Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості
 
-1- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Назву закону викласти в наступній редакції "Щодо державної підтримки суднобудівної промисловості".
 
Відхилено   Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості
 
3. Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного суднобудування, збільшення обсягів випуску високотехнологічних суден і військових кораблів, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств.
 
-2- Матвєєв В.Й.
Преамбулу проекту Закону України "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості" викласти в наступній редакції:
"Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу і відновлення конкурентоспроможності вітчизняного суднобудування, збільшення обсягів випуску високотехнологічних суден і військових кораблів, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств.".
 
Враховано   Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу, відновлення конкурентоспроможності продукції вітчизняного суднобудування, збільшення обсягів випуску високотехнологічних суден і військових кораблів, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств та забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва цих підприємств.
 
4. Стаття 1. Визнати суднобудування пріоритетною галуззю економіки України та провести з 1 липня 2012 року до 1 січня 2018 року економічний експеримент, метою якого є створення підприємствам суднобудівної промисловості України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до бюджету.
 
-3- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 1 словосполучення: "1 липня 2012" замінити на словосполучення "1 січня 2013" і далі – за текстом.
 
Враховано   Стаття 1. Визнати суднобудування пріоритетною галуззю економіки України та провести з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року економічний експеримент з метою створення підприємствам суднобудівної промисловості України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до державного бюджету, за рахунок підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції суднобудування.
 
    -4- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
В абзаці перщому статті 1 слова "з 1 липня 2012 року до 1 січня 2018 року" замінити словами "з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року".
 
Враховано    
    -5- Матвєєв В.Й.
Статтю 1 проекту Закону України "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості" викласти в наступній редакції:
"Стаття 1. Визнати суднобудування пріоритетною галуззю економіки України та провести з 1 липня 2012 року до 1 січня 2018 року економічний експеримент, метою якого є створення підприємствам суднобудівної промисловості України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до бюджету, за рахунок підвищення ефективності та конкурентоздатності продукції, що виробляється підприємствами суднобудівної галузі.".
 
Враховано    
5. Експеримент поширюється на підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) та дослідно-конструкторські організації (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості.
 
-6- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
В абзаці другому статті 1 виключити слова "та дослідно-конструкторські організації (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості".
 
Відхилено   Експеримент поширюється на підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) та дослідно-конструкторські організації (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості.
 
6. Стаття 2. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості на період проведення економічного експерименту є:
 
-7- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості на період проведення економічного експерименту є:
- підтримка галузі суднобудування в Україні, передбачення у державному бюджеті України коштів, що дозволять зробити продукцію суднобудування України більш конкурентоспроможною на зовнішніх ринках;
- залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку суднобудування України на пільгових умовах;
- здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері суднобудування, розвиток науки та освіти;
- сприяння взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого та інших секторів економіки з учасниками суднобудування;
- перехід до моделі інноваційного розвитку суднобудування України, використання новітніх технологій та інтенсивного шляху розвитку;
- впровадження у законодавство (податкове, митне, трудове, пенсійне а також щодо виконавчого провадження та здійснення державних закупівель в частині, що регулює діяльність суднобудування) норм щодо пільгових умов у даній галузі;
- залучення високопродуктивних кадрів в суднобудуванні України, проведення курсів підвищення кваліфікації, запобігання відтоку висококваліфікованих робітників та інженерних кадрів на роботи в інші країни, покращення умов праці;
- залучення високого професіональних кадрів до управлінського процесу і забезпечення всіх ділянок трудової діяльності кваліфікованими працівниками, здатними забезпечувати відродження галузі, шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації, програм міжнародного обміну, використання новітнього обладнання;
- проведення заходів, направлених на укріплення обороноздатності держави;
- активізація міжнародного співробітництва та поліпшення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинене та високо конкурентне суднобудування та сприятливе інвестиційне середовище.".
 
