Кількість абзаців - 50 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. В абзаці четвертому пункту 1 статті 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) слова і цифри «статтею 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» замінити словами і цифрами «статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
   1. В абзаці четвертому пункту 1 статті 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) слова і цифри «статтею 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» замінити словами і цифрами «статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
6. 2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5-9, ст. 78; 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 12-13, ст. 82):
 
   2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2006 р., № 1, ст. 18; 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 12-13, ст. 82 із змінами; внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-ІV);
 
7. 1) у статті 12:
 
   1) у статті 12:
 
8. в абзаці другому частини першої після слів «в обох системах» доповнити словами «відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь)»;
 
-1- Сушкевич В.М.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«в абзаці другому частини першої після слів «в обох системах» доповнити словами «відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
Враховано   а) абзац другий частини першої доповнити словами «відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
9. частини другу - восьму виключити;
 
   б) частини другу - восьму виключити;
 
10. 2) у статті 40:
 
   2) у статті 40:
 
11. абзац дванадцятий частини другої після слів «плати (доходу)» доповнити словами і цифрами «, а для випадків одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь»;
 
   а) абзац дванадцятий частини другої доповнити словами і цифрами «а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь»;
 
12. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   б) частину четверту викласти в такій редакції:
 
13. «4. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, в тому числі їх сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, а також для осіб, зазначених в абзаці першому частини дев’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:
 
   «4. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, у тому числі членів їхніх сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, а також для осіб, зазначених в абзаці першому частини дев’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:
 
14. Ф
З = ---- х 100% , де:
Т
 
   Ф
З = ---- х 100% , де:
Т
 
15. З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхові внески) за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
 
   З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхові внески) за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
 
16. Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску у фіксованому розмірі) за відповідний місяць;
 
-2- Сушкевич В.М.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції:
Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску) у фіксованому розмірі за відповідний місяць;
 
Враховано   Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску) у фіксованому розмірі за відповідний місяць;
 
17. Т - розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску до солідарної системи), встановлений для відповідної категорії осіб у відповідному місяці, а для випадків одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - у місяці, в якому укладено договір про добровільну участь.»;
 
   Т - розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (страхового внеску до солідарної системи), встановлений для відповідної категорії осіб у відповідному місяці, а у разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - у місяці, в якому укладено договір про добровільну участь»;
 
18. 3) пункт 16 розділу ХV «Прикінцеві положення» доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) пункт 16 розділу ХV «Прикінцеві положення» доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
19. «Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску», діють до закінчення строку дії таких договорів.».
 
   «Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску», діють до закінчення строку дії таких договорів».
 
20. 3. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 45, ст. 1727):
 
   3. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
21. 1) у статті 9:
 
-3- Сушкевич В.М.
Підпункт 1 пункту 3 законопроекту після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:
«абзац другий частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
«Обчислення єдиного внеску із сум, виражених в іноземній валюті (крім випадків сплати єдиного внеску в іноземній валюті, абзацами другим-четвертим частини п’ятої цієї статті), здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день обчислення єдиного внеску».
 
Враховано   1) у статті 9:
а) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«Обчислення єдиного внеску із сум, виражених в іноземній валюті (крім випадків сплати єдиного внеску в іноземній валюті, передбачених абзацами другим-четвертим частини п’ятої цієї статті), здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день обчислення єдиного внеску»;
б) частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
«4. Обчислення єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків сплати єдиного внеску згідно з частиною п’ятою статті 10 цього Закону, здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.
 
    -4- Сушкевич В.М.
«частину четверту статті 9 викласти у такій редакції:
«4. Обчислення єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків сплати єдиного внеску згідно із частиною п’ятою статті 10 цього Закону, здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок».
 
Враховано    
22. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
      
23. «5. Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь).
 
-5- Сушкевич В.М.
Абзац третій підпункту 1 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції
«5. Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за працюючих у них громадян України, та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь)».
 
Враховано   5. Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь).
 
24. Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в абзаці четвертому частини першої статті 10 цього Закону та у випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 10 цього Закону, в іноземній валюті здійснюється на банківський рахунок Пенсійного фонду України.
 
