Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України (щодо договорів комерційної концесії) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України (щодо договорів комерційної концесії)
 
   Про внесення змін до Господарського та Цивільного кодексів України щодо договорів комерційної концесії
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести до Господарського та Цивільного кодексів України такі зміни:
 
5. У Цивільному кодексі України (ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356, з наступними змінами):
 
   2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
6. 1. У статті 1118:
 
   1) у статті 1118:
 
7. частину 2 викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
8. «2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.»
 
-1- Поляков В.Л.
У тексті проекту Закону слова «забезпечує реалізацію державної політики» замінити словами «реалізує державну політику».
 
Враховано   «2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;
 
9. частину 3 виключити.
 
   частину третю виключити;
 
10. частину 4 вважати частиною третьою.
 
      
11. 2. частину другу статті 1122 викласти у такій редакції:
 
   2) у статті 1122:
частину другу викласти в такій редакції:
 
12. «2. Нікчемними визнаються наступні умови договору комерційної концесії:
 
   «2. Нікчемними визнаються умови договору комерційної концесії, відповідно до яких:
 
13. 1) Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни.
 
   1) правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни;
 
14. 2)Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.»
 
   2) користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі»;
 
15. 3. частину третю статті 1122 виключити.
 
   частину третю виключити.
 
16. 4. У Господарському кодексі України (ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 з наступними змінами):
 
   1. Частину другу статті 367 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
 
17. частину 2 статті 367 викласти у наступній редакції:
 
      
18. «2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.»
 
   «2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності».
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-2- Федоряк Г.Д.
Частину першу розділу ІІ Прикінцеві положення викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
23. забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.