Кількість абзаців - 113 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
 
-1- Пінчук А.П.
У зв’язку з внесенням комплексних змін до ПКУ назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм»
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Офіційний вісник України, 2010 р. № 92, ст. 3248) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17, ст.112) такі зміни:
 
5. 1. Підпункт 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 доповнити словами «а також за утилізацію транспортних засобів, знятих з експлуатації, для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян».
 
-2- Пінчук А.П.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«В абзаці другому підпункту 14.1.83 слова «за угодою» замінити словами «у порядку, визначеному угодою».
В абзаці дванадцятому слово «інвестор (оператор)» замінити словами «інвестор та/або інвестор (оператор)».
 
Враховано   1. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт 14.1.57 доповнити словами «а також за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян»;
2) в абзаці другому підпункту 14.1.83 слова «за угодою» замінити словами «у порядку, визначеному угодою»;
3) в абзаці дванадцятому підпункту 14.1.139 слова «інвестор (оператор)» замінити словами «інвестор та/або інвестор (оператор)».
2. Пункт 157.11 статті 157 викласти в такій редакції:
«157.11. У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2-157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
При визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно з абзацом першим цього пункту сума амортизаційних відрахувань не враховується».
 
    -3- Кінах А.К.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту з наступною зміною нумерації:
«Пункт 157.11 статті 157 викласти в такій редакції:
«157.11. У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
При визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно з абзацом першим цього пункту сума амортизаційних відрахувань не враховується».
 
Враховано    
6. 2. Статтю 240 доповнити пунктами 240.6 і 240.7 такого змісту:
 
-4- Сухий Я.М.
Абзац перший пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У статті 240:
1) пункт 240.1 доповнити підпунктом 240.1.6 такого змісту:
«240.1.6. ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів та кузовів до них, що в подальшому підлягають утилізації.
Під термінами «транспортний засіб» та «кузови до них», розуміються транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорія 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД»;
2) доповнити пунктами 240.6 і 240.7 такого змісту:»
 
Враховано   3. У статті 240:
1) пункт 240.1 доповнити підпунктом 240.1.6 такого змісту:
«240.1.6. ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів та кузовів до них, що в подальшому підлягають утилізації.
Під термінами «транспортний засіб» та «кузови до них», розуміються транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорія 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД»;
2) доповнити пунктами 240.2-1 і 240.6 такого змісту:
 
    -5- Сушкевич В.М.
Абзац перший пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Статтю 240 доповнити пунктами 240.6 - 240.8 такого змісту:»
 
Враховано редакційно    
7. «240.6. Платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які:
 
   «240.2-1. Платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які:
 
8. 240.6.1. здійснюють ввезення на митну територію України транспортних засобів та кузовів до них;
 
-6- Сухий Я.М.
Абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту (щодо доповнення підпунктом 240.6.1) після слів «митну територію України» доповнити словами «в митному режимі імпорту».
 
Враховано   240.2-1.1. ввозять на митну територію України транспортних засобів та/або кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту;
 
    -7- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«240.6.1. ввозять на митну територію України транспортних засобів та кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту»
 
Враховано    
9. 240.6.2. здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;
 
   240.2-1.2. здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;
 
10. 240.6.3. придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками такого податку згідно з пунктом 240.7.1 цієї статті.
 
   240.2-1.3. придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 цієї статті.»
 
11. 240.7. Не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особи:
 
   «240.6. Не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особи, які:
 
12. 240.7.1. які ввозять на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно з загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також співробітникам таких представництв, установ, організацій і членам їх сімей;
 
   240.6.1. ввозять на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їхніх сімей;
 
13. 240.7.2. які ввозять на митну територію України транспортні засоби, раніше вивезені за межі митної території України, за наявності документів, що підтверджують їх попереднє вивезення;
 
-8- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац восьмий пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   240.6.2. ввозять на митну територію України транспортні засоби, раніше вивезені за межі митної території України, за наявності документів, що підтверджують їх попереднє вивезення;
 
14. 240.7.3. нерезиденти, які тимчасово ввозять на митну територію України транспортні засоби особистого користування;
 
-9- Сухий Я.М.
Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзаци дев’ятий і десятий пункту 2 розділу І законопроекту (щодо доповнення підпунктами 240.7.3 і 240.7.4) замінити одним підпунктом і викласти його в такій редакції:»240.7.3. які ввозять на митну територію України транспортні засоби у митних режимах, інших ніж митний режим імпорту;»У зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів 240.7.5 - 240.7.7 відповідно.
 
Враховано   240.6.3. ввозять на митну територію України транспортні засоби у митних режимах інших, ніж митний режим імпорту;
 
15. 240.7.4. які ввозять на митну територію України транспортні засоби в режимі транзиту відповідно до Митного кодексу України;
 
      
16. 240.7.5. які ввозять на митну територію України та/або здійснюють продаж на митній території України транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
-10- Сухий Я.М.
В абзаці одинадцятому пункту 2 розділу І законопроекту (щодо доповнення підпунктом 240.7.5) після слів «митну територію України» доповнити словами «в митному режимі імпорту», та доповнити абзац словами «та які належать до предметів колекціонування або антикваріату;»
 
Враховано   240.6.4. ввозять на митну територію України в митному режимі імпорту та/або здійснюють продаж на митній території України транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються Кабінетом Міністрів України та які належать до предметів колекціонування або антикваріату;
 
17. 240.7.6. які виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби та включені до реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів»;
 
-11- Сухий Я.М.
Абзац дванадцятий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«240.7.5. взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в порядку та на умовах, визначених Законом України щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів», та виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702,8703,8704 та 8705 згідно з УКТЗЕД, за технологією, що включає:
- зварювання (виготовлення методом нероз’ємного з’єднання) кузова або кабіни, фарбування кузова або кабіни та складання транспортного засобу;
та/або
- промислове складання транспортних засобів з використанням кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України «для промислового складання» моторних транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України та виконують Програму створення виробничих потужностей та робочих місць відповідно до чинного законодавства.
У технологічних і виробничих операціях для товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД замість виготовлення та фарбування кузова або кабіни допускається виконання технологічних операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами.
 