-6- Національний банк України
в абзаці четвертому слова «на банківський рахунок Пенсійного фонду України» замінити словами «на поточний рахунок Пенсійного фонду України, який відкритий в уповноваженому банку України».
 
Враховано   Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в абзацах четвертому і п’ятому частини першої статті 10 цього Закону (з числа осіб, які працюють або постійно проживають за межами України) та у випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 10 цього Закону, в іноземній валюті здійснюється на поточний рахунок Пенсійного фонду, відкритий в уповноваженому банку України.
 
    -7- Сушкевич В.М.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в абзацах четвертому і п’ятому (із числа осіб, які працюють або постійно проживають за межами України) частини першої статті 10 цього Закону та у випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 10 цього Закону, в іноземній валюті здійснюється на поточний рахунок Пенсійного фонду, який відкритий в уповноваженому банку України».
 
Враховано    
25. Кошти єдиного внеску, які надійшли в іноземній валюті, після її продажу зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду України, відкриті в Державній казначейській службі України.
 
-8- Сушкевич В.М.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«Кошти єдиного внеску, які надійшли в іноземній валюті, після її продажу за курсом продажу коштів в іноземній валюті та утримання уповноваженим банком комісійної винагороди за здійсненими операціями з продажу іноземної валюти, зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України».
 
Враховано   Кошти єдиного внеску, що надійшли в іноземній валюті, після її продажу за курсом продажу безготівкової іноземної валюти за гривні та утримання уповноваженим банком комісійної винагороди за здійснення операції з продажу іноземної валюти зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України.
 
26. Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється у гривнях за курсом Національного банку України на день продажу коштів в іноземній валюті відповідними органами Пенсійного фонду України за місцем реєстрації громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду України та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.
 
-9- Національний банк України
В абзаці шостому слова «за курсом Національного банку України на день продажу» замінити словами «за курсом продажу коштів в іноземній валюті».
 
Враховано у абзаці третьому частини 5 статті 9 (позиція 29)  Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюються у гривнях територіальними органами Пенсійного фонду за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску»;
 
    -10- Сушкевич В.М.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється у гривнях територіальними органами Пенсійного фонду за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі повідомлення Пенсійного фонду та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску».
 
Враховано    
27. Комісійна винагорода за здійснення операцій з продажу іноземної валюти, що надійшла в рахунок сплати єдиного внеску, утримується банком відповідно до тарифів та в порядку, встановленому законодавством. Сума єдиного внеску, зменшена на суму всіх комісійних винагород, обліковується у відповідному органі Пенсійного фонду України.»;
 
-11- Національний банк України
Перше речення абзацу сьомого викласти у такій редакції: "Уповноважений банк утримує комісійну винагороду за здійсненими операціями з продажу іноземної валюти».
 
Враховано у абзаці третьому частини 5 статті 9 (позиція 29)     
    -12- Сушкевич В.М.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 3 законопроекту виключити.
 
Враховано у абзаці третьому частини 5 статті 9 (позиція 29)   
    -13- Пишний А.Г.
Абзац п’ятий частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
«Комісійна винагорода за здійснення операцій з продажу іноземної валюти, що надійшла в рахунок сплати єдиного соціального внеску, не утримується».
 
Відхилено    
28. частину десяту доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
   в) частину десяту доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
29. «3) у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті - день надходження коштів на відповідні рахунки Пенсійного фонду України, відкриті в Державній казначейській службі України.»;
 
   «3) у разі сплати єдиного внеску в іноземній валюті - день надходження коштів на відповідні рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України»;
 
30. 2) у статті 10:
 
   2) у статті 10:
 
31. у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
32. в абзаці четвертому слова «, та пенсійне страхування» виключити;
 
   в абзаці четвертому слова «та пенсійне страхування» виключити;
 
33. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
34. «особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола платників єдиного внеску, визначених пунктами 2-14 частини першої статті 4 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.»;
 
   «особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола платників єдиного внеску, визначених пунктами 2-14 частини першої статті 4 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
35. в абзаці третьому частини третьої слова «у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь)» виключити;
 
   б) в абзаці третьому частини третьої слова «у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь)» виключити;
 
36. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   в) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
37. «5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою єдиного внеску за попередні періоди (в тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою мінімального та більшою максимального страхового внеску, встановленого на дату укладення договору.».
 
