Кількість абзаців - 204 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1.У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):
 
   1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):
 
6. 1)у частині другій статті 16 після слів "Надання спеціальних дозволів на користування надрами" додати через кому слова "крім випадків користування надрами на умовах угод про розподіл продукції, укладених відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції",";
 
-1- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів цієї частини пункт 1) частини першої.
 
Відхилено   1) у частині другій статті 16 після слів "Надання спеціальних дозволів на користування надрами" додати через кому слова "крім випадків користування надрами на умовах угод про розподіл продукції, укладених відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції",";
 
7. 2)у статті 24:
 
   2) у статті 24:
 
8. частину четверту доповнити двома реченнями такого змісту:
 
   частину четверту доповнити двома реченнями такого змісту:
 
9. "Така згода або відмова у її наданні має бути надана протягом двадцяти календарних днів після отримання відповідного письмового запиту. У разі ненадання жодної відповіді протягом зазначеного часу, така згода вважається наданою.";
 
   "Така згода або відмова у її наданні має бути надана протягом двадцяти календарних днів після отримання відповідного письмового запиту. У разі ненадання жодної відповіді протягом зазначеного часу, така згода вважається наданою.";
 
10. доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
11. "У разі отримання інвестором за угодою про розподіл продукції відмови від користувача надр у наданні згоди на проведення робіт в межах наданого такому користувачеві надр гірничого відводу, незалежно від підстав для такої відмови, таку згоду може бути надано спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, за умови що одночасне користування надрами кількома надрокористувачами в межах одного гірничого відводу не створить загрози життю і здоров'ю людей і не завдасть шкоди надрам та/або промисловим об’єктам, розміщеним в межах зазначеного гірничого відводу."
 
-2- Воропаєв Ю.М.
Виключити абзаци четвертий та п’ятий пункту 2) статті 1 розділу І проекту Закону.
 
Враховано частково   "У разі отримання інвестором за угодою про розподіл продукції відмови від користувача надр у наданні згоди на проведення робіт в межах гірничого відводу, наданого такому користувачеві надр для видобутку корисних копалин, окрім гірничих відводів для видобутку кам’яного та бурого вугілля, антрациту та залізних металічних руд, незалежно від підстав для такої відмови, таку згоду може бути надано спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, за умови що одночасне користування надрами кількома надрокористувачами в межах одного гірничого відводу не створить загрози життю і здоров'ю людей і не завдасть шкоди надрам та/або промисловим об’єктам, розміщеним в межах зазначеного гірничого відводу."
 
    -3- Осика С.Г.
В абзаці п’ятому пункту 2) статті 1 розділу І проекту Закону, яким вносяться зміни до статті 24 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340), слова «наданого такому користувачеві надр гірничого відводу» замінити словами «гірничого відводу наданого такому користувачеві надр для видобутку корисних копалин, окрім гірничих відводів для видобутку кам’яного та бурого вугілля, антрациту та залізних металічних руд»;
 
Враховано    
12. 2.В абзаці другому статті 2 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262) слова "щодо користування нафтогазоносними надрами на умовах розподілу продукції" виключити.
 
   2. В абзаці другому статті 2 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262) слова "щодо користування нафтогазоносними надрами на умовах розподілу продукції" виключити.
 
13. 3.Частину першу статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483) доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змісту:
"суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа України або іншої держави незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, окрім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, у тому числі інвестор, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.";
 
-4- Ганущак Ю.І.
У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:
у статті 1 слова «а також фізична особа - підприємець, у тому числі інвестор» виключити;
абзац другий частини 1 статті 6 викласти у такій редакції:
«Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної. У разі
перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних
чи юридичних осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою
відповідно до закону.»;
частину другу статті 6 доповнити реченням «Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов'язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.»;
у абзаці третьому частини 1 статті 17 слова «не потребує отримання будь-яких погоджень та не» виключити;
частину першу статті 22 після слів «за вільними» доповнити словом «ринковими»;
у частині другій статті 35 речення «При цьому, вимоги щодо подання будь-яких інших документів, передбачених чинним законодавством для отримання дозволів на працевлаштування або службових карток, не застосовуються.» виключити.
 
Відхилено   3. Частину першу статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483) доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змісту:
"суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа України або іншої держави незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, окрім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, у тому числі інвестор, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.";
 
14. 4.У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44, ст.391):
 
   4. У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44, ст.391):
 
15. 1)у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
16. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
17. "інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за межами України, особи, які діють окремо чи спільно, що має (мають) відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону;";
 
   "інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за межами України, особи, які діють окремо чи спільно, що має (мають) відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону;";
 
18. абзац п'ятий після слова "витрат" доповнити через кому словами "та, у випадках, передбачених цим Законом, з урахуванням їх індексації";
 
   абзац п'ятий після слова "витрат" доповнити через кому словами "та, у випадках, передбачених цим Законом, з урахуванням їх індексації";
 
19. доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
   доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
20. "нетрадиційні вуглеводні - газ сланцевих товщ, газ (метан) вугільних родовищ, газ центрально-басейнового типу, нафта, конденсат або інша вуглеводнева сировина, яка залягає в нетрадиційних колекторах.";
 
   "нетрадиційні вуглеводні - газ сланцевих товщ, газ (метан) вугільних родовищ, газ центрально-басейнового типу, нафта, конденсат або інша вуглеводнева сировина, яка залягає в нетрадиційних колекторах.";
 
21. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
22. у частині другій слова "а також" виключити та після слів "розпорядження нею іншим чином," доповнити словами "а також будівництва та експлуатації пов’язаних з цим промислових об'єктів, трубопроводів та інших об'єктів,";
 
   у частині другій слова "а також" виключити та після слів "розпорядження нею іншим чином," доповнити словами "а також будівництва та експлуатації пов’язаних з цим промислових об'єктів, трубопроводів та інших об'єктів,";
 
23. у другому реченні частини четвертої слова "у тому числі такі, які виникають у процесі користування землею, надрами та іншими природними ресурсами," виключити;
 
   у другому реченні частини четвертої слова "у тому числі такі, які виникають у процесі користування землею, надрами та іншими природними ресурсами," виключити;
 
24. 3)абзац перший частини третьої статті 4 після слів «надання інвесторам» доповнити словами " (в тому числі операторам угод), а також представництвам іноземних інвесторів, та сприяє наданню їхнім підрядним, субпідрядним та іншим організаціям (особам), а також представництвам іноземних підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб)";
 
-5- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів цієї частини пункт 3).
 
Відхилено   3) абзац перший частини третьої статті 4 після слів «надання інвесторам» доповнити словами " (в тому числі операторам угод), а також представництвам іноземних інвесторів, та сприяє наданню їхнім підрядним, субпідрядним та іншим організаціям (особам), а також представництвам іноземних підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб)";
 
25. 4)у статті 5:
 
   4) у статті 5:
 
26. частину першу доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:
 
   частину першу доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:
 
27. "Угодою про розподіл продукції вирішення питань з управління та координації діяльності сторін може покладатись на керівний комітет або інший орган управління, створений за участю сторін.
 
   "Угодою про розподіл продукції вирішення питань з управління та координації діяльності сторін може покладатись на керівний комітет або інший орган управління, створений за участю сторін.
 
