Кількість абзаців - 163 Таблиця поправок


Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. ПРО ТЕХНІЧНУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У назві законопроекту та далі по тексту слова «технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна» замінити словами «технічна інвентаризація об’єктів».
 
Відхилено   ПРО ТЕХНІЧНУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
-2- Кармазін Ю.А.
Здійснити нумерацію окремих частин законопроекту
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 
4. РОЗДІЛ І. Загальні положення
 
   РОЗДІЛ І. Загальні положення
 
5. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
6. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з технічною інвентаризацією об'єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.
 
-3- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Частину першу статті 1 викласти в наступній редакції:
«Цей Закон регулює відносини, пов’язані з технічною інвентаризацією об’єктів нерухомого майна, право власності на які підлягає державній реєстрації, об’єктів незавершеного будівництва та інших об’єктів, розташованих на земельній ділянці, які відповідно до законодавства не відносяться до нерухомого майна, незалежно від форми власності та місця розташування».
 
Відхилено   Цей Закон регулює відносини, пов'язані з технічною інвентаризацією об'єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.
 
7. Дія цього Закону не поширюється на виконання робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель.
 
   Дія цього Закону не поширюється на виконання робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель.
 
8. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
9. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
10. технічна інвентаризація – це комплекс робіт з метою визначення складу, фактичної площі, об’єму, технічного стану та фізичного зносу об'єктів нерухомого майна з виготовленням відповідних документів;
 
   технічна інвентаризація – комплекс робіт з метою визначення складу, фактичної площі, об’єму, технічного стану та фізичного зносу об'єктів нерухомого майна з виготовленням відповідних документів;
 
11. первинна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка проводиться вперше;
 
   первинна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка проводиться вперше;
 
12. поточна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка встановлює зміни технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна, за певний період часу після первинної інвентаризації;
 
-4- Шпенов Д.Ю.
Після абзацу четвертого статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«обстеження – візуальний огляд об’єкта нерухомого майна і його частин;»
У зв'язку з цим абзаци 5-10 вважати відповідно абзацами 6-11.
 
Враховано   поточна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка встановлює зміни технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна за певний період часу після первинної інвентаризації;
 
13. інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт нерухомого майна;
 
-5- Гордієнко С.В.
Статтю 2 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«обстеження – візуальний огляд об’єкта нерухомого майна і його частин;»
 
Враховано   інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт нерухомого майна;
обстеження – візуальний огляд об’єкта нерухомого майна і його частин;
 
    -6- Зварич Р.М.
Статтю 2 доповнити текстом наступного змісту:
«обстеження – візуальний огляд об’єкта нерухомого майна і його частин;»
 
Враховано    
14. технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна і містить основні відомості про нього (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об’єкту);
 
-7- Гордієнко С.В.
Абзац шостий статті 2 законопроекту після слів «план та опис об’єкту» доповнити словами «наявність самочинного будівництва, перепланування, тощо».
 
Враховано   технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна і містить основні відомості про нього (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об’єкта, наявність самочинного будівництва, перепланування тощо);
 
    -8- Зварич Р.М.
У визначенні терміну «технічний паспорт» після слів «план та опис об’єкту» доповнити текстом наступного змісту:
«наявність самочинного будівництва, перепланування, тощо»
 
Враховано    
    -9- Шпенов Д.Ю.
Абзац шостий статті 2 викласти в такій редакції:
«технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна і містить основні відомості про нього (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об’єкту, наявність самочинного будівництва, перепланування, тощо);»
 
Враховано    
    -10- Сушкевич В.М.
Абзац шостий статті 2 викласти у такій редакції:
технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна і містить основні відомості про нього (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об’єкту, у тому числі відомості про забезпечення безперешкодного доступу до об’єкта нерухомого майна (ззовні та всередині) для задоволення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)».
 
Відхилено    
15. довідка-характеристика – документ, що містить коротку технічну характеристику об’єкта нерухомого майна, та дані про його належність, місцезнаходження, склад та опис;
 
   довідка-характеристика – документ, що містить коротку технічну характеристику об’єкта нерухомого майна та дані про його належність, місцезнаходження, склад та опис;
 
16. бюро технічної інвентаризації – комунальні підприємства, що здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна;
 
-11- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
Абзац восьмий статті 2 викласти у такій редакції:
«суб’єкти технічної інвентаризації – бюро технічної інвентаризації - комунальні підприємства та інші юридичні особи, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації;».
 
Враховано   суб’єкти технічної інвентаризації – бюро технічної інвентаризації - комунальні підприємства та інші юридичні особи, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації;
 
17. заявник – замовник будівництва, власник чи користувач об’єкта нерухомого майна або об’єкта незавершеного будівництва.
 
-12- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
В статті 3 у визначенні терміну «заявник» слова «нерухомого майна або об’єкта незавершеного будівництва» виключити.
 
Відхилено   заявник – замовник будівництва, власник чи користувач об’єкта нерухомого майна або об’єкта незавершеного будівництва.
 
18. Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України.
 
   Інші терміни, що вживаються в цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому законами України.
 
19. Стаття 3. Законодавство про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
   Стаття 3. Законодавство про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
20. Законодавство про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного кодексу України, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
-13- Гордієнко С.В.
У статті 3 слова «а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів» замінити словами «та інших нормативно-правових актів».
 
Враховано   Законодавство про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна ґрунтується на Конституції України та складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
 
    -14- --Н.д.Зварич І. Т. (Реєстр.картка №3) слова «а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!актів» замінити текстом наступного змісту:
«та іншими нормативно-правовими актами.»
 
Враховано    
    -15- Шпенов Д.Ю.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Законодавство про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.»
 
Враховано    
21. Стаття 4. Мета технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
   Стаття 4. Мета технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
22. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються з метою:
 
   Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється з метою:
 
23. оцінки технічного стану наявних об'єктів нерухомого майна, визначення їх фактичної площі та об'єму шляхом обстеження;
 
-16- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
В абзаці другому статті 4 вилучити слова «шляхом обстеження».
 
