Кількість абзаців - 320 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про насіння і садивний матеріал'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. Внести зміни до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” (Відомості Верховної Ради, 2003р., № 13, ст. 92; 2005р. № 17, ст. 267, № 18 - 19, ст. 267), виклавши його в такій редакції:
 
-1- Литвин Ю.О.
По всьому тексту закону після слів «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики» доповнити словами «та продовольства».
 
Враховано   Внести зміни до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92; 2005 р., № 17-19, ст. 267, 2010 р. №9, ст. 76), виклавши його в такій редакції:
 
5. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   «ЗАКОН УКРАЇНИ
 
6. Про насіння і садивний матеріал
 
   Про насіння і садивний матеріал
 
7. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування ринку насіння і садивного матеріалу, вимоги щодо його вирощування, підготовки, затарювання, торгівлі, сортових та посівних характеристик, а також повноваження державних органів, права і обов’язки юридичних і фізичних осіб у сфері обігу насіння, здійснення державного контролю та нагляду за ним.
 
-2- Литвин Ю.О.
Преамбулу до законопроекту викласти в наступній редакції: «Цей Закон визначає основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу, а також порядок здійснення державного контролю за ним. Дія Закону не поширюється на обіг насіння і садивного матеріалу генетично модифікованих рослин, який регламентується спеціальним законодавством».
 
Враховано   Цей Закон визначає основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу, а також порядок здійснення державного контролю за ними.
 
8. Дія Закону України «Про насіння і садивний матеріал» не поширюється на насіння і садивний матеріал генетично модифікованих організмів (рослин).
 
   Дія цього Закону не поширюється на обіг насіння і садивного матеріалу генетично модифікованих організмів (рослин), що регламентується спеціальним законодавством.
 
9. Розділ І
 
   Розділ І
 
10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
11. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
12. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
13. насіння - генеративні і вегетативні органи рослин, що використовуються для відтворення сорту;
 
-3- Литвин Ю.О.
Абзац другий викласти в наступній редакції: «насіння – генеративні і вегетативні органи рослин, що використовуються для їх відтворення;»
 
Враховано   насіння – генеративні і вегетативні органи рослин, що використовуються для їх відтворення;
 
14. садивний матеріал - рослини та їх вегетативні органи (частини), що є придатними для відтворення цілісного організму рослин;
 
   садивний матеріал - рослини та їх вегетативні органи (частини), придатні для відтворення цілісного організму рослин;
 
15. насінництво - галузь рослинництва, завданням якої є розмноження насіння високопродуктивних сортів, збереження і поліпшення їх сортової чистоти, біологічних і урожайних властивостей;
 
-4- Литвин Ю.О.
Абзац четвертий викласти в наступній редакції: «насінництво – галузь рослинництва, що займається виробництвом насіння та садивного матеріалу сортів культурних рослин, сертифікацією та здійсненням державного контролю в процесі його обігу. «
 
Враховано   насінництво – галузь рослинництва, що забезпечує виробництво насіння і садивного матеріалу сортів культурних рослин, сертифікацію та здійснення державного контролю у процесі його обігу;
 
16. первинні ланки насінництва - посіви (насадження) розсадників добору, випробування потомств і розмноження визнаного сорту (гібриду);
 
-5- Литвин Ю.О.
Абзац п’ятий викласти в наступній редакції: «первинні ланки насінництва - посіви (насадження) розсадників добору, і розмноження визнаного сорту добазового насіння».
 
Враховано   первинні ланки насінництва - посіви (насадження) розсадників добору і розмноження визнаного сорту добазового насіння;
 
17. розсадництво - галузь рослинництва, завданням якої є вирощування садивного матеріалу сортів та клонів рослин;
 
-6- Литвин Ю.О.
Абзац шостий викласти в наступній редакції: «розсадництво - господарська діяльність у сфері виробництва, сертифікації, продажу, купівлі, транспортування, маркування і контролю садивного матеріалу рослин.» «первинні ланки розсадництва – маточні насадження багаторічних культур створені за участі вихідного садивного матеріалу визнаних сортів в базових розсадниках та садивний матеріал, що з них отримується «, «об'єкти насінництва та розсадництва – насіння та садивний матеріал сортів, клонів, ліній, гібридів, популяцій, сортосумішей сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, лікарських рослин.»
 
Враховано частково   розсадництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво, створення маточних насаджень, сертифікацію, здійснення державного контролю у процесі обігу садивного матеріалу;
первинні ланки розсадництва – маточні насадження багаторічних рослин, створені з використанням вихідного садивного матеріалу визнаних сортів у базових розсадниках, і садивний матеріал, що з них отримується;
об'єкти насінництва та розсадництва – насіння та садивний матеріал сортів, клонів, ліній, гібридів, популяцій, сортосумішей сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, лікарських рослин;
 
    -7- Терещук С.М.
Абзац шостий викласти в наступній редакції: «розсадництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво, створення маточних насаджень, сертифікацію, здійснення державного контролю у процесі його обігу.
 
Враховано    
18. санітарний контроль - перевірка наявності вірусів та бактеріального раку у садивному матеріалі;
 
-8- Литвин Ю.О.
Абзац дев’ятий викласти в наступній редакції: «фітосанітарний контроль – перевірка наявності шкодочинних організмів та вірусних і мікоплазмових збудників хвороб в насінні та садивному матеріалі;»
 
Враховано   фітосанітарний контроль – перевірка наявності шкодочинних організмів та вірусних і мікоплазмових збудників хвороб у насінні та садивному матеріалі;
 
19. категорія насіння, садивного матеріалу - належність визнаного насіння та садивного матеріалу до певного етапу відтворення сорту.
 
-9- Литвин Ю.О.
Абзац десятий після слів «сорту» доповнити словами «та фітосанітарного стану».
 
Враховано   категорія насіння і садивного матеріалу - належність визнаного насіння і садивного матеріалу до певного етапу відтворення сорту та фітосанітарного стану.
 
20. Категорії насіння і садивного матеріалу:
 
   Категорії насіння і садивного матеріалу:
 
21. добазове насіння - насіння первинних ланок насінництва, яке використовують для подальшого його розмноження і отримання базового насіння;
 
   добазове насіння - насіння первинних ланок насінництва, яке використовують для подальшого його розмноження і отримання базового насіння;
 
22. базове насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження добазового насіння;
 
   базове насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження добазового насіння;
 
23. сертифіковане насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження базового насіння.
 
   сертифіковане насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження базового насіння.
 
24. До насіння категорій добазове, базове і сертифіковане відноситься садивний матеріал картоплі та лікарських культур з урахуванням особливостей їх розмноження;
 
   До насіння категорій добазове, базове і сертифіковане належить садивний матеріал картоплі та лікарських культур з урахуванням особливостей їх розмноження;
 
25. вихідний садивний матеріал - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, створені внаслідок селекційної роботи для подальшого розмноження;
 
-10- Литвин Ю.О.
Абзац шістнадцятий після слів «матеріал» доповнити словами «багаторічних культур».
 
Враховано   вихідний садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, створені внаслідок селекційної роботи для подальшого розмноження;
 
26. базовий садивний матеріал - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, отримані від розмноження вихідного садивного матеріалу;
 
-11- Литвин Ю.О.
Абзац сімнадцятий викласти в наступній редакції: «базовий садивний матеріал багаторічних рослин – безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, отриманий від послідовного розмноження вихідного садивного матеріалу і призначений для створення маточних насаджень;»
 
Враховано   базовий садивний матеріал багаторічних рослин – безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, отримані від послідовного розмноження вихідного садивного матеріалу і призначені для створення маточних насаджень;
 
27. сертифікований садивний матеріал - безвірусні рослини сортів, клонів, отримані від розмноження базового садивного матеріалу і призначені для закладання промислових насаджень.
 
-12- Литвин Ю.О.
Абзац дев’ятнадцятий після слів «матеріал» доповнити словами «багаторічних культур».
 
Враховано   сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини сортів, клонів, отримані від розмноження базового садивного матеріалу і призначені для закладення промислових насаджень.
 
28. До садивного матеріалу категорій вихідний, базовий, сертифікований відносяться також виноград, плодові, ягідні, горіхоплідні, декоративні, хміль, лісові культури з урахуванням особливостей їх розмноження.
 
-13- Литвин Ю.О.
Абзац двадцятий виключити.
 
Відхилено   До садивного матеріалу категорій вихідний, базовий, сертифікований належать також виноград, хміль, плодові, ягідні, горіхоплідні, малопоширені, декоративні та лісові рослини з урахуванням особливостей їх розмноження;
 
29. Базове маточне насадження - спеціальне насадження створене вихідним або базовим садивним матеріалом і призначене для отримання безвірусного садивного матеріалу.
 
-14- Литвин Ю.О.
Абзац двадцять перший викласти в наступній редакції: «базове маточне насадження – спеціальне насадження створене вихідним садивним матеріалом і призначене для отримання сертифікованого оздоровленого садивного матеріалу;» «базовий розсадник – визначене спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади #102069
 
Враховано частково   базове маточне насадження – спеціальне насадження, створене з вихідного садивного матеріалу і призначене для отримання сертифікованого садивного матеріалу;
базовий розсадник – суб’єкт розсадництва з відповідною матеріально-технічною базою, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який займається отриманням або розмноженням садивного матеріалу багаторічних рослин категорій вихідний та базовий;
 
30. Партія насіння і садивного матеріалу - певна кількість фізично однорідного насіння або садивного матеріалу на яке можна видати відповідний сертифікат;
 
-15- Литвин Ю.О.
Абзац двадцять третій викласти в наступній редакції: «Партія насіння і садивного матеріалу - визначена кількість однорідного за якістю насіння або садивного матеріалу на яке можна видати відповідний сертифікат;»
 
Враховано   партія насіння і садивного матеріалу - визначена кількість однорідного за якістю насіння або садивного матеріалу однієї категорії;
 
31. сортові якості насіння - сукупність показників, що характеризують належність рослин та насіння до відповідного сорту (гібриду);
 
-16- Литвин Ю.О.
Доповнити статтю 1 новими термінами: «Паковання – одиниця затареного чи розфасованого насіння (пакет, торбинка, мішок, контейнер тощо).
пакування – процес розкладання (фасування) відповідної маси насіння у тару (пакування).»
 
Враховано   паковання – одиниця затареного чи розфасованого насіння (пакет, торбинка, мішок, контейнер тощо);
пакування – процес розкладання (фасування) відповідної маси насіння у тару (паковання);
 
32. сортові якості садивного матеріалу - сукупність ботанічних та морфологічних ознак, за якими визначається належність рослини до відповідного сорту;
 
-17- Литвин Ю.О.
Абзаци 24 та 25 обєднати і викласти у такій редакції: «сортові якості насіння та садивного матеріалу – сукупність морфологічних ознак, за якими визначається належність рослини до відповідного сорту, клону;»
 
Враховано   сортові якості насіння і садивного матеріалу – сукупність морфологічних ознак, за якими визначається належність рослини до відповідного сорту;
 
33. посівні якості насіння - сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до сівби (садіння);
 
   посівні якості насіння - сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до сівби (садіння);
 
34. товарні якості садивного матеріалу - сукупність біометричних показників садивного матеріалу, що відповідають державним або галузевим стандартам, згідно з вимогами яких ведеться сортування і визначання господарської придатності садивного матеріалу;
 
-18- Литвин Ю.О.
Абзац 27 статті 1 викласти у такій редакції: «розсадники добору – ланка розмноження насіння, яке відбирається від кращих рослин для закладання розсадників розмноження; розсадники розмноження – ланки розмноження насіння, отриманого з розсадників добору».
 
Враховано   товарні якості садивного матеріалу - сукупність біометричних показників садивного матеріалу, регламентованих нормативними документами, згідно з якими ведеться сортування і визначання господарської придатності садивного матеріалу;
розсадники добору – ланка розмноження насіння, яке відбирається від кращих рослин для закладання розсадників розмноження;
розсадники розмноження – ланки розмноження насіння, отриманого з розсадників добору;
 
35. маркування садивного матеріалу - супроводження його етикеткою з зазначенням юридичних реквізитів виробника, породи, сорту, підщепи, віку, категорії та товарної якості;
 
-19- Литвин Ю.О.
У абзаці двадцять восьмому слово «маркування» замінити словом «марковання». У абзаці тридцять другому слово «а також» вилучити.
 
