Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
 
-1- Цибенко П.С.
Назву зазначеного законопроекту викласти в такій редакції:
«Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»
 
Враховано   Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
 
2. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з погашенням заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд).
 
-2- Коваль О.І.
В назві проекту Закону виключити слово «державними»
 
Відхилено      
3.

 
-3- Коваль О.І.
В преамбулі проекту Закону після слів «Цей Закон регулює питання погашення заборгованості державними підприємствами» додати слова «підприємствами, які отримали у концесію, оренду цілісний майновий комплекс державного підприємства».
 
Відхилено   Цей Закон регулює відносини, пов’язані з погашенням заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд).
 
4. Стаття 1. Сфера дії цього Закону
 
-4- Цибенко П.С.
У частині першій статті 1 слова «щодо яких прийнято рішення про ліквідацію, які» замінити словами «відокремлені підрозділи зазначених підприємств (шахт), які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами та».
 
Враховано   Стаття 1. Сфера дії Закону
 
    -5- Цибенко П.С.
У тексті законопроекту слова «державні підприємства» замінити словами «державні підприємства вугільної галузі» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -6- Коваль О.І.
В частині 1 статті 1 проекту Закону:
після слів «Дія цього Закону поширюється на державні вугледобувні, шахтовуглебудівні підприємства» додати слова «підприємства, які отримали у концесію, оренду цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства»;
слова « (далі - державне підприємство)» замінити словами « (далі - підприємства)».
 
Відхилено    
5. 1. Дія цього Закону поширюється на вугледобувні, шахтовуглебудівні підприємства, шахти, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України або є господарськими товариствами, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, які є страхувальниками відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та до 1 січня 2011 року перебували на обліку Фонду як платники страхових внесків (далі - державні підприємства).
 
-7- Коваль О.І.
В частині 2 статті 1 проекту Закону слова «держаного підприємства» замінити словом «підприємств».
 
Відхилено   1. Дія цього Закону поширюється на вугледобувні, шахтовуглебудівні підприємства, шахти, відокремлені підрозділи зазначених підприємств (шахт), що мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами та належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України або є господарськими товариствами, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, які є страхувальниками відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та до 1 січня 2011 року перебували на обліку Фонду як платники страхових внесків (далі – державні підприємства вугільної галузі).
Стаття 2. Розстрочення сум заборгованості
 
6. Стаття 2. Розстрочення сум заборгованості
 
      
7. 1. Погашення заборгованості здійснюється шляхом розстрочення. Розстроченню підлягає сума заборгованості державного підприємства із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася до 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму цієї заборгованості, які не погашені на день набрання чинності цим Законом (далі - сума заборгованості).
 
-8- Цибенко П.С.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«Погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду, у тому числі встановленої судовими рішеннями, здійснюється шляхом розстрочення. Розстроченню підлягає сума заборгованості державного підприємства вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася до 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму цієї заборгованості, які не погашені на день набрання чинності цим Законом (далі – сума заборгованості).
 
Враховано   1. Погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду, у тому числі встановленої судовими рішеннями, здійснюється шляхом розстрочення. Розстроченню підлягає сума заборгованості державного підприємства вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася до 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму цієї заборгованості, які не погашені на день набрання чинності цим Законом (далі – сума заборгованості).
 
    -9- Коваль О.І.
В абзаці першому частини 1 статті 2 проекту Закону слова «державних підприємств» замінити словами «підприємств, визначених у ст.1 цього Закону».
 
Відхилено    
    -10- Коваль О.І.
В абзаці другому частини 1 статті 2 проекту Закону слово «державних» виключити.
 
Відхилено    
8. 2. Суми заборгованості за зверненнями державних підприємств можуть бути розстрочені на строк не більш як 120 календарних місяців з дати укладення договору про розстрочення суми заборгованості відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 
-11- Цибенко П.С.
У статті 2.
У частині другій:
- в абзаці першому цифру «120» замінити на цифру «60»;
 
Враховано   2. Суми заборгованості за зверненнями державних підприємств вугільної галузі можуть бути розстрочені на строк не більш як 60 календарних місяців з дати укладення договору про розстрочення суми заборгованості відділеннями виконавчої дирекції Фонду.
 