Враховано частково   Стаття 2. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості на період проведення економічного експерименту є:
 
    -8- Матвєєв В.Й.
Статтю 2 проекту Закону України "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості" викласти в наступній редакції –
"Стаття 2. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості на період проведення економічного експерименту є:
- відновлення конкурентоспроможності продукції суднобудування України на зовнішніх ринках;
- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку суднобудування України;
- сприяння здійсненню фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері суднобудування, розвиток науки та освіти, шляхом залучення молодих спеціалістів – випускників профільних навчальних закладів;
- формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого та інших секторів економіки з учасниками суднобудування;
- стимулювання переходу до моделі інноваційного розвитку суднобудування України, шляхом відродження науково-технічного потенціалу та опитного виробництва;
- удосконалення законодавства (податкового, митного, трудового, пенсійного а також щодо виконавчого провадження та здійснення державних закупівель в частині, що регулює діяльність суднобудування);
- збільшення кількості високопродуктивних робочих місць в суднобудуванні України, запобігання відтоку висококваліфікованих робітників та інженерних кадрів на роботи в інші країни, шляхом покращення матеріального та соціального забезпечення працівникам, занятим в суднобудівній галузі;
- забезпечення високого професіоналізму управлінського процесу і всіх ділянок трудової діяльності кваліфікованими працівниками, здатними забезпечувати відродження галузі, шляхом сприяння їхньої продуктивної праці, професійної мобільності та конкурентоспроможності, залучення до виробництва професіональних кадрів маючих великий досвід праці в суднобудуванні;
- укріплення обороноздатності держави, внесення відповідних змін до оборонної стратегії України;
- активізація міжнародного співробітництва та поліпшення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинене та високо конкурентне суднобудування.
 
Враховано частково    
7. - підвищення конкурентоспроможності продукції суднобудування України на зовнішніх ринках;
 
   1) відновлення конкурентоспроможності продукції суднобудування України на зовнішніх ринках;
 
8. - створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку суднобудування України;
 
   2) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку суднобудування України;
 
9. - сприяння здійсненню фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері суднобудування, розвиток науки та освіти;
 
   3) здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвиток науки та освіти у сфері суднобудування;
 
10. - формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого та інших секторів економіки з учасниками суднобудування;
 
   4) сприяння взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого та інших секторів економіки, з учасниками суднобудування;
 
11. - стимулювання переходу до моделі інноваційного розвитку суднобудування України;
 
   5) перехід до моделі інноваційного розвитку суднобудування України шляхом відродження науково-технічного потенціалу та дослідного виробництва;
 
12. - удосконалення законодавства (податкового, митного, трудового, пенсійного а також щодо виконавчого провадження та здійснення державних закупівель в частині, що регулює діяльність суднобудування);
 
   6) удосконалення законодавства (податкового, митного, трудового, пенсійного, а також з питань виконавчого провадження та здійснення державних закупівель) у частині, що регулює діяльність суднобудування;
 
13. - збільшення кількості високопродуктивних робочих місць в суднобудуванні України, запобігання відтоку висококваліфікованих робітників та інженерних кадрів на роботи в інші країни;
 
   7) збільшення кількості високопродуктивних робочих місць у суднобудуванні України, запобігання відтоку висококваліфікованих фахівців, зокрема інженерних кадрів, за кордон, покращення умов праці;
 
14. - забезпечення високого професіоналізму управлінського процесу і всіх ділянок трудової діяльності кваліфікованими працівниками, здатними забезпечувати відродження галузі, шляхом сприяння їхньої продуктивної праці, професійної мобільності та конкурентоспроможності;
 
-9- Гуреєв В.М.
Абзац дев’ятий статті 2 викласти в наступній редакції:
"забезпечення ефективного управлінського процесу, залучення висококваліфікованих фахівців, здатних відродити галузь, сприяння їх продуктивній праці, професійній мобільності та конкурентоспроможності, залучення до виробництва професійних кадрів, які мають великий досвід роботи у суднобудуванні;".
 
Враховано   8) забезпечення ефективного управлінського процесу, залучення висококваліфікованих фахівців, здатних відродити галузь, сприяння їх продуктивній праці, професійній мобільності та конкурентоспроможності, залучення до виробництва професійних кадрів, які мають великий досвід роботи у суднобудуванні;
 
15. - укріплення обороноздатності держави;
 
   9) укріплення обороноздатності держави;
 
16. - активізація міжнародного співробітництва та поліпшення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинене та високо конкурентне суднобудування.
 
