Кількість абзаців - 209 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) абзац перший частини дев’ятої статті 96 після слів «без дозволу на їх виконання» доповнити словами і цифрами «, вчинене щодо об’єктів ІV категорії складності, «;
 
-1- Лисов І.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити наступними абзацами:
«абзац перший частини одинадцятої після слів «будівництва, які» доповнити словами «завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та»;
абзац перший частини чотирнадцятої після слів «складності, які» доповнити словами «завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та».
 
Враховано   1) у статті 96:
абзац перший частини дев’ятої доповнити словами і цифрами «вчинене щодо об’єктів ІV категорії складності»;
абзац перший частини одинадцятої після слів «будівництва, які» доповнити словами «завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та»;
абзац перший частини чотирнадцятої після слів «складності, які» доповнити словами «завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та»;
2) у статті 96-1:
абзац перший частини першої після слів «стандартів і правил» доповнити словами «у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії»;
 
    -2- Майборода С.Ф.
Після підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту включити новий підпункт у наступній редакції:
«2) у статті 96-1:
частину першу після слів «стандартів і правил» доповнити словами «, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії».
 
Враховано    
7. 2) в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої статті 96-1 слова « (головного інженера проекту), експерта» замінити словами «, головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, «;
 
   в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої слова « (головного інженера проекту), експерта» замінити словами «головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат»;
 
8. 3) у статті 221 слова і цифри «частиною третьою статті 96-1» замінити словами і цифрами «частинами третьою - п’ятою статті 96-1»;
 
   3) у статті 221 слова і цифри «частиною третьою статті 96-1» замінити словами і цифрами «частинами третьою - п’ятою статті 96-1»;
 
9. 4) у частині першій статті 244-6 слова і цифри « (крім частини третьої), 188-42» замінити словами і цифрами « (крім частин третьої - п’ятої), 97, 188-42»;
 
   4) у частині першій статті 244-6 слова « (крім частини третьої)» замінити словами і цифрами « (крім частин третьої - п’ятої), 97»;
 
10. 5) у пункті 2-1 частини першої статті 255 слова «частина третя» замінити словами «частини третя - п’ята».
 
   5) у пункті 2-1 частини першої статті 255 слова «частина третя» замінити словами «частини третя - п’ята».
 
11. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
-3- Ганущак Ю.І.
У Земельному кодексі України частину другу статті 180 після слів «окремих зон» доповнити словами «відповідно до місцевих правил забудови»
 
Відхилено   2. У частині другій статті 180 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова «відповідно до місцевих правил забудови» виключити.
 
12. 1) у статті 136:
 
-4- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 136 Земельного кодексу України виключити із законопроекту, оскільки вказані питання вже врегульовані Законом України від 5 липня 2012 року № 5077-VІ.
 
Враховано      
    -5- Ганущак Ю.І.
У Земельному кодексі України:
частину першу статті 136 доповнити реченням такого змісту:
«Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта.»;
частину другу статті 136 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «місцевих правил забудови».
 
Відхилено    
    -6- Сас С.В.
У змінах до Земельного кодексу України:
друге речення частини першої статті 136 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів, пункти 1) та 2) частини другої, а саме:
«У статті 136:
друге речення частини першої виключити;
у першому реченні частини другої слова «, регіональних або місцевих правил забудови» виключити;
частину третю доповнити пунктом «г» такого змісту:
«г) державної реєстрації речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу. «.
2) у пункті «б» частини другої статі 137 слово «пріоритетні» замінити словом «дозволені»;».
 
Враховано    
13. друге речення частини першої виключити;
 
      
14. у першому реченні частини другої слова «, регіональних або місцевих правил забудови» виключити;
 
      
15. частину третю доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
      
16. «г) державної реєстрації речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу.»;
 
      
17. 2) у пункті «б» частини другої статі 137 слово «пріоритетні» замінити словом «дозволені»;
 
-8- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 137 Земельного кодексу України виключити із законопроекту, оскільки вказані питання вже врегульовані Законом України від 5 липня 2012 року № 5077-VІ.
 
Враховано      
18. 3) у частині другій статті 180 слова «відповідно до місцевих правил забудови» виключити.
 
      
19. 3. Частину другу статті 71 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   3. Частину другу статті 71 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
20. «7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні.».
 
   «7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні».
 
21. 4. У статті 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011 р., № 34, ст. 343):
 
-9- Майборода С.Ф.
В пункті 4 розділу І законопроекту включити новий підпункт, виклавши його в наступній редакції:
«1) абзац одинадцятий частини першої статті 2 після слів «природного середовища» доповнити словами «, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маламобільних груп населення».
 
Враховано   4. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2011 р., № 34, ст. 343):
1) абзац одинадцятий частини першої статті 2 після слів «природного середовища» доповнити словами «створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення»;
 
22. 1) у частинах першій і другій слова «архітектора, який має» замінити словами «головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають»;
 
   2) у статті 7:
у частинах першій і другій слова «архітектора, який має» замінити словами «головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають»;
 
23. 2) у другому реченні частини четвертої слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»;
 
   у другому реченні частини четвертої слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»;
 
24. 3) частину шосту виключити;
 
-10- Лисов І.В.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
25. 4) у частині сьомій слово «архітектора -» виключити.
 
-11- Сас С.В.
У змінах до Закону України «Про архітектурну діяльність»:
1) частину шосту та сьому статті 7 залишити у чинній редакції.
 
