Кількість абзаців - 91 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сторін колективних переговорів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сторін колективних переговорів"
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів
 
2. І. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. Внести до Закону України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 36 (07.09.93), ст. 361) такі зміни:
 
   1. У Законі України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361; 1997 р., № 11, ст. 89; 2008 р., № 25, ст. 240; із змінами, внесеними Законом України від 6 вересня 2012 року № 5207-VІ):
 
4. 1) у преамбулі слово "власників" замінити на слово "роботодавців";
 
   1) у преамбулі слово "власників" замінити словом "роботодавців";
 
5. 2) у статті 1 слова "трудящих, власників та уповноважених ними органів" замінити на слова "працівників та роботодавців";
 
   2) у статті 1 слова "трудящих, власників або уповноважених ними органів" замінити словами "працівників та роботодавців";
 
6. 3) у статті 2 частину третю викласти у наступній редакції:
 
   3) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
 
7. "Угода укладається на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або трьохсторонній основі:
 
   "Угода укладається на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або тристоронній основі:
 
8. на національному рівні - генеральна угода;
 
   на національному рівні - генеральна угода;
 
9. на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди;
 
   на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди;
 
10. на територіальному рівні - територіальні угоди."
 
   на територіальному рівні - територіальні угоди";
 
11. 4) у статті 3:
 
   4) у статті 3:
 
12. в частині першій слова "власником або уповноваженим ним органом" та слово "трудящих" замінити на слова "роботодавцем" та "працівників" відповідно;
 
-1- Фельдман О.Б.
Пропонується у розділі І пункті 1 підпункті 4 частину першу доповнити словами та знаками пунктуації: «, слова «чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами» вилучити» (частина перша статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
Обгрунтування: приводиться у відповідність визначення сторін колективних переговорів до вимог Закону України "Про соціальний діалог".
 
Враховано   у частині першій слова "власником або уповноваженим ним органом" та слово "трудящих" замінити відповідно словами "роботодавцем" та "працівників", а слова "чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом" виключити;
 
    -2- Сас С.В.
В частині першій статті 3 ЗУ «Про колективні договори і угоди» слова «чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом» вилучити.
 
Враховано    
    -3- Святаш Д.В.
У підпункті 4) пункту 1 розділу І частину першу доповнити словами та знаками пунктуації: «, слова «чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами» вилучити» (частина перша статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
 
Враховано    
    -4- Писаренко В.В.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 1 розділу І доповнити словами: «слова «чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом» виключити».
 
Враховано    
    -5- Сухий Я.М.
У підпункті 4) пункту 1 розділу І частину першу доповнити словами «слова «чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом» вилучити» (частина перша статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
 
Враховано    
13. частини другу, третю четверту замінити частиною наступного змісту:
 
   частини другу, третю і четверту замінити однією частиною такого змісту:
 
14. "Сторонами колективних угод є сторони соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.";
 
   "Сторонами колективних угод є сторони соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог";
 
15. 5) статтю 4 викласти у наступній редакції:
 
-6- Фельдман О.Б.
У розділі І пункт 1 підпункту 5 доповнити статтю 4 абзацом наступного змісту:
«У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі угода вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об'єднань, до яких входить більшість найманих працівників держави, галузі, території.»
Обгрунтування: на даний час така норма діє і профспілки наполягають на її збереженні.
 
Враховано   5) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
    -7- Святаш Д.В.
Підпункт 5) пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом наступного змісту:
«У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі угода вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об'єднань, до яких входить більшість найманих працівників держави, галузі, території.»
 
Враховано    
    -8- Писаренко В.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі угода вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об'єднань, до яких входить більшість найманих працівників держави, галузі, території»
 
Враховано    
    -9- Сухий Я.М.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі угода вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об'єднань, до яких входить більшість найманих працівників держави, галузі, території»
 
Враховано    
16. "Стаття 4. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод
 
   "Стаття 4. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод
 
17. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.
 
   Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.
 
18. При наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об'єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів, вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору.
 
   За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об'єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору.
 