Враховано   оцінки технічного стану наявних об'єктів нерухомого майна, визначення їх фактичної площі та об'єму;
 
    -17- Шпенов Д.Ю.
Абзац другий статті 4 викласти в такій редакції:
«оцінки технічного стану наявних об'єктів нерухомого майна, визначення їх фактичної площі та об'єму;»
 
Враховано    
24. інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених законом;
 
   інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених законом;
 
25. здійснення контролю за використанням і схоронністю житлового фонду та інших об’єктів нерухомого майна;
 
-18- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Абзац четвертий статті 4 після слова «здійснення» доповнити словами «відповідними органами».
 
Враховано   здійснення відповідними органами контролю за використанням і збереженням житлового фонду та інших об’єктів нерухомого майна;
 
    -19- Шпенов Д.Ю.
Абзац четвертий статті 4 викласти в такій редакції:
«здійснення відповідними органами контролю за використанням і схоронністю житлового фонду та інших об’єктів нерухомого майна;»
 
Враховано    
26. збору інформації та надання звітності щодо об’єктів нерухомого майна для ведення державного статистичного обліку;
 
   збору інформації та надання звітності щодо об’єктів нерухомого майна для ведення державного статистичного обліку;
 
27. встановлення факту існування або припинення існування об’єкта нерухомого майна;
 
   встановлення факту існування або припинення існування об’єкта нерухомого майна;
 
28. захисту прав та інтересів власників чи користувачів об’єктів нерухомого майна.
 
   захисту прав та інтересів власників чи користувачів об’єктів нерухомого майна.
 
29. Стаття 5. Органи технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та їхні повноваження
 
   Стаття 5. Суб’єкти технічної інвентаризації та їхні повноваження
 
30. Організацію та забезпечення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють бюро технічної інвентаризації - комунальні підприємства за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна.
 
-20- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому статті 5 слова «комунальні підприємства за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна» замінити на слова «при органах місцевого самоврядування, на території яких розташовано об‘єкт».
 
Відхилено   Організацію та забезпечення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють бюро технічної інвентаризації - комунальні підприємства та інші юридичні особи, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації.
Юридичні особи, що мають намір здійснювати діяльність з технічної інвентаризації, можуть бути створені у будь-якій організаційно-правовій формі, встановленій законом. Мінімальний розмір статутного капіталу для вищезазначених юридичних осіб встановлюється у розмірі 10 мільйонів гривень.
 
    -21- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
Назву статті 5 викласти у наступній редакції: «Суб’єкти технічної інвентаризації та їхні повноваження».
Перший абзац статті 5 викласти у такій редакції:
«Організацію та забезпечення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють бюро технічної інвентаризації - комунальні підприємства та інші юридичні особи, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації».
Доповнити статтю 5 після першого абзацу новими трьома абзацами такого змісту:
«Юридичні особи, що мають намір здійснювати діяльність з технічної інвентаризації, можуть бути створені у будь-якій організаційно-правовій формі, встановленій законом. Мінімальний розмір статутного капіталу для вищезазначених юридичних осіб встановлюється у розмірі 10 мільйонів гривень.
Поєднання діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна з іншими видами господарської діяльності забороняється.
Порядок ліцензування діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна встановлюється постановою Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
31. До повноважень бюро технічної інвентаризації належить:
 
-22- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Особи, які здійснюють технічну інвентаризацію об‘єктів нерухомого майна повинні мати юридичну освіту та досвід у сфері реєстрації прав на нерухомість не менше двох років».
 
Відхилено   Поєднання діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна з іншими видами господарської діяльності забороняється.
 
32. проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та виготовлення відповідних документів;
 
   Порядок ліцензування діяльності з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна встановлюється постановою Кабінету Міністрів України.
 
33. надання в установленому законом порядку інформації про об'єкти нерухомого майна;
 
-23- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
В абзаці четвертому статті 5 слово «законом» замінити словом «законодавством».
 
Враховано   До повноважень суб’єктів технічної інвентаризації належить:
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та виготовлення відповідних документів;
надання в установленому законодавством порядку інформації про об'єкти нерухомого майна;
 
    -24- Шпенов Д.Ю.
Абзац четвертий статті 5 викласти в такій редакції:
«надання в установленому законодавством порядку інформації про об'єкти нерухомого майна;»
 
Враховано    
34. створення та ведення архівних справ з технічної інвентаризації.
 
-25- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
В абзаці п’ятому статті 5 слова «архівних справ з технічної інвентаризації» замінити словами «інвентаризаційних справ».
 
Враховано о  створення та ведення інвентаризаційних справ.
 
    -26- Шпенов Д.Ю.
Абзац п’ятий статті 5 викласти в такій редакції:
«створення та ведення інвентаризаційних справ.»
 
Враховано    
35. Стаття 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
-27- Шпенов Д.Ю.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
#102071
 
Відхилено   Стаття 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
36. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:
 
-28- Шпенов Д.Ю.
Абзац перший статті 6 викласти в такій редакції:
#102071
 
Відхилено   Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:
 
37. бере участь у формуванні державної політики у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
 
   бере участь у формуванні державної політики у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
 
38. здійснює нормативно-методичне забезпечення у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
 
   здійснює нормативно-методичне забезпечення у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
 
39. організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з технічної інвентаризації,
 
   організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з технічної інвентаризації;
 
40. здійснює інші повноваження, керуючись цим Законом та іншими нормативними документами.
 
   здійснює інші повноваження, керуючись цим Законом та іншими нормативними документами.
 
41. РОЗДІЛ ІІ. Порядок здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
   РОЗДІЛ ІІ. Порядок здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
42. Стаття 7. Об'єкти нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації
 
   Стаття 7. Об'єкти нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації
 
43. Технічна інвентаризація здійснюються щодо об'єктів нерухомого майна, передбачених цим Законом.
Технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, елементи благоустрою, захисні споруди цивільного захисту і цивільної оборони, мости та штучні споруди, зелені насадження.
У випадках, передбачених діючим законодавством, технічній інвентаризації можуть підлягати об'єкти нерухомого майна, не завершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад, об’єкти у стадії руйнування.
 
