Кількість абзаців - 74 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року" (щодо вдосконалення окремих положень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року" (щодо вдосконалення окремих положень)
 
-1- Подгорний С.П.
Назву Закону після слів «виборів народних депутатів» доповнити словом «України».
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" щодо вдосконалення окремих положень
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" (Голос України, 2012, 08, 04.08.2012 № 142) такі зміни:
 
-2- Подгорний С.П.
Слова («Голос України, 2012, 08, 04.08.2012 № 142») виключити та у тексті законопроекту замінити нумерацію, виклавши його як пункти та підпункти.
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" такі зміни:
 
4. 1) у преамбулі:
 
   1. У преамбулі:
 
5. слова "на звичайній виборчій дільниці під час проведення виборів народних депутатів України у день голосування 28 жовтня 2012 року" замінити словами "на звичайних виборчих дільницях у день голосування на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року";
 
-3- Князевич Р.П.
Абзац другий пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«слова «на звичайній виборчій дільниці» замінити на «на звичайних та спеціальних виборчих дільницях».
 
Відхилено   слова "на звичайній виборчій дільниці під час проведення виборів народних депутатів України у день голосування 28 жовтня 2012 року" замінити словами "на звичайних виборчих дільницях у день голосування на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року";
 
    -4- Сас С.В.
Преамбулу Закону викласти у такій редакції: «Цей Закон визначає порядок застосування відеоспостереження, відеозапису і веб-трансляції відеозображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях у день голосування на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, а також порядок транспортування, зберігання та використання відеоінформації створеної в процесі відеоспостереження».
 
Відхилено    
6. доповнити словами "а також зберігання та використання створеної в процесі відеоспостереження інформації";
 
   доповнити словами "а також зберігання та використання створеної в процесі відеоспостереження інформації".
 
7. 2) у статті 1:
 
-5- Демчишен В.В.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«Статті 1 та 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Встановити, що для підвищення рівня довіри суспільства до виборів, публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості до спостереження у режимі реального часу під час голосування, а також створення відеозапису підрахунку голосів виборців у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці використовується система відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення (далі - система відеоспостереження), яка у передбаченому цим Законом порядку забезпечує створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет та подальше збереження створеної в процесі відеоспостереження інформації.
Система відеоспостереження не встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць.
Стаття 2. Використання системи відеоспостереження у день голосування та під час підрахунку голосів, крім випадків, передбачених частиною другою статті 1 цього Закону, є обов'язковим.
У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації».
 
Враховано   2. Статті 1 та 2 викласти в такій редакції:
 
8. у частині першій:
 
      
9. слова "і можливості отримання відеозапису" замінити словами "а також створення відеозапису";
 
-6- Сас С.В.
Згідно пропонованих змін до преамбули Закону, пропоную привести у відповідність положення частини першої статті 1 та викласти у наступній редакції:
«Встановити, що для підвищення рівня довіри суспільства до виборів, публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості для спостереження у режимі реального часу під час голосування, а також забезпечення функціонування системи у режимі відеозапису підрахунку голосів виборців у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці використовується система відеоспостереження, відеозапису і веб-трансляції відеозображення (далі – система відеоспостереження), яка у передбаченому цим Законом порядку забезпечує створення відеоінформації, передачу відеозображення з приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет та подальше збереження відеоінформації створеної в процесі відеоспостереження».
 
Відхилено   «Стаття 1. Встановити, що для підвищення рівня довіри суспільства до виборів, публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості до спостереження у режимі реального часу під час голосування, а також створення відеозапису підрахунку голосів виборців у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці використовується система відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення (далі - система відеоспостереження), яка у передбаченому цим Законом порядку забезпечує створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет та подальше збереження створеної в процесі відеоспостереження інформації.
 
    -7- Князевич Р.П.
Королевська Н.Ю.
Логвиненко О.С.
абзац третій пункту 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"слова "можливості отримання відеозапису" виключити
 
Відхилено    
10. слова "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці (далі - дільничної виборчої комісії) встановлюється система" замінити словами "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці використовується система";
 
-8- Князевич Р.П.
у частині першій статті 1 слова «звичайної виборчої дільниці» замінити словами «звичайної і спеціальної виборчих дільниць та приміщенні окружної виборчої комісії»;
 
Відхилено      
11. слова " (далі за текстом - система відеоспостереження)" замінити словами " (далі - система відеоспостереження)";
 
-9- Подгорний С.П.
Абзац п’ятий пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті     
12. слова "забезпечує збереження інформації, передачу зображення з дільниці для можливості його перегляду" замінити словами "забезпечує створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду";
 
      
13. слова "подальшої її збереження" замінити словами "подальше збереження створеної в процесі відеоспостереження інформації";
 
-10- Подгорний С.П.
У абзаці сьомому слова «подальшої її збереження» замінити словами «подальшого збереження».
 