19. У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому органі, загальні збори (конференція) трудового колективу приймають найбільш прийнятний проект колективного договору і доручають профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з роботодавцем.
 
   У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому органі загальні збори (конференція) трудового колективу приймають найбільш прийнятний проект колективного договору і доручають профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з роботодавцем.
У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі угода вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об'єднань, до яких входить більшість найманих працівників держави, галузі, території.
 
20. При наявності на національному, галузевому, територіальному рівнях кількох репрезентативних відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, для ведення переговорів і укладення угоди відповідного рівня вони повинні сформувати спільний представницький орган.
 
   За наявності на національному, галузевому, територіальному рівнях кількох репрезентативних відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців для ведення переговорів і укладення угоди відповідного рівня вони повинні сформувати спільний представницький орган.
 
21. Ініціатива укладення угоди про утворення спільного представницького органу суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців відповідного рівня може виходити від будь-якого репрезентативного відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб’єкта профспілкової сторони та сторони роботодавців.
 
   Ініціювати укладення угоди про утворення спільного представницького органу суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців відповідного рівня може будь-який репрезентативний відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб’єкт профспілкової сторони та сторони роботодавців.
 
22. Професійні спілки та їх об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об'єднанням відповідного рівня для представлення своїх інтересів під час ведення колективних переговорів та укладання угод відповідного рівня.
 
   Професійні спілки та їх об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об'єднанням відповідного рівня для представлення своїх інтересів під час ведення колективних переговорів та укладення угод відповідного рівня.
 
23. Спільний представницький орган сторони профспілок, роботодавців може вести переговори та укладати колективні угоди відповідного рівня за дорученням його членів, які є репрезентативними відповідно до законодавства України про соціальний діалог.";
 
   Спільний представницький орган сторони профспілок, роботодавців може вести переговори та укладати колективні угоди відповідного рівня за дорученням його членів, які є репрезентативними відповідно до законодавства України про соціальний діалог";
 
24. 6) у статті 6 слова "власник або уповноважений ним орган" у відповідних відмінках замінити на слово "роботодавець" у відповідних відмінках;
 
   6) у статті 6 слова "власник або уповноважений ним орган" в усіх відмінках і числах замінити словом "роботодавець" у відповідному відмінку і числі;
 
25. 7) в абзаці 10 частини другої статті 7 слово "трудящих" замінити словом "працівників";
 
   7) в абзаці десятому частини другої статті 7 слово "трудящих" замінити словом "працівників";
 
26. 8) у статті 8:
 
   8) у статті 8:
 
27. в частині першій слово "державному" замінити словом "національному";
 
   у частині першій слово "державному" замінити словом "національному";
 
28. у частині третій слово "трудящих" замінити словом "працівників";
 
   у частині третій слово "трудящих" замінити словом "працівників";
 
29. у частині четвертій слово "регіональному" замінити словом "територіальному";
 
   у частині четвертій слово "регіональному" замінити словом "територіальному";
 
30. 9) у статті 9:
 
   9) у статті 9:
 
31. у частині першій, четвертій, дев’ятій слова "власник або уповноважений ним орган" у відповідних відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках; слова "галузевої, регіональної" замінити словами "галузевої (міжгалузевої), територіальної";
 
-10- Шевчук О.Б.
Абзац другий підпункту 9) пункту 1 розділу І поділити на три абзаци такого змісту:
"у частині першій слова "галузевої, регіональної" замінити словами "галузевої (міжгалузевої), територіальної";
у частинах першій, дев’ятій слова "власник або уповноважений ним орган" у відповідних відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках;
у частині четвертій слова "уповноваженого власником органу" замінити словом "роботодавця";"
 
Враховано   у частині першій слова "галузевої, регіональної" замінити словами "галузевої (міжгалузевої), територіальної";
у частинах першій та дев’ятій слова "власник або уповноважений ним орган" в усіх відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідному відмінку;
 
32. у частині третій після слова "договір" у відповідних відмінках додати слово " (угода)" у відповідних відмінках;
 
   частину третю після слова "договір" в усіх відмінках доповнити словом "угода" у відповідному відмінку;
у частині четвертій слова "уповноваженого власником органу" замінити словом "роботодавця";
 
33. частину десяту викласти у наступній редакції:
 
-11- Хара В.Г.
З метою усунення технічної помилки пропонується абзац четвертий підпункту 9) пункту 1 розділу І викласти так:
"частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
Сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміни та доповнення до угоди та хід її реалізації і забезпечити розміщення тексту угоди у засобах масової інформації.
Галузеві (міжгалузеві) та територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством соціальної політики України, а колективні договори та територіальні угоди іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади."
 