Враховано   240.6.5. взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених Законом України щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, за технологією, що включає:
- зварювання (виготовлення методом нероз’ємного з’єднання) кузова або кабіни, фарбування кузова або кабіни та складання транспортного засобу;
та/або
- промислове складання транспортних засобів з використанням кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України «для промислового складання» моторних транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України та виконують Програму створення виробничих потужностей та робочих місць відповідно до чинного законодавства.
У технологічних і виробничих операціях для товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, замість виготовлення та фарбування кузова або кабіни допускається виконання технологічних операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами;
 
    -12- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац дванадцятий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«240.7.6. які виробляють (виготовляють) транспортні засоби, що засвідчує свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WМІ) та включені до реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів відповідно до Закону України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».
 
Відхилено    
18. 240.7.7. які придбавають на території України транспортні засоби, що були придбані до 1 січня 2013 року, або інші транспортні засоби в осіб, які не є платниками такого податку згідно з пунктом 240.7.6 цієї статті».
 
-13- Сухий Я.М.
Абзац тринадцятий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«240.7.6. придбавають на території України транспортні засоби, що були вперше зареєстровані та/або перереєстровані в установленому порядку до 1 вересня 2013 року Законом, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.7.5 цього пункту, а також здійснюють продаж таких транспортних засобів після 1 вересня 2013 року «.
 
Враховано   240.6.6. придбавають на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 1 вересня 2013 року, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.5 цього пункту, а також здійснюють продаж таких транспортних засобів після 1 вересня 2013 року;
240.6.7. ввозять на митну територію України транспортні засоби, визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України як гуманітарна допомога.
 
    -14- Васадзе Т.Ш.
Пункт 240.7.7. викласти в такій редакції:
«240.7.7. придбавають та/або реалізують на території України транспортні засоби, які були вперше зареєстровані в установленому порядку до набрання чинності цим законом, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками такого податку згідно з підпунктом 240.7.5 цього пункту»
 
Враховано редакційно    
    -15- Пінчук А.П.
У зв’язку із зміною нумерації підпункту 240.7.6 на 240.7.5, в абзаці тринадцятому пункту 2 розділу І законопроекту (щодо доповнення підпунктом 240.7.7) цифри «240.7.6» замінити цифрами «240.7.5»
 
Враховано    
    -16- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац тринадцятий пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -17- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Пункт 2 Розділу І законопроекту доповнити пунктом 240.7.8 такого змісту:
«240.7.8. ввозять на митну територію України транспортні засоби, визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» Комісією з питань гуманітарну допомогу при Кабінеті Міністрів України, як гуманітарна допомога.»
 
Враховано    
    -18- Сушкевич В.М.
Пункт 2 Розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«240.7.8. які отримали транспортні засоби через органи соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
240.8. Не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів органи соціального захисту населення, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, на балансовому рахунку яких знаходилися ці транспортні засоби протягом їх експлуатації інвалідами, а також членами іх сімей, законними представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, іншими особами, яким було передано право користування цими транспортними засобами відповідно до законодавства».
 
Враховано по суті   
19. 3. Статтю 242 доповнити пунктами 242.2 і 242.3 такого змісту:
 
   4. Статтю 242 доповнити пунктами 242.2 і 242.3 такого змісту:
 
20. «242.2. Об'єктом та базою оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:
 
-19- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац другий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«242.2. Об’єктами оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:»
 
Враховано редакційно   «242.2. Об'єктом та базою оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:
 
21. 242.2.1. транспортний засіб, який ввозиться на митну територію України;
 
-20- Сухий Я.М.
Абзац третій пункту 3 розділу І законопроекту (щодо доповнення підпунктом 242.2.1) доповнити словами «в митному режимі імпорту».
 
Враховано   242.2.1. транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту;
 
    -21- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац третій пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«242.2.1. засоби наземного транспорту за кодами згідно з УКТЗЕД 8702, 8703, 8704, 8705, що ввезені на митну територію України в режимі імпорту»;
 
Враховано редакційно    
22. 242.2.2. транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;
 
-22- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац четвертий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«242.2.2. засоби наземного транспорту за кодами згідно з УКТЗЕД 8702, 8703, 8704, 8705, що вироблені в Україні»;
 
Враховано по суті  242.2.2. транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;
 
23. 242.2.3. транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником такого податку згідно з підпунктом 240.7.1 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу;
 
   242.2.3. транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згідно з підпунктом 240.7.1 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу;
 
24. 242.2.4. кузов для транспортного засобу, який ввозиться на митну територію України.
 
-23- Сухий Я.М.
Абзац шостий пункту 3 розділу І законопроекту (стосовно доповнення підпунктом 242.2.4) викласти в такій редакції:
«242.2.5. кузов для транспортного засобу товарної, підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України».
 
Враховано   242.2.4. транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 цієї статті.
242.2.5. кузов для транспортного засобу товарної, підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України;
 
    -24- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац шостий пункту 3 розділу І законопроекту (стосовно доповнення підпунктом 242.2.4) доповнити словами такого змісту «в митному режимі імпорту» та доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«242.2.4. транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 цієї статті»
В зв’язку з цим змінити наступну нумерацію підпунктів .
 
Враховано    
    -25- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац шостий пункту 3 розділу І законопроекту (стосовно доповнення підпунктом 242.2.4) доповнити словами такого змісту:
«крім кузовів, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 10, та коду 8707 90 10 00 згідно з УКТЗЕД «
 
Враховано по суті   
25. 242.3. Для цілей цього розділу транспортним засобом вважається транспортний засіб категорії М або N (далі в цьому розділі - «транспортний засіб»), визначений відповідно до законодавства».
 
-26- Сухий Я.М.
Абзац сьомий пункту 3 розділу І законопроекту замінити абзацами наступного змісту:
«242.3. Не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, що:
242.3.1. реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи) оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
242.3.2. придбаваються на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані, до 1 вересня 2013 року, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.7.5 цього пункту, а також коли такі транспортні засоби реалізовані після 1 вересня 2013 року;
242.3.3. ввозяться на митну територію України відповідно до підпунктів 240.7.1-240.7.4 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу;
242.3.4. призначені для вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту».
 
