Кількість абзаців - 540 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У пункті 21 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №14, ст.87 із наступними змінами) слова „Державна податкова служба України, Державна митна служба України» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   1. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2012 р., № 21 ст. 204) слова «Державна податкова служба України, Державна митна служба України» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
6. 2. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №28, ст.205 із наступними змінами):
 
-1- Продан О.П.
Після підпункту 1 пункту 2 частини 1 законопроекту:
доповнити підпунктом наступного змісту:
«2) у 2 та 3 абзацах пункту 7 статті 3 після слів «які використовують» доповнити словами «в містах обласного значення, в містах Києві та Севастополі,»;
підпункт 2) вважати підпунктом 3) відповідно.
 
Відхилено Ст. 116 Регламенту ВРУ, можливі зловживання при реєстрації касових апаратів  2. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205; 2011 р., № 23, ст.160; 2012 р., № 6 ст. 50; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року №5463-VІ):
 
7. 1) у тексті Закону слова «орган державної податкової служби України», «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінку і числі;
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у частині другій статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
Підпункт 1 вважати відповідно підпунктом 2.
 
Враховано   1) у частині другій статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
8. 2) у частині другій статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   2) у тексті Закону слова «органи державної податкової служби України» та «органи державної податкової служби» в усіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку .
 
9. 3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, №46, ст.345 із наступними змінами):
 
-3- Царьов О.А.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) у статті 2:
частину першу після слова «біоетанолу» доповнити словами «та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для його використання як сировини у виробництві продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
частину четверту доповнити словами «крім виробництва спирту етилового денатурованого (спирту технічного), що використовується як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу».
у другому реченні частини п’ятої слово «державному» виключити.
 
Відхилено Ст. 116 Регламенту ВРУ  3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2007 р., № 4, ст. 32; 2010 р. № 30, ст. 398; 2011 р., № 41, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5410-VІ):
 
    -4- Бриченко І.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» доповнити новим підпунктом 2 та 4 такого змісту:
«2) частину третю статті 11 доповнити двадцять восьмим абзацом наступного змісту:
«Забороняється виробництво та реалізація продукції із використанням знаків для товарів та послуг, у яких повністю або частково миститься найменування національного закладу культури»;
4) частину другу статті 17 доповнити дев’ятнадцятим абзацом такого змісту:
«Виробництво та реалізація продукції із використанням знаків для товарів та послуг, у яких повінстю або частково міститься найменування національного закладу культури – 200 вілсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами) або 200 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 20 000 гривень».
Підпункт 2 вважати підпунктом 3.
 
Відхилено Ст. 116 Регламенту ВРУ   
10. 1) у тексті Закону слова «орган державної податкової служби України» та «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
-5- Ващук К.Т.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) у частинах сімнадцятій і вісімнадцятій статті 18 слово «отримали» замінити словом «мали».
 
Відхилено Ст. 116 Регламенту ВРУ  1) у частині дев'ятнадцятій статті 15 слова «податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
11. 2) у частині дев'ятнадцятій статті 15 слова «податкової служби» замінити словами «доходів і зборів».
 
   2) у тексті Закону слова «орган державної податкової служби України» та «орган державної податкової служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
12. 4. У Законі України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №40, ст.364 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 1996 р. № 28, ст..135; 2007 р. № 44, ст..510; із змінами внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року №5463-VІ):
 
13. 1) у частині п’ятій статті 4 слова «Державні податкові інспекції» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
   1) у частині п’ятій статті 4 слова «Державні податкові інспекції» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
14. 2) у частині третій статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   2) у частині третій статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
15. 5. У тексті Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р, , додаток до №50, ст.375) слова «службові особи митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання» у всіх відмінках замінити словами «службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання» у відповідних відмінках, а слова «органів державної податкової служби» ? словами «органів доходів і зборів».
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. У Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р, , додаток до № 50, ст.375):
1) у пункті 1 частини першої статті 41 слова «службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання» замінити словами «службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання»;
2) у частині другій статті 259 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
Враховано   5. У Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р, , додаток до № 50, ст.375):
1) у пункті 1 частини першої статті 41 слова «службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання» замінити словами «службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання»;
2) у частині другій статті 259 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
16. 6. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122):
 
   6. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
17. 1) назву та абзац перший частини першої статті 188-23 викласти в такій редакції:
 
-7- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 6 (щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
Підпункт перший виключити;
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів  1) назву та абзац перший частини першої статті 188-23 викласти в такій редакції:
 
18. «Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок
 
   «Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок
 
19. Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом»;
 
-8- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 6 (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:
«Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, посадовим особам органів Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов’язаних з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом.»;
 
Враховано   Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, посадовим особам органів Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов’язаних з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом»;
 
20. 2) статтю 234-2 викласти в такій редакції:
 
   2) статті 234-2 і 244-2 викласти в такій редакції:
 
21. «Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
 
   «Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
 
22. Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 166-6), перешкоджанням у проведенні перевірок (стаття 188-23).
 
-9- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 6 (щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
В абзаці третьому підпункту другого слова «порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1)» виключити;
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів  Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 166-6), перешкоджанням у проведенні перевірок (стаття 188-23).
 
23. Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники»;
 
   Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники»;
 
24. 3) статтю 244-2 викласти в такій редакції:
 
-10- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 6 (щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
Підпункт третій виключити.
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів     
25. «Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
 
   «Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
 
26. Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з поданням недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (стаття 165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України у проведенні перевірок (стаття 188-23)»;
 
-11- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 6 (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
абзац третій підпункту 3 викласти в такій редакції:
« «.
 
Враховано   стаття 165-1 (стаття 188-23)»;
 
    -12- Продан О.П.
У абзаці 3 підпункту 3 пункту 6 частини 1 законопроекту:
перед словом «перевірок» доповнити словами «передбачених законом».
 
Відхилено Проведення перевірок передбачено законом   
27. 4) у тексті Кодексу слова «орган державної податкової служби», «орган податкової служби», «державна податкова служба», «орган державної податкової служби України» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі, а слова «митна установа» у всіх відмінках замінити словом «митниця» у відповідному відмінку.
 
   3) у тексті Кодексу слова «орган державної податкової служби», «орган податкової служби», «державна податкова служба», «орган державної податкової служби України» в усіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі, а слова «митних установ» замінити словом «митниці» у відповідному відмінку.
 
28. 7. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №6, ст.56):
 
   7. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
29. 1) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції:
 
30. «2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності»;
 
-13- Продан О.П.
Абзаци другий та третій пункту 7 виключити.:
 
Відхилено Для фіз.. осіб запроваджені реєстр.номери обл..карток замість ідентифікац. номера  «2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності»;
 
31. 2) у частині першій статті 116 слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «територіальних органів доходів і зборів».
 
-14- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці четвертому пункту 7 розділу І законопроекту слова : «територіальних органів доходів і зборів» замінити словами «державних податкових інспекцій».
 
Враховано   2) у частині першій статті 116 слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «державних податкових інспекцій».
 
32. 8. У тексті Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№47-52, ст.349) слова «митні органи» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
-15- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст.349):
1) у статті 83 слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів»;
2) у пункті «г» частини другої статті 91 слова «митних органів» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
Враховано   8. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):
1) у статті 83 слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів»;
2) у пункті «г» частини другої статті 91 слова «митних органів» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
33. 9. У тексті Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №№3-4, ст.27) слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
-16- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«9. У пункті «б» частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №№ 3-4, ст. .27):слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
Враховано   9. У пункті «б» частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №№ 3-4, ст. .27):слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
34. 10. У тексті Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№40-44, ст.356) слова «орган державної податкової служби» « у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   10. У тексті Цивільного кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
35. 11. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№18-22, ст.144):
 
   11. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
36. 1) у частині третій статті 86 слова «завіреною відповідним податковим органом» вилучити;
 
   1) у частині третій статті 86 слова «завіреною відповідним податковим органом» виключити;
 
37. 2) у частині першій статті 210 слова «визначені законом органи справляння податків, зборів (обов'язкових платежів)» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
-17- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 11 виключити
 
Враховано      
38. 3) у частині другій статті 250 слова «органи державної податкової служби та митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
   2) у частині другій статті 250 слова «органи державної податкової служби та митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
39. 4) у тексті Кодексу слова «орган державної податкової служби», «податковий орган», «державний податковий орган» у всіх відмінках і числах замінити словами „орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   3) у тексті Кодексу слова «орган державної податкової служби», «податковий орган»та «державний податковий орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
40. 12. у частині третій статті 368 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-41, 42, ст.492) слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «територіальних органів доходів і зборів».
 
-18- Хомутиннік В.Ю.
У пункту 12 розділу І законопроекту слова «територіальних органів доходів і зборів». замінити словами «державних податкових інспекцій»
 
Враховано   12. У частині третій статті 368 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40, 42, ст. 492) слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «державних податкових інспекцій».
 
41. 13. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№35-37, ст.446):
 
   13. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
42. 1) у частині третій статті 253 слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «територіальних органів доходів і зборів»;
 
-19- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у статті 183-3 :
у назві слова «органів державної податкової служби та митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів»;
у частині першій:
слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
доповнити пунктом 4 такого змісту
«зобов'язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи
використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим»;
частину другу виключити;
у частині четвертій слова «частини другої» замінити словами «частині третьої»
в абзаці другому частини восьмої слова «органу державної податкової служби, митного органу» замінити словами «органу доходів і зборів»;
Підпункт 1 вважати відповідно підпунктом 2 у якому числа «253 зімінити цифрами 258».
 
Враховано   1) у статті 183-3 :
у назві слова «органів державної податкової служби та митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів»;
у частині першій:
слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
доповнити пунктом 4 такого змісту
«зобов'язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи
використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим»;
частину другу виключити;
у частині четвертій слова «частини другої» замінити словами «частині третьої»
в абзаці другому частини восьмої слова «органу державної податкової служби, митного органу» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
43. 2) у тексті Кодексу слова «органи державної податкової служби», «орган державної податкової служби, митного органу» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   2) у частині третій статті 258 слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «державних податкових інспекцій»;
 
44. 14. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., №№48-49, ст.536):
 
   14. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):
 
45. 1) пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
46. «державне повітряне судно ? повітряне судно, що застосовується у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ та органах доходів і зборів»;
 
   «31) державне повітряне судно ? повітряне судно, що застосовується у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ та органах доходів і зборів»;
 
47. 2) у частині четвертій статті 70 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-20- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у частині четвертій статті 70 слова «митних органів України» замінити словами «органів доходів і зборів», а слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи» - словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»
 
Враховано   2) у частині четвертій статті 70 слова «митних органів України» замінити словами «органів доходів і зборів», а слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи» - словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
48. 3) у тексті Кодексу слова «митні органи», «митні органи України» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   3) у тексті Кодексу слова «митні органи», в усіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
49. 15. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, ст.88)
 
   15. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88):
 
50. 1) у частині першій статті 41 слова «органів Державної митної служби України» виключити;
 
-21- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 1 роздіу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у частині першій статті 41 та частини шостій статті 246 «податкового законодавства» замінити словами «податкового і митного законодавства», а слова «органів Державної митної служби України» виключити»
2) в абзаці п’ятому частини п’ятої статті 246 слова «головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
Враховано   1) у частині першій статті 41 слова «податкового законодавства» замінити словами «податкового і митного законодавства», а слова «органів Державної митної служби України» виключити»;
2) у статті 246:
в абзаці п’ятому частини п’ятої слова «головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
у частині шостій слова «податкового законодавства « замінити словами «податкового і митного законодавства», а слова «органів Державної митної служби України» виключити
 
51. 2) абзац п’ятий пункту 1 розділу Х «Прикінцеві положення» виключити.
 
   3) абзац п’ятий пункту 1 розділу Х «Прикінцеві положення» виключити.
 
52. 16. В абзаці третьому статті 14? Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, №21, ст.252 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   16. В абзаці третьому статті 14? Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2000 р., № 43, ст. 363; 2006 р., № 2-3, ст.35; із змінами внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
53. 17. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №29, ст.377 із наступними змінами):
 
   17. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст.377; 2002 р., № 29, ст.194; 2007 р., № 3, ст. 20; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
54. 1) у частині шостій статті 9 слова «Державна митна служба України» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
-22- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 1 пункту 17 розділу І законопроекту слово «шостій» замінити словом «п’ятій»
 
Враховано   1) у частині п’ятій статті 9 слова «Державна митна служба України» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
55. 2) у частині сорок четвертій статті 16 слова «державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   2) у частині сорок четвертій статті 16 слова «державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
56. 3) у частині четвертій статті 17 слова «митні органи України» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
   3) у частині четвертій статті 17 слова «митні органи України» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
57. 4) у частині четвертій статті 23 слова «органи державної митної служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
   4) у частині четвертій статті 23 слова «органи державної митної служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
58. 5) у першому реченні частини другої статті 37 слова «органів державної податкової» замінити словами «органів доходів і зборів», а слово «митних» - виключити.
 