Враховано   маркування садивного матеріалу - етикетка із зазначенням юридичних реквізитів виробника, культури, сорту, підщепи, віку, категорії і товарної якості рослин;
 
36. сортова чистота (типовість) - відношення числа рослин або інших облікових одиниць, що мають ознаки основного сорту, до їх загальної кількості відносно основної культури;
 
-20- Литвин Ю.О.
Абзац 29 викласти в наступній редакції: «сортова чистота (типовість) - відношення числа рослин сорту, який сертифікується до їх загальної кількості в посівах (насадженнях);»
 
Враховано   сортова чистота (типовість) - відношення числа рослин сорту, який сертифікується, до їх загальної кількості в посівах (насадженнях);
 
37. кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів;
 
   кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів;
 
38. некондиційне насіння - насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам нормативних документів;
 
   некондиційне насіння - насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам нормативних документів;
 
39. система насінництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково - декоративних, а також лікарських рослин;
 
   система насінництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, декоративних та лікарських рослин;
 
40. Реєстр сортів рослин України - Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
 
   Реєстр сортів рослин України (Реєстр сортів)- Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
 
41. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти та реалізовувати у визначених ліцензійними договорами обсягах насіння та/або садивний матеріал;
 
-21- Литвин Ю.О.
У абзаці 34 статті 1 вилучити слова: «у визначених ліцензійними договорами обсягах».
 
Враховано   Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти та реалізувати насіння та/або садивний матеріал;
 
42. маркування насіння - супроводження його етикеткою з зазначенням юридичних реквізитів виробника, виду, сорту, категорії, номер партії;
 
-22- Литвин Ю.О.
Абзац тридцять п’ятий викласти у наступній редакції: «марковання насіння - етикетка, що містить інформацію про насіннєву партію, а також умовне позначення (слово, текст, торговельна марка, символ чи малюнок), нанесені безпосередньо на паковання з насінням.»
 
Враховано частково   маркування насіння - етикетка із зазначенням юридичних реквізитів виробника, культури, сорту, категорії, номера партії насіння;
 
43. інспектування (польове, комірне, лабораторне) - оцінювання стану та сортової чистоти (типовості) насінницьких посівів, багаторічних насаджень, насіння та садивного матеріалу;
 
-23- Литвин Ю.О.
У абзаці 35 статті 1 слово «інспектування» замінити словом «апробація», слово «комірне» замінити словом «складське».
 
Враховано частково   інспектування - складське, лабораторне оцінювання стану та сортової чистоти (типовості) насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу;
 
44. державний контроль в галузі насінництва та розсадництва - діяльність уповноважених органів державного нагляду в межах повноважень, щодо запобігання порушень вимог законодавства суб’єктами господарювання;
 
-24- Литвин Ю.О.
Абзац тридцять сьомий викласти в наступній редакції: «державний контроль в галузі насінництва та розсадництва – діяльність уповноважених органів державного нагляду в межах повноважень, щодо виявлення та запобігання порушень вимог законодавства,;»
 
Враховано   державний контроль у сфері насінництва та розсадництва – діяльність уповноважених органів державного нагляду (контролю) в межах їх повноважень щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства;
 
45. сортовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти (типовості) насіння або насаджень шляхом проведення інспектування посівів (насаджень), ґрунтового та лабораторного контролю;
 
-25- Литвин Ю.О.
Абзац тридцять восьмий викласти у наступній редакції: «сортовий контроль – діяльність щодо визначення сортової чистоти (типовості) насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин шляхом інспектування насіннєвих посівів та/або насаджень багаторічних рослин, ґрунтового та лабораторного сортового контролю;»
 
Враховано   сортовий контроль – діяльність щодо визначення сортової чистоти (типовості) насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин шляхом інспектування насіннєвих посівів та/або насаджень багаторічних рослин, ділянкового та лабораторного сортового контролю;
 
46. насіннєвий контроль - державний та внутрішньогосподарський контроль сортових і посівних якостей насіння (садивного матеріалу);
 
   насіннєвий контроль - державний та внутрішньогосподарський контроль сортових і посівних якостей насіння (садивного матеріалу);
 
47. ґрунтовий контроль - визначення сортової чистоти, зараженості насіння хворобами, а також ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих міжлінійних гібридів, що проводиться шляхом висіву насіння в ґрунт з наступною оцінкою рослин;
 
-26- Литвин Ю.О.
Абзац 41 та 42 об’єднати та викласти у наступній редакції: «ділянковий та лабораторний сортовий контроль - визначення сортової чистоти та встановлення відповідності контрольної проби стандартному зразку, що проводиться методом сівби насіння в ґрунт з наступною ідентифікаційною оцінкою рослин;»
 
Враховано   ділянковий та лабораторний сортовий контроль - визначення сортової чистоти (типовості), ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих міжлінійних гібридів, а також встановлення відповідності контрольної проби насіння стандартному зразку, що проводиться шляхом висіву насіння на ділянках з наступною оцінкою рослин;
 
48. лабораторний сортовий контроль - встановлення належності насіння до відповідного сорту і визначення сортової чистоти насіння шляхом проведення лабораторного аналізу;
 
      
49. насіннєвий фонд - запас кондиційного насіння;
 
-27- Литвин Ю.О.
Абзац сорок другий викласти у наступній редакції: «насіннєвий фонд – запас кондиційного насіння, що включає в себе страховий насіннєвий фонд та державний насіннєвий фонд;»
 
Відхилено      
    -28- Терещук С.М.
Абзац 42 статті 1 вилучити.
 
Враховано    
50. страховий насіннєвий фонд - недоторканий, періодично відновлюваний, насіннєвий фонд у господарствах на випадок неврожаю чи стихійного лиха;
 
-29- Терещук С.М.
Абзац 43 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
    -30- Литвин Ю.О.
Абзац сорок третій викласти у наступній редакції: «страховий насіннєвий фонд - недоторканий, періодично відновлюваний насіннєвий фонд, який зберігається суб’єктами господарювання на випадок неврожаю чи стихійного лиха;» «страховий фонд багаторічних культур – колекції маточних насаджень, що зберігаються в польових умовах в живому вигляді;»
 
Відхилено    
51. державний резервний насіннєвий фонд - насіння для забезпечення районів, що не виробляють власного насіння та/або садивного матеріалу або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення сортооновлення, сортозаміни та реалізації посівного та садивного матеріалу за міжнародними договорами;
 
-31- Литвин Ю.О.
Абзац сороковий викласти у наступній редакції: «державний резервний насіннєвий фонд – запас базового та #102069
 
Враховано   державний резервний насіннєвий фонд – запас базового та сертифікованого насіння, що використовується за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;
оновлення насіння і садивного матеріалу – періодична заміна сертифікованого насіння, маточних насаджень багаторічних рослин у порядку сортозаміни або сортооновлення;
 
    -32- Литвин Ю.О.
Доповнити новим абзацом наступного змісту: «поновлення насіння і садивного матеріалу – періодична заміна сертифікованого насіння, маточних насаджень багаторічних культур в порядку сортозаміни або сортооновлення.»
 
Враховано    
52. сільськогосподарські рослини - зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, картопля, які використовуються в сільськогосподарському виробництві;
 
-33- Литвин Ю.О.
Абзац сорок п’ятий викласти у наступній редакції: «сільськогосподарські рослини – культурні рослини, що представлені сортами (гібридами) та використовуються для виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів харчування;»
 
Враховано   сільськогосподарські рослини – культурні рослини, представлені сортами (гібридами), що використовуються для виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів харчування;
 
53. багаторічні рослини - це рослини розвиток яких відбувається понад два вегетаційні періоди;
 
   багаторічні рослини – рослини, розвиток яких відбувається понад два вегетаційні періоди;
 
54. лісові рослини - лісові дерева і кущі, які використовуються в лісовому господарстві;
 
   лісові рослини - лісові дерева і кущі, які використовуються в лісовому господарстві;
 
55. квітково - декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, бульбоцибулини, сіянці і саджанці, живці, мікроживці та рослини - регенеранти тощо, які використовуються в декоративних цілях;
 
   декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, бульбоцибулини, сіянці і саджанці, живці, мікроживці та рослини-регенеранти, які використовуються в декоративних цілях;
 
56. лікарські рослини - дикорослі та культурні рослини або їх частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), які використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів;
 
-34- Литвин Ю.О.
Абзац сорок статті 1 викласти у наступній редакції. « лікарські рослини - дикорослі та культурні рослини або їх частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), які використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів; паспорт на право виробництва насіння і садивного матеріалу (далі – паспорт) - документ, що засвідчує право суб’єкта насінництва та розсадництва на виробництво насіння і садивного матеріалу шляхом внесення його до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу (далі – Реєстр виробників);
 
Враховано частково   лікарські рослини - дикорослі та культурні рослини або їх частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), які використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів;
атестація суб’єктів насінництва та розсадництва – процедура, за наслідками якої здійснюється внесення виробника до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр виробників);
сертифікація насіння і садивного матеріалу – комплекс заходів контролю на всіх етапах розмноження насіння і садивного матеріалу, спрямованих на визначення їх сортових та посівних якостей;
 
    -35- Сідельник І.І.
Абзай сорок доповнити в наступній редакції: «атестація суб’єктів насінництва та розсадництва – процедура за наслідками якої видається паспорт та здійснюється внесення суб’єкта насінництва та розсадництва до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу; «сертифікація насіння та садивного матаріалу – це комплекс заходів контролю всіх етапів розмноження насіння та садивного матеріалу спрямованих на визначення сортових та посівних якостей.»
 
Враховано    
57. сертифікат на насіння - документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння;
 
-36- Литвин Ю.О.
Абзац п’ятдесятий викласти у наступній редакції: «сертифікат сортової ідентифікації – документ виданий на підставі акту апробації (польового інспектування) сортових посівів, що засвідчує сортову чистоту або сортову типовість рослин», «сертифікат на насіння, садивний матеріал - документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння, садивного матеріалу;»
 
Відхилено   сертифікат на насіння – документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння, садивного матеріалу;
 
58. сертифікат на садивний матеріал – документ, що засвідчує походження, санітарний стан та товарну якість садивного матеріалу;
 
-37- Литвин Ю.О.
Доповнити новим абзацом у наступній редакції: «садивний матеріал (іn vіtrо) – отриманий способом виділення окремих або групи ізольованих клітин чи органів з ідентифікованих оздоровлених маточних рослин;»
 
Враховано   сертифікат на садивний матеріал – документ, що засвідчує походження, санітарний стан і товарну якість садивного матеріалу;
садивний матеріал (іn vіtrо) – отриманий способом виділення окремих або групи ізольованих клітин чи органів з маточних рослин;
 
59. культура меристем (іn vіtrо) – спосіб вегетативного розмноження багаторічних рослин на основі виділення окремих або групи ізольованих клітин чи органів з подальшим відтворенням цілісного рослинного організму на штучному поживному середовищі в асептичних умовах з адаптацією до оточуючого середовища.
 
-38- Литвин Ю.О.
Пункт 59 статті 1 доповнити терміном наступного змісту: «лісонасіннєва база – природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, призначені для заготівлі лісового насіння;».
 
Враховано   культура меристем (іn vіtrо) – спосіб вегетативного розмноження багаторічних рослин на основі виділення окремих або групи ізольованих клітин чи органів з подальшим відтворенням цілісного рослинного організму на штучному поживному середовищі в асептичних умовах з адаптацією до оточуючого середовища;
лісонасіннєва база – природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, призначені для заготівлі лісового насіння;
 
60. Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу – процедура, яка проводиться методом апробації, ґрунтового і лабораторного сортового контролю та методом аналізу проб відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу та регулює питання установлення відповідності сортової та насіннєвої документації на партію насіння та/або садивного матеріалу до вимог нормативних документів; визначення відповідності показників сортових і посівних якостей партії насіння та/або садивного матеріалу до даних, зазначених у відповідних документах на партію; визначення генетичного походження насіння та/або садивного матеріалу.
 
-39- Литвин Ю.О.
Абзац п’ятдесят третій викласти у наступній редакції: «Арбітражне (експертне) визначення сортової та посівної якості насіння і садивного матеріалу – процедура, яка проводиться методом польового інспектування, ґрунтового і лабораторного сортового контролю та методом аналізу проб, відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу, що встановлює відповідність сортової та посівної якості насіння та садивного матеріалу до вимог нормативних документів.»
Доповнити статтю 1 новим терміном наступного змісту: «Насіннєві схеми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – набір процедур, методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється моніторинг якості насіння в процесі розмноження і які гарантують підтримання і збереження як достовірності сорту, так і сортової чистоти.»
 
Враховано   арбітражне (експертне) визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу – процедура, яка проводиться методом польового інспектування, ділянкового і лабораторного сортового контролю та методом аналізу проб відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу і встановлює відповідність сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу вимогам нормативних документів у сфері насінництва та розсадництва;
насіннєві схеми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – набір процедур, методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється моніторинг якості насіння в процесі розмноження і які гарантують підтримання та збереження достовірності сорту, та її сортової чистоти.
 
