Кількість абзаців - 60 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів»
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. До статті 188? Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) внести такі зміни:
 
   1. У статті 188? Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4. 1) в абзаці другому частини першої слова “від п’яти до восьми” замінити словами “від двадцяти п’яти до п’ятдесяти”;
 
-1- Корж П.П.
Виключити пункт 1) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«1) в абзаці другому частини першої слова «від п'яти до восьми» замінити словами «від двадцяти п'яти до п'ятдесяти»
 
Відхилено   в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до восьми» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»;
 
5. 2) частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
6. «Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання або несвоєчасне подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
 
-2- Сушкевич В.М.
Абзац перший часини другої викласти у такій редакції:
«Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, нереєстрація або несвоєчасна реєстрація у відділені Фонду соціального захисту інвалідів, неподання або несвоєчасне подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
 
Враховано   «Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація у відділені Фонду соціального захисту інвалідів, неподання або несвоєчасне подання до відділення Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів -
 
7. - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
-3- Корж П.П.
В абзаці третьому пункту 2) статті 1 розділу І проекту Закону слова «від п'ятдесяти до ста» замінити словами «від десяти до двадцяти».
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
8. 2. У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 35, № 32, ст. 271; 2010 р., № 48, ст. 564):
 
   2. У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 35, № 32, ст. 271; 2010 р., № 48, ст. 564):
 
9. 1) у частині другій статті 10 слова «Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики»;
 
-4- Сушкевич В.М.
Слова «центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів»
 
Враховано   1) у частині другій статті 10 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення»;
 
10. 2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
 
11. «Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі з умовами виконання роботи вдома, здійснюючи для цього (з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю особи) розумне пристосування та/або встановлення основного чи додаткового устатковання, обладнання тощо.»;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
«Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі з умовами виконання роботи вдома, здійснюючи для цього (з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю особи) розумне пристосування - внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не стають надмірним чи невиправданим тягарем, для цілей забезпечення реалізації або здійснення інвалідами нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод та/або встановлення основного чи додаткового устаткування, обладнання тощо.»
 
Відхилено   «Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі з умовами виконання роботи вдома, здійснюючи для цього (з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю особи) розумне пристосування існуючого та/або встановлення основного чи додаткового устаткування, обладнання тощо»;
 
    -6- Трофименко В.В.
Викласти у такій редакції:
«Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі з умовами виконання роботи вдома (за місцем реєстрації або проживання) здійснюючи для цього (з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю особи) розумне пристосування та/або встановлення основного чи додаткового устатковання, обладнання тощо.»
 
Відхилено    
    -7- Корж П.П.
Абзац другий пункту 2) статті 2 розділу І проекту Закону доповнити реченням такого змісту:
«Розумне пристосування - внесення необхідних і підхожих модифікацій і коректив у облаштування робочого місця, які забезпечують інваліду можливість здійснювати свої професійні здібності та навички»
 
Відхилено    
12. 3) у статті 18:
 
-8- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 18 слова «до державної служби зайнятості» замінити словами «до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»
 
Враховано частково   3) статті 18 і 18? викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Інвалід реалізує своє право на працю шляхом безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, чи за сприяння територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, або самостійно забезпечуючи себе роботою.
 
    -9- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
«Інвалід реалізує своє право на працю шляхом безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, чи за сприяння територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції або самостійно забезпечуючи себе роботою»
 
Враховано    
13. частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
      
14. «Підбір робочого місця (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється переважно підприємством, установою, організацією, фізичною особою, яка використовує найману працю, де (в якої) настала інвалідність, з урахуванням наявних у інваліда професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації.
 
-10- Корж П.П.
Абзац третій пункту 3) статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Підбір робочого місця здійснюється державною службою зайнятості переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням нозології інваліда, відповідних рекомендацій медико-соціальної експертизи, побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації. Підприємство, де настала інвалідність чи куди влаштовується на роботу інвалід, зобов'язане забезпечити розумне пристосування робочого місця для інваліда.»
 
Відхилено   Підбір робочого місця (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється переважно підприємством, установою, організацією, фізичною особою, яка використовує найману працю, де (в якої) настала інвалідність, з урахуванням наявних у інваліда професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації.
 
    -11- Сушкевич В.М.
слова «переважно» замінити словами «в першу чергу».
 
