Кількість абзаців - 950 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Ганущак Ю.І.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення статтю 11 після слів «охорони праці», доповнити словами «їх територіальні органи»;
 
Відхилено згідно концепції законопроекту повноваження територіальних органів не закріплюються на рівні законів  І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) у статті 82-4 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-2- Шаго Є.П.
Статтю 82-4. Кодексу України про адміністативні правопорушення залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   1) у статті 82-4 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
    -3- Звягільський Ю.Л.
У новій редакції статті 82-4 після слів «без спеціального дозволу» доповнити словами «, який надається» та після слів «охорони навколишнього природного середовища,» доповнити словами «за погодженням»
 
Відхилено Не є предметом законопроекту   
7. 2) статтю 231-1 виключити;
 
-4- Звягільський Ю.Л.
Статтю 231-1 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   2) статтю 231-1 виключити;
 
8. 3) статтю 239 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 239 викласти в такій редакції:
 
9. "Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-5- Мірошниченко Ю.Р.
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, директори державних регіональних та казенних підприємств центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
Враховано   "Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, директори державних регіональних та казенних підприємств центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
10. 4) статтю 242-1 викласти в такій редакції:
 
-6- Дейч Б.Д.
У новій редакції статті 242-1:
назву статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
частину першу після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
у частині другій:
після слів «Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
після слів «посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «посадові особи органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   4) статтю 242-1 викласти в такій редакції:
 
11. "Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою та третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-7- Мірошниченко Ю.Р.
підпункт 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 – 50, 52 – 53-1, 53-3 – 54, 59 – 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 – 79, статтями 80 – 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою та третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1 – 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря, Азовського і Чорного морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій".
 
Враховано   "Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 – 50, 52 – 53-1, 53-3 – 54, 59 – 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 – 79, статтями 80 – 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою і третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1 – 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій";
 
12. 5) у статті 255:
 
-8- Звягільський Ю.Л.
Статтю 255 залишити у чинній редакції
 
Відхилено Призведе до невластивих контролюючим органам функцій  5) у статті 255:
 
13. а) у частині першій:
 
-9- Глазунов С.М.
У статті 255:
У абзаці двадцять другому частини першої слова та цифри «частина друга, четверта і п’ята статті 85» виключити.
 
Враховано   а) у частині першій:
у пункті 1:
 
14. абзац двадцять дев'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами";
 
-10- Заєць І.О.
у статті 255
у частині першій:
абзац двадцять дев'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 — в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря, Азовського і Чорного морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій".
 
Враховано редакційно   в абзаці двадцять другому слова та цифри «частини друга, четверта і п'ята статті 85» виключити;
абзац двадцять дев'ятий замінити двома абзацами такого змісту:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та його територіальних органів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій»;
 
    -11- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції абзацу двадцять дев’ятого пункту 1 частини першої статті 255 після слів «із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено    
15. у пункті 2 цифри "149 - 154" замінити цифрами "149 - 152, 154";
 
-12- Глазунов С.М.
У пункті 2 цифри "149 - 154" замінити цифрами "149 - 152, 154", а слова та цифри «статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);» виключити.
 
Враховано   у пункті 2 цифри "149 - 154" замінити цифрами "149 - 152, 154", а слова та цифри «статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи)» виключити;
 
16. б) пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:
 
-13- Глазунов С.М.
Підпункт б) законопроекту викласти так: «у пункті другому частини другої цифри «65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 153» виключити, а пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:
"7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 914, 153)".
При цьому весь пункт 14, а у пункті 16 слова та цифри «частини перша і третя статті 85,» виключити.
 
Враховано   б) у частині другій:
у пункті 2 цифри «65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 153» виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:
 
17. "7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153)".
 
-14- Томенко М.В.
Пункт 7 частини другої статті 255 викласти в такій редакції:7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частина перша, третя статті 85, статті 89, 91-4, 153, 154);
 
Враховано частково   "7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153)";
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду (в межах закріплених за користувачами мисливських угідь) (частини перша та друга статті 85)»;
пункт 14 виключити;
у пункті 16 слова та цифри «частини перша і третя статті 85» виключити.
 
    -15- Шершун М.Х.
Частину другу статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити пунктом 8 такого змісту:
8) єгеря та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду (в межах, закріплених за користувачами мисливських угідь) (стаття 85, 85-1, 88-1)
 
Враховано    
    -16- Томенко М.В.
Пункт 9 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:
«громадський інспектор з охорони довкілля (частини четверта, п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, 91);"
 
Відхилено    
18. 2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2000 р., № 2 - 3, ст. 10; 2001 р., № 50, ст. 262; 2002 р., № 12 - 13, ст. 9; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 30, ст. 247; 2004 р., № 5, ст. 22, № 17 - 18, ст. 250, № 23, ст. 324; 2005 р., № 7 - 8, ст. 162, №№ 17 - 19, ст. 267; 2006 р., №№ 9 - 11, ст. 96, № 22, ст. 184; 2007 р., № 3, ст. 31, № 7 - 8, ст. 66; 2008 р., №№ 5 - 9, ст. 78, № 27 - 28, ст. 253; 2009 р., № 40, ст. 578; 2010 р., №№ 22 - 25, ст. 263, № 59, ст. 2048; 2011 р., № 6, ст. 47, № 23, ст. 160, № 22, ст. 151, № 27, ст. 232, № 29, ст. 272, № 53, ст. 2090):
 
   3. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
19. 1) у частині першій статті 4 слова "народ України" в усіх відмінках замінити словами "Український народ" у відповідному відмінку;
 
   1) у частині першій статті 4 слова "народ України" в усіх відмінках замінити словами "Український народ" у відповідному відмінку;
 
20. 2) частину шосту статті 5 після слів "корисних копалин" доповнити словами "та резерв цього фонду";
 
   2) частину шосту статті 5 після слів "корисних копалин" доповнити словами "та резерв цього фонду";
 
21. 3) у статті 6 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-17- Шаго Є.П.
У статті 6 Кодексу України «Про надра» замість слів «органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища», записати «центрального органу виконавчої у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   3) у статті 6 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
22. 4) у статті 7:
 
-18- Звягільський Ю.Л.
Статтю 7 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   4) у статті 7:
 
23. пункти 3 - 4-1 виключити;
 
-19- Кармазін Ю.А.
Статтю 7 залишити в чинній редакції
Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що варто залишити у чинній редакції статтю 7 Кодексу України про надра щодо компетенції Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин. Адже основні зміни до цієї статті вносилися у 2010-2011 роках й стосуються ключових питань у даній сфері, які, на нашу думку, не потребують перегляду. Зокрема, пункти 4 і 4-1 цієї статті (які пропонується вилучити), були включені до цього Кодексу відповідно до законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції» від 23.09.2010 р. та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» від 02.12.2010 р. з метою забезпечення вирішення відповідних питань, і їх механічна відміна виглядає необгрунтованою. Зазначимо також, що пункт 15-1, яким пропонується доповнити статтю 8 цього Кодексу (підпункт 5 пункту 2 розділу І проекту), не узгоджується із Законом України «Про угоди про розподіл продукції» (абз. 10 ч. 2. статті 6), згідно з яким «Перелік ділянок надр, які становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції, затверджується Верховною Радою України», а не Кабінетом Міністрів, як пропонується у проекті
 
Відхилено   пункти 3 - 4-1 виключити;
 
    -20- Шаго Є.П.
Статтю 7 Кодексу України про надра залишити у нині діючій редакції. Основні зміни до цієї статті вносилися у 2010-2011 роках, а нестабільність законодавства провокує нестабільність суспільних відносин
 
Відхилено    
    -21- Шаров І.Ф.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити, а саме: у статті 7: пункти 3 - 4-1 виключити; пункт 5 доповнити словами «відповідно до Конституції України»
 
Відхилено    
24. пункт 5 доповнити словами "відповідно до Конституції України";
 
   пункт 5 доповнити словами "відповідно до Конституції України";
 
25. 5) у статті 8:
 
   5) у статті 8:
 
26. пункт 14 виключити;
 
-22- Звягільський Ю.Л.
Пункт 14 статті 8 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   пункт 14 виключити;
 
27. доповнити статтю пунктом 15-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
28. "15-1) затвердження переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції";
 
-23- Звягільський Ю.Л.
Пункт 15-1 статті 8 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   "15-1) затвердження переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції";
 
29. 6) у статті 11 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи і органи місцевого самоврядування";
 
   6) у статті 11 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування";
 
30. 7) у статті 12 слова "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим Радам народних депутатів і спеціально уповноваженим органам державної виконавчої влади" замінити словами "органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування";
 
-24- Шаго Є.П.
статтю 12 Кодексу України «Про надра» викласти у редакції:
Громадяни та їх об'єднання мають право на участь у розробці та здійсненні заходів, з питань раціонального використання та охорони надр, які здійснюють органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.
Слова «особи без громадянства виключити.
 
Враховано редакційно   7) текст статті 12 викласти в такій редакції:
«Громадяни та їх об'єднання мають право на участь у розробленні та здійсненні заходів з питань раціонального використання та охорони надр, які здійснюють органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування»;
 
31. 8) статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-25- Палиця І.П.
Підпункт 8 пункту розділу І проекту (зміни до статті 16 Кодексу України про надра) доповнити новою частиною:
«У частині першій статті 16 після слів «надаються» доповнити словами «державним підприємствам, господарським товариствам, у статутному (складеному) капіталі яких не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державним підприємствам та/або господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, без проведення аукціонів та».
 
Відхилено поправка не стосується мети законопроекту  8) статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
32. "Переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії в разі зупинення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у встановленому законодавством порядку".
 
-26- Дейч Б.Д.
Пункт 2 Розділу І законопроекту (зміни до Кодексу України про надра) пропонуємо доповнити такими змінами:
У прийнятій в першому читанні редакції нової частини (восьмої) статті 16 після слів «раціонального використання надр» доповнити словами «а спеціальних дозволів на користування надрами щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим».
 
Враховано редакційно   "Переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим у встановленому законом порядку".
 
33. У зв'язку з цим частини восьму і дев'яту вважати відповідно частинами дев'ятою і десятою;
 
-27- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац третій підпункту 8 пункту 2 проекту Закону викласти у такій редакції:
"У зв'язку з цим частини восьму і десяту вважати відповідно частинами дев'ятою і одинадцятою".
 
Враховано   У зв'язку з цим частини восьму-десяту вважати відповідно частинами дев'ятою-одинадцятою;
 
34. 9) у частині третій статті 17 слова "органах державного гірничого нагляду" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
 
-28- Семинога А.І.
частину другу чинної редакції статті 17 викласти у такій редакції:
1) «Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, загальнодержавного та місцевого значення, що розташовані в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, крім випадків, передбачених цим Кодексом.»
 
Враховано   9) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
«Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, крім випадків, передбачених цим Кодексом»;
 
35. 10) у статті 21 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями", а слова "Міністерства охорони здоров'я України на місцях" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
-29- Дейч Б.Д.
у статті 21 слова «органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України» замінити словами «Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями», а слова «Міністерства охорони здоров'я України на місцях» – словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;».
 
Враховано   10) у статті 21 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями", а слова "Міністерства охорони здоров'я України на місцях" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
36. 11) у частині другій статті 23 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
-30- Дейч Б.Д.
Нову редакцію другого речення частини першої статті 34 після слів «раціонального використання надр» доповнити словами «або Радою міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень
 
Відхилено уперечить ст. 116 Регламенту  11) у частині другій статті 23 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
37. 12) статтю 39 викласти в такій редакції:
 
-31- Звягільський Ю.Л.
У частині 1 статті 13 слова «особи без громадянства» виключити
 
Відхилено Суперечить ст. 116 Регламенту  12) статтю 39 викласти в такій редакції:
 
38. "Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, геологічна інформація
 
   "Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація
 
39. Роботи і дослідження, пов'язані з геологічним вивченням надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.
 
   Роботи і дослідження, пов'язані з геологічним вивченням надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.
 
40. Державну реєстрацію та облік робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
   Державну реєстрацію та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
41. Порядок розпорядження геологічною інформацією встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
   Порядок розпорядження геологічною інформацією встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
42. 13) у частині другій статті 42 слово "здійснюється" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-32- Кармазін Ю.А.
частину другу статті 42 залишити у чинній редакції:
«Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин
Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
Обґрунтування: Вважаю, що у чинній редакції варто залишити частину другу статті 42 Кодексу України про надра, оскільки «державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин» здійснює не лише центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, як пропонується у проекті, а й Мінприроди України, що здійснює комплексне управління галуззю (у Положенні про це Міністерство є низка повноважень у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр).
 
Відхилено оскільки повноваження щодо ведення державного обліку і запасів корисних копалин належать до компетенції Держгеонадра (згідно з Положенням про зазначену службу)  13) у частині другій статті 42 слово "здійснюється" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
    -33- Шаров І.Ф.
Підпункт 13 пункту 2 розділу І законопроекту виключити, а саме: у частині другій статті 42 слово "здійснюється" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр"
 
Відхилено    
43. 14) у статті 45:
 
   14) у статті 45:
 
44. у частинах другій та четвертій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-34- Звягільський Ю.Л.
Статтю 45 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   у частинах другій і четвертій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
45. у частині третій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   у частині третій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
46. 15) у статті 49 слова "органами державного гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища, державного санітарного нагляду, з територіальними геологічними підприємствами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
-35- Семинога А.І.
Статтю 49 виключити повністю.
 
Враховано   15) статтю 49 виключити;
 
47. 16) у частині другій статті 51 слова "Міністерством охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", а слова "або з постійно діючою міжвідомчою комісією у разі укладення угоди про розподіл продукції" виключити;
 
-36- Звягільський Ю.Л.
У новій редакції частини 2 статті 51 після слів «законодавства про надра» доповнити словами «або з постійно діючою міжвідомчою комісією у разі укладення угоди про розподіл продукції.»
 
Відхилено Ця функція невластива Комісії, а є повноваженням Держгірпромнагляду.  16) у частині другій статті 51 слова "Міністерством охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", а слова "або з постійно діючою міжвідомчою комісією у разі укладення угоди про розподіл продукції" виключити;
 
48. 17) частину п'яту статті 54 викласти в такій редакції:
 
   17) частину п'яту статті 54 викласти в такій редакції:
 
49. "Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів або їх ділянок здійснюються за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та іншими заінтересованими органами у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гірничого нагляду";
 
   "Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів або їх ділянок здійснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та іншими заінтересованими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки";
 
50. 18) у частині третій статті 55 слова "органами державного гірничого нагляду чи іншими спеціально уповноваженими на те" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, чи іншими";
 
   18) у частині третій статті 55 слова "органами державного гірничого нагляду чи іншими спеціально уповноваженими на те" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, чи іншими";
 
51. 19) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
   19) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
52. "У разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим уповноваженим державним органом щодо застосування таких заходів реагування";
 
-37- Глазунов С.М.
У новій редакції статті 57 після слів «заходів реагування» додати слова «в порядку, встановленому
законодавством України.».
 
Враховано   "У разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому
законодавством";
 
    -38- Дейч Б.Д.
Нову редакцію частини першої статті 57 після слів «державну політику у сфері охорони праці» доповнити словами «Радою міністрів Автономної Республіки Крим».
 
Відхилено    
53. 20) частину другу статті 58 викласти в такій редакції:
 
   20) частину другу статті 58 викласти в такій редакції:
 
54. "Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. При цьому повинні здійснюватися заходи, які б забезпечували можливість видобування з надр корисних копалин";
 
   "Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, Радою міністрів Автономної Республіки Крим. При цьому повинні здійснюватися заходи, які забезпечать можливість видобування з надр корисних копалин";
 
55. 21) статтю 61 викласти в такій редакції:
 
   21) статтю 61 викласти в такій редакції:
 
56. "Стаття 61. Органи, які здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною
 
   "Стаття 61. Органи, які здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною
 
57. Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
   Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
58. Державний нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
 
-39- Дейч Б.Д.
В новій редакції частини третьої статті 61 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
 
59. Державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї компетенції здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади";
 
-40- Семинога А.І.
у частині третій запропонованої законопроектом редакції статті 61 слова «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади « виключити
 
Враховано   Державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї компетенції здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
    -41- Глазунов С.М.
У статті 61 Кодексу України про надра слова «Рада міністрів Автономної Республіки Крим» виключити.
 
Враховано    
60. 22) у статті 62:
 
-42- Звягільський Ю.Л.
Статтю 62 залишити у чинній редакції
 
Відхилено Пропозиція призведе до неузгодженості повноважень між контролюючими органами  22) у статті 62:
 
61. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
62. "Орган державного геологічного контролю перевіряє:
 
   "Орган державного геологічного контролю перевіряє:
 
63. 1) виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення;
 
   1) виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення;
 
64. 2) виконання державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;
 
   2) виконання державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;
 
65. 3) обґрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність, ефективність робіт по геологічному вивченню;
 
   3) обґрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність, ефективність робіт з геологічного вивчення надр;
 
66. 4) виконання рішень з питань методичного забезпечення робіт по геологічному вивченню та використанню надр;
 
   4) виконання рішень з питань методичного забезпечення робіт з геологічного вивчення та використання надр;
 
67. 5) дотримання нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення та використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами;
 
   5) дотримання нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення та використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами;
 
68. 6) повноту вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;
 
   6) повноту вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;
 
69. 7) відповідність геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам за проведенням таких робіт;
 
   7) відповідність геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам за проведенням таких робіт;
 
70. 8) використання технічних засобів і методів ведення робіт із геологічного вивчення надр, які б виключали невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;
 
   8) використання технічних засобів і методів ведення робіт з геологічного вивчення надр, які виключають невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;
 
71. 9) своєчасність та відповідність установленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;
 
   9) своєчасність та відповідність установленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;
 
72. 10) дотримання під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які б забезпечували необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;
 
   10) дотримання під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які забезпечують необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;
 
73. 11) збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереження геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;
 
   11) збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереження геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;
 
74. 12) обгрунтованість напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт із геологічного вивчення надр;
 
   12) обґрунтованість напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення надр;
 
75. 13) своєчасність і правильність державної реєстрації робіт із геологічного вивчення і використання надр, наявність спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;
 
   13) своєчасність і правильність державної реєстрації робіт з геологічного вивчення і використання надр, наявність спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;
 
76. 14) повноту і вірогідність вихідних даних про кількість та якість запасів основних та спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них, а також надання підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;
 
   14) повноту і вірогідність вихідних даних про кількість та якість запасів основних та спільнозалягаючих корисних копалин, компонентів, що містяться в них, а також надання підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;
 
77. 15) облік видобування нафти, газу та супутніх компонентів;
 
   15) облік видобування нафти, газу та супутніх компонентів;
 
78. 16) ведення пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод";
 
   16) ведення пошуково-розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення підземних вод";
 
79. б) у частині другій слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";
 
   б) у частині другій слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";
 
80. в) в абзаці першому частини третьої слово "мають" замінити словом "має";
 
   в) в абзаці першому частини третьої слово "мають" замінити словом "має";
 
81. г) у назві та тексті статті слова "органи державного геологічного контролю" в усіх відмінках замінити словами "орган державного геологічного контролю" у відповідному відмінку;
 
   г) у назві і тексті статті слова "органи державного геологічного контролю" в усіх відмінках замінити словами "орган державного геологічного контролю" у відповідному відмінку;
 
82. 23) у статті 63:
 
-43- Звягільський Ю.Л.
Статтю 63 залишити у чинній редакції
 
Відхилено Пропозиція призведе до неузгодженості повноважень між контролюючими органами  23) у статті 63:
 
83. а) у назві та тексті статті слова "органи державного гірничого нагляду" в усіх відмінках замінити словами "орган державного гірничого нагляду" у відповідному відмінку;
 
   в) у назві і тексті слова "органи державного гірничого нагляду" в усіх відмінках замінити словами "орган державного гірничого нагляду" у відповідному відмінку;
 
84. б) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
85. в абзаці першому слово "перевіряють" замінити словом "перевіряє";
 
   в абзаці першому слово "перевіряють" замінити словом "перевіряє";
 
86. пункт 2 виключити;
 
   пункт 2 виключити;
 
87. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
88. "3) виконання вимог щодо охорони надр при встановленні кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин";
 
   "3) виконання вимог щодо охорони надр при встановленні кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин";
 
89. доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
90. "9-1) готовність державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій";
 
   "9-1) готовність державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій";
 
91. в) в абзаці першому частини другої слово "мають" замінити словом "має";
 
   б) в абзаці першому частини другої слово "мають" замінити словом "має";
 
92. 24) частини першу - четверту статті 64 викласти в такій редакції:
 
   24) частини першу - четверту статті 64 викласти в такій редакції:
 
93. "Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологічного контролю, органом державного гірничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцевими радами або судом у порядку, встановленому законодавством України.
 