Враховано частково   у частині сьомій слово «архітектора» виключити;
3) частину сьому статті 17 замінити шістьма новими частинами такого змісту:
«Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:
копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
засвідчені в установленому порядку копії документів:
про освіту;
про трудову діяльність та стаж;
про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;
стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення.
Крім того, громадяни можуть подавати інші документи, що підтверджують їх професійну спеціалізацію, рівень знань та кваліфікацію.
Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.
Підставою для відмови у видачі сертифіката є:
невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам;
непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується».
У зв’язку з цим частини восьму-десяту вважати відповідно частинами тринадцятою-п’ятнадцятою;
4) у статті 28:
абзац другий після слів «земельні ділянки» доповнити словами «забезпечувати поточний огляд, періодичне обстеження і паспортизацію об’єкта», а слова «архітектурно-технічному» виключити;
в абзаці третьому слово «дозвіл» замінити словами «документ дозвільного характеру, що дає право»;
в абзаці четвертому слова «згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати» виключити;
абзац п’ятий після слів «об'єкт архітектури» доповнити словами «та паспорт об’єкта»;
5) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури» у відповідному відмінку.
 
    -12- Майборода С.Ф.
Пункт 4 розділу І законопроекту доповнити новими підпунктами такого змісту:
«частину сьому статті 17 замінити новими частинами такого змісту:
«Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:
копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
засвідчені в установленому порядку копії документів:
про освіту;
про трудову діяльність та стаж;
про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;
стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення.
Громадяни також можуть подавати інші документи, що підтверджують їх професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань.
Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.
Підставою для відмови у видачі сертифіката може бути:
невідповідність кваліфікаційним вимогам;
непідтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань за результатами іспиту;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви у роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.»;
У частині першій статті 28:
абзац другий після слів «земельні ділянки,» доповнити словами «забезпечувати поточний огляд, періодичне обстеження і паспортизацію об’єкта,», а слова «архітектурно-технічного» виключити;
в абзаці третьому слово «дозвіл» замінити словами «документ, що дає право»;
в абзаці четвертому слова «згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати» виключити;
абзац п’ятий після слів «об'єкт архітектури,» доповнити словами «та паспорт об’єкта і»;
#102071
 
Враховано    
26. 5. У статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517):
 
-13- Барвіненко В.Д.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом у такій редакції:
«1) пункт 5 частини першої статті 18 виключити».
 
Враховано   5. У Законі України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; із змінами, внесеними Законом України від 176 травня 2012 року № 4710-VІ):
1) пункт 5 частини першої статті 18 виключити;
 
27. 1) пункт 7 частини першої після слів «монументального мистецтва» доповнити словами «, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади»;
 
   2) у статті 21:
пункт 7 частини першої доповнити словами «декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади»;
 
28. 2) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
29. «2. Мала архітектурна форма - споруда, яка є елементом декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.
 
-14- Барвіненко В.Д.
У запропонованому законопроектом визначенні малої архітектурної форми (підпункт 2 пункту 5 розділу І) слова «споруда, яка є елементом» замінити словом «елемент», а в абзаці дванадцятому цієї частини статті 21 слово «споруди» замінити словами «елементи благоустрою».
 
Враховано   «2. Мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.
 
30. До малих архітектурних форм належать:
 
   До малих архітектурних форм належать:
 
31. альтанки, павільйони, навіси;
 
   альтанки, павільйони, навіси;
 
32. паркові арки (аркади) і колони (колонади);
 
   паркові арки (аркади) і колони (колонади);
 
33. вуличні вази, вазони і амфори;
 
   вуличні вази, вазони і амфори;
 
34. декоративна та ігрова скульптура;
 
   декоративна та ігрова скульптура;
 
35. вуличні меблі (лавки, лави, столи);
 
   вуличні меблі (лавки, лави, столи);
 
36. сходи, балюстради;
 
   сходи, балюстради;
 
37. паркові містки;
 
   паркові містки;
 
38. огорожі, ворота, ґрати;
 
   огорожі, ворота, ґрати;
 
39. інформаційні стенди, дошки, вивіски;
 
   інформаційні стенди, дошки, вивіски;
 
40. інші споруди, визначені законодавством.
 
   інші елементи благоустрою, визначені законодавством.
 
41. Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до цього Закону за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил.
 
   Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до цього Закону за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил»;
 
42. У разі коли малу архітектурну форму необхідно підключити до інженерних мереж, розробляється згідно із законодавством відповідна проектна документація.».
 
-15- Барвіненко В.Д.
Останній абзац пункту 5 розділу І законопроекту вилучити.
 
Враховано   3) у статті 28:
в абзаці другому частини третьої слово «прибудинкової» виключити;
частину шосту виключити.
 
    -16- Барвіненко В.Д.
Доповнити пункт 5 розділу І законопроекту новим підпунктом у такій редакції:
«3) у статті 28:
в абзаці другому частини третьої слово «прибудинкової» виключити;
частину шосту виключити».
 
Враховано    
43. 6. У Законі України «Про будівельні норми» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41):
 
   6. У Законі України «Про будівельні норми» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41):
 
44. 1) у пункті 8 частини першої статті 6 слова «через систему базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві» виключити;
 
   1) у пункті 8 частини першої статті 6 слова «через систему базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві» виключити;
 
45. 2) частину другу статті 9 виключити.
 
-17- Майборода С.Ф.
Доповнити пункт 6 розділу І законопроекту новим підпунктом у такій редакції:
#102071
 
Враховано   2) частину другу статті 9 виключити;
3) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури» у відповідному відмінку.
 