Відхилено    
15. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти, створювати та розумно пристосовувати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-12- Сушкевич В.М.
Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
«Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти, створювати та розумно пристосовувати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, працевлаштовувати інвалідів на вакантні або створені та розумно пристосовані робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі на спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, а у разі не виконання нормативу для працевлаштування інвалідів, сплатити Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції»
 
Враховано   Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти, створювати та розумно пристосовувати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, працевлаштовувати інвалідів на вакантні або створені та розумно пристосовані робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі на спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, звітувати відділенням Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, а в разі невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів сплачувати відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції.
 
16. частину четверту виключити;
 
   Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.
 
17. 4) частини другу - четверту статті 18? викласти в такій редакції:
 
-13- Сушкевич В.М.
Абзац перший підпункту четвертого пункту другого частини першої законопроекту викласти у такій редакції: «статтю 18? викласти в такій редакції»
 
Враховано   Стаття 18?. Інвалід, який не досяг пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, як безробітний.
 
    -14- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 18-1 викласти у такій редакції:
«Інвалід, який не досяг пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітний»,
 
Враховано    
18. «Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-15- Сушкевич В.М.
частину другу статті 18-1 викласти у такій редакції:
«Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, у тому числі з числа інвалідів, які шукають роботу, і безробітних у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції визначається Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, у тому числі з числа інвалідів, які шукають роботу, і безробітних у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -16- Шаров І.Ф.
частини другу статті 18? викласти в такій редакції:
«Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
19. Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інваліда з урахуванням його побажань, наявних в інваліда професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації.
 
-17- Сушкевич В.М.
абзац третій підпункту четвертого пункту другого розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, сприяє у працевлаштуванні інвалідам, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, з урахуванням їх побажань, наявних у них професійних навичок і знань та індивідуальної програми реабілітації, у тому числі шляхом організації професійного навчання»
 
Враховано   Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, сприяє у працевлаштуванні інвалідам, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, з урахуванням їхніх побажань, наявних у них професійних навичок і знань та індивідуальної програми реабілітації, у тому числі шляхом організації професійного навчання.
 
    -18- Корж П.П.
Абзац третій пункту 4) статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інваліда відповідно до його професійних навичок, знань, рекомендацій медико-соціальної експертної комісії, з урахуванням побажань інваліда та індивідуальної програми реабілітації.»
Обґрунтування: запропонована редакція частини третьої статті 18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» виключає врахування відповідних рекомендацій медико-соціальної експертної комісії при пошуку підходящої роботи для інваліда, що суперечить положенням статті 12 Закону України «Про охорону праці», згідно якої роботодавець зобов'язаний працевлаштовувати інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, а також статті 7 Закону України «Про зайнятість населення».
 
Відхилено    
    -19- Шаров І.Ф.
частини третю статті 18? викласти в такій редакції:
«Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інваліда з урахуванням його побажань, наявних в інваліда професійних навичок і знань та індивідуальної програми реабілітації, а також здійснює професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку інваліда, зареєстрованого у державній службі зайнятості як безробітний у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
20. Фонд соціального захисту інвалідів може надавати за рахунок та в межах суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 цього Закону, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій, що надійшли до державного бюджету, дотацію роботодавцям на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні, а також здійснювати професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку зазначеної категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-20- Сушкевич В.М.
абзац четвертий статті 18-1 Закону викласти у такій редакції:
«Фонд соціального захисту інвалідів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, надає за рахунок та в межах суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 цього Закону, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій, що надійшли до державного бюджету, дотацію роботодавцям на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції як безробітні, фінансує витрати на професійне навчання (професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації), за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю, а також компенсує витрати, пов’язані із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, але не більше одного року, у разі працевлаштування на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю.
 
Враховано   Фонд соціального захисту інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок та в межах суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 цього Закону, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій, що надійшли до державного бюджету:
надає дотацію роботодавцям на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітні;
фінансує витрати на професійне навчання (професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю;
компенсує витрати, пов’язані із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, але не більше одного року, у разі працевлаштування на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю»;
 
    -21- Корж П.П.
В абзаці четвертому пункту 4) статті 2 розділу І проекту Закону слова «може надавати» замінити словом «надає», а слово «здійснювати» замінити словом «здійснює».
 
Враховано    
    -22- Кармазін Ю.А.
у абзаці четвертому пункту 4 виключити слова:
«,а також здійснювати професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку зазначеної категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -23- Карпук В.Г.
Частину 4 статті 18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» залишити в редакції діючого закону.
 
