Кількість абзаців - 52 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій свободи слова та протидії цензурі в Україні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину першу статті 45-1 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст.650; 2000 р., № 27, ст.213; 2002 р., № 29, ст.194; 2003 р., № 28, ст.214; 2004 р., № 11, ст.141, № 32, ст.394; 2005 р., № 33, ст.429) викласти у такій редакції:
 
-1- Кондратюк О.К.
1. Абзаци перший та другий пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1. Абзац перший частини першої статті 24 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст.650; із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«1. Забороняється цензура - будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації»
 
Відхилено ідстава: частина перша статті 116 Регламенту Верховної Ради України.     
6. «Цензура як вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (крім випадків, коли така вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав на неї), та/або як накладення заборони (крім випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб заборонена. Редагування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів або їх представниками журналістського матеріалу поза межами редакції засобу масової інформації є цензурою».
 
-2- Яворівський В.О.
Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Цензура як вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (крім випадків, коли така вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав на неї), та/або як накладення заборони (крім випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб заборонена.
Редагування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів або їх представниками матеріалу, підготовленого до видання, який поширюється журналістом, головним редактором чи керівником засобу масової інформації, організацією, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи – є цензурою."
 
Відхилено      
7. 2. У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2008 р., № 25, ст.240):
 
-3- Абдуллін О.Р.
1. Пункт 2 Розділу І проекту вилучити
 
Відхилено   2. У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99;):
 
8. 1) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
   1) текст статі 11 викласти в такій редакції:
 
9. «Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України.
 
   «Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України.
 
10. Один з представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є спеціальним представником з питань свободи слова.
 
   Один з представників Уповноваженого є спеціальним представником з питань свободи слова.
 
11. Організація діяльності та межі повноважень представників Уповноваженого регулюються Положенням про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке затверджується Уповноваженим»;
 
   Організація діяльності та межі повноважень представників Уповноваженого регулюються Положенням про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке затверджується Уповноваженим»;
 
12. 2) частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
 
-4- Кондратюк О.К.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
 
Немає висновку   2) частину третю статті 18 викласти в такій редакції:
 
13. «У разі необхідності та/або на вимогу Верховної Ради України чи її органів, Уповноважений представляє Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина».
 
-5- «У разі необхідності та/або за пропозицією Верховної Ради України чи її органів, Уповноважений може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина».
 
Враховано   «У разі необхідності та/або за пропозицією Верховної Ради України чи її органів Уповноважений може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина».
 
14. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
15. 1) доповнити статтею 161-1 такого змісту:
 
-6- Кондратюк О.К.
Підпункт 1 пункту 3 Розділу І проекту вилучити.
 
Враховано      
16. «Стаття 161-1. Порушення права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості або цензура
 
      
17. 1.Умисне порушення права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
 
      
18. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
 
      
19. 2. Незаконне втручання особи, яка є представником влади, у здійснення літературної, художньої, наукової і технічної творчості, з метою вплинути на процес чи результат творчої діяльності, -
 
      
20. карається штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
 
      
21. 3. Вимога посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, а так само вимога представника цієї особи, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, або суб’єкта інформаційної діяльності чи видавничої справи, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється, а також накладення заборони (крім визначених законом випадків, або коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації, у тому числі незаконний вплив у формі пропозиції (в усній чи письмовій формі) утриматись від критики органів державної влади чи органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, утриматись від поширення певної інформації, показу окремих осіб або поширення інформації про них, -
 
      
22. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
 
      
23. 4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони перешкодили поширенню суспільно значимої інформації, -
 
      
24. караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років»;
 
      
25. 2) частину другу статті 167 викласти у такій редакції:
 
-7- Кондратюк О.К.
Виправити технічну помилку, змінити нумерацію статті 167 на 163.
 
Враховано   1) частину другу статті 163 викласти в такій редакції:
 
26. «2. Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -
 
-8- Абдуллін О.Р.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 3 Розділу І проекту слова «головного редактора чи керівника засобу масової інформації» вилучити.
 
