Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Пункт «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 104) доповнити підпунктами 5 і 6 такого змісту:
 
-1- Карташов Є.Г.
Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Пункт «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 104, 2013, № 15, ст. 97, із змінами, внесеними законами України від 6 липня 2912 року № 5967-VІ та від 16 жовтня 2012 року № 5461- VІ), доповнити підпунктами 15 і 16 такого змісту:
«15) організація надання соціальних послуг бездомним особам;
16) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб».
 
Враховано   1. Пункт «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 104; 2013 р., № 15, ст. 97; із змінами, внесеними законами України від 6 липня 2912 року № 5967-VІ та від 16 жовтня 2012 року № 5461-VІ) доповнити підпунктами 15 і 16 такого змісту:
 
6. «5) організація надання соціальних послуг бездомним особам;
 
      
7. 6) здійснення відповідно до законодавства заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;».
 
   «15) організація надання соціальних послуг бездомним особам;
16) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб».
 
8. 2. У статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190; 2006 р., № 12, ст. 104; із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2011 року № 3272-VІ):
 
-2- Карташов Є.Г.
Абзац перший пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У частині першій статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190; 2006 р., № 12, ст. 104; 2011 р., № 44, ст. 461):»
 
Враховано   2. У частині першій статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190; 2006 р., № 12, ст. 104; 2011 р., № 44, ст. 461):
 
9. 1) пункт 2 після слів «матеріально-технічної бази» доповнити словами «центрів обліку бездомних осіб,»;
 
   1) пункт 2 після слів «матеріально-технічної бази» доповнити словами «центрів обліку бездомних осіб»;
 
10. 2) доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
11. «10) здійснює відповідно до законодавства заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб.».
 
-3- Карташов Є.Г.
У підпункті 2 пункту 2 Розділу І законопроекту слово «законодавства» замінити словом «закону».
 
Враховано   «10) здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб».
 
12. 3. Абзац перший частини сьомої статті 34 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20—21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754) викласти у такій редакції:
 
   3. Абзац перший частини сьомої статті 34 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20—21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754) викласти в такій редакції:
 
13. «7. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, розташованих в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:».
 
   «7. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про».
 
14. 4. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 38—39, ст. 449; 2006 р., № 33, ст. 285; 2007 р., № 28, ст. 383):
 
-4- Карташов Є.Г.
Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити.
Запропоновані зміни до Закону України «Про вибори народних депутатів України» стосуються Закону, який втратив чинність. При цьому прийнятий у новій редакції 17 листопада 2011 року Закон України «Про вибори народних депутатів України» № 4061-VІ не містить положень, які потребують приведення у відповідність до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».
 
Враховано      
15. 1) пункт 10 частини дванадцятої статті 39 викласти у такій редакції:
 
      
16. «10) керівники центрів обліку, які ведуть облік бездомних осіб, або соціальних служб, у складі яких утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» — про громадян України, які зареєстровані за адресою відповідного центру обліку або соціальної служби;»;
 
      
17. 2) у пункті 7 частини четвертої статті 44 слова «керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» замінити словами «керівники центрів обліку, які ведуть облік бездомних осіб, або соціальних служб, у складі яких утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»;
 
      
18. 3) абзац перший пункту 7 частини восьмої статті 102-3 викласти у такій редакції:
 
      
19. «7) керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, розташованих в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці:».
 
      
20. 5. У Законі України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19—20, ст. 159; 2010 р., № 39, ст. 513):
 
      
21. 1) у статті 1:
 
      
22. абзац сьомий виключити;
 
-5- Гладій В.І.
Підпункти 1, 2 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити, залишивши статті 1 та 10 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» у чинній редакції.
 
Враховано      
23. абзац восьмий викласти у такій редакції:
«заклад для бездомних осіб і безпритульних дітей — соціальний заклад, діяльність якого спрямована на допомогу бездомним особам і безпритульним дітям, їх підтримку та реінтеграцію.»;
 
      
24. 2) в абзаці шостому частини другої статті 10 слова «також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих» замінити словами «також користуються особи, які проживають в закладах, установах, що надають тимчасовий притулок»;
 
      
25. 3) статті 14 і 15 та частину четверту статті 21 виключити.
 
-6- Гордієнко С.В.
У підпункті 3 пункту 5 Розділу І законопроекту цифру «14» виключити, залишивши статтю 14 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» в чинній редакції.
 
Враховано      
    -7- Новак Н.В.
У підпункті 3 пункту 5 Розділу І законопроекту цифру «15» виключити, залишивши статтю 15 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» в чинній редакції.
 
Враховано    
    -8- Гладій В.І.
У підпункті 3 пункту 5 Розділу І законопроекту слова «частину четверту статті 21» виключити , залишивши статтю 21 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» в чинній редакції.
 
Враховано    
26. 6. В абзаці п’ятнадцятому частини першої статті 8 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527) слово «громадян» замінити словом «осіб».
 
-9- Гордієнко С.В.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
27. 7. У Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34):
 
   4. У Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34):
 
28. 1) у частині третій статті 8 слова «спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян,» замінити словами «центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб,»;
 
   1) у частині третій статті 8 слова «спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян» замінити словами «центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб»;
 
29. 2) в абзаці першому частини восьмої статті 22 слова «спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян,» замінити словами «центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб,».
 
   2) в абзаці першому частини восьмої статті 22 слова «спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян,» замінити словами «центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб».
 
30. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-10- Карташов Є.Г.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.