46. 7. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 27, ст. 274, № 29, ст. 345, із змінами, внесеними Законом України від 22 березня 2012 року № 4570-VІ):
 
   7. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343, № 50, ст. 537; 2012 р., № 27, ст. 274, № 29, ст. 345, із змінами, внесеними законами України від 22 березня 2012 року № 4570-VІ, від 21 червня 2012 року № 5018- VІ та від 5 липня 2012 року № 5059- VІ):
 
47. 1) частину першу статті 2 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
   1) частину першу статті 2 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
48. «10-1) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; «;
 
-18- Кармазін Ю.А.
У частині сьомій:
1) абзац другий пункту 1) викласти у такій редакції:
«10-1) створення сприятливих умов життєдіяльності людини та безпечного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;»
 
Враховано частково   «10-1) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення»;
 
49. 2) абзац другий частини першої статті 4 замінити абзацами такого змісту:
 
   2) абзац другий частини першої статті 4 замінити трьома новими абзацами такого змісту:
 
50. «Об’єктами містобудування на місцевому рівні є комплекси об’єктів будівництва, що об’єднані спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою та визначаються залежно від:
 
-19- Лисов І.В.
Абзаци другий-четвертий підпункту 2 пункту 7 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна організація території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва та визначаються відповідно до:
в населених пунктах – меж населених пунктів, їх функціональних зон (сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів), приміських зон відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні;
за межами населених пунктів – меж приміських зон, а також функціональних зон відповідно до містобудівної документації на регіональному рівні.».
 
Враховано   «Об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна організація території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва, що визначаються відповідно до:
 
    -20- Ганущак Ю.І.
У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
у абзаці другому частини 1 статті 4 слова «та визначаються залежно від:
у межах населеного пункту – функціональних зон (сельбищної, промислової, житлової), приміських та територіальних зон відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні;
за межами населеного пункту – приміських та функціональних зон відповідно до містобудівної документації на регіональному рівні.» замінити словами «його функціональної зони».
 
Відхилено    
51. у межах населеного пункту - функціональних зон (сельбищної, промислової, житлової), приміських та територіальних зон відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні;
 
   у населених пунктах – меж населених пунктів, їх функціональних зон (сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів), приміських зон відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні;
 
52. за межами населеного пункту - приміських та функціональних зон відповідно до містобудівної документації на регіональному рівні.».
 
   за межами населених пунктів – меж приміських зон, а також функціональних зон відповідно до містобудівної документації на регіональному рівні».
 
53. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
 
54. 3) пункт 2 частини першої статті 7 після слів «стану розроблення» доповнити словами «та реалізації»;
 
-21- Майборода С.Ф.
Пункт 7 розділу І проекту доповнити новим підпунктом:
«Частини першу та другу статті 9 викласти у такій редакції:
«1. Нормативне регулювання планування та забудови територій здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, правил, державних та галузевих будівельних норм, національних стандартів, кодексів усталеної практики.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, забезпечує розроблення, затвердження, перегляд, внесення змін і скасування державних будівельних норм, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 згідно з Українським класифікатором нормативних документів (крім позицій, які стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації у цій сфері.».
 
Враховано   3) пункт 2 частини першої статті 7 після слів «стану розроблення» доповнити словами «та реалізації»;
4) текст статті 9 викласти в такій редакції:
«1. Нормативне регулювання планування та забудови територій здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, правил, державних та галузевих будівельних норм, національних (державних) стандартів, кодексів усталеної практики.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, забезпечує розроблення, затвердження, перегляд, внесення змін і скасування державних будівельних норм, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації у цій сфері»;
 
55. 4) у статті 10:
 
   5) у статті 10:
 
56. частину другу після слова «кварталів» доповнити словами «, проведення містобудівного моніторингу, створення і ведення містобудівного кадастру відповідних територій»;
 
   частину другу після слова «кварталів» доповнити словами «проведення містобудівного моніторингу, створення і ведення містобудівного кадастру відповідних територій»;
 
57. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
58. «3. Фінансування робіт з розроблення необхідної містобудівної та проектної документації, планування та забудови окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів будівництва (далі - будівництво), та внесення відповідної інформації до містобудівного кадастру здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом.»;
 
-22- Лисов І.В.
У запропонованій редакції частини 3 статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» слова «містобудівної та» вилучити. Окрема земельна ділянка не є об’єктом містобудування, тому містобудівна документація не розробляється на окрему земельну ділянку – це суперечить чинному Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
Враховано   «3. Фінансування робіт з розроблення необхідної проектної документації, планування та забудови окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів будівництва (далі - будівництво), та внесення відповідної інформації до містобудівного кадастру здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом»;
 
59. 5) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-23- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів цієї частини, пункт 5), а саме:
«5) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (районних) державних адміністрацій можуть розроблятися схеми планування окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів) та/або суміжних територій областей (районів).»
 
Відхилено   6) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
 
60. «2. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (районних) державних адміністрацій можуть розроблятися схеми планування окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів) та/або суміжних територій областей (районів).»;
 
-24- Лисов І.В.
У редакції нової частини статті 13 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» слова «та/або суміжних територій областей (районів)» вилучити.
 
Враховано   «2. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (районних) державних адміністрацій можуть розроблятися схеми планування окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів)»;
 
61. 6) у статті 14:
 
   7) у статті 14:
 
62. у частині першій слова «щодо коригування» замінити словами «про внесення змін до них чи»;
 
   у частині першій слова «щодо коригування» замінити словами «про внесення змін до них чи»;
 
63. у частині другій слова «, коригування показників і затвердження» замінити словами «та внесення змін до»;
 
-25- Кармазін Ю.А.
Пункт 6) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (районних) державних адміністрацій можуть розроблятися схеми планування окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів) та/або суміжних територій областей (районів).»
 
