45. повідомляти учасників про закінчення мирного заходу;
 
-59- Гнаткевич Ю.В.
Абзац 9 частини другої статті 5 вилучити
 
Враховано      
46. мати на собі розпізнавальний знак організатора мирного заходу.
 
-60- Гнаткевич Ю.В.
абзац 10 ч. 2 перенести в п. 4 ч. 2 статті 5 і викласти його в такій редакції
«4) використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;»
:
 
Враховано редакції п. 4. ч. 2 ст.5     
47. 3. Організатори (організатор) мирного заходу не мають права проводити мирний захід, якщо повідомлення про його проведення не було подано в установленому цим Законом порядку.
 
-61- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю ст. 5 вилучити
 
Враховано      
    -62- Левцун В.І.
Пропонуємо в тексті законопроекту передбачити право проводити пікетування без повідомлення органів виконавчої влади про його проведення у випадках, якщо воно проводиться однією особою.
 
Відхилено змінена редакція статті   
    -63- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
9. Статтю 5 викласти двома статтями в такій редакції:
«Стаття 13. Права організаторів мирних зібрань
1. Організатор (організатори) та учасники мирного зібрання мають право безперешкодно розповсюджувати інформацію про мирне зібрання, що готується, повідомляти про місце, час, вимоги чи тему зібрання та поширювати іншу інформацію, пов'язану з підготовкою і проведенням мирного зібрання через засоби масової інформації, шляхом розповсюдження оголошень, листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в інших формах, не заборонених законом, а також закликати інших брати участь у мирному зібранні. Для розповсюдження інформації можуть бути використані транспортні та інші технічні засоби.
2. Організатор (організатори) мирного зібрання має право:
1) обирати місце, час, форму та цілі мирного зібрання;
2) визначати ведучого мирного зібрання, який відкриває, закриває мирне зібрання, надає слово для виступу учасникам мирного зібрання, встановлювати регламент проведення мирного зібрання, продовжувати або скорочувати термін проведення мирного зібрання;
3) уповноважувати усно чи письмово окремих учасників мирного зібрання виконувати розпорядчі функції щодо його організації й проведення;
4) організовувати під час підготовки або проведення мирного зібрання збір добровільних пожертв, підписів під резолюціями, вимогами та зверненнями громадян;
5)тимчасово без спеціального на те дозволу установлювати на місці
проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди;
6)використовувати під час проведення мирного зібрання
звукопідсилювальну, аудіо та відеоапаратуру тощо, транспортні та інші
технічні засоби, запрошувати музикантів, співаків та оплачувати їхні виступи за
рахунок власних коштів, а також за рахунок коштів, зібраних учасниками мирного зібрання у вигляді пожертв, за винятком випадків, передбачених законом;
7) зупиняти або припиняти мирне зібрання у разі вчинення його учасниками протиправних дій чи порушення регламенту проведення мирного зібрання;
8) вимагати від органів внутрішніх справ забезпечення охорони громадського порядку;
9) вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок створення перешкод чи незаконного втручання у проведення мирного зібрання.
Стаття 14. Обов'язки організаторів мирних зібрань
1.Організатор мирного зібрання зобов'язаний вимагати від учасників
мирного зібрання дотримання громадського порядку та оголошених умов
проведення мирного зібрання.
2.Організатор (організатори) мирного зібрання не несе відповідальності за
незабезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ.
3.Організатор (організатори) та учасники мирних зібрань спільно з
органами внутрішніх справ забезпечують проїзд транспортних засобів
оперативних і спеціальних служб, які виконують невідкладне службове
завдання, якщо такі транспортні засоби мають увімкнені проблискові маячки та
спеціальні звукові сигнали».
 
Враховано частково в редакції ч.1, ч 2 ст.5, та в ст.10   
48. Стаття 6. Учасники мирного заходу
 
-64- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Права та обов’язки учасника мирного зібрання»
 
Враховано   Стаття 6. Права та обов’язки учасника мирного зібрання
 
49. 1. Учасниками мирного заходу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у мирному заході.
 
-65- Левцун В.І.
В частині першій статті 6 законопроекту після слів «Учасниками мирного заходу можуть бути громадяни України» слова «іноземці та особи без громадянства» вилучити.
 
Відхилено змінена редакція статті  1. Участь у мирних зібраннях здійснюється на засадах добровільності.
 
    -66- Таран В.В.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Участь у мирних зібраннях здійснюється на засадах добровільності.»
 
Враховано    
    -67- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Учасниками мирного заходу можуть бути лише громадяни України. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті в мирному заході.»
 
Враховано частково    
    -68- Писаренко В.В.
Перше речення ч. 1 ст. 6 доповнити словами «не обмежені судом у дієздатності».
 
Відхилено    
50. 2. Учасники мирного заходу мають право:
 
-69- Таран В.В.
Частину другу ст. 6 викласти її в такій редакції:
«1. Учасник мирного зібрання має право:
1) брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій під час проведення мирного зібрання;
2) використовувати під час проведення мирного зібрання символіку та інші засоби, а також засоби агітації, не заборонені законом;
3) приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадських об’єднань, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також до представництв міжнародних організацій в Україні;
4) здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом чи рішенням суду, що набрало законної сили.
 
Враховано   2. Учасник мирного зібрання має право:
1) брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій під час проведення мирного зібрання;
2) використовувати під час проведення мирного зібрання символіку та інші засоби, а також засоби агітації, не заборонені законом;
3) приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадських об’єднань, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також до представництв міжнародних організацій в Україні;
4) здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом чи рішенням суду, що набрало законної сили.
 
51. брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій відповідно до мети проведення мирного заходу;
 
      
52. використовувати під час проведення мирного заходу різноманітну символіку та інші засоби прилюдного вираження колективної чи індивідуальної думки, а також засоби агітації, не заборонені законодавством;
 
      
53. приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій.
 
-70- Семинога А.І.
Абзац четвертий частини другої статті 6
після слів „релігійних організацій" доповнити словами „керівників та власників підприємств, установ, організацій "
 
Враховано частково в редакції п.3 ч.2 цієї статті     
54. 3. Учасники проведення мирного заходу зобов’язані:
 
-71- Таран В.В.
Частину третю статті 6 вважати ї в такій редакції:
«3. Учасник мирного зібрання зобов’язаний додержуватися вимог Конституції, цього Закону та інших законів України.»
 
Враховано   3. Учасник мирного зібрання зобов’язаний додержуватися вимог Конституції, цього Закону та інших законів України.
 
55. виконувати всі законні вимоги його організаторів (організатора), уповноважених ними (ним) осіб, уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування і працівників міліції;
 
-72- Павленко Е.І.
У абзаці другому частини третьої ст.6 виключити слова «уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (оскільки усі учасники мирного заходу можуть особисто його не знати).
 
Враховано редакції статті 6 ( змінена редакція статті)     
56. додержуватись вимог законів України, громадського порядку та умов проведення заходу.
 
