Кількість абзаців - 64 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами
 
2. З метою стимулювання в Україні екологічних інвестицій, розвитку сфери поводження з відходами, а також максимального залучення відходів у господарський оборот як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-1- Семинога А.І.
З преамбули законопроекту виключити слова: "З метою стимулювання в Україні екологічних інвестицій, розвитку сфери поводження з відходами, а також максимального залучення відходів у господарський оборот як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії"
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. До Закону України «Про відходи» () (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р, N 6, ст.140; 2010 р., N 10, ст..107):
 
   2. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
5. 1.1 У преамбулі після слова «зберіганням» доповнити словом «сортуванням»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пункт 1.1. виключити
 
Відхилено   1) преамбулу після слова "зберіганням" доповнити словом "сортуванням";
 
6. 1.2. У Статті 1:
 
   2) у статті 1:
 
7. 1) абзац 5 після слова «перевезення» доповнити словом «сортування»;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Підпункт 1) пункту 1.2. виключити
 
Відхилено   абзац п’ятий після слова "перевезення" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" – словом "перероблення";
 
8. 2) абзаци 5 та 15 після слова «оброблення» доповнити словом «перероблення»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Підпункт 2) пункту 1.2. виключити
 
Відхилено   абзац п’ятнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" – словом "перероблення";
 
9. 3) абзаци 15 та 18 після слова «зберігання» доповнити словом «сортування»;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Підпункт 3) пункту 1.2. виключити
 
Відхилено   абзац вісімнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування";
 
10. 4) абзаци 20 та 21 викласти у такій редакції:
 
      
11. «відходи як вторинна сировина – відходи придатні для використання в якості вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;
 
-6- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в редакції чинного Закону: "відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови"
 
Враховано      
    -7- Гуменюк О.І.
Абзац викласти в редакції чинного Закону: "відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови"
 
Враховано    
12. операції поводження з відходами як вторинною сировиною - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, сортуванням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;»;
 
-8- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому підпункту 4) слово "сортуванням" виключити
 
Враховано редакції чинного Закону     
    -9- Семинога А.І.
Абзац викласти в редакції чинного Закону:
"збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері"
 
Враховано    
    -10- Шаров І.Ф.
Пункт 4 підпункту 1.2 викласти в такій редакції:
"4) абзац 21 викласти в такій редакції:
"операції поводження з відходами як вторинною сировиною – діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, сортуванням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері".
 
Враховано в редакції чинного Закону   
13. 5) абзац 27 викласти у такій редакції:
 
   абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:
 
14. «послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;»;
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в редакції чинного Закону:
"послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування"
 
Відхилено   "послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування";
 
15. 6) після абзацу 27 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу двадцять сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
16. «послуги з перероблення відходів – сортування, оброблення, утилізація, видалення та знешкодження побутових відходів відповідно до правил благоустрою;
 
-12- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити
 
Відхилено   "послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;
 
    -13- Семинога А.І.
Викласти в редакції: "послуги з перероблення (оброблення) відходів – здійснення будь яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення".
 
Враховано редакціно   
    -14- Шаров І.Ф.
Пункт 6 підпункту 1.2 виключити
 
Відхилено    
17. послуги з захоронення відходів - захоронення решток побутових відходів, після їх перероблення на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах відповідно до правил благоустрою;»;
 
-15- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити
 
Враховано   послуги із захоронення побутових відходів – послуги з остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів".
 
    -16- Семинога А.І.
Викласти в редакції: "послуги з захоронення побутових відходів – послуги з остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів".
 
Враховано    
18. У зв’язку із цим абзац 28 вважати абзацом 30;
 
   У зв’язку з цим абзац двадцять восьмий вважати абзацом тридцятим;
 
19. 7) абзац 30 викласти в новій редакції:
 
   абзац тридцятий викласти в такій редакції:
 
20. «сортування відходів – розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення.»;
 
-17- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому підпункту 7) перед словом "розподіл" доповнити словом "механічний"
 
Враховано   "сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення";
 
    -18- Семинога А.І.
У підпункті 7) пункту 1.2 після слів "сортування відходів" додати слово "механічний"
 
Враховано    
    -19- Шаров І.Ф.
Пункт 7 підпункту 1.2 виключити
 
Враховано    
21. 8) після абзацу 30 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом тридцять першим такого змісту:
 
22. «джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житло, установа, організація, територія);».
 
-20- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити
 
Враховано   "джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка)";
 
    -21- Семинога А.І.
У підпункті 8) пункту 1.2. слова "житло, установа, організація, територія" замінити словами: "житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка"
 
Враховано    
    -22- Гуменюк О.І.
Пункт 8 підпункту 1.2 вилучити
 
Враховано    
    -23- Шаров І.Ф.
Пункт 8 підпункту 1.2 вилучити
 
Враховано    
23. 1.3. Статтю 3 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
-24- Семинога А.І.
Пункт 1.3 законопроекту виключити
 
Враховано      
24. «д) стимулювання інвестицій у сферу поводження з відходами, наукові дослідження та розвиток технологій у цій сфері.».
 
      
25. 1.4. Частину першу статті 4 доповнити після слова «заготівлею» словом «сортуванням».
 
