Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до до статті 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо митного оформлення радіоактивних матеріалів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 59 Закону України
 
-1- Шаров І.Ф.
В назві законопроекту слова «митного оформлення радіоактивних матеріалів» пропонується замінити словами «пропуску через митний кордон України та митного оформлення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення».
 
Враховано частково Повне врахування пропозиції звузить суть статті 59, що визначає особливі вимоги щодо міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів.  Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо пропуску через митний кордон України та митного оформлення радіоактивних матеріалів
 
2. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо митного оформлення
 
      
3. радіоактивних матеріалів»
 
-2- Федоряк Г.Д.
Назву законопроекту пропонується викласти в такій редакції:
«Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо пропуску через митний кордон України та митного оформлення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення»
 
Враховано частково Повне врахування пропозиції звузить суть статті 59, що визначає особливі вимоги щодо міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів.     
    -3- Бандуров В.В.
Назву законопроекту пропонується викласти в такій редакції:
«Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо пропуску через митний кордон України та митного оформлення радіоактивних матеріалів»
 
Враховано Пропозиція відповідає суті забезпечення механізму впровадження дії норм статті 59, що визначає особливі вимоги щодо міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів.   
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Статтю 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2004 р.,
 
   1. Статтю 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2004 р.,
 
6. № 19, ст. 257) доповнити частиною такого змісту:
 
   № 19, ст. 257) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
7. «Пропуск радіоактивних матеріалів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності отриманого з використанням засобів інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення.».
 
-4- Шаров І.Ф.
Сольвар Р.М.
Мирний О.Б.
Пропонується нову частину, що доповнює статтю 59, викласти в такій редакції:
«Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення здійснюються митними органами за наявності отриманого з використанням засобів інформаційних технологій дозволу на перевезення таких матеріалів.»
 
Враховано частково ана пропозиція частково відповідає суті забезпечення механізму впровадження дії норм статті 59, що встановлює особливі вимоги (обмеження) щодо переміщення радіоактивних матеріалів через митний кордон України. Оскільки механізм їх дотримання на даний час відсутній, нова частина статті 59 законодавчо має забезпечити: - підтвердження дотримання особливих вимог (обмежень) дозволом на перевезення, що видає орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки; - вимогу подання митним органам відповідного дозволу на перевезення та провадження необхідної митної процедури щодо переміщення радіоактивних матеріалів через митний кордон України.  «Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів здійснюються митними органами України на підставі отриманого з використанням інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії».
 
    -5- Дерев'янко Ю.Б.
Пропонується нову частину, що доповнює статтю 59, викласти в такій редакції:
«Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення здійснюються митними органами за наявності дозволу на перевезення таких матеріалів. Порядок надання дозволу на міжнародне перевезення радіоактивних матеріалів визначається Кабінетом Міністрів України через митний кордон України».
 
Враховано частково ана пропозиція частково відповідає суті необхідності удосконалення статті 59. Право встановлення порядку надання дозволів на міжнародне перевезення радіоактивних матеріалів за Кабінетом Міністрів України вже закріплене у статті 59.   
    -6- Бандуров В.В.
Пропонується нову сьому частину, що доповнює статтю 59, викласти в такій редакції:
«Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів здійснюються митними органами України на підставі отриманого з використанням інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії».
 
Враховано ана пропозиція відповідає суті забезпечення механізму впровадження дії норм статті 59, що встановлює особливі вимоги (обмеження) щодо переміщення радіоактивних матеріалів через митний кордон України.   
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.