Враховано частково у підпункті 5 пункту 7  у частині другій слова «коригування показників і затвердження» замінити словами «та внесення змін до»;
 
64. 7) у статті 16:
 
   8) у статті 16:
 
65. абзац перший частини першої після слів «детальних планів території» доповнити словами «, їх оновлення та внесення змін до них»;
 
   абзац перший частини першої доповнити словами «їх оновлення та внесення змін до них»;
 
66. частину другу доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
67. «1-1) приведення містобудівної документації у відповідність з вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил; «;
 
   «3) приведення містобудівної документації у відповідність з вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил»;
 
68. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
-26- Лисов І.В.
Пропозиції законопроекту щодо доповнення статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» новою частиною п’ять виключити.
 
Враховано      
69. «5. Зміна функціонального призначення об’єкта будівництва в межах дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (за межами населеного пункту - відповідної районної державної адміністрації) може здійснюватися без внесення змін до містобудівної документації.»;
 
      
70. 8) у статті 17:
 
   9) у статті 17:
 
71. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац другий частини першої замінити двома новими абзацами такого змісту:
 
72. «На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану.
 
   «На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану.
 
73. Послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту та документації із землеустрою визначається завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням з розробником.».
 
-27- Лисов І.В.
Необхідно зв‘язати виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту не тільки з завданнями на розроблення містобудівної документації (підпункт 8 пункту 7 розділу І проекту), а й з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
 
Враховано   Послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту та документації із землеустрою визначається будівельними нормами, державними стандартами і правилами та завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням з розробником».
 
74. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
75. друге речення абзацу другого частини дев’ятої після слів «може порушуватися» доповнити словами «за результатами містобудівного моніторингу»;
 
   друге речення абзацу другого частини дев’ятої після слів «може порушуватися» доповнити словами «за результатами містобудівного моніторингу»;
 
76. 9) у статті 18:
 
   10) у статті 18:
 
77. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
78. в абзаці першому слова «, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру» виключити;
 
   в абзаці першому слова «плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру» виключити;
 
79. абзаци другий і третій виключити;
 
-28- Сас С.В.
У змінах до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
1) у частині першій статті 18 абзац третій залишити у чинній редакції.
 
Враховано   абзац другий виключити;
 
    -29- Кармазін Ю.А.
У пункті 9) абзац четвертий виключити, а саме:
«абзаци другий і третій виключити;», тобто абзаци другий і третій частини 1 статті 18 Закону не виключати, а залишити в чинній редакції, а саме:
«Невід'ємною складовою плану зонування території (у складі
генерального плану чи окремо) є проект землеустрою щодо
впорядкування території населеного пункту.
План зонування території розробляється з метою створення
сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об'єктів
виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.»
 
Враховано частково    
80. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
81. «2. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови територіальних зон, кварталів, мікрорайонів та інших частин територій населених пунктів, їх ландшафтної організації.»;
 
-30- Лисов І.В.
У підпункті 9 пункту 7 розділу І законопроекту:
- абзац шостий викласти у такій редакції:
«2. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.»;
- абзац восьмий виключити.
 
Враховано   «2. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації»;
 
82. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
83. пункт 4 після слів «урахування місцевих умов» доповнити словами «, у тому числі регіональних та місцевих схем екомережі і програм з питань розвитку екомережі, «;
 
      
84. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
 
85. «5) установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови; «;
 
   «5) установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови»;
 
86. доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
87. «7) відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.»;
 
   «7) відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів»;
 
88. 10) у статті 19:
 
   11) у статті 19:
 
89. частини першу - третю викласти у такій редакції:
 
   частини першу - третю викласти в такій редакції:
 
90. «1. Детальний план в межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.
 
   «1. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.
 
91. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.
 
   Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.
 
92. 2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми (частини схеми) планування території району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів та функціонального призначення території.
 
-31- Лисов І.В.
Абзац п’ятий підпункту 10 пункту 7 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів».
 
Враховано   2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.
 
93. Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та акта щодо внесення змін до нього здійснюється на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації.
 
   Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та внесення змін до нього здійснюються на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації.
 
94. 3. Детальний план території за межами населеного пункту визначає:
 
-32- Лисов І.В.
Запропоновану законопроектом частину 3 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» викласти у новій редакції:
«3. На підставі та з урахуванням затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території».
 
Враховано   3. На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території»;
 
95. 1) принципи планувально-просторової організації забудови території та/або окремої земельної ділянки щодо розміщення об’єкта будівництва;
 
      
96. 2) червоні лінії та лінії регулювання забудови (у разі необхідності);
 
      
97. 3) техніко-економічні показники, що відповідають містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки;
 
      
98. 4) вплив об’єкта будівництва на суміжні території та прогноз щодо їх перспективного розвитку;
 
      
99. 5) систему інженерного забезпечення земельної ділянки та об’єкта будівництва;
 
      
100. 6) організацію транспортного і пішохідного руху;
 
      
101. 7) комплексний благоустрій та озеленення.»;
 
      
102. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
103. абзац перший після слів «Детальний план території» доповнити словами «в межах населеного пункту»;
 
-33- Лисов І.В.
Пропозиції законопроекту до абзацу першого частини четвертої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключити.
 