28. З метою участі держави у виконанні укладеної угоди про розподіл продукції (в тому числі участі в діяльності створених органів управління) Кабінет Міністрів України може передати необхідні повноваження центральному органу виконавчої влади в сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або іншому органу державної влади, який призначає представників до керівного комітету або іншого органу управління, створеного за угодою, визначає обсяг їх повноважень та контролює їх діяльність.";
 
   З метою участі держави у виконанні укладеної угоди про розподіл продукції (в тому числі участі в діяльності створених органів управління) Кабінет Міністрів України може передати необхідні повноваження центральному органу виконавчої влади в сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або іншому органу державної влади, який призначає представників до керівного комітету або іншого органу управління, створеного за угодою, визначає обсяг їх повноважень та контролює їх діяльність.";
 
29. у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий частини першої вважати, відповідно, абзацами п’ятим – сьомим та викласти абзац шостий у такій редакції:
 
   у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий частини першої вважати, відповідно, абзацами п’ятим – сьомим та викласти абзац шостий у такій редакції:
 
30. "Робочим органом Міжвідомчої комісії є центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (далі – робочий орган Міжвідомчої комісії)";
 
   "Робочим органом Міжвідомчої комісії є центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (далі – робочий орган Міжвідомчої комісії)";
 
31. 5)у статті 6:
 
   5) у статті 6:
 
32. абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
33. "На вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, які необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній або комунальній власності, ділянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом із такими земельними ділянками. У всіх інших випадках держава забезпечує надання, на вимогу інвестора, земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл продукції у порядку, зазначеному у такій угоді. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.";
 
-6- Кармазін Ю.А.
У третьому реченні абзацу третього пункту 5) виключити слова: «, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції».
 
Відхилено   "На вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, які необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній або комунальній власності, ділянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом із такими земельними ділянками. У всіх інших випадках держава забезпечує надання, на вимогу інвестора, земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл продукції у порядку, зазначеному у такій угоді. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.";
 
34. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
35. "3. Внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.
 
   "3. Внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.
 
36. Така заборона не поширюється на внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду про розподіл продукції, яке здійснюється на вимогу інвестора (інвесторів) в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, шляхом внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами без необхідності внесення відповідних змін до такої угоди.";
 
   Така заборона не поширюється на внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду про розподіл продукції, яке здійснюється на вимогу інвестора (інвесторів) в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, шляхом внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами без необхідності внесення відповідних змін до такої угоди.";
 
37. частину п’яту доповнити абзацами третім – одинадцятим у такій редакції:
 
   частину п’яту доповнити абзацами третім – одинадцятим у такій редакції:
 
38. "Угоду про розподіл продукції може бути укладено в такому порядку також на підставі одночасно декількох спеціальних дозволів та/або щодо декількох ділянок надр, незалежно від того, чи є такі ділянки надр суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної.
 
   "Угоду про розподіл продукції може бути укладено в такому порядку також на підставі одночасно декількох спеціальних дозволів та/або щодо декількох ділянок надр, незалежно від того, чи є такі ділянки надр суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної.
 
39. Рішення Кабінету Міністрів України щодо укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється на підставі:
 
   Рішення Кабінету Міністрів України щодо укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється на підставі:
 
40. письмового звернення (заяви) надрокористувача до Міжвідомчої комісії з пропозицією укласти угоду про розподіл продукції (двосторонню або багатосторонню) з доданням копій документів, які підтверджують правовий статус заявника, його фінансові можливості, копію спеціального дозволу (дозволів) на користування надрами та інших відомостей та матеріалів за запитом Міжвідомчої комісії; та
 
   письмового звернення (заяви) надрокористувача до Міжвідомчої комісії з пропозицією укласти угоду про розподіл продукції (двосторонню або багатосторонню) з доданням копій документів, які підтверджують правовий статус заявника, його фінансові можливості, копію спеціального дозволу (дозволів) на користування надрами та інших відомостей та матеріалів за запитом Міжвідомчої комісії; та
 
41. пропозицій Міжвідомчої комісії щодо можливості укладення угоди про розподіл продукції.
 
   пропозицій Міжвідомчої комісії щодо можливості укладення угоди про розподіл продукції.
 
42. У разі подання звернення (заяви) надрокористувача щодо укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції, таке звернення (заява) має бути підписане усіма заявниками та містити відомості про кожного з них.
 
   У разі подання звернення (заяви) надрокористувача щодо укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції, таке звернення (заява) має бути підписане усіма заявниками та містити відомості про кожного з них.
 
43. Кабінет Міністрів України розглядає звернення надрокористувача та ухвалює відповідне рішення у тримісячний строк з дати його подання та реєстрації робочим органом Міжвідомчої комісії.
 
   Кабінет Міністрів України розглядає звернення надрокористувача та ухвалює відповідне рішення у тримісячний строк з дати його подання та реєстрації робочим органом Міжвідомчої комісії.
 
44. Угода про розподіл продукції має бути укладена з надрокористувачем з дотриманням вимог цього Закону не пізніше дванадцяти місяців з дати ухвалення відповідного рішення Кабінету Міністрів України.
 
   Угода про розподіл продукції має бути укладена з надрокористувачем з дотриманням вимог цього Закону не пізніше дванадцяти місяців з дати ухвалення відповідного рішення Кабінету Міністрів України.
 
45. Після укладення угоди про розподіл продукції, спеціальний дозвіл на користування надрами підлягає переоформленню відповідно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції новий спеціальний дозвіл на користування надрами оформляється на ім'я усіх інвесторів-учасників угоди. У випадку укладення угоди щодо декількох ділянок надр оформляється єдиний спеціальний дозвіл на ім’я усіх інвесторів-учасників угоди.
 
   Після укладення угоди про розподіл продукції, спеціальний дозвіл на користування надрами підлягає переоформленню відповідно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції новий спеціальний дозвіл на користування надрами оформляється на ім'я усіх інвесторів-учасників угоди. У випадку укладення угоди щодо декількох ділянок надр оформляється єдиний спеціальний дозвіл на ім’я усіх інвесторів-учасників угоди.
 
46. Під час розгляду заяви Міжвідомчою комісією і проведення переговорів щодо узгодження умов угоди про розподіл продукції надрокористувач не втрачає права на проведення передбачених спеціальним дозволом робіт на відповідній ділянці надр.";
 
   Під час розгляду заяви Міжвідомчою комісією і проведення переговорів щодо узгодження умов угоди про розподіл продукції надрокористувач не втрачає права на проведення передбачених спеціальним дозволом робіт на відповідній ділянці надр.";
 
47. 6)у частині восьмій статті 7 слова "Міжвідомча комісія" замінити словами "робочий орган Міжвідомчої комісії";
 
   6) у частині восьмій статті 7 слова "Міжвідомча комісія" замінити словами "робочий орган Міжвідомчої комісії";
 
48. 7)у статті 8:
 
   7) у статті 8:
 
49. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
50. пункт дев'ятий викласти у такій редакції: "9) порядок узгодження сторонами бюджетів та програм робіт";
 
   пункт дев'ятий викласти у такій редакції: "9) порядок узгодження сторонами бюджетів та програм робіт";
 
51. пункт одинадцятий після слова "копалин" доповнити через кому словами "в тому числі валюта, в якій буде виражено таку вартість, в угоді за участю іноземного інвестора";
 
   пункт одинадцятий після слова "копалин" доповнити через кому словами "в тому числі валюта, в якій буде виражено таку вартість, в угоді за участю іноземного інвестора";
 
52. у пункті дванадцятому слова "та розмір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету" виключити;
 
   у пункті дванадцятому слова "та розмір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету" виключити;
 
53. частину шосту викласти у такій редакції:
 
-7- Кармазін Ю.А.
Виключити абзаци шостий та сьомий пункту 7.
 