      
57. 4. Учасникам мирного заходу забороняється мати при собі зброю, а також спеціально виготовлені або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей, для заподіяння майнової шкоди органам державної влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам.
 
-73- Писаренко В.В.
У ч. 4 ст. 6 слово «для заподіяння майнової шкоди органам державної влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам» замінити словами «або з метою пошкодження або знищення майна».
Доповнити ст. 6 ч. 5 такого змісту:
«5. Забороняється заохочувати громадян до участі у мирних заходах шляхом надання винагороди грішми, майном, роботами або послугами».
 
Враховано частково в редакції ст..ст. 5, 6, 9     
    -74- Гнаткевич Ю.В.
Частину четверту статті 6 перенести в статтю 9 і вважати її частиною 7, виклавши в такій редакції:
«7. Організатору та учасникам мирного зібрання забороняється мати при собі зброю, а також пристрої або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей.»
 
Враховано едакції ч. 7 статті 9   
    -75- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
10. Статтю 6 вважати статтями 10-11 і викласти їх у розділі ІІ в такій редакції:
«Стаття 10. Права учасників мирних зібрань
1.Учасники мирних зібрань мають право
1) у будь-який час вільно припинити свою участь у мирному зібранні;
2) використовувати під час проведення мирного зібрання різноманітну символіку та інші засоби вираження поглядів, а також засоби агітації, що не заборонені законом;
3) приймати і направляти резолюції, пропозиції, вимоги та звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності.
2.Учасники мирних зібрань мають право на захист від противників мирного зібрання та відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їм під час мирного зібрання, відповідно до Цивільного кодексу України та вимог цього Закону.
3. У разі заподіяння шкоди учасникам мирного зібрання внаслідок невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків посадовими і службовими особами органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та/або працівниками органів внутрішніх справ, учасники мирних зібрань мають право на відшкодування шкоди за рахунок цих органів.
4. Учасники мирного зібрання не несуть відповідальності за дії інших учасників мирного зібрання чи третіх осіб.
Стаття 11. Обов'язки учасників мирних зібрань
І.Учасникам мирного зібрання заборонено приносити з собою зброю,
зибухові або легкозаймисті речовини, спеціальні засоби, які використовують
для охорони громадського порядку».
 
Враховано частково в редакції ст.6, 9, 15, 19   
    -76- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
11. Доповнити після статті 6 статтею такого змісту:
«Стаття 15. Резолюції, пропозиції, вимоги та звернення учасників мирних зібрань
1. Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності, яким адресовані резолюції, пропозиції, вимоги та звернення учасників мирних зібрань, зобов'язані на вимогу учасників мирних зібрань прийняти осіб, делегованих учасниками мирних зібрань, вислухати пропозиції га вимоги, розглянути резолюції та звернення учасників мирних зібрань та падати письмову відповідь на них організатору (організаторам) мирних зібрань не пізніше ніж через десять робочих днів із дня звернення».
 
Враховано частково в ст.13   
58. Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного заходу
 
   Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного зібрання
 
59. 1. Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, беручи до уваги час, необхідний для підготовки цих органів та органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час проведення такого заходу.
 
-77- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції:
«Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не пізніше ніж за один день до дня проведення мирного заходу.».
 
Відхилено   1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за два робочі дні до його початку.
2. Організатор мирного зібрання, його уповноважений представник можуть подати повідомлення про проведення мирного зібрання до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування особисто або надіслати рекомендованим листом чи телеграмою.
3. Повідомлення про проведення мирного зібрання вважається поданим у день його надходження до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
 
    -78- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 7 доповнити словами «але не пізніше як за п’ять днів до очікуваної дати проведення мирного заходу».
 
Відхилено    
    -79- Таран В.В.
частину. першу ст. 7 доповнити словами «але не пізніше як за сорок вісім годин до очікуваної дати проведення мирного заходу».
 
Відхилено    
    -80- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за два робочих дні до його початку.»
 
Враховано    
    -81- Семинога А.І.
У статті 7 частину першу викласти в такій редакції:
„1. Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування, беручи до уваги час, необхідний для підготовки цих органів та органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час проведення такого заходу ";
 
Відхилено    
    -82- Павленко Е.І.
У частині першій статті 7 після слова «письмово» доповнити словами «не пізніше ніж у тижневий термін» і далі - за текстом (що виключить довільне тлумачення кількості часу, необхідного для підготовки).
 
Відхилено    
    -83- Яворівський В.О.
У частині першій статті 7 слова «але не пізніш як за чотири робочих дні до його початку» замінити на «але не пізніш як за сорок вісім годин до його початку».
 
Відхилено    
    -84- Одарченко Ю.В.
Частину 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
«1. Організатор мирного заходу зобов'язаний повідомити про проведення заходу орган, визначений у частині 2 цієї статті, не пізніше, як до 14 години дня, що передує дню проведення мирного заходу, крім випадків проведення спонтанного мирного заходу.»
 
Відхилено    
    -85- Оробець Л.Ю.
Князевич Р.П.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«Організатор мирного зібрання завчасно письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -86- Забарський В.В.
Частину першу ст. 7 викласти в такій редакції:
«1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за чотири робочих дні до його початку.»
 
Відхилено    
    -87- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
Доповнити статтю 7 новими частинами 2 і 3 такого змісту:
«2. Організатор мирного зібрання, його уповноважений представник можуть подати повідомлення про проведення мирного зібрання особисто до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування або шляхом надсилання рекомендованим листом чи телеграмою.
3. Повідомлення про проведення мирного зібрання вважається поданим у день його надходження до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування»
 
Враховано    
60. 2. Повідомлення про проведення мирного заходу подається:
відповідному виконавчому органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва та Севастополя) - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території села, селища чи міста;
відповідній районній чи обласній державній адміністрації - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території району чи області;
Київській або Севастопольській міській державній адміністрації - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території міста Києва чи Севастополя;
Раді міністрів Автономної Республіки Крим - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.
 
-88- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
ч. 2 ст. 7 вважати ч. 4 і викласти її в такій редакції:
«4. Повідомлення про проведення мирного зібрання подається до:
1) виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і Севастополя) – у разі якщо мирне зібрання заплановано провести на території відповідного села, селища чи міста;
2) районної (обласної) державної адміністрації – у разі якщо мирне зібрання заплановано провести на території відповідного району (кількох районів або всієї області);
3) Київської або Севастопольської міської державної адміністрації – у разі якщо мирне зібрання заплановано провести на території міст Києва чи Севастополя;
4) Ради міністрів Автономної Республіки Крим – у разі якщо мирне зібрання заплановано провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.»
 
Враховано   4. Повідомлення про проведення мирного зібрання подається до:
1) виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і Севастополя) – якщо мирне зібрання заплановано провести на території відповідного села, селища чи міста;
2) районної (обласної) державної адміністрації – якщо мирне зібрання заплановано провести на території відповідного району, кількох районів або області;
3) Київської або Севастопольської міської державної адміністрації – якщо мирне зібрання заплановано провести на території міст Києва чи Севастополя;
4) Ради міністрів Автономної Республіки Крим – якщо мирне зібрання заплановано провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.
 