-44- Дейч Б.Д.
В підпункті 24 пункту 2 законопроекту (зміни до статті 64 Кодексу України про надра):
в новій редакції частини першої статті 64 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
 
Відхилено   "Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологічного контролю, органом державного гірничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцевими радами або судом у порядку, встановленому законодавством України.
 
94. Місцеві ради вирішують спори з питань користування надрами, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод.
 
   Місцеві ради вирішують спори з питань користування надрами, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод.
 
95. Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів - звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра.
 
-45- Дейч Б.Д.
в новій редакції частини третьої статті 64 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, - звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про надра.
 
96. Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами та власником надр, розглядаються відповідно до законодавства України";
 
-46- Шаго Є.П.
У статті 68 слова «особи без громадянства» виключити
 
Відхилено Суперечить статті 116 Регламенту ВРУ  Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами та власником надр, розглядаються відповідно до законодавства України";
 
    -47- Звягільський Ю.Л.
У новій редакції статті 68 слова «особи без громадянства» виключити
 
Відхилено Суперечить статті 116 Регламенту ВРУ   
97. 25) у тексті Кодексу:
 
   25) у тексті Кодексу:
 
98. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;
 
99. слова "Державний комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;
 
   слова "Державний комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;
 
100. слова "Ради народних депутатів", "відповідні Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "ради", "відповідні місцеві ради" у відповідному відмінку;
 
   слова "Ради народних депутатів", "відповідні Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "ради", "відповідні місцеві ради" у відповідному відмінку;
 
101. слова "органи державної виконавчої влади", "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
   слова "органи державної виконавчої влади", "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
102. слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
   слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
103. слова "іноземні юридичні особи і громадяни" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку.
 
   слова "іноземні юридичні особи і громадяни" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку.
 
104. 3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99; 2006 р., № 21, ст. 170):
 
-48- Дейч Б.Д.
Підпункт 1 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано   2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99; 2006 р., № 21, ст. 170):
 
105. 1) у частині третій статті 17 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про надання лісів у постійне користування обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
 
-49- Кармазін Ю.А.
частину третю статті 17 залишити у чинній редакції:
«Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань #102082
Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що припис, за яким «Прийняття рішення Кабінетом Міністрів України не потребує погодження з іншими органами», включений у запропоновану редакцію частини третьої ст. 17 Лісового кодексу України, не узгоджується із положенням п. 7 ст. 123 Земельного кодексу України, за яким, якщо рішення про земельної ділянки приймається Кабінетом Міністрів України, то погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і зі своїми пропозиціями подають до Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено оскільки процедура надання лісів у користування та надання земельних ділянок у користування не є тотожною процедурою  1) у частині третій статті 17 слова «органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим – з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про надання лісів у постійне користування обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами»;
 
106. 2) у частинах четвертій та п'ятій статті 18 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
 
-50- Дейч Б.Д.
Підпункт 2 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«2) у статті 18:
у частині четвертій слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства»;
у частині п’ятій слова «органів виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства».
 
Враховано   2) у частинах четвертій та п'ятій статті 18 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства" та "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства";
 
107. 3) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
108. "Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства
 
   "Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства
 
109. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства:
 
110. 1) визначає пріоритетні напрями та стратегію розвитку у сфері лісових відносин;
 
   1) визначає пріоритетні напрями та стратегію розвитку у сфері лісових відносин;
 
111. 2) забезпечує формування державної політики у сфері лісових відносин;
 
   2) забезпечує формування державної політики у сфері лісових відносин;
 
112. 3) розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 
   3) розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 
113. 4) забезпечує нормативно-правове регулювання з ведення лісового господарства;
 
   4) забезпечує нормативно-правове регулювання з ведення лісового господарства;
 
114. ) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
 
   5) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України";
 
115. 4) доповнити Кодекс статтею 28-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 28-1 такого змісту:
 
116. "Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
 
-51- Дейч Б.Д.
У новій статті 28-1:
назву статті після слів «у сфері лісового господарства» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства»;
абзац перший частини першої після слів «у сфері лісового господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства».
 
Враховано частково   "Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства
 
117. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства:
 
118. 1) вносить пропозиції щодо формування державної політики;
 
   1) вносить пропозиції щодо формування державної політики;
 
119. 2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів із ведення лісового господарства;
 
   2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;
 
120. 3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;
 
   3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;
 
121. 4) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;
 
   4) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;
 
122. 5) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;
 
   5) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;
 
123. 6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;
 
   6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;
 
124. 7) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;
 
   7) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;
 
125. 8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;
 
   8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;
 
126. 9) видає ліцензії відповідно до закону;
 
   9) видає ліцензії відповідно до закону;
 
127. 10) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності в разі порушення ними лісового законодавства;
 
   10) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності у разі порушення ними лісового законодавства;
 
128. 11) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;
 
   11) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;
 
129. 12) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;
 
   12) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;
 
130. 13) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
 
-52- Семинога А.І.
Нову статтю 28-1 доповнити частиною другою такого змісту: «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення) , а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства»
 
Враховано   13) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства»;
 
131. 5) у частині першій статті 29:
 
   5) статті 29:
а) у частині першій:
 
132. у пункті 1 слова «вносить пропозиції щодо формування та реалізації» замінити словами «забезпечує формування»; пункти 3, 6, 10 - 13 виключити;
 
   у пункті 1 слова «вносить пропозиції щодо формування та реалізації» замінити словами «забезпечує формування»;
пункти 3, 6, 10 - 13 виключити;
 
133. пункт 14 викласти в такій редакції:
 
   пункт 14 викласти в такій редакції:
 
134. "14) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
 
-53- Семинога А.І.
Частину другу статті 29 чинного Лісового кодексу виключити.
 
Немає висновку   "14) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України";
б) частину другу виключити;
 
135. 6) доповнити Кодекс статтями 29-1 та 29-2 такого змісту:
 
-54- Шершун М.Х.
Статтю 29-1, що додається до Лісового кодексу України виключити
 
Відхилено оскільки зазначеною статтею передбачено функції Мінприроди стосовно формування державної політики у сфері лісового господарства  6) доповнити статтями 29-1 та 29-2 такого змісту:
 
136. "Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин:
 
-55- Дейч Б.Д.
У новій статті 29-1:
назву статті після слів «у сфері охорони навколишнього природного середовища» доповнити словами «органу #102082
абзац перший частини першої після слів «у сфері охорони навколишнього природного середовища» доповнити #102082
 
Враховано редакційно   "Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин:
 
137. 1) погоджує матеріали лісовпорядкування;
 
   1) погоджує матеріали лісовпорядкування;
 
138. 2) забезпечує погодження проектів відведення земельних лісових ділянок;
 
   2) забезпечує погодження проектів відведення земельних лісових ділянок;
 
139. організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування.
 
   3) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування;
 
140. 3) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України».
 
-56- Семинога А.І.
Статтю 29-1 доповнити частиною другою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної #102082
 
Враховано   4) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
141. Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у сфері лісових відносин
 
-57- Дейч Б.Д.
У новій статті 29-2:
назву статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
абзац перший частини першої після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин
 
142. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у сфері лісових відносин:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин:
 
143. 1) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 
   1) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 
144. 2) розглядає справи про адміністративні правопорушення;
 
   2) розглядає справи про адміністративні правопорушення;
 
145. 3) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;
 
   3) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;
 
146. 4) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення;
 
   4) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення;
 
147. 5) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
 
   5) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України";
 
148. 7) у частині третій статті 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
 
   7) у частині третій статті 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
 
149. 8) у статті 41:
 
-58- Дейч Б.Д.
Підпункт 8 пункту 3 законопроекту викласти у такі редакції:
«8) у статті 41:
частину другу викласти у такій редакції:
«Особливо захисні лісові ділянки виділяються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, за поданням лісовпорядних організацій і #102082
#102082
 
Враховано редакційно   8) частини другу і четверту статті 41 викласти в такій редакції
8) у статті 41:
а) частину другу викласти в такій редакції:
«Особливо захисні лісові ділянки виділяються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства за поданням лісовпорядних організацій і за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
б) у частині четвертій слова «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» та «органами виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити відповідно словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями» та «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства»;
 
150. у частині другій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
      
151. у частині четвертій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити відповідно словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
 
      
152. 9) частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
 
   9) частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
 
153. "Вік стиглості деревостанів затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   "Вік стиглості деревостанів затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
154. 10) частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
 
   10) частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
 
155. "Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-59- Томенко М.В.
Частину четверту статті викласти в такій редакції: «Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.»
 
Враховано редакційно   «Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства»;
 
    -60- Семинога А.І.
частину четверту статті 43 викласти у такій редакції:
«Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.»
 
Враховано    
    -61- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 10 пункту 3 проекту Закону виключити
 
Враховано    
156. 11) у частині першій статті 47 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
 
   11) у частині першій статті 47 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";
 
157. 12) у частині четвертій статті 48 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-62- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 48, що додається до Лісового кодексу України після слів «за погодженням відповідно з #102082
 
Відхилено скільки це ускладнить процедуру погодження матеріалів лісовпорядкування  12) у частині четвертій статті 48 слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства» та «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити відповідно словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства» та «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -63- Шершун М.Х.
В абзаці другому статті 50, що додається до Лісового кодексу України, слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено поправка суперечить статті 116 Регламенту Верховної Ради України   
    -64- Дейч Б.Д.
Підпункт 12 пункту 3 законопроекту викласти у такі редакції:
«12) у частині четвертій статті 48 слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань #102082
 
Враховано    
158. 13) у частині першій статті 52 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
 
-65- Дейч Б.Д.
Підпункт 13 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«13) у частині першій статті 52 слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства»;».
 
Враховано   13) у частині першій статті 52 слова «органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства";
 
159. 14) у частині другій статті 53 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
 
-66- Шершун М.Х.
Частину 2 статті 53 залишити у чинній редакції
 
Враховано      
    -67- Звягільський Ю.Л.
Частину 2 статті 53 залишити у чинній редакції
 
Враховано    
160. 15) у частині п'ятій статті 54 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
 
-68- Шаго Є.П.
Останній абзац статі 54 Лісового кодексу України залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
    -69- Шершун М.Х.
Частину 5 статті 54 залишити у чинній редакції
 
Враховано    
    -70- Звягільський Ю.Л.
Частину 5 статті 54 залишити у чинній редакції
 
Враховано    
161. 16) частину другу статті 56 викласти в такій редакції:
 
   14) частину другу статті 56 викласти в такій редакції:
 
162. "Організація та проведення лісової сертифікації здійснюється відповідно до порядку, який установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   "Організація та проведення лісової сертифікації здійснюються відповідно до порядку, який установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
163. 17) у частині третій статті 57 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельних лісових ділянок обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
 
-71- Ганущак Ю.І.
У статті 57 речення «Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок Кабінетом міністрів України не потребує погоджень з іншими органами.» виключити;
 
Відхилено   15) у частині третій статті 57 слова «органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельних лісових ділянок обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
 
    -72- Дейч Б.Д.
Підпункт 17 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано    
164. 18) у частині четвертій статті 58 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо вирубування дерев і чагарників обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
 
-73- Ганущак Ю.І.
У статті 58 речення «Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами.»;
 
Відхилено   16) у частині четвертій статті 58 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо вирубування дерев і чагарників обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
 
    -74- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 58, що додається до Лісового кодексу України, слова «У разі прийняття рішення щодо вирубування дерев і чагарників обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» виключити
 
Відхилено оскільки зазначена норма дозволяє Мінприроди здійснювати контроль за використанням лісового фонду   
165. 19) у статті 59 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
 
-75- Ганущак Ю.І.
У статті 59 речення «Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами.» виключити;
 
Відхилено   17) у статті 59 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» та «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства» та «обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
 
    -76- Дейч Б.Д.
Підпункт 19 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«19) у статті 59 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» та «органом #102082
 
Враховано    
    -77- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 59, що додається до Лісового кодексу України, слова «У разі прийняття рішення про переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами» виключити
 
Відхилено оскільки зазначена норма дозволяє Мінприроди здійснювати контроль за використанням лісового фонду   
166. 20) у частині першій статті 61 слова "органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-78- Шершун М.Х.
Статтю 61, що додається до Лісового кодексу України, викласти у наступній редакції «Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, проводиться відповідно до порядку, встановленого законом»
 
Враховано редакційно   18) частину першу статті 61 викласти в такій редакції:
«Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється у порядку, встановленому законом»;
 
    -79- Дейч Б.Д.
Підпункт 20 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Відхилено Врахована попередня поправка М.Шершуна   
167. 21) у частині першій статті 62 слова "територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. У разі прийняття рішення про надання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує надання висновків іншими органами";
 
-80- Ганущак Ю.І.
У статті 62 речення «Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами.» виключити;
 
Враховано   19) у частині першій статті 62 слова «органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про надання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -81- Дейч Б.Д.
Підпункт 21 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано частково    
    -82- Шершун М.Х.
Статтю 62, що додається до Лісового кодексу України, викласти у наступній редакції «Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства, проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством»
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням попередньої поправки Б.Дейча.   
168. 22) у частині другій статті 66 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-83- Шершун М.Х.
В абзаці другому статті 66, що додається до Лісового кодексу України, слова «У разі прийняття рішення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» виключити
 
Відхилено оскільки зазначена норма дозволяє Мінприроди здійснювати контроль за використанням лісового фонду  20) у частині другій статті 66 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» та «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства» та «обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
    -84- Дейч Б.Д.
Підпункт 22 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«22) у частині другій статті 66 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового #102082
 
Враховано    
169. 23) у частині другій статті 69 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
 
-85- Дейч Б.Д.
Підпункт 23 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«23) у частині другій статті 69 слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства».
 
Враховано   21) у частині другій статті 69 слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства";
 
170. 24) у статті 70:
 
   22) у статті 70:
 
171. у частині шостій слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-86- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 70, що додається до Лісового кодексу України, після слів «дозволу органу виконавчої #102082
 
Відхилено іднесено до повноважень центрального апарату Держлісагентства  а) у частині шостій слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства» та «органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства» та «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а в межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
    -87- Дейч Б.Д.
Абзац другий підпункту 24 пункту 3 (зміни до частини шостої статті 70 Лісового кодексу України) викласти у такій редакції:
«у частині шостій слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» та #102082
 
Враховано    
172. у частині сьомій слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-88- Дейч Б.Д.
Підпункт 25 пункту 3 законопроекту викласти у такі редакції:
«25) у частині третій статті 72 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового #102082
 
Враховано   б) у частині сьомій слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
173. 25) у частині третій статті 72 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-89- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 72, що додається до Лісового кодексу України, слова «У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» виключити
 
Відхилено Пропозиція суперечить Положенню про Мінприроди  23) у частині третій статті 72 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» та «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства» та «обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
174. 26) у частині четвертій статті 73 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-90- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 73, що додається до Лісового кодексу України, слова «У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» виключити
 
Відхилено Пропозиція суперечить Положенню про Мінприроди  24) у частині четвертій статті 73 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» та «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства» та «обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -91- Дейч Б.Д.
Підпункт 26 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«26) у частині четвертій статті 73 слова «органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового #102082
 
Враховано    
175. 27) у частині другій статті 80 слова "відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
 
-92- Дейч Б.Д.
Підпункт 27 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«27) у частині другій статті 80 слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства».
 
Враховано   25) у частині другій статті 80 слова «органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства»;
 
176. 28) у статті 86:
у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
у частині шостій слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
 
-93- Макеєнко В.В.
Підпункт 28 пункту 3 розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
у частині другій та четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
у частині п’ятій слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
 
Враховано   26) у статті 86:
а) у частинах другій і четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";
б) у частині п’ятій слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";
 
177. 29) у статті 87 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
-94- Дейч Б.Д.
Підпункт 29 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано   27) у статті 87 слова «органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
178. 30) абзац другий частини першої статті 89 викласти в такій редакції:
 
-95- Шершун М.Х.
Абзац четвертий статті 89, що додається до Лісового кодексу України, виключити
 
Відхилено Суперечить статті 116 Регламенту ВРУ  28) абзац другий частини першої статті 89 викласти в такій редакції:
 
179. "державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери їх управління";
 
   "державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління";
 
180. 31) текст статті 94 викласти в такій редакції:
 
-96- Семинога А.І.
у статті 94 слова «органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та #102082
 
Враховано   29) текст статті 94 викласти в такій редакції:
 
    -97- Глазунов С.М.
У статті 94 Лісового кодексу України слова «органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з #102082
 
Враховано    
181. "Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізуєдержавну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом";
 
-98- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читання редакції статті 94:
після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
після слів «у сфері лісового господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства»;
#102082
 
Враховано частково   "Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, іншими органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом";
 
182. 32) у частинах першій, третій та п'ятій статті 103 слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" у відповідному відмінку;
 
-99- Шаго Є.П.
Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів
Повноваження громадських інспекторів визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади з у галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
Відхилено Суперечить статті 116 Регламенту ВРУ  30) у частинах першій, третій і п'ятій статті 103 слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" у відповідному відмінку;
 
183. 33) у частині першій статті 104 слова "органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
   31) у частині першій статті 104 слова "органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
184. 34) текст статті 109 викласти в такій редакції:
 
   32) текст статті 109 викласти в такій редакції:
 
185. "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.";
 
-100- Дейч Б.Д.
У прийнятій у першому читанні редакції статті 109:
після слів «у сфері лісового господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства»;
після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Враховано частково   "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавством, припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення";
 
186. 35) у тексті Кодексу:
 
   33) у тексті Кодексу:
 
187. слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
188. слова "центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства".
 
   слова "центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства".
 
189. 4. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 6, ст. 138; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2007 р., № 33, ст. 440):
1) у статті 6:
в абзаці першому преамбули, частині першій слова "народу України" замінити словами "Українського народу";
у частині другій слова "Народ України" замінити словами "Український народ";
 
-101- Макеєнко В.В.
Підпункт 1) пункту 4 викласти у такій редакції:
1) в абзаці першому преамбули Кодексу слова "народу України" замінити словами "Українського народу"
При цьому у статті 6:
у частині першій статті 6 слова "народу України" замінити словами "Українського народу";
у частині другій статті 6 слова "Народ України" замінити словами "Український народ";
 
Враховано   4. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
1) в абзаці першому преамбули слова "народу України" замінити словами "Українського народу";
2) у статті 6:
а) у частині першій слова "народу України" замінити словами "Українського народу";
б) у частині другій слова "Народ України" замінити словами "Український народ";
 
190. 2) у статті 7:
 
-102- Ганущак Ю.І.
Статтю 7 доповнити пунктом такого змісту: «визначення повноважень місцевих Рад і органів державної виконавчої влади щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;»
 
Відхилено   3) у статті 7:
 
    -103- Звягільський Ю.Л.
Статтю 7 залишити у чинній редакції
 
Відхилено    
191. пункти 4 - 6 виключити;
 
   пункти 5 і 6 виключити;
 
192. пункт 7 доповнити словами "відповідно до Конституції України";
 
-104- Шаго Є.П.
Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин
До відання Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин належить:
1) законодавче регулювання водних відносин та визначення основних напрямів державної політики в цій галузі;
2) розпорядження водним фондом України;
3) затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
4) встановлення правового режиму використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у зонах надзвичайних екологічних ситуацій;
5) регулювання розподілу зборів за спеціальне водокористування;
6) визначення повноважень місцевих Рад і органів державної виконавчої влади щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
7) вирішення інших питань у галузі законодавчого регулювання водних відносин.
 
Враховано частково   пункт 7 доповнити словами "відповідно до Конституції України";
 
    -105- Макеєнко В.В.
Підпункт 3 пункту 4 розділу першого проекту Закону після цифри 7 доповнити словами «частини першої».
 
Враховано    
193. 3) у пункті 7 статті 8 слова "державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-106- Мірошниченко Ю.Р.
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"у пункті 7 статті 8 слова "державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
Враховано частково   4) у пункті 7 статті 8 слова "державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -107- Дейч Б.Д.
Підпункт 3 пункту 4 законопроекту (зміни до пункту 7 статті 8 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«3) у пункті 7 статті 8 слова «державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного #102082
 
Враховано частково    
194. 4) у назвах та текстах статей 9, 10 слово "Рад" замінити словом "рад";
 
   5) у статтях 9 і 10 слово "Рад" замінити словом "рад";
 
195. 5) у статті 11:
 
-108- Макеєнко В.В.
У підпункті 3 пункту 4 розділу першого проекту Закону слова та цифри «у статті 11» замінити на слова та цифри «у частині першій статті 11».
 