Відхилено   частину шосту викласти у такій редакції:
 
54. "6. Порядок, принципи, правила ведення бухгалтерського обліку за угодою про розподіл продукції, в тому числі валюта ведення бухгалтерського обліку, а також перелік, зміст, форма, порядок складання та подання фінансових звітів за угодою про розподіл продукції, визначаються такою угодою.";
 
   "6. Порядок, принципи, правила ведення бухгалтерського обліку за угодою про розподіл продукції, в тому числі валюта ведення бухгалтерського обліку, а також перелік, зміст, форма, порядок складання та подання фінансових звітів за угодою про розподіл продукції, визначаються такою угодою.";
 
55. 8)у статті 9:
 
   8) у статті 9:
 
56. в абзаці сьомому частини першої слово "річних" виключити;
 
   в абзаці сьомому частини першої слово "річних" виключити;
 
57. в абзаці другому частини другої речення "Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов'язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк." замінити реченнями такого змісту:
 
   в абзаці другому частини другої речення "Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов'язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк." замінити реченнями такого змісту:
 
58. "З цією метою інвестори зобов'язані укласти угоду про операційну діяльність (далі – операційний договір), що регулює відносини між оператором угоди та іншими інвесторами. Якщо інше не встановлено в операційному договорі, він не є договором про спільну діяльність та не регулюється нормами законодавства України, які застосовуються до спільної діяльності та договорів про спільну діяльність.";
 
   "З цією метою інвестори зобов'язані укласти угоду про операційну діяльність (далі – операційний договір), що регулює відносини між оператором угоди та іншими інвесторами. Якщо інше не встановлено в операційному договорі, він не є договором про спільну діяльність та не регулюється нормами законодавства України, які застосовуються до спільної діяльності та договорів про спільну діяльність.";
 
59. доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
60. "3. Оператор угоди про розподіл продукції організує належне виконання робіт, передбачених такою угодою, та зобов'язаний, серед іншого, з цією метою:
 
   "3. Оператор угоди про розподіл продукції організує належне виконання робіт, передбачених такою угодою, та зобов'язаний, серед іншого, з цією метою:
 
61. здійснювати поточну операційну діяльність, передбачену угодою (особисто або шляхом залучення підрядних, субпідрядних або інших організацій (осіб);
 
   здійснювати поточну операційну діяльність, передбачену угодою (особисто або шляхом залучення підрядних, субпідрядних або інших організацій (осіб);
 
62. здійснювати розподіл компенсаційної та прибуткової продукції;
 
   здійснювати розподіл компенсаційної та прибуткової продукції;
 
63. приймати та використовувати майно інвесторів, необхідне для виконання умов угоди;
 
   приймати та використовувати майно інвесторів, необхідне для виконання умов угоди;
 
64. нараховувати та сплачувати податки та збори (обов’язкові платежі);
 
   нараховувати та сплачувати податки та збори (обов’язкові платежі);
 
65. вести окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою;
 
   вести окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою;
 
66. надавати усім учасникам угоди достатній доступ до повної інформації стосовно всієї діяльності, що проводиться за укладеною угодою про розподіл продукції, включаючи будь-яку конфіденційну інформацію, що має комерційну цінність;
 
   надавати усім учасникам угоди достатній доступ до повної інформації стосовно всієї діяльності, що проводиться за укладеною угодою про розподіл продукції, включаючи будь-яку конфіденційну інформацію, що має комерційну цінність;
 
67. здійснювати продаж (реалізацію) прибуткової, компенсаційної продукції інвесторів, та державної частини продукції, якщо це передбачено умовами угоди про розподіл продукції;
 
   здійснювати продаж (реалізацію) прибуткової, компенсаційної продукції інвесторів, та державної частини продукції, якщо це передбачено умовами угоди про розподіл продукції;
 
68. виконувати інші функції згідно з цим Законом та умовами угоди про розподіл продукції.
 
   виконувати інші функції згідно з цим Законом та умовами угоди про розподіл продукції.
 
69. Багатостороння угода про розподіл продукції повинна наділяти оператора угоди правами щодо прийняття незалежних рішень стосовно проведення безперервної поточної діяльності, необхідної для виконання завдань (планів, програм тощо), передбачених угодою про розподіл продукції.
 
   Багатостороння угода про розподіл продукції повинна наділяти оператора угоди правами щодо прийняття незалежних рішень стосовно проведення безперервної поточної діяльності, необхідної для виконання завдань (планів, програм тощо), передбачених угодою про розподіл продукції.
 
70. 4. За домовленістю сторін, умовами багатосторонньої угоди про розподіл продукції може передбачатися порядок зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції, в тому числі, розподіл їхніх часток у виробленій продукції, що видобута з окремих покладів (ділянок надр) в межах наданої у користування за угодою ділянки надр та/або під час виконання окремих етапів або видів робіт. Порядок і підстави для зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції мають встановлюватись такою угодою та відповідним операційним договором між інвесторами. Положення цієї статті також застосовується, якщо стороною угоди про розподіл продукції є особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, незалежно від зазначення умовами конкурсу на укладення такої угоди розміру обсягу прав і обов'язків (частки участі) такої особи в угоді про розподіл продукції.";
 
   4. За домовленістю сторін, умовами багатосторонньої угоди про розподіл продукції може передбачатися порядок зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції, в тому числі, розподіл їхніх часток у виробленій продукції, що видобута з окремих покладів (ділянок надр) в межах наданої у користування за угодою ділянки надр та/або під час виконання окремих етапів або видів робіт. Порядок і підстави для зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції мають встановлюватись такою угодою та відповідним операційним договором між інвесторами. Положення цієї статті також застосовується, якщо стороною угоди про розподіл продукції є особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, незалежно від зазначення умовами конкурсу на укладення такої угоди розміру обсягу прав і обов'язків (частки участі) такої особи в угоді про розподіл продукції.";
 
71. 9)в частині першій статті 11 та у статті 15 слова "Міжвідомчою комісією" замінити словами "робочим органом Міжвідомчої комісії";
 
   9) в частині першій статті 11 та у статті 15 слова "Міжвідомчою комісією" замінити словами "робочим органом Міжвідомчої комісії";
 
72. 10) частину першу статті 12 викласти у такій редакції:
 
   10) частину першу статті 12 викласти у такій редакції:
 
73. "1. Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне оформлення документів, передбачених частиною третьою статті 4 цього Закону, на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції, оператора та/або на підставі заяви інвестора (оператора угоди) сприяє наданню таких документів на ім'я відповідних підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) для виконання ними робіт, які передбачені угодою про розподіл продукції. Кабінет Міністрів України безпосередньо відповідає за дотримання умов угоди державою.";
 
-8- Осика С.Г.
Частину четверту розділу І Законопроекту, якою вносяться зміни до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44, ст.391) після пункту 10) доповнити новим пунктом 11) такого змісту:
«11) частину третю статті 13 доповнити новим реченням такого змісту:
«У випадку розбіжностей між версіями угоди українською та англійською мовами або будь-якого спору щодо тлумачення будь-якого положення угоди, версія угоди українською мовою матиме переважну силу, якщо інше не передбачено положеннями угоди.»;
та пункти 11) - 23) вважати, відповідно, пунктами 12) - 24).
 
