Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо об'єктів житлової нерухомості (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо об’єктів житлової нерухомості
 
-1- Гордієнко С.В.
Законопроект не повною мірою вирішує проблемні питання, пов'язані з оподаткуванням та адмініструванням цим податком запропонованих пільгових категорій громадян. У зв’язку з цим законопроект необхідно доповнити відповідними змінами до пункту 265.2, 265.3, 265.4, 265.5., 265.7, 265.8., 265.9 та підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України. Пропоную такі правки.
1. Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості»;
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
-2- Долженков О.В.
Хомутиннік В.Ю.
Законопроект доповнити пунктом такого змісту:
«1. У пункті 57.1 статті 57:
після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«На суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.
Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, в наступних звітних місяцях до повного її погашення.»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Податкова декларація та розрахунок щомісячних авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року»;
2. У пункті 152.9 статті 152 друге речення доповнити словами «або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу»;
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
1.У пункті 57.1 статті 57:
після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«На суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.
Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, в наступних звітних місяцях до повного її погашення.»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Податкова декларація та розрахунок щомісячних авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року»;
2. У пункті 152.9 статті 152 друге речення доповнити словами «або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу»;
3. У підпункті 213.2.4 пункту 213.2 статті 213 слова «видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цінних паперів» замінити словами «видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів»;
 
    -3- Буряк С.В.
Законопроект доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. У підпункті 213.2.4 пункту 213.2 статті 213 слова «видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цінних паперів» замінити словами «видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних папері»;
 
Враховано    
5. 1. Внести до підпункту 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
-4- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
2. Пункт 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112, з наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 265: «;
 
Враховано   4. У статті 265:
1) у пункті 265.2:
підпункт 265.2.1 доповнити словами «в тому числі його частка»;
 
    -5- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
3. Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«підпункт 265.2.1. доповнити словами «в тому числі його частка»;
 
Враховано    
6. 1) у підпункті «ґ» слова «та прийомним сім’ям» замінити словами «, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальників дітей»;
 
-6- Сергієнко Л.Г.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«у підпункті 265.2.2 пункту 265.2:
у підпункті «б» після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі їх частки»;
підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, є опікунами, піклувальниками дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника»;
 
Враховано   у підпункті 265.2.2:
підпункт «б» доповнити словами «в тому числі їх частки»;
підпункт «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника»;
 
7. 2) доповнити підпункт підпунктом «е» такого змісту:
«е) об’єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, але не більше одного такого об’єкта на дитину.».
 
-7- Сергієнко Л.Г.
доповнити підпункт 265.2.2 підпунктом «е» такого змісту:
«е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину»;
 