   5) у першому реченні частини другої статті 37 слова «органів державної податкової» замінити словами «органів доходів і зборів», а слово «митних» виключити.
 
59. 18. У пунктах 4 та 5 частини 2 статті 12-2 Закону України „Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №47, ст.646 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   18. У пунктах 4 і 5 частини другої статті 12-2 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст..416; із змінами внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року №5492-VІ) слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
60. 19. У статті 10 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №2, ст.5 із наступними змінами) слова «митні установи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   19. У статті 10 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 2003 р., № 27, ст.209) слова «митні установи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
61. 20. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №22, ст.303 із наступними змінами):
 
   20. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст.303 із наступними змінами):
 
62. 1) у статті 3 після слово «та Митний кодекси України» доповнити словами «Податковий та Митний кодекси України»;
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 20 розділу І викласти в такій редакції:
«1) статтю 3 після слово «Кримінально процесуальний» доповнити словом «Податковий»
 
Враховано   1) статтю 3 після слово «Кримінально процесуальний» доповнити словом «Податковий»;
 
63. 2) у статті 5:
 
   2) у частині першій статті 5:
 
64. абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
65. «органів доходів і зборів ? оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою «;
 
   «органів доходів і зборів ? оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою «;
 
66. абзац десятий частини першої виключити;
 
   абзац десятий виключити;
 
67. 3) у частині четвертій статті 7 слова «Державної податкової служби України» замінити словами «органів доходів і зборів», а слова «Державної митної служби України» виключити;
 
-24- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 3 пункту 20 розділу І викласти в такій редакції:
«3) у частині четвертій статті 7 слова «податкової міліції Державної податкової служби України» замінити словами «органів доходів і зборів», а слова «Державної митної служби України» виключити;
 
Враховано   3) у частині четвертій статті 7 слова «податкової міліції Державної податкової служби України» замінити словами «органів доходів і зборів», а слова «Державної митної служби України» виключити;
 
68. 4) у статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
69. у пункті 2 частини першої слова «Державної податкової служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державної митної служби України» виключити;
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 29 розділу І законопроекту словам «Державної податкової служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Державної податкової служби України»
 
Враховано   у пункті 2 частини першої слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Державної податкової служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державної митної служби України» виключити;
 
70. у частині шостій після слів «у сфері податкового» доповнити словами «та митного»;
 
-26- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій підпункту 4 пункту 20 розділу І викласти в такій редакції::
«частину шосту після слів «у сфері податкового» доповнити словами «та митного», а слова «податкової міліції» замінити словами «оперативним підрозділам органів доходів і зборів»;
 
Враховано   частину шосту після слів «у сфері податкового» доповнити словами «та митного», а слова «податкової міліції» замінити словами «оперативним підрозділам органів доходів і зборів»;
 
71. 5) у статті 9:
 
   5) у статті 9:
 
72. у частині першій слова «органу державної митної служби» виключити;
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 4 пункту 20 розділу І викласти в такій редакції
«у частині першій слова «оперативного підрозділу податкової міліції» замінити словами «оперативного підрозділу органів доходів і зборів», а слова «органу державної митної служби» виключити;
 
Враховано   у частині першій слова «оперативного підрозділу податкової міліції» замінити словами «оперативного підрозділу органів доходів і зборів», а слова «органу державної митної служби» виключити;
 
73. у частині другій після слів «Міністерством внутрішніх справ України» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державною митною службою України», «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» виключити;
 
-28- Хомутиннік В.Ю.
Підпункту 4 пункту 20 розділу І після абзацу третього доповнити новм абзацом четвертим такого змісту:
«у частині третій слова слова «оперативного підрозділу податкової міліції, органу Державної митної служби України» замінити словами «оперативного підрозділу органів доходів і зборів»;
Абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим.
 
Враховано   частину другу після слів «Міністерством внутрішніх справ України» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державною митною службою України», «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» виключити;
у частині третій слова слова «оперативного підрозділу податкової міліції, органу Державної митної служби України» замінити словами «оперативного підрозділу органів доходів і зборів»;
 
74. у частині восьмій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державна митна служба України або» виключити;
 
   у частині восьмій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державна митна служба України або» виключити;
 
75. 6) у статті 9-1:
 
   6) у статті 9-1:
 
76. 1) у частині другій слова «Головою Державної митної служби України» замінити словами «уповноваженим керівником органу доходів і зборів»;
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 6 пункту 20 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині другій слова «головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі» замінити словами «уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі», а слова «Головою Державної митної служби України» замінити словами «уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів»
 
Враховано   у частині другій слова «головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі» замінити словами «уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі», а слова «Головою Державної митної служби України» замінити словами «уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів»;
 
77. 2) у частині третій слова «першим заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Головою Державної митної служби України» виключити.
 
-30- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій підпункту 6 пункту 20 розділу І викласти в такій редакції:
«у частині третій слова «першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції» замінити словами «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Головою Державної митної служби України» виключити.
 
Враховано   у частині третій слова «першим заступником Голови Державної податкової служби
України - начальником податкової міліції» замінити словами «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Головою Державної митної служби України» виключити.
 
78. 21. У Законі України „Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст.348 із наступними змінами):
 
   21. У Законі України „Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст.122; із змінами, внесеними законами України від 13 січня 2012 року № 4336-VІ та від 5 липня 2012 року № 5081-VІ):
 
79. 1) у підпункті «а» частини 2 статті 5 слова «і митних органів» замінити словами «та органів доходів і зборів»;
 
   1) в абзаці другому пункту «а» частини другої статті 5 слова «і митних органів» замінити словами «та органів доходів і зборів»;
 
80. 2) в абзаці п’ятому частини 1 статті 12 слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
   2) в абзаці п’ятому частини першої статті 12 слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
81. 22. У тексті Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст.350 із наступними змінами) слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
   22. У тексті Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст.160) слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
82. 23. В абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 37 Законі України „Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.385 із наступними змінами) слова «Державної податкової адміністрації України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   23. В абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 37 Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст.324; 2009 р. № 36-37, ст.511; із змінами внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404-VІ) слова «Державної податкової адміністрації України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
83. 24. У Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.382 із наступними змінами):
 
   24. У Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2001 р., №9, ст. 38; 2003 р., № 45, ст .357):
 
84. 1) в абзаці першому статті 17 слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   1) у статті 17 слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
85. 2) у пункті 1 частини другої статті 25 слово «митних» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   2) у пункті 1 частини другої статті 25 слово «митних» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
86. 25. У тексті Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №31, ст.440 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   25. У тексті Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413) слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
87. 26. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №36, ст.531 із наступними змінами):
 
   26. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст.53):
 
88. 1) у частині третій статті 41 слова «митної служби» виключити, а слова «державної податкової адміністрації» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
   1) у частині третій статті 41 слова «митної служби» виключити, а слова «державної податкової адміністрації» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
89. 2) у статті 93 слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   2) у назві і тексті статті 93 слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
90. 27. У частині другій статті 15 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №47, ст.642 із наступними змінами) слова «державних податкових органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   27. У частині другій статті 15 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст.642 2004 р., № 11, ст. 140) слова «державних податкових органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
91. 28. У Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст.110 із наступними змінами):
 
   28. У Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.110; 2005 р., № 10, ст. 187):
 
92. 1) у частині першій статті 7 слова «державною податковою службою» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   1) у статті 7 слова «державною податковою службою» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
93. 2) у пункті 5 частини п’ятої статті 11 слова «державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   2) у пункті 5 частини п’ятої статті 11 слова «державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
94. 29. У Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №35, ст.358 із наступними змінами):
 
   29. У Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст.358 із наступними змінами):
 
95. 1) у частині третій статті 5:
 
   1) у пункті 3 статті 5:
 
96. пункт «в» викласти в такій редакції:
 
   пункт «в» викласти в такій редакції:
 
97. «органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю»;
 
   «в) органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю»;
 
98. пункт «г» виключити;
 
   пункт «г» виключити;
 
99. 2) у пункті першому статті 17 слова «Державним митним комітетом України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   2) у пункті 1 статті 17 слова «Державним митним комітетом України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
100. 3) у статті 18:
 
   3) у статті 18:
 
101. частину другу викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
102. «2. Органи доходів і зборів зобов'язані:
 
   «2. Органи доходів і зборів зобов'язані:
 
103. а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки і платежі та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
 
   а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки і платежі та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
 
104. б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і вірогідності документів, пов'язаних з обчисленням платежів у бюджет, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в інформаційну систему, зв'язану з підприємництвом;
 
-31- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 29 проекту:
Пункт «б» частини другої статті 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» викласти у такій редакції:
«б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і достовірності документів, пов’язаних з обчисленням платежів у бюджет, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, отримувати інформацію із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;»,
 
Враховано частково   б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і достовірності документів, пов'язаних з обчисленням сум платежів до бюджету, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в інформаційну систему, зв'язану з підприємництвом;
 
105. в) негайно повідомляти про всі випадки перереєстрації підприємства у зв‘язку із зміною власника відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
 
   в) негайно повідомляти про всі випадки перереєстрації підприємства у зв‘язку із зміною власника спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
 
106. г) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;
 
   г) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;
 
107. ґ) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов'язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати комплексний контроль разом з Національним банком України за їх валютними операціями;
 
   ґ) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов'язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати спільно з Національним банком України комплексний контроль за їх валютними операціями;
 
108. д) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди»;
 
   д) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди»;
 
109. частину третю виключити;
 
   пункт 3 виключити;
 
110. 4) в абзаці третьому частини першої статті 19 слова «Державного митного комітету України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слово «податкових» виключити.
 
   4) в абзаці третьому пункту 1 статті 19 слова «Державного митного комітету України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слово «податкових» виключити.
 
111. 30. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст.383 із наступними змінами):
 
   30. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст.161; із змінами, внесеними Законом України від 6 вересня 2012 року № 5208-VІ):
 
112. 1) у частині сьомій статті 8 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
-32- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 3 доповнити абзацом такого змісту:
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«Нотаріус на письмовий запит органів доходів і зборів надає інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування»;
 
Враховано   1) у статті 8:
у частині сьомій слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«Нотаріус на письмовий запит органів доходів і зборів надає інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування»;
 
113. 2) у частині п’ятій статті 24 слова «державну податкову інспекцію» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
   2) у частині п’ятій статті 24 слова «державну податкову інспекцію» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
114. 3) у частині п’ятій статті 44 слова «органів державної податкової служби» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
   3) у частині п’ятій статті 44 слова «органів державної податкової служби» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
115. 31. У Законі України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №11, ст.50 із наступними змінами):
 
   31. У Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
116. 1) у пункті першому частини першої статті 2 слова «митні органи» виключити, а слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
   1) у пункті 1 частини першої статті 2 слова «митні органи» виключити, а слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
117. 2) у пункті «а» частини першої статті 14 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   2) у пункті «а» статті 14 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
118. 32. У частині другій статті 17 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №15, ст.86 із наступними змінами) після слів «не поширюються на працівників» доповнити словами «органів доходів і зборів», а слова «податкових органів» виключити.
 
   32. Абзац другий частини другій статті 17 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) після слів «не поширюються на працівників» доповнити словами «органів доходів і зборів», а слова «податкових органів» виключити.
 
119. 33. У статті 12-1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №12, ст.81 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   33. У статті 12-1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст.81; 2010 р., №1 ст.3; 2013 р., № 14, ст.90) слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
120. 34. У Законі України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №10, ст.62):
 
   34. У Законі України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.62; 2007 р., № 10, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VІ)
 
121. 1) у частині третій статті 3 після слів «Генеральна прокуратура України» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова „державної митної справи» виключити;
 
-33- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 1 пункту 34 слово «третій» замінити словом «першій»
 
Враховано   1) у частині першій статті 3 після слів «Генеральна прокуратура України» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова „державної митної справи» виключити;
 
122. 2) у частині третій статті 4 слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   2) у частині третій статті 4 слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
123. 3) у частині першій статті 7 після слів «оперативно-розшукову діяльність, банки» доповнити словами ‘„органи доходів і зборів», а слово „митні» виключити.
 