Відхилено    
    -24- Шаров І.Ф.
«Фонд соціального захисту інвалідів може надавати за рахунок та в межах суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 цього Закону, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій, що надійшли до державного бюджету, дотацію роботодавцям на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
    -25- Яворівський В.О.
У частині четвертій статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" передбачити, що професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян, в тому числі інвалідів, у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними договорами, або у спеціально створюваних для цього навчальних закладах державної служби зайнятості, здійснює Державна служба зайнятості, а не Фонд соціального захисту інвалідів.
 
Враховано частково    
21. 5) у статті 19:
 
   4) у статті 19:
 
22. у частині першій слова «середньооблікової чисельності» замінити словами «середньооблікової кількості»;
 
-26- Сушкевич В.М.
Слова «середньооблікової кількості» замінити словами «середньооблікової кількості (чисельності)»
 
Враховано   у частині першій слова «середньооблікової чисельності» замінити словами «середньооблікової кількості (чисельності)»;
 
    -27- Корж П.П.
Виключити абзац другий пунту 5) статті 2 розділу І проекту Закону такого змісту:
«у частині першій слова «середньооблікової чисельності» замінити словами «середньооблікової кількості».
 
Враховано частково    
    -28- Корж П.П.
Після абзацу другого пункту 5) статті 2 розділу І проекту Закону додати новий абзац такого змісту:
«після частини першої додати нову частину такого змісту:
«Розрахунок нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів визначається від середньооблікової чисельності (кількості) працівників, без врахування працівників, професії (посади) яких віднесені за умовами праці до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за списками № 1 та № 2, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 36 від 16 січня 2003 року.»
У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою;»
 
Відхилено    
23. у першому реченні частини другої слова «і забезпечують працевлаштування інвалідів» виключити;
 
   у першому реченні частини другої слова «і забезпечують працевлаштування інвалідів» виключити;
 
24. частини третю, шосту, сьому, десяту викласти в такій редакції:
 
-29- Корж П.П.
В абзаці четвертому пункту 5) статті 2 проекту Закону після слів «частини третю,» додати слово «п'яту,».
 
Відхилено   частини третю і шосту викласти в такій редакції:
 
25. «Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів шляхом їх прийому за основним місцем роботи на наявні або створені робочі місця у рахунок нормативів робочих місць згідно з вимогами статей 17 - 19 цього Закону.»;
 
-30- Корж П.П.
Абзац п'ятий пункту 5) статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«При працевлаштуванні інваліди приймаються за основним місцем роботи на наявні або створені робочі місця у рахунок нормативів робочих місць згідно з вимогами статей 17-19 цього Закону, за умови наявності необхідної кількості інвалідів, які бажають працевлаштуватися, зареєстрованих у відповідному центрі зайнятості або відділенні Фонду соціального захисту інвалідів.»
 
Відхилено   «Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів шляхом їх прийому за основним місцем роботи на наявні або створені робочі місця в рахунок нормативів робочих місць згідно з вимогами статей 17 - 19 цього Закону»;
 
    -31- Корж П.П.
Після абзацу п'ятого пункту 5) статті 2 проекту Закону додати новий абзац такого змісту:
«Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, за умови наявності необхідної кількості інвалідів, які бажають працевлаштуватися, зареєстрованих у відповідному центрі зайнятості або відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.»
 
Відхилено    
26. «До виконання підприємствами, установами, організаціями (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів), фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, може бути зараховано за рішенням Комісії визначену кількість інвалідів, що забезпечені роботою на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, шляхом укладення договорів на виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, які виготовляються безпосередньо інвалідами.
 
-32- Сушкевич В.М.
Частину шосту статті 19 викласти у такій редакції:
«До виконання підприємствами, установами, організаціями (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів), фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, зараховується за рішенням Комісії визначена кількість інвалідів, що забезпечені роботою на підприємствах, організаціях громадських організацій інвалідів, які мають дозвіл Комісії на право користування пільгами з оподаткування, з якими укладено договори на виробництво товарів, виконання робіт і послуг, які виготовляються безпосередньо інвалідами».
 
Враховано   «До виконання підприємствами, установами, організаціями (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету), фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зараховується за рішенням Комісії визначена кількість інвалідів, забезпечених роботою на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів, які мають дозвіл Комісії на право користування пільгами з оподаткування, з якими укладено договори на виробництво товарів, виконання робіт і послуг, які здійснюються безпосередньо інвалідами»;
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, зараховується забезпечення роботою інвалідів І групи та інвалідів ІІ групи із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, які працюють за основним місцем роботи на таких підприємствах, в установах, організаціях, у фізичних осіб, як один працюючий інвалід за двох інших інвалідів, для яких це місце роботи є основним»;
У зв’язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою;
частини восьму, дев’яту та одинадцяту викласти в такій редакції:
 
    -33- Кармазін Ю.А.
у абзаці шостому пункту 5 виключити слова: « (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів)» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -34- Карпук В.Г.
Після слів «установами, організаціями слова « (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів)» - виключити.
 