Враховано   доповнити підпунктом «е» такого змісту:
«е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
2) у пункті 265.3:
у підпункті 265.3.1 після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі його часток»;
у підпункті 265.3.2 після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі їх часток»;
у підпункті 265.3.3 після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі їх часток», а слова «площі об'єкта» замінити словами «площі кожного окремого об'єкта»;
у підпункті 265.3.4 слова «кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів» замінити словами «– фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті «;
3) у пункті 265.4:
у підпункті 265.4.1:
в абзаці першому слова «об’єкта житлової нерухомості, що перебуває» замінити словами «об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають»;
у підпункті «а» слово «квартири» замінити словами «квартири/квартир незалежно від їх кількості»;
у підпункті «б «слово «будинку» замінити словами «будинку/будинків незалежно від їх кількості»;
доповнити підпунктом «в»такого змісту:
«в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 370 кв. метрів».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)»;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності)»;
доповнити підпунктом 265.4.2 такого змісту:
«265.4.2. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту»;
4) у пункті 265.5:
Підпункт 265.5.1 викласти у такій редакції:
«265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
Доповнити підпунктами 265.5.2 і 265.5.3 такого змісту:
«265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
1) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
2) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
3) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
4) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
1) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
2) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів»;
5) у пункті 265.7:
підпункт 265.7.1 викласти в такій редакції:
«265.7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
1) за наявності у власності платника податку одного об’єкту житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 265.4.1. пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 265.4.1. пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 265.4.1. пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється органом податкової служби пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості»;
6) у пункті 265.7:
у підпункті 265.7.2:
абзац перший викласти в такій редакції:
«265.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 265.7.1 пункту 265.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)»;
доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
«Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів»;
підпункт 265.7.3 викласти в такій редакції:
«265.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення»;
у підпункті 265.7.5 слова і цифру «до 1 лютого» замінити словами і цифрами до 20 лютого»;
7) підпункт 265.7.6 пункту 265.7 виключити;
8) підпункт 265.9.1 пункту 265.9 доповнити абзацом такого змісту:
«Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів».
5. Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення»доповнити пунктом 17 такого змісту:
«17. З метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та забезпечення взяття органами державної податкової служби на облік таких платників податку установити, що у першому базовому податковому (звітному) періоді (2013 рік), стаття 265 цього Кодексу для фізичних осіб застосовується з урахуванням таких особливостей:
1) органи державної податкової служби до 1 липня 2013 року з урахуванням норм статті 42 цього Кодексу надсилають власникам житлової нерухомості повідомлення за місцем їх проживання (реєстрації) про звірку кількості об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у їх власності, та розмірів житлової площі таких об’єктів;
2) власники об’єктів житлової нерухомості на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти житлової нерухомості та про житлову площу таких об’єктів можуть здійснювати таку звірку до 31 грудня 2013 року (включно);
3) органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк після закінчення звірки надають органам державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості інформацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
4) у 2013 році органи державної податкової служби не нараховують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичним особам – платникам податку, і цей податок фізичними особами не сплачується».
 
    -8- Поляков В.Л.
новий підпункт «е» підпункту 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
«е) об’єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям, які виховуються одинокими матерями (батьками), одинокими усиновлювачами, але не більше одного такого обекта на дитину.»;
 
Враховано по суті   
    -9- Шипко А.Ф.
Частину 2 пункту1 законопроекту доповнити підпунктом «є» такого змісту:
«є) об’єкти житлової нерухомості, які належать дитині-інваліду, яку виховує матір (батько), або належить одинокій матері (батьку), яка виховує дитину-інваліда та має право на отримання державної допомоги відповідно до законодавства України, але не більше одного об’єкта на сім’ю»;
 
Враховано по суті   
    -10- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
4. У пункті 265.3:
у підпунктах 265.3.1 та 265.3.2 після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі їх частки»;
у підпункті 265.3.3 після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі їх частки», а слова «площі об'єкта» замінити словами «площі кожного окремого об'єкта»;
у підпункті 265.3.4 слова «кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів» замінити словами «– фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється, виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4 цієї статті «;
 
Враховано    
    -11- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
5. У підпункті 265.4.1 пункту 265.4:
в абзаці першому слова «об’єкта житлової нерухомості» замінити словами «об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток»;
в абзаці другому слово «квартири» замінити словами «квартири/квартир незалежно від їх кількості»;
в абзаці третьому слово «будинку» замінити словами «будинку/будинків незалежно від їх кількості»;
доповнити абзацом такого змісту:
«в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, в тому числі їх часток) - на 370 кв. метрів»;
абзац четвертий викласти у такій редакції та вважати абзацом п’ятим:
«Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).»;
 
Враховано    
    -12- Клюєв С.П.
доповнити законопроект пунктом такого змісту:
«підпункт 265.4.1 пункту 265.4 доповнити абзацом такого змісту:
«Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності)»;
 
Враховано    
    -13- Деркач А.Л.
пункт 265.4 доповнити двома абзацами такого змісту:
«265.4.2. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості дані стосовно пільг, які надані ними відповідно до абзацу першого цього підпункту»;
 
