Кількість абзаців - 199 Таблиця поправок


про державні лотереї в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ДЕРЖАВНІ ЛОТЕРЕЇ В УКРАЇНІ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ДЕРЖАВНІ ЛОТЕРЕЇ В УКРАЇНІ
 
1. Цей Закон встановлює основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку лотерейного ринку, виходячи із принципів державної монополії на випуск і проведення лотерей, соціальної спрямованості лотерей, забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.
 
   Цей Закон встановлює основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку лотерейного ринку, виходячи із принципів державної монополії на випуск і проведення лотерей, соціальної спрямованості лотерей, забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.
 
2. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
3. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
-1- Полунєєв Ю.В.
Пункт 1 статті 1 доповнити новим підпунктом, у зв’язку з чим змінити загальну нумерацію підпунктів, наступного змісту: «лотерейна сфера – сукупність суспільних відносин, що складаються в процесі проведення лотерей»;
 
Враховано   1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
1) лотерейна сфера – сукупність суспільних відносин, що складаються в процесі проведення лотерей;
 
4. 1) лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має повністю або частково випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«лотерея – це масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має повністю або частково випадковий характер та яка проводиться відповідно до договору в якому одна сторона (оператор лотереї) проводить розіграш призового фонду лотереї, а інша сторона (учасник лотереї) отримує право на приз, вразі якщо вона буде визнана переможцем відповідно до умов договору. «
 
Відхилено оправка змінює загальну концепцію закону, переводячи відносини оператора і гравця в поле цивільного права.  2) лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має повністю або частково випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;
В залежності від способу розіграшу призового фонду в Україні допускається проведення наступних лотерей:
а) миттєва лотерея – лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами лотерей, які дозволяють засвідчити участь у грі), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед учасників лотереї. При проведенні миттєвої лотереї, учасник може безпосередньо після внесення плати за гру визначити, чи є його лотерейний білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь в грі, виграшними або ні;
б) інша лотерея, яка не підпадає під визначення миттєвої лотереї , в тому числі тиражна, комбінована;»
 
    -3- Терьохін С.А.
Підпункт 1 пункту першого статті 1 після крапки з комою доповнити наступним реченням: «лотерея не відноситься до азартних ігор».
 
Відхилено    
    -4- Царьов О.А.
Пункт 1 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«1) лотерея – масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має повністю або частково випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;
В залежності від способу розіграшу призового фонду в Україні допускається проведення наступних лотерей:
а) миттєва лотерея – лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами лотерей, які дозволяють засвідчити участь у грі), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед учасників лотереї. При проведенні миттєвої лотереї, учасник може безпосередньо після внесення плати за гру визначити, чи є його лотерейний білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь в грі, виграшними або ні;
б) інша лотерея, яка не підпадає під визначення миттєвої лотереї , в тому числі тиражна, комбінована;»
 
Враховано    
5. 2) державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону;
 
   3) державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону;
 
6. 3) приз - виграш у вигляді коштів, майна, майнових чи немайнових прав, що безоплатно передається у власність гравцю, що переміг в лотереї;
 
-5- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 3 пункту першого статті 1 викласти в наступній редакції: «приз (виграш) - кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;»
 
Враховано   4) приз (виграш) - кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;
 
7. 4) призовий фонд - сукупність призів, що підлягають виплаті в лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;
 
-6- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 4 пункту першого викласти в наступній редакції: «призовий (виграшний) фонд – сукупність призів, що підлягають розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;»
 
Враховано   5) призовий (виграшний) фонд – сукупність призів (виграшів), що підлягають розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;
 
    -7- Терьохін С.А.
Підпункт 4 пункту першого статті 1 викласти в такій редакції: «призовий (виграшний) фонд - сукупність виграшів (призів), які підлягають розігруванню в лотерею відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення;».
 
Враховано    
8. 5) валовий гральний дохід - сукупні грошові надходження, одержані оператором лотерей від прийняття ставок протягом звітного періоду в всіх лотереях, які проводяться оператором;
 
-8- Терьохін С.А.
Підпункт 5 пункту першого статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -9- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 5 пункту 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«валовий гральний дохід - сукупні грошові надходження, одержані оператором державних лотерей від прийняття ставок протягом звітного періоду у всіх державних лотереях, які проводяться оператором»;
 
Відхилено    
9. 6) призовий фонд тиражу - сукупність призів, які підлягають виплаті (видачі) переможцям окремого тиражу лотереї, відповідно до оприлюднених умов їх проведення;
 
-10- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 6 пункту першого статті 1 викласти в наступній редакції: «призовий фонд тиражу - сукупність призів, які підлягають розігруванню під час проведення розіграшу окремого тиражу державної лотереї, відповідно до оприлюднених умов їх проведення;»
 
Враховано   7) призовий фонд тиражу - сукупність призів, які підлягають розігруванню під час проведення розіграшу окремого тиражу державної лотереї, відповідно до оприлюднених умов їх проведення;
 
10. 7) ігровий варіант - варіантна одиниця, що дає право на однократну участь у лотереї відповідно до умов її проведення;
 
-11- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 7 пункту першого статті 1 виключити.
 
Враховано      
11. 8) ставка - плата гравця за придбання одного ігрового варіанту;
 
-12- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 8 пункту першого статті 1 словосполучення «придбання одного ігрового варіанту» замінити словосполученням: «одноразову участь у розіграші державної лотереї чи її окремого тиражу».
 
Враховано   8) ставка - плата гравця за одноразову участь у розіграші державної лотереї чи її окремого тиражу;
 
    -13- Терьохін С.А.
Підпункт 8 пункту першого статті 1 викласти в такій редакції: «ставка – плата гравця за одноразову участь у розіграші лотереї чи її окремого тиражу».
 
Враховано    
12. 9) лотерейний білет - бланк суворого обліку, встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і через термінали електронної системи прийняття ставок, використання яких дозволяє заміняти лотерейні білети іншими документами або в інший спосіб засвідчувати участь у грі та забезпечувати право на одержання призу;
 
-14- Царьов О.А.
Пункт 9 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«9) лотерейний білет – документ, встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у грі або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок;»
 
Враховано   9) лотерейний білет – документ, встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у грі або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок;
 
    -15- Терьохін С.А.
В підпункті 9 пункту першого статті 1 слова «через термінали електронної системи прийняття ставок, використання яких» замінити на слова «через електронну систему проведення лотерей, використання якої».
 
Враховано по суті.   
13. 10) джек-пот - максимальний приз, що формується відповідно до умов проведення тиражної лотереї в кожному тиражі, в декількох тиражах або іншим чином;
 
-16- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 10 пункту першого статті 1 слово: «чином» замінити словосполученням: «способом, визначеним в умовах проведення лотереї», додати слово «державної» перед словом «тиражної».
 
Враховано   10) джек-пот - максимальний приз, що формується відповідно до умов проведення державної тиражної лотереї в кожному тиражі, в декількох тиражах або іншим способом, визначеним в умовах проведення лотереї;
 
14. 11) тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового фонду тиражу, та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, прилюдний розіграш призового фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші технологічні операції;
 
-17- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 11 пункту першого статті 1 після слова «призового» додати слово в дужках «виграшного» у двох реченнях; слово «технологічні» виключити, перед словом «лотереї» додати слово «державної», після слів «інші операції» додати слова «пов’язані з проведенням тиражу».
 
Враховано   11) тираж – це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу тиражної лотереї, та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції пов'язані з проведенням тиражу тиражної лотереї;
 
    -18- Царьов О.А.
Пункт 11 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«11) тираж – це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу тиражної лотереї, та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції пов'язані з проведенням тиражу тиражної лотереї;»
 
Враховано    
15. 12) оператор лотереї - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення лотерей у порядку, визначеному цим Законом;
 
-19- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 12 пункту 1 статті 1 перед словами «лотереї» додати слова «державної» у відповідних відмінках.
 
Враховано   12) оператор державної лотереї - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом;
 
16. 13) розповсюджувач лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням (дозволом) оператора лотереї здійснює у сукупності прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції;
 
-20- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 13 пункту першого статті 1 після слів: «у сукупності» додати слова: «або окремо, перед словами «лотереї» додати слово «державної», після слів «інші операції» додати слова «пов’язані з розповсюдженням державних лотерей».
 
Враховано   13) розповсюджувач державної лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням (дозволом) оператора державної лотереї здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням держаних лотерей;
 
    -21- Терьохін С.А.
Підпункт 13 пункту першого статті 1 викласти в такій редакції: «розповсюджувач лотереї – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка на підставі укладеного з оператором договору або дозволу оператора, здійснює одну або декілька господарських операцій: розповсюдження білетів лотереї та/або прийняття через електронну систему ставок у лотереї, що проводяться оператором, виплату переможцям лотереї належних їм виграшів (призів), а також інші операції;».
 
Відхилено    
17. 14) гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення лотереї;
 
-22- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 14 пункту 1 статті 1 перед словом «лотереї» додати слово «державної».
 
Враховано   14) гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення державної лотереї;
 
    -23- Терьохін С.А.
Підпункт 14 пункту першого статті 1 викласти в такій редакції: «гравець – фізична особа, яка досягла 15 років, якщо іншого вікового обмеження не встановлено умовами проведення лотерей, та за власним бажанням бере участь у розігруванні призового (виграшного) фонду згідно з умовами проведення лотереї;».
 
Відхилено    
18. 15) залишковий фонд лотереї - частина призового фонду, що залишається незапитаною з будь-яких причин переможцями лотереї у встановлений умовами її проведення термін;
 
-24- Терьохін С.А.
Підпункт 15 пункту першого статті 1 виключити.
 
Відхилено едоцільно виключати, оскільки даний термін використовується у тексті проекту далі.  15) залишковий фонд державної лотереї - частина призового фонду, що залишається незапитаною з будь-яких причин переможцями державної лотереї у встановлений умовами її проведення термін;
 
    -25- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 15 пункту 1 статті першої перед словами «лотереї» додати слово «державної.
 
Враховано    
19. 16) проведення лотерей - господарська діяльність оператора лотерей, яка включає прийняття ставок, проведення розіграшів призового фонду, виплату призів та інші господарські операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотерей;
 
-26- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 16 пункту першого статті 1 викласти в наступній редакції: «проведення державних лотерей – господарська діяльність оператора державних лотерей, яка включає прийняття ставок у державну лотерею, проведення розіграшів призового (виграшного) фонду держаної лотерей, виплату призів та інші операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення держаних лотерей».
 
Враховано   16) проведення державних лотерей – господарська діяльність оператора державних лотерей, яка включає прийняття ставок у державну лотерею, проведення розіграшів призового (виграшного) фонду державної лотереї, виплату призів та інші операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення державних лотерей;
 
    -27- Царьов О.А.
Пункт 16 частини першої статті першої викласти в наступній редакції:
«проведення лотерей - господарська діяльність оператора лотерей, яка включає прийняття ставок, проведення розіграшів призового фонду, виплату призів та інші господарські операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотерей. При розповсюдженні (продажу) лотерей, прийнятті ставок, забороняється використання обладнання, в тому числі терміналів електронної системи прийняття ставок, що містить в собі пристрої та (або) програми, що самостійно визначають результат розіграшу лотереї чи розмір виграшу гравця чи з’єднання з такими пристроями та (або) програмами;»
 
Відхилено    
    -28- Горіна І.А.
Доповнити пункт 16 частини 1 статті 1 законопроекту реченням такого змісту:
«забороняється проведення будь-яких лотерей при поширенні яких (продажу лотерейних квитків і прийом ставок) використовується обладнання, що містить в собі пристрої та (або) програми, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї та розмір виграшу гравця або з'єднання з такими пристроями і (або) програмами».
 
Враховано редакційно    
    -29- Терьохін С.А.
Підпункт 16 пункту першого статті 1 викласти в такій редакції: «проведення лотерей - господарська діяльність оператора лотерей, яка включає прийняття ставок, проведення розіграшів призового (виграшного) фонду, виплату призів (виграшів)
та інші операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотерей;».
 
Враховано по суті   
20. 17) електронна система прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок в лотереї, виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій з проведення лотереї, який складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок;
 
-30- Царьов О.А.
Пункти 17 та 18 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«17) електронна система прийняття ставок – програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок в державній лотереї, фіксації виплати призів та/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій пов'язаних з проведення державної лотереї;
Електрона система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком. Використання електронної системи прийняття ставок не вимагається при проведенні миттєвих лотерей.
 
Враховано миттєвих лотереях виграшність закладається на стадії виготовлення білетів. Тому контроль за правильністю формування призового фонду забезпечується під час виготовлення лотерейних білетів.  17) електронна система прийняття ставок – програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок в державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій пов'язаних з проведення державної лотереї;
Електрона система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком. Використання електронної системи прийняття ставок не вимагається при проведенні миттєвих лотерей.
 
    -31- Горіна І.А.
У частині 1 статті 1 законопроекту:
у пункті 17 після слів «обліку ставок в» доповнити словом «тиражній»;
 
Враховано по суті   
    -32- Полунєєв Ю.В.
Пункт 17 частини першої статті першої викласти в наступній редакції:
«17) електронна система прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок в державній лотереї, виплати призів, зберігання інформації про проведення державної лотереї, а також для здійснення інших операцій з проведення державної лотереї, який складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок;»
 
Враховано редакційно .   
    -33- Терьохін С.А.
Підпункт 17 пункту першого статті 1 викласти в такій редакції: «електронна система проведення лотерей – програмно-апаратний комплекс, призначений для фіксації ігрових варіантів та первинного обліку ставок в лотереї, перевірки лотерейних білетів та виплати призів (виграшів), фіксування господарських операцій із проведення лотереї, прийняття ставок, виплати виграшів, а також для здійснення інших операцій з проведення лотереї, який складається з центральної електронної системи, каналів зв’язку та засобів прийняття ставок;».
 