-25- Кармазін Ю.А.
Пункт 1.4. виключити
 
Враховано   3) частину першу статті 4 після слова "заготівлею" доповнити словом "сортуванням";
 
26. 1.5. У частині першій статті 15:
 
-26- Кармазін Ю.А.
Пункт 1.5. виключити
 
Враховано частково   4) пункт "б" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
    -27- Гуменюк О.І.
Підпункт 1.5 вилучити
 
Враховано частково    
    -28- Шаров І.Ф.
Підпункт 1.5 вилучити
 
Враховано частково    
27. 1) пункт б) викласти у новій редакції:
 
      
28. б) з 1 січня 2013 року укласти договори на вивезення побутових відходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на території за місцем їхнього проживання;
 
-29- Семинога А.І.
Підпункт б) пункту 1.5. викласти в редакції: "вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів"
 
Враховано   "б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів";
 
29. 2) після пункту б) доповнити новими пунктами:
 
      
30. в) вносити в установленому порядку плату за надані послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів;
 
-30- Семинога А.І.
Абзац виключити
 
Враховано      
31. г) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;».
 
-31- Семинога А.І.
Абзац виключити
 
Враховано      
32. У зв’язку з цим пункт в) вважати пунктом д).
 
      
33. 1.6. Статтю 17 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
   5) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
34. «Юридичні особи, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території забезпечують їх роздільне збирання.».
 
-32- Семинога А.І.
У пункті 1.6. слова "юридичні особи" замінити словами "суб’єкти господарювання", слово "забезпечують" замінити словом "здійснюють"
 
Враховано   "Суб’єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання".
 
35. У зв’язку з чим частину другу вважати частиною третьою.
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
36. 1.7. У статті 32:
 
-33- Гуменюк О.І.
Підпункт 1.7 вилучити
 
Враховано   6) у частині першій статті 32:
 
37. 1) Пункт а) частини першої доповнити новим реченням у такій редакції:
 
-34- Кармазін Ю.А.
Підпункт 1) пункту 1.7. виключити
 
Враховано   пункт "а" доповнити словами "Ліміти на обсяги утворення і розміщення побутових відходів не встановлюються.";
 
38. «Ліміти на розміщення відходів як вторинної сировини на територіях (об’єктів) суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері не встановлюються;»;
 
-35- Семинога А.І.
Абзац викласти в редакції: "ліміти на обсяги утворення і розміщення побутових відходів не встановлюються"
 
Враховано      
39. 2) Частину першу доповнити новим пунктом, виклавши його у такій редакції:
 
   доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
40. «і) з 1 січня 2016 року захоронення не оброблених (не перероблених) відходів.»
 
-36- Семинога А.І.
Цифру 2016 замінити цифрою 2018
 
Враховано   "і) з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів";
 
    -37- Корж П.П.
В абзаці п’ятому пункту 1.7. статті 1 після слів "не оброблених (не перероблених) додати слово "побутових"
 
Враховано    
41. 1.8. У статті 35-1:
 
-38- Гуменюк О.І.
Підпункт 1.8 вилучити
 
Враховано   7) частини другу, третю і п’яту статті 35-1 викласти в такій редакції:
 
42. 1) Частину другу і третю викласти у такій редакції:
 
      
43. «Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.
 
   "Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.
 
44. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування, а у випадках, встановлених законом, - місцевою державною адміністрацією на конкурсних засадах, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.»;
 
-39- Семинога А.І.
У частині третій статті 35-1 слова "а у випадках, встановлених законом, - місцевою державною адміністрацією" виключити
 
Враховано   Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами";
 
45. 2) Частину п’яту викласти у такій редакції:
 
      
46. «Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.»;
 
-40- Семинога А.І.
У частині третій статті 35-1 після слів "населених пунктів" додати слова "і проведення масових заходів"
 
Враховано   "Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів".
 
47. 3) Частину восьму викласти у такій редакції:
 
      
48. «Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів та передаються спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.»
 
-41- Семинога А.І.
Частину восьму статті 35-1 викласти в редакції чинного Закону:
"Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами."
 
Враховано      
49. 2. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) новими статтями 152-1 і 152-2 такого змісту:
 
-42- Кармазін Ю.А.
Частину другу виключити
 
Враховано частково   1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити статтею 82-8 такого змісту:
 
    -43- Гуменюк О.І.
Пункт 2 розділу 1 вилучити
 
Враховано частково    
    -44- Шаров І.Ф.
Пункт 2 розділу 1 вилучити
 
Враховано частково    
50. Стаття 152-1 Порушення вимог цього закону та інших нормативно-правових актів щодо поводження з відходами
 
-45- Семинога А.І.
Статтю 152-1 виключити
 
Враховано      
51. Порушення вимог цього закону та інших нормативно-правових актів щодо поводження з відходами в т.ч. щодо укладення договору на вивіз відходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться джерело утворення відходів, -
 
      
52. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
53. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, -
 
      
54. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
55. Стаття 152-2 Порушення заборони на захоронення не оброблених (не перероблених) відходів
Порушення заборони на захоронення не оброблених (не перероблених) відходів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-46- Семинога А.І.
Статтю 152-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 82-8. Порушення вимог законодавства про захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів (або несортованих побутових відходів)
Порушення вимог законодавства про захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року порушення законодавства про захоронення не перероблених (не оброблених) побутових відходів –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
Враховано редакційно   "Стаття 82-8. Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів
Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбачене частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
56. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
57. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-47- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
58. 2. Стаття 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-48- Шаров І.Ф.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування"
 
Враховано      
59. Стаття 152-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
-49- Семинога А.І.
Цифру 2016 замінити цифрою 2018
 
Враховано      
60. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
61. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
62. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
63. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.