61. Стаття 2. Об’єкти насінництва та розсадництва
 
   Стаття 2. Об’єкти насінництва та розсадництва
 
62. До об’єктів насінництва та розсадництва згідно з цим Законом належать:
 
-40- Литвин Ю.О.
Статтю 2 викласти в наступні редакції: «До об’єктів насінництва та розсадництва належать сорти рослин (клон, лінія, гібрид, популяція), насіння і садивний матеріал, насінницькі посіви та насадження.»
 
Враховано   До об’єктів насінництва та розсадництва належать:
види рослин;
сорти рослин (клон, лінія, гібрид, популяція);
насіння і садивний матеріал;
насінницькі посіви та насадження.
 
63. сорт рослин (клон, лінія, гібрид, популяція, сортосуміш);
 
      
64. насіння сорту рослин;
 
      
65. садивний матеріал (маточні рослини вегетативних підщеп і прищеп, плодових, ягідних культур, винограду, хмелю та експлантати для культури іn vіtrо);
 
      
66. насінницькі посіви та насадження (маточно – насіннєві, маточно – живцеві і маточні насадження плодових, ягідних культур, винограду, хмелю, лісових і квітково – декоративних рослин).
 
      
67. Стаття 3. Суб’єкти насінництва та розсадництва
 
   Стаття 3. Суб’єкти насінництва та розсадництва
 
68. До суб’єктів насінництва та розсадництва належать фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу відповідно до законодавства України.
 
-41- Литвин Ю.О.
Статтю 3 викласти в наступні редакції: «До суб’єктів насінництва та розсадництва належать фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією, введенням в обіг насіння і садивного матеріалу відповідно до закону.»
 
Враховано частково   До суб’єктів насінництва та розсадництва належать фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією насіння і садивного матеріалу відповідно до закону.
 
69. Стаття 4. Законодавство України про насіння і садивний матеріал
 
   Стаття 4. Законодавство України про насіння і садивний матеріал
 
70. Законодавство України про насіння і садивний матеріал базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», інших законів та нормативних актів, прийнятих відповідно до них.
 
   Законодавство України про насіння і садивний матеріал базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
 
71. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
72. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
73. Стаття 5. Органи, що здійснюють державне управління в галузі
 
   Стаття 5. Органи, що здійснюють державне управління у сфері насінництва та розсадництва
 
74. насінництва та розсадництва
 
      
75. Державне управління в галузі насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, та їх територіальні органи відповідно до своїх повноважень.
 
-42- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 5 викласти в такій редакції: «1. Державне управління в галузі насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органи».
 
Враховано частково   Державне управління у сфері насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
    -43- Литвин Ю.О.
Статтю 5 викласти у наступній редакції: «Державне управління в галузі насінництва та розсадництва #102069
 
Враховано    
    -44- Сідельник І.І.
Статтю 5 після слів «аграрної політики» доповнити словами «та центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
Враховано    
76. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі
 
   Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері насінництва та розсадництва
 
77. насінництва та розсадництва
 
      
78. До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі насінництва та розсадництва належить:
 
   До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері насінництва та розсадництва належить:
 
79. забезпечення проведення державної політики та організація здійснення державного контролю в галузі насінництва та розсадництва;
 
-45- Литвин Ю.О.
Статтю 6 доповнити новим абзацом наступного змісту: «визначення пріоритетних напрямків розвитку насінництва та розсадництва».
 
Враховано   забезпечення проведення державної політики та організація здійснення державного контролю у сфері насінництва та розсадництва;
визначення пріоритетних напрямів розвитку насінництва та розсадництва;
 
80. координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади в галузі насінництва та розсадництва;
 
-46- Литвин Ю.О.
   
Враховано   координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;
 
81. забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних програм розвитку насінництва та розсадництва;
 
   забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних програм розвитку насінництва та розсадництва;
 
82. видання в межах повноважень нормативно – правових актів з питань насінництва та розсадництва і контроль за їх виконанням;
 
   видання в межах повноважень нормативно-правових актів з питань насінництва та розсадництва і контроль за їх виконанням;
 
83. державна підтримка розвитку насінництва та розсадництва і державне регулювання ринку насіння;
 
   державна підтримка розвитку насінництва та розсадництва і державне регулювання ринку насіння;
 
84. організація міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва.
 
   організація міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва.
 
85. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва
 
-47- Литвин Ю.О.
Назву статті 7 та частину 1 викласти в такій редакції: «Повноваження центрального органу виконавчої влади #102069
 
Враховано   Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері насінництва та розсадництва
 
    -48- Кармазін Ю.А.
Статтю 7 виключити.
 
Відхилено    
86. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва належить:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері насінництва та розсадництва, належить:
 
87. забезпечення реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва;
 
-49- Литвин Ю.О.
Абзац другий викласти в наступній редакції: «забезпечення реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського, лісового, декоративного насінництва та розсадництва;»
 
Враховано   забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського, лісового, декоративного насінництва та розсадництва;
 
88. здійснення державного управління та державного контролю в насінництві та розсадництва;
 
   здійснення державного управління у сфері насінництва та розсадництва;
 
89. розроблення та організація виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва;
 
   розроблення та організація виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва;
 
90. видання нормативно – правових актів щодо виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону;
 
   прийняття нормативно-правових актів щодо виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону;
 
91. забезпечення формування державного резервного насіннєвого фонду, страхових насіннєвих фондів і контроль за ефективним використанням цих фондів;
 
-50- Терещук С.М.
У абзаці шостому вилучити слова «страхових насіннєвих фондів»
 
Враховано   забезпечення формування державного резервного насіннєвого фонду і контроль за ефективним використанням цього фонду;
 
92. ведення Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;
 
-51- Сідельник І.І.
Абазаци 7 статті 7 виключити.
 
Враховано      
93. організація та координація діяльності органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва – органів сертифікації насіння та/або садивного матеріалу;
 
-52- Литвин Ю.О.
Абзац восьмий статті 7 викласти у такій редакції: «забезпечення перевірки насіння на посівні якості, фітосанітарного контролю та видача відповідних документів, встановлених законодавством»
 
Відхилено   організація та координація діяльності органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва – органів сертифікації насіння та/або садивного матеріалу;
 
94. забезпечення проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин;
 
-53- Сідельник І.І.
Абазаци 9 статті 7 виключити.
 
Враховано      
95. координація діяльності підприємств, пов’язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин;
 
   координація діяльності підприємств, пов’язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин;
 
96. сприяння розвитку ринку насіння і садивного матеріалу;
 
   сприяння розвитку ринку насіння і садивного матеріалу;
 
97. здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про насіння і садивний матеріал, інших нормативно – правових актів суб’єктами насінництва та розсадництва;
 
-54- Литвин Ю.О.
Абзац 12 статті 7 викласти в наступній редакції: «організація ведення державного обліку об’єктів постійної лісо насіннєвої бази;» «створення системи зонального лісового та декоративного насінництва та розсадництва.»
 
Враховано   організація ведення державного обліку об’єктів постійної лісонасіннєвої бази;
створення системи зонального лісового і декоративного насінництва та розсадництва;
 
98. участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері.
 
   участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері.
 
99. Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання у сфері лісового насінництва та розсадництва
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання у сфері лісового насінництва та розсадництва належить:
забезпечення реалізації державної політики в лісовому насінництві та розсадництві;
організація і планування діяльності державних _еред базової_м інспекцій – органів сертифікації насіння та/або садивного матеріалу;
забезпечення перевірки лісового насіння на посівні якості, фіто – і ентомозараженість та видача відповідних документів, встановлених законодавством;
організація ведення державного обліку об’єктів постійної лісонасіннєвої бази;
створення системи зонального лісового насінництва та розсадництва;
забезпечення відповідно до закону організації та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням лісового насіння і садивного матеріалу;
забезпечення сертифікації лісового насіння і садивного матеріалу;
 
-55- Сідельник І.І.
Статтю 8 викласти у наступній редакції: «Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у сфері насінництва та розсадництва належить:
здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
ведення Реєстру виробників;
забезпечення перевірки насіння на посівні та сортові якості та видача відповідних документів, встановлених нормативно правовими актами;
забезпечення відповідно до закону контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;
забезпечення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних та лісових рослин в установленому порядку;
здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання усіх форм власності у сфері насінництва та розсадництва вимог законодавства про насіння і садивний матеріал;
видача дозволу на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до Реєстру сортів рослин України;
забезпечення сертифікації лісового насіння і садивного матеріалу;
проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення та зрошення насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду, хмелю та інших багаторічних насаджень; участь в межах компетенції у міжнародному співробітництві з питань здійснення контролю та сертифікації насіння та садивного матеріалу».
 
Враховано   Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у сфері насінництва та розсадництва, належить:
здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
ведення Реєстру виробників;
забезпечення перевірки насіння на посівні та сортові якості та видача відповідних документів, встановлених нормативно-правовими актами;
забезпечення відповідно до закону контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;
забезпечення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних та лісових рослин у встановленому порядку;
здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання усіх форм власності у сфері насінництва та розсадництва вимог законодавства про насіння і садивний матеріал;
видача дозволу на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до Реєстру сортів рослин України;
забезпечення сертифікації лісового насіння і садивного матеріалу;
 
100. здійснення державного контролю за дотриманням лісокористувачами та іншими суб’єктами господарської діяльності усіх форм власності, які ведуть заготівлю лісового насіння посівного призначення, вимог законодавства про насіння і садивний матеріал;
 
-56- Терещук С.М.
Доповнити статтю 8 словами «здійснення атестації суб’єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію насіння та садивного матеріалу».
 
Враховано   здійснення атестації суб’єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію насіння та садивного матеріалу;
проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення та зрошення насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду, хмелю та інших багаторічних насаджень;
 
101. участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва, реалізації та використання лісового насіння і садивного матеріалу.
 
-57- Кармазін Ю.А.
Статтю 8 виключити
 
Відхилено   участь у межах повноважень у міжнародному співробітництві з питань здійснення контролю та сертифікації насіння і садивного матеріалу;
 
    -58- Литвин Ю.О.
Статтю восьму виключити.
 
Відхилено    
102. Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань
 
-59- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 виключити.
 
Враховано      
103. житлово – комунального господарства у сфері квітково – декоративного
 
-60- Литвин Ю.О.
Статтю дев’яту виключити.
 
Враховано      
104. насінництва та розсадництва
 
      
105. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства у сфері квітково – декоративного насінництва та розсадництва належить:
 
      
106. реалізація науково – технічної, соціально – економічної політики у цій сфері діяльності;
 
      
107. організація і планування діяльності державних квітково – декоративних насіннєвих інспекцій – органів сертифікації насіння та/або садивного матеріалу;
 
      
108. участь у розробленні та виконання державних програм озеленення та квітникарства населених пунктів України, розвитку квітково – декоративного насінництва та розсадництва;
 
      
109. створення системи зонального квітково – декоративного насінництва та розсадництва;
 
      
110. забезпечення відповідно до закону організації та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням квітково – декоративного насіння і садивного матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;
 
      
111. забезпечення сертифікації квітково – декоративного насіння і садивного матеріалу;
 
      
112. здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання усіх форм власності у сфері квітково – декоративного насінництва та розсадництва вимог законодавства про насіння і садивний матеріал;
 
      
113. участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва, реалізації та використання квітково – декоративного насіння і садивного матеріалу.
 
      
114. Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності
 
-61- Кармазін Ю.А.
Статтю 10 виключити.
 
Враховано      
115. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності належить:
 
-62- Литвин Ю.О.
Статтю десяту виключити.
 
Враховано      
116. організація виконання актів законодавства та здійснення систематичного контролю за їх реалізацією;
 
      
117. участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, управління якістю;
 
      
118. здійснення у межах своєї компетенції державного нагляду за додержанням законодавства у сфері стандартизації та підтвердження відповідності;
 
      
119. забезпечення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, управління якістю;
 
      
120. внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, управління якістю та забезпечує її реалізацію;
 
      
121. організація та проведення державного метрологічного контролю і нагляду;
 
      
122. визначення порядку встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;
 
      
123. організація ведення державного реєстру уповноважених органів із сертифікації та встановлення порядку надання ними інформації щодо виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання.
 
      
124. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
125. СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
   СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
126. Стаття 11. Організація системи насінництва та розсадництва
 
   Стаття 9. Організація системи насінництва та розсадництва
 
127. Система насінництва та розсадництва складається з ланок добазового, базового і сертифікованого насінництва та розсадництва, страхових і державного резервного насіннєвого фондів.
 