Відхилено    
21. 18) термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для реєстрації операцій з прийому ставок у лотереї та виплати призів, який відповідає встановленим вимогам;
 
-34- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 18 пункту першого статті 1 викласти в наступній редакції: «18) термінал електронної системи прийняття ставок – програмно-технічний комплекс, призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийому ставок у державні лотереї, виплати призів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи. Термінал електронної системи прийняття ставок не повинен містити в собі приладів та (або) програм, що самостійно визначають результат розіграшу лотереї чи розмір виграшу гравця;"
 
Враховано по суті  18) термінал електронної системи прийняття ставок - програмно - технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок в державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійсненні операції до центральної електронної системи. Термінал електронної системи прийняття ставок не повинен містити в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не може бути з’єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї).»
 
    -35- Царьов О.А.
18) термінал електронної системи прийняття ставок - програмно - технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок в державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійсненні операції до центральної електронної системи. Термінал електронної системи прийняття ставок не повинен містити в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не може бути з’єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї).»
 
Враховано по суті   
    -36- Горіна І.А.
У частині 1 статті 1 законопроекту:
у пункті 18 після слів «прийому ставок у» доповнити словом «тиражній».
 
Враховано по суті   
    -37- Терьохін С.А.
Підпункт 18 пункту першого статті 1 викласти в такій редакції: «лотерейний термінал – програмно-апаратний комплекс, за допомогою якого здійснюється прийняття ставок та ігрових варіантів, передача інформації по каналах зв’язку до електронної системи, роздрукування документів, що підтверджує прийняття ставки, та їх перевірка при отриманні виграшу, а також здійснення інших функцій;».
 
Відхилено    
22. 19) умови проведення лотерей - локальний акт оператора лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення лотереї, затверджується оператором лотерей у відповідності до законодавства та не може йому суперечити.
 
-38- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 19 пункту першого статті 1 у визначенні слово «лотерей» замінити словом «лотереї», та далі по тексту перед словом «лотереї» додати слово «державної» у відповідних відмінках.
 
Враховано   19) умови проведення державної лотереї – локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей у відповідності до законодавства.
20) пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу чи іншого засобу прийняття ставок у державні лотереї;
«21) розіграш призового фонду лотереї - процес, який проводиться оператором лотереї після розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які дозволяють засвідчити учать в лотереї, якщо вони передбачені умовами лотереї), прийняття плати за гру, та який спрямований на визначення переможця розіграшу лотереї.
В тиражній лотереї розіграш призового фонду лотереї здійснюється шляхом генерації випадковим характером виграшної ігрової комбінації, яку гравець з метою виявлення свого виграшу повинен порівняти з ігровою комбінацією, сплаченою гравцем для участі в даному розіграші.
У миттєвій лотереї розіграш призового фонду лотереї полягає у виявленні гравцем прихованої ігрової комбінації, яка закладена в лотерейному білеті (іншому засобі, який передбачений умовами лотереї) на стадії його виготовлення;
22) виграшна ігрова комбінація - передбачена умовами лотереї сукупність символів (написів, чисел, знаків, малюнків), яка дозволяє визначити переможця (переможців) розіграшу лотереї;»
 
    -39- Терьохін С.А.
У підпункті 19 пункту першого статті 1 слова «та не може йому суперечити» виключити.
 
Враховано    
    -40- Терьохін С.А.
Доповнити пункт перший статті 1 підпунктом 20 такого змісту: «20) точка розповсюдження лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу або іншого засобу прийняття ставок при проведенні лотерей через електронну систему проведення лотерей;».
 
Враховано по суті   
    -41- Полунєєв Ю.В.
Доповнити пункт перший статті 1 підпунктом 20 такого змісту:
«20) пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу чи іншого засобу прийняття ставок у державні лотереї;».
 
Враховано    
    -42- Царьов О.А.
Доповнити частину 1 статті 1 пунктами 20 та 21 наступного змісту:
«20) розіграш призового фонду лотереї - процес, який проводиться оператором лотереї після розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які дозволяють засвідчити учать в лотереї, якщо вони передбачені умовами лотереї), прийняття плати за гру, та який спрямований на визначення переможця розіграшу лотереї.
В тиражній лотереї розіграш призового фонду лотереї здійснюється шляхом генерації випадковим характером виграшної ігрової комбінації, яку гравець з метою виявлення свого виграшу повинен порівняти з ігровою комбінацією, сплаченою гравцем для участі в даному розіграші.
У миттєвій лотереї розіграш призового фонду лотереї полягає у виявленні гравцем прихованої ігрової комбінації, яка закладена в лотерейному білеті (іншому засобі, який передбачений умовами лотереї) на стадії його виготовлення.
21) виграшна ігрова комбінація - передбачена умовами лотереї сукупність символів (написів, чисел, знаків, малюнків), яка дозволяє визначити переможця (переможців) розіграшу лотереї;»
 
Враховано    
23. Стаття 2. Законодавство про лотереї
 
   Стаття 2. Законодавство про лотереї
 
24. 1. Законодавство про лотереї складається з цього Закону, що є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерей, інших законів, а також нормативно-правових актів, виданих на їх підставі.
 
-43- Полунєєв Ю.В.
Пункт 1 статті 2 викласти в наступній редакції: «1. Законодавство про лотереї складається з цього Закону, що є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерейної сфери, інших нормативно-правових актів.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» застосовується в частині, що не суперечить цьому закону.»
 
Враховано   1. Законодавство про лотереї складається з цього Закону, що є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерейної сфери, інших нормативно-правових актів.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
    -44- Терьохін С.А.
У пункті 1 статті 2 слово «лотерей» замінити словами «діяльності з проведення лотерей».
 
Враховано по суті.   
25. 2. Законодавство у сфері захисту прав споживачів поширюється на лотерейну сферу в частині, що стосується процесу прийняття ставок в лотереї та дотримання терміну видачі призів переможцям.
 
-45- Полунєєв Ю.В.
У пункті 2 статті 2 після слів «поширюється на» додати словосполучення: «відносини, пов’язані з проведенням державних лотерей»; словосполучення «дотримання терміну видачі призів переможцям» замінити словосполученням «виплати призів (виграшів)» .
 
Враховано   2. Законодавство у сфері захисту прав споживачів поширюється на відносини, пов’язані з проведенням державних лотерей, лотерейну сферу в частині, що стосується процесу прийняття ставок в лотереї та виплати призів (виграшів) .
 
26. 3. Якщо міжнародним договором, чинність якого встановлюється Верховною Радою України, визначаються правила, відмінні від передбачених цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
-46- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 3 статті 2 слова «чинність якого встановлюється» замінити словом «ратифікованим».
 
Враховано   3. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, визначаються правила, відмінні від передбачених цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
27. 4. Дія цього Закону не поширюється на:
 
-47- Полунєєв Ю.В.
Пункт 4 статті 2 виключити.
 
Враховано      
28. рекламні ігри, що проводяться юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, за рахунок власних коштів з метою сприяння продажу будь-якого товару чи наданню платних послуг, та передбачають участь споживачів товарів (послуг) без внесення за це плати;
 
      
29. організацію випуску (емісії), обіг та погашення цінних паперів, за якими здійснюється виплата доходів у формі виграшів, а також на їх виплату за депозитними вкладами (внесками) у банках, відповідно до законодавства;
 
-48- Національний банк України
У абзаці третьому частини 4 статті 2 проекту слова «депозитними вкладами (внесками) у банках» пропонуємо замінити словами «договором банківського вкладу (депозиту)»
 
Відхилено      
30. організацію, експлуатацію казино, інших гральних місць (домів), які не передбачають прилюдного обіцяння винагороди, здійснюють діяльність в межах окремого індивідуально визначеного стаціонарного приміщення та регулюються відповідними законами.
 
-49- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«діяльність, яка спрямована на організацію і проведення парі та тоталізаторів стосовно результатів подій, що мають відбутися і результати яких частково можливо прогнозувати (букмекерську діяльність)».
 
Відхилено Букмекерська діяльність є азартною грою, а не лотереєю, враховуючи таку поправку ми фактично визнаємо її лотереєю.     
31. Стаття 3. Принципи проведення лотерей
 
   Стаття 3. Принципи проведення лотерей
 
32. 1. Проведення лотерей в Україні здійснюється на засадах державної монополії на запровадження лотерей, добровільності, соціальної спрямованості, гласності, рівності умов участі в лотереї, захисту інформації та попередньої сплати ставки.
 
-50- Полунєєв Ю.В.
Пункт 1 статті 3 виключити, у зв’язку з чим змінити загальну нумерацію пунктів.
 
Враховано      
33. 2. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у забороні запровадження та проведення на території України усіх лотерей, крім державних лотерей, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення у порядку, визначеному цим Законом та обмеженні конкуренції між діючими операторами лотерей.
 
-51- Полунєєв Ю.В.
У пункті 2 статті 3 слово «усіх» замінити словом «будь-яких»; після сполучника «та» додати сполучник «в».
 
Враховано   1. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних лотерей, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення у порядку, визначеному цим Законом та в обмеженні конкуренції між діючими операторами лотерей.
 
    -52- Терьохін С.А.
В пункті 2 статті 3 слова «та обмеженні конкуренції між діючими операторами лотерей» виключити.
 
Відхилено Суперечить суті державної монополії, яка і полягає в обмеженні конкуренції.   
34. 3. Принцип добровільності передбачає самостійність і добровільність прийняття гравцем рішення про участь у лотереї. Проведення лотерей на примусовій основі забороняється. До примусових також відносяться лотереї, участь у яких є обов’язковою передумовою для набуття гравцями матеріальних або нематеріальних благ чи прав, які не є призами.
 
-53- Полунєєв Ю.В.
Пункт 3 статті 3 викласти в наступній редакції: «Принцип добровільності передбачає самостійність і добровільність прийняття гравцем рішення про участь у державній лотереї. Примусова участь у державній лотереї забороняється. До примусових також відносяться ігри, участь у яких є обов’язковою передумовою для набуття гравцями матеріальних або нематеріальних благ чи прав, які не є призами.»
 
Враховано   2. Принцип добровільності передбачає самостійність і добровільність прийняття гравцем рішення про участь у державній лотереї. Примусова участь у державній лотереї забороняється. До примусових також відносяться ігри, участь у яких є обов’язковою передумовою для набуття гравцями матеріальних або нематеріальних благ чи прав, які не є призами.
 
35. 4. Принцип гласності передбачає попереднє розігруванню обов’язкове оприлюднення правил проведення лотереї та інформації щодо призів (призового фонду), наявність незалежного громадського контролю за розігруванням призів (проведенням тиражів), а також обов’язкове оприлюднення результатів тиражів.
 
-54- Полунєєв Ю.В.
У пункті 4 статті 3 перед словом «лотереї» додати слово «державної», слово «правил» замінити словом «умов»; після слів «призового» в дужках додати слово в дужках «виграшного»; слова « (проведення тиражів)» замінити словами «під час проведення розіграшу»; після слова «результатів» додати слово «розіграшів».
 
Враховано   3. Принцип гласності передбачає попереднє розігруванню обов’язкове оприлюднення умов проведення державної лотереї та інформації щодо призів (призового (виграшного) фонду), наявність незалежного громадського контролю за розігруванням призів під час проведення розіграшу, а також обов’язкове оприлюднення результатів розіграшів тиражів.
 
36. 5. Принцип рівності умов участі в лотереї передбачає рівність шансів на виграш призу в лотерею у гравців, які зробили однакові ставки; обов’язкове застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі оператора лотереї, гравців або інших осіб.
 
-55- Полунєєв Ю.В.
Пункт 5 статті 3 викласти в наступній редакції: «Принцип рівності умов участі в державній лотереї передбачає рівність шансів на виграш призу в державну лотерею у гравців, які зробили однакові ставки; обов’язкове застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі оператора державної лотереї, гравців або інших осіб.».
 
Враховано   4. Принцип рівності умов участі в державній лотереї передбачає рівність шансів на виграш призу в державну лотерею у гравців, які зробили однакові ставки; обов’язкове застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі оператора державної лотереї, гравців або інших осіб.
 
37. Механізм розігрування призів не може містити умов, за якими гравці, які мають спеціальні знання стосовно предмету або механізму розігрування, можуть суттєво впливати на вірогідність виграшу.
 
      
38. 6. Принцип захисту інформації передбачає обов’язковий технологічний і фізичний захист розігрувальних пристроїв і засобів зняття, зберігання, вводу і виводу інформації, пов’язаної з рухом коштів і лотерейних білетів, від несанкціонованого доступу третіх осіб, організацію періодичного контролю за їх справністю.
 
   5. Принцип захисту інформації передбачає обов’язковий технологічний і фізичний захист розігрувальних пристроїв і засобів зняття, зберігання, вводу і виводу інформації, пов’язаної з рухом коштів і лотерейних білетів, від несанкціонованого доступу третіх осіб, організацію періодичного контролю за їх справністю.
 
39. 7. Принцип попередньої сплати ставки передбачає повне і таке, що передує розіграшу внесення ставки розповсюджувачу лотереї. Не дозволяється продаж лотерейних білетів або прийняття ставок в кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою за виставленими рахунками, включно з телефонними, комп’ютерними та іншими електронними засобами прийняття ставок, окрім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок при наявності авторизації платежу.
 
-56- Терьохін С.А.
В пункті 7 статті 3 виключити такі слова та речення: «за виставленими рахунками, включно з телефонними, комп’ютерними та іншими електронними засобами прийняття ставок, окрім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок при наявності авторизації платежу.» та після фрази «з наступною оплатою» поставити крапку.
 