Враховано по суті     
14. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
15. "Система відеоспостереження не встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць.";
 
-11- Подгорний С.П.
У запропонованій редакції частини другої статті 1 слова «окружних виборчих комісій» виключити та доповнити словами «що існують на тимчасовій основі».
 
Відхилено   Система відеоспостереження не встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць.
 
    -12- Князевич Р.П.
У частині другій статті 1 слова «окружних виборчих комісій» та «та спеціальних» вилучити
 
Відхилено    
    -13- Кармазін Ю.А.
У абзаці дев’ятому пункту 2) слово «не» замінити словом «також» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Зміна вноситься у зв'язку з наступним. Даною нормою пропонується, що система відеоспостереження не встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць. Вважаю, що з огляду на те, що, по-перше, основні порушення виборчого законодавства відбуваються під час підрахунків голосів, і, по-друге, на систему відеоспостереження під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виділені колосальні кошти, яких вистачить на встановлення відеокамер і в зазначених дільницях, необхідно передбачити, що система відеоспостереження також встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць.
 
Відхилено    
16. 3) у статті 2:
 
      
17. слово "Застосування системи" замінити словами "Використання системи";
 
-14- Королевська Н.Ю.
Логвиненко О.С.
абзаци другий-четвертий пункту 3 розділу І проекту замінити абзацом такого змісту:
"статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Використання системи відеоспостереження дільничною виборчою комісією є обов'язковим"
 
Відхилено   Стаття 2. Використання системи відеоспостереження у день голосування та під час підрахунку голосів, крім випадків, передбачених частиною другою статті 1 цього Закону, є обов'язковим.
 
18. слова "дільничною виборчою комісією" виключити;
 
      
19. слова "передбачених статтею 1" замінити словами "передбачених частиною другою статті 1";
 
-15- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий пункту 3) викласти в такій редакції:
«слова "крім випадків, передбачених статтею 1" виключити;»
 
Відхилено      
20. доповнити частиною такого змісту:
 
      
21. "У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації.";
 
-16- Подгорний С.П.
Запропоновану частину другу статті 2 після слів «У разі технічної неможливості» доповнити словами «пов’язаної з відсутністю інтернет покриття»
 
Відхилено   У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації».
 
    -17- Князевич Р.П.
Пропоноване доповнення статті 2 новою частиною другою вилучити
 
Відхилено    
    -18- Кармазін Ю.А.
Абзаци п’ятий та шостий пункту 3) виключити, а саме:
«доповнити частиною такого змісту:
«У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації.»
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою недопущення ситуації, коли відповідна трансляція зображення з дільниці буде відсутня з більшості виборчих дільниць. Адже передача такого зображення у мережу Інтернет у режимі реального часу потребує високошвидкісного Інтернет-трафіку який навряд чи може бути забезпечений на значній частині виборчих дільниць. Тим самим запропонована норма може призвести до зловживань, навмисного нездійснення цих заходів з посиланням на таку норму, що унеможливить застосування на парламентських виборах інтернет-трансляції голосування на виборчих дільницях. Так як на систему відеоспостереження під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виділені колосальні кошти, їх повинно вистачити на "технічну можливість забезпечити передачу зображення" з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці у мережу Інтернет, що підсилить контроль за допомогою відеоспостереження.
 
Відхилено    
    -19- Сас С.В.
Частину другу статті 2 відповідно до якої: «У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації» пропоную виключити, оскільки пропоноване суб’єктом права законодавчої ініціативи формулювання не відповідає вимогам юридичної визначеності правової норми та зі змісту даного положення не зрозумілим є те, ким саме та у які строки будуть прийматись рішення про проведення дій пов’язаних із налагодженням системи відеоспостереження у разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці тощо.
 
Відхилено    
22. 4) у статті 3:
 
   3. У статті 3:
 
23. у частині першій слова "у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії" замінити словами "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці";
 
-20- Подгорний С.П.
Абзац другий пункту 4 законопроекту (зміни до частини першої статті 3 Закону) викласти в такій редакції:
«у частині першій слова «у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії» замінити словами «у приміщенні для голосування виборчої дільниці, що існує на постійній основі, та у приміщенні окружної виборчої комісії, де проходить підсумкове засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі».
 