Враховано   частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
 
34. "Галузеві (міжгалузеві) та територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством соціальної політики України, а колективні договори та територіальні угоди іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади.";
 
-12- Кармазін Ю.А.
У абзаці п'ятому пункту 9) частини першої слова: "Міністерством соціальної політики України" замінити словами: "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту, оскільки вживати в законах не узагальнених назв міністерств згідно правил законодавчої техніки є неправильним. Адже для позначення назв міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в законах необхідно зазначати більш узагальнені назви відповідних органів, так як ст. 106 Конституції України наділяє Президента України повноваженнями щодо утворення, реорганізації та ліквідації за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. В процесі здійснення адміністративних реформ Глава держави може змінювати відповідні назви таких органів, що можна було спостерігати нещодавно. А тому кожен раз при здійсненні таких реформ та зміні відповідних назв органів, в разі вживання в законах не узагальнених назв, необхідно буде вносити відповідні зміни в ці закони.
 
Враховано   "Сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміни та доповнення до угоди та хід її реалізації і забезпечити розміщення тексту угоди у засобах масової інформації.
Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади";
 
35. 10) у статтях 17, 18, 19 слова "власник або уповноважений ним орган" у відповідних відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках.
 
   10) у статтях 17, 18, 19 слова "власник або уповноважений ним орган" в усіх відмінках і числах замінити словом "роботодавець" у відповідному відмінку і числі.
 
36. 2. В Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (2591-VІ, Відомості Верховної Ради України, 2011, N 9 (04.03.2011), ст.58):
 
   7. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4719-VІ):
 
37. 1) у статті 20:
 
   1) абзац шостий пункту 2 частини першої статті 20 доповнити словами "забезпечує виконання положень Генеральної угоди у межах взятих на себе зобов’язань";
 
38. абзац третій пункту 2 частини першої викласти у наступній редакції:
 
-13- Хара В.Г.
Абзац другий підпункту 1) пункту 2 розділу І законопроекту вилучити, оскільки ці зміни внесені іншим законом і вже діють.
 
Враховано      
39. "виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин";
 
      
40. абзац шостий пункту 2 частини першої доповнити сполученням наступного змісту: "забезпечує виконання положень Генеральної угоди в межах взятих на себе зобов’язань";
 
      
41. 2) пункт шостий частини першої статті 42 доповнити словами "Генеральну угоду".
 
   2) пункт 6 частини першої статті 42 доповнити словами "Генеральну угоду".
 
42. 3. В Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 45 (12.11.99), ст. 397):
 
   3. У пункті 16 частини першої статті 38 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79) слово "власникові" замінити словом "роботодавцеві".
 
43. 1) у частині третій статті 20 слова "державному, галузевому або регіональному" замінити словами "національному, галузевому (міжгалузевому) або територіальному";
 
-14- Хара В.Г.
Підпункт 1) пункту 3 розділу І законопроекту вилучити, оскільки ці зміни внесені іншим законом і вже діють.
 
Враховано      
44. 2) у пункті 16 частини першої статті 38 слово "власникові" замінити словом "роботодавцеві".
 