Враховано   "1. Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне оформлення документів, передбачених частиною третьою статті 4 цього Закону, на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції, оператора та/або на підставі заяви інвестора (оператора угоди) сприяє наданню таких документів на ім'я відповідних підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) для виконання ними робіт, які передбачені угодою про розподіл продукції. Кабінет Міністрів України безпосередньо відповідає за дотримання умов угоди державою";
11) частину третю статті 13 доповнити новим реченням такого змісту:
«У випадку розбіжностей між версіями угоди українською та англійською мовами або будь-якого спору щодо тлумачення будь-якого положення угоди, версія угоди українською мовою матиме переважну силу, якщо інше не передбачено положеннями угоди»;
 
74. 11)у статті 17:
 
   12) у статті 17:
 
75. частину першу доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:
 
   частину першу доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:
 
76. "Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах угод про розподіл продукції надається на ім'я кожного інвестора-учасника такої угоди на підставі та на умовах укладеної угоди про розподіл продукції на строк дії такої угоди, в межах ділянки надр та на умовах, передбачених такою угодою.
 
   "Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах угод про розподіл продукції надається на ім'я кожного інвестора-учасника такої угоди на підставі та на умовах укладеної угоди про розподіл продукції на строк дії такої угоди, в межах ділянки надр та на умовах, передбачених такою угодою.
 
77. Надання такого спеціального дозволу не потребує отримання будь-яких погоджень та не супроводжується укладенням угоди про умови користування надрами.
 
-9- Шпенов Д.Ю.
У статті 17 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» новий абзац 3 частини 1 виключити.
 
Враховано      
78. Дія спеціального дозволу на користування надрами на умовах угод про розподіл продукції може бути зупинена чи достроково припинена (в тому числі шляхом анулювання) виключно Кабінетом Міністрів України в порядку та з підстав, передбачених частиною другою цієї статті.";
 
   Дія спеціального дозволу на користування надрами на умовах угод про розподіл продукції може бути зупинена чи достроково припинена (в тому числі шляхом анулювання) виключно Кабінетом Міністрів України в порядку та з підстав, передбачених частиною другою цієї статті.";
 
79. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
80. "4. Угоди про розподіл продукції можуть передбачати особливі етапи, правила та порядок користування надрами і проведення робіт під час розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів. Такі особливі етапи, правила та порядок можуть відрізнятись від затверджених законодавством етапів, правил і порядку розробки вуглеводнів, які не відносяться до нетрадиційних вуглеводнів. У випадку будь-яких розбіжностей, переважному застосуванню підлягатимуть етапи, правила та порядок користування надрами і проведення робіт, які передбачені угодою про розподіл продукції.";
 
   "4. Угоди про розподіл продукції можуть передбачати особливі етапи, правила та порядок користування надрами і проведення робіт під час розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів. Такі особливі етапи, правила та порядок можуть відрізнятись від затверджених законодавством етапів, правил і порядку розробки вуглеводнів, які не відносяться до нетрадиційних вуглеводнів. У випадку будь-яких розбіжностей, переважному застосуванню підлягатимуть етапи, правила та порядок користування надрами і проведення робіт, які передбачені угодою про розподіл продукції.";
 
81. 12)у статті 19:
 
   13) у статті 19:
 
82. частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
83. "передачі іншому інвестору (іншим інвесторам) в багатосторонній угоді належної йому (їм) частини прибуткової та/або компенсаційної продукції або їх грошового еквівалента, якщо це передбачено угодою.";
 
   "передачі іншому інвестору (іншим інвесторам) в багатосторонній угоді належної йому (їм) частини прибуткової та/або компенсаційної продукції або їх грошового еквівалента, якщо це передбачено угодою.";
 
84. частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
85. "Угоди про розподіл продукції відносно вуглеводнів можуть передбачати безперервний розподіл вироблених вуглеводнів.";
 
   "Угоди про розподіл продукції відносно вуглеводнів можуть передбачати безперервний розподіл вироблених вуглеводнів.";
 
86. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
87. абзац другий викласти в новій редакції такого змісту:
 
   абзац другий викласти в новій редакції такого змісту:
 
88. "відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів, пов'язані з виконанням передбачених угодою робіт, іншою діяльністю, що здійснюється за угодою та виконанням інших зобов'язань інвестора за угодою, які понесені після офіційного опублікування результатів конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини 11 статті 7 цього Закону або прийняття рішення Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 5 статті 6 цього Закону, якщо інше не передбачено угодою;";
 
   "відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів, пов'язані з виконанням передбачених угодою робіт, іншою діяльністю, що здійснюється за угодою та виконанням інших зобов'язань інвестора за угодою, які понесені після офіційного опублікування результатів конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції відповідно до частини 11 статті 7 цього Закону або прийняття рішення Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 5 статті 6 цього Закону, якщо інше не передбачено угодою;";
 
89. в абзаці третьому слова "відносяться до валових витрат виробництва та обігу" замінити словами "враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України";
 
   в абзаці третьому слова "відносяться до валових витрат виробництва та обігу" замінити словами "враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України";
 
90. після абзацу п’ятого доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
   після абзацу п’ятого доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
91. "при укладенні угоди про розподіл продукції відшкодуванню компенсаційною продукцією підлягають витрати, понесені інвесторами-учасниками угоди про розподіл продукції, в тому числі інвестором-нерезидентом чи його представництвом, а облік таких витрат ведеться оператором в порядку та на умовах, визначених угодою;
 
   "при укладенні угоди про розподіл продукції відшкодуванню компенсаційною продукцією підлягають витрати, понесені інвесторами-учасниками угоди про розподіл продукції, в тому числі інвестором-нерезидентом чи його представництвом, а облік таких витрат ведеться оператором в порядку та на умовах, визначених угодою;
 
92. витрати, що підлягають відшкодуванню за угодою, підтверджуються документально в порядку та на умовах, визначених в угоді;";
 
   витрати, що підлягають відшкодуванню за угодою, підтверджуються документально в порядку та на умовах, визначених в угоді;";
 
93. у зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати, відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;
 
   у зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати, відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;
 
94. в абзаці восьмому після слів "не були відшкодовані" доповнити через кому слова "та умови його застосування";
 
   в абзаці восьмому після слів "не були відшкодовані" доповнити через кому слова "та умови його застосування";
 