   10) активізація міжнародного співробітництва та піднесення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинене та конкурентоспроможне суднобудування і сприятливе інвестиційне середовище.
 
17. Стаття 3. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості реалізують шляхом:
 
-10- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому статті 3 слова: "Основними напрямами" замінити на слова: "Основні напрями" і далі – за текстом.
 
Враховано   Стаття 3. Основні напрями державної підтримки суднобудівної промисловості реалізуються шляхом:
1) створення умов для відновлення конкурентоспроможності підприємств суднобудування;
 
    -11- Матвєєв В.Й.
Статтю 3 проекту Закону України "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості" викласти в наступній редакції:
"Стаття 3. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості реалізують шляхом:
- створення умов для відновлення конкурентоздатності підприємств суднобудівної галузі;
- надання державних гарантій за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов'язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);
- здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків до рівня облікової ставки Національного банку України, надання державних дотацій та кредитів через державні банки України на рівні який не перевищує облікової ставки Національного банку України, діючої на дату складання відповідних договорів;
- надання пільг зі сплати податків і зборів та/або встановлення спеціальних режимів оподаткування у порядку, встановленому Податковим кодексом України;
- у порядку, встановленому митним законодавством, звільнення від податку на додану вартість та мита операцій із ввезення товарів, які використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів;
- стимулювання зростання рівня заробітної плати в галузі в тому числі шляхом зниження розміру нарахувань на фонд оплати праці, внести відповідні зміни до податкового та іншого законодавства України;
- збільшення рівня державних замовлень, в тому числі державних оборонних замовлень, передбачити в законах про державний бюджет України на 2012-2017рр. не менше 1% від бюджетних коштів на державне замовлення суднобудівної продукції для оборонних, народногосподарських потреб України;
- стимулювання, у порядку встановленому законом, експортних замовлень на рівні зовнішньо економічної діяльності та в рамках діяльності державного підприємства "Укроборонпром";
- надання інших видів підтримки, не забороненої українським законодавством та міжнародними угодами.".
 
Враховано частково    
18. - надання державних гарантій за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов'язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);
 
-12- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Абзац другий статті 3 викласти в наступній редакції:
"надання державних гарантій відповідним рішенням Кабінету Міністрів України за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов'язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);".
 
Враховано   2) надання державних гарантій відповідним рішенням Кабінету Міністрів України за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов'язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);
 
19. - здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків до рівня облікової ставки Національного банку України, діючої на дату сплати процентів за отриманими кредитами;
 
-13- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому статті 3 виключити слова: "до рівня облікової ставки Національного банку України, діючої на дату сплати процентів за отриманими кредитами".
 
Відхилено   3) здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків до рівня облікової ставки Національного банку України, діючої на дату сплати відсотків за отриманими кредитами;
 
    -14- Шаров І.Ф.
Абзац третій статті 3 виключити.
 
Відхилено    
20. - надання пільг зі сплати податків і зборів та/або встановлення спеціальних режимів оподаткування у порядку, встановленому Податковим кодексом України;
 
   4) надання пільг зі сплати податків і зборів та/або встановлення спеціальних режимів оподаткування в порядку, встановленому Податковим кодексом України;
 
21. - у порядку, встановленому митним законодавством, звільнення від податку на додану вартість та мита операцій із ввезення товарів, які використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів;
 
-15- Кармазін Ю.А.
У абзаці п’ятому статті 3:
1) слова "митне законодавство" замінити словами: "законодавством України з питань державної митної справи";
2) слова "ввезення товарів" замінити словами: "ввезення на митну територію України товарів (продукції)" і далі – за текстом.
 
Враховано   5) звільнення у порядку, встановленому законодавством України з питань державної митної справи, від податку на додану вартість та мита операцій із ввезення на митну територію України товарів (продукції), які використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів;
 
    -16- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
У абзаці п’ятому статті 3 слова "ввезення товарів" замінити словами: "ввезення на митну територію України товарів (продукції)" і далі – за текстом.
 