-29- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Статтю 7 викласти в наступній редакції:
«Технічна інвентаризація здійснюється щодо об’єктів, передбачених цим Законом.
Технічній інвентаризації підлягають:
1. об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства, як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.
2. Інші об’єкти, розташовані на земельній ділянці, які відповідно до законодавства не відносяться до нерухомого майна (технологічні вежі, посадкові платформи, під’їздні колії, призначені для обслуговування підприємства, газопроводи, призначені для обслуговування будівлі, інженерні мережі, об’єкти благоустрою (асфальтобетонне покриття), мости та штучні споруди тощо).
У випадках, передбачених чинним законодавством, технічній інвентаризації можуть підлягати об’єкти, незавершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти у стадії руйнування.
Технічна інвентаризація об’єктів здійснюється за їх місцезнаходженням.
У разі якщо об’єкт розташований на території дії повноважень двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, технічна інвентаризація здійснюється бюро технічної інвентаризації, на території обслуговування якого розміщується більша за площею частина такого об’єкта. «
 
Враховано частково та редакційно  Технічна інвентаризація здійснюється щодо об'єктів нерухомого майна, передбачених цим Законом.
Технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, елементи благоустрою, захисні споруди цивільного захисту і цивільної оборони, мости та штучні споруди, зелені насадження.
У випадках, передбачених законодавством, технічній інвентаризації можуть підлягати об'єкти нерухомого майна, не завершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад, об’єкти у стадії руйнування.
 
44. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за їх місцезнаходженням.
 
   Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за їх місцезнаходженням.
 
45. У разі якщо об’єкт розташований на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, технічна інвентаризація здійснюються бюро технічної інвентаризації на території обслуговування якої розміщується більша за площею частина такого об’єкта.
 
-30- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
П’ятий абзац статті 7 викласти у наступній редакції:
«У разі якщо об’єкт нерухомого майна розташований в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє два або більше суб’єктів технічної інвентаризації, технічна інвентаризація здійснюються одним з таких суб’єктів, обраних заявником».
 
Враховано   У разі якщо об’єкт нерухомого майна розташований в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє два або більше суб’єктів технічної інвентаризації, технічна інвентаризація здійснюється одним з таких суб’єктів, обраних заявником.
 
46. Стаття 8. Підстави проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
   Стаття 8. Підстави здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
47. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за ініціативою заявника або його довіреної особи, якому на законних підставах належить об'єкт нерухомого майна.
 
-31- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
В абзаці першому статті 8 виключити слова «якому на законних підставах належить об’єкт нерухомого майна».
 
Враховано   Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за ініціативою заявника або його довіреної особи.
 
    -32- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
«Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за ініціативою заявника або його довіреної особи.»
 
Враховано    
48. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, що є у державній власності, здійснюються за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого в установленому порядку управляти нерухомим майном, що є у державній власності, а об’єктів нерухомого майна територіальної громади - за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого управляти комунальним майном.
 
   Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна державної власності здійснюється за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого в установленому порядку управляти нерухомим майном державної власності, а об’єктів нерухомого майна територіальної громади - за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого управляти комунальним майном.
 
49. Технічна інвентаризація об'єктів безхазяйного нерухомого майна та самовільно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися за ініціативою відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
   Технічна інвентаризація об'єктів безхазяйного нерухомого майна та самовільно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися за ініціативою відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
50. Технічна інвентаризація може проводитися за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
   Технічна інвентаризація може здійснюватися за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкта нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
51. Стаття 9. Проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
   Стаття 9. Здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
52. Об’єкти нерухомого майна, розташовані на території України, підлягають технічній інвентаризації у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативними документами.
 
   Об’єкти нерухомого майна, розташовані на території України, підлягають технічній інвентаризації у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативними документами.
 
53. Роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна здійснюються за обов’язковою участю заявника або його довіреної особи, у присутності якого проводиться обстеження з обов’язковим підписанням ним відповідних документів.
 
   Роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна виконуються за обов’язковою участю заявника або його довіреної особи, у присутності якого проводиться обстеження з обов’язковим підписанням ним відповідних документів.
 
54. Технічна інвентаризація поділяється на первинну та поточну.
 
   Технічна інвентаризація поділяється на первинну та поточну.
 
55. Первинній технічній інвентаризації підлягають об'єкти нерухомого майна, технічна інвентаризація яких раніше не проводилася.
 
   Первинній технічній інвентаризації підлягають об'єкти нерухомого майна, технічна інвентаризація яких раніше не проводилася.
 
56. Первинна технічна інвентаризація є обов'язковою при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів нерухомого майна та при здійсненні державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва.
 
   Первинна технічна інвентаризація є обов'язковою при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів нерухомого майна та при здійсненні державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва.
 
57. Поточна технічна інвентаризація проводиться з метою відображення змін технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації, та за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
-33- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
В абзаці шостому статті 9 законопроекту слова «та за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності» виключити.
 
Враховано   Поточна технічна інвентаризація здійснюється з метою відображення змін технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації.
 
    -34- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
«Поточна технічна інвентаризація проводиться з метою відображення змін технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації.»
 
Враховано    
58. Проведення технічної інвентаризації у випадку переходу права власності на об’єкт нерухомого майна не є обов’язковим, проводиться за домовленістю сторін договору.
 
-35- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Абзац сьомий статті 9 після слів «проводиться за домовленістю сторін договору» доповнити текстом такого змісту:
«крім випадків, коли з дати останньої інвентаризації минуло більше 12 місяців.»
 
Відхилено   У разі переходу права власності на об’єкт нерухомого майна технічна інвентаризація не є обов’язковою і здійснюється за домовленістю сторін договору.
 