Враховано      
104. пункт 10 після слів «та озеленення» доповнити словами «, потребу у формуванні екомережі»;
 
   пункт 10 доповнити словами «потребу у формуванні екомережі»;
 
105. доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
106. «11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).»;
 
   «11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території)»;
 
107. в абзаці другому частини сьомої слова «міської ради забезпечує» замінити словами «міської ради, відповідна районна державна адміністрація забезпечують»;
 
-34- Ганущак Ю.І.
У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
у абзаці другому частини 7 статті 19 слова «відповідна районна державна адміністрація» виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому частини сьомої слова «міської ради забезпечує» замінити словами «міської ради, відповідна районна державна адміністрація забезпечують»;
 
108. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
109. абзац перший після слів «Детальний план території» доповнити словами «в межах населеного пункту»;
 
   абзац перший після слів «Детальний план території» доповнити словами «у межах населеного пункту»;
 
110. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
111. «Детальний план території за межами населеного пункту розглядається і затверджується відповідною районною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання.»;
 
-35- Ганущак Ю.І.
У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
у абзаці другому частини 8 статті 19 слова «розглядається і затверджується відповідною районною державною адміністрацією» замінити словами «в межах юрисдикції відповідної сільської, селищної, міської ради розглядається і затверджується нею».
 
Відхилено   «Детальний план території за межами населеного пункту розглядається і затверджується відповідною районною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання»;
 
112. 11) у частині третій статті 20:
 
   12) у частині третій статті 20:
 
113. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
114. «3. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду державні органи, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають спеціально уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки.»;
 
   «3. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду державні органи, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають спеціально уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки»;
 
115. в абзаці другому слова «надходження розділу» замінити словами «надходження інформації про розгляд»;
 
   в абзаці другому слово «розділу» замінити словами «інформації про розгляд»;
 
116. 12) у статті 23:
 
   13) у статті 23:
 
117. частину першу після слів «система спостережень» доповнити словами «, аналіз реалізації містобудівної документації»;
 
   частину першу після слів «система спостережень» доповнити словами «аналіз реалізації містобудівної документації»;
 
118. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
119. «2. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення програм соціально-економічного розвитку та внесення змін до містобудівної документації.»;
 
   «2. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення програм соціально-економічного розвитку та внесення змін до містобудівної документації»;
 
120. 13) у статті 24:
 
   14) у статті 24:
 
121. частини першу і шосту виключити;
 
   частини першу і шосту виключити;
 
122. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
123. «Забудова земельної ділянки здійснюється в межах цільового призначення земельної ділянки, встановленого відповідно до законодавства.»;
 
   «Забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства»;
 
124. 14) частину першу статті 28 виключити;
 
-36- Лисов І.В.
Підпункт 14 пункту 7 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«14) у статті 28:
в назві статті слова «малі архітектурні форми і» виключити;
частину першу виключити»
 
Враховано   15) у статті 28:
в назві слова «Малі архітектурні форми і тимчасові» замінити словом «Тимчасові»;
частину першу виключити;
 
    -37- Кармазін Ю.А.
Пункт 14 викласти в такій редакції:
«14) у статті 28:
у назві виключити слова «Малі архітектурні форми і»;
частину першу виключити;».
 
Враховано    
125. 15) статтю 29 викласти у такій редакції:
 
   16) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
126. «Стаття 29. Вихідні дані
 
   «Стаття 29. Вихідні дані
 
127. 1. Основними складовими вихідних даних є:
 
   1. Основними складовими вихідних даних є:
 
128. містобудівні умови та обмеження;
 
   1) містобудівні умови та обмеження;
 
129. технічні умови;
 
   2) технічні умови;
 
130. завдання на проектування.
 
   3) завдання на проектування.
 
131. 2. Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів - районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.
 
   2. Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів - районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.
 
132. 3. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.
 
   3. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.
 
133. Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
-38- Майборода С.Ф.
В абзаці другому частини 3 статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (підпункт 15 пункту 7 розділу І законопроекту) після слова «формування» включити слова «та реалізує».
 
Враховано   Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
134. 4. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
   4. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
135. 5. Розгляд заяви і надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх наданні здійснюються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
   5. Розгляд заяви і надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх наданні здійснюються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
136. Рішення про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
   Рішення про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
137. 6. До містобудівних умов та обмежень можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.
 
   6. До містобудівних умов та обмежень можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.
 
138. 7. Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
   7. Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
139. 8. Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.
 
   8. Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.
 
140. Зміни до містобудівних умов та обмежень можуть вноситися тільки за згодою замовника, а для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, - за погодженням з інвестором (головним розпорядником коштів).
 
-39- Майборода С.Ф.
Абзац другий частини 8 статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (підпункт 15 пункту 7 розділу І законопроекту) викласти у такій редакції:
«Зміни до містобудівних умов та обмежень можуть вноситися тільки за згодою замовника».
 
Враховано   Зміни до містобудівних умов та обмежень можуть вноситися тільки за згодою замовника.
 
141. 9. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням з проектувальником.
 
   9. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням із проектувальником.
 
142. Для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, завдання на проектування погоджується з інвестором (головним розпорядником коштів).
 
-40- Майборода С.Ф.
Абзац другий частини 9 статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (підпункт 15 пункту 7 розділу І законопроекту) виключити.
 
Враховано      
143. 10. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень.»;
 
-41- Лисов І.В.
В останньому абзаці підпункту 15 пункту 7 розділу І законопроекту слова «об’єкта містобудування» замінити словами «об’єкта будівництва»
 
Враховано   10. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень»;
 
144. 16) у статті 30:
 
   17) у статті 30:
 
145. перше речення частини сьомої після слів «будівництва об’єкта» доповнити словами «незалежно від зміни замовника»;
 
   перше речення частини сьомої доповнити словами «незалежно від зміни замовника»;
 
146. у частині восьмій слова «водо-, тепло-, електро-, газопостачання» замінити словами «інженерного забезпечення»;
 
   у частині восьмій слова «водо-, тепло-, електро-, газопостачання» замінити словами «інженерного забезпечення»;
 
147. 17) у частині першій статті 31:
 
   18) у статті 31:
 
148. в абзаці другому слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, «;
 
   у частині першій:
в абзаці другому слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»;
 
149. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
150. «До проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (матеріали оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення). Перелік таких об’єктів та порядок проведення оцінки визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-42- Барвіненко В.Д.
Підпункт 17 пункту 7 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами у такій редакції:
«В частині четвертій:
в абзаці третьому слова «, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення» виключити;
абзац п’ятий доповнити словами: «або окремих розділів проектної документації».
 