Враховано    
22. - стимулювання зростання рівня заробітної плати в галузі в тому числі шляхом зниження розміру нарахувань на фонд оплати праці;
 
   6) стимулювання підвищення рівня заробітної плати в галузі, у тому числі шляхом зменшення розміру нарахувань на фонд оплати праці;
 
23. - збільшення рівня державних замовлень, в тому числі державних оборонних замовлень;
 
   7) підвищення рівня державних замовлень, у тому числі державних оборонних замовлень;
 
24. - стимулювання, у порядку встановленому законом, продажу продукції суднобудування на експорт;
 
   8) стимулювання, у порядку, встановленому законом, продажу продукції суднобудування на експорт;
 
25. - надання інших видів підтримки, не забороненої українським законодавством та міжнародними угодами.
 
-17- Кармазін Ю.А.
У абзаці дев’ятому слово статті 3: "підтримки" замінити на слова: "державної підтримки суднобудівної промисловості" і далі – за текстом.
 
Враховано   9) надання інших видів державної підтримки суднобудівної промисловості, не забороненої законодавством України та міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -18- Гуреєв В.М.
Абзац дев’ятий статті 3 викласти в наступній редакції:
"надання інших видів державної підтримки суднобудівної промисловості, не забороненої законодавством України та міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.".
 
Враховано    
26. Стаття 4. Суми пені, штрафних і фінансових санкцій, не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих на податкову заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які обліковуються у підприємств суднобудівної промисловості станом на 1 липня 2012 року підлягають списанню у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
-19- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Статтю 4 – виключити.
 
Відхилено   Стаття 4. Суми пені, штрафних і фінансових санкцій, не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих на податкову заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які обліковуються підприємствами суднобудівної промисловості станом на 1 січня 2013 року, підлягають списанню у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
    -20- Гуреєв В.М.
У статті 4 словосполучення "1 липня 2012" замінити на словосполучення: "1 січня 2013".
 
Враховано    
27. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
   Стаття 5. Прикінцеві положення
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року і діє до 1 січня 2018 року.
 
-21- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 5 словосполучення "1 липня 2012" замінити на словосполучення: "1 січня 2013".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року і діє до 1 січня 2023 року.
 
    -22- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
У пункті 1 статті 5 слова "з 1 липня 2012 року і діє до 1 січня 2018 року" замінити словами "з 1 січня 2013 року і діє до 1 січня 2023 року".
 
Враховано частково    
    -23- Матвєєв В.Й.
Пункт 1 статті 5 викласти в наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з моменту оприлюднення згідно законодавства і діє до 1 січня 2018 року.
 
Відхилено    
29. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-24- Шаров І.Ф.
Пункт 2 статті 5 виключити.
 
Враховано      
30. 1) Закон України "Про державну підтримку суднобудівної промисловості України" (Відомості Верховної Ради України, 1998, №18, ст.90);
 
-25- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 5 пункт 1 виключити, а саме:
"1) Закон України "Про державну підтримку суднобудівної промисловості України" (Відомості Верховної Ради України, 1998, №18, ст.90);".
 
Враховано      
31. 2) Закон України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000, №3, ст. 20 із наступними змінами).
 
-26- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 виключити, а саме:
"2) Закон України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000, №3, ст. 20 із наступними змінами).".
 
Враховано      
32. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
   2. Внести зміни до таких законів України:
 
33. 1) частину п’яту статті 65 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №19-20, ст.142 №45 ст. 476) викласти у такій редакції:
 
   3) частину п’яту статті 65 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142) викласти в такій редакції:
 
34. "Не підлягають стягненню в порядку, встановленому цим Законом:
 
   "5. Не підлягають стягненню в порядку, встановленому цим Законом:
 
35. кошти, що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
 
   кошти, що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
 
36. суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), отримані від замовників морських, річкових суден, інших плавучих засобів та суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення або від замовників ремонту, модернізації морських, річкових суден, інших плавучих засобів та суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва або ремонту морських, річкових суден, а також на виготовлення або ремонт суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення, що перебувають на окремих рахунках цих підприємств";
 
-27- Гуреєв В.М.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 статті 5 словосполучення "які отримують ці підприємства з метою спрямування кредитних коштів" замінити на словосполучення: "які зазначені підприємства спрямовують".
 