Враховано   6) у статті 11:
 
196. у пунктах 1, 2 слово "іншими" виключити;
 
   у пунктах 1і 2 слово "іншими" виключити;
 
197. у пункті 3 слова "спеціально уповноваженими державними органами управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-109- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції пункту 3 статті 11 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   у пункті 3 слова "спеціально уповноваженими державними органами управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
198. 6) у статті 13:
 
   7) у статті 13:
 
199. у частині другій слова "Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, органи виконавчої влади";
 
   а) у частині другій слова "Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, органи виконавчої влади";
 
200. частину третю викласти в такій редакції:
 
   б) частину третю викласти в такій редакції:
 
201. "Органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, та інші органи відповідно до законодавства";
 
-110- Дейч Б.Д.
В прийнятій в першому читанні редакції частини третьої статті 13:
після слів «реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» доповнити #102082
після слів «у сфері розвитку водного господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства»;
після слів «раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів».
 
Враховано частково   "Органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, та інші органи відповідно до законодавства»;
 
202. 7) у пункті 5 статті 14 слова "та регіональних", "затвердження регіональних програм" виключити;
 
-111- Макеєнко В.В.
Підпункт 7 пункту 4 розділу першого проекту Закону після слів та цифр «у пункті 5» доповнити словами «частини третьої».
 
Враховано   8) у пункті 5 частини третьої статті 14 слова "та регіональних", "затвердження регіональних програм" виключити;
 
203. 8) у статті 15:
 
-112- Шаго Є.П.
Стаття 15 Водного кодексу України залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   9) у статті 15:
 
204. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
205. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
206. "1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів";
 
   "1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів";
 
207. пункти 2, 4, 6 - 9 виключити;
 
   пункти 2, 4, 6 - 9 виключити;
 
208. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
209. "3) розробка державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів";
 
   "3) розроблення державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів";
 
210. б) у частині другій слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
   б) у частині другій слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
211. 9) доповнити Кодекс статтею 15-1 такого змісту:
 
   10) доповнити статтями 15-1 і 15-2 такого змісту:
 
212. "Стаття 15-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізуєержавну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
   "Стаття 15-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
213. До відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
 
214. 1) реалізація державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів;
 
   1) реалізація державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів;
 
215. 2) участь у реалізації державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
 
   2) участь у реалізації державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
 
216. 3) організація та здійснення державного моніторингу вод;
 
   3) організація та здійснення державного моніторингу вод;
 
217. 4) здійснення державної екологічної експертизи;
 
   4) здійснення державної екологічної експертизи;
 
218. 5) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях, зайнятих морями;
 
   5) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях, зайнятих морями;
 
219. 6) розробка і запровадження у встановленому порядку організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і використання вод та відтворення водних ресурсів;
 
   6) розроблення і запровадження у встановленому порядку організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і використання вод та відтворення водних ресурсів;
 
220. 7) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 
   7) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 
221. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
222. 10) доповнити Кодекс статтею 15-2 такого змісту:
 
      
223. "Стаття 15-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
-113- Дейч Б.Д.
У новій статті 15-2:
назву статті після слів «раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів»;
абзац перший частини першої після слів «раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів».
 
Відхилено   Стаття 15-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
224. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
 
225. 1) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;
 
   1) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;
 
226. 2) прийняття у встановленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними вимог водного законодавства;
 
   2) прийняття у встановленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними вимог водного законодавства;
 
227. 3) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 
   3) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів»;
 
228. ";
 
      
229. 11) у частині першій статті 16:
 
   11) у частині першій статті 16:
 
230. пункти 1, 5, 9 та 11 викласти відповідно в такій редакції:
 
   пункти 1, 5, 9 та 11 викласти в такій редакції:
 
231. "1) реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів";
 
   "1) реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів";
 
232. "5) забезпечення функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об’єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, в зонах впливу атомних електростанцій";
 
   "5) забезпечення функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об’єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, в зонах впливу атомних електростанцій";
 
233. "9) погодження клопотань щодо використання поверхневих вод";
 
-114- Семинога А.І.
пункт 9 статті 16 викласти у такій редакції:
«9) погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування;»
 
Враховано   «9) погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування»;
 
234. "11) здійснення заходів, пов'язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь";
 
   "11) здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь";
 
235. у пункті 3 слова "і регіональних" виключити;
 
   у пункті 3 слова "і регіональних" виключити;
 
236. доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 9-1, 12-1 -- 12-10 такого змісту:
 
237. "9-1) видача дозволів на проведення днопоглиблювальних робіт та робіт із прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями)";
 
   "9-1) видача дозволів на проведення днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями)";
 
238. доповнити частину пунктами 12-1 - 12-10 такого змісту:
 
      
239. "12-1) узагальнення та аналіз звітів водокористувачів щодо використання водних ресурсів;
 
   "12-1) узагальнення та аналіз звітів водокористувачів щодо використання водних ресурсів;
 
240. 12-2) погодження нормативів водопостачання;
 
   12-2) погодження нормативів водопостачання;
 
241. 12-3) здійснення моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;
 
   12-3) здійснення моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;
 
242. 12-4) здійснення моніторингу водних об'єктів за радіологічними показниками на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню;
 
   12-4) здійснення моніторингу водних об'єктів за радіологічними показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;
 
243. 12-5) здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;
 
   12-5) здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;
 
244. 12-6) розроблення разом з іншими органами виконавчої влади комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
 
   12-6) розроблення спільно з іншими органами виконавчої влади комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
 
245. 12-7) організація виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських земель, а також сільських населених пунктів;
 
   12-7) організація виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 
246. 12-8) розроблення схем комплексного використання та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів, участь у вирішенні питань, пов'язаних із міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;
 
   12-8) розроблення схем комплексного використання та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів, участь у вирішенні питань, пов'язаних з міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;
 
247. 12-9) здійснення паспортизації річок і джерел питного водопостачання;
 
   12-9) здійснення паспортизації річок і джерел питного водопостачання;
 
248. 12-10) розроблення заходів щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою";
 
   12-10) розроблення заходів щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою";
 
249. 12) у пункті 1 статті 17 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров'я та нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
 
-115- Макеєнко В.В.
Підпункт 12 пункту 4 розділу першого проекту Закону після слів та цифр «у пункті 1» доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   12) у пункті 1 статті 17 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров'я та нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
 
    -116- Мірошниченко Ю.Р.
підпункт 12 викласти у такій редакції:
"у пункті 1 статті 17 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров'я та нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці".
 
Враховано    
250. 13) доповнити Кодекс статтею 17-2 такого змісту:
 
   13) доповнити статтею 17-2 такого змісту:
 
251. "Стаття 17-2. Компетенція обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
   "Стаття 17-2. Компетенція обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
252. До компетенції обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
 
   До компетенції обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
 
253. 1) видача дозволів на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення;
 
-117- Дейч Б.Д.
У новій статті 17-2 виключити пунктт 1 частини першої, замінивши відповідно наступну нумерацію статей.
 
Враховано      
254. 2) погодження проектів водоохоронних зон;
 
   1) погодження проектів водоохоронних зон;
 
255. 3) погодження дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних із проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
 
   2) погодження дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
 
256. 4) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, визначених законом";
 
   3) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, визначених законом";
 
257. 14) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
 
-118- Семинога А.І.
у запропонованій законопроектом редакції частини першої статті 19 слова «органом виконавчої влади #102082
 
Враховано   14) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
 
    -119- Глазунов С.М.
У частині першій статті 19 Водного кодексу України слова «органом виконавчої влади Автономної Республіки #102082
 
Враховано    
    -120- Дейч Б.Д.
   
Відхилено    
258. "Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими державними органами відповідно до законодавства України";
 
-121- Шаго Є.П.
Статтю 19 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   "Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, іншими державними органами відповідно до законодавства України";
 
259. 15) у статті 20 слова "охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "з охорони довкілля";
 
-122- Шаго Є.П.
Статтю 20 залишити у чинній редакції з врахуванням пропозиції, викладеної у п.1-
 
Відхилено   15) у статті 20 слова "охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "з охорони довкілля";
 
260. 16) у статті 25:
 
-123- Семинога А.І.
статтю 25 викласти у такій редакції:
«Стаття 25. Державний облік водокористування
Державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.
Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Порядок ведення державного обліку водокористування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.»
 
Враховано   16) статтю 25 викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Державний облік водокористування
Державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.
Організацію ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Порядок ведення державного обліку водокористування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
261. у частині другій слова "державних органів водного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
      
262. у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
      
263. 17) у статті 26 слова "цим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності";
 
   17) у статті 26 слова "цим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності";
 
264. 18) текст статті 27 викласти в такій редакції:
 
   18) текст статті 27 викласти в такій редакції:
 
265. "Державний облік підземних вод здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, шляхом спостережень за кількісними і якісними характеристиками підземних вод за програмою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   "Державний облік підземних вод здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, шляхом спостережень за кількісними і якісними характеристиками підземних вод за програмою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
266. 19) у частині третій статті 36 слова "та Національною комісією з радіаційного захисту населення України" виключити, а слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості";
 
-124- Макеєнко В.В.
У підпункті 19 пункту 4 розділу 1 проекту Закону слова «у частині» замінити на слова «в абзаці другому частини третьої».
 
Враховано   19) в абзаці другому частини третьої статті 36 слова "та Національною комісією з радіаційного захисту населення України" виключити, а слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузях рибного господарства";
 
267. 20) частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
 
   20) частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
 
268. "Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути дозволено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузях рибного господарства та рибної промисловості, за умови, що протягом встановленого ними періоду ці нормативи будуть розроблені і затверджені";
 
   "Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути дозволено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузях рибного господарства та рибної промисловості, за умови, що протягом встановленого ними періоду ці нормативи будуть розроблені та затверджені";
 
269. 21) у статті 44:
 
   21) у статті 44:
 
270. пункти 10 та 12 викласти відповідно в такій редакції:
 
   пункти 10 та 12 викласти в такій редакції:
 
271. "10) безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію";
 
-125- Дейч Б.Д.
У новій редакції пункту 10 статті 44 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   "10) безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію";
 
272. "12) своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень";
 
   "12) своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень";
 
273. 22) у частині другій статті 47 слова "Ради за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду" замінити словами "ради за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "спеціально уповноважених" виключити;
 
-126- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини другої статті 47 після слів «у сфері розвитку водного господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано   22) у частині другій статті 47 слова "Ради за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду" замінити словами "ради за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "спеціально уповноважених" виключити;
 
274. 23) у статті 49:
 
   23) у статті 49:
 
275. а) у частині другій:
 
   а) у частині другій:
 
276. в абзаці другому слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
   в абзаці другому слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
277. в абзаці третьому слова "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
-127- Шаго Є.П.
Частину другу статті 49 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   в абзаці третьому слова "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
278. б) у частині третій слова "державними органами водного господарства", "державними органами геології", "державними органами охорони здоров'я" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства", "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";
 
-128- Дейч Б.Д.
У підпункті 23 пункту 4 законопроекту:
абзац третій підпункту «а)» (зміни до абзацу третього частини другої статті 49 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«в абзаці третьому слова «міськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «міськими радами за погодженням із органом виконавчої влади #102082
підпункт «б)» викласти у такій редакції:
«б) у частині третій слова «державними органами водного господарства», «державними органами геології», «державними органами охорони здоров'я» замінити відповідно словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства», «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної #102082
 
Враховано частково   б) у частині третій слова "державними органами водного господарства", "державними органами геології", "державними органами охорони здоров'я" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства", "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";
 
279. 24) у статті 51:
 
   24) у статті 51:
 
280. у частинах третій, четвертій слова "обласні Ради" замінити словами "обласні ради";
у частині четвертій слова "органам виконавчої влади на місцях чи іншим державним органам" замінити словами "органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади";
 
-129- Семинога А.І.
у статті 51:
частину третю викласти у такій редакції:
«Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, уповноваженими здійснювати розпорядження земельними ділянками під такими об’єктами згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, за договором оренди, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.»;
частини четверту — сьому виключити;
 
Враховано   а) частину третю викласти в такій редакції:
«Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, уповноваженими здійснювати розпорядження земельними ділянками під такими об’єктами згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, за договором оренди, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства»;
б) частини четверту — сьому виключити;
 
281. у частині сьомій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі укладення договору обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, такий договір погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а договір, укладений органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, -Радою міністрів Автономної Республіки Крим. Договори, що укладаються Кабінетом Міністрів України, не потребують погоджень з іншими органами";
 
-130- Ганущак Ю.І.
У статті 51 речення «Договори, що укладаються Кабінетом Міністрів України, не потребують погоджень з іншими органами." виключити.
 
Враховано      
    -131- Дейч Б.Д.
Абзац четвертий підпункту 24 пункту 4 законопроекту (зміни до частини сьомої статті 51 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«у частині сьомій слова «державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства» замінити словами «обласними, Київською, Севастопольською міськими державними #102082
 
Відхилено астина сьома виключена   
282. 25) у статті 53 слова "Радами за поданням відповідних державних органів водного господарства або охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "радами за поданням відповідних органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
   25) у статті 53 слова "Радами за поданням відповідних державних органів водного господарства або охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "радами за поданням відповідних органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
283. 26) у частині третій статті 58 слова "державних органів санітарного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   26) у частині третій статті 58 слова "державних органів санітарного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
284. 27) у частині другій статті 59 слова "державні органи санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
-132- Дейч Б.Д.
Підпункт 27 пункту 4 законопроекту (зміни до частини другої статті 59 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«27) у частині другій статті 59 слова «державні органи санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано частково   27) у частині другій статті 59 слова «державні органи санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства»;
 
285. 28) у частині другій статті 60 слова "державними органами санітарного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   28) у частині другій статті 60 слова "державними органами санітарного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
286. 29) у статті 62 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку водного господарства".
 
-133- Макеєнко В.В.
У підпункті 29 пункту 4 розділу 1 проекту Закону слова «у статті» замінити на слова «у частині другій статті»
 
Враховано   29) у частині другій статті 62 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку водного господарства";
 
287. 30) у частині третій статті 65 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища за погодженням з державними органами санітарного і ветеринарного нагляду" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
   30) у частині третій статті 65 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища за погодженням з державними органами санітарного і ветеринарного нагляду" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
288. 31) у частині другій статті 66 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
   31) у частині другій статті 66 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
289. 32) у частині п'ятій статті 67 слова "Радами за погодженням з Українською державною інспекцією Регістру і безпеки судноплавства" замінити словами "радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті";
 
   32) у частині п'ятій статті 67 слова "Радами за погодженням з Українською державною інспекцією Регістру і безпеки судноплавства" замінити словами "радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті";
 
290. 33) у частині четвертій статті 68 слова "державними органами рибного і мисливського господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства";
 
-134- Дейч Б.Д.
В прийнятій в першому читанні редакції частини четвертої статті 68 після слів «у сфері мисливського господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання».
 
Враховано   33) у частині четвертій статті 68 слова "державними органами рибного і мисливського господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства";
 
291. 34) у частині другій статті 72 слова "органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-135- Шаго Є.П.
Частину другу статті 72 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   34) у частині другій статті 72 слова "органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
292. 35) у частині другій статті 73 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-136- Шаго Є.П.
Частину другу статті 73 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   35) у частині другій статті 73 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
293. 36) у частині другій статті 74 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-137- Шаго Є.П.
Статтю 74 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   36) у частині другій статті 74 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
294. 37) у статті 75:
 
   37) у статті 75:
 
295. у частині першій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
 
   а) у частині першій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
 
296. у частині другій слова "відповідними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   б) у частині другій слова "відповідними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
297. 38) у частині другій статті 76 слова "водогосподарськими органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
   38) у частині другій статті 76 слова "водогосподарськими органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
298. 39) у статті 77 слова "органами водного господарства" та "державними органами охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   39) у статті 77 слова "органами водного господарства" та "державними органами охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
299. 40) у частині другій статті 82 слова "державними органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-138- Шаго Є.П.
Частину другу статті 82 викласти у редакції
«Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, допускається лише з дозволу центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
Відхилено   40) у частині другій статті 82 слова "державними органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
    -139- Дейч Б.Д.
В прийнятій в першому читанні редакції частини другої статті 82 після слів «у сфері розвитку водного господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано    
300. 41) у частині третій статті 85 слова "іноземним юридичним та фізичним особам" замінити словами "іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам";
 
-140- Шаго Є.П.
Частину третю статті 85 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   41) у частині третій статті 85 слова "іноземним юридичним та фізичним особам" замінити словами "іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам";
42) у статті 86:
а) назву та частину першу викласти в такій редакції
«Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи»;
 
    -141- Глазунов С.М.
У статті 86:
назву статті викласти в такій редакції
«Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду»
частину першу статті 86 викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.»;
частину другу статті 86 після слів «розвитку водного господарства» доповнити словами « (крім робіт на землях зайнятими морями)»
 
Враховано    
301. 42) у частині другій статті 86 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-142- Шаго Є.П.
Частину другу статті 86 викласти в такій редакції:
Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів, що погоджуються з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
Відхилено   б) у частині другій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями), а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
    -143- Дейч Б.Д.
В прийнятій в першому читанні редакції частини другої статті 86 після слів «у сфері розвитку водного господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано    
302. 43) у статті 87:
 
   43) у статті 87:
 
303. у частині четвертій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-144- Шаго Є.П.
1.Частину четверту статті 87 викласти у редакції:
«В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
2. Останю частину статті 87 викласти у редакції:
«Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад і центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   а) у частині четвертій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
    -145- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини четвертої статті 87 після слів «у сфері розвитку водного господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано    
304. у частинах сьомій та восьмій слова "місцевих Рад" замінити словами "сільських, селищних, міських рад";
 
   б) у частині сьомій слова "місцевих Рад" замінити словами "сільських, селищних, міських рад";
 
305. у частині восьмій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-146- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини восьмої статті 87 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   в) у частині восьмій слова "місцевих Рад" та "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами «сільських, селищних, міських рад» та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
306. 44) у статті 91:
 
   44) у статті 91:
 
307. у частині другій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
-147- Шаго Є.П.
Частину другу статті 91 Водного кодексу викласти у редакції:
«Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.»
 
Відхилено   а) у частині другій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
308. у частині третій слова "органам водного господарства" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
-148- Дейч Б.Д.
Підпункт 44 пункту 4 законопроекту (зміни до статті 91 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«44) у статті 91:
у частині другій слова «державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства» замінити словами «обласними, Київською, Севастопольською міськими державними #102082
у частині третій слова «органам водного господарства» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано   б) у частині третій слова "органам водного господарства" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства ";
 
309. 45) у частині другій статті 93 слова "державними органами санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-149- Шаго Є.П.
У частині другій статті 93 після слів « санітарного та епідемічного благополуччя населення» доповнити словами «територіальними органами центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   45) у частині другій статті 93 слова "державними органами санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
    -150- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини другої статті 93 після слів «у сфері розвитку водного господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано    
310. 46) у статті 105:
 
   46) у статті 105:
 
311. у частині другій слова "державні органи геології, охорони навколишнього природного середовища і санітарного нагляду" замінити словами "обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   а) у частині другій слова "державні органи геології, охорони навколишнього природного середовища і санітарного нагляду" замінити словами "обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
312. у частині п’ятій слова "державними органами геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
   б) у частині п’ятій слова "державними органами геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
313. у частині шостій слова "визначених Державною комісією України по запасах корисних копалин" виключити, а слова "державних органів геології і охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-151- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини шостої статті 105 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   в) у частині шостій слова "визначених Державною комісією України по запасах корисних копалин" виключити, а слова "державних органів геології і охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
314. 47) у частині третій статті 106 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-152- Шаго Є.П.
Частину другу статті 106 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   47) у частині третій статті 106 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
315. 48) у статті 108:
 
   48) у статті 108:
 
316. у частині другій слова "державні органи охорони навколишнього природного середовища, санітарного нагляду, водного господарства, геології" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-153- Дейч Б.Д.
Підпункт 48 пункту 4 законопроекту (зміни до статті 108 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«48) у статті 108:
у частині другій слова «державні органи охорони навколишнього природного середовища, санітарного нагляду, водного господарства, геології» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган #102082
у частині третій слова «Державні органи водного господарства» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Враховано   а) у частині другій слова "державні органи охорони навколишнього природного середовища, санітарного нагляду, водного господарства, геології" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
317. у частині третій слова "Державні органи водного господарства повинні" замінити слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, повинен";
 
   б) у частині третій слова "Державні органи водного господарства повинні" замінити слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства повинен";
 
318. 49) у статті 109:
 
   49) у статті 109:
 
319. у частині першій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
-154- Дейч Б.Д.
Абзаци другий та третій підпункту 49 пункту 4 законопроекту (зміни до частини першої та частини другої статті 109 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«у частині першій слова «державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, геології» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства»;
 
Відхилено   а) у частині першій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
320. у частині другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства і їх органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства"; ;
 
-155- Дейч Б.Д.
у частині другій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства і їх органи на місцях» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства».
 