Відхилено   1) у частині першій:
слова «Система відеоспостереження складається» замінити словами «До системи відеоспостереження входять програмно-апаратні комплекси дільничних виборчих комісій, кожен з яких складається»;
слова "у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії" замінити словами "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці";
 
    -21- Демчишен В.В.
У абзаці другому підпункту 4 законопроекту слова «у частині першій слова» замінити словами:
«у частині першій:
слова «Система відеоспостереження складається» замінити словами: «До системи відеоспостереження входять програмно-апаратні комплекси дільничних виборчих комісій, кожен з яких складається».
 
Враховано    
    -22- Князевич Р.П.
У частині першій статті 3 слова «звичайної виборчої дільниці» замінити словами «звичайної і спеціальної виборчих дільниць, приміщенні окружної виборчої комісії»;
 
Відхилено    
    -23- Сас С.В.
Частину першу статті 3 пропоную викласти у такій редакції: «Система відеоспостереження складається із не менш ніж двох веб-камер, які встановлюються у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці, засобів запису та збереження відеоінформації, обробки даних для передачі відеозображення, передачі відеоінформації на відповідний веб-сайт у мережі Інтернет».
 
Відхилено    
24. у частині другій слова "вимоги щодо конфігурації, а також технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджуються" замінити словами "технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджується";
 
   2) у частині другій слова "Вимоги щодо конфігурації, а також технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджуються" замінити словами "Технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджується".
 
25. 5) у статті 4:
 
-24- Демчишен В.В.
Пункт 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«Статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України. Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється після закінчення голосування.
Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений", дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі запису і збереження інформації. Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну інформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку інформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України».
 
Враховано   4. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
26. у частині першій:
 
      
27. слова "безперервного функціонування системи відеоспостереження у день голосування для можливості передачі відеозображення з дільниці та його перегляду у режимі реального часу на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет" замінити словами "безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення";
 
-25- Князевич Р.П.
У частині першій статті 4 перше речення викласти у такій редакції: «Виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення та можливості його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет одночасно з початком засідань, передбачених частиною третьою статті 84 та частиною першою статті 94 Закону України «Про вибори народних депутатів України».
 
Відхилено   «Стаття 4. Дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України". Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється після закінчення голосування.
 
28. слова "не пізніше початку підготовчого засідання відповідної дільничної виборчої комісії" замінити словами "одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України";
 
      
29. слова "і припиняє функціонування у такому режимі після закінчення голосування" замінити реченням такого змісту: "Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється о 20 годині дня голосування";
 
-26- Подгорний С.П.
Абзац п’ятий пункту 5 (зміни до статті 4) викласти в такій редакції: «слова "і припиняє функціонування у такому режимі після закінчення голосування" замінити словами словами: «і припиняє функціонування у такому режимі у приміщенні для голосування після закінчення підрахунку голосів виборців на відповідній виборчий дільниці, складання та підписання протоколів відповідно до статті 91 Закону України «Про вибори народних депутатів України», а в приміщені окружної виборчої комісії – після закінчення прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією і встановлення підсумків голосування».
 
Відхилено      
    -27- Демчишен В.В.
У абзаці п’ятому пункту 5 слова «о 20 годині дня голосування» замінити словами «після закінчення голосування».
 
Враховано по суті   
    -28- Князевич Р.П.
У абзаці п’ятому пункту 5 (зміни до частини першої статті 4) речення «Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється о 20 годині дня голосування» замінити реченням такого змісту: «Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється після складання протоколів (в тому числі з помітками «уточнений») дільничною виборчою комісією про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, окружною виборчою комісією про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі.».
 
Відхилено    
30. у частині другій:
 
-29- Демчишен В.В.
Абзац сьомий пункту 5 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті     
31. слова "після закінчення голосування на виборчій дільниці" замінити словами і "з 20 години дня голосування"
 
-30- Князевич Р.П.
Перше речення частини другої статті 4 викласти у такій редакції: «Виборча комісія також забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі запису і збереження інформації протягом усього часу використання системи відеоспостереження.».
 
Відхилено   Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений", дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі запису і збереження інформації. Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну інформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку інформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України».
 
32. слова "та про повторний підрахунок голосів" виключити; .
 