Враховано   суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), отримані від замовників морських, річкових суден, інших плавучих засобів та суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення або від замовників ремонту, модернізації морських, річкових суден, інших плавучих засобів та суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення, а також кошти у вигляді кредитів, які зазначені підприємства спрямовують на фінансування будівництва або ремонту морських, річкових суден, а також на виготовлення або ремонт суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення, що перебувають на окремих рахунках зазначених підприємств";
 
37. 2) частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, №33, ст. 471) доповнити абзацом такого змісту:
 
-28- Шаров І.Ф.
Підпункт 2 пункту 3 статті 5 виключити.
 
Відхилено   1) частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471 з наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:
 
38. "товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється державними комерційними підприємствами та господарськими товариствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), дослідно-конструкторськими організаціями (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), у разі, якщо вони є виконавцями державних оборонних замовлень";
 
-29- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому пункту 2 частини третьої після слів: "оборонних замовлень" доповнити словами: "здійснюється на пільгових умовах".
 
Відхилено   "товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється державними комерційними підприємствами та господарськими товариствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), дослідно-конструкторськими організаціями (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), у разі якщо вони є виконавцями державних оборонних замовлень";
 
    -30- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Абзац другий пункту 2 частини 3 статті 5 викласти в наступній редакції:
"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється державними комерційними підприємствами та господарськими товариствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010).".
 
Відхилено    
39. 3) у Законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011, №2-3, ст.11):
 
   2) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
40. пункт 1 частини першої статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
 
   пункт 1 частини першої статті 7 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
41. "На період до 1 січня 2018 року, платники, зазначені в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), звільняються від сплати єдиного внеску на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності";
 
-31- Сушкевич В.М.
Підпункт 3 пункту 3 статті 5 "Прикінцеві положення" проекту Закону України виключити.
 
Відхилено   "На період до 1 січня 2023 року платники, зазначені в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), звільняються від сплати єдиного внеску на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності";
 
    -32- Гуреєв В.М.
В підпункту 3 пункту 3 частини 3 статті 5 слова "до 1 січня 2018 року" замінити словами "до 1 січня 2023 року".
 
Враховано    
42. частину п’яту статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину п’яту статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
 
43. "На період до 1 січня 2018 року, для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), розмір єдиного внеску встановлюється у розмірі 33,2 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску".
 
-33- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
В абзаці 5 пункту 3 частини 3 статті 5 слова "до 1 січня 2018 року" замінити словами "до 1 січня 2023 року".
 
Враховано   "На період до 1 січня 2023 року для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) розмір єдиного внеску встановлюється у розмірі 33,2 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску".
 
44. 4. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
45. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-34- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Абзац другий частини 4 викласти в наступній редакції: "привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, зокрема:
1. Передбачати у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" надання держгарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями підприємств суднобудівної промисловості.
2. Внести зміни до Митного Кодексу України та Податкового Кодексу України щодо надання пільг в оподаткуванні товарів, що ввозяться на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) підприємствами суднобудівної промисловості для будівництва, ремонту, модернізації морських,річкових суден та інших плавучих засобів.".
 
Відхилено   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
    -35- Матвєєв В.Й.
Пункт 4 статті 5 доповнити новими підпунктами –
"3). Підготувати зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" в якому передбачити кошти в розмірі неменше як 1 % від бюджетних коштів на державне замовлення суднобудівної продукції для оборонних, торгівельних та господарських цілій, передати на розгляд Верховної Ради України.
4). Раді Національній оборони і безпеки України підготувати відповідні зміни до оборонної стратегії України з урахуванням збільшення держзамовлень суднобудівної продукції оборонного напряму.".
 
Відхилено    
46. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-36- Кармазін Ю.А.
Частину четверту після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"здійснювати моніторинг та контроль за проведенням експерименту, узагальнення його результатів та внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо доцільності (чи недоцільності) його продовження.".
 
Враховано   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
здійснювати моніторинг та контроль за проведенням експерименту, узагальнення його результатів та внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо доцільності його продовження.