95. 13)статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   14) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
96. "3. Угода про розподіл продукції може передбачати можливість продажу (реалізації) оператором угоди частки інвесторів у виробленій продукції або всього обсягу виробленої продукції після його розподілу, в тому числі державної частки, із обов'язком оператора здійснювати передачу грошового еквіваленту часток такої продукції інвесторам та/або державі. Порядок та умови реалізації виробленої продукції та передачі грошового еквіваленту такої продукції визначаються в угоді про розподіл продукції.";
 
   "3. Угода про розподіл продукції може передбачати можливість продажу (реалізації) оператором угоди частки інвесторів у виробленій продукції або всього обсягу виробленої продукції після його розподілу, в тому числі державної частки, із обов'язком оператора здійснювати передачу грошового еквіваленту часток такої продукції інвесторам та/або державі. Порядок та умови реалізації виробленої продукції та передачі грошового еквіваленту такої продукції визначаються в угоді про розподіл продукції.";
 
97. 14)у частині першій статті 22 слова "продавати в Україні, експортувати" замінити словами "самостійно визначати умови реалізації (зокрема право на вільний вибір покупця), продавати за вільними цінами в Україні та за її межами (експортувати)";
 
   15) у частині першій статті 22 слова "продавати в Україні, експортувати" замінити словами "самостійно визначати умови реалізації (зокрема право на вільний вибір покупця), продавати за вільними цінами в Україні та за її межами (експортувати)";
 
98. 15)статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   16) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
99. "3. Право інвестора на користування майном, що перейшло у власність держави, та умови користування визначаються виключно угодою про розподіл продукції.";
 
   "3. Право інвестора на користування майном, що перейшло у власність держави, та умови користування визначаються виключно угодою про розподіл продукції.";
 
100. 16)частину другу статті 24 доповнити другим реченням такого змісту:
 
-10- Чуднов В.М.
Абзац перший пункту 16 статті 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«16) частину другу статті 24 доповнити другим і третім реченням такого змісту:»
 
Відхилено   17) частину другу статті 24 доповнити другим реченням такого змісту:
 
101. "Інвестор має право передавати інформацію, зазначену в цій статті, своїм афілійованим особам, консультантам, підрядникам, субпідрядникам та іншим особам, для яких отримання такої інформації є необхідним для виконання ними робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, та/або функцій в порядку, встановленому угодою про розподіл продукції, за умови дотримання ними вимог конфіденційності.";
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 16) викласти у такій редакції:
«Інвестор має право передавати інформацію, зазначену в цій статті, своїм афілійованим особам, консультантам, підрядникам, субпідрядникам та іншим особам, для яких отримання такої інформації є необхідним для виконання ними робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, та/або функцій в порядку, встановленому угодою про розподіл продукції, в обсязі необхідному їм для виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, та/або функцій в порядку, встановленому угодою про розподіл продукції за умови дотримання ними вимог конфіденційності.»
 
Відхилено   "Інвестор має право передавати інформацію, зазначену в цій статті, своїм афілійованим особам, консультантам, підрядникам, субпідрядникам та іншим особам, для яких отримання такої інформації є необхідним для виконання ними робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, та/або функцій в порядку, встановленому угодою про розподіл продукції, за умови дотримання ними вимог конфіденційності.";
 
    -12- Чуднов В.М.
Абзац другий пункту 16 статті 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Інвестор має право передавати інформацію, зазначену в цій статті, своїм афілійованим особам, консультантам, підрядникам, субпідрядникам та іншим особам в обсязі, який є необхідним для виконання ними робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, та/або функцій в порядку, встановленому угодою про розподіл продукції, за умови дотримання ними вимог конфіденційності. Зазначені особи несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.»
 
Відхилено    
102. 17)у статті 25:
 
   18) у статті 25:
 
103. у частині другій після слова "інвестор" додати в дужках слова "оператор угоди";
 
   у частині другій після слова "інвестор" додати в дужках слова "оператор угоди";
 
104. у частині третій після слова "інвестором" додати в дужках слова "оператором угоди" та після слів "угоди про розподіл продукції" додати слова "з урахуванням статті 27 цього Закону";
 
   у частині третій після слова "інвестором" додати в дужках слова "оператором угоди" та після слів "угоди про розподіл продукції" додати слова "з урахуванням статті 27 цього Закону";
 
105. у частині четвертій після слів "збір та мито" додати слова "з урахуванням статті 27 цього Закону";
 
   у частині четвертій після слів "збір та мито" додати слова "з урахуванням статті 27 цього Закону";
 
106. 18)у частині першій статті 26 слова "за погодженням з органом місцевого самоврядування" виключити;
 
   19) у частині першій статті 26 слова "за погодженням з органом місцевого самоврядування" виключити;
 
107. 19)друге речення абзацу четвертого частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
 
   20) друге речення абзацу четвертого частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
 
108. "При виявленні істотних порушень умов угоди, що передбачені такою угодою, Кабінет Міністрів України має право звернутись до суду (чи іншого передбаченого угодою органу вирішення спорів) з вимогою про дострокове розірвання угоди з відшкодуванням збитків з одночасним зупиненням або без зупинення виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції.";
 
   "При виявленні істотних порушень умов угоди, що передбачені такою угодою, Кабінет Міністрів України має право звернутись до суду (чи іншого передбаченого угодою органу вирішення спорів) з вимогою про дострокове розірвання угоди з відшкодуванням збитків з одночасним зупиненням або без зупинення виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції.";
 
109. 20)статтю 32 викласти у такій редакції:
 
   21) статтю 32 викласти у такій редакції:
 
110. "На вимогу іноземного інвестора (інвесторів) держава має право відмовитись від імунітету в угоді про розподіл продукції. Така відмова поширюється на всі судові рішення, рішення міжнародних комерційних арбітражів, рішення у провадженнях щодо попереднього забезпечення позову, а також виконання рішень судових і арбітражних органів."
 
-13- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів цієї частини пункт 20).
 
Відхилено   "На вимогу іноземного інвестора (інвесторів) держава має право відмовитись від імунітету в угоді про розподіл продукції. Така відмова поширюється на всі судові рішення, рішення міжнародних комерційних арбітражів, рішення у провадженнях щодо попереднього забезпечення позову, а також виконання рішень судових і арбітражних органів."
 
111. 21)у статті 33:
 
   22) у статті 33:
 
112. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти у такій редакції:
 
113. "1. Для цілей угоди про розподіл продукції інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) і (або) його підрядник, субпідрядник, постачальник, перевізник та інші контрагенти мають право відкривати в банках України в установленому законодавством України порядку банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті, що використовуватимуться виключно для обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції.";
 
   "1. Для цілей угоди про розподіл продукції інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) і (або) його підрядник, субпідрядник, постачальник, перевізник та інші контрагенти мають право відкривати в банках України в установленому законодавством України порядку банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті, що використовуватимуться виключно для обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції.";
 
114. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
115. після слів "відкритих інвестором" додати в дужках слова "представництвом іноземного інвестора на території України" та слова "обслуговування робіт, передбачених угодою про розподіл продукції," замінити словами "цілей угоди про розподіл продукції";
 
-14- Кармазін Ю.А.
Абзаци четвертий та п’ятий пункту 21) викласти у такій редакції:
«частину другу викласти у такій редакції
2. Стягнення коштів із банківських рахунків, відкритих інвестором (представництвом іноземного інвестора на території України) на території України для цілей угоди про розподіл продукції не може бути здійснено в безспірному порядку, крім випадків проведення стягнення за зобов’язаннями, пов’язаними з цією угодою.»
 