   3) частину першу статті 7 після слів «оперативно-розшукову діяльність, банки» доповнити словами ‘„органи доходів і зборів», а слово „митні» виключити.
 
124. 35. У тексті Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №10, ст.60 із наступними змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» у всіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідних відмінках і числі, а слова «митний орган України» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   35. У тексті Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку, а слова «митний орган України» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
125. 36. У Законі України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №17, ст.121 із наступними змінами):
 
   36. У Законі України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2010 р., № 30, ст..398; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
126. 1) у частині першій статті 28 слова «Про банкрутство» замінити словами «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 
   1) у статті 28 слова «Закону України «Про банкрутство» замінити словами «Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 
127. 2) у статті 35:
 
   2) у статті 35:
 
128. в абзаці четвертому частини першої слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
-34- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 2 пункту 36 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«органи доходів і зборів»;
 
Враховано   абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«органи доходів і зборів»;
 
129. у частині п’ятій слова «Органи державної податкової служби» замінити словами «Органи доходів і зборів», а слово «позачергової» виключити.
 
   у частині п’ятій слова «Органи державної податкової служби» замінити словами «Органи доходів і зборів», а слово «позачергової» виключити.
 
130. 37. У частині четвертій статті 40 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №18, ст.78 із наступними змінами) слова «органи державної податкової та митної служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   37. У частині четвертій статті 40 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №7, ст. 50; 2011 р., № 23, ст. 160) слова «органи державної податкової та митної служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
131. 38. У пункті 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №24, ст.137 із наступними змінами) слово «податкових» замінити словами «органів та органів доходів і зборів».
 
-35- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 38 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«38. У пункті 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 44, ст. 212; 1998 р., № 24, ст.137) слова «контрольних, податкових» замінити словами «контрольних органів, органів доходів і зборів».
 
Враховано   38. У пункті 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 44, ст. 212; 1998 р., № 24, ст.137) слова «контрольних, податкових» замінити словами «контрольних органів, органів доходів і зборів».
 
132. 39. У пункті 37-10 частини другої статті 7 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст.292 із наступними змінами) слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   39. У пункті 37-10 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2012 року № 5518-VІ) слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
133. 40. У підпункті 2 пункту «б» частини першої статті 35 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст.170 із наступними змінами) слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   40. У підпункті 2 пункту «б» частини першої статті 35 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст.170) слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
134. 41. Частину другу статті 14 Закону України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №23, ст.121 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-36- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
Пункт 41 (щодо змін до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування) виключити.
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів  41. Частину другу статті 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121; 2011 р., № 2-3, ст. 11) викласти в такій редакції:
 
    -37- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 41 проекту виключити
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів   
135. «Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюють органи доходів і зборів; ведення персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування ? Пенсійний фонд України відповідно до законодавства».
 
-38- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
абзац другий пункту 41 (зміни до статті 14 Основ законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування) викласти в такій редакції:
«Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють органи доходів і зборів та Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом.»;
 
Враховано   «Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють органи доходів і зборів та Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом».
 
136. 42. У Законі України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №№27-28, ст.182):
 
   42. У Концепції Національної програми інформатизації», схавленої Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 182):
 
137. 1) в абзаці восьмому розділу ІІІ слова «податкової адміністрації та митної служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
-39- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 1 пункту 42 розділу І законопроекту слово «восьмому» замінити словом «одинадцятому»
 
Враховано   1) в абзаці одинадцятому розділу ІІІ слова «податкової адміністрації та митної служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
138. 2) у статті 6 розділу VІ:
 
   2) у статті 6 розділу VІ:
 
139. в абзаці першому слова «податкової адміністрації» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
   в абзаці першому слова «податкової адміністрації» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
140. в абзаці другому слова «Державної податкової адміністрації» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   в абзаці другому слова «Державної податкової адміністрації» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
141. 43. У Законі України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №40, ст.249 із наступними змінами) слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   43. У тексті Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249) слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
142. 44. У тексті Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46, ст. 280 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
   44. У частині третій статті 24 і абзаці п’ятому частини другої статті 25 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
143. 45. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №9, ст.65 із наступними змінами):
 
   45. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65 із наступними змінами):
 
144. 1) у частині першій статті 3 слова «Державною митною службою України (далі ? Службою)» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   1) у статті 3 слова «Державною митною службою України (далі ? Службою)» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
145. 2) у пункті 2 частини 4 статті 27 слова «митних органів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 45 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у пункті 2 частини четвертої статті 27 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів»
 
Враховано   2) у пункті 2 частини четвертої статті 27 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
146. 3) у тексті Закону слово «Служба» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідних відмінку.
 
   3) у тексті Закону слово «Служба» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку.
 
147. 46. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №12, ст.80 із наступними змінами):
 
   46. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст.80 із наступними змінами):
 
148. 1) у частині другій статті 3 слова «Державній митній службі України (далі ? Служба)» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   1) у частині другій статті 3 слова «Державній митній службі України (далі ? Служба)» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
149. 2) у тексті Закону:
слово «Служба» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
   2) у тексті Закону слово «Служба» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку.
 
150. 47. У Законі Україні «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №11, ст.78 із наступними змінами):
 
   47. У Законі Україні «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78):
 
151. 1) у частині другій статті 3 слова «Державній митній службі України (далі ? Служба)» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   1) у частині другій статті 3 слова «Державній митній службі України (далі ? Служба)» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
152. 2) у тексті Закону:
 
   2) у тексті Закону:
 
153. слово «Служба» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
   слово «Служба» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
154. слова „митний орган України» та „митний орган» у всіх відмінках замінити словами „орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   слова «митний орган України» та «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
155. 48. У Законі України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №5, стаття 44 із наступними змінами):
 
   48. У Законі України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 44; 2006 р., № 48, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5061-VІ):
 
156. 1) у статті 2:
 
   1) у частині четвертій статті 2:
 
157. в абзаці другому частини четвертої слова «митного органу» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   в абзаці другому слова «митного органу» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
158. в абзаці третьому частини четвертої слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   в абзаці третьому слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
159. 2) частини четверту і п’яту статті 3 викласти в такій редакції:
 
   2) частини четверту і п’яту статті 3 викласти в такій редакції:
 
160. «4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити орган доходів і зборів ? митницю (якщо імпортуються або експортуються за таким договором товари) або державну податкову інспекцію (якщо імпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).
 
   «4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити орган доходів і зборів ? митницю (якщо імпортуються або експортуються за таким договором товари) або державну податкову інспекцію (якщо імпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).
 
161. Митниці здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи доходів і зборів про порушення строків надходження товарів, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.
 
   Митниці здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерними договорами та інформують органи доходів і зборів про порушення строків надходження товарів, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.
 
162. Державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують митниці про фактичний експорт робіт і послуг для забезпечення контролю за своєчасним надходженням товарів, що повинні бути імпортовані.
 
   Державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерними договорами та інформують митниці про фактичний експорт робіт і послуг для забезпечення контролю за своєчасним надходженням товарів, що мають бути імпортовані.
 
163. «5. Органи доходів і зборів мають право за результатами документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею».
 
   5. Органи доходів і зборів мають право за результатами документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею».
 
164. 49. У пункті 10 частини 2 статті 25 Закону України „Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №14, ст.81 із наступними змінами) слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   49. У пункті 10 частини другої статті 25 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №20-21, ст. 291; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
165. 50. У частині другій статті 35 Закону України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №22, ст.198 із наступними змінами) слова «державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   50. У частині другій статті 35 Закону України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198 із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VІ) слова «державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
166. 51. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №24, ст.207 із наступними змінами):
 
-41- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 51 проекту виключити
 
Відхилено   51. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст.142):
 
167. 1) у частині першій статті 3 слова «податковими органами» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
-42- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 51 підпунктом2 такого змісту:»2) у частині третій статті 8 слова «органи державної податковоъ служби» зкамінити словами «органи доходів і зборів»;Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:»у частині третій слова «податкових органах» замінити словами «органах доходів і зборів»
 
Враховано   1) у частині першій статті 3 слова «податковими органами» замінити словами «органами доходів і зборів»;
2) у частині третій статті 8 слова «органи державної податковоъ служби» зкамінити словами «органи доходів і зборів»;
 
168. 3) пункт 3 частини першої статті 44 після слів «пов'язані з трудовими правовідносинами» доповнити словами «та зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
   3) пункт 3 частини першої статті 44 доповнити словами «та зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
169. 4) статтю 65 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   4) статтю 65:
у частині третій слова «податкових органах» замінити словами «органах доходів і зборів»;
доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
170. «8. У разі виконання судового рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці у заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, боржник є податковим агентом, який виконує судове рішення з відрахуванням податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із сум, які належать до виплати стягувачу»;
 
   «8. У разі виконання судового рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи боржник є податковим агентом, який виконує судове рішення, з відрахуванням податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із сум, що належать до виплати стягувачу»;
 
171. 5) у частині першій статті 70 після слів «що залишається після утримання податків» доповнити словами «зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
   5) частину першу статті 70 доповнити словами «зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
172. 52. В абзаці другому частини сьомої статті 17 Закону України „Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №31, ст.246 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
   52 В абзаці другому частини сьомої статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011 р., № 34, ст. 343; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року №5496-VІ) слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
173. 53. У Законі України „Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №48, ст.405 із наступними змінами):
 
   53. У Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003р., № 24, ст. 159; 2011 р., № 33, ст. 326):
 
174. 1) у частині другій статті 8 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   1) у частині другій статті 8 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
175. 2) у статті 21:
 
   2) у статті 21:
 
176. у частині першій слова «митному органу» замінити словами «органу доходів і зборів», слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   у частині першій слова «митному органу» замінити словами «органу доходів і зборів», а слова «митними органами України» - «органами доходів і зборів»;
 
177. у частині другій слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   у частині другій слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
178. 3) у частині першій статті 22 слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   3) у частині першій статті 22 слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
179. 4) у частині першій статті 28 слово «митними» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
   4) у частині першій статті 28 слово «митними» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
180. 54. У тексті Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.446 із наступними змінами) слова «митні органи» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
   54. У тексті Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) слова «митні органи» в усіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
181. 55. У тексті Закону України „Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.451 із наступними змінами) слова „митними і податковими органами України», митні органи», «митний орган України», «державна податкова служба» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   55. У тексті Закону України „Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451) слова «митними і податковими органами України», «митні органи», «митний орган України» та «державна податкова служба» в усіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
182. 56. У статті 4 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.454 із наступними змінами):
 
   56. У статті 4 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260):
 
183. 1) у частині першій слова «центральним органом митної служби України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   1) у частині першій слова «центральним органом митної служби України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
184. 2) у частині другій слова „митними органами України» замінити словами „органами доходів і зборів».
 
   2) у частині другій слова „митними органами України» замінити словами „органами доходів і зборів».
 
185. 57. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №22, ст.171 із наступними змінами):
 
-43- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 58 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«57. В абзаці другому частини першої статті 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст.171; 2009 р., № 24, ст..298 із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року №5067-VІ та від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
Враховано   57. В абзаці другому частини першої статті 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2009 р., № 24, ст..298; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5067-VІ та від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
186. 1) в абзаці одинадцятому частини 1 статті 11 після слів «соціального захисту населення» доповнити словами «та органу доходів і зборів»;
 
      
187. 2) у пункті 5 частини другої статті 12 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
      
188. 3) в абзаці другому частини 1 статті 20 слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
      
189. 58. У частині другій статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.298 із наступними змінами) після слів «державної податкової» доповнити словами «та митної».
 
   58. Частину другу статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст..526 із наступними змінами) після слів «державної податкової» доповнити словами «та митної».
 
190. 59. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №35, ст.290 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   59. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №35, ст..290; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
191. 60. У статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5, ст.30 із наступними змінами) слова «органам державної податкової служби» замінити словами «органам доходів і зборів».
 
   60. У пункті 4 частини першої та частині дванадцятій статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) слова «органам державної податкової служби» замінити словами «органам доходів і зборів».
 