Враховано   242.3. Не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, що:
242.3.1. реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи) оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
242.3.2. придбаваються на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані, до 1 вересня 2013 року, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.5 цього пункту, а також коли такі транспортні засоби реалізовані після 1 вересня 2013 року;
242.3.3. ввозяться на митну територію України відповідно до підпунктів 240.6.1-240.6.4 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу;
242.3.4. призначені для вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту».
 
    -27- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«242.2.5. транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 цієї статті.
242.3. Не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби:
242.3.1. що реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
242.3.2. що ввозяться на митну територію України відповідно до підпунктів 240.7.1-240.7.4 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу»;
 
Враховано    
    -28- Сергієнко Л.Г.
Абзац сьомий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«242.3. Не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України за кодом товарної позиції 870120 – сідельні тягачі згідно з УКТ ЗЕД»
 
Враховано по суті   
26. 4. У статті 246:
 
-29- Сухий Я.М.
Абзаци перший – дев’ятий пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Статтю 246 цього Кодексу доповнити статтею 246-1 такого змісту:
246-1 Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
246-1.1. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
Вид транспортного засобуСтавка податку,
гривень
транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії
8707 10 10, ввезені на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України 5500
транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД»11000
 
Враховано   5. Статтю 246 цього Кодексу доповнити статтею 246-1 такого змісту:
246-1 Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
246-1.1. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
Вид транспортного засобуСтавка податку,гривень
транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії
8707 10 10, ввезені на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України 5500
транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД»11000
 
27. назву статті доповнити словами «та утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів»;
 
      
28. доповнити статтю пунктом 246.6 такого змісту:
 
      
29. «246.6. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
 
      
30. 246.6.1. підкатегорії М1 (легкові автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 5500 гривень;
 
-30- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац п’ятий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«246.6.1. автомобілі легкові, інші моторні транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТЗЕД (крім кузовів, що класифікуються за кодами товарних підпозицій 8707 10 10) – 5 500 гривень»
 
Враховано редакційно      
31. 246.6.2. підкатегорій М2 та М3 (автобуси), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 38 000 гривень;
 
-31-    Немає висновку      
    -32- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац шостий - дев’ятий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«246.6.2. моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, призначені для перевезення вантажів, транспортні засоби спеціального призначення, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 90 згідно з УКТЗЕД (крім кузовів, що класифікуються за кодами товарних підпозицій 8707 90 1000) – 11 000 гривень.»
 
Враховано редакційно    
    -33- Кінах А.К.
У пункті 4 розділу І законопроекту:
Абзаци шостий-дев’ятий викласти в такій редакції:
«246.6.2. підкатегорій М2 та М3 (автобуси), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них – 11 000 гривень;
246.6.3. категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них – 11 000 гривень;
246.6.4. спеціальні та спеціалізовані підкатегорій М2, М3, N1, N2, N3, в тому в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них – 11 000 гривень;
246.6.5. самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, та кузови до них – 11 0000 гривень».
 
Враховано по суті   
32. 246.6.3. категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 38 000 гривень;
 
-34- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац сьомий пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до підпункту 246.6.3) виключити.
 
Враховано      
33. 246.6.4. спеціальні та спеціалізовані підкатегорій М2, М3, N1, N2, N3, в тому в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 38 000 гривень;
 
-35- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац восьмий пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до підпункту 246.6.4) виключити.
 
Враховано      
34. 246.6.5. самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, та кузови до них - 38 000 гривень.
 
-36- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац дев’ятий пункту 4 розділу І законопроекту (щодо змін до підпункту 246.6.5) виключити.
 
Враховано      
35. 246.7. До ставок податку, визначених пунктом 246.6 цієї статті, застосовуються такі коефіцієнти:
 
-37- Сухий Я.М.
Абзаци десятий пункту 4 законопроекту (щодо встановлення коефіцієнтів) викласти в такій редакції:
«246-1.2. Коефіцієнти до ставок податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
 
Враховано   246-1.2. Коефіцієнти до ставок податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
 
    -38- Кінах А.К.
Пункт 246.7 пункту 4 розділу І законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
36. 246.7.1. на транспортні засоби підкатегорії М1 (легкові автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них:
 
-39- Сухий Я.М.
Абзац одинадцятий (щодо змін до підпункту 246.7.1) викласти в такій редакції:
«246-1.2.1. транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України:».
 
Враховано   246-1.2.1. транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України:
 
    -40- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац одинадцятий (щодо змін до підпункту 246.7.1) викласти в такій редакції:
«246.7.1. автомобілі легкові, інші моторні транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТЗЕД (крім кузовів, що класифікуються за кодами товарних підпозицій 8707 1090):»
 
Враховано редакційно    
37. Транспортні засоби підкатегорії М1 (легкові автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихновіщо використовувалися
Транспортні засоби з електричними двигунами,за винятком транспортних засобів з гібридною силовою установкою 0,865,3
Транспортні засоби з робочим об’ємом двигуна:
- не більше 1 000 см30,865,3
- понад 1 000 см3, але не більше 2 000 см31,348,26
- понад 2 000 см3, але не більше 3 000 см32,5616,12
- понад 3 000 см3, але не більше 3 500 см33,4728,5
- понад 3 500 см35,535,01;
 
-41- Сухий Я.М.
Таблицю абзацу одинадцятого викласти в такій редакції:
Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу УкраїниНові транспортні засобищо використовувалися
Оснащені електричними двигунами0,861,72
З робочим об’ємом циліндрів двигуна:
- не більше 1 000 см-30,861,72
- понад 1 000 см-3, але не більше 2 000 см-31,342,68
- понад 2 000 см-3, але не більше 3 000 см-32,565,12
- понад 3 000 см-3, але не більше 3 500 см-33,476,94
- понад 3 500 см-35,5011,0
Кузови для транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної під позиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України4,012»
 