    -89- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 7 доповнити абзацом такого змісту:
«Повідомлення про проведення мирного заходу вважається поданим у день його отримання відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування».
 
Враховано частково в ч 3 ст.7   
61. 3. У разі коли мирний захід планується провести за маршрутом, що пролягає по територіях кількох областей, а також міст Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим, організатори (організатор) подають письмове повідомлення про його маршрут відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
 
-90- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
Частину третю ст. 7 вважати ч. 5 і викласти її у такій редакції:
«5. У разі якщо мирне зібрання планується провести за маршрутом, що пролягає по території кількох сіл, селищ, міст, областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, організатор мирного зібрання подає письмове повідомлення про його проведення відповідно до кожної районної, обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.».
 
Враховано   5. У разі якщо мирне зібрання планується провести за маршрутом, що пролягає по території кількох сіл, селищ, міст, областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, організатор мирного зібрання подає письмове повідомлення про його проведення відповідно до кожної районної, обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
 
    -91- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
12. Статтю 7 вважати статтею 18 і викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Повідомлення про проведення мирного зібрання
1.Організатор (організатори) подає повідомлення про проведення мирного зібрання. Організатор (організатори) може надіслати повідомлення про мирне зібрання рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строків подання повідомлення про проведення мирного зібрання згідно з частинами 7-9 цієї статті або телеграмою.
2.. У випадку проведення мирного зібрання у будівлях та спорудах повідомлення про проведення мирного зібрання організатор (організатори) подає лише тоді, коли він вважає за необхідне забезпечити безпеку учасників мирного зібрання. Мирне зібрання в будівлі чи споруді проводиться за згоди власника будівлі чи споруди або його уповноваженої особи.
3. Організатор (організатори) подає чи надсилає повідомлення про проведення мирного зібрання до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування безпосередньо (особисто або через уповноваженого представника), кур'єром, поштою, чи телеграмою, або через будь-який орган внутрішніх справ.
4. Відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов'язаний зареєструвати повідомлення про проведення мирного зібрання.
5. Відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не може відмовити у реєстрації повідомлення про проведення мирного зібрання.
6. У випадку якщо організатор (організатори) подає повідомлення про
проведення мирного зібрання безпосередньо або кур'єром, відповідний орган
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування реєструє таке
повідомлення негайно та повертає один примірник повідомлення про
проведення мирного зібрання особі, яка його подала. На такому примірнику мають бути зазначені дата і час подання повідомлення, а також ім'я, прізвище та підпис службової особи, яка здійснила реєстрацію.
7. Повідомлення про проведення мирного зібрання на території одного населеного пункту або одного району області має бути поданим не пізніше ніж за дванадцять годин до початку мирного зібрання, а у випадку, коли зазначена у повідомленні кількість учасників становитиме понад 300 осіб - не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку мирного зібрання.
8. Повідомлення про проведення мирного зібрання на території більшій, ніж територія одного населеного пункту або одного району області, але в межах однієї області, має бути поданим не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку мирного зібрання.
9. Повідомлення про проведення мирного зібрання на території більшій, ніж територія однієї області чи територія Автономної Республіки Крим, має бути поданим не менш ніж за сорок вісім годин до початку мирного зібрання».
 
Відхилено    
62. Стаття 8. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного заходу
 
   Стаття 8. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного зібрання
 
63. 1. У повідомленні про проведення мирного заходу зазначаються:
дата проведення, час початку та орієнтовна тривалість заходу;
мета і форма проведення заходу;
місце проведення заходу;
маршрут пересування демонстрантів чи учасників походу;
передбачувана кількість учасників заходу;
прізвища, імена та по батькові або найменування організаторів (організатора) мирного заходу, адреси та номери їх телефонів;
форма і методи гарантованого забезпечення організаторами (організатором) громадського порядку, надання медичної допомоги під час проведення заходу;
 
-92- Таран В.В.
Частини першу ст. 8 викласти в такій редакції:
«1. У повідомленні про проведення мирного зібрання зазначаються:
1) дата проведення, час початку та тривалість мирного зібрання;
2) мета проведення мирного зібрання;
3) місце або маршрут проведення мирного зібрання;
4) очікувана кількість учасників мирного зібрання;
5) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка є організатором мирного зібрання або представника юридичної особи, громадського об’єднання, що є організатором мирного зібрання, адреса, а також номери телефонів та адреса електронної пошти у разі їх наявності;»
6) у випадку, якщо організатором є юридична особа, громадське об’єднання – їх найменування,місцезнаходження (для юридичної особи – ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
7) інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки тощо.»
 
Враховано   1. У повідомленні про проведення мирного зібрання зазначаються:
1) дата проведення, час початку і тривалість мирного зібрання;
2) мета проведення мирного зібрання;
3) місце або маршрут проведення мирного зібрання;
4) очікувана кількість учасників мирного зібрання;
5) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка є організатором мирного зібрання, або представника юридичної особи, громадського об’єднання, що є організатором мирного зібрання, адреса, номери телефонів та адреса електронної пошти за наявності;
6) якщо організатором мирного зібрання є юридична особа, громадське об’єднання – їх найменування, місцезнаходження, для юридичної особи – ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
7) інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки тощо.
 
    -93- Павленко Е.І.
Абзац восьмий частини першої статті 8 доповнити словами: «.або відповідне прохання до місцевого органу влади і міліції».
 
Враховано частково редакції п.3 ч.1 ст.12   
64. прізвища, імена та по батькові осіб, уповноважених організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення заходу;
 
      
65. дата подання повідомлення.
 
-94- Писаренко В.В.
Абзац 10 ч. 1 ст. 8 виключити
 
Враховано      
66. 2. Повідомлення підписується організаторами (організатором) мирного заходу та особами, уповноваженими організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення мирного заходу.
 
-95- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу ст. 8 викласти в такій редакції::
«2. Повідомлення підписує особа, яка є організатором мирного зібрання або представник юридичної особи, громадського об’єднання, що є організатором мирного зібрання, крім випадку, коли повідомлення подається за допомогою телеграми.»
 
Враховано   2. Повідомлення про проведення мирного зібрання підписує особа, яка є організатором мирного зібрання, або представник юридичної особи, громадського об’єднання, що є організатором мирного зібрання, крім випадку, коли повідомлення надсилається телеграмою.
 
67. 3. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права відмовити у прийнятті повідомлення, поданого з додержанням вимог цього Закону.
 
-96- Гнаткевич Ю.В.
Частину третю статті 8 викласти її в такій редакції:
«3. Організатор мирного зібрання має право зазначати у повідомленні додаткову інформацію, додавати до нього інші документи.»
 