-63- Литвин Ю.О.
У частині першій статті 11 після слів «фондів» доповнити словами «колекційних маточних насаджень багаторічних рослин».
 
Враховано   Система насінництва та розсадництва складається з ланок добазового, базового і сертифікованого насінництва та розсадництва, державного резервного насіннєвого фондів колекційних маточних насаджень багаторічних рослин.
 
    -64- Терещук С.М.
У частині першій статті 11 слово «страхового» вилучити.
 
Враховано    
128. Особливості виробництва насіння і садивного матеріалу окремих сільськогосподарських рослин або їх груп, лісових, квітково – декоративних, а також лікарських рослин ураховуються під час створення систем їх насінництва та розсадництва, що регулюються відповідними нормативно – правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства України.
 
-65- Литвин Ю.О.
Частину другу статті 11 вилучити.
 
Враховано      
129. Стаття 12. Наукове, фінансове і матеріально-технічне забезпечення насінництва та розсадництва
 
-66- Литвин Ю.О.
Назву статті 12 викласти в наступній редакції: «Наукове забезпечення насінництва та розсадництва».
 
Враховано   Стаття 10. Наукове забезпечення насінництва та розсадництва
 
130. Наукове забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють Національна академія аграрних наук, Національна академія наук України, інші науково – дослідні установи, наукові організації та фізичні особи, які займаються науковими дослідженнями у сфері насінництва та розсадництва, а також наукові організації та їх дослідні господарства, що діють у системі вищої професійної освіти у даній сфері, відповідно до їх компетенції, а саме:
 
-67- Терещук С.М.
Частину першу статті 12 викласти в наступній редакції: «Наукове забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють Національна академія аграрних наук України, Національна академія наук України, інші науково-дослідні установи, наукові організації та фізичні особи, які провадять наукові дослідження у сфері насінництва та розсадництва, а також наукові організації та їхні дослідні господарства, що діють у системі вищої професійної освіти в цій сфері, відповідно до своїх повноважень, а також інші організації, що проводять дослідження в сфері насінництва в установленому законом порядку, а саме»:
 
Враховано   Наукове забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють Національна академія аграрних наук України, Національна академія наук України, інші науково-дослідні установи, наукові організації та фізичні особи, які провадять наукові дослідження у сфері насінництва та розсадництва, а також наукові організації та їхні дослідні господарства, що діють у системі вищої професійної освіти в цій сфері, відповідно до своїх повноважень (прав), а також інші організації, що проводять дослідження у сфері насінництва в установленому законом порядку, а саме:
 
131. проводять наукові дослідження з питань насінництва, розсадництва, насіннєзнавства і сортовивчення;
 
-68- Литвин Ю.О.
Абзац другий статті 12 після слів «питань» доповнити словами «сортовивчення, насінництва та розсадництва».
 
Враховано   провадять наукові дослідження з питань сортовивчення, насінництва та розсадництва;
 
132. розробляють нові технології вирощування та обробки насіння і садивного матеріалу;
 
-69- Литвин Ю.О.
Абзац третій – четвертий статті 12 виключити.
 
Враховано      
133. розробляють із зацікавленими органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання методики виробництва насіння і садивного матеріалу, інші нормативно – правові документи, що регламентують галузь насінництва та розсадництва;
 
      
134. співпрацюють з науковими установами інших держав.
 
   співпрацюють з науковими установами інших держав.
 
135. Фінансування і матеріально – технічне забезпечення органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.
 
-70- Литвин Ю.О.
Абзаци шостий – чотирнадцятий статті 12 виключити.
 
Враховано      
136. Джерелами фінансування органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва можуть бути кошти, що надходять від надання платних послуг, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
-71- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 3 статті 12.
 
Враховано      
137. Джерелами фінансування органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України можуть бути надходження від надання платних послуг з:
 
-72- Сідельник І.І.
Вилучити частину 4 статті 12.
 
Враховано      
138. відбору проб насіння і садивного матеріалу, що підлягають реалізації;
 
      
139. визначення якості насіння і садивного матеріалу;
 
      
140. проведення інспектування сортових посівів та насаджень;
 
      
141. проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу;
 
      
142. маркування партій насіння.
 
      
143. Стаття 13. Страхові насіннєві фонди
 
-73- Терещук С.М.
Статтю 13 вилучити.
 
Враховано      
    -74- Литвин Ю.О.
Назву статті 13 викласти в наступній редакції: «Страхові насіннєві фонди та фонди багаторічних рослин сільськогосподарського призначення «.
 
Відхилено    
144. Створення страхового насіннєвого фонду є обов’язковим для всіх виробників насіння сільськогосподарських рослин.
 
-75- Литвин Ю.О.
Абзац перший статті 13 викласти в наступній редакції: «Створення страхового насіннєвого фонду є обов’язковим для всіх виробників насіння».
 
Відхилено      
145. Страхові насіннєві фонди добазового, базового і сертифікованого насіння створюються відповідними суб’єктами насінництва в обсягах, передбачених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Поновлення страхових насіннєвих фондів проводиться щорічно.
 
-76- Литвин Ю.О.
Абзац другий статті 13 викласти в наступній редакції: «Страхові насіннєві фонди добазового, базового і сертифікованого насіння створюються виробниками насіння в обсягах, передбачених спеціально уповноваженим #102069
 
Відхилено      
    -77- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 13 викласти в такій редакції: «2. Страхові насіннєві фонди добазового, базового і сертифікованого насіння створюються відповідними суб’єктами насінництва в обсягах, передбачених державним органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України. Поновлення страхових насіннєвих фондів проводиться щорічно».
 
Відхилено    
146. Використання насіння страхових насіннєвих фондів не за призначенням у межах строків, визначених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, забороняється.
 
-78- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 13 викласти в такій редакції: «3. Забороняється використання насіння страхових насіннєвих фондів не за призначенням, встановленим державним органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
147. Витрати на зберігання страхового насіннєвого фонду суб’єктами насінництва та розсадництва відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-79- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 13 викласти в такій редакції: «4. Витрати на зберігання страхового насіннєвого фонду суб’єктами насінництва та розсадництва відшкодовуються за рахунок коштів, визначених у Державному бюджеті України.»
 
Відхилено      
    -80- Литвин Ю.О.
Абзац п’ятий статті 13 викласти в наступній редакції: «Витрати на зберігання страхового насіннєвого фонду здійснюється за рахунок власних коштів виробників насіння.»
 
Відхилено    
148. Стаття 14. Державний резервний насіннєвий фонд
 
   Стаття 11. Державний резервний насіннєвий фонд
 
149. Державний резервний насіннєвий фонд створюється для забезпечення насінням сільськогосподарських рослин районів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення сортооновлення, сортозаміни та реалізації посівного матеріалу за міжнародними договорами.
 
-81- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 14 викласти в такій редакції: «1. Державний резервний насіннєвий фонд створюється, в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України, для забезпечення насінням сільськогосподарських рослин районів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення сортооновлення, сортозаміни та реалізації посівного матеріалу за міжнародними договорами.»
 
Враховано   Державний резервний насіннєвий фонд створюється в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України, для забезпечення насінням і садивним матеріалом районів, що не виробляють власного насіння і садивного матеріалу або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів та насаджень внаслідок стихійного лиха, а також для забезпечення сортооновлення, сортозаміни та реалізації насіння і садивного матеріалу за міжнародними договорами.
 
150. Обсяги формування державного резервного насіннєвого фонду визначаються щодо:
 
-82- Литвин Ю.О.
Частину другу статті 14 виключити.
 
Враховано      
151. насіння сільськогосподарських рослин – спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України;
 
-83- Литвин Ю.О.
Абзац другий статті 14 виключити.
 
Враховано      
152. насіння лісових рослин – спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання;
 
-84- Литвин Ю.О.
Абзац третій статті 14 виключити.
 
Враховано      
153. насіння квітково – декоративних рослин – спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства України.
 
-85- Литвин Ю.О.
Абзац четвертий статті 14 виключити.
 
Враховано      
154. Визначені обсяги затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-86- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 3 статті 14.
 
Враховано      
155. Загальний обсяг формування державного резервного насіннєвого фонду сільськогосподарських рослин становить не менше 5 відсотків від потреби держави в насіннєвому матеріалі.
 
-87- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 14 викласти в такій редакції: «4. Кабінет Міністрів України затверджує загальний обсяг формування державного резервного насіннєвого фонду сільськогосподарських рослин».
 
Враховано частково   Кабінет Міністрів України затверджує загальний обсяг формування державного резервного насіннєвого фонду в обсязі не менше п’яти відсотків потреби держави в насінні та садивному матеріалі.
 
    -88- Литвин Ю.О.
Абзац сьомий викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг формування державного резервного насіннєвого фонду сільськогосподарських, квітково-декоративних та лісових рослин становить не менше 5 відсотків від потреби держави в насіннєвому матеріалі.»
 
Враховано частково    
156. Заготівля насіння в державний резервний насіннєвий фонд здійснюється на конкурсній основі, а також за рахунок імпорту.
 
-89- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 14 викласти в такій редакції: «5. Заготівля насіння в державний резервний насіннєвий фонд здійснюється в порядку, встановленому законом про здійснення державних закупівель.»
 
Враховано редакційно   Заготівля насіння і садивного матеріалу до державного резервного насіннєвого фонду здійснюється в порядку, встановленому законом, що визначає засади здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.
 
157. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється, крім випадків, пов’язаних із форс – мажорними обставинами. Рішення щодо формування державного резервного насіннєвого фонду з товарного зерна приймається в кожному конкретному випадку Кабінетом Міністрів України.
 
-90- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 14 викласти в такій редакції: «6. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється.»
 
Враховано   Формування партій насіння з товарного зерна забороняється.
 
158. Заготівлю насіння сільськогосподарських рослин у державний резервний насіннєвий фонд і його зберігання забезпечують підприємства та організації за дорученням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-91- Литвин Ю.О.
Абзац десятий статті 14 виключити.
 
Враховано      
    -92- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 14 викласти в такій редакції: «7. Заготівлю насіння сільськогосподарських рослин у державний резервний насіннєвий фонд і його зберігання за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється в порядку, встановленому законом про здійснення державних закупівель.
 
Враховано частково    
159. Стаття 15. Право на виробництво та використання насіння і
 
   Стаття 12. Право на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу
 
160. садивного матеріалу
 
      
161. Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), за дозволом їх власника, якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України (для лісового насіння – спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, для квітково – декоративного насіння – спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства України) відповідно до його компетенції.
 
-93- Сідельник І.І.
Частину першу статті 15 викласти у наступній редакції: «Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), за дозволом їх володільця, якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, що #102069
 
Враховано   Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів) за дозволом їх володільця патенту на використання сорту, якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
Закладання багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться згідно з проектно-кошторисною документацією на їх створення та зрошення.
Експертизу проектно-кошторисної документації проводить центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, на платній основі.
Розмір плати та порядок проведення експертизи проектно-кошторисної документації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -94- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 15 викласти в такій редакції: «1. Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), за дозволом їх власника, якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано частково    
    -95- Литвин Ю.О.
Назву статті 15 викласти у такій редакції: «Стаття 15. Набуття права на виробництво насіння і садивного матеріалу». Частину першу статті викласти у такій редакції: «Право на виробництво насіння і садивного матеріалу набувається фізичною або юридичною особою, яка є володільцем майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні згідно з Законом України «Про охорону прав на сорти рослин», шляхом подання заяви встановленого зразка до спеціального органу з насінництва, який вносить відповідний запис до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу за процедурою встановленою центральним органом #102069
 
Відхилено    
162. Право на виробництво та реалізацію добазового, базового насіння, вихідного та базового садивного матеріалу багаторічних культур, культури меристем (іn vіtrо) надається суб’єктам насінництва та розсадництва, які внесені до Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу. Порядок проведення атестації суб’єктів господарювання з надання права на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу встановлюється Кабінетом Міністрів України і здійснюється із залученням наукових установ, а також представників громадських організацій спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України – у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання – у сфері лісового насінництва та розсадництва, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства України – у сфері квітково – декоративного насінництва та розсадництва.
 