    -36- Шпенов Д.Ю.
Частину сьому статті 9 викласти в такій редакції:
«Проведення технічної інвентаризації у випадку переходу права власності на об’єкт нерухомого майна не є обов’язковим, проводиться за домовленістю сторін договору, крім випадків коли з дати останньої інвентаризації минуло більше 12 місяців. Це обмеження не стосується випадків переходу права власності на об'єкт нерухомого майна у порядку спадкування.»
 
Відхилено    
    -37- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Абзац 7 статті 9 викласти в наступній редакції:
«Проведення поточної технічної інвентаризації об’єкта є обов’язковим у випадку переходу права власності на такий об’єкт.»
 
Відхилено    
    -38- Кармазін Ю.А.
Абзац сьомий статті 9 виключити.
 
Відхилено    
59. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи, технічні паспорти, довідки-характеристики, довідки про відсоток готовності об’єктів нерухомого майна незавершених будівництвом, довідки про розрахунок часток про виділ, поділ та розподіл.
 
-39- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Абзац восьмий статті 9 доповнити словом «тощо».
 
Враховано   На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи, технічні паспорти, довідки-характеристики, довідки про відсоток готовності об’єктів нерухомого майна, не завершених будівництвом, довідки про розрахунок часток про виділ, поділ та розподіл тощо.
 
    -40- Шпенов Д.Ю.
Частину восьму статті 9 викласти в такій редакції:
«На підставі матеріалів технічної інвентаризації бюро технічної інвентаризації складають інвентаризаційні справи, технічні паспорти, довідки-характеристики, довідки про відсоток готовності об’єктів нерухомого майна незавершених будівництвом, довідки про розрахунок часток про виділ, поділ та розподіл, висновки про технічний стан будинку (будівлі), споруджені до 5 серпня 1992 р., за формами, встановленими центральним органом #102071
Висновок про технічний стан будинку (будівлі) є підставою для видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно.»
 
Враховано частково    
60. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за єдиними правилами (методиками), які розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-41- Шпенов Д.Ю.
Частину дев’яту статті 9 викласти в такій редакції:
«Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за єдиними правилами (методиками), які #102071
 
Враховано частково   Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за єдиними правилами (методиками), які розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
61. Термін виконання робіт з технічної інвентаризації не може перевищувати один місяць.
 
-42- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Абзац десятий статті 9 викласти в такій редакції:
«Терміни виконання робіт з технічної інвентаризації визначаються відповідно до норм часу на роботи та #102071
 
Враховано частково   Терміни виконання робіт з технічної інвентаризації визначаються відповідно до норм часу на роботи та послуги з технічної інвентаризації, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
    -43- Шпенов Д.Ю.
Частину десяту статті 9 викласти в такій редакції:
«Терміни виконання робіт з технічної інвентаризації визначаються відповідно до норм часу на #102071
 
Враховано частково    
62. Стаття 10. Інвентаризаційна справа об'єкта нерухомого майна
 
   Стаття 10. Інвентаризаційна справа об'єкта нерухомого майна
 
63. На кожний об'єкт нерухомого майна на весь час його існування формується та ведеться інвентаризаційна справа.
 
   На кожний об'єкт нерухомого майна на весь час його існування формується та ведеться інвентаризаційна справа.
 
64. Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації передбачені нормативно-правовими актами, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства
 
-44- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
«Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації, передбачені нормативно-правовими #102071
 
Відхилено   Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації, передбачені нормативно-правовими актами, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
65. При виявленні змін у технічному або якісному стані об'єкта нерухомого майна під час проведення поточної інвентаризації внесення змін до відповідних документів інвентаризаційної справи є обов’язковим.
 
   При виявленні змін у технічному або якісному стані об'єкта нерухомого майна під час здійснення поточної технічної інвентаризації внесення змін до відповідних документів інвентаризаційної справи є обов’язковим.
 
66. Вилучення документів з інвентаризаційної справи забороняється, крім випадків, передбачених законом.
 
   Вилучення документів з інвентаризаційної справи забороняється, крім випадків, передбачених законом.
 
67. Стаття 11. Технічний паспорт
 
   Стаття 11. Технічний паспорт
 
68. Порядок оформлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості та форма технічного паспорту затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-45- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«Порядок оформлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості та форма технічного паспорту #102071
 
Відхилено   Порядок оформлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості та форма технічного паспорта затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
69. Наявність технічного паспорта на об'єкт нерухомості є обов'язковою.
 
-46- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Абзац 2 статті 11 доповнити реченням:
«Технічний паспорт не виготовляється щодо об’єкта, який розміщений на земельній ділянці і відповідно до законодавства не відноситься до нерухомого майна та є приналежним до головного об’єкта»
 
Відхилено   Наявність технічного паспорта на об'єкт нерухомості є обов'язковою.
 
    -47- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Статтю 11 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Термін дії технічного паспорту становить один рік з дня проведення останньої технічної інвентаризації.»
 
Відхилено    
    -48- Шпенов Д.Ю.
Після частини другої статті 11 доповнити новою частиною такого змісту:
«Термін дії технічного паспорту становить один рік з дня проведення останньої технічної інвентаризації.»
У зв’язку з цим частину третю статті 11 вважати частиною четвертою.
 
Відхилено    
70. При відчуженні об'єктів нерухомості технічний паспорт є невід’ємною частиною договору.
 
   При відчуженні об'єктів нерухомості технічний паспорт є невід’ємною частиною договору.
 
71. Стаття 12. Довідка-характеристика на об'єкти нерухомого майна
 
   Стаття 12. Довідка-характеристика на об'єкти нерухомого майна
 
72. Довідка-характеристика видається на об'єкти нерухомого майна, щодо яких проведена технічна інвентаризація.
 
   Довідка-характеристика видається на об'єкти нерухомого майна, щодо яких здійснена технічна інвентаризація.
 
73. Довідка-характеристика видається на замовлення заявника або її довіреної особи на підставі матеріалів інвентаризаційної справи з урахуванням усіх змін, виявлених під час обстеження об'єкта нерухомого майна в порядку проведення технічної інвентаризації.
 