Враховано   3. Організатор мирного зібрання має право зазначати у повідомленні додаткову інформацію, додавати до нього інші документи.
4. У разі виявлення невідповідності повідомлення про проведення мирного зібрання вимогам частини першої цієї статті організатор мирного зібрання має право подавати обов’язкову для розгляду заяву про усунення таких невідповідностей.
 
    -97- Гнаткевич Ю.В.
статтю 8 доповнити новою частиною і викласти її в такій редакції:
«4. У разі виявлення невідповідностей повідомлення вимогам частини першої цієї статті організатор мирного зібрання має право подавати обов’язкову для розгляду заяву щодо усунення таких невідповідностей.»
 
Враховано    
    -98- Яворівський В.О.
До статті 8 додати новий пункт такого змісту:
«Організатор мирного зібрання має право виправити недоліки повідомлення у будь-який час до початку зібрання».
 
Враховано редакції ч 4 ст.8   
    -99- Одарченко Ю.В.
Частину 3 статті 8 викласти у наступній редакції:
«3. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не мають права відмовити у прийнятті повідомлення про проведення мирного заходу, незалежно від правильності його оформлення.
 
Враховано частково в редакції ч.1, 4 ст.12   
    -100- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
13. Статтю 8 вважати статтею 19 і викласти в такій редакції:
1. «Стаття 19. Вимоги до повідомлення про проведення мирного зібрання
Повідомлення про проведення мирного зібрання має бути складеним письмово у довільній формі.
2. Повідомлення про проведення мирного зібрання має містити таку інформацію:
1) назву відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до яких буде поданим повідомлення про проведення мирного зібрання;
2) ім'я, прізвище чи найменування організатора (організаторів) мирного зібрання, їхню поштову адресу; контактні телефони, адресу електронної пошти, якщо така є;
3) ціль мирного зібрання;
4) дату (дати), час початку та орієнтовна тривалість мирного зібрання;
5). місце проведення мирного зібрання та/або маршрут проведення мирного зібрання проїжджою частиною вулиці або дороги;
6). дату і час подання повідомлення про проведення мирного зібрання.
3.Повідомлення про проведення мирного зібрання має бути підписаним
організатором (організаторами) мирного зібрання або його уповноваженим
представником, окрім випадку, коли повідомлення було поданим за допомогою
телеграфного зв'язку. У випадку, якщо повідомлення підписує уповноважений
представник організатора (організаторів) його повноваження мають бути
підтвердження прикладенням печатки організатора (організаторів). За
відсутності печатки повноваження уповноваженого представника мають бути
підтверджені довіреністю».
 
Враховано частково у ст..8   
68. Стаття 9. Місце і час проведення мирних заходів
 
-101- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
Назву і частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання»
«1. Мирне зібрання може проводитися в будь-якому публічному місці з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею.»
 
Враховано   Стаття 9. Вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання
1. Мирне зібрання може проводитися в будь-якому публічному місці з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею.
 
    -102- Князевич Р.П.
Мірошниченко Ю.Р.
Оробець Л.Ю.
Шишкіна Е.В.
Шевченко А.В.
Попеску І.В.
14. Статтю 9 виключити.
 
Відхилено    
69. 1. Мирний захід може бути проведено у будь-якому придатному для цього місці.
 
-103- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції::
« Мирний захід може бути проведено в будь якому приданому для цього місці, крім місць що розташовані в безпосередній близькості від об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих такими відповідно до законодавства»
 
Відхилено      
    -104- Писаренко В.В.
Перше речення ч.1 ст. 9 доповнити словами: «але з урахуванням обмежень встановлених цим законом»
 
Враховано редакції статті 9   
    -105- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 9 викласти у такій редакції:
«Мирне зібрання може проводитися у будь-якому місці, яке відкрите для громадськості.»
 
Враховано частково редакції ч.1 ст.9   
70. Забороняється проводити мирні заходи поблизу об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих такими відповідно до законодавства.
 
      
71. 2. Забороняється під час проведення мирних заходів поблизу навчальних закладів, лікарень, установ виконання покарань, судів, вчиняти дії, що порушують нормальне функціонування цих закладів (блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму тощо).
 
-106- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Забороняється під час проведення мирних заходів блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму, проведення салютів, феєрверків та використання піротехнічних засобів тощо.».
 
Враховано частково редакції ч.ч. 4 і 6 ст 9  2. Не допускається проведення мирного зібрання:
1) на закритих для вільного доступу територіях:
об’єктів підвищеної небезпеки;
магістральних трубопроводів та в охоронній зоні об’єктів магістрального трубопровідного транспорту;
об’єктів природно-заповідного фонду України;
військових та інших оборонних об'єктів, а також захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами користування навколо цих об’єктів;
2) на постійних злітно-посадкових майданчиках, вертодромах, злітно-посадкових смугах та руліжних доріжках постійно діючих аеропортів (аеродромів);
3) на території режимних та спеціальних зон об’єктів енергетики, територіях ядерних установок чи об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та в санітарно-захисних зонах;
4) в інших місцях, визначених законом.
 
    -107- Левцун В.І.
Частину другу статті 9 законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. Забороняється під час проведення мирних заходів поблизу навчальних закладів, лікарень, установ виконання покарань, судів, а також інших будівель, споруд чи житлових будинків вчиняти дії, що порушують нормальне функціонування цих закладів чи будівель (блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму тощо).».
 
Враховано частково редакції ст 9   
    -108- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 9 після слова «проїзду» доповнити словами «перешкоджання вільному руху громадян».
 
Враховано ч.4 ст. 9   
    -109- Семинога А.І.
У статті 9 з тексту частини другої слово „ судів " виключити;
 
Враховано в редакції статті 9   
    -110- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 9 викласти у такій редакції:
2. Під час проведення мирного зібрання забороняється блокування проходу (проїзду) до закладу, підприємства, установи, організації, органу державної влади та/чи органу місцевого самоврядування, поблизу яких воно проводиться».
 
Враховано частково редакції ч. 4 ст 9   
    -111- Одарченко Ю.В.
Частину 2 статті 9 викласти у наступній редакції:
«2. До місць, в яких не допускається проведення мирного зібрання, належать:
1)територія, що прилягає до небезпечних виробничих об'єктів та до
інших об'єктів, експлуатація яких потребує додержання спеціальних
правил техніки безпеки, ядерних об'єктів;
2) територія, що використовується у військових цілях, і місця, розташовані ближче ніж за три метри до меж цієї території;
3) місця, розташовані ближче ніж за три метри до меж територій кримінально-виконавчих установ закритого типу.»
 
Відхилено    
    -112- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу ст. 9 викласти в такій редакції :
«2. Не допускається проведення мирного зібрання:
1) на закритих для вільного доступу:
а) територіях об’єктів підвищеної небезпеки;
б) територіях магістральних трубопроводів та охоронній зоні об’єктів магістрального трубопровідного транспорту;
в) територіях об’єктів природно-заповідного фонду України;
г) територіях військових та інших оборонних об'єктів, а також захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами користування навколо цих об’єктів;
2) на постійних злітно-посадкових майданчиках, вертодромах, злітно-посадкових смугах та руліжних доріжках постійно діючих аеропортів (аеродромів);
3) на території режимних та спеціальних зон об’єктів енергетики, територіях ядерних установок чи об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та в санітарно-захисних зонах;
4) в інших місцях, визначених законом.»
 