Враховано   «До проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додаються результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (матеріали оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення). Перелік таких об’єктів та порядок проведення оцінки визначаються Кабінетом Міністрів України»;
у частині четвертій:
в абзаці третьому слова «їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення» виключити;
абзац п’ятий доповнити словами «або окремих розділів проектної документації»;
 
151. 18) у частині першій статті 32 слова «за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або інженерного обладнання» виключити;
 
   19) у частині першій статті 32 слова «за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або інженерного обладнання» виключити;
 
152. 19) в абзаці першому частини третьої статті 34 слова «відмов у реєстрації таких декларацій та» замінити словами «повернених декларацій та відмов»;
 
-43- Лисов І.В.
Підпункт 19 пункту 7 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами у такій редакції:
«у частині четвертій статті 34:
після слів «їх розміщення» доповнити словами «, а так само нове будівництво відповідно до містобудівної документації інженерно-транспортних мереж та комунікацій на замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування на землях державної чи комунальної власності»;
доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«Встановлене право земельного сервітуту щодо будівництва мереж та комунікацій є підставою для отримання документа, який дає право на виконання підготовчих чи будівельних робіт».
 
Враховано редакційно   20) у статті 34:
в абзаці першому частини третьої слова «відмов у реєстрації таких декларацій та» замінити словами «повернених декларацій та відмов»;
у частині четвертій:
після слів «їх розміщення» доповнити словами «а так само нове будівництво відповідно до містобудівної документації об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Встановлене право земельного сервітуту щодо будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури є підставою для отримання документа, що дає право на виконання підготовчих чи будівельних робіт»;
 
153. 20) у статті 35:
 
   21) у статті 35:
 
154. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
155. «6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання підготовчих робіт замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.»;
 
   «6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання підготовчих робіт замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації»;
 
156. у першому реченні частини сьомої слова «відмовила в її реєстрації» замінити словами «повернула її», а слова «, а рішення про відмову - прийнято» замінити словами «або повернена»;
 
   у першому реченні частини сьомої слова «відмовила в її реєстрації» замінити словами «повернула її», а слова «а рішення про відмову - прийнято» - словами «або повернена»;
 
157. в абзаці першому частини восьмої слова «генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або» та «чи відповідальних виконавців робіт, « виключити;
 
   в абзаці першому частини восьмої слова «генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або» та «чи відповідальних виконавців робіт» виключити;
 
158. 21) у статті 36:
 
   22) у статті 36:
 
159. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
160. «4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.»;
 
   «4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації»;
 
161. в абзаці першому частини п’ятої слова «прийняла рішення про відмову в її реєстрації» замінити словами «повернула її», а слова «, а рішення про відмову - прийнято» - словами «або повернена»;
 
   в абзаці першому частини п’ятої слова «прийняла рішення про відмову в її реєстрації» замінити словами «повернула її», а слова «а рішення про відмову - прийнято» - словами «або повернена»;
 
162. у частині шостій слова «генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або» та «або відповідальних виконавців робіт, « виключити;
 
   у частині шостій слова «генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або» та «або відповідальних виконавців робіт» виключити;
 
163. 22) у статті 37:
 
   23) у статті 37:
 
164. у частині третій слово «, переоформлення» виключити;
 
   у частині третій слово «переоформлення» виключити;
 
165. абзац перший частини сьомої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
 
166. «7. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл, з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.»;
 
-44- Барвіненко В.Д.
Підпункт 22 пункту 7 розділу І проекту доповнити абзацом у такій редакції:
«частину дев’яту виключити».
 
Враховано   «7. У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл, з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється»;
частину дев’яту виключити;
24) у статті 38:
у назві слово «містобудування» виключити;
у частині другій:
абзац перший після слів «підлягає знесенню» доповнити словами «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Виконання рішення суду, що набрало законної сили, щодо знесення самочинно збудованого об’єкта здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;
 
    -45- Барвіненко В.Д.
Доповнити пункт 7 розділу І законопроекту новим підпунктом у наступній редакції:
«У статті 38:
в назві статті слово «містобудування» вилучити;
в частині другій:
абзац перший після слів «підлягає знесенню» доповнити словами «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,»;
доповнити частину новим абзацом в такій редакції:
«Виконання рішення суду щодо знесення самочинно збудованого об’єкта здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»«.
 
Враховано    
167. 23) у статті 39:
 
   25) у статті 39:
 
168. у частині четвертій слова « (відмову у реєстрації)» замінити словом « (повернення)»;
 
   у частині четвертій слова « (відмову у реєстрації)» замінити словом « (повернення)»;
 
169. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
170. «6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про готовність об’єкта до експлуатації замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.»;
 
   «6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про готовність об’єкта до експлуатації замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації»;
 
171. абзац п’ятий частини сьомої викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий частини сьомої викласти в такій редакції:
 
172. «Відмова у видачі сертифіката надається замовникові у строк, передбачений для його видачі.»;
 
   «Відмова у видачі сертифіката надається замовникові у строк, передбачений для його видачі»;
 
173. частину восьму після слів «не прийнятих» доповнити словами « (якщо таке прийняття передбачено законодавством)»;
 
   частину восьму після слів «не прийнятих» доповнити словами « (якщо таке прийняття передбачено законодавством)»;
 
174. у частині одинадцятій слово «введення» замінити словом «прийняття»;
 
   у частині одинадцятій слово «введення» замінити словом «прийняття»;
 
175. доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:
 
-46- Барвіненко В.Д.
Два останні абзаци підпункту 23 пункту 7 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«у частині дванадцятій слова «трьох місяців» замінити словами «ста двадцяти днів».
 