      
33. слова "у режимі відеозапису і збереження відеозображення" замінити словами "у режимі запису і збереження інформації";
 
      
34. друге речення замінити двома реченнями такого змісту: "Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну інформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку інформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України. ";
 
-31- Князевич Р.П.
Друге та третє речення частини другої статті 4 замінити двома реченнями такого змісту: «Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися суб’єктами виборчого процесу, правоохоронними органами, судами. Виборча комісія зобов’язана невідкладно надати таку інформацію за зверненням суб’єктів виборчого процесу (шляхом запису інформації на наданий ними носій), а також за запитом правоохоронних органів, рішенням суду.».
 
Відхилено      
    -32- Сас С.В.
З метою забезпечення реалізації громадянами України конституційних виборчих прав під час проведення чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року та недопущення виборчих махінацій та фальсифікацій на виборчих дільницях у день голосування, пропоную статтю 4 викласти у наступній редакції:
«Стаття 4. Дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі веб-трансляції відеозображення одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений" та про повторний підрахунок голосів, дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі веб-трансляції відеозображення, відеозапису і збереження відеоінформації.
Відеоінформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну відеоінформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку відеоінформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України».
 
Враховано частково (в частині продовження веб-трансляції до закінчення голосування)   
    -33- Королевська Н.Ю.
Логвиненко О.С.
пункт 5 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"5) статтю 4 викласти у такій редакції:
Стаття 4. Дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення в мережі Інтернет та його запису для подальшого збереження одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
Функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення в мережі Інтернет та його запису для подальшого збереження припиняється після підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений". Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну інформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку інформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
 
Відхилено    
35. 6) у статті 5:
 
   5. У статті 5:
 
36. у частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
37. слова "і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення", "виборців і громадськості" виключити;
 
-34- Князевич Р.П.
Абзац третій пункту 6 виключити (у частині першій статті 5 слова «і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення», «виборців і громадськості» не вилучати).
 
Відхилено   слова "і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення", "виборців і громадськості" виключити;
 
38. слова "підрахунку виборчих бюлетенів" замінити словами "підрахунку голосів";
 
   слова "підрахунку виборчих бюлетенів" замінити словами "підрахунку голосів";
 
39. у частині другій:
 
   2) у частині другій:
 
40. слова "порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях, використання на виборчій дільниці засобів відеоспостереження" замінити словами "порядок використання системи відеоспостереження на виборчих дільницях";
 
-35- Князевич Р.П.
у частині другій статті 5 (абзаци шостий та сьомий пункту 6 законопроекту) слова «на виборчих дільницях» та «на виборчу дільницю» вилучити.
 
Відхилено   слова "Порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях, використання на виборчій дільниці засобів відеоспостереження" замінити словами "Порядок використання системи відеоспостереження на виборчих дільницях";
 
41. після слова "доступу" доповнити словами "на виборчу дільницю відповідного технічного персоналу";
 
   після слова "доступу" доповнити словами "на виборчу дільницю відповідного технічного персоналу".
 
42. 7) у статті 7:
 
-36- Кармазін Ю.А.
у абзаці першому пункту 7 цифри та слова «у статті 7» замінити цифрами та словами «у статті 6».
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою виправлення технічної помилки під час написання тексту проекту закону. Адже, виходячи зі змісту самого Закону, до якого вносяться зміни, подальшого змісту самого проекту (у пункті 8 пропонується статтю 7 викласти в новій редакції) та порівняльної таблиці до проекту, зміни стосуються саме статті 6 Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року", а не статті 7.
 
Враховано по суті  6. Статті 6 та 7 викласти в такій редакції:
 
43. у частині першій:
 
-37- Демчишен В.В.
Пункт 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«Статті 6 та 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження під час голосування на виборчій дільниці, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет. Рішення про створення та порядок функціонування такого веб-сайту приймається Центральною виборчою комісією, яка є розпорядником цього сайту.
Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася веб-трансляція зображення, встановлюється Центральною виборчою комісією.
Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається Центральною виборчою комісією протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України, після чого підлягає знищенню.
Стаття 7. Порядок використання програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється Центральною виборчою комісією, виходячи з технічного завдання, передбаченого у статті 3 цього Закону».
 
Враховано      
44. слова "з приміщення дільничної виборчої комісії" виключити;
 
-38- Сас С.В.
В частині першій статті 6 слова: «Трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження» пропоную замінити словами: «Веб-трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження».
 