192. 61. У пункті 2 частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №14, ст.71 із наступними змінами) слова «державних податкових органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   61. У пункті 2 частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2011 р., № 2-3, ст.11) слова «державних податкових органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
193. 62. В абзаці третьому підпункту 14.19 пункту 14.1 статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №29, ст.137 із наступними змінами) слова «Державна податкова служба України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   62. В абзаці третьому пункту 14.19 статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст.137; із змінами, внесеними Закону України від 18 вересня 2012 року № 5284-VІ) слова «Державна податкова служба України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
194. 63. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №24, ст.128 із наступними змінами):
 
   63. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст.128 із наступними змінами):
 
195. 1) в абзаці третьому частини третьої статті 5 слова «органом державної податкової служби» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
   1) в абзаці третьому частини третьої статті 5 слова «органом державної податкової служби» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
196. 2) у частині другій статті 13-1 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   2) у частині другій статті 13-1 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
197. 64. У статті 6 Закону України „Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
-44- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 64 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«64. У статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5502-VІ):
1) а абзаці десятому частини десятої слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
2) у частині дванадцятій . слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано   64. У статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5502-VІ):
1) а абзаці десятому частини десятої слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
2) у частині дванадцятій . слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
198. 65. У пункті 6 частини третьої статті 6 Закону України «Про політичні партії в України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №23, ст.18 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   65. У пункті 6 частини третьої статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 18; 2005 р., № 34, ст. 437) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
199. 66. У Законі України „Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №50, ст.262 із наступними змінами):
 
   66. У статті 4-1 Закону України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2011 р. № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VІ):
 
200. 1) у статті 4-1:
 
      
201. у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-45- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 66 розділу І законпроекту викласти в такій редакції:
«у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи за 15 днів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за 15 днів»;
 
Враховано   1) у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи за 15 днів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за 15 днів»;
 
202. у частині п’ятій слова «державної податкової служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий пункту 66 розділу І законпроекту викласти в такій редакції:
«у другому реченні частини п’ятої слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
Враховано   2) у другому реченні частини п’ятої слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
203. 67. В абзаці другому частини 5 статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №15, ст.101 із наступними змінами) слова «органам державної податкової служби» замінити словами «органам доходів і зборів».
 
   67. В абзаці другому частини п’ятої статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101; 2013 р., № 2, ст. 4) слова «органам державної податкової служби» замінити словами «органам доходів і зборів».
 
204. 68. У Законі України „Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №17, ст.121 із наступними змінами):
 
   68. У Законі України „Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст.121; 2005 р., № 33, ст. 432; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VІ):
 
205. 1) в абзаці третьому частини першої статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий 68 розділу І законпроекту викласти в такій редакції:
«1) в абзаці третьому частини першої статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи шляхом» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, шляхом»
 
Враховано   1) в абзаці третьому частини першої статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи шляхом» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, шляхом»;
 
206. 2) у частині шостої статті 9 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   2) у частині шостій статті 9 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
207. 69. У Законі України «Про Товариство Червоного Хреста України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №5, стаття 47 із наступними змінами):
 
   69. У Законі України «Про Товариство Червоного Хреста України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47; 2013 р., № 2, ст. .4):
 
208. 1) у статті 18 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
   1) у статті 18 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
209. 2) у статті 24 слова «органах державної податкової служби» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
   2) у статті 24 слова «органах державної податкової служби» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
210. 70. У Законі України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №17, ст.140):
 
   70. У Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 17, ст. 140):
 
211. 1) у статті 14 слова «Центральний орган виконавчої влади з питань митної служби здійснює митний контроль» замінити словами „ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   1) у статті 14 слова «Центральний орган виконавчої влади з питань митної служби здійснює митний контроль» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
212. 2) в абзаці п’ятому статті 32 слова «територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   2) в абзаці п’ятому статті 32 слова «територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
213. 3) у статті 52 слова «центральним органом виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   3) у статті 52 слова «центральним органом виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
214. 4) у статті 58 слова «центрального органу виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   4) у статті 58 слова «центрального органу виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
215. 71. У частині другій статті 21 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №23, ст.148 із наступними змінами) слова «митні органи України» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   71. У частині другій статті 21 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148) слова «митні органи України» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
216. 72. У статті 4 Закону України „Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №25, ст.180 із наступними змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» виключити.
 
-48- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 72 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«72. У частині четвертій статті 4 Закону України „Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №25, ст.180 із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VІ);
абзац дванадцятий виключити;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано   72. У частині четвертій статті 4 Закону України „Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №25, ст.180 із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VІ);
абзац дванадцятий виключити;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
217. 73. У Законі України „Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №27, ст.208 із наступними змінами):
 
   73. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2009 р. № 10-ІІ, ст. 137; 2010 р. № 6, ст.. 46; із змінами внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 р. № 5459-VІ):
 
218. 1) у частині першій статті 20:
 
   1) у частині першій статті 20:
 
219. у пункті 9 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   у пункті 9 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
220. у пункті 19 слова «Державної митної служби України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   у пункті 19 слова «органами Державної митної служби України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
221. у пункті 33 слово «митними» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   у пункті 33 слово «митними» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
222. 2) у тексті Закону слова «митні органи України» та «митні органи» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
   2) у тексті Закону слова «митні органи України» та «митні органи» в усіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
223. 74. У тексті Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31, ст.263 із наступними змінами): слова «державної податкової служби» замінити словами «податків і зборів», слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі, а слова «центральний орган державної податкової служби» замінити словами „центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   74. У тексті Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) слова «державної податкової служби» замінити словами «податків і зборів», слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі, а слова «центральний орган державної податкової служби» - словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
224. 75. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49, ст.376 із наступними змінами):
 
   75. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст.376 із наступними змінами):
 
225. 1) у статтях 11, 14, 21, 40 слова «фіксований податок» виключити;
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункт 75 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у пунктах 1, 2 та 3 частини першої статті 11, абзацах другому та третьому пункту 1 статті 14, абзаці дев’ятому пункту 2 частини третьої статті 21 слова «фіксований податок» виключити
 
Враховано   1) у пунктах 1, 2 та 3 частини першої статті 11, абзацах другому та третьому пункту 1 статті 14, абзаці дев’ятому пункту 2 частини третьої статті 21 слова «фіксований податок» виключити;
 
    -50- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 75 (зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»):
у підпункті 1 цифри «40» виключити,
 
Враховано    
226. 2) у статті 21:
 
   2) у статті 21:
 
227. в абзаці п’ятому частини першої статті 21 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
   абзац п’ятий частини першої викласти в такій редакції:
«органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
228. в частині другій слова «постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)».
 
-51- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
доповнити пункт 75 підпунктом 3 такого змісту:
«3) Статтю 44 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію.»;
 
Враховано   у частині другій слова «постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)»;
3) статтю 44 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію».
 
229. 76. У статті 22 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №7, ст.47 із наступними змінами) слова «митний орган» замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках та множині.
 
-52- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 76 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у статті 15:
у назві та тексті статті 15 слова «начальницького складу податкової міліції» замінити словами «начальницького і рядового складу податкової міліції»;
2) в абзацах першому і третьому частини першої та частині третій статті 22 слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
Враховано   76. У Законі України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47):
1) у статті 15:
у назві та тексті статті 15 слова «начальницького складу податкової міліції» замінити словами «начальницького і рядового складу податкової міліції»;
2) в абзацах першому і третьому частини першої та частині третій статті 22 слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
230. 77. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст.155 із наступними змінами):
 
   77. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст.155; 2006 р. № 14, ст.. 116, № 30, ст. 258; 2012 р., № 19-22, ст.. 176; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ):
 
231. 1) у частині другій статті 38 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митної справи» виключити;
 
   1) частину другу статті 38 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митної справи» виключити;
 
232. 2) у пункті 9 частини першої статті 39 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митної справи» виключити.
 
   2) пункт 9 частини першої статті 39 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митної справи» виключити.
 
233. 78. У статті 15 Закону України «Про захист суспільної моралі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст.192, 2010 р., № 10, ст.105) слова «Державна митна служба України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   78. У частині першій статті 15 Закону України «Про захист суспільної моралі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст.192) слова «Державна митна служба України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
234. 79. В абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №49, ст.527 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
   79. В абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
235. 80. У тексті Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №51, ст.553 із наступними змінами) слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   80. У тексті Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
236. 81. У статті 24 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №6, стор. 267, ст.147 із наступними змінами) слова «митні органи» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
   81. У статті 24 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст.147) слова «митні органи» в усіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
237. 82. У частині шостій статті 15 Закону України „Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №26, ст.350 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
   82. У частині шостій статті 15 Закону України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
238. 83. У частині п’ятій статті 15 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №31, стор. 1238, ст.419 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
   83. У частині п’ятій статті 15 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 24; 2011 р., № 33, ст. 327) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
239. 84. У частині другій статті 3 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №27, стор. 990, ст.230 із наступними змінами) слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   84. У частині другій статті 3 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст.230; із змінами, внесеними Законом України "від 14 жовтня 2012 року № 5456-VІ) слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
240. 85. В абзаці четвертому частини 1 статті 42 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, стор. 1126, ст.268 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   85. В абзаці четвертому частини першій статті 42 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31; 2011 р., № 23, ст..160; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
241. 86. У Законі України «Про управління об'єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №46, ст.456 із наступними змінами):
 
   86. У Законі України «Про управління об'єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):
 
242. 1) у статті 11:
 
   1) у статті 11:
 
243. в абзаці восьмому частини 5 слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
   в абзаці восьмому частини п’ятої слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
244. у частині 11 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   у частині одинидцятій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
245. 2) в абзаці першому частини 2 статті 12 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   2) в абзаці першому частини другої статті 12 слова «із забезпечення реалізації єдиної державної податкової політики замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
246. 87. У частині другій статті 3 Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №38, ст.536 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
   87. У частині другій статті 3 Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536; 2011 р. № 28, ст. 253) слова «органів державної податкової служби» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
247. 88. У Законі України «Про прикордонний контроль» (Відомості Верховної Ради України, 2010, №6, ст.46 із наступними змінами):
 
   88. У Законі України «Про прикордонний контроль» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 6, ст. 46):
 
248. 1) у пункті 19 частини першої статті 1 слова «начальником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
   1) у пункті 19 частини першої статті 1 слова «начальником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
249. 2) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова «керівником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
   2) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова «керівником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
250. 3) в абзаці другому частини шостої статті 6 слова «із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-53- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 3 пункту 88 розділу І законопроекту слово «другому» замінити словом «четвертому».
 
Враховано   3) в абзаці четвертому частини шостої статті 6 слова «із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
251. 4) в абзаці другому частини другої статті 25 слова «керівником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
   4) в абзаці другому частини другої статті 25 слова «керівником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
252. 5) у тексті Закону слова «митний орган» у всіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
   5) у тексті Закону слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі
 
253. 89. У частині 2 статті 43 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№35, 36 стор.1220, ст.491 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів», а слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
-54- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 89 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«89. У частині другій статті 43 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст.491; 2013 р., № 14, ст.. 89) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках замінити словами «органом доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
Враховано   89. У частині другій статті 43 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491; 2013 р., № 14, ст.. 89) слова «орган державної податкової служби» в усіх відмінках замінити словами «органом доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
254. 90. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №21, ст.144 із наступними змінами):
 
   90. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144):
 
255. 1) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
 
256. «2. Розподіл повноважень, передбачених частиною першою цієї статті, між органами доходів і зборів визначається законодавством»;
 
   «2. Розподіл повноважень, передбачених частиною першою цієї статті, між органами доходів і зборів визначається законодавством»;
 
257. 2) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:
 
258. «2. Рішення про призупинення митного оформлення продукції приймає орган доходів і зборів»;
 
   «2. Рішення про призупинення митного оформлення продукції приймає орган доходів і зборів»;
 
259. 3) у тексті Закону слова «митний орган» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   3) у тексті Закону слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
260. 91. У Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №40, ст.404 із наступними змінами):
 
   91. У Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404):
 
261. 1) у статті 4:
 
      
262. у підпункті «е» пункту 1 частини першої слова «митної служби, державної податкової служби» замінити словами «доходів і зборів»;
 
   1) у підпункті «е» пункту 1 частини першої статті 4 слова «митної служби, державної податкової служби» замінити словами «доходів і зборів»;
 
263. 2) у частині третій статті 12 слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів»;
 
   2) у частині третій статті 12 слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів»;
 
264. 3) в абзаці другому примітки 3 додатку слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
   3) в абзаці другому пункту 3 примітки додатка слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
265. 92. Пункт 1 частини 11 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №1, ст.2 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
   92. Пункт 1 частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392) викласти в такій редакції:
 
266. «1) для фізичної особи ? прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з'ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків».
 
   «1) для фізичної особи ? прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з'ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків».
 
267. 93. В абзаці шостому частини 1 статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№19 - 20, ст.179 із наступними змінами) слово «митних» замінити словами «доходів і зборів».
 