      
45. 4. В Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 34, ст. 227):
 
   2. У Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 227; 2004 р., № 6, ст. 38; із змінами, внесеними Законом України від 22 червня 2012 року № 5026-VІ):
 
46. 1) у статті 3:
 
   1) у частині першій статті 3:
 
47. в абзаці 2 частини першої сполучення "власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник" замінити словом "роботодавець";
 
   в абзаці другому:
слова "власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник" замінити словом "роботодавець";
 
48. абзац 2 доповнити реченням "За дорученням, інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація, об’єднання організацій";
 
-15- Шевчук О.Б.
Абзац третій підпункту 1) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"абзац 2 доповнити реченням "За дорученням, інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
Враховано   доповнити реченням такого змісту: "За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
    -16- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому пункту 1) частини четвертої виключити слова: ", організація, об'єднання організацій".
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту, адже відповідно до чинного законодавства під поняттям «особа» розуміється «фізична або юридична особа». Організації та об'єднання організацій є юридичними особами, тому в даному випадку зайвим є згадка про те, що у колективних спорах роботодавця може представляти уповноважена ним організація, об'єднання організацій, так як в цій нормі вказується на поняття "уповноважена особа", якою може бути, як фізична, так і юридична особа.
 
Відхилено Прийнято рішення конкретизувати, що стороною в такому спорі можуть бути організації та об'єднання організацій саме роботодавців, а не будь-які.   
49. в абзаці 3 частини першої сполучення "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники" замінити словами "організації роботодавців, їх об'єднання";
 
-17- Фельдман О.Б.
У розділі І пункт 4 підпункту 1 абзац третій після слів «організації роботодавців,їх об’єднання» доповнити словами:
«або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;» (абзац 3 частини першої статті 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»)
Обгрунтування: приводиться у відповідність визначення сторін колективних переговорів до вимог Закону України "Про соціальний діалог".
 
Враховано   в абзаці третьому слова "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники" замінити словами "організації роботодавців, їх об'єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці";
 
    -18- Сас С.В.
Абзац 3 частини першої статті 3 ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» після слів «організації роботодавців, їх об’єднання» доповнити словами: «або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці».
 
Враховано    
    -19- Святаш Д.В.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І абзац третій після слів «організації роботодавців,їх об’єднання» доповнити словами: «або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;» (абзац 3 частини першої статті 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»)
 
Враховано    
    -20- Писаренко В.В.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 4 розділу І після слів «організації роботодавців, їх об’єднання» доповнити словами:
«або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;»
 
Враховано    
    -21- Сухий Я.М.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І абзац четвертий після слів «організації роботодавців,їх об’єднання» доповнити словами: «або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;» (абзац 3 частини першої статті 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»)
 
Враховано    
50. в абзаці 4 частини першої сполучення "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи (представники) на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України" замінити словами "всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців";
 
-22- Фельдман О.Б.
У розділі І пункт 4 підпункту 1 абзац четвертий після слів «всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців» доповнити словами: «або Кабінет Міністрів України.» (абзац 4 частини першої статті 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»)
Обгрунтування: приводиться у відповідність визначення сторін колективних переговорів до вимог Закону України "Про соціальний діалог".
 
Враховано   в абзаці четвертому слова "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи (представники) на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України" замінити словами "всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України";
 
    -23- Сас С.В.
Абзац 4 частини першої статті 3 ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» після слів «всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців» доповнити словами: «або Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -24- Святаш Д.В.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І абзац четвертий після слів «всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців» доповнити словами: «або Кабінет Міністрів України.» (абзац 4 частини першої статті 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»)
 
Враховано    
    -25- Писаренко В.В.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 4 розділу І після слів «всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців» доповнити словами: «або Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -26- Сухий Я.М.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І абзац п'ятий після слів «всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців» доповнити словами: «або Кабінет Міністрів України.» (абзац 4 частини першої статті 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»)
 
Враховано    
51. 2) у частині третій статті 4 сполучення "власнику або уповноваженому ним органу (представнику)" замінити сполученням "роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації, об’єднанню організацій".
 
-27- Шевчук О.Б.
Підпункт 2) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"2) у частині третій статті 4 слова "власнику або уповноваженому ним органу (представнику)" замінити словами "роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об’єднанню організацій роботодавців".
 