Відхилено   після слів "відкритих інвестором" додати в дужках слова "представництвом іноземного інвестора на території України" та слова "обслуговування робіт, передбачених угодою про розподіл продукції," замінити словами "цілей угоди про розподіл продукції";
 
116. 22)у статті 34:
 
   23) у статті 34:
 
117. частину першу після слів "іноземним інвестором" доповнити в дужках словами "його представництвом на території України" та після слів "за межі України" доповнити через кому словами "у тому числі";
 
   частину першу після слів "іноземним інвестором" доповнити в дужках словами "його представництвом на території України" та після слів "за межі України" доповнити через кому словами "у тому числі";
 
118. частину другу після слів "одержані інвесторами" доповнити в дужках словами "представництвами іноземних інвесторів на території України" та після слів "яка є їх власністю" доповнити через кому словами "власністю інших інвесторів або держави, а також від здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції";
 
   частину другу після слів "одержані інвесторами" доповнити в дужках словами "представництвами іноземних інвесторів на території України" та після слів "яка є їх власністю" доповнити через кому словами "власністю інших інвесторів або держави, а також від здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції";
 
119. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
120. "3. На операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України), що здійснюються для потреб угоди про розподіл продукції (в тому числі пов'язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, в тому числі розпорядження частиною виробленої продукції, належною інвестору (представництву іноземного інвестора на території України), іншому інвестору чи державі), не поширюються передбачені законодавством України обмеження щодо:
 
   "3. На операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України), що здійснюються для потреб угоди про розподіл продукції (в тому числі пов'язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, в тому числі розпорядження частиною виробленої продукції, належною інвестору (представництву іноземного інвестора на території України), іншому інвестору чи державі), не поширюються передбачені законодавством України обмеження щодо:
 
121. 1) розрахунків за експортно-імпортними операціями, у тому числі щодо строків, передбачених Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";
 
   1) розрахунків за експортно-імпортними операціями, у тому числі щодо строків, передбачених Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";
 
122. 2) отримання та повернення кредитів, позик в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів, у тому числі вимоги стосовно реєстрації відповідних договорів та стосовно максимальних розмірів процентних ставок за ними;
 
   2) отримання та повернення кредитів, позик в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів, у тому числі вимоги стосовно реєстрації відповідних договорів та стосовно максимальних розмірів процентних ставок за ними;
 
123. 3) переказ коштів у іноземній валюті на користь інших інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції та держави, у тому числі вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України;
 
   3) переказ коштів у іноземній валюті на користь інших інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції та держави, у тому числі вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України;
 
124. 4) переказ коштів у іноземній валюті на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, в тому числі вимоги щодо проведення цінової експертизи для засвідчення відповідності цін кон'юнктурі ринку та документального підтвердження фактичного надання послуг, виконання робіт чи передання прав інтелектуальної власності;
 
   4) переказ коштів у іноземній валюті на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, в тому числі вимоги щодо проведення цінової експертизи для засвідчення відповідності цін кон'юнктурі ринку та документального підтвердження фактичного надання послуг, виконання робіт чи передання прав інтелектуальної власності;
 
125. 5) купівлі, продажу іноземної валюти для здійснення розрахунків із нерезидентами та повернення кредитів, позик в іноземній валюті;
 
   5) купівлі, продажу іноземної валюти для здійснення розрахунків із нерезидентами та повернення кредитів, позик в іноземній валюті;
 
126. 6) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, у тому числі вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.";
 
   6) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, у тому числі вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.";
 
127. 23)частину другу статті 35 викласти у такій редакції:
 
   24) частину другу статті 35 викласти у такій редакції:
 
128. "«2. Держава забезпечує вчасну видачу дозволів на працевлаштування, а також, у разі необхідності, службових карток для всіх іноземних працівників, які наймаються інвесторами (у тому числі оператором угоди) згідно з угодою про розподіл продукції. Такі дозволи на працевлаштування та службові картки видаються в централізованому порядку винятково на підставі звернень інвесторів (у тому числі оператора угоди) із доданням переліків відповідних іноземних працівників, які сформовані інвесторами (у тому числі оператором угоди). При цьому, вимоги щодо подання будь-яких інших документів, передбачених чинним законодавством для отримання дозволів на працевлаштування або службових карток, не застосовуються.
 
   "«2. Держава забезпечує вчасну видачу дозволів на працевлаштування, а також, у разі необхідності, службових карток для всіх іноземних працівників, які наймаються інвесторами (у тому числі оператором угоди) згідно з угодою про розподіл продукції. Такі дозволи на працевлаштування та службові картки видаються в централізованому порядку винятково на підставі звернень інвесторів (у тому числі оператора угоди) із доданням переліків відповідних іноземних працівників, які сформовані інвесторами (у тому числі оператором угоди). При цьому, вимоги щодо подання будь-яких інших документів, передбачених чинним законодавством для отримання дозволів на працевлаштування або службових карток, не застосовуються.
 
129. На підставі звернень підрядної, субпідрядної або іншої організації (особи), яка виконує роботи на замовлення інвестора в рамках угоди про розподіл продукції, із доданням до звернень листів підтримки від інвестора (у тому числі оператора угоди), держава сприяє вчасній видачі дозволів на працевлаштування та/або службових карток для працевлаштування такої кількості іноземних працівників, яка необхідна для виконання відповідних робіт в рамках угоди про розподіл продукції такою підрядною, субпідрядною або іншою організацією (особою).";
 
   На підставі звернень підрядної, субпідрядної або іншої організації (особи), яка виконує роботи на замовлення інвестора в рамках угоди про розподіл продукції, із доданням до звернень листів підтримки від інвестора (у тому числі оператора угоди), держава сприяє вчасній видачі дозволів на працевлаштування та/або службових карток для працевлаштування такої кількості іноземних працівників, яка необхідна для виконання відповідних робіт в рамках угоди про розподіл продукції такою підрядною, субпідрядною або іншою організацією (особою).";
 
130. 5.У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566):
 
   5. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566):
 
131. 1)пункт дев'ятнадцятий частини першої статті 1 після слів "газ сланцевих товщ" доповнити через кому словами "газ колекторів щільних порід та газ центрально-басейнового типу";
 
   1) пункт дев'ятнадцятий частини першої статті 1 після слів "газ сланцевих товщ" доповнити через кому словами "газ колекторів щільних порід та газ центрально-басейнового типу";
 
132. 2)частину першу статті 6 після слів "відповідної ліцензії" доповнити через кому словами "за винятком діяльності інвесторів-учасників угод про розподіл продукції, що укладені згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції", на яких вимога щодо отримання таких ліцензій не поширюється";
 