Враховано частково .  6. Принцип попередньої сплати ставки передбачає повне і таке, що передує розіграшу внесення ставки розповсюджувачу державної лотереї. Не дозволяється продаж лотерейних білетів або прийняття ставок в кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою окрім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок при наявності авторизації платежу.
 
40. 8.Принцип соціальної спрямованості передбачає використання відрахувань від проведення державних лотерей виключно на фінансування соціальної сфери держави у напрямках, визначених цим Законом, та законами України про державний бюджет на кожний рік. Відрахування від проведення державних лотерей здійснюються операторами лотерей до спеціального фонду державного бюджету.
 
-57- Полунєєв Ю.В.
У пункті 8 статті 3 слово «здійснюються» замінити словом «здійснені»; перед словом «лотерей» додати слово «державних», після слова «лотерей» додати слово «зараховуються; словосполучення «державного бюджету» замінити словосполученням «Державного бюджету України».
 
Враховано   7.Принцип соціальної спрямованості передбачає використання відрахувань від проведення державних лотерей виключно на фінансування соціальної сфери держави у напрямках, визначених цим Законом, та законами України про державний бюджет на кожний рік. Відрахування від проведення державних лотерей, здійснені операторами державних лотерей, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
    -58- Мельник П.В.
Пункт 8 статті 3 виключити.
 
Відхилено    
41. 9. Лотереї, правила проведення яких суперечать цьому Закону, або які проводяться особами іншими, ніж оператори лотерей, є забороненими на території України.
 
-59- Полунєєв Ю.В.
Пункт 9 статті 3 виключити.
 
Враховано      
    -60- Кармазін Ю.А.
У статті 3 виключити частину дев’яту, а саме:
«9. Лотереї, правила проведення яких суперечать цьому Закону, або які проводяться особами іншими, ніж оператори лотерей, є забороненими на території України.»;
 
Враховано    
    -61- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Окремими законами регулюються питання щодо особливостей запровадження та проведення окремих державних лотерей (державних благодійних лотерей, державних спортивних лотерей, тощо)»
 
Відхилено    
    -62- Терьохін С.А.
Пункт 9 статті 3 виключити.
 
Враховано    
    -63- Кармазін Ю.А.
Після статті 3 доповнити, змінивши відповідно подальшу нумерацію статей, новою статтею 4 такого змісту:
«Стаття 4. Види лотерей
1. Види лотерей, які проводяться на території України, визначаються в залежності від способу їх проведення, способу формування призового фонду державної лотереї та технології проведення державної лотереї.
2. Державні лотереї в залежності від способу її проведення поділяються на тиражну, безтиражну та комбіновану.
Тиражна державна лотерея – державна лотерея, в якій розіграш призового фонду лотереї поміж усіх учасників проводиться одночасно після розповсюдження лотерейних білетів. Проведення такої лотереї може включати в себе окремі тиражі, які включають у себе розповсюдження партії лотерейних білетів, проведення розіграшу призового фонду державної лотереї, виплату, передачу або надання призів.
Безтиражна державна лотерея – державна лотерея, в якій призові лотерейні білети визначаються на стадії їх виготовлення, тобто до їх розповсюдження серед учасників лотереї.
Комбінована державна лотерея – державна лотерея, в якій виграшні лотерейні білети визначаються як безпосередньо після внесення плати за участь в лотереї і отриманні лотерейного білета, так і після проведення розіграшу призового фонду лотереї.
3. Державні лотереї в залежності від способу формування призового фонду поділяються на:
1) державну лотерею, право на участь в якій пов’язано з внесенням плати, за рахунок якої формується призовий фонд лотереї
2) державну лотерею, право на участь в якій не пов’язано з внесенням плати та призовий фонд якої формується за рахунок операторів державних лотерей (стимулююча державна лотерея).
3. Державні лотереї в залежності від технології їх проведення поділяються на лотереї, які проводяться:
1) в режимі реального часу, якщо договір про участь укладається між сторонами шляхом обміну документами за допомогою електронного або іншого зв’язку зі застосуванням лотерейного устаткування, яке пов’язане мережею електрозв’язку, яке надає змогу встановити, що документ відправляється від сторони договору, та за допомогою якого проводиться розіграш призового фонду державної лотереї в режимі реального часу, фіксація та передача інформації про результати такого розіграшу. Вказане устаткування повинно забезпечувати захист такої інформації від втрати, розкрадання, викривлення, підробки, а також від несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання та інших подібних дій та несанкціонованого доступу до мережі електрозв’язку;
2) в звичайному режимі, за якого збір, передача, обробка ігрової інформації, формування та розіграш призового фонду здійснюється поетапно
4. Проведення стимулюючих державних лотерей за допомогою механічних, електричних, електронних та інших технічних знарядь, які використовуються для визначення призів.»
 
Відхилено Суперечить загальній концепції закону щодо недоцільності визначати види лотерей, оскільки всі види лотерей неможливо і недоцільно закріплювати у законі.   
42. Стаття 4. Державна монополія на організацію лотерей
 
   Стаття 4. Державна монополія на організацію лотерей
 
43. 1. В Україні забороняється:
 
   1. В Україні забороняється:
 
44. організація, реклама, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних, а також участь в них;
 
-64- Полунєєв Ю.В.
В абзаці другому частини 1 статті 4 слова «а також участь у них» виключити.
 
Враховано   організація, реклама, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних;
 
45. розповсюдження лотерей, організованих за межами України, включно з їхньою рекламою, а також участь в них;
 
   розповсюдження лотерей, організованих за межами України, включно з їхньою рекламою, а також участь в них;
 
46. організація та проведення ігор участь в яких приймають особи, що знаходяться поза межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;
 
   організація та проведення ігор участь в яких приймають особи, що знаходяться поза межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;
 
47. організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.
2. Особливості запровадження та проведення державних благодійних лотерей визначаються Законом України "Про благодійництво та благодійні організації". Особливості запровадження та проведення державних спортивних лотерей визначаються Законом України "Про фізичну культуру і спорт".
 
-65- Кармазін Ю.А.
У статті 4: 1) у частині першій після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: «проведення лотерей, правила яких суперечать цьому Закону, або проведення лотерей особами іншими, ніж оператори лотерей»
 
Враховано редакційно ч. 2  організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.
2. Забороняється проведення лотерей умови проведення яких суперечать цьому Закону, або які проводяться особами іншими, ніж оператори державних лотерей.
 
    -66- Кармазін Ю.А.
Виключити частину другу, а саме:
«2. Особливості запровадження та проведення державних благодійних лотерей визначаються Законом України "Про благодійництво та благодійні організації". Особливості запровадження та проведення державних спортивних лотерей визначаються Законом України "Про фізичну культуру і спорт".».
 
Враховано    
    -67- Полунєєв Ю.В.
Пункт 2 статті 4 викласти в новій редакції, а саме: «2. Забороняється проведення лотерей умови проведення яких суперечать цьому Закону, або які проводяться особами іншими, ніж оператори державних лотерей.».
 
Враховано    
    -68- Терьохін С.А.
Пункт другий статті 4 виключити.
 
Враховано    
48. Стаття 5. Вимоги до державних лотерей
 
   Стаття 5. Вимоги до державних лотерей
 
49. 1. Державні лотереї проводяться відповідно Порядку проведення державних лотерей.
 
-69- Царьов О.А.
Частину 1 статті 5 викласти в наступній редакції: «Державні лотереї проводяться згідно Порядку проведення державних лотерей, що затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті  1. Державні лотереї проводяться відповідно до Порядку проведення державних лотерей, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 
    -70- Терьохін С.А.
Абзац перший пункту 1 статті 5 викласти в такій редакції: «Державні лотереї проводяться відповідно порядку проведення державних лотерей, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням #102073
 
Враховано    
50. Порядок проведення державних лотерей, у тому числі вимоги до захищеності лотерейних білетів, розміру ставки, виплати призів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
-71- Полунєєв Ю.В.
Абзац другий пункту 1 статті 5 виключити.
 
Враховано      
    -72- Полунєєв Ю.В.
У абзаці другому пункту 1 статті 5 та далі по тексту проекту Закону визначення: «спеціально уповноваженого #102073
«центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів».
 
Враховано    
    -73- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 1 статті 5 виключити.
 
Враховано    
51. 2. Оператор лотерей зобов’язаний забезпечити формування призового фонду лотереї в розмірі не менше 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок.
 
-74- Полунєєв Ю.В.
У пункті 2 статті 5 після слова «призового» додати слово «виграшного» в дужках, перед словом «лотерей» додати слово «державних».
 
Враховано   2. Оператор державних лотерей зобов’язаний забезпечити формування призового (виграшного) фонду лотереї в розмірі не менше 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок.
 
52. 3. Лотерея, набуває статус державної з моменту опублікування затверджених оператором лотерей умов проведення лотереї.
 
   3. Лотерея, набуває статус державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї.
 
53. За поданням оператора державна лотерея підлягає обов’язковому внесенню спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні до Єдиного реєстру лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності до Єдиного реєстру лотерей, запроваджених в Україні здійснюється протягом 10 днів з дати одержання подання оператора лотерей.
 
-75- Полунєєв Ю.В.
Пункт 3 статті 5 викласти в наступній редакції: «3. Лотерея, набуває статус державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї.
За поданням оператора державних лотерей державна лотерея підлягає обов’язковому внесенню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні здійснюється протягом 10 днів з дати одержання подання оператора лотерей.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.»
 
Враховано   За поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п’ятнадцяти днів після дати опублікування, державна лотерея підлягає обов’язковому внесенню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні здійснюється протягом 10 днів з дати одержання подання оператора лотерей.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.
 
    -76- Терьохін С.А.
В абзаці другому пункту 3 статті 5 після слів «За поданням оператора» додати такі слова «, яке подається протягом п’ятнадцяти днів після дати опублікування,».
 
Враховано    
54. 4. Забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень "державна лотерея", "національна лотерея", "українська лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах в рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора лотереї або розповсюджувача державної лотереї відповідно до цього Закону.
 
-77- Полунєєв Ю.В.
В пункті 4 статті 5 і далі по тексту слова «оператора лотереї» замінити словами «оператора державної лотереї» у відповідних відмінках.
 
Враховано   4. Забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень "державна лотерея", "національна лотерея", "українська лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах в рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державної лотереї або розповсюджувача державної лотереї відповідно до цього Закону.
 
55. 5. Кількість операторів лотерей, що здійснюють діяльність в Україні одночасно визначається Кабінетом Міністрів України таким чином, щоб забезпечити додержання принципу державної монополії на запровадження лотерей.
 
-78- Царьов О.А.
Частину 5 статті 5 викласти в наступній редакції: «Кількість операторів лотерей, що здійснюють діяльність в Україні одночасно визначається Кабінетом Міністрів України таким чином, щоб забезпечити додержання принципу державної монополії на запровадження лотерей і не може складати більше трьох операторів.».
 
Відхилено   5. Кількість операторів державних лотерей, що здійснюють діяльність в Україні становить не більше 5 операторів з урахуванням забезпечення принципів конкурентності.
 
    -79- Полунєєв Ю.В.
Частину 5 статті 5 викласти в наступній редакції:
Кількість операторів державних лотерей, що здійснюють діяльність в Україні одночасно становить не більше 5 операторів з забезпеченням додержання принципу конкурентності.
 
Враховано    
    -80- Горіна І.А.
Частину 5 статті 5 законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«При цьому Кабінет Міністрів України не має права встановлювати обмеження щодо кількості операторів лотерей, що здійснюють діяльність в Україні одночасно таким чином, що їх кількість становитиме менше трьох».
 
Відхилено    
    -81- Терьохін С.А.
В пункті 5 статті 5 після слів «запровадження лотерей» додати такі слова «але не менше трьох операторів лотерей».
 
Відхилено    
56. 6. Оператори лотерей не можуть проводити лотереї спільно з іншими юридичними особами, крім інших операторів лотерей.
 
-82- Полунєєв Ю.В.
В абзаці першому пункту 6 статті 5 слово «юридичними» виключити, слово «лотереї» тут і далі по тексту замінити словами «державні лотереї».
 
Враховано   6. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших операторів державних лотерей.
 
57. Кількість та види лотерей, що проводяться операторами лотерей не обмежуються.
 
-83- Полунєєв Ю.В.
В абзаці другому пункту 6 статті 5 слово «проводяться» замінити словами «можуть проводитися».
 
Враховано   7. Кількість та види державних лотерей, що можуть проводитися операторами державних лотерей, не обмежуються.
 
    -84- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 6 статті 5 зробити окремим пунктом 7 статті 5 із наступною зміною нумерації пунктів статті 5.
 
Враховано    
58. 7. Розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України.
 
-85- Полунєєв Ю.В.
В абзаці першому пункту 7 статті 5 після слова «України» доповнити словами «та не потребує одержання спеціальних дозволів».
 
Враховано   8. Розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів.
 
59. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні може прийняти рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, може прийняти рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України.
 
60. Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через електронну мережу "Інтернет" не обмежується.
 
-86- Полунєєв Ю.В.
Абзац третій пункту 7 статті 5 доповнити реченням наступного змісту: Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються Порядком проведення державних лотерей.
 
Враховано   Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через мережу Інтернет не обмежується. Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються Порядком проведення державних лотерей.
 
61. Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей в тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров’я громадян.
 
-87- Терьохін С.А.
Пункт 7 статті 5 після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту: «Особливості проведення лотерей через мережу Інтернет визначається порядком проведення державних лотерей».
 
Враховано по суті  Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей в тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров’я громадян.
 
62. 8. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін без обмеження максимальної кількості тиражів. Термін дії державної лотереї може бути обмеженим оператором лотерей.
 
-88- Полунєєв Ю.В.
У пункті 8 статті 5 після слова «термін» додати сполучник «та».
 
