Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів
 
-1- Аржевітін С.М.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Карпук В.Г.
Назву Закону викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів»
 
Враховано по суті     
4. Стаття 1. Установити, що в Державному бюджеті України на 2013 та наступні роки передбачаються видатки на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.
 
-3- Клименко О.І.
Статтю 1 законопроекту доповнити другим реченням такого змісту :
«Компенсація процентів за такими кредитами здійснюється відповідно до порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, встановленого Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   Стаття 1. Установити, що в Державному бюджеті України на 2013 та наступні роки передбачаються видатки на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.
Компенсація процентів за такими кредитами здійснюється відповідно до порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
    -4- Аржевітін С.М.
Статтю 1 законопроекту доповнити другим реченням такого змісту :
«Компенсація процентів за такими кредитами здійснюється відповідно до порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, встановленому Кабінетом Міністрів України та на підставі договору про надання часткової компенсації процентів, укладеного між розпорядником бюджетних коштів, позичальником, банком або іншою фінансовою установою.»
 
Враховано частково    
    -5- Білозір О.В.
Статтю 1 Закону викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Установити, що в Державному бюджеті України на 2013 та наступні роки передбачаються видатки на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, або житлово-будівельними (житлово-обслуговуючими) кооперативами, утвореними громадянами-інвесторами у житлове будівництво з метою завершення будівництва житлових будинків, термін введення яких в експлуатацію перевищено більше ніж на шість місяців.".
 
Відхилено    
5. Стаття 2. Установити, що інвестування та фінансування будівництва об’єктів, що здійснюється за бюджетними програмами, які передбачають надання громадянам державної підтримки для будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом сплати частини його вартості, надання пільгового іпотечного кредиту, компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, може здійснюватися шляхом укладення між замовниками будівництва (власниками, управителями) та громадянами договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в об’єктах незавершеного будівництва.
 
-6- Клименко О.І.
В статті 2 законопроекту слова «будівництва об’єктів» замінити словами «об’єктів незавершеного будівництва», а слова «інвестування та», «на квартири в об’єктах незавершеного будівництва» виключити.
 
Враховано   Стаття 2. Установити, що фінансування об’єктів незавершеного будівництва, що здійснюється за бюджетними програмами, які передбачають надання громадянам державної підтримки для будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом сплати частини його вартості, надання пільгового іпотечного кредиту, компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, може здійснюватися шляхом укладення між замовниками будівництва (власниками, управителями) та громадянами договорів купівлі-продажу майнових прав.
 
    -7- Кармазін Ю.А.
У статті 2 виключити слова: «майнових прав» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -8- Білозір О.В.
Статтю 2 доповнити словами такого змісту:
"а також надання пільгових кредитів житлово-будівельним (житлово-обслуговуючим) кооперативам, який утворений громадянами-інвесторами у житлове будівництво з метою завершення будівництва житлових будинків, термін введення яких в експлуатацію перевищено більше ніж на шість місяців.".
 
Відхилено    
6. Стаття 3. Прикінцеві положення
 
   Стаття 3. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-9- Клименко О.І.
Частину першу статті 3 доповнити словами: крім пунктів 5 та 6 частини другої статті 3 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 5 та 6 частини другої статті 3 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
8. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
9. 1) частину п’яту статті 126 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти у такій редакції:
 
-10- Клименко О.І.
У пункті 1 частини 2 статті 3 законопроекту частину п’яту статті 126 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону, або первинним договором оренди землі та договором відчуження права оренди землі, зареєстрованими відповідно до закону.»
 
Враховано редакційно   частину п’яту статті 126 викласти в такій редакції:
 
10. «5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі або договором відчуження права оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.
 
-11- Аржевітін С.М.
В пункті 1 частини 2 статті 3 законопроекту частину п’яту статті 126 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону або договором оренди землі та договором відчуження права оренди землі, зареєстрованими відповідно до закону.»
 
Враховано   «5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону, або договором оренди землі та договором відчуження права оренди землі, зареєстрованими відповідно до закону.
 
11. Під час набуття права оренди на земельну ділянку на підставі договору відчуження права оренди землі первинний договір оренди землі, право оренди на яку відчужується, додається до договору відчуження права оренди землі в кожному такому випадку відчуження.
На договорі оренди земельної ділянки орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно робить відмітку про перехід права оренди земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.»;

-12- Кармазін Ю.А.
абзац другий виключити, оскільки право оренди не може посвідчуватися договором
абзац третій викласти у такій редакції:
«Первинний» договір оренди припиняється, а з новим орендарем укладається новий договір оренди.»
абзац четвертий виключити, оскільки він не узгоджується із статтею 124 Земельного кодексу України
 
Відхилено   Під час набуття права оренди на земельну ділянку на підставі договору відчуження права оренди землі первинний договір оренди землі, право оренди на яку відчужується, додається до договору відчуження права оренди землі в кожному такому разі відчуження.
На договорі оренди земельної ділянки орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно робить відмітку про перехід права оренди земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід»;