Відхилено    
27. Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до виконання нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-35- Сушкевич В.М.
частину восьму ст.. 19 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, передбаченого частиною першою цієї статті, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснює перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, нарахування ними адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання цього нормативу»;
.
 
Враховано   «Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до виконання нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, передбаченого частиною першою цієї статті, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснює перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у відділені Фонду соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, нарахування ними адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання цього нормативу»;
 
28. «Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі нереєстрації або несвоєчасної реєстрації у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, незабезпечення виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання або несвоєчасного подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.»;
 
   «Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі ухилення від реєстрації або несвоєчасної реєстрації у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання або несвоєчасного подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку»;
 
29. доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:
 
      
30. «До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, зараховується забезпечення роботою інвалідів І групи та інвалідів із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю ІІ групи, які працюють за основним місцем роботи на таких підприємствах, в установах, організаціях, у фізичних осіб, як один працюючий інвалід до двох штатних працівників.».
 
      
31. У зв’язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою;
 
      
32. 6) у статті 20:
 
   5) у статті 20:
 
33. у першому реченні частини першої слово «чисельність» замінити словом «кількість»;
 
-36- Сушкевич В.М.
У абзаці другому підпункту 6 пункту 2 частини першої законопроекту слово «кількість» замінити словами «кількість (чисельність)
 
Враховано   у першому реченні частини першої слово «чисельність» замінити словами «кількість (чисельність)»;
друге речення частини четвертої замінити двома реченнями такого змісту: «У разі якщо підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно у строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, не розрахували і не сплатили адміністративно-господарських санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, сума адміністративно-господарських санкцій нараховується відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів. Строк давності у разі стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовується»;
 
    -37- Сушкевич В.М.
друге речення частини четвертої статті 20 викласти у такій редакції:
«У разі якщо підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, не розрахували і не сплатили адміністративно - господарські санкції, передбачені у частині першій цієї статті, сума адміністративно - господарських санкцій нараховується відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів. Строк давності в разі стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовується»;
 
Враховано    
34. абзац шостий частини шостої викласти в такій редакції:
 
-38- Сушкевич В.М.
Абзац третій підпункту шостого пункту другого розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
«у частині шостій:»
 
Враховано   у частині шостій:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
«надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у межах коштів, передбачених на зазначені потреби у відповідному році. Цільові позики підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії (регіональної комісії), прийнятого в межах її повноважень;
фінансування витрат на професійне навчання інвалідів, у тому числі за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, на професійне навчання інвалідів із числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях підприємств, організацій інвалідів»;
друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: «Фінансова допомога підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів надається лише за наявності відповідного рішення Комісії (регіональної комісії), прийнятого у межах її повноважень»;
абзац шостий викласти в такій редакції:
 
    -39- Сушкевич В.М.
абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:
«надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у межах коштів, передбачених на зазначені потреби у відповідному році. Цільові позики підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії (регіональної комісії) у межах повноважень»;
 
Враховано    
    -40- Сушкевич В.М.
абзац четвертий частини шостої викласти в такій редакції:
фінансування витрат на професійне навчання інвалідів, у тому числі за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на професійне навчання інвалідів із числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях підприємств, організацій інвалідів
 
Враховано    
35. «надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу. Дотації надаються підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів лише за наявності відповідного рішення Комісії; «;
 
-41- Яворівський В.О.
Абзац шостий частини шостої статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» викласти в такій редакції: «надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу. Дотації надаються підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам лише за наявності відповідного рішення Комісії;»
 
Відхилено   «надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих в установленому порядку як безробітні, а також на компенсацію фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, але не більше одного року, у разі працевлаштування на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю. Надання дотації підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів здійснюється лише за наявності відповідного рішення Комісії (регіональної комісії), прийнятого у межах її повноважень»;
частини сьому та восьму викласти в такій редакції:
«У разі нецільового використання фінансової допомоги, позики, дотації або їх частин підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами надання позики, фінансової допомоги та дотації відповідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії, прийнятого у межах її повноважень.
 