Відхилено   б) у частині другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства і їх органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";
 
321. у частині третій слова "іноземними юридичними особами і громадянами" замінити словами "іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами";
 
   в) у частині третій слова "іноземними юридичними особами і громадянами" замінити словами "іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами";
 
322. 50) у тексті Кодексу:
 
   50) у тексті Кодексу:
 
323. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;
 
324. слова "місцева Рада", "відповідна Рада" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "місцева рада", "відповідна рада" у відповідному відмінку та числі;
 
   слова "місцева Рада", "відповідна Рада" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "місцева рада", "відповідна рада" у відповідному відмінку та числі;
 
325. слова "органи державної виконавчої влади", "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
   слова "органи державної виконавчої влади", "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
326. слова "міністерства і відомства" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
   слова "міністерства і відомства" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
327. слова "іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку.
 
   слова "іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку.
 
328. 5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 13, ст. 480, № 34, ст. 230; 1999 р., № 38, ст. 338; 2000 р., № 5, ст. 34, № 27, ст. 213; 2001 р., № 48, ст. 252; 2008 р., № 52, ст. 394; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
   5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 13, ст. 480, № 34, ст. 230; 1999 р., № 38, ст. 338; 2000 р., № 5, ст. 34, № 27, ст. 213; 2001 р., № 48, ст. 252; 2008 р., № 52, ст. 394; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
329. 1) у статті 2 слова "розроблюваними відповідно до нього" виключити;
 
-156- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів частини, пункт 1, а саме:
«1) у статті 2 слова «розроблюваними відповідно до нього» виключити;».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що викликає зауваження пропозиція щодо виключення зі статті 2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" слів «розроблюваними відповідно до нього». Річ у тому, що даний Закон є базовим у сфері охорони довкілля, своєрідною «екологічною конституцією», відповідно інші закони екологічної сфери повинні узгоджуватись із ним, що має забезпечити єдність, узгодженість правового регулювання даної сфери суспільних відносин.
 
Відхилено відповідно до ст..92 КУ права громадян визначаються виключно законами  1) у статті 2 слова "розроблюваними відповідно до нього" виключити;
 
    -157- Шаго Є.П.
Статтю 2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
330. 2) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
331. "Стаття 4. Право власності на природні ресурси
 
-158- Ганущак Ю.І.
статтю четверту викласти у такій редакції:
«Природні ресурси України є власністю народу України, який має право на володіння, використання та розпорядження природними багатствами республіки.
Повновладдя народу України в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів реалізується на основі Конституції України як безпосередньо, шляхом проведення референдумів, так і через республіканські органи державної влади відповідно до законодавства України.
Від імені народу України право розпорядження природними ресурсами здійснює Верховна Рада України.»
 
Відхилено Поправка не узгоджується з статтею 13 Конституції України  "Стаття 4. Право власності на природні ресурси
 
332. Природні ресурси України є власністю Українського народу.
 
   Природні ресурси України є власністю Українського народу.
 
333. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
-159- Дейч Б.Д.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища») пропонуємо доповнити такими змінами:
В частині другій нової редакції статті 4 після слів «органи державної влади» доповнити словами «органи влади Автономної Республіки Крим».
 
Відхилено   Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
334. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів";
 
   Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів";
 
335. 3) у частині першій статті 5 слова "в народному господарстві" замінити словами "в економіці";
 
   3) у частині першій статті 5 слова "в народному господарстві" замінити словами "в економіці";
 
336. 4) у частині першій статті 6 слова "регіональні, місцеві та інші територіальні" замінити словом "місцеві";
 
-160- Шаго Є.П.
Частину другу статті 8 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" викласти у такій редакції: Координацію та узагальнення результатів цих досліджень здійснюють Академія наук України та центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища.
 
Відхилено оскільки поправка суперечить ст. 116 Регламенту  4) у частині першій статті 6 слова "регіональні, місцеві та інші територіальні" замінити словом "місцеві";
 
337. 5) у частині другій статті 9 слово "Законодавством" замінити словом "Законами", а слово "республіки" виключити;
 
-161- Шаго Є.П.
Останню частину статті 9 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції, вилучивши при цьому, слово «республіки».
 
Відхилено відповідно до ст..92 КУ права громадян визначаються виключно законами  5) у частині другій статті 9 слово "Законодавством" замінити словом "Законами", а слово "республіки" виключити;
 
338. 6) у пункті "б" частини першої статті 10 слова "народногосподарських об'єктів" замінити словами "об'єктів економіки";
 
-162- Шаго Є.П.
Пункт в) частини першої статті 10 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   6) у пункті "б" частини першої статті 10 слова "народногосподарських об'єктів" замінити словами "об'єктів економіки";
 
339. 7) у частині другій статті 11 слово "Ради, спеціально уповноважені державні органи управління" замінити словами "Місцеві ради, органи державної влади";
 
   7) у частині другій статті 11 слово "Ради, спеціально уповноважені державні органи управління" замінити словами "Місцеві ради, органи державної влади";
 
340. 8) у частині другій статті 12 слово "законодавства" замінити словом "законів";
 
   8) у частині другій статті 12 слово "законодавства" замінити словом "законів";
 
341. 9) у статті 13:
 
-163- Шаго Є.П.
Статтю 13 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції, з врахуванням п.1
 
Відхилено   9) у статті 13:
 
342. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
343. пункти "в", "г" викласти в такій редакції:
 
   пункти "в", "г" викласти в такій редакції:
 
344. "в) затвердження указів Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
 
   "в) затвердження указів Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
 
345. г) вирішення інших питань у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України";
 
   г) вирішення інших питань у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України";
 
346. пункт "д" виключити;
 
   пункт "д" виключити;
 
347. б) частину другу виключити;
 
   б) частину другу виключити;
 
348. 10) у статті 14:
 
-164- Ганущак Ю.І.
статтю 14 доповнити пунктами такого змісту:
«б) визначає повноваження Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;
ж) припиняє господарську діяльність підприємств, установ і організацій, що знаходяться у підпорядкуванні Автономної Республіки Крим, а також обмежує або зупиняє (тимчасово) діяльність підприємств, установ і організацій, не підпорядкованих органам влади Автономної Республіки Крим, в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
Відхилено   10) у статті 14:
 
349. пункти "б", "ж" частини першої виключити;
 
   а) пункти "б", "ж" частини першої виключити;
 
350. частину другу викласти в такій редакції:
 
   б) частину другу викласти в такій редакції:
 
351. "Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює й інші повноваження, визначені цим та іншими законами України";
 
   "Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює й інші повноваження, визначені цим та іншими законами України";
 
352. 11) у статті 15:
 
-165- Ганущак Ю.І.
статтю 15 доповнити пунктами такого змісту:
«ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
й) припиняють господарську діяльність підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмежують чи зупиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих Раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;»
 
Відхилено   11) у статті 15:
 
353. а) у частині першій:
 
   а) пункти "й", "к" частини першої виключити;
 
354. пункти "ї", "й", "к" виключити;
 
-166- Звягільський Ю.Л.
Пункти "ї" та "к" частини 1 статті 15 залишити в чинній редакції
 
Враховано частково      
355. б) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";
 
   б) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";
 
356. 12) у статті 16:
 
   12) у статті 16:
 
357. а) у частині другій слова "і уповноважені нею органи, а також Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи, спеціально уповноважені на те" замінити словами "місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад";
 
   а) у частині другій слова "і уповноважені нею органи, а також Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи, спеціально уповноважені на те" замінити словами "місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад";
 
358. б) у частині третій:
 
-167- Шаго Є.П.
Частину третю статті 16 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" викласти у такій редакції: «Державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів є центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, його органи на місцях та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України та Автономної Республіки Крим віднесено здійснення зазначених функцій».
 
Відхилено   б) у частині третій:
 
359. слова "спеціально уповноваженими" виключити;
 
   слова "спеціально уповноваженими" виключити;
 
360. слова "у республіці є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слово "законодавством" - словом "законами";
 
   слова "у республіці є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слово "законодавством" - словом "законами";
 
361. слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
   слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
362. в) частину четверту викласти в такій редакції:
 
-168- Шаго Є.П.
Частину четверту статті 16 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" викласти у такій редакції: Громадські об'єднання мають право на участь в управлінні галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України.
 
Враховано редакційно   в) частину четверту викласти в такій редакції:
 
363. "Громадські організації можуть брати участь в управлінні галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України";
 
   "Громадські об’єднання можуть брати участь в управлінні галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України";
 
364. 13) у статті 17:
 
   13) у статті 17:
 
365. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
366. у пункті "б" слова "і регіональних" виключити;
 
   у пункті "б" слова "і регіональних" виключити;
 
367. пункт "з" виключити;
 
-169- Звягільський Ю.Л.
Пункт "з" частини 1 статті 17 залишити в чинній редакції
 
Відхилено Суперечить ЗУ про КМУ  пункт "з" виключити;
 
368. б) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";
 
   б) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";
 
369. 14) у статті 18:
 
   14) у статті 18:
 
370. а) у назві та абзаці першому частини першої, частині другій слово "Уряд" в усіх відмінках замінити словами "Рада міністрів" у відповідному відмінку;
 
   а) у назві та абзаці першому частини першої, частині другій слово "Уряд" в усіх відмінках замінити словами "Рада міністрів" у відповідному відмінку;
 
371. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
372. у пункті "а" слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
-170- Дейч Б.Д.
Підпункт «б» підпункту 14 пункту 5 законопроекту (зміни до частини першої статті 18 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») викласти у такій редакції:
«б) у частині першій:
у пункті «а» слова «та Автономної Республіки Крим» виключити;
пункт «в» викласти в такій редакції:
«в) спрямовує, координує та здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій в Автономній Республіці Крим незалежно від форм власності та підпорядкування у питаннях охорони навколишнього природного середовища»;
у пункті «ж» слова «органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
 
Враховано   у пункті "а" слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
373. пункт "в" викласти в такій редакції:
 
   пункт "в" викласти в такій редакції:
 
374. "в) спрямовує, координує та здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, у питаннях охорони навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування";
 
   "в) спрямовує, координує та здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій в Автономній Республіці Крим незалежно від форми власності та підпорядкування у питаннях охорони навколишнього природного середовища";
 
375. у пункті "ж" слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політикуу сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   у пункті "ж" слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища ";
 
376. в) у частині другій слова "що не входять до компетенції республіканських органів державного управління України" замінити словами "відповідно до цього та інших законів України";
 
   в) у частині другій слова "що не входять до компетенції республіканських органів державного управління України" замінити словами "відповідно до цього та інших законів України";
 
377. 15) у статті 19:
 
-171- Ганущак Ю.І.
у пункті б) статті 19 слова «відповідно села, селища, міста» замінити словами «території відповідної Ради,»
 
Відхилено   15) у статті 19:
 
378. а) у назві та тексті статті слова "і розпорядчих органів місцевих Рад" замінити словами "органів сільських, селищних, міських рад", а слова "та розпорядчі органи місцевих Рад", "і розпорядчі органи Рад" - словами "органи сільських, селищних, міських рад";
 
   а) у частині першій:
 
379. б) у частині першій:
 
   у пункті "б" слова "місцевих органів управління" виключити, а слова "території місцевої Ради" замінити словами "території відповідно села, селища, міста";
 
380. у пункті "б" слова "місцевих органів управління" виключити, а слова "території місцевої Ради" замінити словами "території відповідно села, селища, міста";
 
   у пункті "д" слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "території цієї Ради" - словами "відповідно села, селища, міста";
 
381. у пункті "д":
 
      
382. слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
   б) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";
 
383. слова "території цієї Ради" замінити словами "відповідно села, селища, міста";
 
   в) у назві і тексті слова "і розпорядчих органів місцевих Рад" замінити словами "органів сільських, селищних, міських рад", а слова "та розпорядчі органи місцевих Рад", "і розпорядчі органи Рад" - словами "органи сільських, селищних, міських рад";
 
384. в) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";
 
      
385. 16) у статті 20:
 
   16) у статті 20:
 
386. а) у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноважених органів державного управління" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-172- Шаго Є.П.
Статтю 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції з врахуванням пропозиції викладеної у п. 1 та, зберігши, при цьому, запропоноване законопроектом у п. е) першої частини формулювання: «центральних органів виконавчої влади».
 
Відхилено   а) у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноважених органів державного управління" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
387. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
388. пункт "а" викласти в такій редакції:
 
   пункт "а" викласти в такій редакції:
 
389. "а) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів";
 
   "а) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів";
 
390. пункти "б", "д", "є", "ж", "з", "и", "н" виключити;
 
-173- Звягільський Ю.Л.
Пункти "б" та "д" частини 1 статті 20 залишити в чинній редакції
 
Відхилено ункт «б» стосується контролю, який Мінприроди не здійснює; Пункт «д» - стосується державної екологічної експертизи і ця фунція прописана у статті 20-1  пункти "б", "д", "є", "ж", "з", "и", "н" виключити;
 
391. в) частину другу викласти в такій редакції:
 
   в) частину другу викласти в такій редакції:
 
392. "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, виконує й інші функції, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
 
   "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, виконує й інші функції, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
 
393. г) частини третю - шістнадцяту виключити;
 
   г) частини третю - шістнадцяту виключити;
 
394. 17) доповнити Закон статтями 20-1, 20-2, 20-3 і 20-4 такого змісту:
 
-174- Шаго Є.П.
Статті 20-1, 20-2, 20-3, 20-4 – вилучити
 
Відхилено   17) доповнити статтями 20-1, 20-2, 20-3 і 20-4 такого змісту:
 
395. "Стаття 20-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів
 
   "Стаття 20-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів
 
396. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища належать:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить:
 
397. а) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
 
   а) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
 
398. б) здійснення державної екологічної експертизи стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;
 
-175- Семинога А.І.
у підпункті «б» статті 20-1 слова «стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України» виключити
 
Враховано   б) здійснення державної екологічної експертизи;
 
399. в) одержання безоплатно від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
   в) одержання безоплатно від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
400. г) видача дозволів на захоронення (складування) небезпечних відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України.
 
   г) видача дозволів на захоронення (складування) небезпечних відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України.
 
401. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, виконує й інші функції, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України".
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, виконує також інші функції, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.
 
402. Стаття 20-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
-176- Дейч Б.Д.
У новій статті 20-2:
назву статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
частини першу, третю-десяту після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   Стаття 20-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
403. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
а) організація і здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів, додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду; екологічною та в межах своєї компетенції радіаційною безпекою; біологічною і генетичною безпекою щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі; поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
 
-177- Глазунов С.М.
У статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» підпункт «а» частини першої викласти в такій редакції та додати пункти й) та г):
«а) організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства:
про екологічну та радіаційну безпеку;
про використання та охорону земель;
про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;
про охорону атмосферного повітря;
про охорону, захист, використання та відтворення лісів;
щодо охорони, утримання і використання зелених насаджень;
про використання, охорону і відтворення рослинного світу;
про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу;
щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;
під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;
про збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження й використання екологічної мережі;
про природно-заповідний фонд;
про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;
у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію;
щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами та сумішами;
про поводження з відходами;
щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;
про біологічну та генетичну безпеку щодо біологічних об’єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
й) вживати в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступати позивачем та відповідачем у судах;
к) викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу;
відповідно підпункт «й» вважати «л»;
підпункт ґ) викласти в такій редакції
«ґ) пред'являти претензії про відшкодування збитків і втрат, заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища».
 
Враховано   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
а) організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства:
про екологічну та радіаційну безпеку;
про використання та охорону земель;
про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;
про охорону атмосферного повітря;
про охорону, захист, використання та відтворення лісів;
про охорону, утримання і використання зелених насаджень;
про використання, охорону і відтворення рослинного світу;
про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу;
щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;
під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;
про збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;
про природно-заповідний фонд;
про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;
у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію;
щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами;
про поводження з відходами;
щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;
про біологічну та генетичну безпеку щодо біологічних об’єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
 
    -178- Семинога А.І.
У змінах до статті 20 -2 Закону Украхни «Про охорону навколишнього природного середовища»:
підпункт «а» викласти у такій редакції:
«а) організація і здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами — нерезидентами вимог законодавства про:
екологічну та радіаційну безпеку;
використання та охорону земель;
охорону і раціональне використання і відтворення водних ресурсів;
охорону атмосферного повітря;
охорону, захист, використання та відтворення лісів;
охорону, утримання і використання зелених насаджень;
використання, охорону і відтворення рослинного світу;
охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу;
дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;
ведення мисливського господарства та здійснення полювання;
збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і невиснажливе використання екологічної мережі;
додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
охорону, використання і відтворення рибних та інших водних живих ресурсів;
хімічні джерела струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх для утилізації;
дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами;
поводження з відходами;
наявність дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;»
 
Враховано частково    
404. б) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
 
   б) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
 
405. У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України;
 
   У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України;
 
406. в) обмеження чи зупинення (тимчасове) діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин;
 
   в) обмеження чи зупинення (тимчасове) діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин;
 
407. г) складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом;
 
   г) складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом;
 
408. ґ) подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
   ґ) пред'являти претензії про відшкодування збитків і втрат, заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
409. д) одержання безоплатно в установленому порядку необхідних для виконання покладених на нього завдань інформації, документів і матеріалів від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, фізичних осіб;
 
   д) одержання безоплатно в установленому порядку необхідних для виконання покладених на нього завдань інформації, документів і матеріалів від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, фізичних осіб;
 
410. е) надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції, та здійснення контролю за їх виконанням;
 
   е) надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції, та здійснення контролю за їх виконанням;
 
411. є) зупинка транспортних (у тому числі плавучих) засобів та проведення їх огляду, огляд знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів) у місцях їх добування, зберігання, переробки та реалізації;
 
   є) зупинка транспортних (у тому числі плавучих) засобів та проведення їх огляду, огляд знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів) у місцях їх добування, зберігання, переробки та реалізації;
 
412. ж) вилучення в установленому порядку в осіб знарядь добування об'єктів тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), транспортних (у тому числі плавучих) засобів, обладнання та предметів, що є знаряддям добування об'єктів тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), незаконно добутих природних ресурсів і продукції, що з них вироблена, а також відповідних документів (ліцензій, дозволів тощо);
 
   ж) вилучення в установленому порядку в осіб знарядь добування об'єктів тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), транспортних (у тому числі плавучих) засобів, обладнання та предметів, що є знаряддям добування об'єктів тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), незаконно добутих природних ресурсів і продукції, що з них вироблена, а також відповідних документів (ліцензій, дозволів тощо);
 
413. з) здійснення відповідно до закону фотографування, звукозапису, кіно- і відеозйомки, у тому числі з літальних апаратів та із застосування космічних технологій, як допоміжного засобу для запобігання та розкриття правопорушень;
 
   з) здійснення відповідно до закону фотографування, звукозапису, кіно- і відеозйомки, у тому числі з літальних апаратів та із застосування космічних технологій, як допоміжного засобу для запобігання та розкриття правопорушень;
 
414. и) виконання відбору проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, вод лляльних, баластних, зворотних, поверхневих, морських, вимірювання показників складу та властивостей підземних вод у пробах із спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються; вимірювання показників складу та властивостей викидів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря та екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного і дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання;
 
   и) виконання відбору проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, вод лляльних, баластних, зворотних, поверхневих, морських, вимірювання показників складу та властивостей підземних вод у пробах із спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються; вимірювання показників складу та властивостей викидів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря та екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного і дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання;
 
415. і) внесення в установленому порядку до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вимог щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
 
   і) внесення в установленому порядку до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вимог щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
 
416. ї) надання центральним органам виконавчої влади, їх територіальним органам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписів щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища;
 
   ї) надання центральним органам виконавчої влади, їх територіальним органам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписів щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища;
й) вживати в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступати позивачем та відповідачем у судах;
к) викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу;
 
417. й) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.
 
   л) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.
 
418. Повноваження, визначені у пункті "в" частини першої цієї статті, не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції.
 
   Повноваження, визначені у пункті "в" частини першої цієї статті, не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції.
 
419. У структурі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть створюватись спеціальні підрозділи, працівники яких наділяються правом носіння форми встановленого зразка і вогнепальної зброї.
 
   У структурі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть створюватися спеціальні підрозділи, працівники яких мають право носити форму встановленого зразка і вогнепальну зброю.
 
420. Перелік категорій посадових осіб спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок та умови такого страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік категорій посадових осіб спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок та умови такого страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
421. У разі загибелі посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у зв'язку з виконанням посадових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   У разі загибелі посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у зв'язку з виконанням посадових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
422. У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і в установленому порядку призначається пенсія по інвалідності.
 
   У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і в установленому порядку призначається пенсія по інвалідності.
 
423. У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
424. Шкода, заподіяна майну посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   Шкода, заподіяна майну посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
 
425. Річна заробітна плата посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, що береться для розрахунку розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримала посадова особа за час роботи у спеціальному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров'я.
 
   Річна заробітна плата посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, що береться для розрахунку розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримала посадова особа за час роботи у спеціальному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров'я.
 
426. Законодавством України передбачається охорона честі, гідності, здоров'я і життя працівників спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
-179- Семинога А.І.
доповнити частину новими пунктами «й» і «к» такого змісту:
«й) вживати в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступати позивачем та відповідачем у судах;
к) викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорону природних ресурсів;».
У зв’язку з цим пункт «й» вважати пунктом «л».
 
Враховано частково   Законодавством України передбачається охорона честі, гідності, здоров'я і життя працівників спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
427. Стаття 20-3. Компетенція органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
   Стаття 20-3. Компетенція органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
428. До компетенції органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
 
   До компетенції органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
 
429. а) здійснення управління у галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення реалізації єдиної науково-технічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координація діяльності підприємств, установ та організацій в цій галузі, що розташовані на території Автономної Республіки Крим;
 
   а) здійснення управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, забезпечення реалізації єдиної науково-технічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координація діяльності підприємств, установ та організацій у цій сфері, розташованих на території Автономної Республіки Крим;
 
430. б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;
 
   б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;
 
431. в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;
 
   в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;
 
432. г) проведення державної екологічної експертизи;
 
   г) проведення державної екологічної експертизи;
 
433. ґ) одержання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
   ґ) одержання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
434. д) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами території Автономної Республіки Крим) та лімітів на утворення і розміщення відходів;
 
-180- Мірошниченко Ю.Р.
слова "д) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами території Автономної Республіки Крим) та лімітів на утворення і розміщення відходів" виключити.
 
Враховано      
435. е) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;
 
-181- Дейч Б.Д.
У новій статті 20-3:
у частині першій:
у пункті «д» виключити слова « (за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення)»;
у пункті «е» виключити слова « (крім небезпечних)»;
частину другу виключити.
 
Відхилено   д) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;
 
436. є) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Автономної Республіки Крим;
 
   е) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Автономної Республіки Крим;
 
437. ж) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону.
 
   є) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону.
 
438. З питань, зазначених у частині першій цієї статті, та інших питань здійснення державних функцій та повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та використання природних ресурсів орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   З питань, зазначених у частині першій цієї статті, та інших питань здійснення державних функцій та повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та використання природних ресурсів орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
439. Стаття 20-4. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
   Стаття 20-4. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
440. До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
 
   До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
 
441. а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;
 
   а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;
 
442. б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;
 
   б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;
 
443. в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;
 
   в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;
 
444. г) проведення державної екологічної експертизи;
 
-182- Семинога А.І.
підпункт «г» статті 20-4 виключити
 
Враховано      
445. ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної території) та лімітів на утворення і розміщення відходів;
 
   г) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної території) та лімітів на утворення і розміщення відходів;
 
446. д) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;
 
   ґ) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;
 
447. е) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону";
 
   д) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону";
 
448. 18) у частині першій статті 21:
 
   18) у частині першій статті 21:
 
449. в абзаці першому слово "об'єднання" замінити словом "організації";
 
-183- Шаго Є.П.
У статті 21 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" слово «організації» замінити на: «об’єднання», крім того у підпункті в) записати: «державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища» замість «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   в абзаці першому слово "об'єднання" замінити словом "організації";
 
450. у пункті "в" слова "спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-184- Дейч Б.Д.
Абзац третій підпункту 18 пункту 5 законопроекту (зміни до пункту «в» частини першої статті 21 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») викласти у такій редакції:
«у пункті «в» слова «спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   у пункті "в" слова "спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
451. у пункті "е" слово "республіканського" замінити словом "всеукраїнського";
 
   у пункті "е" слово "республіканського" замінити словом "всеукраїнського";
 
452. 19) у статті 22:
 
   19) у статті 22:
 
453. у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища"
 
   а) у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
454. у частині четвертій слова "Спеціально уповноважені" виключити;
 
   б) у частині четвертій слова "Спеціально уповноважені" виключити;
 
455. у частині четвертій слово "республіки" замінити словом "України";
 
   в) у частині четвертій слово "республіки" замінити словом "України";
 
456. 20) у частині третій статті 24 слова "за єдиною для республіки системою" виключити;
 
   20) у частині третій статті 24 слова "за єдиною для республіки системою" виключити;
 
457. 21) у частині першій статті 25-1 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-185- Шаго Є.П.
Статті 25-1, 30, 33- 36, 44, 47, 51, 64, 68 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції з врахуванням пропозиції викладеній у п. 1.
 
Відхилено   21) у частині першій статті 25-1 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
458. 22) у пункті "а" частини першої статті 27 слова "народного господарства" замінити словом "економіки";
 
   22) у пункті "а" частини першої статті 27 слова "народного господарства" замінити словом "економіки";
 
459. 23) у статті 28:
 
   23) у статті 28:
 
460. частину першу викласти в такій редакції:
 
   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
461. "Державна екологічна експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу";
 
   "Державна екологічна експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу";
 
462. у пункті "в" частини другої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   б) у пункті "в" частини другої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
463. у частині третій слова "органи державного управління України" замінити словами "органи виконавчої влади";
 
   в) у частині третій слова "органи державного управління України" замінити словами "органи виконавчої влади";
 
464. 24) у частині першій статті 29 слова "після затвердження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" виключити;
 
   24) у частині першій статті 29 слова "після затвердження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" виключити;
 
465. 25) частину першу статі 30 після слів "місцевих органів" доповнити словом "виконавчої";
 
   25) частину першу статі 30 після слів "місцевих органів" доповнити словом "виконавчої";
 
466. 26) у частині шостій статті 33, частині першій статті 36, частині четвертій статті 64, частині третій статті 66 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   26) у частині шостій статті 33, частині першій статті 36, частині четвертій статті 64, частині третій статті 66 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
467. 27) у статті 35:
 
   27) у статті 35:
 
468. назву статті та частину першу викласти в такій редакції:
 
   а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
469. "Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
-186- Шаго Є.П.
Статтю 35 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції з врахуванням пропозиції викладеній у п. 1, при цьому залишити запропоновані зміни щодо слів: «України» та «іншими законами».
 
Відхилено   "Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
470. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-187- Дейч Б.Д.
У новій редакції частини першої статті 35 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
471. у частині другій слово "республіки" замінити словом "України";
 
   б) у частині другій слово "республіки" замінити словом "України";
 
472. у частині третій слова "іншим законодавством" замінити словами "іншими законами";
 
   в) у частині третій слова "іншим законодавством" замінити словами "іншими законами";
 
473. 28) в абзаці третьому статті 44 слово "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-188- Макеєнко В.В.
У підпункті 28 пункту 5 розділу 1 проекту слова та цифру «в абзаці третьому статті 44 слово» замінити на слова та цифру «в абзаці третьому частини першої статті 44 слова».
 
Враховано   28) в абзаці третьому частини першої статті 44 слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";
 
    -189- Дейч Б.Д.
Підпункт 28 пункту 5 законопроекту викласти у такій редакції:
«28) в абзаці третьому статті 44 слово «органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» замінити словами «Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».
 
Враховано    
474. 29) у статті 47:
 
   29) у статті 47:
 
475. у частині третій слова "Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "радами за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-190- Дейч Б.Д.
Абзац другий підпункту 29 пункту 5 законопроекту (зміни до частини третьої статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») викласти у такій редакції:
«у частині третій слова «Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» замінити словами «радами за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».
 
Враховано   а) у частині третій слова "Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "радами за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";
 
476. у частині сьомій слова "відповідними Радами" замінити словами "відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами";
 
-191- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини п’ятої статті 51 після слів «у сфері охорони навколишнього природного середовища» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої
 
Відхилено уперечить статті 116 Регламенту  б) у частині сьомій слова "відповідними Радами" замінити словами "відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами";
 
477. 30) у частині четвертій статті 52 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   30) у частині четвертій статті 52 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
478. 31) у частинах другій та четвертій статті 53 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   31) у частинах другій та четвертій статті 53 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
479. 32) у частині другій статті 59 слова "міські Ради" замінити словами "міські ради", а слово "Радами" - словами "місцевими радами";
 
   32) у частині другій статті 59 слова "міські Ради" замінити словами "міські ради", а слово "Радами" - словами "місцевими радами";
 
480. 33) у статті 61:
 
   33) у статті 61:
 
481. у частині першій слово "народногосподарську" замінити словом "економічну";
 
   а) у частині першій слово "народногосподарську" замінити словом "економічну";
 
482. у частині третій слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
   б) у частині третій слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
483. 34) у частині четвертій статті 62 слово "Урядом" замінити словами "Радою міністрів";
 
   34) у частині четвертій статті 62 слово "Урядом" замінити словами "Радою міністрів";
 
484. 35) у частині третій статті 63 слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
   35) у частині третій статті 63 слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;
 
485. 36) у статті 66:
 
   36) у статті 66:
 
486. у частині другій слова "Державні органи по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці разом із спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, разом із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-192- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини другої статті 66 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   а) у частині другій слова "Державні органи по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці разом із спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
487. у частині четвертій слова "місцевої ради, органам охорони здоров'я, спеціально уповноваженим державним органам управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "сільської, селищної, міської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відповідній обласній, Київській, Севастопольській міській державній адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
-193- Шаго Є.П.
Частину четверту статті 66 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" залишити у чинній редакції, зберігаючи при цьому, пропозицію автора щодо заміни поняття: «місцевої Ради» на: «сільської, селищної, міської ради».
 
Відхилено   б) у частині четвертій слова "місцевої ради, органам охорони здоров'я, спеціально уповноваженим державним органам управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "сільської, селищної, міської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відповідній обласній, Київській, Севастопольській міській державній адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
488. 37) у частині першій статті 67 слово "Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";
 
   37) у частині першій статті 67 слова "Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";
 
489. 38) у частині сьомій статті 68 слова "державних органів охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "управлінських органів" - словами "органів управління";
 
-194- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини сьомої статті 68 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   38) у частині сьомій статті 68 слова "державних органів охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "управлінських органів" - словами "органів управління";
 
490. 39) у статті 71:
 
   39) у статті 71:
 
491. у частині першій слова "і громадському рівнях" замінити словом "рівні";
 
   а) у частині першій слова "і громадському рівнях" замінити словом "рівні";
 
492. у частині другій слова "укладеним Україною" замінити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";
 
   б) у частині другій слова "укладеним Україною" замінити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";
 
493. 40) у назві та тексті статті 72 слова "іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку;
 
   40) у назві та тексті статті 72 слова "іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку;
 
494. 41) у тексті Закону:
 
   41) у тексті Закону:
 
495. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
496. слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";
 
   слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";
 
497. слова "громадські об'єднання" та "громадські об'єднання і організації" в усіх відмінках замінити словами "громадські організації" у відповідному відмінку;
 
   слова "громадські об'єднання" та "громадські об'єднання і організації" в усіх відмінках замінити словами "громадські організації" у відповідному відмінку;
 
498. слова "інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;
 
   слова "інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;
 
499. слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінити відповідно словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку;
 
   слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінити відповідно словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку;
 
500. слова "і його органів на місцях", "його органи на місцях", "та його органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у всіх відмінках виключити.
 
   слова "і його органів на місцях", "його органи на місцях", "та його органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у всіх відмінках виключити.
 
501. 6. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 678; 2001 р., № 48, ст. 252):
 
   12. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252):
 
502. 1) абзаци третій, четвертий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
   1) абзаци третій і четвертий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
503. "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
   "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
504. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
505. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 
506. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".
 
507. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;
 
508. 2) у статті 11:
 
-195- Звягільський Ю.Л.
Статтю 11 залишити в чинній редакції
 
Відхилено   2) у статті 11:
 
509. у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері у сфері охорони здоров'я";
 
-196- Семинога А.І.
у статті 11:
у частині другій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої частину десяту викласти в такій редакції:
"Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими #102082
 
Враховано   а) у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";
 
510. у частинах третій, четвертій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я" замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   б) у частинах третій і четвертій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я" замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
511. частину п'яту замінити трьома частинами такого змісту:
 
   в) частину п'яту замінити трьома новими частинами такого змісту:
 
512. "Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
   "Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
513. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
   Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
514. До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп".
 
   До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп".
 
515. У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;
 
   У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;
 
516. частину десяту викласти в такій редакції:
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
517. "Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення ";
 
   «Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 
518. 3) текст статті 13 викласти в такій редакції:
 
   3) текст статей 13 і 14 викласти в такій редакції:
 
519. "Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини";
 
-197- Шаров І.Ф.
Підпункт 3 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме: 3) текст статті 13 викласти в такій редакції: "Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини"
 
Відхилено   "Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини";
 
520. 4) текст статті 14 викласти в такій редакції:
 
      
521. "Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а до другої або третьої групи - обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
-198- Звягільський Ю.Л.
Частину 1 статті 14 викласти в наступній редакції «Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу, виданого суб’єкту господарювання, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.»
 
Відхилено Суперечить Положенню про Мінприроди, яким передбачена видача дозволів лише для об’єктів І групи.  "Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а до другої або третьої групи, - обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
522. 5) у частині першій статті 16 слова "або його територіальними органами" виключити;
 
   4) у частині першій статті 16 слова "або його територіальними органами" виключити;
 
523. 6) у частині другій статті 23 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури та містобудування", а слова "природоохоронних, санітарних" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
-199- Дейч Б.Д.
Підпункт 6 пункту 6 законопроекту (зміни до частини другої статті 23 Закону України «Про охорону атмосферного повітря») викласти у такій редакції:
«6) у частині другій статті 23 слова «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури та містобудування», а слова «природоохоронних, санітарних» – словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної
 
Враховано   5) у частині другій статті 23 слова «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури та містобудування», а слова «природоохоронних, санітарних» – словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 
524. 7) у частині першій статті 28 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", слова "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "спеціально уповноваженими на це" виключити;
 
-200- Семинога А.І.
У частині першій статті 28 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» слова «, а на території #102082
 
Враховано   6) у частині першій статті 28 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "спеціально уповноваженими на це" виключити;
 
    -201- Дейч Б.Д.
В підпункті 7 пункту 6 законопроекту (зміни до частини першої статті 28 Закону України «Про охорону
 
Відхилено    
525. 8) у статті 30 слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";
 
   7) у статті 30 слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";
 
526. 9) у тексті Закону:
 
   8) у тексті Закону:
 
527. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
528. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.
 
529. 7. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54):
 
   6. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54):
 
530. 1) у статті 1 слово "спеціально" виключити;
 
   1) у статті 1 слово "спеціально" виключити;
 
531. 2) у пункті 1 статті 9 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політикуу сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-202- Шаго Є.П.
Пункт перший статті 9 Закону України «Про екологічну експертизу» викласти у такій редакції: Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, його органи на місцях а на території Автономної Республіки Крим орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії.
 
Відхилено   2) у пункті 1 статті 9 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політикуу сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
532. 3) у статті 13:
 
   3) у статті 13:
 
533. частину першу викласти в такій редакції:
 
-203- Семинога А.І.
Частину першу статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу» викласти в такій редакції:
 
Враховано   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
534. "Державна екологічна експертиза організовується і проводиться
 
-204- "Державна екологічна експертиза організовується і проводиться
еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями центрального орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на #102082
 
Немає висновку   "Державна екологічна експертиза організовується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів виконавчої влади. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до закону";
 
    -205- Дейч Б.Д.
Пункт 7 Розділу І законопроекту (зміни до Закону України «Про екологічну експертизу») пропонуємо доповнити такими змінами:
У новій редакції частини першої статті 13 слова «Автономної Республіки Крим - органом» замінити словами «Автономної Республіки Крим - органу».
 
Враховано    
535. еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, проводить державну екологічну експертизу стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
-206- Шаго Є.П.
Частини першу та третю статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу» викласти у такій редакції: Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, його органів на місцях, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів державної виконавчої влади. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
 
Відхилено      
536. у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";
 
-207- Шаго Є.П.
Статті 17, 18, 20, 37, 38, 39 Закону України «Про екологічну експертизу» залишити у чинній редакції з врахуванням пропозиції викладеної у п. 1
 
Відхилено   б) у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";
 
537. 4) пункти 2, 3 статті 18 виключити;
 
   4) пункти 2 і 3 статті 18 виключити;
 
538. 5) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
   5) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
539. "Стаття 20. Органи управління в галузі екологічної експертизи
 
   "Стаття 20. Органи управління в галузі екологічної експертизи
 
540. Управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради, місцеві органи виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства України";
 
   Управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради, місцеві органи виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства";
 
541. 6) у частині другій статті 23 слова "місцеві Ради можуть делегувати" замінити слова "сільські, селищні, міські ради можуть надавати";
 
   6) у частині другій статті 23 слова "місцеві Ради можуть делегувати" замінити слова "сільські, селищні, міські ради можуть надавати";
 
542. 7) у частині першій статті 24:
 
-208- Шаго Є.П.
Статтю 24 Закону України «Про екологічну експертизу» залишити у чинній редакції з врахуванням пропозиції викладеної у п. 1, окрім пункту 9.
 
Відхилено   7) у частині першій статті 24:
 
543. пункти 1, 3 - 6, 8 виключити;
 
   пункти 1, 3 - 6, 8 виключити;
 
544. пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   пункт 9 викласти в такій редакції:
 
545. "9) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";
 
   "9) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";
 
546. 8) доповнити Закон статтями 24-1, 24-2 такого змісту:
 
   8) доповнити статтями 24-1 і 24-2 такого змісту:
 
547. "Стаття 24-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в галузі екологічної експертизи
 
-209- Шаго Є.П.
Статті 24-1 та 24-2 , які запропоновано включити до Закону України «Про екологічну експертизу» – вилучити.
 
Відхилено   "Стаття 24-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі екологічної експертизи
 
548. До відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
 
   До відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить:
 
549. 1) здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі додаткової;
 
   1) здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі додаткової;
 
550. 2) створення у встановленому порядку спеціалізованих установ і організацій, необхідних для науково-технічного забезпечення державної екологічної експертизи;
 
   2) створення у встановленому порядку спеціалізованих установ і організацій, необхідних для науково-технічного забезпечення державної екологічної експертизи;
 
551. 3) залучення спеціалістів і науковців до проведення державної екологічної експертизи;
 
   3) залучення спеціалістів і науковців до проведення державної екологічної експертизи;
 
552. 4) здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних підрозділів, установ і організацій висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки об'єктів екологічної експертизи;
 
   4) здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних підрозділів, установ і організацій висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки об'єктів екологічної експертизи;
 
553. 5) узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування новітніх форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки;
 
   5) узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування новітніх форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки;
 
554. 6) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої органи на місцях (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
   6) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої органи на місцях (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
555. Стаття 24-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
-210- Дейч Б.Д.
У новій статті 24-2:
у назві статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
у тексті статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   Стаття 24-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
556. Державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог висновків державної екологічної експертизи здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
   Державний нагляд (контроль) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог висновків державної екологічної експертизи здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
557. 9) у частині першій статті 37:
 
   9) у частині першій статті 37:
 
558. у пункті 1 слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища із залученням інших органів виконавчої влади";
 
   у пункті 1 слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів виконавчої влади";
 
559. пункт 3 виключити;
 
   пункт 3 виключити;
 
560. 10) у частині першій статті 38:
 
   10) у частині першій статті 38:
 
561. у пункті 1 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища із залученням інших органів виконавчої влади";
 
-211- Звягільський Ю.Л.
У пункті 1 частини 1 статті 38 цифри «45, 60, 120» замінити відповідно цифрами «30, 40, 60».
 
