Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв’язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, які не мають найманих працівників
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
У зв’язку з внесенням комплексних змін до ПКУ на базі законопроектів, прийнятих ВРУ за основу, назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування»
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
-2- Баранов В.О.
Підпункт 14.1.6. статті 14 Податкового кодексу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, що були відвантажені з акцизного складу, для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої ним ліцензії, не є акцизним складом.»
 
Відхилено   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
у пункті 14.1 статті 14:
підпункт 14.1.83 викласти в новій редакції такого змісту:
"14.1.83. інвестор для цілей оподаткування розділу ХVІІІ цього Кодексу використовується у значенні, визначеному Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Зміни до підпункту 14.1.83 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
«14.1.83. інвестор для цілей оподаткування відповідно до розділу ХVІІІ цього Кодексу використовується у значенні, визначеному Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
При укладанні багатосторонньої угоди інвесторами визначається оператор угоди (далі інвестор (оператор) на якого покладаються функції, передбачені Законом України «Про угоди про розподіл продукції», у тому числі ведення обліку і сплати податкових зобов’язань за угодою.
При створенні інвестором–нерезидентом для виконання угоди постійного представництва на території України представництво для цілей оподаткування розглядається як інвестор чи інвестор (оператор).
У статтях Кодексу, якими регулюються питання нарахування та сплати податків інвестором чи інвесторами при виконанні односторонньої чи багатосторонньої угоди про розподіл продукції вживається термін «інвестор (оператор)»;.
 
Враховано   1. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт 14.1.83 викласти в такій редакції:
«14.1.83. термін «інвестор» для цілей оподаткування відповідно до розділу ХVІІІ цього Кодексу вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про угоди про розподіл продукції».
При укладанні багатосторонньої угоди інвесторами визначається оператор угоди (далі - інвестор (оператор), на якого покладаються функції, передбачені Законом України «Про угоди про розподіл продукції», у тому числі ведення обліку і сплати податкових зобов’язань за угодою.
У разі створення інвестором – нерезидентом для виконання угоди постійного представництва на території України представництво для цілей оподаткування розглядається як інвестор чи інвестор (оператор).
У статтях Кодексу, якими регулюються питання нарахування та сплати податків інвестором чи інвесторами при виконанні односторонньої чи багатосторонньої угоди про розподіл продукції вживається термін «інвестор (оператор)»;
2) доповнити підпунктом 14.1.89-1 такого змісту:
«14.1.89-1. термін «кооперативні виплати» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію»;
3) підпункт 14.1.126 викласти в такій редакції:
«14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:
а) для цілей розділів Х, ХІ – обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті;
б) для цілей розділу ХVІІІ – вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України „Про угоди про розподіл продукції», крім випадків, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина»;
 
    -4- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Підпункт 14.1.83 викласти в новій редакції такого змісту:
"14.1.83. інвестор для цілей оподаткування відповідно до розділу ХVІІІ цього кодексу використовується у значенні, визначеному Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Представництво іноземного інвестора на території України також має статус інвестора для цілей оподаткування відповідно до розділу ХVІІІ цього Кодексу."
 
Враховано по суті в редакції правик Н.д.Хомутинніка до підпункту 14.1.83 пункту 14.1 статті 14   
    -5- Горіна І.А.
Пшонка А.В.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10068
Включити до розділу І законопроекту взаємопов’язану правку до законопроекту реєстр.№10068 (Н.д.Горіна І. А., Пшонка А.В.) такого змісту:
«Доповнити пункт 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.891 такого змісту:
«14.1.891. термін «кооперативні виплати» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію»;
 
Враховано    
    -6- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Включити до розділу І законопроекту взаємопов’язану правку до законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.) такого змісту:
«підпункт 14.1 126 викласти в такій редакції:
«14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:
а) для цілей розділів Х, ХІ – обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті;
б) для цілей розділу ХVІІІ – вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України „Про угоди про розподіл продукції», крім випадків, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина»
 
Враховано    
6. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
частину першу підпункту 14.1.139 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції.";
у підпункті 14.1.180 після слів "нерезидента – юридичної особи," доповнити слова "інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції,";
 
   4) підпункт 14.1.139 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукці».
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – шістнадцятим;
5) підпункт 14.1.180 після слів «представництво нерезидента – юридичної особи» доповнити словами «інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції».
 
7. Положення законопроекту реєстр.№11005 (КМУ), прийнятого ВРУ за основу 6.09.12
. Підпункт 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 доповнити абзацами такого змісту:
 
-7- Хомутиннік В.Ю.
Законодавчі пропозиції пункту 1 розділу І законопроекту щодо змін до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України перенести за змістом до пункту 2 законопроекту щодо змін до пункту 82.2 статті 82 Податкового кодексу України
 
Враховано      
8. «Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться за скороченою процедурою для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, у разі наявності за два останніх календарних роки одночасно таких умов:
 
      
9. платником податку задекларовано відсутність доходів від провадження господарської діяльності;
 
      
10. платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість;
 
      
11. в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо:
 
      
12. - використання платником податку найманої праці фізичних осіб;
 
      
13. - відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах.».
 
      
14. Положення законопроекту реєстр.№11005 (КМУ), прийнятого ВРУ за основу 6.09.12
Пункт 82.2 статті 82 після цифри і слів «5 робочих днів, « доповнити словами і цифрами «для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, у разі наявності за два останніх календарних роки одночасно умов, зазначених в абзацах третьому - сьомому підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, - 3 робочих днів, «.
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
Пункті 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
У пункті 82.2 статті 82:
1) абзац перший після цифри і слів «5 робочих днів» доповнити словами і цифрою «для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому – восьмому цього пункту, - 3 робочі дні»;
2) доповнити абзацами третім – восьмим такого змісту:
« Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у підпункті 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, проводиться у строк, визначений абзацом першим цього пункту, за наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов:
платником податку подано податкову декларацію/звіт про відсутність доходів від провадження господарської діяльності;
платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість;
в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо:
використання платником податку найманої праці фізичних осіб;
відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах».
 
Враховано   2. У пункті 82.2 статті 82:
1) абзац перший після цифри і слів «5 робочих днів» доповнити словами і цифрою «для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому – восьмому цього пункту, - 3 робочі дні»;
2) доповнити абзацами третім – восьмим такого змісту:
«Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у підпункті 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, проводиться у строк, визначений абзацом першим цього пункту, за наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов:
платником податку подано податкову декларацію про відсутність доходів від провадження господарської діяльності;
платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість;
в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо:
використання платником податку найманої праці фізичних осіб;
відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах».
 
    -9- Кармазін Ю.А.
У частині другій розділу І законопроекту цифри та слова: «3 робочих днів» замінити цифрами та словами: «2 робочих днів».
 
Відхилено Унеможливлює технічне проведення податкових перевірок   
15. Положення законопроекту реєстр.№10068 (Н.д.Горіна І. А., Пшонка А.В.), прийнятого ВРУ за основу 06.09.12
пункт 138.9. статті 138 доповнити словами «кооперативні виплати членам сільськогосподарського кооперативу»
 
-10- Горіна І.А.
Пшонка А.В.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10068
Зміни до пункту 138.9. статті 138 викласти в такій редакції:
«Пункт 138.9 статті 138 доповнити словами «кооперативні виплати фізичним особам - членам виробничого сільськогосподарського кооперативу, які не є підприємцями та які беруть трудову участь у діяльності такого сільськогосподарського кооперативу».
 