-49- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Статтю 12 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Довідка-характеристика об'єкта нерухомого майна видається для державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, а також для відчуження об'єктів нерухомого майна, вчинення інших правочинів щодо таких об'єктів, оформлення спадщини, продажу на аукціонах з реалізації заставленого майна, в інших передбачених законодавством випадках»
 
Відхилено   Довідка-характеристика видається на замовлення заявника або його довіреної особи на підставі матеріалів інвентаризаційної справи з урахуванням усіх змін, виявлених під час обстеження об'єкта нерухомого майна в порядку здійснення технічної інвентаризації.
 
    -50- Шпенов Д.Ю.
Після частини другої статті 12 доповнити новою частиною такого змісту:
«Довідка-характеристика об'єкта нерухомого майна видається для державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, а також для відчуження об'єктів нерухомого майна, вчинення інших правочинів щодо таких об'єктів, оформлення спадщини, продажу на аукціонах з реалізації заставленого майна, в інших передбачених законодавством випадках.»
У зв’язку з цим частину третю та четверту статті 12 відповідно вважати частинами четвертою та п’ятою.
 
Відхилено    
    -51- Воропаєв Ю.М.
Статтю 12 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Довідка-характеристика об'єкта нерухомого майна видається для посвідчення договорів про відчуження об'єктів нерухомого майна, вчинення інших правочинів щодо таких об'єктів, оформлення спадщини, продажу на аукціонах з реалізації заставленого майна, в інших передбачених законодавством випадках»
 
Відхилено    
74. Форма довідки–характеристики та порядок її виготовлення затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-52- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«Порядок оформлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості та форма технічного паспорту #102071
 
Відхилено   Форма довідки–характеристики та порядок її виготовлення затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
75. Термін дії довідки-характеристики становить один рік.
 
-53- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Абзац п’ятий статті 12 доповнити словами «з дня проведення останньої технічної інвентаризації».
 
Відхилено   Термін дії довідки-характеристики становить один рік.
 
    -54- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції:
«Термін дії довідки-характеристики становить один рік з дня проведення останньої технічної інвентаризації.»
 
Відхилено    
76. Стаття 13. Перелік документів, необхідних для здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
   Стаття 13. Перелік документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
77. Документи, що подаються для проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна:
 
      
78. 1) у разі первинної технічної інвентаризації:
 
      
79. заява на виконання робіт;
 
      
80. документи, що засвідчують особу, - для фізичних осіб; установчі документи та доручення (за винятком керівника, який відповідно до установчих документів діє від імені юридичної особи без доручення) - для юридичних осіб;
 
      
81. документи, що посвідчують право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна;
 
      
82. документи, що засвідчують право на виконання будівельних робіт (будівельний паспорт, декларація про початок виконання будівельних робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт);
 
      
83. 2) у разі поточної технічної інвентаризації:
 
      
84. заява на виконання робіт або скарга фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
 
      
85. документи, що засвідчують особу, - для фізичних осіб; установчі документи та доручення (за винятком керівника, який відповідно до установчих документів діє від імені юридичної особи без доручення) - для юридичних осіб;
 
      
86. копії правовстановлювальних документів на об’єкти нерухомого майна та їх оригінали (для огляду)
 
      
87. документи, що засвідчують право на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт чи зміну цільового призначення об'єктів нерухомого майна;
 
      
88. раніше видані технічні паспорти.
 
      
89. Документи, що подаються для здійснення технічної інвентаризації, повинні бути оформлені належним чином, містити підписи посадових осіб, бути скріплені печатками.
 
      
90. Не приймаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями.
 
      
91. Надходження заяви і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації, підтверджується відповідним записом у книзі обліку заяв, а заявникові видається розписка на підтвердження одержаних документів із зазначенням дати прийому документів.
 
      
92. Для здійснення технічної інвентаризації з юридичними особами укладається договір, а з фізичними особами – замовлення-зобов'язання.
 
-55- Гордієнко С.В.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Для проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна заявник подає до бюро технічної інвентаризації документи, передбачені нормативними актами центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Документи, що подаються для здійснення технічної інвентаризації, повинні бути оформлені належним чином, містити підписи посадових осіб, бути скріплені печатками.»
 
Враховано частково   Для здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна заявник подає до бюро технічної інвентаризації документи, передбачені нормативними актами центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Документи, що подаються для здійснення технічної інвентаризації, мають бути оформлені належним чином.
 
    -56- Шпенов Д.Ю.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Для проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна заявник подає до бюро технічної інвентаризації документи передбачені нормативними актами затвердженими центральним органом виконавчої #102071
Документи, що подаються для здійснення технічної інвентаризації, повинні бути оформлені належним чином, містити підписи посадових осіб, бути скріплені печатками.»
 
Враховано частково    
    -57- Зварич Р.М.
Статтю 13 викласти в наступній редакції:
«Для проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна заявник подає до бюро технічної інвентаризації документи передбачені нормативними актами затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Документи, що подаються для здійснення технічної інвентаризації, повинні бути оформлені належним чином, містити підписи посадових осіб, бути скріплені печатками.»
 
Враховано частково    
93. Стаття 14. Підстави для зупинення або відмови у здійсненні технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
   Стаття 14. Підстави для зупинення або відмови у здійсненні технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
94. Здійснення технічної інвентаризації зупиняється:
 
   Здійснення технічної інвентаризації зупиняється:
 
95. у разі незабезпечення доступу фахівцям з технічної інвентаризації до всіх приміщень об’єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином;
 
   у разі незабезпечення доступу фахівцям з технічної інвентаризації до всіх приміщень об’єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином;
 
96. у разі незабезпечення фахівцям з технічної інвентаризації безпечних умов праці безпосередньо на об’єкті нерухомого майна;
 
   у разі незабезпечення фахівцям з технічної інвентаризації безпечних умов праці безпосередньо на об’єкті нерухомого майна;
 
97. за заявою заявника або його довіреної особи про зупинення проведення технічної інвентаризації на об’єкті нерухомого майна.
 