Відхилено   у пункті 1 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів виконавчої влади";
 
562. у пункті 2 слова "міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими" виключити;
 
   у пункті 2 слова "міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими" виключити;
 
563. 11) у частині другій статті 39 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
   11) у частині другій статті 39 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
564. 12) у частині третій статті 47 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;
 
   12) у частині третій статті 47 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;
 
565. 13) у тексті Закону:
 
   13) у тексті Закону:
 
566. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
567. слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
568. слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
   слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
569. слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
   слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
 
570. слова "уряд Автономної Республіки Крим", "Уряд Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку;
 
   слова "уряд Автономної Республіки Крим", "Уряд Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку;
 
571. слова "народне господарство" в усіх відмінках замінити словом "економіка" у відповідному відмінку;
 
   слова "народне господарство" в усіх відмінках замінити словом "економіка" у відповідному відмінку;
 
572. слова "Ради чи їх виконавчі комітети" в усіх відмінках замінити словами "виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад" у відповідному відмінку;
 
   слова "Ради чи їх виконавчі комітети" в усіх відмінках замінити словами "виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад" у відповідному відмінку;
 
573. слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінити словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку.
 
   слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінити словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку.
 
574. 8. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91):
 
   7. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91):
 
575. 1) у преамбулі слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";
 
   1) у преамбулі слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";
 
576. 2) у частині дев'ятій статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";
 
   2) у частині дев'ятій статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";
 
577. 3) у частині другій статті 9 слова "спеціально уповноважені центральні" виключити;
 
   3) у частині другій статті 9 слова "спеціально уповноважені центральні" виключити;
 
578. 4) у частині другій статті 13 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";
5) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
   4) у частині другій статті 13 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";
5) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
579. "Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції";
 
   "Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції";
 
580. 6) у статті 16-1:
 
   6) у статті 16-1:
 
581. у назві та тексті статті слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-212- Шаго Є.П.
Статтю 16-1 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» залишити у чинній редакції з врахуванням пропозиції викладеної у п. 1
 
Відхилено   а) абзаци другий - четвертий, шостий - восьмий частини першої виключити;
б) у назві і тексті слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
582. абзаци другий - четвертий, шостий - восьмий частини першої виключити;
 
      
583. 7) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом такого змісту:
 
   7) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
584. "реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів";
 
   "реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів";
 
585. 8) у частині першій статті 16-3:
 
   8) у частині першій статті 16-3:
 
586. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
587. в абзаці шостому слово "затвердження" замінити словом "розроблення";
 
   в абзаці шостому слово "затвердження" замінити словом "розроблення";
 
588. 9) доповнити Закон статтями 16-4 - 16-7 такого змісту:
 
   9) доповнити статтями 16-4 - 16-7 такого змісту:
 
589. "Стаття 16-4. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
-213- Шаго Є.П.
Статті 16-4та 16-7 , які запропоновано включити до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» – вилучити.
 
Відхилено   "Стаття 16-4. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
590. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
 
591. організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, формування і затвердження плану їх проведення;
 
   організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, формування і затвердження плану їх проведення;
 
592. проведення державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
 
   проведення державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
 
593. здійснення в установленому порядку державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
 
   здійснення в установленому порядку державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
 
594. затвердження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;
 
   затвердження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;
 
595. видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.
 
   видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.
 
596. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
 
597. Стаття 16-5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
   Стаття 16-5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
598. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
 
599. встановлення санітарно-гігієнічних вимог до транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
 
   встановлення санітарно-гігієнічних вимог до транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
 
600. затвердження гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.
 
   затвердження гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.
 
601. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
 
602. Стаття 16-6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
   Стаття 16-6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
603. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
 
604. затвердження програми навчання працівників, робота яких пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;
 
   затвердження програми навчання працівників, робота яких пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;
 
605. затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що піддалася радіоактивному забрудненню, а також у зонах надзвичайних екологічних ситуацій.
 
   затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні надзвичайної екологічної ситуації.
 
606. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
 
607. Стаття 16-7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
-214- Дейч Б.Д.
Пункт 8 Розділу І законопроекту (зміни до Закону України «Про пестициди і агрохімікати») пропонуємо доповнити такими змінами:
У назві, частинах першій та другій нової статті 16-7 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»
 
Відхилено   Стаття 16-7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
 
608. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.
 
-215- Глазунов С.М.
У частині другій статті 16-7 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» слова «відповідно до закону» замінити словами «визначених законами України та покладених на нього Президентом України».
 
Враховано   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.
 
609. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону";
 
-216- Глазунов С.М.
У частині другій статті 16-7 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» слова «відповідно до закону» замінити словами «визначені законами України та покладені на нього Президентом України».
 
Враховано   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, визначені законами України та покладені на нього Президентом України";
 
610. 10) у статті 17:
 
   10) у статті 17:
 
611. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
612. в абзаці першому слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади", а слово "законодавством" - словом "законами";
 
   в абзаці першому слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади", а слово "законодавством" - словом "законами";
 
613. в абзаці сьомому слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";
 
   в абзаці сьомому слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";
 
614. б) у частині третій слова "спеціально уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у сфері аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";
 
   б) у частині третій слова "спеціально уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у сфері аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";
 
615. 11) у частині другій статті 18 слова "органи державної санітарно-епідеміологічної служби і державної ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини ";
 
   11) у частині другій статті 18 слова "органи державної санітарно-епідеміологічної служби і державної ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини ";
 
616. 12) у частині другій статті 24 слова "укладеними Україною" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";
 
   12) у частині другій статті 24 слова "укладеними Україною" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";
 
617. 13) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.
 
   13) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.
 
618. 9. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 - 37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2005 р., № 6, ст. 140; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
-217- Шаго Є.П.
Статті законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України "Про відходи" – вилучити.
 
Відхилено   8. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 - 37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2005 р., № 6, ст. 140; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
619. 1) в абзаці шістнадцятому статті 1, частині другій статті 7 слово "спеціально" виключити;
 
   1) в абзаці шістнадцятому статті 1, частині другій статті 7 слово "спеціально" виключити;
 
620. 2) у статті 12:
 
   2) у статті 12:
 
621. частини четверту, дев'яту та дванадцяту виключити;
 
-218- Звягільський Ю.Л.
Статтю 12 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   а) частини четверту, дев'яту та дванадцяту виключити;
 
622. в абзаці четвертому частини восьмої слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
-219- Дейч Б.Д.
Розділу І законопроекту (зміни до Закону України «Про відходи») пропонуємо доповнити такими змінами:
67. У змінах до абзацу четвертого частини восьмої статті 12 (абзац третій підпункту 2 пункту 9 законопроекту) після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   б) в абзаці четвертому частини восьмої слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
623. у частині десятій слова "комісія зобов'язана" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування зобов'язані";
 
   в) у частині десятій слова "комісія зобов'язана" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування зобов'язані";
 
624. 3) у пункті "в" статті 15 слово "законодавством" замінити словом "законами";
 
-220- Макеєнко В.В.
Підпункт 3) пункту 9 розділу 1 проекту після слів «у пункті «в»« доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   3) у пункті "в" частини першої статті 15 слово "законодавством" замінити словом "законами";
 
625. 4) у пунктах "в", "ї", "о" частини першої статті 17 слово "спеціально" виключити;
 
   4) у пунктах "в", "ї", "о" частини першої статті 17 слово "спеціально" виключити;
 
626. 5) у статті 20:
 
   5) у статті 20:
 
627. а) у частині першій:
 
      
628. пункт "к" викласти у такій редакції:
 
   а) пункт "к" частини першої викласти в такій редакції:
 
629. "к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, визначеними цим Законом, лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності";
 
   "к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, визначеними цим Законом, лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності";
 
630. б) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
-221- Семинога А.І.
Пункт «а» частини другої статті 20 Закону України «Про відходи» виключити.
 
Враховано   б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
631. "Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:
 
   "Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:
 
632. а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;
 
      
633. б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
 
   а) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
 
634. в) погодження районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
 
   б) погодження районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
 
635. г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)".
 
   в) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)".
 
636. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
637. 6) доповнити Закон статтею 20-1 такого змісту:
 
   6) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
 
638. "Стаття 20-1. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами
 
   "Стаття 20-1. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами
 
639. До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами належить:
 
   До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами належить:
 
640. а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;
 
   а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;
 
641. б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
 
-222- Дейч Б.Д.
У пунктах «б», «в», «г» нової статті 20-1 виключити слова « (крім небезпечних)».
 
Відхилено   б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
 
642. в) погодження районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
 
   в) погодження районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
 
643. г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)";
 
   г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)";
 
644. 7) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
   7) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
645. "Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами
 
   "Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами
 
646. Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції";
 
-223- Дейч Б.Д.
Підпункт 7 пункту 9 законопроекту (зміни до статті 22 Закону України «Про відходи») викласти у такій редакції:
«7) статтю 22 викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами
Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади #102082
 
Відхилено   Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції";
 
647. 8) у статті 23:
 
-224- Семинога А.І.
Пункт «в», статті 23 викласти залишити у чинній редакції.
 
Враховано частково   8) у статті 23:
 
648. а) у назві та тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   а) у назві і тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
649. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
650. в абзаці першому слова "та його органів на місцях" виключити;
 
   в абзаці першому слова "та його органів на місцях" виключити;
 
651. пункти "а", "б", "д", "є", "ї", "л" виключити;
 
   пункти "а", "б", "д", "є", "ї", "л" виключити;
 
652. пункт "в" доповнити словами "стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України";
 
      
653. пункти "ж", "и", "і" після слів "поводження з", "розміщення" доповнити відповідно словами "небезпечними", "небезпечних";
 
   пункти "ж" та "і" після слів "поводження з", "розміщення" доповнити відповідно словами "небезпечними", "небезпечних";
 
654. пункт "и" доповнити словами "погодження проектів лімітів на утворення та розміщення інших відходів обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям";
 
   пункт "и" викласти в такій редакції:
"погодження проектів лімітів на утворення та розміщення інших відходів обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям";
 
655. в) у частині другій слова "його органи на місцях здійснюють" замінити словом "здійснює";
 
   в) у частині другій слова "його органи на місцях здійснюють" замінити словом "здійснює";
 
656. 9) доповнити Закон статтями 23-1 та 23-2 такого змісту:
 
   9) доповнити статтями 23-1 і 23-2 такого змісту:
 
657. "Стаття 23-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами
 
   "Стаття 23-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами
 
658. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:
 
659. а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;
 
   а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;
 
660. б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
   б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
661. в) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;
 
   в) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;
 
662. г) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;
 
   г) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;
 
663. ґ) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;
 
   ґ) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;
 
664. д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
   д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
665. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює й інші функції, передбачені законом.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює також інші функції, передбачені законом.
 
666. Стаття 23-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами
 
   Стаття 23-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами
 
667. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами належить здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з відходами щодо:
 
-225- Дейч Б.Д.
У новій статті 23-2 (у законопроекті помилково вказано 23-1):
назву статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
у частині першій після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
у частині другій після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами належить здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з відходами щодо:
 
668. дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
   а) дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
669. дотримання вимог виданих лімітів на утворення та розміщення відходів;
 
   б) дотримання вимог виданих лімітів на утворення та розміщення відходів;
 
670. складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів;
 
   в) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів;
 
671. перевезення небезпечних відходів територією України та за транскордонним перевезенням відходів;
 
   г) перевезення небезпечних відходів територією України та за транскордонним перевезенням відходів;
 
672. збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;
 
   ґ) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;
 
673. ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;
 
   д) ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;
 
674. дотримання вимог нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;
 
   е) дотримання вимог нормативно-технічної і технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;
 
675. недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;
 
   є) недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;
 
676. дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;
 
   ж) дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;
 
677. дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;
 
   з) дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;
 
678. дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні й похованні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;
 
   и) дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;
 
679. своєчасного й повного виконання заходів щодо захисту земель від засмічення та забруднення відходами.
 
   і) своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами.
 
680. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює інші повноваження, передбачені законом";
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює також інші повноваження, передбачені законом";
 
681. 10) у назві та абзаці першому статті 24 слова "державної санітарно-епідеміологічної служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   10) у назві та абзаці першому статті 24 слова "державної санітарно-епідеміологічної служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
682. 11) у статті 25:
 
   11) у статті 25:
 
683. у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";
 
   у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";
 
684. пункт "а" викласти у такій редакції:
 
   пункт "а" викласти в такій редакції:
 
685. "а) формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами";
 
   "а) формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами";
 
686. у пункті "е" слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   у пункті "е" слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
687. 12) доповнити Закон статтею 25-1 такого змісту:
 
   12) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
688. "Стаття 25-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства у сфері поводження з відходами
 
   "Стаття 25-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами
 
689. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства у сфері поводження з відходами належать:
 
   До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належить:
 
690. а) реалізація державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
 
   а) реалізація державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
 
691. б) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з побутовими відходами;
 
   б) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя програм у сфері поводження з побутовими відходами;
 
692. в) інші повноваження, передбачені законами України";
 
   в) інші повноваження, передбачені законами України";
 
693. 13) у частині третій статті 26 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
   13) у частині третій статті 26 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
694. 14) у частині другій статті 27, частині другій статті 28 слово "спеціально" виключити;
 
   14) у частині другій статті 27, частині другій статті 28 слово "спеціально" виключити;
 
695. 15) у частині першій статті 29 слова "спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
   15) у частині першій статті 29 слова "спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
696. 16) у статті 30 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, державна санітарно-епідеміологічна служба України, їх органи на місцях та інші спеціально" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та інші";
 
   16) у статті 30 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, державна санітарно-епідеміологічна служба України, їх органи на місцях та інші спеціально" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та інші";
 
697. 17) у пункті "а" частини першої статті 32 слово "спеціально" виключити;
 
   17) у пункті "а" частини першої статті 32 слово "спеціально" виключити;
 
698. 18) у частині третій статті 33, частині другій статті 34 слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   18) у частині третій статті 33, частині другій статті 34 слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
699. 19) у частині першій статті 34-1 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   19) у частині першій статті 34-1 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
700. 20) у частині шостій статті 35-1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";
 
   20) у частині шостій статті 35-1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";
 
701. 21) у статті 35-2:
 
   21) у статті 35-2:
 
702. у частині сьомій слова "їх органи на місцях" виключити;
 
   а) у частині сьомій слова "їх органи на місцях" виключити;
 
703. у частині восьмій слово "спеціально" виключити;
 
   б) у частині восьмій слово "спеціально" виключити;
 
704. у тексті статті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку, а слова "Державна служба ветеринарної медицини України" - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
   в) у тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку, а слова "Державна служба ветеринарної медицини України" - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
705. 22) у статті 37:
 
   22) у статті 37:
 
706. частину першу викласти у такій редакції:
 
   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
707. "Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та інші органи виконавчої влади";
 
-226- Дейч Б.Д.
У новій редакції частини першої статті 37 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   "Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, інші органи виконавчої влади";
 
708. у частині третій слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";
 
   б) у частині третій слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";
 
709. 23) у пункті "г" частини першої статті 40 слова "республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і" виключити;
 
   23) у пункті "г" частини першої статті 40 слова "республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і" виключити;
 
710. 24) у пункті "є" частини першої статті 42 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "уповноваженого органу";
 
   24) у пункті "є" частини першої статті 42 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "уповноваженого органу";
 
711. 25) у статті 43 слова "іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства" замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи";
 
   25) у статті 43 слова "іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства" замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи";
 
712. 26) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   26) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
713. 10. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
   9. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
714. 1) у статті 6 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
 
-227- Шаго Є.П.
У статтях 6, 9, 11, 16, 17, 23, 24, 27, 32, 33, 35, Закону України "Про рослинний світ" вилучити слова: що забезпечує формування державної політики.
 
Відхилено   1) у статті 6 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
 
715. 2) у частині п'ятій статті 9 після слова " спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально" виключити замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими»;
 
   2) у частині п'ятій статті 9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально" замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими»;
 
716. 3) у частині третій статті 11 слова "спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-228- Дейч Б.Д.
Підпункт 3 пункту 10 законопроекту (зміни до частини третьої статті 11 Закону України «Про рослинний світ») викласти у такій редакції:
«3) у частині третій статті 11 слова «спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
Враховано   3) у частині третій статті 11 слова «спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
717. 4) у частині третій статті 23 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізе’ державне політике у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   4) у частині третій статті 23 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
718. 5) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків здійснюється без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-229- Томенко М.В.
Частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
«Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише за відповідним дозволом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
Враховано частково   5) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дозволу обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, забороняється";
 
    -230- Кармазін Ю.А.
У частині десятій виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів частини, пункт 5, а саме:
«5) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків здійснюється без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";».
 
Відхилено Врахована поправка Ю.Мірошніченка   
    -231- Мірошниченко Ю.Р.
"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дозволу обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу #102082
 
Враховано    
719. 6) у статті 33:
 
   6) у статті 33:
 
720. у частині першій слова "спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "місцевих органів виконавчої влади", а слова "державної служби з карантину рослин" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин";
 
   а) у частині першій слова "спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "місцевих органів виконавчої влади", а слова "державної служби з карантину рослин" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин";
 
721. у частині третій слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину та захисту рослин";
 
   б) у частині третій слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину та захисту рослин";
 
722. 7) у статті 34 слово "спеціально" виключити;
 
   7) у статті 34 слово "спеціально" виключити;
 
723. 8) у частині другій статті 35 слова "Головною державною інспекцією із карантину рослин України, Державною митною службою України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах карантину та захисту рослин, державної митної справи";
 
   8) у частині другій статті 35 слова "Головною державною інспекцією із карантину рослин України, Державною митною службою України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах карантину та захисту рослин, державної митної справи";
 
724. 9) у статті 36 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища і його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слово "спеціально" виключити;
 
-232- Семинога А.І.
У статті 36 Закону України «Про рослинний світ» слова «, а на території Автономної Республіки Крим — #102082
 
Враховано   9) у статті 36 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища і його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "спеціально" та «а на території Автономної Республіки Крим — органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища» виключити;
 
    -233- Дейч Б.Д.
Підпункт 9 пункту 10 законопроекту (зміни до статті 36 Закону України «Про рослинний світ») викласти у такій редакції:
«у статті 36 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища і його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних #102082
 
Відхилено    
    -234- Шаго Є.П.
У статті 36 Закону України "Про рослинний світ" вилучити слова:
що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю);
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
Відхилено    
725. 10) у частині першій статті 37 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";
 
-235- Шаго Є.П.
У статті 37 Закону України "Про рослинний світ" замість слів: «довкілля» записати: навколишнього природного середовища.
 
Відхилено   10) у частині першій статті 37 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";
 
726. 11) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
   11) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
727. 11. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2004 р.,
 
   10. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами:
 
728. № 17 - 18, ст. 250; 2005 р., № 7 - 8, ст. 162, №№ 17 - 19, ст. 267; 2006 р., №№ 9 - 11, ст. 96, № 22, ст. 184; 2007 р., № 7 - 8, ст. 66; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78, № 27 - 28, ст. 253; 2009 р., № 29, ст. 391; 2010 р., №№ 22 - 25, ст. 263):
 
      
729. 1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
 
730. "До складу державної геологічної служби України належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери його управління";
 
   "До складу державної геологічної служби України належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери його управління";
 
731. 2) у статті 4:
абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:
 
-236- Макеєнко В.В.
Підпункт 2) пункту 11 розділу 1 проекту після слова «четвертий» доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   2) у статті 4:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
732. "забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організації геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
 
   "забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організації геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
 
733. моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод";
 
   моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод";
 
734. 3) текст статті 5 викласти в такій редакції:
 
   3) текст статті 5 викласти в такій редакції:
 
735. "Державну геологічну службу України складають:
 
   "Державну геологічну службу України складають:
 
736. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
 
737. державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
   державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
738. 4) у статті 6:
 
-237- Звягільський Ю.Л.
У абзаці 8 частини 2 статті 6 після слів «норм і правил» доповнити словами «та незалежного моніторингу»
 
Відхилено Абзац 8 частини 23 статті 6 виключено на підставі ЗУ № 2856-УІ від 23.12.2010 р.  4) у статті 6:
 
739. а) у частині другій:
 
   а) у частині другій:
 
740. в абзаці третьому слова "єдиного" та "головного" виключити;
 
   в абзаці третьому слова "єдиного" та "головного" виключити;
 
741. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами тринадцятим-сімнадцятим такого змісту:
 
742. "внесення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, пропозицій щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;
 
   "внесення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, пропозицій щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;
 
743. ведення банку гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;
 
   ведення банку гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;
 
744. виконання робіт із стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;
 
   виконання робіт із стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;
 
745. затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планів спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, внесення в разі потреби змін до зазначених планів;
 
   затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планів спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, внесення за потреби змін до зазначених планів;
 
746. погодження норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси";
 
   погодження норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси";
 
747. б) частину третю викласти в такій редакції:
 
   б) частину третю викласти в такій редакції:
 
748. "Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України";
 
   "Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України";
 
749. 5) у статті 7:
 
   5) у статті 7:
 
750. назву статті викласти в такій редакції:
 
   а) назву викласти в такій редакції:
 
751. "Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
   "Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
752. частини другу, п'яту - восьму, десяту та одинадцяту виключити;
 
-238- Звягільський Ю.Л.
Частини 5,6,7,8 та 10 статті 7 залишити в чинній редакції
 
Відхилено   б) частини другу, п'яту - восьму, десяту та одинадцяту виключити;
 
753. у частині четвертій слова "державної геологічної служби України" замінити словами "які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
   в) у частині четвертій слова "державної геологічної служби України" замінити словами "які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
 
754. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
   г) частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
755. "Кабінет Міністрів України затверджує порядок розпорядження геологічною інформацією";
 
   "Кабінет Міністрів України затверджує порядок розпорядження геологічною інформацією";
 
756. 6) доповнити Закон статтею 7-1 такого змісту:
 
   6) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
757. "Стаття 7-1. Орган державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр України
 
   "Стаття 7-1. Орган державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр України
 
758. Державний контроль за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
-239- Звягільський Ю.Л.
У частині 1 статті 7-1 слово «реалізацію» замінити на слово «формування»
 
Відхилено   Державний контроль за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
759. Положення про державний контроль за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
-240- Семинога А.І.
Частину другу статті 7-1 Закону України «Про державну геологічну службу» викласти у такій редакції:
«Порядок здійснення державного геологічного контролю за проведенням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   Порядок здійснення державного геологічного контролю за проведенням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
    -241- Звягільський Ю.Л.
Частину 2 статті 7-1 після слів «ефективним використанням надр» доповнити словами «розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфери охорони навколишнього природного середовища і» далі за текстом.
 