   93. В абзаці шостому частини першої статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19 - 20, ст. 179) слово «митних» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
268. 94. У тексті Закону України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №28, ст.311) слова «центральним органом державної податкової служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   94. У тексті Закону України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст.311) слова «центральним органом державної податкової служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
269. 95. У частині 3 статті 23 Закону України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №1, ст.1) слова «органах державної податкової служби» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
   95. У частині третій статті 23 Закону України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) слова «органах державної податкової служби» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
270. 96. В абзаці чотирнадцятому частини четвертої статті 9 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 8, ст.66) слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 96 розділу І законопроекту слово « абзаці чотирнадцятому частини четвертої» замінити словом «абзаці сімнадцятому частини другої»
 
Враховано   96. В абзаці сімнадцятому частини другої статті 9 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст. 66) слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
271. 97. У пункті 7 Закону України «Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 року № 4722-VІ слова «державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
-56- Хомутиннік В.Ю.
Пункті 97 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«97. У пункті 7 частини першої статті 2 Закону України «Про правила етичної поведінки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №14, ст.94) слова «митної служби, державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
Враховано   97. У пункті 7 частини першої статті 2 Закону України «Про правила етичної поведінки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №14, ст.94) слова «митної служби, державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
272. 98. У Законі України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р. № 7, ст.65):
 
   98. У Законі України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):
 
273. 1) у частині другій статті 11 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   1) у частині другій статті 11 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
274. 2) у тексті Закону слова «митний орган» замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках та множині.
 
   2) у тексті Закону слова «митний орган» в усіх відмінках і чіслах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповіднму відмінку і числі.
 
275. 99. У тексті статті 8 Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» 21 червня від 2012 р, № 4999-VІ слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митний орган України» та «митний орган» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   99. У тексті статті 8 Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митні органи України» та «митні органи» в усіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
276. 100. У тексті Закону України «Про індустріальні парки» від 21 червня 2012 року № 5018-VІ слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»/
 
   100. У тексті Закону України «Про індустріальні парки» слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
277. 101. Пункт 18 частини 2 статті 22 Закону України «Про зайнятість населення» 5 липня 2012 року № 5067-VІ викласти в такій редакції:
 
   101. Пункт 18 частини другої статті 22 Закону України «Про зайнятість населення» викласти в такій редакції:
 
278. «18) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом України. Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду України, а в разі потреби ? шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників».
 
   «18) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом України. Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду України, а в разі потреби ? шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників».
 
279. 102. В абзаці другому частини другої статті 14 Закону України «Про державні лотереї в Україні» 6 вересня 2012 року № 5204-VІ слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   102. В абзаці другому частини другої статті 14 Закону України «Про державні лотереї в Україні слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
280. 103. У Законі України «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 року№ 5479-VІ слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 103 розділу І законопроекту слова «У Законі України» замінити словами «У пункті 8 частини другої статті 4 і пункті 8 частини першої статті 6 Закону України»
 
Враховано   103. У пункті 8 частини другої статті 4 і пункті 8 частини першої статті 6 Закону України «Про аграрні розписки» слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
281. 104. У Законі України Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст.145) слова «митних органів» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 104 розділу І законопроекту слова «У Законі України» замінити словами «У частині п’ятій статті 13 Закону України»
 
Враховано   104. У частині п’ятій статті 13 Закону України Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5436-VІ) слова «митних органів» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
282. 105. У Законі України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.755 із наступними змінами) слово «митниці» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
-59- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 105 розділу І законопроекту слова «У Законі України» замінити словами «В абзаці одинадцятому частини першої статті 10 Закону України»
 
Враховано   105. В абзаці одинадцятому частини першої статті 10 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.755) слово «митниці» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
283. 106. У Закону України „Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 15, ст.193:
 
   106. У Закону України „Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 15, ст.193:
 
284. 1) у пункті 1 слова «збору на обов’язкове державне пенсійне страхування» замінити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», слова «акцизного збору» ? словами «акцизного податку», слова «податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» ? словами «збору за першу реєстрацію транспортного засобу», слова «державного мита» ? словами „мита», слова «збору за спеціальне використання природних ресурсів» ? словами „збору за спеціальне використання води» та «збору за спеціальне використання лісових ресурсів»;
 
-60- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункті 106 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
1) у пункті 1:
абзац другий підпункту «д» викласти в такій редакції:
«акцизного податку»;
абзац другий підпункту «в» викласти в такій редакції:
«збору за першу реєстрацію транспортного засобу»;
абзац шостий замінити двома абзацами такого змісту»:
«збору за спеціальне використання води;
збору за спеціальне використання лісових ресурсів»
 
Враховано   1) у пункті 1:
абзац другий підпункту «д» викласти в такій редакції:
«акцизного податку»;
абзац другий підпункту «в» викласти в такій редакції:
«збору за першу реєстрацію транспортного засобу»;
абзац шостий замінити двома абзацами такого змісту»:
«збору за спеціальне використання води;
збору за спеціальне використання лісових ресурсів»;
 
    -61- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 106 (щодо змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах»):
у підпункті першому слова «збору на обов’язкове державне пенсійне страхування» замінити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, слова» виключити.
 
Враховано    
    -62- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 106 (зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах»):
у підпункті 1 слова «збору на обов’язкове державне пенсійне страхування» замінити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» виключити;
 
Враховано .   
285. 2) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   2) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
286. «2) уповноваженими органами України у розумінні підпункту "d" пункту 1 статті 3 Конвенції (додаток В) є:
 
   «2) уповноваженими органами України у значенні підпункту "d" пункту 1 статті 3 Конвенції (додаток В) є:
 
287. центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію».
 
-63- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій підпункту 2 пункту 106 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;.
Пенсійний фонд України»;
 
    -64- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 106 (щодо змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах»):
у абзаці третьому підпункту другого слова «єдиного внеску» виключити.
 
Враховано    
    -65- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 106 (зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах»):
підпункт 2 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пенсійний фонд України»;
 
Враховано    
288. 107. У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст.389 із наступними змінами) слова «валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» замінити словами «контролю органами доходів і зборів, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства».
 
   107. У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) слова «валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» замінити словами «контролю органами доходів і зборів, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства».
 
289. 108. У статті 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст.258 із наступними змінами) слова «митного органу» замінити словом «митниці».
 
-66- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 108 розділу І законопроекту слова і цифри «У статті 21 Закону України» замінити словами і цифрами «У частині треті статті 21 Закону України»
 
Враховано   108. У частині третій статті 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258 ; 2009 р. № 27, ст. 350; із змінами внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462- VІ) слова «митного органу» замінити словом «митниці».
 
290. 109. У статті 26 Закону України «Про поштовий зв'язок» (Відомості Верховної Ради України, , 2002 р., № 6, ст.39 із наступними змінами) слова «митний орган» замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках та множині.
 
-67- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 109 розділу І законопроекту слова і цифри «У статті 26 Закону України» замінити словами і цифрами «У частинах другій і третій статті 26 Закону України»
 
Враховано   109. У частинах другій і третій статті 26 Закону України «Про поштовий зв'язок» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст.39) слова «митні органи» в усіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
291. 110. У статті 45 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст.64 із наступними змінами) слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   110. У статті 45 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
292. 111. У статті 19 Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст.162 із наступними змінами) слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
-68- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 111 розділу І законопроекту слова і цифри «У статті 19 Закону України» замінити словами і цифрами «У частині четветрій статті 26 Закону України»
 
Враховано   111. У частині четвертій статті 19 Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст.162) слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
293. 112. У статті 44 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98 із наступними змінами) слова «митні органи» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
-69- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 112 розділу І законопроекту слова і цифри «У статті 44» замінити словами і цифрами «У статтях 44, 45, 49 та 50»
 
Враховано   112. У статтях 44, 45, 49 та 50 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533) слова «митні органи» в усіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
294. 113. У статті 15 Закону України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №19, ст.80 із наступними змінами) слова «податкові та митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
   113. У статті 15 Закону України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80) слова «податкові та митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
295. 114. У Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №4, ст. 18 із наступними змінами):
 
   114. У Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):
 
296. 1) у пункту 11 статті 7 слова «плати за замелю та сплати земельного податку» замінити словами «плати за землю»;
 
   1) у пункті 11 частини першої статті 7 слова «плати за землю та сплати земельного податку» замінити словами «плати за землю»;
 
297. 2) у статті 30 слова «сплати земельного податку» замінити словами «плати за землю».
 
   2) у статті 30 слова «сплати земельного податку» замінити словами «плати за землю».
 
298. 115. У статті 38 Закону України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №34, ст.352 із наступними змінами) слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
-70- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 115 розділу І законопроекту слова і цифри «У статті 38 Закону України» замінити словами і цифрами «У частині другій статті 38 Закону України»
 
Враховано   115. У частині другій статті 38 Закону України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України; 2006 р, № 19-20, ст. 167; 2011 р., № 33, ст. 326) слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
299. 116. У тексті Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України від 28.07.1992 - 1992р., №30, ст.416) слова «митні органи» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
   116. В абзаці сьомому частини першої Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України 1995р., № 15, ст. 99; 2011 р. № 29, ст. 272, п. 44, ст. 458) слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
300. 117. У частині третій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року № 15-93 слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   117. У частині третій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
301. 118. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13-17, ст.112 із наступними змінами):
 
-71- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
1) підпункти перший - десятий виключити (залишити норми діючих редакцій);
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів  118. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст.11):
 
    -72- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 118 проекту виключити
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів   
    -73- Блавацький М.В.
Виключити з тексту проекту закону пропозицію щодо віднесення до функцій органів доходів і зборів здійснення адміністрування «єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», оскільки єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування не включений до переліку податків та зборів, справляння яких передбачено статтями 9 та 10 Податкового кодексу України, тому не входить до системи оподаткування і податкове законодавство не може регулювати порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів   
302. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
303. у частині 1:
 
   у частині першій:
 
304. у пункті 1 після слів «Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування» доповнити словами « (далі - Державний реєстр)»;
 
   у пункті 1 після слів «Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування» доповнити словами « (далі - Державний реєстр)»;
 
305. доповнити пунктом 3? такого змісту:
 
   доповнити пунктом 3? такого змісту:
 
306. «3?) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику) та його територіальні органи»;
 
-74- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 1 (зміни до статті 1):
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«3?) органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску та його територіальні органи;»;
 
Відхилено   «3?) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (у частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), та його територіальні органи»;
 
    -75- Шаров І.Ф.
Абзац 5-й пункту 118 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3?) органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів) та забезпечує її реалізацію (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику) та його територіальні органи»;».
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів   
307. у пункті 6 слова «територіальними органами Пенсійного фонду України» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
   у пункті 6 слова «територіальними органами Пенсійного фонду України» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
308. доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
      
309. «6?) основне місце обліку платника єдиного внеску - місцезнаходження юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи, місце проживання фізичної особи на підставі відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;
 
-76- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
абзац восьмий (положення нового пункту 6?) виключити;
 
Враховано      
310. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 викласти в такій редакції:
 
311. «7) Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний фонд) -орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру та виконувати інші функції, передбачені законом»;
 
-77- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
абзац десятий (редакція пункту 7) після слів «вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру» доповнити словами «здійснювати контроль за достовірністю поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню»;
 
Відхилено   «7) Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний фонд) -орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру та виконувати інші функції, передбачені законом»;
 
312. 2) у статті 5:
 
   2) у статті 5:
 
313. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
314. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
315. «1. Облік осіб, зазначених у частині першій статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-78- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 2 (зміни до статті 5):
в абзаці четвертому:
слова «частині першій» замінити словами та цифрами «пунктах 1, 4, 5 частини першої»;
доповнити абзац словами «за погодженням з Пенсійним фондом та Пенсійним фондом.»;
 
Враховано   «Облік осіб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної системи) - з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та Пенсійним фондом»;
 
316. в абзаці другому слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
-79- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 2 (зміни до статті 5):
абзац п’ятий після слів «в абзаці другому» доповнити словами та цифрами «слово та цифру «пункті 1» замінити словами та цифрами «у пунктах 1, 4, 5» та»
 
Враховано   в абзаці другому слово та цифру «пункті 1» замінити словом та цифрами «пунктах 1, 4, 5», а слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
317. в абзаці сьомому слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
-80- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 2 (зміни до статті 5):
абзац шостий замінити новими абзацами такого змісту:
«абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п’ятому та сьомому пункту 1 та пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці шостому пункту 1 та пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України , - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - за їхньою заявою.»;
 
Враховано   абзац сьомомий викласти в такій редакції:
«Зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п'ятому та сьомому пункту 1 та пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці шостому пункту 1 та пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - за їхньою заявою»;
доповнити новим абзацем такого змісту:
«Органи доходів і зборів повідомляють Пенсійний фонд про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням органу доходів і зборів, в якому взято на облік платника. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику за погодженням з Пенсійним фондом»;
 