-96- Литвин Ю.О.
Абзац другий статті 15 викласти в наступній редакції: «Право на виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння, гібридів першого покоління, вихідного та базового садивного матеріалу багаторічних культур, культури меристем (іn vіtrо), садивного матеріалу однорічних культур надається суб’єктам насінництва та розсадництва, які за наслідками атестації отримали паспорт та внесені до Реєстру виробників. Положення про Реєстр виробників, форма паспорту, порядок його видачі/анулювання та порядок проведення атестації затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково   Право на виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння, гібридів першого покоління, вихідного, базового та сертифікованого садивного матеріалу багаторічних рослин, культури меристем (іn vіtrо), садивного матеріалу однорічних культур надається суб’єктам насінництва та розсадництва, які за результатами атестації внесені до Реєстру виробників.
Положення про Реєстр виробників, порядок проведення атестації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
За результатами атестації рішення про внесення заявника до Реєстру виробників або відмову у внесенні до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів.
 
    -97- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 15 викласти в такій редакції: «2. Право на виробництво та реалізацію добазового, базового насіння, вихідного та базового садивного матеріалу багаторічних культур, культури меристем (іn vіtrо) надається суб’єктам насінництва та розсадництва, які внесені до Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу. Порядок проведення атестації суб’єктів господарювання з надання права на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
    -98- Сідельник І.І.
Частину другу статті 15 викласти у настіпній редакції: «Право на виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння, гібридів першого покоління, вихідного, базового та сертифікованого садивного матеріалу багаторічних рослин, культури меристем (іn vіtrо), садивного матеріалу однорічних культур надається суб’єктам насінництва та розсадництва, які за наслідками атестації внесені до Реєстру виробників. Положення про Реєстр #102069
 
Враховано    
163. Право на виробництво та реалізацію сертифікованого насіння, садивного матеріалу однорічних культур, гібридів першого покоління у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва надається спеціалізованим насінницьким і розсадницьким господарствам, або іншим суб’єктам насінництва і розсадництва, які внесені до Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу за наслідками атестації, проведеної спеціально уповноваженими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції Автономної Республіки Крим і областей за участю наукових установ.
 
-99- Литвин Ю.О.
Абзац третій статті 15 викласти в наступній редакції: «Підставами для відмови у внесенні до Реєстру виробників та видачі паспорта є: невідповідність поданих документів вимогам закону; виявлення у поданих документах недостовірної інформації. Рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру #102069
 
Враховано частково   Підставами для відмови у внесенні до Реєстру виробників є:
невідповідність поданих документів вимогам закону;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру виробників приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у разі:
подання суб’єктом насінництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру виробників;
наявності відомостей про припинення господарської діяльності юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;
неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру виробників.
Внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Реєстру виробників проводиться щорічно за результатами атестації.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру виробників, виключення з Реєстру виробників може бути оскаржено до суду.
 
    -100- Сідельник І.І.
Частину третю статті 15 викласти у наступній редакції: «Підставами для відмови у внесенні до Реєстру виробників є:невідповідність поданих документів вимогам закону;виявлення у поданих документах недостовірної інформації. Рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру виробників приймається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України у разі: подання суб’єктом насінництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру виробників; наявності відомостей про припинення господарської діяльності юридичної чи фізичної особи; неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру виробників. Внесення суб’єктів насінництва та розсадництва до Реєстру виробників проводиться щорічно за наслідками атестації. Рішення про відмову у внесенні до Реєстру виробників, виключення з Реєстру виробників може бути оскаржено до суду.
 
Враховано    
    -101- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 15 викласти в такій редакції: «3. Право на виробництво та реалізацію сертифікованого насіння, садивного матеріалу однорічних культур, гібридів першого покоління надається спеціалізованим насінницьким і розсадницьким господарствам, або іншим суб’єктам насінництва і розсадництва, які внесені до Державного реєстру виробників насіння та садивного матеріалу за наслідками атестації, проведеної в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
164. У сфері лісового насінництва та розсадництва право на виробництво та реалізацію сертифікованого насіння, садивного матеріалу, гібридів першого покоління та культури меристем (іn vіtrо) надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання.
 
-102- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 4 статті 15.
 
Враховано      
165. У сфері квітково – декоративного насінництва та розсадництва право на виробництво та реалізацію сертифікованого насіння, садивного матеріалу, гібридів першого покоління та культури меристем (іn vіtrо) надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-103- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 5 статті 15.
 
Враховано      
166. Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України.
 
-104- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 15 викласти в такій редакції: «4. Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу затверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково      
167. Суб’єкти насінництва і розсадництва, що не занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, не мають права виробляти насіння і садивний матеріал для реалізації.
 
-105- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 15 викласти в такій редакції: «Суб’єкти насінництва і розсадництва, що не занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, не мають права виробляти насіння і садивний матеріал для оптової реалізації.»
 
Враховано редакційно   Суб’єкти насінництва та розсадництва, не занесені до Реєстру виробників, не мають права виробляти насіння і садивний матеріал для реалізації.
 
168. Стаття 16. Права та обов’язки виробників насіння і садивного матеріалу
 
   Стаття 13. Права та обов’язки виробників насіння і садивного матеріалу
 
169. Виробники насіння і садивного матеріалу мають право:
 
-106- Баранов В.О.
Статтю 16 доповнити наступними абзацами: «суб’єкти насінництва (виробники насіння) мають перевагу при розташуванні насінницьких посівів сортів рослин (клонів,, ліній, гібридів) перехресно запилювальних культур перед сусідніми виробниками с/г продукції всіх форм власності; товаровиробники всіх форм власності, які не є виробниками насіння повинні вести узгодження розташування посівів перехреснозапилювальних культур з суб’єктами насінництва.»
 
Враховано частково   Виробники насіння і садивного матеріалу мають право:
на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;
 
170. вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення рослин вирощуваного сорту іншим сортом внаслідок невиконання сусіднім виробником умов укладеного з ним договору щодо розміщення посівів перехреснозапильників;
 
   вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення рослин вирощуваного сорту іншим сортом внаслідок невиконання сусіднім виробником умов укладеного з ним договору щодо розміщення посівів перехреснозапильників;
 
171. звертатися до спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань житлово – комунального господарства та органів державного контролю в насінництві та розсадництві та до суду у разі порушення прав, наданих їм цим Законом.
 
-107- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 16 абзац 2 викласти в такій редакції: «звертатися до відповідних спеціально уповноважених органів виконавчої влади та до суду у разі порушення прав, наданих їм цим Законом.»
 
Враховано частково   звертатися до відповідних органів виконавчої влади та до суду в разі порушення прав, наданих їм цим Законом;
брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу;
брати участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду.
Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
 
    -108- Литвин Ю.О.
Абзац третій статті 16 викласти в наступній редакції: «брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу; бути учасником формування державного резервного насіннєвого фонду; Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів встановлюється центральним органом #102069
 
Враховано    
172. Виробники насіння і садивного матеріалу зобов’язані:
 
   Виробники насіння і садивного матеріалу зобов’язані:
 
173. вирощувати насіння і садивний матеріал згідно з обсягом, визначеним ліцензійною угодою;
 
   вирощувати насіння і садивний матеріал сортів, внесених до Реєстру сортів, в обсязі, визначеному ліцензійною договором;
 
174. створювати страхові насіннєві фонди в обсягах, визначених статтями 13, 14 цього Закону;
 
-109- Литвин Ю.О.
Абзац 2 частини 2 статті 16 вилучити.
 
Враховано      
175. додержуватися технологічних і методичних вимог насінництва та розсадництва щодо збереження сортової чистоти, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння;
 
   додержуватися технологічних і методичних вимог насінництва та розсадництва щодо збереження сортової чистоти, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння;
 
176. гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовій чистоті і посівним якостям, зазначеним у сертифікаті на насіння;
 
-110- Литвин Ю.О.
Абзац восьмий статті 16 після слів «на насіння» доповними словами «та садивний матеріал».
 
Враховано   гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовій чистоті (типовості) і посівним якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння та садивний матеріал;
 
177. своєчасно здавати проби насіння і садивного матеріалу для контролю сортових та посівних якостей до лабораторій органів сертифікації насіння, садивного матеріалу, відповідно до їх компетенції, або до лабораторій інших установ, які акредитовані органами сертифікації;
 
-111- Литвин Ю.О.
Абзац дев’ятий статті 16 вилучити.
 
Враховано      
178. зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу протягом терміну дії документа, який засвідчує якість насіння і садивного матеріалу;
 
-112- Литвин Ю.О.
Абзац десятий викласти в наступній редакції: «зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) впродовж терміну дії документа,
 
Враховано частково   зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифіката на насіння;
 
179. вести по кожному сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;
 
   вести по кожному сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;
 
180. додержуватися встановленого порядку пакування, маркування, транспортування і зберігання насіння, садивного матеріалу відповідно до вимог чинних нормативних документів та стандартів;
 
   додержуватися встановленого порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до вимог нормативно-правових актів та стандартів;
 
181. відшкодовувати матеріальні збитки споживачу за реалізацію йому некондиційного насіння і садивного матеріалу.
 
   відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу;
здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом і обігом насіння і садивного матеріалу.
 
182. Посадові особи суб’єктів насінництва та розсадництва всіх форм власності і господарювання, реалізатори насіння і садивного матеріалу у період проведення контрольних заходів зобов’язані сприяти інспекторам у виконанні їх функцій.
Виробники насіння і садивного матеріалу мають й інші права та обов’язки, передбачені цим Законом і нормативними актами з питань насінництва та розсадництва.
 
-113- Литвин Ю.О.
Доповнити статтю 16 новими абзацами наступного змісту: «брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу; « «бути учасником формування державного резервного насіннєвого фонду; «оскаржувати дії посадових осіб, які здійснюють атестацію на право виробництва насіння і садивного матеріалу;» здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом і обігом насіння і садивного матеріалу;»«сприяти державному інспектору у відборі проб насіння і садивного матеріалу».
 
Враховано частково   Посадові особи суб’єктів насінництва та розсадництва всіх форм власності і господарювання, реалізатори насіння і садивного матеріалу в разі проведення контрольних заходів зобов’язані сприяти інспекторам у виконанні їх функцій.
Виробники насіння і садивного матеріалу можуть мати також інші права та обов’язки, визначені законом.
 
183. Стаття 17. Термін поновлення садивного матеріалу
 
      
184. Термін поновлення садивного матеріалу встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України.
 
-114- Литвин Ю.О.
Статтю 17 вилучити.
 
Враховано      
    -115- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції: «1. Термін поновлення садивного матеріалу встановлюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
185. Стаття 18. Використання сортів рослин суб’єктами насінництва та розсадництва
 
   Стаття 14. Використання насіння і садивного матеріалу сортів рослин суб’єктами насінництва та розсадництва
 
186. Суб’єкти насінництва та розсадництва можуть використовувати сорти рослин відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».
 
   Суб’єкти насінництва та розсадництва можуть використовувати сорти насіння і садивного матеріалу рослин відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».
 
187. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
188. ОБІГ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 
   ОБІГ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 
189. Стаття 19. Введення насіння і садивного матеріалу в обіг
 
   Стаття 15. Введення в обіг насіння і садивного матеріалу
 
190. Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх визнання Українською державною насіннєвою інспекцією, Державною насіннєвою інспекцією Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, міжрайонними державними насіннєвими інспекціями, Українською державною помологічно-ампелографічною інспекцією, Українською державною лісонасіннєвою інспекцією, державними зональними лісонасіннєвими інспекціями, Українською державною квітково – декоративною насіннєвою інспекцією, державними зональними квітково – декоративними насіннєвими інспекціями, що підтверджується відповідними документами встановленої форми.
 
-116- Литвин Ю.О.
Абзац перший статті 19 викласти в наступній редакції: «Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх визнання державними органами управління та контролю в насінництві, що підтверджується відповідними документами встановленої форми.»
 
Враховано частково   Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх сертифікації.
Насіння, що реалізується за межі України, супроводжується міжнародними сертифікатами.
 
    -117- Сідельник І.І.
Частину першу статті 19 викласти в такій редакції: «Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх сертифікації. Насіння, що реалізується за межі України супроводжується міжнародними сертифікатами.
 
Враховано    
    -118- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції: «1. Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх визнання відповідні державні органи, у в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
191. Насіння і садивний матеріал вважаються визнаними, якщо вони:
 
-119- Литвин Ю.О.
У абзаці другому статті 19 слово «визнаними» замінити словом «сертифікованими. «
 
Враховано   Насіння і садивний матеріал вважаються сертифікованими, якщо вони:
 
192. за сортовою чистотою і посівними якостями відповідають вимогам нормативного документа;
 
   відповідають вимогам нормативно-правових актів за сортовою чистотою і посівними якостями;
 
193. належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України.
 
-120- Терещук С.М.
Абзац другий частини 3 викласти у такій редакції: «належать до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України, або реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку».
 
Враховано   належать до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України, або реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку.
 