Враховано   9. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін та без обмеження максимальної кількості тиражів. Термін дії державної лотереї може бути обмеженим оператором державних лотерей.
 
    -89- Терьохін С.А.
Доповнити статтю 5 пунктом 9 такого змісту:
«Електронна система проведення лотерей з метою достовірного обліку та звітності повинна забезпечувати повноту та достовірність фіксації ігрових варіантів, обліку ставок в лотереї, всіх господарських операцій із проведення лотереї, прийняття ставок, виплати виграшів, забезпечувати перевірку на виграшність ігрових варіантів а також виконувати інші необхідні функції для забезпечення проведення лотереї.
Дані електронної системи повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, роздрукувати, скопіювати, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.
Дані електронної системи повинні містити наступну інформацію щодо кожного зафіксованої операції: дату і місце складання; зміст та обсяг операції; одиницю виміру операції; реквізити осіб, відповідальних за проведення операції.
Організація безпеки інформації, у тому числі інформаційних масивів, із застосуванням заходів технічного, криптографічного захисту інформації має здійснюватись оператором з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Контроль за проведенням лотерей з використанням електронних систем у режимі реального часу здійснюється #102073
Оператор, який використовує електронну систему проведення лотерей, зобов'язаний забезпечити спеціально #102073
В зв’язку із доповненням пункту 9 змінити нумерацію наступних пунктів статті 5.
 
Відхилено Всі вимоги до електронної системи і обладнання доцільно встановити в Порядку проведення державних лотерей.   
63. 9. Державна лотерея не може містити умов її проведення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.
 
-90- Полунєєв Ю.В.
Пункт 9 статті 5 викласти в наступній редакції: «Умови проведення державної лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового (виграшного) фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств».
 
Враховано   10. Умови проведення державної лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового (виграшного) фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.
 
64. 10. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні веде Єдиний реєстр лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в єдиному реєстрі лотерей України, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні. Єдиний реєстр лотерей ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.
 
-91- Кармазін Ю.А.
У статті 5 частину десяту перенести до частини третьої і викласти, як абзац третій цієї частини, а саме:
#102073
 
Враховано редакційно . Перенесено до ч. 3 як абзац третій     
65. Стаття 6. Оператори лотерей
 
   Стаття 6. Оператори державних лотерей
 
66. 1.Операторами лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам, викладеним в цьому Законі.
 
-92- Полунєєв Ю.В.
В пункті 1 статті 6 слова «викладеним у цьому Законі» замінити словами «цього Закону».
 
Враховано   1.Операторами державних лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам цього Закону.
 
67. 2.Оператор лотерей має забезпечувати діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор лотерей повинен мати постійно діючі балансові підрозділи (філії, представництва тощо) у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також розповсюджувачів лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб.
 
-93- Горіна І.А.
Частину 2 статті 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також розповсюджувачів державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч розповсюджувачів.
 
    -94- Полунєєв Ю.В.
В абзаці першому пункту 2 статті 6 слово «балансові» замінити словом «відокремлені»; слова « (філії, представництва)» виключити; після слів «5 тисяч осіб» додати слова «але не менше 5 тисяч розповсюджувачів, слова «має забезпечувати» замінити словами «забезпечує».
 
Враховано    
    -95- Самойленко Ю.П.
В пункті 2 статті 6:
В першому абзаці замінити слова «Оператор лотерей повинен мати» на «Оператор лотерей може мати»;
В другому абзаці цього ж пункту слова «Електронна система прийняття ставок оператора лотерей повинна включати» замінити на слова «Електронна система прийняття ставок оператора лотерей може включати»;
В третьому абзаці цього ж пункту слова «Мережа розповсюджувачів лотерей оператора лотерей повинна бути» замінити на слова «Мережа розповсюджувачів лотерей оператора лотерей бажано має бути».
 
Відхилено Суперечить суті статті, вимоги встановлюються з метою забезпечення прав гравців на отримання виграшів, а тому всі вимоги є обов’язком оператора, а не правом.   
    -96- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 6 виключити слова: «представництва тощо» і далі – за текстом.
 
Враховано редакційно    
    -97- Царьов О.А.
Частину 2 статті 6 викласти в наступній редакції: «Оператор лотерей має забезпечувати діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України.
Електронна система прийняття ставок оператора тиражних лотерей повинна включати не менше 5000 постійно працюючих електронних терміналів, що належать оператору лотерей на праві власності.
Мережа розповсюджувачів лотерей оператора лотерей повинна бути не меншою 5000 точок розповсюдження лотерей.»
 
Відхилено    
    -98- Терьохін С.А.
Абзац перший пункту 2 статті 6 викласти в такій редакції: «Оператор лотерей має забезпечувати діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 1 мільйон осіб, а також точки розповсюдження лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 10 тисяч осіб.».
 
Відхилено    
68. Електронна система прийняття ставок оператора лотерей повинна включати не менше 5000 постійно працюючих електронних терміналів, що належать оператору лотерей на праві власності.
 
-99- Полунєєв Ю.В.
В абзаці 2 пункту 2 статті 6 цифру «5000» замінити цифрою «10000»; слово «постійно» виключити; слово «електронних» виключити; після слова «терміналів» додати слова «електронної системи прийняття ставок».
 
Враховано частково   Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна включати не менше 5000 працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності.
 
    -100- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 2 статті 6 виключити.
 
Відхилено Поправка суперечить підвищеним вимогам, які встановлюються до операторів лотерей.   
69. Мережа розповсюджувачів лотерей оператора лотерей повинна бути не меншою 5000 точок розповсюдження лотерей.
 
-101- Полунєєв Ю.В.
В абзаці третьому пункту 2 статті 6 і далі по тексту слово «точок» замінити словом «пунктів» .
 
Враховано   Мережа розповсюджувачів державних лотерей оператора державних лотерей повинна бути не меншою 5000 пунктів розповсюдження державних лотерей.
 
    -102- Терьохін С.А.
Абзац третій пункту 2 статті 6 викласти в такій редакції: «Мережа точок розповсюдження лотерей оператора повинна мати не менш ніж 4000 точок.».
 
Відхилено Недоцільно зменшувати кількість точок розповсюдження, оскільки проектом визначається мінімально необхідна їх кількість.   
70. 3. Виключними напрямами діяльності операторів лотерей є:
 
   3. Виключними напрямами діяльності операторів державних лотерей є:
 
71. розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей;
 
   розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей;
 
72. створення належних умов для бажаючих взяти участь у державній лотереї;
 
-103- Полунєєв Ю.В.
У абзаці третьому пункту 3 статті 6 слова «бажаючих взяти участь» замінити словами «гравців».
 
Враховано   створення належних умов для гравців у державні лотереї;
 
73. створення мережі прийому ставок та видачі призів;
 
   створення мережі прийому ставок та видачі призів;
 
74. ввезення на митну територію України бланків лотерейних білетів без одержання дозволів (ліцензій);
 
-104- Полунєєв Ю.В.
В абзаці п’ятому пункту 3 статті 6 слово «бланків» видалити; після слова «білетів» додати слова «їх бланків».
 
Враховано   ввезення на митну територію України лотерейних білетів, їх бланків без одержання дозволів (ліцензій);
 
75. проведення державних лотерей;
 
   проведення державних лотерей;
 
76. визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;
 
   визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;
 
77. розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;
 
   розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;
 
78. забезпечення рекламою державних лотерей;
 
-105- Полунєєв Ю.В.
У абзаці дев’ятому пункту 3 статті 6 слова «забезпечення рекламою» замінити словом «реклама».
 
Враховано   реклама державних лотерей;
 
79. здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей.
 
   здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей.
 
80. Оператор лотерей не має права провадити підприємницьку діяльність не пов’язану з проведенням державних лотерей.
 
-106- Терьохін С.А.
Абзац 11 пункту 3 статті 6 виключити.
 
Відхилено Поправка суперечить суті закону, який встановлює вимоги до операторів лотерей і тому числі і вимогу до виключності його діяльності з метою неможливості використовувати зібрані кошти на інші цілі.  Проведення державних лотерей є виключним видом господарської діяльності оператора державних лотерей.
 
    -107- Полунєєв Ю.В.
Абзац 11 пункту 3 статті 6 викласти в наступній редакції:
«Проведення державних лотерей є виключним видом господарської діяльності оператора державних лотерей.»
 
Враховано    
81. 4.Оператори лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
-108- Полунєєв Ю.В.
Пункт 4 статті 6 доповнити абзацом другим наступного змісту: «Оператор лотереї щомісяця надає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади інформацію щодо проведення лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.».
 
Враховано б’єднано з пунктом 8 цієї статті  4.Оператори державних лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому чинним законодавством.
Оператор державної лотереї щомісяця надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, інформацію щодо проведення державної лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.
 
    -109- Терьохін С.А.
Пункт 4 статті 6 доповнити абзацом другим такого змісту: «Під час проведення державних лотерей із застосуванням електронної системи проведення лотерей, дані електронної системи використовуються як первинні документи бухгалтерського обліку в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які фіксують факти здійснення господарських операцій із прийняття ставок та виплати виграшів.»
 
Відхилено Суперечить, зазначеному в поправці Закону України.   
82. 5. Власний капітал оператора лотерей не може бути меншим 100 мільйонів гривень на кінець кожного календарного року.
 
-110- Полунєєв Ю.В.
Абзац 1 пункту 5 статті 6 викласти в наступній редакції: «Власний капітал оператора лотерей не може бути меншим його статутного капіталу».
 
Враховано   5. Власний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим його статутного капіталу.
 
    -111- Самойленко Ю.П.
В пункті 5 статті 6 в першому абзаці цифру «100» замінити на «50», а другий абзац даного пункту виключити.
 
Відхилено Суперечить чинному законодавству, згідно якого власний капітал (чисті активи) не може бути меншим статутного капіталу та вимогам Кабміну.   
83. Статутний капітал оператора лотерей не може бути меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком України для банків, які провадять діяльність на всій території України. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів лотерей кошти із непідтверджених джерел.
 
-112- Національний банк України
У абзаці другому частини 5 статті 6 проекту слова «які провадять діяльність на всій території України» виключити.
 
Враховано   Статутний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком України для банків. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел.
 
    -113- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 5 статті 6 викласти в такій редакції: «Мінімальний розмір статутного капіталу #102073
 
Відхилено    
84. 6. Оператор лотерей на момент звернення з заявою про участь у конкурсі з відбору операторів лотерей, а також постійно протягом п’яти років з часу подачі заяви зобов’язаний забезпечити постійну наявність на банківському рахунку гарантійного фонду в національній або іноземній валюті обсязі, еквівалентному 100 мільйонам гривень за курсом Національного банку України на кожну звітну дату. Режим використання оператором лотерей гарантійного фонду встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні. Порушення режиму використання оператором лотерей гарантійного фонду є підставою для його позбавлення статусу оператора лотерей.
 
-114- Полунєєв Ю.В.
Абзац перший пункту 6 статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -115- Самойленко Ю.П.
В пункті 6 статті 6 в першому абзаці цифру «100» замінити на «50».
 
Відхилено Суперечить загальній концепції підвищених фінансових вимог до оператора лотерей та вимогам Кабміну, викладеним у висновку до законопроекту.   
85. Оператор лотерей, що провадить діяльність з випуску і проведення лотерей протягом більше 5 років зобов’язаний застрахувати ризики неодержання гравцями призів в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, на суму, що на 50% перевищує суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором лотерей упродовж попереднього календарного року, що звільняє його від обов’язкового додержання нормативу, вказаного в абзаці першому частини 6 статті 6 цього Закону.
 
-116- Полунєєв Ю.В.
Абзац другий пункту 6 статті 6 викласти в наступній редакції:
«Оператор лотерей зобов’язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором лотерей упродовж попереднього календарного року.»
 
Враховано   6. Оператор державних лотерей зобов’язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.
 
    -117- Терьохін С.А.
В абзаці другому пункту 6 статті 6 після слів «більше 5 років» вставити слова «,на момент звернення з заявою про участь у конкурсі з відбору операторів лотерей,»; слово «зобов’язаний» змінити на слово «може».
 
Відхилено Поправка суперечить доопрацьованій концепції страхування як обов’язковій вимозі.   
86. Оператор лотерей забезпечує додержання інших фінансово-економічних, технологічних та організаційних нормативів, встановлених Порядком проведення державних лотерей.
 
   Оператор державних лотерей забезпечує додержання інших фінансово-економічних, технологічних та організаційних нормативів, встановлених Порядком проведення державних лотерей.
 
87. 7. Керівник оператора лотерей, особи, що виконують обов’язки керівника оператора лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні лотерей, повинні відповідати вимогам щодо стажу роботи, ділової репутації та іншим кваліфікаційним вимогам, визначеним Порядком проведення державних лотерей.
 
-118- Полунєєв Ю.В.
В абзаці першому пункту 7 статті 6 після слова «щодо» додати слово «освіти», після слова «роботи» додати сполучник «та»; слова «та іншим кваліфікаційним вимогам» виключити;
 
Враховано   7. Керівник оператора державних лотерей, особи, що виконують обов’язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, повинні відповідати вимогам щодо освіти, стажу роботи та ділової репутації визначеним Порядком проведення державних лотерей.
 
88. Керівник оператора лотерей, особи, що виконують обов’язки керівника оператора лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні лотерей можуть бути відсторонені від виконання посадових обов’язків у порядку, передбаченому Порядком здійснення контролю у лотерейній сфері на підставі наказу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, що приймається за рекомендацією Дорадчо-консультативного органу у випадку порушення такими особами законодавства про лотереї.
 