Враховано   Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу УкраїниНові транспортні засобиЩо використовувалися
Оснащені електричними двигунами0,861,72
З робочим об’ємом циліндрів двигуна:
- не більше 1 000 см-30,861,72
- понад 1 000 см-3, але не більше 2 000 см-31,342,68
- понад 2 000 см-3, але не більше 3 000 см-3 2,565,12
- понад 3 000 см-3, але не більше 3 500 см-33,476,94
- понад 3 500 см-35,5011,0
Кузови для транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної під позиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного Тарифу України 4,012;
 
    -42- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Таблицю абзацу одинадцятого викласти в такій редакції:
Автомобілі легкові, інші моторні транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТЗЕД (крім під позиції 8707 1010 згідно з УКТЗЕД)Нові транспортні засобищо використовувалися
Оснащені електричними двигунами0,865,3
З робочим об’ємом циліндрів двигуна:
- не більше 1 000 см-30,865,3
- понад 1 000 см-3, але не більше 2 000 см-31,348,26
- понад 2 000 см-3, але не більше 3 000 см-32,5616,12
- понад 3 000 см-3, але не більше 3 500 см-33,4728,5
- понад 3 500 см-35,535,01
Кузови для моторних транспортних засобів за кодом 8707 10 (крім під позиції 8707 1010 згідно з УКТЗЕД)5,535,01
 
Враховано по суті   
38. 246.7.2. на транспортні засоби підкатегорій М2 та М3 (автобуси), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них:
 
-43- Сухий Я.М.
Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«246-1.2.2. транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД:»
 
Враховано   246-1.2.2. транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД:
 
    -44- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«246.7.2. моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, призначені для перевезення вантажів, транспортні засоби спеціального призначення, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 90 згідно з УКТЗЕД (крім товару, що класифікується за кодом 8707 90 10 00 згідно з УКТЗЕД):»
 
Враховано по суті   
39. Транспортні засоби підкатегорій М2 та М3 (автобуси), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихновіщо використовувалися
Транспортні засоби з робочим об’ємом двигуна:
- не більше 2500 см30,61,0
- понад 2 500 см3, але не більше 5 000 см31,23,0
- понад 5 000 см3, але не більше 10 000 см31,64,4
- понад 10 000 см32,05,2;
 
-45- Сухий Я.М.
Таблицю абзацу дванадцятого викласти в такій редакції:
Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕДНові транспортні засоби Що використовувалися
З повною масою до 2500 кг0,81,6
З повною масою від 2500 до 3500 кг0,91,8
З повною масою від 3500 до 5000 кг12
З повною масою від 5000 до 8000 кг1,12,2
З повною масою понад 8000 кг1,342,68».
 
Враховано   Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД Нові транспортні засоби Що використовувалися
З повною масою до 2500 кг0,81,6
З повною масою від 2500 до 3500 кг0,91,8
З повною масою від 3500 до 5000 кг12,0
З повною масою від 5000 до 8000 кг1,12,2
З повною масою понад
8000 кг1,342,68.
 
    -46- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Таблицю абзацу дванадцятого викласти в такій редакції:
Моторні транспортні засоби,
призначені для перевезення 10 осіб і більше, призначені для перевезення вантажів, транспортні засоби спеціального призначення, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 90 згідно з УКТЗЕД (крім товару, що класифікується за кодом 8707 90 10 00 згідно з УКТЗЕД)нові що використовувалися
Транспортні засоби з робочим об’ємом двигуна:
- не більше 2500 см-30,61,0
- понад 2 500 см-3, але не більше 5 000 см-31,23,0
- понад 5 000 см-3, але не більше 10 000 см-31,64,4
- понад 10 000 см-32,05,2;
 
Враховано по суті   
40. 246.7.3. на транспортні засоби категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами:
 
-47- Сухий Я.М.
Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац тринадцятий (щодо підпункту 246.7.3) пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
41. Транспортні засоби категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихнові що використовувалися
Транспортні засоби повною масою:
- не більше 2,5 тон0,50,88
- понад 2,5 тон, але не більше 3,5 тонн0,81,25
- понад 3,5 тон, але не більше 5 тонн1,01,6
- понад 5 тон, але не більше 8 тонн1,14,56
- понад 8 тон, але не більше 12 тонн1,346,91
- понад 12 тон, але не більше 20 тонн1,4710,06
- понад 20 тон, але не більше 50 тонн2,911,8.
 
      
42. При ввезенні на митну територію України транспортних засобів категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатних для руху поза дорогами, повною масою понад 50 тонн та поміщених у митний режим тимчасового ввезення, застосовується коефіцієнт 0, 25. Це правило не застосовується до таких транспортних засобів, що зареєстровані в країнах, де на дату їх ввезення на митну територію України не введено аналогічного податку (збору);
 
      
43. 246.7.4. на спеціальні та спеціалізовані транспортні засоби підкатегорій М2, М3, N1, N2, N3, в тому в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них:
 
-48- Сухий Я.М.
Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац чотирнадцятий (щодо підпункту 246.7.4) пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
44. Транспортні засоби категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихнові що використовувалися
Транспортні засоби повною масою:
- не більше 2,5 тон0,50,88
- понад 2,5 тон, але не більше 3,5 тонн0,81,25
- понад 3,5 тон, але не більше 5 тонн1,01,6
- понад 5 тон, але не більше 8 тонн1,14,56
- понад 8 тон, але не більше 12 тонн1,346,91
- понад 12 тон, але не більше 20 тонн1,4710,06
- понад 20 тон, але не більше 50 тонн2,911,8.
 
      
45. 246.7.5. самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, та кузови до них:
 
-49- Сухий Я.М.
Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац п’ятнадцятий (щодо підпункту 246.7.5) пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
46. Самоскиди, призначені для експлуатації
в умовах бездоріжжя, та кузови до нихнові що використовувалися
Самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, повною масою:
понад 50 тон, але не більше 80 тон13,630,98
- понад 80 тон, але не більше 350 тон25,032,0
- понад 350 тон37,040,0.
 
      
47. 246.8. Для цілей застосування коефіцієнтів, встановлених пунктом 246.7 цієї статті, транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, були видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби».
 