Враховано   3. Пункт 138.9 статті 138 доповнити словами «кооперативні виплати фізичним особам - членам виробничого сільськогосподарського кооперативу, які не є підприємцями та які беруть трудову участь у діяльності такого сільськогосподарського кооперативу».
4. Пункт 151.2 статті 151 викласти в такій редакції:
«151.2. При здійсненні страхової діяльності юридичних осіб - резидентів ставки податку встановлюються у таких розмірах:
151.2.1. 3 відсотки - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156.1 статті 156 цього Кодексу.
151.2.2. 0 відсотків - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення у разі виконання вимог до таких договорів, визначених підпунктами 14.1.52 та 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».
5. У пункті 152.8 статті 152 слова і цифри «пунктах 156.1 та 156.2» виключити.
6. У пункті 153.3 статті 153:
1) перше речення абзацу третього підпункту 153.3.2 доповнити словами і цифрами « (крім платників цього податку, які підпадають під дію статті 156 цього Кодексу)»;
2) у підпункті 153.3.3 слова і цифри «пунктом 156.1 статті 156» замінити словом і цифрами «статтею 156».
7. Статтю 156 викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
156.1. До доходів страховика, крім доходів, передбачених статтями 135 і 136 цього Кодексу, належать також доходи від страхової діяльності.
156.1.1. Для цілей оподаткування під доходом від страхової діяльності розуміється сума доходів страховика, нарахована протягом звітного періоду, у тому числі (але не виключно) у вигляді:
1) страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договорами страхування, співстрахування і перестрахування ризиків на території України або за її межами протягом звітного періоду, зменшених з урахуванням вимог цього підпункту на суму страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договорами перестрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу доходів страховика (співстраховика) тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування;
2) інвестиційного доходу, нарахованого страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя;
3) суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування;
4) доходів від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями;
5) нарахованих відсотків на депоновані премії за ризиками, прийнятими у перестрахуванні;
6) суми санкцій за невиконання умов договору страхування, визначеної боржником добровільно або за рішенням суду;
7) суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та агента;
8) суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) за договорами перестрахування у разі їх дострокового припинення;
9) винагород і тантьєм (форм винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування;
10) інших доходів, нарахованих страховиком у межах страхової діяльності.
156.1.2. У цілях цієї статті:
1) під терміном «сюрвейєр» розуміється фізична або юридична особа, яка здійснює обстеження об'єкта перед прийняттям його на страхування та після настання страхового випадку, а також з'ясовує причини страхової події;
2) під терміном "аварійний комісар" розуміється фізична або юридична особа, яка з'ясовує причини настання страхового випадку, визначає розмір збитків і відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим законодавством;
3) під терміном "аджастер" розуміється фізична або юридична особа, яка бере участь у вирішенні питань з урегулювання заявлених претензій страхувальника у зв'язку з настанням страхового випадку, а також здійснює оцінку збитків після страхового випадку та визначає суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті, виходячи із зобов'язань страховика.
156.2. Ставка податку.
156.2.1. При здійсненні страхової діяльності, передбаченої пунктом 156.1 цієї статті, податок справляється за ставкою, визначеною відповідно до підпункту 151.2.1 пункту 151.2 статті 151 цього Кодексу.
156.2.2. При здійсненні страхової діяльності, передбаченої пунктом 156.3 цієї статті, податок справляється за ставкою, визначеною відповідно до підпункту 151.2.2 пункту 151.2 статті 151 цього Кодексу.
156.2.3. Прибуток страховика від іншої діяльності, не пов'язаної із страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, встановленими цим Кодексом, за ставкою, визначеною відповідно до пункту 151.1 статті 151 цього Кодексу.
156.3. Порядок обчислення податку.
156.3.1. Платники податку ведуть окремий облік доходів та витрат, пов'язаних із провадженням страхової діяльності, що оподатковується за ставками, передбаченими пунктом 151.2 статті 151 цього Кодексу, та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, що оподатковується за ставкою, передбаченою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.
156.3.2. Нараховані за звітний період витрати страховика, пов’язані одночасно з отриманням доходів від страхової діяльності та іншої діяльності, не пов‘язаної із страховою, розподіляються пропорційно питомій вазі доходу, нарахованого від страхової діяльності, та іншої діяльності, не пов‘язаної із страховою.
156.4. Особливості визначення об’єкта оподаткування від провадження страхової діяльності із страхування життя.
156.4.1. Об'єктом оподаткування від провадження страхової діяльності зі страхування життя є дохід від страхової діяльності зі страхування життя, визначений відповідно до цієї статті з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 153.1.7 пункту 153.1 статті 153, за умови виконання вимог до укладення договорів довгострокового страхування життя, визначених підпунктом 14.1.52 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
156.4.2. Якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсійного забезпечення протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин (крім випадків, передбачених підпунктом 156.4.4 цього пункту) до закінчення мінімального строку його дії або до настання страхового випадку, в результаті чого відбувається повна або часткова страхова виплата чи повне припинення зобов‘язань страховика, то платник податку, який збільшив витрати згідно з нормами пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, зобов'язаний включити до складу своїх доходів за відповідний звітний період суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення у страхувальника податкового зобов'язання з податку. Таке зобов’язання розраховується з початку податкового періоду, що настає за періодом, у якому такий платник податку вперше збільшив витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення зазначених вимог. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платникові податку страховиком, не включається до складу доходів такого платника податку.
156.4.3. Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування у випадках, визначених цим пунктом, ні до страховика, ні до платника податку не застосовуються.
156.4.4. Довгостроковий договір страхування життя, за яким страхувальником є роботодавець, може передбачати:
зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;
зміну страховика на нового страховика.
При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою».
8. У підпункті 159.5.5 пункту 159.5 статті 159 слова «органами досудового слідства» замінити словами «слідчим, прокурором, судом».
 
    -11- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 151.2 статті 151 викласти в такій редакції:
«151.2. При здійсненні страхової діяльності юридичних осіб - резидентів ставки податку встановлюються у таких розмірах:
151.2.1. 3 відсотки - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156.1 статті 156 цього Кодексу..
151.2.2. 0 відсотків - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення у разі виконання вимог до таких договорів, визначених підпунктами 14.1.52 та 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».
 
Враховано    
    -12- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«У пункті 152.8 статті 152 слова і цифри «пунктах 156.1 та 156.2» виключити
 
Враховано    
    -13- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Перше речення абзацу третього підпункту 153.3.2 доповнити словами і цифрами « (крім платників цього податку, які підпадають під дію статті 156 цього Кодексу)»
 
Враховано    
    -14- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
« у підпункті 153.3.3 слова і цифри «пунктом 156.1 статті 156» замінити словом і цифрами «статтею 156».
 