Враховано   2) у частині третій статті 4 слова "власнику або уповноваженому ним органу (представнику)" замінити словами "роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об’єднанню організацій роботодавців";
 
    -28- Кармазін Ю.А.
У пункті 2) частини четвертої виключили слова: ", організації, об'єднанню організацій".
 
Відхилено Прийнято рішення конкретизувати, що стороною в такому спорі можуть бути організації та об'єднання організацій саме роботодавців, а не будь-які.   
52. 3) у статті 5:
 
   3) у статті 5:
 
53. в частині першій сполучення "Власник або уповноважений ним орган (представник)" замінити сполученням "Роботодавець або уповноважена ним особа, організація, об’єднання організацій";
 
-29- Шевчук О.Б.
Абзац другий підпункту 3) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині першій слова "Роботодавець зобов'язаний" замінити словами "Роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців зобов'язані"
Пояснення: У чинному Законі слова "Власник або уповноважений ним орган (представник)" замінено на "Роботодавець"
 
Враховано   у частині першій слова "Роботодавець зобов'язаний" замінити словами "Роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців зобов'язані";
 
    -30- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому пункту 3) виключити слова: ", організація, об'єднання організацій"
 
Відхилено Прийнято рішення конкретизувати, що стороною в такому спорі можуть бути організації та об'єднання організацій саме роботодавців, а не будь-які.   
54. в частині другій сполучення "уповноваженого власником органу (представника)" замінити сполученням "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації, об’єднання організацій";
 
-31- Шевчук О.Б.
Абзац третій підпункту 3) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині другій слова "роботодавця, він зобов'язаний" замінити словами "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, вони зобов'язані"
Пояснення: У чинному Законі слова "уповноваженого власником органу (представника)" замінено на "роботодавець"
 
Враховано   у частині другій слова "роботодавця, він зобов'язаний" замінити словами "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, вони зобов'язані";
 
    -32- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому пункту 3) виключити слова: ", організації, об'єднання організацій"
 
Відхилено Прийнято рішення конкретизувати, що стороною в такому спорі можуть бути організації та об'єднання організацій саме роботодавців, а не будь-які.   
55. в частині третій слова "власником або уповноваженим ним органом (особою)", "власника або відповідного вищестоящого органу управління" замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках;
 
-33- Шевчук О.Б.
Абзац четвертий підпункту 3) пункту 4 розділу І викласти так:
"частину третю викласти в такій редакції: "Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, власника, відповідного вищестоящого органу управління про прийняте рішення";
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
"Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, власника, відповідного вищестоящого органу управління про прийняте рішення";
 
56. в частині четвертій слова "власника або відповідного вищестоящого органу управління" замінити словом "роботодавця".
 
-34- Шевчук О.Б.
Абзац п'ятий підпункту 3) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині четвертій слова "власника або відповідного вищестоящого органу управління" замінити словами "роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, власника, відповідного вищестоящого органу управління"
 
Враховано   у частині четвертій слова "власника або відповідного вищестоящого органу управління" замінити словами "роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, власника, відповідного вищестоящого органу управління";
 
57. 4) у статті 6:
 
   4) у статті 6:
 
58. в частині першій слова "власника чи уповноваженого ним органу (представника) або" замінити словом "роботодавця";
 
-35- Шевчук О.Б.
Абзац другий підпункту 4) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині першій слова "власника чи уповноваженого ним органу", "власника чи уповноваженого ним органу (представника)", "власника" замінити словами "роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
Враховано   у частині першій слова "власника чи уповноваженого ним органу", "власника чи уповноваженого ним органу (представника)", "власника" замінити словами "роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
59. в частині другій слова "власника чи уповноважений ним орган (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
   у частині другій слова "власника чи уповноважений ним орган (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
60. 5) у частині другій статті 17 слова "власника або уповноваженого ним органу (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
-36- Шевчук О.Б.
Підпункт 5) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині другій статті 17 слово "роботодавця" замінити словами "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
Враховано   5) у частині другій статті 17 слово "роботодавця" замінити словами "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
61. 6) у частині третій статті 18 слова "власник чи уповноважений ним орган (представник" замінити словом "роботодавець";
 
