Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У пункті 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007 р., № 27, ст. 362) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності».
 
-1- Ємець Л.О.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Пункт 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121) вилучити»
 
Враховано   1. Пункт 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007 р., № 27, ст. 362, із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 р. №5461-VІ) виключити.
 
6. 2. В абзаці першому пункту «є» частини першої статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності».
 
-2- Ємець Л.О.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Абзац перший пункту «є» частини першої статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» викласти у такій редакції:
«зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та у разі, якщо виробник одночасно з виробництвом дисків здійснює на них запис інформації, пов’язаної з об’єктами авторського права та/або суміжних прав, надавати два безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, який зберігає їх протягом трьох років. « .
 
Враховано   2. Абзац перший пункту «є» частини першої статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432) викласти в такій редакції:
«є) зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодав-ством, та у разі, якщо виробник одночасно з виробництвом дисків здійснює на них запис інформації, пов’язаної з об’єктами авторського права та/або суміжних прав, надавати на безоплатній основі два примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, який зберігає їх протягом трьох років».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
-3- Ємець Л.О.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. "
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністер-ствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповід-ність із цим Законом.