Враховано    
    -15- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
Статтю 156 викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
156.1. До доходів страховика, крім доходів, передбачених статтями 135 і 136 цього Кодексу, належать також доходи від страхової діяльності.
156.1.1. Для цілей оподаткування під доходом від страхової діяльності розуміється сума доходів страховика, нарахована протягом звітного періоду, у тому числі (але не виключно) у вигляді:
1) страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договорами страхування, співстрахування і перестрахування ризиків на території України або за її межами протягом звітного періоду, зменшених з урахуванням вимог цього підпункту на суму страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих страховиком за договорами перестрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу доходів страховика (співстраховика) тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування;
2) інвестиційного доходу, нарахованого страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя;
3) суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування;
4) доходів від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями;
5) нарахованих відсотків на депоновані премії за ризиками, прийнятими у перестрахування;
6) суми санкцій за невиконання умов договору страхування, визначеної боржником добровільно або за рішенням суду;
7) суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвеєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та агента;
8) суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) за договорами перестрахування у випадку їх дострокового припинення;
9) винагород та тантьєм (форма винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування;
10) інших доходів, нарахованих страховиком у межах страхової діяльності.
156.1.2. У цілях цієї статті:
1) під терміном "сюрвеєр" слід розуміти фізичну або юридичну особу, яка здійснює обстеження об'єкту перед прийняттям його на страхування та після настання страхового випадку, а також з'ясовує причини страхової події;
2) під терміном "аварійний комісар" розуміється фізична або юридична особа, яка з'ясовує причини настання страхового випадку, визначає розмір збитків і відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим законодавством;
3) під терміном "аджастер" розуміється фізична або юридична особа, яка бере участь у вирішенні питань з урегулювання заявлених претензій страхувальника у зв'язку із настанням страхового випадку, а також здійснює оцінку збитку після страхового випадку та визначає суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті, виходячи із зобов'язань страховика.
156.2. Ставка податку
156.2.1. При здійсненні страхової діяльності, передбаченої пунктом 156.1 цієї статті, податок справляється за ставкою, визначеною відповідно до підпункту 151.2.1 пункту 151.2 статті 151 цього Кодексу;
156.2.2. При здійсненні страхової діяльності, передбаченої пунктом 156.3 цієї статті, податок справляється за ставкою, визначеною відповідно до підпункту 151.2.2 пункту 151.2 статті 151 цього Кодексу.
156.2.3. Прибуток страховика від іншої діяльності, не пов'язаної із страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, встановленими цим Кодексом, за ставкою, визначеною відповідно до пункту 151.1 статті 151 цього Кодексу.
156.3. Порядок обчислення податку.
156.3.1. Платники податку ведуть окремий облік доходів та витрат, пов'язаних від провадження страхової діяльності, що оподатковується за ставками, передбаченими пунктом 151.2 статті 151 цього Кодексу, та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, що оподатковується за ставкою, передбаченою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.
156.3.2. Нараховані за звітний період витрати страховика, пов’язані одночасно з отриманням доходів від страхової діяльності та від іншої діяльності, не пов‘язаної із страховою, розподіляються пропорційно питомій вазі доходу, нарахованого від страхової діяльності, та іншої діяльності, не пов‘язаної зі страховою.
156.4. Особливості визначення об’єкту оподаткування від провадження страхової діяльності зі страхування життя
156.4.1. Об'єктом оподаткування від провадження страхової діяльності зі страхування життя є дохід від страхової діяльності зі страхування життя, визначений відповідно до цієї статті з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 153.1.7 пункту 153.1 статті 153 та в разі виконання вимог до укладення договорів довгострокового страхування життя, визначених підпунктом 14.1.52 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
156.4.2. Якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсійного забезпечення протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин (крім випадків, передбачених підпунктом 156.4.4 цього пункту) до закінчення мінімального строку його дії або до настання страхового випадку в результаті чого відбувається повна або часткова страхова виплата, чи повне припинення зобов‘язань страховика, то платник податку, який збільшив витрати згідно з нормами пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, зобов'язаний включити до складу своїх доходів за відповідний звітний період суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення у страхувальника податкового зобов'язання з податку. Таке зобов’язання розраховується з початку податкового періоду, що настає за періодом, у якому такий платник податку вперше збільшив витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу доходів такого платника податку.
156.4.3. Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування у випадках, визначених цим пунктом, як до страховика, так і до платника податку не застосовуються.
156.4.4. Довгостроковий договір страхування життя, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:
зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;
зміну страховика на нового страховика.
При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою».
 
Враховано    
    -16- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 159.5.5 пункту 159.5 статті 159 слова «органами досудового слідства» замінити словами «слідчим, прокурором, судом»
 
Враховано технічна правка)   
16. Положення законопроекту реєстр.№10068 (Н.д.Горіна І. А., Пшонка А.В.), прийнятого ВРУ за основу 06.09.12
у статті 165:
у підпункті 165.1.24. пункту 165.1. слова «якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» виключити;
підпункт 165.1.48. пункту 165.1. викласти в такій редакції:
«165.1.48. доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського кооперативу у разі його виходу з кооперативу, отриманих членом сільськогосподарського кооперативу;»
 
-17- Горіна І.А.
Пшонка А.В.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10068
Зміни до статті 165 викласти в такій редакції:
«У пункті 165.1 статті 165:
1) підпункт 165.1.24. пункту 165.1. викласти в такій редакції:
«165.1.24. доходи, отримані від продажу сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою – власником такої продукції, якій надано у розмірах, встановлених Земельним кодексом України:
земельні ділянки для ведення садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому, якщо такий власник сільськогосподарської продукції) має земельні частки (паї), отримані в натурі (на місцевості) та не використовує їх (здає в оренду або облуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), отримані в натурі (на місцевості). При цьому розмір таких земельних ділянок не перевищує сукупно 2 гектара, та не враховується розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту.
Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектара, доходи від продажу сільськогосподарської продукції нараховуються, виплачуються (надаються) податковим агентом на загальних підставах.
Власник сільськогосподарської продукції подає податковому агенту копію довідки про наявність земельних ділянок. Оригінал довідки залишається у власника сільськогосподарської продукції. Довідка видається сільською, селищною або міською радами за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про таку видачу.
Форма довідки встановлюється, у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу, для податкових декларацій.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи, яка самостійно вирощує, розводить, відгодовує продукцію тваринництва не включаються доходи, отримані нею від продажу продукції тваринництва, що підпадають під визначення груп 1 – 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки, зазначеної у цьому підпункті.
У разі отримання фізичною особою, яка здійснює продаж продукції тваринництва протягом звітного (податкового) року доходу у сумі, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, така фізична особа зобов’язана надати органу державної податкової служби довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається сільською, селищною або міською радами за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва у довільній формі. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції, тваринництва безпосередньо платником податку оподаткуванню підлягає дохід, у разі його наявності, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Якщо платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах «;
2) підпункт 165.1.48 пункту 165.1 статті 165 викласти в такій редакції:
«165.1.48. кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподар- ського кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом;
розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі припинення його членства у кооперативі. Перевищення розміру (суми, вартості) паю понад розмір (суми, вартості) пайових внесків підлягає оподаткуванню у порядку, встановленому пунктом 170.2 статті 170 цього розділу».
 
Враховано   9. Підпункти 165.1.24 і 165.1.48 пункту 165.1 статті 165 викласти в такій редакції:
«165.1.24. доходи, отримані від продажу сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою – власником такої продукції, якій надано у розмірах, встановлених Земельним кодексом України:
земельні ділянки для ведення садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо такий власник сільськогосподарської продукції має земельні частки (паї), отримані в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або облуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), отримані в натурі (на місцевості). При цьому розмір таких земельних ділянок має сукупно не перевищувати 2 гектари без урахування розмірів земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також без урахування розмірів виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, облуговуються).
Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, податок на доходи від продажу сільськогосподарської продукції нараховується, утримується, перераховується до бюджету податковим агентом на загальних підставах.
Власник сільськогосподарської продукції подає податковому агенту копію довідки про наявність земельних ділянок. Оригінал довідки залишається у власника сільськогосподарської продукції. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.
Форма довідки встановлюється у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу для податкових декларацій.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи, яка самостійно вирощує, розводить, відгодовує продукцію тваринництва, не включаються доходи, отримані нею від продажу продукції тваринництва груп 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.
У разі отримання фізичною особою, яка здійснює продаж продукції тваринництва, протягом звітного (податкового) року доходу в сумі, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, така фізична особа зобов’язана надати органу державної податкової служби довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва у довільній формі. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, у разі його наявності, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Якщо платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.
165.1.48. кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом;
розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі припинення ним членства в кооперативі. Перевищення розміру (суми, вартості) паю понад розмір (суми, вартості) пайових внесків підлягає оподаткуванню в порядку, встановленому пунктом 170.2 статті 170 цього розділу».
 
    -18- Мошак С.М.
Доповнити пп. 165.1.24 п. 165.1 статті 165 Податкового кодексу України абзацом 4 такого змісту:
«Не підлягають оподаткуванню податком з доходу фізичних осіб (не відображаються в його річній податковій декларації), не потребують довідки та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку доходи від відчуження великої рогатої худоби, овець та кіз (коди УКТЗЕД 0102, 0104), продуктів їх первинної переробки у вигляді м’яса (коди УКТЗЕД 0201, 0204) та шкур (коди УКТЗЕД 4101, 4102, 4103)»
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до пп. 165.1.24 п. 165.1 статті 165 ПКУ   
    -19- Кармазін Ю.А.
Пропозиції до законопроекту реєстр.№10068
Виключити абзац другий пункту 2) розділу І законопроекту, а саме:
«у підпункті 165.1.24. пункту 165.1. слова «якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)», тобто підпункт 165.1.24. пункту 165.1 статті 165 ПК України залишити в чинній редакції, а саме:
«165.1.24. доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.»
 