-50- Сухий Я.М.
У зв’язку із зміною структури пункту 4 розділу І цього законопроекту змінити нумерацію пункту та цифри «246.7 « «246-1.2.2. «
 
Немає висновку   246-1.2.3. Для цілей застосування коефіцієнтів, встановлених пунктом 246-1.2.2. цієї статті, транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби».
 
48. 5. У статті 249:
 
-51- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
У пункті 5 розділу І законопроекту по всьому тексту після слів «кузов» та «кузовів» доповнити словами та цифрами «крім кузовів, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 10, та коду 8707 90 10 00 згідно з УКТЗЕД».
 
Враховано по суті  6. У статті 249:
 
49. у першому реченні пункту 249.1 слова « (крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу)» замінити словами « (крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.6.1 і 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу)»;
 
   1) у першому реченні пункту 249.1 слова і цифри « (крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу)» замінити словами і цифри « (крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240. 2-1.3 пункту 240. 2-1 статті 240 цього Кодексу)»;
 
50. доповнити статтю пунктом 249.9 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктом 249.9 такого змісту:
 
51. «249.9. Суми податку, який справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, обчислюється платниками, визначеними пунктом 240.6 статті 240 цього Кодексу, за формулою:
 
   «249.9. Суми податку, що справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (Пу), обчислюються платниками, визначеними пунктом 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, за формулою:
 
52. Пу = Н ( К ( Тр, де
 
   Пу = Н ( К ( Тр,
 
53. Пу - сума податку, яка підлягає сплаті;
 
      
54. Н - відповідна ставка податку, визначена пунктом 246.6 статті 246 цього Кодексу;
 
   де Н - відповідна ставка податку, визначена пунктом 246-1.1. статті 246-1 цього Кодексу;
 
55. К - відповідний коефіцієнт, визначений пунктом 246.7 статті 246 цього Кодексу;
 
   К - відповідний коефіцієнт, визначений пунктом 246-1.2. статті 246-1 цього Кодексу;
 
56. Тр - кількість транспортних засобів (кузовів);
 
   Тр - кількість транспортних засобів (кузовів);
 
57. 249.9.1. датою виникнення податкового зобов’язання є:
 
   249.10. Датою виникнення податкового зобов’язання є:
 
58. 1) для транспортних засобів та кузовів, які ввозяться на митну територію України, -дата подання митному органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів);
 
   для транспортних засобів та кузовів, що ввозяться на митну територію України, - дата подання до митного органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів);
 
59. 2) для транспортних засобів, вироблених в Україні, -дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби;
 
   для транспортних засобів, вироблених в Україні, - дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби;
 
60. 3) для транспортних засобів, придбаних в осіб, які не є платниками такого податку згідно з пунктом 240.7.1 цієї статті, -дата подання заяви щодо перереєстрації транспортного засобу до органу внутрішніх справ;
 
   для транспортних засобів, придбаних в осіб, які не є платниками такого податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, - дата подання заяви щодо перереєстрації транспортного засобу до органу внутрішніх справ;
 
61. 249.9.2. при обчисленні податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, призначені для постачання на експорт. Транспортні засоби вважаються експортованими платником податку за межі митної території України у податковому (звітному) періоді, якщо їх експортування засвідчене належно оформленою митною декларацією».
 
-52- Сухий Я.М.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзац щодо змін до підпункту 249.9.2 виключити.
 
Враховано   249.11. При обчисленні податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, реалізовані особам, зазначеним у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу».
 
    -53- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«249.9.4. при обчисленні податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, що реалізовані особам зазначеним в пункті 242.3 статті 242 цього Кодексу»
 
Враховано редакційно    
62. 6. У статті 250:
 
   7. У статті 250:
 
63. у пункті 250.2:
 
   1) у пункті 250.2:
 
64. в абзаці першому слова «крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу» замінити словами «крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.6.1 і 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу»;
 
   слова і цифри «крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу»;
 
65. доповнити підпунктом 250.2.4 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 250.2.4 такого змісту:
 
66. «250.2.4. за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів - за місцем перебування платника податку на податковому обліку в органах державної податкової служби»;
 
   «250.2.4. за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів - за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах»;
 
67. у пункті 250.5:
 
   2) у пункті 250.5:
 
68. слова «крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих та розміщення відходів» замінити словами «крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.6.1 і 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих, розміщення відходів та за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів»;
 
   слова і цифри «крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів» замінити словами і цифрами «крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів»;
 
69. доповнити абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
70. «Платники податку, визначені підпунктом 246.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, сплачують екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації.
 
   «Платники податку, визначені підпунктом 240.6.1 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації.
 
71. Платники податку, визначені підпунктом 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, сплачують екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви щодо перереєстрації транспортного засобу»;
 
   Платники податку, визначені підпунктом 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви про перереєстрацію транспортного засобу»;
 
72. доповнити статтю пунктами 250.13-250.19 такого змісту:
 
   3) доповнити пунктами 250.13-250.19 такого змісту:
 
73. «250.13. Оформлення та видача довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюється у такому порядку:
 
-54- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
У абзаці дванадцятому пункту 6 розділу І законопроекту слово «Оформлення» замінити словом «Видача».
 
Немає висновку   «250.13. Видача довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюються у такому порядку
 
74. 250.13.1. особа, яка включена до реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, порядок ведення якого визначено Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», на кожний транспортний засіб, вироблений (виготовлений) нею за технологією, визначеною Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», та реалізований нею на внутрішньому ринку України:
 
-55- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзаци тринадцятий та чотирнадцятий пункту 6 розділу І законопроекту (щодо змін до підпункту 250.13.1) викласти у такій редакції
«250.13.1. особа, визначена підпунктом 240.7.5 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу:
самостійно видає довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів на кожний транспортний засіб, вироблений (виготовлений) нею за технологією, визначеною Законом України щодо утилізаціъ знятих з експлуатації транспортних засобів, та реалізований нею на внутрішньому ринку України для подальшої передачі власнику транспортного засобу»
 
Враховано   250.13.1. особа, визначена підпунктом 240.6.5 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу:
самостійно видає довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів на кожний транспортний засіб, вироблений (виготовлений) нею за технологією, визначеною Законом України щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та реалізований нею на внутрішньому ринку України для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
 
75. оформлює довідку про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
 
      
76. складає реєстр оформлених за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
-56- Сухий Я.М.
У абзаці п’ятнадцятому пункту 6 розділу І законопроекту
слово « оформлених « замінити словом «виданих».
 