-119- Царьов О.А.
Частину 7 статті 6 після слів «…Дорадчо-консультативного органу у випадку…» доповнити словами «…систематичного (більше ніж три рази на рік)…»
 
Враховано   Керівник оператора державних лотерей, особи, що виконують обов’язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей можуть бути відсторонені від виконання посадових обов’язків у порядку, передбаченому Порядком здійснення контролю у лотерейній сфері на підставі наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, що приймається за рекомендацією Дорадчо-консультативного органу у випадку систематичного (більше, ніж три рази на рік) порушення такими особами законодавства про лотереї на час службового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.
 
    -120- Полунєєв Ю.В.
В абзаці другому пункту 7 статті 6 після слова «лотереї» додати словосполучення: «на час службового розслідування, але не більше, ніж на два місяці».
 
Враховано    
    -121- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 7 статті 6 виключити.
 
Відхилено Недоцільно виключати можливості застосування санкцій за допущені порушення   
89. 8. Оператор лотереї щомісяця надає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні інформацію щодо проведення лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.
 
-122- Полунєєв Ю.В.
Пункт 8 статті 6 виключити, пункти 9 та 10 вважати пунктами 8 та 9 відповідно.
 
Враховано Перенесено до пункту 4 цієї статті     
90. 9. Оператор лотереї відповідає всім належним йому майном за зобов’язаннями, які виникають перед державою або третіми особами внаслідок виконання його функцій. Для усунення ризиків втрати державного майна або бюджетних коштів, оператором лотереї не може бути орган державного управління, а також будь-яка установа, організація чи підприємство, створені таким органом, у разі, коли їх повне або часткове утримання здійснюється за рахунок кошторису такого органу, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України або Пенсійного фонду України.
 
-123- Полунєєв Ю.В.
У частині 9 статті 6 друге речення виключити.
 
Враховано   8. Оператор державної лотереї відповідає всім належним йому майном за зобов’язаннями, які виникають перед державою або третіми особами внаслідок виконання його функцій.
 
91. 10. Органи місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади України зобов’язані сприяти розвитку і поширенню державної лотереї на відповідних територіях. Діяльність оператора лотерей та інших осіб з розповсюдження лотерей не підлягає ліцензуванню, квотуванню або іншим обмеженням.
 
-124- Полунєєв Ю.В.
У частині 10 статті 6 після слова «та» додати слово «органи», слово «України» видалити.
 
Враховано   9. Органи місцевого самоврядування та органи місцевої виконавчої влади зобов’язані сприяти розвитку і поширенню державної лотереї на відповідних територіях. Діяльність оператора державних лотерей та інших осіб з розповсюдження лотерей не підлягає ліцензуванню, квотуванню або іншим обмеженням.
 
92. Стаття 7. Порядок використання коштів, отриманих від проведення державних лотерей
 
-125- Мельник П.В.
Статтю 7 виключити.
 
Відхилено Після редакційного доопрацювання суперечності усунені, оскільки у ст. 17 передбачено, що дана стаття набирає чинності після внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів.  Стаття 7. Порядок використання коштів, отриманих від проведення державних лотерей
 
93. 1. Частина валового грального доходу в розмірі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються на фінансування культури, спорту, туризму та відновлення пам’ятників старовини.
 
-126- Полунєєв Ю.В.
В частину 1 статті 7 викласти в наступній редакції: «Відрахування в розмірі, визначеному Податковим кодексом України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються на фінансування державних об’єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на рак, культури та спорту.».
 
Враховано   1. Відрахування в розмірі, визначеному Податковим кодексом України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються на фінансування державних об’єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на рак, культури та спорту.
 
    -127- Самойленко Ю.П.
Перше речення пункту 1 статті 7 законопроекту викласти в наступній редакції
«1. Частина валового грального доходу в подвійному розмірі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та направляються на додаткове фінансування виключно закладів охорони здоров’я, дошкільних навчально-виховних комплексів, культури, спорту, туризму та відновлення пам’ятників старовини.».
 
Відхилено Недоцільно передбачати такий значний розмір податку, оскільки вже передбачений цією статтею розмір є вдвічі більшим за розмір податку, який сплачується операторами на сьогодні.   
    -128- Горіна І.А.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції: «Частина валового грального доходу в розмірі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються на фінансування культури, спорту, туризму та відновлення пам’ятників старовини. Якщо оператор проводить більш ніж один вид лотереї, він зобов’язаний сплачувати щорічно 8 000 мінімальних зарплат до зазначеного спеціального фонду Державного бюджету України за проведення кожного додаткового виду лотереї.
 
Відхилено Суперечить визначенню лотереї та принципам відрахувань від лотерейної діяльності, визначеним ПК України.   
    -129- Терьохін С.А.
В пункті 1 статті 7 слова «Частина валового грального доходу в розмірі відрахувань, визначених Податковим кодексом України» замінити на слова «Частина доходу від проведення державних лотерей у розмірі відрахувань до Державного бюджету України, визначеному Податковим кодексом України».
 
Відхилено Поправка суперечить концепції законопроекту щодо відрахувань від обороту, а не від доходу.   
94. 2. Конкретні цільові бюджетні програми, на фінансування яких використовуються кошти за напрямами, визначеними в частині 1 статті 7 цього Закону, визначаються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.
 
   2. Конкретні цільові бюджетні програми, на фінансування яких використовуються кошти за напрямами, визначеними в частині 1 статті 7 цього Закону, визначаються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.
 
95. Стаття 8. Дорадчо-консультативний орган
 
   Стаття 8. Дорадчо-консультативний орган
 
96. 1. Кабінет Міністрів України у порядку, передбаченому Законом України «Про Кабінет Міністрів України» створює дорадчо-консультативний орган з метою розробки рекомендацій в межах своєї компетенції стосовно розробки та впровадження нових лотерей; застосування в діяльності з випуску і проведення державних лотерей новітніх технологій та виконання інших повноважень, передбачених цим Законом та положенням про дорадчо-консультативний орган,
 
   1. Кабінет Міністрів України у порядку, передбаченому Законом України «Про Кабінет Міністрів України» створює дорадчо-консультативний орган з метою розробки рекомендацій в межах своєї компетенції стосовно розробки та впровадження нових лотерей; застосування в діяльності з випуску і проведення державних лотерей новітніх технологій та виконання інших повноважень, передбачених цим Законом та положенням про дорадчо-консультативний орган,
 
97. 2. Порядок створення та положення про дорадчо-консультативний орган розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-130- Полунєєв Ю.В.
У частині 2 статті 8 слова «порядок створення та» виключити;
 
Враховано   2. Положення про дорадчо-консультативний орган розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
98. Стаття 9. Організація державних лотерей
 
   Стаття 9. Організація державних лотерей
 
99. 1. Організатором державних лотерей є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, який проводить конкурс з відбору операторів лотерей.
 
-131- Полунєєв Ю.В.
У ст.. 9 пункті 1 додати абзаци перший та третій наступного змісту «Організація державних лотерей центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, здійснюється шляхом визначення операторів державних лотерей, в порядку, визначеному цим Законом, а також контролю за їх діяльністю
Конкурс з відбору операторів лотерей проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору операторів лотерей, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів», відповідно абзац перший вважати абзацом другим.
Абзац перший пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
Конкурс з відбору операторів державних лотерей проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. У випадку, коли оператор державних лотерей позбавляється свого статусу з підстав, визначених в цьому Законі, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, може провести конкурс з відбору оператора державних лотерей після прийняття судом остаточного рішення про позбавлення статусу оператора лотерей».
 
Враховано   1. Організація державних лотерей центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, здійснюється шляхом визначення операторів державних лотерей, в порядку, визначеному цим Законом, а також контролю за їх діяльністю.
Організатором державних лотерей є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, який проводить конкурс з відбору операторів лотерей.
Конкурс з відбору операторів лотерей проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору операторів лотерей, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 
100. 2. Конкурс з відбору операторів лотерей проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні один раз на дванадцять років. У випадку, коли оператор лотерей позбавляється свого статусу з підстав, викладених в цьому Законі, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні може провести конкурс з відбору оператора лотерей після прийняття остаточного рішення про позбавлення статусу оператора лотерей, яке не підлягає подальшому оскарженню.
 
-132- Царьов О.А.
Частину 2 статті 9 викласти в наступній редакції: «Конкурс з відбору операторів лотерей проводиться #102073
#102073
Форма заявки на участь у конкурсі визначається спеціально уповноваженим центральним органом #102073
 
Враховано по суті  2. Конкурс з відбору операторів державних лотерей проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. У випадку, коли оператор державних лотерей позбавляється свого статусу з підстав, визначених в цьому Законі, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, може провести конкурс з відбору оператора державних лотерей після прийняття рішення про анулювання ліцензії.
 
    -133- Самойленко Ю.П.
В першому реченні пункту 2 статті 9 законопроекту замінити слова «один раз на дванадцять років» на «один раз на три роки».
 
Відхилено Суперечить моделі державної монополії, визначеної проектом.   
101. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні проводить одночасний розгляд усіх заявок на отримання статусу оператора лотерей не раніше ніж через один календарний місяць від дня проголошення дати проведення конкурсу
 
-134- Полунєєв Ю.В.
В абзаці другому пункту 2 статті 9 слово «одночасний» виключити.
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, проводить розгляд усіх заявок на отримання статусу оператора державних лотерей не раніше ніж через один календарний місяць від дня проголошення дати проведення конкурсу
 
    -135- Самойленко Ю.П.
В другому абзаці другого пункту статті 9 законопроекту слова «через один календарний місяць» замінити на слова «через три календарних місяця».
 
Відхилено Суперечить процедурі проведення конкурсу.   
102. Форма заявки на участь у конкурсі визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
   Форма заявки на участь у конкурсі визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 
103. 3. Для проведення відкритого конкурсу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні з числа працівників та членів дорадчо-консультативного органу (за їх згодою) формує конкурсну комісію. Інформація про дату та умови проведення відкритого конкурсу, а також вимоги до його учасників мають бути оприлюднені у трьох послідовних випусках офіційного друкованого засобу масової інформації центральних органів виконавчої влади України, перший з яких має надійти у розповсюдження не раніше 60 календарних днів до дня проведення конкурсу. Заявки на участь у конкурсі приймаються конкурсною комісією не пізніше вісімнадцятої години третього календарного дня до дня проведення конкурсу, без врахування дня його проведення.
 
-136- Кармазін Ю.А.
У статті 9:
У другому реченні частини третьої після слова: «оприлюднені» доповнити словами: «на офіційному веб-сайті #102073
 
Враховано   3. Для проведення відкритого конкурсу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, з числа працівників та членів дорадчо-консультативного органу (за їх згодою) формує конкурсну комісію. Інформація про дату та умови проведення відкритого конкурсу, а також вимоги до його учасників мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, та у трьох послідовних випусках офіційного друкованого засобу масової інформації центральних органів виконавчої влади України, перший з яких має надійти у розповсюдження не раніше 60 календарних днів до дня проведення конкурсу. Заявки на участь у конкурсі приймаються конкурсною комісією не пізніше вісімнадцятої години третього календарного дня до дня проведення конкурсу, без врахування дня його проведення.
 
104. Для включення юридичної особи до складу конкурсантів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні здійснює експертизу поданих юридичною особою документів за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні. Юридична особа, чий статус або запропоновані нею умови проведення державних лотерей не відповідають вимогам цього Закону або Порядку проведення державних лотерей, до конкурсу не допускається.
 
-137- Полунєєв Ю.В.
Абзац другий пункту 3 статті 9 викласти в наступній редакції:
«Для включення юридичної особи до складу конкурсантів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, здійснює експертизу поданих юридичною особою документів за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Юридична особа, яка не відповідає встановленим цим Законом вимогам до оператора державних лотерей до конкурсу не допускається. Відмова в допуску на участь в конкурсі з інших підстав, крім вказаних в цій статті, забороняється.»
 
Враховано   Для включення юридичної особи до складу конкурсантів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, здійснює експертизу поданих юридичною особою документів за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. Юридична особа, яка не відповідає встановленим цим Законом вимогам до оператора державних лотерей до конкурсу не допускається. Відмова в допуску на участь в конкурсі з інших підстав, крім вказаних в цій статті, забороняється.
 
    -138- Царьов О.А.
Останнє речення частини 3 статті 9 викласти в наступній редакції: «Юридична особа, чий статус не відповідає вимогам цього Закону до конкурсу не допускається. Відмова в допуску на участь в конкурсі з інших підстав забороняється.»
 
Враховано по суті   
105. 4. Підставами для визначення переможця (переможців) конкурсу є наявність досвіду роботи на лотерейному ринку, кількість видів лотерей, досвід з проведення яких має конкурсант, вартість балансових активів конкурсанта, стаж роботи в лотерейній сфері працівників конкурсанта, рівень його технічного оснащення, залучені у діяльність підприємства інвестиційні кошти.
 
-139- Царьов О.А.
Частину 4 статті 9 викласти в наступній редакції: «Підставами для визначення переможця (переможців) конкурсу є наявність досвіду роботи на лотерейному ринку України, кількість лотерей, досвід з проведення яких має конкурсант, вартість балансових активів конкурсанта, стаж роботи в лотерейній сфері працівників конкурсанта, рівень його технічного оснащення, залучені у діяльність підприємства інвестиційні кошти.»
 
Враховано   4. Підставами для визначення переможця (переможців) конкурсу є наявність досвіду роботи на лотерейному ринку України, кількість лотерей, досвід з проведення яких має конкурсант, вартість балансових активів конкурсанта, стаж роботи в лотерейній сфері працівників конкурсанта, рівень його технічного оснащення, залучені у діяльність підприємства інвестиційні кошти.
 