    -42- Сушкевич В.М.
абзац шостий частини шостої статті 20 викласти в такій редакції:
«надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, а також на компенсацію фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, але не більше одного року, у разі працевлаштування на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю. Надання дотації підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів провадиться лише за наявності відповідного рішення Комісії (регіональної комісії) в межах повноважень);
 
Враховано    
    -43- Сушкевич В.М.
«друге речення абзацу п’ятого частини шостої викласти в такій редакції:
«Фінансова допомога підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів надається лише за наявності відповідного рішення Комісії (регіональної комісії) у межах повноважень»;
 
Враховано    
    -44- Сушкевич В.М.
частину сьому статті 20 викласти в такій редакції:
«У разі нецільового використання фінансової допомоги, позики, дотацій або їх частин підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось умовами надання позики, фінансової допомоги та дотацій відповідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі відповідного рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень)»;
 
Враховано    
36. частину восьму після слова «обліку» доповнити словами «та контролю за їх сплатою і використанням, що здійснюється зазначеними відділеннями».
 
-45- Сушкевич В.М.
частину восьму викласти у такій редакції:
«Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, контроль за їх використанням, що здійснюється зазначеними відділеннями, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів – використання цих коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України. При цьому не менше 50 відсотків суми адміністративно – господарських санкцій і пені, що надійшли у відповідному році до державного бюджету, спрямовуються на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів і на заходи із їх працевлаштування»;
 
Враховано   Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, контролю за їх сплатою та використанням, що здійснюється зазначеними відділеннями, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів – використання цих коштів затверджується Кабінетом Міністрів України. При цьому не менше 50 відсотків суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли у відповідному році до державного бюджету, спрямовуються на створення робочих місць для інвалідів та на заходи з їх працевлаштування».
 
    -46- Корж П.П.
Виключити абзац п'ятий пункту 6) статті 2 розділу І проекту Закону такого змісту:
«частину восьму після слова «обліку» доповнити словами «та контролю за їх сплатою і використанням, що здійснюється зазначеними відділеннями».
 
Відхилено    
37. 3. Частину другу статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2009 р., № 18, ст. 247) доповнити абзацом такого змісту:
 
-47- Мостіпан У.М.
Пункт 3 розділу І – виключити.
 
Відхилено   3. Частину другу статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51) доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
38. «Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, зокрема прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер, зареєстроване місце проживання, відомості про інвалідність, зайнятість, трудову діяльність, також використовуються для формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності в установленому Пенсійним фондом України порядку, погодженому з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.».
 
-48- Сушкевич В.М.
Абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
«Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, також використовуються для формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності в установленому Пенсійним фондом України порядку, погодженому з центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення»;
 
Враховано   «Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, також використовуються для формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності в установленому Пенсійним фондом порядку, погодженому з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення».
 
39. 4. Абзаци тридцять перший і тридцять третій статті 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36) викласти в такій редакції:
 
   4. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2012 р., № 31, ст. 381):
1) абзаци тридцять перший і тридцять третій статті 1 викласти в такій редакції:
 
40. «спеціальне робоче місце інваліда - окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, які потребують додаткових заходів з організації праці особи або створюються з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом розумного пристосування та/або встановлення основного чи додаткового устатковання, обладнання тощо; «;
 
-49- Сушкевич В.М.
Абзац другий пункту четвертого розділу першого законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Термін "розумне пристосування" вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів»;
 
Відхилено   «спеціальне робоче місце інваліда - окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, які потребують додаткових заходів з організації праці особи або створюються з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом розумного пристосування та/або встановлення основного чи додаткового устаткування, обладнання тощо.
 
    -50- Корж П.П.
Абзац другий статті 4 розділу І проекту Закону доповнити новим реченням такого змісту:
«Розумне пристосування - внесення необхідних і підхожих модифікацій і коректив у облаштування робочого місця, які забезпечують інваліду можливість здійснювати свої професійні здібності та навички»
 
Відхилено ермін "розумне пристосування" вживається у значенні, наведеному в Конвенції ООН про права інвалідів».   
41. «реабілітаційна установа - підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до встановлених законодавством державних норм і нормативів у сфері реабілітації.»;
 
   «реабілітаційна установа - підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до встановлених законодавством державних норм і нормативів у сфері реабілітації»;
 
42. 2) у статті 41:
 
   2) у статті 41:
 
43. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
44. «Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить дані про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень, зайнятість, трудову діяльність інвалідів, дітей-інвалідів, склад сім’ї, рівень доходів, потребу у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, реабілітаційними послугами, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо. Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить дані про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень, зайнятість, трудову діяльність інвалідів, дітей-інвалідів, склад сім’ї, рівень доходів, потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, реабілітаційними послугами, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо. Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
45. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
46. «Залучення підприємств, установ та організацій, що здійснюють реабілітаційні заходи, до формування та підтримки інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів, обмін інформаційними ресурсами між центральним, регіональним та місцевим рівнями, зазначеними у цій статті, а також доступ до них здійснюється в порядку, затвердженому відповідним центральним органом виконавчої влади, який бере участь у реалізації державної політики у сфері реабілітації інвалідів.».
 