Немає висновку   складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
    -57- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац п’ятнадцятий пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
77. подає такий реєстр Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом, для подання податкової декларації з екологічного податку, а також органу державної податкової служби разом з податковою декларацією з екологічного податку;
 
-58- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац шістнадцятий пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   подає такий реєстр Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом, для подання податкової декларації з екологічного податку, а також контролюючому органу разом з податковою декларацією з екологічного податку;
 
78. 250.13.5. у разі виключення особи з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, порядок ведення якого визначено Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», така особа з дати виключення її з такого реєстру позбавляється права видавати довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та зобов’язана сплачувати екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і видавати довідки про сплату такого податку у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом;
 
-59- Васадзе Т.Ш.
Абзац сімнадцятий пункту 6 розділу І законопроекту (щодо змін доповнення підпунктом 250.13.5) викласти в такій редакції:
«250.13.5. у разі виключення особи з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, порядок ведення якого визначено Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», така особа з дати виключення її з такого реєстру позбавляється права видавати довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів вироблених та реалізованих нею та зобов’язана сплачувати екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів вироблених та реалізованих нею і видавати довідки про сплату такого податку у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом».
 
Враховано   250.13.2. у разі виключення особи з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, визначених Законом України щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, така особа з дня виключення її з такого реєстру позбавляється права видавати довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, вироблених та реалізованих нею та зобов’язана сплачувати податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів вироблених та реалізованих нею і видавати довідки про сплату такого податку у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом;
250.13.3. у разі виключення з реєстру особи, яка взяла на себе зобов’язання з утилізації транспортних засобів, але не виконала таке зобов’язання у випадку визначеному Законом України щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, така особа зобов’язана сплатити в повному обсязі суму податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, визначеної згідно з пунктом 249.9 статті 249 цього Кодексу, за кожен реалізований, але не утилізований транспортний засіб.
250.13.4. порядок ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також порядок взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані довідки про сплату або про звільнення від сплати цього податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -60- Васадзе Т.Ш.
Доповнити пункт 250.13. статті 250 підпунктом 250.13.6 такого змісту:
«250.13.6. В разі виключення з реєстру особи, яка взяла на себе зобов’язання з утилізації транспортних засобів, але не виконала таке зобов’язання у випадку визначеному пунктом 4.10 статті 10 Закону України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», така особа зобов’язана сплатити в повному обсязі суми екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації т транспортних засобів, визначеної згідно з пунктом 249.9 статті 249 за кожен реалізований, але не утилізований транспортний засіб».
 
Враховано    
79. 250.14. Оформлення та видача довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюється у такому порядку:
 
   250.14. Оформлення та видача довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюються у такому порядку:
 
80. 250.14.1. особа, яка здійснює на внутрішньому ринку України виробництво (виготовлення) та реалізацію транспортних засобів, визначених Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», та не брала на себе зобов’язання забезпечити утилізацію таких транспортних засобів або була виключена з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, на кожний реалізований нею транспортний засіб:
 
   250.14.1. особа, яка здійснює виробництво (виготовлення) та реалізацію транспортних засобів на внутрішньому ринку України, та не взяла на себе зобов’язання забезпечити утилізацію таких транспортних засобів або була виключена з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів відповідно до Закону України щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, на кожний реалізований нею транспортний засіб:
 
81. оформлює довідку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
 
-61- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Після абзацу двадцятого пункту 6 розділу І законопроекту, доповнити новим абзацом такого змісту:
«оформлює довідку про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу, у разі реалізації транспортного засобу, особам зазначеним у пункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу».
 
Враховано   оформлює довідку про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
оформлює довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу, у разі реалізації транспортного засобу особам, зазначеним у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу;
 
82. складає реєстр оформлених за податковий (звітний) квартал довідок про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
-62- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Після абзацу двадцять першого пункту 6 розділу І законопроекту, доповнити новим абзацом такого змісту:
«складає реєстр оформлених за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, у разі реалізації транспортного засобу, особам зазначеним у пункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу».
 
Враховано   складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
складає реєстр видає за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у разі реалізації транспортних засобів особам, зазначеним у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу;
 
83. подає такий реєстр Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом, для подання податкової декларації з екологічного податку, а також органу державної податкової служби разом з податковою декларацією з екологічного податку;
 
-63- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
В абзаці двадцять другому пункту 6 розділу І законопроекту слова «такий реєстр» замінити словом «реєстри».
 
Враховано   подає реєстри Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом для подання податкової декларації з екологічного податку, а також контролюючому органу разом з податковою декларацією з екологічного податку;
 
84. 250.14.2. у разі пропуску транспортного засобу (кузову) або партії транспортних засобів (кузовів) на митну територію України митний орган:
 
-64- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
У пункті 6 розділу І законопроекту по всьому тексту після слів «кузову», «кузовів» та «кузов» доповнити словами та цифрами «крім кузовів, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 10 та коду 8707 90 10 00 згідно з УКТЗЕД».
 