Враховано    
    -113- Князевич Р.П.
Оробець Л.Ю.
1. Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«Не допускається проведення мирного зібрання на закритих для вільного доступу територіях:
1) об’єктів підвищеної небезпеки;
2) забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд (окрім малих гідроелектростанцій) відповідно до порядку, встановленого власником гідроелектротехнічної споруди або уповноваженим ним органом;
3) ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами і їхніх санітарно-захисних зон;
4) постійних злітно-посадкових майданчиків, вертодромів, злітно-посадкових смуг та руліжних доріжкок постійно діючих аеропортів (аеродромів);
5) зон обмеження доступу, встановлених Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 
Враховано частково    
    -114- Забарський В.В.
Частину другу ст..9 викласти в такій редакції
Частину другу ст. 9 викласти в такій редакції :
«2. Не допускається проведення мирного зібрання:
1) на закритих для вільного доступу:
а) територіях об’єктів підвищеної небезпеки;
б) територіях магістральних трубопроводів та охоронній зоні об’єктів магістрального трубопровідного транспорту;
в) територіях об’єктів природно-заповідного фонду України;
г) територіях, що використовується у військових цілях ;
2) на постійних злітно-посадкових майданчиках, вертодромах, злітно-посадкових смугах та руліжних доріжках постійно діючих аеропортів (аеродромів);
3) на території режимних та спеціальних зон об’єктів енергетики, територіях ядерних установок чи об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та в санітарно-захисних зонах;
4) в інших місцях, визначених законом.»
 
Враховано частково    
72. 3. Під час проведення мирного заходу поблизу адміністративних будинків, в яких розміщені державні органи влади, дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, акредитовані в Україні, та органи місцевого самоврядування, має забезпечуватись вільний доступ та проїзд до будь-яких об’єктів, поблизу яких проводяться відповідні заходи.
 
-115- Писаренко В.В.
У ч.3 ст. 9 слово «адміністративних» виключити.
 
Враховано редакції статті 9  3. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування невідкладно доводять до відома організатора мирного зібрання інформацію про місця, в яких проведення мирних зібрань не допускається згідно із законом, якщо такі місця перетинаються з місцем (маршрутом) проведення мирного зібрання, зазначеним у повідомленні про проведення такого зібрання.
 
    -116- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
Частини третю статті 9 викласти у такій редакції:
«3.Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування невідкладно доводять до відома організатора мирного зібрання інформацію щодо місць, в яких проведення мирних зібрань не допускається згідно з законом, якщо такі місця перетинаються із місцем (маршрутом) проведення мирного зібрання, зазначеним у повідомленні про проведення такого зібрання.»
 
Враховано    
73. 4. Проведення мирних заходів допускається у будь-який час доби.
 
-117- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
Частини четверту статті 9 викласти в такій редакції:
«4. Під час проведення мирного зібрання забороняється повністю перекривати прохід (проїзд) до закладу, підприємства, установи, організації, державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, поблизу яких воно проводиться.»
 
Враховано   4. Під час проведення мирного зібрання забороняється повністю перекривати прохід (проїзд) до закладу, підприємства, установи, організації, державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, поблизу яких воно проводиться.
5. Проведення мирного зібрання допускається в будь-який час доби.
 
    -118- Яворівський В.О.
Частину 4 статті 9 викласти у такій редакції:
«4. Проведення мирних заходів допускається у будь-який час доби.»
 
Враховано в ч.5   
    -119- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
Доповнити ст. 9 частиною 5 такого змісту:
«5. Проведення мирного зібрання допускається в будь-який час доби.»
 
Враховано    
74. 5. Рівень шуму при проведенні мирних заходів, у тому числі під час використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо, не повинен перевищувати встановленого санітарними нормами.
 
-120- Оробець Л.Ю.
Князевич Р.П.
2. Доповнити статтю 9 частиною такого змісту:
«6. Під час проведення мирного зібрання поблизу дитячих закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, стаціонарних закладів охорони здоров’я, жилих будинків у нічний час (з 23 до 7 години) рівень шуму не має перевищувати норми, встановлені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення «.
 
Враховано   6. Під час проведення мирного зібрання поблизу дитячих закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, стаціонарних закладів охорони здоров’я, жилих будинків у нічний час (з 23 до 7 години) рівень шуму не має перевищувати норми, встановлені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
 
    -121- Забарський В.В.
частини п’яту ст. 9 вважати ч. 6 і викласти її в такій редакції::
«6. Рівень шуму під час проведення мирного зібрання не може перевищувати рівня, встановленого санітарними нормами. Під час проведення мирного зібрання поблизу дитячих закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, стаціонарних закладів охорони здоров’я, жилих будинків гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною та звукопідсилювальною апаратурою, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів та інших джерел шуму не допускається з 23 до 7 години.»
 
Враховано частково    
75. При проведенні мирних заходів у населених пунктах в нічний час, із двадцять другої до восьмої години забороняються гучний спів і викрики, використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури та інших джерел шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
 
      
76. 6. У разі подання повідомлення про проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені в іншому повідомленні про проведення мирного заходу, що надійшло раніше, організатори (організатор) за пропозицією органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування можуть внести відповідні зміни у своє повідомлення або подати нове повідомлення, змінивши місце або час проведення мирного заходу. На вимогу організаторів (організатора) орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язані пред’явити повідомлення, що надійшло раніше, у зв’язку з яким їм (йому) пропонується змінити місце або час проведення мирного заходу.
 
-122- Кармазін Ю.А.
Частину 6 ст. 9 доповнити частиною 7 і викласти частини 6 і 7 у такій редакції:
«6. У разі подання повідомлення про проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені в іншому повідомленні про проведення мирного заходу, що надійшло раніше, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування невідкладно інформують про це організаторів (організатора), повідомлення якого було подано пізніше, додавши до повідомлення копію повідомлення, що надійшло раніше, із пропозицією внести відповідні зміни у своє повідомлення про місце і час проведення мирного заходу, подати нове повідомлення, змінивши місце або час проведення мирного заходу, або відмовитися від проведення мирного заходу.
7. Організатори (організатор) повинні внести відповідні зміни у своє повідомлення, подати нове повідомлення, змінивши місце або час проведення мирного заходу, або відмовитися від проведення мирного заходу. На вимогу організаторів (організатора) орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язані пред’явити оригінал повідомлення, що надійшло раніше, у зв’язку з яким їм (йому) пропонується змінити місце або час проведення мирного заходу.».
 