    -81- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 118 розділу І законопроекту після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити новими абзацами такого змісту::
«Органи доходів і зборів повідомляють Пенсійний фонд про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням органу доходів і зборів, в якому взято на облік платника. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику за погодженням з Пенсійним фондом»;
 
Враховано    
318. у частині другій:
 
-82- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци сьомий-одинадцятий підпункту 2 пункту 118 розділу І законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«у частині другій слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»
 
Враховано   у частині другій слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
319. в абзаці першому слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
      
320. доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
      
321. «Органи доходів і зборів повідомляють Пенсійний фонд про взяття на облік як платників єдиного внеску зазначених осіб, на підставі чого Пенсійний фонд вносить відповідні відомості до реєстру застрахованих осіб;
 
      
322. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом»;
 
      
323. у частині третій:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
324. абзац перший викласти в такій редакції:
 
      
325. «3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 8 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом, , безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік, в якому для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, зазначається клас професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника. Клас професійного ризику виробництва визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;
 
   «3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 8 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік, в якому для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, зазначається клас професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника. Клас професійного ризику виробництва визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 
326. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
      
327. «Порядок надання органом доходів і зборів відомостей про клас професійного ризику виробництва визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;
 
   Порядок надання органом доходів і зборів відомостей про клас професійного ризику виробництва визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;
 
328. 3) у статті 6:
 
   3) у статті 6:
 
329. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
330. у пункті 1 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції»;
 
   у пункті 1 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції»;
 
331. у пункті 2 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   у пункті 2 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
332. у пункті 3 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції»;
 
-83- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 3 (зміни до статті 6):
в абзаці п’ятому слова «та Пенсійного фонду у межах їх компетенції» виключити;
 
Відхилено   у пункті 3 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції»;
 
333. у пункті 4 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів та Пенсійного фонду»;
 
   у пункті 4 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів та Пенсійного фонду»;
 
334. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
335. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
 
336. «3) допускати посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а до проведення перевірки щодо достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та для призначення пенсій - посадових осіб органів Пенсійного фонду України, за наявності направлення та/або наказу на перевірку та посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки»;
 
   «3) допускати посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а до проведення перевірки щодо достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та для призначення пенсій - посадових осіб органів Пенсійного фонду України за наявності направлення та/або наказу про перевірку та посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки;
 
337. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
      
338. «4) подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, в порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування»;
 
   4) подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування»;
 
339. у пункті 5 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   у пункті 5 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
340. у пункті 8 слова «територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «орган доходів і зборів»;
 
-84- Хомутиннік В.Ю.
Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 118 розділу І законопроекту доповнити словами « а слова «Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування» - словами «Державному реєстрі»
 
Враховано   у пункті 8 слова «територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами « у складі звітності «; а слова «Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування» - словами «Державному реєстрі»;
 
    -85- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 3 (зміни до статті 6):
в абзаці тринадцятому «орган доходів і зборів» замінити словами «у складі звітності»;
 
Враховано    
341. у пункті 10 слова «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «Державного реєстру»;
 
-86- Хомутиннік В.Ю.
Абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 118 розділу І виклати в такій редакції
«у пункті 10 слова «територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «у складі звітності», а слова «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» - словами «Державного реєстру»;
 
Враховано   у пункті 10 слова «територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «у складі звітності», а слова «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» - словами «Державного реєстру»;
 
342. у пункті 11 слова «у територіальному органі Пенсійного фонду» замінити словами «в органах доходів і зборів»;
 
   у пункті 11 слова «у територіальному органі Пенсійного фонду» замінити словами «в органі доходів і зборів»;
 
343. 4) у статті 8:
 
-87- Стоян О.М.
У пункті 118 (у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"):
підпункт 4 (у статті 8) виключити;
 
Відхилено Не відповідає функціям органів доходів і зборів  4) у статті 8:
 
344. друге речення частини другої виключити;
 
-88- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 4 (зміни до статті 8):
абзац другий - четвертий виключити;
 
Відхилено   друге речення частини другої виключити;
 
345. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
346. «4. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим Законом, Податковим кодексом України, у частині адміністрування, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-89- Хомутиннік В.Ю.
В Абзаці четвертому підпункту 4 пункту 118 розділу І слова «Податковим кодексом України, у частині адміністрування» замінити словами «у частині адміністрування - Податковим кодексом України»
 
Враховано   «4. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим Законом, у частині адміністрування - Податковим кодексом України, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
347. у частині двадцять восьмій після слів «за пропозицією» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   абзац перший частини двадцять восьмої після слів «за пропозицією» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
348. 5) у статті 9:
 
   5) у статті 9:
 
349. у частині третій:
 
      
350. в абзаці першому слова «територіальний орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «до органів Міністерства доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
-90- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци другий-третій підпункту 5 пункту 118 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині третій слова «Обчислення єдиного внеску територіальними органами Пенсійного фонду» замінити словами «Обчислення єдиного внеску органами доходів і зборів», а слова «подається платниками до
територіальних органів Пенсійного фонду» замінити словами «подається платниками до
органів доходів і зборів»;
 
Враховано   у частині третій слова «Обчислення єдиного внеску територіальними органами Пенсійного фонду» замінити словами «Обчислення єдиного внеску органами доходів і зборів», а слова «подається платниками до
територіальних органів Пенсійного фонду» замінити словами «подається платниками до
органів доходів і зборів»;
 
351. доповнити частиною 3? такого змісту:
 
-91- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци четвертий – восьмий підпункту 5 пункту 118 розділу І законопроекту виключити:
 
Враховано      
352. «3?. Звітність подається платниками єдиного внеску до органу доходів і зборів:
 
      
353. 1) особисто платником єдиного внеску або уповноваженою на це особою;
 
      
354. 2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
-92- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 5 (зміни до статті 9):
абзац сьомий виключити;
 
Враховано      
355. 3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку визначеному законодавством»;
 
      
356. у частині п’ятій слова «територіальних органів Пенсійного фонду» замінити словами «Державного реєстру»;
 
-93- Хомутиннік В.Ю.
Абзац девєятий підпункту 5 пункту 118 розділу І законопроекту викластиі в твкій редакції:
«у частині п’ятій:
в абзаці першому слова «територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України» замінити словами «органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
в абзаці другому слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
в абзаці третьому слова «Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України» замінити словами «органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру здійснюються у гривнях органами доходів і зборів за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску»
 
Враховано   у частині п’ятій:
в абзаці першому слова «територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України» замінити словами «органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
в абзаці другому слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
в абзаці третьому слова «Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України» замінити словами «органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру здійснюються у гривнях органами доходів і зборів за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску»;
 
    -94- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 5 (зміни до статті 9):
в абзаці дев’ятому слова «Державного реєстру» замінити словами «органів доходів і зборів
 
Враховано    
357. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
358. в абзаці першому слова «органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
-95- Хомутиннік В.Ю.
Абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 118 розділу І законопроекту викластиі в твкій редакції:
«абзац перший викласти в такій редакції:
«Для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та його територіальних органах, відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску»
 
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції:
«Для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та його територіальних органах, відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску»;
 
359. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
360. «Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
-96- Хомутиннік В.Ю.
Абзац тринадцятий підпункту 5 пункту 118 розділу І законопроекту викластиі в твкій редакції:
«Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»
 
Враховано   «Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
361. в абзаці третьому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   в абзаці третьому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
362. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
363. в абзаці другому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
   в абзаці другому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
364. в абзаці п’ятому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   в абзаці п’ятому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
365. у частині десятій:
 
   у частині десятій:
 
366. у пункті 1 слова «Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «органу доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
-97- Хомутиннік В.Ю.
Абзац ltd’znyflwznbq підпункту 5 пункту 118 розділу І законопроекту викластиі в твкій редакції:
у пункті 1 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
у пункті 3 слова «Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України» замінити словами «органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»
 
Враховано   у пункті 1 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
у пункті 3 слова «Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України» замінити словами «органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
    -98- Стоян О.М.
До розділу І:
у підпункті 5 (у статті 9):
абзаци двадцятий і двадцять перший викласти в редакції:
"абзац перший частини дванадцятої викласти в такій редакції:
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (крім платників, які мають статус неприбуткової організації та виплачують заробітну плату за рахунок добровільних внесків членів профспілкової або іншої громадської організації, або за рахунок державної фінансової підтримки). Платники, що мають статус неприбуткової організації та які виплачують заробітну плату за рахунок добровільних внесків членів профспілкової або іншої громадської організації, або за рахунок державної фінансової підтримки
 
Відхилено    
367. частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
368. «13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
-99- Хомутиннік В.Ю.
Абзац двадцять перший підпункту 5 пункту 118 розділу І законопроекту викластиі в твкій редакції:
«13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»
 
Враховано   «13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
369. у частині чотирнадцятій слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів», слова «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «реєстру страхувальників Державного реєстру»;
 
   у частині чотирнадцятый слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів», а слова «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» - словами «реєстру страхувальників Державного реєстру»;
 
370. 6) у статті 10:
 
   6) у статті 10:
 
371. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
372. в абзаці першому слова «Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
-100- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій підпункту 6 пункту 118 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці першому слова «територіального органу Пенсійного фонду замінити словами органу доходів і зборів»,. а слова «Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»
 
Враховано   в абзаці першому слова «територіального органу Пенсійного фонду замінити словами органу доходів і зборів», а слова «Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
    -101- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 6 (зміни до статті 10):
абзац третій після слів «в абзаці першому» доповнити словами «слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
Враховано .   
373. в абзаці другому слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
   в абзаці другому слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
374. в абзаці третьому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів», слова «Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
   в абзаці третьому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів», а слова «Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування» - словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
375. у частині шостій слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
-102- Хомутиннік В.Ю.
Абзац шостий підпункту 6 пункту 118 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці першому частини сьмої слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
Враховано   в абзаці першому частини сьмої слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
376. у частині сьомій:
 
      
377. у пункті 2 слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
-103- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци сьомий-восьмий підпункту 6 пункту 118 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці першому пункту 2 частини восьмої слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
в абзаці третьому частни дев‘ятої слова «органах Пенсійного фонду» замінити словами «органах доходів і зборів»;
 
Враховано   в абзаці першому пункту 2 частини восьмої слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
в абзаці третьому частни дев‘ятої слова «органах Пенсійного фонду» замінити словами «органах доходів і зборів»;
 
378. 7) у статті 11
 
   7) у статті 11
 
379. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
380. «1. Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках органів доходів і зборів, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані рахунки Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів відповідно до визначених законом пропорцій.
 
   «1. Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках органів доходів і зборів, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані рахунки Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів відповідно до визначених законом пропорцій.
 
381. Обмін інформацією перерахованих на рахунки органів доходів і зборів здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом та зазначеними фондами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
-104- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці третьому підпункту 7 пункту 118 розділу І законопроекту слова «та зазначеними фондами» замінити словами «та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування»
 
Враховано   Обмін інформацією щодо перерахованих на рахунки органів доходів і зборів страхових коштів здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
382. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
383. в абзаці першому слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
   в абзаці першому слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
384. у пункті 1 після слів «на рахунки» доповнити словами «Пенсійного фонду»;
 
   пункт 1 після слів «на рахунки» доповнити словами «Пенсійного фонду»;
 
385. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-105- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци восьмий-дев’ятий підпункту 7 пункту 118 розділу І законопроекту виключити, як такі, що дублюють нову редакцію частини тринадцятої статті 9
 
Враховано      
386. «3. Порядок повернення органами доходів і зборів надміру або помилково сплачених сум, безпідставно стягнених сум єдиного внеску та їх повернення платнику єдиного внеску встановлюється за порядком визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
-106- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 7 (зміни до статті 11):
абзаці дев’ятий доповнити словами «, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.»;
 
Враховано по суті у змінах до нової редакції частини тринадцятої статті 9     
387. 8) назву Розділу ІV викласти в такій редакції:
 
   8) назву розділу ІV викласти в такій редакції:
 
388. «Розділ ІV. Повноваження органів доходів і зборів, пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску»;
 
   «Розділ ІV.
Повноваження органів доходів і зборів, пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску»;
 
389. 9) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
   9) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
390. «Стаття 12. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику
 
   «Стаття 12. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику
 
391. 1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику є забезпечення адміністрування єдиного внеску, шляхом його збору, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.
 
   1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є забезпечення адміністрування єдиного внеску шляхом його збору, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.
 
392. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику відповідно до покладених на нього завдань:
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до покладених на нього завдань:
 
393. аналізує та спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску;
 
   1) аналізує та спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску;
 
394. забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;
 
   2) забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;
 
395. здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску;
 
   3) здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску;
 
396. встановлює форми, строки і порядок прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;
 
-107- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 9 (зміни до статті 12):
абзац восьмий доповнити словами «за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.»;
 
Враховано   4) встановлює форми, строки і порядок прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
397. формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до цього Закону;
 
   5) формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до цього Закону;
 
398. взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 
   6) взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 
399. узагальнює практику застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
   7) узагальнює практику застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
400. надає роз'яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
-108- Хомутиннік В.Ю.
Після абзацу дванадцятого підпункту 9 пункту 118 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«укладає з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) договори про добровільну участь працюючих у них громадян України»
Абзац тринадцятий вважати відповідно абзацом тринадцятим.
 
Враховано   8) надає роз'яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
9) укладає з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) договори про добровільну участь працюючих у них громадян України;
 
401. здійснює інші функції, передбачені законодавством»;
 
   10) здійснює інші функції, передбачені законодавством»;
 
402. 10) доповнити розділ ІV статтею 12? такого змісту:
 
   10) доповнити статтею 12? такого змісту:
 
403. «Стаття 12?. Функції Пенсійного фонду
 
   «Стаття 12?. Функції Пенсійного фонду
 
404. 1. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 
405. формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до цього Закону;
 
   1) формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до цього Закону;
 
406. взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 
   2) взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 
407. здійснює контроль за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 
-109- Хомутиннік В.Ю.
Абзац шостому підпункту 10 пункту 118 розділу І законопроекту після слів «здійснює контроль» доповнити словами «у тому числі спільно з органами доходів і зборів»
 
Враховано   здійснює контроль, у тому числі спільно з органами доходів і зборів, за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню 3);
4) бере участь в аналізі та прогнозі надходження коштів від сплати єдиного внеску;
 
    -110- Апостол М.В.
Задорожний В.К.
у підпункті 10 (доповнення розділу ІV статтею 12?):
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску;»;
у зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим;
 
Враховано    
408. здійснює інші функції, передбачені законодавством»;
 
   5) здійснює інші функції, передбачені законодавством»;
 
409. 11) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
-111- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
підпункт одинадцятий викласти у такій редакції:
«В абзаці четвертому пункту 2 частини першої статті 13 слова «податкових органів» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
Враховано по суті  11) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
410. «Стаття 13. Права органу доходів і зборів
 
   «Стаття 13. Права органів доходів і зборів
 
411. 1. Органи доходів і зборів мають право:
 
   1. Органи доходів і зборів мають право:
 
412. 1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, а також інші відомості, необхідні для виконання органами доходів і зборів функцій, передбачених цим Законом;
 
   1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, а також інші відомості, необхідні для виконання органами доходів і зборів функцій, передбачених цим Законом;
 
413. 2) проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.
 
   2) проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.
 
414. Документальні та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України;
 
   Документальні та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України;
 
415. 3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
   3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
416. 4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;
 
   4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;
 
417. 5) звертатися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство платника єдиного внеску;
 
-112- Хомутиннік В.Ю.
Абзац дев’ятий підпункту 11 пункту 118 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5) ініціювати застосування до платників єдиного внеску судових процедур банкрутства»
 
Враховано   5) ініціювати застосування до платників єдиного внеску судових процедур банкрутства;
 
418. 6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;
 
   6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;
 
419. 7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;
 
   7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;
 
420. 8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
   8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
421. 9) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;
 
   9) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;
 
422. 10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством».
 
   10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством»;
 
423. 12) доповнити розділ ІV статтею 13? такого змісту:
 
-113- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
підпункти дванадцятий – шістнадцятий виключити;
 
Відхилено Не відповідає концепції законопроекту  12) доповнити статтею 13? такого змісту:
 
424. «Стаття 13?. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів
 
   «Стаття 13?. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів
 
425. 1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право:
 
   1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право:
 
426. 1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, необхідні для виконання органами Пенсійного фонду функцій, передбачених цим Законом;
 
   1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, необхідні для виконання органами Пенсійного фонду функцій, передбачених цим Законом;
 
427. 2) приймати участь у перевірках які проводяться органами доходів і зборів для перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
-114- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 12 (доповнення розділу ІV статтею 13?):
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«2) брати участь у перевірках, які проводяться органами доходів і зборів у порядку, встановленому законодавством, щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб та проводити у випадках, передбачених законом, позапланові перевірки страхувальників бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.»;
 
Враховано   2) брати участь у планових перевірках, які проводяться органами доходів і зборів для перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та проводити у випадках, передбачених законом, позапланові перевірки страхувальників бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час такої перевірки.»;
;
 
428. 3) надавати консультації з питань відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та ведення цього реєстру;
 
   3) надавати консультації з питань відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та ведення цього реєстру;
 
429. 4) у разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб, видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разі їх не виконання у місячний строк - вносити відповідні зміні до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
   4) у разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разі їх невиконання у місячний строк - вносити відповідні зміні до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
430. 5) Притягувати до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушеннях, пов’язаних з поданням недостовірних відомостей, що використовуються у реєстрі застрахованих осіб;
 
   5) притягувати до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушеннях, пов’язаних з поданням недостовірних відомостей, що використовуються у реєстрі застрахованих осіб;
 
431. 6) здійснювати інші функції, передбачені законодавством»;
 
   6) здійснювати інші функції, передбачені законодавством»;
 
432. 13) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
   13) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
433. «Стаття 14. Обов'язки органу доходів і зборів
 
   «Стаття 14. Обов'язки органів доходів і зборів
 
434. 1. Органи доходів і зборів зобов'язані:
 
   1. Органи доходів і зборів зобов'язані:
 
435. 1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення в порядку, визначеному Міністерством доходів і зборів за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;
 
-115- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці четвертому підпункті 13 слова «Міністерством доходів і зборів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»
 
Враховано   1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;
 
    -116- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 13 (зміни до статті 14):
у частині першій статті 14:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
„1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю в порядку, визначеному Міністерством доходів і зборів за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.»;
 
Враховано частково    
436. 2) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників, порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
-117- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
після підпункту 2 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«3) до 1 червня року, що настає за звітним, складати прогноз надходження коштів єдиного внеску на наступний бюджетний рік;
4) до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднювати річний звіт про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за минулий рік;
5) щомісяця інформувати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про надходження сум єдиного внеску та фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону, за формою та у строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;;
6) залучати органи Пенсійного фонду до проведення перевірок, щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та надавати Пенсійному фонду інформацію про узгодження результатів перевірок в частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику та Пенсійним фондом;»;
у зв’язку з цим підпункти 3-7 вважати відповідно підпунктами 7-11;
 
Відхилено   2) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників, порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
437. 3) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;
 
   3) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;
 
438. 4) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру страхувальників Державного реєстру
 
   4) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру страхувальників Державного реєстру
 
439. 5) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру страхувальників Державного реєстру;
 
   5) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру страхувальників Державного реєстру;
 
440. 6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їхні права і обов'язки;
 
   6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їхні права і обов'язки;
 
441. 7) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску»;
 
-118- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити підпункт 13 пункту 118 розділу І законопроекту новим абзацом такого змісту:
«8) надавати Пенсійному фонду інформацію про узгодження результатів перевірок в частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику та Пенсійним фондом»
 
Враховано   7) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску;
8) надавати Пенсійному фонду інформацію про узгодження результатів перевірок в частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику та Пенсійним фондом»;
 
442. 14) доповнити розділ ІV статтею 14? такого змісту:
 
   14) доповнити статтею 14? такого змісту:
 
443. «Стаття 14?. Обов'язки Пенсійного фонду та його територіальних органів
 
   «Стаття 14?. Обов'язки Пенсійного фонду та його територіальних органів
 
444. 1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані:
 
   1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані:
 
445. 1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, в порядку визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізовує державну податкову та митну політику та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
-119- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 14 (доповнення розділу ІV статтею 14?):
у частині першій статті 14?:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
„1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення в порядку визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізовує державну податкову та митну політику, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування
 
Враховано   1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту в порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну податкову та митну політику, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
446. 2) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
   2) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
447. 3) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
   3) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
448. 4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру».
 
-120- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 14 (доповнення розділу ІV статтею 14?):
абзац сьомий виключити;
 
Відхилено   4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру»:.
 
449. 15) статтю 15 виключити;
 
-121- Стоян О.М.
У пункті 118 (у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"):
підпункт 15 викласти в такій редакції:
"15) у статті 15:
у частині першій слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів", а після слів "фінансову політику" доповнити словами ", Рахункова палата";
в абзацах першому і другому частини третьої слова "Пенсійний фонд" замінити словами "орган доходів і зборів";
у частині четвертій слова "Пенсійний фонд зобов'язаний" замінити словами "Органи доходів і зборів зобов'язані";
у частині п'ятій слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів".
 
Відхилено   15) статтю 15 виключити;
 
450. 16) у статті 16:
 
   16) у статті 16:
 
451. у назві статті слова «загальнообов'язкового державного соціального страхування» виключити;
 
   у назві слова «загальнообов'язкового державного соціального страхування» виключити;
 
452. у частині першій:
 
      
453. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
454. «1. Державний реєстр створюється для забезпечення»;
 
   «1. Державний реєстр створюється для забезпечення»;
 
455. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
456. «3. Ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
-122- Стоян О.М.
У пункті 118 (у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"):
у підпункті 16 (до статті 16):
в абзаці восьмому після слів "фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування" доповнити словами "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".
 
Відхилено   «3. Ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;.
 
457. Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
   Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
458. 17) у статті 17:
 
-123- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 17 (зміни до статті 17):
доповнити підпункт абзацом другим – четвертим такого змісту:
„частину першу викласти в такій редакції:
Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог Закону України „Про інформацію» виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та для обміну інформацією з централізованим банком даних з проблем інвалідності.»;
 
Враховано   17) у статті 17:
частину першу викласти в такій редакції:
«Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог Закону України „Про інформацію» виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та для обміну інформацією з централізованим банком даних з проблем інвалідності»;
 
459. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
460. «2. Між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
   «2. Між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
461. частину третю виключити;
 
-124- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 17 (зміни до статті 17):
абзац четвертий викласти в такій редакції:
„частину третю викласти в такій редакції:
«3. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Централізованого банку даних з проблем інвалідності у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з зазначеним центральним органом виконавчої влади»;
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
„4. Інформація з Державного реєстру надається на запит органів праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у порядку та за формою, встановленою Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.»;
у зв’язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п’ятою
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
«3. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Централізованого банку даних з проблем інвалідності у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з зазначеним центральним органом виконавчої влади»;
після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Інформація з Державного реєстру надається на запит органів праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у порядку та за формою, встановленою Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення».
У зв’язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п’ятою;
 
    -125- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
підпункт сімнадцятий викласти у такій редакції:
«У частині третій статті 17 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
Відхилено    
462. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-126- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 17 (зміни до статті 17):
абзаци сьомий, восьмий виключити;
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
 
463. «4. Інформація з Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом»;
 
-127- Хомутиннік В.Ю.
Абзац шостий підпункту 17 пункту 118 розділу І законопроекту доповнити словами «за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування», абзаци сьомий і восьмий - виключити
 
Враховано   «4. Інформація з Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;.
 
