Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров`я (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я
 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
У назві та тексті проекту Закону слова «та реорганізацію» і «та реорганізації» виключити;
 
Враховано   Про введення мораторію на ліквідацію закладів охорони здоров’я
 
2. Цей Закон встановлює мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я та скорочення працівників цих закладів.
 
   Цей Закон встановлює мораторій на ліквідацію закладів охорони здоров’я та скорочення працівників цих закладів.
 
3. Завданням Закону є забезпечення дотримання конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та запобігання масовій ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я.
 
   Завданням цього Закону є забезпечення дотримання конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та запобігання масовій ліквідації закладів охорони здоров’я.
 
4. Стаття 1. Введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я
 
-2- Левченко М.О.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«Ввести мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, які фінансуються за рахунок бюджету, що включає:
безпосередню ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форм власності;
реорганізацію закладів охорони здоров'я, що призводить до зміни їх головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення кількості ліжкомісць;
інші форми реорганізації, направлені на закриття закладів охорони здоров’я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;
скорочення режиму роботи медичних закладів.
 
Відхилено   Стаття 1. Введення мораторію на ліквідацію закладів охорони здоров’я
 
5. Ввести мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, що включає:
 
   Ввести мораторій на ліквідацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, що включає:
 
6. - безпосередню ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форм власності;
 
   безпосередню ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форми власності;
 
7. - реорганізацію закладів охорони здоров'я, що призводить до зміни їх головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення кількості ліжкомісць;
 
-3- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац третій частини першої статті 1 проекту Закону виключити
 
Враховано      
8. - інші форми реорганізації, направлені на закриття закладів охорони здоров’я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;
 
-4- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац четвертий частини першої статті 1 проекту Закону виключити
 
Враховано      
9. - скорочення режиму роботи медичних закладів.
 
-5- Яворівський В.О.
Частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«реорганізацію закладів охорони здоров’я в центри первинної медико-санітарної допомоги»
 
Відхилено   скорочення режиму роботи медичних закладів.
 
    -6- Яворівський В.О.
Частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«зменшення кількості ліжко-місць у медичних закладах»;
 
Відхилено    
    -7- Яценко А.В.
Доповнити проект Закону статтею 2 наступного змісту:
«Стаття 2. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
За порушення вимог цього Закону винні особи несуть відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України»;
 
Відхилено    
10. Прикінцеві положення.
 
   Стаття 2. Прикінцеві положення
 
11. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Кабінету Міністрів України доручити у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України доручити у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
14. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» та інші законодавчі акти щодо кадрового забезпечення кваліфікованими спеціалістами закладів охорони здоров’я та з інших питань.

-8- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення доповнити новою частиною такого змісту:
#102376
 
Відхилено   підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» та інших законодавчих актів щодо кадрового забезпечення кваліфікованими спеціалістами закладів охорони здоров’я та з інших питань.