   за заявою заявника або його довіреної особи про зупинення здійснення технічної інвентаризації на об’єкті нерухомого майна.
 
98. Про зупинення проведення технічної інвентаризації з підстав, зазначених в другому - четвертому абзацах цієї статті, бюро технічної інвентаризації повідомляє заявника або його довірену особу не пізніше наступного робочого дня.
 
   Про зупинення здійснення технічної інвентаризації з підстав, зазначених в абзацах другому - четвертому частини першої цієї статті, бюро технічної інвентаризації повідомляє заявника або його довірену особу не пізніше наступного робочого дня.
 
99. Здійснення технічної інвентаризації зупиняється на період до усунення обставин, які стали підставою для зупинення, або до надходження заяви заявника або його довіреної особи про зняття зупинення робіт, якщо зупинення відбулося з його ініціативи.
 
   Здійснення технічної інвентаризації зупиняється на період до усунення обставин, які стали підставою для зупинення, або до надходження заяви заявника або його довіреної особи про відновлення робіт з технічної інвентаризації, якщо зупинення відбулося з його ініціативи.
 
100. У здійсненні технічної інвентаризації може бути відмовлено у разі, якщо:
 
   У здійсненні технічної інвентаризації може бути відмовлено у разі, якщо:
 
101. із заявою про здійснення технічної інвентаризації звернулася неналежна особа;
 
   із заявою про здійснення технічної інвентаризації звернулася неналежна особа;
 
102. об’єкт нерухомого майна або більша його частина розмішені на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
 
-58- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
Дев’ятий абзац статті 14 виключити.
 
Враховано      
103. подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом.
 
   подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом.
 
104. За наявності підстав для відмови у проведенні технічної інвентаризації оформлюється відповідне рішення.
 
   За наявності підстав для відмови у здійсненні технічної інвентаризації оформлюється відповідне рішення.
 
105. Рішення про відмову у здійсненні технічної інвентаризації об’єкта нерухомості може бути оскаржено в суді.
 
   Рішення про відмову у здійсненні технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна може бути оскаржено в суді.
 
106. Виявлені факти самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки не є підставою для відмови у здійсненні технічної інвентаризації.
 
   Виявлені факти самовільного будівництва або самовільного зайняття земельної ділянки не є підставою для відмови у здійсненні технічної інвентаризації.
 
107. Інформація про факти самовільного будівництва зазначається в інвентаризаційній справи та технічному паспорті.
 
   Інформація про факти самовільного будівництва зазначається в інвентаризаційній справі і технічному паспорті.
 
108. Про виявлені факти самовільного будівництва фахівці з технічної інвентаризації зобов’язані повідомити місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
 
-59- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
В абзаці п’ятнадцятому статті 14 слова «фахівці з технічної інвентаризації» замінити словами «підприємства технічної інвентаризації».
 
Враховано редакційно   Про виявлені факти самовільного будівництва суб’єкти технічної інвентаризації зобов’язані повідомити місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
 
    -60- Воропаєв Ю.М.
В абзаці п’ятнадцятому статті 14 слова «фахівці з технічної інвентаризації» замінити словами «суб’єкти технічної інвентаризації».
 
Враховано    
    -61- Шпенов Д.Ю.
Частину дев’яту статті 14 викласти в такій редакції:
«Про виявлені факти самовільного будівництва підприємства технічної інвентаризації зобов’язані повідомити місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.»
 
Враховано редакційно    
109. Стаття 15. Плата за послуги з технічної інвентаризації
 
   Стаття 15. Плата за послуги з технічної інвентаризації
 
110. Послуги з технічної інвентаризації фізичним та юридичним особам надаються на платній основі, крім випадків проведення технічної інвентаризації за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
-62- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
В абзаці першому статті слова «проведення технічної інвентаризації за зверненням органів місцевого самоврядування» замінити словами «надання інформації за зверненням органів місцевого самоврядування щодо проведеної технічної інвентаризації».
 
Враховано   Послуги з технічної інвентаризації фізичним та юридичним особам надаються на платній основі, крім випадків надання інформації за зверненням органів місцевого самоврядування щодо здійснення технічної інвентаризації за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкта нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
    -63- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 15 викласти у такій редакції:
«Послуги з технічної інвентаризації фізичним та юридичним особам надаються на платній основі, крім випадків проведення технічної інвентаризації за зверненням осіб із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, а також органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності».
 
Відхилено    
    -64- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
«Послуги з технічної інвентаризації фізичним та юридичним особам надаються на платній основі, крім випадків надання інформації за зверненням органів місцевого самоврядування щодо проведеної технічної інвентаризації при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.»
 
Враховано    
111. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна та видача відповідних технічних документів здійснюються за тарифами, затвердженими виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
-65- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
В частині третій статті 15 після слів «видача відповідних технічних документів» доповнити словами «бюро технічної інвентаризації – комунальними підприємствами».
 
Враховано   Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна та видача відповідних технічних документів бюро технічної інвентаризації – комунальними підприємствами здійснюються за тарифами, затвердженими виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
112. Нормативи обчислення вартості послуг з технічної інвентаризації та порядок їх застосування визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-66- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
«Нормативи обчислення вартості послуг з технічної інвентаризації та порядок їх застосування визначається #102071
 
Відхилено   Нормативи обчислення вартості послуг з технічної інвентаризації та порядок їх застосування визначаються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
113. Стаття 16. Обов'язки, права і відповідальність осіб, що володіють та користуються об’єктами нерухомого майна
 
   Стаття 16. Обов'язки, права і відповідальність осіб, які володіють та користуються об’єктами нерухомого майна
 
114. Заявники проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна зобов'язані:
 
   Заявники технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна зобов'язані:
 
115. забезпечити доступ фахівців з технічної інвентаризації на об’єкт у період проведення технічної інвентаризації та створити для них безпечні умови праці;
 
   забезпечити доступ фахівців з технічної інвентаризації на об’єкт під час виконання робіт з технічної інвентаризації та створити для них безпечні умови праці;
 
116. надати фахівцям з технічної інвентаризації інформацію, необхідну для проведення технічної інвентаризації.
 