    -140- Самойленко Ю.П.
Перший абзац пункту 4 статті 9 викласти в наступній редакції «4. Підставами для визначення переможця #102073
 
Відхилено Суперечить порядку прийняття Порядку визначення операторів лотерей, який приймається КМУ.   
    -141- Терьохін С.А.
Абзац перший пункту 4 статті 9 після слів «інвестиційні кошти» доповнити такими словами «обсяги прийнятих ставок за попередні роки, обсяги, повнота та своєчасність відрахування до державного бюджету, обсяги, повнота та своєчасність виплати призів переможцям».
 
Відхилено Недоцільно передбачати додаткові критерії для визначення переможців, крім визначених в проекті.   
106. Додаткові критерії, за якими визначається переможець (переможці) конкурсу за умови рівності показників основних критеріїв відбору, термін проведення конкурсу, а також порядок підтвердження законності походження коштів, що використовуються для формування статутного фонду конкурсанта, встановлюються Порядком визначення операторів лотерей.
 
-142- Полунєєв Ю.В.
Абзац другий пункту 4 статті 9 виключити.
 
Враховано      
107. 5. Порядок засідання та результати прийнятих рішень оформлюються протоколом засідання конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня рекомендує спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні надати переможцю (переможцям) статус оператора лотерей.
 
-143- Полунєєв Ю.В.
Абзац перший пункту 5 статті 9 викласти в наступній редакції: «5. Порядок засідання та результати прийнятих рішень оформлюються протоколом засідання конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня повідомляє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади про прийняте рішення та переможця (переможців), якому повинен бути наданий статус оператора лотерей.».
 
Враховано   5. Порядок засідання та результати прийнятих рішень оформлюються протоколом засідання конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, про прийняте рішення та переможця (переможців), якому повинен бути наданий статус оператора державних лотерей шляхом видачі відповідної ліцензії.
 
108. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні не пізніше, ніж на десятий день з дня надходження рекомендації конкурсної комісії видає свідоцтво оператора лотерей.
 
-144- Полунєєв Ю.В.
В абзаці другому пункту 5 статті 9 слово «рекомендації» замінити словом «повідомлення».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів не пізніше, ніж на десятий день з дня надходження повідомлення конкурсної комісії видає ліцензію оператора державних лотерей. Видача ліцензії здійснюється на безоплатній основі.
 
    -145- Кармазін Ю.А.
У статті 9: абзац другий частини п’ятої після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Видача свідоцтва здійснюється на безоплатній основі.»
 
Враховано    
109. 6. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку встановленому законодавством.
 
   6. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку встановленому законодавством.
 
110. 7. Юридична особа - переможець конкурсу набуває статусу оператора лотерей на термін 12 років з дати видачі свідоцтва оператора лотерей.
 
-146- Полунєєв Ю.В.
Пункт 7 статті 9 викласти у такій редакції:
«Юридична особа - переможець конкурсу набуває статусу оператора лотерей безстроково».
 
Враховано   7. Юридична особа - переможець конкурсу набуває статусу оператора державних лотерей безстроково.
 
    -147- Самойленко Ю.П.
В першому реченні пункту 7 статті 9 законопроекту замінити слова «термін 12 років» на «термін 3 років».
 
Відхилено Суперечить обраній законопроектом моделі державної монополії.   
111. Стаття 10. Позбавлення оператора лотерей його статусу.
 
   Стаття 10. Позбавлення оператора державних лотерей його статусу.
 
112. 1. Оператор лотерей може бути позбавлений статусу оператора лотерей у випадках коли:
 
   1. Оператор державних лотерей може бути позбавлений статусу оператора державних лотерей у випадках коли:
 
113. 1) оператор тиражних лотерей не проводить більше ніж три послідовних тиражі у строки, визначені в умовах проведення лотереї, за винятком випадків коли затримка в такому проведенні викликана обставинами непереборної сили (форс-мажору);
 
-148- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини першої статті 10 після першого речення доповнити новим речення другим такого змісту:
«Ведення реєстрації проведення тиражів лотерей покладається на спеціально уповноважений центральний #102073
 
Відхилено Процедурні моменти, згідно загальної концепції законопроекту, повинні бути закріплені в Порядку проведення лотерей.  1) оператор тиражних лотерей не проводить більше ніж три послідовних тиражі у строки, визначені в умовах проведення державної лотереї, за винятком випадків коли затримка в такому проведенні викликана обставинами непереборної сили (форс-мажору);
 
114. 2) оператор лотерей протягом більше шести місяців не виконує технологічні, фінансово-економічні та інші нормативи та кваліфікаційні вимоги, встановлені Порядком проведення державних лотерей, або не подає інформацію щодо її проведення, баланс і звіт про фінансові результати;
 
-149- Полунєєв Ю.В.
В пункті 1 статті 10: підпункт 2) виключити, відповідно підпункт 3) вважати підпунктом 2).
підпункт 4) викласти в такій редакції
3) оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше, ніж на 6 місяців терміни виплат призів переможцям у лотереї.
Позбавлення особи статусу оператора державних лотерей здійснюється шляхом анулювання ліцензії в порядку передбаченому законодавством про ліцензування.
підпункт 4 вважати підпунктом 3
 
Враховано      
115. 3) оператор лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення до бюджету коштів, отриманих від проведення лотерей в обсягах, визначених законодавством;
 
-150- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 3) пункту 1 статті 10 викласти в наступній редакції: «оператор лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, визначеної Податковим кодексом України;».
 
Враховано   2) оператор державних лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, визначеної Податковим кодексом України;
 
116. 4) оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше, ніж на 3 місяці терміни виплат призів переможцям у лотереї.
 
   3) оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше, ніж на 6 місяців терміни виплат призів переможцям у лотереї.
 
117. Позбавлення особи статусу оператора лотерей здійснюється за рішенням суду за позовом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, ініційованим за рекомендацією дорадчо-консультативного органу.
 
   Позбавлення особи статусу оператора державних лотерей здійснюється шляхом анулювання ліцензії в порядку передбаченому законодавством про ліцензування.
 
118. 2. Оператор лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про припинення проведення державних лотерей до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, а також у випадку визнання оператора лотерей банкрутом.
 
-151- Полунєєв Ю.В.
В абзаці першому пункту 2 статті 10 слова «припинення проведення державних» замінити словами «позбавлення його статусу оператора»; після слова «випадку» додати слова «його ліквідації внаслідок».
 
Враховано   2. Оператор державних лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про позбавлення його статусу оператора державних лотерей до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, а також у випадку його ліквідації внаслідок визнання оператора державних лотерей банкрутом.
 
119. Заява про припинення проведення державних лотерей повинна бути подана до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні не пізніше, ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, однак не пізніше, ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора лотерей буде припинена.
 
-152- Полунєєв Ю.В.
В абзаці другому пункту 2 статті 10 слова «припинення проведення державних» замінити словами «позбавлення статусу оператора».
 
Враховано   Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей повинна бути подана до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, не пізніше, ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, однак не пізніше, ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора державних лотерей буде припинена.
 
120. 3. Порядок припинення проведення державних лотерей операторами лотерей розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
   3. Порядок припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 
121. Стаття 11. Розповсюдження державних лотерей
 
   Стаття 11. Розповсюдження державних лотерей
 
122. 1. Розповсюджувач державної лотереї виконує такі функції:
 
   1. Розповсюджувач державної лотереї виконує такі функції:
 
123. здійснює прийом ставок від гравців і передає їх оператору лотерей;
 
-153- Терьохін С.А.
В абзаці другому пункту 1 статті 11 після слів «передає їх» доповнити словами « (перераховує на рахунок) виручку».
 
Відхилено иручка може бути здана в касу.  здійснює прийом ставок від гравців і передає їх оператору державних лотерей;
 
124. видає призи переможцям державних лотерей у випадках, передбачених умовами проведення лотереї;
 
-154- Терьохін С.А.
В абзаці третьому пункту 1 статті 11 після слів «видає» доповнити словами « (виплачує)».
 
Враховано   видає (виплачує) призи переможцям державних лотерей у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї;
 
125. веде облік і надає оператору лотерей звітність про рух лотерейних білетів і виручки;
 
-155- Терьохін С.А.
В абзаці четвертому пункту 1 статті 11 після слів «білетів і виручки;» доповнити словами «, за винятком розповсюдження лотерей через електронну систему проведення лотерей;».
 
Відхилено Зауваження базується на власній концепції ЕС, яка не вписується в проект і суперечить ЗУ «Про бухгалтерський облік і фін.звітність».  веде облік і надає оператору державних лотерей звітність про рух лотерейних білетів і виручки;
 
126. забезпечує вільний доступ громадянам до придбання лотерейних білетів і отримання призів;
 
   забезпечує вільний доступ громадянам до придбання лотерейних білетів і отримання призів;
 
127. проводить популяризацію державної лотереї та роз’яснює правила участі в ній;
 
   проводить популяризацію державної лотереї та роз’яснює правила участі в ній;
 
128. виконує інші функції, визначені в укладеному між розповсюджувачем та оператором договорі про розповсюдження державних лотерей.
 
-156- Полунєєв Ю.В.
В абзаці 6 пункту 1 статті 11 після слова «лотерей» додати слова: «або у дозволі, виданому оператором».
 
Враховано   виконує інші функції, визначені в укладеному між розповсюджувачем та оператором договорі про розповсюдження державних лотерей або у дозволі, виданому оператором.
 
    -157- Терьохін С.А.
Статтю 11 доповнити пунктом 2 такого змісту: «В разі проведення лотерей через електронну систему проведення лотерей, використання якої дозволяє заміняти лотерейні білети іншими документами або в інший спосіб засвідчувати участь у грі, єдиним засобом первинного обліку та реєстрації прийнятих ставок є електронна система проведення лотерей оператора. Розповсюджувач здійснює прийняття ставок та виплату виграшів через термінали або інші засоби прийняття ставок електронної системи проведення лотерей.». В зв’язку із цим змінити подальшу нумерацію пунктів статті 11.
 
Відхилено Зауваження базується на власній концепції ЕС, яка не вписується в проект і суперечить ЗУ «Про бухгалтерський облік і фін.звітність».   
129. 2. З розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор лотерей укладає письмові договори.
 
-158- Полунєєв Ю.В.
У пункті 2 статті 11 після слова «договори» додати слова «або надає їм письмові дозволи».
 
Враховано   2. З розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори або надає їм письмові дозволи.
 
    -159- Кармазін Ю.А.
У статті 11 частину другу викласти у такій редакції:
«З розповсюджувачами державної лотереї – юридичними чи фізичними особами оператор лотерей укладає письмовий договір, відповідно до якого одна сторона (розповсюджувач державних лотерей) в інтересах другої сторони (оператора лотерей) здійснює функції щодо розповсюдження державної лотереї у відповідності до частини 1 цієї статті.»
 
Відхилено Правовий статус розповсюджувача визначено в ст. 1 проекту та в тексті проекту, де передбачено, що розповсюджувач діє від імені і за дорученням оператора.   
130. 3. Юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї при наявності посвідчення, виданого оператором лотерей, форма якого визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
-160- Терьохін С.А.
В пункті 3 статті 11 слова «фізичні особи» замінити на «фізичні особи-підприємці».
 
Відхилено Розповсюджувачами можуть бути і фізичні особи, які не зареєстровані СПД.  3. Юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї при наявності посвідчення, виданого оператором державних лотерей, форма якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 
131. 4. Розповсюджувачами державних лотерей на території України можуть бути юридичні особи - резиденти, які не мають на момент укладення з оператором лотерей договору про розповсюдження державних лотерей заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів), а також інших видів простроченої заборгованості перед бюджетами. Форма довідки, що підтверджує факт відсутності заборгованості затверджується центральним податковим органом.
 
-161- Царьов О.А.
Частину 4 статті 11 – виключити.
 
Враховано      
    -162- Терьохін С.А.
Пункт 4 статті 11 виключити.
 
Враховано    
132. 5. Розповсюджувач державної лотереї не має право без згоди оператора лотерей передавати надані договором про розповсюдження лотерей обов’язки з розповсюдження лотереї на третіх осіб.
 
-163- Полунєєв Ю.В.
В абзаці першому пункту 5 статті 11 слова «на третіх осіб» замінити словами «третім особам».
 
Враховано   4. Розповсюджувач державної лотереї не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей обов’язки з розповсюдження лотереї третім особам.
 
133. Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором лотерей розмір ставки у лотереї і (або) ціну лотерейного білета (іншого документа, що засвідчує участь у грі і забезпечує право на отримання призу у випадку виграшу).
 
-164- Полунєєв Ю.В.
В абзаці другому пункту 5 статті 11 слова в дужках «і забезпечує право на отримання призу у випадку виграшу» виключити.
 
Враховано   Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором державних лотерей розмір ставки у лотереї і (або) ціну лотерейного білета (іншого засобу, що засвідчує участь у грі).
 
    -165- Терьохін С.А.
В абзаці другому пункту 5 статті слова «іншого документу» замінити на «іншого засобу».
 
Враховано    
134. 6. Розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не є підприємницькою діяльністю. Держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.
 
-166- Царьов О.А.
У частині 6 статті 11 речення: «Розповсюдження державних лотерей не є підприємницькою діяльністю» замінити реченням: «Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов’язкової реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності фізичних осіб-розповсюджувачів».
 
Враховано   5. Розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов’язкової реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності фізичних осіб-розповсюджувачів. Держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.
 
    -167- Кармазін Ю.А.
У частині шостій статті 11 виключити друге речення, а саме:
«Розповсюдження державних лотерей не є підприємницькою діяльністю.»
 
Враховано редакційно    
    -168- Терьохін С.А.
В пункті 6 статті 11 речення «Розповсюдження державних лотерей не є підприємницькою діяльністю.» виключити.
 
Враховано редакційно    
135. 7. Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності.
 
   6. Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності.
 
136. 8. Оператор лотерей не несе відповідальності за порушення розповсюджувачами законодавства про розповсюдження державних лотерей, якщо інше не встановлено угодою, укладеною між розповсюджувачем та оператором лотерей.
 