Враховано   у частині дванадцятій слова «трьох місяців» замінити словами «ста двадцяти календарних днів»;
 
176. «12. Замовник зобов’язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався із залученням коштів фізичних і юридичних осіб, об’єднанню співвласників чи власникові, або експлуатуючій організації протягом трьох місяців з дня його прийняття в експлуатацію.»;
 
      
177. 24) доповнити Закон статтею 39-1 такого змісту:
 
   26) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
 
178. «Стаття 39-1. Внесення змін до повідомлення або декларації, скасування реєстрації повідомлення або декларації
 
   «Стаття 39-1. Внесення змін до повідомлення або декларації, скасування реєстрації повідомлення або декларації
 
179. 1. У разі коли замовник самостійно виявив технічну помилку у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або про готовність об’єкта до експлуатації, а також у разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до закону, у такі повідомлення або декларацію вносяться зміни у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   1. У разі якщо замовник самостійно виявив технічну помилку у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або про готовність об’єкта до експлуатації, а також у разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до закону, до такого повідомлення або декларації вносяться зміни у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
180. Замовник зобов’язаний протягом трьох днів надати достовірні дані щодо тієї інформації, яка потребує змін, для внесення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю відповідних відомостей до реєстру, а також до повідомлення або декларації.
 
   Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати достовірні дані щодо тієї інформації, яка потребує змін, для внесення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю відповідних відомостей до реєстру, а також до повідомлення або декларації.
 
181. 2. У разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення або декларації підлягає скасуванню інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Про скасування повідомлення або декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів після дня скасування.
 
   2. У разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення або декларації підлягає скасуванню інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Про скасування повідомлення або декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня скасування.
 
182. 3. Після скасування реєстрації відповідного повідомлення або декларації замовник має право повторно надіслати повідомлення або подати декларацію згідно з вимогами, встановленими законодавством.
 
   3. Після скасування реєстрації відповідного повідомлення або декларації замовник має право повторно надіслати повідомлення або подати декларацію згідно з вимогами, встановленими законодавством.
 
183. 4. До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подані з помилками повідомлення або декларацію чи виявлені в них недостовірні дані не застосовуються.»;
 
-47- Барвіненко В.Д.
Доповнити пункт 7 розділу І законопроекту новим підпунктом у такій редакції:
«Доповнити Закон новою статтею такого змісту:
«Стаття 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів
1. Власники або управителі об’єктів забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.
2. Обстеження об’єкта здійснюється з метою оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним технічним регламентом, та прийняття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності і безпеки при подальшій експлуатації.
Порядок проведення обстеження визначає Кабінет Міністрів України.
Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта, форму та вимоги до якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
3. Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів з середніми та значними наслідками (ІІІ, ІV та V категорії складності), а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності).
За рішенням власників або управителів може проводитися також обстеження інших об'єктів, ніж передбачені у цій частині.
4. У період між обстеженнями власники або управителі власними силами або із залученням інших суб’єктів господарювання забезпечують огляд об’єктів та вживають заходів щодо належної їх експлуатації.
5. Контроль за дотриманням порядку проведення обстеження об’єктів та реалізацією заходів щодо забезпечення надійності і безпеки при їх експлуатації здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
6. Незабезпечення обстеження та паспортизації об’єкта, який підлягає обов’язковому обстеженню, порушення порядку такого обстеження та нереалізація заходів щодо забезпечення надійності і безпеки при його подальшій експлуатації тягне за собою відповідальність, передбачену законом.».
 
Враховано   4. До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подані з помилками повідомлення або декларацію чи виявлені в них недостовірні дані не застосовуються»;
27) доповнити статтею 39-2 такого змісту:
«Стаття 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів
1. Власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.
2. Обстеження об’єкта будівництва здійснюється з метою оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.
Порядок проведення обстеження встановлює Кабінет Міністрів України.
Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта будівництва, форму та вимоги до якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
3. Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками (ІІІ, ІV та V категорії складності), а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності).
За рішенням власників або управителів також може проводитися обстеження інших об'єктів, не передбачених цією частиною.
4. У період між обстеженнями власники або управителі своїми силами чи із залученням інших суб’єктів господарювання забезпечують огляд об’єктів та вживають заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.
5. Контроль за дотриманням порядку проведення обстеження об’єктів та реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. Незабезпечення обстеження та паспортизації об’єкта, що підлягає обов’язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації тягне за собою відповідальність, передбачену законом».
 
184. 25) частину восьму статті 40 доповнити абзацом такого змісту:
 
   28) частину восьму статті 40 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
185. «У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.»;
 
   «У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь»;
 
186. 26) у частині четвертій статті 41:
 
-48- Майборода С.Ф.
Підпункт 26 пункту 7 розділу І законопроекту доповнити наступними абзацами:
«Пункт 1 частини четвертої статті 41 Закону викласти у редакції:
«1) безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів та до об’єктів, які підлягають обов’язковому обстеженню;»;
підпункт б) пункту 3 частини четвертої статті 41 Закону викласти у редакції:
«б) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або отримання дозволу на виконання будівельних робіт;».
 