9. З метою отримання розстрочки державне підприємство звертається до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за його місцезнаходженням протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом.
 
-12- Цибенко П.С.
Абзац другий викласти в такій редакції:
«З метою розстрочення заборгованості державне підприємство вугільної галузі звертається до відділення виконавчої дирекції Фонду за його місцезнаходженням протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано   З метою розстрочення заборгованості державне підприємство вугільної галузі звертається до відділення виконавчої дирекції Фонду за його місцезнаходженням протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом.
 
10. 3. Розстрочена сума заборгованості погашається з місяця, що настає за місяцем укладення договору про розстрочення суми заборгованості, та підлягає сплаті рівними частинами щомісяця не пізніше 28 числа.
 
-13- Цибенко П.С.
У частині третій:
слова «Розстрочена сума» замінити словами «Сума розстроченої».
 
Враховано   3. Сума розстроченої заборгованості погашається з місяця, що настає за місяцем укладення договору про розстрочення суми заборгованості, та підлягає сплаті рівними частинами щомісяця, не пізніше 28 числа.
 
    -14- Коваль О.І.
В абзаці першому частини 3 статті 2 проекту Закону слово «державним» виключити.
В абзаці другому частини 3 статті 2 проекту Закону слово «державним» виключити.
 
Відхилено    
11. 4. Розстрочення суми заборгованості надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення суми заборгованості та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, що діє на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються державним підприємством, але не сплачуються, крім випадків, коли договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню.
 
-15- Цибенко П.С.
У частині четвертій:
слова «розстрочення суми заборгованості» замінити словами «розстрочення заборгованості».
 
Враховано   4. Розстрочення заборгованості надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення суми заборгованості та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, що діє на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються державним підприємством вугільної галузі, але не сплачуються, крім випадків, коли договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню.
 
12. Відсотки, нараховані згідно з цією частиною, списуються під час остаточного погашення державним підприємством розстроченої суми заборгованості.
 
   Відсотки, нараховані згідно з цією частиною, списуються під час остаточного погашення державним підприємством вугільної галузі розстроченої суми заборгованості.
 
13. 5. На розстрочену суму заборгованості не нараховується штрафна санкція (пеня).
 
-16- Цибенко П.С.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. На розстрочену суму заборгованості не нараховується штрафна санкція (пеня), крім випадків, коли договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню.»
 
Враховано   5. На розстрочену суму заборгованості не нараховуються штрафні санкції (пеня), крім випадків, коли договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню.
 
14. Стаття 3. Укладення договору про розстрочення суми заборгованості
 
   Стаття 3. Укладення договору про розстрочення заборгованості
 
15. 1. Договір про розстрочення суми заборгованості укладається між державним підприємством та відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за типовою формою, затвердженою правлінням Фонду.
 
-17- Цибенко П.С.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Укладення договору про розстрочення заборгованості
1. Договір про розстрочення суми заборгованості укладається між державним підприємством вугільної галузі та відділенням виконавчої дирекції Фонду у порядку та за формою, встановленими правлінням Фонду.»
 
Враховано   1. Договір про розстрочення заборгованості укладається між державним підприємством вугільної галузі та відділенням виконавчої дирекції Фонду у порядку та за формою, встановленими правлінням Фонду.
 
    -18- Коваль О.І.
В частині 1 статті 3 проекту Закону слова «державним підприємством» замінити словами «підприємством вугільної галузі, визначеними у ст. 1 цього Закону».
 
Відхилено    
16. Стаття 4. Розірвання договору про розстрочення суми заборгованості
 
   Стаття 4. Розірвання договору про розстрочення заборгованості
 
17. 1. Договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню у разі, коли державне підприємство не сплачує протягом трьох місяців чергову частку розстроченої суми заборгованості.
 
-19- Цибенко П.С.
У статті 4.
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Договір про розстрочення заборгованості підлягає розірванню у разі, якщо державне підприємство вугільної галузі:
1) не виконує умов договору про розстрочення заборгованості;
2) ліквідується;
3) визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку;
4) включено до Державної програми приватизації як об’єкт, що підлягає приватизації;
5) включено до переліку об’єктів паливно-енергетичного комплексу державної власності вугільної галузі, які передаються в оренду чи концесію.»
 