Враховано по суті  250.14.2. у разі пропуску транспортного засобу (кузов) або партії транспортних засобів (кузовів) на митну територію України контролюючий орган:
 
85. перевіряє правильність обчислення та повноту сплати особою, яка ввозить на митну територію України транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів), екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
   перевіряє правильність обчислення та повноту сплати особою, яка ввозить на митну територію України транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів), податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
86. проставляє у митній декларації на транспортний засіб (кузов) або у митній декларації на партію транспортних засобів (кузовів) відмітку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
   проставляє у митній декларації на транспортний засіб (кузов) або у митній декларації на партію транспортних засобів (кузовів) відмітку про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
87. оформлює та видає на кожний транспортний засіб особі, яка ввозить на митну територію України такий транспортний засіб, довідку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої її передачі такою особою власнику придбаного транспортного засобу;
 
-65- Сухий Я.М.
У абзаці двадцять шостому пункту 6 розділу І законопроекту
слова «довідку про сплату екологічного податку» замінити словами «довідку про сплату або про звільнення від сплати податку» та після слова «придбаного» доповнити словами « або власнику «
 
Враховано   оформлює та видає на кожний транспортний засіб особі, яка ввозить на митну територію України такий транспортний засіб, довідку про сплату або про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі такою особою, власнику придбаного або власнику транспортного засобу;
 
    -66- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац двадцять шостий пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
88. подає реєстр виданих довідок про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів Міністерству внутрішніх справ до 10 числа місяця, що настає за календарним місяцем;
 
-67- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Абзац двадцять сьомий пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   подає реєстр виданих довідок про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів Міністерству внутрішніх справ до 10 числа місяця, що настає за календарним місяцем;
 
89. 250.14.3. у разі перереєстрації транспортного засобу, придбаного в особи, визначеної підпунктом 240.7.1 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу орган внутрішніх справ:
 
   250.14.3. у разі перереєстрації транспортного засобу, придбаного в особи, визначеної підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, орган внутрішніх справ:
 
90. перевіряє правильність обчислення та повноту сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
-68- Пінчук А.П.
Абзац двадцять дев’ятий пункту 6 розділу І законопроекту (щодо підпункту 250.14.3) викласти у такій редакції:
«перевіряє наявність документу про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;»
 
Враховано   перевіряє наявність документа про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
91. оформлює та видає довідку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.
 
-69- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Після абзацу двадцять восьмого пункту 6 розділу І законопроекту, доповнити новим абзацом такого змісту:
«оформлює та видає довідку про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особам – набувачам транспортних засобів, наданих таким особами, як гуманітарну допомогу відповідно до закону».
 
Враховано   оформлює та видає довідку про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
оформлює та видає довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особам – набувачам транспортних засобів, наданих таким особам як гуманітарна допомога відповідно до закону.
 
92. 250.15. При переході права власності на транспортний засіб, з якого було сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або не сплачено такого податку у зв’язку із звільненням, попередній власник транспортного засобу передає наступному власнику довідку про сплату такого податку або довідку про звільнення від сплати такого податку.
 
   250.15. При переході права власності на транспортний засіб, з якого сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або не сплачено такий податок у зв’язку із звільненням, попередній власник транспортного засобу передає наступному власникові довідку про сплату цього податку або довідку про звільнення від сплати цього податку.
 
93. 250.16. Форма довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та форма довідки про звільнення від сплати цього податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   250.16. Форма довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та форма довідки про звільнення від сплати цього податку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
94. 250.17. Довідка про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та довідка про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є документами суворої звітності.
 
   250.17. Довідка про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та довідка про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є документами суворої звітності.
 
95. 250.18. Ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, здійснюється у такому порядку:
 
   250.18. Ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, здійснюються у такому порядку:
 
96. 250.18.1. реєстр транспортних засобів, з яких сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстр транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, веде Міністерство внутрішніх справ України;
 
   250.18.1. реєстр транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстр транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, веде Міністерство внутрішніх справ України;
 
97. 250.18.2. у разі втрати або зіпсуття довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, власнику транспортного засобу органом внутрішніх справ за місцем реєстрації транспортного засобу видається безоплатно дублікат відповідної втраченої або зіпсутої довідки;
 
   250.18.2. у разі втрати або псування довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів власнику транспортного засобу органом внутрішніх справ за місцем реєстрації транспортного засобу видається безоплатно дублікат відповідної втраченої або зіпсованої довідки;
 
98. 250.18.3. орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів на підставі довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або на підставі довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, що були придбані до 1 січня 2013 року;
 
-70- Сухий Я.М.
В абзаці тридцять сьомому пункту 6 розділу І законопроекту цифри і слова
«1 січня 2013» замінити цифрами і словами «1 вересня 2013».
 
Враховано   250.18.3. орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів на підставі довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або на підставі довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, що були придбані до 1 вересня 2013 року;
 
    -71- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
В абзаці тридцять сьомому пункту 6 розділу І законопроекту цифри та слова»1 січня 2013 року» змінити цифрою та словом «1 січня 2014 року».
 
Відхилено    
99. 250.18.4. порядок ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також порядок взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані довідки про сплату або звільнення від сплати такого податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-72- Балицький Є.В.
Доповнити підпункт 250.18 статті 250 законопроекту новими підпунктами 250.18.5 - 250.18.7 такого змісту:
«250.18.5. встановити 0% ставку ПДВ для юридичних осіб на передачу на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
250.18.6. встановити 0% ставку ПДВ для юридичних осіб на роботи по утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів;
250.18.7. встановити 0% ставку ПДВ для юридичних осіб на придбання обладнання по утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів «
 
Відхилено   250.18.4. порядок ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також порядок взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані довідки про сплату або про звільнення від сплати цього податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
100. 250.19. Контроль та відповідальність платників
 
   250.19. Контроль та відповідальність платників:
 
101. 250.19.1. контроль за правильністю обчислення сум екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повнотою та своєчасністю їх сплати до бюджету здійснюється органами державної податкової служби, митними органами та органами внутрішніх справ в межах повноважень, визначених цим розділом;
 
-73- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
В абзаці сорок пункту 6 розділу І законопроекту слова «органами державної податкової служби, митними органами та органами внутрішніх справ» замінити словами «органами державної податкової служби та митними органами».
 
Враховано   250.19.1. контроль за правильністю обчислення сум податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повнотою та своєчасністю їх сплати до бюджету здійснюється органами державної податкової служби та митними органами в межах повноважень, визначених цим Кодексом;
 
102. 250.19.2. контроль за своєчасністю подання органам державної податкової служби податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку здійснюється органами державної податкової служби;
 
   250.19.2. контроль за своєчасністю подання органам державної податкової служби податкової декларації з податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку здійснюється органами державної податкової служби;
 
103. 250.19.3. контроль за правильністю видачі довідок особами, визначеними підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 і підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті здійснюється органами державної податкової служби;
 
   250.19.3. контроль за правильністю видачі довідок особами, визначеними підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 і підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті, здійснюється органами державної податкової служби;
 
104. 250.19.4. особи, визначені підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті, несуть відповідальність за правильність обчислення сум екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повноту та своєчасність їх сплати до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку згідно з нормами цього Кодексу;
 
   250.19.4. особи, визначені підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті, несуть відповідальність за правильність обчислення сум податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повноту та своєчасність їх сплати до бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку згідно з цим Кодексом;
 
105. 250.19.5. особи, визначені підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 цієї статті, несуть відповідальність за своєчасність подання органам державної податкової служби податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про звільнення від сплати цього податку згідно з нормами цього Кодексу.
 