   надати фахівцям з технічної інвентаризації інформацію, необхідну для здійснення технічної інвентаризації.
 
117. Заявники проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна мають право на отримання технічного паспорту, довідки-характеристики тощо за результатами проведеної технічної інвентаризації.
 
   Заявники технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна мають право на отримання технічного паспорта, довідки-характеристики та інших документів за результатами технічної інвентаризації.
 
118. Заявники проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна несуть відповідальність за повноту та достовірність надання відомостей і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації.
 
   Заявники технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна несуть відповідальність за повноту та достовірність надання відомостей і документів, необхідних для здійснення технічної інвентаризації.
 
119. Стаття 17. Сфера використання матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
   Стаття 17. Сфера використання відомостей, отриманих у результаті технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
120. Відомості, отримані в результаті технічної інвентаризації об’єктів, використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фінансовими, податковими, статистичними та правоохоронними органами, судами:
 
-67- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому статті 17 слова «фінансовими, податковими, статистичними та правоохоронними органами, судами» замінити словами «а також фізичними та юридичними особами» і далі – за текстом.
 
Враховано   Відомості, отримані в результаті технічної інвентаризації об’єктів, використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також фізичними та юридичними особами:
 
121. для розгляду питань планування та забудови територій;
 
   для розгляду питань планування та забудови територій;
 
122. для організації обліку житлового та нежитлового фонду;
 
   для організації обліку житлового та нежитлового фонду;
 
123. під час розгляду в судах майнових та інших спорів, пов’язаних з використанням та приналежністю об’єктів нерухомого майна;
 
   під час розгляду в судах майнових та інших спорів, пов’язаних з використанням та приналежністю об’єктів нерухомого майна;
 
124. у разі передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соцкультпобуту з державної у комунальну власність та навпаки;
 
   у разі передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соціально-побутового призначення з державної у комунальну власність та навпаки;
 
125. для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна;
 
   для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна;
 
126. для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів нерухомого майна;
 
-68- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 17 доповнити абзацом восьмим наступного змісту:
„у ході здійснення заходів з контролю за створенням юридичними і фізичними особами безперешкодного доступу до об’єктів фізичного оточення для задоволення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».
У зв’язку із цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятий.
 
Відхилено   для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів нерухомого майна;
 
127. для вирішення інших питань, передбачених законом.
 
   для вирішення інших питань, передбачених законом.
 
128. Інформація з інвентаризаційних справ видається за письмовими запитами про отримання інформації.
 
   Інформація з інвентаризаційних справ видається за запитами про отримання інформації.
 
129. Стаття 18. Зберігання документів з технічної інвентаризації
 
   Стаття 18. Зберігання документів з технічної інвентаризації
 
130. Дані технічної інвентаризації зберігаються на паперових та електронних носіях, є комунальною власністю.
 
   Дані технічної інвентаризації зберігаються на паперових та електронних носіях в архіві з технічної інвентаризації і є комунальною власністю.
 
131. Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації має бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.
 
   Строк зберігання електронних документів на електронних носіях має бути не меншим, ніж строк, встановлений законодавством для зберігання відповідних документів у паперовому вигляді.
 
132. Створення архівів електронних документів з технічної інвентаризації, подання електронних документів до архівів відповідних органів місцевого самоврядування, а також порядок зберігання документів з технічної інвентаризації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-69- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 18 викласти в такій редакції:
«Нормативи обчислення вартості послуг з технічної інвентаризації та порядок їх застосування визначається #102071
 
Відхилено   Порядок створення архівів електронних документів з технічної інвентаризації, подання електронних документів до архівів відповідних органів місцевого самоврядування, а також зберігання документів з технічної інвентаризації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
133. Архівні документи, що є комунальною власністю та містять технічну інформацію щодо об’єктів нерухомого майна, не підлягають приватизації, не можуть бути об'єктом продажу, міни, дарування, а також інших операцій, що можуть привести до їх відчуження.
 
   Архівні документи, що є комунальною власністю та містять технічну інформацію щодо об’єктів нерухомого майна, не підлягають приватизації, не можуть бути об'єктом продажу, міни, дарування, інших операцій, що можуть призвести до їх відчуження.
 
134. Стаття 19. Доступ до архіву з технічної інвентаризації
 
   Стаття 19. Доступ до архіву з технічної інвентаризації
 
135. Розпорядником інформації з архіву з технічної інформації є відповідний орган місцевого самоврядування.
 
-70- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
В першому абзаці статті 19 після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами: « (надалі – «розпорядник інформації»)».
 
Враховано   Розпорядником інформації з архіву з технічної інвентаризації є відповідний орган місцевого самоврядування (далі – розпорядник інформації).
 
136. Доступ до архіву забезпечується шляхом надання інформації за письмовими запитами про отримання інформації.
 
   Доступ до архіву забезпечується шляхом надання інформації за запитами про отримання інформації.
 
137. Строк надання інформації не може перевищувати чотирнадцяти календарних днів.
 
-71- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
Абзац третій статті 19 доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
 
Відхилено   Строк надання інформації не може перевищувати чотирнадцяти календарних днів з дня надходження відповідного запиту.
 
    -72- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
«Строк надання інформації не може перевищувати чотирнадцяти календарних днів, крім випадків передбачених законодавством.»
 
Відхилено    
138. Запитувачами інформації з архіву технічної інвентаризації є:
 
   Запитувачами інформації з архіву з технічної інвентаризації є:
 
139. власники, користувачі або особи, яким належать об’єкти нерухомого майна на законних підставах, їхні спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) або довірені особи;
 
   власники, користувачі або особи, яким належать об’єкти нерухомого майна на законних підставах, їхні спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) або довірені особи;
 
140. суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
   суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
141. За надання інформації справляється плата. розмір якої встановлюються виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
   За надання інформації справляється плата, розмір якої встановлюється виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
142. Суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за отримання інформації, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом
 
-73- Сушкевич В.М.
Частину шосту статті 19 викласти в наступній редакції:
„Від плати за отримання інформації звільняються:
особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», пенсіонери, ветерани та інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.»
 