Враховано   1. Договір про розстрочення заборгованості підлягає розірванню у разі, якщо державне підприємство вугільної галузі:
1) не виконує умов договору про розстрочення заборгованості;
2) ліквідується;
3) визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку;
4) включено до Державної програми приватизації як об’єкт, що підлягає приватизації;
5) включено до переліку об’єктів паливно-енергетичного комплексу державної власності, які передаються в оренду чи концесію.
 
    -20- Коваль О.І.
В абзаці першому частини 1 статті 4 проекту Закону слово «державне» виключити».
 
Відхилено    
    -21- Коваль О.І.
Виключити пункт 5 частини 1 статті 4 проекту Закону такого змісту: «5) включено до об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності і передаються в концесію»
 
Відхилено    
18. 2. Розірвання договору про розстрочення сум заборгованості тягне за собою обов’язок державного підприємства сплатити не внесену суму розстроченої суми заборгованості, а також відсотки, нараховані відповідно до частини третьої статті 2 цього Закону, на таку розстрочену суму заборгованості.
 
-22- Цибенко П.С.
Частину другу викласти в такій редакції:
«2. Розірвання договору про розстрочення заборгованості тягне за собою обов’язок державного підприємства вугільної галузі сплатити непогашену суму розстроченої заборгованості та відсотки, нараховані, але не сплачені на погашену суму заборгованості відповідно до частини четвертої статті 2 цього Закону.»
 
Враховано   2. Розірвання договору про розстрочення заборгованості тягне за собою обов’язок державного підприємства вугільної галузі сплатити непогашену суму розстроченої заборгованості та відсотки, нараховані, але не сплачені на погашену суму заборгованості відповідно до частини четвертої статті 2 цього Закону.
 
    -23- Шаров І.Ф.
У частині другій статті 4 законопроекту слова «нараховані відповідно до частини третьої статті 2 цього Закону» замінити словами «нараховані відповідно до частини четвертої статті 2 цього Закону»
 
Враховано    
    -24- Коваль О.І.
В частині 2 статті 4 проекту Закону виключити слово «державного».
 
Відхилено    
19. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
   Стаття 5. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-25- Цибенко П.С.
У статті 5.
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після дня його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
21. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
   2. Внести зміни до таких законів України:
 
22. 1) пункт 3 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2006 р., № 27, ст. 234; 2008 р., № 5-8, ст. 78) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) пункт 3 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2006 р., № 27, ст. 234; 2008 р., № 5-8, ст. 78) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
23. «суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків, підлягають розстроченню у порядку та на умовах, установлених Законом України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; «.
 
-26- Цибенко П.С.
У другому абзаці пункту 1) частини другої після слів «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі» доповнити словами «із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені)»
 
Враховано   «Суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків, підлягають розстроченню у порядку та на умовах, установлених Законом України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».
 
    -27- Коваль О.І.
В абзаці третьому пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону:
після слів «суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі» додати слова «а також державних підприємств, цілісний майновий комплекс яких передано у концесію, оренду станом на дату прийняття даного Закону»;
слова «Про погашення заборгованості державними підприємствами вугільної галузі» замінити словами «Про погашення заборгованості підприємствами вугільної галузі»
 
Відхилено    
24. У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим;
 
25. 2) пункт 6 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) пункт 6 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
26. «Суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків, підлягають розстроченню не більш як на 120 календарних місяців у порядку та на умовах, установлених Законом України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».».

-28- Цибенко П.С.
Другий абзац пункту 2) частини другої викласти в такій редакції:
«Суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків, підлягають розстроченню не більш як на 60 календарних місяців у порядку та на умовах, установлених Законом України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».
 
Враховано   «Суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася на 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму заборгованості із сплати страхових внесків, підлягають розстроченню не більш як на 60 календарних місяців у порядку та на умовах, установлених Законом України «Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».

    -29- Коваль О.І.
В абзаці шостому пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення»
проекту Закону:
після слів «суми заборгованості державних підприємств вугільної галузі» додати слова «а також державних підприємств, цілісний майновий комплекс яких передано у концесію, оренду станом на дату прийняття даного Закону».
 
Відхилено