464. частину п‘яту викласти в такій редакції:
 
      
465. «5. Надання доступу до інформації з Державного реєстру здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом»;
 
      
466. 18) у статті 18:
 
   18) у частині першій:статті 18:
 
467. у частині першій:
 
      
468. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
469. «1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійного фонду від»;
 
   «1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійного фонду від»;
 
470. в абзаці сьомому слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру»;
 
-128- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
підпункт вісімнадцятий викласти у такій редакції:
«В абзаці сьомому статті 18 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
Враховано   абзаці сьомий викласти в такій редакції:
«органів доходів і зборів та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру»;
 
471. 19) у статті 19:
 
-129- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
підпункти дев’ятнадцятий – двадцять четвертий виключити;
 
Відхилено   19) у статті 19:
 
472. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
473. «Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, користувачами якого є органи доходів і зборів, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового соціального страхування»;
 
   «Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, користувачами якого є органи доходів і зборів, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового соціального страхування»;
 
474. б) у пункті першому частини другої слова «Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення» замінити словами «центральним органом державної влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та Пенсійним фондом»;
 
-130- Хомутиннік В.Ю.
Абзац п’ятий підпункту 19 пункту 118 розділу І законопроекту доповнити словами слова «ідентифікаційний код» замінити словами «податковий номер»
 
Враховано   у пункті 1 частини другої слова «ідентифікаційний код» замінити словами «податковий номер», а слова «Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення» замінити словами «центральним органом державної влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та Пенсійним фондом»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік страхувальника та його клас професійного ризику виробництва у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
    -131- Хомутиннік В.Ю.
Підпункту 19 пункту 118 розділу І законопроекту доповнити абзацами шостим-сьомим такого змісту:
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік страхувальника та його клас професійного ризику виробництва у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»
 
Враховано    
475. 20) частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   20) частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
476. «Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами якого є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового соціального страхування»;
 
-132- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 20 (зміни до статті 20):
абзац другий викласти в такій редакції:
«Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд.»;
 
Враховано частково   «Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами якого є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового соціального страхування»;
 
477. 21) у статті 21
 
   21) у статті 21:
 
478. частину пепршу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
479. «1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства»;
 
   «1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства»;
 
480. 22) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
   22) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
481. «Розділ VІ. Повноваження органів доходів і зборів, Пенсійного фонду та фондів у сфері збору та обліку єдиного внеску. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску»;
 
   «Розділ VІ.
Повноваження органів доходів і зборів, Пенсійного фонду та фондів у сфері збору та обліку єдиного внеску. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску»;
 
482. 23) статтю 23 викласти в такій редакції:
 
   23) статтю 23 викласти в такій редакції:
 
483. «Стаття 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
 
   «Стаття 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
 
484. 1. На виконання своїх повноважень Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на їхні рахунки, а в разі виявлення розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей.
 
   1. На виконання своїх повноважень Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на їх рахунки, а в разі виявлення розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей.
 
485. Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати доступ до баз даних Державного реєстру в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
-133- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 23 (зміни до статті 23):
абзац четвертий виключити;
 
Враховано      
486. 2. Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язані:
 
   2. Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язані:
 
487. 1) надавати центральному органу державної влади, що формує та реалізує державну податкову і митну політику відомості про свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування на них страхових коштів, та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків;
 
   1) надавати центральному органу державної влади, що формує та реалізує державну податкову і митну політику, відомості про свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування на них страхових коштів, та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків;
 
488. 2) надавати центральному органу державної влади, що формує та реалізує державну податкову і митну політику відомості, необхідні для відкриття рахунків органам доходів і зборів у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідно до цього Закону;
 
-134- Хомутиннік В.Ю.
Абзац сьомий підпункту 23 пункту 118 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
489. 3) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну податкову та митну політику, Пенсійний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють обмін інформацією також в інших випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
   2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, Пенсійний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють обмін інформацією у випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
490. 24) у статті 24:
 
   24) у статті 24:
 
491. у частині першій слова «органі Пенсійного фонду» замінити словами «органі доходів і зборів», слова «у Пенсійному фонді України» замінити словами «в органі доходів і зборів»;
 
   у частині першій слова «органі Пенсійного фонду» замінити словами «органі доходів і зборів», а слова «у Пенсійному фонді України» - словами «в органі доходів і зборів»;
 
492. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
493. в абзаці першому слова «правлінням Пенсійного фонду» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   в абзаці першому слова «правлінням Пенсійного фонду» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
494. в абзаці другому слова «органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   в абзаці другому слова «органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
495. 25) у статті 25:
 
-135- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
підпункт двадцять п’ятий викласти у такій редакції:
«У частині дев’ятнадцятій статті 25 слова «податковими органами» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
Відхилено   25) у статті 25:
 
496. у частині першій слова «органами Пенсійного фонду» замінити словами «органами доходів і зборів та органами Пенсійного фонду»;
 
   у частині першій слова «органами Пенсійного фонду» замінити словами «органами доходів і зборів та органами Пенсійного фонду»;
 
497. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
498. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
499. «4. Орган доходів і зборів у порядку, за формою і в строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату»;
 
   «4. Орган доходів і зборів у порядку, за формою і в строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату»;
 
500. в абзаці третьому слова «робочих» замінити словами «календарних»;
 
   в абзаці третьому слова «робочих» замінити словами «календарних»;
 
501. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
502. «У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку»;
 
   «У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку»;
 
503. доповнити абзацами п’ятим - сьомим такого змісту:
 
   після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
504. «Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску з повідомлення про це органу доходів і зборів який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.
 
   «Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.
 
505. Орган доходів і зборів який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.
 
   Орган доходів і зборів який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.
 
506. Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
507. Абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;
 
508. абзаци восьмий - дев‘ятий викласти в такій редакції:
 
   абзаци восьмий та дев‘ятий викласти в такій редакції:
 
509. «У разі якщо згоди з органу доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів із зборів вищого рівня чи в судовому порядку.
 
   «У разі якщо згоди з органом доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів і зборів вищого рівня чи в судовому порядку.
 
510. У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки»;
 
   У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки»;
 
511. в абзаці десятому слова «в абзаці шостому» замінити словами «в абзаці дев’ятому», а слова «територіальний орган Пенсійного фонду» - «орган доходів і зборів»;
 
   в абзаці десятому слова «в абзаці шостому» замінити словами «в абзаці дев’ятому», а слова «територіальний орган Пенсійного фонду» – словами «орган доходів і зборів»;
 
512. у частині п’ятій слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   у частині п’ятій слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
513. у частині одинадцятій:
 
-136- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у підпункті 25 (зміни до статті 25):
після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«в абзаці першому слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
Враховано   у частині одинадцятій:
в абзаці першому слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
514. у пункті третьому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
   у пункті 3 слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
515. пункт четвертий виключити;
 
   пункт 4 виключити;
 
516. у частині 12:
 
   у частині дванадцятій:
 
517. в абзаці першому слова «Органи Пенсійного фонду» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
   в абзаці першому слова «Органи Пенсійного фонду» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
518. у пункті 1 слова «органів Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
   у пункті 1 слова «органів Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
519. у частині тринадцятій:
 
      
520. в абзаці другому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
   в абзаці другому частини тринадцятої слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
521. у пункті 14:
 
-137- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
в абзаці двадцять сьомому слово «пункті» замінити словом «частині»;
 
Враховано   у частині чотирнадцятій:
 
522. в абзац першому слова «органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів», слова «Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-138- Хомутиннік В.Ю.
Абзац двадцять восьмий підпункту 25 пункту 118 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«абзац перший викласти в такій редакції:
«Про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених цим Законом, посадова особа органу доходів і зборів в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,за погодженням з Пенсійним фондом, приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску»
 
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції:
«Про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених цим Законом, посадова особа органу доходів і зборів в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску»;
 
    -139- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
в абзаці двадцять восьмому слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом».
 
Враховано    
523. в абзаці другому слова «орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
   в абзаці другому слова «органів Пенсійного фонду» та « органу Пенсійного фонду» замінити відповідно словами «органів доходів і зборів» та «органу доходів і зборів»;
 
524. перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:
 
   перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:
 
525. «Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення органом доходів і зборів вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику або судом рішення у справі»;
 
   «Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення органом доходів і зборів вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, або судом рішення у справі»;
 
526. доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
527. «Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску розповсюджується на оскарження рішень органу доходів і зборів нарахування пені та застосування штрафів».
 
   «Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску розповсюджується на оскарження рішень органу доходів і зборів щодо нарахування пені та застосування штрафів»;
 
528. у частині п’ятнадцятій слова «територіальний орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
   у частині п’ятнадцятій:
в абзаці першому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
в абзаці другому слова «територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «орган доходів і зборів»;
 
529. частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту виключити;
 
   частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту виключити;
 
530. 25) у статті 26:
 
-140- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
підпункт двадцять шостий (щодо змін до статті 26) виключити.
 
Відхилено   26) у частині третій:статті 26:
 
531. у частині третій:
 
      
532. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
533. «3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом»;
 
   «3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом»;
 
534. в абзаці другому слова «орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
-141- Цибенко П.С.
Сухий Я.М.
У пункті 118 (щодо змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»):
Доповнити пункт 118 законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«У абзаці другому пункту 3 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано   в абзаці другому слова «органами Пенсійного фонду», «Пенсійного фонду» та «органом Пенсійного фонду» замінити відповідно словами «органами доходів і зборів» та «органом доходів і зборів»;
27) В абзаці другому пункту 3 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
119. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»:
1) у назві і тексті статті 5 слова «Міністерство фінансів України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики»у відповідному відмінку;
2) у частині третій статті 7 слова «вом
фінансів України» замінити словами «центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
3) у статті 10 слова «Головна державна податкова інспекція України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Міністерство фінансів України» та «місцеві фінансові органи» виключити.
120. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р. , № 42, ст. 467, із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року №5316-VІ).
 
    -142- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»:
1) у назві і тексті статті 5 слова «Міністерство фінансів України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики»у відповідному відмінку;
2) у частині третій статті 7 слова «вом фінансів України» замінити словами «центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
3) у статті 10 слова «Головна державна податкова інспекція України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Міністерство фінансів України» та «місцеві фінансові органи» виключити»
 
Враховано    
    -143- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467, із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року №5316-VІ)».
 
Враховано    
535. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
536. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку проведенням адміністративної реформи».
 
-144- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту після пункту 1 доповнити новими пунктами 2 і 3 такого змісту:
«2. Процедури адміністрування, які здійснюють органи доходів і зборів, встановлені цим законом, поширюються на періоди до набрання чинності цього закону.
Заходи адміністрування органами доходів і зборів здійснюються не раніше набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».
Органи Пенсійного фонду України продовжують адмініструвати єдиний внесок в частині завершення процедур такого адміністрування.
Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладені до набрання чинності цим Законом з органами Пенсійного фонду України, діють до закінчення строку дії таких договорів.
3. Протягом 10 днів з дня набрання чинності цим Законом, Пенсійний фонд передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, реєстр страхувальників станом на дату набрання чинності цим Законом.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, формує новий реєстр страхувальників на підставі даних, отриманих із Пенсійного фонду, відомостей, отриманих із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інформаційного фонду єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
4. Встановити, що суми єдиного внеску, що надійшли на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та його територіальних органах, для зарахування таких сум, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та його територіальних органах.
Копії виписок про надходження таких коштів, надані органами Пенсійного фонду України відповідним органам доходів і зборів, є підставою для здійснення ними обліку в картках особових рахунків платників єдиного внеску.
У зв’язку з цим пункт 2 вважати відповідно пунктом 5.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку проведенням адміністративної реформи».
2. Процедури адміністрування, які здійснюють органи доходів і зборів, встановлені цим законом, поширюються на періоди до набрання чинності цього закону.
Заходи адміністрування органами доходів і зборів здійснюються не раніше набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».
Органи Пенсійного фонду України продовжують адмініструвати єдиний внесок в частині завершення процедур такого адміністрування.
Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладені до набрання чинності цим Законом з органами Пенсійного фонду України, діють до закінчення строку дії таких договорів.
3. Протягом 10 днів з дня набрання чинності цим Законом, Пенсійний фонд передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, реєстр страхувальників станом на дату набрання чинності цим Законом.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, формує новий реєстр страхувальників на підставі даних, отриманих із Пенсійного фонду, відомостей, отриманих із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інформаційного фонду єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
4. Встановити, що суми єдиного внеску, що надійшли на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та його територіальних органах, для зарахування таких сум, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та його територіальних органах.
Копії виписок про надходження таких коштів, надані органами Пенсійного фонду України відповідним органам доходів і зборів, є підставою для здійснення ними обліку в картках особових рахунків платників єдиного внеску.
 
    -145- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
після пункту першого доповнити пунктом другим такого змісту:
«2. Перереєстрація платників єдиного внеску в органах доходів і зборів не здійснюється.
Міністерство доходів і зборів спільно з Пенсійним фондом України проводить звірення платників єдиного внеску та платників податків у порядку, встановленому Міністерством спільно з Пенсійним фондом України.
Проведення перевірок, застосування фінансових санкцій, стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до набрання чинності цим Законом, та заборгованості зі сплати єдиного внеску за виконавчими документами, здійснюється органами Пенсійного фонду України.
Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладені до набрання чинності цим Законом з органами Пенсійного фонду України, діють до закінчення строку дії таких договорів.»;
У зв’язку з цим пункт другий вважати відповідно пунктом третім.
 
Враховано частково    
537. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-146- Стоян О.М.
До розділу ІІ.
1. Пункт 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону."
 
Відхилено   5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
538. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
539. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

   забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.