Відхилено ропозиція суперечить взаємопов’язаним змінам до п.п.165.1.48. п. 165.1 ст.165 ПКУ   
17. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
пункт 180.1 статті 180 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
"8) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції.";
 
-20- Хомутиннік В.Ю.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Зміни до пункту 180.1 статті 180 викласти в такій редакції:
«Пункт 180.1 статті 180 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
«8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції».
У змінах до статті 335 слово «інвестор» замінити словами «інвестор (оператор)»
 
Враховано   10. Пункт 180.1 статті 180 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
«8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції».
11. Пункт 197.1 статті 197 доповнити новим підпунктом 197.1.30 такого змісту:
«97.1.30. створення, постачання, просування, реставрація і розповсюдження національного культурного продукту в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України».
12. Друге речення підпункту «б» пункту 216.3 статті 216 викласти в такій редакції: «Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
    -21- Пінчук А.П.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
«Пункт 197.1 статті 197 доповнити новим підпунктом 197.1.30 такого змісту:
«97.1.30. створення, постачання, просування, реставрація і розповсюдження національного культурного продукту в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -22- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Друге речення підпункту «б» пункту 216.3 статті 216 викласти в такій редакції: «Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у
межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано технічна правка)   
18. Положення законопроекту .№10225 (Н.д.Рибаков І. О., Каплієнко В.В. та інш.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
Викласти абзац а) підпункту 267.1.2. пункту 267.1 статті 267 «Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) у такій редакції:
«а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності; а також у сільській місцевості у випадку відсутності на ній аптек або їх структурних підрозділів - фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики - сімейної медицини;»
 
-23- Ващук К.Т.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10225
Зміни до абзацу «а» підпункту 267.1.2. пункту 267.1 статті 267 викласти в такій редакції:
«Підпункт 267.1.2 пункту 267.1 статті 267 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«и) фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, що розташовані у сільській місцевості, за умови що у сільській місцевості відсутні аптеки або структурні підрозділи аптек, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками таких пунктів, лікарень, амбулаторій, які мають медичну освіту та виключно за переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами»
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим».
 
Враховано   13. Підпункт 267.1.2 пункту 267.1 статті 267 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
«и) фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, що розташовані в сільській місцевості, за умови що у сільській місцевості відсутні аптеки або структурні підрозділи аптек, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками таких пунктів, лікарень, амбулаторій, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами».
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
 
    -24- Ганущак Ю.І.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10225
Пункт а) статті 267.1.2. після слів «сімейної медицини» доповнити словами «при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами за переліком, встановленим наказом МОЗ України та на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами»
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Ващук К.Т. до п.п. 267.1.2 п.267.1 ст.267   
    -25- Карпук В.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10225
Абзац а) підпункту 267.1.2 пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України викласти у такій редакції: «аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності, а в сільській місцевості, де відсутні аптеки (структурні підрозділи), - фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні та амбулаторії, у яких роздрібна торгівля лікарськими засобами за переліком, встановленим наказом МОЗ, здійснюється на підставі договорів, укладених із суб’єктом господарювання, що має відповідну ліцензію, за умови, що відпуск здійснюється особою з медичною освітою»
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Ващук К.Т. до п.п. 267.1.2 п.267.1 ст.267   
    -26- Кармазін Ю.А.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10225
Абзац другий розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності, а в сільській місцевості, де відсутні аптеки (структурні підрозділи), - фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії та амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, у яких роздрібна торгівля лікарськими засобами за переліком, встановленим наказом МОЗ, здійснюється на підставі договорів, укладених із суб’єктом господарювання, що має відповідну ліцензію, за умови, що відпуск здійснюється особою з медичною освітою».
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Ващук К.Т. до п.п. 267.1.2 п.267.1 ст.267   
19. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
у статті 335:
в пункті 335.1:
 
   14. У статті 335:
1) у пункті 335.1:
 
20. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
в абзаці третьому після слова "державою" додати через кому слова "передачі операторові (інвесторові) прибуткової продукції, належної державі, для подальшого продажу";
 
-27- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
в пункті 335.1 абзац третій викласти в новій редакції такого змісту:
"розподілу прибуткової та/або компенсаційної продукції та/або їх грошового еквіваленту між інвестором (оператором) і державою, передачі операторові (інвесторові) прибуткової продукції, належної державі, для подальшого продажу;";
 
Враховано   а) абзац третій викласти в такій редакції:
«розподілу прибуткової та/або компенсаційної продукції та/або їх грошового еквівалента між інвестором (оператором) і державою, передачі операторові (інвесторові) прибуткової продукції, належної державі, для подальшого продажу»;
 
21. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
в абзаці четвертому після слів "від інвестора" додати в дужках слово "оператора" та після слів "дії угоди" додати через кому слова "а також користування інвестором (оператором) таким майном та його наступне повернення державі відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та угоди";
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"передачі майна, включаючи грошових коштів, сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, безоплатне користування таким майном оператором угоди та/або повернення такого майна оператором відповідній стороні угоди;";
абзац шостий після слова "продукції" доповнити словами "та передачі її грошового еквіваленту";
 
   б) абзац четвертий після слів «від інвестора» доповнити словом « (оператора)», а після слів «дії угоди» - словами «а також користування інвестором (оператором) таким майном та його наступне повернення державі відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції" та угоди»;
в) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«передачі майна, включаючи грошові кошти, сторонами угоди про розподіл продукції в користування інвестору (оператору) угоди в межах такої угоди, безоплатне користування таким майном інвестором (оператором) угоди та/або повернення такого майна інвестором (оператором) відповідній стороні угоди»;
г) абзац шостий після слова «продукції» доповнити словами «і передачі її грошового еквівалента»;
 
22. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
"продажу або іншого відчуження інвестором (оператором) компенсаційної та/або прибуткової продукції окрім оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання продукції, набутої інвестором (оператором) у власність у результаті її розподілу за угодою, на митній території України та вивезення такої продукції за межі митної території України відповідно до статті 337 цього Кодексу;";
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим, який викласти у такій редакції:
 
-28- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Абзац сьомий пункту 335.1 викласти в такій редакції:
«продажу або іншого відчуження інвестором (оператором) компенсаційної та/або прибуткової продукції, крім податкових зобов’язань з податку на додану вартість за операціями з постачання компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність в результаті її розподілу за угодою та прибуткової продукції, належної державі, і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, які визначаються з урахуванням статті 337 цього Кодексу».
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим
 
Враховано   ґ) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«продажу або іншого відчуження інвестором (оператором) компенсаційної та/або прибуткової продукції, крім податкових зобов’язань з податку на додану вартість за операціями з постачання компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність внаслідок її розподілу за угодою, та прибуткової продукції, належної державі і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, які визначаються з урахуванням статті 337 цього Кодексу».
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
23. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
"передачі майна, включаючи грошові кошти, сторонами угоди про розподіл продукції оператору для забезпечення виконання умов угоди про розподіл продукції в межах такої угоди та повернення такого майна оператором відповідній стороні угоди;";
доповнити абзацами дев’ятим – чотирнадцятим такого змісту:
"перерахування (передачі) коштів та/або майна інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл продукції відповідно до програми робіт та кошторису витрат за угодою, іншої діяльності, передбаченої угодою, а також для виконання інших зобов'язань за угодою;
безоплатного користування інвестором (оператором) в межах діяльності, пов'язаної з виконанням угоди, будь-яким майном, в тому числі грошовими коштами, геологічною, геофізичною, геохімічною, техніко-економічною інформацією та іншими даними, технологіями, та/або правами, наданими інвесторові відповідно до законодавства та угоди;
використання інвестором продукції (в її природному стані або переробленої), необхідної для виконання робіт та здійснення іншої діяльності, передбачених угодою про розподіл продукції, в тому числі спалювання продукції, або втрати такої продукції, пов'язані з виконанням робіт та здійсненням іншої діяльності, передбаченої угодою;
безоплатного надання товарів, робіт, послуг чи грошових коштів інвестору (оператору) чи інвестором (оператором) протягом строку дії угоди про розподіл продукції та в межах діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, в тому числі надання додаткових благ працівникам, виплату премій або бонусів на користь держави та виконання соціальних зобов'язань, передбачених угодою про розподіл продукції;
повернення інвестором (оператором) ділянок надр (їх частин) відповідно до законодавства та угоди про розподіл продукції.
Протягом строку дії угоди про розподіл продукції та в межах діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, оподаткування інвестора (оператора) здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом Кодексу та угодою про розподіл продукції. У разі розбіжностей між положеннями розділу ХVІІІ та іншими положеннями цього Кодексу застосовуються правила, передбачені розділом ХVІІІ цього Кодексу.";
 
-29- Кармазін Ю.А.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
У абзаці вісімнадцятому пункту 1) частини третьої виключити друге речення, а саме:
«У разі розбіжностей між положеннями розділу ХVІІІ та іншими положеннями цього Кодексу застосовуються правила, передбачені розділом ХVІІІ цього Кодексу».
 