Враховано   29) у статті 41:
у частині четвертій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів та до об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню»;
підпункт «б» пункту 3 викласти в такій редакції:
«б) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт»;
 
187. доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
188. «4-1) проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовані під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил згідно із законодавством; «;
 
   «4-1) проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил згідно із законодавством»;
 
189. пункт 6 після слів «які пройшли» доповнити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, «;
 
-49- Майборода С.Ф.
Частину четверту статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за реалізацією заходів щодо забезпечення надійності і безпеки при їх експлуатації.».
#102071
 
Враховано   пункт 6 після слів «які пройшли» доповнити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації»;
у частині восьмій слова «до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури або до суду» замінити словами «відповідно до закону»;
 
190. 27) пункт 9 розділу V «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
 
   30) пункт 9 розділу V «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
 
191. «9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:
 
   «9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:
 
192. індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року;
 
   індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;
 
193. громадські будинки І та ІІ категорії складності, збудовані до 12 березня 2011 року.
 
-50- Баранов В.О.
Абзац четвертий підпункту 27 пункту 7 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«…громадські будинки і будівлі та споруди сільськогосподарського призначення І та ІІ категорій складності, збудовані до 12 березня 2011 року…».
 
Враховано редакційно   збудовані до 12 березня 2011 року:
громадські будинки І і ІІ категорій складності;
будівлі і споруди сільськогосподарського призначення І і ІІ категорій складності.
 
194. Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
   Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
 
195. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення та про накладення штрафу:
 
   Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення та про накладення штрафу:
 
196. щодо фізичних осіб - відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 
   щодо фізичних осіб - відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 
197. щодо юридичних осіб - відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.»;
 
   щодо юридичних осіб - відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;
 
198. 28) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури» у відповідному відмінку.
 
-51- Майборода С.Ф.
У підпункті 28 пункту 7 розділу І законопроекту слова «формування державної політики» замінити словами «формування та реалізує державну політику»
 
Враховано   31) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури» у відповідному відмінку.
 
199. 8. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204, із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2011 року № 4289-VІ) доповнити пунктом 22 такого змісту:
 
-52- Сас С.В.
У змінах до Закону України «Про судовий збір»:
1) частину першу статті 5 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   8. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204, № 31, ст. 393; із змінами, внесеними законами України від 23 лютого 2012 року № 4452-VІ та від 6 вересня 2012 року № 5207-VІ) доповнити пунктом 23 такого змісту:
 
200. «22) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи - у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень зазначених органів.».
 
   «23) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи - у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів».
 
201. 9. У пункті 2 частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345) цифри і слова «31 грудня 2009 року» замінити цифрами і словами «12 березня 2011 року».
 
-53- Майборода С.Ф.
Пункт 9 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом у такій редакції:
«Частину першу статті 2 після слів «у тому числі» доповнити словами «щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії а також».
 
Враховано   9. У статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345):
1) абзац перший частини першої після слів «у тому числі» доповнити словами «за нестворення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також»;
2) у пункті 2 частини другої цифри і слова «31 грудня 2009 року» замінити цифрами і словами «12 березня 2011 року»;
3) абзац третій пункту 1 частини шостої викласти в такій редакції:
«зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт, - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат».
 
    -54- Майборода С.Ф.
Пункт 9 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом у такій редакції:
«Абзац третій пункту 1 частини шостої статті 2 викласти у наступній редакції:
«зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, - у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат;».
 
Враховано    
202. 10. У пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345) цифри і слова «31 грудня 2009 року» замінити цифрами і словами «12 березня 2011 року», а цифру і слово «1 січня» - цифрами і словом «31 грудня».
 
-55- Барвіненко В.Д.
У пункті 10 розділу І законопроекту слова «пункті 2» вилучити.
 
Враховано   10. У розділі ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345) цифру і слово «1 січня» замінити цифрами і словом «31 грудня», а цифри і слова «31 грудня 2009 року» - цифрами і словами «12 березня 2011 року».
11. У Законі України «Про ціни і ціноутворення»:
1) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
«2. Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування у будівництві, перевірка дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури»;
2) абзац третій частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
«інші органи, визначені законом».
 
    -56- Барвіненко В.Д.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом у такій редакції:
«11. У Законі України «Про ціни і ціноутворення»:
1) частину другу статті 7 викласти у редакції:
«2. Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування у будівництві, перевірка дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.»;
абзац третій частини першої статті 16 викласти у редакції:
«інші органи, визначені законом.».
 
Враховано    
203. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
204. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-57- Барвіненко В.Д.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзаців першого – десятого підпункту 27 пункту 7 розділу першого цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;
абзацу одинадцятого, який набирає чинності через вісімнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзаців першого – десятого підпункту 27 пункту 7 розділу І цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;
абзацу одинадцятого підпункту 27 і абзаців десятого та одинадцятого підпункту 29 пункту 7 розділу І цього Закону, які набирають чинності через вісімнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -58- Майборода С.Ф.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім передостаннього абзацу підпункту 29 пункту 7 розділу І цього Закону, який набирає чинності через вісімнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано    
205. 2. Установити, що штрафні санкції, передбачені частинами одинадцятою - п’ятнадцятою статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовуються до фізичних осіб, що експлуатують неприйняті в експлуатацію об’єкти, закінчені будівництвом з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності».
 
-59- Лисов І.В.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту виключити.
 
Враховано      
206. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-60- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини третьої розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
    -61- Майборода С.Ф.
В пункті 3 розділу ІІ законопроекту слово «тримісячний» замінити словом «шестимісячний».
 
Враховано    
207. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
208. забезпечити приведення органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.