Відхилено   «Стаття 6. Трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження під час голосування на виборчій дільниці, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет. Рішення про створення та порядок функціонування такого веб-сайту приймається Центральною виборчою комісією, яка є розпорядником цього сайту.
 
    -39- Князевич Р.П.
У частині першій статті 6 слова «на виборчій дільниці» замінити словами «підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування»;
 
Відхилено    
    -40- Королевська Н.Ю.
Логвиненко О.С.
Абзац третій пункту 7 розділу І проекту викласти у такій редакції:
перше речення після слів "на виборчій дільниці" доповнити словами "та підрахунку голосів".
 
Відхилено    
45. після слів "рішення про створення" доповнити словами "та порядок функціонування";
 
      
46. після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами "яка є розпорядником цього сайту";
 
      
47. доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
 
      
48. "Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася передача зображення, встановлюється Центральною виборчою комісією.";
 
-41- Князевич Р.П.
Нову частину другу статті 6 викласти у такій редакції:
«Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, встановлюється Центральною виборчою комісією.».
 
Відхилено   Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася веб-трансляція зображення, встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
    -42- Сінченко В.М.
У запропонованій новій частині другій статті 6 Закону слово «передача» замінити словом «вебтрансляція».
 
Враховано    
    -43- Сас С.В.
Частину другу статті 6 пропоную викласти у такій редакції: «Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з відеоінформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася передача відеозображення, встановлюється Центральною виборчою комісією».
 
Відхилено    
    -44- Кармазін Ю.А.
абзаци шостий та сьомий пункту 7 виключити, а саме:
«доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
«Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася передача зображення, встановлюється Центральною виборчою комісією.»
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою недопущення ситуації, коли відповідна трансляція зображення з дільниці буде відсутня з більшості виборчих дільниць. Адже передача такого зображення у мережу Інтернет у режимі реального часу потребує високошвидкісного Інтернет-трафіку який навряд чи може бути забезпечений на значній частині виборчих дільниць. Тим самим запропонована норма може призвести до зловживань, навмисного нездійснення цих заходів з посиланням на таку норму, що унеможливить застосування на парламентських виборах інтернет-трансляції голосування на виборчих дільницях. Так як на систему відеоспостереження під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року виділені колосальні кошти, їх повинно вистачити на "технічну можливість забезпечити передачу зображення" з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці у мережу Інтернет, що підсилить контроль за допомогою відеоспостереження.
 
Відхилено    
49. у частині третій:
 
      
50. слова "матеріали відеоспостереження зберігаються" замінити словами "інформація, створена з використанням системи відеоспостереження зберігається";
 
   Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається Центральною виборчою комісією протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України, після чого підлягає знищенню.
 
51. після слова "зберігається" доповнити словами "Центральною виборчою комісією";
 
-45- Князевич Р.П.
У частині третій статті 6 слова «одного року» замінити словами «п’яти років».
 
Відхилено      
52. слова "знищуються в установленому Центральною виборчою комісією порядку" замінити словами "підлягає знищенню";
 
-46- Князевич Р.П.
Абзац одинадцятий пункту 7 законопроекту виключити (у частині третій статті 6 Закону не замінювати слова «знищуються в установленому Центральною виборчою комісією порядку» словами «підлягає знищенню»).
 
Відхилено      
53. друге речення виключити;
 
-47- Князевич Р.П.
Абзац дванадцятий пункту 7 законопроекту виключити (друге речення частини третьої статті 6 Закону не вилучати).
 
Відхилено      
    -48- Сас С.В.
Частину третю статті 6 пропоную викласти у наступній редакції: «Відеоінформація та матеріали, створені за допомогою системи відеоспостереження, зберігаються у порядку, визначеному частиною п’ятою статті 115 Закону України «Про вибори народних депутатів України».
 
Відхилено    
54. 8) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
      
55. "Стаття 7. Порядок використання програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється Центральною виборчою комісією, виходячи з технічного завдання, передбаченого у статті 3 цього Закону.";
 
-49- Князевич Р.П.
статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Порядок використання програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється Центральною виборчою комісією.».
 
Відхилено   Стаття 7. Порядок використання програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється Центральною виборчою комісією, виходячи з технічного завдання, передбаченого у статті 3 цього Закону».
 
    -50- Сас С.В.
З частини першої статті 7 слова: «виходячи з технічного завдання, передбаченого у статті 3 цього Закону» пропоную виключити.
 
Відхилено    
56. 9) у статті 8:
 
      
57. окреслити комами слова "передбачених цим Законом";
 
-51- Подгорний С.П.
Пункт 9 законопроекту виключити.
 