-51- Сушкевич В.М.
Після слів «реабілітаційні заходи» доповнити словами «та інших суб’єктів», а слова «обмін інформаційними ресурсами між центральним, регіональним та місцевим рівнями, зазначеними у цій статті» замінити словами «обмін інформаційними ресурсами між органами, зазначеними у частині другій цієї статті»,
 
Враховано   «Залучення підприємств, установ та організацій, що здійснюють реабілітаційні заходи, інших суб’єктів до формування та підтримки інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів, обмін інформаційними ресурсами між органами, зазначеними у частині другій цієї статті, а також доступ до них здійснюються в порядку, затвердженому відповідним центральним органом виконавчої влади, який бере участь у реалізації державної політики у сфері реабілітації інвалідів».
 
47. 5. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
   5. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
48. 1) у статті 8:
 
   1) у статті 8:
 
49. у частині тринадцятій слова «працюючих інвалідів» замінити словами «інвалідів, які працюють на цьому підприємстві, в установі, організації за основним місцем роботи»;
 
   у частині тринадцятій слова «працюючих інвалідів» замінити словами «інвалідів, які працюють на цьому підприємстві, в установі, організації за основним місцем роботи»;
 
50. у частині чотирнадцятій:
 
   у частині чотирнадцятій:
 
51. в абзаці першому слова «в яких кількість інвалідів» замінити словами «в яких кількість інвалідів, для яких це підприємство, організація є основним місцем роботи, «;
 
   абзац перший після слів «в яких кількість інвалідів» доповнити словами «для яких це підприємство, організація є основним місцем роботи»;
 
52. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
53. «Єдиний внесок для підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів, для яких таке підприємство, організація є основним місцем роботи, становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5, 5 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для інвалідів, які працюють на відповідному підприємстві, в організації за основним місцем роботи.»;
 
   «Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів, для яких це підприємство, організація є основним місцем роботи, становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, за умови що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для інвалідів, які працюють на цьому підприємстві, в організації за основним місцем роботи»;
 
54. 2) у статті 17:
 
   2) у статті 17:
 
55. частину першу після слів «соціального страхування» доповнити словами «, а також для формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності»;
 
-52- Мостіпан У.М.
Абзац другий викласти у такій редакції: «слова та цифри «з додержанням вимог статті 23 Закону України «Про інформацію» виключити».
 
Враховано частково   частину першу викласти в такій редакції:
«1. Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог Закону України «Про інформацію» виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також для обміну інформацією з централізованим банком даних з проблем інвалідності»;
 
    -53- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 17 викласти у такій редакції
««Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог Закону України «Про інформацію» виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також для обміну інформацією з централізованим банком даних з проблем інвалідності
 
Враховано    
56. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
57. «5. Пенсійний фонд у встановленому ним порядку, погодженому з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, надає інформацію (прізвище, ім’я і по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер, зареєстроване місце проживання, відомості про інвалідність, зайнятість, трудову діяльність) з Державного реєстру центральному органові виконавчої влади у сфері соціальної політики для внесення її до централізованого банку даних з проблем інвалідності.».
 
-54- Сушкевич В.М.
Слова «центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення»;
 
Враховано   «5. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та централізованого банку даних з проблем інвалідності у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з зазначеним центральним органом виконавчої влади».
 
    -55- Мостіпан У.М.
Абзац четвертий викласти у такій редакції:
«Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Централізованого банку даних з проблем інвалідності у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з зазначеним центральним органом виконавчої влади.»
 
Враховано    
58. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
   У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
59. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-56- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім другого речення абзацу тринадцятого підпункту 5 пункту 2 розділу І цього Закону, яке набирає чинності з 1 січня 2015 року.

    -57- Сушкевич В.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім другого речення абзацу тринадцятого підпункту 5 пункту 2 розділу І цього Закону, яке набирає чинності з 1 січня 2015 року
 
Враховано