-37- Шевчук О.Б.
Підпункт 6) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині третій статті 18 слова "власник чи уповноважений ним орган (представник)" замінити словами "роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців,";
 
Враховано   6) у частині третій статті 18 слова "власник чи уповноважений ним орган (представник)" замінити словами "роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
62. 7) у статті 19:
 
   7) у статті 19:
 
63. в частині шостій слова "власника або уповноважений ним орган (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
-38- Шевчук О.Б.
Абзац другий підпункту 7) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"в частині шостій слово "роботодавця" замінити словами "роботодавця або уповноважену ним особу, організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
Враховано   у частині шостій слово "роботодавця" замінити словами "роботодавця або уповноважену ним особу, організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
64. в частині сьомій слова "Власник або уповноважений ним орган (представник)" замінити словом "роботодавець";
 
-39- Шевчук О.Б.
Абзац третій підпункту 7) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині сьомій слова "Роботодавець зобов'язаний" замінити словами "роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців зобов'язані";
 
Враховано   у частині сьомій слова "Роботодавець зобов'язаний" замінити словами "Роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців зобов'язані";
 
65. 8) у частині другій статті 21 слова "власником або уповноваженим ним органом (представником)" замінити словом "роботодавцем";
 
-40- Шевчук О.Б.
Підпункт 8) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині другій статті 21 слово "роботодавцем" замінити словами "роботодавцем або уповноваженою ним особою, головою організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
Враховано   8) у частині другій статті 21 слово "роботодавцем" замінити словами "роботодавцем або уповноваженою ним особою, головою організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
66. 9) в частині першій статті 23 слова "Власник або уповноважений ним орган (представник)" замінити словом "роботодавець";
 
-41- Шевчук О.Б.
Підпункт 9) пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині першій статті 23 слово "роботодавця" замінити словами "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців";
 
Враховано   9) у частині першій статті 23 слово "роботодавця" замінити словами "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців".
 
67. 10) в частині третій статті 27 слова "власника або уповноваженого ним органу (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
-42- Шевчук О.Б.
Підпункти 10) і 11) пункту 4 розділу І вилучити, оскільки ці зміни вже внесені іншим законом.
 
Враховано      
68. 11) в частинах другій, третій статті 34 слова "власник або уповноважений ним орган (представник)" у відповідних відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках.
 
      
69. 5. В Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 22 (02.06.2000), ст. 171):
 
   5. У статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):
 
70. у статті 1:
 
      
71. у пункті 9 частини першої слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем";
 
   1) у пункті 9 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем";
 
72. абзац другий пункту 10 частини першої викласти у наступній редакції:
 
   2) у пункті 10:
абзац другий викласти в такій редакції:
 
73. "юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб";
 
   "юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб";
 
74. абзац третій пункту 10 частини першої виключити.
 
   абзац третій виключити.
 
75. 6. В Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 46-47 (26.11.99), ст. 403):
 
   4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
76. 1) абзаци другий, третій частини першої статті 7 замінити новим абзацом такого змісту:
 
   1) абзаци другий і третій статті 7 замінити одним абзацом такого змісту:
 
77. "юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.";
 
   "юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб";
 
78. 2) в абзаці третьому частини четвертої статті 34 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити на слово "роботодавцем".
 
   2) в абзаці третьому частини четвертої статті 34 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем".
 
79. 7. В Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 14 (06.04.2001), ст. 71):
 
   6. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
 
80. 1) в статті 1 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавець";
 
   1) у статті 1 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем";
 
81. 2) пункт 5 частини першої статті 2 викласти у наступній редакції:
 
   2) пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції:
 
82. "роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб."
 
   "5) роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб".
 
83. 8. В Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 11 (16.03.2001), ст. 47):
 
-43- Хара В.Г.
Пункт 8 розділу І законопроекту вилучити, оскільки Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" втратив чинність.
 
Враховано      
84. у частині другій статті 2 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем".
 
      
85. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
86. ІІІ. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
87. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
88. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
89. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
90. Голова Верховної Ради України В.М. Литвин