Відхилено   Суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за отримання інформації з архіву з технічної інвентаризації, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
143. Порядок складання та подання запитів про отримання інформації з архіву з технічної інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-74- Шпенов Д.Ю.
Частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:
«Нормативи обчислення вартості послуг з технічної інвентаризації та порядок їх застосування визначається #102071
 
Відхилено   Порядок оформлення та подання запитів про отримання інформації з архіву з технічної інвентаризації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Юридичні особи, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації, є спеціальними користувачами архіву з технічної інвентаризації (далі – спеціальні користувачі).
Під час здійснення діяльності з технічної інвентаризації спеціальні користувачі мають право на отримання від розпорядника інформації даних з архіву з технічної інвентаризації (довідок, копій документів тощо) щодо об'єктів нерухомого майна, відносно яких ними проводиться технічна інвентаризація. Отримання інформації здійснюється на платній основі.
Після надання послуг спеціальні користувачі зобов’язані протягом трьох робочих днів надати безоплатно розпоряднику інформації дані щодо змін технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна, відносно яких проводилась технічна інвентаризація, та копії відповідних технічних документів.
 
    -75- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
Доповнити статтю 19 новими абзацами такого змісту:
«Юридичні особи, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації, є спеціальними користувачами архіву з технічної інвентаризації (надалі – «спеціальні користувачі»).
Під час здійснення діяльності з технічної інвентаризації спеціальні користувачі мають право на отримання від розпорядника інформації даних з архіву технічної інвентаризації (довідок, копій документів тощо) щодо об'єктів нерухомого майна відносно яких ними проводиться технічна інвентаризація. Отримання інформації здійснюється на платній основі.
Після надання послуг спеціальні користувачі зобов’язані протягом трьох робочих днів надати безоплатно розпоряднику інформації дані щодо змін технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна відносно яких проводилась технічна інвентаризація та копії відповідних технічних документів».
 
Враховано    
144. Стаття 20. Інформаційна взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування та бюро технічної інвентаризації
 
-76- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
У назві та тексті статті 20 слово «бюро» замінити на слово «суб’єктів».
 
Враховано   Стаття 20. Інформаційна взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів технічної інвентаризації
 
145. Порядок інформаційної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та бюро технічної інвентаризації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок інформаційної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів технічної інвентаризації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
146. Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
   Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
147. Особи, винні в порушенні законодавства про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, несуть цивільно-правову або адміністративну відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
-77- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
В частині першій статті 21 після слова «несуть» доповнити словом «дисциплінарну».
 
Відхилено   Особи, винні в порушенні законодавства про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, несуть цивільно-правову або адміністративну відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
148. Правопорушеннями у сфері технічної інвентаризації вважаються:
 
   Правопорушеннями у сфері технічної інвентаризації вважаються:
 
149. порушення вимог закону про технічну інвентаризацію:
 
   порушення вимог Закону України «Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна»;
 
150. безпідставна відмова у задоволенні письмового запиту про отримання інформації;
 
   безпідставна відмова у задоволенні запиту про отримання інформації;
 
151. надання власниками (користувачами) об’єктів нерухомого майна недостовірних даних під час проведення технічної інвентаризації;
 
   надання власниками (користувачами) об’єктів нерухомого майна недостовірних даних під час здійснення технічної інвентаризації;
 
152. фальсифікація висновків технічної інвентаризації, що призвели за собою значну матеріальну шкоду та інші тяжкі наслідки.
 
   фальсифікація висновків технічної інвентаризації, що заподіяла значну матеріальну шкоду та інші тяжкі наслідки.
 
153. РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
154. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-78- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» частину першу викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Встановити, що бюро технічної інвентаризації – комунальні підприємства, що діяли на момент набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свою діяльність без отримання ліцензії.
 
    -79- Осика С.Г.
Воропаєв Ю.М.
Після пункту 1 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Встановити, що бюро технічної інвентаризації – комунальні підприємства, що діяли на момент набрання чинності цього Закону, продовжують здійснювати свою діяльність без отримання ліцензії».
У зв’язку з цим пункти 2-5 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вважати відповідно пунктами 3-6.
 
Враховано    
155. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-80- Шпенов Д.Ю.
Після пункту 2 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Пункт «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2009 р., № 32—33, ст. 485; 2010 р., № 10, ст. 107, № 18, ст. 141, № 34, ст. 486) доповнити підпунктом 17 наступного змісту «технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна».»
У зв’язку з цим пункти 3-5 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вважати відповідно пунктами 4-6.
 
Відхилено   3. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
156. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-81- Гордієнко С.В.
Зварич Р.М.
РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«Пункт «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2009 р., № 32—33, ст. 485; 2010 р., № 10, ст. 107, № 18, ст. 141, № 34, ст. 486) доповнити підпунктом 17 такого змісту: «17) технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна».
У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати пунктами 4-6 відповідно.
 
Відхилено   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
157. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
158. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
159. забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-82- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини третьої викласти в такій редакції:
«забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Відхилено   забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
160. 4. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:
 
-83- Кармазін Ю.А.
Частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення та функціонування архівів електронних документів з технічної інвентаризації».
 
Враховано   5. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення та функціонування архівів електронних документів з технічної інвентаризації.
 
161. забезпечити створення та функціонування архівів електронних документів з технічної інвентаризації.
 
      
162. 5. Органам місцевого самоврядування та бюро технічної інвентаризації протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом здійснити переведення архівів з технічної інвентаризації на електронні носії.

   6. Органам місцевого самоврядування та бюро технічної інвентаризації протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом здійснити переведення архівів з технічної інвентаризації на електронні носії.