Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради, 2002, № 24, ст. 167) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167; 2009 р., № 42, ст. 634) такі зміни:
 
4. 1. Пункт 3 статті 1 викласти в такій редакції:
 
-1- Прасолов І.М.
«1. Пункт 3 статті 1 викласти в такій редакції:
"1) у статті 1:
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу – виготовлені підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, у разі якщо ступінь їх локалізації перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації яких повинна перевищувати показник, встановлений Кабінетом Міністрів України;
доповнити двома новими пунктами такого змісту:
"4) підприємства вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу – резиденти на території України, які виробляють вітчизняну техніку і обладнання для агропромислового комплексу;
5) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва у собівартості техніки і обладнання, зазначених у пункті 1 цієї статті";
 
Враховано   1. Пункт 3 статті 1 замінити трьома пунктами такого змісту:
"3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу – виготовлені підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, у разі якщо ступінь їх локалізації перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації яких має перевищувати показник, встановлений Кабінетом Міністрів України;
4) підприємства вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу – резиденти на території України, які виробляють вітчизняну техніку і обладнання для агропромислового комплексу;
5) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва у собівартості техніки і обладнання, зазначених у пункті 1 цієї статті".
 
    -2- Кармазін Ю.А.
у статті 1 пункт 3) залишити у чинній редакції, а саме:
«3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу – техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва становить більше 50 відсотків.».
 
Відхилено имоги щодо фіксованих відсотків вітчизняної комплектації знижує інвестиційну привабливість проектів. Як приклад відсутність нової, конкурентної техніки за час дії Закону протягом 2003-2010 років.   
    -3- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Сідельник І.І.
Пунт 3) статті 1 викласти в такій редакції:
«3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу – техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва становить:
у 2012 - більше 30 відсотків;
у 2013 - більше 35 відсотків;
у 2014 - більше 40 відсотків;
у 2015 - більше 45 відсотків;
у 2016 - більше 50 відсотків.
 
Відхилено апропонована норма визначення відсотків комплектації виробництва нової техніки Кабінетом Міністрів України дає можливість визначати їх для окремих машин,вузлів і агрегатів, та більш оперативно реагувати на ті чи інші вимоги виробництва.   
5. «3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України та підприємствами - резидентами на території України, в тому числі відповідно до ліцензійних договорів, укладених з юридичними особами.».
 
      
6. 2. Статтю 2 викласти в такій редакції:
 
-4- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Сідельник І.І.
2) Статтю 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу
Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу - сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у техніці і обладнанні, у загальних обсягах виробництва яких продукція для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції становить:
у 2012 - більше 30 відсотків;
у 2013 - більше 35 відсотків;
у 2014 - більше 40 відсотків;
у 2015 - більше 45 відсотків;
у 2016 - більше 50 відсотків.»
 
Відхилено   2. Статтю 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу
1. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу є елементом системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.
2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу є сукупністю промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форми власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів з метою забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у вітчизняній техніці і обладнанні для агропромислового комплексу.
3. Нормативно-правові, економічні та організаційні засади вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу визначаються і здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику».
 
    -5- Кармазін Ю.А.
статтю 2 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу
Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу - сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у техніці і обладнанні, у загальних обсягах виробництва яких продукція для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції становить не менше 50 відсотків.»
 
Відхилено    
    -6- Прасолов І.М.
"2) статтю 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу
Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу є елементом системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.
Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу являє собою сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів з метою забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у вітчизняній техніці і обладнанні для агропромислового комплексу.
Нормативно-правові, економічні та організаційні засади вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу визначаються і здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику».
 
Враховано    
7. «Стаття 2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу
 
      
8. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу - сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів з метою забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у вітчизняній техніці і обладнанні для агропромислового комплексу.».
 
      
9. 3. У абзаці першому частини першої статті 8 слова і цифри «протягом 2003-2010 років» виключити.
 
-7- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Сідельник І.І.
У абзаці першому частини першої статті 8 слова і цифри "протягом 2003 - 2010 років" замінити на слова і цифри "протягом 2012 - 2016 років";
 
Відхилено . Внесення пропозиції "протягом 2003 - 2010 років" замінити на слова і цифри "протягом 2012 - 2016 років"; Обмежує в часі виробників реалізувати можливості освоєння нової техніки. Раніше було 7 років тепер скорочено до 4 років.  3. У статті 5 слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначаються відповідно до Конституції та законів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику".
4. Статтю 6 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) затвердження порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу «.
5. У статті 7:
1) у назві слова «відповідного уповноваженого центрального органу виконавчої влади» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику»;
2) у частині першій слова «відповідний уповноважений центральний орган виконавчої влади» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику»;
3) частину третю виключити.
6. У частині першій статті 8:
в абзаці першому слова і цифри "протягом 2003-2010 років" виключити;
в абзаці другому слова «уповноважений орган, який здійснює державну політику розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику».
7. У назві статті 9 слова "центрального органу виконавчої влади" замінити словом "органу".
8. У статті 10 слова "реалізовує необхідні для стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядові та дозвільно-реєстраційні функції" замінити словами "забезпечує реалізацію необхідних для стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій".
 
    -8- Прасолов І.М.
3. Пункт 3 розділу І замінити, уточнивши подальшу нумерацію, шістьма пунктами такого змісту:
"3. В абзаці першому статті статті 5 слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначаються відповідно до Конституції та законів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";
4) статтю 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
"6) затвердження порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу»;
5) у статті 7:
у назві слова «відповідного уповноваженого центрального органу виконавчої влади» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику»;
у частині першій слова «відповідний уповноважений центральний орган виконавчої влади» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику»;
частину третю виключити;
6) у частині першій статті 8:
в абзаці першому слова і цифри "протягом 2003-2010 років" виключити;
в абзаці другому слова «уповноважений орган, який здійснює державну політику розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику»;
7) у назві статті 9 слова "центрального органу виконавчої влади" замінити словом "органу";
8) у частині першій статті 10 слова "реалізовує необхідні для стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядові та дозвільно-реєстраційні функції" замінити словами "забезпечує реалізацію необхідних для стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій";
 
Враховано    
10. 4. У частині першій статті 12 слова і цифри «на 2003-2010 роки» виключити.
 
-9- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Сідельник І.І.
У частині першій статті 12: слова і цифри "на 2003-2010 роки" замінити словами і цифрами "на 2012-2016 роки".
після слів «Національним банком України» додати слова «, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково   9. У частині першій статті 12 слова і цифри «на 2003-2010 роки « виключити.
 
11. 5. Статтю 14 викласти у такій редакції:
 
-10- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Сідельник І.І.
Статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Закупівля техніки на умовах фінансового лізингу
Кошти державного бюджету, що спрямовуються у 2012-2016 роках на заходи, пов’язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банків, спрямовуються виключно на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу».
 
Відхилено   10. Статтю 14 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 14. Закупівля техніки на умовах фінансового лізингу
 
   «Стаття 14. Закупівля техніки на умовах фінансового лізингу
 
13. Кошти державного бюджету, що спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу.».
 
   Кошти державного бюджету, що спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на вітчизняну техніку і обладнання для агропромислового комплексу».
 
14. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-11- Прасолов І.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -12- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ викласти у наступній редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
2. Доручити Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано