Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо закупівель робіт, пов'язаних із діяльністю Національного банку України) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо закупівель робіт, пов’язаних із діяльністю Національного банку України)
 
-1- Плотніков О.В.
Горіна І.А.
Осика С.Г.
У назві законопроекту слова «щодо закупівель робіт, пов’язаних із діяльністю Національного банку України» вилучити
 
Враховано   Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до частини 3 статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 33, ст.471, зі змінами) такі зміни:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину першу виключити
 
Відхилено   1. Внести до частини третьої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, з наступними змінами) такі зміни:
 
5. абзац другий після слова «товари» доповнити словом «роботи»;
 
   абзаци другий і чотирнадцятий після слова «товари» доповнити словом «роботи»;
 
6. абзац десятий після слова «товари» доповнити словом «роботи».
 
-3- Плотніков О.В.
Горіна І.А.
Осика С.Г.
Пункт 1 законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити абзацом такого змісту:
«товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками за рахунок кредитів, залучених під державні гарантії для фінансування проектів у сфері сільського господарства в рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства».
 
Враховано   доповнити абзацом такого змісту:
«товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками за рахунок кредитів, залучених під державні гарантії для фінансування проектів у сфері сільського господарства в рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства».
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.