Враховано частково редакції ч. 2, 4 ст.12 ., у п.3 ч.3 ст..5  7. Організатору та учасникам мирного зібрання забороняється мати при собі зброю, а також пристрої або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей.
 
    -123- Гнаткевич Ю.В.
Забарський В.В.
Доповнити ст. 9 частиною 7 і викласти її в такій редакції:
«7. Організатору та учасникам мирного зібрання забороняється мати при собі зброю, а також пристрої або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей.»
 
Враховано    
77. Стаття 10. Попередня агітація
 
-124- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 10 викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Агітація щодо проведення мирного зібрання»
 
Враховано   Стаття 10. Агітація за проведення мирного зібрання
 
78. 1. Організатори (організатор) мирного заходу та інші особи мають право безперешкодно вести попередню агітацію, повідомляючи про місце, час, мету проведення мирного заходу та іншу інформацію, пов’язану з його підготовкою і проведенням, а також закликати до участі у заході, що готується.
 
-125- Гнаткевич Ю.В.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Організатор мирного зібрання та інші особи мають право безперешкодно проводити у спосіб, не заборонений законом, агітацію, пов’язану з організацією і проведенням мирного зібрання, а також закликати до участі у ньому.»
 
Враховано   1. Організатор мирного зібрання та інші особи мають право безперешкодно проводити у спосіб, не заборонений законом, агітацію, пов’язану з організацією і проведенням мирного зібрання, а також закликати до участі в ньому.
 
79. 2. Для ведення попередньої агітації можуть використовуватися засоби масової інформації, усні заклики, листівки, плакати, оголошення.
 
-126- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу і третю ст. 10 виключити
 
Враховано      
80. 3. Ведення агітації у формі, що ображає і принижує честь та гідність людини і громадянина, забороняється.
 
      
81. 4. Попередня агітація не може вестись у формі мирного заходу.
 
      
82. Стаття 11. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного заходу
 
   Стаття 11. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання
 
83. 1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного заходу здійснюється за рахунок коштів і майна організаторів (організатора) та учасників, а також коштів і майна, зібраних або переданих для його проведення.
 
   1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання здійснюється за рахунок коштів і майна організатора та учасників такого зібрання, благодійної допомоги та інших не заборонених законом джерел.
 
84. 2. Забороняється фінансування проведення мирного заходу державними підприємствами, установами та організаціями, а також іноземними державами, їх громадянами та юридичними особами.
 
   2. Забороняється фінансування та здійснення матеріально-технічного забезпечення проведення мирного зібрання державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів.
 
85. 3. Повноваження учасників мирного заходу, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення його проведення, повинні бути письмово підтверджені організаторами (організатором) заходу.
 
      
86. Стаття 12. Обов’язки органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування
 
   Стаття 12. Повноваження органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із забезпечення проведення мирного зібрання
 
87. 1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування:
 
   1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування:
 
88. проводить реєстрацію повідомлення про проведення мирного заходу із зазначенням дати і часу його надходження;
 
   1) невідкладно здійснює реєстрацію повідомлення про проведення мирного зібрання із зазначенням дати і часу його надходження;
 
89. у разі неможливості проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені у повідомленні, негайно надсилає організаторам (організатору) повідомлення з обґрунтованою пропозицією про зміну місця або часу його проведення;
 
   2) невідкладно надає організатору мирного зібрання письмове підтвердження про одержання повідомлення із зазначенням часу його надходження;
 
90. залежно від виду мирного заходу і кількості його учасників призначає свого уповноваженого представника з метою сприяння організаторам (організатору) у його проведенні відповідно до вимог цього Закону та завчасно повідомляє про це організаторів (організатора) заходу;
 
   3) невідкладно після отримання повідомлення про проведення мирного зібрання інформує про це відповідний орган внутрішніх справ, а також державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим чи орган місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення яких проводиться мирне зібрання;
 
91. повідомляє правоохоронні органи про проведення заходу;
 
   4) взаємодіє з органом внутрішніх справ з питань, пов’язаних з проведенням мирного зібрання;
 
92. забезпечує в межах своєї компетенції разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу внутрішніх справ громадський порядок і безпеку людей під час проведення заходу, а також надання у разі потреби невідкладної медичної допомоги;
 
   5) у межах своєї компетенції організовує роботу комунальних служб, служб швидкої медичної допомоги, підрозділів органів державного нагляду у сфері пожежної, техногенної та промислової безпеки, державної пожежної охорони, інших служб.
 
93. інформує про мету мирного заходу органи державної влади, яких він стосується;
 
      
94. негайно повідомляє організаторів (організатора) мирного заходу про подання до суду позовної заяви про заборону проведення такого заходу чи про інше обмеження права на мирні заходи.
 
   2. У разі надходження кількох повідомлень про проведення мирних зібрань в одному місці, в один час орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування невідкладно:
1) інформує організаторів мирних зібрань про те, що в зазначеному місці в цей час вже передбачено проведення іншого мирного зібрання;
2) пропонує організаторам мирних зібрань дійти згоди щодо зміни місця або часу їх проведення чи організації одночасних мирних зібрань.
3. Під час проведення одночасних мирних зібрань орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування вживає необхідних заходів з метою недопущення конфліктних ситуацій, які можуть перешкоджати проведенню та досягненню мети мирних зібрань.
4. У разі здійснення заходів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права:
1) відмовити в реєстрації повідомлення про проведення мирного зібрання;
2) давати оцінку доцільності проведення мирного зібрання;
3) надавати перевагу одній із сторін у разі проведення контрзібрань;
4) забороняти або обмежувати свободу вибору місця, часу чи маршруту мирних зібрань;
5) перешкоджати досягненню мети проведення мирного зібрання.
 
95. Стаття 13. Права та обов’язки уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування
 
   Стаття 13. Повноваження державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення яких проводиться мирне зібрання
 
96. 1. Уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право:
 
   1. Державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, до повноважень якого належать питання, з метою вирішення яких проводиться мирне зібрання, після отримання інформації про проведення такого зібрання невідкладно вживає заходів для налагодження взаємодії з організатором мирного зібрання та/чи його уповноваженими представниками, яка може здійснюватися у формі зустрічей, нарад, переговорів, засідань за круглим столом, інших заходів, з метою спільного пошуку шляхів вирішення порушених питань.
 
97. вимагати від організаторів (організатора) мирного заходу додержання порядку та умов його проведення;
 
      
98. приймати рішення про зупинення мирного заходу у порядку і з підстав, передбачених цим Законом.
 
      
99. 2. Уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування зобов’язаний:
 
   2. Під час проведення мирного зібрання відповідний державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування має право направити до місця його проведення свого представника, уповноваженого проводити переговори з організатором мирного зібрання та/чи його уповноваженими представниками для спільного пошуку шляхів вирішення порушених питань.
 