Враховано    
    -14- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
5. Підпункт 265.5.1 пункту 265.5 замінити трьома підпунктами такого змісту:
«265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються у таких розмірах:
1) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
2) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
3) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.метрів;
4) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв.метрів.
265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах розмірах:
1) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
2) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів»;
 
Враховано    
    -15- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
6. Підпункт 265.7.1 пункту 265.7 викласти у такій редакції:
«265.7.1. Обчислення суми податку з об'єкту/об'єктів оподаткування, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
1) у разі наявності у власності платника податку одного об’єкту житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 265.4.1. пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
2) у разі наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 265.4.1. пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
3) у разі наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 265.4.1. пункту 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється органом податкової служби пропорційно питомій вазі житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості»;
 
Враховано    
    -16- Сергієнко Л.Г.
підпункт 265.7.1 доповнити абзацом такого змісту:
«За об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у спільній частковій та/або спільній сумісній власності, податок обчислюється з урахуванням пропорційної частки житлової нерухомості»;
 
Враховано по суті у чинній нормі Податкового кодексу   
    -17- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
7. У підпункті 265.7.2 пункту 265.7:
абзац перший викласти у такій редакції:
«265.7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 265.7.1 пункту 265.7 цієї статті та відповідні платіжні реквізити (зокрема органів місцевого самоврядування за місцем знаходження кожного з об’єктів житлової нерухомості) надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)»;
доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
«Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку у 10-ти денний термін інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Нарахування податку та направлення (вручення) податкових повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів»;
 
Враховано    
    -18- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
8. Підпункт 265.7.3 пункту 265.7 викласти у такій редакції:
«265.7.3. Платники податку мають право звернутися із письмовою заявою до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою зі сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове/нові податкове повідомлення-рішення»;
 
Враховано    
    -19- Клюєв С.П.
у підпункті 265.7.5 слова і цифри «до 1 лютого» замінити словами і цифрами « до 20 лютого»;
 
Враховано    
    -20- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
9. Підпункт 265.7.6 пункту 265.7 виключити;
 
Враховано    
    -21- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
10. Підпункт 265.9.1 пункту 265.9 доповнити абзацом такого змісту:
«Фізичними особами у сільській та селищній місцевості податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів»;
 
Враховано    
    -22- Гордієнко С.В.
Хомутиннік В.Ю.
11. Підрозділ 10 розділу ХХ доповнити пунктом 17 такого змісту:
«17. З метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та забезпечення взяття органами державної податкової служби на облік таких платників податку, установити, що у першому базовому податковому (звітному) періоді (2013 рік), стаття 265 цього Кодексу для фізичних осіб застосовується з урахуванням таких особливостей:
1) органи державної податкової служби до 1 липня 2013 року з урахуванням норм статті 42 цього Кодексу надсилають власникам житлової нерухомості повідомлення за їх місцем проживання (реєстрації) про звірку кількості об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у їх власності, а також розмірів житлової площі таких об’єктів;
2) власники об’єктів житлової нерухомості до 31 (включно) грудня 2013 року здійснюють звірку на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти житлової нерухомості та про житлову площу таких об’єктів;
3) органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку у 10-ти денний термін після закінчення звірки надають органам державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості інформацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
4) органи державної податкової служби фізичним особам – платникам податку у 2013 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не нараховують і цей податок не сплачується «;
 
Враховано    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-23- Шаров І.Ф.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції: « 2.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року»;
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. У розділі «Орган управління Мінвуглепром» переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами), виключити таку позицію:
«05400632 Державне відкрите акціонерне товариство «Дондіпрошахт» 340035, м. Донецьк, вул. Артема, 125.

    -24- Мироненко М.І.
Законопроект доповнити розділом ІІ «Прикінцеві положення» такого змісту:
« ІІ. Прикінцеві положення
2. У розділі «Орган управління Мінвуглепром» переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами), виключити таку позицію:
«05400632 Державне відкрите акціонерне товариство «Дондіпрошахт» 340035, м. Донецьк, вул. Артема, 125».
 
Враховано