Відхилено    
760. 7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку.
 
   7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку.
 
761. 12. У Законі України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 99):
 
   11. У Законі України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 99):
 
762. 1) у частині другій статті 7 слова "органами виконавчої влади з питань навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-242- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 7, що додається до Закону України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону", слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «обласними державними адміністраціями»
 
Відхилено оскільки зазначена норма дозволяє Мінприроди здійснювати контроль за використанням лісового фонду  1) у частині другій статті 7 слова "органами виконавчої влади з питань навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
    -243- Шаго Є.П.
У статтях 7 та 8 законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" назву центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища», у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено    
763. 2) у статті 8 слова "Органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства".
 
   2) у статті 8 слова "Органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства".
 
764. 13. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст. 428; 2010 р., № 10, ст. 108):
 
-244- Дейч Б.Д.
У змінах до частини третьої статті 8 (підпункт 1 пункту 13 законопроекту) після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   13. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст. 428; 2010 р., № 10, ст. 108):
 
    -245- Шаго Є.П.
У статтях законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України "Про тваринний світ" замість слів: обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади #102082
 
Відхилено    
    -246- Шаго Є.П.
У статтях законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України "Про тваринний світ" – назву центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено    
765. 1) у частині третій статті 8 слова "органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-247- Шаго Є.П.
Статтю 8 Закону України "Про тваринний світ" – викласти у такій редакції: Право приватної власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути припинено в судовому порядку за позовами центрального органу виконавчої влади, у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів або прокурора.
 
Відхилено   1) у частині третій статті 8 слова "органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
766. 2) у частині першій статті 11 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи" замінити словами "уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, інші уповноважені органи";
 
-248- Шаго Є.П.
У Статті 11 Закону України "Про тваринний світ" вилучити слова: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів,
 
Відхилено   2) у частині першій статті 11 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи" замінити словами "уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, інші уповноважені органи";
 
767. 3) в абзаці восьмому статті 12 слово "спеціально" виключити;
 
-249- Макеєнко В.В.
Підпункт 3) пункту 13 розділу 1 проекту після слів «восьмому» доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   3) в абзаці восьмому частини першої статті 12 слово "спеціально" виключити;
 
768. 4) у статті 13:
 
   4) у статті 13:
 
769. а) в абзаці одинадцятому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
-250- Макеєнко В.В.
Підпункт 3) пункту 13 розділу 1 проекту після слів «одинадцятому» доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   а) у назві та тексті слово "спеціально" виключити;
б) у частині першій:
в абзаці одинадцятому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";
 
770. абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
771. "вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на них актами Президента України";
 
   "вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на них актами Президента України";
 
772. б) у назві та тексті статті слово "спеціально" виключити;
 
      
773. 5) у частині третій статті 23 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і його територіальними органами" та "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері мисливського господарства";
 
-251- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 23, що додається до Закону України «Про тваринний світ» після слів «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства» додати слова «його територіальними органами»
В абзаці першому статті 23, що додається до Закону України «Про тваринний світ» після слів «у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу» додати слова «та їх територіальні органи»
 
Відхилено оскільки згідно концепції законопроекту повноваження територіальних органів не закріплюються на рівні законів  5) у частині третій статті 23 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і його територіальними органами та» та «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання» замінити відповідно словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим» та «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства»;
 
    -252- Дейч Б.Д.
Підпункт 5 пункту 13 законопроекту (зміни до частини третьої статті 23 Закону України «Про тваринний світ») викласти у такій редакції:
«5) у частині третій статті 23 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і його територіальними органами та» та «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання» замінити відповідно словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - « та «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері мисливського господарства».
 
Відхилено    
774. 6) у частині четвертій статті 28 слово "спеціально" виключити;
 
-253- Шаго Є.П.
У статтях 28, 30, 31, назву центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   6) у частині четвертій статті 28 слово "спеціально" виключити;
 
775. 7) у частині четвертій статті 31 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
   7) у частині четвертій статті 31 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
776. 8) у частині третій статті 32 слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади" замінити відповідно словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями" та "іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади";
 
-254- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 32, що додається до Закону України «Про тваринний світ» після слів «орган #102082
 
Відхилено оскільки згідно концепції законопроекту повноваження територіальних органів не закріплюються на рівні законів  8) у частині третій статті 32:
слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади" замінити відповідно словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями" та "іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади";
доповнити реченням другим такого змісту: «Інформація щодо видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності надається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -255- Шаго Є.П.
У статті 32, замість слів: обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу #102082
 
Відхилено    
    -256- Семинога А.І.
у статті 32:
Доповнити реченням другим такого змісту: «Інформація щодо видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності надається уповноваженими органами центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
Враховано    
777. 9) у статті 39:
 
-257- Шаго Є.П.
У статтях 39, 44, 46, 48, 60 назву центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   9) у статті 39:
 
778. частину шосту викласти в такій редакції:
"Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-258- Томенко М.В.
Частину шосту статті викласти в такій редакції:
«Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише за відповідним дозволом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
Враховано частково   а) частину шосту викласти в такій редакції:
"Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
    -259- Мірошниченко Ю.Р.
"Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території #102082
 
Враховано    
779. у частині дев'ятій слово "спеціально" виключити, а слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
   б) у частині дев'ятій слово "спеціально" виключити, а слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
780. 10) у статті 42 слова "територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів" замінити словами "уповноваженими центральними органами";
 
-260- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 42, що додається до Закону України «Про тваринний світ» слова «уповноваженими центральними органами» замінити словами «територіальними органами уповноважених центральних органів»
 
Відхилено оскільки згідно концепції законопроекту повноваження територіальних органів не закріплюються на рівні законів  10) у статті 42 слова "територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів" замінити словами "уповноваженими центральними органами";
 
781. 11) у частині другій статті 45, частині першій статті 46, частині першій статті 47 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   11) у частині другій статті 45, частині першій статті 46, частині першій статті 47 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
782. 12) у статті 47:
 
-261- Шаго Є.П.
У статті 47 – видалити слова:
що реалізує державну політику;
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань;
що забезпечує формування державної політики.
У статті 47 – видалити слова: «що реалізує державну політику» перед словами: у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
Відхилено   12) у статті 47:
 
783. у частині другій слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
   а) у частині другій слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
 
784. у частині п'ятій слова "центральними органами виконавчої влади з питань ветеринарної і санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини", а слово "спеціально" виключити;
 
   б) у частині п'ятій слова "центральними органами виконавчої влади з питань ветеринарної і санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини", а слово "спеціально" виключити;
 
785. 13) у частині третій статті 48 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
   13) у частині третій статті 48 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 
786. 14) текст статті 49 викласти в такій редакції:
 
-262- Шаго Є.П.
Статтю 49 викласти у такій редакції: З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування центральним органом виконавчої влади, у сфері охорони навколишнього природного середовища та їх #102069
 
Враховано частково   14) текст статті 49 викласти в такій редакції:
 
787. "З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та Радою міністрів Автономної Республіки Крим можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів";
 
-263- Дейч Б.Д.
У новій редакції статті 49 слова «та Радою міністрів Автономної Республіки Крим» виключити.
 
Враховано   "З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та Радою міністрів Автономної Республіки Крим можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів";
 
788. 15) у частині першій статті 50 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
-264- Шаго Є.П.
У статті 50 – видалити слова: що реалізує державну політику.
 
Відхилено   15) у частині першій статті 50 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
    -265- -
;  
Немає висновку    
789. 16) у статті 56:
 
   16) у статті 56:
 
790. у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
   а) у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";
 
791. у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
   б) у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
792. 17) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
-266- Шаго Є.П.
У статті 57 та 59, 60 – видалити слова:
що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю);
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
Відхилено   17) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
    -267- Дейч Б.Д.
У новій редакції частини першої статті 57 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів», після слів «у сфері мисливського господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського #102082
 
Відхилено    
793. "Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання, іншими державними органами відповідно до закону";
 
-268- Семинога А.І.
У Законі України «Про тваринний світ»:
#102082
 
Враховано   "Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, іншими державними органами відповідно до закону";
 
    -269- Глазунов С.М.
   
Враховано    
    -270- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 57, що додаються до Закону України «Про тваринний світ» після слів «у сфері мисливського господарства» додати слова «та його територіальними органами»
 
Відхилено оскільки згідно концепції законопроекту повноваження територіальних органів не закріплюються на рівні законів   
794. 18) у статті 58:
 
-271- Шаго Є.П.
У статті 58 записати: громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища замість: громадськими інспекторами з охорони довкілля. Крім того, вилучити слова: що забезпечує формування державної політики.
 
Відхилено   18) у статті 58:
 
795. у частині першій слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити відповідно словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
   а) у частині першій слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити відповідно словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
796. у частині другій слова "відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";
 
   б) у частині другій слова "відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";
 
797. 19) у статті 59:
а) у назві статті слово "спеціально" виключити;
б) у частинах першій та другій слова "Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання та їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та його територіальні органи (у разі їх утворення)" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання";
 
-272- Семинога А.І.
у статті 59:
у назві статті слова «, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» виключити;
у частинах першій і другій слова «, а на території Автономної Республіки Крим — органи виконавчої влади #102082
 
Враховано редакційно   19) у статті 59:
а) у назві слова "спеціально" та «органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» виключити;
б) у частинах першій і другій слова "Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання та їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та його територіальні органи (у разі їх утворення)" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
    -273- Глазунов С.М.
у назві статті 59 слова «органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» виключити;
у частині першій та другій статті 59 слова «а на території Автономної Республіки Крим – органи виконавчої #102082
 
Враховано    
    -274- Шершун М.Х.
В абзаці першому статті 59, що додаються до Закону України «Про тваринний світ» після слів «у сфері мисливського господарства» додати слова «та його територіальними органами
 
Відхилено оскільки згідно концепції законопроекту повноваження територіальних органів не закріплюються на рівні законів   
    -275- Дейч Б.Д.
Підпункт «б» підпункту 19 пункту 13 законопроекту (зміни до частин першої та другої статті 59 Закону України «Про тваринний світ») викласти у такій редакції:
«б) у частинах першій та другій слова «Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання та їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим – органи виконавчої влади Автономної Республіки #102082
 
Враховано частково    
798. 20) у статті 60:
у назві, частинах першій, третій слово "спеціально" виключити;
у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-276- Семинога А.І.
у статті 60:
у назві та абзаці першому частини першої слова «, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» виключити;
у частині третій слова «органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання» замінити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства».
 
Враховано   20) у статті 60:
а) у назві та абзаці першому частини першої слова «органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» виключити;
б) у назві, частинах першій і третій слово "спеціально" виключити;
в) у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та «органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання» замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" та «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства «;
 
    -277- Глазунов С.М.
у назві та абзаці першому частини першої статті 60 слова «органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» виключити;
у частині третій статті 60 слова «органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання» замінити словами «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання».
 
Враховано    
    -278- Шершун М.Х.
В абзаці другому статті 60, що додається до Закону України «Про тваринний світ» після слів «Посадові особи уповноважених центральних органів виконавчої влади» додати слова «та їх територіальних органів»
 
Відхилено оскільки згідно концепції законопроекту повноваження територіальних органів не закріплюються на рівні законів   
    -279- Дейч Б.Д.
У прийнятій в першому читанні редакції частини третьої статті 60 слова «органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання» замінити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання».
 
Відхилено    
799. 21) у назві та тексті статті 62 слово "спеціально" виключити;
 
   21) у назві і тексті статті 62 слово "спеціально" виключити;
 
800. 22) у частині шостій статті 63 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
   22) у частині шостій статті 63 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
801. 23) у тексті Закону:
 
   23) у тексті Закону:
 
802. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
803. слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
 
   слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства» у відповідному відмінку;
 
804. слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання" в усіх відмінках замінити відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання", "органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання" у відповідному відмінку;
 
   слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання" в усіх відмінках замінити відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства", "органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і лісового та мисливського господарства" у відповідному відмінку;
 
805. слова "територіальними органами", "та їх територіальні органи", "та їх територіальних органах", "і його територіальними органами" виключити.
 
   слова "територіальними органами", "та їх територіальні органи", "та їх територіальних органах", "і його територіальними органами" виключити.
 
806. 14. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259):
 
   14. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259):
 
807. 1) у частині першій статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-280- Шаго Є.П.
У статті 7 Закону України «Про Червону книгу України» видалити слова: що реалізує державну політику.
 
Відхилено   1) у частині першій статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
808. 2) у частині першій статті 8 слова "центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства та їх територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слово "спеціально" виключити;
 
-281- Шаго Є.П.
У статті 8 Закону України «Про Червону книгу України» видалити слова: що забезпечує формування державної політики;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
Відхилено   2) у частині першій статті 8 слова "центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства та їх територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слово "спеціально" виключити;
 
809. 3) доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
 
-282- Шаго Є.П.
Статтю 8-1 Закону України «Про Червону книгу України»– видалити.
 
Відхилено   3) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
 
810. "Стаття 8-1. Державний нагляд (контроль) у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України
 
-283- Дейч Б.Д.
У новій статті 8-1 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   "Стаття 8-1. Державний нагляд (контроль) у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України
 
811. Державний нагляд (контроль) у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
   Державний нагляд (контроль) у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
812. 4) у статті 12:
 
-284- Голуб О.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції: «…Форма подання відомостей в офіційному виданні Червоної книги України визначається Національною комісією з питань Червоної книги України»
 
Враховано   4) у статті 12:
 
813. у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-285- Ганущак Ю.І.
у частині другій статті 12 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Національною комісією з питань Червоної книги України»
 
Враховано   а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
814. у частині третій слова "Національною комісією з питань Червоної книги України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
-286- Томенко М.В.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
Форма подання відомостей в офіційному виданні Червоної книги України визначається Національною комісією з питань Червоної книги України". З тексту проекту зміни до ч.3 ст.12 виключити.
 
Враховано      
    -287- Мірошниченко Ю.Р.
абзац третій підпункту 4 виключити
 
Враховано    
815. у частині сьомій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-288- Шаго Є.П.
У статті 12 Закону України «Про Червону книгу України» видалити слова:
що забезпечує формування державної політики;
що реалізує державну політику. Крім того замість слів: «Кабінетом Міністрів України», записати: Національною комісією з питань Червоної книги України.
 
Враховано   б) у частині сьомій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
816. 5) у частині другій статті 13 слова "Національною комісією з питань Червоної книги України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-289- Томенко М.В.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
Національною комісією з питань Червоної книги України можуть бути внесені пропозиції про встановлення й інших категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України.
 
Враховано редакційно      
    -290- Голуб О.В.
Статтю 13 викласти в такій редакції: «…Національною комісією з питань Червоної книги України можуть бути внесені пропозиції про встановлення й інших категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України»
 
Враховано редакційно    
    -291- Ганущак Ю.І.
частину першу статті 13 перед словами «Центральним органом» доповнити словами «Національною комісією з питань Червоної книги України або»
 
Враховано редакційно    
    -292- Мірошниченко Ю.Р.
підпункт 5 виключити
 
Враховано    
    -293- Шаго Є.П.
У статті 13 Закону України «Про Червону книгу України» замість слів: Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,, записати: Національною комісією з питань Червоної книги України.
 
Враховано    
817. 6) частини четверту та п'яту статті 14 замінити однією частиною такого змісту:
 
-294- Семинога А.І.
Частину четверту залишити у чинній редакції
Частину п’яту викласти у такій редакції: «Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України.»
 
Враховано   5) частину п'яту статті 14 викласти в такій редакції:
 
    -295- Ганущак Ю.І.
статтю 14 доповнити частиною першою такого змісту:
«Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України здійснюються Національною комісією з питань Червоної книги України.»
 
Враховано у попередній попраці   
    -296- Шаго Є.П.
У статті 14 Закону України «Про Червону книгу України»додати абзац: Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України здійснюються Національною комісією з питань Червоної книги України.
У наступному абзаці вилучити слова: що реалізує державну політику.
 
Враховано    
818. "Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі аналізу та узагальнення пропозицій щодо занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України";
 
-297- Ганущак Ю.І.
частину першу статті 14 після слів «рослинного світу до Червоної книги України» доповнити словами «за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України.»
 
Враховано у попередній поправці  «Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України»;
 
    -298- Голуб О.В.
Статтю 14 викласти в такій редакції: «…Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України здійснюються Національною комісією з питань Червоної книги України.
Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України».
 
Враховано    
    -299- Мірошниченко Ю.Р.
   
Враховано    
819. 7) у статті 15:
 
-300- Шаго Є.П.
Статтю 15 Закону України «Про Червону книгу України»викласти у такій редакції:
Ведення Червоної книги України здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Методичне забезпечення ведення Червоної книги України здійснюється на основі використання відомостей, які містяться в кадастрах тваринного і рослинного світу, природно-заповідного фонду, літописах природи заповідників та національних природних парків, а також в інших науково-технічних інформаційних матеріалах.
Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропозицій про занесення до Червоної книги України та про виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, організацію наукових досліджень, розроблення заходів щодо збереження і охорони таких видів та контроль за їх виконанням, координацію відповідної діяльності органів державної влади та громадських організацій здійснює Національна комісія з питань Червоної книги України, яка створюється Кабінетом Міністрів України.
До складу Національної комісії з питань Червоної книги України включаються провідні вчені Національної #102082
Персональний склад Національної комісії з питань Червоної книги України та Положення про неї #102082
Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної комісії з питань Червоної книги України #102082
 
Враховано редакційно   6) у статті 15:
 
820. у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-301- Ганущак Ю.І.
статтю 15 доповнити пунктами такого змісту:
«Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропозицій про занесення до Червоної книги України та про виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, організацію наукових досліджень, розроблення заходів щодо збереження і охорони таких видів та контроль за їх виконанням, координацію відповідної діяльності органів державної влади та громадських організацій здійснює Національна комісія з питань Червоної книги України, яка створюється Кабінетом Міністрів України.
До складу Національної комісії з питань Червоної книги України включаються провідні вчені Національної академії наук України, інших наукових установ, фахівці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Персональний склад Національної комісії з питань Червоної книги України та Положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної комісії з питань Червоної книги України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.»
 