   2) частину першу статті 6 після слів "відповідної ліцензії" доповнити через кому словами "за винятком діяльності інвесторів-учасників угод про розподіл продукції, що укладені згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції", на яких вимога щодо отримання таких ліцензій не поширюється";
 
133. 3)у частині сьомій статті 7:
 
   3) у частині сьомій статті 7:
 
134. пункти другий та третій викласти у такій редакції:
 
   пункти другий та третій викласти у такій редакції:
 
135. "2) неналежної якості природного газу, який вводиться в газотранспортну систему;
 
   "2) неналежної якості природного газу, який вводиться в газотранспортну систему;
 
136. 3) надзвичайних ситуацій, які унеможливлюють такий доступ.";
 
   3) надзвичайних ситуацій, які унеможливлюють такий доступ.";
 
137. 4)статтю 10 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   4) статтю 10 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
138. "7. Дія цієї статті не поширюється на інвесторів - учасників угод про розподіл продукції, укладених згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
   "7. Дія цієї статті не поширюється на інвесторів - учасників угод про розподіл продукції, укладених згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
139. 5)статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   5) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
140. "4. Постачальники, які є інвесторами - учасниками угод про розподіл продукції, укладених згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції", здійснюють постачання природного газу, видобутого за цими угодами, за вільними цінами та з дотриманням положень Закону України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
   "4. Постачальники, які є інвесторами - учасниками угод про розподіл продукції, укладених згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції", здійснюють постачання природного газу, видобутого за цими угодами, за вільними цінами та з дотриманням положень Закону України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
141. 6)у статті 22:
 
   6) у статті 22:
 
142. пункт перший частини першої після слів "облаштування такої ділянки надр" доповнити словами "або на підставі угод про розподіл продукції";
 
   пункт перший частини першої після слів "облаштування такої ділянки надр" доповнити словами "або на підставі угод про розподіл продукції";
 
143. пункт четвертий частини першої після слів "умов договорів" доповнити через кому словами "крім реалізації видобутого природного газу та/або його постачання споживачам інвесторами-учасниками угод про розподіл продукції, укладених згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції", які здійснюють таку діяльність в межах цих угод";
 
   пункт четвертий частини першої після слів "умов договорів" доповнити через кому словами "крім реалізації видобутого природного газу та/або його постачання споживачам інвесторами-учасниками угод про розподіл продукції, укладених згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції", які здійснюють таку діяльність в межах цих угод";
 
144. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
145. "3. Частина друга цієї статті не поширюється на інвесторів-учасників угод про розподіл продукції, обов'язки яких визначаються згідно з відповідними угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
   "3. Частина друга цієї статті не поширюється на інвесторів-учасників угод про розподіл продукції, обов'язки яких визначаються згідно з відповідними угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
146. 6.Статтю 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 29, ст. 139) доповнити частиною другою такого змісту:
 
   6. Статтю 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 29, ст. 139) доповнити частиною другою такого змісту:
 
147. "Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту, які побудовані за кошти комунальних підприємств або приватних суб'єктів господарювання, належать таким комунальним підприємствам або приватним суб'єктам господарювання на праві власності. Інвестор - учасник угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", може будувати об'єкти трубопровідного транспорту та здійснювати їх експлуатацію, якщо вони збудовані та експлуатуються (утримуються) з дотриманням технічних вимог та стандартів.";
 
   "Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту, які побудовані за кошти комунальних підприємств або приватних суб'єктів господарювання, належать таким комунальним підприємствам або приватним суб'єктам господарювання на праві власності. Інвестор - учасник угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", може будувати об'єкти трубопровідного транспорту та здійснювати їх експлуатацію, якщо вони збудовані та експлуатуються (утримуються) з дотриманням технічних вимог та стандартів.";
 
148. у зв'язку з цим частини другу - восьму вважати, відповідно, частинами третьою - дев'ятою;
 
   у зв'язку з цим частини другу - восьму вважати, відповідно, частинами третьою - дев'ятою;
 
149. 7.У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 40, ст. 524):
 
   7. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 40, ст. 524):
 
150. 1)абзац другий частини першої статті 4 після слова "видобування" доповнити через кому словами "крім таких, що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції";
 
   1) абзац другий частини першої статті 4 після слова "видобування" доповнити через кому словами "крім таких, що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції";
 
151. 2)у статті 5:
 
   2) у статті 5:
 
152. абзац четвертий частини першої виключити;
 
   абзац четвертий частини першої виключити;
 
153. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
154. "4. Дія цього закону не поширюється на угоди про розподіл продукції, порядок укладення, виконання та припинення яких регулюється Законом України «Про угоди про розподіл продукції".";
 
   "4. Дія цього закону не поширюється на угоди про розподіл продукції, порядок укладення, виконання та припинення яких регулюється Законом України «Про угоди про розподіл продукції".";
 
155. 8.Частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 33, ст. 471) доповнити абзацом такого змісту:
 
   8. Частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 33, ст. 471) доповнити абзацом такого змісту:
 
156. "товари, роботи і послуги, що закуповуються замовниками, які беруть участь в укладенні угод про розподіл продукції та/або є інвесторами за угодами про розподіл продукції, укладеними відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", з метою реалізації прав і виконання обов'язків інвесторів за такими угодами.";
 
-15- Ганущак Ю.І.
У Законі України «Про здійснення державних закупівель»:
-в частині третій статті 2 слова «товари, роботи і послуги, що
закуповуються замовниками, які беруть участь в укладенні угод про розподіл продукції та/або є інвесторами за угодами про розподіл
продукції, укладеними відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», з метою реалізації прав і виконання обов'язків інвесторів за такими угодами» виключити;
.
 
Відхилено   "товари, роботи і послуги, що закуповуються замовниками, які беруть участь в укладенні угод про розподіл продукції та/або є інвесторами за угодами про розподіл продукції, укладеними відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", з метою реалізації прав і виконання обов'язків інвесторів за такими угодами.";
 
157. 9.Частину першу статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2012, N 46, ст. 1807) доповнити пунктом дев'ятим такого змісту:
 
   9. Частину першу статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2012, N 46, ст. 1807) доповнити пунктом дев'ятим такого змісту:
 
158. "9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
-16- Ганущак Ю.І.
У Законі України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» пункт 9 частини 1 статті 4 виключити.
 
Відхилено   "9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
 
159. 10.У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):
 
-17- Осика С.Г.
Частину десяту розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«10. Підпункт «б» пункту 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) після слів «та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб» доповнити словами «а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам-учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами».
 
Враховано   10. Підпункт «б» пункту 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) після слів «та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб» доповнити словами «а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам-учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами».
 
160. 1)абзац другий частини п'ятої статті 20 перед словами "Земельні ділянки" доповнити словами "За винятком випадків, передбачених статтею 97 цього Кодексу,";
 
-18- Кармазін Ю.А.
У частині десятій виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів цієї частини пункт 1).
 
Враховано редакційно      
161. 2)частину першу статті 97 викласти в новій редакції такого змісту:
 
      
162. "1. Підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, а також інвестори за угодами про розподіл продукції, які здійснюють будь-яку діяльність за такими угодами, можуть проводити відповідні роботи (здійснювати діяльність) на підставі угоди з власником землі (в тому числі договору оренди) або за погодженням із землекористувачем незалежно від її цільового призначення."
 