   7. Оператор державних лотерей не несе відповідальності за порушення розповсюджувачами законодавства про розповсюдження державних лотерей, якщо інше не встановлено угодою, укладеною між розповсюджувачем та оператором державних лотерей.
 
137. 9. З урахуванням норм цієї статті, оператор лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.
 
   8. З урахуванням норм цієї статті, оператор лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.
 
138. Стаття 12. Гравці у державній лотереї
 
   Стаття 12. Гравці у державній лотереї
 
139. 1. Держава гарантує дотримання прав гравців державних лотерей, визначених цим Законом.
 
   1. Держава гарантує дотримання прав гравців державних лотерей, визначених цим Законом.
 
140. 2. Гравцем у державній лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років та самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу державної лотереї.
 
-169- Терьохін С.А.
В пункті 2 статті 12 цифри «18» замінити на «15».
 
Відхилено Суперечить концепції закону щодо не допуску неповнолітніх до участі в азартних іграх  2. Гравцем у державній лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років та самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу державної лотереї.
 
141. 3. Будь-яка фізична особа, котра до закінчення терміну прийняття ставок, встановленого умовами проведення лотереї, оплачує вартість лотерейного білету або робить ставку в іншій формі, набуває статус гравця.
 
   3. Будь-яка фізична особа, котра до закінчення терміну прийняття ставок, встановленого умовами проведення лотереї, оплачує вартість лотерейного білету або робить ставку в іншій формі, набуває статус гравця.
 
142. 4. Прийняття оплати вартості лотерейного білету або ставки гравця в іншій формі, засвідчує факт укладення угоди між оператором лотереї та цим гравцем. Оператор лотерей зобов'язаний перевіряти право гравця на одержання призу в порядку, встановленому умовами проведення державної лотереї.
 
   4. Прийняття оплати вартості лотерейного білету або ставки гравця в іншій формі, засвідчує факт укладення угоди між оператором державної лотереї та цим гравцем. Оператор державних лотерей зобов'язаний перевіряти право гравця на одержання призу в порядку, встановленому умовами проведення державної лотереї.
 
143. 5. Оператор тиражних лотерей забезпечує трансляцію розігрувань тиражів державних лотерей на загальнонаціональному телевізійному каналі. Розіграші тиражів проводяться у присутності тиражної комісії, яка формується оператором.
 
-170- Полунєєв Ю.В.
У пункті 5 статті 12 після слова «оператор» слово «тиражних» видалити, а після слова «державних» додати слово «тиражних», «на загальнонаціональному телевізійному каналі» видалити.
 
Враховано   5. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію розіграшів державних тиражних лотерей. Розіграші тиражів проводяться в присутності тиражної комісії, яка формується оператором. Розіграш призового фонду тиражу проводиться не частіше одного разу на п'ять хвилин.»
 
    -171- Царьов О.А.
Частину 5 статті 12 викласти в наступній редакції:
« 5. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію розіграшів державних тиражних лотерей. Розіграші тиражів проводяться в присутності тиражної комісії, яка формується оператором. Розіграш призового фонду тиражу проводиться не частіше одного разу на п'ять хвилин.»
 
Враховано Поправка спрямована на уникнення формування ігрової залежності гравців.   
    -172- Терьохін С.А.
Пункт 5 статті 12 викласти в такій редакції: «Оператор тиражних лотерей забезпечує запис розіграшів тиражів державних лотерей засобами відео запису із наступною трансляцію (розміщенням) результатів на загальнонаціональному телевізійному каналі або в мережі Інтернет. Розіграші тиражів проводяться у присутності тиражної комісії, яка формується оператором.».
 
Відхилено Недоцільно передбачати можливість трансляції записів розіграшів, оскільки це підриває довіру до прозорості розіграшу.   
144. 6. Результати розігрування кожного тиражу державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.
 
   6. Результати розігрування кожного тиражу державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.
 
145. 7. У разі, коли наступне законодавство звузить права або погіршить умови участі у грі гравців державних лотерей, це наступне законодавство поширюватиметься тільки на осіб, які набули статусу гравців у державну лотерею після набрання чинності таким законодавством.
 
-173- Полунєєв Ю.В.
Пункт 7 статті 12 виключити, змінити загальну нумерацію пунктів.
 
Враховано      
146. 8. Відомості про участь гравця в лотереї та одержання ним призу не підлягають розголошенню інакше як у випадках, встановлених законодавством або за згодою гравця.
 
   7. Відомості про участь гравця в державній лотереї та одержання ним призу не підлягають розголошенню інакше як у випадках, встановлених законодавством або за згодою гравця.
 
147. Стаття 13. Реклама лотерей
 
   Стаття 13. Реклама державних лотерей
 
148. 1. Оператор лотерей здійснює рекламу державних лотерей у порядку встановленому законодавством про рекламу.
 
   1. Оператор державних лотерей здійснює рекламу державних лотерей у порядку встановленому законодавством про рекламу.
 
149. 2. В місцях розповсюдження державних лотерей повинна бути загальнодоступною інформація про математично розраховану вірогідність отримання призу в лотерею (щодо тиражних лотерей - вірогідність, обрахована на прикладі проведення лотереї у попередньому році).
 
-174- Терьохін С.А.
Пункт 2 статті 13 виключити.
 
Враховано      
150. Стаття 14. Призовий фонд державної лотереї
 
-175- Полунєєв Ю.В.
У назві статті 14 та в абзаці першому пункту 1 цієї статті після слова «призовий» додати слово в дужках «виграшний».
Доповнити частину 1 абзацом 2 наступного змісту:
Оператор забезпечує наявність на банківському рахунку коштів в обсязі сформованого призового фонду на кожну звітну дату.
Абзац 2 відповідно вважати абзацом 3
Абзац 3 виключити.
 
Враховано   Стаття 14. Призовий (виграшний) фонд державної лотереї
 
151. 1. Виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового фонду, накопиченого оператором лотерей.
 
   1. Виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового (виграшного) фонду, накопиченого оператором державних лотерей.
Оператор забезпечує наявність на банківському рахунку коштів в обсязі сформованого призового фонду на кожну звітну дату.
 
152. Протягом перших п’яти років діяльності з проведення державних лотерей оператору лотерей забороняється виплата призів за рахунок коштів, отриманих оператором лотерей в кредит, позику, довірче управління чи за іншими підставами, відмінними від прийняття ставок і власних коштів цього оператора лотерей, вільних від зобов’язань.
 
      
153. 2. На кошти, накопичені розповсюджувачами державної лотереї від прийняття ставок, не можуть бути направлені будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на цих розповсюджувачів або на банки, в яких вони обслуговуються.
 
   2. На кошти, накопичені розповсюджувачами державної лотереї від прийняття ставок, не можуть бути направлені будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на цих розповсюджувачів або на банки, в яких вони обслуговуються.
 
154. 3. На кошти призового фонду або кошти, які підлягають перерахуванню державі та обліковуються на рахунку оператора лотерей, не можуть бути направлені будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на оператора лотерей або на обслуговуючий банк, в якому обліковуються такі кошти.
 
-176- Самойленко Ю.П.
Перше речення пункту 3 статті 14 законопроекту викласти в наступній редакції «3. На кошти призового фонду та/або кошти, які підлягають перерахуванню державі та обліковуються на рахунку оператора лотерей виключно в банку, який знаходиться в 100 відсотковій власності держави, не можуть бути направлені будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на оператора лотерей або на обслуговуючий банк, в якому обліковуються такі кошти.»
 
Відхилено Суперечить гарантуванню прав гравців на виплату виграшів незалежно від того, обліковуються кошти в державній чи приватній банківській установі.  3. На кошти призового фонду або кошти, які підлягають перерахуванню державі та обліковуються на рахунку оператора державних лотерей, не можуть бути направлені будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на оператора державних лотерей або на обслуговуючий банк, в якому обліковуються такі кошти.
 
155. 4. З метою організації виплати готівкових призів, на оператора лотерей не розповсюджуються обмеження, встановлені законодавством щодо граничних розмірів виплат готівкою, термінів оприбуткування готівки в касу, а також дотримання лімітів готівки в касі.
 
-177- Полунєєв Ю.В.
В пункті 4 статті 14 слово «готівкових» виключити, після слова «призів» додати слово «готівкою».
 
Враховано   4. З метою організації виплати призів готівкою, на оператора державних лотерей не розповсюджуються обмеження, встановлені законодавством щодо граничних розмірів виплат готівкою, термінів оприбуткування готівки в касу, а також дотримання лімітів готівки в касі.
 
    -178- Кармазін Ю.А.
У статті 14:
Частину четверту викласти у такій редакції: «Обмеження щодо граничних розмірів виплат готівкою, термінів оприбуткування готівки в касі, а також дотримання лімітів готівки в касі встановлюються у таких розмірах, які забезпечать достатність своєчасної виплати грошових призів.»
 
Відхилено Суперечить можливості забезпечити своєчасну та безперебійну виплату виграшів.   
156. 5. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті України.
 
-179- Терьохін С.А.
В абзаці першому пункту 5 статті 14 слова «грошових» та «виключно» виключити.
Пункту 5 статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту: «Виплата призів державних лотерей може здійснюватись у готівковій або безготівкові формі, електронними грошима або іншими засобами електронних платежів, засобами поповнення рахунків абонентів мобільного зв’язку, засобами поповнення ігрових рахунків, або іншими електронними платежами, вираженими у валюті України, відповідно до умов проведення лотерей та чинного законодавства України.».
 
Відхилено Спосіб виплати повинен передбачатися в Порядку проведення лотерей, а не на рівні закону.  5. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті України.
 
157. Розігрування призів, виражених у іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється. Це правило не стосується державних лотерей, сфера розповсюдження яких повністю знаходиться за межами території України.
 
   Розігрування призів, виражених у іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється. Це правило не стосується державних лотерей, сфера розповсюдження яких повністю знаходиться за межами території України.
 
158. 6. Виплата призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, визначених умовами проведення державних лотерей.
 
   6. Виплата призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, визначених умовами проведення державних лотерей.
 
159. 7. Виплата призів здійснюється через каси операторів лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб) у готівковому вигляді або за бажанням переможця - у безготівковому вигляді на його банківський рахунок за рахунок суми призу.
 
-180- Кармазін Ю.А.
У статті 14:
У частині сьомій після слів: « (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб)» доповнити словами: «,а у випадках, передбачених умовами проведення лотереї, через розповсюджувачів державних лотерей» і далі – за текстом.
 
Враховано   7. Виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, через розповсюджувачів державних лотерей у готівковому вигляді або за бажанням переможця - у безготівковому вигляді на його банківський рахунок за рахунок суми призу.
 
    -181- Терьохін С.А.
Пункт 7 статті 14 після слів «суми призу.» доповнити такими словами: «або розповсюджувачами відповідно до цього Закону в порядку встановленому умовами проведення лотерей».
 
Враховано редакційно    
160. 8. Вимога гравця про виплату призу може бути пред’явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення лотереї. У разі, якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет (або інший документ, що посвідчує право на отримання призу) не пред’являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються Порядком проведення державних лотерей.
 
-182- Терьохін С.А.
В пункті 8 статті 14 слова «до залишкового фонду лотереї.» замінити на слова «до призового фонду лотереї».
В пункті 8 статті 14 останнє речення «Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються Порядком проведення державних лотерей.» виключити.
 
Відхилено Така поправка ускладнює облік формування призового фонду, оскільки «збиває» загальний визначений умовами відсоток відрахувань на формування призового фонду.  8. Вимога гравця про виплату призу може бути пред’явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення державної лотереї. У разі, якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет (або інший документ, що посвідчує право на отримання призу) не пред’являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються Порядком проведення державних лотерей.
 
161. 9. Виплата призів державної лотереї здійснюється виключно на підставі пред’явленого лотерейного білету, або іншого документу, що відповідно до умов проведення лотереї посвідчує право гравця на отримання призу. Передумовою видачі призу є проведення оператором лотерей або уповноваженою ним особою експертизи лотерейного білету, або іншого документу, що відповідно до умов проведення лотереї посвідчує право гравця на отримання призу, що підтверджує або спростовує його дійсність.
 
-183- Полунєєв Ю.В.
У частині 9 статті 14 слово «виключно» виключити
 
Враховано   9. Виплата призів державної лотереї здійснюється на підставі пред’явленого лотерейного білету, або іншого засобу, що відповідно до умов проведення лотереї посвідчує право гравця на отримання призу. Передумовою видачі призу є проведення оператором лотерей або уповноваженою ним особою експертизи лотерейного білету, або іншого засобу, що відповідно до умов проведення лотереї посвідчує право гравця на отримання призу, що підтверджує або спростовує його дійсність.
 
    -184- Терьохін С.А.
В абзаці першому пункту 9 статті 14 слово «документу» замінити на слово «засобу».
 
Враховано    
    -185- Терьохін С.А.
В абзаці першому пункту 9 статті 14 виключити таке речення: «Зазначена довідка складається в двох примірниках, один із яких видається такому переможцю, а інший передається до центрального статистичного (бухгалтерського) органу оператора лотерей та є документом суворої звітності, який складає комерційну таємницю. Порядок випуску та обліку зазначених довідок встановлюється центральним податковим органом України.».
 
Відхилено    
162. Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів, допускаються у випадках, встановлених законодавством у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У разі, коли переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання. Зазначена довідка складається в двох примірниках, один із яких видається такому переможцю, а інший передається до центрального статистичного (бухгалтерського) органу оператора лотерей та є документом суворої звітності, який складає комерційну таємницю. Порядок випуску та обліку зазначених довідок встановлюється центральним податковим органом України.
 