Враховано   «2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо державних чи громадських діячів, журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, –
 
27. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років»;
 
-9- Кондратюк О.К.
Абзаци перший та другий підпункту 2 пункту 3 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо державних чи громадських діячів, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років»;
 
Враховано частково   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років»;
 
28. 3) статтю 171 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 171 викласти в такій редакції:
 
29. «Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 
   «Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 
30. 1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а так само вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю службовою діяльністю, -
 
-10- Кондратюк О.К.
Абзац третій підпункту 3 пункту 3 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а так само незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю службовою діяльністю»
 
Враховано   1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а так само незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю службовою діяльністю, –
 
31. карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
   караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
32. 2. Переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, -
 
   2. Переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, –
 
33. карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років»;
 
   карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років»;
 
34. 4) назву та частини першу - третю статті 345 викласти у такій редакції:
 
   3) назву та частини першу – третю статті 345 викласти в такій редакції:
 
35. «Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації
 
-11- Абдуллін О.Р.
У абзацах другому, третьому підпункту 4 пункту 3 Розділу І проекту слова «головного редактора чи керівника засобу масової інформації» вилучити.
 
Враховано   «Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, журналіста
 
36. 1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, а також щодо їх близьких родичів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків -
 
   1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, журналіста, а також щодо їх близьких родичів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків –
 
37. карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
   карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
38. 2.Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, журналісту, головному редактору або керівнику засобу масової інформації, чи їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків -
 
-12- Абдуллін О.Р.
У абзацах п’ятому, сьомому підпункту 4 пункту 3 Розділу І проекту слова «головному редактору чи керівнику засобу масової інформації» вилучити.
 
Враховано   2. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, журналісту чи їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків –
 
39. карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
 
   карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
 
40. 3. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, журналісту, головному редактору чи керівнику засобу масової інформації або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків -
 
   3. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, журналісту або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків –
 
41. карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років»;
 
   карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років»;
 
42. 5) назву та частину першу статті 347 викласти у такій редакції:
 
   4) назву та частину першу статті 347 викласти в такій редакції:
 
43. «Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації
 
-13- Абдуллін О.Р.
У абзаці другому підпункту 5 пункту 3 Розділу І проекту слова «головного редактора чи керівника засобу масової інформації» вилучити.
 
Враховано   «Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, журналіста
 
44. 1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, журналісту, головному редактору або керівнику засобу масової інформації чи їх близьким родичам, у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків -
 
-14- Абдуллін О.Р.
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 3 Розділу І проекту слова «головному редактору чи керівнику засобу масової інформації» вилучити.
 
Враховано   1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, журналісту чи їх близьким родичам, у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків –
 
45. караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років»;
 
   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років»;
 
46. 6) назву та частину першу статті 348 викласти у такій редакції
 
   5) статтю 348 викласти в такій редакції:
 
47. «Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, журналіста, головного редактора чи керівника засобу масової інформації, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
 
-15- Абдуллін О.Р.
У абзацах другому, третьому підпункту 6 пункту 3 Розділу І проекту слова «головного редактора чи керівника засобу масової інформації» вилучити
 
Враховано   «Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, журналіста, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
 
48. Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу, журналіста, головного редактора або керівника засобу масової інформації, чи їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку -
 
   Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу, журналіста чи їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку –
 
49. караються позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі».
 
   караються позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі».
 
50. 4. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст.15) після цифр «161» доповнити цифрами «161-1».
 
-16- Кондратюк О.К.
Пункт 4 Розділу І проекту вилучити.
 
Враховано Підстава: частина перша статті 116 Регламенту Верховної Ради України.     
51. ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

-17- Кондратюк О.К.
Абзац перший Розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».

    -18- Яворівський В.О.
Главу ІІ викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування."
 
Враховано