   250.19.5. особи, визначені підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 цієї статті, несуть відповідальність за своєчасність подання контролюючим органам декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про звільнення від сплати цього податку згідно з цим Кодексом;
 
106. 250.19.6. у разі встановлення факту видачі довідок про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особами, які не мають на це право або втратили таке право в зв’язку з невиконанням або порушенням норм Закону України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», органами державної податкової служби застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) такими особами прибутку (доходу) від господарської діяльності за період видачі таких довідок. Нарахування адміністративно-господарської санкції не звільняє від обов’язку сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів з усіх транспортних засобів, на які було неправомірно оформлено довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом».
 
-74- Пінчук А.П.
Абзац сорок п’ятий пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«250.19.6. у разі встановлення факту видачі довідок про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особами, які не мають на це право або втратили таке право в зв’язку з невиконанням або порушенням норм Закону України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», такий платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму екологічного податку, що мала бути сплачена у відповідному податковому періоді. Також до такого платника застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені, встановлених цим Кодексом».
 
Враховано   250.19.6. у разі встановлення факту видачі довідок про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особами, які не мають на це права або втратили таке право у зв’язку з порушенням Закону України щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, такий платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що мав бути сплачений у відповідному податковому періоді. До такого платника також застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені, встановлених цим Кодексом».
8. В абзаці одинадцятому пункту 335.2 статті 335 слова «покладаються на інвестора (оператора)» замінити словами «можуть покладатися на інвестора (оператора) у порядку, визначеному угодою».
9. У статті 337:
1) у пункті 337.1 слова «інвестором (оператором)» замінити словами «інвестором або інвесторами»;
2) в абзаці першому пункту 337.3 слова «інвестор (оператор)» замінити словами «інвестор та/або інвестор (оператор)».
10. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
у підрозділі 4:
в абзаці другому пункту 1 слова і цифри «та набуває чинності з 1 січня 2013 року» і «починаючи зі звітних періодів 2013 року» замінити відповідно словами і цифрами «та набирає чинності з 1 січня 2014 року» і «починаючи із звітних періодів 2014 року»;
пункт 2 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до , та суб’єкти індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені пунктом 15 підрозділу 10 цього розділу, авансові внески у 2013 році не сплачують, а податкові зобов'язання визначають на підставі податкової декларації за підсумками першого кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за 2013 рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом».
 
    -75- Пінчук А.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«В абзаці одинадцятому пункту 335.2 статті 335 слова «покладаються на інвестора (оператора)» замінити словами «може покладатися на інвестора (оператора) в порядку, визначеному угодою»;
У статті 337:
у пункті 337.1 слова «інвестором (оператором)» замінити словами «інвестром або інвесторами»;
в абзаці першому пункту 337.3 слова «інвестор (оператор)» замінити словами «інвестор та/або інвестор (оператор)».
 
Враховано    
    -76- -- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«У розділі ХХ «Перехідні положення»:
у підрозділі 4:
в абзаці другому пункту 1 слова і цифри «та набуває чинності з 1 січня 2013 року» і «починаючи зі звітних періодів 2013 року» замінити відповідно словами і цифрами «та набирає чинності з 1 січня 2014 року» і «починаючи із звітних періодів 2014 року»;
пункт 2 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до , та суб’єкти індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені пунктом 15 підрозділу 10 цього розділу, авансові внески у 2013 році не сплачують, а податкові зобов'язання визначають на підставі податкової декларації за підсумками першого кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за 2013 рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом».
 
Враховано частково    
    -77- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
Підрозділ 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнити новим пунктом такого змісту:
«6. Екологічний податок за утилізацію транспортних засобів знятих з експлуатації не нараховується та не сплачується щодо транспортних засобів, придбаних та належним чином оформлених на митній території України до 1 січня 2014 року».
 
Враховано по суті   
107. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
108. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше, ніж через три місяці з дня набрання чинності Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».
 
-78- Пінчук А.П.
Пункт 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності 1 вересня 2013 року,
крім підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.83 пункту 14.1 статті 14), підпункту 3 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14), пункту 2 (щодо змін до пункту 157.11 статті 157), пункту 8 (щодо змін до пункту 335.2 статті 335), пункту 9 (щодо змін до статті 337), підпункту 1 пункту 10 (щодо змін до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення») Податкового кодексу України) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем (кварталом), в якому опубліковано цей Закон.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності 1 вересня 2013 року,
крім підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.83 пункту 14.1 статті 14), підпункту 3 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14), пункту 2 (щодо змін до пункту 157.11 статті 157), пункту 8 (щодо змін до пункту 335.2 статті 335), пункту 9 (щодо змін до статті 337), підпункту 1 пункту 10 (щодо змін до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення») Податкового кодексу України) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем (кварталом), в якому опубліковано цей Закон.
 
    -79- Балицький Є.В.
Доповнити Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Дія ставок установлена цім законом починаючи з року наступного за роком його опублікування зменшується кожен рік на десять відсотків впродовж п’яти років»;
В зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3 і наступний.
 
Відхилено    
    -80- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
У пункті 1 розділу ІІ законопроекту слова «дня, наступного за днем його опублікування «замінити цифрами та словами «1 січня 2014 року» і далі за текстом.
 
Враховано    
109. 2. Дія цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України або вироблені (виготовлені) на території України та реалізовані на внутрішньому ринку України до дня набрання чинності цим
Законом.
 
-81- Святаш Д.В.
Поляков В.Л.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Враховано      
110. 3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
111. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
112. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.