Відхилено Встановлення пріоритету дії особливостей окремих розділів ПКУ є загальною практикою  д) абзац восьмий викласти в такій редакції:
«передачі майна, включаючи грошові кошти, сторонами угоди про розподіл продукції інвестору (оператору) для забезпечення виконання умов угоди про розподіл продукції в межах такої угоди та повернення такого майна інвестором (оператором) відповідній стороні угоди»;
е) доповнити абзацами дев’ятим – чотирнадцятим такого змісту:
«перерахування (передачі) коштів та/або майна інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл продукції відповідно до програми робіт та кошторису витрат за угодою, іншої діяльності, передбаченої угодою, а також для виконання інших зобов'язань за угодою;
безоплатного користування інвестором (оператором) у межах діяльності, пов'язаної з виконанням угоди, будь-яким майном, у тому числі грошовими коштами, геологічною, геофізичною, геохімічною, техніко-економічною інформацією та іншими даними, технологіями та/або правами, наданими інвесторові відповідно до законодавства та угоди;
використання інвестором (оператором) продукції (в її природному стані або переробленої), необхідної для виконання робіт та здійснення іншої діяльності, передбачених угодою про розподіл продукції, у тому числі спалювання продукції, або втрати такої продукції, пов'язаних з виконанням робіт та здійсненням іншої діяльності, передбачених угодою;
безоплатного надання товарів, робіт, послуг чи грошових коштів інвестору (оператору) чи інвестором (оператором) протягом строку дії угоди про розподіл продукції та в межах діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, у тому числі надання додаткових благ працівникам, виплати премій або бонусів на користь держави та виконання соціальних зобов'язань, передбачених угодою про розподіл продукції;
повернення інвестором (оператором) ділянок надр (їх частин) відповідно до законодавства та угоди про розподіл продукції.
Протягом строку дії угоди про розподіл продукції та в межах діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, оподаткування інвестора (оператора) здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом Кодексу та угодою про розподіл продукції. У разі розбіжностей між положеннями розділу ХVІІІ та іншими положеннями цього Кодексу застосовуються правила, передбачені розділом ХVІІІ цього Кодексу»;
 
24. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
в пункті 335.2:
в абзаці першому після слова "інвестор" додати в дужках слово "оператор";
абзац п’ятий після слів "цього Кодексу" доповнити словами "з урахуванням статті 340 цього Кодексу";
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участі кількох інвесторів, обов'язок по реєстрації в якості платника податків за угодою, веденню окремого податкового та бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням угоди, нарахуванню та сплаті податків і зборів, що підлягають сплаті за угодою, та поданням податкової звітності за угодою покладаються на оператора-інвестора. Визначення оператора-інвестора та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції.";
 
-30- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
у пункті 335.2:
в абзаці шостому слова "зареєструватися за місцезнаходженням як платник" замінити словами "зареєструвати угоду про розподіл продукції за своїм місцезнаходженням як платника";
в абзаці дев’ятому після слова "реєстрації" додати слова "інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції";
в абзаці десятому слово "інвестора" замінити словами "угоди про розподіл продукції";
 
Враховано   2) у пункті 335.2:
а) абзац перший після слова «інвестор» доповнити словом « (оператор)»;
б) абзац п’ятий доповнити словами «з урахуванням статті 340 цього Кодексу»;
в) в абзаці шостому слова «зареєструватися за місцезнаходженням як платник» замінити словами «зареєструвати угоду про розподіл продукції за своїм місцезнаходженням як платника»;
г) абзац дев’ятий після слова «реєстрації» доповнити словами «інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції»;
ґ) абзац десятий після слова «інвестора» доповнити словами «та угоди про розподіл продукції»;
д) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
«У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участю кількох інвесторів обов'язки щодо реєстрації як платника податків за угодою, ведення окремого податкового та бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням угоди, нарахування та сплати податків і зборів та подання податкової звітності покладаються на інвестора (оператора).
Визначення інвестора (оператора) та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції»;
 
    -31- Хомутиннік В.Ю.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Пункт 335.1 статті 335 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
«У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участі кількох інвесторів, обов'язок по реєстрації в якості платника податків за угодою, веденню окремого податкового та бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням угоди, нарахуванню та сплаті податків і зборів, та поданням податкової звітності покладаються на оператора-інвестора.
Визначення оператора-інвестора та його повноважень здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл продукції»
 
Враховано    
25. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
у пункті 335.4 статті 335:
абзац перший після слів "цього Кодексу" доповнити словами "та угоди";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"До інвесторів за угодою про розподіл продукції в межах їх діяльності за угодою не застосовуються передбачені цим Кодексом правила про оподаткування спільної діяльності, оподаткування за договорами управління майном та оподаткування довгострокових договорів (контрактів).";
 
   3) у пункті 335.4:
а) абзац перший після слів «цього Кодексу» доповнити словами «та угоди»;
б) доповнити абзацом третім такого змісту:
«До інвесторів за угодою про розподіл продукції у межах їхньої діяльності за угодою не застосовуються передбачені цим Кодексом правила про оподаткування спільної діяльності, оподаткування за договорами управління майном та оподаткування довгострокових договорів (контрактів)».
 
26. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
у пункті 336.1 статті 336:
абзац перший викласти у такій редакції:
"336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором (оператором) з прибутку, отриманого інвестором (інвесторами) від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, встановлених цим Кодексом на дату укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодексу та таких особливостей:";
у підпункті "а" після слів "прибуток інвестора" додати в дужках слово "інвесторів", після слів "продукції, набутої інвестором" додати слова " (інвесторами) та/або оператором" та доповнити абзацом другим такого змісту:
"Якщо вартість прибуткової продукції за угодою про розподіл продукції виражена в іноземній валюті, для цілей обчислення податку на прибуток підприємств така вартість перераховується в гривні в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції.";
 
-32- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
в пункті 336.1 підпункт "а" доповнити абзацом наступного змісту:
"Будь-які інші доходи, отримані інвестором (оператором) протягом строку дії угоди від діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, не розглядаються як об’єкт оподаткування та не враховуються під час його визначення. ";
 
Враховано   15. У пункті 336.1 статті 336:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором (оператором) з прибутку, отриманого інвестором (інвесторами) від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, встановлених цим Кодексом на дату укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодексу та таких особливостей»;
2) у підпункті «а»:
а) після слів «прибуток інвестора» доповнити словом « (інвесторів)», а після слів «продукції, набутої інвестором» - словами « (інвесторами) та/або оператором»;
б) доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
«Якщо вартість прибуткової продукції за угодою про розподіл продукції виражена в іноземній валюті, для цілей обчислення податку на прибуток підприємств така вартість перераховується в гривні в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції.
Будь-які інші доходи, отримані інвестором (оператором) протягом строку дії угоди від діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, не розглядаються як об’єкт оподаткування та не враховуються під час його визначення»;
 