-19- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому пункту 2) виключити слова: «незалежно від її цільового призначення».
 
Враховано редакційно      
163. 11.Статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   11. Статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
164. "8. Відносини користування державним майном, створеним або придбаним інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, після переходу прав власності на таке майно до держави, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
   "8. Відносини користування державним майном, створеним або придбаним інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, після переходу прав власності на таке майно до держави, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
165. 12.Пункт 50 частини першої статті 4 Митного кодексу України (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1175) доповнити підпунктами "г" та "ґ" такого змісту:
 
   12. Пункт 50 частини першої статті 4 Митного кодексу України (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1175) доповнити підпунктами "г" та "ґ" такого змісту:
 
166. "г) відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України;
 
   "г) відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України;
 
167. ґ) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, в тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента;";
 
   ґ) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, в тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента;";
 
168. 13.У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11):
 
-20- Сушкевич В.М.
Пункт 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   13. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11):
 
169. 1)у частині першій статті 4:
 
   1) у частині першій статті 4:
 
170. доповнити пункт 1 абзацом восьмим такого змісту:
 
   доповнити пункт 1 абзацом восьмим такого змісту:
 
171. "інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (в тому числі постійне представництво нерезидента-інвестора), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);";
 
   "інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (в тому числі постійне представництво нерезидента-інвестора), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);";
 
172. у пункті 2 слова "абзаці другому" замінити словами "абзацах другому та восьмому";
 
   у пункті 2 слова "абзаці другому" замінити словами "абзацах другому та восьмому";
 
173. 2)у статті 5:
 
   2) у статті 5:
 
174. частину першу доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
   частину першу доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
175. "в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, – здійснюється на підставі подання копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.";
 
   "в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, – здійснюється на підставі подання копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.";
 
176. у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим, який після слів "проведення остаточного розрахунку" доповнити через кому словами "а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - за їхньою заявою.";
 
   у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим, який після слів "проведення остаточного розрахунку" доповнити через кому словами "а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - за їхньою заявою.";
 
177. у частині третій цифри та слово "1, 4 та 5" замінити цифрами та словом "1, 4, 5 та 8";
 
   у частині третій цифри та слово "1, 4 та 5" замінити цифрами та словом "1, 4, 5 та 8";
 
178. частину четверту доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
179. "у осіб, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня реєстрації як платника податку за угодою про розподіл продукції.";
 
   "у осіб, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня реєстрації як платника податку за угодою про розподіл продукції.";
 
180. 14.Частину п'яту статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) викласти у такій редакції:
 
   14. Частину п'яту статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) викласти у такій редакції:
 
181. "5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності за угодою про розподіл продукції, в тому числі валюта, а також перелік, форми, зміст, звітний період, порядок складання та подання фінансових звітів за угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
   "5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності за угодою про розподіл продукції, в тому числі валюта, а також перелік, форми, зміст, звітний період, порядок складання та подання фінансових звітів за угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".";
 
182. 15.Статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   15. Статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
183. "Вимоги, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-імпортними операціями інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції, які здійснюються для потреб такої угоди (в тому числі пов'язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, в тому числі розпорядження частиною виробленої продукції, належною інвестору (представництву іноземного інвестора на території України), іншому інвестору чи державі.";
 
   "Вимоги, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-імпортними операціями інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції, які здійснюються для потреб такої угоди (в тому числі пов'язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, в тому числі розпорядження частиною виробленої продукції, належною інвестору (представництву іноземного інвестора на території України), іншому інвестору чи державі.";
 
184. у зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати, відповідно, частинами шостою і сьомою.
 
   у зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати, відповідно, частинами шостою і сьомою.
 
185. 16.У Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184):
 
   16. У Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184):
 
186. 1)у статті 5:
 
   1) у статті 5:
 
187. підпункт "а" пункту 4 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
   підпункт "а" пункту 4 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
188. "переказ інвестором (представництвом іноземного інвестора на території України) за межі України іноземної валюти іншим інвесторам за відповідною угодою про розподіл продукції;";
 
   "переказ інвестором (представництвом іноземного інвестора на території України) за межі України іноземної валюти іншим інвесторам за відповідною угодою про розподіл продукції;";
 
189. підпункт "д" пункту 4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
   підпункт "д" пункту 4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
190. "відкриття рахунків у іноземній валюті інвесторами – учасниками угод про розподіл продукції;";
 
-21- Осика С.Г.
У абзац п’ятий пункту першого частини шістнадцятої розділу І Законопроекту внести такі зміни:
«У Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184) запропонований підпункт «д» пункту 4 статті 5 викласти в такій редакції:
«відкриття рахунків у іноземній валюті інвесторами – учасниками угод про розподіл продукції, в тому числі представництвами іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції.»;
 
Враховано   «відкриття рахунків у іноземній валюті інвесторами – учасниками угод про розподіл продукції, в тому числі представництвами іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції»;
 
191. 2)доповнити статтею 10-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 10-1 такого змісту:
 
192. "Стаття 10-1. Особливості здійснення валютних операцій у зв'язку з угодами про розподіл продукції
 
   "Стаття 10-1. Особливості здійснення валютних операцій у зв'язку з угодами про розподіл продукції
 
193. 1. На операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції, що здійснюються у зв'язку з такою угодою, не поширюються:
 
   1. На операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції, що здійснюються у зв'язку з такою угодою, не поширюються:
 
194. а) вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії на одержання кредитів в іноземній валюті, передбачені підпунктом "в" пункту 4 статті 5 цього Декрету;
 
   а) вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії на одержання кредитів в іноземній валюті, передбачені підпунктом "в" пункту 4 статті 5 цього Декрету;
 
195. б) вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу в межах розрахунків між інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на території України) за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою, передбачені підпунктом "г" пункту 4 статті 5 цього Декрету;
 
   б) вимоги щодо одержання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу в межах розрахунків між інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на території України) за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою, передбачені підпунктом "г" пункту 4 статті 5 цього Декрету;
 
196. в) вимоги й обмеження стосовно отримання та повернення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у тому числі передбачені Указом Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року N 734/99.
 
-22- Ганущак Ю.І.
У Декреті КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» пункт в) частини 1 статті 10-і виключити.
 
Відхилено   в) вимоги й обмеження стосовно отримання та повернення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у тому числі передбачені Указом Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року N 734/99.
 
197. 2. На операції представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції щодо оплати праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (перерахування на банківські рахунки цих осіб в Україні або за її межами), не поширюються вимоги щодо одержання індивідуальних ліцензій.";
 
   2. На операції представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції щодо оплати праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (перерахування на банківські рахунки цих осіб в Україні або за її межами), не поширюються вимоги щодо одержання індивідуальних ліцензій.";
 
198. 17.У підпункті 4 пункту "б" частини 1 статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 24, ст. 170) слово "питань" замінити словом "клопотань".
 
   17. У підпункті 4 пункту "б" частини 1 статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 24, ст. 170) слово "питань" замінити словом "клопотань".
 
199. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
200. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
201. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
202. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
203. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.