194. Стаття 20. Реєстр сортів рослин України
 
      
195. Реєстр сортів рослин України містить відомості про сорт, про права на сорт, про автора, або про визнання сорту придатним для поширення в Україні.
 
-121- Литвин Ю.О.
Статтю 20 вилучити.
 
Враховано      
196. До Реєстру сортів рослин України заносяться сорти рослин вітчизняної та іноземної селекції, допущені до використання сорту. У цьому Реєстрі наводяться ботанічна характеристика, назва сорту, опис сорту, характеристики придатності сорту для поширення в Україні, географічні та зональні рекомендації використання сорту.
 
      
197. Сорти рослин, що заносяться до Реєстру сортів рослин України, повинні відповідати умовам:
 
      
198. відмінності, якщо вони явно відрізняються від будь – якого іншого сорту, характеристику якого наведено в цьому Реєстрі, хоча б за однією ознакою, що дає змогу визначити відмінні особливості сорту і має піддаватися відтворенню і точному опису;
 
      
199. однорідності, якщо з урахуванням особливостей розмноження рослини цього сорту за своїми ознаками є однорідними;
 
      
200. стабільності, якщо основні ознаки сорту залишаються незмінними після кожного розмноження, а у разі особливого циклу розмноження – у кінці кожного циклу розмноження.
 
      
201. Пропозиції щодо занесення сортів рослин до Реєстру сортів рослин України або виключення з нього готує спеціально уповноважений орган у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України.
 
-122- Кармазін Ю.А.
Виключити чинну частину 4 статті 20:
 
Враховано      
202. Положення про Реєстр сортів рослин України затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-123- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 20 викласти в такій редакції: «4. Положення про Реєстр сортів рослин України затверджує Кабінет Міністрів України.»
 
Відхилено      
203. Порядок набуття прав на сорт рослин та включення сорту рослин до Реєстру сортів рослин України визначається Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» та Положенням про Реєстр сортів рослин України.
 
-124- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 20 викласти в такій редакції: «6. Порядок набуття прав на сорт рослин та включення сорту рослин до Реєстру сортів рослин України визначається цим законом та Законом України «Про охорону прав на сорти рослин».
 
Відхилено      
204. Стаття 21. Вимоги щодо визначення сортових і посівних якостей
 
   Стаття 16. Вимоги щодо визначення сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу
 
205. насіння і садивного матеріалу
 
      
206. При визначенні сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу використовуються єдині методи і лабораторно – технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.
 
-125- Литвин Ю.О.
Абзац перший викласти в наступній редакції: «При визначенні сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу, використовуються єдині методи і лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.»
 
Враховано   При визначенні сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу використовуються єдині методи та лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.
 
207. Норми сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу встановлюються нормативними документами в галузі насінництва та розсадництва.
 
   Норми сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу встановлюються нормативними документами у сфері насінництва та розсадництва.
 
208. Стаття 22. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу
 
-126- Сідельник І.І.
Назву статті 22 викласти в наступній редакції: «Визначення сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу».
 
Враховано   Стаття 17. Визначення сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу
 
209. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового і комірного інспектування, ґрунтового і лабораторного сортового контролю на відповідність сорту ознакам, визначеним при його реєстрації.
 
-127- Литвин Ю.О.
У абзаці першому статті 22 слова «і комірного» виключити.
 
Враховано   Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом інспектування, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації.
 
210. Інспектування садивного матеріалу та насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, які призначено для реалізації, проводиться щорічно незалежно від обсягів виробництва з метою визначення якості та видачі сертифіката.
 
-128- Литвин Ю.О.
Абзац другий статті 22 викласти в наступній редакції: «Апробація (інспектування) садивного матеріалу який призначено для реалізації та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю, проводиться щорічно незалежно від обсягів виробництва з метою визначення якості та видачі сертифіката..»
 
Враховано частково   Інспектування садивного матеріалу, призначеного для реалізації, та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю, проводиться щорічно незалежно від обсягів виробництва з метою визначення якості та видачі сертифіката.
 
211. Інспектування сортових посівів і насаджень, ґрунтовий та лабораторний сортовий контроль, з метою визначення якості та видачі сертифіката, здійснюються згідно з чинними нормативними документами в порядку, визначеному спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції за рахунок коштів суб’єктів господарювання та інших джерел фінансування.
 
-129- Литвин Ю.О.
Абзац третій статті 22 вилучити.
 
Враховано      
212. Якщо посів (насадження) за сортовою чистотою не відповідає вимогам до заявленої категорії, одержане насіння та/або садивний матеріал може бути переведено в нижчу категорію, вимогам якої воно відповідає.
 
   Якщо посів (насадження) за сортовою чистотою не відповідає вимогам до заявленої категорії, одержане насіння та/або садивний матеріал може бути переведено в нижчу категорію, вимогам якої воно відповідає.
 
213. У разі невідповідності посіву (насадження) вимогам нормативних документів, що регламентують галузь насінництва та розсадництва він вилучається із числа насіннєвих (розсадницьких).
 
   У разі невідповідності посіву (насадження) вимогам нормативних документів, що регламентують сферу насінництва та розсадництва, він вилучається з числа насіннєвих (розсадницьких).
 
214. Насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, знищується під наглядом державного інспектора з насінництва за рахунок власника насіння.
 
-130- Литвин Ю.О.
У абзаці 6, 7 слова «державного інспектора» замінити словами «посадової особи».
 
Враховано частково   Насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, знищується під наглядом державного інспектора територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за рахунок власника насіння.
 
    -131- Сідельник І.І.
У абзаці 6, 7 статті 22 слова «державного інспектора» замінити словами «державного інспектора територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України».
 
Враховано    
215. Садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом державного інспектора з розсадництва за рахунок власника садивного матеріалу.
 
   Садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом державного інспектора територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за рахунок власника садивного матеріалу.
 
216. Усі партії насіння і садивного матеріалу повинні супроводжуватись наступними документами:
 
-132- Литвин Ю.О.
Абзац десятий статті 22 викласти в наступній редакції: «Усі партії насіння і садивного матеріалу повинні супроводжуватись сертифікатами
 
Враховано   Усі партії насіння і садивного матеріалу повинні супроводжуватись сертифікатами:
 
217. насіння – сертифікатами, що засвідчують його сортові та посівні якості.
 
-133- Сідельник І.І.
Абзац 11та 12 статті 22 викласти у такій редакції: насіння – сертифікатом сортової ідентифікації, що засвідчують його сортові якості та сертифікатом, що засвідчує посівні якості, садивний матеріал – сортовими свідоцтвами, сертифікатами (на садивний матеріал, фітосанітарний, при необхідності карантинний).
 
Враховано частково   насіння – сертифікатом на насіння, що засвідчує сортові та посівні якості;
 
218. садивний матеріал – сортовими свідоцтвами, сертифікатами (на садивний матеріал, фітосанітарний, при необхідності карантинний).
 
-134- Терещук С.М.
Абзац 12 статті 22 викласти у такій редакції: «садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує походження, санітарний стан і товарну якість садивного матеріалу»
 
Враховано   садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує походження, санітарний стан і товарну якість садивного матеріалу.
 
219. Проведення сертифікації та видача сертифікатів, що засвідчують якість насіння та/або садивного матеріалу, здійснюються Українською державною насіннєвою інспекцією, Державною насіннєвою інспекцією Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, міжрайонними державними насіннєвими інспекціями, Українською державною помологічно – ампелографічною інспекцією, Українською державною насіннєвою інспекцією, державними зональними лісонасіннєвими інспекціями, Українською державною квітково – декоративною насіннєвою інспекцією, державними зональними квітково – декоративними насіннєвими інспекціями.
 
-135- Кармазін Ю.А.
Частину 9 статті 22 викласти в такій редакції: «9. Проведення сертифікації та видача сертифікатів, що засвідчують якість насіння та/або садивного матеріалу, здійснюються відповідними державними органами, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
    -136- Сідельник І.І.
Частину 9 статті 22 вилучити.
 
Враховано    
220. У разі, якщо насіння та/або садивний матеріал не відповідає вимогам заявленої категорії, орган сертифікації відповідно до своєї компетенції знижує її до тієї категорії, вимогам якої воно відповідає, або надає обґрунтовану відмову у видачі сертифіката.
 
-137- Литвин Ю.О.
Абзац дванадцятий статті 22 викласти в наступній редакції: «У разі, якщо насіння та/або садивний матеріал не #102069
 
Враховано частково   У разі якщо насіння та/або садивний матеріал не відповідає вимогам заявленої категорії, державний інспектор територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, знижує її до тієї категорії, вимогам якої воно відповідає, або надає обґрунтовану відмову у видачі сертифіката.
Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, яке не має відповідного сертифіката, забороняється.
Визначення посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу шляхом аналізування проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу, здійснюється лабораторіями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
Проби насіння і садивного матеріалу відбираються від партій насіння та садивного матеріалу державним інспектором територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
Взяття проб і визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу, що експортуються, здійснюються відповідно до міжнародних правил.
На насіння і садивний матеріал, які за даними лабораторного аналізу відповідають вимогам нормативних документів, їх власнику видається відповідний сертифікат на насіння та садивний матеріал.
Визначення сортових якостей насіння овочевих культур не здійснюється.
Насіння і садивний матеріал, що експортуються, супроводжуються міжнародним і фітосанітарним сертифікатами.
 
    -138- Сідельник І.І.
Частину 10 статті 22 викласти у такій редакції: «У разі, якщо насіння та/або садивний матеріал не відповідає вимогам заявленої категорії, державний інспектор територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України знижує її до тієї категорії, вимогам якої воно відповідає, або надає обґрунтовану відмову у видачі сертифіката. Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, яке не має відповідного сертифікату, забороняється. Визначення посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу шляхом аналізування проб відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу здійснюється лабораторіями центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України. Проби насіння і садивного матеріалу відбираються від партій насіння та садивного матеріалу. державним інспектором територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України. Взяття проб і визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу, що експортуються, здійснюються відповідно до міжнародних правил. На насіння і садивний матеріал, які за даними лабораторного аналізу відповідають вимогам нормативних документів, їх власнику видається сертифікат залежно від призначення насіння та садивного матеріалу. Насіння і садивний матеріал, що експортуються, супроводжуються міжнародним і фітосанітарним сертифікатами.
 
Враховано    
    -139- Терещук С.М.
Доповнити статтю 23 словами «Визначення сортових якостей насіння овочевих культур не здійснюється.»
 
Враховано    
221. Стаття 23. Визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу
 
-140- Терещук С.М.
Статтю 23 пропоную викласти в такій редакції: «Стаття 23. Проведення сертифікації посівного матеріалу. Сертифікації підлягає посівний матеріал, що належить до сорту, на який, відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», видано патент або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин. Зазначений посівний матеріал повинен відповідати вимогам стандартів та інших нормативних документів, що діють у сфері насінництва. Сертифікацію посівного матеріалу, що пройшов лабораторну експертизу та польову перевірку методом інспектування, здійснює спеціальний орган з насінництва та його територіальні представництва. Спеціальний орган з насінництва проводить сертифікацію посівного матеріалу, що відноситься до добазової і базової категорій, а його територіальні органи сертифікують посівний матеріал, який належить до інших категорій. Сертифікат на посівний матеріал видається за заявою суб’єкта господарювання, який отримав у порядку встановленим цим Законом висновок лабораторної експертизи та свідоцтво про відповідність посівного матеріалу. Сертифікат на посівний матеріал видається протягом 10 робочих днів з моменту звернення суб’єкта господарювання.
Чинність сертифікату на посівний матеріал становить 12 місяців з дати його видачі. Термін дії сертифікату на посівний матеріал може бути продовжено за умови отримання повторного експертного висновку акредитованої лабораторії.
#102069
 
Враховано частково   Стаття 18. Проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу
 
222. Визначення посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу шляхом аналізування проб відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу здійснюється органами сертифікації відповідно до їх компетенції та акредитованими лабораторіями інших установ за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.
 
-141- Сідельник І.І.
Абзац перший статті 23 викласти в наступній редакції: «Сертифікації підлягає насіння та садивний матеріал, що належить до сорту, який внесено до Реєстру сортів рослин України та/або до реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, що вирощується з метою експорту і відповідає вимогам посівних та сортових якостей передбачених нормативними документами, що діють у сфері насінництва та розсадництва..»
 
Враховано   Сертифікації підлягає насіння і садивний матеріал сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, та/або до реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, що вирощується з метою експорту і відповідає вимогам посівних та сортових якостей, передбачених нормативно-правовими актами, що діють у сфері насінництва та розсадництва.
 