Враховано редакційно   а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
821. частини третю - шосту виключити;
 
-302- Томенко М.В.
Доповнити статтю 15 частинами третьою-шостою наступного змісту:
«Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропозицій про занесення до Червоної книги України та про виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, організацію наукових досліджень, розроблення заходів щодо збереження і охорони таких видів та контроль за їх виконанням, координацію відповідної діяльності органів державної влади та громадських організацій здійснює Національна комісія з питань Червоної книги України, яка створюється Кабінетом Міністрів України.
До складу Національної комісії з питань Червоної книги України включаються провідні вчені Національної #102082
Персональний склад Національної комісії з питань Червоної книги України та Положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної комісії з питань Червоної книги України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
Враховано   б) у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Національною академією наук України";
в) у частині четвертій слова "центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового і мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";
г) у частині п’ятій слова "Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Національною академією наук України";
ґ) у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Національною академією наук України";
 
    -303- Голуб О.В.
Статтю 15 викласти в такій редакції: «…Ведення Червоної книги України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
…Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропозицій про занесення до Червоної книги України та про виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, організацію наукових досліджень, розроблення заходів щодо збереження і охорони таких видів та контроль за їх виконанням, координацію відповідної діяльності органів державної влади та громадських організацій здійснює Національна комісія з питань Червоної книги України, яка створюється Національною академією наук України
…До складу Національної комісії з питань Червоної книги України включаються провідні вчені Національної академії наук України, інших наукових установ, представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, представники громадських організацій, статутами яких передбачена діяльність в охороні видів тваринного та/або рослинного світу.
…Персональний склад Національної комісії з питань Червоної книги України та Положення про неї затверджуються Національною академією наук України
…Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної комісії з питань Червоної книги України здійснюється Національною академією наук України».
 
Враховано    
    -304- Мірошниченко Ю.Р.
"у статті 15:
#102082
у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Національною академією наук України";
#102082
#102082
#102082
 
Враховано    
822. 8) у статті 19:
 
-305- Голуб О.В.
Статтю 19 викласти в такій редакції: «…Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за #102082
 
Враховано   7) у статті 19:
 
823. у частині першій слова " центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
-306- Томенко М.В.
Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.
 
Враховано   а) частину першу викласти в такій редакції:
«Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише в наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій, за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень»;
 
    -307- Ганущак Ю.І.
частину першу статті 19 після слів «природного середовища» доповнити словами «на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.»
 
Враховано    
    -308- Мірошниченко Ю.Р.
   
Враховано    
824. у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".
 
-309- Шаго Є.П.
У статті 19 Закону України «Про Червону книгу України» вилучити слова:
що реалізує державну політику;
що забезпечує формування державної політики.
 
Відхилено   б) у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".
 
825. 15. У Законі України "Про екологічний аудит" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500):
 
   15. У Законі України "Про екологічний аудит" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500):
 
826. 1) в абзаці третьому частини другої статі 16 слова "відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-310- Шаго Є.П.
У статті 16 Закону України "Про екологічний аудит" вилучити слова:
що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю);
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Крім того після слів: природного середовища – додати: та замовника.
 
Враховано редакційно   1) в абзаці третьому частини другої статті 16 слова "відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
    -311- Дейч Б.Д.
до Закону України «Про екологічний аудит» пропонуємо доповнити такими змінами:
У змінах до абзацу третього частини другої статті 16 (підпункт 1 пункту 15 законопроекту) після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено    
827. 2) у частині першій статті 22, частині першій статті 23 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
-312- Шаго Є.П.
У статтях 22, 23 Закону України "Про екологічний аудит" вилучити слова: що реалізує державну політику.
 
Відхилено   2) у частині першій статті 22, частині першій статті 23 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
    -313- Шаго Є.П.
У статтях 22, 23 Закону України "Про екологічний аудит" вилучити слова: що реалізує державну політику.
 
Відхилено    
828. 3) у статті 25 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".
 
-314- Шаго Є.П.
У статті 25 Закону України "Про екологічний аудит" вилучити слова:
що забезпечує формування державної політики.
 
Відхилено   3) у статті 25 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".
 
829. 16. У Законі України "Про екологічну мережу України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 502):
 
-315- Шаго Є.П.
У статтях законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України Закон України "Про екологічну мережу України" – назву центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   16. У Законі України "Про екологічну мережу України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 502):
 
    -316- Шаго Є.П.
У статтях 7, 13, Закону України "Про екологічну мережу України" вилучити слова: що реалізує державну політику.
 
Відхилено    
830. 1) пункт "е" статті 10 виключити;
 
-317- Шаго Є.П.
У статті 10 Закону України "Про екологічну мережу України" вилучити слова: що реалізує державну політику. Крім того, додати абзац: здійснення державного контролю за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних і місцевих схем екомережі.
 
Відхилено   1) пункт "е" статті 10 виключити;
 
831. 2) статтю 12 виключити;
 
-318- Ганущак Ю.І.
Доповнити Закон статтею у такій редакції
«Стаття 12. Координаційні ради з питань формування екомережі
1. Координаційні ради з питань формування екомережі є дорадчими органами, які утворюються при Кабінеті Міністрів України та при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях з метою координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади - виконавців Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000 - 2015 роки.
2. Основними завданнями координаційних рад є:
а) аналіз стану виконання основних положень Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000 - 2015 роки;
б) організація розроблення Зведеної схеми формування екомережі України, регіональних та місцевих схем формування екомережі;
в) організація підготовки один раз на п'ять років Національної доповіді про стан формування національної екомережі;
г) сприяння реалізації міжнародних програм і проектів технічної допомоги, залучення іноземних інвестицій, спрямованих на формування національної екомережі;
ґ) забезпечення широкого інформування населення про стан та перспективи формування екомережі;
д) підготовка пропозицій щодо формування основних засад державної політики і механізму її реалізації в галузі збереження ландшафтного та біорізноманіття;
е) впровадження принципів екосистемного підходу в природоохоронній діяльності.
3. Положення про координаційні ради з питань формування екомережі при Кабінеті Міністрів України та при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та їх персональний склад затверджуються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.»
 
Відхилено   2) статтю 12 виключити;
 
    -319- Шаго Є.П.
Статтю 12 Закону України "Про екологічну мережу України" залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
832. 3) у частині першій статті 15 слова "територіальними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
-320- Шаго Є.П.
До п. 1 статті 15 Закону України "Про екологічну мережу України" після слів: «міськими державними адміністраціями» додати: «за погодженням з відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   3) у частині першій статті 15 слова "територіальними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
    -321- Дейч Б.Д.
Підпункт 3 пункту 16 законопроекту (зміни до частини першої статті 15 Закону України «Про екологічну мережу України») викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано    
833. 4) у частині першій статті 22 слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації";
 
-322- Шаго Є.П.
До статті 22 Закону України "Про екологічну мережу України" після слів: «міські державні адміністрації» додати: та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   4) у частині першій статті 22 слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації";
 
    -323- Дейч Б.Д.
Підпункт 4 пункту 16 законопроекту (зміни до частини першої статті 22 Закону України «Про екологічну мережу України») викласти у такій редакції:
«4) у частині першій статті 22 слова «територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу #102082
 
Враховано    
834. 5) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
 
   5) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
 
835. "Державний нагляд (контроль) за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних і місцевих схем екомережі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-324- Шаго Є.П.
У статті 23 Закону України "Про екологічну мережу України" вилучити слова:
що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю);
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
Відхилено   "Державний нагляд (контроль) за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних і місцевих схем екомережі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
    -325- Дейч Б.Д.
У новій редакції частини першої статті 23 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено    
836. 6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та його територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
   6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та його територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
837. 17. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230):
 
   17. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230):
 
838. 1) у частині другій статті 3 слова "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи";
 
-326- Шаго Є.П.
У статтях законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" – назву центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   1) у частині другій статті 3 слова "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи";
 
    -327- Шаго Є.П.
У статті 8, Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження " вилучити слова: що реалізує державну політику.
 
Відхилено    
839. 2) в абзаці третьому частини сьомої статті 9 слова "органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
   2) в абзаці третьому частини сьомої статті 9 слова "органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
840. 3) у частині п'ятій статті 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";
 
   3) у частині п'ятій статті 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";
 
841. 4) у частині першій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";
 
-328- Шаго Є.П.
У статті 23, Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження " вилучити слова: що забезпечує формування державної політики.
 
Відхилено   4) у частині першій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";
 
842. 5) у частині другій статті 24 слова "органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
   5) у частині другій статті 24 слова "органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
843. 6) у статті 25:
 
   6) у статті 25:
 
844. у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
   а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";
 
845. частину третю виключити;
 
   б) частину третю виключити;
 
846. 7) у статті 26:
 
   7) у статті 26:
 
847. у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки"
 
   а) у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки"
 
848. у частині третій слова "Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";
 
-329- Мірошниченко Ю.Р.
слова "що реалізує державну політику у сфері освіти і науки" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності"
 
Враховано   б) у частині третій слова "Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності";
 
849. частину четверту виключити;
 
   в)частину четверту виключити;
 
850. 8) частину другу статті 28 викласти в такій редакції:
 
-330- Шаго Є.П.
У статті 28, Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження " вилучити слова:
що забезпечує формування державної політики;
що реалізує державну політику;
що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю);
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
Відхилено   8) частину другу статті 28 викласти в такій редакції:
 
    -331- Дейч Б.Д.
В абзаці четвертому нової редакції частини другої статті 28 після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено    
851. "Управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в межах своєї компетенції здійснюють:
 
   "Управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в межах своєї компетенції здійснюють:
 
852. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
853. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
854. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 
855. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини;
 
856. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;
 
857. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки;
 
858. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;
 
859. інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування";
 
-332-    Немає висновку   інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування";
 
860. 9) абзац четвертий статті 29 виключити;
 
-333- Макеєнко В.В.
Підпункт 9) пункту 17 розділу 1 проекту після слова «четвертий» доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   9) абзац четвертий статті 29 виключити;
 
    -334- Шаго Є.П.
У статті 29, Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження " вилучити слова: «що реалізує державну політику». Крім того, після другого абзацу цієї частини статті додати абзац: затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.
 
Відхилено    
861. 10) доповнити Закон статтями 29-1 та 29-2 такого змісту:
 
   10) доповнити статтями 29-1 і 29-2 такого змісту:
 
862. "Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
-335- Шаго Є.П.
Статті 29-1 та 29-2 – вилучити.
 
Відхилено   "Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
863. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.
 
864. Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
-336- Шаго Є.П.
Статті 29-1 та 29-2 – вилучити.
 
Відхилено   Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
865. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:
 
-337- Дейч Б.Д.
У новій статті 29-2:
у назві статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
у абзаці першому після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:
 
866. контроль за утриманням та розведенням диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;
 
   контроль за утриманням та розведенням диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;
 
867. контроль за наявністю у юридичних чи фізичних осіб документів, що підтверджують законність набуття диких тварин, в тому числі і тих, які занесені до Червоної книги України;
 
   контроль за наявністю у юридичних чи фізичних осіб документів, що підтверджують законність набуття диких тварин, у тому числі занесених до Червоної книги України;
 
868. контроль за наявністю дозвільних документів на утримання, розведення та використання диких тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля;
 
   контроль за наявністю дозвільних документів на утримання, розведення та використання диких тварин у видовищних заходах, у спорті, під час організації дозвілля;
 
869. здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";
 
   здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";
 
870. 11) у статті 30:
у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";
 
-338- Макеєнко В.В.
Підпункті 11) пункту 17 розділу 1 проекту після слів «та абзаці першому» доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   11) у статті 30:
у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";
 
871. в абзаці другому слово "реалізація" замінити словами "забезпечення формування";
 
   в абзаці другому слово "реалізація" замінити словами "забезпечення формування";
 
872. абзаци третій та четвертий виключити;
 
   абзаци третій і четвертий виключити;
 
873. 12) доповнити Закон статтею 30-1 такого змісту:
 
   12) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
 
874. "Стаття 30-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
   "Стаття 30-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
875. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:
 
876. забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження;
 
   забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження;
 
877. здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;
 
   здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;
 
878. надання дозволу на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля;
 
   надання дозволу на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, під час організації дозвілля;
 
879. здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";
 
   здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";
 
880. 13) у статті 31
а) абзаци п’ятий та шостий виключити;
 
-339- Макеєнко В.В.
Підпункт 13 пункту 17 розділу 1 проекту після слів «п’ятий та шостий» доповнити словами «частини першої».
 
Враховано   13) у статті 31:
а) у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";
 
881. б) у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";
 
   б) абзаци п’ятий і шостий виключити;
 
882. 14) доповнити Закон статтею 31-1 такого змісту:
 
   14) доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
883. "Стаття 31-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
   "Стаття 31-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження
 
884. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:
 
885. установлення порядку проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах;
 
   установлення порядку проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах;
 
886. затвердження альтернативних методів та об'єктів для отримання наукових даних;
 
   затвердження альтернативних методів та об'єктів для отримання наукових даних;
 
887. здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції"
 
   здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";
 
888. 15) у частинах першій - третій статті 33 слова "громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля", а у частині другій слова "відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
 
-340- Шаго Є.П.
У статті 33, Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження " вилучити слова: що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю);
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Крім того, замість слів: «з охорони довкілля» записати: з охорони навколишнього природного середовища.
 
Відхилено   15) у статті 33:
а) у частинах першій - третій слова "громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;
б) у частині другій слова "відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів".
 
    -341- Дейч Б.Д.
Підпункт 15 пункту 17 законопроекту (зміни до частин першої-третьої статті 33 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження») викласти у такій редакції:
«15) у частинах першій – третій статті 33 слова «громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «громадські інспектори з охорони довкілля», а у частині другій слова #102082
 
Відхилено    
889. 16) у частині третій статті 8, назві та абзаці першому статті 29 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", а у частині четвертій статті 23 - слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища", у відповідному відмінку.
 
   16) у частині третій статті 8, назві та абзаці першому статті 29 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", а у частині четвертій статті 23 слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
890. 18. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90):
 
-342- Шаго Є.П.
У статтях законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" – назву центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   18. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90):
1) у статті 8:
у назві та абзаці першому слова «центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки» у відповідному відмінку;
 
891. 1) абзаци третій, шостий та сьомий статті 8 виключити;
 
   абзаци третій, шостий і сьомий виключити;
 
892. 2) доповнити Закон статтями 8-1 та 8-2 такого змісту:
 
   2) доповнити статтями 8-1 і 8-2 такого змісту:
 
893. "Стаття 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки
 
   "Стаття 8-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки
 
894. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки:
 
895. здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах;
 
   здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах;
 
896. з урахуванням результатів державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертиз щодо біологічної і генетичної безпеки ГМО, які здійснюються відповідно до міжнародних договорів України, надає дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених системах та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань.
 
   з урахуванням результатів державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертиз щодо біологічної і генетичної безпеки ГМО, які здійснюються відповідно до міжнародних договорів України, надає дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань.
 
897. Стаття 8-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
   Стаття 8-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
898. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, забезпечує захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності";
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, забезпечує захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності";
 
899. 3) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
900. абзаци третій та п'ятий виключити;
 
   у назві слова "центрального органу державного управління виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
абзац перший викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
901. у назві статті слова "центрального органу державного управління виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   абзаци третій та п'ятий виключити;
 
902. 4) доповнити Закон статтями 9-1 та 9-2 такого змісту:
 
-343- Шаго Є.П.
Статтю 9-1 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" – вилучити.
 
Відхилено   4) доповнити статтями 9-1 та 9-2 такого змісту:
 
903. "Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
-344- Шаго Є.П.
Статтю 9-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" – вилучити.
 
Відхилено   "Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
904. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, на основі наукових принципів та міжнародного досвіду розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, на основі наукових принципів та міжнародного досвіду розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище.
 
905. Стаття 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
   Стаття 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
906. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритій системі";
 
-345- Дейч Б.Д.
До Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів») пропонуємо доповнити такими змінами:
У новій статті 9-2:
у назві статті після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»;
у абзаці першому після слів «раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі";
 
907. 5) у статті 10:
 
   5) у статті 10:
 
908. у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;
 
   у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;
 
909. абзаци третій - шостий і восьмий виключити;
 
   абзаци третій - шостий і восьмий виключити;
 
910. 6) доповнити Закон статтями 10-1 і 10 -2 такого змісту:
 
   6) доповнити статтями 10-1 і 10 -2 такого змісту:
 
911. "Стаття 10-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я
 
   "Стаття 10-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я
 
912. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я:
 
913. здійснює державну реєстрацію косметичних засобів, лікарських засобів, які містять ГМО або отримані з їх використанням;
 
   здійснює державну реєстрацію косметичних засобів, лікарських засобів, які містять ГМО або отримані з їх використанням;
 
914. здійснює моніторинг харчових продуктів, отриманих із застосуванням ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел.
 
   здійснює моніторинг харчових продуктів, отриманих із застосуванням ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел.
 
915. Стаття 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
 
   Стаття 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення
 
916. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:
 
917. здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно людини при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритій системі;
 
   здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно людини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі;
 
918. здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу ГМО, які використовуються у відкритих системах, для обґрунтування висновку щодо їх біологічної і генетичної безпеки стосовно людини з метою їх державної реєстрації;
 
   здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу ГМО, які використовуються у відкритих системах, для обґрунтування висновку щодо їх біологічної і генетичної безпеки стосовно людини з метою їх державної реєстрації;
 
919. здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу продукції, отриманої з використанням ГМО, для обґрунтування висновку щодо її безпечності для здоров'я і життя людини";
 
   здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу продукції, отриманої з використанням ГМО, для обґрунтування висновку щодо її безпечності для здоров'я і життя людини";
 
920. 7) статті 11 і 11-1 викласти в такій редакції:
 
   7) статті 11 і 11-1 викласти в такій редакції:
 
921. "Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів
 
   "Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів
 
922. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів:
 
923. здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері нагляду (контролю) за:
 
   здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері нагляду (контролю) за:
 
924. дотриманням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з наявністю ГМО під час заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України сільськогосподарської продукції та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;
 
   дотриманням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з наявністю ГМО, під час заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України сільськогосподарської продукції та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;
 
925. дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
 
   дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
 
926. затверджує перелік кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;
 
   затверджує перелік кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;
 
927. забезпечує державну апробацію (випробовування) та державну реєстрацію створених на основі ГМО сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів.
 
   забезпечує державну апробацію (випробування) та державну реєстрацію створених на основі ГМО сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів.
 
928. Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів
 
   Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів
 
929. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів:
 
930. здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням;
 
   здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням;
 
931. затверджує перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;
 
   затверджує перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;
 
932. готує пропозиції щодо затвердження переліку кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;
 
   готує пропозиції щодо затвердження переліку кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;
 
933. проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;
 
   проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;
 
934. уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих із використанням генетично модифікованих організмів ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел";
 
   уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих із використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел";
 
935. 8) доповнити Закон статтею 11-2 такого змісту:
"Стаття 11-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
 
-346- Мірошниченко Ю.Р.
"Стаття 11-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності".
 
Враховано   8) доповнити статтею 11-2 такого змісту:
"Стаття 11-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
 
936. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, організовує та здійснює державний нагляд (контроль):
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності»;
 
937. за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю ГМО під час її заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;
 
      
938. за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності";
 
-347- Шаго Є.П.
У статті 13 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" вилучити слова: що реалізує державну політику;
що забезпечує формування державної політики.
 
Відхилено      
939. 9) у частині першій статті 14, частині третій статті 16, частині першій статті 19 цифри "11-1" замінити цифрами "11-2";
 
-348- Шаго Є.П.
У статті 14 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" вилучити слова: що забезпечує формування державної політики.
 
Відхилено   9) у частинах третій та п’ятій статті 12, частині п’ятій статті 13, частині другій статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки", а у частині шостій статті 12 та частині другій статті 16 - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки", у відповідному відмінку;
 
    -349- Шаго Є.П.
У статтях 16, 17 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" – назву центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено    
940. 10) у абзаці першому статті 9, частині четвертій статті 13 слова "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", а в частині п’ятій статті 13, частині восьмій статті 14, частині другій статті 17 - словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
   10) у частині четвертій статті 13 слова "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", а в частині п’ятій статті 13, частині восьмій статті 14, частині другій статті 17 - словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
 
941. у назві та абзаці першому статті 8, частинах третій та п’ятій статті 12, частині п’ятій статті 13, частині другій статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки", а у частині шостій статті 12 та частині другій статті 16 - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки", у відповідному відмінку.
 
   11) у частині першій статті 14, частині третій статті 16, частині першій статті 19 цифри "11-1" замінити цифрами "11-2".
 
942. 19. У Законі України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 18, ст. 121):
 
-350- Шаго Є.П.
У статтях законопроекту, якими запропоновано внести зміни до Закону України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" – назву органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у всіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   19. У Законі України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 18, ст. 121):
 
943. 1) у частині другій статті 3 слова "органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій", "виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту", "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
   1) у частині другій статті 3 слова "органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій", "виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту", "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
 
944. 2) у статті 4 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органи на місцях здійснюють" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює".
 
   2) у статті 4 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органи на місцях здійснюють" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює".
 
945. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
946. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності через 6 місяців після дня набрання чинності цим Законом.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
947. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
948. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
949. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.