-14- Сушкевич В.М.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (в тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою мінімального страхового внеску та більшою суми єдиного внеску, обчисленого із максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.
Одноразова сплата застрахованою особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена абзацом першим цієї частини, може бути здійснена за окремим договором, укладеним в порядку, передбаченому частинами 1, 3 та 4 цієї статті.».
 
Враховано частково   «5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.
Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена абзацом першим цієї частини, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цієї статті».
 
    -15- Пишний А.Г.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 статті 9 доповнити абзацом такого змісту:
«Одноразова сплата особою єдиного соціального внеску за попередні періоди може бути здійснена за бажанням платника по окремому договору, укладеному в порядку, передбаченому частинами 1, 3 та 4 цієї статті».
 
Враховано частково    
38. У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
-16- Сушкевич В.М.
У абзаці першому частини шостої статті 10 слова «до частини двадцять четвертої» замінити словами «до частини двадцять третьої»;
 
Враховано   У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
г) у частині шостій:
в абзаці першому слова «до частини двадцять четвертої» замінити словами «до частини двадцять третьої»;
 
39. в абзаці другому частини шостої слова «в абзацах третьому та четвертому» замінити словами «в абзацах третьому - п’ятому»;
 
-17- Сушкевич В.М.
Підпункт 2 пункту 3 законопроекту після абзацу десятого доповнити абзацами такого змісту:
«абзац четвертий частини шостої статті 10 Закону викласти у такій редакції:
«Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзацах третьому - п’ятому частини першої цієї статті, які виявили бажання брати участь у декількох видах загальнообов'язкового державного соціального страхування, встановлюється у розмірі, визначеному частиною одинадцятою та розподіляється відповідно до частини двадцять третьої статті 8 цього Закону».
 
Враховано   в абзаці другому слова «в абзацах третьому та четвертому» замінити словами «в абзацах третьому - п’ятому»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзацах третьому - п’ятому частини першої цієї статті, які виявили бажання брати участь у декількох видах загальнообов'язкового державного соціального страхування, встановлюється у розмірі, визначеному частиною одинадцятою статті 8, та розподіляється відповідно до частини двадцять третьої статті 8 цього Закону»;
 
40. доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
   ґ) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
41. «9. Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (крім загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) громадян України, які працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних), може здійснюватися відповідно до договорів про добровільну участь, укладених Пенсійним фондом України з такими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними).
 
   «9. Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (крім загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) громадян України, які працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних), може здійснюватися відповідно до договорів про добровільну участь, укладених Пенсійним фондом з такими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними).
 
42. У договорі про добровільну участь крім відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті, зазначаються:
 
   У договорі про добровільну участь, крім відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті, зазначаються:
 
43. порядок обліку платежів в органах Пенсійного фонду України;
 
   порядок обліку платежів в органах Пенсійного фонду;
 
44. дата набрання чинності договору.
 
   дата набрання чинності договором.
 
45. Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, встановлюється у розмірі, визначеному для добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно з абзацом третім частини шостої цієї статті.»;
 
-18- Сушкевич В.М.
Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, встановлюється у розмірі, визначеному абзацами третім та четвертим частини шостої цієї статті»;
 
Враховано   Єдиний внесок для осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, встановлюється у розмірі, визначеному абзацами третім і четвертим частини шостої цієї статті»;
 
46. 3) частину другу статті 12 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3) частину другу статті 12 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
47. «укладає договори про добровільну участь з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними), у яких працюють громадяни України; «.
 
-19- Сушкевич В.М.
Абзац другий підпункту 3 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«укладає з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) договори про добровільну участь працюючих у них громадян України «.
 
Враховано   «укладає з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) договори про добровільну участь працюючих у них громадян України».
 
48. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.
 
49. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.