100. бути присутнім під час проведення мирного заходу;
 
      
101. сприяти організаторам (організаторові) мирного заходу у забезпеченні додержання порядку та умов його проведення;
 
      
102. забезпечувати разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу внутрішніх справ громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час його проведення;
 
      
103. прийняти від організаторів (організатора) мирного заходу резолюції, вимоги та інші звернення, затверджені учасниками мирного заходу, та забезпечити їх передачу за належністю відповідному органу чи посадовій особі.
 
   3. У разі отримання під час проведення мирного зібрання чи після його завершення резолюцій, вимог та інших звернень відповідний державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування забезпечує їх розгляд, у тому числі за участю організатора мирного зібрання та/чи його уповноважених представників. Відповідь за результатами розгляду надається організатору мирного зібрання протягом п’яти днів, якщо порушене питання не потребує додаткового вивчення, а в разі потреби додаткового вивчення – протягом 15 днів.
 
104. Стаття 14. Права та обов’язки уповноваженого представника органу внутрішніх справ
 
   Стаття 14. Особливості проведення спонтанного мирного зібрання
1. Організатор (у разі його наявності) або уповноважений учасник спонтанного мирного зібрання у довільній формі та в будь-який спосіб невідкладно повідомляє орган внутрішніх справ або відповідний орган місцевого самоврядування про дату, час, місце, мету проведення спонтанного мирного зібрання, а також про заходи, яких необхідно вжити для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання.
2. Орган внутрішніх справ з моменту отримання повідомлення про проведення спонтанного мирного зібрання невідкладно вживає заходів, передбачених статтею 15 цього Закону.
3. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання з моменту отримання повідомлення про проведення такого мирного зібрання вживає заходів для забезпечення його проведення відповідно до повноважень, визначених статтею 12 цього Закону, повідомляє про такі заходи орган внутрішніх справ та учасників спонтанного мирного зібрання, а також може направити за місцем проведення спонтанного мирного зібрання свого представника для оцінки ситуації та організації і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення його проведення.
4. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання мають передбачати:
1) забезпечення безпеки учасників мирного зібрання та інших осіб, які знаходяться в місці проведення спонтанного мирного зібрання;
2) взаємодію уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з органом внутрішніх справ і з учасниками спонтанного мирного зібрання.
 
105. 1. Одержавши повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мирного заходу, керівник органу внутрішніх справ, на території якого планується провести мирний захід, вживає необхідних заходів до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час його проведення та призначає уповноваженого представника органу внутрішніх справ.
 
      
106. 2. Уповноважений представник органу внутрішніх справ має право:
 
      
107. вимагати від організаторів (організатора) мирного заходу додержання встановленого порядку його організації і проведення;
 
      
108. виводити з місця проведення мирного заходу осіб, що не виконують законні вимоги його організаторів (організатора).
 
      
109. 3. Уповноважений представник органу внутрішніх справ зобов’язаний:
 
      
110. сприяти в межах своєї компетенції проведенню мирного заходу з додержанням установлених законодавством вимог;
 
      
111. забезпечувати разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час його проведення.
 
      
112. Стаття 15. Підстави і порядок зупинення проведення мирного заходу
 
   Стаття 15. Повноваження органу внутрішніх справ із забезпечення проведення мирного зібрання
1. Орган внутрішніх справ:
1) забезпечує громадський порядок і безпеку людей під час проведення мирного зібрання;
2) невідкладно інформує орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про обставини, дії чи інші публічні прояви, що вказують на підготовку або проведення спонтанного мирного зібрання;
3) здійснює супроводження учасників мирного зібрання, тимчасове обмеження або зміну маршрутів руху транспорту, встановлення спеціальних знаків;
4) на прохання організатора одного з одночасних мирних зібрань або в разі необхідності під час проведення контрзібрань забезпечує розведення учасників зібрань на безпечну відстань, при цьому не обмежуючи сторони у праві проведенні одночасних мирних зібрань;
5) у разі необхідності вживає інших заходів, пов’язаних із забезпеченням безпеки громадян і громадського порядку під час проведення мирного зібрання, відповідно до Закону України «Про міліцію».
 
113. 1. У разі порушення громадського порядку під час проведення мирного заходу, яке не становить небезпеки для життя і здоров’я людей, уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право вимагати від його організаторів (організатора) самостійно усунути таке порушення.
 
      
114. 2. У разі невиконання вимоги про усунення порушення, зазначеного в частині першій цієї статті, уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право зупинити проведення мирного заходу на час, визначений ним для усунення порушення. У разі усунення порушення проведення мирного заходу за згодою організаторів (організатора) і уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування може бути продовжено.
 
      
115. 3. У разі неусунення порушення у визначений уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування строк мирний захід припиняється на підставах та в порядку, передбачені статтями 16 і 17 цього Закону.
 
   Розділ ІІІ. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ
 
116. Стаття 16. Підстави для припинення проведення мирного заходу
 
      
117. 1. Підставами для припинення проведення мирного заходу є:
 
      
118. створення реальної загрози життю і здоров’ю людей, майну фізичних і юридичних осіб;
 
      
119. вчинення наруги над державними символами;
 
      
120. порушення громадського порядку, яке не було усунуто в порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.
 
      
121. вчинення дій, зазначених у частині першій статті 22 цього Закону, а також проведення мирного заходу з порушенням вимог цього Закону.
 
   Стаття 16. Обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань
1. Обмеження свободи мирних зібрань застосовується виключно судом на підставі Конституції України та цього Закону, якщо це є необхідним у демократичному суспільстві, і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
2. Свобода мирних зібрань може бути обмежена з урахуванням принципу пропорційності лише до тієї міри, яка є мінімально необхідною для захисту інтересів, зазначених у частині першій цієї статті.
3. Обмеження свободи мирних зібрань можливе лише з таких підстав:
1) зібрання має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
2) необхідність захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України від незаконних посягань;
3) зібрання має на меті пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
4) запобігання реальній небезпеці застосування з боку організаторів та учасників зібрання фізичної сили, зброї та інших небезпечних засобів для заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб;
5) установлення на відповідній території тимчасового обмеження щодо проведення мирних зібрань указом Президента України про введення надзвичайного стану або воєнного стану, затвердженим Верховною Радою України відповідно до Конституції України та законів України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану»;
6) установлення рішенням Кабінету Міністрів України на відповідній території карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якщо таке рішення передбачає можливість обмеження судом свободи мирних зібрань з метою захисту населення від епідемії (спалаху) особливо небезпечної інфекційної хвороби;
7) зібрання має на меті перешкоджання реалізації прав та свобод інших осіб.
4. Свобода мирних зібрань може бути обмежена у спосіб:
1) обмеження щодо місця проведення мирного зібрання відповідно до частини другої статті 9 цього Закону;
2) обмеження щодо часу чи тривалості мирного зібрання;
3) обмеження щодо використання звукопідсилювальної апаратури чи інших джерел шуму відповідно до частини шостої статті 9 цього Закону;
4) часткового обмеження щодо місця встановлення тимчасових споруд;
5) заборони проведення мирного зібрання.
5. Обмеження свободи мирних зібрань не має перешкоджати досягненню законної мети мирного зібрання щодо вільного вираження поглядів у межах видимості та чутності адресатів і своєчасного доведення цих поглядів до відома державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суспільства чи інших адресатів.
6. Не можуть бути підставою для обмеження свободи мирних зібрань:
кількість учасників мирного зібрання;
проведення одночасних мирних зібрань, у тому числі контрзібрань;
проведення одночасно з мирним зібранням інших масових чи охоронюваних заходів, у тому числі святкувань, концертів, візитів посадових осіб.
7. Неподання або несвоєчасне подання повідомлення про проведення мирного зібрання не зумовлює до його обмеження за відсутності підстав, визначених частиною третьою цієї статті.
8. Обмеження свободи мирних зібрань застосовується виключно щодо конкретного мирного зібрання.
9. Не допускається обмеження свободи мирних зібрань чи надання переваг у її здійсненні за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 
122. Стаття 17. Порядок припинення проведення мирного заходу
 