223. Проби насіння і садивного матеріалу від партій, що підлягають реалізації, відбираються працівниками органів сертифікації відповідно до їх компетенції, а для власних потреб самим виробником.
 
-142- Сідельник І.І.
Абзац другий статті 23 викласти в наступній редакції: «Сертифікація насіння та садивного матеріалу декоративних рослин, здійснюється за окремим порядком згідно чинного законодавства..»
 
Враховано   Сертифікація насіння і садивного матеріалу декоративних рослин здійснюється відповідно до окремого порядку згідно із законодавством.
 
224. Взяття проб і визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу, що експортуються, здійснюються відповідно до міжнародних правил.
 
-143- Сідельник І.І.
Абзац третій статті 23 викласти в наступній редакції: «Форма та зміст сертифікату на насіння та/або садивний матеріал затверджуються Кабінетом Міністрів України
 
Враховано   Форма та зміст сертифіката на насіння та/або садивний матеріал затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
225. На насіння і садивний матеріал, які за даними лабораторного аналізу відповідають вимогам нормативних документів, їх власнику видається відповідний сертифікат залежно від призначення насіння та садивного матеріалу. Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, яке не має сертифікату, виданого органами сертифікації відповідно до компетенції або не відповідає вимогам нормативних документів, забороняється.
 
-144- Сідельник І.І.
Абзац четвертий викласти в наступній редакції: «Здійснення сертифікації та видачу сертифікатів, проведення ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння, а також визначення сортових та посівних якостей здійснюється на платній основі центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі і його територіальними органами.».
 
Враховано   Сертифікація та видача сертифікатів, ділянковий та лабораторний сортовий контроль, маркування партій насіння, а також визначення сортових та посівних якостей здійснюються на платній основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, і його територіальними органами.
 
226. Насіння і садивний матеріал, що експортуються, супроводжуються міжнародним і фітосанітарним сертифікатами.
 
-145- Терещук С.М.
Абзац п’ятий статті 23 викласти у наступній редакції «Відомості про видачу сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.
Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал ведеться центральним органом виконавчої влади з питань нагляду/контролю в агропромисловому комплексі.
Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал визначається центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі з метою сертифікації насіння може залучати для проведення польових досліджень суб’єктів насінництва та розсадництва у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політик.
 
Враховано   Розмір плати і порядок здійснення сертифікації та видачі сертифікатів, ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння, а також визначення сортових та посівних якостей встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Відомості про видачу сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.
Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, з метою сертифікації насіння може залучати для проведення польових досліджень суб’єктів насінництва та розсадництва у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
 
    -146- Сідельник І.І.
Абзац п’ятий статті 23 викласти у наступній редакції: «Розмір плати і порядок проведення сертифікації та видачі сертифікатів, проведення ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння, а також визначення сортових та посівних якостей встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
227. Стаття 24. Використання невизнаного насіння і садивного матеріалу
 
   Стаття 19. Використання невизнаного насіння і садивного матеріалу
 
228. Кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України можуть використовуватися для посівних цілей лише у випадках, якщо:
 
-147- Плотніков О.В.
Горіна І.А.
У статті 24 абзац другий викласти у такай редакції:
«насіння і садивний матеріал належать до сорту,
який за результатами державного випробування визнано перспективним з правом реалізації такого насіння і садивного матеріалу;
 
Відхилено   Кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, можуть використовуватися для посівних цілей лише у разі, якщо:
 
229. їх розмноження передбачено міжнародним договором для вивезення за межі України;
 
   їх розмноження передбачено міжнародним договором для вивезення за межі України;
 
230. власник сорту створює запас насіння в період проведення державного випробування сорту рослин;
 
-148- Литвин Ю.О.
Абзац третій статті 24 викласти в наступній редакції: «власник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу в період проведення державного випробування сорту рослин;»
 
Враховано   заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу в період проведення державної науково-технічної експертизи.
 
231. насіння і садивний матеріал використовуються їх виробником для власних потреб без права реалізації;
 
-149- Литвин Ю.О.
Абзац четвертий статті 24 виключити;
 
Враховано      
232. насіння і садивний матеріал використовуються для рекламних цілей, селекційних і дослідних робіт.
 
-150- Литвин Ю.О.
Абзац 5 статті 24 викласти у такій редакції: «насіння і садивний матеріал належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробування визнано перспективними».
 
Відхилено      
233. У випадку складних погодно-кліматичних умов, що призвели до недобору насіння сільськогосподарських рослин, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України може дозволити ввезення насіння сорту, який не внесено до Реєстру сортів рослин України.
 
-151- Сідельник І.І.
   
Враховано   У разі складних погодно-кліматичних умов, що призвели до недобору насіння сільськогосподарських рослин, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, може дозволити ввезення насіння сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України.
 
234. Стаття 25. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу
 
-152- Сідельник І.І.
Статтю 25 викласти у наступній редакції: «Насіння і садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту який внесено до Реєстру сортів рослин України та/або до реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку тих сільськогосподарських рослин до схем сортової сертифікації яких приєдналась Україна. Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, може ввозитися в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування за дозволом центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Порядок видачі дозволу центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі #102069
 
Враховано частково   Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу
Насіння і садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України.
Митне оформлення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера.
Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
Підтвердження надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання клопотання про ввезення насіння і садивного матеріалу для селекційних/дослідних робіт і експонування.
Порядок підтвердження для ввозу в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі митної території України здійснюється за дозволом власника сорту та супроводжується міжнародними сертифікатами.
Вивезення за межі митної території України дослідних зразків насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів України, здійснюється з метою проведення експертизи на придатність до поширення в іншій країні або обміну генофондом, селекційних і науково-дослідних робіт, експонування.
 
    -153- Терещук С.М.
Статтю 25 пропоную викласти в такій редакції: « Митне оформлення насіння та садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера. Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Підтвердження надається центральним органом виконавчої влади що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі на безоплатній основі в десятиденний термін з моменту отримання клопотання про ввезення насіння і садивного матеріалу для селекційних/дослідних робіт, експонування. Порядок підтвердження для ввозу в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування визначається центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі митної території України здійснюється за дозволом власника сорту та супроводжується міжнародними сертифікатами. Вивезення за межі митної території України дослідних зразків насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин не занесених до реєстру сортів України здійснюється з метою проведення експертизи на придатність до поширення в іншій країні або обміну генофондом, селекційних і науково-дослідних робіт, експонування селекційних і науково-дослідних робіт, експонування.
 
Враховано частково    
235. Насіння і садивний матеріал можуть ввозитися в Україну за умов, якщо:
 
-154- Литвин Ю.О.
Абзац перший статті 25 викласти в наступній редакції: «Насіння і садивний матеріал можуть ввозитися в Україну за сукупності умов, якщо:»
 
Відхилено      
236. насіння і садивний матеріал належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України;
 
-155- Литвин Ю.О.
Абзац другий статті 25 викласти в наступній редакції: «насіння і садивний матеріал належить до сорту, який занесено до Реєстру сортів Організації економічного співробітництва та розвитку та належить до рослин Схем сортової сертифікації до яких приєдналася Україна з метою його розмноження та вивезення за межі країни;»
 
Відхилено      
237. насіння і садивний матеріал належать до сорту, який зареєстрований в країнах - членах Схем сортової сертифікації насіння Організації економічного співробітництва та розвитку, з метою його розмноження, проведення сортової сертифікації та вивезення вирощеного насіння за межі країни.
 
-156- Плотніков О.В.
Горіна І.А.
Статтю 25 викласти у такій редакції: «Насіння та садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови, якщо вони належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України, або до реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку тих культур сільськогосподарських рослин схем сортової сертифікації, до яких приєдналась Україна, або який за результатами державного випробування визнано перспективним. Митне оформлення насіння та садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера, що засвідчують сортові та посівні якості. Насіння та садивний матеріал, незанесений до Реєстру сортів рослин України та реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку може ввозитись в Україну юридичними особами всіх форм власності для рекламних #102069
 
Враховано редакційно      
238. державна інспекція з карантину рослин видала карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) в порядку встановленому законодавством;
 
      
239. насіння і садивний матеріал мають фітосанітарний сертифікат, виданий державними органами з карантину рослин країни - експортера;
 
      
240. насіння і садивний матеріал супроводжуються сертифікатом, що засвідчує їх якість;
 
      
241. насіння і садивний матеріал використовуються для рекламних цілей, селекційних і дослідних робіт.
 
-157- Литвин Ю.О.
У абзаці п’ятому статті 25 слова «рекламних цілей» виключити.
 
Відхилено      
242. Обсяг ввезення насіння і садивного матеріалу визначається згідно з міжнародними нормами.
 
      
243. Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі митної території України здійснюється за дозволом володільця патенту.
 
      
244. Стаття 26. Карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і
 
-158- Литвин Ю.О.
Статтю 26 вилучити.
 
Враховано      
245. використанням насіння і садивного матеріалу
 
      
246. Карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і використанням насіння і садивного матеріалу здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про карантин рослин».
 
      
247. Стаття 27. Обробка насіння біопрепаратами та засобами захисту рослин
 
-159- Литвин Ю.О.
Статтю 27 вилучити.
 
Враховано   .
;  
248. Насіння обробляється біопрепаратами та засобами захисту рослин відповідно до вимог Закону України «Про захист рослин» та інших нормативних документів.
 
      
249. Стаття 28. Маркування і затарювання
 
   Стаття 21. Маркування та пакування насіння і садивного матеріалу
 
250. Насіння і садивний матеріал, які вводяться в обіг, обов'язково маркуються і затарюються відповідно до вимог, встановлених законодавством, та нормативних документів.
 
-160- Литвин Ю.О.
Назву статті 28 викласти у такій редакції: «Стаття 28. Маркування і пакування насіння і садивного матеріалу. Абзац перший статті 28 викласти в наступній редакції: «Насіння і садивний матеріал, що вводяться в обіг, обов'язково маркуються і пакуються відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої #102069
 
Враховано   Насіння і садивний матеріал, що вводяться в обіг, обов'язково маркуються і пакуються відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
 
251. Стаття 29. Гарантії на насіння і садивний матеріал
 
   Стаття 22. Гарантії на насіння і садивний матеріал
 
252. Суб'єкт насінництва гарантує відповідність сортових і посівних якостей насіння, а суб’єкт розсадництва - походження, санітарний стан і якість садивного матеріалу згідно із стандартами, про що зазначено у відповідних документах на насіння і садивний матеріал.
 
   Суб'єкт насінництва гарантує відповідність сортових і посівних якостей насіння, а суб’єкт розсадництва - походження, санітарний стан і якість садивного матеріалу згідно з вимогами нормативно-правових актів, про що зазначається у сертифікатах.
 
253. Якщо суб’єкт насінництва та розсадництва доведе, що відсутність показників якості реалізованого насіння і садивного матеріалу, зазначених у супровідних документах, є наслідком незалежних від нього обставин, споживач не може вимагати відшкодування збитків даним суб’єктом насінництва і розсадництва.
 
-161- Литвин Ю.О.
Абзац другий статті 29 викласти в наступній редакції: «Якщо суб’єкт насінництва та розсадництва доведе, що відсутність показників якості реалізованого насіння і садивного матеріалу, зазначених у супровідних документах, є наслідком незалежних від нього обставин, споживач не може вимагати відшкодування збитків від суб’єкта насінництва і розсадництва.»
 
Відхилено      
254. На придбане насіння і садивний матеріал гарантії діють протягом терміну, визначеного в сертифікаті.
 
   На придбане насіння і садивний матеріал гарантії діють протягом строку, визначеного в сертифікаті.
 
255. В разі порушення гарантій суб’єкт насінництва (розсадництва) несе відповідальність згідно із законами України.
 
   У разі порушення гарантій суб’єкт насінництва та розсадництва несе відповідальність згідно із законом.
 
256. Стаття 30. Арбітражне (експертне) визначення якості
 
   Стаття 23. Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу
 
257. насіння і садивного матеріалу
 
      
258. Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу проводиться на вимогу споживача органами сертифікації відповідно до їх компетенції, а також лабораторіями інших установ, які акредитовані органами сертифікації.
 
-162- Сідельник І.І.
Частину першу статті 30 викласти у такій редакції: «Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу може проводиться на вимогу споживача у лабораторіях визначених центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України.
 
Враховано   Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу може проводиться на вимогу споживача у лабораторіях, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
    -163- Литвин Ю.О.
Абзац перший статті 30 викласти в наступній редакції: «Арбітражне (експертне) визначення якості насіння і садивного матеріалу може проводиться на вимогу споживача у лабораторіях органів уповноважених центральним #102069
 
Враховано редакційно    
259. Правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово - комунального господарства України.
 