    -33- Кармазін Ю.А.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
У частині четвертій:
у абзаці п’ятому слова: «передбаченому угодою про розподіл продукції» замінити словами: «передбаченому пунктом 153.1 статті 153 цього Кодексу».
у абзаці сьомому виключити слова: «та може відрізнятися від передбаченого цим Кодексом складу витрат, які враховуються під час визначення об'єкта оподаткування відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу».
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Осики С.Г. до п.336.1 ст.336   
27. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
підпункт "б" після абзацу другого доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
"Склад інших витрат, пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об'єкта оподаткування від діяльності, пов'язаної з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, визначається угодою та може відрізнятися від передбаченого цим Кодексом складу витрат, які враховуються під час визначення об'єкта оподаткування відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
Такі витрати визнаються на підставі первинних документів в порядку та на умовах, визначених в угоді, та враховуються в повному обсязі, без урахування обмежень, передбачених розділом ІІІ цього Кодексу, в періоді, в якому вони були понесені.";
 
-34- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
в пункті 336.1 підпункт "б" після абзацу другого доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
"Інші витрати, пов'язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об'єкта оподаткування від діяльності, пов'язаної з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, визначаються за правилами, передбаченими для витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, якщо інше не передбачено цим розділом чи угодою про розподіл продукції
Угода про розподіл продукції може передбачати індексацію інших витрат, пов'язаних з виконанням угоди, понесених у період до початку розподілу продукції, які враховуються під час розрахунку об’єкта оподаткування, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією за відповідною угодою, в порядку, передбаченому угодою.";
у зв’язку з чим абзац третій вважати абзацом п’ятим
 
Враховано   3) в підпункт "б" після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«Інші витрати, пов'язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об'єкта оподаткування від діяльності, пов'язаної з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, визначаються за правилами, передбаченими для витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, якщо інше не передбачено цим розділом чи угодою про розподіл продукції.
Угода про розподіл продукції може передбачати індексацію інших витрат, пов'язаних з виконанням угоди, понесених у період до початку розподілу продукції, які враховуються під час розрахунку об’єкта оподаткування, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією за відповідною угодою, в порядку, передбаченому угодою».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
 
28. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
абзац другий підпункту "г" після слова «інвестор» доповнити в дужках словом "оператор";
в абзаці третьому підпункту "д" слова "затвердженого міжвідомчою комісією" виключити;
 
-35- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
в пункті 336.1 абзац перший підпункту "е" замінити абзацами такого змісту:
"Базовим податковим (звітним) періодом з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.
Інвестор (оператор) подає щоквартально податкову декларацію з податку на прибуток за кожний звітний податковий квартал. Правило про складання податкової звітності та розрахунок об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком не застосовується.
Податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором (оператором) до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду.
Обов’язок з подання річної податкової декларації і сплати авансових внесків з податку на прибуток до інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції не застосовується. ";
у зв’язку з чим абзац другий вважати абзацом п’ятим
 
Враховано   4) абзац другий підпункту «г» після слова «інвестор» доповнити словом « (оператор)»;
5) в абзаці третьому підпункту «д» слова "затвердженого міжвідомчою комісією" виключити;
6) абзац перший підпункту «е» замінити чотирма абзацами такого змісту:
«Базовим податковим (звітним) періодом з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.
Інвестор (оператор) подає щоквартально податкову декларацію з податку на прибуток за кожний звітний податковий квартал. Правило про складання податкової звітності та розрахунок об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком не застосовується.
Податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором (оператором) до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду.
Обов’язок з подання річної податкової декларації і сплати авансових внесків з податку на прибуток до інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції не застосовується».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
 
29. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
підпункт "є" викласти у такій редакції:
"є) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції звільняється від обов'язку подавати фінансову звітність та тимчасові та постійні податкові різниці разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств.";
доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) якщо інвестор-нерезидент діє за угодою про розподіл продукції через своє представництво прибуток такого інвестора, одержаний від виконання угоди, оподатковується відповідно до цієї статті Кодексу, та не підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування прибутків нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво.";
 
-36- Кармазін Ю.А.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
У частині четвертій:
абзаци одинадцятий та дванадцятий виключити, а саме:
«підпункт "є" викласти у такій редакції:
«є) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції звільняється від обов'язку подавати фінансову звітність та тимчасові та постійні податкові різниці разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств.»
 
Відхилено Інвестор за Угодою не має зобов’язань на подання фінансової звітності  7) підпункт «є» викласти в такій редакції:
«є) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції звільняється від обов'язку подавати фінансову звітність і тимчасові та постійні податкові різниці разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств»;
8) доповнити підпунктом «ж» такого змісту:
«ж) якщо інвестор-нерезидент діє за угодою про розподіл продукції через своє представництво, прибуток такого інвестора, одержаний від виконання угоди, оподатковується відповідно до цієї статті Кодексу та не підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування прибутку нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво».
 
30. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
у статті 337:
пункт 337.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"При укладенні багатосторонньої угоди про розподіл продукції, нарахування та сплата податку на додану вартість покладається на оператора-інвестора, якщо за умовами угоди оператор здійснює постачання (продаж чи інше відчуження) часток продукції після її розподілу з подальшою передачею їхнього грошового еквівалента іншим інвесторам.";
 
-37- Хомутиннік В.Ю.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Пункті 337.1 викласти в такій редакції:
«337.1. Постачання на митній території України компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність у результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції та прибуткової продукції, належної державі, і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, що обчислюється і сплачується у розмірах, порядку і строки, встановлені розділом V цього Кодексу на дату укладання угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодесу».
 
Враховано   16. У статті 337:
1) пункт 337.1 викласти в такій редакції:
«337.1. Постачання на митній території України компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції, та прибуткової продукції, належної державі і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, що обчислюється і сплачується у розмірах, порядку і строки, встановлені розділом V цього Кодексу на дату укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодесу»;
 
    -38- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
в пункті 337.1 в абзаці першому після слів "сплачується у" додати слово "розмірах" та поставити кому, а після слова «Кодексу» додати слова "на дату укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодексу та особливостей, встановлених Розділом ХVІІІ цього Кодексу";
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до пункту 337.1 статті 337   
31. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
у пункті 337.2:
абзац четвертий викласти в новій редакції такого змісту:
"З урахуванням вимог статей 21 та 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" у разі вивезення інвестором (оператором) з митної території України продукції, розподіленої відповідно до умов такої угоди, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів, не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.";
в абзаці п’ятому слово "зазначених" виключити;
в абзаці сьомому після слів "на юридичних осіб" доповнити словами "та постійні представництва нерезидентів" та слова "робіт, передбачених" замінити словами "робіт та іншої діяльності, передбаченої";
 
-39- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
у пункті 337.2
абзац другий виключити, у зв’язку з чим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами другим-сьомим;
абзац четвертий (в новій редакції - третій) викласти в новій редакції такого змісту:
"З урахуванням вимог статей 21 та 22 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» у разі вивезення інвестором (оператором) з митної території України продукції, розподіленої відповідно до умов такої угоди, мито, акцизний податок, інші податки та обов’язкові платежі, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів, не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.";
В абзаці восьмому слово «зазначених» виключити
 
Враховано   2) у пункті 337.2:
а) абзац другий виключити;
б) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«З урахуванням вимог статей 21 та 22 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» у разі вивезення інвестором (оператором) з митної території України продукції, розподіленої відповідно до умов такої угоди, мито, акцизний податок, інші податки та обов’язкові платежі, що підлягають сплаті під час митного оформлення товарів, не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою»;
в) в абзаці п’ятому слово «зазначених» виключити;
г) абзац сьомий після слів «на юридичних осіб» доповнити словами «та постійні представництва нерезидентів», а слова «робіт, передбачених» замінити словами «робіт та іншої діяльності, передбаченої»;
ґ) в абзаці восьмому слово «зазначених» виключити;
 
32. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
пункт 337.3:
доповнити абзацом першим такого змісту:
"337.3. Якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку на додану вартість, така реєстрація здійснюється за його заявою.";
у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим, який після слів "як платник податку на додану вартість" доповнити словами "за угодою про розподіл продукції";
 
   3) у пункті 337.3:
а) доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«337.3. Якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку на додану вартість, така реєстрація здійснюється за його заявою».
У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
б) абзац другий після слів «як платник податку на додану вартість» доповнити словами «за угодою про розподіл продукції»;
 
33. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.) , прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
доповнити пунктом 337.4 такого змісту:
"337.4 Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) інвестором у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та послуг, придбанням (будівництвом, спорудженням, створенням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи) для виконання угоди про розподіл продукції, включаються до складу податкового кредиту інвестора (оператора) за угодою у повному обсязі незалежно від того, чи використовуються зазначені товари, послуги, основні фонди в оподатковуваних операціях, за умови їх використання для виконання угоди. Використання товарів, послуг та основних фондів для виконання угоди вважається їх використанням у межах господарської діяльності платника податку.
При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої відповідно до цього Кодексу, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку і строки, визначені розділом V цього Кодексу. При цьому, інвестор (оператор) має право на безумовне автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.
Умови та критерії отримання бюджетного відшкодування та автоматичного бюджетного відшкодування, передбачені цим Кодексом, а також будь-які обмеження щодо права на отримання бюджетного відшкодування та автоматичного бюджетного відшкодування, не поширюються на інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції.";
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
Доповнення статті 337 пунктом 337.4 виключити
 
Враховано   4) доповнити пунктом 337.4 такого змісту:
«337.4. Інвестор (оператор) за багатосторонньою угодою про розподіл продукції включає до складу податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) будь-яким інвестором за угодою, у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів/послуг, основних засобів на підставі наданих інвесторами податкових накладних, виданих постачальниками, придбання яких здійснено відповідно до програм і планів, затверджених у порядку, визначеному угодами про розподіл продукції.
При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої відповідно до цього Кодексу, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору), в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі».
 
    -41- Осика С.Г.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №11120
у пункті 337.4:
після абзацу першого доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Інвестор-оператор за багатосторонньою угодою про розподіл продукції включає до складу податкового кредиту суми податку, сплачені будь-яким інвестором за відповідною угодою, на підставі наданих інвесторами податкових накладних, складених постачальниками товарів чи послуг на ім’я таких інвесторів. ";
у зв’язку з цим абзац другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;у пункті 337.4 після абзацу першого доповнити абзацом другим наступного змісту;
в абзаці другому (в новій редакції - третьому) слова «в порядку і строки, визначені розділом V цього Кодексу» замінити словами «в порядку, строки і на умовах, визначених цим розділом цього Кодексу»;
після абзацу третього (в новій редакції - четвертого) доповнити абзацами наступного змісту:
«Для отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість інвестор (оператор) подає до відповідного органу державної податкової служби податкову декларацію і заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та подає копію податкової декларації і заяви до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, разом з підтвердженням подання таких документів органові державної податкової служби.
Орган державної податкової служби у триденний строк після отримання заяви про повернення бюджетного відшкодування повинен подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок з зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби надає інвестору (оператору) зазначену у висновку податкового органу суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції в обслуговуючому банку.
У разі неподання податковим органом висновку про суму бюджетного відшкодування, що підтверджує суму бюджетного відшкодування відповідно до заяви інвестора (оператора) в повному обсязі, у строк, визначений у цьому пункті, орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснює відшкодування суми податку на підставі заяви інвестора (оператора) в розмірі, визначеному у такій заяві, протягом п’яти операційних днів після спливу строку, встановленого для подання податковим органом висновку з зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
Якщо орган державної податкової служби встановить завищення заявленої в податковій декларації суми бюджетного відшкодування, він повинен звернутись до суду з вимогою про зменшення та повернення суми бюджетного відшкодування, заявленої в податковій декларації інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції. Таке звернення до суду не зупиняє надання органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, бюджетного відшкодування інвестору (оператору) відповідно до цього Кодексу.
Якщо після отримання інвестором (оператором) суми бюджетного відшкодування згідно з його заявою суд приймає рішення про зменшення та повернення суми бюджетного відшкодування, інвестор (оператор) повинен повернути завищену суму бюджетного відшкодування до державного бюджету протягом п’яти операційних днів після набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції має право зарахувати суми податку на додану вартість, не відшкодовані йому протягом одного календарного місяця з дня, наступного за днем подання заяви про повернення бюджетного відшкодування, в рахунок частини держави у прибутковій продукції та/або в рахунок поточних та/або майбутніх платежів такого інвестора (оператора) або будь-якого з інвесторів за угодою про розподіл продукції на користь держави, у тому числі по податкам та зборам, в порядку, передбаченому Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та угодою про розподіл продукції.»
 
Враховано частково    
34. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
пункт 338.1 статті 338 викласти у такій редакції:
"338.1. Порядок обчислення, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звітності під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції з урахуванням статті 340 цього Кодексу.
Податковим (звітним) періодом для плати за користування надрами для видобування корисних копалин за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.
Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції веде консолідований податковий облік та подає єдину податкову декларацію (податковий розрахунок) за платою за користування надрами незалежно від числа спеціальних дозволів на використання надр в межах угоди про розподіл продукції.
Якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції подає податкові декларації (розрахунки) з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку плату за користування надрами до органу державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податків за угодою про розподіл продукції.";
 
   17. Пункт 338.1 статті 338 викласти в такій редакції:
«338.1. Порядок обчислення, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звітності під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодексу.
Податковим (звітним) періодом для плати за користування надрами для видобування корисних копалин за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.
Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції веде консолідований податковий облік та подає податковий розрахунок з плати за користування надрами незалежно від числа спеціальних дозволів на використання надр у межах угоди про розподіл продукції.
Якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції подає податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку плату за користування надрами до бюджету:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України».
 
35. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
у статті 339:
абзац перший пункту 339.1 після слів "Порядок такого обліку," доповнити словами "перелік звітів," та слова "відповідно до вимог законодавства України" виключити;
у пункті 339.2 слова "Річний баланс і звітність" замінити словом "Звіти";
 
-42- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«у пункті 5 підрозділу 1 слова «злочинів або» замінити словами «адміністративних або кримінальних»;
 
Враховано технічна правка)  18. У статті 339:
а) друге речення абзацу першого пункту 339.1 після слів «Порядок такого обліку» доповнити словами «перелік звітів», а слова «відповідно до вимог законодавства України» виключити;
б) у пункті 339.2 слова «Річний баланс і звітність» замінити словом «Звіти».
19. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
1) у пункті 5 підрозділу 1 слова «злочинів або» замінити словами «адміністративних або кримінальних»;
2) у підрозділі 2:
а) пункт 26, внесений до підрозділу 2 Законом України від 5 липня 2012 року № 5091-VІ, вважати пунктом 26-1;
 
    -43- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 26, внесений до підрозділу 2 Законом України від 5 липня 2012 року № 5091-VІ, вважати пунктом 26-1»
 
Враховано технічна правка)   
36. Положення законопроекту реєстр.№9528 (КМУ), прийнятого ВРУ за основу 06.09.12
Підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) доповнити пунктом 25 такого змісту:
«25. Тимчасово на період реалізації за рахунок міжнародної технічної допомоги відповідно до чинних міжнародних договорів ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» звільняються від обкладення податком на додану вартість операції (крім операцій з підакцизними товарами та товарами груп 1—24 згідно з УКТЗЕД):
із ввезення у митному режимі імпорту матеріалів, устатковання та обладнання за умови, що такі товари не виробляються в Україні;
з постачання товарів (робіт, послуг) на митній території України.
Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що повинна бути сплачена на момент їх ввезення та/або постачання, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.».
 