Враховано      
58. 10) у статті 9:
 
      
59. слова "систем відеоспостереження" замінити словами "системи відеоспостереження";
 
   7. У статті 9 слова "систем відеоспостереження" замінити словами "системи відеоспостереження".
 
60. 11) у статті 10:
 
   8. У статті 10:
 
61. позначити назву статті 10 "Прикінцеві положення" і викласти її в такій редакції:
 
-52- Подгорний С.П.
Абзаци другий - четвертий пункту 10 виключити.
 
Враховано      
62. «Стаття 10. Прикінцеві положення
 
      
63. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.";
 
      
64. доповнити частиною такого змісту:
 
-53- Подгорний С.П.
Абзац п’ятий пункту 10 викласти в такій редакції:
«після пункту першого доповнити новим пунктом такого змісту».
 
Враховано   1) після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
65. "2. До системи відеоспостереження, що утворюється відповідно до цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.";
 
-54- Князевич Р.П.
Пропоноване доповнення статті 10 новою частиною такого змісту: «2. До системи відеоспостереження, що утворюється відповідно до цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.» вилучити;
 
Відхилено   "2. До системи відеоспостереження, що створюється відповідно до цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
У зв’язку з цим пункти 2 - 4 вважати відповідно пунктами 3- 5;
 
    -55- Сас С.В.
Частину 2 статті 10 Прикінцевих положень, відповідно до якої: «До системи відеоспостереження, що утворюється відповідно до цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» пропоную виключити, оскільки даний Закон є базовим у сфері забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та у ньому чітко визначений механізм притягнення до відповідальності осіб винних у порушенні законодавства про захист інформації в системах.
 
Відхилено    
66. у пункті 1:
 
   2) у пункті 3:
 
67. слова "придбання, монтажу" замінити словом "створення";
 
-56- Подгорний С.П.
У абзаці сьомому цифру «1» замінити цифрою «3».
 
Враховано   слова "придбання, монтажу" замінити словом "створення";
 
68. слова "систем відеоспостереження на виборчих дільницях" замінити словами "системи відеоспостереження";
 
   слова "систем відеоспостереження на виборчих дільницях" замінити словами "системи відеоспостереження";
 
69. у пункті 2:
 
-57- Подгорний С.П.
У абзаці десятому цифру «2» замінити цифрою «4».
 
Враховано   3) у пункті 4:
 
70. у підпункті 2 слова "слова технічне завдання та конфігурацію" замінити словами "технічне завдання на";
 
-58- Подгорний С.П.
В абзаці одинадцятому цифру «2» замінити цифрою «1», слова «слова технічне» замінити словом «технічне».
 
Враховано   у підпункті 1 слова "технічне завдання та конфігурацію" замінити словами "технічне завдання на";
у підпункті 3 слова «функціонування систем» замінити словами «функціонування системи»;
 
    -59- Подгорний С.П.
Після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
у підпункті 3 слова «функціонування систем» замінити словами «функціонування системи».
 
Враховано    
71. пункт 4 виключити;
 
-60- Князевич Р.П.
у пункті 4 статті 10 слова «системи відеоспостереження» замінити словами «системи відеоспостереження, передбаченої цим Законом».
 
Відхилено   підпункт 4 виключити;
 
    -61- Подгорний С.П.
В абзаці дванадцятому слово «пункт» замінити словом «підпункт».
 
Враховано    
72. пункти 1 - 3 статті 10 вважати частинами третьою - п’ятою статті 10 "Прикінцеві положення".
 
-62- Подгорний С.П.
Абзац тринадцятий пункту 10 викласти як абзац четвертий такого змісту:
«У зв’язку з цим пункти 2 - 4 вважати відповідно пунктами 3- 5».
 
Враховано (в абзаці четвертому)  4) у підпункті 1 пункту 5 слова «систем відеоспостереження» замінити словами «системи відеоспостереження».
 
    -63- Подгорний С.П.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«у підпункті 1 пункту 5 слова «систем відеоспостереження» замінити словами «системи відеоспостереження».
 
Враховано    
73. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-64- Кармазін Ю.А.
ІІ. Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у п'ятнадцятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою:
- приведення структури законопроекту у відповідність до правил нормотворчої техніки;
- техніко-юридичного корегування положень законопроекту, оскільки даним законопроектом пропонуються зміни, які Кабінету Міністрів України необхідно буде відобразити у відповідних підзаконних нормативно-правових актах.
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.