-164- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 30 викласти в такій редакції: «2. Правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв встановлюються відповідними державними органами, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково   Правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.
 
260. Розділ V
 
   Розділ V
 
261. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У НАСІННИЦТВІ ТА РОЗСАДНИЦТВІ
 
   ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
262. Стаття 31. Структура органів державного контролю
 
-165- Литвин Ю.О.
Назву статті 31 викласти в наступній редакції: «Стаття 31. Державні органи контролю в насінництві та розсадництві».
 
Враховано   Стаття 24. Державні органи нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва
 
263. у сфері насінництва та розсадництва
 
      
264. Державний контроль у насінництві та розсадництві здійснюють:
 
-166- Сідельник І.І.
Частину 1 статті 31 викласти в такій редакції: «Державний контроль у галузі насінництва та розсадництва здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та його територіальні органи у порядку, встановленому відповідно до закононодавства.»
 
Враховано   Державний контроль у сфері насінництва та розсадництва здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та його територіальні органи в порядку, встановленому закононодавством.
 
265. Українська державна насіннєва інспекція, що діє у системі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому;
 
-167- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 31 викласти в такій редакції: «Державний контроль у насінництві та розсадництві здійснюється відповідними державними органами, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно      
266. Державна насіннєва інспекція Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, міжрайонні державні насіннєві інспекції відповідно до їх повноважень, які підпорядковуються Українській державній насіннєвій інспекції.
 
-168- Литвин Ю.О.
Статтю 31 викласти в наступній редакції: «Державний контроль у галузі насінництва та розсадництва #102069
 
Враховано редакційно      
267. Українська державна помологічно - ампелографічна інспекція та її регіональні відділи, що діють у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому.
 
      
268. Українська державна квітково - декоративна інспекція, що знаходиться у сфері управління центрального органу виконавчої влади з питань житлово - комунального господарства;
 
      
269. державні зональні квітково - декоративні насіннєві інспекції, що знаходяться у підпорядкуванні Української державної квітково - декоративної насіннєвої інспекції.
 
      
270. Українська державна лісонасіннєва інспекція, що знаходиться у сфері управління центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання;
 
      
271. державні зональні лісонасіннєві інспекції, що знаходяться у підпорядкуванні Української державної лісонасіннєвої інспекції.
 
      
272. Стаття 32. Посадові особи, які здійснюють державний
 
-169- Кармазін Ю.А.
Вилучити статтю 32.
 
Відхилено   Стаття 25. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва
 
273. контроль у насінництві та розсадництві
 
      
274. Організація та здійснення державного контролю покладаються:
 
-170- Литвин Ю.О.
Вилучити статтю 32 .
 
Відхилено      
275. у сільськогосподарському насінництві та розсадництві - на Головного державного інспектора України з насінництва - начальника Української державної насіннєвої інспекції, на Головного державного інспектора України з розсадництва - начальника Української державної помологічно - ампелографічної інспекції, які призначаються і звільняються з посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, а також на головних державних інспекторів з насінництва Автономної Республіки Крим, областей та районів.
 
-171- Сідельник І.І.
Статтю 29 викласти у такій редакції: «Організація та здійснення державного контролю в галузі насінництва та розсадництва покладається на керівника центрального органу виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі - Головного державного інспектора сільського господарства України та його заступників, головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, районах та їх заступників, на старших державних та державних інспекторів які призначаються на посади і звільняються з посад в установленому законодавством порядку.
На посадових осіб, яким надано повноваження головних державних інспекторів сільського господарства та їх заступників,старших державних та державних інспекторів, поширюється дія Закону України «Про державну службу».
 
Враховано   Організація та здійснення державного контролю у сфері насінництва та розсадництва покладається на керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, - головного державного інспектора сільського господарства України та його заступників, головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, районах та їх заступників, на старших державних та державних інспекторів, які призначаються на посади і звільняються з посад в установленому законодавством порядку.
 
276. Головний державний інспектор України з насінництва - начальник Української державної насіннєвої інспекції має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються і звільняються з посади начальником Української державної насіннєвої інспекції.
 
   На посадових осіб, яким надано повноваження головних державних інспекторів сільського господарства та їх заступників, старших державних та державних інспекторів, поширюється дія Закону України «Про державну службу».
 
277. Начальники Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, міжрайонних державних насіннєвих інспекцій (їхні заступники) призначаються і звільняються з посади начальником Української державної насіннєвої інспекції.
 
      
278. Начальник Української державної помологічно - ампелографічної інспекції одночасно за посадою є Головним державним інспектором України з розсадництва, його заступники - заступниками Головного державного інспектора України з розсадництва, а всі спеціалісти - державними інспекторами з розсадництва.
 
      
279. Організаційна структура спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері насінництва плодових, горіхоплідних культур та розсадництва багаторічних культур затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
280. у лісовому насінництві та розсадництві - на Головного державного інспектора України з лісового насінництва та розсадництва - начальника Української державної лісонасіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, а також на головних державних інспекторів з лісового насінництва та розсадництва - начальників зональних лісонасіннєвих інспекцій;
 
      
281. у квітково - декоративному насінництві та розсадництві - на Головного державного інспектора України з квітково - декоративного насінництва та розсадництва - начальника Української державної квітково - декоративної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово - комунального господарства України, а також на головних державних інспекторів з квітково - декоративного насінництва та розсадництва - начальників державних зональних квітково - декоративних насіннєвих інспекцій.
 
      
282. Керівники та спеціалісти державних інспекцій, зазначених у статті 31 цього Закону, за посадою є одночасно державними інспекторами з насінництва та розсадництва.
 
      
283. На посадових осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з насінництва та розсадництва, поширюється дія Закону України «Про державну службу».
 
      
284. Стаття 33. Повноваження головних державних інспекторів та
 
-172- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 33.
 
Відхилено   Стаття 26. Повноваження посадових осіб з питань нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва
 
285. державних інспекторів з насінництва та розсадництва
 
-173- Литвин Ю.О.
Назву статті 33 викласти в наступній редакції: «Стаття 33. Повноваження посадових осіб з питань нагляду (контролю) у галузі насінництва та розсадництва «.
 
Враховано      
286. Головні державні інспектори України, головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст та державні інспектори з насінництва та розсадництва, здійснюючи контроль за додержанням вимог цього Закону, інших нормативних актів насінництва і випробування сортів рослин, в межах своїх повноважень мають право:
 
-174- Литвин Ю.О.
Абзац перший статті 33 викласти в наступній редакції: «Посадові особи з питань нагляду (контролю) у галузі насінництва та розсадництва у межах своїх повноважень мають право:»
 
Враховано   Посадові особи з питань нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва у межах своїх повноважень мають право:
 
287. контролювати додержання суб'єктами насінництва та розсадництва незалежно від форм власності методичних і технологічних вимог;
 
   контролювати додержання суб'єктами насінництва та розсадництва незалежно від форми власності методичних і технологічних вимог;
 
288. давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки щодо усунення порушень у порядку ведення насінництва та розсадництва та визначати термін усунення виявлених порушень;
 
   давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва та визначати строк усунення виявлених порушень;
 
289. доступу в будь - яке місце вирощування, оброблення і зберігання насіння і садивного матеріалу;
 
-175- Литвин Ю.О.
Абзац четвертий статті 33 викласти в наступній редакції: « безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення та зберігання насіння і садивного матеріалу;»
 
Враховано   безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону;
 
290. знайомитися з документацією з насінництва та розсадництва, відкривати будь - яке пакування з насінням (садивним матеріалом) для відбирання контрольних проб;
 
   ознайомлюватися з документацією щодо насінництва та розсадництва, відкривати будь-яке паковання з насінням чи садивним матеріалом для відбору контрольних проб;
 
291. накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативних актів;
 
   накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів;
 
292. призупиняти або забороняти реалізацію будь - якого насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їх якісних показників нормативним документам;
 
   зупиняти або забороняти реалізацію будь-якого насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників нормативним документам;
 
293. порушувати клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу у разі систематичного порушення цього Закону, інших нормативних актів чи нормативних документів у насінництві та розсадництві;
 
   порушувати клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу у разі систематичного порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів чи нормативних документів у сфері насінництва та розсадництва;
 
294. виконувати інші повноваження, встановлені спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
 
   виконувати інші повноваження, визначені законом відповідно до їх компетенції.
 
295. Головні державні інспектори, державні інспектори з насінництва та розсадництва здійснюють контроль у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальними органами.
 
-176- Сідельник І.І.
Абзац 10 статті 33 вилучити.
 
Враховано      
296. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
297. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА.
 
   ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА.
 
298. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 
      
299. Стаття 34. Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва
 
   Стаття 27. Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва
 
300. Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, шляхом часткової компенсації витрат на виробництво добазового насіння і вихідного садивного матеріалу та часткової компенсації вартості придбаного базового і сертифікованого насіння і садивного матеріалу, державного регулювання цін, а також іншими заходами, встановленими законодавством.
 
-177- Литвин Ю.О.
Абзац перший статті 34 викласти в наступній редакції: «Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва здійснюється в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.».
 
Враховано   Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва здійснюється в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.
 
301. Стаття 35. Торгівля насінням і садивним матеріалом
 
-178- Перестенко М.В.
Статтю 35 вилучити.
 
Враховано      
302. Оптова торгівля насінням на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за ліцензіями, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово - комунального господарства України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями відповідно до своїх повноважень.
 
-179- Кармазін Ю.А.
Частини 1-2 статті 35 викласти в такій редакції: «Оптова торгівля насінням на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за ліцензіями, виданими відповідними державними органами, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
303. На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, господарська діяльність провадиться на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, - на території відповідної адміністративно - територіальної одиниці.
 
      
304. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
305. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
306. НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
      
307. Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства в
 
   Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва
 
308. галузі насінництва та розсадництва
 
      
309. Особи, винні в порушенні законодавства в галузі насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно з законами України.
 
   Особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із законом.
Суб’єкт насінництва та розсадництва може бути позбавлений права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу в разі систематичного порушення атестаційних вимог або законодавства у сфері насінництва та розсадництва.
 
310. Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законодавством України.
 
   Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.
 
311. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
312. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
   МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
 
313. Стаття 37. Участь у міжнародному співробітництві в галузі насінництва та розсадництва
 
   Стаття 29. Участь у міжнародному співробітництві у сфері насінництва та розсадництва
 
314. Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі насінництва та розсадництва, зокрема на основі міжнародних договорів.
 
   Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері насінництва та розсадництва, зокрема на основі міжнародних договорів.
 
315. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі насінництва та розсадництва здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
   Участь України у міжнародному співробітництві у сфері насінництва та розсадництва здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
316. Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних договорів.
 
-180- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 3 статті 37.
Частину 3 статті 37 викласти в такій редакції: «Якщо, міжнародним договором України, згода, на обов’язковість якого повинна надаватися Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то така згода надається лише після вказування в законі про надання такої згоди відповідних застережень, або набуття чинності закону про внесення змін щодо усунення цих розбіжностей.».
 
Відхилено   У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, застосовуються правила міжнародних договорів.
 
317. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
318. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
319. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів після його опублікування.

-181- Кармазін Ю.А.
Розділ ІХ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів після його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів іншими органами виконавчої влади».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону».

    -182- Плотніков О.В.
Горіна І.А.
Доповнити Розділ ІХ Прикінцеві положення новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 12 (24.03.92), ст. 165) такі зміни:
5.1. Статтю 1 доповнити визначенням терміну «науково-дослідна (науково-технічна) лабораторія», а саме: «науково-дослідна (науково-технічна) лабораторія (далі - наукова лабораторія) – відособлений підрозділ юридичної особи незалежно від форми власності, що створений в установленому законодавством порядку, для якого наукова або науково-технічна діяльність є основною.». 5.2. Статтю 4 після слів «наукові організації» доповнити словами «наукові лабораторії». 5.3. Доповнити статтею 17-1 такого змісту: «Стаття 17-1. Наукові лабораторії Наукові лабораторії є спеціально створеними підрозділами юридичних осіб незалежно від форми власності для ведення наукової роботи, зайняття науковим, науково-технічним, науково-педагогічним, науково-організаційним видами діяльності та для отримання наукових та науково-прикладних результатів тощо. Наукові лабораторії підлягають реєстрації та діють відповідно до порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Закону. Наукові лабораторії для виконання статутних завдань юридичної особи, відособленим підрозділом якої вони є, можуть співпрацювати з державними органами, науково-дослідними, проектно-конструкторськими, експертними, консалтинговими, пошуковими організаціями і підприємствами незалежно від форми власності, а також з іноземними та міжнародними організаціями і підприємствами.».
 
Відхилено