-44- Хомутиннік В.Ю.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №9528
Доповнення до підрозділу 2 розділу ХХ новим пунктом викласти в такій редакції:
«Доповнити підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» пунктом 28 такого змісту:
«28. Тимчасово на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:
ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні, визначених підпунктом 11 пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України Перелік та порядок ввезення таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також зобов’язаний сплатити пеню відповідно до цього Кодексу;
постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів та товарів груп 1—24 згідно з УКТ ЗЕД) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення». Перелік товарів/послуг та порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансової) санкції, встановлені цим Кодексом»
 
Враховано   б) доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28. Тимчасово, на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:
ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні, визначених підпунктом 11 пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України. Перелік та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також зобов’язаний сплатити пеню відповідно до цього Кодексу;
постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1—24 згідно з УКТ ЗЕД) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення». Перелік товарів/послуг та порядок здійснення таких операцій визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом»;
 
    -45- Кармазін Ю.А.
Пропозиції до законопроекту реєстр.№ 9528:
У розділі 1:
абзаци третій – четвертий викласти у такій редакції:
«із ввезення у митному режимі імпорту матеріалів, устаткування та обладнання, що ввозяться на митну територію України як міжнародна технічна допомога та призначені для реалізації ініціатив "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення", за умови, що такі товари не виробляються в Україні;
з постачання товарів (робіт, послуг) як міжнародної технічної допомоги, призначеної для реалізації ініціатив "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення", на митній території України.»
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«Положення цього пункту поширюються на осіб, які надають технічну допомогу у вигляді постачання обладнання, надання послуг та виконання робіт для реалізації проектів щодо покращення умов поводження з відпрацьованими радіоактивними джерелами та високоактивними відходами в Україні, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Королівства Великобританії і Північної Ірландії Стосовно технічної допомоги від 10.02.1993 та Угоди між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Комісаріатом з атомної енергії та альтернативних енергій Французької Республіки про технічну допомогу з метою покращення умов поводження з відпрацьованими радіоактивними джерелами та високоактивними відходами від 15.10.2010.».
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. щодо п.28 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ   
37. Положення законопроекту реєстр.№10673 (Н.д.Богуслаєв В.О., Сухий Я.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
Підпункт ґ) пункту 17 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Голос України, 2010 р., № 92, стор. 9, ст. 3248) викласти в такій редакції:
«ґ) прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 28.99 група 28.9 розділ 28, клас 30.30 група 30.3 розділ 30, клас 33.16 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;»
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10673
Підпункт «ґ» пункту 17 підрозділу 4 викласти в такій редакції:
«ґ) прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 30 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості»
 
Враховано   3) підпункт «ґ» пункту 17 підрозділу 4 викласти в такій редакції:
«ґ) прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 30 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості».
 
    -47- Кармазін Ю.А.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10673
У абзаці другому частини першої законопроекту виключити цифри та слова: «клас 33.16 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010» і далі – за текстом.
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка до п.п. «ґ» пункту 17 підрозділі 4 розділу ХХ ПКУ.   
38. ІІ. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.
 
-48- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пункту 2 (щодо змін до пункту 82.2 статті 82) розділу І цього Закону, який набирають чинності через 10 днів з дня опублікування цього Закону;
пункту 5 (щодо змін до підпункту 159.5.5 пункту 159.5 статті 159), підпункту 1 пункту 14 (щодо змін до пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення»), які набирають чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;
пункту 4 (щодо змін до пункту 138.9 статті 138), пункту 5 (щодо змін до підпункту 153.3.2 пункту 153.3 статті 153), пункту 6 (щодо змін до підпункту 165.1.48 пункту 165.1 статті 165), пункту 9 (щодо змін до підпункту «а» підпункту 267.1.2 пункту 267.1 статті 267), підпункту «б» підпункту 1 пункту 15 (щодо доповнення підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» пунктом 28), підпункту «а» підпункту 2 пункту 15 (щодо зміндо пункту 8 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення»), які набирають чинності з 1 січня 2013 року»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пункту 2 (щодо змін до пункту 82.2 статті 82) розділу І цього Закону, який набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього Закону;
пункту 8 (щодо змін до підпункту 159.5.5 пункту 159.5 статті 159), підпункту 1 пункту 19 (щодо змін до пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення») розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;
підпункту 2 пункту 1 (щодо доповнення пункту 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.891), пункту 3 (щодо змін до пункту 138.9 статті 138), пункту 4 (щодо змін до пункту 151.2 статті 151), пункту 5 (щодо змін до пункту 152.8 статті 152), підпункту 2 пункту 6 (щодо змін до підпункту 153.3.3 пункту 153.3 статті 153), пункту 7 (щодо змін до статті 156), пункту 9 (щодо змін до пункту 165.1 статті 165), підпункту «б» підпункту 2 пункту 19 (щодо доповнення підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» пунктом 28) розділу І та пункту 2 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
    -49- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування».
 
Враховано в редакції пропозиції Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.1 розділу ІІ законопроекту   
39. Положення законопроекту реєстр.№9528 (КМУ), прийнятого ВРУ за основу 06.09.12
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року
 
-50- Кармазін Ю.А.
У розділі 2 законопроекту цифри: «2012» замінити цифрами: «2013»
 
Враховано в редакції пропозиції Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.1 розділу ІІ законопроекту     
40. Положення законопроекту реєстр.№10068 (Н.д.Горіна І. А., Пшонка А.В.), прийнятого ВРУ за основу 06.09.12
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
      
41. Положення законопроекту .№10225 (Н.д.Рибаков І. О., Каплієнко В.В. та інш.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-51- Кармазін Ю.А.
Частину першу розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано в редакції пропозиції Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.1 розділу ІІ законопроекту     
42. Положення законопроекту реєстр.№10673 (Н.д.Богуслаєв В.О., Сухий Я.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-52- Кармазін Ю.А.
Частину другу законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.»
 
Відхилено Законопроект реєстр. №10673 є технічним, дата набрання чинності не змінює податкових зобов’язань     
43. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-53- Чуднов В.М.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.»
 
Відхилено Дата набрання чинності не змінює податкових правил  2. Назву та частини першу і другу статті 29 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261) викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Дохід та прибуток кооперативу
1. Дохід кооперативу формується з надходжень від його господарської діяльності.
До витрат кооперативу відносяться витрати на:
покриття матеріальних і прирівняних до них витрат;
оплату праці найманих працівників;
сплату податків і зборів (обов'язкових платежів);
погашення кредитів;
виплату кооперативних виплат.
2. Різниця між доходом кооперативу і понесеними витратами, зазначеними в частині першій цієї статті, становить прибуток такого кооперативу, який спрямовується, у тому числі, на покриття збитків, виплату часток доходу на паї, відрахування до фондів кооперативу».
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -54- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.»
 
Немає висновку    
    -55- Горіна І.А.
Пшонка А.В.
Пропозиції до законопроектів реєстр. №10068
Включити до розділу ІІ законопроекту взаємопов’язану із змінами до пункту 165.1 статті 165 ПКУ законопроекту реєстр.№10068 (Н.д.Горіна І. А., Пшонка А.В.) правку, доповнивши новим пунктом такого змісту:
«Назву та частини першу і другу статті 29 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (Відомості Верховної Ради України №39, ст.261) викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Дохід та прибуток кооперативу
Стаття 29. Дохід та прибуток кооперативу
1. Дохід кооперативу формується з надходжень від його господарської діяльності.
До витрат кооперативу відносяться витрати на:
покриття матеріальних і прирівняних до них витрат;
оплату праці найманих працівників;
сплату податків і зборів (обов'язкових платежів);
погашення кредитів;
виплату кооперативних виплат.
2. Різниця між доходом кооперативу і понесеними витратами, зазначеними в частині першій цієї статті, складає прибуток такого кооперативу, який спрямовується, у тому числі на покриття збитків, виплату часток доходу на паї, відрахування до фондів кооперативу»
 
Враховано    
    -56- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом»
 
Враховано    
    -57- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.3 розділу ІІ законопроекту   
44. Положення законопроекту реєстр.№10068 (Н.д.Горіна І. А., Пшонка А.В.), прийнятого ВРУ за основу 06.09.12
ІІ. Прикінцеві положення.
2. Кабінету Міністрів України:
привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.
 
-58- Кармазін Ю.А.
Частину другу розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано в редакції пропозиції Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п..3 розділу ІІ законопроекту     
45. Положення законопроекту .№10225 (Н.д.Рибаков І. О., Каплієнко В.В. та інш.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
ІІ. Прикінцеві положення.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів.
 
      
46. Положення законопроекту реєстр.№11120 (Н.д.Харлім В.М.), прийнятого ВРУ за основу 18.09.12
ІІ. Прикінцеві положення
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.