-186- Полунєєв Ю.В.
Абзац 2 пункту 9 статті 14 викласти в наступній редакції: «Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів, допускаються у випадках, встановлених законодавством та умовами проведення лотерей. У разі, коли переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання, сума вирахуваного податку.».
 
Враховано   Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів, допускаються у випадках, встановлених законодавством та умовами проведення лотерей. У разі, коли переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання, сума вирахуваного податку.
 
163. Стаття 15. Державний контроль в сфері лотерейної діяльності
 
   Стаття 15. Державний контроль в сфері лотерейної діяльності
 
164. 1. Головним органом державного контролю за проведенням лотерей в Україні є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
-187- Полунєєв Ю.В.
У пункті 1 статті 15 слово «головним» замінити словом «уповноваженим».
 
Враховано   1. Уповноваженим органом державного контролю за проведенням лотерей в Україні є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 
165. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні здійснює контроль у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів здійснює контроль у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей.
 
166. 3. Планові перевірки операторів лотерей проводяться не рідше одного разу на 24 місяці.
 
-188- Полунєєв Ю.В.
Пункт 3 статті 15 викласти у такій редакції:
«Планові перевірки операторів лотерей проводяться не частіше одного разу на 24 місяці.».
 
Враховано   3. Планові перевірки операторів державних лотерей проводяться не частіше одного разу на 24 місяці.
 
167. 4. Позапланові перевірки операторів лотерей проводяться виключно з таких підстав:
 
   4. Позапланові перевірки операторів державних лотерей проводяться виключно з таких підстав:
 
168. оператором лотерей не подано в установлений строк звітність до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, якщо її подання передбачено цим законом;
 
   оператором державних лотерей не подано в установлений строк звітність до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, якщо її подання передбачено цим законом;
 
169. виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності, поданій оператором лотерей, якщо оператор лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
   виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності, поданій оператором державних лотерей, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
170. оператор лотерей подав у встановленому Порядком проведення державних лотерей порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні під час проведення планової чи позапланової перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;
 
   оператор державних лотерей подав у встановленому Порядком проведення державних лотерей порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, під час проведення планової чи позапланової перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;
 
171. у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від гравця, якщо оператор лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
   у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від гравця, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
172. 5. Порядок здійснення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні функції контролю за проведенням лотерей в Україні визначається Порядком здійснення контролю в лотерейній сфері, що затверджується Кабінетом Міністрів за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
-189- Полунєєв Ю.В.
Пункт 5 статті 15 виключити, відповідно пункт 6 вважати пунктом 5, який викласти в наступній редакції: «Порядок здійснення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, функції контролю за проведенням лотерей в Україні визначається Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, викладених у цьому Законі, а також Порядком здійснення контролю в лотерейній сфері, що затверджується Кабінетом Міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів».
 
Враховано   5. Порядок здійснення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, функції контролю за проведенням лотерей в Україні визначається Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, викладених у цьому Законі, а також Порядком здійснення контролю в лотерейній сфері, що затверджується Кабінетом Міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 
173. 6. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
174. 7. Від імені Верховної Ради України контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, отриманих від проведення лотерей, здійснює Рахункова палата.
 
-190- Полунєєв Ю.В.
Пункт 7 статті 15 виключити.
 
Враховано      
    -191- Мельник П.В.
Пункт 7 статті 15 виключити.
 
Враховано    
175. Стаття 16. Відповідальність
 
   Стаття 16. Відповідальність
 
176. 1. За неповне або несвоєчасне відрахування до державного бюджету коштів, отриманих від проведення державних лотерей, в обсязі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, винна особа несе відповідальність на рівні відповідальності за несвоєчасну або неповну сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету, встановлену законодавством.
 
-192- Полунєєв Ю.В.
У пункті 1 статті 16 слово «бюджету» замінити словами «Державного бюджету України», слова «інших обов’язкових платежів» виключити.
 
Враховано   1. За неповне або несвоєчасне відрахування до Державного бюджету України коштів, отриманих від проведення державних лотерей, в обсязі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, винна особа несе відповідальність на рівні відповідальності за несвоєчасну або неповну сплату податків, зборів, встановлену законодавством.
 
177. 2. До суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України ігри, що відповідають визначенню лотереї, крім випадків, якщо така гра проводиться особою, що одержала статус оператора лотерей застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
 
-193- Полунєєв Ю.В.
Пункт 2 статті 16 викласти в наступній редакції: «До суб’єктів, які організовують або проводять на території України ігри, що відповідають визначенню лотереї, крім випадків, якщо така гра проводиться особою, що одержала статус оператора лотерей, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі шістнадцяти тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
Застосування санкцій, зазначених у абзаці першому частини другої статті 16, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів міліції та/або органів державної податкової служби.».
 
Враховано   2. До суб’єктів, які організовують або проводять на території України ігри, що відповідають визначенню лотереї, крім випадків, якщо така гра проводиться особою, що одержала статус оператора державних лотерей, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі шістнадцяти тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
 
178. Застосування санкцій, зазначених у абзаці першому частини 2 статті 16, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів державної податкової служби.
 
   Застосування санкцій, зазначених у абзаці першому частини другої статті 16, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів міліції та/або органів державної податкової служби.
 
179. 3. За використання словосполучень "лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах при проведенні окремих видів господарської діяльності юридичними чи фізичними особами або в їх назвах, які не мають статусу оператора лотерей або розповсюджувача відповідного виду лотереї, зазначені особи позбавляються державної реєстрації відповідно до закону.
 
-194- Полунєєв Ю.В.
У пункт 3 статті 16 викласти в наступній редакції: «3. За використання словосполучень "лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах при проведенні окремих видів господарської діяльності або в їх назвах юридичними особами, які не мають статусу оператора лотерей, зазначені особи припиняються за рішенням суду відповідно до закону.».
 
Враховано   3. За використання словосполучень "лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах при проведенні окремих видів господарської діяльності або в їх назвах юридичними особами, які не мають статусу оператора державних лотерей, зазначені особи припиняються за рішенням суду відповідно до закону.
 
180. Стаття 17. Перехідні та прикінцеві положення
 
   Стаття 17. Перехідні та прикінцеві положення
 
181. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-195- Кармазін Ю.А.
У статті 17 частину першу викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини сьомої статті 3 та статті 7, що набирають чинності після внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України.
 
    -196- Царьов О.А.
Частину 1 статті 17 викласти в наступній редакції : «Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року».
 
Відхилено    
    -197- Полунєєв Ю.В.
Пункт 1 статті 17 викласти в наступній редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини сьомої статті 3 та статті 7, що набирають чинності після внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України.».
 
Враховано    
182. 2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набуття чинності цим Законом на підставі ліцензій, виданих Міністерством фінансів України, та не набули статусу операторів лотерей за результатами проведення відкритого конкурсу, продовжують здійснення діяльності з випуску і проведення державних лотерей до завершення терміну дії зазначених ліцензій у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску і проведення лотерей.
 
-198- Полунєєв Ю.В.
У пункті 2 статті 17 слова «ліцензій, виданих Міністерством фінансів України» замінити словами:
«виданих ліцензій» і далі по тексту.
 
Враховано   2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набуття чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії та продовжують свою діяльність до моменту проведення конкурсу з відбору операторів лотерей та визначення оператора (операторів) лотерей за результатами конкурсу.
За умови приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами, встановленими цим Законом до моменту проведення конкурсу діючі оператори мають переважне право на набуття статусу оператора державних лотерей.
 
    -199- Царьов О.А.
Частину 2 статті 17 викласти в наступній редакції:
«2. Оператори лотерей, які здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей на підставі виданих ліцензій на день набрання чинності цим Законом, набувають статусу оператора державних лотерей з видачею їм відповідного свідоцтва оператора державних лотерей без конкурсу, за умови приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами цього Закону в строк до 1 травня 2013 року.
Якщо до закінчення терміну дії зазначених ліцензій не було здійснено видачу свідоцтв, зазначені оператори продовжують свою діяльність у порядку, встановленому цим Законом, на підставі виданих ліцензій до моменту видачі їм відповідного свідоцтва оператора державних лотерей.».
 
Відхилено    
    -200- Полунєєв Ю.В.
Пункт 2 статті 17 викласти в новій редакції:
«2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набуття чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії та продовжують свою діяльність до моменту проведення конкурсу з відбору операторів лотерей та визначення оператора (операторів) лотерей за результатами конкурсу.
За умови приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами, встановленими цим Законом до моменту проведення конкурсу діючі оператори мають переважне право на набуття статусу оператора державних лотерей.»
 
Враховано    
    -201- Горіна І.А.
Частину 2 статті 17 законопроекту викласти в такій редакції:
«Оператори лотерей, які здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей на підставі ліцензій, виданих Міністерством фінансів України, і на момент вступу в силу цього Закону відповідають вимогам, що пред'являються цим Законом до операторів лотерей, мають право продовжити свою діяльність після вступу закону в силу при цьому уповноважений орган влади зобов'язаний надати їм статус оператора лотерей строком на 12 років з видачею відповідного свідоцтва».
 
Відхилено    
    -202- Терьохін С.А.
Пункт 2 статті 17 викласти у такій редакції: «Оператори лотерей, що провадять діяльність з випуску і проведення державних лотерей на підставі ліцензій на момент набрання чинності цим Законом та відповідають вимогам цього Закону до операторів лотерей, отримують статус оператора лотерей терміном до 31 грудня 2025 року із видачею свідоцтва».
 
Відхилено    
183. 3. Організатори будь-яких ігор, що проводяться ними на момент набуття чинності цим Законом, правила (умови) проведення яких відповідають ознакам лотереї, зобов’язані припинити їх проведення протягом одного календарного місяця з дня набуття чинності цим законом. При цьому, всі угоди, укладені між гравцями у такі ігри та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в іграх (ставок тощо) з перебігом строку, зазначеного в цьому пункті вважаються нікчемними.
 
-203- Самойленко Ю.П.
В пункті 3 статті 17 замінити слова «протягом одного календарного місяця» на «протягом дванадцяти календарних місяців».
 
Відхилено оложення направлене на захист гравців від участі в незаконних іграх і не обмежує прав діючих операторів.  3. Організатори будь-яких ігор, що проводяться ними на момент набуття чинності цим Законом, правила (умови) проведення яких відповідають ознакам лотереї, зобов’язані припинити їх проведення протягом одного календарного місяця з дня набуття чинності цим законом. При цьому, всі угоди, укладені між гравцями у такі ігри та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в іграх (ставок тощо) з перебігом строку, зазначеного в цьому пункті вважаються нікчемними.
 
    -204- Терьохін С.А.
Статтю 17 доповнити пунктом 4 наступного змісту: «З метою обчислення 5-річного строку провадження діяльності з проведення лотерей суб’єкта господарювання на момент звернення з заявою про участь у конкурсі з відбору операторів лотерей, відповідно до абзацу другого пункту 6 статті 6 цього Закону, враховувати строк проведення лотерей до дати набрання чинності цього Закону»; пункти 4-6 статті 17 відповідно вважати пунктами 5-7.
 
Відхилено    
184. 4. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357).
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357).
 
185. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
186. 1) Главу 35 Господарського кодексу України (Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 462, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), ст. 144, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 19-20 (16.05.2003), ст. 144, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 21-22 (30.05.2003), ст. 144) доповнити новим параграфом 5 такого змісту:
 
   1) Главу 35 Господарського кодексу України (Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 462, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), ст. 144, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 19-20 (16.05.2003), ст. 144, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 21-22 (30.05.2003), ст. 144) доповнити новим параграфом 5 такого змісту:
 
187. «Параграф 5. Лотерейна діяльність
 
   «Параграф 5. Лотерейна діяльність
 
188. Стаття 365-1. Лотерейна діяльність в Україні
 
   Стаття 365-1. Лотерейна діяльність в Україні
 
189. 1. В Україні діє державна монополія на організацію і проведення лотерей та на будь-яку лотерейну діяльність.
 
-205- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 1) пункту 5 статті 17 слова «та будь-яку лотерейну діяльність» виключити.
Підпункт 2 пункту 3 виключити
 
Враховано   1. В Україні діє державна монополія на організацію і проведення лотерей.
 
190. 2. Проведення в Україні будь-яких інших лотерей, крім державних, заборонено.
 
   2. Проведення в Україні будь-яких інших лотерей, крім державних, заборонено.
 
191. 3. Відносини в сфері лотерейної діяльності регулюються цим Кодексом та Законом України «Про державні лотереї в Україні»;
 
   3. Відносини в сфері лотерейної діяльності регулюються цим Кодексом та Законом України «Про державні лотереї в Україні»;
 
192. 2) пункт 24 частини 3 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., №1, ст.1, № 6, ст. 39, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 23, ст.145) виключити;
 
      
193. 3) частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 45 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 45 такого змісту:
 
194. «45) страхування ризиків неодержання гравцями призів у разі виникнення обставин неплатоспроможності оператора лотерей чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом»;
 
-206- Полунєєв Ю.В.
У підпункті 3) пункту 5 статті 17 текст пункту 45 викласти в такій редакції:
«45) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора лотерей».
 
Враховано   «45) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора лотерей»;
 
195. 4) у пункті 1 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» (Урядовий кур'єр від 16.11.2010 - № 214) слова «та абзацу тридцять дев'ятого підпункту 4 пункту 11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» виключити.
 
   4) у пункті 1 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» (Урядовий кур'єр від 16.11.2010 - № 214) слова «та абзацу тридцять дев'ятого підпункту 4 пункту 11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» виключити.
 
196. 6. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін:
 
-207- Полунєєв Ю.В.
До статті 17 додати пункт 6 наступного змісту: «6. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону»; відповідно пункт 6 вважати пунктом 7, який викласти в наступній редакції: «7. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України;
прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.».
 
Враховано   6. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
7. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України;
прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
 
197. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
198. забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.