      
123. 1. У разі прийняття рішення про припинення мирного заходу уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування:
 
      
124. дає вказівку організаторам (організаторові) припинити проведення мирного заходу, обґрунтувавши причину його припинення у письмовій формі;
 
      
125. встановлює час для виконання вказівки про припинення проведення мирного заходу;
 
      
126. у разі невиконання організаторами (організатором) вказівки про припинення мирного заходу звертається безпосередньо до його учасників і встановлює додатковий час для її виконання.
 
      
127. У разі невиконання вказівки про припинення проведення мирного заходу працівники міліції вживають необхідних заходів для його припинення, діючи відповідно до законодавства.
 
      
128. 2. Порядок припинення мирного заходу, передбачений частиною першою цієї статті, не застосовується в разі виникнення масових заворушень, що супроводжуються погромами, підпалами тощо. У цих випадках припинення мирного заходу здійснюється відповідно до законодавства.
 
      
129. 3. Невиконання законних вимог уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування або працівників міліції чи опір їм з боку учасників мирного заходу тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
   Стаття 17. Узгодження умов проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань
1. Якщо повідомлення про проведення мирного зібрання чи інша інформація, якою володіє орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що отримав таке повідомлення, вказує на наявність підстав для обмеження свободи мирних зібрань, установлених цим Законом, такий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування ініціює проведення переговорів з організатором мирного зібрання щодо зміни умов його проведення.
2. Переговори з організатором мирного зібрання проводяться з метою запобігання обставинам, що є підставою для обмеження свободи мирних зібрань. З цією метою орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який отримав повідомлення про проведення мирного зібрання, може дати організатору мирного зібрання рекомендації щодо зміни часу, місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових споруд чи інших умов проведення мирного зібрання, що виключатиме підстави для обмеження свободи мирних зібрань.
3. За згодою або на прохання організатора мирного зібрання у переговорах можуть брати участь інші особи, зокрема представники засобів масової інформації, органів внутрішніх справ.
4. Рішення про зміну часу, місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових споруд або інших умов проведення мирного зібрання приймає організатор мирного зібрання.
5. Подання позову до суду про обмеження свободи мирних зібрань не є перешкодою для проведення переговорів щодо зміни умов проведення мирного зібрання. Результати переговорів можуть бути зафіксовані в умовах примирення, про які повідомляється суд.
 
130. Стаття 18. Відшкодування майнової шкоди
 
   Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право на свободу мирних зібрань
1. Рішення, дії чи бездіяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, що порушують право на свободу мирних зібрань, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законом.
 
131. 1. Майнова шкода, заподіяна під час проведення мирного заходу державі, територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню організаторами (організатором) в установленому законом порядку.
 
      
132. Стаття 19. Відповідальність за порушення порядку проведення мирного заходу
 
   Стаття 19. Відшкодування шкоди
1. Шкода, завдана у зв’язку з проведенням мирного зібрання, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.
 
133. 1. Особи, які порушили встановлений порядок проведення мирного заходу, несуть відповідальність згідно із законом.
 
      
134. Розділ ІІІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗАХОДУ
 
      
135. Стаття 20. Забезпечення права на проведення мирного заходу
 
   Стаття 20. Відповідальність за порушення цього Закону
1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
 
136. 1. На органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування покладається обов’язок забезпечити гарантії реалізації права на свободу мирних заходів, у тому числі забезпечити безпеку людей та громадський порядок під час проведення мирного заходу.
 
      
137. 2. Організатори (організатор) мирного заходу, посадові та інші особи не мають права перешкоджати учасникам мирного заходу виражати свою думку у спосіб, який не порушує громадський порядок, і умови та порядок проведення заходу.
 
      
138. 3. Підтримання громадського порядку, регулювання дорожнього руху, медичне обслуговування під час проведення мирного заходу здійснюються на безоплатній основі.
 
      
139. Стаття 21. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, які порушують право на проведення мирного заходу
 
      
140. 1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які порушують право на проведення мирного заходу, можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
 
      
141. Розділ ІV ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗАХОДІВ
 
      
142. Стаття 22. Обставини, за яких може бути обмежено право на проведення мирного заходу
 
      
143. 1. Обмеження щодо реалізації права на проведення мирних заходів може встановлюватися судом лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, забезпечення охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей у разі, коли метою заходу є:
 
      
144. порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;
 
      
145. спроба захоплення державної влади чи повалення конституційного ладу України шляхом насильства;
 
      
146. перешкоджання здійсненню виборчого права;
 
      
147. блокування або загроза захопленню окремих об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», що загрожує безпеці людей;
 
      
148. пропаганда війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
 
      
149. організація погромів, підпалів тощо, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей;
 
      
150. інші дії, що мають ознаки злочинів, передбачені законом.
 
      
151. 2. У проведенні мирного заходу може бути відмовлено в судовому порядку також в умовах надзвичайного чи воєнного стану, введеного в Україні або в окремих її місцевостях.
 
      
152. Стаття 23. Обмеження права на проведення мирного заходу
 
      
153. 1. У разі коли буде встановлено, що мета проведення мирного заходу суперечить Конституції України або загрожує громадському порядку і безпеці людей, відповідно до частини першої статті 22 цього Закону, а також у разі потреби в умовах надзвичайного чи воєнного стану орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який одержав повідомлення про проведення мирного заходу, подає позовну заяву до суду про заборону проведення мирного заходу та невідкладно повідомляє про це організаторів (організатора).
 
   .
;  
154. 2. Позовна заява про заборону проведення мирного заходу розглядається в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
      
155. Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
 
   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1 Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію одночасно з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань».
2. Кабінету Міністрів України:
протягом 90 днів з дня опублікування цього Закону підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом .
 
156. 2. Підпункт 6 частини шостої статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2004 р., № 36, ст. 434) виключити.
 
      
157. 3. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону провести роз’яснювальну роботу щодо порядку та умов проведення мирних заходів.